3. Uddannelsessystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Uddannelsessystemet"

Transkript

1 3. Uddannelsessystemet 3.1 I almindelighed Flere perioder 1147 Benjaminsen, Lars: Chanceulighed i Danmark i det 20. århundrede. Udviklingen i intergenerationelle uddannelses- og erhvervschancer. Kbh , 52 s. (Ph.D.- afhandling / Sociologisk Institut, Københavns Universitet; 39) 1148 Berg, Jørgen: X-rum. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 19 (1971), s Bisgaard, Niels Jørgen og Carl Torp: Strejftog i opdragelsens historie. Værløse s Bisgaard, Niels Jørgen: Perspektiver på samordnet indskoling. I: Stort og småt om små og store. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Bjerg, Helle og Lisa Rosén Rasmussen: Enacting subjectivities in educational history. Methodological reflections on the use of qualitative interviews for history writing. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Blaksteen, M.: Direktøren. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Bodenstein, Eckhard:»Skolefrihed«in Dänemark. Studien zur Entstehung eines schulpolitischen Prinzips. Tønder s Brink, Agnete, Michael Schelde og Erik Bredmose Simonsen: Sækularisering i Danmark. En teoretisk analyse og historisk beskrivelse af sækulariseringsprocessen fra omkring 1870 til vor tid. Århus s.; s , , [sekulariseringstendenser inden for skolen] 1155 Bugge, Knud Eyvin: Hvornår begyndte den moderne opdragelse? I: Præsteforeningens Blad. Årg. 50 (1960), s Byrjalsen, Inger: Skolen i gamle dage. Kbh s. (De små fagbøger) 1157 Christensen, Dan Ch., Ingrid Markussen og Ellen Nørgaard: Beskrivelse af officielle og alment accepterede målsætninger og undervisningsmetoder i uddannelsessystemet I: U90. Samlet uddannelsesplanlægning frem til 90 erne. Kbh. 1978; bd. 2 s Clausen, H.P.: Dansk skolepolitik som undervisningsemne. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Coninck-Smith, Ning de: Intet nyt under solen. Et historisk perspektiv på kvalitetsdebatten. I: Folkeskolen. Årg. 108, nr. 22 (1991), s Coninck-Smith, Ning de: Skole og stat. Intentionerne i den statslige skolepolitik & Utrykt speciale, Københavns Universitet, Coninck-Smith, Ning de: The class of Methodological reflections on educational high school narratives from Denmark in the 1970s and 1980s. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Dahl, Per: Sidelys på den klassiske filologi i Danmark. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 126 (1989), s [dannelsesbegrebet i Danmark ] 1163 Dahler-Larsen, Peter: Evalueringskultur. Et begreb bliver til. Odense s. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 318) 1164 Dahlgaard, Lauge: Uddannelsespolitik, ligestilling og lighed. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Damgaard Henningsen, Henrik: Skole og Identitet Fra helstatspatrotisme til nationalisme. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s Ehlers, Søren: I 1900-tallet kom vi for alvor i skole. Fra skolepolitik til kompetenceudvikling. I: Uddannelseshistorie. 2004, s ; også trykt i: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s

2 1168 Ehlers, Søren: Livslang læring som politisk strategi i 1900-tallets Danmark. Samspillet mellem civilsamfund, stat og marked. I: Uddannelseshistorie. 2009, s Feldbæk, Ole: Skole og identitet Lovgivning og lærebøger. I: Dansk Identitetshistorie. Bd. 2. Kbh s.; s Fibæk Laursen, Per og Birgitte Simonsen: Uddannelse og samfund. I historisk belysning. Kbh s. (Unge Pædagogers pædagogiske serie. B; 10) 1171 Frånberg, Gun-Marie: Mobbning i nordiska skolor. Kartläggning av forskning om och nationella åtgärder mot mobbning i nordiska skolor. Kbh s Goldbach, Ib: Virkelighedens ideologi. I: Pædagogik. Årg. 8, nr. 4 (1978), s Grue-Sørensen, K.: Opdragelsens historie. 3 opl. Kbh bd. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 4-5) [1. udg. 1956] 1174 Hammerich, Paul: Danmarkskrønike Kbh Bd. 1 s [Inger Merete Nordentoft]; bd. 2 s ; bd. 3 s , Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Kbh s. [uddannelsessociologi og de grundlæggende uddannelsespolitiske problemstillinger] 1176 Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. 1. udg. 2. oplag. Kbh s Hansen, Erik Jørgen: Ungdomsuddannelserne i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2009, nr. 1, s Hansen, Mogens: Lektier og undervisning. I: Skolepsykologi. Årg. 21, nr. 3 (1984), s Hansen, Morten: Skolen kirkens datter? En undersøgelse af de religiøse agenters rolle i sekulariseringen af Danmark. Utrykt speciale, RUC, Hansen: John: Den der søger, skal finde, siger man -. Interview med Karen-Lise Lohmann. I: Vera. Nr. 29 (2004), s [Indblik i "Ester Pallesens samling"] 1181 Haue, Harry m.fl.: Skolen i Danmark. Fra 1500-tallet til i dag. Herning s. (Historiske kildehæfter) 1182 Haue, Harry: History of Education in Europe. Schooling and Child Labor in Europe since the Reformation. I: The World of Child Labor. An Historical and Regional Survey. Red. Hugh Hindman. New York 2009, s Haue, Harry: Uddannelsespolitik - I Danmark efter I: Rubicon. Årg. 15, nr. 1 (2007), s Hellner, W.F.: Tradition og fornyelse i dansk skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 1 (1953), s Henriksen, Holger: Kulturkampen. Bidrag til enhedsskolens historie. Haderslev; Kbh s Herlak, Ester: Undervisningens indhold. En udviklingslinje. 2. opl. Kbh s. (Gyldendals Pædagogiske bibliotek) [1. udg. 1969] 1187 Hilden, Adda: Hvad er en smugskole? I: Ask. Nr. 5 (1986), s [København] 1188 Hundebøll, Lis Møller: Thamesdaw. I: Mandelgaven. Vestjysk Jul. Årg. 9 (1984), s [om skolefestdagen Thomasdag] 1189 Jensen, Bernard Eric: Danske skolesyn historiseret. I: Kvan. Årg. 26, nr. 74 (2006), s Jensen, Julio: Vidensfødekæden fragmenter eller helhed? I: Uddannelseshistorie. 2007, s Johansen, Hans Chr.: Uddannelsesforhold og analfabetisme. I: Dansk socialhistorie. Bd. 4: en samfundsorganisation i opbrud Kbh s.; s Juul, Ida: Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken. I: Uddannelseshistorie. 2006, s Juul, Ida: Educational narratives. Educational history seen from a micro-perspectiv. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Juul, Ida: Skoleminder fra glemslens bog. I: Asterisk. Nr. 45 (2009), s [undersøgelse af, om elevers oplevelser i skolen præger deres valg af job og uddannelse] 1195 Kjerulff-Jacobsen, Lone, Erik Petersen og Erik Worm: Dannelsesidealer. Kbh s Kjær, Holger: Synet paa Forholdet mellem Hjem og Skole i den danske Skoles Historie. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s

3 1197 Kjær, Iver: Morten Nielsens bindegilde. En ukendt dansk skuespiltekst fra latinskolemiljøet på Christian IVs tid. I: Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik Festskrift til Poul Lindegård Hjorth. Red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen, Jens Kousgård Sørensen. Kbh s. (Universitets-Jubilæets Danske Samfunds skriftserie; 544); s Kjærgaard, Helge: Den danske Skoles Tidsskrifter. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Korsgaard, Ove: Demokrati som pædagogisk værdi. I: Vera. Nr. 49 (2009), s Korsgaard, Ove: Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. Kbh s Kristensen, H.K.:»Skuelåpdrekken«og»tammesgild«. En gammel skolefest. I: Fra Ribe Amt. Bd. 18 ( ), s ; Årsskrift for Ribe Statsseminariums Elevforening. Årg. 55 (1979), s Kålund-Jørgensen, F.C.: Skolereformerne i de nordiske lande. I: Den Danske Realskole. Årg. 63 (1961), s Langkilde, H.P.:»Aprilsnarrene«i skolehistorisk belysning. I: Historiske Meddelelser om København. 4. rk., bd. 3 (1953), s [J.L. Heiberg] 1204 Larsen, Carl Aage og Bent Nielsen: Undervisningens indhold som udtryk for samfundets kultur. I: Lærerkursus 1975 (videreuddannelse for folkeskolelærere). Kbh bd. 2 s Larsen, Carl Aage og C.A. Høeg Larsen: Didaktiske emner belyst gennem 12 artikler. Kbh s Larsen, Christian og Jesper Eckhardt Larsen: Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer. Dansk uddannelseshistorie i små hundrede år. I: Uddannelseshistorie. 2009, s Larsen, Christian: Fra skoleanordninger til Den Store Skolekommission. Studier i forandring i dansk uddannelsestænkning med særligt henblik på decentral uddannelse, privat uddannelse og professionsuddannelse. Ph.d.-afhandling. Kbh s Larsen, Johan: Fra chatollets gamle skuffer. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s Laursen, Erik: Skolen - sorterende socialisering eller socialiserende sortering. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 15 (1985), s Lyby, Thorkild C.: Danmark: Fra konfessionel til sekulariseret skole. I: Nordiske folkekirker i opbrud. National identitet og international nyorientering efter Red. Jens Holger Schjørring. Århus s.; s Læsestykker til opdragelsens historie. I udvalg ved Georg Christensen. 5. opl. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 1-2) [1. udg. 1955] 1212 Madsen, Anne: Betragtninger over en stak gamle stilehæfter. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Markussen, Ingrid: Kampen om den udelte skole. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Markussen, Ingrid: Uddannelseshistorisk forskning nogle udviklingslinier. I: Forskning for folkeskolen - undervisning og videre uddannelse. En samling artikler udgivet i anledning af Danmarks Lærerhøjskoles 125 års jubilæum. Red. Torben Brostrøm, Ingrid Markussen, Kaj Spelling. Kbh s.; s Markussen, Ingrid: Uddannelsessystemets struktur og arbejdslivets organisation. I: Problem och metoder i utbildningshistorisk forskning. Rapport från nordiskt symposium i Kungälv den oktober Red. Arne Remgård og Karl Axel Wengström. Lund s. (Utbildningshistorisk forskning i Göteborg; 1) (Pedagogisk orientering); s Markussen, Ingrid: Viden, fag og dannelse - nogle refleksioner om den offentlige skoles opdragelse og undervisning af børn. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Materiale til disciplinen. Den danske skoles udvikling og aktuelle situation. Udg. Danmarks Lærerhøjskole. Institut for dansk skolehistorie. Kbh s Mathiasen, Helle: Uddannelsessystemet og informationsteknologien før, nu og snart. Fokus på folkeskolen og ungdomsuddannel- 63

4 serne. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på uddannelsespolitikken. I: Social kritik. Årg. 8, nr. 44 (1996), s Mathiesen, Anders: Noget om de statslige uddannelsesundersøgelsers historie i Danmark siden I: Nordisk Forum. Årg. 9 (1974), s Mathiesen, Anders: Uddannelse og produktion. Bidrag til belysning af det historiske forhold mellem den videnskabeligtekniske udvikling og arbejdskraftens kvalificering i Danmark. Kbh s. (Uddannelse og samfund) 1222 Mediås, Odd Asbjørn: Enhetsskolens utvikling i Danmark og Norge. Allmueskolen/folkeskolen/grunnskolen i utvikling fra første skolelover og fram til år Aalborg s Mærkedahl, Inge: Uddannelsesmønstre og erhvervsstruktur i Danmark. En historisk og geografisk analyse af ungdomsuddannelserne Kbh s. (Studie; 37) 1224 Mølgaard, S.: Den danske skole gennem 450 år. Ringkøbing, Herning , 20, 23 s Nellemann, Aksel H.: Den danske skoles historie. Kbh s.; løst tillæg 12 s. (Pædagogisk Forum; 5) 1226 Nielsen, Lars: Tilvalgsskolens historie i Danmark. I: Den Danske Realskole. Årg. 69 (1967), s. 418, Nielsen, Mogens: Hvilken viden har størst værdi. I: Unge Pædagoger. Årg. 48, nr. 8 (1987), s [om grundlæggende kundskaber] 1228 Nilsson, Ingrid og Håkon Andersson: Skilda lärohus. Några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Nissen, Gunhild: Skolen i historien. Kbh s. (Temahæfte til Dig og historien skoleår) 1230 Nordenbo, Sven Erik: Dygtighed, dannelse og komparation. I: Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harboes 70-års dag. Red. Knud Tveit. Oslo s. (Rapport; 2:1997); s Nordenbo, Svend Erik: Frihed i den danske skole. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Novrup, Johs.: Kundskab eller oplysning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 5 (1957), s Nørgaard, Ellen m.fl.: Børn, skole, UP gennem 50 år. I: Unge Pædagoger. Årg. 50, nr. 7 (1989), s Nørgaard, Ellen: Kundskaber eller opdragelse - kundskaber og opdragelse. I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Kundskaber, nyttige eller grundlæggende. I: Unge Pædagoger. Årg. 48, nr. 8 (1987), s Nørgaard, Ellen: Nogle synspunkter på forholdet mellem skolens differentiering og samfundsudvikling. I: Lærerkursus 1975 (videreuddannelse for folkeskolelærere). Kbh Bd. 4 s Nørgaard, Ellen: Tugt og dannelse. Tre historier fra kulturkampens arena. Kbh s Olsen, Lars: Den sociale mobilitet er gået i stå: I: Ugebrevet A , nr. 24, s ; Socialrådgiveren. Nr. 13 (2006), s Paludan, Charlotte: Fra kampen mod Balles lærebog til aktuel international modbevægelse. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2007, nr. 2, s Papadopaulos, George S.: Comprehensive Schooling in Denmark. An International Perspective. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Rasmussen, Palle: Fra dispution til supervision. Universitetspædagogik i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1995, nr. 4, s Rasmussen, Palle: Socialdemokratiets uddannelsespolitik i efterkrigstiden - med udviklingen i England som eksempel. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Rerup, Lorenz: Skole og mindretal. I: Uddannelseshistorie. 1991, s

5 1244 Rifbjerg, Sofie: Træk af den moderne opdragelses historie. 2. udg. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1245 Ry Nielsen, Jens Carl: Social oprindelse og skolekarakterer. En sammenlignende analyse af studenterårgange 1957 og Kbh s. (Nyt fra samfundsvidenskaberne; 18) 1246 Rømer, Martin: Amsterdam og uddannelse. Uddannelsespolitik i EU - fra begyndelsen til nu. I: Folkeskolen. Årg. 115, nr. 19/20 (1998), s Saugsted Gabrielsen, Tone: Hvad skal vi med de praktiske fag i skolen? En historisk belysning af, hvordan vor kulturs teori/praksis dualisme har påvirket vor samfunds- og skoleudvikling. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1248 Saugsted Gabrielsen, Tone: Hvor kommer de praktiske fag fra? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), s Schou, Lotte Rahbek: Fag og helhed. En tredie vej. I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65- årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Shine, Norman: Skoleforhold og børnebøger i Danmark fra reformationen til år I: Børn og Bøger. Årg. 29 (1976), s Skole som i gamle dage. Red. Nikolaj Lindegaard Helms og Karina Bruun Houg. Sorø s. (Kulturkørekort klasse) 1252 Skolehistorisk materialesamling. Udg. Institut for Dansk Skolehistorie, Danmarks Lærerhøjskole. 2. udg. Kbh s. [1. udg.: Materiale til disciplinen. Den danske skoles udvikling og aktuelle situation (1983)] 1253 Skov, Poul: Værdinormer om skolen. Analyse af konfliktmuligheder og mulige udviklingslinjer i skolen ud fra empiriske undersøgelser. Kbh.; Lund s. (Studia psychologica et paedagogica, Series altera; 67) 1254 Skovgaard-Petersen, Vagn: Barnets århundrede - i kikkert og spejl. Afskedsforelæsning på Danmarks Lærerhøjskole (DLH) den 30. august I: Uddannelseshistorie. 1999, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Dygtighed og dannelse. Refleksioner over grundbegreber i skolens historie. I: Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harboes 70-års dag. Red. Knud Tveit. Oslo s. (Rapport; 2:1997); s Skovgaard-Petersen, Vagn: Forty Years of Research into the History of Education in Denmark. I: Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 41, nr. 3-4 (1997), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Historiske strejf - fra Johann Basedow til Holger Knudsen. I: Folkeskolen. Årg. 105 (1988), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Lighed i skolen. Mulighed eller illusion? I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Om dannelse, fag og sammenhæng. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 129 (1990), s Skovgaard-Petersen, Vagn: På tværs af traditioner. Kættere i dansk skolepolitik. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Skole- og uddannelseshistorie. En status. Forsøg på et overblik. I: Uddannelseshistorie. 1992, s Skovmand, Roar/Annalise Børresen: Skolehistorisk prisopgave. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Skovmand, Roar: Skolehistorien. Et forsømt område. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Skyum-Nielsen, Peder: Arveguldet. Danskernes værdier. 2. udg. Odense s Sondrup Andersen, Dorthe: Den humanistiske skolekomedie i Danmark. Odense s. (Odense University studies in literature; 13) 1266 Stærfeldt, Erik: Danskernes livsformer er rundet af socialiserende velfærdsinstitutioner. I: Vera. Nr. 49 (2009), s Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år - Undervisningsministeriet Kbh s Villien, Karin: Begynderundervisningens særlige pædagogik. Blev båret af og bæres stadig af stærke kvinder. I: Skolestart. Årg. 23, nr. 3 (1993), s

6 1269 Warming, Christian: Skolen gennem 1000 år. Århus s. [en generel skolehistorisk oversigt med eksempelmateriale fra Den Gamle By, der henvender sig til gymnasieelever og lærere] 1270 Wiborg, Susanne: Socialdemokrati og skolepolitik: et komparativt perspektiv. I: Uddannelseshistorie. 2008, s Wiborg, Susanne: Velfærdsstaten under pres? Konsekvenser for uddannelserne. I: Uddannelseshistorie. 2006, s Wivel, Peter: Slaveanstalten. Skolens farlige forhistorie. Kbh s. (Høst s debatbog; 6) 1273 Wulff, Bertha: Tidehverv og personligheder i opdragelsens historie. 4. udg. Kbh s. [1. udg. 1950] 1274 Øhrgaard, Per: Almendannelsens historiske og aktuelle situation. I: Sproglæreren. Årg. 15, nr. 1 (1984), s Ørum, Bente og Torben Fridberg: Boys and girls in the Danish secondary school in this century. I: Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 17, nr. 1 (1973), s Aabenhus, Jørgen: Henne i skolen. Frederiksberg s. (I gamle dage (Dansklærerforening); 2) Perioden indtil Bredsdorff, Thomas. Student power Holberg s ideas on education. I: Orbis litterarum. Vol. 58, nr. 1 (2003), s Brier, Gunnar: Kristendom og skolegang fra Peder Palladius til Christian 6. I: Folkeskolen. Årg. 74 (1957), s Dahlerup, Troels: Den folkelige danmarkshistories fødsel. I: Skalk. 1986, nr. 6, s [om undervisning og læsefærdighed i 1600-tallet] 1280 Glebe-Møller, Jens: Fromhed styrker rigerne. Skole- og kirkepolitik under Christian IV. I: Christian IVs verden. Red. Svend Ellehøj. Kbh s.; s Glenthøj, Rasmus: Portal til den nationale skole i Danmark. Laurits Engelstoft om opdragelse til Almenaand og Fædrelandskjærlighed. I: Uddannelseshistorie. 2005, s Jørgensen, Aage: Peder Hegelund and Danish school drama. I: Aage Jørgensen: Idyll and abyss. Essays on Danish litterature and theater. Århus, Seattle s.; s Kjærgaard, Helge: Tugt og formaning. Nogle 200 år gamle tanker om børneopdragelse. I: Folkeskolen. Årg. 69 (1952), s Lauridsen, John T.: Blæs i bøssen! Fundraising på Christian 4.s tid. I: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Årg. 9, nr. 2 (1994), s [hvordan Chr. IV skaffede midler til sine uddannelsesinstitutioner] 1285 Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca En diplomatarisk udgave af GkS 794,2. Udg. Leif Stedstrup. Kbh bd. (869 s.) 1286 Risberg Eskildsen, Kasper: Én videnskab for kongen. Den ældre Enevældes lærdomsreformer & skabelsen af den danske oplysning. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Smith, Ning og Signild Vallgårda: Flittig og lydig. Om de krav, der blev formuleret til arbejdskraften i anden halvdel af tallet. I: 10 års kritisk historieforskning. Red. Ning Smith og Johannes Thomsen. Kbh s.; s Thomassen, Jesper: Kirke- og skoleforvaltningen. I: Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie Red. Ole Degn. Kbh s.; s Vincula Petri. En dansk Skolekomedie fra omkring Udg. Johs. Brøndum- Nielsen. Kbh s. (Universitets- Jubilæets Danske Samfund. Skriftserie; 455) 1290 Vore bedsteforældres tid. Red. Erik Kjærsgaard. Kbh s.; s Zeeberg, Peter: Stephanius»Colloquia familiaria«(københavn 1634) og den humanistiske skolekollokvie-genre. I: Museum Tusculanum. Nr. 48/51 (1982), s Perioden Arbejderkultur Red. Gunhild Agger og Anker Gemzøe. Kbh s.; s Betænkning til Dupont, Otto Jensen og Jørgen Jørgensens forslag af 4. januar 1955 om den udelte skole. I: Folketingstidende 66

7 1955/56, tillæg A, sp Betænkning vedr. de store fødselsårgange med særligt henblik på uddannelsesområdet. Kbh s. (Betænkning; 143) 1295 Billgren, Poul: Da den nye opdragelse var ny. Tilbageblik på de to tvillingområder skolen og børneforsorgen i epoken I: Børnesagens Tidende. Årg. 56 (1961), s Christensen, Rikke: Aspekter vedrørende undervisningen af de tyske flygtninge i Danmark i årene Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Coninck-Smith, Ning de: A History of School Detention, or The Little Confinement. A Contribution to the History of Truancy in Denmark from 1875 to ca I: Discipline, moral regulation, and schooling. A social history. Red. Kate Rousmaniere, Kari Dehli og Ning de Coninck-Smith. New York s. (Studies in the history of education; 4) (Garland reference library of social science; 944); s Coninck-Smith, Ning de: Family strategies and schooling. Denmark Odense s. (Working Paper; 11. Child and youth culture) 1299 Coninck-Smith, Ning de: Internatet og skolens historie. Eller den»lille indespærring«. Et bidrag til skulkeriets historie i Danmark ca. I: Takten, takten, pass på takten. Studier i den offentlige oppdragelsens historie. Red. Petter Aasen og Alfred Oftedal Telhaug. Oslo s.; s ; også trykt i Ning de Conick-Smith: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Århus s.; s Dybdahl, Vagn: Det nye samfund på vej Kbh s. (Dansk socialhistorie; 5); s Elleby, Jens Filt: Socialisering: Uniformering og Ensretning. De Konservative i Odenses holdningsdannelse inden for Social forsorg: Bekæmpelse af arbejdsløshed: Skoleog Boligpolitik: Utrykt speciale, Syddansk Universitet, Gonon, Philipp: The German concept of Bildung and schools in the 19th century. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 15, nr. 2 (1995), s Haue, Harry: Folkelig og akademisk almendannelse I: Velfærd og folkeoplysning. Red. Søren Eigaard. Odense s.; s Havrehed, Henrik: De tyske flygtninge i Danmark Odense s.; s [skole, oplysning] 1305 Jonas, Kurt: Tyske stile. I: Siden Saxo. Årg. 5 (1988), s [skoleforhold i tyske flygtningelejre i Danmark ] 1306 Karlshøj, Else: Da skolebilledet væltede. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s [perioden ] 1307 Kjær, Holger: Dansk skolepolitik og mindretalsret. Fra Jacob Appel til Jørgen Jørgensen. Fredericia s Kjær, Holger: Ude af kurs. Jacob Appels mindretalspolitik og dansk skolelovgivning i dag. I: Friskolebladet. Årg. 71 (1974), s , 41-47; Dansk Udsyn. Årg. 53 (1973), s Kruchow, Chresten: Socialdemokratiet og enhedsskoletanken omkring århundredeskiftet. I: Skole for folket? Skole - skolebevægelse - socialdemokratiet i Skandinavien. Red. Karen Borgnakke m.fl. Kbh s. (Unge Pædagogers pædagogiske serie; A 21/22); s Larsen, Helge: Uddannelsespolitik efter systemskiftet ( ). I: Om Danmarks historie Festskrift til Tage Kaarsted. Odense s.; s Markussen, Ingrid: Støvletramp og skolegang. I: Folkeskolen. Årg. 112 (1995), s. 4-6 [besættelsesårene ramte de danske skoler meget forskelligt] 1311 Mauritzen, Brian: Sådan var det dengang Skolen. Kbh s Nissen, Gunhild: Fra dannelsesdiskussionen i 1830 ernes og 1840 ernes skoledebat. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Nørgaard, Ellen: New education in Denmark between the wars. I: History of Education. Vol. 20, nr. 1 (1991), s Nørgaard, Ellen: Socialpædagogisk. Hvad betød specialpædagogik i 1940? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38, nr. 1 (1990), s Priemé, Hans:»De kom, så og lærte«. Fire pædagoger på besøg i USA før I: Uddannelseshistorie. 1991, s [Hanna 67

8 Adler, Kirstine Frederiksen, Kristen Rovsing, Carl Johan Fogh] 1316 Skovgaard-Petersen, Vagn: Den politiske drøftelse af forbindelsen mellem almueskolen og den lærde skole. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Towards an Education Policy in Denmark. Danish education planning in the nineteen forties. I: Scandinavian Journal of History. 1981, s Sørensen, Carsten: Hans Scherfig og skoledebatten i 30 rne. Et forsøg på at indplacere Hans Scherfigs to romaner - Den forsvundne fuldmægtig og Det forsømte forår - i skoledebatten i 30 rne. Utrykt speciale, Aalborg Universitetscenter, Willumsen, Birthe: Karen Kirstine - et hjælpeskolebarn I: Helsingør Stiftsbog. 1981, s Perioden Ahm, Jens: Debatten der lod vente på sig. Fra 20 års deltagelse i uddannelsesdebatten. Århus s Betænkning om de private skolers økonomi. En vurdering af de bygningsmæssige forhold. Kbh s. (Betænkning; 1013) 1322 Betænkning om den matematisknaturvidenskabelige uddannelses karakter og omfang. Kbh s. (Betænkning; 225) 1323 Betænkning om systemeksport inden for uddannelsessektoren. Kbh s. (Betænkning; 1012) 1324 Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn. Kbh s., bilag (Betænkning; 1322) 1325 Betænkning vedr. forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen. Kbh s. (Betænkning; 407) 1326 Betænkning vedr. international ungdomsudveksling. Kbh s. (Betænkning; 645) 1327 Bevægelser inden for uddannelsessystemet i perioden Overgange, fuldførelser og afbrud. Kbh , 93 s. (Uddannelsesstatistik) 1328 Boyhus, Else-Marie: Skolehistorie er også en museumsopgave. Lolland-Falsters Stiftsmuseums skolehistoriske undersøgelse I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Coninck-Smith, Ning: Uddannelseseksplosion og nye elevkarakterer. Et essay om debatten i Sverige og Danmark ca. I: Historien, barnen och barndomarna. Red. J. Lind. Linköping 2009, 438 s.; s Dalsgaard, Ove E.: Kommunal uddannelsespolitik i en opbrudstid. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Dam, Ole: Først ved starten af en politisk-pædagogisk udvikling. I: Tidens Skole. Årg. 80, nr. 13 (1978), s. 2-4 [den uddannelsespolitiske udvikling i 1960 erne] 1332 De uddannelsessøgendes indkomstforhold I: Statistiske Efterretninger. Årg. 72 (1980), A 38, s De unges vej gennem uddannelsessystemet. Uddannelsesprofiler Kbh s. (Statistiske analyser af uddannelserne; 8:2001) 1334 Elbro, Carsten: Debat og indsigt 1982 til I: Dansk audiologopædi. Årg. 43, nr. 4 (2007), s [gennemgang af de sidste 25 års teorier om læseprocessen] 1335 Elbæk, Uffe: Kaospilot. En personlig beretning om en skole, en uddannelse og et miljø. Århus s En undersøgelse af en gruppe unges uddannelses- og beskæftigelsessituation i Århus amt. Højbjerg , 4 s Engel, Jens: Træk af opdragelse og uddannelse i Danmark i et tal- og tidsperspektiv - ved tærsklen til et nyt årtusinde. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 4, s Farmand, Frede: Mesteren fra Tvind. Historien om lærergruppens revolution. Auning s Fransen, Peter: Ungdomsfængsel dømt til opdragelse på ubestemt tid. Et element i 1950 ernes diskussion om straffelovsrevisionen. I: Samfundsplanlægning i 1950 erne. Tradition eller tilløb? Red. Else Hansen og Leon Jespersen. (Administrationshistoriske Studier; 17). Kbh s.; s Frederiksen, Vagn og Peter Møller Sørensen: Ungdom, uddannelse og fritid. 68

9 Kbh s. (Uddannelse og Samfund) 1341 Fridberg, Torben og Carl Nørregaard: Uddannelsernes formidling af den sociale arv. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 35) 1342 Geertsen, Leif og Liselotte Taarup: Differentiering i skolen. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1343 Gjelstrup, Ejnar: Veje til livslang uddannelse. Studier over modeller for eller tilbud om uddannelse for alle livet igennem. Esbjerg bd Gleerup, Jørgen: Uddannelsespolitiske tilløb. Om uddannelse og kultur fra 1968 til I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s , Goldschmidt, Ernst: U90 - et barn af 70erne. I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s Hansen, Berrit: Dannelsen af CVU er. Den politiske proces 1998 til 2002 centralt og decentralt. Baggrund 1965 til 1998 og formål. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Hansen, Christian: Uddannelse som produktionsfaktor. Formelle uddannelsers betydning for økonomien i 1980 erne. Aabenraa s Hansen, Erik Jørgen og Erling Jørgensen: Ungdomsundersøgelsen. Nogle foreløbige resultater vedrørende den årige ungdoms uddannelsesvilkår. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 7) 1349 Hansen, Erik Jørgen, Else Marie Sejer Larsen og Gunhild Nissen: Et nyt CUR? I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Hansen, Erik Jørgen, Inge Mærkedahl og Michael Schwedler: Uddannelsessystemet og fremtidens beskæftigelsesstruktur. Kbh s. (Publikation. Socialforskningsinstituttet; 121) 1351 Hansen, Erik Jørgen: Afgangen fra skolesystemet før det 11. skoleår. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Meddelelse; 6) 1352 Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen og de højere uddannelser. I: Tidens Stemme. Årg. 38, nr. 7 (1983), s Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen og de højere uddannelser. Kbh s. (Socialforskningsinstituttets pjece; 13) 1354 Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen, bondestanden og skoleeksaminerne. Nogle træk af det danske skolesystems selektive virkning. I: Økonomi og Politik. Årg. 40 (1966), s Hansen, Erik Jørgen: De åriges uddannelsessituation Kbh bd. (Socialforskningsinstituttet. Publikationer; 31 og 47) Hansen, Erik Jørgen: Historien om restgruppen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2002, nr. 2, s [restgruppen, som aldrig får nogen uddannelse, ] 1357 Hansen, Erik Jørgen: Historien om restgruppen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2002, nr. 2, s [restgruppen, som aldrig får nogen uddannelse, ] 1358 Hansen, Erik Jørgen: Hvem bryder den sociale arv? Ungdomsforløbsundersøgelsens afsluttende rapport. Kbh bd. (Publikation. Socialforskningsinstituttet; 112) 1359 Hansen, Erik Jørgen: Lighedsproblemet i den danske uddannelsesstruktur. Kbh s. (Socialforskningsinstituttets småtryk; 2) 1360 Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsesforhold i Danmark. Kbh s Haue, Harry: Almendannelse og 2005-reformen. Odense s Haue, Harry: En socialdemokratisk fiasko. Skole- og uddannelsespolitik i 1970erne. I: Arbejderhistorie. 2009, nr. 2, s Helveg Petersen, K. og Poul Erik Jensen: Skolen og udviklingen. Kbh s Helveg Petersen, K.: Tendenser i udviklingen af uddannelserne. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 25 (1977), s , Helveg Petersen, K.: Uddannelsesreform. I international belysning. Vejle s Himmelstrup, Kaj: Den sabeltandede undervisningsplan. Kbh s Hougaard, Ruth: Skolestart er andet og mere end samordning. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 1 (1988), s Hummeluhr, Niels: Omkring Frederiksholm Kanal I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Højlund, Niels: Uddannelsesdebat og tidsånd I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 69

10 (1993), s. 7-10, Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler. Betænkning. Kbh s. (Betænkning; 1079) 1371 Jensen, Knud m.fl.: Alternativ undervisning. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Jordansen, Kr.: U90. Historiske forudsætninger og bærende idégrundlag. Præsteforeningens Blad. Årg. 68 (1978), s Jørgensen, Chr.: Hovedtræk i nordiske undervisningsplaner. I: Folkeskolen. Årg. 88 (1971), s Kampmann, Tage: En pædagogisk æra er forbi. I: Folkeskolen. Årg. 98 (1981), s [de sidste faginspektører pensioneres] 1375 Kjær Ottzen, Inger: Fotoudstilling i Tårnby. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Kragh-Müller, C.C.: I morgen er det for sent. Ny udg. Kbh s. [1. udg. 1963] 1377 Kristensen, Hans Jørgen: 15 år rundt om en skolelov - og frem. I: Pædagogisk Orientering. 2004, nr. 4, s [gennemgang af de sidste 15 års pædagogiske historie set igennem Pædagogisk Orientering] 1378 Kristjánsdóttir, Bergthóra S. og Lene Timm: Tvetunget uddannelsespolitik. Dokumentation af etnisk ulighed i folkeskolen. Frederiksberg s. [de seneste 30 års uddannelsespolitik på dette område] 1379 Kyrre, Hans: Vor skole. Dens liv og love. 9. opl. Kbh s. [1. udg. 1933] 1380 Langager, Søren Christian: Ungdomsuddannelserne under forandring. Kbh s Mathiesen, Anders og Henning Salling Olesen: Skolereformer og uddannelsesøkonomi. Roskilde s Mathiesen, Anders: Restgruppen - hovedproblemet for en demokratisk uddannelsespolitik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Mathiesen, Anders: Sorteringsskolen. Nogle bidrag til den uddannelsespolitiske diskussion om 12 års enhedsskole og universitetscentre Roskilde s. (Tema. Uddannelse) 1384 Mathiesen, Anders: Uddannelse og den økonomiske udvikling. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Mathiesen, Anders: Uddannelsespolitikken, uddannelsesfordelingen og arbejdsmarkedet. Kbh s. (Arbejdsnotat; 4) 1386 Matthiessen, P.C.: Befolkningsudviklingen og uddannelsessektoren. I: Uddannelse. Årg. 10 (1977), s Michelsen, Kai: Venstres og Socialdemokratiets skoledebat i 1970 erne. Formålsformulering, differentiering og evaluering. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Munk, Anders: Oplyst demokrati. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Møller, Anne: Skolepolitik og velfærdsstat. En historisk undersøgelse af dansk skolepolitik i 1960 erne og 1970 erne set i lyset af velfærdsstatslige målsætninger. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Møller, Jes Fabricius: På sejrens vej. Historien om Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen. Kbh s Nissen, Gunhild: Fra blå drømme til grå virkelighed. Nogle betragtninger over udviklingen i den danske skoleverden siden I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s Nørgaard, Ellen: Centrale begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s Nørgaard, Ellen: De årige i pressen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Klassekvotient i pressen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29 (1981), s Nørgaard, Ellen: Lidt om et halvt år og en bortvisning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s Nørgaard, Ellen: Nogle centrale begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29 (1981), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Lidt om skoledebatten i efteråret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Lidt om ungdomsuddannelser og ungdomsarbejdsløshed - nok engang. I: Dansk Pædagogisk 70

11 Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Nogle begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 32 (1984), s Nørgaard, Ellen: Verdenskongres om uddannelsesforskning. I: Uddannelseshistorie. 1986, s Odde, Erik: Fremmedsprogede elever i danske skoler. Kbh s Olesen, Dorte: Deltagelse på uddannelsestrin Kbh s. (Uddannelsesanalyser. Undervisningsministeriets Økonomisk-statistiske Konsulent; 1:1975) 1403 Pedersen, Poul Ove: Uddannelsessystemet i regional belysning. I: Folk og Forskning. 1979, nr. 2/3, s Petersen, Tom Erik: Uddannelsessøgendes indkomstforhold. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Pilegaard, Torben: Danskernes læseregne-færdigheder. I: AKF-nyt. 2000, nr. 4, s Rahbek, Birgitte: Da arbejdskraften blev til mennesker. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s [om undervisning af indvandrerbørn] 1407 Rasmussen, Jens: Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, profession, pædagogik. Kbh s. [bl.a. skolereformer ] 1408 Rasmussen, Palle: Uddannelse og samfund. Kritiske analyser Aalborg s Schmidt, Erik Ib: U90. Baggrund og perspektiver. I: Pædagogik. Årg. 10, nr. 1 (1980), s Schultz Hansen, Inger: Centre for Videregående Uddannelse CVU. I: Uddannelseshistorie. 2001, s Simonsen, Birgitte: Dansk uddannelsespolitik og planlægning. Roskilde s. (Tema: uddannelse) 1412 Skolen i klassesamfundet. Red. Palle Rasmussen. Kbh s Skolen som brobygger mellem almue og elite. I: Folkeskolen. Årg. 93 (1976), s Skolestart. I.-II. Delbetænkning afgivet af det nedsatte udvalg vedr. samvirke mellem hjem, førskole, skole og fritidsforanstaltninger for børn i alderen 5-8 år. Kbh , 67 s. (Betænkning; 789, 853) 1415 Skov, Poul: Tid til undervisningen og - tid til eleverne. I: Uddannelse. Årg. 19 (1986), s [i løbet af 25 år er undervisningstiden i klasse reduceret med ca. 20 %] 1416 Skov, Poul: Udviklingen går mod enhedsskole. I: Uddannelse. Årg. 14 (1981), s Skov, Poul: Unges fremtid. Meget afgøres tidligt. Erfaringer fra en forløbsundersøgelse. Kbh s. (DPI; 20:1998) 1418 Sødring Jensen, Sven: En historie om tværfaglighed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Telhaug, Alfred O. og Rolf Th. Tønnesen: Dansk Utdannelsespolitikk under Bertel Haarder. Dansk nyliberalistisk og nykonservativ utdanningspolitikk fra 1982 til Oslo s Telhaug, Alfred Oftedal, Odd Asbjørn Mediås og Petter Aasen: Fra fellesskap til individualisme? Utdanning som nasjonbygging i skandinavisk perspektiv. I: Uddannelseshistorie. 2002, s Thomsen, Ole B.: Some aspects of education in Denmark. Published for the Ontario Institute for Studies in Education. Toronto s. (Peter Sandiford Memorial Lectures; 1) 1422 Tjørnehøj, Henning: Uddannelse, arbejde og klassedeling. Kbh s Togeby, Lise: Indoktrineringsdebattens historie. Kampen for»at sikre demokrati, åndsfrihed og tolerance i skolen«. I: Dansk Udsyn. Årg. 56 (1976), s U90. Samlet uddannelsesplanlægning frem til 90 erne. Kbh bd. (570 s.) 1425 Uddannelse i Danmark: fra barn til voksen. Red. K. Helveg Petersen og Finn Jolander. Kbh spalter 1426 Undervisning og uddannelser. En redegørelse fra kontaktudvalget vedr. undervisningsspørgsmål. Kbh s. (Betænkning; 453) 1427 Unge og uddannelse. Oversigt over undersøgelser af unges uddannelsessituation i Danmark Red. Annette Kragh Rasmussen, Rona Petersen og Pierre Topaz. Kbh s. (Den røde serie; 2) [1. udg. 1977] 1428 Vestager, Margrethe: Ansvarlighed og uddannelse. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 7 71

12 (1998), s Wingender, Nete Balslev: Skolehistorie på museerne. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Winther-Jensen, Thyge: Dansk uddannelsespolitik og reformarbejde i 80 erne. I: Education in a Single Europe. Red. Colin Brock & Witold Tulasiewicz. London og New York s.; s Ørum, Bente: Fra skole til erhverv. En beskrivelse af en generation unge. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Meddelelser; 7) 1432 Ørum, Bente: Samspillet mellem social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet efter 7. klasse. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 20) 1433 Østergaard-Nielsen, Martin: Når demokratiet slår hårdt. En bog om Tvind-sagen. Kbh s Køn, opdragelse og uddannelse 1434 Bech, Anna Grethe: Piger i gymnasiet i 100 år. I: Kvinden & samfundet. Årg. 119, nr. 3 (2003), s ; Gymnasieskolen. Årg. 86, nr. 3 (2003), s [de to første kvindelige studenter fra Aarhus Katedralskole i 1906, Ingeborg Brix og Else Bentzon] 1435 Betænkning vedr. kvinders uddannelsesproblemer. Kbh s. (Betænkning; 504) 1436 Conrad, Joan: Gik piger i skole? Et bidrag til en anden skolehistorie. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Drotner, Kirsten: Piger og ungdomskultur. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Hilden, Adda: Da kvinder lærte at lære. I: Fortid og Nutid. Bd. 34 (1987), s [pigeskolevæsen i København ] 1439 Hilden, Adda: Samfund og skole. I: Adda Hilden: Skal jeg sætte min datter i skole? Pigeopdragelse i Århus s.; s Jacobsen, Helle: Hvordan står det til med ligestillingen på undervisnings- og forskningsområdet i Danmark? Statusrapport Kbh s Jacobsen, Helle: Oversigt over forsknings- og udviklingsarbejder vedrørende køn og uddannelse. I: Nyt om uddannelsesforskning. Årg. 2, nr. 4 (1982), s Kall, Susanne Richardt, Helle Kappel Kjær og Karen Kolding: Gymnasiepiger Århus s Knudsen, Susanne: Piger, kvinder og skolegang. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie fra 1600 til Red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen. Kbh. 1984; bd. 2 s Kristensen, Lene: Den eksamensberettigede pigeskole i Danmark En undersøgelse af den danske pigeskoles kønsideologi og pigeskolens indplacering i samfund og skolesystem. Med særlig vægt på perioden Utrykt speciale, Odense Universitet, Kruse, Anne-Mette: Hvorfor pigeklasser? Debatten i dag. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Kruse, Anne-Mette: Pigeskole eller fællesskole? Debatten omkring århundredskiftet. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Kvinder og uddannelse. I: Forum for Kvindeforskning. Årg. 3. nr. 4 (1983), s [temanr.] 1448 Larsen, Kirsten: Fra klassekamp til ligestilling. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Lund, Kirsten: En med hughammeren! I: Bixen. Årg. 15, nr. 1 (1986), s [sammenholdning af nogle kvinders skoleerindringer fra 1960 erne med nogle ældre og en ny definition af disciplin-begrebet] 1450 Markussen, Ingrid: Hensynet til piger i den reventlowske skolepolitik. I: Kvinder, køn & forskning. Årg. 2, nr. 3 (1993), s Mogensen, Annegrete: Fra drengeskole til pigeskole? - en analyse af debatter om køn i gymnasieskolen omkring 1903 og Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nielsen, Lotte: Pigeliv fra 40 erne til 80 erne. I: Bixen. Årg. 15, nr. 2 (1986), s

13 1453 Olesen, Bodil: Studinernes århundrede. I: Årbog for Kvindemuseet. 2003, s [kvindelige elever i den danske gymnasieskole gennem 100 år] 1454 Pigeopdragelse - pigeliv. Red. Jette Drastrup. Gadstrup s. [delvist genoptryk af Forum for kvindeforskning nr. 1, 1. årg. 1981, og særnr. 1:1981] 1455 Pigeopdragelse. Med bidrag af Mette Winge m.fl. Roskilde s. (Forum for kvindeforskning. Temanummer) 1456 Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s Possing, Birgitte: Fru Bittermandels Spøgelse Fordrevet. Om de nye pigeskoler i 1700-tallet. I: Digternes Paryk. Studier i 1700-tallet. Festskrift til Thomas Bredsdorff. Red. Marianne Alenius m.fl. Kbh s.; s Possing, Birgitte: Lysten til at lære - læren for livet. Kvindefrigørelse gennem uddannelse. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s [gennemgang af hvordan de danske kvinder fik frihed til at uddanne sig] 1459 Rasmussen, Erik: Lighedsbegreber. Kbh s. (Berlingske leksikonbibliotek; 157) [begrebet lighed både historisk og i nutidig samfundsdebat] 1460 Reisby, Kirsten: Piger i skolen - nu og i fremtiden. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Schwartz, Bente: 10 år med ligestilling i folkeskolen. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Scott Sørensen, Anne: Veje til fremtiden. Piger (og drenge) efter skolen. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Winge, Mette:»Den Kunst at blive en god Pige, Hustru, Moder og Huusmoder«. Om pigelæsning og pigeopdragelse i Danmark til ca Kbh s Winge, Mette: Den søde pige. I: Forum for kvindeforskning. Årg. 1, nr. 1 (1981), s [Lis Byrdal: Kære unge pige (1952)] Årsoversigter 1465 Rasmussen, Victor: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s ; 1969, s ; 1970, s Nissen, Gunhild: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s ; 1972, s ; 1973, s ; 1974, s ; 1976, s Nørgaard, Ellen: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1979, s ; 1980, s ; 1981, s ; 1982, s ; 1983, s ; 1984, s Blaksteen, M.: Skolen i årets løb [ ]. I: Uddannelseshistorie. 1987, s ; 1988, s ; 1989, s ; 1990, s ; 1992, s ; 1993, s ; 1994, s ; 1995, s ; 1996, s ; 1997, s Holm-Larsen, Signe: Skolen i årets løb [ ]. I: Uddannelseshistorie. 1998, s ; 1999, s ; 2000, s ; 2001, s ; 2002, s ; 2003, s ; 2004, s ; 2005, s ; 2006, s ; 2007, s ; 2008, s ; 2009, s Pædagogiske foreninger, skolemuseer mv Andersson, Håkan: Skole och lärare i nordismens tjänst. De nordiska skolmöterna I: Utbildningshistoria. 1989, s (= Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Årg. 69, vol. 163 (1989), s Biering-Sørensen, J.: Den skolehistoriske samling på Vordingborg statsseminarium. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Coninck-Smith, Ning de: Skolejubilæ(e)rne. Et bidrag til skolejubilæernes historie. I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), s Degnbol, Lejf: Skolehistoriske udstillinger i Frederiksværk og Helsinge. I: Uddannelseshistorie. 1993, s Hvidtfeldt, Johan: Dansk Historisk 73

14 Fællesforenings skolehistoriske udvalg (med cirkulære). I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Rønne, Karl: Besøg på landsarkivets skolehistoriske udstilling I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Ti år. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Vandkær, Viggo Thomsen: Billedsamling på Mosbjerg Centralskole. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s Østergård, Peter: Skolehistorisk samling på Korshøjskolen i Harridslev. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Danmarks Pædagogiske Bibliotek (Statens Pædagogiske Studiesamling) 1479 Glenstrup, Christian: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Pædagogisk information gennem 100 år. I: Uddannelse. Årg. 20 (1987), s Hellner, Robert: Dansk Skolemuseum, Statens Pædagogiske Studiesamling, Danmarks Pædagogiske Bibliotek marts Kbh s Hellner, Robert: En bogekspert bliver voksen. I: Folkeskolen. Årg. 85 (1968), s Indstilling vedrørende den skolehistoriske samling på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Kbh s., bilag 1483 Johansen, Albert: Det begyndte på skolens loft. I: Folkeskolen. Årg. 104 (1987), s [Danmarks Pædagogiske Bibliotek 100 år] 1484 Müller, Poul: Statens Pædagogiske Studiesamling marts Kbh s. [særtryk af: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 10 (1962), s ] 1485 Müller, Poul: Statens pædagogiske Studiesamling. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Danmarks Pædagogiske Bibliotek Museum - studiesamling - bibliotek - i hundrede år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 35 (1987), s Statens Pædagogiske Studiesamling fylder 75 år. I: Folkeskolen. Årg. 79 (1962), s Statens Pædagogiske Studiesamlings 75 års jubilæum. I: Den Danske Realskole. Årg. 64 (1962), s Danmarks Pædagogiske Institut 1489 Betænkning ang. oprettelse af et pædagogisk institut. Kbh s Danmarks Pædagogiske Institut Kbh s. (Rapport fra Danmarks Pædagogiske Institut; 15) 1491 Danmarks Pædagogiske Institut Red. Inge M. Bryderup. Kbh s. [litteraturoversigt s ] 1492 Florander, Jesper: Fra stavelister til informationsteknologi. 30 års pædagogisk forskningsarbejde. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Ljungstrøm, Claus: En kritisk skitse over Danmarks pædagogiske Instituts tidligere arbejder. Kbh s. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1494 Gregersen, Torben: Dansk Pædagogisk Tidsskrift bli r 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Nørgaard, Ellen: Dengang Dansk Pædagogisk Tidsskrift blev til. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2003, nr. 2, s Gyldendals pædagogiske Bibliotek 1496 Gregersen, Torben: Gyldendals pædagogiske Bibliotek. 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Pædagogisk Manifestgruppe 1497 Pædagogisk manifest Debatten omkring Pædagogisk Manifestgruppens skrifter s. [avis- og tidsskriftartikler] Det Pædagogiske Selskab 1498 Boisen, Bent: Til opdragelsens og undervisningens fremme. En 150-årig fejret. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Et hanegal. Om skolen uden mure. Red. Leo Bresson m.fl. Frederikshavn s Petersen, Ole Peter: I Pædagogisk Selskab. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s

15 1501 Skovgaard-Petersen, Vagn: 150 år med Det pædagogiske Selskab. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Det Pædagogiske Selskab fylder 150 år. I: Gymnasieskolen. Årg. 53 (1970), s Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 1503 Hellner, Robert: Selskabet for Dansk Skolehistorie. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Hellner, Robert: Selskabets 30 årsmøder I: Uddannelseshistorie. 1995, s Nørr, Erik: Vagn er med i det hele. Formænd, bestyrelser og redaktører i Selskabet for Dansk Skolehistorie I: Institut Selskab Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Red. Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. Kbh s.; s Pædagogisk Landsforening for Orientering (PLO) 1506 Kristensen, Hans Jørgen: PLO - en faglig forening. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Kristensen, Hans Jørgen: PLO og skolen i 25 år - og i fremtiden? I: Pædagogisk Orientering. 1990, nr. 1, s [PLO stiftet december 1964] 1508 Kristensen, Hans Jørgen: PLO og skolen i 25 år - og i fremtiden? I: Pædagogisk Orientering. 2004, nr. 4, s Undervisere for Tosprogede Elever 1509 Søgaard Thomsen, Ulla: 25 år på øretævernes holdeplads s. Roskilde Realskoleforening 1510 Christiansen, Grethe: Roskilde Realskoleforenings historie Roskilde s. Uni-C 1511 På forkant i 40 år. Jubilæum Red. Hans Ole Aagaard m.fl s. Historisk Selskab for Handicap og Samfund 1512 Ellehammer Andersen, Svend: Historisk Selskab for Handicap og Samfund - baggrund og forløb. I: Skolepsykologi. Årg. 26, nr. 1 (1989), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Historisk Selskab for Handicap og Samfund. I: Uddannelseshistorie , s Udvalget for sikring af skolehistorisk materiale 1514 Skovgaard-Petersen, Vagn: Udvalget for sikring af skolehistorisk materiale. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s ; 1970, s. 140 Dansk Skolemuseum 1515 Glenstrup, Christian og Vagn Skovgaard-Petersen: Dansk Skolemuseum - og pædagogisk studiesamling. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Grinder-Hansen, Keld: Dansk Skolemuseum [ I: Uddannelseshistorie. 1997, s ; 1998, s ; 1999, s ; 2000, s ; 2001, s ; 2002, s ; 2003, s ; 2004, s ; 2005, s Grinder-Hansen, Keld: Dansk Skolemuseum materialesamling og museum. I: Institut Selskab Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Red. Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. Kbh s.; s Priemé, Hans: Rådhusstræde nr. 6. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Scharleck, Margit: Dansk skolemuseum. Endelig en realitet. I: Børn & bøger. Årg. 48, nr. 8 (1995), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Skole for livet. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Miniforelæsning ved åbningen af Dansk Skolemuseum 1521 Vig Jensen, Ole: Undervisningsministerens tale ved åbningen af Dansk Skolemuseum, Rådhusstræde 6, den 2. oktober I: Uddannelseshistorie. 1995, s Flakkebjerg Skolemuseum 1522 Flakkebjerg Skolemuseum. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1980, s Rønne, Karl: Til museumsindvielse i 75

16 Flakkebjerg. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Horsens, Den gamle Skolestue 1524 Houmann, Jens og Niels Kolind:»Den gamle Skolestue«i Horsens. I: Årsskrift fra Horsens Museum. 1987/88, s Houmann, Jens og Niels Kolind: Skolemuseum i Horsens. I: Uddannelseshistorie. 1986, s Kolind, Niels:»Den gamle Skolestue«i Horsens. Et historisk værksted. I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), s [en skolestue, indrettet som den så ud i 1930 erne] Den plessenske Skole i Vallensved 1527 Tommerup, Jens: Den Plessenske Skole i Vallensved - Et Skolemuseum i Sydsjælland. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Historisk-Pædagogisk Studiesamling 1528 Ehlers, Søren: Historisk-Pædagogisk Studiesamling. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Petersen, Morten og Inger Nørgaard: Historisk Pædagogisk Studiesamling ved DPU. Registratur (foreløbig). Kbh , 23 bl Petersen, Morten: Historisk- Pædagogisk Studiesamling ved DPU. I: Uddannelseshistorie. 2004, s. 145 Lærerstandens Brandforsikring 1531 Brøcher, Karl: En skolekrønike. Klip fra LBs årsberetninger s Johansen, Albert: En gnist der fængede. Lærerstandens Brandforsikring gennem 100 år. Kbh s Jørgensen, Jens Chr.: Med ildhu og omtanke i gensidig tillid Kbh s Onkels 100 års dag. I: Folkeskolen. Årg. 97 (1980), s Vikarkassen for den private realskoles lærere af Haubek, J.: Vikarkassen af I: Den Danske Realskole. Årg. 73 (1971), s Pædagogisk filosofi, psykologi og teori 1536 Achton, Steen: Opgøret med den antiautoritære pædagogik. I: Unge Pædagoger. Årg. 45, nr. 2 (1974), s Andersen, Henning: Et vendepunkt i pædagogikkens historie. I: Dansk Udsyn. Årg. 46 (1966), s Andersen, Sune: Chr. Kolds»pædagogik«. I: Friskolebladet. Årg. 69 (1973), s Bentzon, Adrian: Tilbageblik på Reformpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1996, nr. 6, s Biehl, Charlotte Dorothea: Pigeopdragelse. Indledning og udvalg ved Pil Dahlerup. Kbh s. (Hasselbalchs Kulturbibliotek; 281) [tale holdt 1778] 1541 Bjerg, Jens: Folkeskolen og den pædagogiske forskning i de sidste 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), s Boelskov, Birgit og Jørgen Boelskov: Reformpædagogikkens indflydelse på daginstitutionerne eller daginstitutionernes indflydelse på reformpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1997, nr. 1, s Bugge, K.E.: Lighed i skolen - belyst ud fra den franske revolution, Pestalozzi og Grundtvig. I: Dansk Udsyn. Årg. 59 (1979), s Bugge, K.E.: Lyksalighed som pædagogisk mål. I: Stort og småt om små og store. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Bugge, K.E.: Pædagogiske grundideer. 3. udg. Kbh s. (Berlingske Leksikon-bibliotek; 152) [1. udg. 1969] 1546 Bugge, Knud Eyvin: Theologi og pædagogik historisk belyst. Kbh s. (Kirkehistoriske Studier; 2. rk. nr. 13) 1547 Bøgelund, Th.: Psykologi og pædagogik I: Folkeskolen. Årg. 66 (1949), s Callewaert, Staf: Hvordan skal man skrive den danske pædagogiks historie? I: Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk 76

17 Forskning. Årg. 4, nr. 3/4 (1984), s [principanmeldelse af S.E. Nordenbo: Bidrag til den danske pædagogiks historie] 1549 Carlsen, Olaf: Pestalozzi og Danmark. Århus bd Carlsen, Olaf: Rousseau og Danmark. Et pædagogisk og lærdomshistorisk Længdesnit til Belysning af Rousseaus Indflydelse paa dansk Pædagogik til o Århus s Carlsen, Olaf: Sammenlignende pædagogikhistorie. I: Vor Ungdom. Årg. 70 (1949), s Chaiklin, Seth: Danish Pedagogical Psychology in Historical Perspective. I: Specialpædagogik ad nye veje. Et festskrift til Niels Egelund i anledning af hans 60 års dag. Red. Charlotte Ringsmose og Kirsten Baltzer. Kbh s.; s Coninck-Smith, Ning de: Om at forske i barndommens og institutionernes historie. I: Nordisk pedagogik. Årg. 8, nr. 3 (1988), s Conrad, Joan: Det liberalistiske 10-år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38 (1990), s [Bertel Haarders uddannelsespolitik] 1555 Dorf, Hans: Pædagogisk sociologi. En indføring. Kbh s. (Munksgaards undervisningsbibliotek) 1556 Elming, Eva: En analyse af nogle pædagogiske strømninger i det 20. århundrede og deres indflydelse på den pædagogik, der praktiseres i danske daginstitutioner. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Engberg-Pedersen, H.: Undervisning i radio og tv. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Erritzøe, Lone: Psykoanalyse i mellemkrigstidens pædagogik. En materialedokumentation. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 27 (1979), s , Fatum, Poul: Den pædagogiske tænknings historie. Kbh bd. (Pædagogisk Forum; 7-8) 1560 Fibæk Laursen, Per: Universitetspædagogikkens barndom - og DUN's. I: Universitetspædagogik år Inkl. kortlægning af universitetspædagogiske centre i Danmark. Hellerup s.; s [DUN: Dansk Universitetspædagogisk Netværk] 1561 Folmer Nielsen, Kjeld:»Den danske linie«. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s [mellem- og efterkrigstidens småbørnspædagogiske reformpædagogik] 1562 Forskning for folkeskolen. Undervisning og videre uddannelse. En samling artikler udgivet i anledning af Danmarks Lærerhøjskoles 125 års jubilæum. Red. Torben Brostrøm, Ingrid Markussen, Kaj Spelling. Kbh s Goldbach, Ib: Pædagogik, kultur, planlægning. Kbh s. (Pædagogiske Studier) 1564 Grue-Sørensen, K.: Almen pædagogik. En håndbog i de pædagogiske grundbegreber. Kbh s Grue-Sørensen, K.: Om pædagogikken som selvstændig videnskab. I: Nordisk Tidskrift för Vetenskap. Årg. 32 (1956), s Grue-Sørensen, K.: Pædagogik mellem videnskab og filosofi. En samling essays. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 15) 1567 Grundtvig, N.F.S.: Statsmæssig Oplysning. Et udkast om samfund og skole. Udg. K.E. Bugge og Vilhelm Nielsen. Kbh s Grønsved, Winnie: Pædagogisk udviklingsarbejde i folkeskolen. I: Folkeskolen og seminarierne. 1985, s Hansen, Mogens, Poul Thomsen og Ole Varming: Psykologisk-pædagogisk ordbog. 13. udg. Kbh s Hein, Mogens: Demokrati og opdragelse. Kbh Bd. 1: Angrebspunkter. 159 s Hemmingsen, Lis: Om undervisning i komparativ pædagogik. I: Uddannelseshistorie. 1998, s Henriksen, Holger: Om at lære af historien. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2001, nr. 4, s Henriksen, Holger: Skolens formål (1958, 1975, 1993). I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Henriksen, Spæt og Ellen Nørgaard: På skuldrene af reformpædagogikken? I: Dansk 77

18 Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Henriksen, Spæt: Reformpædagogik. Progressiv pædagogik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s , Henriksen, Spæt: Reformpædagogikken. Det ufuldendte projekt. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1996, nr. 6, s Henriksen, Spæt: Visioner om en praktisk skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 25 (1977), s [den eksamensfri mellemskole] 1578 Hermansen, Ester: Barnet som subjekt i pædagogikken. I: Pædagogik. Årg. 6, nr. 3 (1976), s Hilden, Adda: Kvindepædagogik i 1800-tallet - baggrund og forudsætninger. I: Unge Pædagoger. 1984, nr. 1, s [kvinders muligheder for at kunne uddanne sig til lærere og blive ansat i det offentlige skolevæsen] 1580 Hilden, Adda: Kvindepædagogik i 1800-tallet - emancipation og besindelse. I: Unge Pædagoger. 1984, nr. 2, s. 3-9 [om Pauline Worm, Athalia Schwartz og Natalie Zahle] 1581 Hofmann, Franz: Træk af den pædagogiske teoris udvikling fra livsfilosofi til videnskab. Tiden indtil det 20. årh. Kbh s. [oversættelse af: Erziehungsweisheit - Paidagogia - Pädagogik. Berlin 1976] 1582 Holst, Jesper: Til forståelse af socialpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38, nr. 1 (1990), s Illeris, Knud m.fl.: Pædagogisk udviklingsarbejde. Mellem selvforvaltning og styring. Kbh s. (Unge Pædagogers serie; B 51) 1584 Illeris, Knud, Per Fibæk Laursen, Birgitte Simonsen: Samfundet og pædagogikken. Kbh s. (Uddannelse og samfund) 1585 Illeris, Knud: Tendenser i 70 ernes pædagogik. I: Noter om historie og undervisning. 1981, særnr., s Jensen, Knud: Fra terpeskole til arbejdsskole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s Jensen, Niels Marinus: Pædagogiske ideer og kulturelle bevægelser I: Friskolens Tidende. Årg. 64 (1968), s , Jerlang, Espen og Jesper Jerlang: Psykologisk pædagogisk opslagsbog. Kbh s Kampmann, Jan: Der ønskes en redegørelse for og kritisk diskussion af fænomenet»struktureret pædagogik«, dets oprindelse og indflydelse på det danske førskoleområde. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kirkebæk, Birgit: Udelukket fra enhedsskolen. Specialpædagogikkens opkomst og nutidige historie. I: Specialpædagogik. Årg. 29, nr. 5 (2009), s Kofod Christoffersen, Karen: Som bonde blandt bønder? En analyse af filantropismens opdragelsestanker, som de blev formidlet til den danske landalmue i perioden gennem Peter Outzen Boisens prædikener. Utrykt speciale, Odense Universitet, Kristoffersen, Kirsten: Pædagogisk udviklingsarbejde på Herlev Statsskole. I: Uddannelse. Årg. 15 (1982), s Krogh-Jespersen, Kirsten: Undervisning og elevers læring. I: Skolen i morgen. Årg. 4, nr. 5 (2001), s. 2-4 [1990 ernes forenkling af pædagogiske udfordringer og visioner] 1594 Kruchov, Chresten: Pædagogisk udviklingsarbejde som forandringsstrategi. I: Nordisk Pedagogogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Kyng, David: Pædagogikkens fødsel. En undersøgelse af den pædagogiske diskurs i Danmark fortrinsvis i 1700-tallet. I: Udkast. Årg. 15, nr. 2 (1987), s Leksikon for opdragere. Pædagogiskpsykologisk-social håndbog. Red. A.C. Højberg Christensen, K. Grue-Sørensen og Axel Skalts. Kbh bd Lyhne, Vagn: Læremesteren. Kant og oplysningens pædagogik. Århus s. (Opskrifter) 1598 Materialer og metoder i historiskpædagogisk forskning. Rapport fra nordisk symposium ved Institut for Dansk Skolehistorie, Schæffergården, København, november Red. Lejf Degnbol. Kbh s Mathiesen, Anders: Til kritikken af modernisering og privatisering - og retorikken om 78

19 de personlige kvalifikationer. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Mellemgaard, Signe og Mikkel Venborg Pedersen:»Die harmonische Entwicklung und Ausbildung aller Kräfte«- pædagogiske opdragelsesprincipper og det aristokratiske livs realiteter i Augustenborg omkring år I: Fortid og Nutid. 2000, s Møller, Ida: Ekspeditrice i en fiskeforretning. I: Årg. 11, nr. 1 (2001), s [pædagoger og pædagogik fra 1960 erne og op til nu] 1602 Netterstrøm, Lise: Opdragelsesskrifter i 1700-tallet. Pigeopdragelse og kvindesituationen i 1700-tallet. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nielsen, Bent: Om krise, pædagogik og pædagoger. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s Nielsen, Gurli: En folkeskolelærers bevidsthedsformidling i perioden omkring landboreformerne ca En undersøgelse af L.M. Wedels pædagogiske almuelitteratur. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nielsen, Kjeld F.: Børn bliver voksne - færdig med dem. Brudstykker af en kulturradikal pædagogik. I: Skolestart. Årg. 20, særnr. (februar 1990), s [Kursus for Småbørnspædagoger, Borups Højskole] 1606 Nielsen, Mogens: Nogle træk af det 20. århundredes pædagogiske idéhistorie. I: Pædagogiske Notater. Årg. 1, nr. 3 (1977/78), s Nielsen, Mogens: Om Ellen Nørgaards doktorafhandling:»lille barn, hvis er du?«. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Å 26 (1978), s ; debat: s Nielsen, Mogens: Omkring et kritisk moment i reformpædagogikken. I: Pædagogiske problemer i komparativ belysning. Red. Ib Goldbach m.fl. Kbh s.; s (Pædagogiske studier) 1609 Nissen, Poul: Involveringspædagogik I: Skolepsykologi. Årg. 23, nr. 5/6 (1986), s Nordenbo, Sven Erik: Bidrag til den danske pædagogiks historie. Kbh s Nordenbo, Sven Erik: Dansk pædagogisk forskning Status, vilkår og satsningsområder. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Nordenbo, Sven Erik: Dänische Bildungs- und Erziehungsphilosophie - von dem fünfziger Jahren bis heute. I: Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie. Bd. 1 (1998), s Nordenbo, Sven Erik: Pædagogikkens filosofi. I: Philosophia. Årg. 16, nr. 1-2 (1987), s Nordenbo, Sven Erik: Træk af den pædagogiske filosofis udvikling i de sidste 25 år. I: Filosofiske Studier. Bd. 3 (1980), s Nordenbo, Sven Erik: Udviklinger og tendenser i pædagogisk forskning. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Nørgaard, Ellen: Lille barn, hvis er du? En skolehistorisk undersøgelse over reformbestræbelser inden for den danske folkeskole i mellemkrigstiden. Kbh s Nørgaard, Ellen: Nyt om uddannelsesforskning I: Nyt om uddannelsesforskning. Årg. 5, nr. 2 (1985), s Nørgaard, Ellen: Om historie og børneforskning. Indledning. I: Nordisk pedagogik. Årg. 8, nr. 3 (1988), s Nørgaard, Ellen: Pædagogik og kulturradikalisme. I: Den kulturradikale udfordring. Kulturradikalismen gennem 130 år. En antologi. Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Pædagogik og kulturradikalismen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2000, nr. 3, s Nørgaard, Ellen: Reformpædagogikken i Danmark. Nogle overvejelser og eksempler. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Soria Moria Slot, og vejen der hen til. I: Uddannelseshistorie. 1991, s [reformpædagogik i mellemkrigstiden] 1623 Nørgaard, Ellen: UP gennem 60 år - eller - om at en Pippi kan blive en moden kvinde. I: Unge Pædagoger. 2000, nr. 1-2, s Oettingen, Alexander von: Det pædagogiske univers en grundstudie i almen pædagogik. Kbh s. 79

20 1625 Oettingen, Alexander von: Pædagogisk filosofi som reflekteret omgang med pædagogiske antinomier. Perspektivering af K. Grue- Sørensens filosofiske pædagogik. Århus s. [disputats, DPU] 1626 Oversigt over uddannelsesforskning vedrørende de årige. Red. Helle Jacobsen. Kbh s. (Publikation fra Udvalget vedrørende Uddannelsesforskning; 2) 1627 Pedersen, Ove K.: Pædagogik og stat. I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2006, nr. 3, s [bl.a. pædagogikkens historie, folkeskolens formålsparagrafs betydning for den moderne danske stats udvikling] 1628 Ploug Olsen, Tom: Tradition, tendenser - en signatur? Pædagogisk udviklingsarbejde i Danmark. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Pædagogikkens hvem hvad hvor. Red. K. Grue-Sørensen og Thyge Winther-Jensen. Kbh s Pædagogisk opslagsbog. Alfabetisk ordnet. Red. Lars Jakob Muschinsky og Karsten Schnack. 5. udg.. Kbh s. [1. udg. 1978] 1631 Pædagogiske perspektiver. Pædagogiskfilosofiske studier. Red. Ib Goldbach og Spæt Henriksen. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) Pædagogiske teorier. En indføring i nyere pædagogiske teorier. Red. Stig Kjerulf og Poul Svendsen. 2. udg. Kbh s. [1. udg. 1982] 1633 Pædagogiske tænkere. Et tekstudvalg. Red. Ulla Liberg. 1. udg. 5. oplag. Kbh s. [Christen Kold og Sofie Rifbjerg] 1634 Reiff, Johannes: Pædagogisk generations-status. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 11 (1963), s Reisby, Kirsten: Didaktik i en mellemtid. Cirriculære eftertanker. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2004, nr. 2, s Reisby, Kirsten: Tæt på processen i pædagogisk udviklingsarbejde. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Ronnefeld, Minna og Hans Vejleskov: Det musiske i opdragelsen. Nogle overvejelser over musisk opdragelse i relation til spørgsmålet om frihed og lighed og med særligt henblik på småbørns- og begynderundervisning. Kbh s. (Undervisningsserien. DLH; 7) 1638 Rosendal Jensen, Niels: Pædagogik - historie og fremtid. Kbh s. (Marxistisk pædagogik og psykologi) 1639 Salling Olesen, Henning: Fra reformpædagogik til kritisk empirisk socialvidenskab. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2004, nr. 4, s Sjöstrand, Wilhelm: Introduktion til pædagogikken. Kbh s. (Pædagogiske Studier) Skovgaard Nielsen, Henrik: Erfaringspædagogik i pædagogisk-historisk belysning. I: Noter om historie & undervisning. Nr. 71 (1982), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Ideer bag idyllen. Brudstykker af et pædagogisk program. I: Kronprins og menneskebarn = Kronprinz und Menschenkind. Red. Christian Gether. Sorø s.; s Skovmand, Roar: De frie skoletanker og reformerne i 1920 erne og 30 erne. Om Ellen Nørgaards doktordisputats»lille barn, hvis er du?«. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Sådan kan man også undervise. Pædagogiske retninger i Danmark. Red. Ruth Hougaard. Kbh s. (Forum for pædagogik og psykologi) Temarapport om uddannelsesforskning vedrørende de årige. Red. Ellen Nørgaard. Kbh s. (Publikation fra Udvalget vedrørende Uddannelsesforskning; 1) 1646 Torpe, Harald: Pædagogisk psykologi i hundrede år. I: Udviklingslinier i dansk psykologi fra Alfred Lehmann til i dag. Red. Ib Kristian Moustgaard og Arne Friemuth Petersen. Kbh s.; s Wagner, K.D.: Pædagogik i Danmark. Et par eksempler under lup. I: Pædagogik. Årg. 7, nr. 4 (1977), s Wagner, K.D.: Sprog og skole. Et opgør med et par myter fra før og nu. Kbh s. (Pædagogiske Studier) Winther-Jensen, Thyge: Den komparative pædagogiks udvikling i Danmark sammenholdt med udviklingen internasjonalt. I: Vi og de andre. Komparative, internasjonale, flerkulturelle pedagogiske studier i Norden. Red. Torstein Harbo og Thyge Winther- Jensen. Oslo s. (Publication. Nor- 80

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom 2.1.1 Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole 13.-15. nov. 1987. Kbh. 1988. 100 [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet

Læs mere

10. Gymnasiale uddannelser

10. Gymnasiale uddannelser 10. Gymnasiale uddannelser 10.1 I almindelighed 10.1.1 Flere perioder 5708 Askgaard, Helle: Pige, kvinde, lærerinde. En mosaik om pigerne og gymnasiet. I: Gymnasieskolen. Årg. 73, jubilæumsnummer: GL 100

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

11. Erhvervsuddannelser

11. Erhvervsuddannelser 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne 1960-1985. Kbh. 1985. 108 s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse.

Læs mere

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr.

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 45 2 Morten Thing : en bibliografi/hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

LÆRERE, POLITIK OG PROFESSION

LÆRERE, POLITIK OG PROFESSION LÆRERE, POLITIK OG PROFESSION DANMARK I 1960 ERNE OG 1970 ERNE NING DE CONINCK SMITH INTRODUKTION I november 1970 var Ballerup-Måløv skolevæsen på den københavnske vestegn vært for en nordisk konference

Læs mere

U90 var kulminationen på den socialdemokratiske

U90 var kulminationen på den socialdemokratiske 35 EN SOCIAL- DEMO- KRATISK FIASKO? Skole- og uddannelsespolitik i 1970erne Af Harry Haue Socialdemokratiets skole- og uddannelsespolitik i 1970erne havde to centrale områder, enhedsfolkeskolen og samordnede

Læs mere

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen LITTERATUR: 2009.03.09 Abrahamson, Peter & Borchorst, Anette: EU og socialpolitik 1996 Agger, N.P. "Politisk terapi og alternative rådgivninger" 1980 Alternative Velfærdskommission, Den (2005): Velfærdssamfundets

Læs mere

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder

Publikationer på dansk 1. Monografier og andre større faglige arbejder 1 Knud Illeris: Publikationer på dansk Publikationslisten er inddelt i følgende temaer: 1. Monografier og andre større arbejder 2. Forskningsrapporter mv. 3. Redigerede antologier 4. Bidrag til officielle

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste religion? 376 Bach-Nielsen, Carsten Lisbeth Smedegaard

Læs mere

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE Omslag 31/10/02 17:00 Side 1 NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE handler om ni mennesker der hver for sig har haft betydning for udviklingen af det man kalder

Læs mere

Set i relation til den samfundsmæssige

Set i relation til den samfundsmæssige Erhvervsuddannelserne et forsømt forskningsområde Ida Juul Interessen for at forske i erhvervsuddannelserne har været ringe i sammenligning med den interesse, henholdsvis folkeskolen og de almene gymnasium

Læs mere

Anmeldelser. kan med erkendelsesteoretisk fordel, understreges det, ansku es som»en del af socialiseringens,

Anmeldelser. kan med erkendelsesteoretisk fordel, understreges det, ansku es som»en del af socialiseringens, Anmeldelser Indledning Hvert år gør denne anmelder-rubrik opmærksom på nye, ofte il1leressante udgivelser. Det er imponerende, hvad der udkommer af store og små bidrag til ny viden om den langvarige og

Læs mere

Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken

Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken Af Ida Juul I denne artikel 1 er påstanden, at uddannelse i stigende grad har udviklet sig til at blive en samfundsmæssig pligt fra at have været et gode,

Læs mere

Indhold. Det sker. Hjemmesider: Side 140 www.danmarkshistorien.dk af: Jacob Aarslev

Indhold. Det sker. Hjemmesider: Side 140 www.danmarkshistorien.dk af: Jacob Aarslev RUBICON 2009 (3) SIDE 1 Indhold Side 2 Leder Artikler Studiestof: Side 3 Studielederens spalte af: Per Grau Møller Side 6 Den Faglige vejleder! af: Kristina Bonde Sørensen Side 10 Studienævnet Side 11

Læs mere

Brug din stemme! Universitetslisten side 8-9

Brug din stemme! Universitetslisten side 8-9 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 15 28. SEPTEMBER 2012 Universitetslisten side 8-9 Pensionistlisten side 12-13 DM Globalisering og Forandring side 16-17 Privatansattes Liste side 20-21 DM

Læs mere

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien nr. 191 december 2011 tema: Brug og misbrug af historien 1 Anmeldelser Noter 191 december 2011 Klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen! Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden fortid,

Læs mere

Steen Hildebrandt. Bibliografi

Steen Hildebrandt. Bibliografi Steen Hildebrandt Bibliografi Udarbejdet af: Cand. mag. Sara Kyed Jensen, Cand. it. Johnni Brobak Nielsen, Bibliotekar Tina Wollbrecht, Stud. mag. Josefine Wolthers og Steen Hildebrandt Indhold 1. Bøger,

Læs mere

Kommenteret litteraturliste

Kommenteret litteraturliste Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen 1 18-02-2011 1 Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET Under Det Humanistiske Fakultet hører følgende institutter: IFPR IFKI IHKS ILKM ISK Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Institut for Fagsprog, Kommunikation og

Læs mere

Forskningen i Rigsarkivet

Forskningen i Rigsarkivet Forskningen i Rigsarkivet Årsberetning for 2014 Rigsarkivet København 2015 1 Indhold Årsberetning for 2014... 3 Forskningen i 2014 en præsentation...5 Forskning og forskningsbaseret formidling om krigen

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere