Automatisk døråbner til hængslede døre. TSA 160 og varianter. Marienpark, Stuttgart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatisk døråbner til hængslede døre. TSA 160 og varianter. Marienpark, Stuttgart"

Transkript

1 Automatisk døråbner til hængslede døre TSA 160 og varianter Marienpark, Stuttgart

2 Indhold Side Automatisk døråbner TSA 160 og varianter 3 TSA 160 til enkeltfløjede døre 4 TSA 160 til handicaptoilet 6 TSA 160 varianter til dobbeltfløjede døre 7 TSA 160 varianter til branddøre 8 Tekniske data 9 Impulsgivere 10 2

3 Automatisk døråbner TSA 160 og varianter Pålidelig åbning og lukning Navnet står for teknik på højeste niveau. På området for automatiske døråbnere imponerer TSA 160 med en pålidelig og sikker drift samt et fornemt design. Dørautomatikken sørger for, at det er praktisk og behageligt at træde ind ad en TSA 160-dør. Efter passage lukker den selv store og tunge døre, gnidningsløst, let og sikkert. Automatiske døråbnerne fra håndterer uden problemer store trafikstrømme. Hvor manuel dørbetjening er uhensigtsmæssig, har TSA 160 automatikker gennem mange år vundet stor anerkendelse for deres pålidelighed og driftssikkerhed. Når der er brug for hjælp: Plejehjem og seniorbeboelse Institutioner og værksteder for handicappede Sygehuse og klinikker Når der ønskes komfort: Supermarkeder, byggemarkeder, indkøbscentre Skoler og andre offentlige bygninger Lufthavne og banegårde Hoteller Når der kræves god hygiejne: Sygehuse, lægepraksisser Offentlige opholdsrum, toiletter Levnedsmiddel og farmaceutisk industri Når sikkerheden har 1. prioritet: Hvor beskyttelse af mennesker og genstande prioriteres højest f.eks. ved adgangskontroller og sikkerhedssluser er TSA 160 den optimale løsning. I udførelsen TSA 160 F / TSA 160 F-IS er automatikken godkendt til brug på branddøre. Til TSA 160 automatikker anbefales brug af sikkerhedssensorer, som overvåger åbne- og lukkeprocessen. Så snart der befinder sig personer, dyr eller bevægelige genstande i svingområdet, registreres dette af sensorerne, og dørens bevægelse standses øjeblikkeligt. automatiske døråbnere sikrer en maksimal grad af komfort og sikkerhed. Tilmed er en hurtig, sikker og effektiv lukning energibesparende. Når der skal spares energi: Vindfang Knudepunkter for persongennemgang i virksomheder, hovedindgange Værksteds- og kølerumsindgange TSA 160 og varianter 3

4 Automatisk døråbner TSA 160 Til enkeltfløjede døre Anvendelsesområder Produktvarianterne TSA160 kan bruges næsten alle steder. I eksisterende bygninger såvel som i nybyggeri, til udvendige og invendige døre. Der skal blot være tørt på driftsstedet, og de omgivende temperaturer bør ligge inden for normalområdet (-100 C til +600 C). Træ, stål, kunststof eller aluminium: TSA 160 kan bruges på alle dørtyper. Dørautomatikkens moderate mål (100 x 120 x 690 mm) er en stor fordel, både ved montering og projektering. TSA 160 er velegnet, både når der er trange pladsforhold og til eftermontering. Trods dens beskedne ydermål åbner TSA 160 let døre med en fløjvægt på op til 250 kg og en fløjbredde på maks mm og styrer lukkeprocessen til perfektion. Den elektrohydrauliske dørautomatik kan anvendes til venstre- og højrehængslede døre. Funktioner og fordele TSA 160 udfører åbneprocessen med et hydraulisk pumpesystem. Lukkeprocessen sker ved hjælp af en lukkefjedermekanik og indstillelige hydrauliske ventiler. Dette uden at den elektrohydrauliske svingdørsautomatik virker påfaldende, hverken visuelt eller lydmæssigt. Den svingningsdæmpende konstruktion gør dørautomatikken støjsvag. TSA 160 har desuden et lavt effektforbrug (200 VA) og er vedligeholdelsesvenlig. Retningslinjer vedrørende brug af kraftbetjente vinduer, døre og porte (ZH 1/494) skal iagttages. Dørautomatikken holder sig heller ikke tilbage med hensyn til komfort. Den kan kombineres med alle kendte impulsgivere og er et tilslutningsklart system efter ønske med fjernstyring. Selv strømudfald er ikke noget problem for TSA 160. I tilfælde af strømudfald kan døren åbnes manuelt på helt normal vis. Manuel åbning er altid mulig, også når dørautomatikken er tilkoblet. 4

5 Svingdørsautomatikken TSA 160 er udstyret med en elektronisk styring og en integreret programvælger med positionerne "Fra, "Automatisk drift og "Konstant åben. Den automatiske døråbner kan anvendes til højre- og venstrehængslede døre. Monteres modsat hængseleside med arm (skubbende) eller på hængselside med glideskinne (trækkende). Afhængig af udførelse og placering kan åbningsvinkel indstilles op til Ud over åbnehastigheden kan også lukkekraften og lukkehastigheden indstilles trinløst. Sluttryk reguleres med en ventil. Den automatiske svingdørsautomatik TSA 160 er konstrueret til dørbredder op til 1400 mm. TSA Oversigt: Svingdørsautomatik TSA Lukkehastighed 2 Lukkedæmpning 3 Sluttryk 4 Åbnehastighed 5 Åbnedæmpning 6 Drivaksel 7 Netsikring 8 Potentiometer holde-åben-tid (P1) 9 Potentiometer aktiveringsforsinkelse (P2) 10 Elektromotor 11 Styreenhed 12 Hydraulisk pumpe 13 Indstilling af lukkekraft 5

6 Automatisk drejedørsåbner TSA 160 Til handicaptoilet Funktionsbeskrivelse Efter tryk på albuekontakten ❷ på den udvendige side åbner døren automatisk og lukker af sig selv, når den indstillede holde-åben-tid er udløbet. Ved tryk på kontakt ❻ i WC-cellen aktiverer brugeren optaget -visningen på den udvendige signallampe ❸ samt kontrollampen ❼ på kontakten. Samtidig deaktiveres albuekontakt ind- og udvendig side døren kan nu ikke åbnes utilsigtet af brugeren eller andre personer. El-slutblikket ❺ forhindrer, at døren kan åbnes manuelt udefra. Når WC et forlades, trykker brugeren på kontakt ❻, hvorved optaget -visningen udvendigt og kontrollampen indvendigt slukker. Via tryk på den indvendige albuekontakt døråbner ❽ åbner automatikken øjeblikkeligt døren. I tilfælde af strømudfald kan brugeren forlade WC et manuelt ved at skubbe eller trække døren op. El-slutblikket er frikoblet. Denne mulighed findes også ved strømtilsluttet system ved at benytte det indvendige dørhåndtag. 1 I nødstilfælde kan døren også åbnes med nøgle udefra Der kan desuden indbygges en nødstopafbryder ❹, som kobler systemet fra (dør låst op). Dørlåsningen kræver følgende udstyr: 1 udskiftningssæt til dør (knop udvendig, håndtag indvendig) 1 falle-rigel-lås 1 profilcylinder fra låsesystem 1 el-slutblik, 24 V DC min min. 3 2 Indbygning El-kabler udlægges af autoriseret el-installatør i henhold til s forbindelsesdiagram. Idriftsættelse foretages af fabriksmontører eller -servicepartner. Oversigt: TSA 160 til handicaptoilet ➊ Svingdørsautomatik TSA 160 ❷ Stor fladekontakt med påskriften døråbner, hvid ❸ Signallampe optaget, 24 V DC, hvid ❹ Nødstop-afbryder, med glasskive, rød, AP, for frakobling af systemet udefra ❺ El-slutblik, 24 V DC ❻ Trykkontakt (dør låst / dør åben) ❼ Signallampe optaget, 24 V DC ❽ Albuekontakt med påskriften døråbner, hvid 6

7 TSA 160 IS, TSA 160 / TSA 162, TSA 160 IS / TS Til dobbeltfløjede døre Til anvendelse på dobbeltfløjede døre giver TSA 160 følgende kombinationsmuligheder: TSA 160 IS Dørautomatikken TSA 160 IS er et komplett dobbeltdørsanlæg med integreret, usynligt dørvælgersystem. Alternativt kan to fløjes separate automatikker forbindes med en dækkappe. På den måde vil to TSA 160 have ett harmonisk udseende. TSA 160 IS til dobbeltdøre kræver ingen speciel tilpasning af karm eller indfatning. Kablingen er ikke mer omfattende end ved montering af en TSA 160 til enkeldøre. TSA 160 / TSA 162 Som en prisvenlig variant kan TSA 160 udvides med TSA 162 i en Master/Slave-kombination. TSA 162 fungerer som slave og styres driftssikkert af TSA 160-hovedautomatikken. TSA 160 IS / TS Montering på- eller modsat hængselside med integreret dørvælgersystem. Den gående fløj er automatiseret, den stående fløj er med almindelig dørlukkerfunktion og position for konstant åben. TSA 160 IS 7

8 TSA 160 F / TSA 160 F-IS Til branddøre TSA 160 F er en dørlukker med åbningsautomatik, dvs. en fikseringsanordning i henhold til DIBtretningslinjerne (Deutsches Institut für Bautechnik) og en svingdørsautomatik. Montering modsat hængselside (med standard arm) er i overensstemmelse med DIN 18263, del 4, godkendt til brug på enkeltfløjede branddøre. Drejedørsautomatikken anvendes til automatisk åbning og lukning af enkeltfløjede branddøre med en fløjbredde op til 1400 mm og en maksimal fløjvægt på 250 kg. Ud over automatisk åbning og lukning af dør kan denne også fastholdes. TSA 160 F kan aktiveres med alle gængse impulsgivere (radar, infrarød, trykkontakt og fotoceller etc.). Låsefallen skal frigives, inden døren åbnes. Derfor er det nødvendigt, at døren er udstyret med et el-slutblik. Ved dobbeltfløjede døre skal lukkerækkefølgen være 100% garanteret i tilfælde af brand. TSA 160 F-IS garanterer ved hjælp af det integrerede dørvælgersystem, at begge dørfløje lukker rigtigt. En udenpåliggende dørvælgersysteml er ikke nødvendig, hverken ved TSA 160 IS- eller F-IS, hvilket giver disse to udførelser fortrinlige optiske egenskaber. TSA 160 F-IS er godkendt til brug på dobbeltfløjede branddøre. Kabeling og udløser til dørvælger er på TSA 160 F-IS placeret under dækkappen, således at arbejdet med at trække kabler på installationsstedet ikke er mere omfattende end ved en dørautomatik til enkeltfløjede døre. De tekniske egenskaber er ens for TSA 160 F og TSA 160 F-IS. I tilfælde af brand skal automatikfunktionen eller en eventuel dørfiksering ophæves. Derfor er tilslutning til røgmeldeanlæg påverket ved brug af dørautomatik til branddøre, f eks. ABDL-anlæg. I tilfælde af brand sætter røgmeldeanlæget alle impulssensorer til døråbning ud af drift, ophæver fikseringen af den åbne dør og gør el-slutblikket strømløst. Dørautomatikken bibeholder en normal dørlukkerfunktion. Driftsfunktionen genoptages ved at trykke på reset-kontakten på dørautomatikken, styringen af strømrelæet (24 V DC) via røgmeldeanlæget. Energiforsyningen til drivautomatikken (230 V AC) går over strømforsyningsnettet. TSA 160 F er godkendt til brug med forskellige røgdetektorsystemer. Godkendelsesattester tilsendes på anmodning. Størrelse og tilhørende dørfløjsbredder i.h.t. DIN EN 1154 EN størrelse 3 EN størrelse 4 EN størrelse 5 EN størrelse 6 maks. 950 mm maks mm maks mm maks mm 8

9 Tekniske data Mekanisk Udførelse TSA 160 TSA 160 F TSA 160 IS TS 160 F-IS Anvendelse 1-fløjs 1-fløjs 2-fløjs 2-fløjs med med branddørsattest branddørsattest Montage På- eller modsat Modsat På- eller modsat Modsat hængselside hængselside hængselside hængselside Maks. fløjbredde* 1400 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm Min. hængselmål 1470 mm 1470 mm Maks. hængselmål 2800 mm 2800 mm Maks. fløjvægt* 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg Tilbehør: Arm til lysningsdybde mm, mm, mm Axelforlænger 24 mm, 30 mm, 45 mm Montageplade Dækkappe, byggesæt, til dobbeltfløjede systemer * Jvf. EN 1154 Elektrisk TSA 160 TSA V TSA 162 TSA 160 F (Hjælpeenhed til TSA 160 IS dobbeltfløjede udførelser, TSA 160 F-IS styret af TSA 160) Nettilslutning 230 V AC 50/60 Hz 24 V DC 23 V AV 50/60 Hz + 10% / - 14% - 6% / + 10% + 10% / - 14% Effektforbrug 200 VA 220 W 200 VA Forsyningsspænding 24 V DC 800 ma 24 V DC 800 ma 24 V DC 120 ma 24 V AC Integreret programvælger Konstant åben - Fra - Konstant åben - Fra - Automatik Automatik Ved strømudfald Dørlukkerfunktion Dørlukkerfunktion Dørlukkerfunktion Indstillelige funktioner, trinløst Lukkekraft EN størrelse Åbnehastighed Lukkehastighed Åbne- og lukkedæmpning Sluttryk Holde-åben-tid Via hydraulikventil Via hydraulikventil Via hydraulikventil Via hydraulikventil sek. Åbningsvinkel Op til

10 Sikkerhedssensorer AIR 16 Sikkerhedssensorlister Der må ikke komme noget ind mellem dør og karm. Automatiske dørsystemer bør installeres således, at risikoen for at komme i klemme imødegås sikkert. Sikkerhedssensoren AIR 16 SA sikrer dørens svingzone i åbneretningen. Den registrerer personer, dyr, mobile objekter og alt andet, som opholder sig inden for følerzonen. Herpå stopper døren. Sikkerhedssenoren AIR 16 SA kan anvendes til alle dørbredder, også som eftermontering, uafhængig af, hvilken type dørstyring, der benyttes. Der kan vælges mellem to udførelser: Til dørbredder op til 900 mm og til dørbredder over 900 mm. Sikkerhedssensoren AIR 16 SA arbejder efter lysafbryder-refleksionsprincippet ved direkte skandering af alle diffust reflekterede materialer. Registreringsområdet udgøres af kegleformet afgrænsede følezoner fra dørens øverste kant og skråt nedad. Anvendelsesområde Sikkerhedssensor AIR 16 SA Sikkerhedssensoren AIR 16 SA 'Sikkerhed op' monteres på automatiske hængslede døre på dørpladen på hængselsiden. Funktionsprincip: Dørens bevægelse i åbneretningen stoppes, så snart sikkerhedssensoren registrerer en person eller en genstand. Sikkerhedssensor AIR 16 SZ Aktiveringssensor og sensor AIR 16 SZ 'Sikkerhed i' monteres på automatiske hængslede døre på dørpladen modsat hængselsiden. Funktionsprincip: Dørens bevægelse i lukkeretningen stoppes og ny åbning af døren bevirkes ved samtidig aktivering, så snart aktiveringssensoren registrerer en person eller en genstand. Sikkerhedssensor AIR 16 SA 'Sikkerhed op' Sikkerhedssensor AIR 16 SZ 'Sikkerhed i' Mål 872 eller 1372 (kan afkortes) 10

11 TSA 160 og varianter Aktivering af dørautomatik Impulsgivere Valget af den optimale impulsgiver afhænger af anvendelsesstedet. F.eks. skal døre på et sygehus kunne passeres af kørestolsbrugere, portører med senge, m.m. Indstil aktiveringen således, at almindeligt skridttempo er garanteret, når man går igennem døren. Automatiske svingdørsystemer TSA 160 kan aktiveres elektronisk af alle gængse impulsgivere: Radar-bevægelsesdetektor RK 31 Aktiv-infrarød-bevægelsesdetektor (AIB) Radar-bevægelsesdetektor Retningsgenkendende radar-bevægelsesdetektor Nøgleafbryder Trækafbryder Fodkontakt TÜR AUF Trykkontakter Albuekontakt Albuekontakt Radiostyret fjernbetjening Aktiveringssensor Kodelæser Fotocelle Radiostyret fjernbetjening (håndsender og radiomodtager) 11

12 GmbH Datterselskaber Italien Skandinavien Industries (Tianjin) Co., Ltd. P.O. Box 1363 Sverige Branch Office Shanghai Leonberg Tyskland Italia Srl Dynasty Business Center Germany Via Giotto 4 Scandinavia AB Room Sonderkonstruktionen GmbH Cambiago (MI) Mallslingan 10 No. 457 WuRuMuQi North Road GmbH Planken 1 Tel Box Shanghai, P.R. China Reinhold-Vöster-Straße Boxberg-Schweigern Fax Täby Tel. +86-(0) /-61/ Leonberg Tel. +49 (0) Tel. +46 (0) Fax +86-(0) Germany Fax +49 (0) Fax +46 (0) Telefon +49 (0) Engineering Roma Srl Telefax +49 (0) Via Lucrezia Romana 91 Industries (Tianjin) Co., Ltd. Service GmbH Roma Norge Branch Office Guangzhou Reinhold-Vöster-Straße 25 Tel Room 1113, Jie Tai Plaza Online: Leonberg Fax Scandinavia AB avd. Norge Zhong Shan Liu Road Tel. +49 (0) Postboks Guangzhou Fax +49 (0) Eidsvoll P.R. China Engineering Bari Srl Tel. +47 (0) Tel. +86 (0) Danmark Via Treviso 58 Fax +47 (0) Fax +86 (0) Service GmbH Altamura (Bari) GmbH Niederlassung Berlin Tel Projektrådgivning Danmark Bühringstraße 8 Fax Finland Industries (Tianjin) Co., Ltd. Øst: Berlin (Weissensee) Branch Office Beijing Tel Tel. +49 (0) Finland The Grand Pacific Building Fax Fax +49 (0) Østrig Branch office of Scandinavia AB B Tower Room 201 Vest: Postbox 20 8 A, Guanghua Road Tel Austria GmbH Hollola Chaoyang District Fax Europa Mayrwiesstraße 12 Tel (0) Beijing, P.R. China Benelux 5300 Hallwang b. Salzburg Fax +358 (0) Tel. +86-(0) /-42/-43 Tel. +43 (0) Fax +86-(0) Tyskland Benelux B.V. Fax +43 (0) Leemkuil 1 GmbH Industrieterrein Kapelbeemd Mellemøsten Asia Sales Ltd. Niederlassung Nord/Ost 5626 EA Eindhoven Polen U.A.E. No , East Road Bühringstraße 8 Tel. +31 (0) Free Trade Zone of Tianjin Port Berlin (Weissensee) Fax +31 (0) Polska Sp. z o.o. Middle East Tianjin, P.R. China Tel. +49 (0) ul. Annopol 3 (Zeran Park) P.O. Box Tel. +86 (0) Fax +49 (0) Warszawa Jebel Ali Free Zone Fax +86 (0) Frankrig Tel. +48 (0) Dubai Fax +48 (0) Tel (0) GmbH France S.A.R.L. Fax +971 (0) Asia Pacific Ltd. Niederlassung West ZAC de l Orme Rond Branch Office Singapore Nordsternstraße 65 RN 19 Schweiz Level Essen Servon 177 Kaki Bukit Avenue 1 Tel. +49 (0) Tel. +33 (0) Schweiz AG Asien Shun Li Industrial Park Fax +49 (0) Fax +33 (0) Bodenackerstrasse 79 Singapore Dulliken Asia Pacific Ltd. Tel Tel. +41 (0) Unit 630, Level 6, Tower 2 Fax GmbH Storbritannien Fax +41 (0) Grand Central Plaza Niederlassung Mitte Shatin Rural Committee Road Adenauerallee 2 UK Ltd. Shatin, New Territories Oberursel (b. Frankfurt) Blenheim Way Spanien Hong Kong Tel. +49 (0) Fradley Park Tel (0) Fax +49 (0) Lichfield Iberia S.R.L. Fax +852 (0) Staffordshire WS13 8SX Pol. Ind. El Pla Tel. +44 (0) C/ Comerc, 2-22, Nave 12 GmbH Fax +44 (0) Sant Feliu de Llobregat Industries (Tianjin) Co., Ltd. Niederlassung Süd (Barcelona) Shuangchenzhong Road Reinhold-Vöster-Straße Tel. +34-(0) Beichen Economic Development Leonberg Fax +34-(0) Area (BEDA) Tel. +49 (0) Tianjin , P.R. China Fax +49 (0) Tel. +86 (0) Fax +86 (0) Stand 05/04 Ret til ændringer forbeholdes Id.nr

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

TS 99. Friløbsdørlukker med glideskinne

TS 99. Friløbsdørlukker med glideskinne TS 99 Friløbsdørlukker med glideskinne Friløbsdørlukker med glideskinne Til branddøre med fri dørfunktion og lukning ved brandalarm DORMA TS 99 FL/FLR anvendes til branddøre, hvor der ønskes fri funktion

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006

DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006 DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006 Fremtidens funktioner. Til nutidens arkitektur. Nyskabende og funktionel arkitektur har som mål at udvikle et harmonisk

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 VED MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIER ER DET VIGTIGT AT SIKRE SIG DE NØDVENDIGE PLADSFORHOLD OG ET SKRUEFAST UNDERLAG MURER OFTE ER DET NØDVENDIGT AT

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Automatisk døråbner DORMA CD 80

Automatisk døråbner DORMA CD 80 Automatisk døråbner DORMA CD 80 Automatisk døråbner DORMA CD 80 Enkel montage, æstetisk design, praktiske specialfunktioner! Med CD 80 kan DORMA præsentere en automatisk døråbner til hængslede døre, der

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere

Tilbehør til gulvdørlukkere BTS tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde indtil 1200 mm, vægt indtil 120 kg 2 Til venstre-

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

ECO dørlukkere og dørvælgersystemer Design i rustfrit stål SYSTEMTEKNIK TIL DØREN

ECO dørlukkere og dørvælgersystemer Design i rustfrit stål SYSTEMTEKNIK TIL DØREN ECO dørlukkere og dørvælgersystemer Design i rustfrit stål SYSTEMTEKNIK TIL DØREN Design i rustfrit stål Innovativt materiale Design i rustfrit stål Rustfrit stål er som andre materialer blevet alment

Læs mere

EM Låsemagneter EM 1800 EM 3000 EM 5300 EM 6800 EM 7500 EM 15000

EM Låsemagneter EM 1800 EM 3000 EM 5300 EM 6800 EM 7500 EM 15000 EM Låsemagneter EM 1800 EM 3000 EM 5300 EM 6800 EM 7500 EM 15000 CS EM 80 låsemagneter MAGNEO Schiebetürautomatik Elektromekanisk døraflåsning EM Låsemagneter: den slanke, sikre, trygge og fleksible døraflåsnings

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Adgang for alle uanset. pladsen

Adgang for alle uanset. pladsen Adgang for alle uanset Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen

Læs mere

JM-DC 24V. Tekniske data: JM-DC 1000/xxxx og JM-DC 650/xxxx Forsyningsspænding: 24 V DC

JM-DC 24V. Tekniske data: JM-DC 1000/xxxx og JM-DC 650/xxxx Forsyningsspænding: 24 V DC JM-DC 24V JM-DC 24 V motoråbner er indbygget i et aluminiumsprofil. Det elektroniske motordrev er velegnet til åbning af tagvinduer og ovenlyskupler. Med sin slanke udformning er JM-DC 24 V også velegnet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte Garageporte ledhejseporte rulleporte vippeporte Praktisk løsning Ledhejseporten er installeret direkte bag indkørslens åbning og på grund af den lodrette åbning og vinkelrette glidning af elementerne optager

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED

BiSecur Gateway med smartphone-app NYHED NYHED BiSecur Gateway med smartphone-app Til betjening af port- og lågeåbnere, hoveddøre og andre elektriske apparater. Komfortabelt til enhver tid i hele verden. BiSecur Gateway Til central styring af

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Lysstyringssystemer Applikationer. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Lysstyringssystemer Applikationer. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s fleksibilitet brugervenlighed energibesparelse Lysstyringssystemer Applikationer P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Lysstyringsløsninger Helvar er en international virksomhed med speciale

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED ELECTRONIC ACCESS CONTROL FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter.

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. Genialt enkel. Genialt sikker. www.burg-wachter.com Den perfekte kombination af simplicitet og sikkerhed. SETS Ideel til små og mellemstore

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

Lysstyringssystemer Applikationer. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Lysstyringssystemer Applikationer. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s fleksibilitet brugervenlighed energibesparelse Lysstyringssystemer Applikationer P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Lysstyringsløsninger Helvar er en international virksomhed med speciale

Læs mere

2. Betjeningsmetoder

2. Betjeningsmetoder Indholdsfortegnelse 2.1 Manuel betjening... Side 1 2.1.1 Akseldrift... Side 2 2.1.2 Magnetdrift... Side 4 2.2 Elektrisk drift... Side 6 2.3 Oversigt over betjeningsmetoder... Side 7 Betjeningsmetoder 2.1

Læs mere

Vinduestætning for fremtiden

Vinduestætning for fremtiden Vinduestætning for fremtiden Fordel mht. tid og omkostninger på grund af nem, hurtig og sikker formontering Temperatur- og vejruafhængig montering ISO-BLOCO One Control Tidsmæssigt præcis båndaktivering

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

IQeco Undercentraler til

IQeco Undercentraler til IQeco Undercentraler til Rumstyringer TRENDS NYESTE OG MEST EFFEKTIVE UNDERCENTRALER TIL RUMSTYRING IQeco er Trends nyeste og, som navnet antyder, mest økonomiske undercentral til rumstyringer. Disse avancerede

Læs mere

Fjedersamlemuffer. det komplette program

Fjedersamlemuffer. det komplette program Fjedersamlemuffer det komplette program Produktinformationer Serie 2273 Pladsbesparende Transparent hus Ledertværsnit: 0,5-2,5 mm² Større komfort Større sikkerhed Tilslutning uden brug af værktøj Højere

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation Styrer og kontrollerer de forskellige busfunktioner i Gira KNX / EIBsystemet som f.eks. lysscener, persienner og markiser, panikafbryder, en central-slukprogrammering eller en behovsorienteret enkeltrumstemperaturstyring

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... EGO.0 Air... EGO.0 Air med topafgang... MCZ SAGAR Air... MCZ TOBA Air...11 STAR.0 Air...1 MUSA.0 Air...1 MCZ THEMA

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

LP16 / LP15. - Platformselevatorer til offentlige og. private bygninger samt private hjem

LP16 / LP15. - Platformselevatorer til offentlige og. private bygninger samt private hjem LP16 / LP15 - Platformselevatorer til offentlige og private bygninger samt private hjem LP16 Den ideelle platforms-elevator til offentlige og private bygninger samt private hjem Der er et stadigt stigende

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

RapidRoll 3000 serien Hurtigtgående rulleporte til udendørs og indendørs brug i virksomheder. Beskrivelse og tekniske specifikationer

RapidRoll 3000 serien Hurtigtgående rulleporte til udendørs og indendørs brug i virksomheder. Beskrivelse og tekniske specifikationer RapidRoll 3000 serien Hurtigtgående rulleporte til udendørs og indendørs brug i virksomheder Beskrivelse og tekniske specifikationer 1 RapidRoll 3000 serien Den hurtigtgående rulleportsserie RapidRoll

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov

KVALITET. Hejseporte til industri og landbrug. Garageporte - model Classic og Rustic. Garageporte - mahogni. Specialporte - efter ønske og behov KVALITET fra din håndværker Hejseporte til industri og landbrug Garageporte - model Classic og Rustic Garageporte - mahogni Specialporte - efter ønske og behov v/bjarne Rasmussen Stubberupvej 18 DK-8723

Læs mere

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP brugervenlig og med stor dynamik Advanced Industrial Automation Omrons SmartStep er et kombineret (motor og driver) servosystem til punkt-til-punktpositionering

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011

vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011 vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011 Sådan virker oppustelige redningsveste Oppustelige redningsveste har en oppustningsventil koblet til en lufttæt lunge. Denne ventil udløses enten

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 32 Indervægge. Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 32 Indervægge Revision: 2015-04-20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 32 Indervægge Indholdsfortegnelse 32.1 Døre,

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

FLORENCE SENGESTUEPANEL

FLORENCE SENGESTUEPANEL FLORENCE SENGESTUEPANEL Multifunktionel Sengestuepanel Florence 100 Kompakt sengestuepanel med 1 spor. Florence 125 Kompakt sengestuepanel med 1 spor. Florence 170består af en række fleksible delkomponenter

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

KGS - Sikkerhedssystem til kanaler KGS. Sikkerhedssystem til kanaler

KGS - Sikkerhedssystem til kanaler KGS. Sikkerhedssystem til kanaler KGS Sikkerhedssystem til kanaler KGS/0/DK WWW LISTED HACCP* certificeret (PE--HM0I) Monitorerer fedtopbygningen i kanalerne Øger hygiejnen og brandsikkerheden Tillader personalet at foretage kanalrengøring

Læs mere