NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. MARTINFE Dir. tlf marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Notatet redegør for de vigtigste parametre i udvælgelsen af sammenligningskommuner og peger på nye relevante sammenligningskommuner for Roskilde Kommune på de enkelte serviceområder. Udvælgelse af sammenligningskommuner Der er en række grundlæggende faktorer, der har afgørende betydning, når man skal vælge relevante sammenligningskommuner. Det drejer sig om: Kommunernes generelle ressourcepres, målt som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (fx antal borgere i bestemte aldersgrupper og sociale forhold hos borgerne) og kommunernes ressourcegrundlag (beskatningsgrundlag korrigeret for tilskud og udligning) Kommunernes udgiftsbehov i tilknytning til enkelte serviceområder (fx andelen af børn i skolesøgende alder, forældrenes uddannelsesniveau og andel af skolebørn med anden etnisk baggrund end dansk i relation til folkeskoleområdet). Kommunernes størrelse, målt som antal indbyggere eller areal. For Roskilde Kommune er det en grundlæggende udfordring i udpegningen af sammenlignelige kommuner, at vi med hensyn til det generelle ressourcepres typisk er mest sammenlignelig med kommuner i hovedstadsområdet, men at disse kommuners størrelser typisk adskiller sig fra Roskilde. Størrelsesmæssigt er Roskilde mere sammenlignelig med en række sjællandske og jyske provinskommuner, men disse har typisk et højere ressourcepres end Roskilde. Det er med andre ord vanskeligt at finde kommuner, der både ligner Roskilde med hensyn til kommunestørrelse og økonomiske rammevilkår. Når der ses på udgiftsbehovet, så er det forskellige faktorer, som indgår på de forskellige serviceområder. På skoleområdet er det fx forældres uddannelsesniveau, der spiller en afgørende rolle, hvor det på ældreområdet fx er antallet af enlige ældre, der kan betyde flere udgifter for kommunen. Det betyder, at det ikke kan lade sig gøre at udpege et antal kommuner, som ligner Roskilde Kommune på alle serviceområder. På administrationsområdet er det faktorer som børn af enlige forsørgere, indvandrere/efterkommere fra ikkevestlige lande og rejsetid, der er afgørende for udgiftsbehovet. Relevante sammenligningskommuner på dette område vurderes dog i højere grad at være bestemt af kommunestørrelse. I det følgende prioriteres udpegningen af kommuner ud fra følgende:

2 Side2/6 1. Kommunerne skal ligne Roskilde Kommune mest muligt på det pågældende serviceområde. Det foreslås, at KORA/ECO-nøgletals nye generelle sammenligningskommuner anvendes for et gennemsnit for en gruppe. Disse tal leverer KORA/ECO-nøgletal. 2. Når Roskilde vil sammenligne med konkrete kommuner, da vælger vi blandt ovenstående dem, som samtidig ligger indenfor en afvigelse på maks. +/- 2 pct. i det generelle ressourcepres. Det foreslås, at vi som udgangspunkt tager 2 kommuner på hver sin side af Roskilde Kommune, men det er muligt at afvige dette afhængigt af formål. Disse opstillinger for enkeltkommuner skal udarbejdes her i Roskilde af Økonomi og Analyse ved hjælp af tal fra Danmarks Statistik, Indenrigsministeriet, FLIS mv. 3. For administrationsområdet sammenlignes Roskilde med kommuner, der ligner Roskilde i størrelse, hvilket betyder, at vi her går helt uden for gruppen af ECO s generelle nøgletal På denne baggrund peges på følgende kommuner på de enkelte serviceområder: Dagtilbud: Egedal, Frederiksberg, Fredensborg og Køge Folkeskolen: Egedal, Frederiksberg, Solrød og Lejre Ældreområdet: Ballerup, Tårnby, Høje Tåstrup og Køge Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger: Greve, Tårnby, Frederiksberg og Køge Sygedagpenge: Greve, Ballerup, Gladsaxe og Køge Førtidspension: Greve, Tårnby, Gladsaxe og Køge Personlige tillæg: Egedal, Furesø, Gribskov og Solrød Boligsikring: Greve, Tårnby, Høje Tåstrup og Køge Børn og unge med særlige behov: Hvidovre, Tårnby, Gladsaxe og Køge Voksne med særlige behov: Egedal, Frederiksberg, Solrød og Lejre Tilbud til udlændige: Egedal, Tårnby, Furesø og Køge Revalidering og løntilskud: Greve, Ballerup, Gladsaxe og Fredensborg Kultur og fritid: Ballerup, Tårnby, Herlev og Køge Vejvæsen: Frederiksberg og Gladsaxe (der findes ikke andre kommuner med en afvigelse på maks. +/- 2 pct.) Redningsberedskab: Tårnby, Ballerup, Høje Tåstrup og Køge Administration: Vejle, Horsens, Randers og Kolding

3 Side3/6 Natur og Miljøbeskyttelse: Rødovre, Frederikssund, Lejre og Køge Sundhedspleje og tandpleje: Egedal, Frederiksberg, Solrød og Lejre Sundhedsvæsen og genoptræning: Tårnby, Albertslund, Frederiksberg og Køge Baggrundsmateriale for udpegning af kommuner ECO- nøgletals generelle sammenligningskommuner: KORA (Det nationale institut for Kommuners og Regioners analyse og forskning) har netop gennemført en større analyse af kommunernes udgiftsbehov på de forskellige kommunale serviceområder med henblik på at sammensætte nye generelle sammenligningskommuner til ECO-nøgletal. Roskilde Kommune sættes her i gruppe med andre kommuner, der har et tilsvarende ressourcepres på de enkelte serviceområder. Bilag 1 viser de udpegede sammenligningsgrupper for de enkelte serviceområder. Kommuner med en afvigelse på maks. +/- 2 pct.: Der er ikke en fast grænse for, hvor meget kommunerne i ECO-nøgletals generelle grupper må afvige fra Roskilde Kommune, hverken i forhold til det generelle ressourcepres eller i forhold til udgiftsbehovet på det specifikke serviceområde. Roskilde Kommune kan derfor i nogle tilfælde ligge tæt på intervalgrænsen til en ny gruppe. Dette er en acceptabel præmis, når man sammenligner overordnede nøgletal med et gennemsnit af en gruppe, som det sker i ECO-nøgletal. Hvis man derimod vil sammenligne med enkelte andre kommuner og på et mere detaljeret nøgletalsniveau, vil det give en mere retfærdig sammenligning, hvis afvigelsen til de andre kommuner er begrænset, og Roskilde Kommune placerer sig i midten af sammenligningsgruppen. Forvaltningen har den forbindelse bedt KORA om at sammensætte en række særlige grupper målrettet Roskilde Kommune. Kommunerne i disse grupper måtte have et ressourcepres på maks. +/- 2 pct. i forhold til Roskilde Kommune. Det viste sig dog, at kommunerne i disse grupper for langt størstedelens vedkommende gik igen i de generelle ECO-nøgletalsgrupper. Sammenligningskommuner med en afvigelse på +/- 2 pct. kan derfor med samme metode vælges indenfor de generelle ECO-nøgletals grupper, uden det betyder at relevante kommuner vil blive overset. Kommuner indenfor dette spredningsinterval er markeret med gråt i bilag 1. Der vælges som hovedregel 2 kommuner på hver side af Roskilde Kommune i intervallet +/- 2 pct. Køge Kommune er en af de kommuner, der ligger indenfor dette interval i forhold til det generelle ressourcepres. Såfremt Køge også optræder indenfor intervallet på det enkelte serviceområde, vil den blive forprioriteret grundet det allerede etablerede samarbejde i forbindelse med K5-kommunernes benchmark. Alternativ sammenligningsgruppe for administrationsområdet: I forbindelse med udarbejdelsen af særlige grupper målrettet Roskilde Kommune, har KORA sammensat en alternativ gruppe på administrationsområdet, da dette område kun i meget lille grad påvirkes af det generelle ressourcepres og i højere grad af kommunestørrelse. Bilag 2 indeholder en liste med den forslåede sammenligningsgruppe på administrationsområdet. Kommunerne i denne gruppe er markant forskellige fra sammenligningskommunerne på de øvrige serviceområder, derved at de bl.a. omfatter en række jyske kommuner,

4 Side4/6 og flere af disse kommuner har et ressourcepres, der er noget større end i Roskilde Kommune. Kommunerne ligner dog Roskilde Kommune i en række andre sammenhænge, fx hvad angår befolkningstal.

5 Bilag1 ECO-nøgletals generelle sammenligningsgrupper Side1/6 Kommune Indbyggertal pr. 1. jan Personlig e tillæg Børn og unge med særlige Voksne med særlige behov Tilbud til udlændi nge Revalider ing og løntilsku d Kultur og fritid (grå markering=maks. +/- 2pct. i forhold til Roskilde Kommunes ressourcepres) Ressourcepres Antal Dagtilbu Folkeskolen Ældreområdet (Roskilde 98,1) grupper d Kontanth jælp og arbejdsm arkeds- Sygedagpenge Førtidspension Boligsikring Vejvæsen Redningsberedskstration Admini- b Rudersdal 85, x x x x x x x x x x x x Hørsholm 90, x x x x x x x x Gentofte 93, x x x x x x x x x x Lyngby-Ta 94, x x x x x x x x x Allerød 94, x x x x x x x Hillerød 94, x x x x x x x x x x x x x x x Halsnæs 95, x x x x x x x x københavn 95, x x x x x x x Glostrup 95, x x Brøndby 96, x Ishøj 96, x x x Egedal 96, x x x x x x x x x x Greve 96, x x x x x x x x x x x Ballerup 96, x x x x x x Albertslund 97, x Hvidovre 97, x tårnby 98, x x x x x x x x x Roskilde 98, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Frederiksberg 98, x x x x x x x Gladsaxe 98, x x x x x x Høje Tå 98, x x x x Herlev 98, x x x Furesø 98, x x x x x x x x Fredensborg 98, x x x x x x x x x Gribskov 98, x x x x x x x x x x Rødovre 98, x x Solrød 98, x x x x x x x x Frederikssund 99, x x x x x x x x x x x Lejre 99, x x x x x x x x x x Køge 99, x x x x x x x x x x x x Vallensbæk 100, x x x x x x x Dragør 100, x x x x x x x x x x I alt 96, Natur og Miljøbsk yttelse Sundhed spleje og tandplej e Sundhed svæsen, genoptr æning og

6 Side2/6 Bilag 2 Alternativ sammenligningsgruppe på administrationsområdet Indbyggertal pr. 1. jan Estimeret udgiftsbehov kr./indb. Rudersdal Silkeborg Vejle Aalborg Viborg Favrskov Ringk.-Skj Varde Aarhus Horsens Roskilde Randers Hedensted Holstebro Esbjerg Egedal Kolding Hjørring Skive Lemvig Brønderslev Allerød

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Østjysk rapport om udligning og tilskud

Østjysk rapport om udligning og tilskud Østjysk rapport om udligning og tilskud 28. Februar 2010 Favrskov kommune Hedensted kommune Odder kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Syddjurs kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Ressourcevariables påvirkning af regressionsanalyser

Ressourcevariables påvirkning af regressionsanalyser Ressourcevariables påvirkning af regressionsanalyser Teknisk rapport 2. november 2010 Favrskov kommune Hedensted kommune Odder kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Syddjurs kommune 2 Indledning

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere?

Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere? Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Kommunernes udgifter til folkeskole hvad får borgerne for pengene, når de betaler mere? CEPOS arbejdspapir nr. 9 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere