Automatisk døråbner til hængslede døre. TSA 160 og varianter. Marienpark, Stuttgart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatisk døråbner til hængslede døre. TSA 160 og varianter. Marienpark, Stuttgart"

Transkript

1 Automatisk døråbner til hængslede døre TSA 160 og varianter Marienpark, Stuttgart

2 Indhold Side Automatisk døråbner TSA 160 og varianter 3 TSA 160 til enkeltfløjede døre 4 TSA 160 til handicaptoilet 6 TSA 160 varianter til dobbeltfløjede døre 7 TSA 160 varianter til branddøre 8 Tekniske data 9 Impulsgivere 10 2

3 Automatisk døråbner TSA 160 og varianter Pålidelig åbning og lukning Navnet står for teknik på højeste niveau. På området for automatiske døråbnere imponerer TSA 160 med en pålidelig og sikker drift samt et fornemt design. Dørautomatikken sørger for, at det er praktisk og behageligt at træde ind ad en TSA 160-dør. Efter passage lukker den selv store og tunge døre, gnidningsløst, let og sikkert. Automatiske døråbnerne fra håndterer uden problemer store trafikstrømme. Hvor manuel dørbetjening er uhensigtsmæssig, har TSA 160 automatikker gennem mange år vundet stor anerkendelse for deres pålidelighed og driftssikkerhed. Når der er brug for hjælp: Plejehjem og seniorbeboelse Institutioner og værksteder for handicappede Sygehuse og klinikker Når der ønskes komfort: Supermarkeder, byggemarkeder, indkøbscentre Skoler og andre offentlige bygninger Lufthavne og banegårde Hoteller Når der kræves god hygiejne: Sygehuse, lægepraksisser Offentlige opholdsrum, toiletter Levnedsmiddel og farmaceutisk industri Når sikkerheden har 1. prioritet: Hvor beskyttelse af mennesker og genstande prioriteres højest f.eks. ved adgangskontroller og sikkerhedssluser er TSA 160 den optimale løsning. I udførelsen TSA 160 F / TSA 160 F-IS er automatikken godkendt til brug på branddøre. Til TSA 160 automatikker anbefales brug af sikkerhedssensorer, som overvåger åbne- og lukkeprocessen. Så snart der befinder sig personer, dyr eller bevægelige genstande i svingområdet, registreres dette af sensorerne, og dørens bevægelse standses øjeblikkeligt. automatiske døråbnere sikrer en maksimal grad af komfort og sikkerhed. Tilmed er en hurtig, sikker og effektiv lukning energibesparende. Når der skal spares energi: Vindfang Knudepunkter for persongennemgang i virksomheder, hovedindgange Værksteds- og kølerumsindgange TSA 160 og varianter 3

4 Automatisk døråbner TSA 160 Til enkeltfløjede døre Anvendelsesområder Produktvarianterne TSA160 kan bruges næsten alle steder. I eksisterende bygninger såvel som i nybyggeri, til udvendige og invendige døre. Der skal blot være tørt på driftsstedet, og de omgivende temperaturer bør ligge inden for normalområdet (-100 C til +600 C). Træ, stål, kunststof eller aluminium: TSA 160 kan bruges på alle dørtyper. Dørautomatikkens moderate mål (100 x 120 x 690 mm) er en stor fordel, både ved montering og projektering. TSA 160 er velegnet, både når der er trange pladsforhold og til eftermontering. Trods dens beskedne ydermål åbner TSA 160 let døre med en fløjvægt på op til 250 kg og en fløjbredde på maks mm og styrer lukkeprocessen til perfektion. Den elektrohydrauliske dørautomatik kan anvendes til venstre- og højrehængslede døre. Funktioner og fordele TSA 160 udfører åbneprocessen med et hydraulisk pumpesystem. Lukkeprocessen sker ved hjælp af en lukkefjedermekanik og indstillelige hydrauliske ventiler. Dette uden at den elektrohydrauliske svingdørsautomatik virker påfaldende, hverken visuelt eller lydmæssigt. Den svingningsdæmpende konstruktion gør dørautomatikken støjsvag. TSA 160 har desuden et lavt effektforbrug (200 VA) og er vedligeholdelsesvenlig. Retningslinjer vedrørende brug af kraftbetjente vinduer, døre og porte (ZH 1/494) skal iagttages. Dørautomatikken holder sig heller ikke tilbage med hensyn til komfort. Den kan kombineres med alle kendte impulsgivere og er et tilslutningsklart system efter ønske med fjernstyring. Selv strømudfald er ikke noget problem for TSA 160. I tilfælde af strømudfald kan døren åbnes manuelt på helt normal vis. Manuel åbning er altid mulig, også når dørautomatikken er tilkoblet. 4

5 Svingdørsautomatikken TSA 160 er udstyret med en elektronisk styring og en integreret programvælger med positionerne "Fra, "Automatisk drift og "Konstant åben. Den automatiske døråbner kan anvendes til højre- og venstrehængslede døre. Monteres modsat hængseleside med arm (skubbende) eller på hængselside med glideskinne (trækkende). Afhængig af udførelse og placering kan åbningsvinkel indstilles op til Ud over åbnehastigheden kan også lukkekraften og lukkehastigheden indstilles trinløst. Sluttryk reguleres med en ventil. Den automatiske svingdørsautomatik TSA 160 er konstrueret til dørbredder op til 1400 mm. TSA Oversigt: Svingdørsautomatik TSA Lukkehastighed 2 Lukkedæmpning 3 Sluttryk 4 Åbnehastighed 5 Åbnedæmpning 6 Drivaksel 7 Netsikring 8 Potentiometer holde-åben-tid (P1) 9 Potentiometer aktiveringsforsinkelse (P2) 10 Elektromotor 11 Styreenhed 12 Hydraulisk pumpe 13 Indstilling af lukkekraft 5

6 Automatisk drejedørsåbner TSA 160 Til handicaptoilet Funktionsbeskrivelse Efter tryk på albuekontakten ❷ på den udvendige side åbner døren automatisk og lukker af sig selv, når den indstillede holde-åben-tid er udløbet. Ved tryk på kontakt ❻ i WC-cellen aktiverer brugeren optaget -visningen på den udvendige signallampe ❸ samt kontrollampen ❼ på kontakten. Samtidig deaktiveres albuekontakt ind- og udvendig side døren kan nu ikke åbnes utilsigtet af brugeren eller andre personer. El-slutblikket ❺ forhindrer, at døren kan åbnes manuelt udefra. Når WC et forlades, trykker brugeren på kontakt ❻, hvorved optaget -visningen udvendigt og kontrollampen indvendigt slukker. Via tryk på den indvendige albuekontakt døråbner ❽ åbner automatikken øjeblikkeligt døren. I tilfælde af strømudfald kan brugeren forlade WC et manuelt ved at skubbe eller trække døren op. El-slutblikket er frikoblet. Denne mulighed findes også ved strømtilsluttet system ved at benytte det indvendige dørhåndtag. 1 I nødstilfælde kan døren også åbnes med nøgle udefra Der kan desuden indbygges en nødstopafbryder ❹, som kobler systemet fra (dør låst op). Dørlåsningen kræver følgende udstyr: 1 udskiftningssæt til dør (knop udvendig, håndtag indvendig) 1 falle-rigel-lås 1 profilcylinder fra låsesystem 1 el-slutblik, 24 V DC min min. 3 2 Indbygning El-kabler udlægges af autoriseret el-installatør i henhold til s forbindelsesdiagram. Idriftsættelse foretages af fabriksmontører eller -servicepartner. Oversigt: TSA 160 til handicaptoilet ➊ Svingdørsautomatik TSA 160 ❷ Stor fladekontakt med påskriften døråbner, hvid ❸ Signallampe optaget, 24 V DC, hvid ❹ Nødstop-afbryder, med glasskive, rød, AP, for frakobling af systemet udefra ❺ El-slutblik, 24 V DC ❻ Trykkontakt (dør låst / dør åben) ❼ Signallampe optaget, 24 V DC ❽ Albuekontakt med påskriften døråbner, hvid 6

7 TSA 160 IS, TSA 160 / TSA 162, TSA 160 IS / TS Til dobbeltfløjede døre Til anvendelse på dobbeltfløjede døre giver TSA 160 følgende kombinationsmuligheder: TSA 160 IS Dørautomatikken TSA 160 IS er et komplett dobbeltdørsanlæg med integreret, usynligt dørvælgersystem. Alternativt kan to fløjes separate automatikker forbindes med en dækkappe. På den måde vil to TSA 160 have ett harmonisk udseende. TSA 160 IS til dobbeltdøre kræver ingen speciel tilpasning af karm eller indfatning. Kablingen er ikke mer omfattende end ved montering af en TSA 160 til enkeldøre. TSA 160 / TSA 162 Som en prisvenlig variant kan TSA 160 udvides med TSA 162 i en Master/Slave-kombination. TSA 162 fungerer som slave og styres driftssikkert af TSA 160-hovedautomatikken. TSA 160 IS / TS Montering på- eller modsat hængselside med integreret dørvælgersystem. Den gående fløj er automatiseret, den stående fløj er med almindelig dørlukkerfunktion og position for konstant åben. TSA 160 IS 7

8 TSA 160 F / TSA 160 F-IS Til branddøre TSA 160 F er en dørlukker med åbningsautomatik, dvs. en fikseringsanordning i henhold til DIBtretningslinjerne (Deutsches Institut für Bautechnik) og en svingdørsautomatik. Montering modsat hængselside (med standard arm) er i overensstemmelse med DIN 18263, del 4, godkendt til brug på enkeltfløjede branddøre. Drejedørsautomatikken anvendes til automatisk åbning og lukning af enkeltfløjede branddøre med en fløjbredde op til 1400 mm og en maksimal fløjvægt på 250 kg. Ud over automatisk åbning og lukning af dør kan denne også fastholdes. TSA 160 F kan aktiveres med alle gængse impulsgivere (radar, infrarød, trykkontakt og fotoceller etc.). Låsefallen skal frigives, inden døren åbnes. Derfor er det nødvendigt, at døren er udstyret med et el-slutblik. Ved dobbeltfløjede døre skal lukkerækkefølgen være 100% garanteret i tilfælde af brand. TSA 160 F-IS garanterer ved hjælp af det integrerede dørvælgersystem, at begge dørfløje lukker rigtigt. En udenpåliggende dørvælgersysteml er ikke nødvendig, hverken ved TSA 160 IS- eller F-IS, hvilket giver disse to udførelser fortrinlige optiske egenskaber. TSA 160 F-IS er godkendt til brug på dobbeltfløjede branddøre. Kabeling og udløser til dørvælger er på TSA 160 F-IS placeret under dækkappen, således at arbejdet med at trække kabler på installationsstedet ikke er mere omfattende end ved en dørautomatik til enkeltfløjede døre. De tekniske egenskaber er ens for TSA 160 F og TSA 160 F-IS. I tilfælde af brand skal automatikfunktionen eller en eventuel dørfiksering ophæves. Derfor er tilslutning til røgmeldeanlæg påverket ved brug af dørautomatik til branddøre, f eks. ABDL-anlæg. I tilfælde af brand sætter røgmeldeanlæget alle impulssensorer til døråbning ud af drift, ophæver fikseringen af den åbne dør og gør el-slutblikket strømløst. Dørautomatikken bibeholder en normal dørlukkerfunktion. Driftsfunktionen genoptages ved at trykke på reset-kontakten på dørautomatikken, styringen af strømrelæet (24 V DC) via røgmeldeanlæget. Energiforsyningen til drivautomatikken (230 V AC) går over strømforsyningsnettet. TSA 160 F er godkendt til brug med forskellige røgdetektorsystemer. Godkendelsesattester tilsendes på anmodning. Størrelse og tilhørende dørfløjsbredder i.h.t. DIN EN 1154 EN størrelse 3 EN størrelse 4 EN størrelse 5 EN størrelse 6 maks. 950 mm maks mm maks mm maks mm 8

9 Tekniske data Mekanisk Udførelse TSA 160 TSA 160 F TSA 160 IS TS 160 F-IS Anvendelse 1-fløjs 1-fløjs 2-fløjs 2-fløjs med med branddørsattest branddørsattest Montage På- eller modsat Modsat På- eller modsat Modsat hængselside hængselside hængselside hængselside Maks. fløjbredde* 1400 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm Min. hængselmål 1470 mm 1470 mm Maks. hængselmål 2800 mm 2800 mm Maks. fløjvægt* 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg Tilbehør: Arm til lysningsdybde mm, mm, mm Axelforlænger 24 mm, 30 mm, 45 mm Montageplade Dækkappe, byggesæt, til dobbeltfløjede systemer * Jvf. EN 1154 Elektrisk TSA 160 TSA V TSA 162 TSA 160 F (Hjælpeenhed til TSA 160 IS dobbeltfløjede udførelser, TSA 160 F-IS styret af TSA 160) Nettilslutning 230 V AC 50/60 Hz 24 V DC 23 V AV 50/60 Hz + 10% / - 14% - 6% / + 10% + 10% / - 14% Effektforbrug 200 VA 220 W 200 VA Forsyningsspænding 24 V DC 800 ma 24 V DC 800 ma 24 V DC 120 ma 24 V AC Integreret programvælger Konstant åben - Fra - Konstant åben - Fra - Automatik Automatik Ved strømudfald Dørlukkerfunktion Dørlukkerfunktion Dørlukkerfunktion Indstillelige funktioner, trinløst Lukkekraft EN størrelse Åbnehastighed Lukkehastighed Åbne- og lukkedæmpning Sluttryk Holde-åben-tid Via hydraulikventil Via hydraulikventil Via hydraulikventil Via hydraulikventil sek. Åbningsvinkel Op til

10 Sikkerhedssensorer AIR 16 Sikkerhedssensorlister Der må ikke komme noget ind mellem dør og karm. Automatiske dørsystemer bør installeres således, at risikoen for at komme i klemme imødegås sikkert. Sikkerhedssensoren AIR 16 SA sikrer dørens svingzone i åbneretningen. Den registrerer personer, dyr, mobile objekter og alt andet, som opholder sig inden for følerzonen. Herpå stopper døren. Sikkerhedssenoren AIR 16 SA kan anvendes til alle dørbredder, også som eftermontering, uafhængig af, hvilken type dørstyring, der benyttes. Der kan vælges mellem to udførelser: Til dørbredder op til 900 mm og til dørbredder over 900 mm. Sikkerhedssensoren AIR 16 SA arbejder efter lysafbryder-refleksionsprincippet ved direkte skandering af alle diffust reflekterede materialer. Registreringsområdet udgøres af kegleformet afgrænsede følezoner fra dørens øverste kant og skråt nedad. Anvendelsesområde Sikkerhedssensor AIR 16 SA Sikkerhedssensoren AIR 16 SA 'Sikkerhed op' monteres på automatiske hængslede døre på dørpladen på hængselsiden. Funktionsprincip: Dørens bevægelse i åbneretningen stoppes, så snart sikkerhedssensoren registrerer en person eller en genstand. Sikkerhedssensor AIR 16 SZ Aktiveringssensor og sensor AIR 16 SZ 'Sikkerhed i' monteres på automatiske hængslede døre på dørpladen modsat hængselsiden. Funktionsprincip: Dørens bevægelse i lukkeretningen stoppes og ny åbning af døren bevirkes ved samtidig aktivering, så snart aktiveringssensoren registrerer en person eller en genstand. Sikkerhedssensor AIR 16 SA 'Sikkerhed op' Sikkerhedssensor AIR 16 SZ 'Sikkerhed i' Mål 872 eller 1372 (kan afkortes) 10

11 TSA 160 og varianter Aktivering af dørautomatik Impulsgivere Valget af den optimale impulsgiver afhænger af anvendelsesstedet. F.eks. skal døre på et sygehus kunne passeres af kørestolsbrugere, portører med senge, m.m. Indstil aktiveringen således, at almindeligt skridttempo er garanteret, når man går igennem døren. Automatiske svingdørsystemer TSA 160 kan aktiveres elektronisk af alle gængse impulsgivere: Radar-bevægelsesdetektor RK 31 Aktiv-infrarød-bevægelsesdetektor (AIB) Radar-bevægelsesdetektor Retningsgenkendende radar-bevægelsesdetektor Nøgleafbryder Trækafbryder Fodkontakt TÜR AUF Trykkontakter Albuekontakt Albuekontakt Radiostyret fjernbetjening Aktiveringssensor Kodelæser Fotocelle Radiostyret fjernbetjening (håndsender og radiomodtager) 11

12 GmbH Datterselskaber Italien Skandinavien Industries (Tianjin) Co., Ltd. P.O. Box 1363 Sverige Branch Office Shanghai Leonberg Tyskland Italia Srl Dynasty Business Center Germany Via Giotto 4 Scandinavia AB Room Sonderkonstruktionen GmbH Cambiago (MI) Mallslingan 10 No. 457 WuRuMuQi North Road GmbH Planken 1 Tel Box Shanghai, P.R. China Reinhold-Vöster-Straße Boxberg-Schweigern Fax Täby Tel. +86-(0) /-61/ Leonberg Tel. +49 (0) Tel. +46 (0) Fax +86-(0) Germany Fax +49 (0) Fax +46 (0) Telefon +49 (0) Engineering Roma Srl Telefax +49 (0) Via Lucrezia Romana 91 Industries (Tianjin) Co., Ltd. Service GmbH Roma Norge Branch Office Guangzhou Reinhold-Vöster-Straße 25 Tel Room 1113, Jie Tai Plaza Online: Leonberg Fax Scandinavia AB avd. Norge Zhong Shan Liu Road Tel. +49 (0) Postboks Guangzhou Fax +49 (0) Eidsvoll P.R. China Engineering Bari Srl Tel. +47 (0) Tel. +86 (0) Danmark Via Treviso 58 Fax +47 (0) Fax +86 (0) Service GmbH Altamura (Bari) GmbH Niederlassung Berlin Tel Projektrådgivning Danmark Bühringstraße 8 Fax Finland Industries (Tianjin) Co., Ltd. Øst: Berlin (Weissensee) Branch Office Beijing Tel Tel. +49 (0) Finland The Grand Pacific Building Fax Fax +49 (0) Østrig Branch office of Scandinavia AB B Tower Room 201 Vest: Postbox 20 8 A, Guanghua Road Tel Austria GmbH Hollola Chaoyang District Fax Europa Mayrwiesstraße 12 Tel (0) Beijing, P.R. China Benelux 5300 Hallwang b. Salzburg Fax +358 (0) Tel. +86-(0) /-42/-43 Tel. +43 (0) Fax +86-(0) Tyskland Benelux B.V. Fax +43 (0) Leemkuil 1 GmbH Industrieterrein Kapelbeemd Mellemøsten Asia Sales Ltd. Niederlassung Nord/Ost 5626 EA Eindhoven Polen U.A.E. No , East Road Bühringstraße 8 Tel. +31 (0) Free Trade Zone of Tianjin Port Berlin (Weissensee) Fax +31 (0) Polska Sp. z o.o. Middle East Tianjin, P.R. China Tel. +49 (0) ul. Annopol 3 (Zeran Park) P.O. Box Tel. +86 (0) Fax +49 (0) Warszawa Jebel Ali Free Zone Fax +86 (0) Frankrig Tel. +48 (0) Dubai Fax +48 (0) Tel (0) GmbH France S.A.R.L. Fax +971 (0) Asia Pacific Ltd. Niederlassung West ZAC de l Orme Rond Branch Office Singapore Nordsternstraße 65 RN 19 Schweiz Level Essen Servon 177 Kaki Bukit Avenue 1 Tel. +49 (0) Tel. +33 (0) Schweiz AG Asien Shun Li Industrial Park Fax +49 (0) Fax +33 (0) Bodenackerstrasse 79 Singapore Dulliken Asia Pacific Ltd. Tel Tel. +41 (0) Unit 630, Level 6, Tower 2 Fax GmbH Storbritannien Fax +41 (0) Grand Central Plaza Niederlassung Mitte Shatin Rural Committee Road Adenauerallee 2 UK Ltd. Shatin, New Territories Oberursel (b. Frankfurt) Blenheim Way Spanien Hong Kong Tel. +49 (0) Fradley Park Tel (0) Fax +49 (0) Lichfield Iberia S.R.L. Fax +852 (0) Staffordshire WS13 8SX Pol. Ind. El Pla Tel. +44 (0) C/ Comerc, 2-22, Nave 12 GmbH Fax +44 (0) Sant Feliu de Llobregat Industries (Tianjin) Co., Ltd. Niederlassung Süd (Barcelona) Shuangchenzhong Road Reinhold-Vöster-Straße Tel. +34-(0) Beichen Economic Development Leonberg Fax +34-(0) Area (BEDA) Tel. +49 (0) Tianjin , P.R. China Fax +49 (0) Tel. +86 (0) Fax +86 (0) Stand 05/04 Ret til ændringer forbeholdes Id.nr

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

Dørlukkere med arm GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000

Dørlukkere med arm GEZE TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000 Dørlukkere med arm TS 1500 / TS 2000 V / TS 4000 Klar linieføring dørlukkere TS 4000 TS 2000 V TS 1500 2 Teknik Tegnforklaring: ➀ Arm ➁ Akselfortanding ➂ Tanddrev ➃ Indstilling lukkehastighed ➄ Nåleleje

Læs mere

AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE

AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE Karmmontage modsat hængselsiden til venstre- og højredøre (Eksempel højredør) 82 133 F Med standardarm 32,5 + 17 100 176 384,5 299,5 665 584

Læs mere

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer.

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochure ID Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochurenavn: DORMA Automatik ED 200, dansk Indsat dato : Maj 2000 Brochure ID trykt

Læs mere

DORMA QUICK GUIDE. Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere

DORMA QUICK GUIDE. Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere DORMA Quick guide til indstilling af DORMA dørlukkere DØRLUKKER TS 9 DORMA TS 9 dørlukkersystem med unik hjertekurve teknik og glideskinnesystem. Kan leveres som: Standard, med magnethold (EMF), synkronisering

Læs mere

Dørlukker DORMA TS 83

Dørlukker DORMA TS 83 Dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Dørlukker Høj brugsværdi. Sikret kvalitet. Godkendt efter EN 1154 DORMA TS 83 er velegnet til både ud- og indvendige døre. Certificeret efter ISO 9001. Fordele punkt for

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere Komplet dørlukkerprogram ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Komplet, designstærk dørlukkerserie med enkel installation ASSA ABLOY dørlukkere er en helt ny serie

Læs mere

TS 92. Dørlukker med glideskinne

TS 92. Dørlukker med glideskinne TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design godkendt efter DIN DS/EN 1154 til lette indvendige døre DORMA TS 92 i Contur Design dørlukker med glideskinne og hjerteformet

Læs mere

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer.

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochure ID Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochurenavn: Dørlukker DORMA TS 92, Teknisk information 2003, dansk Indsat dato : Januar

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere Komplet dørlukkerprogram ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Komplet, designstærk dørlukkerserie med enkel installation ASSA ABLOY dørlukkere er en serie dørlukkere

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005

Dørlukker med glideskinne TS 92 DORMA. i Contur Design. reddot design award winner 2005 Dørlukker med glideskinne DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 Teknisk information 2006 DORMA TS 92 Dørlukker med glideskinne Dørlukker i Contur Design afprøvet efter DIN DS/EN 1154

Læs mere

Dørlukkere med glideskinne. GEZE TS 3000 V / System TS 5000

Dørlukkere med glideskinne. GEZE TS 3000 V / System TS 5000 Dørlukkere med glideskinne TS 3000 V / System TS 5000 Klar linieføring dørlukkere TS 5000 TS 3000 V TS 1500 G 2 Teknik Dørlukker TS 5000 3 2 1 4 9 8 6 7 5 Tegnforklaring: ➀ Tanddrev med integreret udveksling

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft

Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft TS 83 Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til yderdøre og større indvendige døre også branddøre er DORMA

Læs mere

Automatiske skydedøre DCU1 DCU1-2M. Oversættelse af den originale brugsanvisning DA Brugerhåndbog

Automatiske skydedøre DCU1 DCU1-2M. Oversættelse af den originale brugsanvisning DA Brugerhåndbog Automatiske skydedøre DCU1 DCU1-2M Oversættelse af den originale brugsanvisning DA Brugerhåndbog 1 DCU1, DCU1-2M Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning...3 1.1 Symboler og forklaring...3 1.2 Produktansvar...3

Læs mere

Montagevejledning DORMA ED 200 (Vejledning nummer: 7001134905650)

Montagevejledning DORMA ED 200 (Vejledning nummer: 7001134905650) Montagevejledning DORMA ED 200 (Vejledning nummer: 7001134905650) Med normalarm - modsat hængselside Grøn montagevejledning a Med parallelarm - på hængselside Gul montagevejledning Med glideskinne - på

Læs mere

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer.

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochure ID Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochurenavn: Dørlukker DORMA TS 73 V, dansk Indsat dato : Juni 2000 Brochure ID trykt

Læs mere

TS 99. Friløbsdørlukker med glideskinne

TS 99. Friløbsdørlukker med glideskinne TS 99 Friløbsdørlukker med glideskinne Friløbsdørlukker med glideskinne Til branddøre med fri dørfunktion og lukning ved brandalarm DORMA TS 99 FL/FLR anvendes til branddøre, hvor der ønskes fri funktion

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

Dørautomatik. sikkerhed og nem adgang

Dørautomatik. sikkerhed og nem adgang Dørautomatik sikkerhed og nem adgang DET ER LET AT BYDE VELKOMMEN! Ruko dørautomatik giver bekvem og nem adgang. Døre anvendt af det almindelige publikum er normalt i kontinuerlig drift hele dagen lang.

Læs mere

Automatisk Døråbner DFA 127. Drift & vedligehold

Automatisk Døråbner DFA 127. Drift & vedligehold Automatisk Døråbner DFA 127 Drift & vedligehold DK Side 1. Beskrivelse af udstyret 2 2. Sikkerhed 2 3. Tekniske specifikationer 3 4. Opbygning og funktion 3 5. Mekanisk driftomskifter og signaler 4 6.

Læs mere

Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft

Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft TS 73 Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige døre også branddøre er DORMA TS 73 V en universal

Læs mere

G - SR DORMA DORMA MONTERINGSVEJLEDNING

G - SR DORMA DORMA MONTERINGSVEJLEDNING DORMA DORMA G - SR WN 056832 45532 11/06 MONTERINGSVEJLEDNING Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug: 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W) Indkoblingstid: 100 % ED Frigørelseskraft: ca. 25-65 Nm ved

Læs mere

Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside

Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside Venstrehængslede Højrehængslede Bemærk: ED 200 til dobbeltdøre: Gående dør ED 200 med B-print Stående dør ED 200 med A-print Opstalt og målskema

Læs mere

SVING- OG SKYDEDØRE. Tilbehør

SVING- OG SKYDEDØRE. Tilbehør SVING- OG SKYDEDØRE Tilbehør Sikker og pålidelig adgang Dette tilbehør gør det sikkert at anvende alle former for automatiske døre i en lang række forskellige miljøer. De kan bruges i indkøbscentre og

Læs mere

DORMA G 93 SR MONTERINGSVEJLEDNING. Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)

DORMA G 93 SR MONTERINGSVEJLEDNING. Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W) DORMA G 93 SR MONTERINGSVEJLEDNING Tekniske data Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug 1,4 W (GSR 2 = 2,8 W) Indkoblingstid 100 % ED Frigørelseskraft: ca. 25-65 Nm ved 90 åbningsvinkel (afhænger af indstillet

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

Aktiveringsenheder i Besam-serien

Aktiveringsenheder i Besam-serien Aktiveringsenheder i esam-serien Gør døråbningen lettere Hver automatisk døråbner skal forsynes med impulsenheder, der giver dørautomatikken signal om at åbne døren. Forskellige døre og situationer kræver

Læs mere

BTS 80 / BTS 75 V. Gulvdørlukkere

BTS 80 / BTS 75 V. Gulvdørlukkere BTS 80 / BTS 75 V Gulvdørlukkere Universal anvendelig Individuelle funktioner Sikret kvalitet DORMA gulvdørlukkere BTS 80 og BTS 75 V løser opgaven til de fleste døre og dørtyper. Dørlukkerne er universal

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere til alle formål Ruko tilbyder en komplet dørlukkerserie i enkelt og stilrent design. Serien har et højt

Læs mere

Et stærkt drev! Den automatiske døråbner GEZE Powerturn

Et stærkt drev! Den automatiske døråbner GEZE Powerturn Et stærkt drev! Den automatiske døråbner GEZE Powerturn www.powerturn.geze.dk GEZE Danmark Mårkærvej 13 J-K 2630 Taastrup Danmark Telefon: +45 46 32 33 24 Fax: +45 46 32 33 26 E-mail: danmark.se@geze.com

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION LøsNinger som opfylder EN 16005 impulsgivere og sikkerhedssensorer, til automatik på hængslede- og Opfylder kravene

Læs mere

ts 93 Vejledende løsninger for enkelt- og dobbelt fløjede døre

ts 93 Vejledende løsninger for enkelt- og dobbelt fløjede døre ts 93 Vejledende løsninger for enkelt- og dobbelt fløjede døre TS 93 N Til enkeltfløjede branddøre. Selvlukkende fra 180. Standard med lukkeforsinkelse og åbningsbremse. Mekanisk fasthold kan leveres som

Læs mere

KONE UniSwing Compact

KONE UniSwing Compact SVINGDØRSAUTOMATIK KONE UniSwing Compact KONE UniSwing Compact er en kraftfuld og støjsvag fuldautomatisk dørautomatik, som er velegnet til både et- og tofløjede døre. Den kan justeres efter behovet i

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Dørlukkere. bekvemt og sikkert

Dørlukkere. bekvemt og sikkert Dørlukkere bekvemt og sikkert R U K O D Ø R L U K K E R E Uovertrufne egenskaber og driftsikkerhed Ruko's program af dørlukkere bygger på mere end 80 års erfaring med produktion og produktudvikling af

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

Powerturn. Gælder for type: Powerturn (1-flg./2-flg.) Powerturn F (1-flg.) Powerturn F-IS (2-flg.) Powerturn F/R (1-flg./2-flg.)

Powerturn. Gælder for type: Powerturn (1-flg./2-flg.) Powerturn F (1-flg.) Powerturn F-IS (2-flg.) Powerturn F/R (1-flg./2-flg.) Powerturn Original driftsvejledning DA Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Gælder for type: Powerturn (1-flg./2-flg.) Powerturn F (1-flg.) Powerturn F-IS (2-flg.) Powerturn F/R (1-flg./2-flg.) 160909-01

Læs mere

NewtonTS-50. Produktinformation SYSTEMTEKNIK TIL DØREN ECO

NewtonTS-50. Produktinformation SYSTEMTEKNIK TIL DØREN ECO ECO NewtonTS50 Produktinformation SYSTEMTEKNIK TIL DØREN ECO Newton 2 TS50 ECO Newton TS50 Tekniske data størrelse iht. EN Dørbredde iht. EN 1.250 mm iht. EN (iht. særskilt monteringsposition) 1.400 mm

Læs mere

Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere

Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere Automatisk mere komfort: EcoStar-portåbnere Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Made in Germany Alle EcoStar-portåbnere fremstilles i

Læs mere

TS 93. Dørlukkesystem med glideskinne i Contur Design

TS 93. Dørlukkesystem med glideskinne i Contur Design TS 93 Dørlukkesystem med glideskinne i Contur Design Teknisk information 03/2009 DORMA TS 93 Dørlukkesystem med glideskinne Dørlukkesystem med hjerteformet akselteknik og glideskinne DORMA TS 93 i Contur

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

AGILE og. Indendørs manuelle og automatiske skydedøre

AGILE og. Indendørs manuelle og automatiske skydedøre AGILE og CS 80 Magneo Indendørs manuelle og automatiske skydedøre Agile og CS 80 Magneo AGILE og CS 80 Magneo. Manuelle og automatiske skydedøre. Praktiske og pladsbesparende indendørs løsninger. AGILE

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

Automatiske skydedørssystemer

Automatiske skydedørssystemer Automatiske skydedørssystemer Kvaliteten er vores drivkraft TORMAX producerer skydedørsløsninger til mange forskellige anvendelsesområder i samarbejde med vore mere end 500 pålidelige TORMAX partnere verden

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

ts 93 Dørlukkersystem med glideskinne

ts 93 Dørlukkersystem med glideskinne ts 93 Dørlukkersystem med glideskinne Dørlukkersystem med glideskinne Dørlukkesystem med hjerteformet akselteknik og glideskinne DORMA TS 93 i Contur Design TS 93 G-SR-EMR Alsidig og elegant TS 93 dørlukkesystem

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer.

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochure ID Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochurenavn: DORMA Ny udgave, dansk Indsat dato : August 004 Brochure ID trykt på bagsiden:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation håndfri

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation håndfri Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation håndfri 1280.. Produktbeskrivelse Boligstationen håndfri er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele: 3 4 5 2 1 6 1 Dørkommunikations-buskobler

Læs mere

DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006

DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006 DORMA TS 93 System Fra Softline til Contur Design Designskift september-oktober 2006 Fremtidens funktioner. Til nutidens arkitektur. Nyskabende og funktionel arkitektur har som mål at udvikle et harmonisk

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke?

Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke? Garageportåbnere So mmer og Aper t o garageportå b Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke? Med en garageportåbner slipper du for at gå ud af bilen i regn og blæst blot for at åbne porten.

Læs mere

DORMA G 93 SR MONTERINGSVEJLEDNING. Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W)

DORMA G 93 SR MONTERINGSVEJLEDNING. Tekniske data EMF Driftsspænding: 24 V DC Strømforbrug 1,4 W (GSR EMF2 = 2,8 W) DORMA 93 R MONTERINVEJLEDNIN Tekniske data Driftsspænding: 24 V DC trømforbrug 1,4 W (R 2 = 2,8 W) Indkoblingstid 100 % ED Frigørelseskraft: ca. 25-65 Nm ved 90 åbningsvinkel (afhænger af indstillet lukkekraft).

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer Højdepunkter 2012/1 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DAI amper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontakture SAFETYUX Side 4-5 Helt bekvemt

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

SKYDEDØRE BRUGERMANUAL ERTAIN GLOBAL TELESKOP

SKYDEDØRE BRUGERMANUAL ERTAIN GLOBAL TELESKOP SKYDEDØRE BRUGERMANUAL ERTAIN GLOBAL TELESKOP 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 3 2. Grundlæggende introduktion 3 3. Tekniske specifikationer 3 4. Generel beskrivelse 4 5. Standart funktioner

Læs mere

SYSTEM INTEGRA. Glasdøre Glasvægge Glasfoldedøre

SYSTEM INTEGRA. Glasdøre Glasvægge Glasfoldedøre SYSTEM INTEGRA Glasdøre Glasvægge Glasfoldedøre INTEGRA Dørkarm MAB Integra dørkarme er et profilsystem, der forarbejdes til en dørkarm på ønskede mål. En dørkarm er normalt beslået med 2-3 hængselbeslag,

Læs mere

Overvågningsrelæer K8-SERIEN. K o m p l e t u d v a l g i e t 2 2, 5 m m b r e d t h u s. Advanced Industrial Automation

Overvågningsrelæer K8-SERIEN. K o m p l e t u d v a l g i e t 2 2, 5 m m b r e d t h u s. Advanced Industrial Automation Overvågningsrelæer K8-SERIEN K o m p l e t u d v a l g i e t 2 2, 5 m m b r e d t h u s Advanced Industrial Automation Omrons K8-serie af overvågningsrelæer giver dig førsteklasses kvalitetsprodukter,

Læs mere

Smedejern porte hegnselementer låger søjler

Smedejern porte hegnselementer låger søjler Smedejern porte hegnselementer låger søjler Sikkerheden garanteres ved hjælp af: Påkørsels switch og advarselslampe der indikere at portfløjen er i bevægelse. Påkørsels switchs stopper portfløjen og køre

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

TS 99 EN 2-5. Friløbsdørlukker med glideskinne i Contur Design

TS 99 EN 2-5. Friløbsdørlukker med glideskinne i Contur Design TS 99 EN -5 Friløbsdørlukker med glideskinne i Contur Design Teknisk information 010 DORMA TS 99 Friløbsdørlukker med glideskinne Til branddøre med fri dørfunktion og lukning ved brandalarm DORMA TS 99

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Standard med håndsæt 1281..

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Standard med håndsæt 1281.. Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation Standard med håndsæt 1281.. Produktbeskrivelse Boligstationen Standard med håndsæt er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele:

Læs mere

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer.

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochure ID Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochurenavn: DORMA TS 93, Teknisk information 2000, dansk Indsat dato : Maj 2000 Brochure

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

V50-53 SERIE IN-LINE VENTILER

V50-53 SERIE IN-LINE VENTILER V50-53 SERIE IN-LINE VÆRDI-DESIGNEDE* IN-LINE MED HØJT FLOW *Baseret på den anerkendte Value Engineering metode, som er en meget anerkendt udviklingsmodel, der systematisk sikrer, at der er et godt forhold

Læs mere

Elektromekaniske motorer

Elektromekaniske motorer 4 891 SSB... uden hjælpekontakt SSB...1 med hjælpekontakt Elektromekaniske motorer for småventiler VVP45..., VXP45... og VMP45... (til max. D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB31... SSB61... SSB81... SSB31... Driftsspænding

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 070402 _dk.pdf INSTALLATIONS manual DK Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindføler til Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med indbygget sol- & vindautomatik. Information om gældende sol- & vindforhold

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

TS 83 Dørlukker Teknisk information 2010

TS 83 Dørlukker Teknisk information 2010 TS 83 Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 83 Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til yderdøre og

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Cu-mini. Mindre fordelingstavler

Cu-mini. Mindre fordelingstavler Mindre fordelingstavler Cu-mini Mindre fordelingstavler for indendørs vægmontage. Cu-mini er en serie af mindre fordelingstavler til bl.a. DIN-skinnemateriel. Tavlen er udført i den velkendte CUBIC-kvalitet

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5

NØRHOLM & LEMMING A/S AUTOMATISKE DØRE, PORTE OG BOMME MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIE 1/5 VED MONTAGE AF NL SERIEN PÅ ÆLDRE DØRPARTIER ER DET VIGTIGT AT SIKRE SIG DE NØDVENDIGE PLADSFORHOLD OG ET SKRUEFAST UNDERLAG MURER OFTE ER DET NØDVENDIGT AT

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere

Tilbehør til gulvdørlukkere BTS tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde indtil 1200 mm, vægt indtil 120 kg 2 Til venstre-

Læs mere

Industriporte ledhejseporte P rulleporte

Industriporte ledhejseporte P rulleporte Industriporte ledhejseporte rulleporte MakroPro and MakroPro Alu ledhejseporte er en moderne løsning for industri, lagerhuse og værksteder. Solid, driftsikker og varm port Ledhejseporten er produceret

Læs mere

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454 1 Stående dør Gående dør Anvend boreskabelon til FD451-454 glideskinne. Find den korrekte illustration på skabelonen, se dørillustrationer med Active/Passive og vær opmærksom på gående/stående og udadgående/indadgående

Læs mere

Ledhejseporte til garager fra Europas nr. 1

Ledhejseporte til garager fra Europas nr. 1 MERE KOMFORT OG SIKKERHED Ledhejseporte til garager fra Europas nr. 1 Mere plads foran og i garagen Flot udseende til nyt byggeri og renovering Sikker i henhold til den aktuelle europæiske standard Nem

Læs mere

TS 99 FL EN 2-5 DORMA DORMA. MONTERINGSVEJLEDNING (montering på karm)

TS 99 FL EN 2-5 DORMA DORMA. MONTERINGSVEJLEDNING (montering på karm) DORMA DORMA MONTERINGSVEJLEDNING (montering på karm) Tekniske data Driftsspænding: 24 V DC ±15% Effektforbrug: ca. 2 W Indkoblingstid: 100 % ED Styringen sker via en ekstern røgdetektorcentral (ABDL).

Læs mere

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsvejledning V 1.7

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsvejledning V 1.7 ED 100 ED 250 VARIO ESR Monteringsvejledning V 1.7 Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-5 4. Opbygning 6 5. Tilbehør 7 6. Montage-opstalt

Læs mere