Automatisk døråbner til hængslede døre. TSA 160 og varianter. Marienpark, Stuttgart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatisk døråbner til hængslede døre. TSA 160 og varianter. Marienpark, Stuttgart"

Transkript

1 Automatisk døråbner til hængslede døre TSA 160 og varianter Marienpark, Stuttgart

2 Indhold Side Automatisk døråbner TSA 160 og varianter 3 TSA 160 til enkeltfløjede døre 4 TSA 160 til handicaptoilet 6 TSA 160 varianter til dobbeltfløjede døre 7 TSA 160 varianter til branddøre 8 Tekniske data 9 Impulsgivere 10 2

3 Automatisk døråbner TSA 160 og varianter Pålidelig åbning og lukning Navnet står for teknik på højeste niveau. På området for automatiske døråbnere imponerer TSA 160 med en pålidelig og sikker drift samt et fornemt design. Dørautomatikken sørger for, at det er praktisk og behageligt at træde ind ad en TSA 160-dør. Efter passage lukker den selv store og tunge døre, gnidningsløst, let og sikkert. Automatiske døråbnerne fra håndterer uden problemer store trafikstrømme. Hvor manuel dørbetjening er uhensigtsmæssig, har TSA 160 automatikker gennem mange år vundet stor anerkendelse for deres pålidelighed og driftssikkerhed. Når der er brug for hjælp: Plejehjem og seniorbeboelse Institutioner og værksteder for handicappede Sygehuse og klinikker Når der ønskes komfort: Supermarkeder, byggemarkeder, indkøbscentre Skoler og andre offentlige bygninger Lufthavne og banegårde Hoteller Når der kræves god hygiejne: Sygehuse, lægepraksisser Offentlige opholdsrum, toiletter Levnedsmiddel og farmaceutisk industri Når sikkerheden har 1. prioritet: Hvor beskyttelse af mennesker og genstande prioriteres højest f.eks. ved adgangskontroller og sikkerhedssluser er TSA 160 den optimale løsning. I udførelsen TSA 160 F / TSA 160 F-IS er automatikken godkendt til brug på branddøre. Til TSA 160 automatikker anbefales brug af sikkerhedssensorer, som overvåger åbne- og lukkeprocessen. Så snart der befinder sig personer, dyr eller bevægelige genstande i svingområdet, registreres dette af sensorerne, og dørens bevægelse standses øjeblikkeligt. automatiske døråbnere sikrer en maksimal grad af komfort og sikkerhed. Tilmed er en hurtig, sikker og effektiv lukning energibesparende. Når der skal spares energi: Vindfang Knudepunkter for persongennemgang i virksomheder, hovedindgange Værksteds- og kølerumsindgange TSA 160 og varianter 3

4 Automatisk døråbner TSA 160 Til enkeltfløjede døre Anvendelsesområder Produktvarianterne TSA160 kan bruges næsten alle steder. I eksisterende bygninger såvel som i nybyggeri, til udvendige og invendige døre. Der skal blot være tørt på driftsstedet, og de omgivende temperaturer bør ligge inden for normalområdet (-100 C til +600 C). Træ, stål, kunststof eller aluminium: TSA 160 kan bruges på alle dørtyper. Dørautomatikkens moderate mål (100 x 120 x 690 mm) er en stor fordel, både ved montering og projektering. TSA 160 er velegnet, både når der er trange pladsforhold og til eftermontering. Trods dens beskedne ydermål åbner TSA 160 let døre med en fløjvægt på op til 250 kg og en fløjbredde på maks mm og styrer lukkeprocessen til perfektion. Den elektrohydrauliske dørautomatik kan anvendes til venstre- og højrehængslede døre. Funktioner og fordele TSA 160 udfører åbneprocessen med et hydraulisk pumpesystem. Lukkeprocessen sker ved hjælp af en lukkefjedermekanik og indstillelige hydrauliske ventiler. Dette uden at den elektrohydrauliske svingdørsautomatik virker påfaldende, hverken visuelt eller lydmæssigt. Den svingningsdæmpende konstruktion gør dørautomatikken støjsvag. TSA 160 har desuden et lavt effektforbrug (200 VA) og er vedligeholdelsesvenlig. Retningslinjer vedrørende brug af kraftbetjente vinduer, døre og porte (ZH 1/494) skal iagttages. Dørautomatikken holder sig heller ikke tilbage med hensyn til komfort. Den kan kombineres med alle kendte impulsgivere og er et tilslutningsklart system efter ønske med fjernstyring. Selv strømudfald er ikke noget problem for TSA 160. I tilfælde af strømudfald kan døren åbnes manuelt på helt normal vis. Manuel åbning er altid mulig, også når dørautomatikken er tilkoblet. 4

5 Svingdørsautomatikken TSA 160 er udstyret med en elektronisk styring og en integreret programvælger med positionerne "Fra, "Automatisk drift og "Konstant åben. Den automatiske døråbner kan anvendes til højre- og venstrehængslede døre. Monteres modsat hængseleside med arm (skubbende) eller på hængselside med glideskinne (trækkende). Afhængig af udførelse og placering kan åbningsvinkel indstilles op til Ud over åbnehastigheden kan også lukkekraften og lukkehastigheden indstilles trinløst. Sluttryk reguleres med en ventil. Den automatiske svingdørsautomatik TSA 160 er konstrueret til dørbredder op til 1400 mm. TSA Oversigt: Svingdørsautomatik TSA Lukkehastighed 2 Lukkedæmpning 3 Sluttryk 4 Åbnehastighed 5 Åbnedæmpning 6 Drivaksel 7 Netsikring 8 Potentiometer holde-åben-tid (P1) 9 Potentiometer aktiveringsforsinkelse (P2) 10 Elektromotor 11 Styreenhed 12 Hydraulisk pumpe 13 Indstilling af lukkekraft 5

6 Automatisk drejedørsåbner TSA 160 Til handicaptoilet Funktionsbeskrivelse Efter tryk på albuekontakten ❷ på den udvendige side åbner døren automatisk og lukker af sig selv, når den indstillede holde-åben-tid er udløbet. Ved tryk på kontakt ❻ i WC-cellen aktiverer brugeren optaget -visningen på den udvendige signallampe ❸ samt kontrollampen ❼ på kontakten. Samtidig deaktiveres albuekontakt ind- og udvendig side døren kan nu ikke åbnes utilsigtet af brugeren eller andre personer. El-slutblikket ❺ forhindrer, at døren kan åbnes manuelt udefra. Når WC et forlades, trykker brugeren på kontakt ❻, hvorved optaget -visningen udvendigt og kontrollampen indvendigt slukker. Via tryk på den indvendige albuekontakt døråbner ❽ åbner automatikken øjeblikkeligt døren. I tilfælde af strømudfald kan brugeren forlade WC et manuelt ved at skubbe eller trække døren op. El-slutblikket er frikoblet. Denne mulighed findes også ved strømtilsluttet system ved at benytte det indvendige dørhåndtag. 1 I nødstilfælde kan døren også åbnes med nøgle udefra Der kan desuden indbygges en nødstopafbryder ❹, som kobler systemet fra (dør låst op). Dørlåsningen kræver følgende udstyr: 1 udskiftningssæt til dør (knop udvendig, håndtag indvendig) 1 falle-rigel-lås 1 profilcylinder fra låsesystem 1 el-slutblik, 24 V DC min min. 3 2 Indbygning El-kabler udlægges af autoriseret el-installatør i henhold til s forbindelsesdiagram. Idriftsættelse foretages af fabriksmontører eller -servicepartner. Oversigt: TSA 160 til handicaptoilet ➊ Svingdørsautomatik TSA 160 ❷ Stor fladekontakt med påskriften døråbner, hvid ❸ Signallampe optaget, 24 V DC, hvid ❹ Nødstop-afbryder, med glasskive, rød, AP, for frakobling af systemet udefra ❺ El-slutblik, 24 V DC ❻ Trykkontakt (dør låst / dør åben) ❼ Signallampe optaget, 24 V DC ❽ Albuekontakt med påskriften døråbner, hvid 6

7 TSA 160 IS, TSA 160 / TSA 162, TSA 160 IS / TS Til dobbeltfløjede døre Til anvendelse på dobbeltfløjede døre giver TSA 160 følgende kombinationsmuligheder: TSA 160 IS Dørautomatikken TSA 160 IS er et komplett dobbeltdørsanlæg med integreret, usynligt dørvælgersystem. Alternativt kan to fløjes separate automatikker forbindes med en dækkappe. På den måde vil to TSA 160 have ett harmonisk udseende. TSA 160 IS til dobbeltdøre kræver ingen speciel tilpasning af karm eller indfatning. Kablingen er ikke mer omfattende end ved montering af en TSA 160 til enkeldøre. TSA 160 / TSA 162 Som en prisvenlig variant kan TSA 160 udvides med TSA 162 i en Master/Slave-kombination. TSA 162 fungerer som slave og styres driftssikkert af TSA 160-hovedautomatikken. TSA 160 IS / TS Montering på- eller modsat hængselside med integreret dørvælgersystem. Den gående fløj er automatiseret, den stående fløj er med almindelig dørlukkerfunktion og position for konstant åben. TSA 160 IS 7

8 TSA 160 F / TSA 160 F-IS Til branddøre TSA 160 F er en dørlukker med åbningsautomatik, dvs. en fikseringsanordning i henhold til DIBtretningslinjerne (Deutsches Institut für Bautechnik) og en svingdørsautomatik. Montering modsat hængselside (med standard arm) er i overensstemmelse med DIN 18263, del 4, godkendt til brug på enkeltfløjede branddøre. Drejedørsautomatikken anvendes til automatisk åbning og lukning af enkeltfløjede branddøre med en fløjbredde op til 1400 mm og en maksimal fløjvægt på 250 kg. Ud over automatisk åbning og lukning af dør kan denne også fastholdes. TSA 160 F kan aktiveres med alle gængse impulsgivere (radar, infrarød, trykkontakt og fotoceller etc.). Låsefallen skal frigives, inden døren åbnes. Derfor er det nødvendigt, at døren er udstyret med et el-slutblik. Ved dobbeltfløjede døre skal lukkerækkefølgen være 100% garanteret i tilfælde af brand. TSA 160 F-IS garanterer ved hjælp af det integrerede dørvælgersystem, at begge dørfløje lukker rigtigt. En udenpåliggende dørvælgersysteml er ikke nødvendig, hverken ved TSA 160 IS- eller F-IS, hvilket giver disse to udførelser fortrinlige optiske egenskaber. TSA 160 F-IS er godkendt til brug på dobbeltfløjede branddøre. Kabeling og udløser til dørvælger er på TSA 160 F-IS placeret under dækkappen, således at arbejdet med at trække kabler på installationsstedet ikke er mere omfattende end ved en dørautomatik til enkeltfløjede døre. De tekniske egenskaber er ens for TSA 160 F og TSA 160 F-IS. I tilfælde af brand skal automatikfunktionen eller en eventuel dørfiksering ophæves. Derfor er tilslutning til røgmeldeanlæg påverket ved brug af dørautomatik til branddøre, f eks. ABDL-anlæg. I tilfælde af brand sætter røgmeldeanlæget alle impulssensorer til døråbning ud af drift, ophæver fikseringen af den åbne dør og gør el-slutblikket strømløst. Dørautomatikken bibeholder en normal dørlukkerfunktion. Driftsfunktionen genoptages ved at trykke på reset-kontakten på dørautomatikken, styringen af strømrelæet (24 V DC) via røgmeldeanlæget. Energiforsyningen til drivautomatikken (230 V AC) går over strømforsyningsnettet. TSA 160 F er godkendt til brug med forskellige røgdetektorsystemer. Godkendelsesattester tilsendes på anmodning. Størrelse og tilhørende dørfløjsbredder i.h.t. DIN EN 1154 EN størrelse 3 EN størrelse 4 EN størrelse 5 EN størrelse 6 maks. 950 mm maks mm maks mm maks mm 8

9 Tekniske data Mekanisk Udførelse TSA 160 TSA 160 F TSA 160 IS TS 160 F-IS Anvendelse 1-fløjs 1-fløjs 2-fløjs 2-fløjs med med branddørsattest branddørsattest Montage På- eller modsat Modsat På- eller modsat Modsat hængselside hængselside hængselside hængselside Maks. fløjbredde* 1400 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm Min. hængselmål 1470 mm 1470 mm Maks. hængselmål 2800 mm 2800 mm Maks. fløjvægt* 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg Tilbehør: Arm til lysningsdybde mm, mm, mm Axelforlænger 24 mm, 30 mm, 45 mm Montageplade Dækkappe, byggesæt, til dobbeltfløjede systemer * Jvf. EN 1154 Elektrisk TSA 160 TSA V TSA 162 TSA 160 F (Hjælpeenhed til TSA 160 IS dobbeltfløjede udførelser, TSA 160 F-IS styret af TSA 160) Nettilslutning 230 V AC 50/60 Hz 24 V DC 23 V AV 50/60 Hz + 10% / - 14% - 6% / + 10% + 10% / - 14% Effektforbrug 200 VA 220 W 200 VA Forsyningsspænding 24 V DC 800 ma 24 V DC 800 ma 24 V DC 120 ma 24 V AC Integreret programvælger Konstant åben - Fra - Konstant åben - Fra - Automatik Automatik Ved strømudfald Dørlukkerfunktion Dørlukkerfunktion Dørlukkerfunktion Indstillelige funktioner, trinløst Lukkekraft EN størrelse Åbnehastighed Lukkehastighed Åbne- og lukkedæmpning Sluttryk Holde-åben-tid Via hydraulikventil Via hydraulikventil Via hydraulikventil Via hydraulikventil sek. Åbningsvinkel Op til

10 Sikkerhedssensorer AIR 16 Sikkerhedssensorlister Der må ikke komme noget ind mellem dør og karm. Automatiske dørsystemer bør installeres således, at risikoen for at komme i klemme imødegås sikkert. Sikkerhedssensoren AIR 16 SA sikrer dørens svingzone i åbneretningen. Den registrerer personer, dyr, mobile objekter og alt andet, som opholder sig inden for følerzonen. Herpå stopper døren. Sikkerhedssenoren AIR 16 SA kan anvendes til alle dørbredder, også som eftermontering, uafhængig af, hvilken type dørstyring, der benyttes. Der kan vælges mellem to udførelser: Til dørbredder op til 900 mm og til dørbredder over 900 mm. Sikkerhedssensoren AIR 16 SA arbejder efter lysafbryder-refleksionsprincippet ved direkte skandering af alle diffust reflekterede materialer. Registreringsområdet udgøres af kegleformet afgrænsede følezoner fra dørens øverste kant og skråt nedad. Anvendelsesområde Sikkerhedssensor AIR 16 SA Sikkerhedssensoren AIR 16 SA 'Sikkerhed op' monteres på automatiske hængslede døre på dørpladen på hængselsiden. Funktionsprincip: Dørens bevægelse i åbneretningen stoppes, så snart sikkerhedssensoren registrerer en person eller en genstand. Sikkerhedssensor AIR 16 SZ Aktiveringssensor og sensor AIR 16 SZ 'Sikkerhed i' monteres på automatiske hængslede døre på dørpladen modsat hængselsiden. Funktionsprincip: Dørens bevægelse i lukkeretningen stoppes og ny åbning af døren bevirkes ved samtidig aktivering, så snart aktiveringssensoren registrerer en person eller en genstand. Sikkerhedssensor AIR 16 SA 'Sikkerhed op' Sikkerhedssensor AIR 16 SZ 'Sikkerhed i' Mål 872 eller 1372 (kan afkortes) 10

11 TSA 160 og varianter Aktivering af dørautomatik Impulsgivere Valget af den optimale impulsgiver afhænger af anvendelsesstedet. F.eks. skal døre på et sygehus kunne passeres af kørestolsbrugere, portører med senge, m.m. Indstil aktiveringen således, at almindeligt skridttempo er garanteret, når man går igennem døren. Automatiske svingdørsystemer TSA 160 kan aktiveres elektronisk af alle gængse impulsgivere: Radar-bevægelsesdetektor RK 31 Aktiv-infrarød-bevægelsesdetektor (AIB) Radar-bevægelsesdetektor Retningsgenkendende radar-bevægelsesdetektor Nøgleafbryder Trækafbryder Fodkontakt TÜR AUF Trykkontakter Albuekontakt Albuekontakt Radiostyret fjernbetjening Aktiveringssensor Kodelæser Fotocelle Radiostyret fjernbetjening (håndsender og radiomodtager) 11

12 GmbH Datterselskaber Italien Skandinavien Industries (Tianjin) Co., Ltd. P.O. Box 1363 Sverige Branch Office Shanghai Leonberg Tyskland Italia Srl Dynasty Business Center Germany Via Giotto 4 Scandinavia AB Room Sonderkonstruktionen GmbH Cambiago (MI) Mallslingan 10 No. 457 WuRuMuQi North Road GmbH Planken 1 Tel Box Shanghai, P.R. China Reinhold-Vöster-Straße Boxberg-Schweigern Fax Täby Tel. +86-(0) /-61/ Leonberg Tel. +49 (0) Tel. +46 (0) Fax +86-(0) Germany Fax +49 (0) Fax +46 (0) Telefon +49 (0) Engineering Roma Srl Telefax +49 (0) Via Lucrezia Romana 91 Industries (Tianjin) Co., Ltd. Service GmbH Roma Norge Branch Office Guangzhou Reinhold-Vöster-Straße 25 Tel Room 1113, Jie Tai Plaza Online: Leonberg Fax Scandinavia AB avd. Norge Zhong Shan Liu Road Tel. +49 (0) Postboks Guangzhou Fax +49 (0) Eidsvoll P.R. China Engineering Bari Srl Tel. +47 (0) Tel. +86 (0) Danmark Via Treviso 58 Fax +47 (0) Fax +86 (0) Service GmbH Altamura (Bari) GmbH Niederlassung Berlin Tel Projektrådgivning Danmark Bühringstraße 8 Fax Finland Industries (Tianjin) Co., Ltd. Øst: Berlin (Weissensee) Branch Office Beijing Tel Tel. +49 (0) Finland The Grand Pacific Building Fax Fax +49 (0) Østrig Branch office of Scandinavia AB B Tower Room 201 Vest: Postbox 20 8 A, Guanghua Road Tel Austria GmbH Hollola Chaoyang District Fax Europa Mayrwiesstraße 12 Tel (0) Beijing, P.R. China Benelux 5300 Hallwang b. Salzburg Fax +358 (0) Tel. +86-(0) /-42/-43 Tel. +43 (0) Fax +86-(0) Tyskland Benelux B.V. Fax +43 (0) Leemkuil 1 GmbH Industrieterrein Kapelbeemd Mellemøsten Asia Sales Ltd. Niederlassung Nord/Ost 5626 EA Eindhoven Polen U.A.E. No , East Road Bühringstraße 8 Tel. +31 (0) Free Trade Zone of Tianjin Port Berlin (Weissensee) Fax +31 (0) Polska Sp. z o.o. Middle East Tianjin, P.R. China Tel. +49 (0) ul. Annopol 3 (Zeran Park) P.O. Box Tel. +86 (0) Fax +49 (0) Warszawa Jebel Ali Free Zone Fax +86 (0) Frankrig Tel. +48 (0) Dubai Fax +48 (0) Tel (0) GmbH France S.A.R.L. Fax +971 (0) Asia Pacific Ltd. Niederlassung West ZAC de l Orme Rond Branch Office Singapore Nordsternstraße 65 RN 19 Schweiz Level Essen Servon 177 Kaki Bukit Avenue 1 Tel. +49 (0) Tel. +33 (0) Schweiz AG Asien Shun Li Industrial Park Fax +49 (0) Fax +33 (0) Bodenackerstrasse 79 Singapore Dulliken Asia Pacific Ltd. Tel Tel. +41 (0) Unit 630, Level 6, Tower 2 Fax GmbH Storbritannien Fax +41 (0) Grand Central Plaza Niederlassung Mitte Shatin Rural Committee Road Adenauerallee 2 UK Ltd. Shatin, New Territories Oberursel (b. Frankfurt) Blenheim Way Spanien Hong Kong Tel. +49 (0) Fradley Park Tel (0) Fax +49 (0) Lichfield Iberia S.R.L. Fax +852 (0) Staffordshire WS13 8SX Pol. Ind. El Pla Tel. +44 (0) C/ Comerc, 2-22, Nave 12 GmbH Fax +44 (0) Sant Feliu de Llobregat Industries (Tianjin) Co., Ltd. Niederlassung Süd (Barcelona) Shuangchenzhong Road Reinhold-Vöster-Straße Tel. +34-(0) Beichen Economic Development Leonberg Fax +34-(0) Area (BEDA) Tel. +49 (0) Tianjin , P.R. China Fax +49 (0) Tel. +86 (0) Fax +86 (0) Stand 05/04 Ret til ændringer forbeholdes Id.nr

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

ECO dørlukkere og dørvælgersystemer Design i rustfrit stål SYSTEMTEKNIK TIL DØREN

ECO dørlukkere og dørvælgersystemer Design i rustfrit stål SYSTEMTEKNIK TIL DØREN ECO dørlukkere og dørvælgersystemer Design i rustfrit stål SYSTEMTEKNIK TIL DØREN Design i rustfrit stål Innovativt materiale Design i rustfrit stål Rustfrit stål er som andre materialer blevet alment

Læs mere

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006

DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006 DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006 Fremtidens funktioner. Til nutidens arkitektur. Nyskabende og funktionel arkitektur har som mål at udvikle et harmonisk

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

lev smart, nyd hjemmelivet

lev smart, nyd hjemmelivet lev smart, nyd hjemmelivet de gode løsninger som gør hverdagen enklere Bolig-automatisering betyder teknologi til din rådighed med dine behov i centrum. smart-house er en verden af innovative løsninger,

Læs mere

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten!

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten! Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer Vi leverer porten! Velkommen hjem velkommen hos Novoferm Hvad er dejligere end at blive modtaget med åbne arme,

Læs mere

Produktdatablad Hurtigport Crawford HS8010PL. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Crawford HS8010PL. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Copyright og ansvarsfraskrivelse Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY Entrance Systems sig ikke ansvaret for skader,

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

Produktdatablad Hurtigport Crawford HS9010PEM. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Crawford HS9010PEM. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Copyright og ansvarsfraskrivelse Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY Entrance Systems sig ikke ansvaret for skader,

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Decentral ventilation med varmegenvinding. komfort i. Ventilation og varmegenvinding M-WRG MED OS LUFTER DU RIGTIGT UD

Decentral ventilation med varmegenvinding. komfort i. Ventilation og varmegenvinding M-WRG MED OS LUFTER DU RIGTIGT UD Decentral ventilation med varmegenvinding 2Rumløsning: komfort i alle rum M-WRG Ventilation og varmegenvinding MED OS LUFTER DU RIGTIGT UD Komfortventilation med varmegenvinding Nyhed! få frisk luft i

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING Wespot SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING DA Denne brugervejledning er udgivet af Optex, uden garanti. Forbedringer og ændringer i denne brugervejledning nødvendiggjort

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

NYHED. ARCA vægskabe. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber

NYHED. ARCA vægskabe. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber NYHED ARCA vægskabe Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber -40 C Katalog forord til ARCA introduktion Katalog forord til ARCA introduktion Fibox er et brand synonymt med fremstilling og levering

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere