ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE"

Transkript

1 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE FEJLMARGIN & REPRÆSENTATIVITET

3 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne Billund Erhvervsfremme i februar og marts Analysen kortlægger mangel på regulær arbejdskraft og lærlinge mv. i Billund Kommune. Endvidere indeholder analysen en række konjunkturrelaterede spørgsmål, som skal fungere som vækstmæssig temperaturmåling blandt erhvervslivet i kommunen. 6 2

4 Hovedkonklusioner Der er problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft Analysen viser, at 7 ud af 10 virksomheder, som har søgt nye medarbejdere inden for det seneste halve år, har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Omkring hver 5. virksomhed vurderer, at de i høj grad har haft problemer. Der er mangel på alle typer arbejdskraft Over halvdelen af de rekrutterende virksomheder har haft problemer med at skaffe faglærte og arbejdskraft med en videregående uddannelse. Endeligt har omkring hver 5. af de adspurgte svært ved at skaffe kvalificeret ufaglært arbejdskraft. Konsekvenser af arbejdskraftmanglen Næsten 80 pct. af de adspurgte virksomheder oplever uhensigtsmæssigheder i forbindelse med rekrutteringsproblemerne. Næsten halvdelen af virksomhederne er nødt til at ansætte medarbejdere uden de rette kvalifikationer. Omkring hver 3. respondent tilkendegiver, at de må opgive ordre/kunder pga. manglen. Der opleves derudover et øget lønpres for hver 5. virksomhed grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft. Efterspørgslen efter lærlinge, elever og praktikanter Omkring hver 4. virksomhed har søgt en ny lærling, elev eller praktikant inden for det seneste år. Af disse virksomheder vurderer ca. halvdelen, at de har haft problemer med at skaffe denne type arbejdskraft. De lokale konjunkturer Halvdelen af respondenterne forventer en stigende omsætning i Derudover forventer omkring hver 3. virksomhed, at de vil ansætte flere medarbejdere i det kommende år. Samme andel virksomheder forventer endvidere, at de kommer til at foretage offensive investeringer i Over hver 3. virksomhed forventer at lancere nye produkter og services i 2015 samt at benytte nye markedsføringsmetoder. Derudover vurderer hver 4. respondent, at virksomheden vil forbedre produktionsproces og organisation væsentligt i det kommende år. 3

5 Mangel på regulær arbejdskraft For at afklare om der er problemer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Billund kommune, er respondenterne blevet spurgt om følgende: Har virksomheden inden for det seneste halve år søgt nye medarbejdere? Har virksomhederne oplevet problemer med at skaffe den rigtige arbejdskraft? Hvilken type arbejdskraft har virksomhederne svært ved at rekruttere? Hvilke konsekvenser har mangel på arbejdskraft for deres virksomhed? Har virksomheden undladt at søge arbejdskraft i forventning om, at den ikke findes? Næsten halvdelen af stikprøvevirksomhederne har været ude at søge nye medarbejdere i det seneste halve år. Figur 1: Andel virksomheder der har søgt nye medarbejdere det seneste halve år Ja Nej 48% 52% n=

6 Af de virksomheder, som har søgt nye medarbejdere, har hver 3. ikke oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Næsten 7 ud af 10 adspurgte virksomheder har til gengæld tilkendegivet rekrutteringsproblemer. Omkring hver 5. respondent har vurderet, at de i høj grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Figur 2: Andel virksomheder der har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 21% 24% 21% 34% n=82 Virksomheder med rekrutteringsproblemer, har haft mulighed for at oplyse, hvilken type arbejdskraft de har haft problemer med at skaffe. Omkring halvdelen af virksomhederne har haft problemer med at skaffe faglærte og arbejdskraft med en videregående uddannelse (enten en kort, mellemlang eller lang). Endeligt har omkring hver 5. virksomhed haft problemer med at skaffe ufaglærte. Figur 3: Typer af arbejdskraft virksomhederne har haft problemer med at rekruttere Ufaglært arbejdskraft 20% n=54 Faglært arbejdskraft 52% Arbejdskraft med kort videregående uddannelse (2-3 år) Arbejdskraft med mellemlang videregående uddannelse (3-4½ år) Arbejdskraft med lang videregående uddannelse (5-6 år) 20% 24% 33% 5

7 Mangel på kvalificeret arbejdskraft har ofte negative konsekvenser for virksomhederne. Ca. hver 5. adspurgte virksomhed kan ikke konstatere konsekvenser af rekrutteringsproblemerne. Det betyder, at næsten 80 pct. af respondenterne mener, at arbejdskraftmanglen har konsekvenser for deres virksomhed. Den hyppigste konsekvens af rekrutteringsproblemerne er, at virksomhederne ansætter medarbejdere uden de rette kvalifikationer. Dette oplever næsten halvdelen af respondenterne. Derudover oplever en stor gruppe næsten 30 pct. at de må afvise kunder eller ordre pga. manglende arbejdskraft. Figur 4: Konsekvenser af rekrutteringsproblemer for virksomhederne Vi ansætter folk uden de rette kvalifikationer 46% n=54 Vi må afvise ordre/kunder Vi oplever et øget lønpres Vi har udsat investeringer i virksomheden Andre konsekvenser Ingen konsekvenser 28% 20% 7% 28% 22% Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvorvidt de på forhånd har opgivet at rekruttere nye medarbejdere i forventningen om, at arbejdskraften ikke var tilgængelig. Blandt stikprøvens deltagere er dette et næsten ikke-eksisterende fænomen. Figur 5: Andel af virksomheder, der har undladt at rekruttere arbejdskraft i forventningen om, at den ikke findes Ja 2% n=171 Nej 98% 6 6

8 Mangel på lærlinge, praktikanter eller elever For at kortlægge evt. problemer med rekruttering af lærlinge, elever eller praktikanter er respondenterne blevet spurgt om følgende: Om deres virksomhed har søgt nye lærlinge, elever eller praktikanter inden for det seneste halve år Om der var problemer med at skaffe lærlinge, elever eller praktikanter, når virksomheden har søgt Om virksomheden har undladt at søge lærlinge, elever eller praktikanter i forventningen om, at denne type arbejdskraft ikke var tilgængelig Omkring hver 4. respondent har søgt en lærling, elev eller praktikant inden for de seneste 6 måneder. Figur 6: Andel af virksomheder, der har søgt nye lærlinge, elever eller praktikanter inden for det seneste halve år Ja 23% n=171 Nej 77% Af de virksomheder, der har søgt en lærling, elev eller praktikant, har mere end halvdelen ikke oplevet rekrutteringsproblemer. Modsat har 8 pct. i høj grad oplevet problemer med at skaffe de efterspurgte lærlinge, elever eller praktikanter. Figur 7: Andel virksomheder, der har haft problemer med at skaffe lærlinge, elever eller praktikanter I høj grad 8% n=40 I nogen grad 28% I mindre grad 10% Slet ikke 55% 7

9 Virksomhederne er ligeledes blevet spurgt om, hvorvidt de har undladt at søge efter ovennævnte gruppe i forventningen om, at denne type arbejdskraft ikke var tilgængelig. Figur 8 viser, at dette ikke har været tilfældet. Figur 8: Andel af virksomheder, der har undladt at søge lærlinge, elever eller praktikanter i forventningen om, at arbejdskraften ikke findes Ja 2% n=171 Nej 98% 6 8

10 Konjunktursituation Virksomhederne er også blevet bedt om at svare på en række spørgsmål omkring deres konjunktursituation: Forventningen til deres omsætning Forventningen til antal ansatte Forventningen til investeringer Forventninger til deres produkter og services For at konstatere om der samlet set er positive udviklingstendenser blandt de adspurgte virksomheder, er andelen af virksomheder, som forventer stigning på ovennævnte konjunkturparametre i 2015 trukket fra de virksomheder, der forventer et fald. Resultatet angives i boblerne ved siden af de nedenstående figurer. Omkring halvdelen af virksomhederne forventer at få en større omsætning i 2015, og kun 10 pct. har forventning om en mindre. Figur 9: Forventninger til udvikling i omsætning i 2015 sammenlignet med 2014 Større omsætning Uændret Mindre omsætning n=166 51% 40% 10% +41 Note: Ved ikke -besvarelser er fjernet Omkring 30 pct. af respondenterne har en forventning om at ansætte flere medarbejdere i 2015, og omkring hver 10. forventer at have færre ansatte. Figur 10: Forventninger til udvikling i antal ansatte i 2015 sammenlignet med 2014 Flere ansatte Uændret Færre ansatte n=166 31% 60% 9% +22 Note: Ved ikke -besvarelser er fjernet 9

11 Hver 3. adspurgte virksomhed forventer at foretage offensive investeringer i 2015, og kun omkring hver 20. forventer at indskrænke sig. Figur 11: Forventninger til udvikling i investeringer i 2015 Foretage offensive investeringer i 2015 Konsolidere sig i 2015 Indskrænke sig % 59% 7% +27 Note: Ved ikke -besvarelser er fjernet 39 pct. af virksomhederne forventer at lancere nye produkter og services i 2015 og over hver 3. virksomhed forventer at benytte nye markedsføringsmetoder. Derudover forventer hver 4. respondent at forbedre virksomhedens produktionsprocesser og organisation væsentligt. Figur 12: Forventninger til virksomhedens produkter og serviceydelser i 2015 Lancere nye produkter og services Forbedre produktionsprocessen væsentligt Forbedre organisationen væsentligt Nye markedsføringsmetoder Planlægger ikke de store ændringer 39% 25% 25% 35% 34% n=171 Hele 76 pct. af de adspurgte virksomheder forventer at foretage mindst én af de ovenstående aktiviteter (fig. 12) i forhold til deres produkter og services. Nogle virksomheder foretager flere aktiviteter end andre. I figur 13 fremgår, hvor mange forbedrende aktiviteter virksomhederne foretager. Figur 13: Andel virksomheder som forventer givne antal forbedrende aktiviteter i forhold produkter og serviceydelser i % 28% 25% 7% 6% 0 / 4 aktiviteter 1 / 4 aktiviteter 2 / 4 aktiviteter 3 / 4 aktiviteter 4 / 4 aktiviteter 6 10

12 Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden Dels som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til medlemsvirksomheder samt ved telefonisk interview af 50 udvalgte virksomheder. Tabel 1: Gennemførelsesstatistik Antal Procent Gennemførte interview % Ikke svaret % Ønsker ikke at deltage 19 5% Ufuldstændige 2 1% Total % Fejlmargin & repræsentativitet Da i alt 171 respondenter har deltaget i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en 7,5 pct. fejlmargin på undersøgelsesresultaterne ved generalisering til populationen. Der er ikke foretaget repræsentativitetstest, da de nødvendige oplysninger ikke er tilgængelige. 11

ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019

ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019 ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019 INDHOLD PROVARDE OVERBLIK... 3 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT... 4 ADGANGEN TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT... 5 FORVENTNINGER TIL MANGLEN PÅ ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN... 6 HVILKE KONSEKVENSER

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE

HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE Indhold Indledning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Kapitel 1: Konjunktur-situation... 4 Konjunktur-index... 4 Konjunktur-kort... 6 Kapitel 2: Overordnede konjunktur-tendenser...

Læs mere

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 Indhold ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE OVERBLIK. 3 KONJUNKTUR-SURVEY... 4 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 5 KONJUNKTURKORT... 6 HVORDAN ER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2015 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNALT ERHVERVSKLIMA 2015... 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 IMAGE... 6 KOMMUNAL SERVICEKULTUR...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer ANALYSE Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer Resumé Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet har været stigende gennem en årrække. Det har gradvist gjort det vanskeligere

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017 Lederne Maj 2017 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE

BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE Indhold Baggrund... 2 Vejledning til læsning af rapporten... 3 Hovedkonklusion... 4 Kommunale rammevilkår... 5 Barrierer for vækst... 6 Image... 8 Kommunal sagsbehandling...

Læs mere

Danmark mangler både vækst og arbejdskraft

Danmark mangler både vækst og arbejdskraft Organisation for erhvervslivet 23. september 2008 Danmark mangler både vækst og arbejdskraft Af konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk >> Danske virksomheder rammes på væksten fra to sider. Den økonomiske

Læs mere

Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011

Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011 Ledernes vurderinger om konjunktur 2. halvår 2011 April 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Resume... 1 3. Konjunkturvurdering... 2 4. Hvad gjorde virksomhederne konkret det foregående halve

Læs mere

Arbejdskraftsundersøgelse 2019 Industri- og smedevirksomheder.

Arbejdskraftsundersøgelse 2019 Industri- og smedevirksomheder. Arbejdskraftsundersøgelse 2019 Industri- og smedevirksomheder. Den nuværende rekrutteringssituation Dette notat beskriver hovedresultaterne af TEKNIQ Arbejdsgivernes arbejdskraftsundersøgelse blandt industri-

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK ERHVERVSKLIMA FAXE KOMMUNE... 3 LOKALE RAMMEVILKÅR... 4 ERHVERVSKLIMAET... 5 Tilfredshed med rammevilkår... 5 INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN... 6 Tilfredshed med

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014 VÆKST BAROMETER Oktober 2014 Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft Gennem de seneste to år er det blevet vanskeligere for de syddanske virksomheder at finde de rette medarbejdere til arbejdsopgaverne.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Konjunktur for 4. kvartal

Konjunktur for 4. kvartal Syddanske konjunkturer November 18 Konjunktur for 4. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Adgang til arbejdskraft

Adgang til arbejdskraft Syddansk arbejdskraft Maj 2019 Adgang til arbejdskraft 1. kvartal 2019 Stadig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft I hvilken grad har virksomheden inden for det 70% seneste halve år oplevet problemer

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Viden & Strategi, Oktober 2018

TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Viden & Strategi, Oktober 2018 TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Indeholder data om følgende emner: - Temperaturmåling - Højtuddannet arbejdskraft - Erhvervsservice i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere Mads Brøndum Djernæs, konsulent mabd@di.dk, 2849 517 SEPTEMBER 17 Stadig flere virksomheder opgiver at finde Næsten fire ud af virksomheder har ikke kunne finde de, som de har søgt. Det viser DI s årlige

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 201 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD FORMÅL... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR... OVERORDNET SERVICEKULTUR PERFORMANCE... SERVICEKULTURPERFORMANCE I SAGSBEHANDLINGEN... PRIORITERINGSKORT

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Konjunkturer for 3. kvartal

Konjunkturer for 3. kvartal Syddanske konjunkturer Juni 18 Konjunkturer for 3. kvartal Det gode liv Den syddanske udvikling skal styrkes i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Udviklingsmuligheder

Læs mere

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore

Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore Undersøgelse af mangfoldighed hos små og mellemstore virksomheder Den demografiske udvikling i Danmark forventes at betyde, at der frem mod 2040 vil være ca. 350.000 færre i den erhvervsaktive alder end

Læs mere

Konjunkturanalyse. Middelfart Erhvervscenter

Konjunkturanalyse. Middelfart Erhvervscenter Konjunkturanalyse Middelfart Erhvervscenter Marts 2012 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 28.02 09.03.2012 Målgruppe: 290 virksomheder i Middelfart Kommune Antal besvarelser:

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Spørgeskema. Rekrutteringssurvey på baggrund af jobopslag

Spørgeskema. Rekrutteringssurvey på baggrund af jobopslag Spørgeskema Rekrutteringssurvey på baggrund af jobopslag 1 Kort læsevejledning til spørgeskemaet Der skelnes mellem en central og decentral kontakt til virksomheden: Decentral kontakt: Spørgeskemaet sendes

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holbæk Erhvervsforum

Konjunkturanalyse. Holbæk Erhvervsforum Konjunkturanalyse Holbæk Erhvervsforum maj 2012 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 26.04 10.05.2012 Målgruppe: 750 virksomheder i Holbæk Kommune Antal besvarelser:

Læs mere

Færre faglærte udfordrer fødevarebranchen

Færre faglærte udfordrer fødevarebranchen Mette Louise Pedersen, chefkonsulent og Peter Bernt Jensen, konsulent melp@di.dk, 3377 4845; pebj@di.dk, 3377 3421 SEPTEMBER 2018 Færre faglærte udfordrer fødevarebranchen Fødevarebranchen er udfordret

Læs mere

HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE

HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE HADERSLEV ERHVERVSRÅD 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE Indhold Indledning... 2 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusion... 4 Prioriteringskort... 5 Kapitel 1: Kommunale rammevilkår... 6 Kapitel 2: Barrierer for vækst...

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd Konjunkturanalyse Holbæk Regionens Erhvervsråd Maj 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 27. april 4. maj 2010 Målgruppe: 893 Virksomheder i Holbæk kommune Antal

Læs mere

Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen

Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen ANALYSE Mangel på arbejdskraft har for alvor ramt detailhandlen Resumé Det er efterhånden velkendt, at rigtig mange danske virksomheder mangler arbejdskraft, hvilket for mange virksomheder betyder færre

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2018 SIDE 1 AF 29

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2018 SIDE 1 AF 29 ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2018 SIDE 1 AF 29 Indhold FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OVERBLIK... 3 LOKALT ERHVERVSKLIMA... 4 HVORDAN ER ERHVERVSKLIMAET I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE? 5 HVORDAN SER IVÆRKSÆTTERNE PÅ ERHVERVSKLIMAET?...

Læs mere

B E H O V F O R K VA L I F I C E R E T A R B E J D S K R A F T I N O R D J Y L L A N D M A J

B E H O V F O R K VA L I F I C E R E T A R B E J D S K R A F T I N O R D J Y L L A N D M A J BEHOV FOR KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I NORDJYLLAND M AJ 2 0 1 8 STORE FORVENTNINGER I DE PRIVATE VIRKSOMHEDER 10.000 flere job på private arbejdspladser frem mod 2025. Offentlige arbejdspladser vil derimod

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Konjunkturundersøgelse Februar Mangel på arbejdskraft i hotel- og restauranterhvervet

Konjunkturundersøgelse Februar Mangel på arbejdskraft i hotel- og restauranterhvervet Konjunkturundersøgelse Februar 2018 Mangel på arbejdskraft i hotel- og restauranterhvervet Konjunkturundersøgelse Mangel på arbejdskraft i hotel- og restauranterhvervet Analysen i korte træk: - HORESTAs

Læs mere

Grafer til Syddansk Vækstbarometer

Grafer til Syddansk Vækstbarometer Grafer til Syddansk Vækstbarometer Figur 1. Forventningen til omsætning i dette kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. 1,6% 26,5% 33,6% 38,2% Større Uændret Mindre Ved ikke Kilde: Vækstbarometer

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark. Juni 2009

De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark. Juni 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark Juni 2009 1/20 De private virksomhedernes forventning til beskæftigelsen i Østdanmark

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2016 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 LÆSEVEJLEDNING... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 ARBEJDSKRAFT OG JOBCENTER... 6 ARBEJDSKRAFTMANGEL... 6 JOBCENTERETS

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015 Vækst barometer August 2015 Udbredt mangel på faglært arbejdskraft Tre ud af fire virksomheder har søgt nye medarbejdere det sidste halve år. Næsten halvdelen af dem har haft problemer med at finde kvalificeret

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2017

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2017 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Fortsat fremgang i malerfagets omsætning (side 2) Der har i første halvår været fremgang i omsætningen hos netto 26 % af virksomhederne, hvilket nøje svarer til

Læs mere

Konjunkturer for 2. kvartal

Konjunkturer for 2. kvartal Syddanske konjunkturer April 18 Konjunkturer for 2. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd Konjunkturanalyse Holbæk Regionens Erhvervsråd November 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 4. november 16. november 2010 Målgruppe: 744 Virksomheder i Holbæk

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau

DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 OKTOBER 2018 DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau DI s medlemsvirksomheder ser positivt på årets sidste kvartal. Deres

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Et flertal af virksomhederne tror på vækst i Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Et flertal af virksomhederne tror på vækst i Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar 2015 Et flertal af virksomhederne tror på vækst i 2015 Næsten 60 pct. af de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark tror på vækst i 2015. Men Vækstoptimismen bobler ikke helt

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Normering og trivsel EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT PSYKOLOGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET (2019) DANSK PSYKOLOG FORENING

Normering og trivsel EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT PSYKOLOGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET (2019) DANSK PSYKOLOG FORENING Normering og trivsel EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT PSYKOLOGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET (2019) DANSK PSYKOLOG FORENING Indhold Hovedkonklusioner... 2... 2 Baggrund og formål... 2 Undersøgelsens omfang og

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Kloge hænder og kloge hoveder - en mangelvare i det midtjyske

Kloge hænder og kloge hoveder - en mangelvare i det midtjyske August 2007 Kloge hænder og kloge hoveder - en mangelvare i det midtjyske Arbejdskraft. 3 ud af 4 direktører fra det midtjyske erhvervsliv har inden for det sidste halve år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd. April 2011

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd. April 2011 Konjunkturanalyse Holbæk Regionens Erhvervsråd April 2011 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 27.4 6.5 2011 Målgruppe: 735 virksomheder i Holbæk Kommune Antal besvarelser:

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive investeringsforventninger i agroindustrien Mangel på arbejdskraft en voksende udfordring

Økonomisk analyse. Positive investeringsforventninger i agroindustrien Mangel på arbejdskraft en voksende udfordring Økonomisk analyse 4. juli 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive investeringsforventninger i agroindustrien Mangel på arbejdskraft en voksende

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Procesindustrien Marts Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien Marts Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien Marts 2008 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Krisen har ændret billedet......nu handler det om at ruste sig til fremtiden I lyset af den aktuelle økonomiske

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere