Hvem har ansvaret hvornår?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem har ansvaret hvornår?"

Transkript

1 Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv

2 Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår? Hvordan finder vi vej i lovparagrafferne, og hvilke ordninger findes der i handicaplovgivningen for unge med særlige behov? Copyright 2014 Inge Louv 2

3 Svaret er Der findes ingen selvstændig handicaplovgivning hverken for unge med særlige behov eller for andre borgergrupper Dansk lovgivning har generel lovgivning indenfor de forskellige områder og skal yde støtte til de borgere, der har behov uanset, om borgerens støttebehov skyldes funktionsnedsættelse, handicap, fysisk eller psykisk sårbarhed, sociale vanskeligheder, misbrug, svær opvækst, sygdom eller. Copyright 2014 Inge Louv 3

4 og så alligevel I den generelle lovgivning kan der være særbestemmelser, der henvender sig til udvalgte målgrupper f.eks. serviceloven beskæftigelsesloven aktivloven hvor udvalgte grupper kan få hjælp efter udvalgte bestemmelser Copyright 2014 Inge Louv 4

5 og på undervisnings- og uddannelsesområdet er der særbestemmelser i f.eks. folkeskoleloven friskoleloven erhvervsgrunduddannelsesloven erhvervsuddannelsesloven gymnasieloven der giver udvalgte grupper ret til særlig støtte f.eks. Specialundervisning og specialpædagogisk støtte Copyright 2014 Inge Louv 5

6 Særlovgivning i enkelte tilfælde findes der særlovning f.eks. kompensation til handicappede i erhverv specialundervisningsloven om kompenserende specialundervisning til voksne lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, STU lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, SPS som regulerer den særlige støtte for de særligt udvalgte målgrupper, loven henvender sig til Copyright 2014 Inge Louv 6

7 Diagnoser Diagnoser giver ikke i sig selv adgang til specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand hverken i folkeskolen, ungdomsuddannelserne eller de videregående uddannelser Det er en udredning og beskrivelse af den unges funktionsevne, ressourcer, vanskelighede og deraf følgende støttebehov, der er styrende for en evt. støtte Diagnoser indgår som et delelement i beskrivelserne Copyright 2014 Inge Louv 7

8 Diagnoser Samme princip gælder for støtte efter den sociale- og beskæftigelsesmæssige lovgivning heller ike her udløser bestemte diagnoser bestemte tiltag Det er en udredning af den unges situation og behov, der er afgørende for, hvilen indsats, man sætter i værk Som altid er der undtagelser for hovedreglen: efter aktivloven kan unge med udvalgte diagnoser få et særligt tillæg til den nye / omdøbte forsørgelsesydelse, uddannelseshjælp Copyright 2014 Inge Louv 8

9 Sektoransvar Som hovedregel skal den sektor, der udbyder en ydelse, en service eller en vare sikre, at også borgeren med funktionsnedsættelse kan modtage ydelsen Derfor er støttemulighederne som hovedregel forankret i den lov, der i øvrigt regulerer det område, det handler om folkeskoleloven, erhvervsuddannelsesloven osv. Man kan derfor ofte starte dér, hvor det umiddelbart lyder logisk, at ansvaret ligger. Copyright 2014 Inge Louv 9

10 Hvilke ordninger findes der i det ordinære uddannelsessystem kontaktlærer uddannelses- og studievejleder mentorordning specialpædagogisk støtte SPS Copyright 2014 Inge Louv 10

11 Vejledning i ungdomsuddannelserne Mange steder er der mulighed for at få vejledning af kontaktlærer, der følger den unge og hjælper med uddannelsesplan uddannelses- og studievejleder, der kan hjælpe med f.eks. IT-udstyr eller andre former for pædagogisk støtte mentorordning, hvis den unge i en periode ikke trives eller har andre vanskeligheder Copyright 2014 Inge Louv 11

12 Der kan ydes SPS, specialpædagogisk støtte på frie grundskoler (privatskolerne) frie kostskoler (efterskoler) EUD erhvervsuddannelser SOSU social- og sundhedshjælper + assistent PAU pædagogisk assistentuddannelse gymnasier, HHX, HTX og HF videregående uddannelse Hvert område beskrives på Copyright 2014 Inge Louv 12

13 Hvad er specialpædagogisk støtte Et specialpædagogisk støtteforløb kan fx bestå i særligt tilrettelagte undervisningsforløb hjælpemidler og instruktion i brug heraf særligt udformede undervisningsmaterialer personlig assistance og sekretærhjælp. særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer Listen er ikke udtømmende, men blot eksempler Støtte må alene gives, for at den unge kan modtage undervisning - dvs. ikke lektiehjælp og i frikvarterer Copyright 2014 Inge Louv 13

14 Hvordan søges SPS-støtte Den kommende studerende, lærling eller elev skal ved ansøgning om uddannelse notere, at der kan blive behov for specialpædagogisk støtte kontakte studievejlederen på uddannelsesstedet medbringe eventuel dokumentation for handicap eller funktionsnedsættelse fortælle om vanskelighederne og om, hvorfor der er brug for støtte til gennemførelse af uddannelsen tale med studievejlederen om, hvilke former for støtte, der kan hjælpe drøfte med studievejlederen, om der skal søges støtte under en eventuel praktikperiode Den unge må gerne tage en bisidder med til samtalen Copyright 2014 Inge Louv 14

15 Hvem har ansvar for hvad Når jeg søger på Ungdommens Uddannelsesvejledning i min lovsamling, får jeg 22 love 59 lovforslag 37 bekendtgørelser 10 vejledninger 11 skrivelser + en række andre dokumenter Der er ikke noget at sige til, at UU-vejlederen anses som en vigtig person for den unge Copyright 2014 Inge Louv 15

16 Hvem har ansvaret for hvad UU-vejlederen vejleder unge med særlige behov, indtil den unge er godt i gang med en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år Anfører på den unges ansøgning til ungdomsuddannelse, hvis der er behov for støtte i uddannelsen Studievejlederen vejleder under ungdomsuddannelsen Studievejlederen vurderer, om og hvilken form for støtte, der kan iværksættes Studievejlederen søger evt. SPS-midler i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Undervisningsministeriet) Copyright 2014 Inge Louv 16

17 Særlige udfordringer Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse fra et semester til det næste både ved juletid og sommerferietid fra skole til praktik kræver en særlig opmærksomhed, da det ofte er her, det kan gå galt Copyright 2014 Inge Louv 17

18 Overgange Unge, der har modtaget specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte i grundskolen, vil ofte få noteret på deres ansøgning, at der er behov for SPS støtte i ungdomsuddannelsen Det betyder, at støtten (ofte) vil være tilgængelig ved studiestart UU vejlederen følger over og sikrer sig, at nogen tager imod Copyright 2014 Inge Louv 18

19 Overgangen fra ungdoms- til videregående uddannelse Den unge, der skal på videregående uddannelse kan på ansøgningen gøre opmærksom på, at der skal søges SPS kan først søge SPS, når man er optaget på uddannelsen men kan udfylder et ansøgningsskema med begrundelse samt dokumentation for handicap Skriverunder på, at SPS-vejlederen på uddannelsen søger om SPS-midler i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright 2014 Inge Louv 19

20 Hvem har ansvaret for befordring For befordring af elever, lærlinge eller studerende, der ikke selv kan befordre sig det er Ikke uddannelsessystemet mystisk Den sociale sagsbehandler kan bevilge dækning af merudgiften til transport efter servicelovens 41 for unge under 18 år eller servicelovens 100 for unge over 18 år, hvis den unge opfylder betingelserne Jobcentret kan yde støtte til befordring som led i en revalideringsplan, hvis den unge er berettiget til revalidering Copyright 2014 Inge Louv 20

21 Hvem har ansvaret for forsørgelse Den unge under 18 år forsørges af forældrene Den unge over 18 år kan på visse betingelser søge SU søges elektronisk på minsu på Den unge på en videregående uddannelse kan på visse betingelser yderligere søge handicaptillæg til SU elektronisk på minsu på På uddannelserne findes SU-kontor eller studievejledere, der kan hjælpe Unge over 18 år kan efter en konkret vurdering få bevilget revalidering og dermed få forsørgelse og særlig støtte til uddannelsesrelaterede udgifter søges i Jobcentret Copyright 2014 Inge Louv 21

22 Nyttige hjemmesider UddannelsesGuiden med blandt andet støtte til studievalg e-vejledning alle landets love og regler Undervisningsministeriet Uddannelsesministeriet Statens Uddannelsesstøtte om specialpædagogisk støtte Specialfunktionen Job & Handicap Copyright 2014 Inge Louv 22

23 Tak for i dag! Copyright 2014 Inge Louv 23

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R S T U D E T E R R Å D G I V I G E REVALIDE- RIG en mulighed for studerende? Revalidering - en mulighed for studerende? Studenterrådgivningen 5 Revalidering - en mulighed for studerende? 2000 Studenterrådgivningen

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere