115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram"

Transkript

1 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7 54,8 Sygedagpenge til perso 5,5 4,8-0,8 Kontanthjælp ledige an -0,0-0,0-0,0 Aktiverede 28,9 28,8-0,1 Introduktionsprogram 1,5 1,5 0,0 Introduktionsydelse -2,3-1,3 1,0 Revalidering kontanthj 36,3 36,2-0,2 Servicejob 17,1 19,3 2,1 10,0 11,5 1,6-0,9-0,9-0,0 1,1 1,1-0,0 9,0 8,9-0,1 Særlige stillinger -0,5-0,5 0,0 Aktiveringscenter Dagpenge Besk.forsikr. fors. ledige ledig 0,1 51,3 51,3 Otterupgården 0,1 0,1-0,0 37,9 37,9 13,4 13,4 9,3 9,9 0,6 5,6 6,2 0,7 3,7 3,7-0,1

2 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Fritid Samlet Pulje Erhverv og Fritidsudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Stadion fritidsområdet resultat idrætsanl 35,7 35,6-0,1 15,9 16,0 0,1 Bibliotek Idræts- Campingpladser Folkeoplysning og svømmehal 0,5 0,5 0,0 Fællesudg. Bibliotek 1,7 1,7-0,0 5,7 5,6-0,1-0,1-0,1 0,0 8,1 8,3 0,2 Kultur Bogense Otterup Søndersø Bib., Bib., bygn. bygn. 11,8 11,6-0,2 10,5 10,5-0,0 0,2 0,2-0,0 Museer 0,6 0,6-0,1 0,5 0,3-0,1 Branding Andre Erhvervsfremme kulturelle og opg og Tu 1,9 1,9 0,0 0,6 0,6-0,0 1,3 1,3 0,0 4,2 4,2 0,0 Kommuneinformation Hjemmeside 4,2 4,2 0,0 1,2 1,1-0,0 Markedsføring Udvikling 0,5 0,5-0,0 Initiativ- og og aktivi akt.pl 0,2 0,2-0,0 0,5 0,5-0,0 0,3 0,3-0,0 0,3 0,3-0,0 0,4 0,4-0,0 0,4 0,4-0,0

3 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Undervisning Samlet Svømmeundervisning Familieudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Syge.Hjemme. resultat Befordring Bidrag 532,5 527,4-5,1 Efterskoler Uv. 330,4 328,2-2,3 Ungdommens af elever 0,1 0,1 0,0 SFO private skole 0,6 0,6-0,0 Spec.uv. 11,2 11,1-0,1 Specialpæd.bistand udd.vejl. 16,1 16,0-0,0 Fællesudgifter vidtg. Handicap 6,2 6,1-0,0 Hårslev Regionale t 2,4 2,4-0,0 Særslev 8,4 8,4-0,0 Søndersø 29,0 28,9-0,1 Veflinge 1,7 1,7-0,0 Havrehedskolen SFO 10,1 16,8 6,7 Horsebækskolen Skolen og S 8,7 8,6-0,2 Krogsbølle Skole og 13,8 13,4-0,4 Otterup 34,3 32,6-1,7 Nordvestskolen SF 8,9 8,8-0,1 Skovløkkeskolen Skole og 25,9 25,0-0,9 Løkkemarkskolen Skole og SFO 8,2 8,0-0,2 Bogense og 17,8 17,1-0,6 Kongslundskolen og 30,5 29,5-1,0 Klinteskolen og 10,1 9,8-0,3 Heldagsskolen Skole og SFO 11,1 10,9-0,2 Skolebiblioteketog S 7,3 6,9-0,4 Værkstedsklassen og SFO 32,7 31,5-1,3 Fællesudgifter/Indtæ 7,3 6,8-0,5 Ungdomsskolen 10,1 9,3-0,8 Musikskolen 7,2 7,2-0,0 Fællesudgifter klubb 1,2 1,2-0,0 2,4 2,4-0,0-11,8-11,8 0,0 6,6 6,6 0,0 PPR Klubben, Aktivitetshuset, Bogense Søndersø Ott 4,9 4,8-0,0-1,5-1,5 0,0 3,5 3,5-0,0 3,5 3,5-0,0 Dagtilbud PPR Støttepædagoger Ergoterapeut 1,9 1,9-0,0 Fællesudgifter 15,7 15,7-0,1 7,5 7,4-0,1 6,3 6,3-0,0 2,0 2,0-0,0 118,3 115,7-2,5 8,6 8,5-0,1

4 Dagplejen Børnehaver Mælkevejens Børnehaven fælles Veflinge Adamsmind Børnehav 48,3 Særslev Kernehuse -14,3 4,2 Skamby 3,4 Birkemose 5,3 Børnehave 2,4 Vejruphus 3,7 Græshoppe 3,5 Kastanieg 3,0 Rønnebærh 3,1 Sneglehus 3,0 Bogense Dalskovre 4,3 Poppelgår 3,6 Børnehaven Børnehave 3,5 Tilskud til private Skovhuset Nordmark 3,0 4,3 2,3 5,1 Børn Specialbørnehaver Sundhedsplejen Børne- og ungelægen 2,7 Plejefamilier 3,8 Forebyggende og unge 7,0 Døgninstitutioner og oph 3,8 Sikrede foranst 0,7 Kontante døgninstitut ydelser 68,1 34,9 17,2 8,5 1,1 6,4 Budgetseminar 17. august ,9-2,4-13,0 1,3 4,1-0,1 3,2-0,2 5,2-0,1 2,3-0,0 3,6-0,1 3,4-0,1 2,9-0,1 3,1-0,1 2,9-0,1 4,2-0,1 3,5-0,1 3,4-0,1 3,0-0,0 4,2-0,1 2,3-0,0 5,0-0,1 2,7 0,0 3,9 0,0 7,0-0,0 3,8-0,0 0,6-0,0 67,8-0,2 34,8-0,1 17,1-0,1 8,4-0,0 1,1-0,0 6,4-0,0

5 Budgetseminar 17. august 2009 Budgetseminar Ydelseskontoret Samlet resultat Social og Sundhedsudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Handicapafdelingen Boligydelse Boligsikring Diverse 570,3 562,6-7,7 Herberg 23,1 23,0-0,1 Alkoholbehandling udbetalinger 13,2 13,1-0,1 Behandling 6,1 6,0-0,0 Beskyttet og krisecent 3,9 3,8-0,0 Aktivitets- 119,5 114,1-5,4 af stofmi 0,7 0,7-0,0 Botilbud beskæftige 1,6 1,6-0,0 Hjælpemidler for og længere midlert samvæ og befo 2,3 2,3-0,0 3,9 3,9-0,0 11,5 11,5-0,0 42,1 41,0-1,1 Myndighedsafdelingen Forebyg. Kontaktpers- Sociale indsats for 33,8 32,8-1,0 Andre og leds 3,1 3,1-0,1 Boplacering formål 5,1 5,0-0,0 Ældreboliger 8,9 9,0 0,1 Pleje sundhedsudgift 6,5 3,2-3,3 Hj.midler, flygt 141,9 139,9-1,9 1,6 1,6-0,0 Rådgivning og omsorg af æ 0,2 0,2-0,0 Personlige forbr.god -5,7-5,7-0,0 Førtidspension Plejeveder 1,5 1,5-0,0 og rådgiv 20,1 18,8-1,3 Førtidsp. tillæg 0,5 0,5-0,0 Boligydelse med 5 3,7 3,7-0,0 Sociale formål 35% til pens ref. tg 2,9 2,9-0,0 20,2 20,1-0,1 22,4 22,3-0,1 70,7 70,4-0,3 Sundhedsafdelingen Boligsikring Kommunal Øvrige tandpleje 0,0-0,0 Aktivitetsbestemt sociale formå 2,5 2,5-0,0 Træningscenter 0,0 0,0 0,8 0,8-0,0 Kommunal s 0,3 0,3-0,0 Sundhedsfremme 98,8 99,3 0,5 Fælleskonto genoptrænin Sundhed og fo 56,0 56,7 0,6 5,3 5,3-0,0 5,1 5,1-0,1 0,4 0,4 0,0 1,8 1,8 0,0 4,7 4,5-0,1

6 Forebyg. indsats Ældreafdelingen Øvrige Tandplejen Kommunal sociale tandpleje formå Personlig 13,8 Fælleskonto 0,9 Bryggergården & praktisk 10,7 Kærgården 0,0 Gambo 187,1 Vesterbo -10,9 Solgården 3,4 12,1 Aflastning 34,5 Køkkenet 5,1 Fritvalgsområdet, 35,5 17,8 Servicearealer Fælleskont ud 1,8 1,7 65,3 5,7 2,4 Søbo 12,8 Budgetseminar 17. august ,9 0,1 0,9 0,0 10,7-0,0 0,0-0,0 186,4-0,7-11,3-0,4 3,4-0,0 12,0-0,0 34,4-0,1 5,1-0,0 35,4-0,1 17,8 0,0 12,7-0,0 1,8-0,0 1,3-0,4 65,7 0,4 5,6-0,0 2,4-0,0

7 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Driftsafdelingen Samlet resultat Teknik og Miljøudvalg Budget 2010 Budget 2010 Forskel Skattefinansieret Kollektiv Gartnerafdelingen Værksted Vej 64,0 62,5-1,5 38,5 39,8 1,3 8,1 8,1-0,0 Bygning, Fælles Busdrift trafik formål 5,9 5,9 0,0 24,5 25,8 1,3 12,0 12,4 0,4 Bygninger Skadedyrsbekæmpelse plan og ska 0,3 0,3 0,0 11,8 12,1 0,3 3,3 0,1-3,2 3,3 0,2-3,1 Redningsberedskab Beredsk Afhjælpende Forebyggelse indsats -0,0-0,0-0,0 7,3 7,2-0,1 1,9 1,9-0,0 Havn Miljøforanstaltninge Grundvandsgebyrer 5,3 5,3-0,0 Havn og og Marina 0,0 0,0-0,0 3,3 3,3 0,0 Budgetseminar 3,6 3,6 0,0-0,3-0,3 0,0-0,4-0,4 0,0-0,4-0,4 0,0 Renovation Samlet Affaldshåndtering, Teknik og Miljøudvalg Forskel Genbrugsstationer resultat Brugerfinansieret Indtægter F -0,0-0,1-0,1-0,0-0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 11,2 11,2-0,1-11,3-11,2 0,0

8 Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Budgetseminar Politisk Samlet Kommunalbestyrelsen administrat resultat Økonomiudvalg Budget 2010 Budget 2010 Budget ,4 169,1-0,3 Administration Pension Kommissioner, Tilskud til borgmest 8,0 7,8-0,3 Fratrædelsesaftaler råd og 5,6 5,6-0,0 Direktiontil politisk 2,2 1,9-0,2 Ledelsessekretariat 0,2 0,2-0,0 Økonomi 0,1 0,1 0,0 Rådhusservice 86,8 85,8-1,0 Leje- 1,0 1,7 0,7 IT-afdeling 4,2 4,2-0,0 Fællesudgifter og forpagtning admin 4,1 4,1-0,0 16,7 15,6-1,2 5,5 4,9-0,6-0,9-0,9 0,0 Arbejdsmarked, Fællesindtægter, 26,8 26,7-0,1 Erhverv Lønpuljer 5,6 5,5-0,0 Familieafdeling, Tjenestemandspension -3,2-3,1 0,0 Social admin 13,9 13,8-0,1 Teknik og og sundhed, miljø, fritid adm Ad a 13,0 13,3 0,2 20,4 20,8 0,4 2,9 2,9-0,0 14,7 14,6-0,0 21,1 21,8 0,7 15,5 15,4-0,0

9 Funktion Gruppering DKK Indskud i pengeinstitutter m.v. 4/0 Indskud i pengeinstitutter m.v. 1 0 Version D01 Budgetforslag 2010 P2 (Budgetårets priser) Udgiftsbaseret Budgetforslag 2010 P2 (Budgetårets priser) D05 Udgiftsbaseret DKK Realkreditobligationer 4/0 Realkreditobligationer Statsobligationer m.v. 4/0 Statsobligationer m.v Udenlandske obligationer 4/0 Udenlandske obligationer Tilgodehavender i betalingskontrol 4/0 Tilgodehavender i betalingskontrol Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 4/0 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder 4/1 Ordninger for dagrenovation - restaffald Selvejende institutioner med overenskomst 4/0 Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen 4/0 Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen 4/1 Kommunale ældreboliger Pengeinstitutter 4/0 Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/1 Realkreditobligationer Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/3 Statsobligationer m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4/4 Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØSlande Udligning og generelle tilskud 7/1 Kommunal udligning Udligning og generelle tilskud 7/10 Udligning af selskabskat Udligning og generelle tilskud 7/2 Statstilskud til kommuner Udligning og generelle tilskud 7/7 Efterreguleringer Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7/1 Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne 7/1 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunale bidrag til regionerne 7/2 Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud 7/10 Efterreguleringer Særlige tilskud 7/6 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud 7/7 Tilskud fra kvalitetsfonden Særlige tilskud 7/8 Særligt tilskud til Københavns og Frederiksberg kommuner, jf Refusion af købsmoms 7/2 Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms 7/3 Udgifter til købsmoms

10 Kommunal indkomstskat 7/1 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Kommunal indkomstskat 7/2 Afregning af forskelsbeløb Selskabsskat 7/1 Afregning af selskabskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster 7/4 Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld 7/1 Grundskyld Grundskyld 7/2 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Anden skat på fast ejendom 7/ Anden skat på fast ejendom 7/2 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Kontante beholdninger 5/0 Kontante beholdninger Refusionstilgodehavender 5/0 Refusionstilgodehavender Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 5/2 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaf Anden gæld 5/1 Folkepension Anden gæld 5/101 ATP-bidrag sygedagpenge Anden gæld 5/102 ATP-bidrag barselsdagpenge Anden gæld 5/106 Fleksydelse Anden gæld 5/108 Refusion vedr. fleksydelse Anden gæld 5/11 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag Anden gæld 5/12 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere ( Anden gæld 5/13 Sygedagpenge i øvrigt Anden gæld 5/14 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Anden gæld 5/15 ATP-bidrag førtidspension Anden gæld 5/3 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) Anden gæld 5/6 Højeste og mellemste førtidspension Anden gæld 5/7 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Anden gæld 5/8 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister Anden gæld 5/9 Børnetilskud Anden gæld 5/90 Refusion af offentlige pensioner Anden gæld 5/92 Refusion af børnetilskud

11 Anden gæld 5/93 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspension Anden gæld 5/94 Refusion af andre familieydelser Anden gæld 5/95 Refusion af dagpengeydelser Anden gæld 5/97 Refusion af ATP-bidrag Kirkelige skatter og afgifter 5/0 Kirkelige skatter og afgifter Kirkelige skatter og afgifter 5/1 Forskudsbeløb af kirkeskat Kirkelige skatter og afgifter 5/13 Landskirkeskat Kirkelige skatter og afgifter 5/14 Lokale kirkelige kasser Selvejende institutioner med overenskomst 6/0 Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen 6/0 Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen 7/0 Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter 6/0 Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6/0 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948,1 1.002,70 1.037,90 1.074,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294,50 1.337,80 1.378,60 1.453,90

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 49 50 Regnskabsoversigt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere