Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj"

Transkript

1 Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj

2 2

3 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond) s. 8 Uddannelses og Socialfonden s. 9 Efteruddannelsesfond s.10 Kompetencefond Efteruddannelsesfond s.11 Kompetenceudviklingsfond s.12 Efteruddannelsesfond s.13 Uddannelses og kompetenceudviklingsfond s.14 Mejeribrugets Uddannelsesfond s.15 MUF (MinUddannelseFødevarer) s.16 SBKUF (De Selvstændige Brugsforeningers kompetenceudvik lingsfond for fødevarer) s.17 3

4 4

5 Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj Siden 2007 har uddannelse været i fokus i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. I dag kan alle NNF s medlemmer søge kompetenceudviklingsfonde om støtte til forskellige former for uddannelse. Du sidder med en oversigt over disse kompetenceudviklingsfonde i hånden. Oversigten skal hjælpe dig, der ønsker at starte på en uddannelse, men som ikke ved hvordan du kommer i gang. I overenskomster mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiver organisationerne er det aftalt, at arbejdsgiver løbende skal indbetale penge til en kompetenceudviklingsfond. De forskellige Kompetenceudviklingsfonde varierer derfor alt efter overenskomst. Men fælles for dem alle er, at der er midler afsat til uddannelse. Man kan søge støtte til alt fra deltagelse i en individuel kompetencevurdering (IKV) til et længere videregående uddannelses forløb. Se til hvem, hvad og hvordan de forskellige fonde yder tilskud i oversigten. Godt at vide Det er altid en god idé at undersøge, om man skal ansøge om andre tilskud i forbindelse med uddannelsen. Det kan fx være SVU eller VEU tilskud. Det gælder i de fleste overenskomster, at man som medarbejder med 9 måneders anciennitet har frihed til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året. Det er muligt at optjene uddannelsesuger i op til 3 år. I de fleste overenskomster er det aftalt, at hvis en medarbejder ønsker et længere uddannelsesforløb, kan man bruge uudnyttede uddannelsesuger fra foregående år, således at man fx kan deltage i et 4-uger langt uddannelsesforløb samme år, dog max 6 uger. 5

6 6

7 Oversigt Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst OK mellem Fødevareforbundet NNF Faglig afdeling og DI gældende for slagterområdet IKUF (Industriens kompetenceudviklingsfond) (SRKF) s. 8 OK mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for fødevareindustrien IKUF (Industriens kompetenceudviklingsfond) (SRKF) s. 8 OK for Håndværksbagere Kompetencefond-efteruddannelsesfond s. 11 OK for Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. Kompetenceudviklingsfond s. 12 OK for slagtere og delikatesseassistenter i supermarkeder m.v. Kompetenceudviklingsfond s. 12 OK mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningens Arbejdsgiverforening Efteruddannelsesfond s. 13 SBKUF s. 17 OK mellem Fødevareforbundet NNF og COOP Danmark A/S Uddannelse- og kompetenceudviklingsfond s. 14 MUF s. 16 Ok mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre - Butik Efteruddannelsesfond s. 10 OK mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre - industri Uddannelses- og Socialfonden s. 9 Ok mellem Fødevareforbundet NNF og Mejeribrugets arbejdsgiverforening Mejeribrugets Uddannelsesfond s. 15 7

8 IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond) Kan søges af medarbejdere under: OK for fødevareindustrien OK for slagteriområdet Støttede Uddannelser: Forhåndsgodkendte uddannelser: (behandlingstid 1-2 dage) De fleste AMU-kurser Se alle forhåndsgodkendte uddannelser på Ikke forhåndsgodkendte uddannelser: ( behandlingstid 5-6 uger) Private uddannelser Nogle AMU kurser Uddannelse på grundniveau Uddannelse på Gymnasial niveau Uddannelse på videregående niveau Økonomisk godtgørelse: Eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, evt. transportudgifter) Dækning af evt. løntab med op til 85%. Du kan søge hvis: Du har været ansat i mindst 9 måneder på en af ovenstående overenskomster Derudover skal du: Undersøge om du er berettet til SVU eller VEU godtgørelse Er du interesseret: Find et ansøgningsskema på Bemærk at SRKF fonden i dag administrativt høre under IKUF og at det altså er via dennes hjemmeside at fonden kan søges. 8

9 Uddannelses og Socialfonden Kan søges af medarbejdere under: OK mellem Fødevareforbundet NNF og DSM - industri Støttede uddannelser: Fagligt relevante eller personlighedsudviklende uddannelser herunder: Faglig efter- og videreuddannelse Uddannelse inden for arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk Uddannelse på grundlæggende såvel som videregående niveau Realkompetencevurdering (RKV) Uddannelse dækker også over særlige møder, kurser, seminarer, temadage m.v. Økonomisk godtgørelse: Der refunderes max. kr pr medarbejder pr. år plus kursusgebyr. Du kan søge hvis: Du er medarbejder på en virksomhed omfattet af ovenstående overenskomst Og du er medlem af Fødevareforbundet NNF Er du interesseret: Du får et ansøgningsskema på din arbejdsplads. Når du har udfyldt ansøgningsskemaet sender virksomheden det direkte til Danske Slagtermestre. Bemærk: frem til er der intet krav om anciennitet samt der gives 100% dækning af den personlige løn 9

10 Efteruddannelsesfond Kan søges af medarbejdere under: OK mellem Fødevareforbundet NNF og Danske slagermestre - Butik Støttede uddannelser: Der stilles ikke betingelser til indholdet af det enkelte kursus. Det forudsættes blot, at kurset har til formål at opkvalificere den enkelte medarbejder Økonomisk godtgørelse: Godtgørelsen som fonden udbetaler beregnes som den løn medarbejderen normalt oppebærer. (dog max. 140 kr./time) Eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, evt. transportudgifter) Du kan søge hvis: Du er medarbejder på en virksomhed omfattet af ovenstående overenskomst Og du er medlem af Fødevareforbundet NNF Er du interesseret: Kontakt den uddannelsesansvarlige på din arbejdsplads eller ring til Fødevareforbundet NNF på

11 Kompetencefond Efteruddannelsesfond Kan søges af medarbejdere under: OK for håndværksbagere Støttede uddannelser: Kurser, inkl. Etablerede mesterkurser Uddannelser der øger kendskab til bager- og konditorfaget med fokus på unge Selvvalgt uddannelse med det formål at opkvalificere den enkelte medarbejder Økonomisk godtgørelse: godtgørelsen som fonden udbetaler beregnes som den løn medarbejderen normalt oppebærer (dog max. 140 kr./time) Du kan søge hvis: Intet krav om anciennitet Er du interesseret: Kontakt den uddannelsesansvarlige på din arbejdsplads eller ring til Fødevareforbundet NNF på

12 Kompetenceudviklingsfond Kan søges af medarbejdere under: Ok for slagtere og delikatesse assistenter i supermarkeder Ok for bager- og konditorsvende i supermarkeder Støttede uddannelser: IKA (individuel kompetenceafklaring) Afklaring af grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder Selvvalgt videre- og efteruddannelse Mulighed for længerevarende uddannelsesforløb Økonomisk godtgørelse: Eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, evt. transportudgifter) Tilskud til dækning af evt. løntab på op til 85% Du kan søge hvis: Du har været ansat i mindst 9 måneder på en af ovenstående overenskomster Er du interesseret: Find et ansøgningsskema på hjemmeside Bemærk: frem til er der intet krav om anciennitet samt der gives 100% dækning af den personlige løn 12

13 Efteruddannelsesfond Kan søges af medarbejdere under: OK mellem NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening - Slagter OK mellem NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening - Bager Fonden giver støtte til: Kurser, inkl. Etablerede mesterkurser Uddannelser der øger kendskab til slagterfaget med fokus på unge Selvvalgt uddannelse med det formål at opkvalificere den enkelte medarbejder Økonomisk godtgørelse: Godtgørelsen som fonden udbetaler beregnes som den løn medarbejderen normalt oppebærer (dog max. 140 kr./time) Du kan søge hvis: Du er medarbejder på virksomheder omfattet af ovenstående overenskomst Og du er medlem af Fødevareforbundet NNF Er du interesseret: Send en mail til og spørg efter et ansøgningsskema 13

14 Uddannelses og kompetenceudviklingsfond Kan søges af medarbejdere under: OK mellem NNF og COOP Danmark A/S Bager OK mellem NNF og COOP Danmark A/S - slagter Fonden giver støtte til: Kurser, inkl. Etablerede mesterkurser Uddannelser der øger kendskab til bagerfaget med fokus på unge Selvvalgt uddannelse med det formål at opkvalificere den enkelte medarbejder Økonomisk godtgørelse: Godtgørelsen som fonden udbetaler beregnes som den løn medarbejderen normalt oppebærer (dog max. 140 kr./time) Du kan søge hvis: Du har været ansat i mindst 12 måneder på en af ovenstående overenskomster hvis du ønsker selvvalgt uddannelse Er du interesseret: Kontakt den uddannelsesansvarlige på din arbejdsplads eller ring til Fødevareforbundet NNF på Bemærk: i overenskomstperioden gives der 100% dækning af den personlige løn så længer der er midler i fonden 14

15 Mejeribrugets Uddannelsesfond Kan søges af medarbejdere under: OK for mejeripersonale og chauffører Støttede Uddannelser: IKV (individuel kompetencevurdering) Uddannelsesaktiviteter der ledes frem mod faglært uddannelse Afklaring af grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder Uddannelse der leder frem mod tilstrækkelige læse-, skriveog regnefærdigheder Selvvalgt videre- og efteruddannelse Økonomisk godtgørelse: Dækning på 100% af normal timeløn Du kan søge hvis: Du har været ansat i mindst 9 måneder på en af ovenstående overenskomster Er du interesseret: Kontakt din tillidsmand for et ansøgningsskema. Du skal tilmeldes uddannelsen gennem din arbejdsplads. 15

16 MUF (MinUddannelseFødevarer) Kan søges af medarbejdere under: OK mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (BBA)/COOP Danmark A/S Støttede Uddannelser: IKV (individuel kompetencevurdering) Uddannelse på såvel grundlæggende som videregående niveau Almen såvel som faglig videre- og efteruddannelse Økonomisk godtgørelse: Godtgørelsen som fonden udbetaler beregnes som den løn medarbejderen normalt oppebærer (dog max. 140 kr./time) Eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, evt. transportudgifter) Du kan søge hvis: Du har været ansat i mindst 9 måneder på en af ovenstående overenskomster Er du interesseret: Kontakt den uddannelsesansvarlige på din arbejdsplads eller ring til Fødevareforbundet NNF på

17 SBKUF (De selvstændige brugsforeningers kompetenceudviklingsfond for fødevarer) Kan søges af medarbejdere under: OK mellem Fødevareforbundet NNF og BA: Slagteroverenskomsten OK mellem Fødevareforbundet NNF og BA: Bageroverenskomsten Støttede Uddannelser IKV (individuel kompetencevurdering) Uddannelse på såvel grundlæggende som videregående niveau Almen såvel som faglig videre- og efteruddannelse Kurser, inkl. Etablerede mesterkurser Uddannelser der øger kendskab til slagterfaget med fokus på unge Selvvalgt uddannelse med det formål at opkvalificere den enkelte medarbejder Økonomisk godtgørelse: Tilskud til dækning af evt. løntab på op til 85% Eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, evt. transportudgifter) Du kan søge hvis: Du har været ansat mindst 9 måneder på en af ovenstående overenskomster Og du er medlem af Fødevareforbundet NNF Er du interesseret: Send en mail til og spørg efter et ansøgningsskema 17

18 18

19 19

20 20

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Kompetencefonde. Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015)

Kompetencefonde. Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015) Kompetencefonde Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015) Hold dig opdateret eller bliv introduceret for helt nye jobmuligheder Der kan være mange gode grunde til, at du

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder 1 Program 8.30-9.00 Morgenmad 9.00-9.10 Velkomst v/virksomhedsnetværkcabi 9.10-9.55 Strategisk kompetenceløft af hele

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse.

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse. Hjælp din kollega i gang med VIDERE- UDDANNELSE MENS DU ARBEJDER Chefen: DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE Så meget tjener du på at læse videre EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: Jan drømmer om mere ansvar Ryan

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere