Kirkemusik Nyt. Nr Skoleåret Adventsstævne. Konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Skoleåret Adventsstævne Konference

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst Kirkemusikskole-konference Pædagogisk dag Adventsstævne Elevfordeling pr. august Årsafslutning RUS-dagen Beståede prøver De studerendes råd og transportabel klokkespil Kalender Støttekredsen Orgeldemonstration på LKMS Billeder fra babysalmesang Praktikophold Diverse rabatmuligheder Tilmeldingsblanket til Adventsstævne Bestyrelsen Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst v/rektor Hans Chr. Hein Skoleåret er i fuld gang; men der bør på denne plads også berettes kort om begivenheder på Løgumkloster Kirkemusikskole siden sidst: Som et resultat af optagelsesprøver og eksaminer i foråret er 143 studerende blevet optaget. Det er en lille stigning i forhold til sidste år; men elevsammensætningen har desværre ikke gjort det muligt at tilbyde alle interesserede plads på efteruddannelseskurser. Når det alligevel er lykkedes at få plads til nogle studerende på efteruddannelseslinjen, skyldes det et tilskud på kr ,- fra skolens støttekreds til netop dette formål. På skolens vegne vil jeg gerne takke støttekredsen for denne fine gave et eksempel på en særdeles konkret hjælp til skolens studerende i en situation, hvor der år for år sker en beskæring i bevillingerne. Det er imidlertid hensigten at give tilbud om kortere efteruddannelseskurser som en del af en koordineret indsats mellem alle tre kirkemusikskoler til ansatte kirkesangere og organister. Der vil i foråret 2012 blive udbudt en række kurser på de tre skoler og altså også i Løgumkloster støttet af Statens Center for Kompetenceudvikling. Kurserne vil kunne ses på skolens hjemmeside Afdelinger Skolens afdeling i Odense har i år timerne placeret omkring Hjallese Kirke, Dalum Kirke og Thomas Kingos Kirke. Stenløse Kirke vil i år kun blive anvendt til enkelte timer; men skolen er meget glad for samarbejdet med Stenløse, og det er tænkeligt, at kirken og menighedshuset senere vil komme i spil. I år er der undervisning på PO-3 i Odense, og det er håbet, at der også fremover kan etableres undervisning på afdelingen frem til PO-eksamen. I Tarm er undervisningen i orgel i år henlagt til Sdr. Vium Kirke, da orglet i Tarm Kirke er under ombygning. Vi glæder os over at måtte benytte kirken i Sdr. Vium og ligeledes til at vende tilbage til et stærkt udbygget og spændende orgel i Tarm Kirke. Lærere I indeværende skoleår har Ejner Dyhr Pedersen efter mange års virke på skolen ikke faste timer; men vi glæder os over at have Ejner til rådighed som vikar i flere forskellige fag. Derudover har Ida Marie Krogh Skau, Rasmus Tofte- 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole Hansen og Estrid Molt Ipsen ikke ønsket undervisning i dette skoleår, og der skal lyde en varm tak til dem for god undervisning. Nye lærere i år er Christa Nyborg i Løgumkloster, Kamma Bidstrup i Horsens og Per Rasmus Møller og Lars Sømod Jensen på klokkenistafdelingen. Velkommen! Arrangementer og kurser Midt i eksamenstiden blev der d. 15. maj afholdt en offentlig koncert i korsalen på kirkemusikskolen med Trio Azizian, bestående af tre dygtige musikstuderende fra konservatoriet i København. Selvom salens størrelse i denne sammenhæng er beskeden, var det en dejlig koncert, og det gav mulighed for at høre det nye flygel folde sig rigtigt ud! Ved årsafslutningen d. 10. juni var der et fint fremmøde til såvel ekskursionen til Ribe, debutkoncerten på klokkespil, koncerten i Løgumkloster Kirke og festaftenen på refugiet. Tak til alle medvirkende! Der er en omtale her i bladet af dagens forløb. I foråret og her i efteråret har der været afholdt kurser i babysalmesang og musikalsk legestue ved sangpædagog Karin Elkjer. På trods af at disse kurser har kørt i flere år, er der stadigvæk en god tilslutning. Det vidner om et stadigt behov i kirkerne på dette felt, og på Løgumkloster Kirkemusikskole er vi glade for at kunne medvirke til at opfylde dette behov. Der kommer jævnligt positive reaktioner på kvaliteten af dette kursusarbejde. På skolen er vi ligeledes glade for at Alexanderpædagog og sangpædagog Helle Hinz jævnligt giver undervisning i Alexanderteknik til studerende og lærere. I forbindelse med Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig organiserer kirkemusikskolen med tilskud fra den sønderjyske kulturaftale en række forskellige arrangementer. Der har i denne sæson været afholdt 6 fremvisninger/koncerter for skoleklasser i Tønder Kommune, hvor i alt o. 300 børn fik lejlighed til at stifte bekendtskab med instrumentet. Det er selvsagt et initiativ, vi håber fortsat at kunne tilbyde skolerne. Der har desuden været afholdt flere orgelforedrag med fortælling og koncert ved interessante instrumenter i Sønderjylland. En af disse aftener fandt sted på kirkemusikskolen, hvor skolens forskellige orgler var i fokus se omtalen inde i bladet. Skolen havde i august-september besøg af en praktikant fra Frankfurt: Johanna Tierling, der via en kirkemusikskole i Hessen havde fået lyst til at se hvorledes 5

6 Kirkemusik Nyt musik- og skolelivet former sig hos os. Vi havde stor glæde af at have Johanna på skolen i disse uger se også hendes beretning her i bladet. Der har med fin deltagelse været afholdt 3 inspirationsdage for organister i efteråret og flere kurser vil i den kommende tid blive tilbudt såvel skolens studerende som ansatte kirkesangere og organister. Man kan holde sig orienteret om kommende kurser på skolens hjemmeside (www.kirkemusikskole.dk). Den netop afviklede konference for de tre kirkemusikskoler fandt sted i Løgumkloster d Der var en fin opslutning til debat om hvorledes de fremtidige uddannelser skal se ud, og konferencen gav hermed vigtige impulser til det fortsatte arbejde. 6

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkemusikskole-konference i Løgumkloster d. 30. september 1. oktober 2011 Omkring 80 ansatte ved de tre kirkemusikskoler samt repræsentanter for skolernes censorer og for de faglige organisationer var samlet i et døgns tid til præsentation af og debat vedr. oplæg omkring nye studieplaner for skolerne. Et udvalg bestående af Knud Damgaard Andersen og Ivar Mæland, Vestervig af Eva Bruun Hansen, Bente Hogrefe Nielsen og Ole Brinth, Sjælland og Peter Elkjær Petersen og Hans Christian Hein, Løgumkloster har på baggrund af en række møder arbejdet med tekster til beskrivelse af de fremtidige studier. Arbejdet blev fremlagt for konferencens deltagere, og der blev lejlighed til en livlig debat. Debatten gav vigtige pejlemærker for udvalgets fremtidige arbejde. I konferencen var indlagt et par koncerter ved henh. Zenobia bestående af Louise Støjberg, sang, Mette Kathrine Jensen, harmonika og Charlotte Støjberg, klaver og en Beatles-koncert knyttet til de 9 læsninger ved Simon Mott Madsen, sang, Bjørn Krog Larsen, klaver, Tine Kruse Andersen, oplæsning og Tore Bjørn Larsen, orgel. Konferencens deltagere i klostersalen 7

8 Kirkemusik Nyt Herunder en række indtryk fra konferencens to dage: Dorrit Lund Sørensen, Helle Voss Hansen og Minna Søndergaard Niels Erik Aggesen i samtale med Inge Hermann 8 Eva Bruun Hansen, Sjællands Kirkemusikskole

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Ivar Mæland og Hans Henrik G. Larsen, Vestervig Kirkemusikskole Vivian H. Eriksson, SJK og Lotte S. Hansen Hanne Hokkerup og Rut-Elena Boyschau 9

10 Kirkemusik Nyt Minna Søndergaard ved møde mellem de administrative medarbejdere Konferencens deltagerne fyldte godt op i refugiets spisesal Hans Christian Hein og Karen Stranddorf Deltagerne i refugiets mødesal 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Knud Damgaard Andersen, Vestervig Simon Mott Madsen og Bjørn Krog Larsen ved aftenkoncert i kirken Zenobia ved koncert i klostersalen 11

12 Kirkemusik Nyt Pædagogisk dag Der er efterhånden tradition for en mødedag for skolens lærere et par uger henne i skoleåret. I år var fredag, d. 26. august valgt, og dagens hovedpunkt var et foredrag om musikundervisningen i Danmark ved professor Frede V. Nielsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har ledet et forskningsprojekt om dette emne, og de ret skræmmende konklusioner blev fremlagt og kommenteret af Frede V. Nielsen. Foredraget i korsalen 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole Helle D. Kjeldsen i FUK-biblioteket Efter et kort lærermøde fremviste bibliotekar Helle D. Kjeldsen Folkekirkens Ungdoms Kors, FUK s bibliotek, der er opstillet i Præstehøjskolens lokaler ved siden af kirken. Dagen afsluttedes med middag på Centralhotellet. 13

14 Kirkemusik Nyt Adventsstævne i Løgumkloster fredag den 2. december Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 2. december i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program eller i dele af programmet. Træf gerne aftaler om fælles kørsel, så det bliver lettere at overkomme transporten til og fra Løgumkloster. Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet, så vi får en festlig dag! Tilmelding kan ske mundtligt/skriftligt ved henvendelse til kontoret brug evt. tilmeldingsblanketten bagerst i bladet. Programmet for dagen: kl Generalforsamling i støttekredsen i lok. 2. kl Kaffe / gløgg i hall en i Vestergade 13. kl Korprøve v/ Christine Toft Kristensen i korsalen kl Generalprøve på korsatserne i Løgumkloster Kirke kl Koncert i kirken - Derpå møde i klostersalen for de studerende med orientering om De studerendes Råd. kl Festmiddag på Centralhotellet. Der sluttes af ca. kl

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Christine Toft Kristensen dirigerer ved adventskoncerten Glimt fra sidste års adventsstævne: - fra skolen Noderne kan rekvireres fra 10. november ved henvendelse til Dorrit Lund Sørensen på kontoret. Husk at oplyse stemmetype ved tilmeldingen. Det forventes at man på forhånd har orienteret sig så grundigt som muligt i korstemmerne. 15

16 Kirkemusik Nyt Der er efter samråd med hovedfagslæreren mulighed for at tilmelde sig med indslag til koncerten. Især sangere på KS-2 og organister på PO-3 opfordres til at overveje et eller flere indslag; men andre studerende på eksamenslinjerne er også velkomne. Vi håber således på en afvekslende koncert og programmet behøver ikke nødvendigvis at smage af advent og jul! Hold jer derfor ikke tilbage med tilmelding! - fra kirken Ved festmiddagen på Centralhotellet er man særdeles velkommen til at optræde med underholdende indslag. Vi forventer at slutte arrangementet ca. kl. 21, så også de deltagere, der har langt at køre, kan nå hjem inden midnat. 16 og fra festaftenen

17 Løgumkloster Kirkemusikskole Elevfordeling pr. august 2011 Fordelt på afdeling og linje August 2011 Organister Kirkesangere Klokkenister I alt Løgumkloster Klokkenist- 7 7 afdelingen Odense Tarm Horsens Ialt

18 Kirkemusik Nyt Årsafslutningen Fredag, d. 10. juni begyndte med en ekskursion til Ribe. Bussen afgik fra kirkemusikskolen med små 20 personer; men allerede ved ankomsten til domkirkebyen, stødte yderligere 15 til. Her indledtes med en kort andagt i domkirken, hvor kirkemusikskolelærer og organist/kantor ved domkirken Lotte Bille Glæsel sad ved orglet. Hun fortalte derpå om instrumentet og gav prøver på dets spændvidde. Benjamin Friis Nielsen demonstrerer orglet i Sct. Catharinæ Kirke Fra domkirken gik man herefter til Sct. Catharinæ Kirke, hvor organist Benjamin Friis Nielsen spillede en kort koncert på det imponerende 4-manualers orgel, bygget 1978 af Bruno Christensen med anvendelse af ældre dele fra Frederik Nielsen (1885) og Marcussen & Søn (1932). Efter en udendørs kaffepause i det gode vejr gik deltagerne til det nyrestaurerede Ribe Kunstmuseum, hvor museumsdirektør Dagmar Warming introducerede og viste rundt. Dagmar Warming er uddannet organist og var i øvrigt kortvarigt ansat på kirkemusikskolen tilbage i 1980 erne. Den forholdsvis lille, men meget imponerende samling af dansk kunst fra guldalderen og frem til o har fået optimale rammer i det gamle borgerpalæ. 18 Ribe Domkirke

19 Løgumkloster Kirkemusikskole Debutanten Laura Marie Rueslåtten ved koncerten på det transportable klokkespil En del af publikum nød koncerten i haven Tilbage på skolen nød de nu o. 50 deltagere frokosten i haven, hvorefter der i to afdelinger var debutkoncert på skolens transportable klokkespil, opstillet i mellemgangen og ud til haven. Norske Laura Marie Rueslåtten, der har taget PO-eksamen fra kirkemusikskolen og derefter de forskellige klokkenisteksaminer op til diplomeksamen svarende til en konservatorieeksamen, spillede denne dag sin debutkoncert fra solistklassen. Det transportable klokkespil klang på allerbedste vis under Laura Maries kyndige hænder, og de fine dynamiske muligheder kom med opstillingen i mellemgangen til deres ret. Der var stort bifald til dagens debuterende klokkenist! 19

20 Kirkemusik Nyt Korsangen var i hænderne på Henrik Jespersen, og et rekordstort kor på over 50 sangere var ved at sprænge korsalens rammer, men det gik! De tre korsange, der senere blev opført ved dagens koncert var Svein Møllers: Surely goodness and mercy, Carl Nielsens Foråssang og Otto Mortensens Om alle mine lemmer. Ved koncerten medvirkede en række af eksamenseleverne med sang og orgelspil, og flere lærere var også involverede. Uddeling af eksamensbeviser fandt traditionen tro sted i dormitoriesalen oven for kirken efter rektor Hans Chr. Heins tale. Henrik S. Jespersen dirigerer koret i Løgumkloster Kirke Fra middagen på refugiet 20

21 Løgumkloster Kirkemusikskole Finn Dahl Pedersen synger Carl Nielsen Horsens korhold ledsaget af Niels Erik Aggesen Inge Løhde synger akkompagneret af Hans Chr. Hein Dagens sidste punkt var festmiddag, der i år var på Løgumkloster Refugium. Den gode mad og drikke samt diverse underholdning rundede den festlige dag af på bedste vis! 21

22 Kirkemusik Nyt RUS-arrangement d. 3. september Et forholdsvis lille hold havde fundet vej til skolens årlige RUS-dag, hvor nye studerende på skolen har mulighed for at høre nærmere og se skolen og dens omgivelser I byen. Judith M. Brandenhoff Hans Chr. Hein 22

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Henriette Hoppe instruerer i spil på håndklokker Efter en introduktion og rundvisning havde alle mulighed for at få instruktion i brugen af håndklokker. Organist og klokkenist Henriette Hoppe stod for denne del af arrangementet. Der blev derefter foretaget en mindre byvandring til flere af byens seværdigheder, hvor Hans Chr. Hein berettede om stedernes historie og oprindelse. 23

24 Kirkemusik Nyt Beståede prøver Maj / Juni Kirkesanger Basisuddannelse, Kursus-bevis 8 (LK: 7 TA: 1) Kirkesangere Modul 1: (LK: 4 HO: 4) 8 Kirkesangere Modul 2: (LK: 4 HO 1) 5 Organist Basisuddannelse, Kursus-bevis 4 (LK:1 OD 3) Organister PO-1: (LK:5 OD:3 HO:4) 13 (OD 1, september 2011) Organister PO-2: (LK: 7 OD 6) 13 Kirkekorleder-eksamen: (LK 2) 2 Præliminær Orgelprøve: (LK 7) 7 Klokkenist-Eksamen: 0 Klokkenist Diplom-eksamen: 0 Klokkenist Solist-klasse 1 I alt eksamensbeviser: 53 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkesanger Basisuddannelsen: 8 i alt (Kursusbevis) I (LK/7) Vibeke Bruun Brørup Herluf Dalhof Bjert Pia Hansen Ribe Tatiana Hansen Tinglev Susanne Th. Holst Sydals Eva Nete Nørgaard Forballum, Skærbæk Joan Ravn Glejbjerg (TA/1) Ole Karlsen Hemmet Kirkesanger Modul 1: 8 i alt II (LK/4) Dace Gruzdeva Kolding Kirsten N. Jensen Skjern Ninna Madsen Løgumkloster Ester Dahl Nielsen Gårslev, Børkop (HO/4) Inge Ditlevsen Bjerre, Hornsyld Elisabeth Jensen Vojens Alice Tobiesen Brande Grete Toustrup Velling Vesterlund, Give Kirkesanger Modul 2: 5 i alt III (LK/4) Ida Fyhn Dahl Christiansfeld Else Jacevicz Barsbøl, Skærbæk Vibeke Jønsson Haderslev Anne Nielsen Ribe (HO/1) Birgitte Kudsk Ølgod Organist Basisuddannelsen: 4 i alt (Kursusbevis) IV (LK/1) Lise Sommer Andersenz Skærbæk (OD/3) Berit Andersen Svendborg Anne-Birte Kleemayer Odense M. Mogens Pedersen Årslev 25

26 Kirkemusik Nyt De forsamlede PO ere ved overrækkelse af eksamensbeviserne i klostersalen De færdiguddannede kirkesangere Fra overrækkelsen af eksamensbeviser ved Årsafslutningen 26 Klokkenist Laura Marie Rueslåtten høstede stort bifald

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Organist PO 1: 12 i alt V (LK/5) Sebastian Clasen Sønderby, Sydals Lars Gregersen Fredericia Anne Mette Stæhr Broager Camilla Svanberg Sønder-Omme Inge Juul Østerlund Kolding (OD/3) Silja Rytter Holm Broby Karin Thordsen Nyborg Merethe Vesterboe Assens (HO/4) Masako Itoh Hansen Billund Vagn Egon Jørgensen Odder Elisabeth Schjødt Laursen Odder Poul Viller Give Organist PO-2: 13 i alt VI (LK/7) Hanne Rath Degn Brørup Rikke Ethelberg Gudnason Rugbjerg, Rødekro Roma Korbas Varde Jens Allan Mose Tarm Morten Pedersen København Anne Marie R. Stidsen Tarm Lisette Vestergaard Hedensted (OD/6) Kåre Brønserud Odense S Mikkel Dons Burchardt Odense NV Martin Høier Nyborg Christina Funch Mellgren Odense C Helle Sørensen Middelfart Kamilla Hellesøe Sørensen Odense C Kirkekorleder eksamen : 2 i alt VII (LK/2) Anette Kjærgaard Skjern Henriette P. Martinussen Løgumkloster 27

28 Kirkemusik Nyt Præliminær orgelprøve: 7 i alt VIII (LK/7) Emma Lise T. Jakobsen Ølgod Kaj Milter Jensen Ringkøbing Aase Leinum Egernsund Kirsten B. Lübker Odense SØ Regina Madsen Billund Jette Rosendal Middelfart Margrethe Schmidt Vejstrup Klokkenist solist-klasse-bevis: 1 i alt Laura Marie L. Rueslåtten IX Sandvika, Norge Elevforeningen & De studerendes Råd Vibeke Jønsson Slagtergade 47, 1.mf Haderslev Tlf Mail: 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Kalender efterår /10 Gudstjenesterepertoire for organister (engelsk musik) v/ Hans Chr. Hein kl /10 Foredrag v/ Hans Chr. Hein: Store komponister og kirkemusikken Franz Liszt kl Sted: Korsalen, Vestergade 9 - Fri entré 27/10 Møde i Støttekredsens bestyrelse kl /10-2/11 Kursus i Babysalmesang 2 v/ Karin Elkjer 2-4/11 Orgelmesterkursus med Bine Bryndorf i Løgumkloster Kirke 5/11 Orgelekskursioner i Syd- og Sønderjylland Studerende samt andre interesserede i at deltage bedes henvende sig til skolens kontor 7-9/11 Orgelmesterkursus med Daniel Roth i St. Nikolai, Flensborg 15-17/11 Alexanderteknik (individuel undervisning) v/ Helle Hinz 16/11 Lærermøde i Løgumkloster kl ca /11 Elevkoncert kl. 19 i Vor Frelsers Kirke, Horsens 22/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 23/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 29/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 30/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 2/12 Juleafslutning i Løgumkloster med kor, elevkoncert og festaften på Centralhotellet kl /12 Elevkoncert (eftermiddag) i Hjerting Kirke 19/12 Elevkoncert (eftermiddag) i Hjallese Kirke Kontoret er i lukket: Juleferie efter 19. december til og med 1. januar 2012 Vinterferie Uge 7 29

30 Kirkemusik Nyt Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- pensionister samt ansatte og studerende på LKMS. 30

31 Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds indkalder herved til ordinær generalforsamling på Kirkemusikskolen, øvelokale 2, fredag den 2. december kl med dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Rektors orientering om Kirkemusikskolens virksomhed. 5. Forelæggelse af revideret regnskab ( ) iflg. 6, stk Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. 11. Fastsættelse af de årlige medlemskontingenter. 12. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 14 dage før general-forsamlingen. På bestyrelsens vegne Ole Stevns formand Dannebrogsgade Brønderslev 31

32 Kirkemusik Nyt Orgeldemonstration på LKMS Den 18/8 var jeg på Løgumkloster Kirkemusikskole til foredrag om skolens orgler og øvrige instrumenter. Det var en hyggelig oplevelse og spændende. Kseniya Pogorelaya var kommet til Danmark helt fra Hviderusland for at spille til Orgelfestival Sønderjylland Schleswig. Hans Chr. Hein havde engageret hende til også at spille for os på orglet i Korsalen. Hun demonstrerede på smukkeste vis både vidunderligt spil og skønne klangfarver. Mange registre blev brugt på de forskellige stykker, og jeg blev meget inspireret af oplevelsen. Også flyglet i Korsalen blev luftet, hvor Kseniya bl.a. spillede Für Elise. HCH viste os rundt og fortalte spændende og sjove ting om orglernes historie og kunnen. Han fortalte også, at Kseniya er den ene af bare to fuldtidslønnede organister i Hviderusland. Det gjorde indtryk. Hvor er vi heldige, at vi her i Danmark har Kirkemusikskolerne - jeg tør ikke tænke tanken, hvor vi havde været i dag uden.. Glæde ved sang og musik har samlet os på Løgumkloster Kirkemusikskole. Jeg ønsker alle et rigtig godt skoleår med netop disse fortegn. Elev Lise Sommer Andersen Lise Sommer Andersen ved årsafslutningen 32

33 Løgumkloster Kirkemusikskole Billeder fra Babysalmesangskursus i september 33

34 Kirkemusik Nyt Praktikophold 22. august 9. september Mandag, d. 22. august rejste jeg til Danmark. Efter nogle timers kørsel ankom jeg ved 17-tiden til det smukke Løgumkloster. Jeg fik med det samme en rundvisning ved Hans Christian Hein og blev overvældet af hvor smukt der er her. Jeg erfarede, at der i Løgumkloster er en aftenandagt hver dag i ugens løb. Allerede samme aften konstaterede jeg hvor enestående orglets klang og kirkerummet er og blev imponeret over den flotte menighedssang med 150 kirkegængere. Inspireret af forsangeren sang alle godt med og var dermed med til at forme gudstjenesten. Også de følgende dage var det dejligt at deltage i aftensangen. Tirsdage og onsdage var undervisningsdage, hvor mange elever i alle aldersklasser mødte op for at følge undervisningen på organistlinjen. Jeg fik lov at følge mange forskellige timer, og fik her indblik i hvorledes der undervises, selvom mit kendskab til dansk jo satte nogle begrænsninger. Undervisningsstoffet er i princippet det samme som på de tyske uddannelsessteder: Man får timer i orgelspil, klaver, sang, korledelse, deltager i korsang og får undervisning i fag som teori og hørelære. Det var sjovt for mig at synge med i kor og en enkelt gang at måtte dirigere en dansk salmemelodi! Jeg synes det er meget godt, at man i Løgumkloster får undervisning i børnekorledelse dette tilbydes ikke på vore tyske skoler. Vi må i stedet deltage i ekstra kurser og får ellers først dette fag, hvis vi fortsætter på musikkonservatoriet. Børnekorledelse er et meget vigtigt fag, og det er derfor godt at have inde i uddannelsen. Det er interessant, at man i den danske folkekirke har en kirkesanger som forsanger. Det giver menigheden stor hjælp, og fællessangen er her stor og smuk i forhold til hos os i Tyskland, hvor menigheden ikke har en forsanger, og hvor sangen kun er svag. Blandt mine opgaver var også at hjælpe til så godt jeg kunne på skolens kontor. Jeg lavede forskellige lister og bryggede kaffe! En af dagene var jeg i Haderslev til et stort stævne for børnekor, hvor jeg kunne iagttage forskellige børnekor og dirigenter. Det var spændende og kvaliteten var særdeles god. Som afslutning gav drengekor, pigekor samt solister en koncert. Ved siden af mange koncerter som jeg havde lejlighed til at høre i bl.a. Slesvig, Kollund og Christiansfeld var der en velkomstdag for nye elever på skolen. Her var der rundvisning på skolen og mulighed på klokkenistafdelingen for at spille håndklokker, hvilket var morsomt. Som afslutning på dagen sang alle deltagere i kor. 34

35 Løgumkloster Kirkemusikskole En aften var der besøg på et orgelbyggeri. Her kunne man få indsigt i hvor meget teknik, der gemmer sig i dette musikinstrument det var en meget interessant aften. Mit praktikophold her i Løgumkloster var meget spændende og lærerigt for mig. Der var meget nyt at opdage og mange dejlige mennesker at møde. Det har været dejligt for mig at være her, og jeg vil aldrig glemme alle oplevelserne. Musikstuderende Johanna Tierling, Frankfurt a. M. 35

36 Kirkemusik Nyt Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Kirkemusiklærere og studerende kan opnå 10 % rabat ved køb af noder hos: ÅRHUS MUSIK, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf DANMUSIK, Vognmagergade 7, 1120 København K - tlf DanMus, tlf NODECENTRUM, tlf Læreren/den studerende skal selv gøre opmærksom på, at man er tilknyttet Løgumkloster Kirkemusikskole. Folkeskolens Musiklærerforening giver 20 % rabat til studerende på egne udgivelser derudover findes en række fordelagtige abonnementsord-ninger samt rabatmuligheder på udgivelser for kor. Jørgen Andresen tlf fax Leje af klaver Vi gør opmærksom på, at klaverfirmaet Juhl-Sørensen tilbyder leje af klaver med forkøbsret sådan, at de første 12 måneders leje kan fratrækkes ved senere køb. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Juhl-Sørensen, Flygel Piano Service A/S, Vester Allé 4, 5000 Odense C tlf , fax , eller Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 36

37 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Årsafslutning fredag den 2. december 2010 Dagsprogram finder du på side 14 i bladet Undertegnede tilmelder hermed personer til: Æbleskiver og Glögg i Hall en Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Noder rekvireres!!!. Bas Løgumkloster Kirkemusikskole - og personer til Festaften på Central Hotel, Markedsgade 15. Kr. 160,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 37

38 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse: By: Tlf.: Mail: Bemærkninger: 38 Mobil: Husk: Sidste frist for tilmelding er torsdag, den 24. november 2011 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD

39 Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftamtmand Ninna Würtzen (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Axel Momme (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Peter Sloth Andersen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Foreningen af Præliminære Organister) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Kordegn Finn Poulsen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd) 8. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 9. Pastor Uffe Bjerre (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende Vibeke Jønsson (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer april 2012 Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 39

40 Kirkemusik Nyt 40

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Principalen. Nyt fra Vestervig. Kirkemusikskolen udvider VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer:

Principalen. Nyt fra Vestervig. Kirkemusikskolen udvider VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE. I dette nummer: Årgang 23, Nummer 1 Marts 2007 Principalen VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Nyt fra Vestervig Kirkemusikskolen udvider I dette nummer: Nye lokaler i Vestervig 2007 - Buxtehude-år Artikel: Musik - kreativitetens

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk juni - august 2014 Indhold Fra

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22

Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet. Påskeæggeløb i sognegården. Kirken side 18. SIF side 8. Lokalportræt: danbolig Side 22 Påskeæggeløb i sognegården Kirken side 18 Forfølg drømmen om Stilling-Gram-borgere i udlandet SIF side 8 #1 MARTS 2013 -GRAM-TVAERS.DK Lokalportræt: danbolig Side 22 Leder Redaktionen Kære læsere Af Lisbeth

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere