3. Uddannelsessystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Uddannelsessystemet"

Transkript

1 3. Uddannelsessystemet 3.1 I almindelighed Flere perioder 1147 Benjaminsen, Lars: Chanceulighed i Danmark i det 20. århundrede. Udviklingen i intergenerationelle uddannelses- og erhvervschancer. Kbh , 52 s. (Ph.D.- afhandling / Sociologisk Institut, Københavns Universitet; 39) 1148 Berg, Jørgen: X-rum. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 19 (1971), s Bisgaard, Niels Jørgen og Carl Torp: Strejftog i opdragelsens historie. Værløse s Bisgaard, Niels Jørgen: Perspektiver på samordnet indskoling. I: Stort og småt om små og store. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Bjerg, Helle og Lisa Rosén Rasmussen: Enacting subjectivities in educational history. Methodological reflections on the use of qualitative interviews for history writing. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Blaksteen, M.: Direktøren. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Bodenstein, Eckhard:»Skolefrihed«in Dänemark. Studien zur Entstehung eines schulpolitischen Prinzips. Tønder s Brink, Agnete, Michael Schelde og Erik Bredmose Simonsen: Sækularisering i Danmark. En teoretisk analyse og historisk beskrivelse af sækulariseringsprocessen fra omkring 1870 til vor tid. Århus s.; s , , [sekulariseringstendenser inden for skolen] 1155 Bugge, Knud Eyvin: Hvornår begyndte den moderne opdragelse? I: Præsteforeningens Blad. Årg. 50 (1960), s Byrjalsen, Inger: Skolen i gamle dage. Kbh s. (De små fagbøger) 1157 Christensen, Dan Ch., Ingrid Markussen og Ellen Nørgaard: Beskrivelse af officielle og alment accepterede målsætninger og undervisningsmetoder i uddannelsessystemet I: U90. Samlet uddannelsesplanlægning frem til 90 erne. Kbh. 1978; bd. 2 s Clausen, H.P.: Dansk skolepolitik som undervisningsemne. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Coninck-Smith, Ning de: Intet nyt under solen. Et historisk perspektiv på kvalitetsdebatten. I: Folkeskolen. Årg. 108, nr. 22 (1991), s Coninck-Smith, Ning de: Skole og stat. Intentionerne i den statslige skolepolitik & Utrykt speciale, Københavns Universitet, Coninck-Smith, Ning de: The class of Methodological reflections on educational high school narratives from Denmark in the 1970s and 1980s. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Dahl, Per: Sidelys på den klassiske filologi i Danmark. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 126 (1989), s [dannelsesbegrebet i Danmark ] 1163 Dahler-Larsen, Peter: Evalueringskultur. Et begreb bliver til. Odense s. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 318) 1164 Dahlgaard, Lauge: Uddannelsespolitik, ligestilling og lighed. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Damgaard Henningsen, Henrik: Skole og Identitet Fra helstatspatrotisme til nationalisme. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s Ehlers, Søren: I 1900-tallet kom vi for alvor i skole. Fra skolepolitik til kompetenceudvikling. I: Uddannelseshistorie. 2004, s ; også trykt i: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s

2 1168 Ehlers, Søren: Livslang læring som politisk strategi i 1900-tallets Danmark. Samspillet mellem civilsamfund, stat og marked. I: Uddannelseshistorie. 2009, s Feldbæk, Ole: Skole og identitet Lovgivning og lærebøger. I: Dansk Identitetshistorie. Bd. 2. Kbh s.; s Fibæk Laursen, Per og Birgitte Simonsen: Uddannelse og samfund. I historisk belysning. Kbh s. (Unge Pædagogers pædagogiske serie. B; 10) 1171 Frånberg, Gun-Marie: Mobbning i nordiska skolor. Kartläggning av forskning om och nationella åtgärder mot mobbning i nordiska skolor. Kbh s Goldbach, Ib: Virkelighedens ideologi. I: Pædagogik. Årg. 8, nr. 4 (1978), s Grue-Sørensen, K.: Opdragelsens historie. 3 opl. Kbh bd. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 4-5) [1. udg. 1956] 1174 Hammerich, Paul: Danmarkskrønike Kbh Bd. 1 s [Inger Merete Nordentoft]; bd. 2 s ; bd. 3 s , Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Kbh s. [uddannelsessociologi og de grundlæggende uddannelsespolitiske problemstillinger] 1176 Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. 1. udg. 2. oplag. Kbh s Hansen, Erik Jørgen: Ungdomsuddannelserne i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2009, nr. 1, s Hansen, Mogens: Lektier og undervisning. I: Skolepsykologi. Årg. 21, nr. 3 (1984), s Hansen, Morten: Skolen kirkens datter? En undersøgelse af de religiøse agenters rolle i sekulariseringen af Danmark. Utrykt speciale, RUC, Hansen: John: Den der søger, skal finde, siger man -. Interview med Karen-Lise Lohmann. I: Vera. Nr. 29 (2004), s [Indblik i "Ester Pallesens samling"] 1181 Haue, Harry m.fl.: Skolen i Danmark. Fra 1500-tallet til i dag. Herning s. (Historiske kildehæfter) 1182 Haue, Harry: History of Education in Europe. Schooling and Child Labor in Europe since the Reformation. I: The World of Child Labor. An Historical and Regional Survey. Red. Hugh Hindman. New York 2009, s Haue, Harry: Uddannelsespolitik - I Danmark efter I: Rubicon. Årg. 15, nr. 1 (2007), s Hellner, W.F.: Tradition og fornyelse i dansk skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 1 (1953), s Henriksen, Holger: Kulturkampen. Bidrag til enhedsskolens historie. Haderslev; Kbh s Herlak, Ester: Undervisningens indhold. En udviklingslinje. 2. opl. Kbh s. (Gyldendals Pædagogiske bibliotek) [1. udg. 1969] 1187 Hilden, Adda: Hvad er en smugskole? I: Ask. Nr. 5 (1986), s [København] 1188 Hundebøll, Lis Møller: Thamesdaw. I: Mandelgaven. Vestjysk Jul. Årg. 9 (1984), s [om skolefestdagen Thomasdag] 1189 Jensen, Bernard Eric: Danske skolesyn historiseret. I: Kvan. Årg. 26, nr. 74 (2006), s Jensen, Julio: Vidensfødekæden fragmenter eller helhed? I: Uddannelseshistorie. 2007, s Johansen, Hans Chr.: Uddannelsesforhold og analfabetisme. I: Dansk socialhistorie. Bd. 4: en samfundsorganisation i opbrud Kbh s.; s Juul, Ida: Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken. I: Uddannelseshistorie. 2006, s Juul, Ida: Educational narratives. Educational history seen from a micro-perspectiv. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Juul, Ida: Skoleminder fra glemslens bog. I: Asterisk. Nr. 45 (2009), s [undersøgelse af, om elevers oplevelser i skolen præger deres valg af job og uddannelse] 1195 Kjerulff-Jacobsen, Lone, Erik Petersen og Erik Worm: Dannelsesidealer. Kbh s Kjær, Holger: Synet paa Forholdet mellem Hjem og Skole i den danske Skoles Historie. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s

3 1197 Kjær, Iver: Morten Nielsens bindegilde. En ukendt dansk skuespiltekst fra latinskolemiljøet på Christian IVs tid. I: Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik Festskrift til Poul Lindegård Hjorth. Red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen, Jens Kousgård Sørensen. Kbh s. (Universitets-Jubilæets Danske Samfunds skriftserie; 544); s Kjærgaard, Helge: Den danske Skoles Tidsskrifter. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Korsgaard, Ove: Demokrati som pædagogisk værdi. I: Vera. Nr. 49 (2009), s Korsgaard, Ove: Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. Kbh s Kristensen, H.K.:»Skuelåpdrekken«og»tammesgild«. En gammel skolefest. I: Fra Ribe Amt. Bd. 18 ( ), s ; Årsskrift for Ribe Statsseminariums Elevforening. Årg. 55 (1979), s Kålund-Jørgensen, F.C.: Skolereformerne i de nordiske lande. I: Den Danske Realskole. Årg. 63 (1961), s Langkilde, H.P.:»Aprilsnarrene«i skolehistorisk belysning. I: Historiske Meddelelser om København. 4. rk., bd. 3 (1953), s [J.L. Heiberg] 1204 Larsen, Carl Aage og Bent Nielsen: Undervisningens indhold som udtryk for samfundets kultur. I: Lærerkursus 1975 (videreuddannelse for folkeskolelærere). Kbh bd. 2 s Larsen, Carl Aage og C.A. Høeg Larsen: Didaktiske emner belyst gennem 12 artikler. Kbh s Larsen, Christian og Jesper Eckhardt Larsen: Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer. Dansk uddannelseshistorie i små hundrede år. I: Uddannelseshistorie. 2009, s Larsen, Christian: Fra skoleanordninger til Den Store Skolekommission. Studier i forandring i dansk uddannelsestænkning med særligt henblik på decentral uddannelse, privat uddannelse og professionsuddannelse. Ph.d.-afhandling. Kbh s Larsen, Johan: Fra chatollets gamle skuffer. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s Laursen, Erik: Skolen - sorterende socialisering eller socialiserende sortering. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 15 (1985), s Lyby, Thorkild C.: Danmark: Fra konfessionel til sekulariseret skole. I: Nordiske folkekirker i opbrud. National identitet og international nyorientering efter Red. Jens Holger Schjørring. Århus s.; s Læsestykker til opdragelsens historie. I udvalg ved Georg Christensen. 5. opl. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 1-2) [1. udg. 1955] 1212 Madsen, Anne: Betragtninger over en stak gamle stilehæfter. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Markussen, Ingrid: Kampen om den udelte skole. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Markussen, Ingrid: Uddannelseshistorisk forskning nogle udviklingslinier. I: Forskning for folkeskolen - undervisning og videre uddannelse. En samling artikler udgivet i anledning af Danmarks Lærerhøjskoles 125 års jubilæum. Red. Torben Brostrøm, Ingrid Markussen, Kaj Spelling. Kbh s.; s Markussen, Ingrid: Uddannelsessystemets struktur og arbejdslivets organisation. I: Problem och metoder i utbildningshistorisk forskning. Rapport från nordiskt symposium i Kungälv den oktober Red. Arne Remgård og Karl Axel Wengström. Lund s. (Utbildningshistorisk forskning i Göteborg; 1) (Pedagogisk orientering); s Markussen, Ingrid: Viden, fag og dannelse - nogle refleksioner om den offentlige skoles opdragelse og undervisning af børn. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Materiale til disciplinen. Den danske skoles udvikling og aktuelle situation. Udg. Danmarks Lærerhøjskole. Institut for dansk skolehistorie. Kbh s Mathiasen, Helle: Uddannelsessystemet og informationsteknologien før, nu og snart. Fokus på folkeskolen og ungdomsuddannel- 63

4 serne. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på uddannelsespolitikken. I: Social kritik. Årg. 8, nr. 44 (1996), s Mathiesen, Anders: Noget om de statslige uddannelsesundersøgelsers historie i Danmark siden I: Nordisk Forum. Årg. 9 (1974), s Mathiesen, Anders: Uddannelse og produktion. Bidrag til belysning af det historiske forhold mellem den videnskabeligtekniske udvikling og arbejdskraftens kvalificering i Danmark. Kbh s. (Uddannelse og samfund) 1222 Mediås, Odd Asbjørn: Enhetsskolens utvikling i Danmark og Norge. Allmueskolen/folkeskolen/grunnskolen i utvikling fra første skolelover og fram til år Aalborg s Mærkedahl, Inge: Uddannelsesmønstre og erhvervsstruktur i Danmark. En historisk og geografisk analyse af ungdomsuddannelserne Kbh s. (Studie; 37) 1224 Mølgaard, S.: Den danske skole gennem 450 år. Ringkøbing, Herning , 20, 23 s Nellemann, Aksel H.: Den danske skoles historie. Kbh s.; løst tillæg 12 s. (Pædagogisk Forum; 5) 1226 Nielsen, Lars: Tilvalgsskolens historie i Danmark. I: Den Danske Realskole. Årg. 69 (1967), s. 418, Nielsen, Mogens: Hvilken viden har størst værdi. I: Unge Pædagoger. Årg. 48, nr. 8 (1987), s [om grundlæggende kundskaber] 1228 Nilsson, Ingrid og Håkon Andersson: Skilda lärohus. Några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Nissen, Gunhild: Skolen i historien. Kbh s. (Temahæfte til Dig og historien skoleår) 1230 Nordenbo, Sven Erik: Dygtighed, dannelse og komparation. I: Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harboes 70-års dag. Red. Knud Tveit. Oslo s. (Rapport; 2:1997); s Nordenbo, Svend Erik: Frihed i den danske skole. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Novrup, Johs.: Kundskab eller oplysning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 5 (1957), s Nørgaard, Ellen m.fl.: Børn, skole, UP gennem 50 år. I: Unge Pædagoger. Årg. 50, nr. 7 (1989), s Nørgaard, Ellen: Kundskaber eller opdragelse - kundskaber og opdragelse. I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Kundskaber, nyttige eller grundlæggende. I: Unge Pædagoger. Årg. 48, nr. 8 (1987), s Nørgaard, Ellen: Nogle synspunkter på forholdet mellem skolens differentiering og samfundsudvikling. I: Lærerkursus 1975 (videreuddannelse for folkeskolelærere). Kbh Bd. 4 s Nørgaard, Ellen: Tugt og dannelse. Tre historier fra kulturkampens arena. Kbh s Olsen, Lars: Den sociale mobilitet er gået i stå: I: Ugebrevet A , nr. 24, s ; Socialrådgiveren. Nr. 13 (2006), s Paludan, Charlotte: Fra kampen mod Balles lærebog til aktuel international modbevægelse. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2007, nr. 2, s Papadopaulos, George S.: Comprehensive Schooling in Denmark. An International Perspective. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Rasmussen, Palle: Fra dispution til supervision. Universitetspædagogik i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1995, nr. 4, s Rasmussen, Palle: Socialdemokratiets uddannelsespolitik i efterkrigstiden - med udviklingen i England som eksempel. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Rerup, Lorenz: Skole og mindretal. I: Uddannelseshistorie. 1991, s

5 1244 Rifbjerg, Sofie: Træk af den moderne opdragelses historie. 2. udg. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1245 Ry Nielsen, Jens Carl: Social oprindelse og skolekarakterer. En sammenlignende analyse af studenterårgange 1957 og Kbh s. (Nyt fra samfundsvidenskaberne; 18) 1246 Rømer, Martin: Amsterdam og uddannelse. Uddannelsespolitik i EU - fra begyndelsen til nu. I: Folkeskolen. Årg. 115, nr. 19/20 (1998), s Saugsted Gabrielsen, Tone: Hvad skal vi med de praktiske fag i skolen? En historisk belysning af, hvordan vor kulturs teori/praksis dualisme har påvirket vor samfunds- og skoleudvikling. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1248 Saugsted Gabrielsen, Tone: Hvor kommer de praktiske fag fra? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), s Schou, Lotte Rahbek: Fag og helhed. En tredie vej. I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65- årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Shine, Norman: Skoleforhold og børnebøger i Danmark fra reformationen til år I: Børn og Bøger. Årg. 29 (1976), s Skole som i gamle dage. Red. Nikolaj Lindegaard Helms og Karina Bruun Houg. Sorø s. (Kulturkørekort klasse) 1252 Skolehistorisk materialesamling. Udg. Institut for Dansk Skolehistorie, Danmarks Lærerhøjskole. 2. udg. Kbh s. [1. udg.: Materiale til disciplinen. Den danske skoles udvikling og aktuelle situation (1983)] 1253 Skov, Poul: Værdinormer om skolen. Analyse af konfliktmuligheder og mulige udviklingslinjer i skolen ud fra empiriske undersøgelser. Kbh.; Lund s. (Studia psychologica et paedagogica, Series altera; 67) 1254 Skovgaard-Petersen, Vagn: Barnets århundrede - i kikkert og spejl. Afskedsforelæsning på Danmarks Lærerhøjskole (DLH) den 30. august I: Uddannelseshistorie. 1999, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Dygtighed og dannelse. Refleksioner over grundbegreber i skolens historie. I: Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harboes 70-års dag. Red. Knud Tveit. Oslo s. (Rapport; 2:1997); s Skovgaard-Petersen, Vagn: Forty Years of Research into the History of Education in Denmark. I: Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 41, nr. 3-4 (1997), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Historiske strejf - fra Johann Basedow til Holger Knudsen. I: Folkeskolen. Årg. 105 (1988), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Lighed i skolen. Mulighed eller illusion? I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Om dannelse, fag og sammenhæng. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 129 (1990), s Skovgaard-Petersen, Vagn: På tværs af traditioner. Kættere i dansk skolepolitik. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Skole- og uddannelseshistorie. En status. Forsøg på et overblik. I: Uddannelseshistorie. 1992, s Skovmand, Roar/Annalise Børresen: Skolehistorisk prisopgave. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Skovmand, Roar: Skolehistorien. Et forsømt område. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Skyum-Nielsen, Peder: Arveguldet. Danskernes værdier. 2. udg. Odense s Sondrup Andersen, Dorthe: Den humanistiske skolekomedie i Danmark. Odense s. (Odense University studies in literature; 13) 1266 Stærfeldt, Erik: Danskernes livsformer er rundet af socialiserende velfærdsinstitutioner. I: Vera. Nr. 49 (2009), s Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år - Undervisningsministeriet Kbh s Villien, Karin: Begynderundervisningens særlige pædagogik. Blev båret af og bæres stadig af stærke kvinder. I: Skolestart. Årg. 23, nr. 3 (1993), s

6 1269 Warming, Christian: Skolen gennem 1000 år. Århus s. [en generel skolehistorisk oversigt med eksempelmateriale fra Den Gamle By, der henvender sig til gymnasieelever og lærere] 1270 Wiborg, Susanne: Socialdemokrati og skolepolitik: et komparativt perspektiv. I: Uddannelseshistorie. 2008, s Wiborg, Susanne: Velfærdsstaten under pres? Konsekvenser for uddannelserne. I: Uddannelseshistorie. 2006, s Wivel, Peter: Slaveanstalten. Skolens farlige forhistorie. Kbh s. (Høst s debatbog; 6) 1273 Wulff, Bertha: Tidehverv og personligheder i opdragelsens historie. 4. udg. Kbh s. [1. udg. 1950] 1274 Øhrgaard, Per: Almendannelsens historiske og aktuelle situation. I: Sproglæreren. Årg. 15, nr. 1 (1984), s Ørum, Bente og Torben Fridberg: Boys and girls in the Danish secondary school in this century. I: Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 17, nr. 1 (1973), s Aabenhus, Jørgen: Henne i skolen. Frederiksberg s. (I gamle dage (Dansklærerforening); 2) Perioden indtil Bredsdorff, Thomas. Student power Holberg s ideas on education. I: Orbis litterarum. Vol. 58, nr. 1 (2003), s Brier, Gunnar: Kristendom og skolegang fra Peder Palladius til Christian 6. I: Folkeskolen. Årg. 74 (1957), s Dahlerup, Troels: Den folkelige danmarkshistories fødsel. I: Skalk. 1986, nr. 6, s [om undervisning og læsefærdighed i 1600-tallet] 1280 Glebe-Møller, Jens: Fromhed styrker rigerne. Skole- og kirkepolitik under Christian IV. I: Christian IVs verden. Red. Svend Ellehøj. Kbh s.; s Glenthøj, Rasmus: Portal til den nationale skole i Danmark. Laurits Engelstoft om opdragelse til Almenaand og Fædrelandskjærlighed. I: Uddannelseshistorie. 2005, s Jørgensen, Aage: Peder Hegelund and Danish school drama. I: Aage Jørgensen: Idyll and abyss. Essays on Danish litterature and theater. Århus, Seattle s.; s Kjærgaard, Helge: Tugt og formaning. Nogle 200 år gamle tanker om børneopdragelse. I: Folkeskolen. Årg. 69 (1952), s Lauridsen, John T.: Blæs i bøssen! Fundraising på Christian 4.s tid. I: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Årg. 9, nr. 2 (1994), s [hvordan Chr. IV skaffede midler til sine uddannelsesinstitutioner] 1285 Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca En diplomatarisk udgave af GkS 794,2. Udg. Leif Stedstrup. Kbh bd. (869 s.) 1286 Risberg Eskildsen, Kasper: Én videnskab for kongen. Den ældre Enevældes lærdomsreformer & skabelsen af den danske oplysning. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Smith, Ning og Signild Vallgårda: Flittig og lydig. Om de krav, der blev formuleret til arbejdskraften i anden halvdel af tallet. I: 10 års kritisk historieforskning. Red. Ning Smith og Johannes Thomsen. Kbh s.; s Thomassen, Jesper: Kirke- og skoleforvaltningen. I: Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie Red. Ole Degn. Kbh s.; s Vincula Petri. En dansk Skolekomedie fra omkring Udg. Johs. Brøndum- Nielsen. Kbh s. (Universitets- Jubilæets Danske Samfund. Skriftserie; 455) 1290 Vore bedsteforældres tid. Red. Erik Kjærsgaard. Kbh s.; s Zeeberg, Peter: Stephanius»Colloquia familiaria«(københavn 1634) og den humanistiske skolekollokvie-genre. I: Museum Tusculanum. Nr. 48/51 (1982), s Perioden Arbejderkultur Red. Gunhild Agger og Anker Gemzøe. Kbh s.; s Betænkning til Dupont, Otto Jensen og Jørgen Jørgensens forslag af 4. januar 1955 om den udelte skole. I: Folketingstidende 66

7 1955/56, tillæg A, sp Betænkning vedr. de store fødselsårgange med særligt henblik på uddannelsesområdet. Kbh s. (Betænkning; 143) 1295 Billgren, Poul: Da den nye opdragelse var ny. Tilbageblik på de to tvillingområder skolen og børneforsorgen i epoken I: Børnesagens Tidende. Årg. 56 (1961), s Christensen, Rikke: Aspekter vedrørende undervisningen af de tyske flygtninge i Danmark i årene Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Coninck-Smith, Ning de: A History of School Detention, or The Little Confinement. A Contribution to the History of Truancy in Denmark from 1875 to ca I: Discipline, moral regulation, and schooling. A social history. Red. Kate Rousmaniere, Kari Dehli og Ning de Coninck-Smith. New York s. (Studies in the history of education; 4) (Garland reference library of social science; 944); s Coninck-Smith, Ning de: Family strategies and schooling. Denmark Odense s. (Working Paper; 11. Child and youth culture) 1299 Coninck-Smith, Ning de: Internatet og skolens historie. Eller den»lille indespærring«. Et bidrag til skulkeriets historie i Danmark ca. I: Takten, takten, pass på takten. Studier i den offentlige oppdragelsens historie. Red. Petter Aasen og Alfred Oftedal Telhaug. Oslo s.; s ; også trykt i Ning de Conick-Smith: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Århus s.; s Dybdahl, Vagn: Det nye samfund på vej Kbh s. (Dansk socialhistorie; 5); s Elleby, Jens Filt: Socialisering: Uniformering og Ensretning. De Konservative i Odenses holdningsdannelse inden for Social forsorg: Bekæmpelse af arbejdsløshed: Skoleog Boligpolitik: Utrykt speciale, Syddansk Universitet, Gonon, Philipp: The German concept of Bildung and schools in the 19th century. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 15, nr. 2 (1995), s Haue, Harry: Folkelig og akademisk almendannelse I: Velfærd og folkeoplysning. Red. Søren Eigaard. Odense s.; s Havrehed, Henrik: De tyske flygtninge i Danmark Odense s.; s [skole, oplysning] 1305 Jonas, Kurt: Tyske stile. I: Siden Saxo. Årg. 5 (1988), s [skoleforhold i tyske flygtningelejre i Danmark ] 1306 Karlshøj, Else: Da skolebilledet væltede. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s [perioden ] 1307 Kjær, Holger: Dansk skolepolitik og mindretalsret. Fra Jacob Appel til Jørgen Jørgensen. Fredericia s Kjær, Holger: Ude af kurs. Jacob Appels mindretalspolitik og dansk skolelovgivning i dag. I: Friskolebladet. Årg. 71 (1974), s , 41-47; Dansk Udsyn. Årg. 53 (1973), s Kruchow, Chresten: Socialdemokratiet og enhedsskoletanken omkring århundredeskiftet. I: Skole for folket? Skole - skolebevægelse - socialdemokratiet i Skandinavien. Red. Karen Borgnakke m.fl. Kbh s. (Unge Pædagogers pædagogiske serie; A 21/22); s Larsen, Helge: Uddannelsespolitik efter systemskiftet ( ). I: Om Danmarks historie Festskrift til Tage Kaarsted. Odense s.; s Markussen, Ingrid: Støvletramp og skolegang. I: Folkeskolen. Årg. 112 (1995), s. 4-6 [besættelsesårene ramte de danske skoler meget forskelligt] 1311 Mauritzen, Brian: Sådan var det dengang Skolen. Kbh s Nissen, Gunhild: Fra dannelsesdiskussionen i 1830 ernes og 1840 ernes skoledebat. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Nørgaard, Ellen: New education in Denmark between the wars. I: History of Education. Vol. 20, nr. 1 (1991), s Nørgaard, Ellen: Socialpædagogisk. Hvad betød specialpædagogik i 1940? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38, nr. 1 (1990), s Priemé, Hans:»De kom, så og lærte«. Fire pædagoger på besøg i USA før I: Uddannelseshistorie. 1991, s [Hanna 67

8 Adler, Kirstine Frederiksen, Kristen Rovsing, Carl Johan Fogh] 1316 Skovgaard-Petersen, Vagn: Den politiske drøftelse af forbindelsen mellem almueskolen og den lærde skole. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Towards an Education Policy in Denmark. Danish education planning in the nineteen forties. I: Scandinavian Journal of History. 1981, s Sørensen, Carsten: Hans Scherfig og skoledebatten i 30 rne. Et forsøg på at indplacere Hans Scherfigs to romaner - Den forsvundne fuldmægtig og Det forsømte forår - i skoledebatten i 30 rne. Utrykt speciale, Aalborg Universitetscenter, Willumsen, Birthe: Karen Kirstine - et hjælpeskolebarn I: Helsingør Stiftsbog. 1981, s Perioden Ahm, Jens: Debatten der lod vente på sig. Fra 20 års deltagelse i uddannelsesdebatten. Århus s Betænkning om de private skolers økonomi. En vurdering af de bygningsmæssige forhold. Kbh s. (Betænkning; 1013) 1322 Betænkning om den matematisknaturvidenskabelige uddannelses karakter og omfang. Kbh s. (Betænkning; 225) 1323 Betænkning om systemeksport inden for uddannelsessektoren. Kbh s. (Betænkning; 1012) 1324 Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn. Kbh s., bilag (Betænkning; 1322) 1325 Betænkning vedr. forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen. Kbh s. (Betænkning; 407) 1326 Betænkning vedr. international ungdomsudveksling. Kbh s. (Betænkning; 645) 1327 Bevægelser inden for uddannelsessystemet i perioden Overgange, fuldførelser og afbrud. Kbh , 93 s. (Uddannelsesstatistik) 1328 Boyhus, Else-Marie: Skolehistorie er også en museumsopgave. Lolland-Falsters Stiftsmuseums skolehistoriske undersøgelse I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Coninck-Smith, Ning: Uddannelseseksplosion og nye elevkarakterer. Et essay om debatten i Sverige og Danmark ca. I: Historien, barnen och barndomarna. Red. J. Lind. Linköping 2009, 438 s.; s Dalsgaard, Ove E.: Kommunal uddannelsespolitik i en opbrudstid. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Dam, Ole: Først ved starten af en politisk-pædagogisk udvikling. I: Tidens Skole. Årg. 80, nr. 13 (1978), s. 2-4 [den uddannelsespolitiske udvikling i 1960 erne] 1332 De uddannelsessøgendes indkomstforhold I: Statistiske Efterretninger. Årg. 72 (1980), A 38, s De unges vej gennem uddannelsessystemet. Uddannelsesprofiler Kbh s. (Statistiske analyser af uddannelserne; 8:2001) 1334 Elbro, Carsten: Debat og indsigt 1982 til I: Dansk audiologopædi. Årg. 43, nr. 4 (2007), s [gennemgang af de sidste 25 års teorier om læseprocessen] 1335 Elbæk, Uffe: Kaospilot. En personlig beretning om en skole, en uddannelse og et miljø. Århus s En undersøgelse af en gruppe unges uddannelses- og beskæftigelsessituation i Århus amt. Højbjerg , 4 s Engel, Jens: Træk af opdragelse og uddannelse i Danmark i et tal- og tidsperspektiv - ved tærsklen til et nyt årtusinde. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 4, s Farmand, Frede: Mesteren fra Tvind. Historien om lærergruppens revolution. Auning s Fransen, Peter: Ungdomsfængsel dømt til opdragelse på ubestemt tid. Et element i 1950 ernes diskussion om straffelovsrevisionen. I: Samfundsplanlægning i 1950 erne. Tradition eller tilløb? Red. Else Hansen og Leon Jespersen. (Administrationshistoriske Studier; 17). Kbh s.; s Frederiksen, Vagn og Peter Møller Sørensen: Ungdom, uddannelse og fritid. 68

9 Kbh s. (Uddannelse og Samfund) 1341 Fridberg, Torben og Carl Nørregaard: Uddannelsernes formidling af den sociale arv. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 35) 1342 Geertsen, Leif og Liselotte Taarup: Differentiering i skolen. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1343 Gjelstrup, Ejnar: Veje til livslang uddannelse. Studier over modeller for eller tilbud om uddannelse for alle livet igennem. Esbjerg bd Gleerup, Jørgen: Uddannelsespolitiske tilløb. Om uddannelse og kultur fra 1968 til I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s , Goldschmidt, Ernst: U90 - et barn af 70erne. I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s Hansen, Berrit: Dannelsen af CVU er. Den politiske proces 1998 til 2002 centralt og decentralt. Baggrund 1965 til 1998 og formål. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Hansen, Christian: Uddannelse som produktionsfaktor. Formelle uddannelsers betydning for økonomien i 1980 erne. Aabenraa s Hansen, Erik Jørgen og Erling Jørgensen: Ungdomsundersøgelsen. Nogle foreløbige resultater vedrørende den årige ungdoms uddannelsesvilkår. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 7) 1349 Hansen, Erik Jørgen, Else Marie Sejer Larsen og Gunhild Nissen: Et nyt CUR? I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Hansen, Erik Jørgen, Inge Mærkedahl og Michael Schwedler: Uddannelsessystemet og fremtidens beskæftigelsesstruktur. Kbh s. (Publikation. Socialforskningsinstituttet; 121) 1351 Hansen, Erik Jørgen: Afgangen fra skolesystemet før det 11. skoleår. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Meddelelse; 6) 1352 Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen og de højere uddannelser. I: Tidens Stemme. Årg. 38, nr. 7 (1983), s Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen og de højere uddannelser. Kbh s. (Socialforskningsinstituttets pjece; 13) 1354 Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen, bondestanden og skoleeksaminerne. Nogle træk af det danske skolesystems selektive virkning. I: Økonomi og Politik. Årg. 40 (1966), s Hansen, Erik Jørgen: De åriges uddannelsessituation Kbh bd. (Socialforskningsinstituttet. Publikationer; 31 og 47) Hansen, Erik Jørgen: Historien om restgruppen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2002, nr. 2, s [restgruppen, som aldrig får nogen uddannelse, ] 1357 Hansen, Erik Jørgen: Historien om restgruppen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2002, nr. 2, s [restgruppen, som aldrig får nogen uddannelse, ] 1358 Hansen, Erik Jørgen: Hvem bryder den sociale arv? Ungdomsforløbsundersøgelsens afsluttende rapport. Kbh bd. (Publikation. Socialforskningsinstituttet; 112) 1359 Hansen, Erik Jørgen: Lighedsproblemet i den danske uddannelsesstruktur. Kbh s. (Socialforskningsinstituttets småtryk; 2) 1360 Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsesforhold i Danmark. Kbh s Haue, Harry: Almendannelse og 2005-reformen. Odense s Haue, Harry: En socialdemokratisk fiasko. Skole- og uddannelsespolitik i 1970erne. I: Arbejderhistorie. 2009, nr. 2, s Helveg Petersen, K. og Poul Erik Jensen: Skolen og udviklingen. Kbh s Helveg Petersen, K.: Tendenser i udviklingen af uddannelserne. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 25 (1977), s , Helveg Petersen, K.: Uddannelsesreform. I international belysning. Vejle s Himmelstrup, Kaj: Den sabeltandede undervisningsplan. Kbh s Hougaard, Ruth: Skolestart er andet og mere end samordning. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 1 (1988), s Hummeluhr, Niels: Omkring Frederiksholm Kanal I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Højlund, Niels: Uddannelsesdebat og tidsånd I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 69

10 (1993), s. 7-10, Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler. Betænkning. Kbh s. (Betænkning; 1079) 1371 Jensen, Knud m.fl.: Alternativ undervisning. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Jordansen, Kr.: U90. Historiske forudsætninger og bærende idégrundlag. Præsteforeningens Blad. Årg. 68 (1978), s Jørgensen, Chr.: Hovedtræk i nordiske undervisningsplaner. I: Folkeskolen. Årg. 88 (1971), s Kampmann, Tage: En pædagogisk æra er forbi. I: Folkeskolen. Årg. 98 (1981), s [de sidste faginspektører pensioneres] 1375 Kjær Ottzen, Inger: Fotoudstilling i Tårnby. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Kragh-Müller, C.C.: I morgen er det for sent. Ny udg. Kbh s. [1. udg. 1963] 1377 Kristensen, Hans Jørgen: 15 år rundt om en skolelov - og frem. I: Pædagogisk Orientering. 2004, nr. 4, s [gennemgang af de sidste 15 års pædagogiske historie set igennem Pædagogisk Orientering] 1378 Kristjánsdóttir, Bergthóra S. og Lene Timm: Tvetunget uddannelsespolitik. Dokumentation af etnisk ulighed i folkeskolen. Frederiksberg s. [de seneste 30 års uddannelsespolitik på dette område] 1379 Kyrre, Hans: Vor skole. Dens liv og love. 9. opl. Kbh s. [1. udg. 1933] 1380 Langager, Søren Christian: Ungdomsuddannelserne under forandring. Kbh s Mathiesen, Anders og Henning Salling Olesen: Skolereformer og uddannelsesøkonomi. Roskilde s Mathiesen, Anders: Restgruppen - hovedproblemet for en demokratisk uddannelsespolitik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Mathiesen, Anders: Sorteringsskolen. Nogle bidrag til den uddannelsespolitiske diskussion om 12 års enhedsskole og universitetscentre Roskilde s. (Tema. Uddannelse) 1384 Mathiesen, Anders: Uddannelse og den økonomiske udvikling. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Mathiesen, Anders: Uddannelsespolitikken, uddannelsesfordelingen og arbejdsmarkedet. Kbh s. (Arbejdsnotat; 4) 1386 Matthiessen, P.C.: Befolkningsudviklingen og uddannelsessektoren. I: Uddannelse. Årg. 10 (1977), s Michelsen, Kai: Venstres og Socialdemokratiets skoledebat i 1970 erne. Formålsformulering, differentiering og evaluering. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Munk, Anders: Oplyst demokrati. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Møller, Anne: Skolepolitik og velfærdsstat. En historisk undersøgelse af dansk skolepolitik i 1960 erne og 1970 erne set i lyset af velfærdsstatslige målsætninger. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Møller, Jes Fabricius: På sejrens vej. Historien om Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen. Kbh s Nissen, Gunhild: Fra blå drømme til grå virkelighed. Nogle betragtninger over udviklingen i den danske skoleverden siden I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s Nørgaard, Ellen: Centrale begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s Nørgaard, Ellen: De årige i pressen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Klassekvotient i pressen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29 (1981), s Nørgaard, Ellen: Lidt om et halvt år og en bortvisning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s Nørgaard, Ellen: Nogle centrale begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29 (1981), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Lidt om skoledebatten i efteråret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Lidt om ungdomsuddannelser og ungdomsarbejdsløshed - nok engang. I: Dansk Pædagogisk 70

11 Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Nogle begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 32 (1984), s Nørgaard, Ellen: Verdenskongres om uddannelsesforskning. I: Uddannelseshistorie. 1986, s Odde, Erik: Fremmedsprogede elever i danske skoler. Kbh s Olesen, Dorte: Deltagelse på uddannelsestrin Kbh s. (Uddannelsesanalyser. Undervisningsministeriets Økonomisk-statistiske Konsulent; 1:1975) 1403 Pedersen, Poul Ove: Uddannelsessystemet i regional belysning. I: Folk og Forskning. 1979, nr. 2/3, s Petersen, Tom Erik: Uddannelsessøgendes indkomstforhold. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Pilegaard, Torben: Danskernes læseregne-færdigheder. I: AKF-nyt. 2000, nr. 4, s Rahbek, Birgitte: Da arbejdskraften blev til mennesker. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s [om undervisning af indvandrerbørn] 1407 Rasmussen, Jens: Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, profession, pædagogik. Kbh s. [bl.a. skolereformer ] 1408 Rasmussen, Palle: Uddannelse og samfund. Kritiske analyser Aalborg s Schmidt, Erik Ib: U90. Baggrund og perspektiver. I: Pædagogik. Årg. 10, nr. 1 (1980), s Schultz Hansen, Inger: Centre for Videregående Uddannelse CVU. I: Uddannelseshistorie. 2001, s Simonsen, Birgitte: Dansk uddannelsespolitik og planlægning. Roskilde s. (Tema: uddannelse) 1412 Skolen i klassesamfundet. Red. Palle Rasmussen. Kbh s Skolen som brobygger mellem almue og elite. I: Folkeskolen. Årg. 93 (1976), s Skolestart. I.-II. Delbetænkning afgivet af det nedsatte udvalg vedr. samvirke mellem hjem, førskole, skole og fritidsforanstaltninger for børn i alderen 5-8 år. Kbh , 67 s. (Betænkning; 789, 853) 1415 Skov, Poul: Tid til undervisningen og - tid til eleverne. I: Uddannelse. Årg. 19 (1986), s [i løbet af 25 år er undervisningstiden i klasse reduceret med ca. 20 %] 1416 Skov, Poul: Udviklingen går mod enhedsskole. I: Uddannelse. Årg. 14 (1981), s Skov, Poul: Unges fremtid. Meget afgøres tidligt. Erfaringer fra en forløbsundersøgelse. Kbh s. (DPI; 20:1998) 1418 Sødring Jensen, Sven: En historie om tværfaglighed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Telhaug, Alfred O. og Rolf Th. Tønnesen: Dansk Utdannelsespolitikk under Bertel Haarder. Dansk nyliberalistisk og nykonservativ utdanningspolitikk fra 1982 til Oslo s Telhaug, Alfred Oftedal, Odd Asbjørn Mediås og Petter Aasen: Fra fellesskap til individualisme? Utdanning som nasjonbygging i skandinavisk perspektiv. I: Uddannelseshistorie. 2002, s Thomsen, Ole B.: Some aspects of education in Denmark. Published for the Ontario Institute for Studies in Education. Toronto s. (Peter Sandiford Memorial Lectures; 1) 1422 Tjørnehøj, Henning: Uddannelse, arbejde og klassedeling. Kbh s Togeby, Lise: Indoktrineringsdebattens historie. Kampen for»at sikre demokrati, åndsfrihed og tolerance i skolen«. I: Dansk Udsyn. Årg. 56 (1976), s U90. Samlet uddannelsesplanlægning frem til 90 erne. Kbh bd. (570 s.) 1425 Uddannelse i Danmark: fra barn til voksen. Red. K. Helveg Petersen og Finn Jolander. Kbh spalter 1426 Undervisning og uddannelser. En redegørelse fra kontaktudvalget vedr. undervisningsspørgsmål. Kbh s. (Betænkning; 453) 1427 Unge og uddannelse. Oversigt over undersøgelser af unges uddannelsessituation i Danmark Red. Annette Kragh Rasmussen, Rona Petersen og Pierre Topaz. Kbh s. (Den røde serie; 2) [1. udg. 1977] 1428 Vestager, Margrethe: Ansvarlighed og uddannelse. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 7 71

12 (1998), s Wingender, Nete Balslev: Skolehistorie på museerne. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Winther-Jensen, Thyge: Dansk uddannelsespolitik og reformarbejde i 80 erne. I: Education in a Single Europe. Red. Colin Brock & Witold Tulasiewicz. London og New York s.; s Ørum, Bente: Fra skole til erhverv. En beskrivelse af en generation unge. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Meddelelser; 7) 1432 Ørum, Bente: Samspillet mellem social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet efter 7. klasse. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 20) 1433 Østergaard-Nielsen, Martin: Når demokratiet slår hårdt. En bog om Tvind-sagen. Kbh s Køn, opdragelse og uddannelse 1434 Bech, Anna Grethe: Piger i gymnasiet i 100 år. I: Kvinden & samfundet. Årg. 119, nr. 3 (2003), s ; Gymnasieskolen. Årg. 86, nr. 3 (2003), s [de to første kvindelige studenter fra Aarhus Katedralskole i 1906, Ingeborg Brix og Else Bentzon] 1435 Betænkning vedr. kvinders uddannelsesproblemer. Kbh s. (Betænkning; 504) 1436 Conrad, Joan: Gik piger i skole? Et bidrag til en anden skolehistorie. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Drotner, Kirsten: Piger og ungdomskultur. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Hilden, Adda: Da kvinder lærte at lære. I: Fortid og Nutid. Bd. 34 (1987), s [pigeskolevæsen i København ] 1439 Hilden, Adda: Samfund og skole. I: Adda Hilden: Skal jeg sætte min datter i skole? Pigeopdragelse i Århus s.; s Jacobsen, Helle: Hvordan står det til med ligestillingen på undervisnings- og forskningsområdet i Danmark? Statusrapport Kbh s Jacobsen, Helle: Oversigt over forsknings- og udviklingsarbejder vedrørende køn og uddannelse. I: Nyt om uddannelsesforskning. Årg. 2, nr. 4 (1982), s Kall, Susanne Richardt, Helle Kappel Kjær og Karen Kolding: Gymnasiepiger Århus s Knudsen, Susanne: Piger, kvinder og skolegang. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie fra 1600 til Red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen. Kbh. 1984; bd. 2 s Kristensen, Lene: Den eksamensberettigede pigeskole i Danmark En undersøgelse af den danske pigeskoles kønsideologi og pigeskolens indplacering i samfund og skolesystem. Med særlig vægt på perioden Utrykt speciale, Odense Universitet, Kruse, Anne-Mette: Hvorfor pigeklasser? Debatten i dag. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Kruse, Anne-Mette: Pigeskole eller fællesskole? Debatten omkring århundredskiftet. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Kvinder og uddannelse. I: Forum for Kvindeforskning. Årg. 3. nr. 4 (1983), s [temanr.] 1448 Larsen, Kirsten: Fra klassekamp til ligestilling. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Lund, Kirsten: En med hughammeren! I: Bixen. Årg. 15, nr. 1 (1986), s [sammenholdning af nogle kvinders skoleerindringer fra 1960 erne med nogle ældre og en ny definition af disciplin-begrebet] 1450 Markussen, Ingrid: Hensynet til piger i den reventlowske skolepolitik. I: Kvinder, køn & forskning. Årg. 2, nr. 3 (1993), s Mogensen, Annegrete: Fra drengeskole til pigeskole? - en analyse af debatter om køn i gymnasieskolen omkring 1903 og Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nielsen, Lotte: Pigeliv fra 40 erne til 80 erne. I: Bixen. Årg. 15, nr. 2 (1986), s

13 1453 Olesen, Bodil: Studinernes århundrede. I: Årbog for Kvindemuseet. 2003, s [kvindelige elever i den danske gymnasieskole gennem 100 år] 1454 Pigeopdragelse - pigeliv. Red. Jette Drastrup. Gadstrup s. [delvist genoptryk af Forum for kvindeforskning nr. 1, 1. årg. 1981, og særnr. 1:1981] 1455 Pigeopdragelse. Med bidrag af Mette Winge m.fl. Roskilde s. (Forum for kvindeforskning. Temanummer) 1456 Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s Possing, Birgitte: Fru Bittermandels Spøgelse Fordrevet. Om de nye pigeskoler i 1700-tallet. I: Digternes Paryk. Studier i 1700-tallet. Festskrift til Thomas Bredsdorff. Red. Marianne Alenius m.fl. Kbh s.; s Possing, Birgitte: Lysten til at lære - læren for livet. Kvindefrigørelse gennem uddannelse. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s [gennemgang af hvordan de danske kvinder fik frihed til at uddanne sig] 1459 Rasmussen, Erik: Lighedsbegreber. Kbh s. (Berlingske leksikonbibliotek; 157) [begrebet lighed både historisk og i nutidig samfundsdebat] 1460 Reisby, Kirsten: Piger i skolen - nu og i fremtiden. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Schwartz, Bente: 10 år med ligestilling i folkeskolen. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Scott Sørensen, Anne: Veje til fremtiden. Piger (og drenge) efter skolen. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Winge, Mette:»Den Kunst at blive en god Pige, Hustru, Moder og Huusmoder«. Om pigelæsning og pigeopdragelse i Danmark til ca Kbh s Winge, Mette: Den søde pige. I: Forum for kvindeforskning. Årg. 1, nr. 1 (1981), s [Lis Byrdal: Kære unge pige (1952)] Årsoversigter 1465 Rasmussen, Victor: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s ; 1969, s ; 1970, s Nissen, Gunhild: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s ; 1972, s ; 1973, s ; 1974, s ; 1976, s Nørgaard, Ellen: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1979, s ; 1980, s ; 1981, s ; 1982, s ; 1983, s ; 1984, s Blaksteen, M.: Skolen i årets løb [ ]. I: Uddannelseshistorie. 1987, s ; 1988, s ; 1989, s ; 1990, s ; 1992, s ; 1993, s ; 1994, s ; 1995, s ; 1996, s ; 1997, s Holm-Larsen, Signe: Skolen i årets løb [ ]. I: Uddannelseshistorie. 1998, s ; 1999, s ; 2000, s ; 2001, s ; 2002, s ; 2003, s ; 2004, s ; 2005, s ; 2006, s ; 2007, s ; 2008, s ; 2009, s Pædagogiske foreninger, skolemuseer mv Andersson, Håkan: Skole och lärare i nordismens tjänst. De nordiska skolmöterna I: Utbildningshistoria. 1989, s (= Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Årg. 69, vol. 163 (1989), s Biering-Sørensen, J.: Den skolehistoriske samling på Vordingborg statsseminarium. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Coninck-Smith, Ning de: Skolejubilæ(e)rne. Et bidrag til skolejubilæernes historie. I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), s Degnbol, Lejf: Skolehistoriske udstillinger i Frederiksværk og Helsinge. I: Uddannelseshistorie. 1993, s Hvidtfeldt, Johan: Dansk Historisk 73

14 Fællesforenings skolehistoriske udvalg (med cirkulære). I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Rønne, Karl: Besøg på landsarkivets skolehistoriske udstilling I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Ti år. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Vandkær, Viggo Thomsen: Billedsamling på Mosbjerg Centralskole. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s Østergård, Peter: Skolehistorisk samling på Korshøjskolen i Harridslev. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Danmarks Pædagogiske Bibliotek (Statens Pædagogiske Studiesamling) 1479 Glenstrup, Christian: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Pædagogisk information gennem 100 år. I: Uddannelse. Årg. 20 (1987), s Hellner, Robert: Dansk Skolemuseum, Statens Pædagogiske Studiesamling, Danmarks Pædagogiske Bibliotek marts Kbh s Hellner, Robert: En bogekspert bliver voksen. I: Folkeskolen. Årg. 85 (1968), s Indstilling vedrørende den skolehistoriske samling på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Kbh s., bilag 1483 Johansen, Albert: Det begyndte på skolens loft. I: Folkeskolen. Årg. 104 (1987), s [Danmarks Pædagogiske Bibliotek 100 år] 1484 Müller, Poul: Statens Pædagogiske Studiesamling marts Kbh s. [særtryk af: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 10 (1962), s ] 1485 Müller, Poul: Statens pædagogiske Studiesamling. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Danmarks Pædagogiske Bibliotek Museum - studiesamling - bibliotek - i hundrede år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 35 (1987), s Statens Pædagogiske Studiesamling fylder 75 år. I: Folkeskolen. Årg. 79 (1962), s Statens Pædagogiske Studiesamlings 75 års jubilæum. I: Den Danske Realskole. Årg. 64 (1962), s Danmarks Pædagogiske Institut 1489 Betænkning ang. oprettelse af et pædagogisk institut. Kbh s Danmarks Pædagogiske Institut Kbh s. (Rapport fra Danmarks Pædagogiske Institut; 15) 1491 Danmarks Pædagogiske Institut Red. Inge M. Bryderup. Kbh s. [litteraturoversigt s ] 1492 Florander, Jesper: Fra stavelister til informationsteknologi. 30 års pædagogisk forskningsarbejde. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Ljungstrøm, Claus: En kritisk skitse over Danmarks pædagogiske Instituts tidligere arbejder. Kbh s. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1494 Gregersen, Torben: Dansk Pædagogisk Tidsskrift bli r 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Nørgaard, Ellen: Dengang Dansk Pædagogisk Tidsskrift blev til. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2003, nr. 2, s Gyldendals pædagogiske Bibliotek 1496 Gregersen, Torben: Gyldendals pædagogiske Bibliotek. 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Pædagogisk Manifestgruppe 1497 Pædagogisk manifest Debatten omkring Pædagogisk Manifestgruppens skrifter s. [avis- og tidsskriftartikler] Det Pædagogiske Selskab 1498 Boisen, Bent: Til opdragelsens og undervisningens fremme. En 150-årig fejret. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Et hanegal. Om skolen uden mure. Red. Leo Bresson m.fl. Frederikshavn s Petersen, Ole Peter: I Pædagogisk Selskab. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s

15 1501 Skovgaard-Petersen, Vagn: 150 år med Det pædagogiske Selskab. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Det Pædagogiske Selskab fylder 150 år. I: Gymnasieskolen. Årg. 53 (1970), s Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 1503 Hellner, Robert: Selskabet for Dansk Skolehistorie. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Hellner, Robert: Selskabets 30 årsmøder I: Uddannelseshistorie. 1995, s Nørr, Erik: Vagn er med i det hele. Formænd, bestyrelser og redaktører i Selskabet for Dansk Skolehistorie I: Institut Selskab Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Red. Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. Kbh s.; s Pædagogisk Landsforening for Orientering (PLO) 1506 Kristensen, Hans Jørgen: PLO - en faglig forening. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Kristensen, Hans Jørgen: PLO og skolen i 25 år - og i fremtiden? I: Pædagogisk Orientering. 1990, nr. 1, s [PLO stiftet december 1964] 1508 Kristensen, Hans Jørgen: PLO og skolen i 25 år - og i fremtiden? I: Pædagogisk Orientering. 2004, nr. 4, s Undervisere for Tosprogede Elever 1509 Søgaard Thomsen, Ulla: 25 år på øretævernes holdeplads s. Roskilde Realskoleforening 1510 Christiansen, Grethe: Roskilde Realskoleforenings historie Roskilde s. Uni-C 1511 På forkant i 40 år. Jubilæum Red. Hans Ole Aagaard m.fl s. Historisk Selskab for Handicap og Samfund 1512 Ellehammer Andersen, Svend: Historisk Selskab for Handicap og Samfund - baggrund og forløb. I: Skolepsykologi. Årg. 26, nr. 1 (1989), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Historisk Selskab for Handicap og Samfund. I: Uddannelseshistorie , s Udvalget for sikring af skolehistorisk materiale 1514 Skovgaard-Petersen, Vagn: Udvalget for sikring af skolehistorisk materiale. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s ; 1970, s. 140 Dansk Skolemuseum 1515 Glenstrup, Christian og Vagn Skovgaard-Petersen: Dansk Skolemuseum - og pædagogisk studiesamling. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Grinder-Hansen, Keld: Dansk Skolemuseum [ I: Uddannelseshistorie. 1997, s ; 1998, s ; 1999, s ; 2000, s ; 2001, s ; 2002, s ; 2003, s ; 2004, s ; 2005, s Grinder-Hansen, Keld: Dansk Skolemuseum materialesamling og museum. I: Institut Selskab Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Red. Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. Kbh s.; s Priemé, Hans: Rådhusstræde nr. 6. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Scharleck, Margit: Dansk skolemuseum. Endelig en realitet. I: Børn & bøger. Årg. 48, nr. 8 (1995), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Skole for livet. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Miniforelæsning ved åbningen af Dansk Skolemuseum 1521 Vig Jensen, Ole: Undervisningsministerens tale ved åbningen af Dansk Skolemuseum, Rådhusstræde 6, den 2. oktober I: Uddannelseshistorie. 1995, s Flakkebjerg Skolemuseum 1522 Flakkebjerg Skolemuseum. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1980, s Rønne, Karl: Til museumsindvielse i 75

16 Flakkebjerg. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Horsens, Den gamle Skolestue 1524 Houmann, Jens og Niels Kolind:»Den gamle Skolestue«i Horsens. I: Årsskrift fra Horsens Museum. 1987/88, s Houmann, Jens og Niels Kolind: Skolemuseum i Horsens. I: Uddannelseshistorie. 1986, s Kolind, Niels:»Den gamle Skolestue«i Horsens. Et historisk værksted. I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), s [en skolestue, indrettet som den så ud i 1930 erne] Den plessenske Skole i Vallensved 1527 Tommerup, Jens: Den Plessenske Skole i Vallensved - Et Skolemuseum i Sydsjælland. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Historisk-Pædagogisk Studiesamling 1528 Ehlers, Søren: Historisk-Pædagogisk Studiesamling. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Petersen, Morten og Inger Nørgaard: Historisk Pædagogisk Studiesamling ved DPU. Registratur (foreløbig). Kbh , 23 bl Petersen, Morten: Historisk- Pædagogisk Studiesamling ved DPU. I: Uddannelseshistorie. 2004, s. 145 Lærerstandens Brandforsikring 1531 Brøcher, Karl: En skolekrønike. Klip fra LBs årsberetninger s Johansen, Albert: En gnist der fængede. Lærerstandens Brandforsikring gennem 100 år. Kbh s Jørgensen, Jens Chr.: Med ildhu og omtanke i gensidig tillid Kbh s Onkels 100 års dag. I: Folkeskolen. Årg. 97 (1980), s Vikarkassen for den private realskoles lærere af Haubek, J.: Vikarkassen af I: Den Danske Realskole. Årg. 73 (1971), s Pædagogisk filosofi, psykologi og teori 1536 Achton, Steen: Opgøret med den antiautoritære pædagogik. I: Unge Pædagoger. Årg. 45, nr. 2 (1974), s Andersen, Henning: Et vendepunkt i pædagogikkens historie. I: Dansk Udsyn. Årg. 46 (1966), s Andersen, Sune: Chr. Kolds»pædagogik«. I: Friskolebladet. Årg. 69 (1973), s Bentzon, Adrian: Tilbageblik på Reformpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1996, nr. 6, s Biehl, Charlotte Dorothea: Pigeopdragelse. Indledning og udvalg ved Pil Dahlerup. Kbh s. (Hasselbalchs Kulturbibliotek; 281) [tale holdt 1778] 1541 Bjerg, Jens: Folkeskolen og den pædagogiske forskning i de sidste 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), s Boelskov, Birgit og Jørgen Boelskov: Reformpædagogikkens indflydelse på daginstitutionerne eller daginstitutionernes indflydelse på reformpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1997, nr. 1, s Bugge, K.E.: Lighed i skolen - belyst ud fra den franske revolution, Pestalozzi og Grundtvig. I: Dansk Udsyn. Årg. 59 (1979), s Bugge, K.E.: Lyksalighed som pædagogisk mål. I: Stort og småt om små og store. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Bugge, K.E.: Pædagogiske grundideer. 3. udg. Kbh s. (Berlingske Leksikon-bibliotek; 152) [1. udg. 1969] 1546 Bugge, Knud Eyvin: Theologi og pædagogik historisk belyst. Kbh s. (Kirkehistoriske Studier; 2. rk. nr. 13) 1547 Bøgelund, Th.: Psykologi og pædagogik I: Folkeskolen. Årg. 66 (1949), s Callewaert, Staf: Hvordan skal man skrive den danske pædagogiks historie? I: Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk 76

17 Forskning. Årg. 4, nr. 3/4 (1984), s [principanmeldelse af S.E. Nordenbo: Bidrag til den danske pædagogiks historie] 1549 Carlsen, Olaf: Pestalozzi og Danmark. Århus bd Carlsen, Olaf: Rousseau og Danmark. Et pædagogisk og lærdomshistorisk Længdesnit til Belysning af Rousseaus Indflydelse paa dansk Pædagogik til o Århus s Carlsen, Olaf: Sammenlignende pædagogikhistorie. I: Vor Ungdom. Årg. 70 (1949), s Chaiklin, Seth: Danish Pedagogical Psychology in Historical Perspective. I: Specialpædagogik ad nye veje. Et festskrift til Niels Egelund i anledning af hans 60 års dag. Red. Charlotte Ringsmose og Kirsten Baltzer. Kbh s.; s Coninck-Smith, Ning de: Om at forske i barndommens og institutionernes historie. I: Nordisk pedagogik. Årg. 8, nr. 3 (1988), s Conrad, Joan: Det liberalistiske 10-år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38 (1990), s [Bertel Haarders uddannelsespolitik] 1555 Dorf, Hans: Pædagogisk sociologi. En indføring. Kbh s. (Munksgaards undervisningsbibliotek) 1556 Elming, Eva: En analyse af nogle pædagogiske strømninger i det 20. århundrede og deres indflydelse på den pædagogik, der praktiseres i danske daginstitutioner. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Engberg-Pedersen, H.: Undervisning i radio og tv. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Erritzøe, Lone: Psykoanalyse i mellemkrigstidens pædagogik. En materialedokumentation. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 27 (1979), s , Fatum, Poul: Den pædagogiske tænknings historie. Kbh bd. (Pædagogisk Forum; 7-8) 1560 Fibæk Laursen, Per: Universitetspædagogikkens barndom - og DUN's. I: Universitetspædagogik år Inkl. kortlægning af universitetspædagogiske centre i Danmark. Hellerup s.; s [DUN: Dansk Universitetspædagogisk Netværk] 1561 Folmer Nielsen, Kjeld:»Den danske linie«. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s [mellem- og efterkrigstidens småbørnspædagogiske reformpædagogik] 1562 Forskning for folkeskolen. Undervisning og videre uddannelse. En samling artikler udgivet i anledning af Danmarks Lærerhøjskoles 125 års jubilæum. Red. Torben Brostrøm, Ingrid Markussen, Kaj Spelling. Kbh s Goldbach, Ib: Pædagogik, kultur, planlægning. Kbh s. (Pædagogiske Studier) 1564 Grue-Sørensen, K.: Almen pædagogik. En håndbog i de pædagogiske grundbegreber. Kbh s Grue-Sørensen, K.: Om pædagogikken som selvstændig videnskab. I: Nordisk Tidskrift för Vetenskap. Årg. 32 (1956), s Grue-Sørensen, K.: Pædagogik mellem videnskab og filosofi. En samling essays. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 15) 1567 Grundtvig, N.F.S.: Statsmæssig Oplysning. Et udkast om samfund og skole. Udg. K.E. Bugge og Vilhelm Nielsen. Kbh s Grønsved, Winnie: Pædagogisk udviklingsarbejde i folkeskolen. I: Folkeskolen og seminarierne. 1985, s Hansen, Mogens, Poul Thomsen og Ole Varming: Psykologisk-pædagogisk ordbog. 13. udg. Kbh s Hein, Mogens: Demokrati og opdragelse. Kbh Bd. 1: Angrebspunkter. 159 s Hemmingsen, Lis: Om undervisning i komparativ pædagogik. I: Uddannelseshistorie. 1998, s Henriksen, Holger: Om at lære af historien. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2001, nr. 4, s Henriksen, Holger: Skolens formål (1958, 1975, 1993). I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Henriksen, Spæt og Ellen Nørgaard: På skuldrene af reformpædagogikken? I: Dansk 77

18 Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Henriksen, Spæt: Reformpædagogik. Progressiv pædagogik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s , Henriksen, Spæt: Reformpædagogikken. Det ufuldendte projekt. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1996, nr. 6, s Henriksen, Spæt: Visioner om en praktisk skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 25 (1977), s [den eksamensfri mellemskole] 1578 Hermansen, Ester: Barnet som subjekt i pædagogikken. I: Pædagogik. Årg. 6, nr. 3 (1976), s Hilden, Adda: Kvindepædagogik i 1800-tallet - baggrund og forudsætninger. I: Unge Pædagoger. 1984, nr. 1, s [kvinders muligheder for at kunne uddanne sig til lærere og blive ansat i det offentlige skolevæsen] 1580 Hilden, Adda: Kvindepædagogik i 1800-tallet - emancipation og besindelse. I: Unge Pædagoger. 1984, nr. 2, s. 3-9 [om Pauline Worm, Athalia Schwartz og Natalie Zahle] 1581 Hofmann, Franz: Træk af den pædagogiske teoris udvikling fra livsfilosofi til videnskab. Tiden indtil det 20. årh. Kbh s. [oversættelse af: Erziehungsweisheit - Paidagogia - Pädagogik. Berlin 1976] 1582 Holst, Jesper: Til forståelse af socialpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38, nr. 1 (1990), s Illeris, Knud m.fl.: Pædagogisk udviklingsarbejde. Mellem selvforvaltning og styring. Kbh s. (Unge Pædagogers serie; B 51) 1584 Illeris, Knud, Per Fibæk Laursen, Birgitte Simonsen: Samfundet og pædagogikken. Kbh s. (Uddannelse og samfund) 1585 Illeris, Knud: Tendenser i 70 ernes pædagogik. I: Noter om historie og undervisning. 1981, særnr., s Jensen, Knud: Fra terpeskole til arbejdsskole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s Jensen, Niels Marinus: Pædagogiske ideer og kulturelle bevægelser I: Friskolens Tidende. Årg. 64 (1968), s , Jerlang, Espen og Jesper Jerlang: Psykologisk pædagogisk opslagsbog. Kbh s Kampmann, Jan: Der ønskes en redegørelse for og kritisk diskussion af fænomenet»struktureret pædagogik«, dets oprindelse og indflydelse på det danske førskoleområde. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kirkebæk, Birgit: Udelukket fra enhedsskolen. Specialpædagogikkens opkomst og nutidige historie. I: Specialpædagogik. Årg. 29, nr. 5 (2009), s Kofod Christoffersen, Karen: Som bonde blandt bønder? En analyse af filantropismens opdragelsestanker, som de blev formidlet til den danske landalmue i perioden gennem Peter Outzen Boisens prædikener. Utrykt speciale, Odense Universitet, Kristoffersen, Kirsten: Pædagogisk udviklingsarbejde på Herlev Statsskole. I: Uddannelse. Årg. 15 (1982), s Krogh-Jespersen, Kirsten: Undervisning og elevers læring. I: Skolen i morgen. Årg. 4, nr. 5 (2001), s. 2-4 [1990 ernes forenkling af pædagogiske udfordringer og visioner] 1594 Kruchov, Chresten: Pædagogisk udviklingsarbejde som forandringsstrategi. I: Nordisk Pedagogogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Kyng, David: Pædagogikkens fødsel. En undersøgelse af den pædagogiske diskurs i Danmark fortrinsvis i 1700-tallet. I: Udkast. Årg. 15, nr. 2 (1987), s Leksikon for opdragere. Pædagogiskpsykologisk-social håndbog. Red. A.C. Højberg Christensen, K. Grue-Sørensen og Axel Skalts. Kbh bd Lyhne, Vagn: Læremesteren. Kant og oplysningens pædagogik. Århus s. (Opskrifter) 1598 Materialer og metoder i historiskpædagogisk forskning. Rapport fra nordisk symposium ved Institut for Dansk Skolehistorie, Schæffergården, København, november Red. Lejf Degnbol. Kbh s Mathiesen, Anders: Til kritikken af modernisering og privatisering - og retorikken om 78

19 de personlige kvalifikationer. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Mellemgaard, Signe og Mikkel Venborg Pedersen:»Die harmonische Entwicklung und Ausbildung aller Kräfte«- pædagogiske opdragelsesprincipper og det aristokratiske livs realiteter i Augustenborg omkring år I: Fortid og Nutid. 2000, s Møller, Ida: Ekspeditrice i en fiskeforretning. I: Årg. 11, nr. 1 (2001), s [pædagoger og pædagogik fra 1960 erne og op til nu] 1602 Netterstrøm, Lise: Opdragelsesskrifter i 1700-tallet. Pigeopdragelse og kvindesituationen i 1700-tallet. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nielsen, Bent: Om krise, pædagogik og pædagoger. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s Nielsen, Gurli: En folkeskolelærers bevidsthedsformidling i perioden omkring landboreformerne ca En undersøgelse af L.M. Wedels pædagogiske almuelitteratur. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nielsen, Kjeld F.: Børn bliver voksne - færdig med dem. Brudstykker af en kulturradikal pædagogik. I: Skolestart. Årg. 20, særnr. (februar 1990), s [Kursus for Småbørnspædagoger, Borups Højskole] 1606 Nielsen, Mogens: Nogle træk af det 20. århundredes pædagogiske idéhistorie. I: Pædagogiske Notater. Årg. 1, nr. 3 (1977/78), s Nielsen, Mogens: Om Ellen Nørgaards doktorafhandling:»lille barn, hvis er du?«. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Å 26 (1978), s ; debat: s Nielsen, Mogens: Omkring et kritisk moment i reformpædagogikken. I: Pædagogiske problemer i komparativ belysning. Red. Ib Goldbach m.fl. Kbh s.; s (Pædagogiske studier) 1609 Nissen, Poul: Involveringspædagogik I: Skolepsykologi. Årg. 23, nr. 5/6 (1986), s Nordenbo, Sven Erik: Bidrag til den danske pædagogiks historie. Kbh s Nordenbo, Sven Erik: Dansk pædagogisk forskning Status, vilkår og satsningsområder. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Nordenbo, Sven Erik: Dänische Bildungs- und Erziehungsphilosophie - von dem fünfziger Jahren bis heute. I: Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie. Bd. 1 (1998), s Nordenbo, Sven Erik: Pædagogikkens filosofi. I: Philosophia. Årg. 16, nr. 1-2 (1987), s Nordenbo, Sven Erik: Træk af den pædagogiske filosofis udvikling i de sidste 25 år. I: Filosofiske Studier. Bd. 3 (1980), s Nordenbo, Sven Erik: Udviklinger og tendenser i pædagogisk forskning. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Nørgaard, Ellen: Lille barn, hvis er du? En skolehistorisk undersøgelse over reformbestræbelser inden for den danske folkeskole i mellemkrigstiden. Kbh s Nørgaard, Ellen: Nyt om uddannelsesforskning I: Nyt om uddannelsesforskning. Årg. 5, nr. 2 (1985), s Nørgaard, Ellen: Om historie og børneforskning. Indledning. I: Nordisk pedagogik. Årg. 8, nr. 3 (1988), s Nørgaard, Ellen: Pædagogik og kulturradikalisme. I: Den kulturradikale udfordring. Kulturradikalismen gennem 130 år. En antologi. Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Pædagogik og kulturradikalismen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2000, nr. 3, s Nørgaard, Ellen: Reformpædagogikken i Danmark. Nogle overvejelser og eksempler. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Soria Moria Slot, og vejen der hen til. I: Uddannelseshistorie. 1991, s [reformpædagogik i mellemkrigstiden] 1623 Nørgaard, Ellen: UP gennem 60 år - eller - om at en Pippi kan blive en moden kvinde. I: Unge Pædagoger. 2000, nr. 1-2, s Oettingen, Alexander von: Det pædagogiske univers en grundstudie i almen pædagogik. Kbh s. 79

20 1625 Oettingen, Alexander von: Pædagogisk filosofi som reflekteret omgang med pædagogiske antinomier. Perspektivering af K. Grue- Sørensens filosofiske pædagogik. Århus s. [disputats, DPU] 1626 Oversigt over uddannelsesforskning vedrørende de årige. Red. Helle Jacobsen. Kbh s. (Publikation fra Udvalget vedrørende Uddannelsesforskning; 2) 1627 Pedersen, Ove K.: Pædagogik og stat. I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2006, nr. 3, s [bl.a. pædagogikkens historie, folkeskolens formålsparagrafs betydning for den moderne danske stats udvikling] 1628 Ploug Olsen, Tom: Tradition, tendenser - en signatur? Pædagogisk udviklingsarbejde i Danmark. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Pædagogikkens hvem hvad hvor. Red. K. Grue-Sørensen og Thyge Winther-Jensen. Kbh s Pædagogisk opslagsbog. Alfabetisk ordnet. Red. Lars Jakob Muschinsky og Karsten Schnack. 5. udg.. Kbh s. [1. udg. 1978] 1631 Pædagogiske perspektiver. Pædagogiskfilosofiske studier. Red. Ib Goldbach og Spæt Henriksen. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) Pædagogiske teorier. En indføring i nyere pædagogiske teorier. Red. Stig Kjerulf og Poul Svendsen. 2. udg. Kbh s. [1. udg. 1982] 1633 Pædagogiske tænkere. Et tekstudvalg. Red. Ulla Liberg. 1. udg. 5. oplag. Kbh s. [Christen Kold og Sofie Rifbjerg] 1634 Reiff, Johannes: Pædagogisk generations-status. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 11 (1963), s Reisby, Kirsten: Didaktik i en mellemtid. Cirriculære eftertanker. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2004, nr. 2, s Reisby, Kirsten: Tæt på processen i pædagogisk udviklingsarbejde. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Ronnefeld, Minna og Hans Vejleskov: Det musiske i opdragelsen. Nogle overvejelser over musisk opdragelse i relation til spørgsmålet om frihed og lighed og med særligt henblik på småbørns- og begynderundervisning. Kbh s. (Undervisningsserien. DLH; 7) 1638 Rosendal Jensen, Niels: Pædagogik - historie og fremtid. Kbh s. (Marxistisk pædagogik og psykologi) 1639 Salling Olesen, Henning: Fra reformpædagogik til kritisk empirisk socialvidenskab. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2004, nr. 4, s Sjöstrand, Wilhelm: Introduktion til pædagogikken. Kbh s. (Pædagogiske Studier) Skovgaard Nielsen, Henrik: Erfaringspædagogik i pædagogisk-historisk belysning. I: Noter om historie & undervisning. Nr. 71 (1982), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Ideer bag idyllen. Brudstykker af et pædagogisk program. I: Kronprins og menneskebarn = Kronprinz und Menschenkind. Red. Christian Gether. Sorø s.; s Skovmand, Roar: De frie skoletanker og reformerne i 1920 erne og 30 erne. Om Ellen Nørgaards doktordisputats»lille barn, hvis er du?«. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Sådan kan man også undervise. Pædagogiske retninger i Danmark. Red. Ruth Hougaard. Kbh s. (Forum for pædagogik og psykologi) Temarapport om uddannelsesforskning vedrørende de årige. Red. Ellen Nørgaard. Kbh s. (Publikation fra Udvalget vedrørende Uddannelsesforskning; 1) 1646 Torpe, Harald: Pædagogisk psykologi i hundrede år. I: Udviklingslinier i dansk psykologi fra Alfred Lehmann til i dag. Red. Ib Kristian Moustgaard og Arne Friemuth Petersen. Kbh s.; s Wagner, K.D.: Pædagogik i Danmark. Et par eksempler under lup. I: Pædagogik. Årg. 7, nr. 4 (1977), s Wagner, K.D.: Sprog og skole. Et opgør med et par myter fra før og nu. Kbh s. (Pædagogiske Studier) Winther-Jensen, Thyge: Den komparative pædagogiks udvikling i Danmark sammenholdt med udviklingen internasjonalt. I: Vi og de andre. Komparative, internasjonale, flerkulturelle pedagogiske studier i Norden. Red. Torstein Harbo og Thyge Winther- Jensen. Oslo s. (Publication. Nor- 80

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej?

Register til årgang 47/1999. Akademisering af de praktiske fag er vi på rette vej? Register til årgang 47/1999 Registeret er et forfatter-, titel- og stikordsregister. For anmeldte bøgers vedkommende er medtaget forfattere, titler og anmelderes navne. Bogens forfatter er angivet i kursiv.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Deltagerliste. Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. 55 deltagere. Adchara Andersen sosu.hjælper

Deltagerliste. Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. 55 deltagere. Adchara Andersen sosu.hjælper Deltagerliste 55 deltagere Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer Afholdt: 27. maj 2010 Adchara Andersen sosu.hjælper Agnete Knudsen underviser Agnethe Haahr uddannelsesleder Anne Marie

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere