V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n"

Transkript

1 V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum Juni 2015

2 Administrationsbygning med aktivitetscenter, frisør og omsorgstandpleje 2

3 Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem. En stor beslutning og en ændring i både Deres og Deres pårørendes liv. Vi og vore medarbejdere vil alle bestræbe os på, at De hurtigt finder Dem tilrette og kommer til at føle Dem hjemme. Vi håber med denne brochure at give Dem og Deres pårørende et indtryk af hverdagen i Holmegårdsparken og give svar på nogle af de mange spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med indflytningen. De kan derudover finde nyttige informationer på vores hjemmeside De er altid meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Se telefonliste på sidste side. Med venlig hilsen Connie Engelund Direktør Linn W. Hovind Chefsygeplejerske Kristian Pallesen Regnskabschef 3

4 Indgang til kirken - fra parken 4

5 Indholdsfortegnelse Præsentation af Holmegårdsparken... 6 Holmegårdsparkens værdigrundlag... 6 Målsætning... 7 Det gode plejehjemsophold... 7 Indflytning... 8 Plejeafdelingerne... 8 Tværfaglige funktioner... 9 Mit liv... 9 Beboer- og pårørenderåd Selvbestemmelse og magtanvendelse Hverdagen i Holmegårdsparken En almindelig dag Aktiviteter og træning Sociale arrangementer og kirkegang Mærkedage og traditioner Holmegårdsparkens Venner Boligadministration Indflytning Forventnings- og evalueringssamtale Helbredsmæssige interesser Hjælpemidler og forflytning Indretning af Deres bolig Ferie Frisør, tandpleje samt den mobile fodterapeut Post, avis og TV Husdyr Rygning Tavshedspligt Ved livets afslutning

6 Præsentation af Holmegårdsparken Holmegårdsparken er en selvejende institution, som blev stiftet i 1859 af overlæge Ludvig Israel Brandes. Holmegårdsparken er det ældste plejehjem i Danmark. Vi har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune og er således underlagt kommunens visitationspraksis. Som selvejende institution påhviler det overordnede ansvar bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af direktøren i samarbejde med chefsygeplejerske, regnskabschef og afdelingslederne. Holmegårdsparkens værdigrundlag På vores hjemmeside kan De læse mere om vores værdigrundlag og målsætning, samt beskrivelsen af Det gode liv i Holmegårdsparken. Dog vil vi gerne fremhæve dele af den her. Vi arbejder med respekt for den enkelte beboer i tæt samarbejde med de pårørende. Vi har udarbejdet en tværfaglig målsætning, som alle medarbejdere kender og arbejder for. Vi sikrer os, at alle medarbejdere er fagligt opdaterede og fagligt kvalificerede ved løbende at udbyde undervisning såvel internt som eksternt. 6

7 Målsætning Holmegårdsparken skal tilbyde pleje, omsorg og behandling, som i størst muligt omfang imødekommer vores beboeres behov fysisk, psykisk, socialt, religiøst og intellektuelt. Vores beboere skal kunne leve en tryg og meningsfyldt tilværelse med maksimal frihed og med størst mulig forudsætning for selvudfoldelse og bevarelse af identitet. Desuden skal Holmegårdsparken tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab samt være et godt arbejdssted for de ansatte. Det gode liv i Holmegårdsparken Vi tager udgangspunkt i Det gode liv i Holmegårdsparken. Et ophold, som i videst muligt omfang imødekommer den enkeltes behov for pleje og omsorg, og som i videst muligt omfang baseres på et optimalt samarbejde med de pårørende. Det gode liv i Holmegårdsparken er kendetegnet ved: Respektfuld og omsorgsfuld omgang med beboerne Individuel pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og resurser At beboeren til en hver tid får hjælp til at fremtræde velsoigneret Sund afvekslende kost, smukt anrettet og afpasset den enkelte Aktiviteter, der tilstræber at stimulere, bevare og vedligeholde personlige ressourcer Oplevelser, der er med til at gøre dagligdagen varieret En værdig livsafslutning Smukke omgivelser Samarbejdet med de pårørende er kendetegnet ved: Gensidig respekt Afklaring af gensidige forventninger Højt informationsniveau Gode muligheder for fælles oplevelser for beboere og pårørende Åbenhed for forslag og konstruktiv kritik 7

8 Vi ønsker således et gensidigt højt informationsniveau. For at undgå misforståelser foretrækker vi, at der er en navngiven person, som har den primære kontakt til os. Yderligere anbefaler vi, at spørgsmål, som vedrører beboerens helbred og plan i øvrigt, stilles i dagtimerne på hverdage, hvor kontaktperson og/eller afdelingsleder er på arbejde. Vi henviser i øvrigt til afsnittet om tavshedspligt. Indflytning For at opnå den bedst mulige start i de nye omgivelser foretages indflytning på hverdage ml. kl efter aftale med afdelingslederen. Det er væsentligt, at boligen er nogenlunde indrettet, før beboeren kommer. Aftal med afdelingslederen, hvornår møbler m.m. kan indflyttes. Plejeafdelingerne Holmegårdsparken har seks plejeafdelinger, der er fordelt på tre huse med to afdelinger i hvert hus. Der er flere medarbejderkategorier ansat i plejen: sygeplejersker, plejehjemsassistenter, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, sygehjælpere og plejemedhjælpere. Afdelingerne ledes af en afdelingsleder, som har ansvaret for afdelingen døgnet rundt. De er alle sygeplejersker, plejehjems- og/eller SOSUassistenter. Alle døgnets 24 timer er der medarbejdere på afdelingen, og i nattimerne er der altid en ansvarshavende på arbejde. De vil få tilknyttet en fast kontaktperson, som under supervision varetager Deres pleje. Vi har vores eget afløserkorps med egne medarbejdere. De træder til i weekenderne samt i øvrige vagter, hvor der ikke er tilstrækkeligt faste medarbejdere. Det kan lejlighedsvist være nødvendigt at benytte eksterne vikarbureauer. Holmegårdsparken er praktiksted for studerende og elever indenfor samtlige aktuelle fagområder. 8

9 Tværfaglige funktioner I Holmegårdsparken lægger vi vægt på den tværfaglige indsats. Alle vores servicefunktioner bidrager til at opfylde vores målsætning. Det drejer sig om alt fra indretning af boligen, over tilblivelsen af den daglige, varieret kost til afholdelse af aktiviteter og fester etc. I Aktivitetsafdelingen er ansat fysio- og ergoterapeuter. Deres primære funktion er at tilbyde vedligeholdende træning og hjælp. Serviceafdelingen tager sig af klargøring samt vedligeholdelse af boliger, service og rengøring af fællesarealer samt vedligeholdelse af udendørsarealer. De hjælper desuden i det daglige ved aktiviteter samt særlige arrangementer som f.eks. Åbent hus-arrangementer, busture, havefester mm. I administrationen varetages brugerbetaling for alle vores beboere, personaleadministration samt kontakten til kommunen. Maden i Holmegårdsparken laves så tæt på spisetidspunktet som mulig, så den altid serveres frisklavet. Dette sørger vores eget centralkøkken for. Der laves varieret, indbydende og veltillavet mad og menuerne afspejler, hvad der er populært lige nu og følger årstiderne. Caféen er åben for alle og bliver ofte benyttet af pårørende og naboer fra nærområdet. Der er et stort udvalg af både varme og kolde retter, smørrebrød, kager og drikkevarer - herunder et udvalg af gode vine. Mit liv Det er en stor og vanskelig beslutning at flytte på plejehjem. Både for den, der flytter ind og for de nærmeste pårørende, som ofte har været med til at tage beslutningen. Det er også forbundet med en lang række tab, fysisk og/eller psykisk formåen. Man har skullet sige farvel til sin bolig, mange af sine ejendele og sine daglige vaner. Samtidig kan det knibe med hukommelsen. Alt dette kan gøre det svært at holde fast på sin egen identitet. Mit liv er en guide til en samtale om Deres liv. Den udleveres i forbindelse med indflytningen. Samtalen kan ske mellem Dem og Deres pårørende, eller samtalen kan være mellem Dem og en af vores medarbejdere eller en frivillig. 9

10 Det er meget værdifuldt for os at vide mest muligt om det, der har haft betydning for Dem i Deres liv for på den måde at lære Dem bedre at kende. Beboer- og pårørenderåd Beboer- og pårørenderådets opgave er at skabe et forum for dialog og samarbejde mellem beboere og ledelse, sådan at beboernes interesser bliver varetaget. Rådet består af 3-6 beboere og 3-6 pårørende, en repræsentant for Seniorrådet i Gentofte Kommune samt direktøren, chefsygeplejersken og regnskabschefen. Referater fra rådets møder offentliggøres og kan læses i HP-Avisen. De kan læse mere om Beboer- og pårørenderådet i den separate folder. Selvbestemmelse og magtanvendelse Som beboer i Holmegårdsparken er De beskyttet af forskellig lovgivning; Grundloven, Lov om patienters retsstilling, Serviceloven og Lov om magtanvendelse. Alle lovene har til formål at understøtte Deres selvbestemmelsesret. Af og til kan de forskellige lovgivninger give anledning til dilemmaer i forbindelse med den pleje og omsorg, som vi ønsker at give. Dette kan specielt være hos beboere, der har en demenssygdom. Dilemmaerne kan opstå i forbindelse med personlig hygiejne, måltider etc., hvor grænsen mellem omsorgssvigt og magtanvendelse er hårfin. Vi motiverer beboere, men anvender ikke magt. Alle yderdøre kan åbnes indefra, det er ikke lovligt at låse dem. Beboerne skal til enhver tid på døgnet kunne komme ud. Anvendelse af brikker eller GPS er tilladt efter tilladelse fra beboeren. 10

11 Hverdagen i Holmegårdsparken Da Holmegårdsparken er Deres hjem, tilstræber vi i videst muligt omfang, at De kan opretholde Deres sædvanlige liv. Vi bestræber os på at gøre måltiderne til et højdepunkt i hverdagen. Måltider kan indtages i egen bolig, i afdelingens dagligstue eller i caféen. En almindelig dag Fra kl til ca. kl Tilbud om morgenmad/-buffet. Derefter og resten af formiddagen er der forskellige aktiviteter. Kl. ca Der serveres frokost, en lun ret, suppe og smørrebrød. Efter frokost er der mulighed for et hvil eller fortsat deltagelse i aktiviteterne. Kl. ca Servering af eftermiddagskaffe/te. Kl. ca Servering af varm middag. Der er en hovedret og en biret. Efter middagen serveres aftenkaffe/te. Der er mulighed for et let måltid senere på aftenen. 11

12 Aktiviteter og træning Vores fysio- og ergoterapeuter tilbyder aktiviteter, som har til formål at stimulere, bevare og vedligeholde Deres personlige ressourcer i det omfang, det er muligt og ønskeligt Terapeuterne inspirerer og igangsætter. De tilbyder træning og aktiviteter individuelt og på hold. Det kan foregå i afdelingerne, i Deres egen bolig, i fælleslokalerne eller eventuelt udenfor. Aktiviteter kan være boldspil, bowling, cykling, gymnastik samt gåture både inde og ude. Derudover er der reminiscensmetoden, som er en aktivitet, der understøtter ens identitet gennem erindring, genkaldelse og genkendelse. Minder, hændelser samt oplevelser fra hele livet kan bringe livsglæden frem. Reminiscens kan understøtte den enkelte beboers identitet og bevare eller genantænde livsglæden, hvorfor den er en vigtig del af dagligdagen i Holmegårdsparken. Sociale arrangementer og kirkegang På afdelingerne vil der blive sunget sange og spillet musik, blade og bøger vil blive kigget igennem, ligesom familiebilleder vil blive studeret og talt ivrigt om. Der kan bages kager og andet godt. Jævnligt ser vi gamle danske film som f.eks. Morten Korch. Holmegårdsparken afholder flere fællesarrangementer om året. F.eks. sangog dansecafé, musikarrangementer, dame- og herrefrokoster, fredagsbar mm. Arrangementerne går på tværs af afdelingerne, og det gælder både beboere og medarbejdere. Flere af aktiviteterne er årstidsbestemte, såsom sommerfest, høstfest, julefrokost, fastelavn, påskefrokost, olympiade, plantedag o.l. 12

13 Billedet er fra sang- og dansecafé, hvor beboeren ikke var i stand til fysisk at tage dansetrin, idet hun sidder i kørestol, men alligevel udtalte: Vi dansede ikke, men jeg dansede indeni. Holmegårdsparken råder over to handicapbusser som benyttes til ture ud af huset. Vi har tre dobbeltcykler, som beboere, pårørende samt vores store korps af frivillige er velkomne til at benytte. Udlån aftales med afdelingslederne. Holmegårdsparken har egen kirke, hvor der afholdes gudstjeneste hver 14. dag. Se annoncering i vores månedlige blad HP-Avisen. Medarbejderne kan hjælpe Dem med at kontakte en præst, såfremt De ønsker det. Mærkedage og traditioner I Holmegårdsparken lægger vi stor vægt på traditioner. Vi gør meget ud af at fejre beboernes fødselsdage og andre mærkedage, og vi fejrer desuden husets fødselsdag, forårsfest, mærkedage og højtider. De kan holde Dem orienteret om aktiviteter på afdelingens opslagstavle samt i HP-Avisen. Her er der ligeledes månedlige oversigter over alle vores arrangementer. 13

14 Holmegårdsparkens Venner Frivilligforeningen Holmegårdsparkens Venner er med til at berige hverdagen for vore beboere. De er meget aktive med at lave arrangementer og ture ud af huset for beboerne. Foreningen modtager gerne såvel nye frivillige som støttemedlemmer og beløb af enhver størrelse er velkomne (de går naturligvis ubeskåret til aktiviteter for beboere), og kan indsættes i Danske Bank reg.nr kontonr Oplys gerne navn og mail, så hører De fra os. 14

15 Boligadministration Lov om alment boligbyggeri Boligerne er bygget efter lov om almene boliger. Holmegårdsparken har indgået samarbejde med OK-Bolig vedr. administration af boligerne. Accept af bolig Når De har accepteret en bolig, skal De indgå en lejekontrakt med OK- Bolig, som sørger for udarbejdelse af kontrakten. Såfremt De ønsker, at lejekontrakt og anden information skal sendes til Deres pårørende, skal vi bede om at kontaktoplysningerne sendes direkte til OK-Bolig. Udover lejekontrakten står OK-Bolig også for huslejeopkrævninger. Kontaktoplysninger på OK-Bolig er listet nedenfor. Indskud Efter accept af bolig hos os, kan lejemålet overtages til den førstkommende 1. eller 15. i måneden. Indflytning forventes at finde sted snarest derefter. Ved indgåelse af lejekontrakt skal der betales et indskud, jf. loven. Beløbet fremgår af lejekontrakten. Såfremt De ikke selv er i stand til at betale indskuddet, kan De søge om indskudslån hos kommunen. Et indskudslån er rente- og afdragsfrit i 5 år, og tilbagebetales herefter til kommunen over en 10-årig periode med en forrentning på 4,5 %. Reglerne omkring tilbagebetaling og forrentning er lovbestemt. Når lejemålet ophører/fraflyttes, skal lånet tilbagebetales til kommunen. Gentofte Rådhus - Kommuneservice Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Rådhuset: , Callcenter: Fastsættelse af huslejen og boligstøtte Huslejen fastsættes efter de faktiske udgifter for ejendommen og godkendes af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune. En gang årligt udarbejdes der et samlet budget for det efterfølgende år. Som beboer vil De blive orienteret om eventuelle ændringer med 3 måneders varsel. Hvert år udarbejdes et samlet regnskab for bygningens drift, og der afholdes et regnskabsmøde for de beboere, som måtte være interesserede. 15

16 Som beboer har De mulighed for at ansøge om boligstøtte til betaling af huslejen. Ansøgning sker til Udbetaling Danmark og kan søges via internettet. Har De ikke adgang til internettet, kan der rettes direkte henvendelse til Udbetaling Danmark, som fremsender skema til udfyldelse. Udbetaling Danmark varetager også udbetaling af pension. Udbetaling Danmark Kongens Vænge, 3400 Hillerød Telefon boligstøtte: Telefon pension: Aftalekontrakt ud over husleje Ved indflytning til Holmegårdsparken skal vi bede Dem om at underskrive en aftalekontrakt. Her er listet de måltider og serviceydelser, som De vil modtage herfra samt priser på samme. Alle ydelser, med enkelte undtagelser, udgør en samlet pakke. Priserne for forplejning er fastsat af Gentofte Kommune og deles op i morgenmad og formiddagskaffe, frokost samt aftensmad. Priserne for forplejning er som udgangspunkt fastsat for et år ad gangen og bliver årligt reguleret. Aftalekontrakten skal være underskrevet og afleveret til vores administration senest i forbindelse med Deres indflytning. De bedes venligst anføre Deres banks registreringsnummer og Deres kontonummer på kontrakten, så De kan tilmeldes betalingsservice fra starten. Hver måned får De eller Deres pårørende tilsendt en opgørelse for måneden. Betalingen for de faste ydelser sker forud, mens udlæg af cafevarer sker bagud. Eksempelvis: betaling 1. marts omfatter faste ydelser for marts og udlæg af cafevarer for perioden 20. januar til 19. februar. Refusion af måltider Såfremt De er på ferie eller på anden måde ude af huset, refunderes måltider for hele dage. Besked om dette skal blot gives til køkkenet og/eller afdelingen dagen forinden. 16

17 Spiser De i vores café, kan dette betales kontant eller over vores brugerbetaling. De får refusion over brugerbetaling svarende til den gældende plejehjemstakst (evt. mindre end det, De har betalt for måltidet). Afregning af forbrug Forbrug af vand, varme, el og basispakke for TV kanaler afregnes én gang årligt og fordeles forholdsmæssigt mellem alle boliger. Der er ikke opsat særskilte målere på de enkelte boliger. En gang om året udsendes der forbrugsregnskaber for hver forbrugsart. Eventuelle differencer i forhold til det opkrævede a conto-beløb reguleres over huslejen. Forsikring Holmegårdsparken har tegnet en kollektiv indboforsikring, som dækker ved tydeligt indbrud. Vi kan desværre ikke tage ansvar for Deres værdigenstande. Har De særligt værdifuldt indbo, anbefaler vi derfor, at De selv tegner en personlig tillægsforsikring, samt at De kun har få rede penge og værdigenstande i Deres bolig. Opsigelsesvarsler Ophør af lejemål Når et lejemål ophører i forbindelse med livets afslutning, er opsigelsesvarslet én måned til udgangen af en måned, jf. lov om leje af almene boliger. Dog, når lejemålet er tømt og færdigistandsat, overtager kommunen det økonomiske udlæg for lejebetalingen fra det tidspunkt, hvor kommunen reelt har mulighed for at anvise en ny beboer. Dette sker altid pr. den 15. eller 1. i en måned. Fraflytning af lejemål Fraflytter man plejeboligen for at flytte til anden bolig, er opsigelsesvarslet ifølge loven 3 måneder til udgangen af en måned. Sammen med lejekontrakten vedlægges en opsigelsesblanket, som kan benyttes ved eventuel opsigelse. Istandsættelse ved fraflytning Boligerne skal afleveres ny-istandsatte. Ved hver fraflytning vurderes det, hvor meget istandsættelse, der skal foretages, for at boligen fremstår ny. Istandsættelsen foretages af professionelle håndværkere. 17

18 I OK-Bolig har man valgt at benytte en såkaldt A-ordning til opsparing til istandsættelse. Normal-istandsættelse dækker for maling af vægge og evt. hvidtning af lofter. Som beboer opsparer man 1 % godtgørelse til normal-istandsættelse for hver måned, man bor i boligen. Har man eksempelvis boet i boligen i 30 måneder, får man godtgjort 30 % af regningen på maling af vægge og hvidtning af lofter, når man fraflytter. Maling af træværk, slibning af gulve samt udbedring af eventuelle skader, som er sket i løbet af lejemålet, er fraflytters egen regning og vil blive faktureret særskilt ved fraflytning. Istandsættelsen modregnes i indskuddet. Holmegårdsparken står for fraflytningssyn, indhenter tilbud hos håndværkere og varetager koordinering af istandsættelsen. Om OK-Bolig Har De spørgsmål omkring husleje, kontrakter og vedligeholdelse, er De altid velkommen til at henvende Dem til OK-Bolig, som vil være Dem behjælpelige. OK-Bolig Frederiksberg Alle 104, 1820 Frederiksberg Telefon: Telefontid mandag-torsdag kl og fredag kl Indflytning Forventnings- og evalueringssamtale I forbindelse med Deres indflytning vil De og Deres pårørende blive indbudt til en forventningssamtale. Vi vil meget gerne høre Deres forventninger til, hvad De selv gerne vil klare i hverdagen, og hvilke opgaver vi skal hjælpe og støtte Dem med at klare. Samtidig vil vi gerne fortælle Dem og Deres pårørende om de muligheder, vi har, og således lægge fundamentet til et godt samarbejde. Ca. en måned efter Deres indflytning vil vi meget gerne invitere Dem og Deres pårørende til en evalueringssamtale. Her vil vi atter afstemme og finpudse forventningerne og mulighederne. 18

19 Helbredsmæssige interesser Ved indflytning aftaler vi og noterer ned, hvem der varetager Deres helbredsmæssige interesser. Herunder kontakt til Deres praktiserende læge samt bestilling af medicin. De bedes derfor i forbindelse med Deres indflytning aflevere eventuelt medicinkort. Deres medicin opbevares i afdelingens medicinrum. Medarbejderne i afdelingen hjælper Dem med at tage medicinen. Vi er forpligtet til at indhente samtykke inden lægekontakt, behandling, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger. Der kan dog til tider opstå akutte situationer, hvor vi må handle hurtigt uden at nå at indhente accept. Hjælpemidler og forflytning I forbindelse med indflytning vil terapeuterne i samarbejde med plejemedarbejderne vurdere Deres behov for hjælpemidler. Terapeuterne vil vejlede både Dem og plejemedarbejderne i forflytning og brugen af specifikke hjælpemidler. Dette er for at sikre den mest forsvarlige forflytning, der samtidig stimulerer Dem til at være aktiv så meget og så længe som muligt. Indretning af Deres bolig Det kan være svært at vælge, hvilke møbler De skal tage med. Vi rådgiver gerne og anbefaler, at De så vidt muligt forsøger at efterligne Deres tidligere hjem. Vær opmærksom på, at møblerne bør være lette og ikke for mange. Boligen er møbleret med vores seng. Sengebord stilles til rådighed. Den øvrige møblering er Deres personlige. De kan bruge Deres egne eller Holmegårdsparkens gardiner. På grund af faldrisiko anbefaler vi at begrænse gulvtæpper til et lille tæppe under en siddegruppe. Ferie Når De er ude af huset, bedes De underrette medarbejderne om, hvornår De tager af sted, og hvornår De forventer at være tilbage. Frisør, tandpleje samt den mobile fodterapeut Såfremt De ønsker at benytte disse tilbud, hjælper medarbejderne Dem med at bestille tid samt hjælp til at komme dertil. De kan afregne over Deres brugerbetaling eller via giro. Holmegårdsparken har et samarbejde med Ordrup Fodklinik. Se særskilt folder herom. Omsorgstandplejen kan efter behov udføre lettere tandpleje og tandbehandling i vores klinik eller i de enkelte afdelinger. 19

20 Post, avis og TV Holmegårdsparken modtager post på alle hverdage. Posten leveres i boligen. De kan naturligvis opretholde Deres faste avisabonnementer. Ved adresseændring bedes De anføre afdelingens bogstav samt bolignummer., eks.: B4. Alle boliger er tilsluttet YouSee s TV grundpakke og opkræves sammen med huslejen hver måned. Har De ønsker om en større pakke, bedes De aftale dette direkte med YouSee på tlf Oplys anlægsnummer Betaling udover grundpakken sker direkte til YouSee. Tilmelding til licenskontor samt betaling af licens skal De selv varetage. Husdyr Vi kan desværre ikke tilbyde Dem at holde husdyr, men vi ser meget gerne hunde på besøg. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på offentlige steder i Danmark. I Holmegårdsparken er anvist specielle udendørsarealer, hvor rygning er tilladt. Det er tilladt for vores beboere at ryge i egen bolig. Er De ryger, er det obligatorisk, at De enten køber eller lejer en luftrensermaskine efter vores anvisning. Det er ikke muligt at pålægge medarbejdere at hjælpe beboere med at ryge. Vi beder om størst mulig forståelse for problemstillingen og anmoder om de pårørendes hjælp. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt og må ikke videregive oplysninger om forhold vedr. Dem uden Deres forudgående tilladelse. Dette gælder også oplysninger til Deres pårørende. Såfremt De ikke selv kan tage denne beslutning, kan De udvælge en af Deres pårørende til at varetage Deres interesser. Tavshedspligten er gældende i såvel arbejdstid som fritid, samt når arbejdsforholdet ophører. Optegnelser og registreringer vedrørende Dem opbevares, så uvedkommende ikke har adgang. Det er udelukkende de sundhedsfaglige medarbejdere, der deltager i pleje, behandling og aktivering af Dem, der har adgang til optegnelserne. Oplysninger til egen læge, hospital, fysio- og ergoterapeuter udveksles kun efter forudgående tilladelse. 20

21 Ved livets afslutning Vores fornemmeste opgave er at føje liv til dage, og når livets afslutning nærmer sig at gøre denne værdig og skånsom. Det er vores mål, at beboerne kan dø i egne rammer blandt kendte ansigter, hvis det er ønsket. Derfor har vi overført den viden og den filosofi, der er i hospicetanken, til Holmegårdsparken. Vi har et tæt samarbejde med de praktiserende læger, og vi er i stand til at give den fornødne medikamentelle, lindrende behandling. Vi udfører den særlige pleje og omsorg, som er en betingelse for en værdig livsafslutning, og vi vil i videst mulig omfang efterkomme Deres og Deres pårørendes ønsker om en værdig livsafslutning. Vi opfordrer alle til at lave et livstestamente, samt fortælle os om Deres tanker og ønsker i forbindelse med livets afslutning, så tvivlsspørgsmål så vidt muligt kan undgås - skulle der ske noget pludseligt. 21

22 Kontaktoplysninger Administration/Omstilling Direktør Connie Engelund Chefsygeplejerske Linn W. Hovind Regnskabschef Kristian Pallesen Henv. vedr. brugerbetaling Karsten Birk Jensen Anni Milbak Organisationspsykolog Maria Wiechmann Plejeafdelingerne (bedst mellem 10 og 15 man - fre) Afdeling A Afdelingsleder Elena Hoseini Afdeling B Afdelingsleder Mette Petersen Afdeling C Afdelingsleder Tonny Nielsen Afdeling D Afdelingsleder Susanne Ljung Afdeling E Afdelingsleder Trine V. Heller Afdeling F Afdelingsleder Susanne Carlsen man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend man fre kl aften, nat, weekend

23 Ansvarshavende alle dage Øvrige afdelinger: Centralkøkkenet Økonoma Marianne Nørgaard Caféen Aktivitetscentret Teamleder Mette Puk Andersen Teknisk Service Teknisk chef Niels Duus Adresse Hjemmeside Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Vi håber, at denne folder har givet Dem og Deres pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der naturligt opstår, når De skal flytte ind i Holmegårdsparken. Skulle De have yderligere spørgsmål, er De altid velkommen til at henvende Dem til vores administration eller til en af vores afdelingsledere. 23

24 Holmegårdsparken Ordrupvej Charlottenlund Telefon: X:\Velkomsbrochurer\Beboerbrochure-MW rev. apr docx 24

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum

En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum V e l k o m m e n t i l H o l m e g å r d s p a r k e n En god dag af Lise Aarup, i anledning af Holmegårdsparkens 150 års jubilæum Velkommen til Holmegårdsparken De står over for at skulle flytte på plejehjem.

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Velkommen til din plejebolig

Velkommen til din plejebolig Velkommen til din plejebolig i Lundehaven Indholdsfortegnelse. Indledning Plejebolig... 2 Lundehaven.... 2 Indsatsområder for 2008-2010:... 2 Lundehavens adresse og telefonnumre.... 3 Indflytning i Lundehaven....

Læs mere

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen

Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Hareskovbo Et trygt plejehjem ved Bagsværd sø Velkommen Vision Den enkelte beboers behov er styrende for vort arbejde Værdier Hareskovbo er et hus, hvor beboere, personale og pårørende med deres forskellighed,

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET... 4 2.

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Plejecenter Øst Svendborg Kommune

Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen Egemosevej 3, 5882 Vejstrup Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen 3 Hvordan får jeg en plejebolig på Ådalen? 4 Indretning 4 Samarbejde 5 Kontaktpersoner

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation

Rammekontraktbilag A Kravspecifikation Rammekontraktbilag A Kravspecifikation 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Værdigrundlag... 5 2.1 Målgruppe... 6 3 Generelle krav... 6 3.1 Lovgivning... 6 3.2 Aktindsigt, oplysningspligt og indsigtsret... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere