Kirkemusik Nyt. Nr Skoleåret Adventsstævne. Konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2011. Skoleåret 2011-2012. Adventsstævne. Konference"

Transkript

1 Kirkemusik Nyt Nr Skoleåret Adventsstævne Konference

2

3 Indholdsfortegnelse Side Siden sidst Kirkemusikskole-konference Pædagogisk dag Adventsstævne Elevfordeling pr. august Årsafslutning RUS-dagen Beståede prøver De studerendes råd og transportabel klokkespil Kalender Støttekredsen Orgeldemonstration på LKMS Billeder fra babysalmesang Praktikophold Diverse rabatmuligheder Tilmeldingsblanket til Adventsstævne Bestyrelsen Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade 9-13, 6240 Løgumkloster Tlf: Fax: Hjemmeside: Kontortid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Telefontid: Mandag kl Tirsdag, onsdag, torsdag kl & Rektor: Hans Chr. Hein Træffes efter aftale

4 Kirkemusik Nyt Siden sidst v/rektor Hans Chr. Hein Skoleåret er i fuld gang; men der bør på denne plads også berettes kort om begivenheder på Løgumkloster Kirkemusikskole siden sidst: Som et resultat af optagelsesprøver og eksaminer i foråret er 143 studerende blevet optaget. Det er en lille stigning i forhold til sidste år; men elevsammensætningen har desværre ikke gjort det muligt at tilbyde alle interesserede plads på efteruddannelseskurser. Når det alligevel er lykkedes at få plads til nogle studerende på efteruddannelseslinjen, skyldes det et tilskud på kr ,- fra skolens støttekreds til netop dette formål. På skolens vegne vil jeg gerne takke støttekredsen for denne fine gave et eksempel på en særdeles konkret hjælp til skolens studerende i en situation, hvor der år for år sker en beskæring i bevillingerne. Det er imidlertid hensigten at give tilbud om kortere efteruddannelseskurser som en del af en koordineret indsats mellem alle tre kirkemusikskoler til ansatte kirkesangere og organister. Der vil i foråret 2012 blive udbudt en række kurser på de tre skoler og altså også i Løgumkloster støttet af Statens Center for Kompetenceudvikling. Kurserne vil kunne ses på skolens hjemmeside Afdelinger Skolens afdeling i Odense har i år timerne placeret omkring Hjallese Kirke, Dalum Kirke og Thomas Kingos Kirke. Stenløse Kirke vil i år kun blive anvendt til enkelte timer; men skolen er meget glad for samarbejdet med Stenløse, og det er tænkeligt, at kirken og menighedshuset senere vil komme i spil. I år er der undervisning på PO-3 i Odense, og det er håbet, at der også fremover kan etableres undervisning på afdelingen frem til PO-eksamen. I Tarm er undervisningen i orgel i år henlagt til Sdr. Vium Kirke, da orglet i Tarm Kirke er under ombygning. Vi glæder os over at måtte benytte kirken i Sdr. Vium og ligeledes til at vende tilbage til et stærkt udbygget og spændende orgel i Tarm Kirke. Lærere I indeværende skoleår har Ejner Dyhr Pedersen efter mange års virke på skolen ikke faste timer; men vi glæder os over at have Ejner til rådighed som vikar i flere forskellige fag. Derudover har Ida Marie Krogh Skau, Rasmus Tofte- 4

5 Løgumkloster Kirkemusikskole Hansen og Estrid Molt Ipsen ikke ønsket undervisning i dette skoleår, og der skal lyde en varm tak til dem for god undervisning. Nye lærere i år er Christa Nyborg i Løgumkloster, Kamma Bidstrup i Horsens og Per Rasmus Møller og Lars Sømod Jensen på klokkenistafdelingen. Velkommen! Arrangementer og kurser Midt i eksamenstiden blev der d. 15. maj afholdt en offentlig koncert i korsalen på kirkemusikskolen med Trio Azizian, bestående af tre dygtige musikstuderende fra konservatoriet i København. Selvom salens størrelse i denne sammenhæng er beskeden, var det en dejlig koncert, og det gav mulighed for at høre det nye flygel folde sig rigtigt ud! Ved årsafslutningen d. 10. juni var der et fint fremmøde til såvel ekskursionen til Ribe, debutkoncerten på klokkespil, koncerten i Løgumkloster Kirke og festaftenen på refugiet. Tak til alle medvirkende! Der er en omtale her i bladet af dagens forløb. I foråret og her i efteråret har der været afholdt kurser i babysalmesang og musikalsk legestue ved sangpædagog Karin Elkjer. På trods af at disse kurser har kørt i flere år, er der stadigvæk en god tilslutning. Det vidner om et stadigt behov i kirkerne på dette felt, og på Løgumkloster Kirkemusikskole er vi glade for at kunne medvirke til at opfylde dette behov. Der kommer jævnligt positive reaktioner på kvaliteten af dette kursusarbejde. På skolen er vi ligeledes glade for at Alexanderpædagog og sangpædagog Helle Hinz jævnligt giver undervisning i Alexanderteknik til studerende og lærere. I forbindelse med Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig organiserer kirkemusikskolen med tilskud fra den sønderjyske kulturaftale en række forskellige arrangementer. Der har i denne sæson været afholdt 6 fremvisninger/koncerter for skoleklasser i Tønder Kommune, hvor i alt o. 300 børn fik lejlighed til at stifte bekendtskab med instrumentet. Det er selvsagt et initiativ, vi håber fortsat at kunne tilbyde skolerne. Der har desuden været afholdt flere orgelforedrag med fortælling og koncert ved interessante instrumenter i Sønderjylland. En af disse aftener fandt sted på kirkemusikskolen, hvor skolens forskellige orgler var i fokus se omtalen inde i bladet. Skolen havde i august-september besøg af en praktikant fra Frankfurt: Johanna Tierling, der via en kirkemusikskole i Hessen havde fået lyst til at se hvorledes 5

6 Kirkemusik Nyt musik- og skolelivet former sig hos os. Vi havde stor glæde af at have Johanna på skolen i disse uger se også hendes beretning her i bladet. Der har med fin deltagelse været afholdt 3 inspirationsdage for organister i efteråret og flere kurser vil i den kommende tid blive tilbudt såvel skolens studerende som ansatte kirkesangere og organister. Man kan holde sig orienteret om kommende kurser på skolens hjemmeside (www.kirkemusikskole.dk). Den netop afviklede konference for de tre kirkemusikskoler fandt sted i Løgumkloster d Der var en fin opslutning til debat om hvorledes de fremtidige uddannelser skal se ud, og konferencen gav hermed vigtige impulser til det fortsatte arbejde. 6

7 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkemusikskole-konference i Løgumkloster d. 30. september 1. oktober 2011 Omkring 80 ansatte ved de tre kirkemusikskoler samt repræsentanter for skolernes censorer og for de faglige organisationer var samlet i et døgns tid til præsentation af og debat vedr. oplæg omkring nye studieplaner for skolerne. Et udvalg bestående af Knud Damgaard Andersen og Ivar Mæland, Vestervig af Eva Bruun Hansen, Bente Hogrefe Nielsen og Ole Brinth, Sjælland og Peter Elkjær Petersen og Hans Christian Hein, Løgumkloster har på baggrund af en række møder arbejdet med tekster til beskrivelse af de fremtidige studier. Arbejdet blev fremlagt for konferencens deltagere, og der blev lejlighed til en livlig debat. Debatten gav vigtige pejlemærker for udvalgets fremtidige arbejde. I konferencen var indlagt et par koncerter ved henh. Zenobia bestående af Louise Støjberg, sang, Mette Kathrine Jensen, harmonika og Charlotte Støjberg, klaver og en Beatles-koncert knyttet til de 9 læsninger ved Simon Mott Madsen, sang, Bjørn Krog Larsen, klaver, Tine Kruse Andersen, oplæsning og Tore Bjørn Larsen, orgel. Konferencens deltagere i klostersalen 7

8 Kirkemusik Nyt Herunder en række indtryk fra konferencens to dage: Dorrit Lund Sørensen, Helle Voss Hansen og Minna Søndergaard Niels Erik Aggesen i samtale med Inge Hermann 8 Eva Bruun Hansen, Sjællands Kirkemusikskole

9 Løgumkloster Kirkemusikskole Ivar Mæland og Hans Henrik G. Larsen, Vestervig Kirkemusikskole Vivian H. Eriksson, SJK og Lotte S. Hansen Hanne Hokkerup og Rut-Elena Boyschau 9

10 Kirkemusik Nyt Minna Søndergaard ved møde mellem de administrative medarbejdere Konferencens deltagerne fyldte godt op i refugiets spisesal Hans Christian Hein og Karen Stranddorf Deltagerne i refugiets mødesal 10

11 Løgumkloster Kirkemusikskole Knud Damgaard Andersen, Vestervig Simon Mott Madsen og Bjørn Krog Larsen ved aftenkoncert i kirken Zenobia ved koncert i klostersalen 11

12 Kirkemusik Nyt Pædagogisk dag Der er efterhånden tradition for en mødedag for skolens lærere et par uger henne i skoleåret. I år var fredag, d. 26. august valgt, og dagens hovedpunkt var et foredrag om musikundervisningen i Danmark ved professor Frede V. Nielsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har ledet et forskningsprojekt om dette emne, og de ret skræmmende konklusioner blev fremlagt og kommenteret af Frede V. Nielsen. Foredraget i korsalen 12

13 Løgumkloster Kirkemusikskole Helle D. Kjeldsen i FUK-biblioteket Efter et kort lærermøde fremviste bibliotekar Helle D. Kjeldsen Folkekirkens Ungdoms Kors, FUK s bibliotek, der er opstillet i Præstehøjskolens lokaler ved siden af kirken. Dagen afsluttedes med middag på Centralhotellet. 13

14 Kirkemusik Nyt Adventsstævne i Løgumkloster fredag den 2. december Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 2. december i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program eller i dele af programmet. Træf gerne aftaler om fælles kørsel, så det bliver lettere at overkomme transporten til og fra Løgumkloster. Vi håber, at mange vil slutte op om arrangementet, så vi får en festlig dag! Tilmelding kan ske mundtligt/skriftligt ved henvendelse til kontoret brug evt. tilmeldingsblanketten bagerst i bladet. Programmet for dagen: kl Generalforsamling i støttekredsen i lok. 2. kl Kaffe / gløgg i hall en i Vestergade 13. kl Korprøve v/ Christine Toft Kristensen i korsalen kl Generalprøve på korsatserne i Løgumkloster Kirke kl Koncert i kirken - Derpå møde i klostersalen for de studerende med orientering om De studerendes Råd. kl Festmiddag på Centralhotellet. Der sluttes af ca. kl

15 Løgumkloster Kirkemusikskole Christine Toft Kristensen dirigerer ved adventskoncerten Glimt fra sidste års adventsstævne: - fra skolen Noderne kan rekvireres fra 10. november ved henvendelse til Dorrit Lund Sørensen på kontoret. Husk at oplyse stemmetype ved tilmeldingen. Det forventes at man på forhånd har orienteret sig så grundigt som muligt i korstemmerne. 15

16 Kirkemusik Nyt Der er efter samråd med hovedfagslæreren mulighed for at tilmelde sig med indslag til koncerten. Især sangere på KS-2 og organister på PO-3 opfordres til at overveje et eller flere indslag; men andre studerende på eksamenslinjerne er også velkomne. Vi håber således på en afvekslende koncert og programmet behøver ikke nødvendigvis at smage af advent og jul! Hold jer derfor ikke tilbage med tilmelding! - fra kirken Ved festmiddagen på Centralhotellet er man særdeles velkommen til at optræde med underholdende indslag. Vi forventer at slutte arrangementet ca. kl. 21, så også de deltagere, der har langt at køre, kan nå hjem inden midnat. 16 og fra festaftenen

17 Løgumkloster Kirkemusikskole Elevfordeling pr. august 2011 Fordelt på afdeling og linje August 2011 Organister Kirkesangere Klokkenister I alt Løgumkloster Klokkenist- 7 7 afdelingen Odense Tarm Horsens Ialt

18 Kirkemusik Nyt Årsafslutningen Fredag, d. 10. juni begyndte med en ekskursion til Ribe. Bussen afgik fra kirkemusikskolen med små 20 personer; men allerede ved ankomsten til domkirkebyen, stødte yderligere 15 til. Her indledtes med en kort andagt i domkirken, hvor kirkemusikskolelærer og organist/kantor ved domkirken Lotte Bille Glæsel sad ved orglet. Hun fortalte derpå om instrumentet og gav prøver på dets spændvidde. Benjamin Friis Nielsen demonstrerer orglet i Sct. Catharinæ Kirke Fra domkirken gik man herefter til Sct. Catharinæ Kirke, hvor organist Benjamin Friis Nielsen spillede en kort koncert på det imponerende 4-manualers orgel, bygget 1978 af Bruno Christensen med anvendelse af ældre dele fra Frederik Nielsen (1885) og Marcussen & Søn (1932). Efter en udendørs kaffepause i det gode vejr gik deltagerne til det nyrestaurerede Ribe Kunstmuseum, hvor museumsdirektør Dagmar Warming introducerede og viste rundt. Dagmar Warming er uddannet organist og var i øvrigt kortvarigt ansat på kirkemusikskolen tilbage i 1980 erne. Den forholdsvis lille, men meget imponerende samling af dansk kunst fra guldalderen og frem til o har fået optimale rammer i det gamle borgerpalæ. 18 Ribe Domkirke

19 Løgumkloster Kirkemusikskole Debutanten Laura Marie Rueslåtten ved koncerten på det transportable klokkespil En del af publikum nød koncerten i haven Tilbage på skolen nød de nu o. 50 deltagere frokosten i haven, hvorefter der i to afdelinger var debutkoncert på skolens transportable klokkespil, opstillet i mellemgangen og ud til haven. Norske Laura Marie Rueslåtten, der har taget PO-eksamen fra kirkemusikskolen og derefter de forskellige klokkenisteksaminer op til diplomeksamen svarende til en konservatorieeksamen, spillede denne dag sin debutkoncert fra solistklassen. Det transportable klokkespil klang på allerbedste vis under Laura Maries kyndige hænder, og de fine dynamiske muligheder kom med opstillingen i mellemgangen til deres ret. Der var stort bifald til dagens debuterende klokkenist! 19

20 Kirkemusik Nyt Korsangen var i hænderne på Henrik Jespersen, og et rekordstort kor på over 50 sangere var ved at sprænge korsalens rammer, men det gik! De tre korsange, der senere blev opført ved dagens koncert var Svein Møllers: Surely goodness and mercy, Carl Nielsens Foråssang og Otto Mortensens Om alle mine lemmer. Ved koncerten medvirkede en række af eksamenseleverne med sang og orgelspil, og flere lærere var også involverede. Uddeling af eksamensbeviser fandt traditionen tro sted i dormitoriesalen oven for kirken efter rektor Hans Chr. Heins tale. Henrik S. Jespersen dirigerer koret i Løgumkloster Kirke Fra middagen på refugiet 20

21 Løgumkloster Kirkemusikskole Finn Dahl Pedersen synger Carl Nielsen Horsens korhold ledsaget af Niels Erik Aggesen Inge Løhde synger akkompagneret af Hans Chr. Hein Dagens sidste punkt var festmiddag, der i år var på Løgumkloster Refugium. Den gode mad og drikke samt diverse underholdning rundede den festlige dag af på bedste vis! 21

22 Kirkemusik Nyt RUS-arrangement d. 3. september Et forholdsvis lille hold havde fundet vej til skolens årlige RUS-dag, hvor nye studerende på skolen har mulighed for at høre nærmere og se skolen og dens omgivelser I byen. Judith M. Brandenhoff Hans Chr. Hein 22

23 Løgumkloster Kirkemusikskole Henriette Hoppe instruerer i spil på håndklokker Efter en introduktion og rundvisning havde alle mulighed for at få instruktion i brugen af håndklokker. Organist og klokkenist Henriette Hoppe stod for denne del af arrangementet. Der blev derefter foretaget en mindre byvandring til flere af byens seværdigheder, hvor Hans Chr. Hein berettede om stedernes historie og oprindelse. 23

24 Kirkemusik Nyt Beståede prøver Maj / Juni Kirkesanger Basisuddannelse, Kursus-bevis 8 (LK: 7 TA: 1) Kirkesangere Modul 1: (LK: 4 HO: 4) 8 Kirkesangere Modul 2: (LK: 4 HO 1) 5 Organist Basisuddannelse, Kursus-bevis 4 (LK:1 OD 3) Organister PO-1: (LK:5 OD:3 HO:4) 13 (OD 1, september 2011) Organister PO-2: (LK: 7 OD 6) 13 Kirkekorleder-eksamen: (LK 2) 2 Præliminær Orgelprøve: (LK 7) 7 Klokkenist-Eksamen: 0 Klokkenist Diplom-eksamen: 0 Klokkenist Solist-klasse 1 I alt eksamensbeviser: 53 24

25 Løgumkloster Kirkemusikskole Kirkesanger Basisuddannelsen: 8 i alt (Kursusbevis) I (LK/7) Vibeke Bruun Brørup Herluf Dalhof Bjert Pia Hansen Ribe Tatiana Hansen Tinglev Susanne Th. Holst Sydals Eva Nete Nørgaard Forballum, Skærbæk Joan Ravn Glejbjerg (TA/1) Ole Karlsen Hemmet Kirkesanger Modul 1: 8 i alt II (LK/4) Dace Gruzdeva Kolding Kirsten N. Jensen Skjern Ninna Madsen Løgumkloster Ester Dahl Nielsen Gårslev, Børkop (HO/4) Inge Ditlevsen Bjerre, Hornsyld Elisabeth Jensen Vojens Alice Tobiesen Brande Grete Toustrup Velling Vesterlund, Give Kirkesanger Modul 2: 5 i alt III (LK/4) Ida Fyhn Dahl Christiansfeld Else Jacevicz Barsbøl, Skærbæk Vibeke Jønsson Haderslev Anne Nielsen Ribe (HO/1) Birgitte Kudsk Ølgod Organist Basisuddannelsen: 4 i alt (Kursusbevis) IV (LK/1) Lise Sommer Andersenz Skærbæk (OD/3) Berit Andersen Svendborg Anne-Birte Kleemayer Odense M. Mogens Pedersen Årslev 25

26 Kirkemusik Nyt De forsamlede PO ere ved overrækkelse af eksamensbeviserne i klostersalen De færdiguddannede kirkesangere Fra overrækkelsen af eksamensbeviser ved Årsafslutningen 26 Klokkenist Laura Marie Rueslåtten høstede stort bifald

27 Løgumkloster Kirkemusikskole Organist PO 1: 12 i alt V (LK/5) Sebastian Clasen Sønderby, Sydals Lars Gregersen Fredericia Anne Mette Stæhr Broager Camilla Svanberg Sønder-Omme Inge Juul Østerlund Kolding (OD/3) Silja Rytter Holm Broby Karin Thordsen Nyborg Merethe Vesterboe Assens (HO/4) Masako Itoh Hansen Billund Vagn Egon Jørgensen Odder Elisabeth Schjødt Laursen Odder Poul Viller Give Organist PO-2: 13 i alt VI (LK/7) Hanne Rath Degn Brørup Rikke Ethelberg Gudnason Rugbjerg, Rødekro Roma Korbas Varde Jens Allan Mose Tarm Morten Pedersen København Anne Marie R. Stidsen Tarm Lisette Vestergaard Hedensted (OD/6) Kåre Brønserud Odense S Mikkel Dons Burchardt Odense NV Martin Høier Nyborg Christina Funch Mellgren Odense C Helle Sørensen Middelfart Kamilla Hellesøe Sørensen Odense C Kirkekorleder eksamen : 2 i alt VII (LK/2) Anette Kjærgaard Skjern Henriette P. Martinussen Løgumkloster 27

28 Kirkemusik Nyt Præliminær orgelprøve: 7 i alt VIII (LK/7) Emma Lise T. Jakobsen Ølgod Kaj Milter Jensen Ringkøbing Aase Leinum Egernsund Kirsten B. Lübker Odense SØ Regina Madsen Billund Jette Rosendal Middelfart Margrethe Schmidt Vejstrup Klokkenist solist-klasse-bevis: 1 i alt Laura Marie L. Rueslåtten IX Sandvika, Norge Elevforeningen & De studerendes Råd Vibeke Jønsson Slagtergade 47, 1.mf Haderslev Tlf Mail: 28

29 Løgumkloster Kirkemusikskole Kalender efterår /10 Gudstjenesterepertoire for organister (engelsk musik) v/ Hans Chr. Hein kl /10 Foredrag v/ Hans Chr. Hein: Store komponister og kirkemusikken Franz Liszt kl Sted: Korsalen, Vestergade 9 - Fri entré 27/10 Møde i Støttekredsens bestyrelse kl /10-2/11 Kursus i Babysalmesang 2 v/ Karin Elkjer 2-4/11 Orgelmesterkursus med Bine Bryndorf i Løgumkloster Kirke 5/11 Orgelekskursioner i Syd- og Sønderjylland Studerende samt andre interesserede i at deltage bedes henvende sig til skolens kontor 7-9/11 Orgelmesterkursus med Daniel Roth i St. Nikolai, Flensborg 15-17/11 Alexanderteknik (individuel undervisning) v/ Helle Hinz 16/11 Lærermøde i Løgumkloster kl ca /11 Elevkoncert kl. 19 i Vor Frelsers Kirke, Horsens 22/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 23/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 29/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 30/11 Elevkoncert (eftermiddag) i Løgumkloster 2/12 Juleafslutning i Løgumkloster med kor, elevkoncert og festaften på Centralhotellet kl /12 Elevkoncert (eftermiddag) i Hjerting Kirke 19/12 Elevkoncert (eftermiddag) i Hjallese Kirke Kontoret er i lukket: Juleferie efter 19. december til og med 1. januar 2012 Vinterferie Uge 7 29

30 Kirkemusik Nyt Støttekredsen Kære Elev - Lad ikke økonomiske problemer hindre dig i at gennemføre din uddannelse! Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds har iflg. vedtægterne 2 stk. 1 til formål at støtte skolens virksomhed, derunder at indsamle midler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemidlede studerende, til instrumentfond og til arbejde i De Studerendes Råd. Du kan f.eks. søge om tilskud til administrations- og / eller undervisningsgebyr, noder, transport m.m. Ansøgning om midler fra Støttekredsen skal være Kirkemusikskolen i hænde senest 1. marts eller 1. oktober, hvor bestyrelsesmøderne afholdes. Ansøgning skal sendes til: Formand Ole Stevns: Støttekredsen Vestergade Løgumkloster Medlemskab i Støttekredsen kr. 150,- p.a. - personligt kr. 250,- p.a. - familie/menighedsråd kr. 75,- pensionister samt ansatte og studerende på LKMS. 30

31 Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds indkalder herved til ordinær generalforsamling på Kirkemusikskolen, øvelokale 2, fredag den 2. december kl med dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden. 2. Valg af dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Rektors orientering om Kirkemusikskolens virksomhed. 5. Forelæggelse af revideret regnskab ( ) iflg. 6, stk Indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. 11. Fastsættelse af de årlige medlemskontingenter. 12. Eventuelt. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 14 dage før general-forsamlingen. På bestyrelsens vegne Ole Stevns formand Dannebrogsgade Brønderslev 31

32 Kirkemusik Nyt Orgeldemonstration på LKMS Den 18/8 var jeg på Løgumkloster Kirkemusikskole til foredrag om skolens orgler og øvrige instrumenter. Det var en hyggelig oplevelse og spændende. Kseniya Pogorelaya var kommet til Danmark helt fra Hviderusland for at spille til Orgelfestival Sønderjylland Schleswig. Hans Chr. Hein havde engageret hende til også at spille for os på orglet i Korsalen. Hun demonstrerede på smukkeste vis både vidunderligt spil og skønne klangfarver. Mange registre blev brugt på de forskellige stykker, og jeg blev meget inspireret af oplevelsen. Også flyglet i Korsalen blev luftet, hvor Kseniya bl.a. spillede Für Elise. HCH viste os rundt og fortalte spændende og sjove ting om orglernes historie og kunnen. Han fortalte også, at Kseniya er den ene af bare to fuldtidslønnede organister i Hviderusland. Det gjorde indtryk. Hvor er vi heldige, at vi her i Danmark har Kirkemusikskolerne - jeg tør ikke tænke tanken, hvor vi havde været i dag uden.. Glæde ved sang og musik har samlet os på Løgumkloster Kirkemusikskole. Jeg ønsker alle et rigtig godt skoleår med netop disse fortegn. Elev Lise Sommer Andersen Lise Sommer Andersen ved årsafslutningen 32

33 Løgumkloster Kirkemusikskole Billeder fra Babysalmesangskursus i september 33

34 Kirkemusik Nyt Praktikophold 22. august 9. september Mandag, d. 22. august rejste jeg til Danmark. Efter nogle timers kørsel ankom jeg ved 17-tiden til det smukke Løgumkloster. Jeg fik med det samme en rundvisning ved Hans Christian Hein og blev overvældet af hvor smukt der er her. Jeg erfarede, at der i Løgumkloster er en aftenandagt hver dag i ugens løb. Allerede samme aften konstaterede jeg hvor enestående orglets klang og kirkerummet er og blev imponeret over den flotte menighedssang med 150 kirkegængere. Inspireret af forsangeren sang alle godt med og var dermed med til at forme gudstjenesten. Også de følgende dage var det dejligt at deltage i aftensangen. Tirsdage og onsdage var undervisningsdage, hvor mange elever i alle aldersklasser mødte op for at følge undervisningen på organistlinjen. Jeg fik lov at følge mange forskellige timer, og fik her indblik i hvorledes der undervises, selvom mit kendskab til dansk jo satte nogle begrænsninger. Undervisningsstoffet er i princippet det samme som på de tyske uddannelsessteder: Man får timer i orgelspil, klaver, sang, korledelse, deltager i korsang og får undervisning i fag som teori og hørelære. Det var sjovt for mig at synge med i kor og en enkelt gang at måtte dirigere en dansk salmemelodi! Jeg synes det er meget godt, at man i Løgumkloster får undervisning i børnekorledelse dette tilbydes ikke på vore tyske skoler. Vi må i stedet deltage i ekstra kurser og får ellers først dette fag, hvis vi fortsætter på musikkonservatoriet. Børnekorledelse er et meget vigtigt fag, og det er derfor godt at have inde i uddannelsen. Det er interessant, at man i den danske folkekirke har en kirkesanger som forsanger. Det giver menigheden stor hjælp, og fællessangen er her stor og smuk i forhold til hos os i Tyskland, hvor menigheden ikke har en forsanger, og hvor sangen kun er svag. Blandt mine opgaver var også at hjælpe til så godt jeg kunne på skolens kontor. Jeg lavede forskellige lister og bryggede kaffe! En af dagene var jeg i Haderslev til et stort stævne for børnekor, hvor jeg kunne iagttage forskellige børnekor og dirigenter. Det var spændende og kvaliteten var særdeles god. Som afslutning gav drengekor, pigekor samt solister en koncert. Ved siden af mange koncerter som jeg havde lejlighed til at høre i bl.a. Slesvig, Kollund og Christiansfeld var der en velkomstdag for nye elever på skolen. Her var der rundvisning på skolen og mulighed på klokkenistafdelingen for at spille håndklokker, hvilket var morsomt. Som afslutning på dagen sang alle deltagere i kor. 34

35 Løgumkloster Kirkemusikskole En aften var der besøg på et orgelbyggeri. Her kunne man få indsigt i hvor meget teknik, der gemmer sig i dette musikinstrument det var en meget interessant aften. Mit praktikophold her i Løgumkloster var meget spændende og lærerigt for mig. Der var meget nyt at opdage og mange dejlige mennesker at møde. Det har været dejligt for mig at være her, og jeg vil aldrig glemme alle oplevelserne. Musikstuderende Johanna Tierling, Frankfurt a. M. 35

36 Kirkemusik Nyt Diverse rabatmuligheder ved køb af noder Kirkemusiklærere og studerende kan opnå 10 % rabat ved køb af noder hos: ÅRHUS MUSIK, Torvegade 60, 6700 Esbjerg tlf DANMUSIK, Vognmagergade 7, 1120 København K - tlf DanMus, tlf NODECENTRUM, tlf Læreren/den studerende skal selv gøre opmærksom på, at man er tilknyttet Løgumkloster Kirkemusikskole. Folkeskolens Musiklærerforening giver 20 % rabat til studerende på egne udgivelser derudover findes en række fordelagtige abonnementsord-ninger samt rabatmuligheder på udgivelser for kor. Jørgen Andresen tlf fax Leje af klaver Vi gør opmærksom på, at klaverfirmaet Juhl-Sørensen tilbyder leje af klaver med forkøbsret sådan, at de første 12 måneders leje kan fratrækkes ved senere køb. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Juhl-Sørensen, Flygel Piano Service A/S, Vester Allé 4, 5000 Odense C tlf , fax , eller Oversigt over salgspublikationer - kan ses på 36

37 KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD Tilmelding til Årsafslutning fredag den 2. december 2010 Dagsprogram finder du på side 14 i bladet Undertegnede tilmelder hermed personer til: Æbleskiver og Glögg i Hall en Korsang - Stemmekategori: Sopran Alt Tenor Noder rekvireres!!!. Bas Løgumkloster Kirkemusikskole - og personer til Festaften på Central Hotel, Markedsgade 15. Kr. 160,- pr. person indbetales på reg. nr konto nr VIGTIGT skriv således: Afslut (dit/jeres navn) 37

38 Kirkemusik Nyt Navn: Adresse: By: Tlf.: Mail: Bemærkninger: 38 Mobil: Husk: Sidste frist for tilmelding er torsdag, den 24. november 2011 Sendes eller afleveres til: Løgumkloster Kirkemusikskole Vestergade Løgumkloster Tlf KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD KLIP UD

39 Løgumkloster Kirkemusikskole Løgumkloster Kirkemusikskoles Bestyrelse 1. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Formand (udpeget af kirkeministeren) 2. Stiftamtmand Ninna Würtzen (udpeget af kirkeministeren) 3. Konservatorierektor Axel Momme (udpeget af Musikkonservatorierne) 4. Organist Peter Sloth Andersen (udpeget af Dansk Organist og Kantor Samfund) 5. Organist Thilde Madsen (udpeget af Foreningen af Præliminære Organister) 6. Organist Ole Plauborg Jensen (udpeget af Dansk Kirkemusikerforening) 7. Kordegn Finn Poulsen (udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd) 8. Skoleinspektør Charlotte Bassler (udpeget af kirkeministeren) 9. Pastor Uffe Bjerre (udpeget af kirkeministeren) Desuden deltager: Rektor Hans Chr. Hein Administrationsleder Minna B. Søndergaard Organist/kirkemusikskolelærer Niels Erik Aggesen (udpeget af lærerrådet) Studerende Vibeke Jønsson (udpeget af De Studerendes Råd) Sekretær og referent, Stiftskontorchef Kirstine Frank Jensen Kirkemusik Nyt udkommer 2 gange årligt næste nummer udkommer april 2012 Redaktion: Lotte S. Hansen & Hans Chr. Hein 39

40 Kirkemusik Nyt 40

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2011. Årsafslutning. Debutkoncert. Musikalsk rejse i Hviderusland

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2011. Årsafslutning. Debutkoncert. Musikalsk rejse i Hviderusland Kirkemusik Nyt Nr. 1-2011 Årsafslutning Debutkoncert Musikalsk rejse i Hviderusland Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Årsafslutning................................................

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2015. Årsafslutning. Ekskursion til Løgumkloster Kirke

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2015. Årsafslutning. Ekskursion til Løgumkloster Kirke Kirkemusik Nyt Nr. 1-2015 Årsafslutning Ekskursion til Løgumkloster Kirke Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Årsafslutning... 6 Mindeord... 7 Glimt fra Adventsstævnet... 9 Div. rabatmuligheder....

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab

Kirkemusik Nyt. Nr. 2-2013. Adventsstævne. Lidt fra Støttekredsen. Nyt fag kirke- og bibelkundskab Kirkemusik Nyt Nr. 2-2013 Adventsstævne Lidt fra Støttekredsen Nyt fag kirke- og bibelkundskab Indholdsfortegnelse Side Siden sidst... 4 Adventsstævne... 6 Lidt fra Støttekredsen... 8 Generalforsamling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding December 2010, nr. 10 Velkommen til decembermødet: Tirsdag, den 14. december kl. 18:00 på Hotel Comwell, Skovbrynet, Kolding til julehygge-netværksmødet med bankospil m.m. Der vil

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE

Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE Adventskursus 04.12.16 10.12.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag 4. december 15.00 Indkvartering 17.00 Rundvisning ved højskolelærerne Ulla Henningsen og Kristian la Cour 19.00 Velkommen og introduktion til kurset

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2013. Årsafslutning. Korweekend. Efteruddannelse i rytmisk musik for organister

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2013. Årsafslutning. Korweekend. Efteruddannelse i rytmisk musik for organister Kirkemusik Nyt Nr. 1-2013 Årsafslutning Korweekend Efteruddannelse i rytmisk musik for organister Indholdsfortegnelse Side Siden sidst................................................... 4 Program for

Læs mere

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad

Kirkemusik Nyt. Nr. 1-2012. Årsafslutning. Kirkeministeren på besøg. Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Kirkemusik Nyt Nr. 1-2012 Årsafslutning Kirkeministeren på besøg Klokkespilskoncert i Mallorcas kontinentale hovedstad Indholdsfortegnelse Side Siden sidst...................................................

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE

Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Syng for Livet 14.02.16 20.02.16 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 14. februar 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour du hører lidt

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Materialer fra generalforsamlingen/konferencen F O R E N I N G E N A F 1 0. K L A S S E S K O L E R I D A N M A R K

Materialer fra generalforsamlingen/konferencen F O R E N I N G E N A F 1 0. K L A S S E S K O L E R I D A N M A R K Generalforsamling 2012 Materialer fra generalforsamlingen/konferencen Referat kan hentes her Formandens slides kan hentes her 10iCampus - Varde kan hentes her Hjørring - kommer her EVA - Kristine Bang

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen

Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg. Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler. Anders Lund Madsen Nyhedsbrev No. 10 juni 2014 33. Årg Grundlovsmødet 2014 Årets grundlovstaler Anders Lund Madsen Kom til Grundlovsmøde på Øse Efterskole Torsdag den 5. juni Anders Lund Madsen taler kl. 16. Fri entrè Tag

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere