ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE"

Transkript

1 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE FEJLMARGIN & REPRÆSENTATIVITET

3 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne Billund Erhvervsfremme i februar og marts Analysen kortlægger mangel på regulær arbejdskraft og lærlinge mv. i Billund Kommune. Endvidere indeholder analysen en række konjunkturrelaterede spørgsmål, som skal fungere som vækstmæssig temperaturmåling blandt erhvervslivet i kommunen. 6 2

4 Hovedkonklusioner Der er problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft Analysen viser, at 7 ud af 10 virksomheder, som har søgt nye medarbejdere inden for det seneste halve år, har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Omkring hver 5. virksomhed vurderer, at de i høj grad har haft problemer. Der er mangel på alle typer arbejdskraft Over halvdelen af de rekrutterende virksomheder har haft problemer med at skaffe faglærte og arbejdskraft med en videregående uddannelse. Endeligt har omkring hver 5. af de adspurgte svært ved at skaffe kvalificeret ufaglært arbejdskraft. Konsekvenser af arbejdskraftmanglen Næsten 80 pct. af de adspurgte virksomheder oplever uhensigtsmæssigheder i forbindelse med rekrutteringsproblemerne. Næsten halvdelen af virksomhederne er nødt til at ansætte medarbejdere uden de rette kvalifikationer. Omkring hver 3. respondent tilkendegiver, at de må opgive ordre/kunder pga. manglen. Der opleves derudover et øget lønpres for hver 5. virksomhed grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft. Efterspørgslen efter lærlinge, elever og praktikanter Omkring hver 4. virksomhed har søgt en ny lærling, elev eller praktikant inden for det seneste år. Af disse virksomheder vurderer ca. halvdelen, at de har haft problemer med at skaffe denne type arbejdskraft. De lokale konjunkturer Halvdelen af respondenterne forventer en stigende omsætning i Derudover forventer omkring hver 3. virksomhed, at de vil ansætte flere medarbejdere i det kommende år. Samme andel virksomheder forventer endvidere, at de kommer til at foretage offensive investeringer i Over hver 3. virksomhed forventer at lancere nye produkter og services i 2015 samt at benytte nye markedsføringsmetoder. Derudover vurderer hver 4. respondent, at virksomheden vil forbedre produktionsproces og organisation væsentligt i det kommende år. 3

5 Mangel på regulær arbejdskraft For at afklare om der er problemer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Billund kommune, er respondenterne blevet spurgt om følgende: Har virksomheden inden for det seneste halve år søgt nye medarbejdere? Har virksomhederne oplevet problemer med at skaffe den rigtige arbejdskraft? Hvilken type arbejdskraft har virksomhederne svært ved at rekruttere? Hvilke konsekvenser har mangel på arbejdskraft for deres virksomhed? Har virksomheden undladt at søge arbejdskraft i forventning om, at den ikke findes? Næsten halvdelen af stikprøvevirksomhederne har været ude at søge nye medarbejdere i det seneste halve år. Figur 1: Andel virksomheder der har søgt nye medarbejdere det seneste halve år Ja Nej 48% 52% n=

6 Af de virksomheder, som har søgt nye medarbejdere, har hver 3. ikke oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Næsten 7 ud af 10 adspurgte virksomheder har til gengæld tilkendegivet rekrutteringsproblemer. Omkring hver 5. respondent har vurderet, at de i høj grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Figur 2: Andel virksomheder der har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 21% 24% 21% 34% n=82 Virksomheder med rekrutteringsproblemer, har haft mulighed for at oplyse, hvilken type arbejdskraft de har haft problemer med at skaffe. Omkring halvdelen af virksomhederne har haft problemer med at skaffe faglærte og arbejdskraft med en videregående uddannelse (enten en kort, mellemlang eller lang). Endeligt har omkring hver 5. virksomhed haft problemer med at skaffe ufaglærte. Figur 3: Typer af arbejdskraft virksomhederne har haft problemer med at rekruttere Ufaglært arbejdskraft 20% n=54 Faglært arbejdskraft 52% Arbejdskraft med kort videregående uddannelse (2-3 år) Arbejdskraft med mellemlang videregående uddannelse (3-4½ år) Arbejdskraft med lang videregående uddannelse (5-6 år) 20% 24% 33% 5

7 Mangel på kvalificeret arbejdskraft har ofte negative konsekvenser for virksomhederne. Ca. hver 5. adspurgte virksomhed kan ikke konstatere konsekvenser af rekrutteringsproblemerne. Det betyder, at næsten 80 pct. af respondenterne mener, at arbejdskraftmanglen har konsekvenser for deres virksomhed. Den hyppigste konsekvens af rekrutteringsproblemerne er, at virksomhederne ansætter medarbejdere uden de rette kvalifikationer. Dette oplever næsten halvdelen af respondenterne. Derudover oplever en stor gruppe næsten 30 pct. at de må afvise kunder eller ordre pga. manglende arbejdskraft. Figur 4: Konsekvenser af rekrutteringsproblemer for virksomhederne Vi ansætter folk uden de rette kvalifikationer 46% n=54 Vi må afvise ordre/kunder Vi oplever et øget lønpres Vi har udsat investeringer i virksomheden Andre konsekvenser Ingen konsekvenser 28% 20% 7% 28% 22% Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvorvidt de på forhånd har opgivet at rekruttere nye medarbejdere i forventningen om, at arbejdskraften ikke var tilgængelig. Blandt stikprøvens deltagere er dette et næsten ikke-eksisterende fænomen. Figur 5: Andel af virksomheder, der har undladt at rekruttere arbejdskraft i forventningen om, at den ikke findes Ja 2% n=171 Nej 98% 6 6

8 Mangel på lærlinge, praktikanter eller elever For at kortlægge evt. problemer med rekruttering af lærlinge, elever eller praktikanter er respondenterne blevet spurgt om følgende: Om deres virksomhed har søgt nye lærlinge, elever eller praktikanter inden for det seneste halve år Om der var problemer med at skaffe lærlinge, elever eller praktikanter, når virksomheden har søgt Om virksomheden har undladt at søge lærlinge, elever eller praktikanter i forventningen om, at denne type arbejdskraft ikke var tilgængelig Omkring hver 4. respondent har søgt en lærling, elev eller praktikant inden for de seneste 6 måneder. Figur 6: Andel af virksomheder, der har søgt nye lærlinge, elever eller praktikanter inden for det seneste halve år Ja 23% n=171 Nej 77% Af de virksomheder, der har søgt en lærling, elev eller praktikant, har mere end halvdelen ikke oplevet rekrutteringsproblemer. Modsat har 8 pct. i høj grad oplevet problemer med at skaffe de efterspurgte lærlinge, elever eller praktikanter. Figur 7: Andel virksomheder, der har haft problemer med at skaffe lærlinge, elever eller praktikanter I høj grad 8% n=40 I nogen grad 28% I mindre grad 10% Slet ikke 55% 7

9 Virksomhederne er ligeledes blevet spurgt om, hvorvidt de har undladt at søge efter ovennævnte gruppe i forventningen om, at denne type arbejdskraft ikke var tilgængelig. Figur 8 viser, at dette ikke har været tilfældet. Figur 8: Andel af virksomheder, der har undladt at søge lærlinge, elever eller praktikanter i forventningen om, at arbejdskraften ikke findes Ja 2% n=171 Nej 98% 6 8

10 Konjunktursituation Virksomhederne er også blevet bedt om at svare på en række spørgsmål omkring deres konjunktursituation: Forventningen til deres omsætning Forventningen til antal ansatte Forventningen til investeringer Forventninger til deres produkter og services For at konstatere om der samlet set er positive udviklingstendenser blandt de adspurgte virksomheder, er andelen af virksomheder, som forventer stigning på ovennævnte konjunkturparametre i 2015 trukket fra de virksomheder, der forventer et fald. Resultatet angives i boblerne ved siden af de nedenstående figurer. Omkring halvdelen af virksomhederne forventer at få en større omsætning i 2015, og kun 10 pct. har forventning om en mindre. Figur 9: Forventninger til udvikling i omsætning i 2015 sammenlignet med 2014 Større omsætning Uændret Mindre omsætning n=166 51% 40% 10% +41 Note: Ved ikke -besvarelser er fjernet Omkring 30 pct. af respondenterne har en forventning om at ansætte flere medarbejdere i 2015, og omkring hver 10. forventer at have færre ansatte. Figur 10: Forventninger til udvikling i antal ansatte i 2015 sammenlignet med 2014 Flere ansatte Uændret Færre ansatte n=166 31% 60% 9% +22 Note: Ved ikke -besvarelser er fjernet 9

11 Hver 3. adspurgte virksomhed forventer at foretage offensive investeringer i 2015, og kun omkring hver 20. forventer at indskrænke sig. Figur 11: Forventninger til udvikling i investeringer i 2015 Foretage offensive investeringer i 2015 Konsolidere sig i 2015 Indskrænke sig % 59% 7% +27 Note: Ved ikke -besvarelser er fjernet 39 pct. af virksomhederne forventer at lancere nye produkter og services i 2015 og over hver 3. virksomhed forventer at benytte nye markedsføringsmetoder. Derudover forventer hver 4. respondent at forbedre virksomhedens produktionsprocesser og organisation væsentligt. Figur 12: Forventninger til virksomhedens produkter og serviceydelser i 2015 Lancere nye produkter og services Forbedre produktionsprocessen væsentligt Forbedre organisationen væsentligt Nye markedsføringsmetoder Planlægger ikke de store ændringer 39% 25% 25% 35% 34% n=171 Hele 76 pct. af de adspurgte virksomheder forventer at foretage mindst én af de ovenstående aktiviteter (fig. 12) i forhold til deres produkter og services. Nogle virksomheder foretager flere aktiviteter end andre. I figur 13 fremgår, hvor mange forbedrende aktiviteter virksomhederne foretager. Figur 13: Andel virksomheder som forventer givne antal forbedrende aktiviteter i forhold produkter og serviceydelser i % 28% 25% 7% 6% 0 / 4 aktiviteter 1 / 4 aktiviteter 2 / 4 aktiviteter 3 / 4 aktiviteter 4 / 4 aktiviteter 6 10

12 Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden Dels som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til medlemsvirksomheder samt ved telefonisk interview af 50 udvalgte virksomheder. Tabel 1: Gennemførelsesstatistik Antal Procent Gennemførte interview % Ikke svaret % Ønsker ikke at deltage 19 5% Ufuldstændige 2 1% Total % Fejlmargin & repræsentativitet Da i alt 171 respondenter har deltaget i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en 7,5 pct. fejlmargin på undersøgelsesresultaterne ved generalisering til populationen. Der er ikke foretaget repræsentativitetstest, da de nødvendige oplysninger ikke er tilgængelige. 11

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere