V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n"

Transkript

1 V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum Juni 2015

2 Administrationsbygning med aktivitetscenter, frisør og omsorgstandpleje 2

3 Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem. En stor beslutning og en ændring i både Deres og Deres pårørendes liv. Vi og vore medarbejdere vil alle bestræbe os på, at De hurtigt finder Dem tilrette og kommer til at føle Dem hjemme. Vi håber med denne brochure at give Dem og Deres pårørende et indtryk af hverdagen i Holmegårdsparken og give svar på nogle af de mange spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med indflytningen. De kan derudover finde nyttige informationer på vores hjemmeside De er altid meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Se telefonliste på sidste side. Med venlig hilsen Connie Engelund Direktør Linn W. Hovind Chefsygeplejerske Kristian Pallesen Regnskabschef 3

4 Indgang til kirken - fra parken 4

5 Indholdsfortegnelse Præsentation af Holmegårdsparken... 6 Holmegårdsparkens værdigrundlag... 6 Målsætning... 7 Det gode plejehjemsophold... 7 Indflytning... 8 Plejeafdelingerne... 8 Tværfaglige funktioner... 9 Mit liv... 9 Beboer- og pårørenderåd Selvbestemmelse og magtanvendelse Hverdagen i Holmegårdsparken En almindelig dag Aktiviteter og træning Sociale arrangementer og kirkegang Mærkedage og traditioner Holmegårdsparkens Venner Boligadministration Indflytning Forventnings- og evalueringssamtale Helbredsmæssige interesser Hjælpemidler og forflytning Indretning af Deres bolig Ferie Frisør, tandpleje samt den mobile fodterapeut Post, avis og TV Husdyr Rygning Tavshedspligt Ved livets afslutning

6 Præsentation af Holmegårdsparken Holmegårdsparken er en selvejende institution, som blev stiftet i 1859 af overlæge Ludvig Israel Brandes. Holmegårdsparken er det ældste plejehjem i Danmark. Vi har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune og er således underlagt kommunens visitationspraksis. Som selvejende institution påhviler det overordnede ansvar bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af direktøren i samarbejde med chefsygeplejerske, regnskabschef og afdelingslederne. Holmegårdsparkens værdigrundlag På vores hjemmeside kan De læse mere om vores værdigrundlag og målsætning, samt beskrivelsen af Det gode liv i Holmegårdsparken. Dog vil vi gerne fremhæve dele af den her. Vi arbejder med respekt for den enkelte beboer i tæt samarbejde med de pårørende. Vi har udarbejdet en tværfaglig målsætning, som alle medarbejdere kender og arbejder for. Vi sikrer os, at alle medarbejdere er fagligt opdaterede og fagligt kvalificerede ved løbende at udbyde undervisning såvel internt som eksternt. 6

7 Målsætning Holmegårdsparken skal tilbyde pleje, omsorg og behandling, som i størst muligt omfang imødekommer vores beboeres behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Vores beboere skal kunne leve en tryg og meningsfyldt tilværelse med maksimal frihed og med størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og bevarelse af identitet. Desuden skal Holmegårdsparken tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab samt være et godt arbejdssted for de ansatte. Det gode liv i Holmegårdsparken Vi tager udgangspunkt i Det gode liv i Holmegårdsparken. Et ophold, som i videst muligt omfang imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg, og som i videst muligt omfang baseres på et optimalt samarbejde med de pårørende. Det gode liv i Holmegårdsparken er kendetegnet ved: Respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne Individuel pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og resurser At beboeren til en hver tid får hjælp til at fremtræde velsoigneret Sund afvekslende kost, smukt anrettet og afpasset den enkelte Aktiviteter, der tilstræber at stimulere, bevare og vedligeholde personlige ressourcer Oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret En værdig livsafslutning Smukke omgivelser Samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved: Gensidig respekt Afklaring af gensidige forventninger Højt informationsniveau Gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik 7

8 Vi ønsker således et gensidigt højt informationsniveau. For at undgå misforståelser foretrækker vi, at der er en navngiven person, som har den primære kontakt til os. Yderligere anbefaler vi, at spørgsmål, som vedrører beboerens helbred og plan i øvrigt, stilles i dagtimerne på hverdage, hvor kontaktperson og/eller afdelingsleder er på arbejde. Vi henviser i øvrigt til afsnittet om tavshedspligt. Indflytning For at opnå den bedst mulige start i de nye omgivelser foretages indflytning på hverdage ml. kl efter aftale med afdelingslederen. Det er væsentligt, at boligen er nogenlunde indrettet, før beboeren kommer. Aftal med afdelingslederen, hvornår møbler m.m. kan indflyttes. Plejeafdelingerne Holmegårdsparken har seks plejeafdelinger, der er fordelt på tre huse med to afdelinger i hvert hus. Der er flere medarbejderkategorier ansat i plejen: sygeplejersker, plejehjemsassistenter, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygehjælpere og plejemedhjælpere. Afdelingerne ledes af en afdelingsleder, som har ansvaret for afdelingen døgnet rundt. De er alle sygeplejersker, plejehjems- og/eller SOSUassistenter. Alle døgnets 24 timer er der medarbejdere på afdelingen, og i nattimerne er der altid en ansvarshavende på arbejde. De vil få tilknyttet en fast kontaktperson, som under supervision varetager Deres pleje. Vi har vores eget afløserkorps med egne medarbejdere. De træder til i weekenderne samt i øvrige vagter, hvor der ikke er tilstrækkeligt faste medarbejdere. Det kan lejlighedsvist være nødvendigt at benytte eksterne vikarbureauer. Holmegårdsparken er praktiksted for studerende og elever indenfor samtlige aktuelle fagområder. 8

9 Tværfaglige funktioner I Holmegårdsparken lægger vi vægt på den tværfaglige indsats. Alle vores servicefunktioner bidrager til at opfylde vores målsætning. Det drejer sig om alt fra indretning af boligen, over tilblivelsen af den daglige, varieret kost til afholdelse af aktiviteter og fester etc. I Aktivitetsafdelingen er ansat fysio- og ergoterapeuter. Deres primære funktion er at tilbyde vedligeholdende træning og hjælp. Serviceafdelingen tager sig af klargøring samt vedligeholdelse af boliger, service og rengøring af fællesarealer samt vedligeholdelse af udendørsarealer. De hjælper desuden i det daglige ved aktiviteter samt særlige arrangementer som f.eks. Åbent hus-arrangementer, busture, havefester mm. I administrationen varetages brugerbetaling for alle vores beboere, personaleadministration samt kontakten til kommunen. Maden i Holmegårdsparken laves så tæt på spisetidspunktet som mulig, så den altid serveres frisklavet. Dette sørger vores eget centralkøkken for. Der laves varieret, indbydende og veltillavet mad og menuerne afspejler, hvad der er populært lige nu og følger årstiderne. Caféen er åben for alle og bliver ofte benyttet af pårørende og naboer fra nærområdet. Der er et stort udvalg af både varme og kolde retter, smørrebrød, kager og drikkevarer - herunder et udvalg af gode vine. Mit liv Det er en stor og vanskelig beslutning at flytte på plejehjem. Både for den, der flytter ind og for de nærmeste pårørende, som ofte har været med til at tage beslutningen. Det er også forbundet med en lang række tab, fysisk og/eller psykisk formåen. Man har skullet sige farvel til sin bolig, mange af sine ejendele og sine daglige vaner. Samtidig kan det knibe med hukommelsen. Alt dette kan gøre det svært at holde fast på sin egen identitet. Mit liv er en guide til en samtale om Deres liv. Den udleveres i forbindelse med indflytningen. Samtalen kan ske mellem Dem og Deres pårørende, eller samtalen kan være mellem Dem og en af vores medarbejdere eller en frivillig. 9

10 Det er meget værdifuldt for os at vide mest muligt om det, der har haft betydning for Dem i Deres liv for på den måde at lære Dem bedre at kende. Beboer- og pårørenderåd Beboer- og pårørenderådets opgave er at skabe et forum for dialog og samarbejde mellem beboere og ledelse, sådan at beboernes interesser bliver varetaget. Rådet består af 3-6 beboere og 3-6 pårørende, en repræsentant for Seniorrådet i Gentofte Kommune samt direktøren, chefsygeplejersken og regnskabschefen. Referater fra rådets møder offentliggøres og kan læses i HP-Avisen. De kan læse mere om Beboer- og pårørenderådet i den separate folder. Selvbestemmelse og magtanvendelse Som beboer i Holmegårdsparken er De beskyttet af forskellig lovgivning; Grundloven, Lov om patienters retsstilling, Serviceloven og Lov om magtanvendelse. Alle lovene har til formål at understøtte Deres selvbestemmelsesret. Af og til kan de forskellige lovgivninger give anledning til dilemmaer i forbindelse med den pleje og omsorg, som vi ønsker at give. Dette kan specielt være hos beboere, der har en demenssygdom. Dilemmaerne kan opstå i forbindelse med personlig hygiejne, måltider etc., hvor grænsen mellem omsorgssvigt og magtanvendelse er hårfin. Vi motiverer beboere, men anvender ikke magt. Alle yderdøre kan åbnes indefra, det er ikke lovligt at låse dem. Beboerne skal til enhver tid på døgnet kunne komme ud. Anvendelse af brikker eller GPS er tilladt efter tilladelse fra beboeren. 10

11 Hverdagen i Holmegårdsparken Da Holmegårdsparken er Deres hjem, tilstræber vi i videst muligt omfang, at De kan opretholde Deres sædvanlige liv. Vi bestræber os på at gøre måltiderne til et højdepunkt i hverdagen. Måltider kan indtages i egen bolig, i afdelingens dagligstue eller i caféen. En almindelig dag Fra kl til ca. kl Tilbud om morgenmad/-buffet. Derefter og resten af formiddagen er der forskellige aktiviteter. Kl. ca Der serveres frokost, en lun ret, suppe og smørrebrød. Efter frokost er der mulighed for et hvil eller fortsat deltagelse i aktiviteterne. Kl. ca Servering af eftermiddagskaffe/te. Kl. ca Servering af varm middag. Der er en hovedret og en biret. Efter middagen serveres aftenkaffe/te. Der er mulighed for et let måltid senere på aftenen. 11

12 Aktiviteter og træning Vores fysio- og ergoterapeuter tilbyder aktiviteter, som har til formål at stimulere, bevare og vedligeholde Deres personlige ressourcer i det omfang, det er muligt og ønskeligt Terapeuterne inspirerer og igangsætter. De tilbyder træning og aktiviteter individuelt og på hold. Det kan foregå i afdelingerne, i Deres egen bolig, i fælleslokalerne eller eventuelt udenfor. Aktiviteter kan være boldspil, bowling, cykling, gymnastik samt gåture både inde og ude. Derudover er der reminiscensmetoden, som er en aktivitet, der understøtter ens identitet gennem erindring, genkaldelse og genkendelse. Minder, hændelser samt oplevelser fra hele livet kan bringe livsglæden frem. Reminiscens kan understøtte den enkelte beboers identitet og bevare eller genantænde livsglæden, hvorfor den er en vigtig del af dagligdagen i Holmegårdsparken. Sociale arrangementer og kirkegang På afdelingerne vil der blive sunget sange og spillet musik, blade og bøger vil blive kigget igennem, ligesom familiebilleder vil blive studeret og talt ivrigt om. Der kan bages kager og andet godt. Jævnligt ser vi gamle danske film som f.eks. Morten Korch. Holmegårdsparken afholder flere fællesarrangementer om året. F.eks. sangog dansecafé, musikarrangementer, dame- og herrefrokoster, fredagsbar mm. Arrangementerne går på tværs af afdelingerne, og det gælder både beboere og medarbejdere. Flere af aktiviteterne er årstidsbestemte, såsom sommerfest, høstfest, julefrokost, fastelavn, påskefrokost, olympiade, plantedag o.l. 12

13 Billedet er fra sang- og dansecafé, hvor beboeren ikke var i stand til fysisk at tage dansetrin, idet hun sidder i kørestol, men alligevel udtalte: Vi dansede ikke, men jeg dansede indeni. Holmegårdsparken råder over to handicapbusser som benyttes til ture ud af huset. Vi har tre dobbeltcykler, som beboere, pårørende samt vores store korps af frivillige er velkomne til at benytte. Udlån aftales med afdelingslederne. Holmegårdsparken har egen kirke, hvor der afholdes gudstjeneste hver 14. dag. Se annoncering i vores månedlige blad HP-Avisen. Medarbejderne kan hjælpe Dem med at kontakte en præst, såfremt De ønsker det. Mærkedage og traditioner I Holmegårdsparken lægger vi stor vægt på traditioner. Vi gør meget ud af at fejre beboernes fødselsdage og andre mærkedage, og vi fejrer desuden husets fødselsdag, forårsfest, mærkedage og højtider. De kan holde Dem orienteret om aktiviteter på afdelingens opslagstavle samt i HP-Avisen. Her er der ligeledes månedlige oversigter over alle vores arrangementer. 13

14 Holmegårdsparkens Venner Frivilligforeningen Holmegårdsparkens Venner er med til at berige hverdagen for vore beboere. De er meget aktive med at lave arrangementer og ture ud af huset for beboerne. Foreningen modtager gerne såvel nye frivillige som støttemedlemmer og beløb af enhver størrelse er velkomne (de går naturligvis ubeskåret til aktiviteter for beboere), og kan indsættes i Danske Bank reg.nr kontonr Oplys gerne navn og mail, så hører De fra os. 14

15 Boligadministration Lov om alment boligbyggeri Boligerne er bygget efter lov om almene boliger. Holmegårdsparken har indgået samarbejde med OK-Bolig vedr. administration af boligerne. Accept af bolig Når De har accepteret en bolig, skal De indgå en lejekontrakt med OK- Bolig, som sørger for udarbejdelse af kontrakten. Såfremt De ønsker, at lejekontrakt og anden information skal sendes til Deres pårørende, skal vi bede om at kontaktoplysningerne sendes direkte til OK-Bolig. Udover lejekontrakten står OK-Bolig også for huslejeopkrævninger. Kontaktoplysninger på OK-Bolig er listet nedenfor. Indskud Efter accept af bolig hos os, kan lejemålet overtages til den førstkommende 1. eller 15. i måneden. Indflytning forventes at finde sted snarest derefter. Ved indgåelse af lejekontrakt skal der betales et indskud, jf. loven. Beløbet fremgår af lejekontrakten. Såfremt De ikke selv er i stand til at betale indskuddet, kan De søge om indskudslån hos kommunen. Et indskudslån er rente- og afdragsfrit i 5 år, og tilbagebetales herefter til kommunen over en 10-årig periode med en forrentning på 4,5 %. Reglerne omkring tilbagebetaling og forrentning er lovbestemt. Når lejemålet ophører/fraflyttes, skal lånet tilbagebetales til kommunen. Gentofte Rådhus - Kommuneservice Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Rådhuset: , Callcenter: Fastsættelse af huslejen og boligstøtte Huslejen fastsættes efter de faktiske udgifter for ejendommen og godkendes af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. En gang årligt udarbejdes der et samlet budget for det efterfølgende år. Som beboer vil De blive orienteret om eventuelle ændringer med 3 måneders varsel. Hvert år udarbejdes et samlet regnskab for bygningens drift, og der afholdes et regnskabsmøde for de beboere, som måtte være interesserede. 15

16 Som beboer har De mulighed for at ansøge om boligstøtte til betaling af huslejen. Ansøgning sker til Udbetaling Danmark og kan søges via internettet. Har De ikke adgang til internettet, kan der rettes direkte henvendelse til Udbetaling Danmark, som fremsender skema til udfyldelse. Udbetaling Danmark varetager også udbetaling af pension. Udbetaling Danmark Kongens Vænge, 3400 Hillerød Telefon boligstøtte: Telefon pension: Aftalekontrakt ud over husleje Ved indflytning til Holmegårdsparken skal vi bede Dem om at underskrive en aftalekontrakt. Her er listet de måltider og serviceydelser, som De vil modtage herfra samt priser på samme. Alle ydelser, med enkelte undtagelser, udgør en samlet pakke. Priserne for forplejning er fastsat af Gentofte Kommune og deles op i morgenmad og formiddagskaffe, frokost samt aftensmad. Priserne for forplejning er som udgangspunkt fastsat for et år ad gangen og bliver årligt reguleret. Aftalekontrakten skal være underskrevet og afleveret til vores administration senest i forbindelse med Deres indflytning. De bedes venligst anføre Deres banks registreringsnummer og Deres kontonummer på kontrakten, så De kan tilmeldes betalingsservice fra starten. Hver måned får De eller Deres pårørende tilsendt en opgørelse for måneden. Betalingen for de faste ydelser sker forud, mens udlæg af cafevarer sker bagud. Eksempelvis: betaling 1. marts omfatter faste ydelser for marts og udlæg af cafevarer for perioden 20. januar til 19. februar. Refusion af måltider Såfremt De er på ferie eller på anden måde ude af huset, refunderes måltider for hele dage. Besked om dette skal blot gives til køkkenet og/eller afdelingen dagen forinden. 16

17 Spiser De i vores café, kan dette betales kontant eller over vores brugerbetaling. De får refusion over brugerbetaling svarende til den gældende plejehjemstakst (evt. mindre end det, De har betalt for måltidet). Afregning af forbrug Forbrug af vand, varme, el og basispakke for TV kanaler afregnes én gang årligt og fordeles forholdsmæssigt mellem alle boliger. Der er ikke opsat særskilte målere på de enkelte boliger. En gang om året udsendes der forbrugsregnskaber for hver forbrugsart. Eventuelle differencer i forhold til det opkrævede a conto-beløb reguleres over huslejen. Forsikring Holmegårdsparken har tegnet en kollektiv indboforsikring, som dækker ved tydeligt indbrud. Vi kan desværre ikke tage ansvar for Deres værdigenstande. Har De særligt værdifuldt indbo, anbefaler vi derfor, at De selv tegner en personlig tillægsforsikring, samt at De kun har få rede penge og værdigenstande i Deres bolig. Opsigelsesvarsler Ophør af lejemål Når et lejemål ophører i forbindelse med livets afslutning, er opsigelsesvarslet én måned til udgangen af en måned, jf. lov om leje af almene boliger. Dog, når lejemålet er tømt og færdigistandsat, overtager kommunen det økonomiske udlæg for lejebetalingen fra det tidspunkt, hvor kommunen reelt har mulighed for at anvise en ny beboer. Dette sker altid pr. den 15. eller 1. i en måned. Fraflytning af lejemål Fraflytter man plejeboligen for at flytte til anden bolig, er opsigelsesvarslet ifølge loven 3 måneder til udgangen af en måned. Sammen med lejekontrakten vedlægges en opsigelsesblanket, som kan benyttes ved eventuel opsigelse. Istandsættelse ved fraflytning Boligerne skal afleveres ny-istandsatte. Ved hver fraflytning vurderes det, hvor meget istandsættelse, der skal foretages, for at boligen fremstår ny. Istandsættelsen foretages af professionelle håndværkere. 17

18 I OK-Bolig har man valgt at benytte en såkaldt A-ordning til opsparing til istandsættelse. Normal-istandsættelse dækker for maling af vægge og evt. hvidtning af lofter. Som beboer opsparer man 1 % godtgørelse til normal-istandsættelse for hver måned, man bor i boligen. Har man eksempelvis boet i boligen i 30 måneder, får man godtgjort 30 % af regningen på maling af vægge og hvidtning af lofter, når man fraflytter. Maling af træværk, slibning af gulve samt udbedring af eventuelle skader, som er sket i løbet af lejemålet, er fraflytters egen regning og vil blive faktureret særskilt ved fraflytning. Istandsættelsen modregnes i indskuddet. Holmegårdsparken står for fraflytningssyn, indhenter tilbud hos håndværkere og varetager koordinering af istandsættelsen. Om OK-Bolig Har De spørgsmål omkring husleje, kontrakter og vedligeholdelse, er De altid velkommen til at henvende Dem til OK-Bolig, som vil være Dem behjælpelige. OK-Bolig Frederiksberg Alle 104, 1820 Frederiksberg Telefon: Telefontid mandag-torsdag kl og fredag kl Indflytning Forventnings- og evalueringssamtale I forbindelse med Deres indflytning vil De og Deres pårørende blive indbudt til en forventningssamtale. Vi vil meget gerne høre Deres forventninger til, hvad De selv gerne vil klare i hverdagen, og hvilke opgaver vi skal hjælpe og støtte Dem med at klare. Samtidig vil vi gerne fortælle Dem og Deres pårørende om de muligheder, vi har, og således lægge fundamentet til et godt samarbejde. Ca. en måned efter Deres indflytning vil vi meget gerne invitere Dem og Deres pårørende til en evalueringssamtale. Her vil vi atter afstemme og finpudse forventningerne og mulighederne. 18

19 Helbredsmæssige interesser Ved indflytning aftaler vi og noterer ned, hvem der varetager Deres helbredsmæssige interesser. Herunder kontakt til Deres praktiserende læge samt bestilling af medicin. De bedes derfor i forbindelse med Deres indflytning aflevere eventuelt medicinkort. Deres medicin opbevares i afdelingens medicinrum. Medarbejderne i afdelingen hjælper Dem med at tage medicinen. Vi er forpligtet til at indhente samtykke inden lægekontakt, behandling, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger. Der kan dog til tider opstå akutte situationer, hvor vi må handle hurtigt uden at nå at indhente accept. Hjælpemidler og forflytning I forbindelse med indflytning vil terapeuterne i samarbejde med plejemedarbejderne vurdere Deres behov for hjælpemidler. Terapeuterne vil vejlede både Dem og plejemedarbejderne i forflytning og brugen af specifikke hjælpemidler. Dette er for at sikre den mest forsvarlige forflytning, der samtidig stimulerer Dem til at være aktiv så meget og så længe som muligt. Indretning af Deres bolig Det kan være svært at vælge, hvilke møbler De skal tage med. Vi rådgiver gerne og anbefaler, at De så vidt muligt forsøger at efterligne Deres tidligere hjem. Vær opmærksom på, at møblerne bør være lette og ikke for mange. Boligen er møbleret med vores seng. Sengebord stilles til rådighed. Den øvrige møblering er Deres personlige. De kan bruge Deres egne eller Holmegårdsparkens gardiner. På grund af faldrisiko anbefaler vi at begrænse gulvtæpper til et lille tæppe under en siddegruppe. Ferie Når De er ude af huset, bedes De underrette medarbejderne om, hvornår De tager af sted, og hvornår De forventer at være tilbage. Frisør, tandpleje samt den mobile fodterapeut Såfremt De ønsker at benytte disse tilbud, hjælper medarbejderne Dem med at bestille tid samt hjælp til at komme dertil. De kan afregne over Deres brugerbetaling eller via giro. Holmegårdsparken har et samarbejde med Ordrup Fodklinik. Se særskilt folder herom. Omsorgstandplejen kan efter behov udføre lettere tandpleje og tandbehandling i vores klinik eller i de enkelte afdelinger. 19

20 Post, avis og TV Holmegårdsparken modtager post på alle hverdage. Posten leveres i boligen. De kan naturligvis opretholde Deres faste avisabonnementer. Ved adresseændring bedes De anføre afdelingens bogstav samt bolignummer., eks.: B4. Alle boliger er tilsluttet YouSee s TV grundpakke og opkræves sammen med huslejen hver måned. Har De ønsker om en større pakke, bedes De aftale dette direkte med YouSee på tlf Oplys anlægsnummer Betaling udover grundpakken sker direkte til YouSee. Tilmelding til licenskontor samt betaling af licens skal De selv varetage. Husdyr Vi kan desværre ikke tilbyde Dem at holde husdyr, men vi ser meget gerne hunde på besøg. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på offentlige steder i Danmark. I Holmegårdsparken er anvist specielle udendørsarealer, hvor rygning er tilladt. Det er tilladt for vores beboere at ryge i egen bolig. Er De ryger, er det obligatorisk, at De enten køber eller lejer en luftrensermaskine efter vores anvisning. Det er ikke muligt at pålægge medarbejdere at hjælpe beboere med at ryge. Vi beder om størst mulig forståelse for problemstillingen og anmoder om de pårørendes hjælp. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om forhold vedr. Dem uden Deres forudgående tilladelse. Dette gælder også oplysninger til Deres pårørende. Såfremt De ikke selv kan tage denne beslutning, kan De udvælge en af Deres pårørende til at varetage Deres interesser. Tavshedspligten er gældende i såvel arbejdstid som fritid, samt når arbejdsforholdet ophører. Optegnelser og registreringer vedrørende Dem opbevares, så uvedkommende ikke har adgang. Det er udelukkende de sundhedsfaglige medarbejdere, der deltager i pleje, behandling og aktivering af Dem, der har adgang til optegnelserne. Oplysninger til egen læge, hospital, fysio- og ergoterapeuter udveksles kun efter forudgående tilladelse. 20

21 Ved livets afslutning Vores fornemmeste opgave er at føje liv til dage, og når livets afslutning nærmer sig at gøre denne værdig og skånsom. Det er vores mål, at beboerne kan dø i egne rammer blandt kendte ansigter, hvis det er ønsket. Derfor har vi overført den viden og den filosofi, der er i hospicetanken, til Holmegårdsparken. Vi har et tæt samarbejde med de praktiserende læger, og vi er i stand til at give den fornødne medikamentelle, lindrende behandling. Vi udfører den særlige pleje og omsorg, som er en betingelse for en værdig livsafslutning, og vi vil i videst mulig omfang efterkomme Deres og Deres pårørendes ønsker om en værdig livsafslutning. Vi opfordrer alle til at lave et livstestamente, samt fortælle os om Deres tanker og ønsker i forbindelse med livets afslutning, så tvivlsspørgsmål så vidt muligt kan undgås - skulle der ske noget pludseligt. 21

22 Kontaktoplysninger Administration/Omstilling Direktør Connie Engelund Chefsygeplejerske Linn W. Hovind Regnskabschef Kristian Pallesen Henv. vedr. brugerbetaling Karsten Birk Jensen Anni Milbak Organisationspsykolog Maria Wiechmann Plejeafdelingerne (bedst mellem 10 og 15 man - fre) Afdeling A Afdelingsleder Elena Hoseini Afdeling B Afdelingsleder Mette Petersen Afdeling C Afdelingsleder Tonny Nielsen Afdeling D Afdelingsleder Susanne Ljung Afdeling E Afdelingsleder Trine V. Heller Afdeling F Afdelingsleder Susanne Carlsen man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend

23 Ansvarshavende alle dage Øvrige afdelinger: Centralkøkkenet Økonoma Marianne Nørgaard Caféen Aktivitetscentret Teamleder Mette Puk Andersen Teknisk Service Teknisk chef Niels Duus Adresse Hjemmeside Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Vi håber, at denne folder har givet Dem og Deres pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der naturligt opstår, når De skal flytte ind i Holmegårdsparken. Skulle De have yderligere spørgsmål, er De altid velkommen til at henvende Dem til vores administration eller til en af vores afdelingsledere. 23

24 Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Telefon: X:\Velkomsbrochurer\Beboerbrochure-MW rev. apr docx 24

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen.

Apotek Vi har en aftale med Sct. Stefan Apotek på Nørrebrogade 140, som kan levere din medicin. Tilmeldingsblanket til PBS ligger i Velkomstmappen. Praktiske informationer Vi har indrettet de praktiske informationer i alfabetisk rækkefølge i forhåbning om, at det giver et bedre overblik. Så i det følgende ser du informationer om Plejecenter Klarahus

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem.

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode liv i Holmegårdsparken. Forudsætningen for Det gode liv i Holmegårdsparken er, at alle arbejder for

Læs mere

Værdig ældrepleje. Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti?

Værdig ældrepleje. Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti? Værdig ældrepleje Kan man lovgive om en værdig ældrepleje? Kan man udstede en værdighedsgaranti? Connie Engelund Direktør sygeplejerske Holmegårdsparken Hvorfor debat? Undersøgelse foretaget af DSR, FOA

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken. Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Lions Parken Lions Parken 6 9400 Nørresundby Velkommen til Lions Parken Jeg og personalet på Plejehjemmet Lions Parken vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde

Velkommen til Storvorde Plejecenter. Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Tofthøjvej 28 9280 Storvorde Velkommen til Storvorde Plejecenter Jeg og personalet på Storvorde Plejecenter vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og din familie

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter

Velkommen som beboer på Enrum Plejecenter Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden på plejecentert 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Før du flytter ind 6 Nøgler 6 Det skal du medbringe

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej

Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Velkommen til Plejecenter Mimosen Ellevej og Grøn Gang, Rådhusvej Et godt sted at bo, at besøge og at arbejde Du og din familie bydes velkommen til Allerød kommunes plejecenter for borgere med demens Velkommen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN

VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN VELKOMMEN SOM BEBOER PÅ PLEJECENTER ÆRTEBJERGHAVEN Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Dec. 2015 INDHOLD Lidt om os 4 Velkommen! 4 ærtebjerghaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag 5 Boligforhold

Læs mere

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

PLEJECENTER KORSLØKKEHAVEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Korsløkkehaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum

Breumgård. - hvor mennesket er i centrum - hvor mennesket er i centrum Hæftet er tænkt som en information til beboere og pårørende, så der er mulighed for at orientere sig om de tilbud, som centret har at byde på. 1 , - hvor mennesket er i centrum!

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

V E L K O M M E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N

V E L K O M M E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N B O E N H E D E N K I S U M P A R K E N Kontaktoplysninger: Boenheden: Fastnet 4373 4539 Personale 4328 3922 Kisumparken 114 st. 2660 Brøndby Strand Områdeleder: Janni Høi 4328 2720 Ansvarshavende Assistent:

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården

Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården gladsaxe.dk Velkommen til Træningscenter Gladsaxe Kildegården Velkomst... 3 Træningscenter Gladsaxe, Kildegården... 4 Indflytning... 4 Serviceydelser... 4 Boligerne... 5 Afdelingsbestyrelsen... 6 Ophør

Læs mere

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL OLLERUP PLEJECENTER 1 Postadresse Plejecenter Vest Ollerup Plejecenter Svendborgvej 16 5762 Vester Skerninge Telefon Sektionsleder Berit Klit Larsen 20141138 Mobil Husets 20162693 Telefon

Læs mere

PLEJECENTER NÆSBY. Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby

PLEJECENTER NÆSBY. Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby PLEJECENTER NÆSBY Velkommen som beboer på Plejecenter Næsby 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen 4 Næsby Plejecenter 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Ærtebjerghaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Ærtebjerghaven Velkommen som beboer på Plejecenter Ærtebjerghaven 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Ærtebjerghaven 4 Vores værdigrundlag 4 En god

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Udgivet af OKÆ Plejeboliger Maj 20 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Boligforhold Gårdhave Maden på plejecentret Traditioner Aktiviteter Vores værdigrundlag Praktiske informationer

Læs mere

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter

MARIENLUND PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter MARIENLUND PLEJECENTER Velkommen som beboer på Marienlund Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Marienlund Plejecenter 4 Vores værdigrundlag

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Flintholm Plejeboliger

Flintholm Plejeboliger Flintholm Plejeboliger Elga Olgas Vej 5, 2000 Frederiksberg flintholm@frederiksberg.dk Tlf. 38 21 56 50 Sommerfest ved Flintholm Plejeboliger Tur ud af huset Indhold Flintholm Plejeboliger... 2 Daglig

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret november 2014 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed,

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Beboerblad... 3 Bruger- og pårørenderåd... 4 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD

TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD TRÆNINGSCENTER FORTUNEN DØGNOPHOLD Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliterings ophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune S/I Akaciegården Midlertidige Flexpladser S/I Akaciegården Betty Nansens Allé 2A 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 CVR.nr. 19042537 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Velkommen i plejebolig

Velkommen i plejebolig Velkommen i plejebolig - et hjem i trygge rammer Velkommen. Et nyt hjem. I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del at et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have

Læs mere

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus

Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Velkommen til Lokalcenter Bøgeskovhus Denne folder indeholder de vigtigste informationer du som ny beboer og din familie har brug for om indflytning og dagligdagen på Lokalcenter Bøgeskovhus Du skal bo

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DE GAMLES HJEM I RISE Indhold Velkommen... 2 De Gamles Hjem... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken

PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN. Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken PLEJECENTER SCT. HANS PARKEN Velkommen som beboer på Plejecenter Sct. Hans Parken 1 Udgivet af Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Plejecenter Sct. Hans Parken 4

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup

Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet. Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Plejehjemmet Skovbrynet Roden 8-18 9260 Gistrup Velkommen til Skovbrynet Jeg og personalet på Skovbrynet vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil befinde jer godt

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Ærtebjerghaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Ærtebjerghaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Udgivet af OKÆ Plejeboliger December 2009 Praktiske

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd

Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Velkommen som beboer på Specialenhed Søpryd Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 Specialenhed Søpryd 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 5 Maden 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer... Indflytning 6

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Velkommen til Engbo. Personalet

Velkommen til Engbo. Personalet Velkommen til Engbo Velkommen til Engbo Engbo ligger i Ølstykke by tæt på naturen og i gåafstand fra byliv, indkøbsmuligheder og S-tog. Engbo består af to mindre boenheder med i alt 16 individuelle plejeboliger.

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft.

Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft. Velkommen som ny beboer i plejeboligerne Søhusparken, Søhusvej 8, Ebeltoft. Marts 2012 Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdag i Søhusparken for både dig og dine

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

FREDERIKSBROEN PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter

FREDERIKSBROEN PLEJECENTER. Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter Velkommen som beboer på Frederiksbroen Plejecenter 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen Juli 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Frederiksbroen Plejecenter 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Fortunen

Velkommen til Træningscenter Fortunen Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliteringsophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare dig i eget hjem evt. med forskellige

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57. Plejehjemmet "Lykkevang", Bautastenen 50

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57. Plejehjemmet Lykkevang, Bautastenen 50 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 57 Plejehjemmet "Lykkevang", Bautastenen 50 Velkommen i vores afdeling Til beboere og pårørende. Afdelingen har status af plejeboliger/plejehjem, hvorved de fleste

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde. Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Thomasminde Østerbro 8-10 9000 Aalborg Velkommen til Thomasminde Plejehjemmet Thomasminde blev officielt indviet den 13. august 2004. Thomasminde, Østerbro 8 10, er en bygning

Læs mere

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter

Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Velkommen som beboer på Broager Plejecenter Broager Plejecenter Møllegade 1 10 Broager Tlf: 2 4545 Centerleder Ulla Reinholt E-mail: ulre@sonderborg.dk 12 Revideret februar 201 Indhold Velkommen Broager

Læs mere

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget

Boenhed Solsikken. Område Bakkegården - Rosenvænget Boenhed Solsikken Område Bakkegården - Rosenvænget Velkommen til boenhed Solsikken. Solsikken er en boenhed med 11 lejligheder, der udlejes til borgere med en demens lidelse. Til lejlighederne hører en

Læs mere

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads

Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads Teglhaven 40, 4654 Faxe Ladeplads 1 Indledning Som ny beboer på Hylleholtcenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale. Vi håber på en god og konstruktiv dialog med dig og din familie. Hylleholtcenteret

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING Januar 2017 Kære kommende beboere på Gl. Skolevej Med henvisning til vores afdelingsinformation nr. 05 af den 20. december 2016 følger her lidt praktisk information omkring

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov

Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave. Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Plejehjemmet Hassinghave Kirkevej 50 9310 Vodskov Velkommen til Hassinghave Jeg og personalet på Hassinghave Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende vil

Læs mere

Velkommen som beboer på Næsby Plejecenter

Velkommen som beboer på Næsby Plejecenter Velkommen som beboer på Næsby Plejecenter Udgivet af OKÆ Plejeboliger Februar 2011 2 Indhold Lidt om os Velkommen! Næsby Plejecenter 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Fællesskab 4 Aktiviteter 5

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården. Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Otiumgården Otiumvej 7 9000 Aalborg Velkommen til Otiumgården Otiumgården har 43 boliger fordelt på to huse, hvoraf det ene, Otiumvej 7A, er en boenhed for demente. Der er desuden

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

LINDELY PLEJEBOLIGER. PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge)

LINDELY PLEJEBOLIGER. PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge) LINDELY PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk rækkefølge) Aktivitetstilbud Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Velkommen til Damgårdsparken

Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken er beliggende i Stenløse by tæt ved S- togsstation og Egedal Center med gode indkøbsmuligheder. Damgårdsparken består af 41 individuelle

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser.

Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Velkommen Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig velkommen og informere dig om opholdet på Diakonissestiftelsens Omsorgspladser. Pjecen er skrevet til dig, der for en tid skal opholde dig her

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen

Velkommen som beboer på Plejecenter Rytterkasernen Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os... Velkommen! 4 4 Boligforhold 4 Gårdhave 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Vores værdigrundlag 5 Udgivet af OKÆ Plejeboliger Januar 2010

Læs mere

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig

Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig Velkommen på Plejecentret Egely Ældrebolig 1 At bo på Egely: At få en ældrevenlig bolig på Egely svarer til, at du flytter i en lejlighed, hvor du bor tæt med dine naboer. Hvor tæt en kontakt du ønsker,

Læs mere