Fra mere til bedre GlObale trends i HOVedtrÆK PiXiUdGaVe 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra mere til bedre GlObale trends i HOVedtrÆK PiXiUdGaVe 1"

Transkript

1 Fra mere til bedre GLOBALE TRENDS I HOVEDTRÆK PIXIUDGAVE 1 Publikationen er en ud af en af række analyser, som skal afdække turismens karakter i Region Syddanmark. Pixiudgaven er en del af trendrapporten Fra mere til bedre. Rejsetrends nu og i fremtiden.

2 Fra mere til bedre GLOBALE TRENDS I HOVEDTRÆK PIXIUDGAVE Udarbejdet af: Tourcom Lisa Johansen VisitSyddanmark: Jane Hansen, tidl. udviklingschef Trine Rosen Madsen, udviklingskonsulent Før du læser Til grund for denne rapport ligger interviews og en gennemgang af undersøgelser og litteratur både fra Danmark og internationalt. Der er især skelet til Tyskland, hvorfra langt størsteparten af de udenlandske turister i Syddanmark kommer. Rapportens omdrejningspunkt er primært ferieturister, men på mange områder ligner ferieturisters og erhvervsturisters værdier og behov hinanden. Bemærk, at det inkluderende og generaliserende vi går på forbrugere i Vesten simpelthen for at gøre teksten mere læsevenlig. 2

3 Pixiudgaven er en del af trendrapporten Fra mere til bedre. Rejsetrends nu og i fremtiden. LÆS DEN FULDE RAPPORT - KLIK HER 3

4 Rejsetrends GLobale trends i hovedtræk Her følger - med hjælp af tal fra FNs World Tourism Organization og rapporterne The Travel Gold Rush 2020 og WTM Global Trends Report 2011 et sammenfatning af hvem der rejser, hvorhen og hvorfor på det internationale rejsemarked. Turisterne bliver flere I 2012 foretager 1 milliard personer en rejse. I 2030 forventes antallet at være 1,8 milliarder, hvilket svarer til, at fem millioner mennesker hver dag passerer internationale grænser. Den globale vækst fortsætter i perioden , men i et langsommere tempo i forhold til det seneste tiår. I perioden var den årlige vækstrate 4,2 %. I stiger antallet af internationale turister med gennemsnitligt 3,3 % årligt. Turisterne er i højere grad asiater Den største del af væksten sker i Asien og Stillehavsområdet. Også andelen af asiatiske turister i Europa vil stige fra 20 % i 2008 til mindst 25 % i 2020 og være den næststørste gruppe af turister i Europa kun overgået af europæerne selv. Turisterne er ældre Øget velstand og sundhed betyder, at folk lever længere og er friskere i en høj alder. I dag er 22 % af alle rejsende over 60 år. Blandt dem, som foretager mindst tre rejser om året, er andelen af personer på 50 + mere end 43 %. Flere ældre vil desuden rejse i længere perioder og tage på forskellige typer ferier. De ældre rejsende har større forventninger til service og generelt bedre økonomi. Gruppen på 65+ bidrager med mere end 31 % af det samlede rejseforbrug. Turisterne er endnu mere kamæleonagtige Det ene øjeblik rejser de med billig-fly og bor på fem stjernet hotel, det næste er de på camping, hiking eller krydstogt. De er bevidste om, hvad de vil, og vælger ferier baseret på indhold og oplevelser frem for ud fra destinationer. De søger indsigt, meningsfyldte oplevelser og i højere grad mulighed for at komme tættere på lokalkulturen. Rejsemarkedet fragmenteres i stigende grad, og der bliver endnu mere brug for oplevelsestilbud, som opfylder mange forskellige krav. Turisterne er mere ansvarlige I Europa dukker en ny form for turisme op: Luxury without guilt. Forbrugerne er i højere grad optaget af klima og miljø og tager disse aspekter med i deres overvejelser, når de vælger rejser og destinationer. Så kan de senere med god samvittighed vælge en luksusrejse uden skyldfølelse. Generelt er der en interesse for at holde ferie på en mere ansvarlig måde. Turisterne er digitale Antallet af mobiltelefoner stiger eksplosivt, og rejseoplevelsen bliver fremover langt mere digital. Turister forventer at være online og forbundet med omverdenen alle døgnets timer, uanset om man er til søs, til lands eller i luften. Udfordringen er at hjælpe turisterne med at orientere sig i informationsoverfloden og forenkle planlægningsprocessen. Lette og enkle løsninger i forhold til booking, informationssøgning, serviceydelser, betaling er ikke længere en mulighed, men et krav. Flere og flere ønsker skræddersyede og personaliserede løsninger, og sociale medier inddrages på mange niveauer. Gamification (en måde at skabe involvering via spil) har bredt sig til rejse- og turistindustrien i bestræbelserne på at øge opmærksomhed og loyalitet hos kunderne. 4

5 PÅ VERDENSPLAN Brasilianere, kinesere og indere pakker kufferter som aldrig før. De kommer fra en voksende middelklasse og er på vej mod nye feriemål både i og uden for Europa. Trods den nuværende økonomiske krise i den vestlige verden er den langsigtede trend klar: Antallet af internationale turistrejser vil vokse støt i de kommende år. I 2030 vil antallet ifølge United Nations World Tourism Organization (UNWTO) være steget til 1,8 milliarder omtrent dobbelt så mange som i dag. I gennemsnit forventer UNWTO en stigning på 3,3 % om året. Det svarer til en 43 millioner flere turistrejser hvert år. Væksten er størst i Asien Den største del af væksten vil ske i Asien og Stillehavsregionen, mens væksten i Europa vil være mere moderat. Væksten i internationale turistrejser til nye destinationer som Asien, Mellemøsten og Afrika vil fra være dobbelt så høj, nemlig 4,4 % om året, som til ældre, kendte destinationer som Europa og Nordamerika. Her vil antallet vokse med 2,2 % om året i samme periode. I 2030 vil Asien, Mellemøsten og Afrikas andel af internationale turistrejser derfor være større, end den er i dag, mens Europas og Nordamerikas dominans bliver mindre. I øjeblikket er Europa destinationen for 51 % af alle turistrejser på verdensplan. I 2030 vil Europas andel af den internationale turisme ifølge UNWTO være faldet til 41 %. Asien og Stillehavsregionen vil derimod vokse fra de nuværende 22 % af alle internationale turistrejser til 30 % i Mellemøsten øger sin andel fra 6 til 8 % i samme periode, mens Afrika vil vokse fra 5 til 7 %. Flest turister fra Asien Også hvad angår turisternes oprindelseslande, vil væksten være størst i Asien og Stillehavsområdet. Der bliver med andre ord langt flere asiatiske turister i de kommende år. UNWTO vurderer, at der i de kommende 20 år kommer 337 millioner flere turister fra Asien og Stillehavsregionen. Antallet af europæiske turister vil vokse med næsten lige så meget: 321 millioner, mens der fra 2010 til 2030 vil være 44 millioner flere fra Mellemøsten og 60 millioner flere fra Afrika, hvilket svarer til en tredobling af antallet af afrikanske turister. Ferie er formålet for over halvdelen af rejserne Hvad angår formålet med fremtidens internationale turistrejser, tegner der sig et billede, som minder om i dag. Ferie er det primære formål med over halvdelen af alle turistrejser. Derefter følger en bred kategori, der omfatter besøg hos familie og venner, sundhedsrejser og rejser med et religiøst formål. Forretningsrejser udgør den mindste del og omfatter omkring hver ottende af alle rejser. 5

6 69 millioner nye arbejdspladser Med en årlig vækstrate på 4,2 % leverer turismeindustrien de næste 10 år et væsentligt bidrag til den globale økonomi. I dag er turistindustriens andel af det globale BNP på 9,1 %. Det tal vil ifølge World Travel and Tourism Council s (WTTC) fremskrivninger stige til 9,6 % i 2021, hvis man medtager de indirekte økonomiske effekter af turisme. Væksten vil i samme periode skabe 69 millioner nye arbejdspladser. Ifølge WTTC giver turismeindustrien i dag, direkte og indirekte, beskæftigelse til 258 millioner mennesker på verdensplan. Dette tal vil stige til 327 millioner mennesker i Heraf vil fire ud af fem nye arbejdspladser skabes i Asien, Latin Amerika, Mellemøsten og Afrika. Det skal bemærkes, at WTTC s estimater af rejseindustrien omfatter både international turisme og indenlandsk turisme, mens UNWTO s fremskrivninger udelukkende omhandler international turisme. 113 millioner kinesiske udlandsrejser i 2015 I 1995 foretog kineserne ca. syv millioner udlandsrejser. I 2010 var antallet 55 millioner ifølge Chinese Outbound Tourism Research Institute (COTRI). Hvis denne vækstrate fortsætter, vil antallet af kinesiske udlandsrejser passere 113 millioner allerede i 2015, og dermed er der tale om en fordobling på fem år. Det er således ikke uden grund, at de kinesiske rejsetrends længe har været genstand for stor international opmærksomhed. UNWTO oplyser, at kinesiske turister nu indtager tredjepladsen over de turister, der bruger flest penge på ferien, kun overgået af tyskere og amerikanere. De fleste kinesiske turister kommer til Europa i grupper. Først og fremmest på grund af visumreglerne, men også i nogen grad af sproglige og kulturelle årsager. IPK International vurderer, at antallet af individuelle rejser vil stige, hvis det bliver lettere for kinesiske turister at opnå visum til Europa. Kinesernes interesse for materielle goder gør, at deres rejseadfærd er anderledes end andre nationaliteters. På den kinesiske Grand Tour til Europa er det for eksempel lige så vigtigt at besøge Hugo Bossfabrikken lidt uden for Frankfurt som at besøge Louvre i Paris. Mange kinesere besøger ifølge en artikel i tidsskriftet The Economist også Karl Marx-museet i Trier i Tyskland og Romeo og Julies hus i Verona i Italien af den simple grund, at både Marx teorier og Shakespeares skuespil er meget kendte i Kina. Når lande og destinationer vil trække kinesiske turister til, er det derfor vigtigt at gøre sig klart, at kinesiske turister kan have nogle overraskende præferencer. Flere destinationer etablerer tiltag rettet mod kinesiske turister. Blandt andet er en luksusferieby i landlige omgivelser under etablering i det sydlige Wales. Feriebyen Llanfynydd, tæt på Brecon Beacons Nationalparken er udviklet med det mål, at der årligt skal komme kinesere til landet. Over 70 % af de kinesiske udlandsrejser går til Hong Kong og Macao. Fraregnet disse rejser var der 13 millioner kinesiske udlandsrejser i 2010 ifølge konsulentfirmaet IPK International. Ud af de 13 millioner udlandsrejser går næsten 25 % til Europa. Antallet af kinesiske rejser til Europa er i 2010 ifølge IPK International, lige så højt som antallet af japanske rejser nemlig 3,1 millioner. Londons School of Oriental and African Studies (SOAS) anslår i en rapport fra 2010, at antallet af kinesiske turister i Europa kan stige til 4,5 millioner i 2015 og 8,6 millioner i Travelling China en hjemmeside, der informerer om kinesisk turisme er endnu mere optimistisk og forudsiger, at 13 millioner kinesiske turister vil finde vej til Europa i Og kinesiske turister er attraktive, for de bruger mange penge på udlandsrejser. For eksempel er kinesere de turister, der bruger flest penge på tax-free shopping, når de er på ferie i Europa. 6

7 7

8 Væksten i DANMARK Antallet af overnatninger udenlandske såvel som danske nåede ifølge VisitDenmark sit foreløbige højdepunkt i 2007 med 45,6 millioner overnatninger om året, inden den økonomiske krise satte ind. Derefter faldt antallet markant i 2008 og 2009, for igen at stige i 2010 til 42,4 millioner om året. Dette antal er stadig omkring 7 % under 2007-niveauet. Selvom antallet af overnatninger i Danmark stiger igen, forventer VisitDenmark dog først at være tilbage på før-krise-niveauet i 2015, viser en prognose fra februar Svag, men støt stigning frem mod 2014 I sit mest langsigtede forecast for årene , anslår Visit- Denmark, at antallet af overnatninger i Danmark vil stige svagt, men støt. Stigningen vil være 1-3 % om året fra og derefter ca. 1 % om året. Væksten sker primært i form af danske overnatninger. Således kommer væksten i den internationale turisme kun i mindre grad Danmark til gode. Væksten i antallet af overnatninger vil ifølge VisitDenmark være lavere i Danmark (1-3 %) end i resten af Europa (2-5 %). Dansk turisme vil med andre ord tabe markedsandele i forhold til det øvrige Europa, medmindre det lykkes at trække flere turister til Danmark end forventet. Lykkes det imidlertid at få del i den europæiske vækst, som UNWTO forudser for det europæiske marked frem mod 2020, vil det betyde en ekstraomsætning på 18 mia. kr. og nye arbejdspladser. Det viser beregninger, som Mandag Morgen i særudgaven Turismens nye vækststrategier har lavet på baggrund af tal fra Danske Regioner og UNWTO. Den internationale økonomiske krise gør det ekstra svært at forudsige turismeudviklingen, og VisitDenmark har derfor suppleret sit forecast med et positivt og et negativt scenarie. Det positive scenarie beskriver en udvikling, hvor Danmark ikke taber markedsandele i forhold til det øvrige Europa. Det negative scenarie er en fremskrivning af udviklingen fra , hvor antallet af overnatninger har ligget under den langsigtede historiske trend for dansk turisme. Ifølge VisitDenmark er sandsynligheden for forecastet 50 %, mens den for det negative scenarie er 30 % og for det positive scenarie 10 %. 8

9 9

10 10

11 Svag vækst i antallet af udenlandske OVernatninger Tendensen har i de seneste 10 år været, at antallet af danske overnatninger er steget, hvorimod antallet af udenlandske overnatninger er faldet. I sin prognose forudser VisitDenmark, at antallet af udenlandske overnatninger vender tilbage til 2007-niveauet, hvorefter det stabiliserer sig på omkring 22,5 millioner overnatninger om året. I det positive scenarie vil væksten af udenlandske overnatninger følge UNWTO s langsigtede forecast, som er en årlig vækst på 3,1 frem til I det negative scenarie fortsætter den negative udvikling, som dansk turisme har oplevet de sidste 10 år. Forecast for danske overnatninger Hvad angår antallet af danske overnatninger i Danmark, har de været i vækst i de senere år. VisitDenmark forventer, at denne udvikling vil fortsætte i fremtiden og anslår, at antallet af danske overnatninger vil stige til 24,1 millioner i Det positive scenarie ligger en anelse over forecastet, det negative scenarie antager, at antallet af danske overnatninger holder op med at stige og stabiliserer sig på 22,5 millioner overnatninger i de kommende år. 11

12 De nye markeder og Danmark Den eksplosive vækst uden for Europa er årsag til, at VisitDenmark retter sin markedsføring mod købestærke turister fra Rusland, Brasilien, Australien, Kina, Japan og Indien. De nye vækstlande kan ikke umiddelbart redde dansk turisme fra de seneste års stagnation, men de kan på længere sigt bidrage til flere udenlandske turister. Ifølge turoperatører og markedschefer er der på disse markeder en stigende efterspørgsel efter rejser til Danmark. (VisitDenmarks møde den 6. december om de nye markeder.) I dag er det japanske marked størst med overnatninger, Japan er kommet godt igen efter jordskælvskatastrofen. Trenden peger på flere individuelt rejsende japanere, og en stigende efterspørgsel på technical visits inden for miljø, grøn teknologi og velfærd. Kina er lige i hælene på Japan. I 2012 er det blevet lettere at rejse mellem Kina og Danmark, da der åbnes en ekstra flyrute mellem de to lande. Ifølge Visit Denmarks Asienskontor vil det kinesiske marked overhale det japanske allerede i Udviklingen sker på ferie- og incentive-området. På det russiske rejsemarked forventes en vækst i outgoing turisme på % i Brasilien er det land, hvor væksten er størst.. I en rundspørge blandt turoperatører forventer 75 % øget dansk efterspørgsel frem mod Forventet vækst i 2012 på 5 %. Gennemsnitsalderen for fremtidens brasilianer er 29 år millioner potentielle indiske turister fra middelklasser. De har rejst i mange lande, især de asiatiske, og er nu på vej mod Danmark. I Australien melder 79 % af turoperatørerne om øget efterspørgsel på Danmark frem mod Nærmarkederne og Danmark I december 2011 udkom rapporten Turisternes ferieønsker. Den tegner et billede af, hvad turister i dag lægger vægt på ved en ferie i Danmark. Undersøgelsen er lavet af VisitDenmark på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse på dansk turismes fem hovedmarkeder, Norge, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Danmark er tæt på og alligevel anderledes Når nordmænd rejser på ferie, er de særligt optagede af at møde en venlig lokalbefolkning, være trygge og kunne slappe af. Mad og indkvartering samt forholdet mellem pris og kvalitet skal også bare være i orden. Nordmænds rejsemotiver og valg af destinationer er primært drevet af fire behov: Et materielt behov og interesse (motiver som shopping, specialtilbud, moderne land, mad og sjov). En søgen mod det ægte, oprindelige og naturlige (motiver som natur, kultur og miljø). En søgen efter at se en masse nyt, at få det hele med, masser af oplevelser også til børn. Et ønske om at dyrke kroppen, både gennem spa, sol og fysiske aktiviteter. Svenskerne søger inspiration og sjov til en god pris Når svenskere rejser på ferie, er de særligt optaget af at få værdi for pengene. Dette er det altdominerende rejsemotiv, og her adskiller Sverige (og Storbritannien) sig fra andre lande. Gæstfri befolkning, tryghed og god mad er også dominerende rejsemotiver, og det samme gælder sjov og forlystelsesparker. Svenskernes rejsemotiver og valg af destinationer er baseret på fire grundlæggende behov: Et behov for at se noget nyt, kombineret med shopping, specialtilbud og interesse i et moderne land. En søgen mod det nære og trygge, med børn i fokus. Et højt aktivitetsniveau via blandt andet. særlige begivenheder og by-oplevelser. Et behov for at slappe af, gerne i stærk sol. 12

13 13

14 Tyskere rejser efter naturoplevelser Når tyskere rejser på ferie, er de særligt optaget af natur og mulighederne for at bevæge sig i naturen. Denne udbredte og stærke interesse for naturen er et helt unikt kendetegn ved det tyske marked. En gæstfri befolkning, tryghed og et godt overnatningssted er også væsentlige rejsemotiver. Tyskernes rejsemotiver og valg af destinationer udspringer af fire grundlæggende behov: Et stærkt behov for samvær og nærhed, både inden for familien og rejsegruppen og med de omgivende rammer. Et behov for at komme ud i verden, for at se noget nyt og blive beriget kulturelt. Et behov for lette aktiviteter, der giver adspredelse og afveksling, fx begivenheder og forlystelsesparker. Et behov for fuld fysisk udfoldelse.. autenticitet trækker hollændere til Danmark Hollændernes rejsemotiver er drevet af følgende behov: Et behov for at komme ud og udforske verden vs. være hjemme ved det kendte og trygge. Danmark placerer sig blandt destinationer, der er nye, og som skal udforskes, dog ikke i ekstrem grad. Et behov for sol, party og sjov, repræsenteret ved bl.a. Tyrkiet og Grækenland. Et behov for ægte destinationer, som lever op til ønsket om aktiviteter i mere ægte og naturlige rammer. 14

15 15

16 FREMTIDIG vækst i Syddanmark For Region Syddanmark betyder VisitDenmarks forecasts, at antallet af overnatninger i regionen ligesom i Danmark som helhed må forventes at vokse svagt, men støt i de kommende år. I Region Syddanmark udgør danske overnatninger 50 %, efterfulgt af 38 % tyske overnatninger. Andre vigtige markeder er Holland, Norge og Sverige, som hver tegner sig for 3 % af overnatningerne. Danmark og Tyskland er således langt de vigtigste markeder for Region Syddanmark. Vigtige markeder for Region Syddanmark VisitDenmark har i sit seneste forecast (januar 2012) forsøgt at forudsige udviklingen på de vigtigste markeder for dansk turisme. Antallet af danske overnatninger i Danmark forventes at vokse med 3,3 % i Antallet af tyske overnatninger i Danmark ligger meget stabilt; det er kun vokset med 0,3 % i VisitDenmark forventer dog, at udviklingen på det tyske marked vil være svagt positiv med en vækst i tyske outbound-overnatninger i på 1,9 % i På de to vigtigste markeder for Region Syddanmark, Danmark og Tyskland, er forventningerne til fremtiden således forsigtigt optimistiske. Udsvingene på de andre vigtige markeder er større i 2011, blandt andet fordi disse markeder er mindre end det danske og det tyske. Antallet af svenske og norske overnatninger i Danmark er steget med henholdsvis 14,4 % og 9,1 % i 2011, mens det hollandske marked til gengæld viser et fald på -9,4 %. VisitDenmarks fremtidige forventninger til Sverige, Norge og Holland er enten neutrale eller svagt optimistiske, hvad angår antallet af overnatninger fra disse lande. Forventningerne til de øvrige markeder er også svagt positive. Disse markeder har dog kun mindre betydning for Region Syddanmark. Det er imidlertid værd at bemærke, at antallet af kinesiske turister i Danmark steg med 29,2 % i I 2012 forventer VisitDenmark en vækst i overnatninger i Europa fra Kina og Japan på henholdsvis 7,1 % og 5,2 %. Region Syddanmark og de nye markeder Det tager tid at få nye turister til Danmark, og endnu længere tid at få dem længere end København og Nordsjælland.. Ofte består for eksempel kinesernes rejser af en Skandinavien-rejse eller en Europarejse. Kun få dage er således afsat til det enkelte land. Oftest er de norske fjelde hovedattraktionen, dernæst deler København og Stockholm andenpladsen med tilbud om kultur og shopping. Det er således unægteligt en udfordring af få turisterne til Syddanmark. Heldigvis har regionen tilbud, som især tiltrækker kinesere. H. C. Andersen er mere læst i Kina end i Danmark, faktisk er Kina det land i verden, hvor Andersen har flest læsere. Med en velhavende middelklasse på mere end 100 millioner rejselystne kinesere, en fordobling af flyankomster fra Kina til Danmark og en række nye samarbejdsflader mellem Syddansk Universitet og H. C. Andersen-museet er potentialet til stede. Andre potentielle flagskibe er vikinger, miljø og grøn energi, velfærdsteknologi og LEGOLAND, som nationale partnere med fordel kan raffinere og samarbejde om. For vikingerne i Ribe, Kongernes Jelling og Ladbyskibet vil det for eksempel være oplagt at koble sig op på Nationalmuseets internationale Vikingeudstilling i 2013 et tema, som museet gerne ser udbredt til hele landet. 16

17 17

18 Fra mere til bedre GLOBALE TRENDS I HOVEDTRÆK PIXIUDGAVE Pixiudgaven er en del af trendrapporten Fra mere til bedre. Rejsetrends nu og i fremtiden. LÆS DEN FULDE RAPPORT - KLIK HER 18

19 Vil du vide mere DDB Signbank, Europæiske forbruger behov nye muligheder for danske turisme, 2008 Destination Danmark, Turismens nye vækststrategier, Mandag Morgen, juni 2011 Dialogforum om Turismeplanlægning, Juni 2011, Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning Economic Impact of Travel & Tourism: Update November 2011, World Travel & Tourism Council EUROPEAN TOURISM in 2011: TRENDS & PROSPECTS Quarterly Report (Q3/2011) A quarterly insights report produced for the Market Intelligence Group of the European Travel Commission (ETC) by Tourism Economics (an Oxford Economics Company) Feriehuset og feriehusområdet i 2030, Peter Kvistgaard, Ph.D.November 2011 Forecast for dansk turisme 2012, Januar Udgivet af VisitDenmark Forecast for dansk turisme September 2010 Udgivet af: VisitDenmark September 2010 Forslag til forretningsudvikling af turismen i Syddanmark, Syddansk Turisme, oktober 2011 Fra ældrebyrde til ældrestyrke? Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse, jan Framtidens upplevelser, Johanna Danielsson, Kairos Future, Juni 2011, Fremtidens By, Realdania Arealudvikling i samarbejde med ReD Associates og Rambøll Management. Fremtidens rejsebehov, Udarbejdet af Lighthouse Cph A/S forår 2011, Udgivet af VisitDenmark, august 2011 Future Traveller Tribes 2020, Report for the Air Travel Industry, Amadeus Global Trends Report 2011Euromonitor International, World Travel Market, Nov 2011 Hvem rejser hvorhen først, Henrik Kristensen, Firstmove, Standby Nordic, nov ITB World Travel Trends Report 2010/2011, ITB WORLD TRAVEL TRENDS REPORT, December 2010 ITB World Travel Trends Report 2011/12, ITB WORLD TRAVEL TRENDS REPORT December 2011 Landskabelige potentialer i udviklingen af nye feriehuskoncepter, Adjunkt Lea Holst Laursen - Midtvejsseminar Fremtidens Feriehuse - den 8. november 2011 Ny trend ved booking af rejser, Skyscanner.dk, nyheder, august 2011 Rapport om turismens rammevilkår fra tværministerielt udvalg, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Marts 2010, SocialSemantic, Det sker på de sociale medier i 2012, jan Stedbundne potentialer i yderområder, Realdania Kampagne, juni 2011 Stedsspecifikke potentialer i fremtidens feriehus og feriehusområdebrugere Lea Holst Laursen, DELRAPPORT 2, Aalborg Universitet, November 2011 The Impact of Culture on Tourism, OECD, Jan 2009 The Travel Gold Rush 2020, Pioneering growth and profitability trends in the travel sector Developed by Oxford Economics in partnership with Amadeus The WTM Global Trends Report 2011, in association with Euromonitor International, Nov 2011 Travel Trends - Wie wir in Zukunft reisen werden, Zukunfts Institut, Anja Krig, Harry Gatterer, Februar 2011 Trend Report 2012, Trendwatching.com Trends 2012, Kirsten Poulsen, Markedsføring, Jan 2011 Trendsanalysis Destination Fehmarnbelt, Zukunfts Institut 2010 Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland, 2010, Turismens trends og udfordringer med betydning for region Midtjylland, 2010 Turisternes ferieønsker, VisitDenmark, dec Turistbureauernes gæster og deres behov. Rapport til Dansk Turismefremme Anne-Mette Hjalager Uddannelse og nye kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked, Anne Skare Nielsen, UNWTO: Tourism towards Global overview, 10 October 2011 www: elektronik.guide.dk 19

20

Fra mere til bedre rejseadfærd PiXiUdGaVe 2

Fra mere til bedre rejseadfærd PiXiUdGaVe 2 Fra mere til bedre REJSEADFÆRD PIXIUDGAVE 2 Publikationen er en ud af en af række analyser, som skal afdække turismens karakter i Region Syddanmark. Pixiudgaven er en del af trendrapporten Fra mere til

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turisternes ferieønsker. VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.

Turisternes ferieønsker. VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark. Turisternes ferieønsker VisitDenmark Viden og analyse Islands Brygge 43, 3 DK-2300 Copenhagen S Denmark +45 3288 9900 www.visitdenmark.com/analyser ISBN: 87-87393-78-6 December, 2011 1 Indhold 0. Introduktion

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Fra mere til bedre digitale muligheder PiXiUdGaVe 4

Fra mere til bedre digitale muligheder PiXiUdGaVe 4 Fra mere til bedre DIGITALE MULIGHEDER PIXIUDGAVE 4 Publikationen er en ud af en af række analyser, som skal afdække turismens karakter i Region Syddanmark. Pixiudgaven er en del af trendrapporten Fra

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Rejse og livsstilstrends

Rejse og livsstilstrends Rejse og livsstilstrends Turisme i 2012 6 trillioner dollars 9% af verdens bruttonationalprodukt Beskæftiger 3-4% af verdens befolkning Der er nok at gøre!! Det store spørgsmål: Er Norge et aktuelt og

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismens Udvikling /

Turismens Udvikling / Turismens Udvikling / Et overordnet blik på den generelle udvikling samt den specifikke udvikling i Danmark. Lise Lyck Centre Director Center for Tourism and Culture Management Copenhagen Business School

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017

Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 Forecast Turismen i Danmark 2014-2017 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2014-2017 Udgivet af: VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-98-0 Adresse: Islands Brygge 43,

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

UDVIKLINGEN I ANTAL RUSSISKE TURISTER I DANMARK FRA 2008 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ANTAL RUSSISKE TURISTER I DANMARK FRA 2008 TIL 2011 TEKST: LARS BO AXELHOLM FOTO: POLFOTO I forhold til det øvrige Europa vinder vi markedsandele. Thomas Kastrup, VisitDenmark UDVIKLINGEN I ANTAL RUSSISKE TURISTER I DANMARK FRA 2008 TIL 2011 75 70 65 60

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere