PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011"

Transkript

1 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011

2 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger Case erfaringer med at reducere PCB i indeluften

3 Hvad er PCB Poly Chlorerede Biphenyler? PCB omfatter en stofgruppe på i alt 209 congenere Særlig fokus - Persistent Organic Pollutant (POP) det beskidte dusin Ringe nedbrydning i miljøet Chloreret olie med gode tekniske egenskaber fx anvendt i kondensatorer som dielektrisk væske Er i perioden ofte anvendt i fugemasser og i mindre grad i malinger, mørtel og beton Smags- og lugtfri

4 Hvilke bygninger kan indeholde PCB? Bygninger opført i perioden , normalt vurderes 1/3 af denne bygningsbestand at indeholde PCB Eller bygninger renoveret i perioden Særlig opmærksomhed på: Elementbyggeri Byggeri med lette facader

5 Fra materiale til indeluft, støv og jord Figur. PCB s vandring fra primærkilder til indeluften, overfladestøvet, andre overfladematerialer og den omgivende jord. Kilde: Miljøstyrelsen, 2009

6 Problemer med PCB i bygninger PCB er sundhedsskadeligt toksisk på lever, immunsystem og nervesystem hormonforstyrrende potentielt kræftfremkaldende. Særligt udsatte Meget ophold indendørs Børn og unge Kortvarig påvirkning Langvarig påvirkning 90 procent af PCB indtages via fødevarer

7 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

8 Handlingsplanens hovedformål Øget viden om udbredelse af PCB i bygninger, beboeres udsættelse for PCB i indeluft og metoder til at nedbringe PCB i indeluften. Identifikation Håndtering Bortskaffelse 19 delinitiativer PCB og sundhed Identifikation af PCB i bygninger Håndtering Bortskaffelse Let tilgængelig vejledning og information

9 Initiativer fra Realdaniafonden Lars Gunnarsen fra SBi fortæller:. Der er gjort visse erfaringer (med at reducere PCB i indeluften), men problemet er, at de hidtil gennemførte PCB-renoveringer ikke har været evalueret på et videnskabeligt stringent grundlag, og vi mangler viden for at kunne anvise de bedste og mest effektive og virkningsfulde metoder. Der er ikke i de hidtil gennemførte PCB-renoveringer/saneringer fundet en klar og sikker afhjælpningsmetode Formål Hurtigst muligt at udvikle et videngrundlag, der sætter os i stand til at udvikle bedre og mere effektive metoder til at afhjælpe problemer med PCB i bygninger. Det vil som følge af projektet være muligt både at prissætte de nødvendige indgreb på et tidligere tidspunkt og få sikkerhed for, at eventuelle indgreb vil kunne ske på et oplyst og videnbaseret grundlag.

10 PCB Porteføljeanalyse og Strategi

11 PCB Strategi & Håndtering Hvordan undgår jeg, at min PCB strategi drukner i enkeltsager, som spiser budgettet? Hvad er ansvarlig adfærd for en bygningsejer? Bekymring! Hvordan får vi et overblik over vores ejendomsportefølje? PCB? Hvordan håndteres medarbejdere og brugeres bekymringer respektfuldt og rationelt?

12 Før Opførelsesår Kilde: Miljøstyrelsen, 2009 Bygningsbestand (mio m 2 )

13 Porteføljeprofil - baseret på BBR analyse Portefølje analyse PCB Strategi Afhjælpning Handlingsplan Prøvetagning ALECTIA har udviklet en PCB database linket til BBR, så en ejendomsportefølje kan screenes for PCB risiko Antal bygninger Ud fra denne screening udarbejdes en porteføljeprofil Porteføljeprofilen giver et godt overblik over den umiddelbare PCB risikoprofil for ejendomsporteføljen. Antal Porteføljeprofil indeholder: Estimat af PCB risiko per bygning. Estimat af PCB risiko per m 2. Prisoverslag på prøvetagning. 0 Efter 1980 Lav Middel Høj Risiko

14 Porteføjleprofil Antal bygninger Areal (1.000 m²) Antal m² Efter 1980 Lav Middel Høj Risiko 0 Efter 1980 Lav Middel Høj Risiko Profil I I alt Efter 1980 Lav Middel Høj Antal bygninger - Profil I Areal (1.000 m 2 ) - Profil I Materaleprøver kr kr 0 kr kr kr Luftprøver kr kr 0 kr kr kr

15 Porteføljeprofil I Datakvalitet - datamangel fordelt på risikokategorier I alt Efter 1980 Lav Middel Høj Opførselsår Opl. om ydervægge EJD_NR EJD_NR BYG_NR EJER_NAVN KOMMUNE VEJ HUS_NR Opførelse Areal Risk EJD_NR BYG_NR 1 BYG_NR EJER_NAVN 1 Hollywood EJER_NAVN KOMMUNE holding Guldborgsund KOMMUNE VEJ Hollywood VEJ HUS_NR road HUS_NR Opførelse 24 Opførelse Areal 1892 Areal Risk 589 5% Risk 1 1 Hollywood holding Guldborgsund Hollywood road % Hollywood 1 Hollywood holding holding Guldborgsund Hollywood Hollywood road road % 5% 2 1 Hollywood holding Guldborgsund Hollywood road % Hollywood 1 Hollywood holding holding Guldborgsund Hollywood Hollywood road road % 60% 3 2 Hollywood holding Guldborgsund Hollywood road % Hollywood 2 Hollywood holding holding Guldborgsund Hollywood Hollywood road road % 0% 4 5 Hollywood holding Guldborgsund Hollywood road % Hollywood 5 Hollywood holding holding Guldborgsund Hollywood Hollywood road road % 75% 5 6 Hollywood holding Guldborgsund Hollywood road % Hollywood 6 Hollywood holding holding Guldborgsund Hollywood Hollywood road road % 33% 6 4 Hollywood holding Guldborgsund Hollywood road % Hollywood 4 Hollywood Hollywood holding holding holding Guldborgsund Guldborgsund Hollywood Hollywood Hollywood road road road % 3% 17% Hollywood 3 Hollywood Hollywood holding holding holding Frederikssund Guldborgsund Frederikssund Hollywood Hollywood Hollywood road road road % 17% 5% Hollywood 1 Hollywood Hollywood holding holding holding Frederikssund Frederikssund Hollywood Hollywood Hollywood road road road % 5% 75% Hollywood 2 Hollywood Hollywood holding holding holding Frederikssund Frederikssund Hollywood Hollywood Hollywood road road road % 75% 0% Hollywood 4 Hollywood Hollywood holding holding holding Frederikssund Frederikssund Hollywood Hollywood Hollywood road road road % 0% 0% Hollywood 3 Hollywood Hollywood holding holding holding Frederikssund Frederikssund Hollywood Hollywood Hollywood road road road % 0% 0% 12 5 Hollywood holding Frederikssund Hollywood road %

16 PCB strategi Portefølje analyse PCB Strategi Afhjælpning Handlingsplan Prøvetagning På fælles strategimøde udarbejdes en PCB strategi på baggrund af Porteføljeprofilen. PCB Strategi PCB strategiens formål er at fastsætte rammerne for, hvordan processen for afhjælpning af PCB skal håndteres. En PCB strategi indeholder: PCB Politik: Hvordan forholder vi os til PCB i vores organisation? Tolerancepolitik. Porteføljeprofil II (Aktionsoversigt). Kommunikationsplan. Tidsplan og budget for prøvetagning. PCB Politik Kommunikationsplan Tolerancepolitik Porføljeprofil II Tidsplan for prøvetagning Budget for prøvetagning

17 Porteføljeprofil II - Aktionsoversigt baseret på tolerancepolitik Areal (1.000 m 2 ) Prøve udtagning & afhjælpning m 2 2.Observation 3.Ingen aktion 4.Ikke destruktive tiltag Antal bygninger Prøve udtagning & afhjælpning 2.Observation 3.Ingen aktion 4.Ikke destruktive tiltag Antal

18 Proces for prøvetagning Portefølje analyse PCB Strategi Afhjælpning Handlingsplan Prøvetagning Ud fra PCB strategien igangsættes materialeprøver på de mest kritiske bygninger. Antal bygninger Materialeprøver afgør om en bygning har forekomster af PCB og afgør, om der skal igangsættes yderligere tiltag Hvis en bygning har forekomster af PCB, igangsættes luftprøver for at afklare, om koncentrationen af PCB ligger over sundhedsstyrelsens grænseværdier. Prøvetagningen giver: Konkret viden om undersøgte bygninger. Kvalificering af data i porteføljeprofilen. Antal Prøve udtagning & afhjælpning 67 2.Observation 3.Ingen aktion 0 4.Ikke destruktive tiltag

19 Proces for prøvetagning og afhjælpning Materialeprøver Luftprøver (Måling 1) Handlingsplan (Sundhedsstyrelsens anbefaling) Afhjælpning Koncentration PCB > 3000 Plan for afhjælpning (6 måneder) Koncentration PCB > 2000 Plan for afhjælpning (inden for 1 år) Ventilation & rengøring Destruktive tiltag PCB Koncentration PCB > 300 Plan for afhjælpning (inden for 2 år) Måling 2 (Indikator) Nye luftprøver Ingen Koncentration Måling 3 PCB PCB < 300 (Vished) 3. Ingen aktion 3. Ingen aktion 2. Observation 4. Ikke destruktive tiltag 3. Ingen aktion (Lav PCB risiko) (Lav PCB risiko) (Bygningen anmærkes til begrænset anvendelse) (Ventilation, rengøring & kontrol) (Lav PCB risiko)

20 Handlingsplaner Portefølje analyse PCB Strategi Afhjælpning Handlingsplan Prøvetagning På baggrund af sundhedsstyrelsens grænseværdier udvælges bygninger til afhjælpning. Baseret på PCB niveau og en bygningens anvendelse kan den rette afhjælpning planlægges. Renovering Anden anvendelse Ventilation Rengøring Handlingsplan per bygning kan indeholde: Ikke destruktive afhjælpningstiltag. Langsigtet afhjælpningstiltag. Kontrolplan for afhjælpningstiltag.

21 Afhjælpningstiltag Portefølje analyse PCB Strategi Afhjælpning Handlingsplan Prøvetagning Ikke destruktive afhjælpningstiltag: Forsegling Ventilation Rengøring Udskiftning af inventar Renovering Anden anvendelse Ventilation Destruktive afhjælpningstiltag: Renovering Nedrivning

22 Case Frederiksberg Skole Sorø

23 Case Frederiksberg Skole Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet brug af Thiokol fuger PCB-holdige fuger mellem betonelementer & rundt om vinduer og lette facadeelementer Frederiksberg Skole, vestfacade af blok 1.

24 Afværgemetoder generelt Midlertidige (ikke destruktive) Rengøring Udluftning Ventilation, forceret, overtryk, luftrensning med kulfiter, offerfuger Passificering af Primær/sekundærkilder Forsegling Blivende (destruktive) fjerne primær- og sekundærkilder Udskæring af fx fugemateriale og tilstødende materialer

25 Frederiksberg Skole Blok Opført [år] Størrelse [m 2 ] Anvendelse Undervisning Kælder: 158 Gymnastiksal og tandpleje Kælder: 646 Undervisning og administration Undervisning

26 Frederiksberg Skole Materialeprøver Følgende bygningsdele er undersøgt: Lodrette fuger mellem betonelementer, indvendigt Vandrette fuger mellem betonelementer, indvendigt Fuger mellem vinduer/lette facadeelementer og beton, udvendigt Lodrette fuger mellem betonelementer, udvendigt Beton, direkte ved siden af fugemasse, indvendigt Loftplader, indvendigt Vinyl/ linoleumsgulv, indvendigt

27 Frederiksberg Skole Materialeprøver Primærkilder kan sammenfattes i følgende grupper: Gennemsnitlig 21 %: Fuger mellem vinduer og betonelementer, udvendigt. Gennemsnitlig 16,5 %: Lodrette fuger mellem betonelementer, indvendigt. Gennemsnitlig 19 %: Vandrette fuger mellem betonelementer, indvendigt.

28 Frederiksberg Skole Materialeprøver Sekundærkilder kan sammenfattes i følgende grupper: Gennemsnitlig 21 mg/kg: Loftplader 83 mg/kg: Relativ ny linoleumsgulv i blok mg/kg: Relativ ældre linoleumsgulv i blok mg/kg: Vægmaling, indvendigt

29 Frederiksberg Skole xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rum 1.31 Lodret Rum 1.11 fuge Linoleumsgulv ng/m3 mellem luftbetonelementer Σ7 PCB Σ7 PCB(8,2) x [mg/kg = ] ng/m3 luft PCB 180 nr. PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Blok 1. Primærkilde: indv. fuge mellem betonelementer PCB nr. m mg/kg = = ppm Blok 1. Sekundærkilde: Nyere linoleumsgulv

30 Stor variation i afdampningshastigheder, flux 4 x større afdampning fra PCB 28 end PCB 52 Og 20 x større afdampning fra PCB 28 end PCB 118

31 Frederiksberg Skole Indledende luftmålinger, november Nov (11 C) Middel (ng/m3) Nov (11 C) Højeste (ng/m3) Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 5

32 Frederiksberg Skole Grundig rengøring og udluftningsprocedure iværksættes Hovedrengøring Grundig støvsugning af alle lodrette og vandrette overflader Vaskbare overflader vasket med vand tilsat et egnet rengøringsmiddel Øvrigt løst og fast inventar, støvsuget og efterfølgende afvasket Vaskbare tekstiler som fx gardiner blev vasket

33 Frederiksberg Skole Grundig rengøring og udluftningsprocedure iværksættes 2 x ugentlig grundig rengøring Inventar Aftørring eller støvsugning af vindueskarme, skabe, reoler, hylder radiatorer, fodlister, lodrette flader m.m., afstøvning af lamper. Stole og borde aftørres og polstrede møbler støvsuges Hårde gulve Grundig støvsugning og gulvvask Tekstil gulve Grundig støvsugning fra væg til væg Støvsugere anbefales forsynet HEPA-filtre. Poser bør skiftes ofte.

34 Frederiksberg Skole Grundig rengøring og udluftningsprocedure iværksættes Udluftning Grundig udluftning foretages i forbindelse med rengøring hver dag. Herudover udluftes alle lokaler og mellemgange grundigt hver morgen inden skolestart. Fx kan der luftes ud fra klokken 6.30 til 7.30 inden timer påbegyndes og så ellers i løbet af dagen i forbindelse med pauser/frikvarter. Udluftning bør ske ved at alle vinduer der kan lukkes op i klasselokalerne åbnes helt op i frikvartererne.

35 Frederiksberg Skole Luftmålinger % reduktion af PCB i luften i blok 1 efter rengøring og udluftning 36% reduktion af PCB i luften i blok 2 efter rengøring og udluftning Overordnet er der sket en reduktion på 49% Blok 1 Blok Middel (ng/m3) Højeste (ng/m3) Middel (ng/m3) Højeste (ng/m3) Middel (ng/m3) Højeste (ng/m3) Middel (ng/m3) Højeste (ng/m3) Middel (ng/m3) Højeste (ng/m3) Middel (ng/m3) Højeste (ng/m3) Nov (11 C) Apr (18 C) Nov (4 C) Jan (-1 C) Feb (5 C) Juni 2011 (18 C)

36 Forsegling af indvendige fuger i AKT blok 1 mellem jul og nytår 2010 Udført af TWO Teknik med en såkaldt Silikat PCB Spærre (SPS).

37 Måling før og efter forsegling af indvendige fuger i AKT blok 1 PCB i indeluften, AKT lokale ng/m april nov jan juni 2011

38 Jesper Jørgensen Kemiingeniør, Seniorkonsulent ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 \ 2830 Virum \ Danmark Tel: \ Mob: \ Gorm Krogsdal Ingeniør, Seniorkonsulent ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 \ 2830 Virum \ Danmark Tel: \ Mob: \

39

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I ALBERTSLUND KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Miljøtilsynsplan 2014-2017 side 2 Den nye genbrugsstation i Albertslund er åbnet og klar til brug side 4 Miljøtilsynsplan 2014-2017 Ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted Sag nr. 296-28 Notatet er udarbejdet den 26. november 2014 af Lotte Pia Uttrup. Sag 296_28 Rekvirent Ringsted Kommune, Rønnedevej 9, 4100

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere