Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 2 42 Social og psykiatri Lukning af eller reduceret bemanding på værestedet på Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 3 42 Social og psykiatri Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge SSU 4 41 Ældre, sundhed Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune SSU 5 41 Ældre, sundhed Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres SSU 6 41 Ældre, sundhed Brugerbetaling/medlemskontingent og/eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund SSU 7 41 Ældre, sundhed Ny frekvens af rengøringsindsats. Hver 3. uge eller hver 4 uge Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag i alt: Råderumsforslag Sundhedsudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SU 1 52 Børn og unges sundhed Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen SU 2 51 Sundhed Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) SU 3 51 Sundhed Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Sundhedsudvalget Råderumsforslag i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Råderumsforslag i alt: Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget

2 Driftsønsker Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave SSU 2 42 Social og psykiatri Ændret finansiering af værestedet på Åstedet SSU 3 41 Ældre, sundhed Hjemtagelse og tomgangshusleje ved overtagelse af pladser på Ørbæksvej SSU 4 41 Ældre, sundhed App - kliniske retningslinjer SSU 5 41 Ældre, sundhed Finansiering af liggende transport samt forplejning ved indlæggelse på akutplads SSU 6 41 Ældre, sundhed Indsats for ensomme ældre SSU 7 41 Ældre, sundhed Afsættelse af midler til ekstern rådgiver Social- og Seniorudvalget Driftsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Driftsønsker i alt: Anlægsønsker Social- og Seniorudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Etablering af ventilationsanlæg i Bofællesskabet Bolero (inkl. afledt drift) SSU 2 42 Social og psykiatri Etablering af kontor på 2. sal i bofællesskabet Solskin ssu 3 41 Ældre og sundhed Analyse om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken Social- og Seniorudvalget Anlægsønsker i alt: Anlægsønsker Sundhedsudvalget NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SU 1 52 Børn og unges sundhed Solafskærmning ved tandklinikken på Vallerød skole Sundhedsudvalget Anlægsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget/Sundhedsudvalget Anlægsønsker i alt: Social- og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget

3 Forslag, Ønsket politisk råderum Administrationens råderumsforslag -7,5 mio. kr. -9,3 mio. kr. Råderum: SSU: SSU 1: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 2: Lukning af eller reduceret bemanding på værestedet Socialpsykiatrisk Center Åstedet SSU 3: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge SSU 4: Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune SSU 5: Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres SSU 6: Brugerbetaling/medlemskontingent og/eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund SSU 7: Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge eller hver 4. uge SU: SU 1: Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen SU 2: Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) SU 3: Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Driftsønsker: SSU: SSU 1: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave SSU 2: Ændret finansiering af værestedet Åstedet SSU 3: Hjemtagelse og tomgangshusleje ved overtagelse af pladser på Ørbæksvej SSU 4: App kliniske retningslinjer SSU 5: Finansiering af liggende transport samt forplejning ved indlæggelse på akutplads SSU 6: Indsats for ensomme ældre SSU 7: Afsættelse af midler til ekstern rådgiver Anlægsønsker: SSU: SSU 1: Etablering af ventilationsanlæg i Bofællesskabet Bolero (indeholder afledt drift) SSU 2: Etablering af kontor på 2. sal i bofællesskabet Solskin SSU 3: Analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken SU: SU 1: Solafskærmning ved tandklinikken på Vallerød skolen 1

4 Råderumsforslag Tema: Reduceret bemanding på botilbud under Socialpsykiatrisk Center Åstedet Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 1 Titel: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Rosen, Bolero og Gutfeldtshave som alle er en del af Socialpsykiatrisk Center Åstedet Nærmere beskrivelse af forslaget: Den nuværende personalenormering på botilbuddene på Socialpsykiatrisk Center Åstedet er 0,5 personaleenhed per beboer i et botilbud. I dette servicereducerende råderumsforslag ændres normeringen til 0,45 per beboer. Der er i beregningerne taget hensyn til andelen af Hørsholm-borgere på botilbuddene, da botilbuddene er takstfinansierede. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Personalebesparelsen vil betyde, at tilstedeværelsen af personale i dagtimer vil ændres. Borgerne vil derfor opleve, at det bliver sværere at komme i kontakt med personalet. Konsekvenser for personale: Det forventes, at reduktionen kan effektueres gennem mindre vikardækning, ændring af vagtplaner samt eventuelt nedsættelse af arbejdstiden for en til to medarbejdere. Netto budgetreduktion (-):

5 Tema: Reduceret service på værestedet Åstedet Model A. Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 2 a & b Titel: Lukning af værestedet på Socialpsykiatrisk Center Åstedet Nærmere beskrivelse af forslaget: Værestedet Åstedet er et uvisiteret tilbud for borgere med sindslidelser i Hørsholm og Fredensborg kommuner. Værestedet har kontakt til ca. 90 borgere. Det daglige fremmøde varierer typisk fra borgere. Råderumsforslaget går på enten en lukning af værestedet eller en reduktion af service. A. Lukning af værestedet. Lukkes værestedet, er det vurderingen, at der skal omlægges arbejdsgange, således at nogle af værestedets brugere får støtte-kontaktpersonordninger i eget hjem. Det er vurderingen, at arbejdet kan håndteres af en deltids støttekontaktperson-medarbejder. Bruttobesparelsen ved at nedlægge værestedet vil være 1,45 mio. kr., og dette er fratrukket udgiften ved det øgede behov for støttekontaktperson-ordninger. B. Reduceret service. Hvis værestedet reduceres med en halv stilling, svarende til ti procent af værestedets bemanding, vil det frigøre et råderum på ca. -0,2 mio. kr. Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslag A om lukning bør koordineres med Fredensborg Kommune forud for eventuel politisk beslutning. Forslag B vedrørende reduceret service bør sendes i høring i Fredensborg Kommune, såfremt det politisk vedtages. Forslaget vedrørende lukning udelukker budgetønsket SSU/SU 2 Ændret finansiering af Værestedet Åstedet. Fra 1. januar 2015 foreslås det (under budgetønsker), at finansieringen af værestedet finansieres 60 procent af Hørsholm Kommune og 40 procent af Fredensborg Kommune. I 2014 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at værestedet finansieres med 55 % af Hørsholm og 45 % af Fredensborg Kommune. Konsekvenser for borgerne: A, Lukning. Lukkes værestedet skal der omlægges arbejdsgange, således at nogle af værestedets brugere i stedet får støtte-kontaktpersonordninger i eget hjem. B, Reduceret service. Reduceres servicen på værestedet, vil åbningstiden reduceres svarende til fx at holde lukket hver lørdag. 3

6 Konsekvenser for personale: Lukning: Opsigelse af fem medarbejdere. Reduceret service. Reduktion med en halv medarbejder. Netto budgetreduktion (-): Forslag A, Lukning Forslag B, Reduceret service

7 Tema: Reduceret bemanding på botilbuddene Solskin og Højmose Vænge Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 3 Titel: Reduceret serviceniveau på botilbuddene Solskin og Højmosevænge Nærmere beskrivelse af forslaget: Den nuværende personalenormering på botilbuddene Solskin og Højmosevænge er 0,5 personaleenhed per beboer i et botilbud. I dette råderumsforslag ændres normeringen til 0,45 per beboer. Der er i beregningerne taget hensyn til andelen af Hørsholm-borgere på botilbuddene, da botilbuddene er takstfinansierede. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Personalebesparelsen vil betyde, at det ikke i samme omfang som nu er muligt at have flere personaler på arbejde, når beboerne vender hjem fra aktiviteter i løbet af dagen. Konkret kan reduktionen for Solskin udmøntes ved, at der kun er én person på arbejde, når beboerne kommer hjem fra deres aktivitet, eller ved tilbud om færre ferier, aktiviteter, hjemmedage med beboerne eller lignende. For Højmosevænge kan det udmøntes ved, at der i perioder ikke kan være bemanding om aftenen eller om morgenen. Konsekvenser for personale: Det forventes, at reduktionen kan effektueres gennem mindre vikardækning, ændring af vagtplaner samt eventuelt nedsættelse af arbejdstiden for en til to medarbejdere. Netto budgetreduktion (-):

8 Tema: Reduktion af serviceniveau på plejecentre Titel: Politikområde: 41 Ældre, sundhed NR: SSU 4 a & b Personalereduktion og reduktion i serviceniveau på de tre plejecentre i Hørsholm kommune Nærmere beskrivelse af forslaget: Efter analyse af udgifter på kommunens plejecentre, er der fundet mulighed for at nedjustere den nuværende driftsudgift til plejeboligerne svarende til en reduktion på enten kr. eller kr. i den gennemsnitlige pris per plads, svarende til 1,4 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. Budgetreduktion kan ikke gennemføres uden ændringer i serviceniveauet. Det vil dog bero på en konkret vurdering på det enkelte plejecenter, i hvor høj grad reduktionen skal opnås ved ændring i serviceniveau og i hvor høj grad reduktionen skal opnås ved effektiviseringer. Forslaget kan besluttes i enten model A Begrænset eller model B Udvidet. Forslag A Begrænset Personalereduktion svarende til: 1,6 stilling på Louiselund 1,1 stilling på Sophienlund 0,9 stilling på Breelteparken Budget og personalekonsekvenser af reduceret serviceniveau på plejecentre, model A: Budget-reduktion Antal stillinger Reduktion i gennemsnitspris per plads Ny gennemsnitspris for de kommunale plejeboliger Louiselund , Sophielund , Breelteparken , I alt ,6 Forslag B Udvidet Personalereduktion svarende til: 3,2 stillinger på Louiselund 2,1 stillinger på Sophielund 1,8 stillinger Breelteparken Budget og personalekonsekvenser af reduceret serviceniveau på plejecentre, model B: 6

9 Budget-reduktion Antal stillinger Reduktion i gennemsnitspris per plads Ny gennemsnitspris for de kommunale plejeboliger Louiselund , Sophielund , Breelteparken , I alt ,1 Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Forslag A Begrænset Forslaget vil betyde, at der gennemsnitligt vil være 1 times mindre hjælp til rådighed pr. borger pr. uge Basal pleje og praktiske opgaver vil altid blive prioriteret som de væsentlige ydelser for plejepersonalet Der arbejdes dog stadig med den rehabiliterende tilgang, og de personaleressourcer der er tilført fra ældrepuljen vil kunne støtte op om dette. Der er tilført: o 1 fysioterapeut på 37 timer på Breelteparken og Sophielund og 1½ (55.5 time) på Louiselund o 1 socialpædagog på både Breelteparken, Louiselund og Sophielund Forslag B Udvidet Forslaget vil betyde, at der gennemsnitligt vil være 2 timers mindre hjælp pr. borger pr. uge Basal pleje og praktiske opgaver vil altid blive prioriteret som de væsentlige ydelser for plejepersonalet Der arbejdes dog stadig med den rehabiliterende tilgang og de personaleressourcer der er tilført fra ældrepuljen vil kunne støtte op om dette. Der er tilført: o 1 fysioterapeut på 37 timer på Breelteparken og Sophielund og 1½ (55.5 time) på Louiselund o 1 socialpædagog på både Breelteparken, Louiselund og Sophielund Konsekvenser for personale: Forslag A Begrænset. Da der hele tiden er vakante stillinger vil reduktionen kunne håndteres af den vej. Budgetreduktionen er mindre, end budgettet der er tilført fra ældrepuljen. Bemærk dog at reduktionen vedrører plejepersonalet, mens ældrepuljen tilfører midler til fysioterapeut og socialpædagog. Forslag B Udvidet. Reduktionen kan klares som ved model A. I denne model er budgetreduktionen større, end hvad der er tilført fra ældrepuljen. Reduktionen vedrører 7

10 plejepersonalet, mens ældrepuljen tilfører midler til fysioterapeut og socialpædagog. Netto budgetreduktion (-): Forslag A Begrænset Forslag B Udvidet

11 Tema: Aktivitetscentret Sophielund Politikområde: 41 Ældre, sundhed NR: SSU 5 a & b Titel: Aktivitetscentret Sophielund omdannes til et brugerstyret center eller aktiviteterne reduceres Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget vedrører serviceændringer på Aktivitetscenter Sophielund. Forslag A går på at omdanne aktivitetscentret til et brugerstyret center. Forslag B går på at reducere aktiviteterne på centret. Forslag A, Brugerstyret center. Aktivitetscentret omdannes til et brugerstyret center, hvor der er ansat en daglig leder. Der vælges en bestyrelse, som driver centret med den daglige leder samt frivillige. Personalet skal opsiges, og der vil være opsigelsesvarsel. Budgettet vil blive reduceret til alene at indeholde lønudgifter til leder samt udgifter til rengøring og ejendomsdrift. Udgifter til aktiviteter finansieres af de indtægter, der kommer ind ved salg af produkter samt salg fra café. Forslag B, Reduktion af aktiviteter. Personalereduktion svarende til 1 aktivitetsmedarbejderstilling (30 timer), svarende til nedgang fra fire til tre aktivitetsmedarbejdere. Forudsætninger for realisering af forslaget: Forslag A, Brugerstyret center. Der skal vælges en bestyrelse. Maden fra Breelteparken skal leveres til borgernes hjem i stedet for på centret. Konsekvenser for borgerne: Forslag A, brugerstyret center. Til sammenligning har Aktivitetscentret Selmersbo været brugerstyret siden 2010 og erfaringerne her har været positive, dog er det primært de ressourcestærke borgere, der benytter sig af tilbud på Selmersbo. En omlægning af Aktivitetscentret Sophielund vil ramme alle målgrupper af borgere, dog vil især målgruppen af svage borgere få svært ved at benytte centret, herunder indtage deres hovedmåltid her, da der ikke længere i samme omfang vil være mulighed for at få støtte til måltider og aktiviteter. Der vil ikke være omsorg, som i dag, hvor personalet kan hjælpe med f.eks. at spise og toiletbesøg, da man ikke kan forlange at en frivillig skal hjælpe med disse ydelser. Nedgangen i aktiviteter for disse borgere kan betyde, at disse bliver mere isolerede. Aktiviteter, herunder holdtræning, vil alene være styret af frivillige, hvilket kan påvirke mængden og kvaliteten af aktiviteterne. Forslag B, Reduktion af aktiviteter. Der vil være en reduktion i aktiviteter. Herunder hverdagsaktiviteter målrettet de svage borgere, f.eks. støtte til spise og ringegruppen. Det vil være nødvendigt at nedlægge TiTo gruppen, (samværsgruppe for af hjemmeboende borger med 9

12 en let demensdiagnose 2 dage om ugen) på grund af den manglende personaleressource. Konsekvenser for personale: Forslag A, Brugerstyret center. Centret er normeret med 6,0 personaleenheder. Personalet skal have et opsigelsesvarsel, hvorfor det fulde råderum først realiseres i Forslag B, Reduktion i aktiviteter. Nuværende medarbejdere afskediges. Det vil være svært at udnytte de nye faciliteter i tilbygningen optimalt, da aktivitetsmedarbejderne samtidig fungerer som holdtrænere på motionsholdene. Netto budgetreduktion (-): Forslag A, Brugerstyret center Forslag B, Reduktion i aktiviteter

13 Tema: Aktivitetscentret Sophielund Politikområde: 41 Ældre, sundhed SSU 6 a & b Titel: Brugerbetaling/ medlemskontingent og eller forhøjet træningskontingent på selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at der opkræves et medlemskontingent for alle brugere af Aktivitetscentret på 600 kr. om året. Kontingentet skal opkræves to gange årligt at Aktivitetscentret. Derudover hæves kontingent for fritræning fra 50 kr. om måneden til 120 kr. om måneden (samme pris som på Louiselund). Dette svarer til en stigning på 70 kr. om måneden. Brugerbetalingen skal indgå i driften af centret, og den nuværende ramme kan dermed reduceres. Beregningen for råderummet tager udgangspunk i et brugergrundlag på 450 årlige medlemskaber og 100 kontingenter til fritræning om måneden. Hertil vurderes det, at en gruppe brugere vil ophøre med at komme på aktivitetscentret pga. medlemskontingentet. Her er indregnet et frafald på 20 % på medlemsskabet. Som det fremgår i opstillede budgetreduktion, er et alternativt råderum alene at opregulere træningskontingentet på selvtræning, således at kontingentet svarer til Louiselunds pris. Det forventes, at tilbygningen og dermed nye træningsfaciliteter vil være klar til primo 2015, hvor råderummet effektueres. Forudsætninger for realisering af forslaget: Råderumsforslaget kan ikke besluttes samtidig med råderumsforslag 6 vedrørende omdannelse af Aktivitetscenter Sophielund til et brugerstyret center. Råderumsforslaget kan dog kombineres med råderumsforslaget vedrørende reduktion af aktiviteter på Sophielund. Konsekvenser for borgerne: Færre borgere vil benytte centret og færre borgere vil fritræne.. Det kan dermed, på sigt, få konsekvenser for borgernes fysiske og psykiske/ sociale funktionsniveau. Konsekvenser for personale: Administrationsomkostningerne kan indeholdes i den nuværende normering. Netto budgetreduktion (-): Pol. område: A) Både indførelse af medlemskontingent og regulering af træningskontingent 11

14 B) Alene regulering af træningskontingent

15 Tema: Reduktion i serviceniveau på rengøringsindsats Politikområde: 41 Ældre, sundhed Nr.: SSU 7 a & b Titel: Ny frekvens på rengøringsindsats - hver 3. uge eller hver 4. uge Nærmere beskrivelse af forslaget: Det foreslås, at rengøringsindsats ændres fra at være hver anden uge til enten: A: at ydes 17 gange årligt, svarende til hver 3. uge. B: at ydes 13 gange årligt, svarende til hver 4. uge. I dag er der ca. 800 borgere, der modtager rengøring af hjemmeplejen eller en af de godkendte privatleverandører (frit valgs leverandører) hver 14. dag. Serviceniveauet er i dag, at hjælpen ydes 24 gange årligt fordelt med rengøring hver anden uge med undtagelse af 2 uger til påske og 2 uger til jul. Enkelte borgere (omkring 1 %) visiteres til hyppigere rengøring på grund af dårlig hygiejne m.v. Der er kalkuleret med at disse borgere der modtager rengøring oftere, vil fortsætte sådan, uanset om model A eller B vælges.. Benchmark og baggrund: 3 ugers rengøring Nabokommunerne Rudersdal, Gribskov, Allerød, Fredensborg, Helsingør, Halsnæs og Frederikssund kommuner har alle rengøring hver 2. uge. Flere kommuner, der har en rengøringsfrekvens på hver 3. uge har gennem ældrepuljen søgt midler til at ændre dette til hver 2. uge (Thisted, Egedal, Norddjurs, Odsherred, Silkeborg, Slagelse). Flere kommuner har som hovedregel rengøring hver 3. uge, herunder Århus, Guldborgsund, Vesthimmerland, Ikast-Brande og Holbæk kommune. 4 ugers rengøring Statsforvaltningen udtalte 6. januar 2012, at Hørsholm kommunes beslutning om en rengøringsfrekvens på hver fjerde uge ikke var lovlig, mens den Sociale Ankestyrelse efterfølgende kom med den diametrale modsatte melding. Den Sociale Ankestyrelses afgørelse understreger, at et kommunalt serviceniveau på rengøring hver fjerde uge ikke er i strid med serviceloven. Administrationen kan alene finde politiske drøftelser på indførsel af en rengøringsfrekvens, der hedder hver 4. uge, og ingen beslutninger på denne frekvens, hvoraf det kan sluttes, at ingen kommuner har dette serviceniveau. 13

16 Forudsætninger for realisering af forslaget: 3 ugers rengøring. Det er en forudsætning for dette forslag, at tøjvask udbydes til en privat leverandør. Alternativt skal ydelsen tøjvask ligeledes ændres til hver 3 uge. 4 ugers rengøring. Det kan blive nødvendigt, at opretholde rengøring hver 14. dag eller 3. uge hos enkelte borgere. Antallet har ikke været muligt at beregne, og er derfor ikke fratrukket råderumsforslaget. Konsekvenser for borgerne: Serviceændringen vil få konsekvenser for samtlige borgere, der modtager rengøringsindsatser. De borgere, der har brug for daglig eller ugentlig rengøring fastholdes i den nuværende indsats. Borgerne vil i endnu højere grad end i dag først kunne tilbydes bad over middag og ikke om morgenen som det er tilfældet i dag. Konsekvenser for personale: Reduktionen af personale vil betyde at der skal ske afskedigelser, da de ressourcer, der reduceres med, er større end omsætningen i personalet i hjemmeplejen. Serviceændringen vil kunne få konsekvenser for personalets arbejdstid, idet flere vil skulle arbejde deltid, for at imødekomme tilstrækkelige ressourcer i formiddagstimerne. Netto budgetreduktion (-): 3 ugers rengøring ugers rengøring

17 Tema: Tandplejen Politikområde: 52 Børn og unges sundhed NR: SU 1 a & b Titel: Serviceforringelser i den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen Nærmere beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer servicereduktion for både den almene børne- og ungdomstandpleje samt på tandreguleringen. Råderumsforslaget kan vælges i to versioner, A Udvidet, B Begrænset A Udvidet I børne- og ungdomstandplejen øges intervallerne for indkaldelse fra 15 til 22 måneder for lavrisikogruppen, der udgør ca. 85 % af børne- og ungepopulationen. Det første indkald til tandpleje i småbørnsgruppen ændres fra den nuværende aldersgrænse på 15 måneder til en ny aldersgrænse på 36 måneder. Med hensyn til tandreguleringen øges ventetiden på igangsættelse fra de nuværende tre måneder til fem måneder. Herudover vil der være øget ventetid på at få en konsultationstid, hvis der fx er problemer med bøjlen. Samlet set giver forslaget et råderum på kr. svarende til nednormering af tandplejen med en stilling. B Begrænset I børne- og ungdomstandplejen øges intervallerne for indkaldelse fra 15 til 18 måneder for lavrisikogruppen, der udgør ca. 85 % af børne- og ungepopulationen. Samlet set giver forslaget et råderum på kr. svarende til en nednormering af tandplejen med 0,2 tandlægestilling. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen. Konsekvenser for borgerne: Forslag A Udvidet. Serviceforringelsen i den almene børne- og ungdomstandpleje vil betyde, at der kommer flere nødbehandlinger, da overvågningen falder. Herudover skal der ændres på åbningstiderne i to af da andre filialklinikker, hvilket kan have den konsekvens, at en del af patientgruppen får ændret stamklinik. Med hensyn til tandreguleringen vil der være øget ventetid på at komme til samt længere ventetid på at få løst akutte tandproblemer. Forslag B Begrænset. Ved at øge indkaldelsesintervallet for lavrisikogruppen vil der forventeligt komme flere nødbehandlinger, da overvågningen falder. 15

18 Konsekvenser for personale: Forslag A Udvidet. Reduktion af personalenormeringen i tandplejen med én stilling, der vil blive fordelt på forskellige personalekategorier. Forslag B Begrænset. Alle tandlæger er for nuværende på deltid og en yderligere reduktion af en eller flere af stillingerne vil gøre dem mindre attraktive. Netto budgetreduktion (-): A Udvidet B Begrænset

19 Tema: Ændring i serviceniveau på genoptræning Politikområde: 51 Sundhed Nr. SU 2 Titel: Ændring i serviceniveau på genoptræning (specielt genoptræning efter serviceloven) Nærmere beskrivelse af forslaget: Reduktion af genoptræningstilbud til ældre borgere, ved personalereduktion af terapeut i teamet af trænende terapeuter på Louiselund. Der er på nuværende tidspunkt 20 trænende terapeuter med gennemsnitlig ansættelsesnorm på 33 timer pr. uge. Der ud over er der medio 2014 ansat en terapeut på 37 timer til at varetage træning af borgere med demensdiagnose. Forudsætninger for realisering af forslaget: Reduktion af normeringen af de trænende terapeuter. Konsekvenser for borgerne: Ved reduktion af en trænende terapeut vil der ske serviceforringelser primært for de ældre borgere, der i dag modtager genoptræningsydelser efter servicelovens 86. Det drejer sig om ældre borgere, der har været udsat for funktionsnedsættelse uden forudgående hospitalsindlæggelse f.eks. efter lungebetændelse eller fald. Reduktionen af en trænende terapeut vil betyde, at teamet af trænende terapeuter bliver reduceret svarende til 3,5 timer pr. dag i direkte borgertid. Det svarer enten til to genoptræningshold a 8 borgere pr dag dvs. i alt 80 borgere pr. uge, eller 15 individuelle træningsgange om ugen. Da der inden for Sundhedsloven er krav om, at en borger med genoptræningsplan maksimalt må vente fem dage før den første konktakt, vil sundhedslovsgenoptræningen altid blive prioriteret højere end servicelovsgenoptræningen. En reduktion vil derfor betyde at borgere, der venter på træning efter Serviceloven vil komme til at vente længere. Dette kan på sigt have indflydelse på borgernes funktionsniveau og øvrige behov for kompenserende indsatser, herunder forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. I forbindelse med udmøntning af Ældrepuljen blev det besluttet i Kommunalbestyrelsen, at ansætte en terapeut med særligt fokus på træning af borgere med demensdiagnose. Konsekvenser for personale: Reduktionen vil betyde afskedigelse af en terapeut. 17

20 Medio 2014 er der ansat en terapeut til at varetage træning af borgere med en demensdiagnose (Ældrepulje). Netto budgetreduktion (-):

21 Tema: Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Titel: Politikområde 51 Sundhed NR: SU 3 Reduktion af Sundhedsudvalgets puljemidler Nærmere beskrivelse af forslaget: Sundhedsudvalgets puljemidler udgør kr. årligt og bruges til at opretholde igangværende projekter og initiativer og igangsætte nye tiltag på sundhedsområdet. Ved dette forslag reduceres puljemidlerne med kr. i 2015 og frem. På trods af reduktionen, kan der stadig kan igangsættes nye initiativer på sundhedsområdet, og allerede igangværende projekter/initiativer kan fortsætte. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Konsekvenser for borgerne: Ved en reduktion i Sundhedsudvalgets puljemidler reduceres mulighederne for at kunne igangsætte nye projekter og tiltag på sundhedsområdet. Dette vil have indflydelse på hvilke tilbud, kommunens borger fremadrettet kan tilbydes. Konsekvenser for personale: Ingen Netto budgetreduktion (-):

22 Driftsønsker: Tema: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave fra seks til syv boliger. Titel: Opnormering af botilbuddet Gutfeldtshave Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 1 Nærmere beskrivelse af forslaget: Botilbuddet Gutfeldsthave for sindslidende er løbende blevet opnormeret siden etableringen i 2010 i takt med en stigning i antallet af beboere. Aktuelt er der syv beboere, og budgetønsket går på en opnormering svarende til, at der kommer personale til de 7 beboere, der aktuelt er. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ingen Ved vedtagelse af råderumsforslag vedrørende reduktion i normeringen per plads på botilbudet Gutfeldtshave SSU/SU 1 vil opnormeringen koste mindre. Konsekvenser for borgerne: Øget tilgængelighed af personale. Konsekvenser for personale: Større faglig tilfredsstillelse i opgaveløsningen. Budgetmæssige konsekvenser:

23 Tema: Ændret finansiering af værestedet på Åstedet Titel: Ændret finansiering af værestedet på Åstedet Politikområde: 42 Social og psykiatri NR: SSU 2 Nærmere beskrivelse af forslaget: Værestedet for sindslidende beliggende på Gutfeldtsvej finansieres i 2014 med 55 procent af Hørsholm Kommune og 45 procent af Fredensborg Kommune. På baggrund af Social- og Seniorudvalgets beslutning i januar måned skal denne finansieringsstruktur ændres per første januar 2015, så forholdet bliver 60/40, hvor Hørsholm Kommune betaler de 60 procent. Den ændrede byrdefordeling svarer til den reelle brug af værestedet. Med dette budgetønske søges om budgetmidler til ændringen i finansieringsstrukturen. Forudsætninger for realisering af forslaget: Hvis råderumsforslag vedrørende lukning af værestedet på Åstedet SSU/SU 2a vedtages er budgetønsket ikke relevant. Konsekvenser for borgerne: Ingen. Konsekvenser for personale: Ingen. Budgetmæssige konsekvenser:

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-419.000 kr.? kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner: Reduktion i Sundhedsudvalgets

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Notat. Etablering af bofællesskab for sindslidende på Rungstedvej nr. 6.

Notat. Etablering af bofællesskab for sindslidende på Rungstedvej nr. 6. Notat Etablering af bofællesskab for sindslidende på Rungstedvej nr. 6. I budgettet for 2008 for politikområdet social og psykiatri indgår et nyt mål: Der skal udarbejdes en redegørelse over fremtidige

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

Læs mere

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Social & Sundhedsudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet -9.500-10.100-18.100-25.850

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder 2016 Sundhedsudvalget Udgivelsesdato: 07.12.2015 Kontakt Josefine Haahr Nielsen Studentermedhjælper jhn@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 16 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere