Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord"

Transkript

1 Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012

2 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 10. klasse Introduktionskursus og obligatorisk brobygning Ansøgning, økonomi og transport Egu erhvervsgrunduddannelse Fiskeri og søfart 3-årig uddannelse for unge med særlige behov Andre muligheder 9 De gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag i de gymnasiale uddannelser 10 Fælles for de gymnasiale uddannelser Stx, hhx og htx Højere forberedelseseksamen (hf) 12 Stx - det almene gymnasium 14 Hf - højere forberedelseseksamen 16 Hhx handelsgymnasiet 18 Htx - teknisk gymnasium 20 Eux - Gymnasial erhvervsuddannelse 21 Erhvervsuddannelser 26 De 12 indgange og tilhørende uddannelser 28 Skoler med særlige forløb Gymnasiale forløb Skoler med særlige stx-forløb Skoler med særlige htx-forløb Skoler med særlige hf-forløb Sport og ungdomsuddannelser Særlige erhvervsuddannelsesforløb 30 Adresser & Åbent hus/orienteringsmøder UU-Centrene i Region Nord UNGDOMS- UDDANNELSER I NORDJYLLAND Information til forældre og andre voksne 2012 Ungomsuddannelser i Nordjylland Udgives af: UU-Centrene i Region Nord Sekretariat: UU-Aalborg, Ny Kastetvej 1-3, 9000 Aalborg, Tlf Ansvarshavende redaktører: Hanne Kjelst Rosendahl og Per D. Kristensen Oplag: Produktion: Fjerritslev Tryk A/S

3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Det er nu blevet din tur til at beslutte, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse. I dette hæfte kan du og dine forældre læse om uddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse og få et overblik over, hvor i regionen de forskellige uddannelser kan tages. Langt de fleste vælger at starte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, og det er også disse uddannelser, som dette hæfte især handler om. Du kan læse om de gymnasiale uddannelser på side 9-19 og om erhvervsuddannelserne på side Nogle vælger at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på fx en husholdningsskole (se side 7), før de starter på en ungdomsuddannelse. Nogle unge kan få tilbudt en individuelt tilrettelagt uddannelse (se side 6), og andre igen har brug for et ophold på en produktionsskole (se side 8) for at få lidt mere ide om, hvad de vil, inden de starter en egentlig ungdomsuddannelse. Uddannelse til alle unge Det er vigtigt at få en uddannelse, når man drømmer om at få et job og klare sig på arbejdsmarkedet. I fremtiden vil der nemlig blive stillet endnu større krav til arbejdskraftens kvalifikationer, og der bliver færre job for folk uden uddannelse. Det er et politisk mål, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse efter grundskolen, og alle mellem 15 og 17 år, som har afsluttet grundskolen, har pligt til ENTEN at være i gang med en ungdomsuddannelse ELLER til at være i gang med en anden "forberedende og udviklende aktivitet", som forbereder til uddannelse. Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Egu Erhvervsgrunduddannelsen Produktionsskole Grundforløb Hovedforløb Erhvervsuddannelserne på handelsskole, teknisk skole, SOSU, AMU, landbrugsskole Grundforløb Hovedforløb eux gymnasial erhvervsuddannelse på teknisk skole Grundforløb htx teknisk gymnasium Grundforløb hhx handelsgymnasium Grundforløb stx det almene gymnasium hf højere forberedelseseksamen 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år 3 Det handler om at gennemføre Når du først har en ungdomsuddannelse, er der mange flere muligheder for arbejde og videreuddannelse, end du kan forestille dig lige nu. Derfor er det vigtigt, at du gennemfører din uddannelse. Grundskolens 9. eller 10. klasse En ungdomsuddannelse er et godt grundlag at bygge videre på, og mange tager sidenhen efteruddannelse, så de bliver gode til endnu flere ting. Derfor arbejder mange mennesker faktisk med noget helt andet, end de blev uddannet til fra starten.

4 4 Forbered dig til valget Du kan bl.a. ved hjælp af dette hæfte forberede dig til valget af uddannelse ved at undersøge: Hvor længe varer uddannelsen? Hvor kan jeg tage uddannelsen? tjek hjemmesider Fag, praktik og eksaminer Faglige og personlige krav undervejs i uddannelsen Hjemmearbejde og opgaver Videreuddannelse og jobmuligheder bagefter. Før du vælger uddannelse Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen i 9. klasse; dog kan du kun komme på hf, hvis du har afsluttet 10. klasse. Når du vælger, skal du overveje, hvilken uddannelse der passer bedst til dig: Kan du godt lide at lave noget med dine hænder og at skabe nye ting? Kan du godt lide at have mange hjemmeopgaver, at skrive og at læse meget? Er der nogle fag eller faglige områder, som du er særligt interesseret i? Kan du godt lide at arbejde sammen med andre, eller vil du helst arbejde alene? Kan du lide at være udendørs året rundt? Alle den slags spørgsmål kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken uddannelse du skal vælge. Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er ofte sammenhæng mellem, hvad man godt kan lide at lave, og hvad man er rigtig god til i skolen, derhjemme eller i fritiden. Disse ting er det vigtigt at tænke på, når man skal vælge uddannelse og job. Uddannelse og job hører ofte sammen; derfor er det en god ide at forestille sig sit drømmejob og så undersøge, hvilke uddannelser der kan føre frem til dette job. I skolen har du allerede mødt din UU-vejleder, som har hjulpet dig med at finde information om uddannelser og job. Men du har også snakket om uddannelse med mange andre: dine venner, din familie, dine lærere osv. Uddannelsesplanen Inden du skal melde dig til en uddannelse, skal du lave en uddannelsesplan. Du skal overveje, hvad du interesserer dig for, og hvad du er god til. I arbejdet med uddannelsesplanen og i dine samtaler med din UU-vejleder bygger du videre på alt det, du har lært i skolen og på de erfaringer med uddannelse og arbejde, som du har fx fra erhvervspraktik, fritidsjob, besøg på ungdomsuddannelser samt fra dine samtaler med familie og venner. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med uddannelsesplanen og med at finde de oplysninger, som du synes, du har brug for. Når du skriver i din uddannelsesplan, skal du huske, at den sendes med til det uddannelsessted, du søger ind på. Det er vigtigt, at dit nye uddannelsessted får nogle oplysninger om dig og dine interesser. Det er en god ide at beskrive, hvad du især er god til. Hvis der er områder, hvor du tror, du har brug for ekstra hjælp, er det vigtigt også at skrive dette. Det kunne fx være hjælp til læsning, stavning og skrivning i form af en IT-rygsæk. På den måde kan uddannelsesstedet bedre forberede sig på at møde dig der, hvor du er. 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til de unge, som efter grundskolen har brug for at blive dygtigere rent fagligt og har behov for at tænke lidt mere over, hvilken uddannelse de skal vælge. I 10. klasse kan du med andre ord videreudvikle dig fagligt og personligt, og du kan afslutte med folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøve. Du skal også lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO-opgaven), der bedømmes med en udtalelse og/eller en karakter. Undervisningen i 10. klasse skal byg-

5 Du kan læse om skoler med særlige forløb på s Her kan du fx læse om International Baccalaureate (IB), en engelsksproget, international studentereksamen, og du kan læse om kombinationer af sport og uddannelse, om htx landbrug, om hg og guideuddannelse. ge på den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse. Det vil sige, at lærerne i 10. klasse bygger videre på de tanker om uddannelse, du allerede har gjort dig, og du kan i 10. klasse arbejde målrettet frem mod den ønskede uddannelse. Hvis du har problemer med at læse, får du i 10. klasse tilbudt målrettet læseundervisning. De obligatoriske fag i 10. klasse er dansk, matematik og engelsk. Den valgfrie del af 10. klasse omfatter en række tilbudsfag, fx tysk, fransk og fysik/kemi. Derudover skal 10. klasse tilbyde undervisning i mindst 3 af følgende fag: idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation. 10. klasse varer som regel et år, men der er også mulighed for at afslutte efter ½ år. Du kan få at vide af din UUvejleder, hvor 10. klasse tilbydes i dit nærområde. Introduktionskursus og obligatorisk brobygning I 8. klasse kan du komme på introduktionskursus, hvis den kommune, hvor du bor, har besluttet at tilbyde denne aktivitet. Det er det enkelte UU-center, der organiserer introduktionskurserne. Formålet med introkurserne er at give eleverne i 8. klasse mulighed for at afprøve forskellige ungdomsuddannelser i praksis, og du vil på uddannelserne få et indblik i, hvordan der arbejdes både med teori og med den praktiske del. Du kan få yderligere information hos din UU-vejleder. I 10. klasse skal du deltage i 1 uges obligatorisk brobygning eller i en kombination af brobygning og ulønnet praktik. Begge dele skal være noget, der er relevant i forhold til din fremtidige ungdomsuddannelse. Kommunen kan herudover beslutte at iværksætte yderligere brobygningsuger i op til 6 uger. Det er det lokale UU-center, der iværksætter og organiserer brobygningen i 10. klasse. Brobygning betyder, at du har mulighed for at opleve hverdagen på en eller flere ungdomsuddannelser, og brobygningsperioden kan derfor hjælpe dig med at blive mere sikker, når du skal vælge uddannelse. Din UU-vejleder hjælper dig med at vælge og forberede dig på brobygning i 10. klasse. Ansøgning, økonomi og transport Ansøgningen Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig en ungdomsuddannelse via www. optagelse.dk På din skole vil UU-vejlederen give dig og dine lærere en grundig orientering om, hvordan du taster dine ønsker ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen. Ansøgningen skal være indtastet og godkendt af dine forældre senest d. 1. marts. Uddannelsesparathed Som en del af arbejdet med uddannelsesplanen vil din UU-vejleder tale med dig om, om du er uddannelsesparat til den uddannelse, du ønsker. UU-vejlederen skal skrive sin vurdering af din uddannelsesparathed i uddannelsesplanen. Hvis din UU-vejleder vurderer, at du ikke er parat til den uddannelse, du ønsker, kan I sammen overveje, hvilke andre muligheder du har for at blive mere klar til en ungdomsuddannelse. Derefter kan I lave en plan for disse aktiviteter. Hvis du og dine forældre er uenige med UU-vejlederen mht., om du er uddannelsesparat, skal tilmeldingen sendes til den uddannelse, du ønsker, og så er det der, man beslutter, om du kan optages. Det er UU-vejlederen, som via internettet sender din tilmelding og din uddannelsesplan videre til uddannelsesstedet. 5 Økonomi Undervisning og bøger er gratis på de offentlige uddannelsessteder. På man-

6 6 ge uddannelser skal du regne med, at der er udgifter til fotokopiering og lignende, og du skal som regel også selv anskaffe dig lommeregner, computer og eventuelt visse ordbøger/fagbøger. Du får nærmere besked om dette på den uddannelse, du vælger. Transport Skal du med tog eller bus til dit uddannelsessted, kan du ansøge om et HyperCard. Det koster 300 kr. om måneden i hele dit takstområde. Ansøg på Du kan ikke få tilskud til transport, hvis du får elevløn. SU Du kan få SU til din uddannelse fra det første kvartal efter, at du er fyldt 18 år. Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du er flyttet hjemmefra. Læs mere om reglerne på www. su.dk eller spørg din UU-vejleder eller en vejleder på ungdomsuddannelsen. Egu erhvervsgrunduddannelse Egu er et 2-årigt uddannelsesforløb. For at starte på egu skal du vide, hvilken branche du vil arbejde i, og du skal også være parat til arbejde og uddannelse. Egu tilrettelægges således, at uddannelsen passer bedst muligt til dine ønsker og behov. Derfor kan du ikke umiddelbart starte på egu, men skal tale med din vejleder først. Du skal sammen med din vejleder lave en uddannelsesplan, og du skal have en praktikaftale med en virksomhed. Egu er en vekseluddannelse, der skifter mellem praktisk arbejde i en virksomhed og skoleperioder på en skole (erhvervsskole, AMU-center osv.). Skoleperioderne er tilsammen mindst 20 uger og højst 40 uger. Undervisningen giver dig mulighed for at forbedre dine skolekundskaber og din faglige viden. Du kan desuden få støtte, hvis du har læse- og regnevanskeligheder. Når du er i skole, får du skoleydelse (under 18 år: 628 kr. pr. uge; over 18 år: kr. pr. uge), og mens du er i praktik i virksomheden, får du lærlingeløn. Når du er færdig med din uddannelse, får du et uddannelsesbevis. Kontakt din UU-vejleder, hvis du vil vide mere om egu. Du kan også gå ind på Fiskeri og søfart Fiskeriuddannelser Uddannelse til erhvervsfisker og fiskeskipper. Mere information: Fiskeriskolen EUC Nordvest Harboørevej 8, 9680 Thyborøn Tlf.: Skagen Skipperskole Bankvej 1, 9990 Skagen Tlf.: Danmarks Fiskeriforening Nordenvej 3, Taulov, 7000 Fredericia Tlf.: Søfartsuddannelser Uddannelse til skibsassistent er en erhvervsuddannelse og starter på en søfartsskole eller et skoleskib. Alle uddannelser veksler mellem skoleophold og praktik på skibe. Desuden findes der uddannelser til skibsmekaniker, skibsmaskinist, maskinmester og skibsofficer. Mere information: MARTEC Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf.: Søfartsstyrelsens uddannelseskontor Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø Tlf.: årig uddannelse for unge med særlige behov Denne uddannelse er et tilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, bl.a. unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Uddannelsen henvender sig til unge, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse med den støtte, der er til rådighed. Formålet med den nye ungdomsuddannelse er at tilbyde dig og andre unge med særlige behov en uddannelse, der er specielt tilrettelagt til dig, sådan at du får personlige, sociale og faglige kompetencer til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Du får evt. også mulighed for videre uddannelse og beskæftigelse. Om uddannelsen Ungdomsuddannelsen består af en blanding af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner.

7 Du indleder uddannelsen med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor indholdet i uddannelsen bliver tilpasset netop dig og dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Uddannelsen kan du tage på forskellige uddannelsesinstitutioner, og den bliver sammensat, så den passer til netop dig. Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen? Når du er på vej til at afslutte grundskolen, vil din UU-vejleder orientere dig og dine forældre om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. UUvejlederen skal vurdere, om du er i målgruppen for uddannelsen. UddannelsesGuiden.dk Hvis uddannelsen er noget for dig, laver du og dine forældre sammen med UU-vejlederen en foreløbig uddannelsesplan for din uddannelse. UU foreslår herefter kommunen, at du bliver optaget på uddannelsen, og kommunen afgør, om du får tilbudt uddannelsen og på hvilke vilkår. Tal med din UU-vejleder om den 3-årige uddannelse for unge med særlige behov. Andre muligheder Hvis du ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, er der også andre muligheder. Du kan fx vælge at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på en husholdnings- eller Har du brug for information om uddannelser i Danmark? Om adgangskrav? Om optagelsesregler? Om uddannelsernes længde og jobsigte? Om beskæftigelse? Så kan du bruge den landsdækkende portal UddannelsesGuiden: UddannelsesGuiden indeholder oplysninger om uddannelser på alle niveauer i hele landet. Du kan altså både få viden om erhvervsuddannelser (fx håndværker- eller kontoruddannelser), om gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) og om videregående uddannelser (fx på erhvervsakademier, seminarier eller universiteter). Prøv også at klikke dig ind på Jobkompasset på håndarbejdsskole. Du kan også vælge en højskole eller en efterskole. Højskoler og efterskoler Mange højskoler og efterskoler har kursusforløb, hvor unge kan udvikle og efterprøve deres interesser som grundlag for at vælge uddannelse. Mere information: Højskolernes Hus Nytorv 7, 1450 København K Tlf.: Efterskolernes Sekretariat Farvergade 27, opg. H, 2. sal, 1463 København K Tlf.: Husholdnings- og håndarbejdsskoler På en husholdningsskole kan du lære at lave mad og få viden om kost og sundhed. På en håndarbejdsskole kan du vælge at arbejde kreativt med tøjdesign, vævning, keramik m.v. En del af skolerne underviser i begge områder og udbyder også 10. klasse i flere fag. Du kan få flere oplysninger hos din UU-vejleder eller på skolerne. Find dem på Trainee-forløb/forpraktik for årige Hvis du er usikker på, hvilken erhvervsuddannelse du ønsker, og hvis du gerne vil prøve at arbejde i en virksomhed, før du beslutter dig, så er et trainee-forløb måske noget for dig. Ideen med et trainee-forløb, som nogle brancher kalder forpraktik, er, at du kommer ud på en arbejdsplads i nogle måneder. På den måde får du en helt konkret viden om branchen. Samtidig får arbejdspladsen et grundigt indtryk af dig. Det er hensigten, at du og din arbejdsplads indgår en rigtig uddannelsesaftale, når forpraktikken er overstået. Selvfølgelig skal begge parter synes, at det er en god ide. 7

8 Husk at du kan besøge uddannelsesstederne til åbent hus og orienteringsmøder. Du kan se stedet, høre om uddannelserne, indsnuse atmosfæren på skolen samt se og tale med elever, lærere og vejledere. Jo mere du ved om den uddannelse, du vælger, jo mere parat er du til at starte på uddannelsen. Datoer og tidspunkter for åbent hus og orienteringsmøder finder du bagest i dette hæfte. 8 INFO Find de enkelte produktionsskolers hjemmeside på Aalborg Produktionsskole Sohngårdsholmsvej 51 B, 9000 Aalborg, Tlf Produktionsskolerne Midtvendsyssel Søndergade 25, 9700 Brønderslev, Tlf Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 30, Elling, 9900 Frederikshavn, Tlf Hjørring Produktionsskole Hirtshalsvej 271, 9800 Hjørring, Tlf Hobro Produktionsskole Døstrupvej 1-3, Hørby, 9500 Hobro, Tlf Lille Vildmose Produktionsskole Bizonvej 17, 9293 Kongerslev, Tlf Kongshøjsgaard Produktionsskole Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø, Tlf Hadsund Produktionsskole Aalborgvej 53, 9560 Hadsund, Tlf Næsbyhus Produktionsskole Næsbyvej 99, 9681 Ranum, Tlf Produktionsskolen Rolstruphus Elsøvej 101, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Produktionsskolen Nordvestjylland Havnen 72, 7620 Lemvig, Skivevej 112, 7500 Holstebro, Tlf Thy Produktionsskole Frederiksvej 4, Villerslev, 7755 Bedsted Thy, Tlf Rebild Produktionsskole Møllegaardsvej 7, 9530 Støvring, Tlf Normalt varer trainee-forløbet/forpraktikken mellem 3 og 6 måneder, og du skal være mellem 15 og 18 år. Du skal lave en aftale med arbejdspladsen. Det er vigtigt, at arbejdspladsen er eller bliver godkendt til at uddanne elever i den erhvervsuddannelse, det drejer sig om. Du får løn under trainee-forløbet/ forpraktikken. Det er ikke alle brancher inden for erhvervsuddannelserne, der har trainee/ forpraktik som mulighed. Indtil videre er det industriens område, elektrikerområdet, vvs-området og mindre virksomheder inden for træ-området. Du kan tale med din UU-vejleder og finde flere oplysninger på Mesterlære Du kan starte en erhvervsuddannelse med 1 års praktisk oplæring i en virksomhed i stedet for at begynde uddannelsen med et skoleforløb. I ny mesterlære foregår hele det første år af din uddannelse som regel som praktisk arbejde hos mester. Der kan dog godt være korte skoleperioder indlagt, men du skal ikke igennem det almindelige grundforløb på en skole. Din oplæring hos din mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Er grundforløbet på 2 år, som for visse af de merkantile fag, bliver mesterlæreperioden af tilsvarende længde. Efter den grundlæggende praktiske oplæring - altså i slutningen af året, bliver det afgjort, om du er klar til at gå i gang med hovedforløbet. Du kan tale med din UU-vejleder om mesterlære og finde flere oplysninger på Produktionsskole På en produktionsskole får du tilbudt individuelle undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Et produktionsskoleophold kan vare op til 12 mdr. Produktionsskolerne er for unge under 25 år, som enten ikke er kommet i gang med, eller som har afbrudt en ungdomsuddannelse. Produktionsskolernes formål er således at hjælpe dig til en personlig udvikling, der gør dig i stand til at gå i gang med en uddannelse eller et job. Du kan starte, når du ønsker det, for produktionsskolerne optager elever løbende hele året. Først skal du dog til en samtale med en UU-vejleder, der vurderer, om du er i målgruppen. Dernæst skal du henvende dig til den skole, du ønsker at gå på. Produktionsskolerne tilbyder også almindelige skolefag samt en række fællesaktiviteter, bl.a. med mulighed for udlandsophold. Alle elever modtager en skoleydelse på 628 kr. pr. uge, når du er under 18 år og 810 kr., når du er over 18 år og hjemmeboende. Er du over 18 år og udeboende, er ydelsen kr. pr. uge. Desuden får du transportgodtgørelse som på andre uddannelser. Det er muligt at gennemføre en erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Dette foregår i samarbejde med den lokale erhvervsskole. Kontakt din lokale produktionsskole for yderligere information.

9 De gymnasiale uddannelser På de følgende sider i hæftet kan du læse om de fire forskellige gymnasiale uddannelser. Først er der en dobbeltside med generelle oplysninger, der er fælles for de gymnasiale uddannelser. Dernæst er der sider om hver enkelt af de gymnasiale uddannelser - stx, hf, hhx og htx. For at få et overblik over forskellene på disse uddannelser kan du studere skemaet til højre, hvor du kan se de obligatoriske fag, som uddannelserne hver især indeholder. Det vil sige de fag, som du skal have, uanset hvilken studieretning (på stx, hhx og htx) du vælger. Derudover skal du i stx, htx og hhx have to til tre studieretningsfag, der afhænger af, hvilken studieretning du vælger. Endelig skal du vælge nogle valgfag undervejs i uddannelsen. For nærmere oplysninger derom, se siderne om de enkelte uddannelser i dette hæfte samt skolernes hjemmesider. Obligatoriske fag i de gymnasiale uddannelser Stx Hf Hhx Htx Dansk A A A A Engelsk B B A B 2. fremmedsprog (fortsætter/begynder) B/A B/A Matematik C C C B Historie A B Samtidshistorie B Samfundsfag C C C C Fysik C B Religion C C Oldtidskundskab C Idræt C C Biologi C* C C Kemi C* C B Naturgeografi C* C Kunstnerisk fag C Praktisk/musisk fag C International økonomi B Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C 9 * To af de tre fag (Biologi, Kemi, Naturgeografi) er obligatoriske. Et af de naturvidenskabelige fag skal hæves til B-niveau. Studievalg - vejledning videre frem Du kan få vejledning hos Studievalg Nordjylland, hvis du søger viden om videregående uddannelser eller hjælp til at vælge. Det kan være, du har en ide om et job, du kunne tænke dig, og mangler information om, hvilke uddannelser der kan føre frem til det. Du kan måske også have brug for at finde ud af, om du kan komme ind på en konkret videregående uddannelse med den gymnasiale eller erhvervsuddannelse, du har tænkt dig at tage. Studievalg Nordjylland har et åbent vejledningscenter centralt i Aalborg og vejleder om valg af videregående uddannelse og de jobs, som uddannelserne kan føre til. Studievalgs vejledere har desuden ansvaret for vejledningen om videregående uddannelse på gymnasierne og erhvervsskolerne i regionen så vi ses, når du er kommet i gang. Du kan ringe, maile eller dukke op i centret, hvis du har spørgsmål om videregående uddannelser. Studievalg Nordjylland Slotsgade 27, 9000 Aalborg Tlf.:

10 Fælles for de gymnasi 10 GRUND- FORLØB De fire gymnasiale uddannelser - stx, hf, hhx og htx giver alle sammen studiekompetence til videregående uddannelser. Når du vælger gymnasieuddannelse, kan du fx tænke på dine erfaringer fra brobygning. Du kan også tænke på, om du kender nogen, der har valgt en gymnasieuddannelse, og du kan overveje, hvilke uddannelser og hvilket job du drømmer om efter gymnasietiden. En gymnasial uddannelse er noget for dig, hvis du: kan lide nye udfordringer kan lide at læse kan lide at lære og sætte dig ind i nyt stof kan lide at lave skriftlige opgaver kan lide at arbejde selvstændigt har lyst til at deltage i debatter og arbejdsfællesskaber selv tager ansvaret for dit arbejde. Stx, hhx og htx Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Tre forskellige typer fag Obligatoriske fag Studieretningsfag Adgangskrav: 9 års skolegang Se afsnittet optagelse til stx, hhx og htx nedenfor. Uddannelsernes struktur Det almene gymnasium (stx), handelsgymnasiet (hhx) og teknisk gymnasium (htx) er 3-årige ungdomsuddannelser. Valgfag 3 år 2 år 1 år ½ år De består af et grundforløb på ½ år og et studieretningsforløb på 2½ år. Grundforløbet giver dig viden om fagene, om arbejdsmetoder på tværs af fagene og om skolens krav til dig. Du skal træffe et foreløbigt valg af studieretning, inden du starter. Det endelige valg skal du træffe omkring 1. dec. i første skoleår, og du vil få grundig vejledning om dette valg. Studieretning på stx, hhx og htx Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag samt af et studieretningsprojekt. Studieretningen er en pakke af fag, som giver dig mulighed for at fordybe dig i de fag, emner og problemstillinger, som interesserer dig. Studieretningen indeholder normalt 3 studieretningsfag, som de obligatoriske fag arbejder sammen med. Når du ønsker en gymnasieuddannelse, skal du kigge på, hvilke studieretninger det enkelte gymnasium tilbyder og finde den, der interesserer dig mest. Optagelse til stx, hhx og htx I 2012 skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller have haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have udfyldt en uddannelsesplan. Du skal have aflagt alle prøver ved folkeskolens afgangsprøve, herunder tysk eller fransk og fysik/kemi (9. klasse), og hvis du har gået i 10. klasse, skal du have aflagt afgangsprøve eller 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik.

11 ale uddannelser praktisk-musisk fag samt valgfag. Hfelever kommer med mange forskellige baggrunde og har forskellige mål med uddannelsen. 11 Du har krav på optagelse, hvis du: opfylder alle ovenstående betingelser søger optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse er vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse af din UUvejleder søger rettidigt, dvs. inden 1. marts. Hvis du vurderes til IKKE at være uddannelsesparat, kan du forlange en vurdering på den skole, du ønsker at gå på. Vurderingen skal foregå lige efter d. 30. marts, og skolen kan vælge at optage dig, hvis den vurderer, du er uddannelsesparat. Skift af gymnasial uddannelse Hvis du er optaget på én af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du mulighed for - senest ved afslutning af grundforløbet - at skifte til en anden af disse tre uddannelser uden at tabe tid. Du har dog ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du ønsker at skifte uddannelse, skal du henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til. Højere forberedelseseksamen (hf) Som de fire andre gymnasiale uddannelser giver hf adgang til både korte og længere videregående uddannelser. Uddannelsen Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse. I starten af dit hf-forløb får du en grundig introduktion til det at lære, og det bliver fulgt op i studieværkstedet i hele forløbet. På hf har du desuden obligatoriske fag og faggrupper, et Optagelse til hf For at blive optaget på den 2-årige hf direkte efter grundskolen skal du have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have haft undervisning på tilsvarende niveau. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve. Du skal have aflagt 10. klasseprøve i dansk, engelsk, matematik og folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi og tysk (eller fransk). Du har krav på optagelse, hvis du: opfylder ovenstående betingelser søger om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse er vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse af din UUvejleder søger rettidigt, dvs. inden 1. marts. Hvis du vurderes til IKKE at være uddannelsesparat, kan du forlange en vurdering på den skole, du ønsker at gå på. Vurderingen skal foregå lige efter d. 30. marts, og skolen kan vælge at optage dig, hvis den vurderer, du er uddannelsesparat. Se de obligatoriske fag på de gymnasiale uddannelser på side 9.

12 Stx - det almene gymn 12 Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Typer af studieretninger 3 år STUDIERETNINGSFORLØB Naturvidenskabelige studieretninger Samfundsvidenskabelige studieretninger Sproglige studieretninger Kunstneriske studieretninger 2 år 1 år GRUND- FORLØB Adgangskrav: Se afsnittet om optagelse til stx, hhx og htx side 10. ½ år Karen: Jeg har planer om at læse til farmaceut, derfor har jeg valgt en naturvidenskabelig studieretning på Hasseris Gymnasium. Stx det almene gymnasium Stx kan lede til alle uddannelser. Det er derfor, det hedder det almene gymnasium. Stx er et godt valg, hvis du kan lide afveksling mellem selvstændigt arbejde og samarbejde du gerne vil være dygtigere i de fag, du kender du gerne vil lære nogle nye fag du gerne selvstændigt vil løse skriftlige opgaver du gerne vil udvikle dig i en alsidig skolekultur med bl.a. musik, idræt, drama/musical og debatter, hvor du både lytter og siger, hvad du selv mener. Det almene gymnasium Det almene gymnasium er både almendannende og studieforberedende. Almendannende fordi det giver dig en bedre indsigt i de tre store områder naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (sprog, dansk, historie m.m.). Og fordi du får lejlighed til at udvikle dig i et miljø med fællesskab, musik og kunstneriske fag. Studieforberedende fordi du lærer det, der siden kræves til din videre uddannelse, både fag og kompetencer. Stx er den eneste ungdomsuddannelse, hvor man kan vælge studieretninger og fag, så man kan komme ind på alle videregående uddannelser. Derfor er du rigtig godt rustet med et studentereksamensbevis i hånden, når du skal vælge og søge en hvilken som helst uddannelse efter gymnasiet. Dog kan det som sagt betyde noget, hvilken studieretning og fag du har valgt. Det kan du få orientering om fra UU og på gymnasiet. Optagelse Man kan begynde på gymnasiet efter 9. eller 10. klasse. Hvis du er vurderet uddannelsesparat af din UU-vejleder, bliver du optaget direkte. Se s for nærmere detaljer ang. optagelse. I ansøgningen skal du tilkendegive, hvilken studieretning du regner med at ville følge. Men det er kun en tilkendegivelse, for det endelige valg finder sted før jul i 1.g. Desuden skal du vælge et 2. fremmedsprog. Det er det sprog, du skal have foruden engelsk, som alle har. Du skal desuden vælge et kunstnerisk fag. Uddannelsens opbygning Stx begynder med et grundforløb i 1.g fra august til jul. Derefter kommer studieretningsforløbet, som varer frem til studentereksamen i 3.g. Gennem hele forløbet har du din egen studievejleder og en klasselærer eller tutor. Fagene Grundforløbets fag er: dansk, engelsk, historie, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, musik, evt. drama eller mediefag), matematik, et naturvidenskabeligt fag (biologi, fysik, kemi eller naturgeografi), og samfundsfag. Hertil kommer to særlige forløb, som skal forberede dig til sprog og naturvidenskab i gymnasiet. De hedder almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Endelig får du særlige forløb, hvor flere fag samarbejder om et emne. De hedder almen studieforberedelse. Studieretningsforløbet har flg. obligatoriske fag og niveauer: dansk A, historie A, engelsk B, 2. fremmedsprog A eller B, fysik C, idræt C, kunstnerisk fag C, matematik C, to naturvidenskabelige fag C (af biologi, kemi og naturgeografi), oldtidskundskab C, religion C og samfundsfag C. Foruden de obligatoriske fag er der to eller tre studieretningsfag samt nogle valgfag, og fagene samarbejder i al-

13 asium Stx - det almene gymnasium Stx er en 3-årig uddannelse, der afsluttes med studentereksamen. Stx indeholder almene fag og har et videnskabsorienteret perspektiv. Uddannelsen giver adgang til alle videregående uddannelser og giver en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold. men studieforberedelse. Du skal vælge mindst et af følgende fag på A-niveau: matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk, et fortsættersprog, latin eller græsk. Endelig er der studieretningsprojektet i 3.g, hvor du arbejder selvstændigt med et selvvalgt emne. Ved afslutningen af 3.g har du mindst fire A-niveauer, men på de fleste studieretninger kan du ved hjælp af valgfag også få fem A-niveauer. Med fem A-niveauer får man sit eksamensresultat ganget med 1,03. Dvs. at et gennemsnit på 9 bliver til 9,3 (oprundet fra 9,27), og så er man bedre stillet ved ansøgning til uddannelser, hvor der er adgangsbegrænsning. Du kan få oplysninger om de enkelte gymnasiers studieretninger og valgfag på gymnasiernes hjemmesider eller ved at kontakte gymnasiet. Arbejdsformer I løbet af en normal skoleuge vil du møde afvekslende arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, måske projektarbejde, øvelser og forsøg samt individuelt arbejde. Du har medindflydelse på både arbejdsform, og hvilket fagligt stof I skal arbejde med. Med mellemrum afbrydes den almindelige skoleuge af arbejde på tværs af fag og klasser, og der afholdes fællestimer med debatter, foredrag, musikalsk eller dramatisk optræden, som regel med inviterede kunstnere, politikere, forfattere osv. Arbejde uden for skolen som studieture til udlandet, ekskursioner, virksomhedsbesøg, teater- og museumsbesøg eller praktikophold indgår også i undervisningen på det almene gymnasium. Gymnasiets hverdag Hverdagen på det almene gymnasium skal bidrage til, at du får en bred uddannelse og udvikler dig. Derfor sker der også meget uden for timerne. Du kan være aktiv eller blot se og lytte ved morgensamlinger, forårskoncerter, skolekomedier, fester, fredagsarrangementer, frivillig idræt, billedkunst eller musik, og du kan engagere dig i elevråds- og bestyrelsesarbejde. Særlige gymnasieforløb Hasseris Gymnasium tilbyder International Bacchalaureate (IB), som er en international eksamen, der giver direkte adgang til universiteter overalt i verden. På Aalborg Studenterkursus kan man tage en studentereksamen på to år eller stykke den sammen af enkeltfag over flere år. Man skal have gået 10 år i skole eller have været ude af skolen mindst et år for at kunne optages på studenterkursus. Se endvidere skoler med særlige forløb side Mathias: Jeg har valgt en samfundssproglig studieretning, som giver mig mange muligheder for at læse videre. Efter gymnasiet vil jeg læse dansk og psykologi på universitetet. 13 INFO Mariagerfjord Gymnasium Støvring Gymnasium Aalborghus Gymnasium Hasseris Gymnasium Aalborg Katedralskole Fjerritslev Gymnasium Vesthimmerlands Gymnasium og hf Nørresundby Gymnasium og hf-kursus Thisted Gymnasium og hf-kursus Morsø Gymnasium Dronninglund Gymnasium Brønderslev Gymnasium og hf-kursus Frederikshavn Gymnasium og hf-kursus Hjørring Gymnasium og hf-kursus Aalborg Studenterkursus International Baccalaureate

14 Hf - højere forberedel 14 INFO Mariagerfjord Gymnasium Vesthimmerlands Gymnasium og hf Aalborghus Gymnasium Aalborg Katedralskole Nørresundby Gymnasium og hf-kursus Thisted Gymnasium og hf-kursus Brønderslev Gymnasium og hf-kursus Fjerritslev Gymnasium Hjørring Gymnasium og hf-kursus Frederikshavn Gymnasium og hf-kursus VUC Nordjylland Thy-Mors HF og VUC Hf-eksamen - klar på to år Hf - højere forberedelseseksamen - henvender sig til dem, der har afsluttet 10. klasse, eller som har været ude af skolen nogle år. På hf kan du få en eksamen efter to år. Den giver adgang til de samme uddannelser som studentereksamen, afhængigt af valgfag. Lige så mange hf ere som studenter får senere en videregående uddannelse, og de fleste hf ere vælger en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Hf-uddannelsen Hf er både almendannende og studieforberedende. Almendannende fordi hf giver dig en bred indsigt i de tre store områder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab (sprog, dansk, historie m.m.). Og fordi du får lejlighed til at udvikle dig i et miljø med fællesskab, musik og kreative fag. Studieforberedende fordi du lærer det, der siden kræves til videre uddannelse, både mht. fag og kompetencer. En hf-eksamen giver adgang til videregående uddannelser; dog kan det betyde noget, hvilke fag du har valgt. Det kan du få orientering om fra UU og på det enkelte hf-kursus. Optagelse Man kan begynde på hf efter 10. klasse. Hvis du er vurderet uddannelsesparat af din UU-vejleder, bliver du optaget direkte. Se s for nærmere detaljer ang. optagelse. Ansøgere, der har været ude af skolen nogle år, optages ofte på hf, og hvis man ikke har 10. klasse, kan rektor på grundlag af en konkret vurdering optage en ansøger. Kontakt hf-kurset, hvis du er i tvivl. Katrine: Jeg har valgt hf, fordi jeg er en smule ældre end gymnasieeleverne. Jeg har psykologi som valgfag, fordi jeg gerne vil være noget med mennesker.

15 seseksamen Hf - Højere Forberedelseseksamen er en 2-årig uddannelse. Uddannelsen har både et praktisk og anvendelsesorienteret perspektiv. Uddannelsen giver adgang til både kortere og længere videregående uddannelser og giver en bred viden om sprog, natur, kultur og samfund. Casper: Jeg har valgt hf, fordi jeg gerne vil være folkeskolelærer. Hvis du tidligere har taget eksaminer eller fuldført fag på en gymnasieuddannelse, kan du som regel få overført karaktererne til din hf-eksamen. Så sparer du noget arbejde. Det samme gælder, hvis du har taget enkeltfag på VUC-kurser. På regionens VUC-centre kan man udover den 2-årige hf desuden sammenstykke en hf-eksamen af enkeltfag over en årrække. Alle regionens VUC-centre tilbyder hf-enkeltfag. Introduktionskursus og tutorordning En del hf-elever har været ude af skolen nogle år, og kan derfor have brug for særlig vejledning. Derfor begynder undervisningen på det 2-årige forløb med et introduktionskursus, hvor du lærer grundlæggende studie- og arbejdsmetoder, indøver væsentlige kompetencer, og hvor alle kan få genopfrisket det faglige basisniveau. Til faglig støtte har hver elev sin egen tutor. Tutoren er en lærer, der følger dig og jævnligt taler med dig om at sætte mål og at nå de mål, der er sat. Arbejdsformer I løbet af en normal skoleuge vil du møde afvekslende arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, måske projektarbejde, øvelser og forsøg samt individuelt arbejde. Du skal lave en større projekt-opgave i 2. hf. Denne opgave forberedes ved nogle projektforløb i 1. og 2. hf. Der er afsat mindst 50 timer til dette projektarbejde. Du har medindflydelse på både arbejdsform, og hvilket fagligt stof I skal arbejde med. Med mellemrum afbrydes den almindelige skoleuge af arbejde på tværs af fag og klasser, og der afholdes fællestimer med debatter, foredrag, musikalsk eller dramatisk optræden, som regel med inviterede kunstnere, politikere, forfattere osv. I hf-undervisningen indgår der også arbejde uden for skolen, fx studieture til udlandet, ekskursioner, virksomhedsbesøg eller teater- og museumsbesøg. Hf s hverdag Hverdagen på hf skal bidrage til, at du får en bred uddannelse og udvikler dig. Derfor sker der også meget uden for timerne. Du kan være aktiv eller blot se og lytte ved morgensamlinger, forårskoncerter, skolekomedier, fester, fredagsarrangementer, frivillig idræt, billedkunst eller musik, og du kan engagere dig i elevråds- og bestyrelsesarbejde. Se endvidere skoler med særlige forløb s , bl.a. Hf-Søfart samt 1-årige fagpakker. 15 Uddannelsens opbygning På hf har man nogle obligatoriske fag (dansk A, engelsk B, idræt C, matematik C). Desuden er der to fagpakker. Den første er naturvidenskabelig med fagene biologi C, geografi C og kemi C. Den anden er kultur- og samfundsfagsgruppen med historie B, religion C og samfundsfag C. Endelig skal alle vælge et musisk/kreativt fag C (billedkunst, musik, evt. drama og mediefag). Hertil kommer valgfag. Med dem kan du sammensætte din uddannelse efter interesser, evner og de adgangskrav, der er til den videregående uddannelse, du ønsker. Du skal normalt have enten to valgfag på B-niveau eller et på B-niveau og to på C-niveau. De forskellige hf-kurser har forskellige valgfag, og nogle hf-kurser tilbyder også særlige pakker af fag i et specielt samspil. Dette må du undersøge hos det enkelte hf-kursus, evt. på dets hjemmeside.

16 Hhx handelsgymnasi 16 INFO Tradium Erhvervsskolerne Aars Aalborg Handelsgymnasium Saxogade og Turøgade EUC Nordvest Fjerritslev Gymnasium www. fjerritslev-gym.dk EUC Nordvest, Thisted EUC Nordvest, Nykøbing M Frederikshavn Handelsskole EUC Nord, Hjørring Anne Sofie: Tal, økonomi og logisk tænkning interesserer mig. Derfor er jeg glad for, at jeg på Handelsgymnasiet kan kombinere merkantile fag med matematik A. Hhx handelsgymnasiet Handelsgymnasiet hhx er en 3-årig gymnasial uddannelse på linje med stx og htx. Uddannelsen indeholder både erhvervsrettede og almendannende fag, og den giver dig adgang til videregående uddannelser og til job i erhvervslivet. Du kan optages på handelsgymnasiet direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Se s for nærmere detaljer ang. optagelse. På handelsgymnasiet får du en 3-årig gymnasial uddannelse med både erhvervsrettede og almene fag et bredt udbud af studieretninger og valgfag en uddannelse med IT integreret i samtlige fag et godt og moderne undervisningsmiljø en uddannelse, der giver stor forståelse for internationale forhold gode sociale rammer. Obligatoriske fag De obligatoriske fag er fag, som alle elever skal have, uanset hvilken studieretning der vælges. De obligatoriske fag spænder vidt. Der er almene fag, økonomisk orienterede fag, markedsorienterede fag og internationalt orienterede fag: Dansk A Engelsk A Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Samtidshistorie B International økonomi B 2. fremmedsprog B/A Matematik C Samfundsfag C Erhvervsret C. Fremmedsprog Du skal have mindst to fremmedsprog, hvoraf engelsk er det ene. Engelsk skal du have på A-niveau og dermed alle tre år. Ved tilmeldingen skal du desuden vælge et 2. fremmedsprog. Du kan her vælge enten tysk/fransk fortsættersprog eller spansk/fransk begyndersprog. Hvis du vælger et fortsættersprog, altså det sprog du har haft i folkeskolen, skal du have det på B-niveau, dvs. to år. Hvis du vælger et begyndersprog som dit 2. fremmedsprog, fx spansk, skal du have sproget på A-niveau og dermed alle tre år. Du skal være opmærksom på, at dette kan betyde, at du får et ekstra A- niveau og dermed vil have færre timer til overs til valgfag. Du kan også få et tredje fremmedsprog, men valgmulighederne mht. sprog varierer fra skole til skole. Studieretninger På handelsgymnasiet kan du vælge studieretninger med forskelligt fokus, alt efter hvad du interesserer dig mest for. Med valget af en bestemt studieretning bestemmer du i virkeligheden, hvilke to fag du vil have på højt niveau ud over de to obligatoriske A-fag, dansk og engelsk. Du kan således, alt efter din interesse, vælge at gøre din uddannelse specielt økonomisk orienteret, markedsorienteret eller internationalt orienteret. Ud over to studieretningsfag på A-niveau får du et tredje studieretningsfag på B eller C-niveau, der passer til de øvrige fag. Udbuddet og sammensætningen af studieretninger varierer fra skole til skole, så se på den enkelte skoles hjemmeside, hvad der udbydes. Valgfag Ud over studieretning skal du også vælge nogle valgfag, mens du går på handelsgymnasiet. Nogle af disse fag findes både som studieretningsfag og som valgfag; andre findes kun som valgfag. Matematik B og A Tysk B og A, Fransk B og A, Spansk A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Finansiering C og B Innovation C og B Kulturforståelse C og B Psykologi C og B

17 et Hhx handelsgymnasiet Handelsgymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til fx universiteter, handelshøjskoler, journalistuddannelser og erhvervsakademiuddannelser. Samtidig giver hhx dig direkte adgang til job i erhvervslivet. It B Samfundsfag B Design Filosofi C Idræt C Markedskommunikation C Mediefag C Multimedier C Statistik C. I uddannelsen indgår der mindst fire A-niveau fag, men der er mulighed for flere, alt efter valg af sprog og andre valgfag. Du skal være opmærksom på, at de enkelte skoler ikke udbyder alle de nævnte valgfag. Hhx og fremtidsmuligheder Med en hhx-uddannelse får du en bred og faglig viden, så du står godt rustet til din videre karriere. Du kan enten vælge at påbegynde en videregående uddannelse eller at gå direkte fra hhx ud i erhvervslivet i en elevplads inden for kontor, handel, detail eller finans. Som handelsstudent kan du læse videre på universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner. Du kan også fx tage en læreruddannelse eller vælge en kort videregående uddannelse, fx finansøkonom. Du kan endvidere kombinere en elevplads inden for kontor, spedition, revision osv. med teoretisk videreuddannelse om aftenen, fx HD. Handelsgymnasiets hverdag På handelsgymnasiet arbejdes der tæt sammen om de enkelte klasser, og dette giver et godt og trygt studiemiljø. Handelsgymnasiets lærerkorps er bredt sammensat, og mange lærere har eller har haft tilknytning til erhvervslivet. Dermed opnås en meget virkelighedsnær undervisning, der forbinder det teoretiske med det praktiske. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Gennem alle tre år møder du endvidere nye og varierende måder at lære på, der gør dig studieegnet og bedre til både at samarbejde og arbejde selvstændigt. Arbejdsformerne veksler således mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter, case-arbejde og individuelle opgaver. Foredrag, virksomhedsbesøg, gæstelærere, studieture til udlandet, ekskursioner m.m. indgår også som en naturlig del af uddannelsen. Brugen af it er obligatorisk i alle fag, og næsten alle skriftlige eksaminer afvikles vha. computer, ligesom mange skriftlige eksamensopgaver er elektroniske. Et internationalt præg På handelsgymnasiet er der også et stort fokus på internationale forhold. Du får hermed indsigt i den globale verden, som bliver mere og mere vigtig for Danmark. Som handelsstudent bliver du derfor godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at studere eller arbejde i udlandet. At alle skal have engelsk på A-niveau, er med til at understrege det internationale indhold på handelsgymnasiet. Bliv din egen chef Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen, og via Young Enterprise kan du prøve kræfter med den virkelige verden som iværksætter. Her får du mulighed for at markedsføre og sælge dit eget produkt med hjælp fra skolens lærere. Særlige forløb Er du eliteidrætsudøver, kan du vælge Team Danmark ordningen, så du forlænger gymnasieforløbet til 4 år. Nogle skoler har desuden særlige forløb, hvor sport indgår i kombination med uddannelsen. Læs også om den nye European Business Baccalaureate Diploma, en overbygning på hhx-uddannelsen (se s ). 17 Videregående uddannelse/erhvervsarbejde Jakob: På Handelsgymnasiet har jeg mulighed for at kombinere min rejselyst med en studentereksamen, som giver mig billet til at læse politik og økonomi på universitet. STUDIERETNINGSFORLØB GRUND- FORLØB Økonomisk orienterede studieretninger Typer af studieretninger Markedsorienterede studieretninger Internationalt orienterede studieretninger Adgangskrav: Se afsnittet om optagelse til stx, hhx og htx side år 2 år 1 år ½ år

18 Htx - teknisk gymnasiu 18 INFO Mariagerfjord Gymnasium Erhvervsskolerne Aars Aalborg Tekniske Gymnasium EUC Nord Hjørring og Frederikshavn EUC Nordvest Thisted Htx teknisk gymnasium Htx er en studentereksamen med fokus på naturvidenskab, teknik og teknologi i kombination med almene fag og sprog. Undervisningsformen på htx På htx arbejder du tværfagligt, projektorganiseret og ofte med tematiseret undervisning, der inddrager din viden fra flere fag. Du fremstiller produkter og udarbejder rapporter. Det kræver kreativitet og selvstændighed, og gevinsten er, ud over det faglige, en personlig modning og evnen til at samarbejde. Ved siden af den daglige undervisning foregår der en række aktiviteter, såsom studierejser, ekskursioner, temadage, foredrag, idrætsdag og virksomhedsbesøg. Indholdet i htx Uddannelsens første halve år er et indledende grundforløb. Herefter fortsætter du i 2 ½ år på den studieretning, som du har valgt. Grundforløbet består af dansk, engelsk og matematik og et studieområde, der omfatter både særfaglig og flerfaglig undervisning inden for teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. STUDIERETNINGSFORLØB GRUND- FORLØB Adgangskrav: Se afsnittet om optagelse til stx, hhx og htx side 10. Du kommer til at arbejde med it og kommunikation samt innovation og iværksætteri, bl.a. i form af værkstedsog laboratoriebaseret undervisning. Hertil kommer aktiviteter, hvor du udfolder dig fysisk og får viden om personlig sundhed. Obligatoriske fag Kemi B Matematik B Fysik B Dansk A Teknologihistorie C Engelsk B Biologi C Samfundsfag C Teknikfag A Teknologi B. Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Naturvidenskabelige studieretninger Typer af studieretninger Kommunikationstekniske studieretninger Teknikfag Teknikfag er noget særligt for htx. Alle tekniske gymnasier skal mindst udbyde to af følgende teknikfag: Byggeri og energi - giver mulighed for fordybelse inden for konstruktion, materialer, forsyning og sundhed. Teknologiske studieretninger 3 år 2 år 1 år ½ år Design og produktion - giver indsigt i formgivning, produktudvikling, materialer, styring og produktion. Proces, levnedsmiddel og sundhed - giver dig viden om sundhed, bio- og procesteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, mikrobiologi samt kost og ernæring. I teknikfaget skal du lave et afsluttende projekt. Ali: Jeg vil gerne studere medicin, når jeg er færdig med teknisk gymnasium, og det føler jeg mig godt rustet til med de fag, htx indeholder.

19 m Htx - teknisk gymnasium Htx er en 3-årig gymnasial uddannelse, med profilfag som TEKNIK og TEKNOLOGI. Det betyder, at der er meget fokus på de tekniske fag og det naturvidens kabelige område. Det særlige ved htx er, at der arbejdes meget med flerfaglige projekter. 19 Lars: Jeg vil uddanne mig til grafisk designer, når jeg er færdig her på teknisk gymnasium. Studieretningsforløb Naturvidenskabelig linje Teknologisk linje Kommunikationslinjen. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, et studieområde, studieretningsfag, valgfag og et studieretningsprojekt. Studieretninger tegnes af tre studieretningsfag, der udbydes i en pakke på henholdsvis AAA-, AAB-, AAC-, ABB-, ABC-niveau. Studieretningsfagene skal sammen med de obligatoriske fag styrke din faglighed og give dig mulighed for at fordybe dig. De enkelte htx-gymnasier fastlægger selv deres studieretninger. Du skal vælge mindst et af de valgfag, dit gymnasium udbyder. Antallet af valgfag i din studentereksamen afhænger af dit valg af studieretning. Eksamen En htx-eksamen består af 8 eksaminer (skriftlige og mundtlige) samt et studieretningsprojekt. Normalt skal du op til 1-3 eksaminer efter 1. og 2. år og resten som afslutning efter 3. år. Det er Undervisningsministeriet, der beslutter, hvilke fag du skal op i. Ann-Katrine: Min fremtidsdrøm er at blive arkitekt. Adgang til videreuddannelse En htx-eksamen giver adgang til videregående uddannelser på f.eks. universitetet, ingeniørstudierne, arkitektskolen, lærerseminariet og en lang række andre videregående uddannelser helt på linje med de tre øvrige gymnasiale uddannelser. Optagelse på htx Du kan starte på htx-uddannelsen, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse med gennemført tysk eller fransk klasse eller tilsvarende. Desuden skal du have udarbejdet en uddannelsesplan, hvori det skal fremgå, at du er vurderet uddannelsesparat. Se s for nærmere detaljer ang. optagelse. Økonomi Du kan søge SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Mere information Besøg den ønskede skoles hjemmeside eller kontakt skolens uddannelses- og erhvervsvejledning. Der er også mulighed for at deltage i informationsmøder eller åbent hus arrangementer på alle tekniske gymnasier (se side 31). Se endvidere skoler med særlige forløb side

20 Eux - Gymnasial erhvervsuddannelse 20 INFO Tech College Aalborg Construction College Aalborg Bygge & anlæg Metal College Aalborg Produktion & udvikling Technology College Aalborg Strøm, styring & it EUX er en gymnasial erhvervsuddannelse. Det særlige ved eux er, at den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, så du både bliver håndværker og opnår generel studiekompetence og kan læse videre bagefter. For at opnå den generelle studiekompetence skal du have flg. obligatoriske, gymnasiale fag: dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C. De øvrige fag og niveauer, du skal have på eux, afhænger af, hvilken uddannelse du vælger og kan være forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Du skal desuden i euxforløbet aflevere en større skriftlig opgave og et skriftligt eksamensprojekt, der kombinerer dine gymnasie- og erhvervsskolefag. Tech College Aalborg er indtil videre det eneste sted i Nordjylland, hvor du kan tage eux-uddannelsen. Du kan tage eux på syv uddannelser: murer, tømrer, elektriker, datatekniker, automatiktekniker, klejnsmed og industritekniker. Eux-uddannelsens opbygning En eux varer mellem 4 og 5½ år, afhængig af den valgte erhvervsuddannelse. Uddannelsen begynder med et grundforløb på typisk 40 uger og fortsætter med et hovedforløb. For at få adgang til hovedforløbet skal du have indgået en praktikaftale med en virksomhed. Hovedforløbet består af praktikperioder og skoleperioder, hvis længde varierer fra 8 til 20 uger. Hovedforløb Erhvervsarbejde/Videreuddannelse (skole og praktik 4½ år - 5 år) Grundforløb Adgangskrav: 9 års skolegang Studiemiljø Når du vælger en uddannelse, der spænder over både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, vil du være en del af studiemiljøet på begge områder. Du får både fællesskabet og fagsnakken med mester og andre lærlinge inden for dit håndværksfag, og du bliver en del af gymnasielivet. SU og løn Når du tager en eux, kan du få SU på grundforløbet, hvis du er fyldt 18 år. Når du går på hovedforløbet og har en praktikplads, får du lærlingeløn (også i skoleperioderne) ligesom på en ordinær erhvervsuddannelse. Videreuddannelse og fremtid Eux er noget for dig, der gerne vil have en faglig uddannelse og samtidig mulighed for at kunne tage en videregående uddannelse. Eux giver dig direkte adgang til fx de videregående tekniske uddannelser, der har med dit 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år fagområde at gøre. Det kunne fx være ingeniør, arkitekt, tekniker, maskinmester eller bygningskonstruktør. Optagelse og tilmelding til eux Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag, og du optages derfor direkte på erhvervsuddannelsen. I din uddannelsesplan/tilmeldingsskema angiver du, at du ønsker eux. Se også s. 25.

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden Springbræt til Fremtiden...FORDI 2012-2013 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole Bakkevej

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Uddannelses katalog 2007

Uddannelses katalog 2007 Uddannelseskatalog 2007 2 Selandia er Centret med de mange muligheder, som du kan blive en del af. Preben Knorrenborg, direktør Indhold Vi ses på Selandia! 3 Uddannelsesvejene på Selandia 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere