HØJDEPUNKTER I ÅR 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJDEPUNKTER I ÅR 2000"

Transkript

1 Årsregnskab 2000

2 VOR MISSION Genmab er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og alvorlige sygdomme. I øjeblikket udvikler Genmab fire produkter mod kræft, leddegigt og andre betændelsessygdomme. Det er selskabets strategi at opbygge en bred portefølje af nye medicinske produkter med udgangspunkt i forskningen i det menneskelige genom. Genmab s virksomhed er baseret på forskning, der er udført af selskabets samarbejdspartnere bestående af ledende internationale selskaber samt i egne laboratorier. Genmab har samlet videnskabelige og kliniske team i verdensklasse for hurtigt at kunne udvikle og afprøve nye medicinske antistof-produkter. Genmab har hovedkvarter i København, og kontorer i Holland og USA.

3 HØJDEPUNKTER I ÅR 2000 Genmab opnår ubegrænset afgang til Medarex fuldt humane antistof-teknologi. Genmab rejser DKK 321 mio. (USD 40,5 mio.) ved den største privatplacering, der nogensinde er gennemført af et europæisk biotekselskab. Ved børsnotering rejser Genmab DKK 1,56 mia. (EUR 209 mio.). Selskabet bliver samtidig det første selskab, der er børsnoteret på både Københavns Fondsbørs og Frankfurt Neuer Markt. Præsentation af positive resultater fra selskabets fase I/II studie af antistoffet Humax-CD4 på en konference afholdt af American College of Rheumatology. Genmab indgår samarbejdsaftale med Gemini Genomics om udvikling af nye humane antistoffer. HuMax-CD4 starter fase II studie for leddegigt. PRÆ-KLINISK FASE I/ II FASE II HuMax-CD4 Leddegigt og psoriasis HuMax-IL15 Leddegigt og psoriasis HuMax-EGFr Cancer Antal Genomics og andre targets GENMAB

4 INTRODUKTION FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR År 2000 var et særdeles godt år for Genmab. Vi indledte et klinisk fase II studie med selskabets første produkt, HuMax TM CD4; rejste knap to milliarder kroner (næsten en kvart milliard dollars); samlede et videnskabeligt og klinisk team i verdensklasse og indgik nye samarbejdsaftaler med henblik på at øge vores produktpipeline. Derfor er selskabet nu parat til at udvikle en bred portefølje af fuldt humane antistofprodukter til sygdomsbehandling. KLINISKE FREMSKRIDT Under ledelse af Chief Operating Officer Claus Møller, M.D., Ph.D., som har mere end ti års erfaring med kliniske studier inden for både medicinal- og biotekindustrien, har selskabets kliniske team etableret et omfattende europæisk netværk af kliniske forskere med henblik på optimal og hurtig afvikling af vores kliniske studier. Vi har derfor kunnet gennemføre vores fase I/II studie med HuMax TM CD4. HuMax-CD4 er et humant antistof, som selskabet har kommercielle rettigheder til i Nord- og Sydamerika. I november offentliggjorde selskabet yderst lovende resultater af dette forsøg på det årlige møde i American College of Rheumatology. Disse resultater har dannet baggrund for et kliniske fase II studie af både leddegigt og hudsygdommen psoriasis sygdomme, der berører over syv millioner mennesker alene i USA. I 2001 forventer vi at indsende ansøgninger til den amerikanske sundhedsstyrelse (FDA) for at få godkendt studier med HuMax-IL15, som vi udvikler i samarbejde med Immunex Corporation, et af verdens største biomedicinske selskaber, samt HuMax-EGFr, der er rettet mod en vigtig receptor på mange cancerceller. VIDENSKABELIG UDVIKLING Under ledelse af vor Chief Scientific Officer Jan van de Winkel, Ph.D., som er en førende antistofforsker og forfatter til mere end 200 videnskabelige publikationer, har vi omfattende sagkundskab inden for præklinisk udvikling. Prof. van de Winkel s team skaber og karakteriserer vores nye humane antistoffer for at sikre, at man vælger den bedst mulige kandidat som potentielt lægemiddel. Endvidere giver vores store opbud af laboratorieanalyser og dyremodeller os mulighed for at arbejde med funktionelle biologiske stoffer for at lære mere om den rolle, genomics generede targets, samt andre nye targets spiller i forskellige sygdomme. SAMARBEJDE MED ANDRE SELSKABER UDVIDELSE AF SELSKABETS PLATFORM Selskabets indgåelse af samarbejdsaftaler er koncentreret om områder, der hjælper os med at generere en bred produktpipeline. Vi har udvidet vores samarbejde med Medarex, Inc. i 2000 og har nu ret til at fremstille et ubegrænset antal humane antistoffer over en ubegrænset periode. Vi har de globale rettigheder til produkter, der udvikles i henhold til denne 2 GENMAB 2000

5 På baggrund af årets begivenheder kan Genmab udvikle en bred portefølje af fuldt humane antistof-produkter. Lisa N. Drakeman, Ph.D. Administrerende direktør licens. Derudover har vi eneret på at markedsføre den humane antistofteknologi over for visse selskaber i Europa, der beskæftiger sig med at opdage nye targets, med henblik på samarbejde om multitargets (flere end fem targets). Som et led i denne aftale har vi også fået en række nye sygdoms-targets fra Oxford GlycoSciences Plc og Eos Biotechnology, Inc. Vi har også indledt samarbejde med det britisk-baserede Gemini Genomics plc, som er førende inden for ældresygdomme. FINANSIERING Efter gennemførelsen af selskabets rekordsættende private placering og børsintroduktion står Genmab finansielt stærkt. Dette er af afgørende betydning ved den videre udvikling af selskabets antistofprojekter. Pr. 31. december 2000 havde selskabet over DKK 1,75 milliarder (USD 220 millioner) i likvider og kortfristede værdipapirer, hvilket gør Genmab til et af de bedst finansierede biotekselskaber i Europa. Selskabet er nu velfinansieret nok til at stile direkte mod vores mål: at udvikle og kommercialisere en portefølje af lægemiddelprodukter. År 2000 var således det år, hvor Genmab fik alle de nødvendige ressourcer på plads til at kunne opbygge et stort biomedicinsk selskab. Vi vil fortsat i 2001 yde en målrettet indsats for at videreudvikle vores produkter optimalt. Med venlig hilsen Lisa N. Drakeman, Ph.D. Administrerende direktør GENMAB

6 BEHANDLING AF SYGDOMME MED ANTISTOFFER Antistoffer er en af kroppens vigtigste og naturligste forsvarsmekanismer mod sygdomme, idet de får immunsystemet til at bekæmpe en sygdom ved at identificere sygdoms-targets, vira og andre organismer og bindes til dem. Hvert antistof binder sig til et særligt target og er specifikt for dette target, ligesom en nøgle passer ind i en lås. På grund af denne specificitet er det væsentligt mindre sandsynligt, at antistoffer har toksiske bivirkninger end traditionelle lægemidler som f.eks. kemoterapi, der angriber Genmab har særdeles avancerede teknologier, der anvendes til at generere antistoffer, som vores eget immunforsvar ikke danner antistoffer, der er specifikke for et bestemt sygdoms-target. Vi kan derfor reproducere disse antistoffer i store mængder efter behov. Disse specielle antistoffer kaldes monoklonale. Et monoklonalt antistof er en type antistof, der produceres i laboratoriet ud fra en enkelt celle, kaldet en hybridom celle. Alle antistoffer produceret af en hybridom celle er identiske og binder både syge og raske dele af kroppen. Antistoffer kan bruges i behandling af cancer. Sædvanligvis danner vores immunforsvar dog ikke antistoffer rettet mod kroppens egne celler, herunder f.eks. cancerceller. Der findes derfor sygdomme som f.eks. cancer, hvor det er nødvendigt at skabe specielle antistoffer, der kan lede immunforsvaret på rette vej. I tilfælde af autoimmunsygdomme, hvor kroppen angriber sig selv, kan vi være nødt til at skabe antistoffer, der kan få et overaktivt immunforsvar til at reagere mindre voldsomt eller påvirke det på anden vis. til det samme specifikke target på samme måde. Den oprindelige teknologi til at skabe monoklonale antistoffer omfattede brug af normale ( vildtype ) mus. Indtil for nylig har alle antistoffer typisk indeholdt museproteiner. Disse antistoffer kan fremkalde allergiske reaktioner eller andre komplikationer, når de anvendes på mennesker. For at undgå disse komplikationer har man modificeret nogle museantistoffer og fjernet størstedelen af deres museprotein-sekvenser, såkaldte kimære eller humaniserede monoklonale antistoffer. 4 GENMAB 2000

7 Med udgangspunkt i Genmabs viden om monoklonale antistoffer, kan vi hurtigt udvikle genomics-targets og andre targets til antistofprodukter. Jan G. J. van de Winkel, Ph.D. Chief Scientific Officer Denne tidskrævende humaniseringsproces kan mindske det originale antistofs bindingsevne eller affinitet og lader - til syvende og sidst - kimære og humaniserede antistoffer bibeholde en del af deres museprotein. FREMSTILLING AF FULDT HUMANE ANTISTOFFER Genmabs produkter fremstilles ved brug af en metode, hvor der anvendes transgene mus til at producere fuldt humane monoklonale antistoffer. Disse transgene mus har fået deres antistof-dannende musegener erstattet med humane gener og kan derved danne fuldt humane antistoffer. De transgene mus er i stand til hurtigt at producere fuldt humane antistoffer, når de er blevet immuniseret, dvs. har været udsat for et særligt sygdoms-target. Den store fordel ved at skabe antistoffer i transgene mus er, at deres immunforsvar opfatter humane celler, som f.eks. cancerceller, som fremmede, og derfor reagerer med produktion af humane antistoffer til humane sygdoms-targets. Disse antistoffer har endnu en særlig egenskab de er ualmindeligt gode til at finde og binde til deres sygdoms-targets. Denne egenskab kaldes høj affinitet. Antistoffer fra vores teknologi er ofte 100 til 1000 gange bedre til at finde deres sygdoms-targets end antistoffer fra vildtypemus. Endvidere hvilket er nok så vigtigt - er de således skabte antistoffer 100% humane, og klare til at blive udviklet til produkter, der kan bruges i sygdomsbehandling. De behøver ikke yderligere kostbar og tidskrævende genmodifikation. Genmab har licens på retten til at bruge den transgene museteknologi inklusive HuMAb-Mouse og TC Mouse TM fra Medarex, Inc., et førende amerikansk antistofselskab. Denne teknologi har opnået bred accept i den globale biotek- og medicinalindustri. Vores alliance med Medarex omfatter retten til at skabe et ubegrænset antal antistofprodukter, i en ubegrænset tidsperiode. I henhold til denne licens ejer Genmab de globale rettigheder til udvikling og kommercialisering af sine antistofprodukter. Genmab fik denne licens mod aktier, og Medarex ejer ca. 33% af vores aktier. ANVENDELSE AF GENE- TISK INFORMATION TIL PRODUKTUDVIKLING Genomics og andre forskningsteknikker, som f.eks. proteomics, har betydet, at man har opdaget nye potentielle targets for antistofprodukter. Med sin store viden inden for monoklonale antistoffer er Genmab i den position, at vi kan udnytte disse opdagelser og komme videre fra genomics og andre nye targets til egentlige antistofprodukter. For at maksimere værdien af sin integrerede viden inden for udvikling af humane antistoffer samarbejder Genmab med andre selskaber om at udvikle antistofprodukter til nye sygdoms-targets. Genmab har allerede adgang til targets fra genomics-selskaber som f.eks. Gemini Genomics plc, Oxford GlycoSciences Plc og Eos Biotechnology, Inc. Genmab har også allieret sig med Immunex Corporation for at udvikle et antistof mod det nye target Interleukin-15. GENMAB

8 HUMANE ANTISTOFFER FRA LABORATORIE TIL KLINIK FOKUS PÅ CANCERCELLER Cancer er en alvorlig progressiv sygdom, hvor normale celler muterer og vokser hurtigt ukontrolleret, så der sker alvorlige skader på væv og organer, med alvorlige smerter og til sidst med døden til følge. På grund af deres øgede væksthastighed er cancerceller modtagelige for molekyler, der ødelægger eller interfererer med de molekylære mekanismer, der styrer cellevæksten. HuMax-EGFr og HuMax-Anticancer Vores HuMax- EGFr er et fuldt humant antistof, der er rettet mod den Epidermal-Growth-Factor-receptor (EGFr), et molekyle, der findes i stor mængde på overfladen af mange cancerceller. Aktiveringen af EGFr fremmer væksten af tumorceller. Prækliniske undersøgelser og kliniske studier på mennesker har vist, at blokering af aktiveringen af EGFr med brug af antistoffer kan være en effektiv behandling. Vi forventer at begynde et klinisk fase I/II studie, hvor vi tester HuMax-EGFr, i Herudover arbejder selskabet på et andet klinisk valideret cancertarget med henblik på at producere HuMax-Anticancer med vores fuldt humane antistofteknologi. Genmab er i gang med at bygge en bred pipeline af humane antistofprodukter for at øge vores chancer for succes. Primært søger vi adgang til nye sygdoms-targets ved at indgå samarbejde med genomics-selskaber og andre selskaber samt ved ind-licensiering. Selskabet følger en strategi om at producere anden-generationsprodukter. Her ser vi efter sygdoms-targets, hvor antistofferne allerede virker, et såkaldt klinisk valideret target, og bruger så vores avancerede teknologi til at skabe et forbedret produkt. Klinisk validerede targets er targets, hvor uafhængige tredjeparter som minimum allerede har gennemført vellykkede kliniske fase II studier på mennesker, med ældre musebaserede antistofprodukter. For disse validerede targets udvikler vi fuldt humane antistofprodukter, som forventes at have bedre behandlingsaktivitet end de eksisterende musebaserede antistoffer. Vi har tre antistoffer i dette program HuMax TM CD4, HuMax-EGFr og HuMax-Anticancer. BREMSE UDVIKLINGEN AF AUTOIMMUNE SYGDOMME Leddegigt er en alvorlig progressiv autoimmun sygdom med betændelse hovedsagelig i ledbrusk, led og sener. Immunforsvarets celler, for størstedelens vedkommende T-celler, trænger ind i leddene og danner betændelse og en skadelig overproduktion af de naturligt forekommende synovialceller. T-celler, specielt de, der er bærere af CD4-receptoren, menes at være ansvarlige for at starte kronisk leddegigt. Efterhånden som betændelsestilstanden skrider frem, tiltrækker cytokinet IL-15 flere og flere T-celler til det betændte led. Hudsygdommene psoriasis og atopisk dermatitis er også autoimmune sygdomme, der er kendetegnet ved 6 GENMAB 2000

9 Genmab udvikler fuldt humane antistof-produkter, der er ideelle til længerevarende behandlinger. Claus Juan Møller-San Pedro, M.D., Ph.D. Chief Operating Officer en kronisk betændelsestilstand. De inflammerede steder indeholder utallige aktiverede T-celler. Cytokinet IL-15 forstærker invasionen af T-celler i huden, og det kan fremkalde udbrud af psoriasis og atopisk dermatitis. På grund af den vigtige rolle, T-celler spiller i disse autoimmune sygdomme, forventer vi, at man ved at inaktivere disse celler med et monoklonalt antistof kan forebygge eller minimere reaktionskæden, der fører til betændelsestilstande og nedbrydning af væv. HuMax-CD4 HuMax-CD4 er et fuldt humant antistof med høj affinitet, som er rettet mod CD4-celler, og kan anvendes til behandling af leddegigt og psoriasis. Vi har gennemført et klinisk fase I/II forsøg med HuMax-CD4 på patienter med leddegigt. I denne undersøgelse har vi behandlet meget syge patienter, som ikke reagerede på konventionel behandling. HuMax-CD4 blev godt tolereret i fase I/II undersøgelsen. Endvidere reagerede 50% af patienterne i de fire grupper, der havde fået den højeste dosis, positivt på antistoffet - målt efter de objektive kriterier, der er defineret af American College of Rheumatology. Der er nu to nye kliniske fase II undersøgelser igang, én på leddegigtpatienter og én på psoriasispatienter. HuMax-IL15 HuMax-IL15 er et fuldt humant antistof med høj affinitet, der neutraliserer IL-15 og derfor kan anvendes til behandling af patienter med leddegigt og psoriasis. Vi har et samarbejde med Immunex om udviklingen af dette produkt. Et forskningsprogram med laboratorie- og dyreforsøg er i gang, og kliniske protokoller er under udarbejdelse. Vi forventer at påbegynde kliniske studier med HuMax- IL15 i GENMAB

10 ÅRSBERETNING Genmab er et europæisk baseret bioteknologisk selskab, som anvender transgen museteknologi til at skabe fuldt humane monoklonale antistoffer til brug for forskning, udvikling og kommercialisering af terapeutiske produkter til behandling af en lang række livstruende og debiliterende sygdomme. Selskabet befinder sig i en udviklingsfase og har derfor pådraget sig betydelige underskud siden stiftelsen. Dette har resulteret i et akkumuleret underskud på DKK pr. 31. december I takt med at selskabet fortsætter med at øge sine aktiviteter, forventes der yderligere tab. Det forventes ligeledes at det likviditetsbehov, der er afledt af selskabets aktiviteter, vil stige i takt med, at selskabets kliniske ressourcer udvides og der erhverves adgang supplerende teknologier. Årets begivenheder I løbet af år 2000 har Genmab fået udvidet sin adgang til teknologier og forøget sine økonomiske ressourcer betydeligt. Selskabet har også fastlagt en strategi for anvendelsen af dets humane antistofteknologier til at kunne generere en bred vifte af genomics-baserede humane antistofprodukter. Årets største begivenheder omfatter: (februar 2000) Erhvervelse af rettighed til at anvende HuMAb-Mouse og TC Mouse-teknologierne TM til at skabe et ubegrænset antal produkter over en ubegrænset tidsperiode; (maj 2000) Gennemførelse af et rekordstor privatplacering på USD 40,5 mio.; (august 2000) Erhvervelse af eneret til at markedsføre Medarex s transgene museteknologier for europæiske multitarget-genomics-samarbejder; (oktober 2000) Foretaget børsnotering på både Københavns Fondsbørs og Neuer Markt den 18. oktober 2000 med et samlet bruttoprovenu på i alt DKK 1,56 mia.; (november 2000) Offentliggørelse af positive resultater fra selskabets fase I/II studie med antistoffet HuMax-CD4 på en konference afholdt af den amerikanske organisation American College of Rheumatology; (december 2000) Opstart af fase II studie af det humane antistof HuMax-CD4 til behandling af patienter med kronisk leddegigt; (andet halvår 2000) Erhvervelse af rettigheder til nye antistof-targets fra Oxford GlycoSciences Plc, EOS Biotechnology Inc. og Gemini Genomics Plc. Økonomisk udvikling Nettoresultatet for regnskabsåret 2000 blev et underskud på DKK , hvilket er som forventet. Den 29. november 2000 blev Københavns Fondsbørs og Frankfurt Neuer Markt informeret om, at en stigning i driftstabet på mere end 300% i forhold til 1999 var forventet som følge af øget aktivitet, forskning og udvikling. Selskabets driftstab for året udgør DKK mio., mens det i 1999 udgjorde DKK mio. Stigningen var således som forventet. Ved udgangen af 2000 beskæftigede selskabet 35 medarbejdere sammenlignet med 4 ved udgangen af Stigningen i antallet af medarbejdere og det større underskud afspejler den voldsomme vækst, der har fundet sted inden for forsknings- og udviklingsaktiviteterne samt administration. Genmab forventer at fortsætte med at ansætte nye medarbejdere i takt med, at aktiviteterne udvides. Det forventes, at det samlede antal medarbejdere ved slutningen af 2001 overstiger 80. Forskning og udvikling Forsknings- og udviklingsomkostninger steg med DKK fra DKK i regnskabsåret afsluttet pr. 31. december 1999 til DKK i regnskabsåret, der sluttede den 31. december Dette svarer til en stigning på 267%, der 8 GENMAB 2000

11 I oktober 2000 blev Genmab børsnoteret på Københavns Fondsbørs og Neuer Markt. Michael Wolff Jensen, L.L.M. Chief Financial Officer og Corporate Counsel hovedsagelig skyldtes en stigning i prækliniske forskningsaktiviteter og kliniske undersøgelser, betaling af licensomkostninger, øgede personaleomkostninger og øvrige omkostninger. Det forventes at forsknings- og udviklingsomkostningerne stigningstakt vil forøges i takt med, at udviklingen af selskabets antistofprodukter fortsætter gennem de kliniske studier samt i forbindelse med myndigheders godkendelse. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne steg med DKK fra DKK i regnskabsåret afsluttet pr. 31. december 1999 til DKK i regnskabsåret, der sluttede den 31. december Dette svarer til en stigning på 651%, der hovedsagelig skyldtes øgede personaleomkostninger i forbindelse med udvidelsen af selskabets aktiviteter. Finansielle poster De finansielle indtægter steg med DKK fra DKK i regnskabsåret afsluttet pr. 31. december 1999 til DKK i regnskabsåret, der sluttede den 31. december Stigningen afspejler renteindtægter på kortfristede værdipapirer og en højere gennemsnitlig beholdning af likvider samt gunstige udsving på valutakurser. De urealiserede gevinster på kortfristede omsættelige værdipapirer, herunder beregnet iboende rente af nulkuponobligationer, udgør DKK , som er indtægtsført og overført til en bunden reserve under egenkapitalen. De finansielle udgifter steg med DKK fra DKK i regnskabsåret afsluttet pr. 31. december 1999 til DKK i regnskabsåret, der sluttede den 31. december Stigningen afspejler hovedsageligt urealiserede tab i forbindelse med valutakursudsving samt beregnet proforma rente af nutidsværdien af en ikke-rentebærende gæld. Valuta Selskabets regnskab offentliggøres i danske kroner. Alene af hensyn til regnskabets brugere indeholder regnskabet en omregning af visse danske krone-beløb til U.S. dollars (USD) til en nærmere angivet kurs. Dette må ikke fortolkes som en indeståelse for, at beløbene i danske kroner rent faktisk udgør sådanne beløb i USD, eller at de kan omveksles til USD til den kurs, der er opgivet eller nogen anden kurs. Med mindre andet er angivet, er der ved omregning til USD af beløbene i regnskabet anvendt Nationalbankens spotkurs den 29. december 2000, som var USD 1,00 = DKK 8,0205. Finansielle risici Selskabet investerer visse beløb i USD for at afdække kursrisici i forbindelse med de forventede udgifter i USD inden for de næste måneder. Cirka 11% af likvider og investeringer i kortfristede værdipapirer er investeret i USD-værdipapirer. Dette udsætter Genmab for en risiko ved valutakursudsving. Selskabet har ikke iværksat foranstaltninger for at reducere risikoen ved valutakursudsving ved at indgå optioner eller terminskontrakter. Det forventes, at selskabets åbne positioner vil være afdækket, da en del af selskabets fremtidige udgifter forventes at være i USD. Hovedformålet med Genmab s investeringer er at sikre kapitalen samtidig med at indtægterne fra investeringer i værdipapirer maksimeres, uden at risikoen øges væsentligt. For øjeblikket har selskabet investeret sin overskydende likviditet i indskud og kortfristede værdipapirer i depoter hos større finansielle institutter, pengemarkedsobligationer, selskabsobligationer og danske statsobligationer i DKK samt amerikanske statsobligationer i USD. Nogle af de værdipapirer, som selskabet har investeret i, kan have en renterisiko. Dette betyder at en ændring i renteniveauet kan få markedsværdien af investeringen til at fluktuere. For at minimere fremtidige risici, er det selskabets hensigt at investere sine midler i forskellige værdipapirer, herunder kortfristede pengemarkedsobligationer, investeringsfonde, statsobligationer samt selskabsobligationer. På grund af investeringernes kortfristede karakter, forventes de ikke at være underlagt væsentlig renterisiko. GENMAB

12 ÅRSBERETNING Forventet udvikling Økonomisk udvikling Genmab har siden stiftelsen været i en udviklingsfase, og har derfor realiseret betydelige underskud, svarende til et akkumuleret underskud på DKK pr. 31. december Da selskabet fortsat øger sine aktiviteter, forventes det, at yderligere tab vil opstå. Samtidig forventes det, at behovet for likvider til anvendelse i selskabets driftsaktiviteter, vil stige i takt med, at kliniske ressourcer udvides, og der opstår et behov for at erhverve eller på anden måde opnå adgang til yderligere supplerende teknologier. Der forventes en stigning i underskuddet af ordinær drift før finansielle poster på mere end 250% sammenlignet med regnskabsåret 2000, forudsat at ingen yderligere aftaler med væsentlig påvirkning på resultatet indgås i løbet af Siden stiftelsen har selskabets drift ikke genereret omsætning. I den nære fremtid forventes det, at ikke-investeringsrelaterede indtægter primært vil komme fra tilskud til klinisk forskning og milestone-betalinger modtaget fra samarbejdspartnere. Selskabet forventer ingen omsætning i På længere sigt forventes det at hovedparten af indtægterne vil komme fra milestone-betalinger, royalty fra produkter solgt af Genmab s samarbejdspartnere og/eller omsætning genereret fra selskabets eget salg af produkter. Udvikling i øvrigt Selskabet forventer, at antallet af antistofprodukter i præklinisk udvikling vil stige i Samtidig forbereder selskabet HuMax-IL15 og Humax-EGFr til fase I/II kliniske studier. Genmab planlægger at indlede et fase I/II studie med HuMax-EGFr til behandling af kræft. EGFr er et klinisk valideret target, hvilket betyder at en uvildig tredjepart som minimum har afsluttet et klinisk fase II studie, med et yderst positivt udfald og/eller har markedsført et konkret antistof produkt med kommerciel succes. Samtidig arbejder Genmab på at etablere yderligere samarbejdsaftaler for at udvide selskabets produktportefølje. Dele af dette årsregnskab indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn er underlagt risici og usikkerhedsfaktorer i relation til bl.a. fremtidige kliniske undersøgelser, klinisk udvikling og kommercialisering af produkter, udvikling af nye teknologier, indkomst i form af betalinger fra patentlicenser og betalinger fra tredjeparter, usikkerhed omkring nye forretningsmuligheder og fortsættelse af samarbejdsaftaler, men er ikke begrænset hertil. De realiserede resultater, begivenheder og præstationer i øvrigt kan afvige herfra, og afvigelserne kan være væsentlige. Begivenheder indtruffet efter balancedagen Efter balancedagen er der ikke indtruffet nogen væsentlige begivenheder, som vurderes at have væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen. I januar 2001 påbegyndte selskabet kliniske fase II forsøg med det fuldt humane antistof HuMax-CD4 til behandling af patienter, som lider alvorligt af psoriasis. HuMax-CD4 antistoffet testes ligeledes i et fase II studie til behandling af kronisk leddegigt. Egenkapital Genmab finansierer hovedsageligt sin drift gennem udbud af aktier. HuMax-IL15 er et humant antistof, hvor Genmab har de verdensomspændende rettigheder sammen med Immunex. Dette antistof er rettet mod et af de tidlige stadier af en autoimmun sygdom. Det forventes at der for IL15 indledes et fase I/II studie til behandling af patienter med kronisk leddegigt. I februar, maj og august 2000 gennemførte selskabet privatplaceringer af aktier, i form af kontante indskud og apportindskud af licensrettigheder. Den samlede udstedelse af aktier mod kontantindskud udgjorde DKK , hvortil kommer apportindskud af licensrettigheder på DKK De 10 GENMAB 2000

13 ÅRSBERETNING samlede udgifter forbundet med kapitalforhøjelserne beløber sig til DKK En række af selskabets stiftere har udnyttet warrants, hvilket gav selskabet et provenu på DKK Den 25. august 2000 vedtog generalforsamlingen at konvertere de fire eksisterende aktieklasser til én klasse af ordinære aktier samt at foretage en fondsaktieemission, således der for hver udestående aktie blev udstedt ni fondsaktier. Efter denne udstedelse havde selskabet i alt ordinære aktier. Børsintroduktion I oktober 2000 gennemførte Genmab sin børsintroduktion og blev noteret på Københavns Fondsbørs og på Neuer Markt i Frankfurt. I forbindelse med udbudet blev der udstedt nye ordinære aktier til en udbudspris på henholdsvis DKK 260 og EUR 34,89. Udstedelsen af de nye aktier indbragte selskabet et provenu før udgifter på DKK De samlede udgifter i forbindelse med børsintroduktionen beløb sig til DKK Udgifterne bestod hovedsageligt af udgifter til emissionsbanker, advokater, revisorer, due diligence, opsætning og trykning af prospekt m.m. Selskabets nettoprovenu udgjorde DKK Anvendelse af provenu Som beskrevet i børsprospektet dateret oktober 2000, agter selskabet at bruge nettoprovenuet fra børsnoteringen til: finansiering af fremtidige prækliniske og kliniske forsøg samt igangværende og nye produktudviklingsprogrammer; finansiering af indlicensering af potentielle terapeutiske targets og udvikling af fuldt humane antistofprodukter, der anvender disse targets; finansiering af en udvidelse af vores samarbejdsaktiviteter inden for humane antistoffer; finansiering af udvidelse af drift og faciliteter; finansiering af licensbetalinger forbundet med den fortsatte udvikling af selskabet; og generelt anvendelse i selskabets vækst, herunder til forskningsog udviklingsomkostninger og andre driftskapitalbehov. Indtil provenuet anvendes har Genmab investeret midlerne i kortfristede rentebærende værdipapirer og tilsvarende investeringer. Alle investeringer foretages i henhold til selskabets implementerede retningslinier for risikostyring af investeringer, der kun tillader investeringer i visse værdipapirer med lav risiko og med en løbetid på mindre end tre år. Investeringen af provenuet fra selskabet børsintroduktion har i regnskabsåret resulteret i et afkast på 6,3% p.a. Aktiernes kursudvikling Selskabets aktier er blevet handlet på Københavns Fondsbørs og på Neuer Markt siden den 18. oktober På Københavns Fondsbørs, hvor selskabet er blevet optaget i KVX-indekset, er den samlede omsætning i perioden fra den 18. oktober til den 31. december 2000 opgjort til DKK , hvilket svarer til gennemsnitligt DKK eller ordinære aktier per dag. På Neuer Markt handles aktierne som medejerandele. Ifølge Deutche Börse er aktier og medejerandele blevet handlet i perioden fra den 18. oktober til den 31. december Dette svarer til en total omsætning på cirka DKK Markedsprisen for Genmabs aktier faldt fra DKK 238 den 18. oktober 2000 (første handelsdag) til DKK 181 den 31. december Dette svarer til en nedgang på cirka 24%. I samme periode faldt KVX-indekset med cirka 35%. De nævnte aktiepriser er alle udtrykt ved dagens gennemsnitskurs. Den 31. december 2000 var selskabets markedsværdi cirka DKK 4 milliarder. GENMAB

14 ÅRSBERETNING Hoved- og nøgletal for Genmab De følgende nøgletal er beregnet i overensstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Hoved- og nøgletal omfatter alle driftsår USD USD Resultatopgørelse Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Netto resultat ( ) ( ) ( ) ( ) Balance Likvider og kortfristede værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Aktiekapital Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) ( ) (97.807) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider Nøgletal Indtjening og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (2,6) (0,3) (3,3) (0,4) Aktiekurs ultimo året 181,36 22,61 Kurs/indre værdi 2,12 2,12 Indre værdi 85,62 10,68 12,04 1,50 Gennemsnitlig antal medarbejdere Antal medarbejdere ved årets udgang Den 25. august 2000 godkendte selskabets aktionærer en fondsaktieemission. Der blev udstedt ni ordinære aktier for hver udestående ordinær aktie. Nøgletal, der beregnes pr. aktie, er tilpasset således at fondsaktieemissionen afspejles i tidligere års sammenligningstal. 12 GENMAB 2000

15 ÅRSBERETNING Stiftelse af datterselskaber i Holland og USA I december 2000 stiftede selskabet et datterselskab i Utrecht i Holland. Hovedformålet med Genmab B.V. er at udføre forskning og præ-klinisk udvikling af fuldt humane monoklonale antistoffer. Da datterselskabet først påbegyndte driften den 28. december 2000, var der ingen ansatte i selskabet ved udgangen af Ved udgangen af 2001 forventes det at der vil være mindst 20 ansatte i Genmab B.V. På samme tid stiftede Genmab A/S ligeledes Genmab, Inc. i USA. I løbet af 2001 forventer selskabet at sammensætte et hold af kliniske medarbejder i USA. Selskabet er indregistreret i Delaware, og driver virksomhed i henhold til lovene i New Jersey. Fra og med fjerde kvartal 2000 har selskabet indgået en lejeaftale i New Jersey og selskabet planlægger derfor at drive virksomhed derfra. Anvendelse af årets resultat Det foreslås, at årets underskud, DKK 36,348,798, inklusiv opskrivning af kortfristede værdipapirer overføres til næste år ved indregning i akkumuleret tab i udviklingsfasen. Ejerskab Pr. 31. december 2000 var det samlede antal registrerede aktionærer Disse havde tilsammen en aktiebeholdning på aktier, svarende til 82% af aktiekapitalen. Følgende aktionærer er indskrevet i selskabets aktiebog som værende i besiddelse af mindst 5% af det samlede antal stemmer eller mindst 5% af den samlede aktiekapital: Bankforeningernes Erhvervsudviklingsforening BankInvest Biomedicinsk Udvikling, Toldbodgade 33, 1022 København K; Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag gennemgået og godkendt selskabets koncernregnskab og årsregnskab for Genmab A/S for Koncernregnskabet og selskabets årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis, gældende for selskaber, noteret på Københavns Fondsbørs og i overensstemmelse med kravene i henhold til dansk lovgivning. Vi er af den opfattelse, at de af selskabet anvendte regnskabsprincipper er passende for selskabet. For endvidere at opfylde betingelserne vedrørende regnskabsoplysninger for selskaber, der er noteret på Neuer Markt, er regnskabets præsentationsform og indhold tilpasset hvor muligt til tillige at være i overensstemmelse med US GAAP. Afstemningen mellem dansk GAAP og US GAAP er foretaget og anført i en note til årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets økonomiske stilling, aktiver og passiver samt resultat. Vi indstiller derfor nærværende årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse. København den 6. marts 2001 Direktionen Lisa N. Drakeman Claus Juan Møller-San Pedro Jan van de Winkel Michael Wolff Jensen Bestyrelsen Aktieselskabet BI Biomedicinsk Udvikling II, Toldbodgade 33, 1022 København K; GenPharm International, Inc Qume Drive, San Jose, CA 95131, USA. Jesper Zeuthen (formand) Lisa N. Drakeman Neil Rimer Ernst Schweizer Leif Helth Jensen Irwin Lerner GENMAB

16 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for regnskabsåret afsluttet den 31. december 2000 for Genmab A/S. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper. Vi har endvidere foretaget yderligere handlinger for at sikre, at revisionen er i overensstemmelse med de revisionsprincipper der anvendes i USA. Vi har tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Vi har på baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har tillige taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Supplerende oplysninger Ledelsen har valgt at præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte præsentationsprincipper for en virksomhed i udviklingsfasen i USA. Endvidere er årsregnskabets præsentationsform og indhold tilpasset således, at noterne indeholder oplysninger i overensstemmelse med US GAAP. Almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i Danmark afviger på visse punkter fra de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA. Anvendelse af sidstnævnte ville have påvirket opgørelsen af årets resultat angivet i danske kroner for regnskabsårene med afslutning den 31. december 2000 og 1999 og for perioden fra stiftelsen til 31. december 2000, i det omfang, der er angivet i note 19 i årsregnskabet. Med undtagelse af de nævnte forhold i note 19 til årsregnskabet, er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med US GAAP. Det er ledelsens opfattelse, at de indeholdte oplysninger i årsregnskabet er i overensstemmelse med dansk lovgivning, selvom årsregnskabet indeholder oplysninger omfattende perioden fra selskabets stiftelse til 31. december Denne præsentationsform er ikke almindeligt anvendt i Danmark. Vi er enige i ledelsens behandling af ovenstående forhold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsåret afsluttet den 31. december 2000 er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat for de ovennævnte perioder. København, den 6. marts 2001 PricewaterhouseCoopers Grothen & Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Røder statsautoriseret revisor Klaus Bech statsautoriseret revisor 14 GENMAB 2000

17 GENMAB KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE I alt siden Note stiftelsen DKK USD DKK USD DKK Forsknings- og udviklingsomkostninger 2, 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger 2, 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Opskrivning af kortfristede værdipapirer ekskl. beregnet iboende rente af nulkuponobligationer Finansielle indtægter Finansielle udgifter 5 ( ) ( ) (3.652) (455) ( ) Resultat før skat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skat af resultat Netto resultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Indtjening og udvandet indtjening pr. aktie (2.6) (0.3) (3.3) (0.4) Vejet gennemsnitligt antal udstedte ordinære aktier i perioden almindelig og udvandet Se noter til årsregnskabet GENMAB

18 GENMAB KONCERNEN BALANCE Aktiver 31. december 31. december 31. december 31. december Note DKK USD DKK USD Licenser og rettigheder Huslejedeposita Immaterielle anlægsaktiver i alt Driftsmidler og inventar Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Forudbetalinger Tilgodehavender Kortfristede værdipapirer Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Se noter til årsregnskabet 16 GENMAB 2000

19 GENMAB KONCERNEN BALANCE Passiver 31. december 31. december 31. december 31. december Note DKK USD DKK USD Aktiekapital Overkurs ved aktieemission Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret tab i udviklingsfasen ( ) ( ) ( ) ( ) Udskudt kompensation ( ) ( ) 0 0 Egenkapital Gæld vedrørende teknologirettigheder Langfristet gæld i alt Kortfristet del af gæld vedrørende teknologirettigheder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Warrants, note 13 Transaktioner med nærtstående parter, note 14 Forsknings- og udviklingsaftaler, note 15 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser, note 16 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer, note 17 Begivenheder indtruffet efter balancedagen, note 18 Afstemning mellem dansk og US GAAP, note 19 Se noter til årsregnskabet GENMAB

20 GENMAB KONCERNEN PENGESTRØMSOPGØRELSE I alt siden stiftelsen DKK USD DKK USD DKK Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Regulering ved afstemning af driftsresultat til driftsmæssige pengestrømme før finansielle poster: Afskrivninger Udgiftsført værdi af warrants tildelt eksterne konsulenter Ændring i driftskapital: Andre tilgodehavender ( ) ( ) ( ) (60.908) ( ) Forudbetalinger ( ) ( ) ( ) (94.192) ( ) Leverandører af varer og tjenesteydelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansielle poster, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Huslejedeposita ( ) ( ) ( ) (29.163) ( ) Køb af materielle anlægsaktiver ( ) ( ) ( ) (68.644) ( ) Investering i kapitalandele og andre værdipapirer ( ) ( ) 0 0 ( ) Køb af kortfristede værdipapirer ( ) ( ) 0 0 ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) ( ) (97.807) ( ) Warrants udnyttet af aktionærer Kapitaludvidelse ved kontant indskud Udgifter ved kapitaludvidelse ( ) ( ) ( ) (21.757) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider ( ) ( ) Likvider primo Likvider ultimo Supplerende oplysninger vedr. ikke-kontante transaktioner: Erhvervelse af licenser og rettigheder Kapitaludvidelse ved indskud af licenser og rettigheder Se noter til årsregnskabet 18 GENMAB 2000

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere