Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:"

Transkript

1 Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine, eller du kan anvende wordudgaven af ansøgningsskemaet. Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning, hvori du begrunder din ansøgning om optagelse. Den motiverede ansøgning må maksimalt fylde én side. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse/linje, kan du enten vedlægge en samlet motiveret ansøgning eller en motiveret ansøgning for hver af de søgte uddannelser/linjer. I sidstnævnte tilfælde skal du markere tydeligt på ansøgningsskemaet, at den er stilet til en specifik uddannelse/linje. Den motiverede ansøgning danner grundlag for en vurdering af din mulighed for med et godt resultat at gennemføre den søgte uddannelse/linje inden for den normerede studietid. I vurderingen indgår bl.a. din motivation for valg af uddannelse/linje og din beskrivelse af sammenhængen mellem den søgte uddannelse/linje, din adgangsgivende uddannelse og dine ønsker til fremtidig beskæftigelse. Den motiverede ansøgning tillægges stor vægt i helhedsvurderingen af din ansøgning. Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i indholdet af de enkelte uddannelser/linjer: Såfremt du søger om optagelse på kandidatuddannelsen, kan du vælge at udfylde den frivillige erklæring vedrørende forventet studieaktivitet (se punkt 15). Fremskaf relevant dokumentation for alle afgivne oplysninger, herunder bekræftede bilag. Se dokumentationsvejledningen nedenfor. Bilagene påføres bilagslisten (se punkt 16). Vær opmærksom på, at visse ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse skal have en GRE General Test. Afhængig af den ansøgte uddannelse/linje kan der desuden være krav om en engelskprøve (TOEFLeller IELTS-test) eller krav om studieprøven i dansk. Læs mere om krav og hvem der er undtaget på: Ansøgere bosiddende i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et EU/EØS land, skal ved ansøgning til kandidatuddannelsen dokumentere, at de har fast opholdtilladelse eller mulighed for varigt ophold i Danmark, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr. Ansøgere til master- og diplomuddannelsen skal betale undervisningsgebyr, men bedes ligeledes dokumentere fast opholdstilladelse, hvis de har dette. Fotokopiér det udfyldte ansøgningsskema, din motiverede ansøgning og samtlige bilag. Hvis du søger optagelse på én linje/uddannelse, skal du indsende i alt tre sæt ansøgningsmaterialer. Hvis du søger optagelse på to linjer/uddannelser, skal du indsende fire sæt. Du skal altså indsende to sæt ansøgningsmaterialer mere end det antal linjer/uddannelser, som du søger optagelse på. Studiekontoret ved ITU beholder ét sæt til behandling af din ansøgning. Kopier af dokumentationen i dette sæt skal være bekræftede kopier. De øvrige sæt bruges til den individuelle vurdering af din ansøgning på de uddannelser/linjer, som du søger optagelse på samt at HiST beholder en kopi. Disse sæt kan være simple kopier af det sæt, der behandles på studiekontoret. Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring 7004 Trondheim Hvis du ønsker en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning, kan du vedlægge en kuvert med din adresse.

2 Side 2 af 7 Ansøgningen skal være HiST i hænde senest mandag den 7. maj Du vil omkring den 8. juni 2007 få besked om, hvorvidt du er optaget. Hvis du bliver tilbudt optagelse på en af uddannelserne, skal du indsende bekræftelse eller afslag på din studieplads, så den er IT-Universitetet i hænde senest den 22. juni Hvis du ved, at du er bortrejst i denne periode, skal du træffe aftale med én, der kan holde øje med din post. Du skal give vedkommende en skriftlig fuldmagt til at bekræfte din studieplads. Fuldmagten indsendes i givet fald til IT-Universitetet sammen med bekræftelsen. Du kan eventuelt på din ansøgning anføre, hvem vi skal sende optagelses-/afslagsbrev til, hvis vi ikke skal sende det til din egen adresse. Hvis IT-Universitetet ikke rettidigt modtager bekræftelse fra dig på tilbud om optagelse, mister du din studieplads. Dokumentationsvejledning Alle oplysninger, der anføres i ansøgningsskemaets punkt 4, 6, 7, 8 og 9, skal dokumenteres med relevante bilag, f. eks. bekræftede eksamensbeviser, arbejdsgivererklæringer osv. Desuden skal der senest ved ansøgningsfristen foreligge eventuel dokumentation for sprogprøver og/eller GRE-test. Ikke- EU/EØS statsborgere, som er bosiddende i Danmark, skal indsende dokumentation på fast opholdstilladelse/opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, såfremt de ønsker fritagelse for at betale undervisningsgebyr på kandidatuddannelsen. Ansøgere til master- og diplomuddannelsen skal betale undervisningsgebyr, men bedes ligeledes dokumentere fast opholdstilladelse, hvis de har dette. For at komme i betragtning til optagelse på IT-Universitetet skal du, udover den motiverede ansøgning, medsende bekræftet kopi af eksamensbevis inkl. karakterprotokol for adgangsgivende uddannelse, eller - hvis denne ikke er afsluttet endnu - en bekræftelse fra din uddannelsesinstitution om forventet afslutningstidspunkt samt seneste karakterudskrift (se punkt 4 i udfyldningsvejledningen). Udenlandske eksamensbeviser, som ikke er skandinaviske eller engelsksprogede, skal være oversat til dansk eller engelsk af uddannelsesinstitutionen, en autoriseret translatør eller en offentlig myndighed. Bemærk, at det er et adgangskrav til Softwareudvikling og -teknologi samt Medieteknologi og spil, at du behersker engelsk i skrift og tale, da al undervisning (og eksamen) foregår på engelsk. Ansøgere til diplom- og masteruddannelserne skal desuden dokumentere minimum 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter adgangsgivende eksamen (se punkt 9 i udfyldningsvejledningen). Dokumentation for andre aktiviteter er ikke obligatorisk, men uden relevant dokumentation vil de pågældende aktiviteter ikke blive taget i betragtning ved vurderingen af ansøgningen. For bilag gælder: Alle bilag skal nævnes på ansøgningsskemaet, hvor de er relevante i henhold til udfyldningsvejledningen nedenfor, og også under punkt 16. Undgå at indsende originale bilag. Indsend i stedet bekræftet kopi, dvs. kopi, hvorpå uddannelsessted, offentlig myndighed eller to uvildige vidner (to personer, der ikke er i nær familie) med navn, adresse, dato og underskrift bekræfter, at kopien er i overensstemmelse med originalen. Samtlige sider i de bilag til det eksemplar af ansøgningen, som behandles af studiekontoret, skal være bekræftede for at komme i betragtning.

3 Side 3 af 7 Udfyldningsvejledning 1. Personlige oplysninger CPR-nummer Anfør dit fulde CPR-nummer. Ansøgere uden dansk CPR-nummer Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skrives dato, måned og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen. I de første tre felter efter stregen skrives de to første bogstaver i dit (første) fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit (sidste) efternavn. I den sidste rubrik angives dit køn med 1 for mand og 2 for kvinde. En mand uden dansk CPR-nummer ved navn Claes Anders Fredrik Moren, født den 31. august 1975, skal skrive: CLM1. Fornavn(e) Her angives samtlige fornavne samt eventuelt mellemnavn. Efternavn Her angives efternavnet (ét navn). c/o For logerende angives værtens eller kollegiets navn. Adresse Anfør din fulde adresse. Hvis du kan kontaktes over telefon og/eller , angives disse, da det kan blive nødvendigt at kontakte dig i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. 2. Statsborgerskab Hvis du er dansk statsborger angives dette med et X. Hvis du ikke er dansk statsborger, angives det land, i hvilket du er statsborger - du skal samtidig afkrydse, om du har fast eller midlertidig opholdstilladelse i Danmark. 3. Prioritering af uddannelser du ønsker at søge Dette skema bruges til at angive, hvilke uddannelser du søger om optagelse på. Skriv den uddannelse, du helst vil ind på ud for prioritet 1. Ud for prioritet 2 kan du eventuelt anføre, hvilken uddannelse du ønsker, hvis du ikke kommer ind på din første prioritet. Du kan forsætte med op til 6 prioriteter. For hver prioritet anføres uddannelsens kode og navn. Bemærk: - Kandidatuddannelsen er en fuldtidsuddannelse og har den engelske betegnelse Master of Science (MSc). Uddannelsen er SU-berettiget. Der opkræves undervisningsgebyr for statsborgere uden for EU/EØS - Masteruddannelserne er deltidsuddannelser under universitetsloven og den nye bekendtgørelse om deltidsuddannelse og har den engelske betegnelse Master. Der opkræves deltagerbetaling. - Diplomuddannelsen er en deltidsuddannelse under lov om åben uddannelse og har den engelske betegnelse Diploma. Der opkræves deltagerbetaling.

4 Side 4 af 7 Du kan søge om optagelse på følgende uddannelser/linjer: Uddannelse Kode Navn (it = informationsteknologi) Kandidat (MSc) K-DDK Cand.it, Digital design og kommunikation Kandidat (MSc) K-EH Cand.it, E-business Kandidat (MSc) K-MTG-DA Cand.it, Medieteknologi og spil, Design og analyse Kandidat (MSc) K-MTG-T Cand.it, Medieteknologi og spil, Teknologi Kandidat (MSc) K-SDT Cand.it, Softwareudvikling og - teknologi Master M-SWU Master i it, Softwareudvikling Master M-SWU-ITL Master i it, Softwareudvikling, It-ledelse Master M-SIT Master i SundhedsIT Diplom D-IT Diplom i it Bemærk for ansøgere til Medieteknologi og spil samt It-ledelse: Kandidatuddannelsen i Medieteknologi og spil: Kandidatuddannelsen i Medieteknologi og spil har to optagelsesområder: 1) Design og analyse (DA) 2) Teknologi (T) Begge områder kan søges som selvstændige prioriteter og vurderes som sådan. Den individuelle vurdering afhænger af de/det valgte optagelsesområde/r. Se nærmere beskrivelser af de to optagelsesområders faglighed på Masteruddannelsen i it, Softwareudvikling, It-ledelse Såfremt du søger om It-ledelse, skal du i din motiverede ansøgning (se side 1) beskrive dine kvalifikationer og erfaringer inden for programmering, it-udvikling og projektledelse. Det anbefales, at du dokumenterer disse kvalifikationer og erfaringer ved som bilag at vedlægge kursusbeviser, udtalelser fra arbejdsgiver eller lignende. It-ledelse er en profil under Masteruddannelsen i it, Softwareudvikling. I praksis betyder det, at du ved at søge Master i it, Softwareudvikling, It-ledelse kan opnå to ting: - Optagelse på Masteruddannelsen i it, Softwareudvikling og - en garanti for plads på de 8 obligatoriske kurser, der er indeholdt i profilen It-ledelse. Hvis du har søgt om Masteruddannelsen i it, Softwareudvikling, It-ledelse, men ikke kan komme ind på den, kommer du heller ikke i betragtning til den almindelige masteruddannelse i softwareudvikling, med mindre du udtrykkeligt angiver det. Punkt 3 i ansøgningsskemaet kunne eksempelvis se således ud: 1. M-SWU-ITL Master i it., Softwareudvikling, It-ledelse 2. M-SWU Master i it., Softwareudvikling Adgangsgivende videregående uddannelse Her angives din adgangsgivende videregående uddannelse. Følgende uddannelser er adgangsgivende til kandidat- og masteruddannelserne på IT-Universitetet:

5 Side 5 af 7 - Bacheloruddannelser dvs. min. tre års uddannelse på fuld tid på en videregående uddannelsesinstitution, f.eks. universitet eller handelshøjskole - eller tilsvarende teoretisk uddannelsesniveau - Mellemlange videregående uddannelser/professionsbachelorer - Kandidatuddannelser. Hvis du har både en bachelor- og kandidatuddannelse, angives kandidatuddannelsen. Bacheloruddannelsen skal i så tilfælde angives under punkt 6. Følgende uddannelser er adgangsgivende til diplomuddannelsen på IT-Universitetet: - Korte videregående uddannelser (f.eks. datamatiker, markedsøkonom) - Mellemlange videregående uddannelser/professionsbachelorer (f.eks. sygeplejerske, pædagog) - Lange videregående uddannelser (f.eks. kandidatuddannelse). Den adgangsgivende uddannelse anføres med officiel titel, navn på uddannelsessted, dato for uddannelsens start og afslutning samt opnået karaktergennemsnit for den karaktergivende uddannelse. Hvis du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, men forventer at afslutte uddannelsen inden studiestart på IT-Universitetet, skal du bede din uddannelsesinstitution om en skriftlig bekræftelse på forventet afslutningstidspunkt, som du skal vedlægge. Datoen anføres i kolonnen Dato bestået. Samtidig skal du vedlægge seneste karakterudskrift. Din adgangsgivende eksamen skal være afsluttet inden studiestart. 5. Personlige oplysninger Angives igen af sikkerhedshensyn. 6. Tidligere optagelse på videregående uddannelse ud over den i punkt 4 nævnte Dette punkt benyttes til at anføre videregående uddannelser, der ikke direkte er adgangsgivende (herunder ikke afsluttede uddannelser) og videregående adgangsgivende uddannelser, som ikke er anført under punkt 4. Har du under punkt 4 anført en kandidatuddannelse, skal du under dette punkt anføre din eventuelle bacheloruddannelse. Du skal udfylde dette punkt, hvis du - ud over din adgangsgivende uddannelse - tidligere har været optaget på en eller flere videregående uddannelser. Felterne i kolonnen Dato bestået udfyldes kun, hvis uddannelsen er gennemført. Felterne i kolonnen Stadig indskrevet udfyldes med et X, hvis du stadig er indskrevet på det pågældende uddannelsessted. Husk, at du skal anføre alle videregående uddannelser, du har været optaget på - også selvom du ikke har gennemført dem. Alle anførte uddannelser skal dokumenteres med bekræftet kopi. En ikke gennemført uddannelse dokumenteres ved optagelsesbrev eller karakterudskrift. 7. Beståede prøver, ud over de i punkt 4 og 6 nævnte Under dette punkt kan du anføre prøver, kurser og eksaminer, der ikke allerede er anført under punkt 4 eller 5. Dette kan eksempelvis være enkeltfag, arbejdsgiverfinansierede kurser, sprogkurser/-prøver, overbygningskurser eller lignende. For hvert kursus/prøve anføres en type eller beskrivelse, navn på uddannelsesstedet samt kursets start- og beståelsesdato. Alle anførte prøver/kurser skal dokumenteres med bekræftet kopi.

6 Side 6 af 7 8. Andre aktiviteter, herunder udlandsophold, højskoleophold, organisationsarbejde eller lignende Under dette punkt anføres eventuel aktivitet, der falder ind under overskriften. Alle anførte aktiviteter skal dokumenteres med bekræftet kopi. 9. Erhvervserfaring i kronologisk rækkefølge (kun diplom- og masteruddannelserne) I dette punkt anføres den erhvervserfaring, du ønsker medtaget i vurderingen af din ansøgning til diplomeller masteruddannelsen. Optagelseskravene til disse uddannelser omfatter mindst 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid efter den adgangsgivende uddannelse. IT-Universitetet kan ikke dispensere fra dette krav. Erhvervserfaring skal dokumenteres med udtalelse fra arbejdsgiver/e i original eller som bekræftet kopi med angivelse af varigheden for den relevante beskæftigelse. En ansættelseskontrakt (hverken i original eller kopi) er ikke tilstrækkelig som dokumentation, idet den ikke siger noget om et ansættelsesforholds varighed. Ved beskæftigelse i egen virksomhed vedlægges kopi af registreringsattest fra Skat samt eventuelle referencer. 10. Ønsket studiestart (kun diplom- og masteruddannelserne) Dette punkt udfyldes kun af ansøgere til diplom- og masteruddannelserne. Ansøgere til kandidatuddannelsen kan ikke udskyde studiestarttidspunktet. Ansøgere til diplom- og masteruddannelserne kan søge om optagelse med studiestart ultimo august 2007 eller ultimo januar Dette valg giver mulighed for langtidsplanlægning i forhold til uddannelsens starttidspunkt. 11. Vurdering af egen it-erfaring I dette skema skal du afkrydse, hvordan du selv vurderer din nuværende it-erfaring: Kategorien it på brugerniveau afkrydses, hvis du er fortrolig med at benytte it på brugerniveau, eksempelvis og tekstbehandling. Kategorien it på avanceret brugerniveau afkrydses, hvis du er fortrolig med avanceret brug af it-systemer, eksempelvis opsætning af databaser, installation af web-dokumenter med HTMLkoder, billedbehandling i f.eks. Photoshop, tilrettelæggelse af web-animationer med f.eks. Flash. Kategorien it-programmering afkrydses, hvis du har erfaring med programmering, dvs. selvstændigt har designet og implementeret programmer, f.eks. (som minimum) et Javaprogram på linier. 12. Forslag til adresse Alle studerende ved IT-Universitetet i København (kaldet ITU i daglig tale) får en ITU adresse. Du bedes derfor anføre tre forslag til adresse, således at vi hurtigt kan give dig en adresse, hvis du bliver optaget. 13. Personlige oplysninger Angives igen af sikkerhedshensyn.

7 Side 7 af Bekræftelse af rigtigheden af de angivne oplysninger Ved din underskrift bekræfter du rigtigheden af de oplysninger, du har angivet i ansøgningen. 15. Frivillig erklæring for ansøgere til kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen (cand.it.) er et toårigt fuldtidsstudium. Ved din underskrift bekræfter du, at du agter at anvende mindst 40 timer ugentligt på studierne for således at kunne gennemføre studiet inden for den normerede tid. 16. Bilagsliste Alle bilag skal nævnes på ansøgningsskemaet, hvor de er relevante. Bilagene kan opføres og beskrives på bilagslisten.

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Den Koordinerede Tilmelding Styrelsen for Videregående Uddannelser Optagelse 2014 Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Indhold Indledning... 2 Ledige pladser... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere