Nøgletalsoversigt 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsoversigt 2015"

Transkript

1 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015

2 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i Socioøkonomisk udgiftsbehov... 6 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer... 7 Aldersbestemt udgiftsbehov... 9 Kommunens borgere fordelt på alder Antal indbyggere pr Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Nettodriftsudgift i kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til børnepasning pr årig (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr årig (NYE TAL) Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Sundhed Nettodriftsudgift pr. indbygger til sundhed (NYE 2013-TAL) Nettodriftsudgift til tandpleje pr årig (NYE TAL) Nettodriftsudgift til sundhedstjeneste pr årig (NYE TAL) Det specialiserede socialområde Nettodriftsudgift pr årig til børn og unge med særlige behov (NYE TAL) Nettodriftsudgift pr årig til voksne med særlige behov (NYE TAL) Ældreområdet Ældreudgifter (netto) pr. 65+-årig (NYE TAL) Ældreudgifter (netto) pr. ældrepoint (NYE TAL) Overførsler Udgift til forsørgelse mv. (netto) pr årig (NYE TAL) Administration Administrative udgifter pr. indbygger (NYE TAL) Administrative udgifter som procentandel af samlede driftsudgifter (NYT NØGLETAL) Antal årsværk til ledelse og administration pr borgere (NYE TAL) Administrative udgifter til jobcenter pr. indbygger (NYT NØGLETAL)

3 Om nøgletalsoversigten Denne oversigt indeholder en række nøgletal for de væsentligste områder i Rødovre Kommune. Målet er at skabe et overblik over udgiftsniveauet i Rødovre Kommune sammenlignet med udvalgte kommuner. Det skal understreges, at nøgletal sjældent kan stå alene, og at der kan være flere forhold, der afgør om en kommune har et givet udgiftsniveau. Men oversigten kan give et fingerpeg om, hvilke områder, det kan være relevant at undersøge nærmere eller inddrage i politiske drøftelser. Der er brugt samme gruppe kommuner som sammenligningsgrundlag i alle nøgletallene kaldet referencegruppen i oversigten. Valget af sammenligningskommuner er baseret på erfaringerne fra de såkaldte ECOnøgletal, som bygger på en inddeling af landets kommuner i ni grupper, alt efter sammenhængen mellem ressourcespres og udgiftsbehov på de enkelte serviceområder. Valg af sammenligningskommuner og anvendelsen af ECO-nøgletallene er beskrevet i detaljer i dette link: Referencegruppen i denne nøgletalsoversigt er udvalgt ud fra hvor hyppigt den enkelte kommune optræder sammen med Rødovre Kommune i ECO-nøgletallene, og kommuner som optræder i færre end halvdelen af udgiftsområderne er frasorteret. Ud fra denne metode består referencegruppen af følgende 11 kommuner: Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Dette er altså kommuner, som Rødovre Kommune bør kunne sammenligne sig med ud fra overordnede sociale og demografiske forhold. Nøgletallet for hele denne referencegruppe er udregnet som er et simpelt gennemsnit for at undgå at meget store kommuner vægter uforholdsmæssigt meget i sammenligningen. Ud over referencegruppen er nøgletal for Region Hovedstaden og for hele Danmark med i oversigten (som vægtede gennemsnit). Nøgletallene bygger på regnskabstal for 2013 og 2014 samt budgettal for Nøgletallet viser nettodriftsudgifter, hvis der ikke står andet. Dvs. at indtægter fra f.eks. brugerbetaling og salg af pladser er trukket fra udgifterne. I sammenligning af nøgletallene må der tages forbehold for, at der kan være forskellig konteringspraksis i kommunerne. Der er samme forbehold ved budgettal, og kommunernes overvejelser ved budgetlægningen kan påvirke sammenligningsgrundlaget. 3

4 Siden sidste udgave af nøgletallene (august 2014) er der i øvrigt sket følgende ændringer: En række nøgletal er udgået ud fra en vurdering af væsentlighed: - Detaljerede nøgletal på det specialiserede socialområde (oversigten indeholder fortsat overordnede nøgletal for børn og unge samt voksne med særlige behov) - Nøgletal for personlige tillæg til pensionister - Nøgletal for gennemsnitlig institutionsstørrelse på dagtilbudsområdet Nøgletallet for indvandrere og efterkommere i folkeskolen er udgået grundet manglende valide/aktuelle data. Nøgletallet for pladser i dagpleje pr. 100 børn er udvidet, så det nu omfatter alle dagtilbud. Der er tilføjet nye nøgletal for administrative udgifter - Administrative udgifter som andel af samlede driftsudgifter - Administrative udgifter til jobcenter Grundlaget for en række nøgletal er i øvrigt ændret, så de bygger på tal fra Danmarks Statistik frem for Økonomi og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Det giver mulighed for fremadrettet at beregne de pågældende nøgletal tidligere. Kort om ordvalget i oversigten Under de enkelte nøgletal er der en kort kommentar om Rødovres placering i forhold til gennemsnittet i referencegruppen. Der er tilstræbt en konsekvent sprogbrug, baseret på følgende spilleregler: Under gennemsnittet - Rødovre ligger mindst 5 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt under gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Tæt på gennemsnittet Rødovres nøgletal afviger mindre end 5 procent fra gennemsnittet i alle årene Over gennemsnittet Rødovre ligger mindst 5 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt over gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Økonomi- og Personaleforvaltningen Juli

5 Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår Dette afsnit er en sammenligning af baggrundsvilkår i kommunerne. Baggrundsvilkårene sætter rammerne for de områder, som bliver gennemgået i resten af nøgletalsoversigten. Det kan altid diskuteres, hvilke forhold, der har betydning for udgiftsniveauet på forskellige serviceområder. Vi har valgt at vise de samme faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i den generelle udligning mellem kommunerne. På grund af Folketingsvalget er Økonomi og Indenrigsministeriets udsendelse af strukturelle nøgletal for 2016 forsinket. Nedenstående er derfor baseret på ministeriets nøgletal for 2015 (udsendt juni 2014). Det er en række socioøkonomiske faktorer og en aldersopdeling af borgerne. Faktorerne giver et samlet billede af udgiftsbehovet i den enkelte kommune, som har stor betydning for kommunens indtægter: Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Ovenstående figur viser det samlede udgiftsbehov i Rødovre i forhold til kommunerne i referencegruppen. Udgiftsbehovet pr. borger i Rødovre er kr. i Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er kr. Det gennemsnitlige udgiftsbehov for kommunerne i hovedstadsregionen er kr., og på landsplan er det gennemsnitlige udgiftsbehov kr. pr. borger. 5

6 Socioøkonomisk udgiftsbehov Det samlede udgiftsbehov er sammensat af et socioøkonomisk udgiftsbehov og et aldersbestemt udgiftsbehov. Figuren viser det socioøkonomiske udgiftsbehov, der er en sammenvejning af de faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i deres modeller. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Det socioøkonomiske udgiftsbehov i Rødovre er kr. i Gennemsnittet for referencegruppen er kr., og kr. i hovedstadsregionen. Landsgennemsnittet er på kr. pr. indbygger. De enkelte socioøkonomiske faktorer er vist i de næste tre tabeller. Faktorerne er: årige udenfor beskæftigelse over 5 pct årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Antal indvandrere og efterkommere Antal årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Børn der har flyttet kommune mindst tre gange 6

7 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer For at kunne sammenligne kommunerne, er den enkelte faktor sat i forhold til kommunens andel af antallet af indbyggere i Danmark. F.eks. har Rødovre relativt set en mindre andel af årige udenfor beskæftigelse end gennemsnittet på landsplan (0,95 hvor landsgennemsnittet er 1). Tabellerne skal læses sådan, at store tal i den enkelte kategori giver større tilskud til kommunen fordi det også betyder sandsynlighed for større udgiftsbehov i kommunen årige udenfor beskæftigelse årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Rødovre 0,99 1,13 1,52 1,15 Referencegruppe 1,05 1,18 1,21 1,09 Region Hovedstaden 1,03 1,08 1,10 1,04 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,36 1,36 1,26 1,12 Brøndby 1,06 0,98 1,29 0,95 Frederiksberg 1,33 1,45 1,26 1,13 Frederikssund 1,33 1,48 1,70 1,19 Glostrup 0,70 0,80 0,68 0,95 Gribskov 0,90 1,16 1,47 1,41 Herlev 0,75 0,84 0,43 0,96 Hvidovre 0,93 1,02 1,60 1,15 Ishøj 0,96 1,14 1,24 1,09 København 1,44 1,76 1,30 1,11 Tårnby 0,81 1,02 1,09 0,91 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 2 Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Rødovre 1,94 1,24 1,22 1,17 0,94 Referencegruppe 1,63 1,27 1,03 1,18 0,95 Region Hovedstaden 1,15 1,00 1,00 1,28 0,84 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,12 1,10 0,82 2,07 0,79 Brøndby 0,59 0,61 1,20 1,31 0,79 Frederiksberg 2,03 1,86 0,84 1,71 1,03 Frederikssund 2,74 1,95 1,11 1,50 1,24 Glostrup 0,95 0,78 1,03 0,60 0,74 Gribskov 1,85 1,12 1,18 0,88 0,99 Herlev 0,95 0,83 1,15 0,58 0,77 Hvidovre 2,32 1,06 1,06 0,86 1,01 Ishøj 1,74 1,19 1,03 1,04 1,02 København 2,02 2,48 0,84 1,57 1,30 Tårnby 1,60 1,04 1,07 0,91 0,76 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

8 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 3 Antal indvandrere og efterkommere årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Børn der har flyttet kommune mindst 3 gange Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Rødovre 1,83 1,08 0,00 1,18 1,08 Referencegruppe 1,98 1,03 0,00 1,14 1,11 Region Hovedstaden 1,59 0,94 0,21 1,07 0,95 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 2,05 1,06 0,00 1,12 0,59 Brøndby 1,31 0,83 0,00 1,01 0,88 Frederiksberg 3,22 0,93 0,00 1,23 1,16 Frederikssund 3,43 1,05 0,00 1,12 1,11 Glostrup 0,60 1,01 0,00 1,14 1,29 Gribskov 1,68 1,17 0,00 1,11 0,91 Herlev 0,43 0,96 0,00 0,97 1,49 Hvidovre 1,90 1,00 0,00 1,34 1,28 Ishøj 1,86 1,10 0,00 1,17 1,06 København 4,26 1,04 0,00 1,23 1,38 Tårnby 1,07 1,18 0,00 1,15 1,07 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

9 Aldersbestemt udgiftsbehov Ud over det socioøkonomiske udgiftsbehov beregner staten også et aldersbestemt udgiftsbehov, der tager udgangspunkt i at udgifter til især pasning, undervisning og de sociale områder afhænger af borgernes alderssammensætning. Hvis kommunen f.eks. har mange unge og ældre, vil det aldersbestemte udgiftsbehov være højt. Aldersbestemt udgiftsbehov pr. indbygger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Rødovre har et aldersbestemt udgiftsbehov på kr. i Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er kr., og udgiftsbehovet i hovedstadsregionen er kr. Det aldersbestemte udgiftsbehov på landsplan er kr. 9

10 Kommunens borgere fordelt på alder Befolkningen i kommunerne har følgende procentvise fordeling: 0-6 år år Rødovre 8,5 11,3 3,3 6,1 12,2 7,0 32,9 9,6 6,4 2,7 Referencegruppe 8,1 11,6 3,5 6,6 12,7 6,9 32,8 10,7 5,2 1,9 Region Hovedstaden 8,1 11,1 3,4 7,3 14,6 7,1 31,8 9,8 4,8 1,9 Hele Landet 7,6 11,8 3,8 6,7 11,8 6,3 33,4 11,0 5,4 2,1 Albertslund 8,2 13,2 4,3 7,8 11,5 6,6 31,4 11,2 4,8 1,0 Brøndby 8,1 11,6 3,7 6,2 11,9 6,4 33,3 10,5 6,2 2,1 Frederiksberg 8,6 8,2 2,4 8,6 19,6 8,2 27,8 9,6 4,7 2,3 Frederikssund 6,7 13,5 3,9 4,3 7,4 5,6 36,9 13,7 6,2 1,8 Glostrup 8,4 10,7 3,3 6,5 12,7 6,9 32,7 10,1 6,1 2,5 Gribskov 6,1 12,8 4,0 3,7 6,4 5,0 37,7 15,8 6,6 1,9 Herlev 8,8 12,2 3,7 6,0 10,7 6,8 33,6 9,8 5,8 2,5 Hvidovre 8,6 12,0 3,7 6,8 12,2 7,1 32,7 9,5 5,3 2,2 Ishøj 9,1 12,4 4,1 7,0 13,2 6,9 32,0 10,6 3,7 1,1 København 8,7 8,1 2,5 10,9 23,9 8,6 26,8 6,3 2,7 1,3 Tårnby 8,3 12,4 3,5 5,1 9,9 7,3 35,3 10,5 5,4 2,5 Kilde: Danmarks Statistik I forhold til referencegruppen har Rødovre en relativ stor andel 0-6 årige og ældre over 75 år. Til gengæld er aldersgrupperne i intervallet fra 7-34 år samt ældre mellem år relativt små i Rødovre. Antal indbyggere pr Antal indbyggere Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Tabellen viser antal indbyggere i kommunerne. 10

11 Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Nøgletallet viser kommunens gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 365 dage. Rødovre Kommunes likviditet er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Nøgletallet opdateres medio Rødovre Kommunes gæld er over gennemsnittet for referencegruppen 11

12 Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Teknisk Service dækker jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturfredning, vandløbsvæsen, øvrige miljøforanstaltninger, naturbeskyttelse, redningsberedskab, kollektiv trafik, havne samt vejvæsen. Rødovres udgifter til teknisk service pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Grundet manglende budgettering indgår Glostrup ikke i gennemsnittet i Renovationsområdet omfatter restaffald, storskrald, diverse andre affaldstyper og genbrugsstationer Rødovres budgetterede udgifter til renovation er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter dog betydeligt over gennemsnittet. 12

13 Nettodriftsudgift i kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Rødovre Referencegruppen Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Vejsektoren.dk, Danmarks Statistik (data vedr. antal km vej er pr ) Området vejvæsen er vedligeholdelse af veje, belægninger, snerydning, følgeudgifter til vejanlæg og diverse fællesudgifter. Kommunernes parkeringsindtægter indgår ikke længere i nøgletallet. Kommunerne konterer drifts og anlægsudgifter på vejområdet forskelligt. Desuden kan der være forskellig praksis i forhold til at kontere indtægter. Ovenstående nøgletal omfatter kun driftsudgifter. De budgetterede udgifter til vejvæsen pr. km. vej i Rødovre er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter i Rødovre dog over gennemsnittet. Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Ishøj har netto indtægter på natur og miljøområdet sandsynligvis på grund af kontering af opgaver løst for Vallensbæk Kommune. Ishøj indgår derfor ikke i gennemsnittet. Natur og miljøområdet dækker vedligeholdelse af vandløb, jordforurening og andre miljøforanstaltninger, miljøtilsyn og andre former for planlægning og undersøgelser på miljøområdet. Rødovres udgifter til natur og miljø er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen muligvis grundet konteringsforskelle mellem kommunerne, jf. note under tabellen. 13

14 Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) Rødovre Sammenligningsgruppe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: ECO-nøgletallene Opgørelsen er baseret på ECO-nøgletallene, hvor Rødovre Kommune sammenlignes med Vallensbæk, Hvidovre, Glostrup, Herlev og Ballerup. Gruppen af sammenligningskommuner er ikke identisk med den referencegruppe, der er anvendt for de øvrige nøgletal. ECO-nøgletallene for de enkelte kommuner i sammenligningsgruppen er ikke tilgængelige. Nøgletallet viser nettodriftsudgifter for daginstitutioner, dagpleje, fælles udgifter, åbne pædagogiske tilbud, tilskud til private ordninger og udgifter til sprogstimulering. Bruttodriftsudgift til børnepasning pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Bruttodriftsudgifterne omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger, åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Det samlede udgiftsniveau på børnepasningsområdet i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 14

15 Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Tal for 2015 forventes offentliggjort i marts Hvidovres nøgletal indgår ikke i opgørelsen på grund af fejl i data. Udgiften pr. barn i SFO i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Kommunal dagpleje Vuggestuer Børnehave SFO (6-9 år) SFO (10-13 år) Ungdomsklubber (14-18 år) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Taksterne er ekskl. betaling for eventuelle (frivillige) madordninger og andre tilkøbsydelser. Rødovre Kommunes dagplejetakster er lavere end gennemsnittet for referencegruppen. Børnehavetaksten er betydeligt lavere end referencegruppens gennemsnit. Til gengæld er SFO-taksterne i Rødovre betydeligt over gennemsnittet i referencegruppen. 15

16 Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Dagpleje pr. 0-2 årig Daginstitution pr. 0-2 år Daginstitution pr. 3-5 år Rødovre 20,7 48,8 98,8 Referencegruppe 12,5 52,1 91,8 Region Hovedstaden 7,7 55,5 89,9 Hele Landet 25,9 36,6 90,7 Albertslund 9,3 52,2 97,1 Brøndby 7,5 45,7 97,2 Frederiksberg 1,9 62,5 94,1 Frederikssund 27,0 39,3 96,6 Glostrup 8,0 53,1 90,1 Gribskov 25,1 46,4 91,2 Herlev 12,9 53,8 82,9 Hvidovre 10,5 52,8 92,2 Ishøj 8,7 57,2 86,7 København 4,2 56,0 92,5 Tårnby 22,8 53,9 89,0 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Daginstitutionspladser omfatter vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Rødovre har relativt mange pladser i dagpleje i forhold til gennemsnittet for referencegruppen. Det opvejes delvist af færre vuggestuepladser. Rødovre har også relativt mange pladser for børn i børnehavealderen. Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i daginstitutioner. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 16

17 Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i SFOer og klubber. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i SFO og klubber. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. 17

18 Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Undervisningsudgifterne omfatter udgifter til folkeskoler, fællesudgifter, udgifter til syge- og hjemmeundervisning, PPR, specialundervisning og specialskoler, privatskoler og efterskoler. Udgiftsniveauet i Rødovre er tæt på gennemsnittet af referencegruppen. Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) 2010/ / /2013 Rødovre 11,0 11,5 10,8 Referencegruppe 10,8 11,1 11,1 Hovedstaden 11,5 12,0 12,0 Hele landet 11,6 12,2 12,2 Albertslund 10,1 10,8 10,6 Brøndby 10,0 9,7 10,2 Frederiksberg 12,1 12,4 12,2 Frederikssund 11,6 11,6 11,9 Glostrup 10,2 10,6 10,6 Gribskov 10,6 11,4 11,4 Herlev 11,3 11,2 11,2 Hvidovre 10,5 10,8 9,8 Ishøj 9,1 10,0 9,9 København 12,5 12,9 13,0 Tårnby 11,2 11,2 11,2 Kilde: Undervisningsministeriet (UNI-C Statistik & Analyse). Elev/lærer-ratioen er beregnet ved at sammenholde antallet af lærerårsværk med antallet af elever. Lærerårsværkene afspejler den planlagte arbejdstid pr. 5. september. Tallene er inklusiv elever i specialundervisning og specialklasser der har en væsentlig lavere elev/lærer ratio. Efterskoler, specialskoler og dagbehandlingshjem er ikke med i opgørelserne. Elev/lærer ratioen i Rødovre Kommune er tæt på gennemsnittet for referencekommunerne 18

19 Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Opgørelsen er beregnet ud fra antal normalklasseelever fra børnehaveklasse til 10. klasse og antal folkeskoler i kommunen. Glostrup har ændret skolestruktur, så alle folkeskoler i kommunen er samlet. Derfor indgår Glostrup ikke i gennemsnittet for referencegruppen. Den gennemsnitlige skolestørrelse i Rødovre er tæt på referencegruppens gennemsnit. Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Rødovre 22,6 22,7 22,6 Referencegruppe 21,8 21,8 22,0 Hovedstaden 22,3 22,3 22,4 Hele landet 21,5 21,6 21,7 Albertslund 22,4 22,3 23,5 Brøndby 21,0 20,6 20,4 Frederiksberg 22,2 22,3 22,4 Frederikssund 21,7 21,8 21,9 Glostrup 21,8 21,8 21,9 Gribskov 22,8 23,2 22,0 Herlev 21,9 22,1 21,9 Hvidovre 22,0 22,5 22,6 Ishøj 21,3 21,2 21,1 København 22,6 22,1 22,2 Tårnby 20,6 20,1 21,8 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Antal elever og antal normalklasser fra børnehaveklasse til 10. klasse. Den gennemsnitlige klassekvotient i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 19

20 Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen er baseret på nettodriftsudgifter på biblioteksområdet for at korrigere for central biblioteksvirksomhed og for kommuner med driftsoverenskomst med andre kommuner. Biblioteksudgifterne pr. indbygger er under gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter bruttodriftsudgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Rødovre kulturudgifter pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen i Dog er udgifterne i budget 2015 tæt på gennemsnittet. 20

21 Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter udgifter til fritidsområder og fritidsfaciliteter, herunder idrætsanlæg, udgifter til idrætsfaciliteter, som primært anvendes i idrætsundervisningen, samt udgifter til folkeoplysning, bl.a. tilskud til foreninger og klubber samt ungdomsskolevirksomhed. Opgørelsen viser nettodriftsudgifter, dvs. fraregnet brugerbetaling og andre indtægter. Udgifterne til sport og fritid pr. indbygger i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. 21

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 140 120 100 80

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner

Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Sammenligning af nøgletal for Samsø og Århus kommuner [modtager] [godkendelse, orientering]

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 3. juli 2017 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 3. juli 2017 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 3. juli 2017 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

19/5/2014 Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal ØIMs Kommunale Nøgletal. Intro/kontakt FAQ ToDo Nyt Definitioner Vælg data Tabelvisning Visualisering Tabelvisning Udvikling Pris- og lønregulering (PL) Sortering (tabelvisning 1) Datamatricens dimensioner

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov Nogle kommuner bruger næsten dobbelt så meget som andre kommuner på for eksempel børnepasning og folkeskole. Forskellen

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 5. juli 2016 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 5. juli 2016 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 5. juli 2016 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Kapitel 3: Analysens resultater.

Kapitel 3: Analysens resultater. 16 Kapitel 3: Analysens resultater. 3.1 Indtægter. 3.1.1 Skatteindtægter, tilskud og udligning. Tabel 1 Skatteindtægter, tilskud og udligning pr. indbygger inkl. kommunale bidrag til regionerne Holstebro

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet

Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet Alle borgere med sociale problemer bør tælle med i udligningen i hele landet I dag er der borgere med sociale udfordringer, som ikke tæller med i udligningen. Kriterierne bør passe til alle kommunetyper,

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner

Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik

Læs mere

Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger

Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger 1. Dagtilbudsområdet og SFO Budgetteringsforudsætningerne skal indberettes senest fredag den 25. oktober 2013 Spørgsmål vedrørende indberetningen om fritidshjem og klubtilbud

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 29. juli 2015 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 29. juli 2015 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Skolen

Velfærdens Danmarkskort - Skolen 1 Velfærdens Danmarkskort - Skolen Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i den danske folkeskole gennem

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner:

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner: N OTAT Metode, FLIS sammenligningskommuner Dette notat præsenterer metoden bag udregning af sammenligningskommuner i FLIS. Derudover præsenteres de første tre modeller der anvendes til at finde sammenligningskommuner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5

Budget ,0 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 15, 13,7 14,5 13,3 14,8 14,5 14,5, 2, 4, 6,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2013 BEK nr 719 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr 1207194 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Benchmarking samarbejde Nøgletal

Benchmarking samarbejde Nøgletal Benchmarking samarbejde udarbejdet af: Gladsaxe, Høje-Taastrup, Helsingør, Greve og Roskilde kommuner November 2004 lene er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af: Marcello Castrone, Gladsaxe

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Analyse Sagsnr. 241968 Brevid. 1730349 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet 29. august

Læs mere

Effektiviseringsnotat Skole og Børn

Effektiviseringsnotat Skole og Børn Effektiviseringsnotat Skole og Børn Som led i arbejdet med screeningen af kommunens serviceområder har Deloitte modtaget materiale og analyser fra Roskilde Kommunes vedrørende området for Skole og Børn.

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere