Overuddannelse blandt akademikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overuddannelse blandt akademikere"

Transkript

1 A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som opnås, og det der forudsættes i det job, som akademikeren har. Den 8. maj 2015 Ref JNC Analysens hovedkonklusioner Blandt akademikere er knap hver femte formelt set overkvalificeret til sit job. Det gør sig især gældende for de kunstneriske, de samfundsvidenskabelige og de humanistiske uddannelser. Blandt beskæftigede akademikere i Københavnsområdet og forstadskommunerne vest for København er der relativt flere, som arbejder i et job, hvor de ikke fuldt ud udnytter deres faglige vidensniveau. Tilsvarende gælder for de ikke-brofaste ø-kommuner, undtaget Bornholm. Tendensen til at arbejde under niveau i hovedstadsområdet er mest udtalt for kandidater fra de humanistiske uddannelser. Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/5 1. Hver femte akademiker er overkvalificerede til sit job Der kan være mange forskellige tilgange til at analysere det match, der sker på arbejdsmarkedet, herunder sammenhængen mellem kompetenceniveau og arbejdsfunktion. En af metoderne er at sammenligne det formelle uddannelsesniveau med det færdighedsniveau, som forudsættes for det job som den pågældende har. I følgende analyse benyttes en metode tidligere anvendt af Kraka i en analyse fra 2012 (Stadigt flere akademikere er overuddannede til deres job). Som i Kraka s analyse rettes fokus også her på akademikerne. Analysen bredes ud til ikke blot at afdække akademikergruppen som

2 helhed, men også at afdække de geografiske forskelle og de forskelle, der er mellem forskellige uddannelsesretninger. Jobniveau som indikator At tage en uddannelse, herunder også hvis der er tale om en lang videregående uddannelse, lægger op til, at man efterfølgende arbejder i et job, hvor man i videst mulig udstrækning kan gøre brug af de opnåede færdigheder. Det kan være vanskeligt at kategorisere korrekt i forhold til hvilken type job man burde have, men job fordelt på forskellige niveauer kan dog give en god indikation af i hvilket omfang man faktisk udnytter sin uddannelse. For personer med mindst en lang videregående uddannelse kunne eksempelvis forventes, at der er tale om jobs hvor der kræves viden på højeste niveau eller et lederjob, som formodes at ligge i forlængelsen heraf. Blandt beskæftigede personer med en lang videregående uddannelse var der i ,1 pct., som havde job som forudsætter viden på højeste niveau eller et lederjob, jf. figur 1. Dermed arbejder knap hver femte under niveau. Der kan for den enkelte være individuelle begrundelser for valg af job. Det synes dog oplagt, at det for de fleste med en lang videregående uddannelse er målet at søge mod beskæftigelsesmuligheder, hvor man kan udnytte sin uddannelse i videst muligt omfang. Når næsten hver femte med en lang videregående uddannelse hverken finder beskæftigelse blandt de stillinger, som kræver viden på højeste niveau eller blandt lederstillingerne, men i andre jobs som kun forudsætter viden på lavere niveau, tyder det dog på at de uddannede kandidaters kompetencer ikke til fulde matcher med efterspørgslen på arbejdsmarkedet i det område hvor de bor. Figur 1: Andel blandt de beskæftigede med lang videregående uddannelse, som er beskæftiget i et job, som forudsætter viden på højeste niveau eller i et lederjob i pct., de danske kommuner er rangordnet efter andel, Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata Bem.: Landsgennemsnittet på 81,1 pct. er markeret med rødt. Ø-kommunerne er markeret med grønt. Med gult er markeret kommunerne i landsdelen Københavns By samt de 8 kommuner vest for København som er del af landsdelen Københavns Omegn. 2

3 Regionale forskelle Der er betydelige kommunale forskelle i andelen af akademikere, som er i en form for beskæftigelse, hvor de udnytter deres kundskaber fuldt ud, jf. figur 1. I Struer kommune er 90,1 pct. af de beskæftigede med lang videregående uddannelse beskæftiget i et job, som forudsætter viden på højeste niveau eller et lederjob. Det er den højeste andel blandt kommunerne. Dernæst kommer kommunerne Holstebro, Kalundborg, Guldborgsund og Thisted, som alle repræsenterer andele på 87,0 pct. eller mere. Lavest andel findes i Læsø Kommune, hvor kun70,6 pct. af de beskæftigede med lange videregående uddannelser er i et job, hvor der forudsættes viden på højeste niveau eller i et lederjob. Det billede synes karakteristisk for de fleste af de ikke-brofaste ø-kommuner, som i figur 1 er markeret med grønt. Kun Bornholm skiller sig ud fra dette billede ved at have en relativ høj andel på 86,3 pct. Tilsvarende tegner der sig et mønster for København og vestegnskommunerne, som alle ligger under landsgennemsnittet, jf. figur 1. De fleste heraf er blandt kommunerne med de allerlaveste andele af personer med lange videregående uddannelser, som er beskæftiget i et job, som forudsætter viden på højeste niveau eller et lederjob. Således udgøres de 10 kommuner med laveste andele af 3 ikkebrofaste ø-kommuner og 7 hovedstadskommuner. Kun Frederiksberg og Dragør Kommuner skiller sig ud med henholdsvis 79,4 pct. og 80,5 pct., som dog også er lavere end landsgennemsnittet. Der kunne være en række mulige baggrundsforklaringer på de regionale forskelle. En forklaring kunne være, at storbyen trækker så meget at man i højere grad accepterer at have et job, hvor man ikke fuldt ud kan gøre brug af sine kompetencer. For de nyuddannede kan det forekomme naturligt at blive boende i den by hvor man har taget uddannelsen, også selvom man ikke kan finde et uddannelsesmæssigt relevant job. Det ændrer dog ikke ved at der synes at være et betydeligt potentiale i at ledige og overuddannede akademikere i storbyerne, især i Københavnsområdet, udvider horisonten og søger jobs i andre dele af landet. 3

4 Fagområder Blandt faggrupperne er det de sundhedsvidenskabelige kandidater, som i størst omfang udnytter deres kompetencer, jf. tabel 1. Tabel 1: Andel akademikere som arbejder på uddannelsessvarende niveau i pct., 2012 Andel som Fagområde arbejder på eller over niveau Antal kandidater Kunstneriske uddannelser 70, Samfundsvidenskabelige uddannelser 76, Humanistiske uddannelser 76, Levnedsmiddelvidenskabelige og jordbrugsvidenskabelige uddannelser 80, Naturvidenskabelige uddannelser 84, Tekniske uddannelser 85, Pædagogiske uddannelser 88, Sundhedsvidenskabelige uddannelser 95, Gennemsnit 81,1 Kilde: Egen beregninger på baggrund af registerdata Det er for de kunstneriske, de samfundsvidenskabelige og de humanistiske uddannelser, at der findes de laveste andele af kandidater som udnytter deres kompetencer fuldt ud, jf. tabel 1. Der er dog store forskelle indenfor de enkelte grupper. Eksempelvis er det blandt de samfundsvidenskabeligt uddannelser i særlig grad de erhvervsøkonomiske kandidater, hvor kun 66,3 pct. har et job hvor de udnytter deres kompetencer fuldt ud. Blandt de erhvervsøkonomiske kandidater er der relativt mange som er dimitteret indenfor de seneste 10 år, og som samtidig har meget lav andel som er beskæftiget i et job der forudsætter viden på et uddannelsessvarende niveau. 4

5 Fagområder og geografiske områder De 3 største grupper af akademikere, set i forhold til antal kandidater, de samfundsvidenskabelige, de humanistiske og de tekniske uddannelser, har forskellige strukturer geografisk set, i forhold til hvor store andele der udnytter deres kompetencer fuldt ud, jf. figur 2. Figur 2: Andele som arbejder på uddannelsessvarende niveau i pct., opgjort på landsdelene i Østdanmark, 2012 Kilde: Egne beregninger på registerdata Særligt ses af figuren for Østdanmark, at det for kandidater med humanistiske uddannelser, er flere der jobmæssigt udnytter deres kompetencer, jo længere man kommer væk fra København. For de samfundsvidenskabelige kandidater anes en lignende tendens, om end i betydeligt mindre grad, idet andelen er lavest i Byen København og højest på Bornholm. For de kandidater med tekniske uddannelser ses ikke samme generelle billede. Som tilfældet er for Østdanmark, hvor København ser ud til at kunne fastholde borgere med lang videregående uddannelse, på trods af at de ikke finder beskæftigelse på et niveau hvor de udnytter deres kompetencer fuldt ud, har landsdel Østjylland med Århus som hovedbyen, en tilsvarende rolle i det østjyske, jf. figur 3. Også her er effekten mest udtalt for kandidaterne med humanistiske uddannelser, og i mindre grad for kandidaterne med samfundsvidenskabelige uddannelser. Kandidater med tekniske uddannelser er også i Vestdanmark i vid udstrækning beskæftiget i jobs hvor de fuldt ud udnytter deres kompetencer. 5

6 Figur 3: Andele som arbejder på uddannelsessvarende niveau i pct., opgjort på landsdelene i Vestdanmark, 2012 Kilde: Egne beregninger på registerdata Metode Den grundlæggende metode fra Kraka (2012) er anvendt og udbygget med geografiske og fagområdemæssige opdelinger. Grundmetoden er: Opgørelsen af akademikernes jobfunktion er baseret på Danmarks Statistiks fagklassifikation 2008, DISCO-08. Overuddannede akademikere er defineret som personer med en lang videregående uddannelse og/eller en forskeruddannelse, der varetager en jobfunktion, som hverken omfatter ledelse (DISCO-08 hovedgruppe 1) eller forudsætter et vidensniveau, som normalt opnås på en lang videregående uddannelse (DISCO-08 hovedgruppe 2). Den geografiske opdeling er lavet på baggrund af borgernes bopælsadresse. Fagområderne er afgrænset ved oplysningerne i uddannelsesstatistikregistret. 6

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Langtidsledighed i Midtjylland

Langtidsledighed i Midtjylland A N A L Y S E & O V E R V Å G N I N G B E S K Æ F T I G E L S E S R E G I O N M I D T J Y L L A N D 2011 September Langtidsledighed i Midtjylland Udvikling, risiko, karakteristika og indsats for langtidsledige

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 4: Uddannelse Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Uddannelse skaber viden og er et grundvilkår for vækst

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere