Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medierne overser ikke-akademiske uddannelser"

Transkript

1 Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en ungdomsårgang starter på de dybt oversete erhvervsuddannelser, men den manglende opmærksomhed og besparelser har store følgevirkninger blandt andet i form af at hver anden elev på erhvervsuddannelserne ikke gennemfører og der er akut mangel på praktikpladser på uddannelserne. Det er derfor tvingende nødvendigt at rette et større fokus mod erhvervsuddannelserne, stoppe besparelserne og sikre at alle kan gennemføre, hvis vi ønsker at styrke danskernes uddannelsesniveau og sikre fremtidig konkurrenceevne. Skæv fordeling af mediernes opmærksomhed En undersøgelse af danske mediers dækning af forskellige uddannelser viser, at universitetsuddannelserne er kraftigt overrepræsenteret i medierne sammenlignet med erhvervsuddannelserne. Som det fremgår af nedenstående figur resulterede en Infomedia-søgning på ordet 'universitet' i artikler. Modsat resulterede en søgning på ordet 'erhvervsskole' i samme periode kun i artikler. En søgning på ordet 'gymnasium' gav artikler, mod til ordet 'teknisk skole'. Medieopmærksomhed måles her ved at undersøge i hvor mange artikler et bestemt søgeord er nævnt de sidste 12 måneder. Kontakt Jens Jonatan Steen Direktør T Forfatter Tanne Krogh Bertelsen Analytiker Notat Tema: Ny ulighed Publiceret d Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea 1

2 Antal artikler ved infomedia-søgning (maj 2009-maj 2010) Kilde: Infomedia Der kan være mange grunde til, at medierne ikke i så høj grad vælger at beskæftige sig med de erhvervsfaglige uddannelser. Denne undersøgelse siger selvsagt ikke noget om karakteren af mediedækningen af de forskellige uddannelser. En del af forskellen i mediedækning fra uddannelse til uddannelse kan f.eks. skyldes at eksperter fra forskellige universiteter ofte udtaler sig i medierne. Alligevel giver undersøgelsen et klart fingerpeg om, hvad medierne bedst kan lide at beskæftige sig med. Syv ud af ti danskere overvurderer hvor stor en del af befolkningen der har en lang videregående uddannelse. Det korrekte tal er 6 pct. Det betyder at læsere af dagblade, lokalaviser og fagblade får et skævt indtryk af virkeligheden når uddannelser som inkluderer næsten halvdelen af en ungdomsårgang, bliver behandlet så lidt. Som det fremgår af nedenstående figur optager erhvervsuddannelserne flere unge end f.eks. de gymnasiale eller mellemlange videregående uddannelser. Selvom der hvert år starter mange flere studerende på de erhvervsfaglige uddannelser, end der starter på de mellemlange og lange videregående uddannelser til sammen, får sidstnævnte altså langt den største del af opmærksomheden i de danske medier. Det betyder, at danskerne får et skævt billede af uddannelsesniveauet i Danmark. 2

3 Overvurdering af uddannelsesniveau Hvor stor en procentdel af Danmarks befolkning tror du har en lang videregående uddannelse, dvs. en universitetsuddannelse på minimum fem år? Kilde: Interresearch på vegne af Cevea Analyseinstituttet Interresearch spurgte for Cevea i juli 2009 danskerne om hvor stor en andel af befolkningen de troede havde en lang videregående uddannelse. Ifølge Danmarks Statistik er tallet knap 6 pct., men danskerne skød langt over målet og syv ud af ti svarede at andelen enten var højere eller væsentligt højere. Dette kan muligvis hænge sammen med den skæve mediedækning af uddannelsestyper i Danmark. Figur 3 - Antal studerende fordelt på forskellige uddannelsestyper 2008 En anden grund til at erhvervsuddannelserne ikke er mere i fokus mediemæssigt og politisk kan være at der, som forfatter Lars Olsen påpeger, ikke er en eneste af politikerne på Christiansborg, hvis børn går på en erhvervsuddannelse. Man kan spørge om politikerne ville byde deres egne børn ikke at kunne rykke fra 1. til 2. g fordi der ikke var plads? Politikere og andre beslutningstagere har ganske 3

4 enkelt ingen personlig berøring med området og kender slet ikke til de unge og deres problemer på samme måde som de kender til gymnasierne og de videregående uddannelser, hvor de selv har gået eller hvor deres børn går. Det understreges af, at erhvervsuddannelsernes problemer ikke i særlig høj grad når til de trykte mediers dagsorden. Besparelser Den manglende opmærksomhed på uddannelserne betyder at der kan spares på dem uden voldsomme konsekvenser. Regeringen har en målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en uddannelse i Danmark. Her spiller erhvervsuddannelserne en nøglerolle, da det er her mange der på nuværende tidspunkt ikke får en uddannelse forventes at starte. Det er således nødvendigt at skabe bedre vilkår for de faglige uddannelser, hvis vi skal nå 95 pct.-målsætningen. Derfor kan det undre, at der i finansloven for 2010 blev indført besparelser på 205 mio. kroner på erhvervsuddannelserne. Besparelser som Danske Erhvervsskoler vurderer primært vil gå fra undervisning, da erhvervsskolerne gennem en årrække har været udsat for så markante besparelser at der ikke er mere effektiviseringspotentiale at hente. Samtidig bliver lønnen for skolepraktikelever over 18 år som en del af regeringens genopretningspakke nu nedsat til 21 kroner i timen. Vi kan ikke løse et problem som vi lukker øjnene for En ulempe ved at erhvervsuddannelserne ikke får den medieopmærksomhed deres elevtal tilsiger, er at der ikke kommer tilstrækkelig opmærksomhed på de vilkår de eksisterer under. Og erhvervsuddannelserne har store problemer at slås med. Eksempelvis er der en langt større frafaldsprocent på erhvervsuddannelserne sammenlignet med andre uddannelsestyper. Frafaldsprocenten på de lange videregående uddannelser er faldet fra 22 til 17 pct. fra 2001 til På erhvervsuddannelserne er frafaldet i samme periode steget fra 41 til hele 48 pct. En nedbringelse af det dramatisk høje frafald ville gøre at Danmark kom meget tættere på målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Et af de største problemer på uddannelserne og en stor grund til, at så mange dropper ud, er manglen på praktikpladser. Det anslås af 3F at der på nuværende tidspunkt findes unge uden en praktikplads. Den økonomiske krise har for alvor haft indvirkning på antallet af praktikpladser, der fra december 2008 til december 2009 faldt med 11% svarende til uddannelsesaftaler. Tendensen forstærkes af at efterspørgslen på lærlinge er konjunkturafhængigt og der derfor i nedgangstider er et meget mindre udbud af praktikpladser. Det er et personligt problem for de unge, der ikke har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse og På nuværende tidspunkt mangler cirka unge en praktikplads som risikerer at blive tabt på gulvet og aldrig at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig er det også et stort samfundsmæssigt problem, da virksomhederne ifølge LO på landsplan kommer til at mangle op mod faguddannede i løbet af de næste 5-10 år. Løsninger For at stoppe frafaldet så flere unge får en uddannelse, er det tvingende nødvendigt at sikre, at alle der starter på erhvervsuddannelserne får garanti for at kunne gennemføre. Samfundet skyder sig selv i foden ved at tvinge så mange unge til at afbryde deres uddannelse på grund af mangel på praktikpladser. Derfor må politikerne i de kommende forhandlinger om praktikpladser give en reel uddannelsesgaranti til fuldt fagligt niveau, ikke kun til niveau 1, som regeringen har valgt at fortolke den nuværende uddannelsesgaranti. Samtidig må uddannelserne også opprioriteres økonomisk, så der reelt er ressourcer til at løfte 95pct.- målsætningen og tage hånd om de ekstra svage unge, som starter på uddannelserne. Med udgangspunkt i et virkemiddelkatalog på praktikpladsområdet som Oxford Research har udarbejdet for LO, anbefaler Cevea følgende tiltag for at skabe praktikmuligheder for alle: Der skal skabes flere offentlige praktikpladser så antallet af praktikpladser modsvarer den kommende efterspørgsel på uddannet arbejdskraft. Det offentlige skal forpligte sig til at oprette flere pladser end hvad der er vedtaget i ungepakken. Det vil på kort sigt skabe et større antal praktikpladser. Der skal oprettes praktikpladscentre for de studerende, der ikke har praktikplads. Centrene skal lave værkstedsundervisning knyttet til egentlig produktion, som man kender det fra 4

5 f.eks. frisørskolen. Det skaber en mere motiverende undervisning, da en produktion med kunder der stiller krav, kommer tættere på virkeligheden end den nuværende skolepraktik. Der kan oprettes flere og færre pladser afhængig af konjunkturudsving og der skal være en højere kvalitet end den nuværende skolepraktik. En udbredelse af mere fleksible praktikforløb som f.eks. en øget brug af kombinationsaftaler hvor to eller flere virksomheder deles om en elev eller to elever en kontrakt -ordninger hvor to elever deler en kontrakt og skiftes til at være i virksomheden og på praktikcenter. Det gør det mere overkommeligt for mindre og mere specialiserede virksomheder at have elever. De fleksible forløb kan kombineres med undervisning på praktikcentrene. Derudover mener Cevea at det er centralt at medierne spiller en mere bevidst rolle i deres dækning af uddannelsesudbud i Danmark. Hvis mediedækningen var mere ligeligt fordelt mellem de forskellige uddannelsestyper kunne det have en række positive konsekvenser, herunder: Et mere reelt billede af hvilke uddannelser der findes og hvad de indeholder, Dette vil kunne føre til en fortsat eller stigende søgning til erhvervsuddannelserne. Et øget politisk fokus på de problemer erhvervsuddannelserne oplever med manglende ressourcer og manglende politisk vilje til fx at sikre praktikpladser til de optagne på uddannelserne. Dette vil på længere sigt være med til at sikre at Danmark fortsat kan have en varieret og veluddannet arbejdsstyrke indenfor både faglærte og videregående uddannelser og på længere sigt er dette afgørende for at sikre Danmarks konkurrenceevne. 5

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik 20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik INDHOLD INDLEDNING SPOT PÅ HULLERNE I UDDANNELSESSYSTEMET BEHOV FOR LØFT AF KVALIFIKATIONER 1. Restgruppen vokser 2. Folkeskolen svigter de basale færdigheder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg.

Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Danske Malermestre, Per Vangekjær, mundtlig beretning, lørdag den 8. juni, Generalforsamling 2013, Guldsalen, Svendborg. Mine damer og herrer, kære malermestre, kære gæster. Velkommen til Danske Malermestres

Læs mere