Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om"

Transkript

1 Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever fra Sydslesvig kan få SU. Orienteringen falder i 4 afsnit: SU til ungdomsuddannelse på Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen o Efter danske regler o Efter EU-regler SU til videreuddannelse i Danmark SU til videreuddannelse i udlandet Teksten rummer en række links der alle henviser til SU s hjemmeside: Den kan dog være lidt svær at finde rundt i, men hvis du tager udgangspunkt i er du det rigtige sted. Vigtigt: SU digitaliserer ansøgningsproceduren pr , men langt de fleste af vores elever med dansk statsborgerskab har ikke noget cpr.nr. og har derfor ikke mulighed for at oprette en digital signatur. Beskeden fra SU, ledelsen af udlandsenheden, er at elever fra Sydslesvig fortsat skal søge SU på udprintede papiransøgninger. Nogle skemaer kan stadig fås via SU s hjemmeside, men alle relevante formularer og skemaer kan du downloade via Duborg-Skolens og A. P. Møller Skolens studievejledere og via skolernes hjemmeside eller intranet! Du skal altså følge anvisningerne i det følgende og søge på papiransøgninger. Jeg har i det følgende konkretiseret reglerne fra SU s hjemmeside med nogle helt konkrete anvisninger til hvordan du skal gøre, og hvilke skemaer og hvilken dokumentation der skal vedlægges SU-ansøgningen for at undgå forsinkelser. Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til din studievejleder også efter at du har forladt Duborg-Skolen! Har du spørgsmål du ønsker at stille direkte til SU, så kontakt SU, udlandsenheden på tlf Der er telefontid mandag, onsdag, torsdag, fredag. Du kan også maile dit ærinde til adressen oplys sagsnummer hvis du har et det letter ekspeditionen. Afgørende er hvis du selv kontakter SU, at du kontakter SU udland. Kun de medarbejdere der arbejder her, må forventes at kende til sydslesvigeres særlige situation. Er der noget du er i tvivl om, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din studievejleder. Birgitte Dohm Flensborg, den

2 Sådan gør du hvis du søger: SU til ungdomsuddannelse på Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen Du kan på Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen i Sydslesvig få SU mens du går i 12. og 13. årgang hvis du opfylder nedenstående regler. Desuden gælder de almindelige betingelser. Dem kan du læse om under SU efter danske regler Du søger SU til din skolegang i 12. og 13. årgang på skemaet Ungdomsuddannelse Udland. Du er (også) dansk statsborger det dokumenterer du med en kopi af dit danske pas. Du skal dokumentere at du går på Duborg-Skolen eller A. P. Møller Skolen. Det gør du ved at hente en bekræftelse på skolens kontor der også dokumenterer hvilken måned og år du forventes at afslutte din studentereksamen. Vigtigt: Vær opmærksom på at du skal bevise din studieaktivitet ved at forny denne bekræftelse hvert ½ år, og det er datoen fra den første attest der gælder. Skriv altså ind i din kalender at du på kontoret skal hente og selv fremsende ny attest i god tid, fx 5 mdr. fra første attestdato. Hvis du ikke sender dokumentationen, stopper din SUudbetaling. Du skal aflevere en bopælsattest til brug for registrering i det danske skattesystem og eventuel skattefritagelse. Dokumentationen, en Meldebescheinigung, skaffer du på Einwohnermeldeamt i din kommune. Du skal IKKE søge om godkendelse af Duborg-Skolens og A. P. Møller Skolens studentereksamen, men på kontoret skal du have skolens stempel på ansøgningsskemaet øverst til højre på siden. Hvis du ikke har dansk cpr-nummer, skal du udfylde en Tro og love erklæring på at du ikke har afgivet dit danske statsborgerskab. Din SU er afhængig af dine forældres/værgers indkomst indtil du fylder 20 år. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør størrelsen på din SU. Du skal derfor vedlæggge en kopi af deres Einkommensteuererklärung /årsopgørelse jf. ansøgningsskemaet. Via Forside SU Satser for SU kan du se hvor meget du kan få i SUstipendium. Vigtigt: Du skal så længe din SU er afhængig af dine forældres/værgers indkomst sende kopi af Einkommensteruerklärung /årsopgørelse hvert år. Får du den fremsendt i november, er der store chancer for at du ikke kommer til at opleve afbræk i SUudbetalingerne. Hvis du ikke sender dokumentationen, stopper din SU-udbetaling. SU udbetales kun til en NemKonto. Derfor skal den konto, du vil modtage din SU på, være registreret som din NemKonto i en bank i Danmark (se SU'en er forudbetalt og udbetales den sidste bankdag i måneden før. Proceduren er følgende: SU behandler din ansøgning, og godkendes du til at få SU, beder SU SKAT, Skattecenter København, om at give dig et cpr.nr.. Når SU af SKAT får 2

3 besked om at du har fået et cpr.nr., sender SU dig besked så du kan oprette en NemKonto i en bank i Danmark som er nødvendig for at SU kan udbetale dit stipendium til dig. Du skal selv indsende skemaer og dokumentation til: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, SU-kontoret, udland, Danasvej 30, DK-1780 København V. Sådan gør du hvis du søger: SU til ungdomsuddannelse på Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen SU efter EU-regler (børn af grænsependlere med arbejde i Danmark) En af dine forældre er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og forsørger dig. Det skal dokumenteres jf. ansøgningsskemaet SU efter EU-reglerne. Du søger SU til din skolegang i 12. Og 13. Årgang på skemaet Ungdomsuddannelse Udland. Du skal dokumentere at du går på Duborg-Skolen eller A. P. Møller Skolen. Det gør du ved at hente en bekræftelse på skolens kontor der også dokumenterer hvilken måned og år du forventes at afslutte din studentereksamen. Vigtigt: Vær opmærksom på at du skal bevise din studieaktivitet ved at forny denne bekræftelse hvert ½ år, og det er datoen fra den første attest der gælder. Skriv altså ind i din kalender at du skal hente og fremsende ny attest i god tid, fx 5 mdr. fra første attestdato. Hvis du ikke sender dokumentationen, stopper din SU-udbetaling. Du skal IKKE søge om godkendelse af Duborg-Skolens og A. P. Møller Skolens studentereksamen, men på kontoret skal du have skolens stempel på ansøgningsskemaet øverst til højre på siden. Du skal udfylde Oplysningsskema, udenlandsk statsborger Du skal aflevere en bopælsattest til brug for registrering i det danske skattesystem og eventuel skattefritagelse. Dokumentationen, en Meldebescheinigung, skaffer du på Einwohnermeldeamt i din kommune. Din SU er afhængig af dine forældres/værgers indkomst indtil du fylder 20 år. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør størrelsen på din SU. Du skal derfor vedlæggge en kopi af deres Einkommensteuererklärung /årsopgørelse jf. ansøgningsskemaet. Via Forside SU Satser for SU kan du se hvor meget du kan få i SUstipendium. Vigtigt: Du skal så længe din SU er afhængig af dine forældres/værgers indkomst sende kopi af Einkommensteruerklärung /årsopgørelse hvert år. Får du den fremsendt 3

4 i november, er der store chancer for at du ikke kommer til at opleve afbræk i SUudbetalingerne. Hvis du ikke sender dokumentationen, stopper din SU-udbetaling. SU udbetales kun til en NemKonto. Derfor skal den konto, du vil modtage din SU på, være registreret som din NemKonto i en bank i Danmark (se SU en er forudbetalt og udbetales den sidste bankdag i måneden før. Proceduren er følgende: SU behandler din ansøgning, og godkendes du til at få SU, beder SU SKAT, Skattecenter København, om at give dig et cpr.nr.. Når SU af SKAT får besked om at du har fået et cpr.nr., sender SU dig besked så du kan oprette en NemKonto i en bank i Danmark som er nødvendig for at SU kan udbetale dit stipendium til dig. Du skal selv indsende skemaer og dokumentation til: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, SU-kontoret, udland, Danasvej 30, DK 1780 København V. Sådan gør du hvis du søger: SU til videreuddannelse i Danmark SU efter danske regler Danske mindretalsstudenter fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen er ligestillet med studenter i Danmark til at få SU til videreuddannelse i Danmark. Når du den har fået brev om at du er optaget på en uddannelse i Danmark skal du: Gå på Dansk Generalkonsulat i Flensborg og få opholdstilladelse til Danmark Tage til Borgerservice-kontoret i den kommune som du flytter til for at studere. Her skal du personligt søge om at få cpr.nr.. Det tager sædvanligvis ca. 14 dage, forlyder det. Søge bolig Søge SU Når du har fået dit cpr.nr., skal du oprette en NemKonto i en bank i Danmark. Du kan læse om reglerne for SU til videregående uddannelse i Danmark på For at søge SU skal du opfylde og gøre følgende: Du er (også) dansk statsborger. Det dokumenterer du med en kopi af dit danske pas. Hvis du ikke har dansk cpr-nummer, skal du udfylde en tro og love erklæring Du er (også) tysk statsborger, men tilhører det danske mindretal i Sydslesvig og er derfor ligestillet med danske statsborgere. Det dokumenterer du med eksamensbevis fra Duborg-Skolen eller A. P. Møller. Til uddannelser hvor der ikke kræves 4

5 studentereksamen, er det dit eksamensbevis fra 10. klasse der bruges som dokumentation. Du skal udfylde Ansøgningsskema - Videregående uddannelse Din SU er afhængig af dine forældres/værgers indkomst indtil du fylder 20 år. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør størrelsen på din SU. Er du ikke fyldt 20 år, skal du derfor vedlæggge en kopi af deres Einkommensteuererklärung /årsopgørelse jf. ansøgningsskemaet. Via Forside SU Satser for SU kan du se hvor meget du kan få i SU-stipendium. De udfyldte ansøgnings- og oplysningsskemaer skal du sende til dit uddannelsessted. Bemærk at du skal betale skat af dit stipendium, og derfor trækker SU skat af din SU, inden de udbetaler den til dig. Sådan gør du hvis du søger: SU til videreuddannelse i udlandet For at få SU med til udlandet skal du opfylde de generelle betingelser for at få SU, og den udenlandske uddannelse skal godkendes af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Det kan du læse om på For at søge SU til en hel uddannelse i udlandet skal du som udgangspunkt være dansk statsborger. Som dansk statsborger er du ligestillet med danskere nord for grænsen mht. uddannelse i Danmark. Hvis din har eller mor arbejder i Danmark, kan du ligestilles efter EUregler med danske statsborgere og få SU med til en hel uddannelse i udlandet hvis du indenfor de seneste 10 år har haft bopæl i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Er du almindelig udenlandsk statsborger skal du uagtet at du er medlem af det danske mindretal have haft ophold i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 5 år indenfor de seneste 10 år, umiddelbart før det tidspunkt hvor du søger SU før du under visse omstændigheder kan få lov til at tage SU til en hel uddannelse med til udlandet. Det vil i praksis sige at ingen studenter fra Duborg-Skolen eller A. P. Møller Skolen kan søge om at få SU med til en uddannelse i udlandet umiddelbart efter studentereksamen. Du skal søge om at få godkendt hvert enkelt uddannelsestrin for sig. Det betyder, at hvis du senere skal tage en overbygning, skal du søge om godkendelse på ny (trindelte uddannelser). Du skal på dette ansøgningstidspunkt igen opfylde ovennævnte betingelser. Se også 5

6 Sådan gør du hvis du søger: SU til studieophold i udlandet Er du i gang med en uddannelse på et dansk uddannelsessted, har du mulighed for at tage din SU med til studieophold i udlandet. Studieopholdet skal være et led i din danske uddannelse, og det er en betingelse, at det på forhånd er godkendt af dit uddannelsessted som fuldt meritgivende - det vil sige, at det erstatter en del af din uddannelse herhjemme. For studieophold i udlandet gælder ikke de samme regler som for uddannelse i udlandet. Du skal ansøge om at få godkendt dit studieophold gennem dit uddannelsessted. Spørg derfor din studievejleder på dit danske uddannelsessted til råds. Et andet godt sted at finde oplysninger om studieophold er på Videnskabsministeriets hjemmeside. 6

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG. OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal

DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG. OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal Informationspjece udgivet af Dansk Generalkonsulat i Flensborg. Trykt af Flensborg

Læs mere

OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal

OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal DANSK GENERALKONSULAT FLENSBORG OPHOLDSTILLADELSE TIL DANMARK Information til sydslesvigere som tilhører det danske mindretal i ny udgave 2015 Informationspjece udgivet af Dansk Generalkonsulat i Flensborg,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere