Kirkemusik Nyt. Nr Skoleåret Adventsstævne. Konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Skoleåret Adventsstævne Konference

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst Kirkemusikskole-konference Pædagogisk dag Adventsstævne Elevfordeling pr. august Årsafslutning RUS-dagen Beståede prøver De studerendes råd og transportabel klokkespil Kalender Støttekredsen Orgeldemonstration på LKMS Billeder fra babysalmesang Praktikophold Diverse rabatmuligheder Tilmeldingsblanket til Adventsstævne Bestyrelsen Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst v/rektor Hans Chr. Hein Skoleåret er i fuld gang; men der bør på denne plads også berettes kort om begivenheder på Løgumkloster Kirkemusikskole siden sidst: Som et resultat af optagelsesprøver og eksaminer i foråret er 143 studerende blevet optaget. Det er en lille stigning i forhold til sidste år; men elevsammensætningen har desværre ikke gjort det muligt at tilbyde alle interesserede plads på efteruddannelseskurser. Når det alligevel er lykkedes at få plads til nogle studerende på efteruddannelseslinjen, skyldes det et tilskud på kr ,- fra skolens støttekreds til netop dette formål. På skolens vegne vil jeg gerne takke støttekredsen for denne fine gave et eksempel på en særdeles konkret hjælp til skolens studerende i en situation, hvor der år for år sker en beskæring i bevillingerne. Det er imidlertid hensigten at give tilbud om kortere efteruddannelseskurser som en del af en koordineret indsats mellem alle tre kirkemusikskoler til ansatte kirkesangere og organister. Der vil i foråret 2012 blive udbudt en række kurser på de tre skoler og altså også i Løgumkloster støttet af Statens Center for Kompetenceudvikling. Kurserne vil kunne ses på skolens hjemmeside Afdelinger Skolens afdeling i Odense har i år timerne placeret omkring Hjallese Kirke, Dalum Kirke og Thomas Kingos Kirke. Stenløse Kirke vil i år kun blive anvendt til enkelte timer; men skolen er meget glad for samarbejdet med Stenløse, og det er tænkeligt, at kirken og menighedshuset senere vil komme i spil. I år er der undervisning på PO-3 i Odense, og det er håbet, at der også fremover kan etableres undervisning på afdelingen frem til PO-eksamen. I Tarm er undervisningen i orgel i år henlagt til Sdr. Vium Kirke, da orglet i Tarm Kirke er under ombygning. Vi glæder os over at måtte benytte kirken i Sdr. Vium og ligeledes til at vende tilbage til et stærkt udbygget og spændende orgel i Tarm Kirke. Lærere I indeværende skoleår har Ejner Dyhr Pedersen efter mange års virke på skolen ikke faste timer; men vi glæder os over at have Ejner til rådighed som vikar i flere forskellige fag. Derudover har Ida Marie Krogh Skau, Rasmus Tofte- 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole Hansen og Estrid Molt Ipsen ikke ønsket undervisning i dette skoleår, og der skal lyde en varm tak til dem for god undervisning. Nye lærere i år er Christa Nyborg i Løgumkloster, Kamma Bidstrup i Horsens og Per Rasmus Møller og Lars Sømod Jensen på klokkenistafdelingen. Velkommen! Arrangementer og kurser Midt i eksamenstiden blev der d. 15. maj afholdt en offentlig koncert i korsalen på kirkemusikskolen med Trio Azizian, bestående af tre dygtige musikstuderende fra konservatoriet i København. Selvom salens størrelse i denne sammenhæng er beskeden, var det en dejlig koncert, og det gav mulighed for at høre det nye flygel folde sig rigtigt ud! Ved årsafslutningen d. 10. juni var der et fint fremmøde til såvel ekskursionen til Ribe, debutkoncerten på klokkespil, koncerten i Løgumkloster Kirke og festaftenen på refugiet. Tak til alle medvirkende! Der er en omtale her i bladet af dagens forløb. I foråret og her i efteråret har der været afholdt kurser i babysalmesang og musikalsk legestue ved sangpædagog Karin Elkjer. På trods af at disse kurser har kørt i flere år, er der stadigvæk en god tilslutning. Det vidner om et stadigt behov i kirkerne på dette felt, og på Løgumkloster Kirkemusikskole er vi glade for at kunne medvirke til at opfylde dette behov. Der kommer jævnligt positive reaktioner på kvaliteten af dette kursusarbejde. På skolen er vi ligeledes glade for at Alexanderpædagog og sangpædagog Helle Hinz jævnligt giver undervisning i Alexanderteknik til studerende og lærere. I forbindelse med Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig organiserer kirkemusikskolen med tilskud fra den sønderjyske kulturaftale en række forskellige arrangementer. Der har i denne sæson været afholdt 6 fremvisninger/koncerter for skoleklasser i Tønder Kommune, hvor i alt o. 300 børn fik lejlighed til at stifte bekendtskab med instrumentet. Det er selvsagt et initiativ, vi håber fortsat at kunne tilbyde skolerne. Der har desuden været afholdt flere orgelforedrag med fortælling og koncert ved interessante instrumenter i Sønderjylland. En af disse aftener fandt sted på kirkemusikskolen, hvor skolens forskellige orgler var i fokus se omtalen inde i bladet. Skolen havde i august-september besøg af en praktikant fra Frankfurt: Johanna Tierling, der via en kirkemusikskole i Hessen havde fået lyst til at se hvorledes 5

6 Kirkemusik Nyt musik- og skolelivet former sig hos os. Vi havde stor glæde af at have Johanna på skolen i disse uger se også hendes beretning her i bladet. Der har med fin deltagelse været afholdt 3 inspirationsdage for organister i efteråret og flere kurser vil i den kommende tid blive tilbudt såvel skolens studerende som ansatte kirkesangere og organister. Man kan holde sig orienteret om kommende kurser på skolens hjemmeside (www.kirkemusikskole.dk). Den netop afviklede konference for de tre kirkemusikskoler fandt sted i Løgumkloster d Der var en fin opslutning til debat om hvorledes de fremtidige uddannelser skal se ud, og konferencen gav hermed vigtige impulser til det fortsatte arbejde. 6

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkemusikskole-konference i Løgumkloster d. 30. september 1. oktober 2011 Omkring 80 ansatte ved de tre kirkemusikskoler samt repræsentanter for skolernes censorer og for de faglige organisationer var samlet i et døgns tid til præsentation af og debat vedr. oplæg omkring nye studieplaner for skolerne. Et udvalg bestående af Knud Damgaard Andersen og Ivar Mæland, Vestervig af Eva Bruun Hansen, Bente Hogrefe Nielsen og Ole Brinth, Sjælland og Peter Elkjær Petersen og Hans Christian Hein, Løgumkloster har på baggrund af en række møder arbejdet med tekster til beskrivelse af de fremtidige studier. Arbejdet blev fremlagt for konferencens deltagere, og der blev lejlighed til en livlig debat. Debatten gav vigtige pejlemærker for udvalgets fremtidige arbejde. I konferencen var indlagt et par koncerter ved henh. Zenobia bestående af Louise Støjberg, sang, Mette Kathrine Jensen, harmonika og Charlotte Støjberg, klaver og en Beatles-koncert knyttet til de 9 læsninger ved Simon Mott Madsen, sang, Bjørn Krog Larsen, klaver, Tine Kruse Andersen, oplæsning og Tore Bjørn Larsen, orgel. Konferencens deltagere i klostersalen 7

8 Kirkemusik Nyt Herunder en række indtryk fra konferencens to dage: Dorrit Lund Sørensen, Helle Voss Hansen og Minna Søndergaard Niels Erik Aggesen i samtale med Inge Hermann 8 Eva Bruun Hansen, Sjællands Kirkemusikskole

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Ivar Mæland og Hans Henrik G. Larsen, Vestervig Kirkemusikskole Vivian H. Eriksson, SJK og Lotte S. Hansen Hanne Hokkerup og Rut-Elena Boyschau 9

10 Kirkemusik Nyt Minna Søndergaard ved møde mellem de administrative medarbejdere Konferencens deltagerne fyldte godt op i refugiets spisesal Hans Christian Hein og Karen Stranddorf Deltagerne i refugiets mødesal 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Knud Damgaard Andersen, Vestervig Simon Mott Madsen og Bjørn Krog Larsen ved aftenkoncert i kirken Zenobia ved koncert i klostersalen 11

12 Kirkemusik Nyt Pædagogisk dag Der er efterhånden tradition for en mødedag for skolens lærere et par uger henne i skoleåret. I år var fredag, d. 26. august valgt, og dagens hovedpunkt var et foredrag om musikundervisningen i Danmark ved professor Frede V. Nielsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har ledet et forskningsprojekt om dette emne, og de ret skræmmende konklusioner blev fremlagt og kommenteret af Frede V. Nielsen. Foredraget i korsalen 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole Helle D. Kjeldsen i FUK-biblioteket Efter et kort lærermøde fremviste bibliotekar Helle D. Kjeldsen Folkekirkens Ungdoms Kors, FUK s bibliotek, der er opstillet i Præstehøjskolens lokaler ved siden af kirken. Dagen afsluttedes med middag på Centralhotellet. 13

14 Kirkemusik Nyt Adventsstævne i Løgumkloster fredag den 2. december Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 2. december i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program eller i dele af programmet. Træf gerne aftaler om fælles kørsel, så det bliver lettere at overkomme transporten til og fra Løgumkloster. Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet, så vi får en festlig dag! Tilmelding kan ske mundtligt/skriftligt ved henvendelse til kontoret brug evt. tilmeldingsblanketten bagerst i bladet. Programmet for dagen: kl Generalforsamling i støttekredsen i lok. 2. kl Kaffe / gløgg i hall en i Vestergade 13. kl Korprøve v/ Christine Toft Kristensen i korsalen kl Generalprøve på korsatserne i Løgumkloster Kirke kl Koncert i kirken - Derpå møde i klostersalen for de studerende med orientering om De studerendes Råd. kl Festmiddag på Centralhotellet. Der sluttes af ca. kl

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Christine Toft Kristensen dirigerer ved adventskoncerten Glimt fra sidste års adventsstævne: - fra skolen Noderne kan rekvireres fra 10. november ved henvendelse til Dorrit Lund Sørensen på kontoret. Husk at oplyse stemmetype ved tilmeldingen. Det forventes at man på forhånd har orienteret sig så grundigt som muligt i korstemmerne. 15

16 Kirkemusik Nyt Der er efter samråd med hovedfagslæreren mulighed for at tilmelde sig med indslag til koncerten. Især sangere på KS-2 og organister på PO-3 opfordres til at overveje et eller flere indslag; men andre studerende på eksamenslinjerne er også velkomne. Vi håber således på en afvekslende koncert og programmet behøver ikke nødvendigvis at smage af advent og jul! Hold jer derfor ikke tilbage med tilmelding! - fra kirken Ved festmiddagen på Centralhotellet er man særdeles velkommen til at optræde med underholdende indslag. Vi forventer at slutte arrangementet ca. kl. 21, så også de deltagere, der har langt at køre, kan nå hjem inden midnat. 16 og fra festaftenen

17 Løgumkloster Kirkemusikskole Elevfordeling pr. august 2011 Fordelt på afdeling og linje August 2011 Organister Kirkesangere Klokkenister I alt Løgumkloster Klokkenist- 7 7 afdelingen Odense Tarm Horsens Ialt

18 Kirkemusik Nyt Årsafslutningen Fredag, d. 10. juni begyndte med en ekskursion til Ribe. Bussen afgik fra kirkemusikskolen med små 20 personer; men allerede ved ankomsten til domkirkebyen, stødte yderligere 15 til. Her indledtes med en kort andagt i domkirken, hvor kirkemusikskolelærer og organist/kantor ved domkirken Lotte Bille Glæsel sad ved orglet. Hun fortalte derpå om instrumentet og gav prøver på dets spændvidde. Benjamin Friis Nielsen demonstrerer orglet i Sct. Catharinæ Kirke Fra domkirken gik man herefter til Sct. Catharinæ Kirke, hvor organist Benjamin Friis Nielsen spillede en kort koncert på det imponerende 4-manualers orgel, bygget 1978 af Bruno Christensen med anvendelse af ældre dele fra Frederik Nielsen (1885) og Marcussen & Søn (1932). Efter en udendørs kaffepause i det gode vejr gik deltagerne til det nyrestaurerede Ribe Kunstmuseum, hvor museumsdirektør Dagmar Warming introducerede og viste rundt. Dagmar Warming er uddannet organist og var i øvrigt kortvarigt ansat på kirkemusikskolen tilbage i 1980 erne. Den forholdsvis lille, men meget imponerende samling af dansk kunst fra guldalderen og frem til o har fået optimale rammer i det gamle borgerpalæ. 18 Ribe Domkirke

19 Løgumkloster Kirkemusikskole Debutanten Laura Marie Rueslåtten ved koncerten på det transportable klokkespil En del af publikum nød koncerten i haven Tilbage på skolen nød de nu o. 50 deltagere frokosten i haven, hvorefter der i to afdelinger var debutkoncert på skolens transportable klokkespil, opstillet i mellemgangen og ud til haven. Norske Laura Marie Rueslåtten, der har taget PO-eksamen fra kirkemusikskolen og derefter de forskellige klokkenisteksaminer op til diplomeksamen svarende til en konservatorieeksamen, spillede denne dag sin debutkoncert fra solistklassen. Det transportable klokkespil klang på allerbedste vis under Laura Maries kyndige hænder, og de fine dynamiske muligheder kom med opstillingen i mellemgangen til deres ret. Der var stort bifald til dagens debuterende klokkenist! 19

20 Kirkemusik Nyt Korsangen var i hænderne på Henrik Jespersen, og et rekordstort kor på over 50 sangere var ved at sprænge korsalens rammer, men det gik! De tre korsange, der senere blev opført ved dagens koncert var Svein Møllers: Surely goodness and mercy, Carl Nielsens Foråssang og Otto Mortensens Om alle mine lemmer. Ved koncerten medvirkede en række af eksamenseleverne med sang og orgelspil, og flere lærere var også involverede. Uddeling af eksamensbeviser fandt traditionen tro sted i dormitoriesalen oven for kirken efter rektor Hans Chr. Heins tale. Henrik S. Jespersen dirigerer koret i Løgumkloster Kirke Fra middagen på refugiet 20

21 Løgumkloster Kirkemusikskole Finn Dahl Pedersen synger Carl Nielsen Horsens korhold ledsaget af Niels Erik Aggesen Inge Løhde synger akkompagneret af Hans Chr. Hein Dagens sidste punkt var festmiddag, der i år var på Løgumkloster Refugium. Den gode mad og drikke samt diverse underholdning rundede den festlige dag af på bedste vis! 21

22 Kirkemusik Nyt RUS-arrangement d. 3. september Et forholdsvis lille hold havde fundet vej til skolens årlige RUS-dag, hvor nye studerende på skolen har mulighed for at høre nærmere og se skolen og dens omgivelser I byen. Judith M. Brandenhoff Hans Chr. Hein 22

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Henriette Hoppe instruerer i spil på håndklokker Efter en introduktion og rundvisning havde alle mulighed for at få instruktion i brugen af håndklokker. Organist og klokkenist Henriette Hoppe stod for denne del af arrangementet. Der blev derefter foretaget en mindre byvandring til flere af byens seværdigheder, hvor Hans Chr. Hein berettede om stedernes historie og oprindelse. 23

24 Kirkemusik Nyt Beståede prøver Maj / Juni Kirkesanger Basisuddannelse, Kursus-bevis 8 (LK: 7 TA: 1) Kirkesangere Modul 1: (LK: 4 HO: 4) 8 Kirkesangere Modul 2: (LK: 4 HO 1) 5 Organist Basisuddannelse, Kursus-bevis 4 (LK:1 OD 3) Organister PO-1: (LK:5 OD:3 HO:4) 13 (OD 1, september 2011) Organister PO-2: (LK: 7 OD 6) 13 Kirkekorleder-eksamen: (LK 2) 2 Præliminær Orgelprøve: (LK 7) 7 Klokkenist-Eksamen: 0 Klokkenist Diplom-eksamen: 0 Klokkenist Solist-klasse 1 I alt eksamensbeviser: 53 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkesanger Basisuddannelsen: 8 i alt (Kursusbevis) I (LK/7) Vibeke Bruun Brørup Herluf Dalhof Bjert Pia Hansen Ribe Tatiana Hansen Tinglev Susanne Th. Holst Sydals Eva Nete Nørgaard Forballum, Skærbæk Joan Ravn Glejbjerg (TA/1) Ole Karlsen Hemmet Kirkesanger Modul 1: 8 i alt II (LK/4) Dace Gruzdeva Kolding Kirsten N. Jensen Skjern Ninna Madsen Løgumkloster Ester Dahl Nielsen Gårslev, Børkop (HO/4) Inge Ditlevsen Bjerre, Hornsyld Elisabeth Jensen Vojens Alice Tobiesen Brande Grete Toustrup Velling Vesterlund, Give Kirkesanger Modul 2: 5 i alt III (LK/4) Ida Fyhn Dahl Christiansfeld Else Jacevicz Barsbøl, Skærbæk Vibeke Jønsson Haderslev Anne Nielsen Ribe (HO/1) Birgitte Kudsk Ølgod Organist Basisuddannelsen: 4 i alt (Kursusbevis) IV (LK/1) Lise Sommer Andersenz Skærbæk (OD/3) Berit Andersen Svendborg Anne-Birte Kleemayer Odense M. Mogens Pedersen Årslev 25

26 Kirkemusik Nyt De forsamlede PO ere ved overrækkelse af eksamensbeviserne i klostersalen De færdiguddannede kirkesangere Fra overrækkelsen af eksamensbeviser ved Årsafslutningen 26 Klokkenist Laura Marie Rueslåtten høstede stort bifald

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Organist PO 1: 12 i alt V (LK/5) Sebastian Clasen Sønderby, Sydals Lars Gregersen Fredericia Anne Mette Stæhr Broager Camilla Svanberg Sønder-Omme Inge Juul Østerlund Kolding (OD/3) Silja Rytter Holm Broby Karin Thordsen Nyborg Merethe Vesterboe Assens (HO/4) Masako Itoh Hansen Billund Vagn Egon Jørgensen Odder Elisabeth Schjødt Laursen Odder Poul Viller Give Organist PO-2: 13 i alt VI (LK/7) Hanne Rath Degn Brørup Rikke Ethelberg Gudnason Rugbjerg, Rødekro Roma Korbas Varde Jens Allan Mose Tarm Morten Pedersen København Anne Marie R. Stidsen Tarm Lisette Vestergaard Hedensted (OD/6) Kåre Brønserud Odense S Mikkel Dons Burchardt Odense NV Martin Høier Nyborg Christina Funch Mellgren Odense C Helle Sørensen Middelfart Kamilla Hellesøe Sørensen Odense C Kirkekorleder eksamen : 2 i alt VII (LK/2) Anette Kjærgaard Skjern Henriette P. Martinussen Løgumkloster 27

28 Kirkemusik Nyt Præliminær orgelprøve: 7 i alt VIII (LK/7) Emma Lise T. Jakobsen Ølgod Kaj Milter Jensen Ringkøbing Aase Leinum Egernsund Kirsten B. Lübker Odense SØ Regina Madsen Billund Jette Rosendal Middelfart Margrethe Schmidt Vejstrup Klokkenist solist-klasse-bevis: 1 i alt Laura Marie L. Rueslåtten IX Sandvika, Norge Elevforeningen & De studerendes Råd Vibeke Jønsson Slagtergade 47, 1.mf Haderslev Tlf Mail: 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Kalender efterår /10 Gudstjenesterepertoire for organister (engelsk musik) v/ Hans Chr. Hein kl /10 Foredrag v/ Hans Chr. Hein: Store komponister og kirkemusikken Franz Liszt kl Sted: Korsalen, Vestergade 9 - Fri entré 27/10 Møde i Støttekredsens bestyrelse kl /10-2/11 Kursus i Babysalmesang 2 v/ Karin Elkjer 2-4/11 Orgelmesterkursus med Bine Bryndorf i Løgumkloster Kirke 5/11 Orgelekskursioner i Syd- og Sønderjylland Studerende samt andre interesserede i at deltage bedes henvende sig til skolens kontor 7-9/11 Orgelmesterkursus med Daniel Roth i St. Nikolai, Flensborg 15-17/11 Alexanderteknik (individuel undervisning) v/ Helle Hinz 16/11 Lærermøde i Løgumkloster kl ca /11 Elevkoncert kl. 19 i Vor Frelsers Kirke, Horsens 22/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 23/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 29/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 30/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 2/12 Juleafslutning i Løgumkloster med kor, elevkoncert og festaften på Centralhotellet kl /12 Elevkoncert (eftermiddag) i Hjerting Kirke 19/12 Elevkoncert (eftermiddag) i Hjallese Kirke Kontoret er i lukket: Juleferie efter 19. december til og med 1. januar 2012 Vinterferie Uge 7 29

30 Kirkemusik Nyt Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- pensionister samt ansatte og studerende på LKMS. 30

31 Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds indkalder herved til ordinær generalforsamling på Kirkemusikskolen, øvelokale 2, fredag den 2. december kl med dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Rektors orientering om Kirkemusikskolens virksomhed. 5. Forelæggelse af revideret regnskab ( ) iflg. 6, stk Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. 11. Fastsættelse af de årlige medlemskontingenter. 12. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 14 dage før general-forsamlingen. På bestyrelsens vegne Ole Stevns formand Dannebrogsgade Brønderslev 31

32 Kirkemusik Nyt Orgeldemonstration på LKMS Den 18/8 var jeg på Løgumkloster Kirkemusikskole til foredrag om skolens orgler og øvrige instrumenter. Det var en hyggelig oplevelse og spændende. Kseniya Pogorelaya var kommet til Danmark helt fra Hviderusland for at spille til Orgelfestival Sønderjylland Schleswig. Hans Chr. Hein havde engageret hende til også at spille for os på orglet i Korsalen. Hun demonstrerede på smukkeste vis både vidunderligt spil og skønne klangfarver. Mange registre blev brugt på de forskellige stykker, og jeg blev meget inspireret af oplevelsen. Også flyglet i Korsalen blev luftet, hvor Kseniya bl.a. spillede Für Elise. HCH viste os rundt og fortalte spændende og sjove ting om orglernes historie og kunnen. Han fortalte også, at Kseniya er den ene af bare to fuldtidslønnede organister i Hviderusland. Det gjorde indtryk. Hvor er vi heldige, at vi her i Danmark har Kirkemusikskolerne - jeg tør ikke tænke tanken, hvor vi havde været i dag uden.. Glæde ved sang og musik har samlet os på Løgumkloster Kirkemusikskole. Jeg ønsker alle et rigtig godt skoleår med netop disse fortegn. Elev Lise Sommer Andersen Lise Sommer Andersen ved årsafslutningen 32

33 Løgumkloster Kirkemusikskole Billeder fra Babysalmesangskursus i september 33

34 Kirkemusik Nyt Praktikophold 22. august 9. september Mandag, d. 22. august rejste jeg til Danmark. Efter nogle timers kørsel ankom jeg ved 17-tiden til det smukke Løgumkloster. Jeg fik med det samme en rundvisning ved Hans Christian Hein og blev overvældet af hvor smukt der er her. Jeg erfarede, at der i Løgumkloster er en aftenandagt hver dag i ugens løb. Allerede samme aften konstaterede jeg hvor enestående orglets klang og kirkerummet er og blev imponeret over den flotte menighedssang med 150 kirkegængere. Inspireret af forsangeren sang alle godt med og var dermed med til at forme gudstjenesten. Også de følgende dage var det dejligt at deltage i aftensangen. Tirsdage og onsdage var undervisningsdage, hvor mange elever i alle aldersklasser mødte op for at følge undervisningen på organistlinjen. Jeg fik lov at følge mange forskellige timer, og fik her indblik i hvorledes der undervises, selvom mit kendskab til dansk jo satte nogle begrænsninger. Undervisningsstoffet er i princippet det samme som på de tyske uddannelsessteder: Man får timer i orgelspil, klaver, sang, korledelse, deltager i korsang og får undervisning i fag som teori og hørelære. Det var sjovt for mig at synge med i kor og en enkelt gang at måtte dirigere en dansk salmemelodi! Jeg synes det er meget godt, at man i Løgumkloster får undervisning i børnekorledelse dette tilbydes ikke på vore tyske skoler. Vi må i stedet deltage i ekstra kurser og får ellers først dette fag, hvis vi fortsætter på musikkonservatoriet. Børnekorledelse er et meget vigtigt fag, og det er derfor godt at have inde i uddannelsen. Det er interessant, at man i den danske folkekirke har en kirkesanger som forsanger. Det giver menigheden stor hjælp, og fællessangen er her stor og smuk i forhold til hos os i Tyskland, hvor menigheden ikke har en forsanger, og hvor sangen kun er svag. Blandt mine opgaver var også at hjælpe til så godt jeg kunne på skolens kontor. Jeg lavede forskellige lister og bryggede kaffe! En af dagene var jeg i Haderslev til et stort stævne for børnekor, hvor jeg kunne iagttage forskellige børnekor og dirigenter. Det var spændende og kvaliteten var særdeles god. Som afslutning gav drengekor, pigekor samt solister en koncert. Ved siden af mange koncerter som jeg havde lejlighed til at høre i bl.a. Slesvig, Kollund og Christiansfeld var der en velkomstdag for nye elever på skolen. Her var der rundvisning på skolen og mulighed på klokkenistafdelingen for at spille håndklokker, hvilket var morsomt. Som afslutning på dagen sang alle deltagere i kor. 34

35 Løgumkloster Kirkemusikskole En aften var der besøg på et orgelbyggeri. Her kunne man få indsigt i hvor meget teknik, der gemmer sig i dette musikinstrument det var en meget interessant aften. Mit praktikophold her i Løgumkloster var meget spændende og lærerigt for mig. Der var meget nyt at opdage og mange dejlige mennesker at møde. Det har været dejligt for mig at være her, og jeg vil aldrig glemme alle oplevelserne. Musikstuderende Johanna Tierling, Frankfurt a. M. 35

36 Kirkemusik Nyt Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Kirkemusiklærere og studerende kan opnå 10 % rabat ved køb af noder hos: ÅRHUS MUSIK, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf DANMUSIK, Vognmagergade 7, 1120 København K - tlf DanMus, tlf NODECENTRUM, tlf Læreren/den studerende skal selv gøre opmærksom på, at man er tilknyttet Løgumkloster Kirkemusikskole. Folkeskolens Musiklærerforening giver 20 % rabat til studerende på egne udgivelser derudover findes en række fordelagtige abonnementsord-ninger samt rabatmuligheder på udgivelser for kor. Jørgen Andresen tlf fax Leje af klaver Vi gør opmærksom på, at klaverfirmaet Juhl-Sørensen tilbyder leje af klaver med forkøbsret sådan, at de første 12 måneders leje kan fratrækkes ved senere køb. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Juhl-Sørensen, Flygel Piano Service A/S, Vester Allé 4, 5000 Odense C tlf , fax , eller Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 36

37 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Årsafslutning fredag den 2. december 2010 Dagsprogram finder du på side 14 i bladet Undertegnede tilmelder hermed personer til: Æbleskiver og Glögg i Hall en Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Noder rekvireres!!!. Bas Løgumkloster Kirkemusikskole - og personer til Festaften på Central Hotel, Markedsgade 15. Kr. 160,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 37

38 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse: By: Tlf.: Mail: Bemærkninger: 38 Mobil: Husk: Sidste frist for tilmelding er torsdag, den 24. november 2011 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD

39 Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftamtmand Ninna Würtzen (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Axel Momme (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Peter Sloth Andersen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Foreningen af Præliminære Organister) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Kordegn Finn Poulsen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd) 8. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 9. Pastor Uffe Bjerre (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende Vibeke Jønsson (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer april 2012 Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 39

40 Kirkemusik Nyt 40

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab Kirkemusik Nyt Nr. 2-2013 Adventsstævne Lidt fra Støttekredsen Nyt fag kirke- og bibelkundskab Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Lidt fra Støttekredsen... 8 Generalforsamling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Kirkemusik Nyt Nr. 1-2012 Årsafslutning Kirkeministeren på besøg Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Indholdsfortegnelse Side Siden sidst...................................................

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2014. Adventsstævne. Orgelkursus i spansk orgelmusik. Orgelmesterkursus i Sønderborg Kirkemusik Nyt Nr. 2-2014 Adventsstævne Orgelkursus i spansk orgelmusik Orgelmesterkursus i Sønderborg Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Orgelkursus i spansk musik... 8 Orgelmesterkursus

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet Oktober 2011, nr. 7 Velkommen til oktobermødet. Tirsdag, den 18. oktober kl. 18:00 på Cafetik Refugiet, Jernbanegade 44, 6000 Kolding Få Hanne Fevres erhvervshistorie om

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere