Menneske først. arkitektur og rehabilitering. En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menneske først. arkitektur og rehabilitering. En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler"

Transkript

1 Tid: 31.oktober december 2003 Sted: Meldahls Smedie, Kunstakademiets Arkitektskole, København Tilrettelæggelse: Anne-Lise Christensen, Gustavo Ribeiro og Jens Hvass Menneske først arkitektur og rehabilitering En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler

2 København Menneske først arkitektur og rehabilitering En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler Til Statens Kunstfond, arkitekturudvalget Hermed fremsendes en ansøgning om støtte til gennemførelsen af udstillingen Menneske først - arkitektur og rehabilitering. Udstillingen vil finde sted i Kunstakademiets Arkitektskoles udstillingsfaciliteter i Meldahls Smedie på Holmen i København i perioden Op igennem 60erne og 70erne stod det danske hospitalsvæsen som et eksempel til efterfølgelse verden over - det skandinaviske velfærdssamfund formåede i sin tidlige form at skabe et hospitalssystem i verdensklasse. Men sådan er det ikke mere. Det er måske for dramatisk at tale om en fundamental krise for det danske hospital, men det er efterhånden fra mange sider erkendt, at det kræver andet og mere end organisatorisk-bevillingsmæssige justeringer at genskabe respekten om og menneskeligheden i det danske hospitals- og sundhedsvæsen. Udstillingen Menneske Først vil fokusere på Sarah Network, et netværk af rehabiliteringshospitaler, som siden 1970erne er vokset frem i Brasílien. De er alle tegnet af den brasilianske arkitekt, João Filgueiras Lima - bedre kendt som Lelé - i nært samarbejde med Sarah Networks leder, Aloysio Campos da Paz. Disse to menneskers enestående samarbejde igennem nu mere end 30 år har systematisk endevendt alle aspekter af rehabiliteringsarbejdet og de ideelle rammer derfor, og der er ud af denne stadigt fortsatte afsøgning opstået en plejekultur og en dertil hørende hospitalsarkitektur af en udsøgt skønhed og afklarethed. Sarah Network er således måske det sted i verden, hvor det patientfokuserede plejearbejde, som alle taler om, men som kun få reelt praktiserer, er gennemført med størst konsekvens, og der foregår hver dag, fornemt understøttet og struktureret af Lelés lydhørt responsive arkitektur, et plejearbejde af humanistisk dybde. En udstilling om Sarah Network vil have et endog særdeles stort inspiratorisk potentiale i forhold til den videre udvikling af det danske hospital. Vi er derfor overbeviste om det frugtbare i at præsentere Sarah Networks unikke praksis i Danmark for en bred kreds af fagfolk indenfor arkitekt-, læge- og hospitalsadministrationsverdenen - dialogpotentialet overfor det danske hospitals nuværende situation er stort og yderst frugtbart. Vi vil således med det foreliggende foreslå og forestå afholdelsen af en udstilling med tilhørende katalog og konference, som vil præsentere Sarah Network for et dansk publikum, og vi søger hermed om økonomisk støtte til gennemførelsen heraf. Vi har gennem det medsendte materiale søgt at give en fyldestgørende beskrivelse af udstillingsprojektet og dets relevans for danske forhold. Har De imidlertid spørgsmål eller ønsker om yderligere oplysninger, står vi meget gerne til rådighed. Med venlig hilsen og håbet om positiv respons Anne-Lise Christensen, Dr.h.c. professor emeritus, Gustavo Ribeiro, arkitekt phd, og Jens Hvass, arkitekt phd

3 Menneske først arkitektur og rehabilitering En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospitaler Indhold: 2 Introduktion 3 Lelé og Sarah Network 4 Det danske hospitals krise 5 Den nu foreliggende dokumentation 6 Udstilling 7 Konference / Katalog 8 Målgruppe / Tidsplan 9 Budget og regnskab / Om tilrettelæggerne 10 Budget for udstilling, konference og katalog Vedlagte bilag: Curriculum Vitae for Anne-Lise Christensen Curriculum Vitae for Gustavo Ribeiro Curriculum Vitae for Jens Hvass Folder: Architecture & Rehabilitation Artikel: Mødet med patienter og pårørende Artikel: Sarah Network Lelé, João Filgueiras Lima, arkitekt for Sarah Network gennem en menneskealder Lelé og Sarah Network Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, Sarah Network, er et netværk af rehabiliteringshospitaler med speciale indenfor lidelser og defekter vedrørende bevægelsesapparatet, som siden 1970erne er vokset frem i Brasílien. Ud over hovedafdelingen i Brasília har Sarah Network idag afdelinger i São Luís, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte og Rio de Janeiro, og yderligere enheder er under planlægning og indkøring i andre egne af Brasílien. Sarah Network består således idag af seks enheder, med yderligere én nær ibrugtagelse, tre under opførelse og flere på tegnebrættet. Sarah råder således aktuelt over sengepladser og har på årsbasis patientdage og dagpatientkonsultationer som del af det meget omfattende opfølgende arbejde. Samtlige Sarah Networks enheder er tegnet af den brasilianske arkitekt, João Filgueiras Lima, ofte blot kaldet Lelé. Og den nu gennem mere end 30 år fortsatte dialog om udviklingen af den arkitektoniske ramme for Sarah Network mellem Lelé og Sarahs leder, Dr. Aloysio Campos da Paz, udgør et både i brasiliansk og international sammenhæng enestående samarbejde mellem lægevidenskab og arkitektur, som har frembragt en hospitalsarkitektur, der møder patient og arbejdssituation med en sjælden præcision og klarhed. Dette samarbejde er solidt rodfæstet i Sarah Networks grundlæggende principper, hvori arkitektur og teknologi spiller en central rolle ikke kun som én gang skabte, statisk selvforklarede størrelser, men som dynamiske enheder i konstant udvikling og samspil med patient og bruger. Patienten stilles i centrum, ikke blot som objekt for påførelsen af en række teknikker og teknologier, men som menneskeligt væsen, som subjekt i en holistisk referenceramme, hvor familie og nærmiljø systematisk inddrages i behandlingsforløb og genoptræning. Og Sarahs leder, Dr. Aloysio Campos da Paz, formår gennem sin stærkt karismatiske ledelse at føre en hvilken som helst problemstilling i det moderne hospitals komplekse dagligdag tilbage eller rettere frem dertil, hvor den retteligt burde være: Hvad er bedst for patienten? Arkitekten Lelé er rummelig og konsekvent i sin tankegang, gennemmusikalsk, visionær, politisk engageret og udtalt økologisk bevidst. En stærk humanisme gennemsyrer hele hans produktion, om end den nok kommer stærkest til udtryk i hans arbejde gennem en menneskealder for Sarah Network. 3

4 Lelés arkitektur er unik i sin brug af materialeminimerede konstruktioner og præfabrikerede elementer, som bliver til arkitektur af stor musikalsk funktionalitet. Trods sit konstruktivt-strukturelle udgangspunkt er han ikke-formalist, og han formår med stor ækvilibrisme at bøje sine byggesystemer over et dybt humanistisk grundsyn, så de smidigt og elegant tilpasser sig den konkrete opgave i en stærk dialog med klima, sted, opgavens natur og kulturelle kontekst. Hvor det typiske moderne hospital qua sin arkitektur og organisationsmåde står i vejen for, at patienten reelt sættes i centrum, formår Lelé i sine rammer for Sarah Network på forbilledlig vis at understøtte den mellemmenneskelige dimension i plejearbejdet. Vi har i marginspalten lavet et lille billedessay for at anskueliggøre frodigheden, klarheden, elegancen og den stærkt humane dimension i Lelés rammer for Sarah Networks virke. Dans som integreret del af rehabiliteringsarbejdet ved Sarah Network. In a world where the value of a human life is placed on a financial scale and healthcare is rendered in accordance with an individual s capacity to pay, Sarah has proven that with a competent and responsible application of citizens tax funds a network such as this one can be established. All we need is hard work, dedication, and the courage to believe in Utopia. Fra videoen: Building an Ideal. The Sarah Network in 5 minutes Der er i den nuværende situation behov for en omfattende diskussion af hele det underliggende paradigme Det danske hospitals krise Op igennem 60erne og 70erne stod det danske hospital og det danske hospitalsvæsen som et eksempel til efterfølgelse verden over - det skandinaviske velfærdssamfund formåede i sin tidlige form at skabe et hospitalssystem i verdensklasse. Men Danmark har idag mistet denne position. Krise er måske for meget sagt, men kritikken af og utilfredsheden med de danske hospitaler og den service og behandling, de idag tilbyder, har været stadig tiltagende igennem de senere år. Vores hospitaler har ikke været videreudviklet siden 70erne, og de justeringer, som trods alt har fundet sted, har stort set været af reaktiv natur, dikteret af nye teknologiers fordringer og snævert økonomisk begrundede rationaliseringsbestræbelser. Stadig mere snærende budgetter i forhold til voksende lønudgifter og krav til teknologiske investeringer har tvunget vore hospitaler ind i ganske defensive positioner, og der har på den baggrund ikke været rum for mere visionær nytænkning. Det er tankevækkende, at hvor Danmarks udgifter til sundhed og hospitalsdrift i perioden var svagt faldende fra ca. 7% til ca. 6,5% af vores BNP (bruttonationalprodukt), var de tilsvarende udgifter i samtlige de lande, vi ellers sammenligner os med, markant stigende, og for eksempel udgifterne til det amerikanske sundhedsvæsen voksede således i samme periode fra ca. 8% til ca. 15% - vel at mærke af et væsentligt større af BNP end vores danske. Med den nuværende teknologiske udvikling vil fremtidens sundhedsvæsen sandsynligvis aldrig blive i stand til at give alle den fulde, teknisk mulige reparation af enhver opstået sygdom eller skavank, hvor vi til gengæld med stor fordel både for den enkelte og for samfundsøkonomien ville kunne tildele hinanden den optimale forebyggende indsats. Og vi må ikke, som det er sket op gennem de sidste par årtier, renoncere på den menneskelige dimension i plejearbejdet. Der er således brug for systematisk nytænkning og redefinition af hele sundhedssektoren - herunder i høj grad af de organisatoriske og arkitektoniske rammers betydning. Løsningen ligger således ikke i blot at pumpe flere penge ud i det eksisterende system. Dets selvforståelse vil bare medføre budgetter, som voksede over alle bredder - uden nødvendigvis at løse den fundamentale opgave: at varetage folkesundheden. Det senindustrielle samfund har genereret sin vifte af velfærdssygdomme, som er både bekostelige og utilfredsstillede at reparere på den nuværende måde. Selv med 15% af BNP fremviser det amerikanske sundhedsvæsen fundamentale strukturelle proble- 4

5 Sarah Network er måske det sted i verden, hvor patienten mest konsekvent er sat i centrum. Fra det øjeblik en patient træder indenfor, er alt tilrettelagt, så der ikke forekommer ventetider. Ambulatoriet, hvor patienten første gang møder læge og terapeut, er i Sarah Networks enheder udformet, således at de inviterer til om nødvendigt i konsultationssituationen at tilkalde yderligere ekspertise. Alle nødvendige undersøgelser bliver øjeblikkeligt iværksat og en første behandlingsplan etableret samme dag. Arkitekturen understøtter behandlingen Sarah Brasília, solterrasser ud for sengeafsnit mer. Hospitalssystemets nuværende selvforståelse giver sammen med de nuværende levemønstre et noget nær uendeligt behandlingsbehov. Der er derfor i den nuværende situation behov for en omfattende diskussion af hele det underliggende paradigme - en diskussion som hverken det politisk-administrative system eller de forskellige faglige miljøer idag synes i stand til at formulere. Ud af en sådan grundlagsdiskussion ville der naturligt udspringe andre organiseringsmønstre, behandlingsformer og -prioriteringer med dertil hørende behov for arkitektoniske rammer med radikalt andre kvaliteter end den nuværende hospitalsarkitektur, som så at sige materialiserer det klassisk naturvidenskabelige, mekanistiske paradigme. Fra lægeside lyder det sådan: De fysiske rammer betyder meget for dagligdagen. Således mener 87 pct. [af speciallægerne], at de fysiske rammer er væsentlige for den faglige præstation. 61 pct. mener, at de nuværende fysiske rammer er til væsentlig gene for patientbehandlingen, skriver Torben Mogensen i Speciallæge, en dans på roser! Ugeskrift for Læger nr. 19, maj Andetsteds i samme udgave af Ugeskrift for Læger udtrykker Torben Mogensen det således: Vi ved, at alle involverede i patientbehandlingen, inklusive direktioner og bestyrelse, arbejder ud fra et ønske om det bedste for vores patienter. Jeg tror, at mange af frustrationerne kan undgås, hvis rammerne bliver mere stabile. Dertil kommer, at de fysiske rammer på arbejdspladsen må opprioriteres. Ikke bare er de teknologiske fordringer til det moderne hospital stadigt voksende. Arbejdstiden, og dermed den menneskelige kontaktflade med patienterne, er gennem de seneste årtier blevet en stadig tungere omkostning. Og de rationaliseringsbestræbelser, som man har gjort sig for at imødegå denne udvikling, har medført det uheldige, at ventelisterne er svulmende, og at undersøgelses- og behandlingsforløb er alt andet end tilfredsstillende endsige optimale for både patienter, læger og sygeplejersker. Dels har vi måttet lære at leve med urimeligt lange ventetider, men ikke mindst er det graverende, at sygeplejerskerne, som i høj grad har stået for den menneskelige dimension i plejearbejdet, idag bruger mere tid i mødelokaler og foran computerskærmene end sammen med patienterne. Her ville en gentænkning af de organisatoriske og arkitektoniske rammer i lyset af en dybere forståelse af den måde, de strukturerer plejearbejdet på, kunne få noget langt bedre og mere værdigt ud af samme ressourcer og give reelle muligheder for at genindsætte patienten i det centrum, han m/k fortjener at være i ethvert behandlingsforløb. Og her viser Sarah Network gennem sin organisation af sine Human Resources og sin konsekvent patientfokuserede arkitektur nogle lysende klare eksempler på, hvordan man også kunne gøre. Den nu foreliggende dokumentation Sarah Network er efterhånden almindeligt anerkendt for sin konsekvente og på visse områder ganske kontroversielle måde at håndtere sit rehabiliteringsarbejde på. Men der foreligger stadig kun en yderst sparsom dokumentation af både Sarah Network og Lelés hospitalsarkitektur. På baggrund af studierejser til Brasílien i marts-april og juli-september 2002 med længerevarende ophold ved Sarah Network har vi opbygget et ganske omfattende registreringsmateriale om Sarah Network og Lelés arkitektur, med en omfattende samling kildetekster, et meget stort fotografisk dokumentationsmateriale samt en lang række interviews med cen- 5

6 Sarah Network benytter sig af et omfattende register af højt avanceret teknologi til diagnosticering og evaluering af rehabiliteringsarbejdet. Her er det for eksempel Gait-laboratoriet til undersøgelse af bevægelsesmøntre, hvor videoog computerregistreringer kan være med til at optimere hjælpemidler og kirurgiske indgreb trale skikkelser i Sarah Network. Suppleret med yderligere materiale fra Sarah og CTRS, Sarahs byggekomponent- og inventarfabrik, vil dette materiale udgøre et fornemt materiale for en udstilling om Sarah Network og dets enestående patient-fokuserede rehabiliteringsarbejde. Samtidig med afholdelsen af den her skitserede udstilling påregner vi at forestå en forelæsningsrække på Kunstakademiets Arkitektskole omkring Sarah Network og Lelés tilgang til arkitektur. I forbindelse med åbningen af udstillingen planlægger vi at publicere en artikel om Sarah til offentliggørelse i tidsskriftet Arkitekten samt et engelsksproget fagtidsskrift, samt at forestå en forelæsningsrække på Kunstakademiets Arkitektskole omkring Sarah Network og Lelés tilgang til arkitektur. Parallelt med forberedelserne af dette udstillingsprojekt arbejder Jens Hvass med et mere omfattende case-studium omkring Sarah Network som del af hans forskningsprojekt, Lægekunstens Rum, omkring den arkitektoniske rammes evne til at understøtte menneskets helbredelsesproces. Om muligt vil dette søges afsluttet inden udstillingens åbning. Udstillingen Menneske først Den bedste måde at tilegne sig Sarah Networks særlige behandlingsmetodik og yderst bevidste arbejde med sine human ressources og sin arkitektoniske ramme ville selvfølgelig være selv igennem en længere periode at opholde sig på Sarah og således skabe sig en egen erfaring heraf gennem en fortsat kontakt med patienter og personale og den direkte oplevelse af arkitekturen og dens særlige kvaliteter. Men dette ligger ud over mulighederne for de fleste - ud over at det ville gribe forstyrrende ind i Sarahs dagligdag i den udstrækning det blev praktiseret i større udstrækning. Vi ser derfor en udstilling med tilhørende konference og katalog om Sarah Network, dets enestående humane arkitektur og konsekvent patientfokuserede pleje som et yderst betydningsfuldt bidrag til udviklingen af fremtidens hospital. Udstillingen vil finde sted i Meldahls Smedie, Kunstakademiets Arkitektskoles udstillingsfaciliteter på Holmen i København, i perioden 31. oktober til 7. december og vil være åben alle dage fra Meldahls Smedie udgør med sine 730 m 2 en yderst velegnet ramme for denne udstilling, og Kunstakademiets Arkitektskole har i pågældende periode tilbudt at stille sine faciliteter til rådighed for både afholdelse af konference og udstilling. Udstillingen vil benytte sig af en bred vifte af virkemidler for bedst muligt at viderekommunikere Sarah Networks virkelighed og præcisere dets dialogpotentiale i forhold til den danske situation. Præsentationen vil således ikke bare bero på skitser, tegninger og fotostater. Også modeller og en lang række objekter (udrustning, inventar, byggekomponenter mv.) fra Sarahs virkelighed vil sammen med video-dokumentation og dias-baserede AV-produktioner indgå i udstillingens dokumentation af Sarah Network. Vi vil derfor i samarbejde med Sarah Networks bygge- og inventarfabrik i Salvador, CTRS (Centro de Tecnologia da Rede Sarah), få udarbejdet en række byggeelementer til illustration af byggesystemet, objekter som for eksempel senge, skærme osv. fra Sarahs åbne sengeafsnit samt modeller, som for eksempel kunne vise den unikke rumlige organisering af Sarahs ambulatorier og sengeafsnit og samtidig illustrere den måde, hvorpå Lelé i troperne har løst den klimatiske tilpasning. Derfor indgår 6

7 Alle bygningskomponenter er præfabrikerede på CTRS, Sarah Networks byggelementfabrik i Salvador. Dette giver en optimal fleksibilitet i forhold til nyopståede behov og mulighed for en kontinuert produktudvikling i nær dialog med det daglige arbejde på afdellingerne frem- og tilbagesendelsen af 1 stk. 40-fods container Salvador-København i udstillingsbudgettet. En eksisterende, yderst velproduceret 30-minutters præsentationsvideo om CTRS og Sarah Network vil blive oversat til dansk, ligesom en diasvæg med 5-6 samtidige billeder vil gøre sit til at genskabe muligheden for at opleve Sarah Networks enestående arkitektoniske kvaliteter i København. Vi har netop taget hul på en første skitseringsrunde på udstillingens konkrete udformning. Videreudviklingen og udkrystalliseringen af det konkrete udstillingsdesign vil ske igennem en løbende proces det næste halve års tid - i tæt parløb med præciseringen af udstillingskonceptet. Konferencen The Sarah Vision I forbindelse med udstillingen vil der blive afholdt en en-dages konference: The Sarah Vision. Denne konference ligger i fortsættelse af et tidligere afholdt arrangement om Sarah Network, Architecture and Rehabilitation, i København, maj 2001 (se vedlagte folder: Architecture and Rehabilitation). Konferencen The Sarah Vision vil blive afholdt i Kunstakademiets Arkitektskoles regi, og udstillingen vil officielt blive åbnet i umiddelbar forlængelse af konferencen. Ud over bidrag fra undertegnede, Anne-Lise Christensen, Gustavo Ribeiro og Jens Hvass, regner vi med bidrag fra tre helt centrale skikkelser for skabelsen og udviklingen af Sarah Network, Dr. Aloysio Campos da Paz, som har fostret Sarah Networks vision, arkitekt Lelé, som har stået for udformningen og opførelsen af samtlige Sarah Networks hospitalsenheder og store dele af netværkets inventar og udrustning, samt Dr. Lucia Braga, som idag er Excecutive Director i Sarah Network og dybt involveret i udviklingen af Sarahs Human Ressources. Konferencen vil blive afholdt på engelsk. I forhold til Architecture and Rehabilitation vil The Sarah Vision i endnu højere grad fokusere på to områder med stort dialogpotentiale overfor det danske hospital og dets nuværende situation: Den konsekvent patientfokuserede, holistisk perspektiverede behandling samt den arkitektoniske rammes evne til at understøtte denne behandling. Sigtet med denne konference er at præsentere The Sarah Vision som inspirationskilde for danske læger, psykologer, terapeuter, arkitekter, politikere, hospitalsplanlæggere og -administratorer, som et veldokumenteret og højt kvalificeret bidrag til en nødvendig, dybdegående, tværfaglig debat om vores danske hospitals fremtid. Konferencen vil derfor naturligt blive rundet af med en debatrunde om The Sarah Vision s betydning for udviklingen af nye og tidssvarende rammer for det danske hospital. Katalog Til udstillingen vil der blive udarbejdet et katalog. Det vil rumme en række tekstbidrag, som fra forskellige vinkler tilsammen belyser Sarah Network, dets arbejde, arkitektur og perspektiv. Det vil dels være korte kildetekster, dels bidrag af f.eks. Aloysio Campos da Paz om Sarahs historie, politiske baggrund og grundlæggende principper, Lucia Willadino Braga om Sarahs arbejde med sine human ressources, Lelé om hospitalsarkitektur og rummets humanisering, Anne-Lise Christensen om perspektivet i Sarah Networks patientarbejde, Gustavo Ribeiro om CTRS, Sarah Networks byggekomponentfabrik, byggeteknologiens rolle i Sarah Networks 7

8 rehabiliteringsarbejde og Lelés strukturalistiske arkitektur, samt Jens Hvass om arkitekturens evne til at understøtte helbredelsesprocesserne og det daglige arbejde på Sarah. Kataloget vil være tre-sproget med parallelle tekster på engelsk, dansk og portugisisk. Det vil derfor være oplagt at vælge et relativt stort trespaltet format, som giver overskuelighed trods de tre sprog og gode muligheder for at integrere et højkvalitets foto- og tegningsmateriale i teksten. Kataloget vil af omfang være på cirka 200 sider, og illustrationssiden - fotografier, tegninger skitser, diagrammer mv. - vil være højt prioritet og omfatte ca. 50% af det samlede værk. Den altovervejende del af Sarah Networks inventar og udrustning fremstilles på egen fabrik, CTRS, som på sine 5 værksteder har mere end 300 medarbejdere. Her er det en serie letvægtssenge udviklet af CTRS. Målgruppe I disse år kan man iagttage en bred interesse for sundhedsforhold i det danske samfund - det danske hospital er til debat, ikke altid for det gode og alt for sjældent i et mere overordnet, konstruktivt perspektiv. Sarah Network har, rigtigt præsenteret, et markant dialogpotentiale overfor en bred vifte af faggrupper, ikke bare læger, terapeuter, arkitekter og forskere, men også brugere, patientforeninger og de mange beslutningstagere, som politisk-administrativt er med til at definere vores hospitalssystem. Det vil derfor med det foreliggende projekt blive tilstræbt at præsentere Sarah Network såpas bredt og vægtigt, at det kan blive et betydningsfuldt bidrag til den tværfaglige debat, som er uomgængelig i udviklingen af fremtidens hospital. Hvor selve udstillingen vil have det bredeste sigte, vil konferencen med sin mere koncise, akademiske form henvende sig til de faggrupper, som på forskellig vis er med til at forme vores hjemlige hospitaler og tegne deres dagligdag - fra politikere og planlæggere over ledelse og administration af vore hospitaler til læger, sygeplejersker, terapeuter og arkitekter. Tidsplan De første ideer til at lave en udstilling om Sarah Network opstod under en fælles rundrejse til netværkets forskellige enheder rundt omkring i Brasílien i marts-april Gennem en fortsat dialog har udstillingsprojektet gradvist taget form over sommeren 2002, og den foreliggende projektbeskrivelse har udkrystalliseret sig dertil, at den med udgangen af september 2002 er klar til udsendelse til potentielle fonde og sponsorer. Udstillingen vil finde sted i perioden For at have den fornødne tid til den konkrete realisering - containertransporten fra Salvador tager tid og særlig det tre-sprogede katalog har mange led i arbejdsgangen - har vi fastsat primo april 2003 som det definitive startskud på den endelige udarbejdelse. Det påregnes således, at finansieringen inden da er på plads. I den udstrækning dette ikke er tilfældet, må vi overveje mulighederne for at skabe et revideret projekt ud af de til rådighed værende midler. Tidsplanen, som pt. foreligger i skitsemæssig stand, opererer med fire hovedfaser: 1) en første idéfase, som munder ud i denne ansøgning/projektbeskrivelse, 2) en efterfølgende sponsorerings- og detailplanlægningsfase, 3) en realiseringsfase, hvor udstillingsprojektets mange komponenter vil blive fremskaffet og fremstillet, samt 4) en afviklingsfase, hvor kataloget udkommer samt udstillingen og konferencen afholdes. I fase 2 vil vi løbende forfine udstillingskonceptet og det konkrete ud- 8

9 Sarah Network har ligeledes egen udviklingsafdeling, EQUIPHOS, hvor en lang række hjælpemidler udvikles i nært samarbejde med læger terapeuter, sygeplejersker, patienter og pårørende. Anne-Lise Christensen Jahnsensvej 4, 2820 Gentofte Tel.: Gustavo Ribeiro Gl. Kalkbrænderivej 46, st. tv., 2100 Kbh. Ø Tel.: Jens Hvass Larslejsstræde 3, 1451 København K Tel.: stillings-layout samt at redigere tegnings- og billedudvalg, ligesom alle nødvendige kontakter vil blive etableret, så der er klar til hurtig effektuering af realiseringsfasen. I den udstrækning finansieringen er på plads før april 2003, vil det være naturligt at påbegynde realiseringen tidligere. Budget og regnskab Det samlede budget for etablering af det her beskrevne udstillingsprojekt vil være i størrelsesordenen kr ,-. Heraf er der fra Sarah Network og Kunstakademiets Arkitektskoles side tilsagn om bidrag for kr ,-. Den manglende finansiering udgør således kr ,-. Budgettet er for en overskueligheds skyld er delt op på projektets tre hovedområder: udstilling, konference og katalog. En række løn- og rejseudgifter er dog medregnet under udstilling, selvom de vedrører samtlige hovedområder. Udstillingens regnskab vil blive forestået af Kunstakademiets Arkitektskoles regnskabsafdeling, og støtte til udstillingen bedes derfor stilet direkte til Kunstakademiets Arkitektskole. Om tilrettelæggerne Anne-Lise Christensen oprettede i 1985 Center for Hjerneskade ved Københavns Universitet, hvor hun var direktør frem til Hun er fortsat internationalt aktiv og er Honorary Member of Sarah Network International Faculty. Gustavo Ribeiro og Jens Hvass er begge pt. ansat på Kunstakademiets Arkitektskole, Gustavo Ribeiro på afd. for internationale studier, og Jens Hvass på forskningsprojektet Lægekunstens Rum. De har begge en bred forskningsmæssig baggrund og har igennem snart to årtier beskæftiget sig professionelt med arkitektur og arkitekturformidling. Vores forskningsfelter og -perspektiver er til dels forskellige - ALC: rehabilitering af hjerneskadepatienter, GR: brasiliansk modernisme og ressourcebevidst arkitektur, JH: relationerne økologi og æstetik, liv og form - men Sarah Network og Lelés arkitektur står centralt i alle vores forskningsfelter. Vi ser og oplever forskelligheden i tilgang som yderst frugtbar i vores samarbejde omkring Sarah Network og som en stor styrke for den resulterende udstilling. Anne-Lise Christensen har i en årrække arbejdet som konsulent for Sarah Network. Gustavo Ribeiro har i en periode arbejdet for Lelé og har nære relationer til tegnestuen. Jens Hvass har i foreløbigt to perioder, marts-april og juli-september 2002 opholdt sig på Sarah Networks hovedafdeling i Brasília i forbindelse med gennemførelsen af et case-studium om Sarah Network. Vi har således tilsagn fra både Lelé og ledelsen af Sarah Network om at bistå os i vores arbejde. For yderligere oplysninger om vores baggrund har vi vedlagt vores respektive curriculum vitae. Med håb om Deres støtte til ovennævnte udstillingsprojekt, Venlig hilsen Anne-Lise Christensen, Dr.h.c. professor emeritus, Gustavo Ribeiro, arkitekt phd, og Jens Hvass, arkitekt phd 9

10 Hovedsnit fra Sarah Fortaleza, som viser det centrale atrium foran sengeafsnittene og solterrasserne på den modstående side Budget Nedenstående budget er for overskuelighedens skyld delt op på projektets tre hoveddele: konference, katalog og udstilling. Aktiviteter og ydelser, som stilles gratis til rådighed af Sarah Network (SN) eller Kunstakademiets Arkitektskole (KA), er angivet i kursiv under hvert delbudget og er ikke medregnet i udgiftssammentællingen. Alle priser er inklusive moms. Budget for konferencen The Sarah Vision Flybilletter Brasilia-København t/r for: Dr. Aloysio Campos da Paz og Dr. Lucia Willadino Braga, 2 x kr ,- kr ,- Flybilletter Salvador-København t/r for: arkitekt João Filgueiras Lima kr ,- Overnatning for Dr. Aloysio Campos da Paz, Dr. Lucia Willadino Braga og João Filgueiras Lima, 3 x 3 nætter à kr ,- kr ,- Per diem for: Dr. Aloysio Campos da Paz, Dr. Lucia Willadino Braga og João Filgueiras Lima 3 x 1.500,- kr ,- Middag for sponsorer, arrangører og konferencens hovedtalere kr ,- I alt udgifter til konference kr ,- Tryk og udsendelse af invitationer - A4 sort-hvid, 500 stk. (KA) kr ,- Forfriskninger (KA) kr ,- Konferencefaciliteter (KA) kr ,- I alt indtægter til konference kr ,- Budget for katalog til udstillingen Menneske først Redigering, billedbehandling og layout kr ,- Trykke- og repro-udgifter kr ,- Oversættelse af tekster mellem dansk, engelsk og portugisisk kr ,- I alt udgifter til katalog kr ,- Budget for udstillingen Menneske først Sarah Fortaleza Transport af hospitalsudrustning, byggekomponenter og modeller mv. Salvador-København t/r kr ,- Reproduktion af farvefotografier i A1-format, 100 stk. à kr. 225,- kr ,- Montering af do., 100 stk. à kr. 94,- kr ,- Trykning (på folie) af tegninger i A1-format, 50 stk. à kr. 94,- kr ,- Montering af do. på 10 mm skum, 50 stk. à kr. 300,- kr ,- Oversættelse af CTRS video (30 min.) fra portugisisk til dansk kr ,- Honorar for 2 arrangører (3 måneders arbejde) 2 x kr ,- kr ,- Honorar for 2 studentermedhjælpere, 2 x kr ,- kr ,- Rejseudgifter i forbindelse med organisering af udstillingen: (Kbh.-Rio-Brasília-Salvador-Rio-Kbh.) kr ,- Leje af 5 Kodak Karussel-apparater inklusive elektronisk styring kr ,- 10

11 Opsætning af lærred og lysbilledapparater kr ,- Kopiering/fremstilling af 5 x 80 dias kr ,- Grafisk tilrettelæggelse af invitation, informationsark, folder og plakat, kr ,- Diverse småudgifter kr ,- I alt udgifter til udstilling kr ,- CTRS produktion af udstillingsgenstande, pakning af container kr ,- Plakat, A1-format, 200 enheder (SN) kr ,- Folder, A2, 4-farvetryk, 500 units (SN/KA) kr ,- Receptionsudgifter (afholdes af KA) kr ,- Informationsark, A4, 4-farvetryk, enheder (SN) kr ,- Videoapparatur til fremvisning af CTRS-video (KA) kr ,- Udstillingssted: Meldahls Smedie (KA) kr ,- Vagt (KA) kr ,- I alt indtægter til udstilling kr ,- Budget i samlede poster Udstilling kr ,- Konference kr ,- Katalog kr ,- Administration af regnskab mv., 1,5% af ovenstående* kr ,- I alt indtægter til udstilling kr ,- I alt indtægter til konference kr ,- Budget i alt inklusive tilsagn fra KA og Sarah Network kr ,- I alt indtægter til udstilling kr ,- I alt indtægter til konference kr ,- Restfinansiering i alt kr ,- * Udstillingens regnskab vil blive administreret af Kunstakademiets Arkitektskoles regnskabsafdeling. Standardtaksten herfor er 1,5% af det administrerede beløb. Støtte til dette projekts gennemførelse bedes derfor tilstilet Kunstakademiets Arkitektskole, mrk. Sarah-udstilling. For at gøre finansieringsfasen så kort og effektiv som muligt, vil denne ansøgning parallelt blive sendt til flere fonde - vi håber på Deres forståelse herfor. Vi vil til gengæld under vejs informere om udviklingen i projektets finansiering. Anne-Lise Christensen, Dr.h.c. professor emeritus, Gustavo Ribeiro, arkitekt phd, og Jens Hvass, arkitekt phd Sarah Lago Norte 11

arkitekt maa phd Jens Hvass København, januar 2004 Sarah Network et billedessay om et brasiliansk netværk af rehabiliteringshospitaler

arkitekt maa phd Jens Hvass København, januar 2004 Sarah Network et billedessay om et brasiliansk netværk af rehabiliteringshospitaler arkitekt maa phd Jens Hvass København, januar 2004 Sarah Network et billedessay om et brasiliansk netværk af rehabiliteringshospitaler Her er det til venstre Sarah Networks arkitekt gennem årene, João

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling?

Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Tak for invitationen til at belyse spørgsmålet: Hvad betyder speciale- og afdelingsstruktur for den faglige udvikling? Professor, overlæge Peter Schwarz Osteoporoseambulatoriet & Forskningscenter for Aldring

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Titel: Formål: Projektbeskrivelse:

Titel: Formål: Projektbeskrivelse: Titel: Ungebyråd. Formål: Ungebyrådet har til formål at tilbyde de unge i Esbjerg Kommune et organ, hvor de kan få medindflydelse på politiske beslutningsprocesser, der vedrører de unge selv. Samtidig

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Recovery og rehabilitering:

Recovery og rehabilitering: Recovery og rehabilitering: Er borgernes og det offentliges roller under forandring? Udviklingsleder Pernille Jensen Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion Hvad jeg kort vil berøre: Vores viden om recovery

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Institut for Idræt

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA

HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA HR AFDELINGENS BIDRAG TIL ARBEJDSMILJØARBEJDET OG VISA VERSA 1 Indhold En klassisk workshop Mit baggrund for oplægget Mit oplæg Efterfølgende debat mellem deltagerne Opsamling i pointer i plenum 2 Hvad

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR Regionale budgetter 2013 Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-074-5 Grafisk

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

August Projektbeskrivelse

August Projektbeskrivelse August 2009 Projektbeskrivelse En god indflytning et godt liv på plejehjem! Med udgangspunkt i beboerens resurser, frem for svagheder. Et opgør med den gamle plejekultur. Connie Engelund Direktør Holmegårdsparken

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn 1 Randers den 01.11.15 Donationsansøgning Opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers ansøger hermed Randers Storcenters velgørenhedspulje

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE ARKITEK- TUR 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE DRØMMER DU OM AT ARBEJ DE MED ARKITEK- TUR? Drømmer du om at komme ind på Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole

9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole 9.0 Øvrige aktiviteter under studiet 9.1 Lejrskole et med kurset er, at den studerende får erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere et lejrskoleophold. At den studerende kan få kvalitative oplevelser

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Ansøgningsskema til fonde og legater

Ansøgningsskema til fonde og legater Ansøgningsskema til fonde og legater 0898dde5-6cd7-4fa8-8e73-bae4238c8e7f Vedhæftede bilag Fil: Default_Signature.xml MD5 Checksum: 86bf249540481433ea92831a12f619cd Fil: Default_Signtext.txt MD5 Checksum:

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere