HØJDEPUNKTER I ÅR 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJDEPUNKTER I ÅR 2000"

Transkript

1 Årsregnskab 2000

2 VOR MISSION Genmab er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og alvorlige sygdomme. I øjeblikket udvikler Genmab fire produkter mod kræft, leddegigt og andre betændelsessygdomme. Det er selskabets strategi at opbygge en bred portefølje af nye medicinske produkter med udgangspunkt i forskningen i det menneskelige genom. Genmab s virksomhed er baseret på forskning, der er udført af selskabets samarbejdspartnere bestående af ledende internationale selskaber samt i egne laboratorier. Genmab har samlet videnskabelige og kliniske team i verdensklasse for hurtigt at kunne udvikle og afprøve nye medicinske antistof-produkter. Genmab har hovedkvarter i København, og kontorer i Holland og USA.

3 HØJDEPUNKTER I ÅR 2000 Genmab opnår ubegrænset afgang til Medarex fuldt humane antistof-teknologi. Genmab rejser DKK 321 mio. (USD 40,5 mio.) ved den største privatplacering, der nogensinde er gennemført af et europæisk biotekselskab. Ved børsnotering rejser Genmab DKK 1,56 mia. (EUR 209 mio.). Selskabet bliver samtidig det første selskab, der er børsnoteret på både Københavns Fondsbørs og Frankfurt Neuer Markt. Præsentation af positive resultater fra selskabets fase I/II studie af antistoffet Humax-CD4 på en konference afholdt af American College of Rheumatology. Genmab indgår samarbejdsaftale med Gemini Genomics om udvikling af nye humane antistoffer. HuMax-CD4 starter fase II studie for leddegigt. PRÆ-KLINISK FASE I/ II FASE II HuMax-CD4 Leddegigt og psoriasis HuMax-IL15 Leddegigt og psoriasis HuMax-EGFr Cancer Antal Genomics og andre targets GENMAB

4 INTRODUKTION FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR År 2000 var et særdeles godt år for Genmab. Vi indledte et klinisk fase II studie med selskabets første produkt, HuMax TM CD4; rejste knap to milliarder kroner (næsten en kvart milliard dollars); samlede et videnskabeligt og klinisk team i verdensklasse og indgik nye samarbejdsaftaler med henblik på at øge vores produktpipeline. Derfor er selskabet nu parat til at udvikle en bred portefølje af fuldt humane antistofprodukter til sygdomsbehandling. KLINISKE FREMSKRIDT Under ledelse af Chief Operating Officer Claus Møller, M.D., Ph.D., som har mere end ti års erfaring med kliniske studier inden for både medicinal- og biotekindustrien, har selskabets kliniske team etableret et omfattende europæisk netværk af kliniske forskere med henblik på optimal og hurtig afvikling af vores kliniske studier. Vi har derfor kunnet gennemføre vores fase I/II studie med HuMax TM CD4. HuMax-CD4 er et humant antistof, som selskabet har kommercielle rettigheder til i Nord- og Sydamerika. I november offentliggjorde selskabet yderst lovende resultater af dette forsøg på det årlige møde i American College of Rheumatology. Disse resultater har dannet baggrund for et kliniske fase II studie af både leddegigt og hudsygdommen psoriasis sygdomme, der berører over syv millioner mennesker alene i USA. I 2001 forventer vi at indsende ansøgninger til den amerikanske sundhedsstyrelse (FDA) for at få godkendt studier med HuMax-IL15, som vi udvikler i samarbejde med Immunex Corporation, et af verdens største biomedicinske selskaber, samt HuMax-EGFr, der er rettet mod en vigtig receptor på mange cancerceller. VIDENSKABELIG UDVIKLING Under ledelse af vor Chief Scientific Officer Jan van de Winkel, Ph.D., som er en førende antistofforsker og forfatter til mere end 200 videnskabelige publikationer, har vi omfattende sagkundskab inden for præklinisk udvikling. Prof. van de Winkel s team skaber og karakteriserer vores nye humane antistoffer for at sikre, at man vælger den bedst mulige kandidat som potentielt lægemiddel. Endvidere giver vores store opbud af laboratorieanalyser og dyremodeller os mulighed for at arbejde med funktionelle biologiske stoffer for at lære mere om den rolle, genomics generede targets, samt andre nye targets spiller i forskellige sygdomme. SAMARBEJDE MED ANDRE SELSKABER UDVIDELSE AF SELSKABETS PLATFORM Selskabets indgåelse af samarbejdsaftaler er koncentreret om områder, der hjælper os med at generere en bred produktpipeline. Vi har udvidet vores samarbejde med Medarex, Inc. i 2000 og har nu ret til at fremstille et ubegrænset antal humane antistoffer over en ubegrænset periode. Vi har de globale rettigheder til produkter, der udvikles i henhold til denne 2 GENMAB 2000

5 På baggrund af årets begivenheder kan Genmab udvikle en bred portefølje af fuldt humane antistof-produkter. Lisa N. Drakeman, Ph.D. Administrerende direktør licens. Derudover har vi eneret på at markedsføre den humane antistofteknologi over for visse selskaber i Europa, der beskæftiger sig med at opdage nye targets, med henblik på samarbejde om multitargets (flere end fem targets). Som et led i denne aftale har vi også fået en række nye sygdoms-targets fra Oxford GlycoSciences Plc og Eos Biotechnology, Inc. Vi har også indledt samarbejde med det britisk-baserede Gemini Genomics plc, som er førende inden for ældresygdomme. FINANSIERING Efter gennemførelsen af selskabets rekordsættende private placering og børsintroduktion står Genmab finansielt stærkt. Dette er af afgørende betydning ved den videre udvikling af selskabets antistofprojekter. Pr. 31. december 2000 havde selskabet over DKK 1,75 milliarder (USD 220 millioner) i likvider og kortfristede værdipapirer, hvilket gør Genmab til et af de bedst finansierede biotekselskaber i Europa. Selskabet er nu velfinansieret nok til at stile direkte mod vores mål: at udvikle og kommercialisere en portefølje af lægemiddelprodukter. År 2000 var således det år, hvor Genmab fik alle de nødvendige ressourcer på plads til at kunne opbygge et stort biomedicinsk selskab. Vi vil fortsat i 2001 yde en målrettet indsats for at videreudvikle vores produkter optimalt. Med venlig hilsen Lisa N. Drakeman, Ph.D. Administrerende direktør GENMAB

6 BEHANDLING AF SYGDOMME MED ANTISTOFFER Antistoffer er en af kroppens vigtigste og naturligste forsvarsmekanismer mod sygdomme, idet de får immunsystemet til at bekæmpe en sygdom ved at identificere sygdoms-targets, vira og andre organismer og bindes til dem. Hvert antistof binder sig til et særligt target og er specifikt for dette target, ligesom en nøgle passer ind i en lås. På grund af denne specificitet er det væsentligt mindre sandsynligt, at antistoffer har toksiske bivirkninger end traditionelle lægemidler som f.eks. kemoterapi, der angriber Genmab har særdeles avancerede teknologier, der anvendes til at generere antistoffer, som vores eget immunforsvar ikke danner antistoffer, der er specifikke for et bestemt sygdoms-target. Vi kan derfor reproducere disse antistoffer i store mængder efter behov. Disse specielle antistoffer kaldes monoklonale. Et monoklonalt antistof er en type antistof, der produceres i laboratoriet ud fra en enkelt celle, kaldet en hybridom celle. Alle antistoffer produceret af en hybridom celle er identiske og binder både syge og raske dele af kroppen. Antistoffer kan bruges i behandling af cancer. Sædvanligvis danner vores immunforsvar dog ikke antistoffer rettet mod kroppens egne celler, herunder f.eks. cancerceller. Der findes derfor sygdomme som f.eks. cancer, hvor det er nødvendigt at skabe specielle antistoffer, der kan lede immunforsvaret på rette vej. I tilfælde af autoimmunsygdomme, hvor kroppen angriber sig selv, kan vi være nødt til at skabe antistoffer, der kan få et overaktivt immunforsvar til at reagere mindre voldsomt eller påvirke det på anden vis. til det samme specifikke target på samme måde. Den oprindelige teknologi til at skabe monoklonale antistoffer omfattede brug af normale ( vildtype ) mus. Indtil for nylig har alle antistoffer typisk indeholdt museproteiner. Disse antistoffer kan fremkalde allergiske reaktioner eller andre komplikationer, når de anvendes på mennesker. For at undgå disse komplikationer har man modificeret nogle museantistoffer og fjernet størstedelen af deres museprotein-sekvenser, såkaldte kimære eller humaniserede monoklonale antistoffer. 4 GENMAB 2000

7 Med udgangspunkt i Genmabs viden om monoklonale antistoffer, kan vi hurtigt udvikle genomics-targets og andre targets til antistofprodukter. Jan G. J. van de Winkel, Ph.D. Chief Scientific Officer Denne tidskrævende humaniseringsproces kan mindske det originale antistofs bindingsevne eller affinitet og lader - til syvende og sidst - kimære og humaniserede antistoffer bibeholde en del af deres museprotein. FREMSTILLING AF FULDT HUMANE ANTISTOFFER Genmabs produkter fremstilles ved brug af en metode, hvor der anvendes transgene mus til at producere fuldt humane monoklonale antistoffer. Disse transgene mus har fået deres antistof-dannende musegener erstattet med humane gener og kan derved danne fuldt humane antistoffer. De transgene mus er i stand til hurtigt at producere fuldt humane antistoffer, når de er blevet immuniseret, dvs. har været udsat for et særligt sygdoms-target. Den store fordel ved at skabe antistoffer i transgene mus er, at deres immunforsvar opfatter humane celler, som f.eks. cancerceller, som fremmede, og derfor reagerer med produktion af humane antistoffer til humane sygdoms-targets. Disse antistoffer har endnu en særlig egenskab de er ualmindeligt gode til at finde og binde til deres sygdoms-targets. Denne egenskab kaldes høj affinitet. Antistoffer fra vores teknologi er ofte 100 til 1000 gange bedre til at finde deres sygdoms-targets end antistoffer fra vildtypemus. Endvidere hvilket er nok så vigtigt - er de således skabte antistoffer 100% humane, og klare til at blive udviklet til produkter, der kan bruges i sygdomsbehandling. De behøver ikke yderligere kostbar og tidskrævende genmodifikation. Genmab har licens på retten til at bruge den transgene museteknologi inklusive HuMAb-Mouse og TC Mouse TM fra Medarex, Inc., et førende amerikansk antistofselskab. Denne teknologi har opnået bred accept i den globale biotek- og medicinalindustri. Vores alliance med Medarex omfatter retten til at skabe et ubegrænset antal antistofprodukter, i en ubegrænset tidsperiode. I henhold til denne licens ejer Genmab de globale rettigheder til udvikling og kommercialisering af sine antistofprodukter. Genmab fik denne licens mod aktier, og Medarex ejer ca. 33% af vores aktier. ANVENDELSE AF GENE- TISK INFORMATION TIL PRODUKTUDVIKLING Genomics og andre forskningsteknikker, som f.eks. proteomics, har betydet, at man har opdaget nye potentielle targets for antistofprodukter. Med sin store viden inden for monoklonale antistoffer er Genmab i den position, at vi kan udnytte disse opdagelser og komme videre fra genomics og andre nye targets til egentlige antistofprodukter. For at maksimere værdien af sin integrerede viden inden for udvikling af humane antistoffer samarbejder Genmab med andre selskaber om at udvikle antistofprodukter til nye sygdoms-targets. Genmab har allerede adgang til targets fra genomics-selskaber som f.eks. Gemini Genomics plc, Oxford GlycoSciences Plc og Eos Biotechnology, Inc. Genmab har også allieret sig med Immunex Corporation for at udvikle et antistof mod det nye target Interleukin-15. GENMAB

8 HUMANE ANTISTOFFER FRA LABORATORIE TIL KLINIK FOKUS PÅ CANCERCELLER Cancer er en alvorlig progressiv sygdom, hvor normale celler muterer og vokser hurtigt ukontrolleret, så der sker alvorlige skader på væv og organer, med alvorlige smerter og til sidst med døden til følge. På grund af deres øgede væksthastighed er cancerceller modtagelige for molekyler, der ødelægger eller interfererer med de molekylære mekanismer, der styrer cellevæksten. HuMax-EGFr og HuMax-Anticancer Vores HuMax- EGFr er et fuldt humant antistof, der er rettet mod den Epidermal-Growth-Factor-receptor (EGFr), et molekyle, der findes i stor mængde på overfladen af mange cancerceller. Aktiveringen af EGFr fremmer væksten af tumorceller. Prækliniske undersøgelser og kliniske studier på mennesker har vist, at blokering af aktiveringen af EGFr med brug af antistoffer kan være en effektiv behandling. Vi forventer at begynde et klinisk fase I/II studie, hvor vi tester HuMax-EGFr, i Herudover arbejder selskabet på et andet klinisk valideret cancertarget med henblik på at producere HuMax-Anticancer med vores fuldt humane antistofteknologi. Genmab er i gang med at bygge en bred pipeline af humane antistofprodukter for at øge vores chancer for succes. Primært søger vi adgang til nye sygdoms-targets ved at indgå samarbejde med genomics-selskaber og andre selskaber samt ved ind-licensiering. Selskabet følger en strategi om at producere anden-generationsprodukter. Her ser vi efter sygdoms-targets, hvor antistofferne allerede virker, et såkaldt klinisk valideret target, og bruger så vores avancerede teknologi til at skabe et forbedret produkt. Klinisk validerede targets er targets, hvor uafhængige tredjeparter som minimum allerede har gennemført vellykkede kliniske fase II studier på mennesker, med ældre musebaserede antistofprodukter. For disse validerede targets udvikler vi fuldt humane antistofprodukter, som forventes at have bedre behandlingsaktivitet end de eksisterende musebaserede antistoffer. Vi har tre antistoffer i dette program HuMax TM CD4, HuMax-EGFr og HuMax-Anticancer. BREMSE UDVIKLINGEN AF AUTOIMMUNE SYGDOMME Leddegigt er en alvorlig progressiv autoimmun sygdom med betændelse hovedsagelig i ledbrusk, led og sener. Immunforsvarets celler, for størstedelens vedkommende T-celler, trænger ind i leddene og danner betændelse og en skadelig overproduktion af de naturligt forekommende synovialceller. T-celler, specielt de, der er bærere af CD4-receptoren, menes at være ansvarlige for at starte kronisk leddegigt. Efterhånden som betændelsestilstanden skrider frem, tiltrækker cytokinet IL-15 flere og flere T-celler til det betændte led. Hudsygdommene psoriasis og atopisk dermatitis er også autoimmune sygdomme, der er kendetegnet ved 6 GENMAB 2000

9 Genmab udvikler fuldt humane antistof-produkter, der er ideelle til længerevarende behandlinger. Claus Juan Møller-San Pedro, M.D., Ph.D. Chief Operating Officer en kronisk betændelsestilstand. De inflammerede steder indeholder utallige aktiverede T-celler. Cytokinet IL-15 forstærker invasionen af T-celler i huden, og det kan fremkalde udbrud af psoriasis og atopisk dermatitis. På grund af den vigtige rolle, T-celler spiller i disse autoimmune sygdomme, forventer vi, at man ved at inaktivere disse celler med et monoklonalt antistof kan forebygge eller minimere reaktionskæden, der fører til betændelsestilstande og nedbrydning af væv. HuMax-CD4 HuMax-CD4 er et fuldt humant antistof med høj affinitet, som er rettet mod CD4-celler, og kan anvendes til behandling af leddegigt og psoriasis. Vi har gennemført et klinisk fase I/II forsøg med HuMax-CD4 på patienter med leddegigt. I denne undersøgelse har vi behandlet meget syge patienter, som ikke reagerede på konventionel behandling. HuMax-CD4 blev godt tolereret i fase I/II undersøgelsen. Endvidere reagerede 50% af patienterne i de fire grupper, der havde fået den højeste dosis, positivt på antistoffet - målt efter de objektive kriterier, der er defineret af American College of Rheumatology. Der er nu to nye kliniske fase II undersøgelser igang, én på leddegigtpatienter og én på psoriasispatienter. HuMax-IL15 HuMax-IL15 er et fuldt humant antistof med høj affinitet, der neutraliserer IL-15 og derfor kan anvendes til behandling af patienter med leddegigt og psoriasis. Vi har et samarbejde med Immunex om udviklingen af dette produkt. Et forskningsprogram med laboratorie- og dyreforsøg er i gang, og kliniske protokoller er under udarbejdelse. Vi forventer at påbegynde kliniske studier med HuMax- IL15 i GENMAB

10 ÅRSBERETNING Genmab er et europæisk baseret bioteknologisk selskab, som anvender transgen museteknologi til at skabe fuldt humane monoklonale antistoffer til brug for forskning, udvikling og kommercialisering af terapeutiske produkter til behandling af en lang række livstruende og debiliterende sygdomme. Selskabet befinder sig i en udviklingsfase og har derfor pådraget sig betydelige underskud siden stiftelsen. Dette har resulteret i et akkumuleret underskud på DKK pr. 31. december I takt med at selskabet fortsætter med at øge sine aktiviteter, forventes der yderligere tab. Det forventes ligeledes at det likviditetsbehov, der er afledt af selskabets aktiviteter, vil stige i takt med, at selskabets kliniske ressourcer udvides og der erhverves adgang supplerende teknologier. Årets begivenheder I løbet af år 2000 har Genmab fået udvidet sin adgang til teknologier og forøget sine økonomiske ressourcer betydeligt. Selskabet har også fastlagt en strategi for anvendelsen af dets humane antistofteknologier til at kunne generere en bred vifte af genomics-baserede humane antistofprodukter. Årets største begivenheder omfatter: (februar 2000) Erhvervelse af rettighed til at anvende HuMAb-Mouse og TC Mouse-teknologierne TM til at skabe et ubegrænset antal produkter over en ubegrænset tidsperiode; (maj 2000) Gennemførelse af et rekordstor privatplacering på USD 40,5 mio.; (august 2000) Erhvervelse af eneret til at markedsføre Medarex s transgene museteknologier for europæiske multitarget-genomics-samarbejder; (oktober 2000) Foretaget børsnotering på både Københavns Fondsbørs og Neuer Markt den 18. oktober 2000 med et samlet bruttoprovenu på i alt DKK 1,56 mia.; (november 2000) Offentliggørelse af positive resultater fra selskabets fase I/II studie med antistoffet HuMax-CD4 på en konference afholdt af den amerikanske organisation American College of Rheumatology; (december 2000) Opstart af fase II studie af det humane antistof HuMax-CD4 til behandling af patienter med kronisk leddegigt; (andet halvår 2000) Erhvervelse af rettigheder til nye antistof-targets fra Oxford GlycoSciences Plc, EOS Biotechnology Inc. og Gemini Genomics Plc. Økonomisk udvikling Nettoresultatet for regnskabsåret 2000 blev et underskud på DKK , hvilket er som forventet. Den 29. november 2000 blev Københavns Fondsbørs og Frankfurt Neuer Markt informeret om, at en stigning i driftstabet på mere end 300% i forhold til 1999 var forventet som følge af øget aktivitet, forskning og udvikling. Selskabets driftstab for året udgør DKK mio., mens det i 1999 udgjorde DKK mio. Stigningen var således som forventet. Ved udgangen af 2000 beskæftigede selskabet 35 medarbejdere sammenlignet med 4 ved udgangen af Stigningen i antallet af medarbejdere og det større underskud afspejler den voldsomme vækst, der har fundet sted inden for forsknings- og udviklingsaktiviteterne samt administration. Genmab forventer at fortsætte med at ansætte nye medarbejdere i takt med, at aktiviteterne udvides. Det forventes, at det samlede antal medarbejdere ved slutningen af 2001 overstiger 80. Forskning og udvikling Forsknings- og udviklingsomkostninger steg med DKK fra DKK i regnskabsåret afsluttet pr. 31. december 1999 til DKK i regnskabsåret, der sluttede den 31. december Dette svarer til en stigning på 267%, der 8 GENMAB 2000

11 I oktober 2000 blev Genmab børsnoteret på Københavns Fondsbørs og Neuer Markt. Michael Wolff Jensen, L.L.M. Chief Financial Officer og Corporate Counsel hovedsagelig skyldtes en stigning i prækliniske forskningsaktiviteter og kliniske undersøgelser, betaling af licensomkostninger, øgede personaleomkostninger og øvrige omkostninger. Det forventes at forsknings- og udviklingsomkostningerne stigningstakt vil forøges i takt med, at udviklingen af selskabets antistofprodukter fortsætter gennem de kliniske studier samt i forbindelse med myndigheders godkendelse. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne steg med DKK fra DKK i regnskabsåret afsluttet pr. 31. december 1999 til DKK i regnskabsåret, der sluttede den 31. december Dette svarer til en stigning på 651%, der hovedsagelig skyldtes øgede personaleomkostninger i forbindelse med udvidelsen af selskabets aktiviteter. Finansielle poster De finansielle indtægter steg med DKK fra DKK i regnskabsåret afsluttet pr. 31. december 1999 til DKK i regnskabsåret, der sluttede den 31. december Stigningen afspejler renteindtægter på kortfristede værdipapirer og en højere gennemsnitlig beholdning af likvider samt gunstige udsving på valutakurser. De urealiserede gevinster på kortfristede omsættelige værdipapirer, herunder beregnet iboende rente af nulkuponobligationer, udgør DKK , som er indtægtsført og overført til en bunden reserve under egenkapitalen. De finansielle udgifter steg med DKK fra DKK i regnskabsåret afsluttet pr. 31. december 1999 til DKK i regnskabsåret, der sluttede den 31. december Stigningen afspejler hovedsageligt urealiserede tab i forbindelse med valutakursudsving samt beregnet proforma rente af nutidsværdien af en ikke-rentebærende gæld. Valuta Selskabets regnskab offentliggøres i danske kroner. Alene af hensyn til regnskabets brugere indeholder regnskabet en omregning af visse danske krone-beløb til U.S. dollars (USD) til en nærmere angivet kurs. Dette må ikke fortolkes som en indeståelse for, at beløbene i danske kroner rent faktisk udgør sådanne beløb i USD, eller at de kan omveksles til USD til den kurs, der er opgivet eller nogen anden kurs. Med mindre andet er angivet, er der ved omregning til USD af beløbene i regnskabet anvendt Nationalbankens spotkurs den 29. december 2000, som var USD 1,00 = DKK 8,0205. Finansielle risici Selskabet investerer visse beløb i USD for at afdække kursrisici i forbindelse med de forventede udgifter i USD inden for de næste måneder. Cirka 11% af likvider og investeringer i kortfristede værdipapirer er investeret i USD-værdipapirer. Dette udsætter Genmab for en risiko ved valutakursudsving. Selskabet har ikke iværksat foranstaltninger for at reducere risikoen ved valutakursudsving ved at indgå optioner eller terminskontrakter. Det forventes, at selskabets åbne positioner vil være afdækket, da en del af selskabets fremtidige udgifter forventes at være i USD. Hovedformålet med Genmab s investeringer er at sikre kapitalen samtidig med at indtægterne fra investeringer i værdipapirer maksimeres, uden at risikoen øges væsentligt. For øjeblikket har selskabet investeret sin overskydende likviditet i indskud og kortfristede værdipapirer i depoter hos større finansielle institutter, pengemarkedsobligationer, selskabsobligationer og danske statsobligationer i DKK samt amerikanske statsobligationer i USD. Nogle af de værdipapirer, som selskabet har investeret i, kan have en renterisiko. Dette betyder at en ændring i renteniveauet kan få markedsværdien af investeringen til at fluktuere. For at minimere fremtidige risici, er det selskabets hensigt at investere sine midler i forskellige værdipapirer, herunder kortfristede pengemarkedsobligationer, investeringsfonde, statsobligationer samt selskabsobligationer. På grund af investeringernes kortfristede karakter, forventes de ikke at være underlagt væsentlig renterisiko. GENMAB

12 ÅRSBERETNING Forventet udvikling Økonomisk udvikling Genmab har siden stiftelsen været i en udviklingsfase, og har derfor realiseret betydelige underskud, svarende til et akkumuleret underskud på DKK pr. 31. december Da selskabet fortsat øger sine aktiviteter, forventes det, at yderligere tab vil opstå. Samtidig forventes det, at behovet for likvider til anvendelse i selskabets driftsaktiviteter, vil stige i takt med, at kliniske ressourcer udvides, og der opstår et behov for at erhverve eller på anden måde opnå adgang til yderligere supplerende teknologier. Der forventes en stigning i underskuddet af ordinær drift før finansielle poster på mere end 250% sammenlignet med regnskabsåret 2000, forudsat at ingen yderligere aftaler med væsentlig påvirkning på resultatet indgås i løbet af Siden stiftelsen har selskabets drift ikke genereret omsætning. I den nære fremtid forventes det, at ikke-investeringsrelaterede indtægter primært vil komme fra tilskud til klinisk forskning og milestone-betalinger modtaget fra samarbejdspartnere. Selskabet forventer ingen omsætning i På længere sigt forventes det at hovedparten af indtægterne vil komme fra milestone-betalinger, royalty fra produkter solgt af Genmab s samarbejdspartnere og/eller omsætning genereret fra selskabets eget salg af produkter. Udvikling i øvrigt Selskabet forventer, at antallet af antistofprodukter i præklinisk udvikling vil stige i Samtidig forbereder selskabet HuMax-IL15 og Humax-EGFr til fase I/II kliniske studier. Genmab planlægger at indlede et fase I/II studie med HuMax-EGFr til behandling af kræft. EGFr er et klinisk valideret target, hvilket betyder at en uvildig tredjepart som minimum har afsluttet et klinisk fase II studie, med et yderst positivt udfald og/eller har markedsført et konkret antistof produkt med kommerciel succes. Samtidig arbejder Genmab på at etablere yderligere samarbejdsaftaler for at udvide selskabets produktportefølje. Dele af dette årsregnskab indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn er underlagt risici og usikkerhedsfaktorer i relation til bl.a. fremtidige kliniske undersøgelser, klinisk udvikling og kommercialisering af produkter, udvikling af nye teknologier, indkomst i form af betalinger fra patentlicenser og betalinger fra tredjeparter, usikkerhed omkring nye forretningsmuligheder og fortsættelse af samarbejdsaftaler, men er ikke begrænset hertil. De realiserede resultater, begivenheder og præstationer i øvrigt kan afvige herfra, og afvigelserne kan være væsentlige. Begivenheder indtruffet efter balancedagen Efter balancedagen er der ikke indtruffet nogen væsentlige begivenheder, som vurderes at have væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen. I januar 2001 påbegyndte selskabet kliniske fase II forsøg med det fuldt humane antistof HuMax-CD4 til behandling af patienter, som lider alvorligt af psoriasis. HuMax-CD4 antistoffet testes ligeledes i et fase II studie til behandling af kronisk leddegigt. Egenkapital Genmab finansierer hovedsageligt sin drift gennem udbud af aktier. HuMax-IL15 er et humant antistof, hvor Genmab har de verdensomspændende rettigheder sammen med Immunex. Dette antistof er rettet mod et af de tidlige stadier af en autoimmun sygdom. Det forventes at der for IL15 indledes et fase I/II studie til behandling af patienter med kronisk leddegigt. I februar, maj og august 2000 gennemførte selskabet privatplaceringer af aktier, i form af kontante indskud og apportindskud af licensrettigheder. Den samlede udstedelse af aktier mod kontantindskud udgjorde DKK , hvortil kommer apportindskud af licensrettigheder på DKK De 10 GENMAB 2000

13 ÅRSBERETNING samlede udgifter forbundet med kapitalforhøjelserne beløber sig til DKK En række af selskabets stiftere har udnyttet warrants, hvilket gav selskabet et provenu på DKK Den 25. august 2000 vedtog generalforsamlingen at konvertere de fire eksisterende aktieklasser til én klasse af ordinære aktier samt at foretage en fondsaktieemission, således der for hver udestående aktie blev udstedt ni fondsaktier. Efter denne udstedelse havde selskabet i alt ordinære aktier. Børsintroduktion I oktober 2000 gennemførte Genmab sin børsintroduktion og blev noteret på Københavns Fondsbørs og på Neuer Markt i Frankfurt. I forbindelse med udbudet blev der udstedt nye ordinære aktier til en udbudspris på henholdsvis DKK 260 og EUR 34,89. Udstedelsen af de nye aktier indbragte selskabet et provenu før udgifter på DKK De samlede udgifter i forbindelse med børsintroduktionen beløb sig til DKK Udgifterne bestod hovedsageligt af udgifter til emissionsbanker, advokater, revisorer, due diligence, opsætning og trykning af prospekt m.m. Selskabets nettoprovenu udgjorde DKK Anvendelse af provenu Som beskrevet i børsprospektet dateret oktober 2000, agter selskabet at bruge nettoprovenuet fra børsnoteringen til: finansiering af fremtidige prækliniske og kliniske forsøg samt igangværende og nye produktudviklingsprogrammer; finansiering af indlicensering af potentielle terapeutiske targets og udvikling af fuldt humane antistofprodukter, der anvender disse targets; finansiering af en udvidelse af vores samarbejdsaktiviteter inden for humane antistoffer; finansiering af udvidelse af drift og faciliteter; finansiering af licensbetalinger forbundet med den fortsatte udvikling af selskabet; og generelt anvendelse i selskabets vækst, herunder til forskningsog udviklingsomkostninger og andre driftskapitalbehov. Indtil provenuet anvendes har Genmab investeret midlerne i kortfristede rentebærende værdipapirer og tilsvarende investeringer. Alle investeringer foretages i henhold til selskabets implementerede retningslinier for risikostyring af investeringer, der kun tillader investeringer i visse værdipapirer med lav risiko og med en løbetid på mindre end tre år. Investeringen af provenuet fra selskabet børsintroduktion har i regnskabsåret resulteret i et afkast på 6,3% p.a. Aktiernes kursudvikling Selskabets aktier er blevet handlet på Københavns Fondsbørs og på Neuer Markt siden den 18. oktober På Københavns Fondsbørs, hvor selskabet er blevet optaget i KVX-indekset, er den samlede omsætning i perioden fra den 18. oktober til den 31. december 2000 opgjort til DKK , hvilket svarer til gennemsnitligt DKK eller ordinære aktier per dag. På Neuer Markt handles aktierne som medejerandele. Ifølge Deutche Börse er aktier og medejerandele blevet handlet i perioden fra den 18. oktober til den 31. december Dette svarer til en total omsætning på cirka DKK Markedsprisen for Genmabs aktier faldt fra DKK 238 den 18. oktober 2000 (første handelsdag) til DKK 181 den 31. december Dette svarer til en nedgang på cirka 24%. I samme periode faldt KVX-indekset med cirka 35%. De nævnte aktiepriser er alle udtrykt ved dagens gennemsnitskurs. Den 31. december 2000 var selskabets markedsværdi cirka DKK 4 milliarder. GENMAB

14 ÅRSBERETNING Hoved- og nøgletal for Genmab De følgende nøgletal er beregnet i overensstemmelse med den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Hoved- og nøgletal omfatter alle driftsår USD USD Resultatopgørelse Forsknings- og udviklingsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Netto resultat ( ) ( ) ( ) ( ) Balance Likvider og kortfristede værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Aktiekapital Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) ( ) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) ( ) (97.807) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider Nøgletal Indtjening og udvandet indtjening pr. aktie (EPS) (2,6) (0,3) (3,3) (0,4) Aktiekurs ultimo året 181,36 22,61 Kurs/indre værdi 2,12 2,12 Indre værdi 85,62 10,68 12,04 1,50 Gennemsnitlig antal medarbejdere Antal medarbejdere ved årets udgang Den 25. august 2000 godkendte selskabets aktionærer en fondsaktieemission. Der blev udstedt ni ordinære aktier for hver udestående ordinær aktie. Nøgletal, der beregnes pr. aktie, er tilpasset således at fondsaktieemissionen afspejles i tidligere års sammenligningstal. 12 GENMAB 2000

15 ÅRSBERETNING Stiftelse af datterselskaber i Holland og USA I december 2000 stiftede selskabet et datterselskab i Utrecht i Holland. Hovedformålet med Genmab B.V. er at udføre forskning og præ-klinisk udvikling af fuldt humane monoklonale antistoffer. Da datterselskabet først påbegyndte driften den 28. december 2000, var der ingen ansatte i selskabet ved udgangen af Ved udgangen af 2001 forventes det at der vil være mindst 20 ansatte i Genmab B.V. På samme tid stiftede Genmab A/S ligeledes Genmab, Inc. i USA. I løbet af 2001 forventer selskabet at sammensætte et hold af kliniske medarbejder i USA. Selskabet er indregistreret i Delaware, og driver virksomhed i henhold til lovene i New Jersey. Fra og med fjerde kvartal 2000 har selskabet indgået en lejeaftale i New Jersey og selskabet planlægger derfor at drive virksomhed derfra. Anvendelse af årets resultat Det foreslås, at årets underskud, DKK 36,348,798, inklusiv opskrivning af kortfristede værdipapirer overføres til næste år ved indregning i akkumuleret tab i udviklingsfasen. Ejerskab Pr. 31. december 2000 var det samlede antal registrerede aktionærer Disse havde tilsammen en aktiebeholdning på aktier, svarende til 82% af aktiekapitalen. Følgende aktionærer er indskrevet i selskabets aktiebog som værende i besiddelse af mindst 5% af det samlede antal stemmer eller mindst 5% af den samlede aktiekapital: Bankforeningernes Erhvervsudviklingsforening BankInvest Biomedicinsk Udvikling, Toldbodgade 33, 1022 København K; Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag gennemgået og godkendt selskabets koncernregnskab og årsregnskab for Genmab A/S for Koncernregnskabet og selskabets årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis, gældende for selskaber, noteret på Københavns Fondsbørs og i overensstemmelse med kravene i henhold til dansk lovgivning. Vi er af den opfattelse, at de af selskabet anvendte regnskabsprincipper er passende for selskabet. For endvidere at opfylde betingelserne vedrørende regnskabsoplysninger for selskaber, der er noteret på Neuer Markt, er regnskabets præsentationsform og indhold tilpasset hvor muligt til tillige at være i overensstemmelse med US GAAP. Afstemningen mellem dansk GAAP og US GAAP er foretaget og anført i en note til årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets økonomiske stilling, aktiver og passiver samt resultat. Vi indstiller derfor nærværende årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse. København den 6. marts 2001 Direktionen Lisa N. Drakeman Claus Juan Møller-San Pedro Jan van de Winkel Michael Wolff Jensen Bestyrelsen Aktieselskabet BI Biomedicinsk Udvikling II, Toldbodgade 33, 1022 København K; GenPharm International, Inc Qume Drive, San Jose, CA 95131, USA. Jesper Zeuthen (formand) Lisa N. Drakeman Neil Rimer Ernst Schweizer Leif Helth Jensen Irwin Lerner GENMAB

16 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for regnskabsåret afsluttet den 31. december 2000 for Genmab A/S. Den udførte revision Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper. Vi har endvidere foretaget yderligere handlinger for at sikre, at revisionen er i overensstemmelse med de revisionsprincipper der anvendes i USA. Vi har tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Vi har på baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har tillige taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Supplerende oplysninger Ledelsen har valgt at præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte præsentationsprincipper for en virksomhed i udviklingsfasen i USA. Endvidere er årsregnskabets præsentationsform og indhold tilpasset således, at noterne indeholder oplysninger i overensstemmelse med US GAAP. Almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i Danmark afviger på visse punkter fra de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA. Anvendelse af sidstnævnte ville have påvirket opgørelsen af årets resultat angivet i danske kroner for regnskabsårene med afslutning den 31. december 2000 og 1999 og for perioden fra stiftelsen til 31. december 2000, i det omfang, der er angivet i note 19 i årsregnskabet. Med undtagelse af de nævnte forhold i note 19 til årsregnskabet, er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med US GAAP. Det er ledelsens opfattelse, at de indeholdte oplysninger i årsregnskabet er i overensstemmelse med dansk lovgivning, selvom årsregnskabet indeholder oplysninger omfattende perioden fra selskabets stiftelse til 31. december Denne præsentationsform er ikke almindeligt anvendt i Danmark. Vi er enige i ledelsens behandling af ovenstående forhold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsåret afsluttet den 31. december 2000 er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat for de ovennævnte perioder. København, den 6. marts 2001 PricewaterhouseCoopers Grothen & Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Røder statsautoriseret revisor Klaus Bech statsautoriseret revisor 14 GENMAB 2000

17 GENMAB KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE I alt siden Note stiftelsen DKK USD DKK USD DKK Forsknings- og udviklingsomkostninger 2, 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Administrationsomkostninger 2, 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Opskrivning af kortfristede værdipapirer ekskl. beregnet iboende rente af nulkuponobligationer Finansielle indtægter Finansielle udgifter 5 ( ) ( ) (3.652) (455) ( ) Resultat før skat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skat af resultat Netto resultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Indtjening og udvandet indtjening pr. aktie (2.6) (0.3) (3.3) (0.4) Vejet gennemsnitligt antal udstedte ordinære aktier i perioden almindelig og udvandet Se noter til årsregnskabet GENMAB

18 GENMAB KONCERNEN BALANCE Aktiver 31. december 31. december 31. december 31. december Note DKK USD DKK USD Licenser og rettigheder Huslejedeposita Immaterielle anlægsaktiver i alt Driftsmidler og inventar Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Forudbetalinger Tilgodehavender Kortfristede værdipapirer Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Se noter til årsregnskabet 16 GENMAB 2000

19 GENMAB KONCERNEN BALANCE Passiver 31. december 31. december 31. december 31. december Note DKK USD DKK USD Aktiekapital Overkurs ved aktieemission Opskrivningshenlæggelser Akkumuleret tab i udviklingsfasen ( ) ( ) ( ) ( ) Udskudt kompensation ( ) ( ) 0 0 Egenkapital Gæld vedrørende teknologirettigheder Langfristet gæld i alt Kortfristet del af gæld vedrørende teknologirettigheder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Warrants, note 13 Transaktioner med nærtstående parter, note 14 Forsknings- og udviklingsaftaler, note 15 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser, note 16 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer, note 17 Begivenheder indtruffet efter balancedagen, note 18 Afstemning mellem dansk og US GAAP, note 19 Se noter til årsregnskabet GENMAB

20 GENMAB KONCERNEN PENGESTRØMSOPGØRELSE I alt siden stiftelsen DKK USD DKK USD DKK Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Regulering ved afstemning af driftsresultat til driftsmæssige pengestrømme før finansielle poster: Afskrivninger Udgiftsført værdi af warrants tildelt eksterne konsulenter Ændring i driftskapital: Andre tilgodehavender ( ) ( ) ( ) (60.908) ( ) Forudbetalinger ( ) ( ) ( ) (94.192) ( ) Leverandører af varer og tjenesteydelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansielle poster, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Huslejedeposita ( ) ( ) ( ) (29.163) ( ) Køb af materielle anlægsaktiver ( ) ( ) ( ) (68.644) ( ) Investering i kapitalandele og andre værdipapirer ( ) ( ) 0 0 ( ) Køb af kortfristede værdipapirer ( ) ( ) 0 0 ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) ( ) (97.807) ( ) Warrants udnyttet af aktionærer Kapitaludvidelse ved kontant indskud Udgifter ved kapitaludvidelse ( ) ( ) ( ) (21.757) ( ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider ( ) ( ) Likvider primo Likvider ultimo Supplerende oplysninger vedr. ikke-kontante transaktioner: Erhvervelse af licenser og rettigheder Kapitaludvidelse ved indskud af licenser og rettigheder Se noter til årsregnskabet 18 GENMAB 2000

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2001

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2001 for 1. kvartal Genmab A/S Bredgade 23A, 3. sal 1260 København K CVR nr. 21 02 38 84 Side 1 af 16 Fondsbørsmeddelse nr. 17 Indholdsfortegnelse Periodens væsentligste begivenheder... 3 Finansiel redegørelse....

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2000 for 3. kvartal Genmab A/S Bredgade 23A, 3. sal 1260 København K CVR nr. 21 02 38 84 Side 1 af 14 Fondsbørsmeddelse nr. 4 Indholdsfortegnelse Årets væsentligste begivenheder.. 3 Finansiel redegørelse....

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Genmab er en produktudviklingsvirksomhed,

Genmab er en produktudviklingsvirksomhed, 2001 Årsregnskab VOR MISSION Genmab er en produktudviklingsvirksomhed, der fokuserer på en bred portefølje af humane antistofprodukter til behandling af en række forskellige sygdomme. Vores førende produkt,

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere