Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet"

Transkript

1 Baggrundsrapport Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2 s vej gennem uddannelsessystemet

2 REDAKTION: Uffe Laursen, pressechef, DEA Martin Junge, seniorøkonom, DEA Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA ISBN: UDGIVER: DEA FOTO: Morten Arleth Skov, DEA DATO FOR UDGIVELSE: april 212 DESIGN: kroyergrafik.dk DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 2

3 Indhold forord 4 ENGLISH SUMMARY 5 KAPITEL 1: STUDENTERÅRGANG 2: HVOR KOM DE FRA OG HVOR LANGT ER DE NÅET? Studenterårgang 2 s karakterer Forældrene den økonomiske baggrund Forældrene uddannelsesniveauet 9 KAPITEL 2: SOCIAL MOBILITET OG STUDENTERÅRGANG Hvilke ungdomsuddannelser kommer mønsterbrydere fra? Køn, geografi og mønsterbrud Mønsterbrydere hvilke uddannelser får de? 15 KAPITEL 3: DE FRAFALDNE: HVOR MANGE AFBRYDER DERES UDDANNELSE? De frafaldne hvad bliver der af dem? 16 KAPITEL 4: STUDENTER FRA ÅRGANG 2 UDEN EN VIDEREGÅENDE ELLER KOMPTENCEGIVENDE UDDANNELSE Søgeadfærden blandt dem uden videregående uddannelse 19 APPENDIKS: SAMMENLIGNING AF 2 OG 21-ÅRGANGEN 23 DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 3

4 forord Danmark har brug for velkvalificeret arbejdskraft. Blandt andet derfor har regeringen en målsætning om at øge andelen af en ungdomsårgang, der tager en videregående uddannelse, fra 5 til 6 pct. frem mod 22. Videregående uddannelse er en af de sikre veje til øget værdiskabelse i det danske samfund. Vi ved, at det bidrager til mere innovation, til højere produktivitet og til større livskvalitet for den enkelte. Hvis Danmark skal bygge sin fremtid på videnbaseret vækst, skal mange flere unge tage enten en erhvervsakademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse. Det er ikke det samme som at sige, at det bliver let. Der ligger mange sten på vejen i form af sociale, økonomiske og pædagogiske udfordringer. Hvem skal de ekstra 1 pct. være? Hvor skal de komme fra? Hvad kræver det af vores ungdomsuddannelser og videregående institutioner? Hvilke uddannelser skal de tage? Hvad har samfundet brug for? Og ikke mindst: Har vi overhovedet det talentmæssige potentiale til at give flere unge en videregående uddannelse? Analysen viser, at der kan være et potentiale i at få endnu flere elever fra de studieforberedende ungdomsuddannelser i gang med en videregående uddannelse. Her findes især et potentiale på HHX og HF. Meget tyder også på, at STX kan blive bedre til at vejlede mod især erhversakademiuddannelser og til dels professionsbacheloruddannelser. Analysen viser, at vi i Danmark ikke er i mål endnu med hensyn til at producere mønsterbrydere. Der er et potentiale i at få flere børn af forældre med korte uddannelser ind på videregående uddannelser. Analysen viser helt tydeligt, at der er behov for en øget indsats mod frafald, som kan være en af de nemmeste og billigste veje til at få flere til at fuldføre en videregående uddannelse. God læselyst! Alle de spørgsmål er relevante at søge svar på. I denne analyse har vi set på, hvordan studenterårgang 2 har bevæget sig gennem uddannelsessystemet frem til 21, og på, hvad der beskriver årgangen set i forhold til, at 1 pct. flere i fremtiden skal have en videregående uddannelse. Stina Vrang Elias Adm. direktør, DEA Bjarne Lundager Jensen Vicedirektør, DEA DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 4

5 english summary In this study we have analysed the cohort graduated from an upper secondary education in 2 and their way through the education system from the time of graduation in 2 through 21. We have also considered the impact the characteristics of this cohort should have on the ambition of a 1 pct. increase in the number of young people obtaining a higher education. Main results from the analysis of the student cohort graduated in 2 Student cohort 2 the upper secondary school leaving examination (STX) is best at ensuring that young people obtain a higher education. 81 pct. of those enrolled at a math-based STX programme pursued a higher degree afterwards. Ranking lowest is the higher commercial examination (HHX) with 44 pct. The parents parents of students with a higher education have a higher income than parents of students who in 21 were skilled or unskilled. Parents of students with a higher preparatory examination (HF) had a gross income of DKK 355., while parents of students with a math-based STX programme had a gross income of DKK the two types of general upper secondary education programmes producing the majority of skilled and unskilled workers are HHX and HF. These are also the two programmes where the majority of parents have a vocational or a lower secondary education as their highest achieved level of education. For HHX, this applies to 7 pct. of the parents. For HF it is 6 pct. Pattern breakers just over half the student cohort graduated in year 2 are pattern breakers (one level above the parents) and just over 25 pct. are major pattern breakers (three levels above the parents). By 21, 81 pct. of the students of unskilled parents have obtained either a vocational or a higher education. 45 pct. have an education ranking three levels higher than their parents which qualifies them as major pattern breakers. the math-based STX programmes produce the highest number of pattern breakers: Here, 66 pct. are pattern breakers and 41 pct. are major pattern breakers. HHX produce the fewest: 44 pct. are pattern breakers and 18 pct. are major pattern breakers. The drop-outs the drop-outs comprise a major potential in terms of managing to get 1 pct. more to pursue a higher education. Every fourth higher educational course initiated by students from cohort 2 was interrupted. 43 pct. of the drop-outs of a long cycle higher education held a Bachelor s degree by pct. of the drop-outs of a long-cycle higher education held a Master s degree by 21. By 21, 3 pct. of the drop-outs of a short- or medium-cycle higher education still only have their upper secondary education to rely on. The same applies to 3 pct. of the young people who dropped out of a long cycle higher education during the Bachelor programme. Without education 1 pct. of the entire cohort graduated in 2 did not have any degree higher than a general upper secondary education by pct. of those holding a vocational education have applied for a long-cycle higher education. Almost 2 pct. have applied for a medium-cycle higher education, but only a minority apply for a short-cycle higher education. DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 5

6 1 Studenterårgang 2: Hvor kom de fra, og hvor langt er de nået? Denne undersøgelse indeholder en analyse af studenterårgang 2 s vej gennem uddannelsessystemet. Formålet er at belyse tre potentialer til at opnå et større optag på de videregående uddannelser. Første del belyser studenterårgangens bevægelse igennem uddannelsessystemet fra ungdomsuddannelsen og frem. Der sættes særligt fokus på ungdomsuddannelsernes evne til at frembringe mønsterbrydere. Anden del belyser studenterårgangen 2 s frafald i uddannelsessystemet i perioden 2 til 21, og det belyses, hvad der kendetegner de frafaldne. I sidste del sættes fokus på dem fra studenterårgangen 2, som har søgt ind på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men aldrig er kommet ind, og der belyses ligeledes, hvad der kendetegner denne gruppe. I 21 havde ca. 67 pct. af studenterårgangen 2 en videregående uddannelse, 19 pct. havde afsluttet en erhvervsuddannelse, 1 pct. var ufaglærte under uddannelse, mens de resterende godt 5 pct. var ufaglærte uden igangværende uddannelse. Figur 1 nedenfor viser, hvor langt studenterne er nået i 21 fordelt på, hvilken gymnasial uddannelse de dimitterede fra. De almene gymnasiale uddannelser (i dag samlet under STX, men i 2 opdelt i sproglig og matematisk gymnasieuddannelse) er den bedste vej til at sikre unge en videregående uddannelse. Fra de to spor fik hhv. 81 pct. og 75 pct. en videregående uddannelse. Lige i hælene kommer HTX, hvor 7 pct. tog en videregående uddannelse. Studenterkurser og HF sendte hhv. 64 og 61 pct. på en videregående uddannelse. I bunden ligger HHX, hvor kun 44 pct. har taget en videregående uddannelse i 21. Tallene for HHX skal ses i lyset af, at uddannelsen traditionelt har været både studieforberedende og rettet mod efterfølgende ansættelse på arbejdsmarkedet inden for bl.a. salg, kontor og finansiering. Med gymnasiereformen i 25 blev HHX sidestillet med de øvrige gymnasiale uddannelser og er nu primært forberedende til en videregående uddannelse. Figur 1: Hvor kom de fra, og hvor langt var de nået i 21? Ufaglærte i 21 (og uden igangværende uddannelse) Erhvervsuddannede i 21 (og uden igangværende uddannelse) Afsluttet videregående uddannelse i 21 pct Hf Gymnasiet mat Gymnasiet sprog HHX HTX studenterkursus 7 Note: En mindre gruppe er udeladt fra ovenstående figur (og de efterfølgende). Det drejer sig om personer, som endnu ikke har fuldført en videregående uddannelse, men som er i gang med en videregående uddannelse i 21. Alment gymnasium forkortes korrekt STX (mat. eller sprog.). Vi har i det efterfølgende benyttet betegnelserne, som de ligger i Danmarks Statistiks registre. DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 6

7 Som nævnt har 19 pct. af studenterne fra årgang 2 efterfølgende afsluttet en erhvervsuddannelse. Der er flest HHX-studenter, der har taget en erhvervsuddannelse (39 pct.). I den anden ende finder vi personer fra studenterkursus (7 pct.) og matematiske studenter. Det er dog i det hele taget værd at bemærke, at 1 pct. af de sproglige studenter og 7 pct. af de matematiske efterfølgende vælger at tage en erhvervsuddannelse, idet det almene gymnasium er målrettet de videregående uddannelser og i særdeleshed de lange videregående uddannelser. Når studenterne allerede har en ungdomsuddannelse og tager en erhvervsuddannelse, medfører det dobbeltuddannelse og udgør derfor et væsentligt omvalg. Den forholdsvis høje andel af faglærte peger mod et stort potentiale i forhold til at få de unge til at tage fx en erhvervsakademiuddannelse frem for en erhvervsuddannelse. Det skal ses i lyset af, at forholdsvis få fra de gymnasiale uddannelser i dag gennemfører en erhvervsakademiuddannelse. Som DEA tidligere har vist, så er der en væsentlig samfundsøkonomisk værdi ved erhvervsakademiuddannelser sammenlignet med erhvervsuddannelser på fx det merkantile område. Ser vi nærmere på, hvilke former for videregående uddannelser studenter har gennemført, så har ca. 13 pct. taget en erhvervsakademiuddannelse, mens ca. 37 pct. har taget en professionsbachelor. De resterende 5 pct. har taget en lang videregående uddannelse. Der er markant forskel på, hvilken type videregående uddannelse studenter fra forskellige gymnasiale uddannelse har gennemført. Som det fremgår af figur 2, har HF-studenterne særligt gennemført en professionsbachelor, hvilket er i tråd med, hvad andre undersøgelser på området viser (fx Lars Klewe 29). Studenterne fra det almene gymnasium har ikke overraskende særligt gennemført en lang videregående uddannelse. Erhvervsakademiuddannelserne er særligt populære blandt HHX erne og HTX erne, hvilket heller ikke er overraskende, idet mange erhvervsakademiuddannelser (ligesom HHX og HTX) er inden for det tekniske og merkantile område. Den uformelle arbejdsdeling mellem ungdomsuddannelserne, og hvad de bygger bro til, er interessant, når det gælder at fremme antallet af unge, som tager en videregående uddannelse. Der er således mulighed for at lave mere målrettede brobygningsforløb fx mellem HF og professionsuddannelserne. Det er allerede tilfældet i flere VUC ers udbud af HF, som laver særlige forløb målrettet pædagog- eller læreruddannelsen. Figur 2: Hvilke typer videregående uddannelser har studenterne gennemført? pct Hf Gymnasiet mat. Gymnasiet sprog. HHX HTX studenterkursus Lang videregående uddannelse Professionsbachelor Erhvervsakademiuddannelse DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 7

8 1.1 Studenterårgang s karakterer Forældrene den økonomiske baggrund Karakterer fra ungdomsuddannelsen har betydning for de unges uddannelsesvalg. Dem, der har færdiggjort en videregående uddannelse i 21, har således generelt et højere karaktergennemsnit fra deres ungdomsuddannelse, jf. figur 3. Det er velkendt, at forældrenes indkomst har betydning for, hvorvidt en ung starter på og gennemfører en videregående uddannelse. For alle ungdomsuddannelser på nær HF gælder, at forældre til studenter med afsluttet videregående uddannelse i 21 har en højere indkomst, jf. figur 4. Det er værd at bemærke, at HF-studenterne, som i 21 stadig var ufaglærte, kommer fra mere velhavende hjem end HF-studenter, som har afsluttet en videregående uddannelse i 21. Figur 3: Studenternes karakterniveau (fra afsluttet gymnasial uddannelse) Karakter 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 7,6 7,4 8, Hf 7,8 7,5 8,5 Gymnasiet mat. 7,9 7,6 8,4 Gymnasiet sprog. 8,2 7,6 7,7 8,4 8,2 8,2 7,9 7,7 7,4 HHX HTX studenterkursus Ufaglærte i 21 (og uden igangværende uddannelse) Erhvervsuddannede i 21 (og uden igangværende uddannelse) Afsluttet videregående uddannelse i 21 Figur 4: Forældrenes bruttoindkomst KR Hf Gymnasiet mat. Gymnasiet sprog. HHX HTX studenterkursus Ufaglærte i 21 (og uden igangværende uddannelse) Erhvervsuddannede i 21 (og uden igangværende uddannelse) Afsluttet videregående uddannelse i 21 Note: Forældres indkomst er defineret som gennemsnitsindkomsten for et forældrepar eller som indkomsten for enlige forældre. Indkomst beregnet i 212-priser. DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 8

9 Generelt er forældrenes indkomst højest for matematiske studenter. Dette gælder både for matematiske studenter, som forbliver ufaglærte, fuldfører en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Dernæst kommer de sproglige studenter, efterfulgt af HHX, HTX, studenterkursus og HF. Det gennemsnitlige indkomstspænd for forældre, hvis børn har fuldført en videregående uddannelse, er dog relativt lille på tværs af ungdomsuddannelserne. Det strækker sig fra den laveste gennemsnitlige indkomst for forældre til HF-studenter på 355. kr. til 465. kr. for forældre til matematiske studenter. At forskellen ikke er større kan blandt andet skyldes, at forældre med en vis indkomst i højere grad tilskynder deres børn til at tage en ungdomsuddannelse. 1.3 Forældrene uddannelsesniveauet Ser man på forældrenes uddannelsesniveau og sammenligner med tabel 1, er konklusionen, at der stadig foregår en vis uddannelsesmæssig afsmitning mellem generationerne. De to uddannelser, som på studenterårgang 2 har flest faglærte og ufaglærte, er HHX og HF. Det er også de to uddannelser, hvor der er flest forældre, som har en faglært uddannelse eller grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Unge fra årgang 2 med en HF og HHX har i højere grad forældre med ingen eller korte uddannelser. For HHX gælder det for sammenlagt 7 pct. af forældrene, at de har enten faglært eller grundskole som højeste uddannelsesniveau. For HF er det 6 pct. Når det gælder personer med matematisk studentereksamen, har de i højere grad forældre med en længerevarende uddannelse, jf. tabel 1. For matematisk studentereksamen er kun 35 pct. af studenternes forældre ufaglærte eller faglærte. Således bidrager HF og HHX i højere grad til social mobilitet, når det gælder en ungdomsuddannelse. Der kan således være et potentiale i at styrke disse uddannelsers evne til at transformere unge, som ikke umiddelbart ville vælge en videregående uddannelse. Tabel 1: Forældres uddannelsesniveau Højeste uddannelse blandt forældre Ungdomsuddannelse Ufaglært Faglært Professionsbachelor Erhvervsakademiuddannelse LVU Uoplyst Total HF Gymnasiet mat. Gymnasiet sprog. HHX HTX Studenterkursus I alt 16 pct. 44 pct. 7 pct. 25 pct. 6 pct. 2 pct. 1 pct. 7 pct. 28 pct. 7 pct. 32 pct. 24 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 34 pct. 7 pct. 32 pct. 17 pct. 1 pct. 1 pct. 17 pct. 53 pct. 7 pct. 18 pct. 4 pct. 1 pct. 1 pct. 11 pct. 45 pct. 9 pct. 29 pct. 6 pct. 1 pct. 1 pct. 17 pct. 34 pct. 5 pct. 23 pct. 15 pct. 6 pct. 1 pct. 12 pct. 38 pct. 7 pct. 28 pct. 14 pct. 1 pct. 1 pct. DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 9

10 2 social mobilitet og studenterårgang 2 En ting er at bringe de unge frem til en gymnasial ungdomsuddannelse. En anden er at få dem videre og løfte dem til et endnu højere uddannelsesniveau. Den socioøkonomiske baggrund har betydning for uddannelsesvalg for en ungdomsårgang. Blandt personer, hvor mindst én af forældrene har en universitetsuddannelse, er der en klar underrepræsentation af personer, som enten bliver faglærte eller forbliver ufaglærte i 21, jf. figur 5. Der er til gengæld en overrepræsentation af personer, som fuldfører en videregående uddannelse. Blandt personer, hvor den højeste uddannelse af de to forældre er ufaglært, er der en kraftig overrepræsentation af personer, der fortsat er ufaglærte i 21, eller som har en erhvervsfaglig uddannelse. Figur 5: Hvor langt når personer med forældre af forskellig uddannelse? 6 pct. Ufaglærte i 21 (og uden igangværende uddannelse) Erhvervsuddannede i 21 (og uden igangværende uddannelse) Afsluttet videregående uddannelse i Ufaglært faglært Erhvervsakademiuddannelse Professionsbachelor LVU Forældrenes uddannelsesniveau Note: Figuren viser forældrenes uddannelsesniveau ud ad X-aksen. Stolperne udtrykker over- eller underrepræsentation (i forhold til årgang 2 som helhed). En værdi større end betyder, at gruppen er overrepræsenteret, mens en værdi mindre end betyder underrepræsentation. Uddannelsesniveauet for et forældrepar er givet ud fra den af de to forældre med det højeste uddannelsesniveau. DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 1

11 Tabel 2 viser uddannelsesforløbet for årgangen 2 set i forhold til deres forældres uddannelsesniveau. Studenter, som har opnået en længere uddannelse end deres forældre, klassificeres som mønsterbrydere. I tabellen opererer vi med mønsterbrydere (et niveau op i forhold til forældre) og store mønsterbrydere (tre niveauer op i forhold til forældre). De store mønsterbrydere er angivet i blåt område og de almindelige i gråt område. Det er især studenter af ufaglærte, der er mønsterbrydere. Således er 81 pct. af studenterne med ufaglærte forældre mønsterbrydere, idet de enten har en faglært eller en videregående uddannelse i pct. af studenterne med ufaglærte forældre er rent faktisk store mønsterbrydere, idet de har en uddannelse, som er over tre niveauer højere end deres forældre. Det skal naturligvis ses i lyset af, at forældrenes uddannelse er lav. Ydermere er det sandsynligt, at studenter af ufaglærte er fagligt stærkere end børn af ufaglærte generelt (fx de, som ikke er blevet optaget på en gymnasial uddannelse herunder dem, som aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse). Det vil i givet fald indikere, at der sker en selektionsproces inden ungdomsuddannelsen. Tabel 2 viser videre, at det især er studenter, der har forældre med en professionsbachelor eller en lang videregående uddannelse, der får en lang videregående uddannelse. Blandt studenter med ufaglærte eller faglærte forældre er der henholdsvis 15 og 17 pct., der får en kandidatuddannelse. Selv om der er forholdsvis mange mønsterbrydere blandt studenterårgang 2, så viser de seneste opgørelser af den sociale mobilitet i OECD-landene, at Danmark stadig har noget at kæmpe for, når det gælder social mobilitet set i et internationalt perspektiv. Af OECD-analysen Economic Policy Reforms: Going for growth fra 21 fremgår det, at sandsynligheden i Danmark for at få en videregående uddannelse er 3 procentpoint højere for en søn, hvis far selv har en videregående uddannelse sammenlignet med en far, der kun har en ungdomsuddannelse. Det er samme forskel som i Italien, Finland og Luxemburg. Tabel 2: Mønsterbrydere 81 pct. (45 pct.) 59 pct. (23 pct.) 57 pct. (25 pct.) 39 pct. (N/A) N/A Årgang 2 s højest fuldførte uddannelser i 21 Kandidat BA Professionsbachelor Erhvervsakademiuddannelse Faglært Ufaglærte (under uddannelse) Ufaglærte (ikke under uddannelse) 15 pct. 17 pct. 25 pct. 3 pct. 49 pct. 6 6 pct. 6 pct. 7 pct. 9 pct. 14 pct. 24 pct. 27 pct. 25 pct. 28 pct. 16 pct. 1 pct. 1 pct. 1 pct. 7 pct. 4 pct. 26 pct. 26 pct. 2 pct. 13 pct. 5 pct. 6 pct. 5 pct. 5 pct. 5 pct. 5 pct. 13 pct. 1 pct. 9 pct. 8 pct. 7 pct. Ufaglært Faglært Erhvervs- Professionsbacheloakademiuddannelse LVU Uddannelsesniveau blandt forældre til årgang 2 DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 11

12 2.1 Hvilke ungdomsuddannelser kommer mønsterbryderne fra? Samlet set er det lidt over halvdelen af studenterårgang 2, der er mønsterbrydere og lidt over en fjerdedel, der er store mønsterbrydere. Studenter fra matematisk og sproglig linje på det almene gymnasium samt studenterkursister er mønsterbrydere over gennemsnittet. Især når det gælder store mønsterbrydere, er de matematiske studenter overrepræsenteret. Modsat har HHX og HF en underrepræsentation af både mønsterbrydere og store mønsterbrydere, når det gælder videregående uddannelse, jf. tabel 3. Som nævnt tidligere betød gymnasiereformen af 25, at HHX blev sidestillet med de øvrige gymnasiale uddannelser og i højere grad skulle være studieforberedende mod en videregående uddannelse. Tal fra Ministeriet for Børn og Undervisnings databank viser da også, at reformen har haft en effekt. Således er andelen af unge fra HHX, der begynder på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, vokset fra 37 pct. i 21 til 55 pct. i 28. Statistikken siger ikke noget om gennemførselsprocenten, men angiver alene, at der siden studenterårgang 2 trods alt har været en nødvendig og stigende mønsterbrudsbevægelse på HHX. Tabel 3: Hvilke ungdomsuddannelser kommer mønsterbryderne fra? Antal Ungdomsuddannelse Mønsterbrydere Andele (justeret) Store mønsterbrydere Mønsterbrydere Store mønsterbrydere HF pct. 17 pct. Gymnasiet mat pct. 41 pct. Gymnasiet sprog pct. 34 pct. HHX pct. 18 pct. HTX pct. 25 pct. Studenterkursus pct. 34 pct. Samlet pct. 27 pct. Note: De justerede andele er andelen blandt personer med forældre, der ikke har en universitetsuddannelse. Disse personer kan pr. definition ikke være mønsterbrydere. Den justerede andel siger dermed noget om, hvordan potentialet for mønsterbrud udnyttes.

13 Tabel 4: Mønsterbryderne fra HF HF Mønsterbrydere (store) 79 pct. (47 pct.) 59 pct. (8 pct.) 5 pct. (7 pct.) 17 pct. (N/A) N/A HF Årgang 2 s højest fuldførte uddannelser i 21 Kandidat BA Professionsbachelor Erhvervsakademiuddannelse Faglært Ufaglærte (under uddannelse) Ufaglærte (ikke under uddannelse) 5 pct. 5 pct. 7 pct. 11 pct. 17 pct. 3 pct. 3 pct. 6 pct. 6 pct. 12 pct. 39 pct. 42 pct. 38 pct. 4 pct. 33 pct. 9 pct. 8 pct. 11 pct. 6 pct. 9 pct. 23 pct. 23 pct. 21 pct. 17 pct. 1 pct. 6 pct. 6 pct. 7 pct. 8 pct. 9 pct. 15 pct. 12 pct. 12 pct. 12 pct. 1 pct. Ufaglært Faglært Erhvervs Professionsbachelor akademiuddannelse LVU Uddannelsesniveau blandt forældre til HF er årgang 2 Ser vi nærmere på HF erne, så viser tabel 4, at det især er børn af forældre med en professionsbachelor, der ikke er mønsterbrydere i samme grad som årgangen som helhed. Kun 17 pct. af de med forældre, der har en professionsbachelor, er således mønsterbrydere. Blandt årgangen som helhed er det 39 pct., jf. tabel 2. Til gengæld viser tabellen, at der er flere HF-studenter med ufaglærte eller faglærte forældre, som får en professionsbachelor. Dette peger igen i retning af, at HF bygger bro til nogle særlige uddannelser. Figur 6: Kandidat Mønsterbrydernes højst fuldførte uddannelse fordelt på køn Bachelor Erhvervsakademiuddannelse 1 pct. Professionsbachelor Faglært 2.2 Køn, geografi og mønsterbrud Kvinderne er i højere grad mønsterbrydere end mænd. Der er nemlig ca. 51 pct. af kvinderne, der er mønsterbrydere. Dette gælder kun for 43 pct. af mændene. Til gengæld er mænd i højere grad repræsenteret blandt de store mønsterbrydere Ser vi på hvilken uddannelse hhv. de kvindelige og mandlige mønsterbrydere får, så viser figur 6, at de kvinder mænd DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 13

14 mønsterbrydende mænd i højere grad end kvinder afslutter en kandidatuddannelse. De mønsterbrydende kvinder får især en professionsbachelor. Dermed synes kønnenes traditionelle valg af uddannelsesområder også at spille ind på graden af mønsterbrud. Ser vi på, hvor mønsterbryderne kommer fra geografisk, så viser figur 7, at det gamle Bornholms Amt har den største overrepræsentation af både mønsterbrydere og store mønsterbrydere. Nordjyllands Amtskommune har også en overepræsentation af begge typer af mønsterbrydere og er ligesom Bornholms Amtskommune placeret i Danmarks ydreområder. Storstrøms-, Sønderjyllands-, Roskilde- og Vestsjællands Amtskommune er underrepræsenteret, både hvad angår andelen af mønsterbrydere og store mønsterbrydere. Ribe- og Ringkøbings Amtskommuner er overrepræsenteret mht. mønsterbrydere, men underrepræsenteret, når det kommer til de store mønsterbrydere, hvilket kan skyldes en stor koncentration mht. professionsbachelorer. Figur 7: Hvor kommer mønsterbryderne fra? pct. Mønsterbrydere Store mønsterbrydere Bornholms Amtskommune Københavns Amtskommune Københavns og Frederiksberg Kommuner Nordjyllands Amtskommune Frederiksberg Amtskommune Aarhus Amtskommune Vejle Amtskommune Fyns Amtskommune Viborg Amtskommune Ribe Amtskommune Over- og underrepræsentation af mønsterbrydere i gamle amter Ringkøbing Amtskommune Storstrøms Amtskommune Sønderjyllands Amtskommune Roskilde Amtskommune Vestsjællands Amtskommune

15 2.3 Mønsterbryderne hvilke uddannelser får de? Mønsterbrydere fra HHX er sammenlignet med mønsterbrydere på de andre ungdomsuddannelser overrepræsenteret inden for erhvervsuddannelser og erhvervsakademiuddannelser. HTX erne er også flittige brugere af erhvervsakademiuddannelserne, men flest tager enten en professionsbachelor eller lang videregående uddannelse. Ser vi på, hvilket uddannelsesniveau de enkelte mønsterbrydere når til, er der en række interessante tendenser. Mønsterbrydere fra HF får især en professionsbachelor, jf. figur 8. Dette er på sin vis ikke så mærkeligt, i og med HF ere generelt er overrepræsenteret på professionsbacheloruddannelser. Mønsterbrydere fra matematisk linje på det almene gymnasium får især en lang videregående uddannelse. Mønsterbrydere fra sproglig linje på det almene gymnasium får helt overvejende enten en professionsbachelor eller en lang videregående uddannelse. Figur 8: Hvilke uddannelser får mønsterbryderne? Kandidat Bachelor Professionsbachelor Erhvervsakademiuddannelse Faglært pct Hf Gymnasiet mat. Gymnasiet sprog. HHX HTX studenterkursus DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 15

16 3 De frafaldne: Hvor mange afbryder deres uddannelse? De videregående uddannelser har i mange år kæmpet med høje frafaldsprocenter. Mange frafaldne er omvælgere, som fortryder deres studie og påbegynder et nyt på enten samme niveau eller et andet videregående niveau. Tabel 5 viser, at hver fjerde af de videregående uddannelsesforløb, som studenterne fra årgang 2 påbegyndte, blev afbrudt undervejs. Ser vi på de studenter, som startede på en erhvervsuddannelse, er der 19,3 pct. af disse, som efterfølgende afbrød uddannelsen. En del af dette kan skyldes manglende praktikplads. Endelig er der et betydeligt frafald på erhvervsakademiuddannelserne på 31,7 pct. og på 23,8 på professionsbacheloruddannelserne. Tabel 5: Hvor mange afbrudte forløb i alt? 3.1 De frafaldne hvad bliver der af dem? EUD Erhvervsakademiudd. Professionsbachelor LVU-BA LVU-KAN I alt Antal opstartede forløb Antal afbrudte forløb ,3 Andel afbrudt pct , , , , ,3 Mange af dem, som falder fra, begynder efterfølgende på en ny uddannelse. Tabel 6 viser, at godt 43 pct. af dem fra studenterårgang 2, som i perioden 21 til 21 er faldet fra en kandidatuddannelse, har afsluttet en bacheloruddannelse i 21. Når ikke flere frafaldne på kandidatstudier har en bachelor, skyldes det, at 3+2-modellen (tre års bachelor- + to års kandidatstudie) langt fra var implementeret på alle uddannelser op gennem erne. 25 pct. af dem, som faldt fra en kandidatuddannelse, har alligevel afsluttet en kandidatuddannelse i 21. Formodentlig er de skiftet til en anden kandidatuddannelse. Samlet set tyder analysen på, at der er et potentiale i at mindske frafaldet med henblik på at øge uddannelsesniveauet og styrke den sociale mobilitet. Ser vi nærmere på fordelingen mellem de forskellige erhvervsrettede og videregående uddannelser, så er der flest afbrud på universitetsbacheloruddannelserne (35 pct.). I den anden ende finder vi kandidatuddannelser, hvor blot 13,9 pct. af studenter, som startede på en kandidatuddannelse, har afbrudt denne. At den ikke er højere kan dog til dels forklares med, at universitetsstuderende som oftest falder fra på bachelordelen. Blandt dem, der er faldet fra en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbachelor, har den største andel godt 3 pct. for begge uddannelser i 21 stadig kun deres gymnasieuddannelse. Blandt studenter, som faldt fra en universitetsbacheloruddannelse, er det knap 3 pct., som har en gymnasial uddannelse som den højst fuldførte uddannelse i 21. Det er værd at bemærke, at knap 23 pct. af dem, der er faldet fra en professionsbachelor og knap 32 pct. af dem, som er faldet fra en erhvervsakademiuddannelse, senere har gennemført en erhvervsuddannelse, hvilket må siges at være et markant omvalg. DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 16

17 Tabel 6: Frafaldne: Hvilken uddannelse har de, der er faldet fra et uddannelsesforløb, i 21? fordelt på det uddannelsesforløb, de er faldet fra Uddannelsesniveau i 21 Hvilken uddannelse er man faldet fra? ProfessionsErhvervs Ufaglært EUD bachelor akademi uddannelse LVU LVU Sum BA KAN LVU-KAN 9,6 3,3 2,5 16,7 43,1 24,9 1 LVU-BA 28,1 12,7 9,2 18,6 12,8 18,7 1 Professionsbachelor 3,8 22,8 1,1 23,6 4,5 8,3 1 Erhvervsakademiuddannelse 32,6 31,5 12,7 12,6 5,6 5,1 1 EUD 31,7 26,4 1,2 18,8 6,1 6,9 1 Som det fremgår af tabel 6, er der en vis mobilitet mellem uddannelsesniveauerne. Fx tager knap 19 pct. af årgangens frafaldne på universitetsbacheloruddannelserne en professionsbachelor, mens det er næsten 17 pct. på kandidatuddannelsen, der skifter til en professionsbachelor. Spørgsmålet er dog om ikke mobiliteten trods alt kan øges. I hvert fald har DEA tidligere vist, at der er en del meritproblemer i det danske videregående uddannelsessystem, som besværliggør ovenstående type uddannelsesskift udfordringer som en sammenhængende strategi for videregående uddannelser kan være med til at løse.

18 4 Studenterne fra årgang 2 uden en videregående eller kompetencegivende uddannelse Der er ca. 4.3 personer fra årgang 2, der ikke har fået en videregående eller en erhvervsuddannelse i 21, jf. tabel 7. Dette svarer til ca. 16 pct. af hele studenterårgangen. Heraf er ca. 27 pct. i gang med en uddannelse, mens ca. 73 pct. ikke er i gang med en uddannelse. Tabel 7: Hvor mange får ikke en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse? Status for uddannelse i 21 Antal Pct. Ser vi nærmere på dem, som hverken har en videregående uddannelse, en erhvervsuddannelse eller er i gang med en uddannelse i 21, er der en overrepræsentation af mænd. Således er godt 56 pct. af dem, som ikke har taget eller er i gang med en uddannelse efter 1 år, mænd. Til sammenligning udgør mændene 42,3 pct. af studenterårgangen 2, jf. tabel 8. Der er endvidere en overrepræsentation af studenter, hvis forældre var ufaglærte, mens der er en underrepræsentation af studenter, hvis forældre har en professionsbachelor eller lang videregående uddannelse. I gang Ikke i gang I alt Endelig er der en overrepræsentation af HF-studenter og HHX-studenter. Dette er med til at bekræfte et billede af, hvem der er den mest sårbare gruppe i forhold til aldrig at få en videregående uddannelse. Tabel 8: Hvem er det, der ikke får en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse? Kategorisering i gang Ikke i gang årgang 2 Køn Kvinde Mand 45,3 54,7 43,8 56,2 57,7 42,3 Oprindelse Dansker Indvandrer Efterkommer 92,4 4,6 3, 9,9 5,2 3,9 95,3 2,7 2, Forældres uddannelse Ufaglært Faglært Erhvervsakademiuddannelse Professionsbachelor LVU 13,8 35,7 6, 29,7 15, 19,8 39,9 6,5 23,3 1,6 12,8 38,3 7,1 27,6 14,3 Ungdomsuddannelse HF Matematisk studentereksamen Sproglig studentereksamen HHX HTX Studenterkursus Antal alt 17,2 34, 27,8 13,9 5, 2,1 18,1 22,6 21, 29,5 6,8 2,1 13,4 32,9 23,4 23, 6,3 1, DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 18

19 4.1 Søgeadfærden blandt dem uden videregående uddannelse I det efterfølgende sættes fokus på de personer fra studenterårgangen 2, som har søgt ind på en videregående uddannelse via KOT, men aldrig er kommet ind. KOT har siden 1977 koordineret optagelsen til (langt hovedparten af) landets videregående uddannelser. Omkring 1 pct. af studenterårgangen 2 har i perioden fra 2 til 21 søgt ind på en videregående uddannelse via KOT, men er aldrig blevet optaget. Knap 7 pct. af dem, som aldrig blev optaget, har søgt ind inden for de første fire år efter afslutning af deres studentereksamen. En person kan have søgt ind flere gange. 2,1 pct. af dem, som aldrig blev optaget, forsøgte ti år efter afslutning af deres studentereksamen at komme ind på en videregående uddannelse. Figur 9: PCT Ikke optagne efter den uddannelse, der er søgt ind på LVU professions- ØVRIGE Erhvervs- BAchelor Akademiuddannelse Uddannelse, der søges ind på Størstedelen (ca. 69 pct.) af dem, som blev afvist, har søgt ind på en lang videregående uddannelse, mens godt 21 pct. har søgt ind på en professionsbacheloruddannelse, jf. figur 9. Kun en meget lille andel søgte ind på erhvervsakademiuddannelser. Note: Kategorien øvrige dækker over uddannelser, som ligger uden for det videregående uddannelsessystem, som KOT har administreret. Mange af de ikke optagne lader sig slå ud af det første afslag, jf. figur 1. Hele 86 pct. af dem, der ikke er kommet ind på en videregående uddannelse via KOT, søger kun én gang. 11 pct. søger to gange, mens kun en lille andel søger flere end to gange. Figur 1: Ikke optagne efter antal gange, der er søgt ind via KOT pct. 9 86, ,1 2,2,3,1,, Antal gange, der er søgt ind via KOT DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 19

20 Figur 11: Personer, som har søgt ind på en videregående uddannelse via KOT, men blev afvist. fordeling efter år for ansøgning. 25 PCT. 2 17,2 17,9 19, ,1 1 9,1 7,7 5 5, 3, 1,9 2,6 2, ÅR FOR ANSØGNING (OG AFSLAG) Figur 11 viser, hvornår studenterne fra årgang 2, som blev afvist, søgte ind på en videregående uddannelse. Som det fremgår, søgte knap 7 pct. af dem, som aldrig blev optaget, ind inden for de første fire år efter afslutning af deres studentereksamen. 2,1 pct. af dem søgte ind 1 år efter afslutning af deres studentereksamen. De fleste af dem, som søgte ind på en videregående uddannelse i de første fire år, søgte ind på en lang videregående uddannelser, jf. figur 12. Ansøgningerne til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser fordeler sig over en længere periode. Figur 12: antal ansøgninger Fordeling af ansøgninger efter uddannelse og tid LVU Professionsbachelor/ Erhvervsakademiuddannelse År for ansøgning (og afslag) DEA Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? 2

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Resume Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet OM UNDERSØGELSEN Analysen følger uddannelsesadfærden i perioden fra 2000 til 2010

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Analyse 11. september 2013

Analyse 11. september 2013 11. september 2013 Karakterkrav på erhvervsskoler reducerer kun frafald marginalt Af Kristian Thor Jakobsen I den senere tid er indførelsen af adgangskrav på landets erhvervsskoler blevet diskuteret. DA

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en 9. klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år 1. I dette notat

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2017

Det almene gymnasium i tal 2017 Det almene gymnasium i tal 2017 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 Eleverne før, under og efter 7 Det

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indsigt om gymnasiale uddannelser

Indsigt om gymnasiale uddannelser DI Den 27. oktober 2014 rada Indsigt om gymnasiale uddannelser 1. Indledning Regeringen har bebudet et udspil, der skal øge den faglige kvalitet i de gymnasiale uddannelser. Dette udspil skal også forholde

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2016

Det almene gymnasium i tal 2016 Det almene gymnasium i tal 2016 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 Eleverne - før, under og efter 7 Det

Læs mere

Fakta og myter om det almene gymnasium 2015

Fakta og myter om det almene gymnasium 2015 Fakta og myter om det almene gymnasium 2015 2 Danske Gymnasier Fakta og myter om det almene gymnasium Det fyger med tal og statistikker i tidens uddannelsespolitiske debat. Normalt er det godt med tal,

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker?

Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? Hvilke private virksomheder ansætter den første akademiker? 1 Rapporten er udarbejdet i samarbejde med EPAC v/johan Kuhn, Jellebakken 1, 8240 Risskov, CVR-33927258 Redaktion: Claus Aastrup Seidelin, Cheføkonom

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder

Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder Resume Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder OM UNDERSØGELSEN Hvem undersøger vi? Undersøgelsen tager udgangspunkt i kandidater med en lang videregående uddannelse, som dimitterede i perioden 2001

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

60 pct.-målsætningen: Effekt på uddannelsesniveau, og offentlige finanser

60 pct.-målsætningen: Effekt på uddannelsesniveau, og offentlige finanser Resume 60 pct.-målsætningen: Effekt på uddannelsesniveau, arbejdsudbud og offentlige finanser Tre DREAM-beregninger på effekter af regeringens mål om, at 60 pct. af en årgang skal have en videregående

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere