3. Uddannelsessystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Uddannelsessystemet"

Transkript

1 3. Uddannelsessystemet 3.1 I almindelighed Flere perioder 1147 Benjaminsen, Lars: Chanceulighed i Danmark i det 20. århundrede. Udviklingen i intergenerationelle uddannelses- og erhvervschancer. Kbh , 52 s. (Ph.D.- afhandling / Sociologisk Institut, Københavns Universitet; 39) 1148 Berg, Jørgen: X-rum. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 19 (1971), s Bisgaard, Niels Jørgen og Carl Torp: Strejftog i opdragelsens historie. Værløse s Bisgaard, Niels Jørgen: Perspektiver på samordnet indskoling. I: Stort og småt om små og store. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Bjerg, Helle og Lisa Rosén Rasmussen: Enacting subjectivities in educational history. Methodological reflections on the use of qualitative interviews for history writing. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Blaksteen, M.: Direktøren. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Bodenstein, Eckhard:»Skolefrihed«in Dänemark. Studien zur Entstehung eines schulpolitischen Prinzips. Tønder s Brink, Agnete, Michael Schelde og Erik Bredmose Simonsen: Sækularisering i Danmark. En teoretisk analyse og historisk beskrivelse af sækulariseringsprocessen fra omkring 1870 til vor tid. Århus s.; s , , [sekulariseringstendenser inden for skolen] 1155 Bugge, Knud Eyvin: Hvornår begyndte den moderne opdragelse? I: Præsteforeningens Blad. Årg. 50 (1960), s Byrjalsen, Inger: Skolen i gamle dage. Kbh s. (De små fagbøger) 1157 Christensen, Dan Ch., Ingrid Markussen og Ellen Nørgaard: Beskrivelse af officielle og alment accepterede målsætninger og undervisningsmetoder i uddannelsessystemet I: U90. Samlet uddannelsesplanlægning frem til 90 erne. Kbh. 1978; bd. 2 s Clausen, H.P.: Dansk skolepolitik som undervisningsemne. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Coninck-Smith, Ning de: Intet nyt under solen. Et historisk perspektiv på kvalitetsdebatten. I: Folkeskolen. Årg. 108, nr. 22 (1991), s Coninck-Smith, Ning de: Skole og stat. Intentionerne i den statslige skolepolitik & Utrykt speciale, Københavns Universitet, Coninck-Smith, Ning de: The class of Methodological reflections on educational high school narratives from Denmark in the 1970s and 1980s. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Dahl, Per: Sidelys på den klassiske filologi i Danmark. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 126 (1989), s [dannelsesbegrebet i Danmark ] 1163 Dahler-Larsen, Peter: Evalueringskultur. Et begreb bliver til. Odense s. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences; 318) 1164 Dahlgaard, Lauge: Uddannelsespolitik, ligestilling og lighed. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Damgaard Henningsen, Henrik: Skole og Identitet Fra helstatspatrotisme til nationalisme. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s Ehlers, Søren: I 1900-tallet kom vi for alvor i skole. Fra skolepolitik til kompetenceudvikling. I: Uddannelseshistorie. 2004, s ; også trykt i: Skole Kirke Arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november Red. Børge Riis Larsen, Christian Larsen og Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh s.; s

2 1168 Ehlers, Søren: Livslang læring som politisk strategi i 1900-tallets Danmark. Samspillet mellem civilsamfund, stat og marked. I: Uddannelseshistorie. 2009, s Feldbæk, Ole: Skole og identitet Lovgivning og lærebøger. I: Dansk Identitetshistorie. Bd. 2. Kbh s.; s Fibæk Laursen, Per og Birgitte Simonsen: Uddannelse og samfund. I historisk belysning. Kbh s. (Unge Pædagogers pædagogiske serie. B; 10) 1171 Frånberg, Gun-Marie: Mobbning i nordiska skolor. Kartläggning av forskning om och nationella åtgärder mot mobbning i nordiska skolor. Kbh s Goldbach, Ib: Virkelighedens ideologi. I: Pædagogik. Årg. 8, nr. 4 (1978), s Grue-Sørensen, K.: Opdragelsens historie. 3 opl. Kbh bd. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 4-5) [1. udg. 1956] 1174 Hammerich, Paul: Danmarkskrønike Kbh Bd. 1 s [Inger Merete Nordentoft]; bd. 2 s ; bd. 3 s , Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Kbh s. [uddannelsessociologi og de grundlæggende uddannelsespolitiske problemstillinger] 1176 Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. 1. udg. 2. oplag. Kbh s Hansen, Erik Jørgen: Ungdomsuddannelserne i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2009, nr. 1, s Hansen, Mogens: Lektier og undervisning. I: Skolepsykologi. Årg. 21, nr. 3 (1984), s Hansen, Morten: Skolen kirkens datter? En undersøgelse af de religiøse agenters rolle i sekulariseringen af Danmark. Utrykt speciale, RUC, Hansen: John: Den der søger, skal finde, siger man -. Interview med Karen-Lise Lohmann. I: Vera. Nr. 29 (2004), s [Indblik i "Ester Pallesens samling"] 1181 Haue, Harry m.fl.: Skolen i Danmark. Fra 1500-tallet til i dag. Herning s. (Historiske kildehæfter) 1182 Haue, Harry: History of Education in Europe. Schooling and Child Labor in Europe since the Reformation. I: The World of Child Labor. An Historical and Regional Survey. Red. Hugh Hindman. New York 2009, s Haue, Harry: Uddannelsespolitik - I Danmark efter I: Rubicon. Årg. 15, nr. 1 (2007), s Hellner, W.F.: Tradition og fornyelse i dansk skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 1 (1953), s Henriksen, Holger: Kulturkampen. Bidrag til enhedsskolens historie. Haderslev; Kbh s Herlak, Ester: Undervisningens indhold. En udviklingslinje. 2. opl. Kbh s. (Gyldendals Pædagogiske bibliotek) [1. udg. 1969] 1187 Hilden, Adda: Hvad er en smugskole? I: Ask. Nr. 5 (1986), s [København] 1188 Hundebøll, Lis Møller: Thamesdaw. I: Mandelgaven. Vestjysk Jul. Årg. 9 (1984), s [om skolefestdagen Thomasdag] 1189 Jensen, Bernard Eric: Danske skolesyn historiseret. I: Kvan. Årg. 26, nr. 74 (2006), s Jensen, Julio: Vidensfødekæden fragmenter eller helhed? I: Uddannelseshistorie. 2007, s Johansen, Hans Chr.: Uddannelsesforhold og analfabetisme. I: Dansk socialhistorie. Bd. 4: en samfundsorganisation i opbrud Kbh s.; s Juul, Ida: Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken. I: Uddannelseshistorie. 2006, s Juul, Ida: Educational narratives. Educational history seen from a micro-perspectiv. I: Paedagogica Historica. Vol. 44, issue 6 (2008), s Juul, Ida: Skoleminder fra glemslens bog. I: Asterisk. Nr. 45 (2009), s [undersøgelse af, om elevers oplevelser i skolen præger deres valg af job og uddannelse] 1195 Kjerulff-Jacobsen, Lone, Erik Petersen og Erik Worm: Dannelsesidealer. Kbh s Kjær, Holger: Synet paa Forholdet mellem Hjem og Skole i den danske Skoles Historie. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 1. Kbh s.; s

3 1197 Kjær, Iver: Morten Nielsens bindegilde. En ukendt dansk skuespiltekst fra latinskolemiljøet på Christian IVs tid. I: Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik Festskrift til Poul Lindegård Hjorth. Red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen, Jens Kousgård Sørensen. Kbh s. (Universitets-Jubilæets Danske Samfunds skriftserie; 544); s Kjærgaard, Helge: Den danske Skoles Tidsskrifter. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Korsgaard, Ove: Demokrati som pædagogisk værdi. I: Vera. Nr. 49 (2009), s Korsgaard, Ove: Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år. Kbh s Kristensen, H.K.:»Skuelåpdrekken«og»tammesgild«. En gammel skolefest. I: Fra Ribe Amt. Bd. 18 ( ), s ; Årsskrift for Ribe Statsseminariums Elevforening. Årg. 55 (1979), s Kålund-Jørgensen, F.C.: Skolereformerne i de nordiske lande. I: Den Danske Realskole. Årg. 63 (1961), s Langkilde, H.P.:»Aprilsnarrene«i skolehistorisk belysning. I: Historiske Meddelelser om København. 4. rk., bd. 3 (1953), s [J.L. Heiberg] 1204 Larsen, Carl Aage og Bent Nielsen: Undervisningens indhold som udtryk for samfundets kultur. I: Lærerkursus 1975 (videreuddannelse for folkeskolelærere). Kbh bd. 2 s Larsen, Carl Aage og C.A. Høeg Larsen: Didaktiske emner belyst gennem 12 artikler. Kbh s Larsen, Christian og Jesper Eckhardt Larsen: Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer. Dansk uddannelseshistorie i små hundrede år. I: Uddannelseshistorie. 2009, s Larsen, Christian: Fra skoleanordninger til Den Store Skolekommission. Studier i forandring i dansk uddannelsestænkning med særligt henblik på decentral uddannelse, privat uddannelse og professionsuddannelse. Ph.d.-afhandling. Kbh s Larsen, Johan: Fra chatollets gamle skuffer. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s Laursen, Erik: Skolen - sorterende socialisering eller socialiserende sortering. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 15 (1985), s Lyby, Thorkild C.: Danmark: Fra konfessionel til sekulariseret skole. I: Nordiske folkekirker i opbrud. National identitet og international nyorientering efter Red. Jens Holger Schjørring. Århus s.; s Læsestykker til opdragelsens historie. I udvalg ved Georg Christensen. 5. opl. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 1-2) [1. udg. 1955] 1212 Madsen, Anne: Betragtninger over en stak gamle stilehæfter. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Markussen, Ingrid: Kampen om den udelte skole. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Markussen, Ingrid: Uddannelseshistorisk forskning nogle udviklingslinier. I: Forskning for folkeskolen - undervisning og videre uddannelse. En samling artikler udgivet i anledning af Danmarks Lærerhøjskoles 125 års jubilæum. Red. Torben Brostrøm, Ingrid Markussen, Kaj Spelling. Kbh s.; s Markussen, Ingrid: Uddannelsessystemets struktur og arbejdslivets organisation. I: Problem och metoder i utbildningshistorisk forskning. Rapport från nordiskt symposium i Kungälv den oktober Red. Arne Remgård og Karl Axel Wengström. Lund s. (Utbildningshistorisk forskning i Göteborg; 1) (Pedagogisk orientering); s Markussen, Ingrid: Viden, fag og dannelse - nogle refleksioner om den offentlige skoles opdragelse og undervisning af børn. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Materiale til disciplinen. Den danske skoles udvikling og aktuelle situation. Udg. Danmarks Lærerhøjskole. Institut for dansk skolehistorie. Kbh s Mathiasen, Helle: Uddannelsessystemet og informationsteknologien før, nu og snart. Fokus på folkeskolen og ungdomsuddannel- 63

4 serne. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Mathiesen, Anders: Et kritisk socialhistorisk perspektiv på uddannelsespolitikken. I: Social kritik. Årg. 8, nr. 44 (1996), s Mathiesen, Anders: Noget om de statslige uddannelsesundersøgelsers historie i Danmark siden I: Nordisk Forum. Årg. 9 (1974), s Mathiesen, Anders: Uddannelse og produktion. Bidrag til belysning af det historiske forhold mellem den videnskabeligtekniske udvikling og arbejdskraftens kvalificering i Danmark. Kbh s. (Uddannelse og samfund) 1222 Mediås, Odd Asbjørn: Enhetsskolens utvikling i Danmark og Norge. Allmueskolen/folkeskolen/grunnskolen i utvikling fra første skolelover og fram til år Aalborg s Mærkedahl, Inge: Uddannelsesmønstre og erhvervsstruktur i Danmark. En historisk og geografisk analyse af ungdomsuddannelserne Kbh s. (Studie; 37) 1224 Mølgaard, S.: Den danske skole gennem 450 år. Ringkøbing, Herning , 20, 23 s Nellemann, Aksel H.: Den danske skoles historie. Kbh s.; løst tillæg 12 s. (Pædagogisk Forum; 5) 1226 Nielsen, Lars: Tilvalgsskolens historie i Danmark. I: Den Danske Realskole. Årg. 69 (1967), s. 418, Nielsen, Mogens: Hvilken viden har størst værdi. I: Unge Pædagoger. Årg. 48, nr. 8 (1987), s [om grundlæggende kundskaber] 1228 Nilsson, Ingrid og Håkon Andersson: Skilda lärohus. Några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt. I: Uddannelseshistorie. 1991, s Nissen, Gunhild: Skolen i historien. Kbh s. (Temahæfte til Dig og historien skoleår) 1230 Nordenbo, Sven Erik: Dygtighed, dannelse og komparation. I: Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harboes 70-års dag. Red. Knud Tveit. Oslo s. (Rapport; 2:1997); s Nordenbo, Svend Erik: Frihed i den danske skole. I: Stort og småt om store og små. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Novrup, Johs.: Kundskab eller oplysning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 5 (1957), s Nørgaard, Ellen m.fl.: Børn, skole, UP gennem 50 år. I: Unge Pædagoger. Årg. 50, nr. 7 (1989), s Nørgaard, Ellen: Kundskaber eller opdragelse - kundskaber og opdragelse. I: Tage Kampmann m.fl.: Et folk kom i skole Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Kundskaber, nyttige eller grundlæggende. I: Unge Pædagoger. Årg. 48, nr. 8 (1987), s Nørgaard, Ellen: Nogle synspunkter på forholdet mellem skolens differentiering og samfundsudvikling. I: Lærerkursus 1975 (videreuddannelse for folkeskolelærere). Kbh Bd. 4 s Nørgaard, Ellen: Tugt og dannelse. Tre historier fra kulturkampens arena. Kbh s Olsen, Lars: Den sociale mobilitet er gået i stå: I: Ugebrevet A , nr. 24, s ; Socialrådgiveren. Nr. 13 (2006), s Paludan, Charlotte: Fra kampen mod Balles lærebog til aktuel international modbevægelse. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2007, nr. 2, s Papadopaulos, George S.: Comprehensive Schooling in Denmark. An International Perspective. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Rasmussen, Palle: Fra dispution til supervision. Universitetspædagogik i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1995, nr. 4, s Rasmussen, Palle: Socialdemokratiets uddannelsespolitik i efterkrigstiden - med udviklingen i England som eksempel. I: Årbog for arbejderbevægelsens historie. Årg. 17 (1987), s Rerup, Lorenz: Skole og mindretal. I: Uddannelseshistorie. 1991, s

5 1244 Rifbjerg, Sofie: Træk af den moderne opdragelses historie. 2. udg. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1245 Ry Nielsen, Jens Carl: Social oprindelse og skolekarakterer. En sammenlignende analyse af studenterårgange 1957 og Kbh s. (Nyt fra samfundsvidenskaberne; 18) 1246 Rømer, Martin: Amsterdam og uddannelse. Uddannelsespolitik i EU - fra begyndelsen til nu. I: Folkeskolen. Årg. 115, nr. 19/20 (1998), s Saugsted Gabrielsen, Tone: Hvad skal vi med de praktiske fag i skolen? En historisk belysning af, hvordan vor kulturs teori/praksis dualisme har påvirket vor samfunds- og skoleudvikling. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1248 Saugsted Gabrielsen, Tone: Hvor kommer de praktiske fag fra? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), s Schou, Lotte Rahbek: Fag og helhed. En tredie vej. I: Mellem pædagogik og skole. Festskrift til professor Mogens Nielsen på 65- årsdagen den 29. marts Red. Spæt Henriksen m.fl. Århus s.; s Shine, Norman: Skoleforhold og børnebøger i Danmark fra reformationen til år I: Børn og Bøger. Årg. 29 (1976), s Skole som i gamle dage. Red. Nikolaj Lindegaard Helms og Karina Bruun Houg. Sorø s. (Kulturkørekort klasse) 1252 Skolehistorisk materialesamling. Udg. Institut for Dansk Skolehistorie, Danmarks Lærerhøjskole. 2. udg. Kbh s. [1. udg.: Materiale til disciplinen. Den danske skoles udvikling og aktuelle situation (1983)] 1253 Skov, Poul: Værdinormer om skolen. Analyse af konfliktmuligheder og mulige udviklingslinjer i skolen ud fra empiriske undersøgelser. Kbh.; Lund s. (Studia psychologica et paedagogica, Series altera; 67) 1254 Skovgaard-Petersen, Vagn: Barnets århundrede - i kikkert og spejl. Afskedsforelæsning på Danmarks Lærerhøjskole (DLH) den 30. august I: Uddannelseshistorie. 1999, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Dygtighed og dannelse. Refleksioner over grundbegreber i skolens historie. I: Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk. Artikkelsamling utgitt i forbindelse med Torstein Harboes 70-års dag. Red. Knud Tveit. Oslo s. (Rapport; 2:1997); s Skovgaard-Petersen, Vagn: Forty Years of Research into the History of Education in Denmark. I: Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 41, nr. 3-4 (1997), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Historiske strejf - fra Johann Basedow til Holger Knudsen. I: Folkeskolen. Årg. 105 (1988), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Lighed i skolen. Mulighed eller illusion? I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Om dannelse, fag og sammenhæng. I: Klassikerforeningens meddelelser. Nr. 129 (1990), s Skovgaard-Petersen, Vagn: På tværs af traditioner. Kættere i dansk skolepolitik. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Skole- og uddannelseshistorie. En status. Forsøg på et overblik. I: Uddannelseshistorie. 1992, s Skovmand, Roar/Annalise Børresen: Skolehistorisk prisopgave. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Skovmand, Roar: Skolehistorien. Et forsømt område. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Skyum-Nielsen, Peder: Arveguldet. Danskernes værdier. 2. udg. Odense s Sondrup Andersen, Dorthe: Den humanistiske skolekomedie i Danmark. Odense s. (Odense University studies in literature; 13) 1266 Stærfeldt, Erik: Danskernes livsformer er rundet af socialiserende velfærdsinstitutioner. I: Vera. Nr. 49 (2009), s Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år - Undervisningsministeriet Kbh s Villien, Karin: Begynderundervisningens særlige pædagogik. Blev båret af og bæres stadig af stærke kvinder. I: Skolestart. Årg. 23, nr. 3 (1993), s

6 1269 Warming, Christian: Skolen gennem 1000 år. Århus s. [en generel skolehistorisk oversigt med eksempelmateriale fra Den Gamle By, der henvender sig til gymnasieelever og lærere] 1270 Wiborg, Susanne: Socialdemokrati og skolepolitik: et komparativt perspektiv. I: Uddannelseshistorie. 2008, s Wiborg, Susanne: Velfærdsstaten under pres? Konsekvenser for uddannelserne. I: Uddannelseshistorie. 2006, s Wivel, Peter: Slaveanstalten. Skolens farlige forhistorie. Kbh s. (Høst s debatbog; 6) 1273 Wulff, Bertha: Tidehverv og personligheder i opdragelsens historie. 4. udg. Kbh s. [1. udg. 1950] 1274 Øhrgaard, Per: Almendannelsens historiske og aktuelle situation. I: Sproglæreren. Årg. 15, nr. 1 (1984), s Ørum, Bente og Torben Fridberg: Boys and girls in the Danish secondary school in this century. I: Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 17, nr. 1 (1973), s Aabenhus, Jørgen: Henne i skolen. Frederiksberg s. (I gamle dage (Dansklærerforening); 2) Perioden indtil Bredsdorff, Thomas. Student power Holberg s ideas on education. I: Orbis litterarum. Vol. 58, nr. 1 (2003), s Brier, Gunnar: Kristendom og skolegang fra Peder Palladius til Christian 6. I: Folkeskolen. Årg. 74 (1957), s Dahlerup, Troels: Den folkelige danmarkshistories fødsel. I: Skalk. 1986, nr. 6, s [om undervisning og læsefærdighed i 1600-tallet] 1280 Glebe-Møller, Jens: Fromhed styrker rigerne. Skole- og kirkepolitik under Christian IV. I: Christian IVs verden. Red. Svend Ellehøj. Kbh s.; s Glenthøj, Rasmus: Portal til den nationale skole i Danmark. Laurits Engelstoft om opdragelse til Almenaand og Fædrelandskjærlighed. I: Uddannelseshistorie. 2005, s Jørgensen, Aage: Peder Hegelund and Danish school drama. I: Aage Jørgensen: Idyll and abyss. Essays on Danish litterature and theater. Århus, Seattle s.; s Kjærgaard, Helge: Tugt og formaning. Nogle 200 år gamle tanker om børneopdragelse. I: Folkeskolen. Årg. 69 (1952), s Lauridsen, John T.: Blæs i bøssen! Fundraising på Christian 4.s tid. I: Magasin fra Det kongelige Bibliotek. Årg. 9, nr. 2 (1994), s [hvordan Chr. IV skaffede midler til sine uddannelsesinstitutioner] 1285 Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca En diplomatarisk udgave af GkS 794,2. Udg. Leif Stedstrup. Kbh bd. (869 s.) 1286 Risberg Eskildsen, Kasper: Én videnskab for kongen. Den ældre Enevældes lærdomsreformer & skabelsen af den danske oplysning. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Smith, Ning og Signild Vallgårda: Flittig og lydig. Om de krav, der blev formuleret til arbejdskraften i anden halvdel af tallet. I: 10 års kritisk historieforskning. Red. Ning Smith og Johannes Thomsen. Kbh s.; s Thomassen, Jesper: Kirke- og skoleforvaltningen. I: Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie Red. Ole Degn. Kbh s.; s Vincula Petri. En dansk Skolekomedie fra omkring Udg. Johs. Brøndum- Nielsen. Kbh s. (Universitets- Jubilæets Danske Samfund. Skriftserie; 455) 1290 Vore bedsteforældres tid. Red. Erik Kjærsgaard. Kbh s.; s Zeeberg, Peter: Stephanius»Colloquia familiaria«(københavn 1634) og den humanistiske skolekollokvie-genre. I: Museum Tusculanum. Nr. 48/51 (1982), s Perioden Arbejderkultur Red. Gunhild Agger og Anker Gemzøe. Kbh s.; s Betænkning til Dupont, Otto Jensen og Jørgen Jørgensens forslag af 4. januar 1955 om den udelte skole. I: Folketingstidende 66

7 1955/56, tillæg A, sp Betænkning vedr. de store fødselsårgange med særligt henblik på uddannelsesområdet. Kbh s. (Betænkning; 143) 1295 Billgren, Poul: Da den nye opdragelse var ny. Tilbageblik på de to tvillingområder skolen og børneforsorgen i epoken I: Børnesagens Tidende. Årg. 56 (1961), s Christensen, Rikke: Aspekter vedrørende undervisningen af de tyske flygtninge i Danmark i årene Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Coninck-Smith, Ning de: A History of School Detention, or The Little Confinement. A Contribution to the History of Truancy in Denmark from 1875 to ca I: Discipline, moral regulation, and schooling. A social history. Red. Kate Rousmaniere, Kari Dehli og Ning de Coninck-Smith. New York s. (Studies in the history of education; 4) (Garland reference library of social science; 944); s Coninck-Smith, Ning de: Family strategies and schooling. Denmark Odense s. (Working Paper; 11. Child and youth culture) 1299 Coninck-Smith, Ning de: Internatet og skolens historie. Eller den»lille indespærring«. Et bidrag til skulkeriets historie i Danmark ca. I: Takten, takten, pass på takten. Studier i den offentlige oppdragelsens historie. Red. Petter Aasen og Alfred Oftedal Telhaug. Oslo s.; s ; også trykt i Ning de Conick-Smith: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene. 10 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede. Århus s.; s Dybdahl, Vagn: Det nye samfund på vej Kbh s. (Dansk socialhistorie; 5); s Elleby, Jens Filt: Socialisering: Uniformering og Ensretning. De Konservative i Odenses holdningsdannelse inden for Social forsorg: Bekæmpelse af arbejdsløshed: Skoleog Boligpolitik: Utrykt speciale, Syddansk Universitet, Gonon, Philipp: The German concept of Bildung and schools in the 19th century. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 15, nr. 2 (1995), s Haue, Harry: Folkelig og akademisk almendannelse I: Velfærd og folkeoplysning. Red. Søren Eigaard. Odense s.; s Havrehed, Henrik: De tyske flygtninge i Danmark Odense s.; s [skole, oplysning] 1305 Jonas, Kurt: Tyske stile. I: Siden Saxo. Årg. 5 (1988), s [skoleforhold i tyske flygtningelejre i Danmark ] 1306 Karlshøj, Else: Da skolebilledet væltede. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s [perioden ] 1307 Kjær, Holger: Dansk skolepolitik og mindretalsret. Fra Jacob Appel til Jørgen Jørgensen. Fredericia s Kjær, Holger: Ude af kurs. Jacob Appels mindretalspolitik og dansk skolelovgivning i dag. I: Friskolebladet. Årg. 71 (1974), s , 41-47; Dansk Udsyn. Årg. 53 (1973), s Kruchow, Chresten: Socialdemokratiet og enhedsskoletanken omkring århundredeskiftet. I: Skole for folket? Skole - skolebevægelse - socialdemokratiet i Skandinavien. Red. Karen Borgnakke m.fl. Kbh s. (Unge Pædagogers pædagogiske serie; A 21/22); s Larsen, Helge: Uddannelsespolitik efter systemskiftet ( ). I: Om Danmarks historie Festskrift til Tage Kaarsted. Odense s.; s Markussen, Ingrid: Støvletramp og skolegang. I: Folkeskolen. Årg. 112 (1995), s. 4-6 [besættelsesårene ramte de danske skoler meget forskelligt] 1311 Mauritzen, Brian: Sådan var det dengang Skolen. Kbh s Nissen, Gunhild: Fra dannelsesdiskussionen i 1830 ernes og 1840 ernes skoledebat. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Nørgaard, Ellen: New education in Denmark between the wars. I: History of Education. Vol. 20, nr. 1 (1991), s Nørgaard, Ellen: Socialpædagogisk. Hvad betød specialpædagogik i 1940? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38, nr. 1 (1990), s Priemé, Hans:»De kom, så og lærte«. Fire pædagoger på besøg i USA før I: Uddannelseshistorie. 1991, s [Hanna 67

8 Adler, Kirstine Frederiksen, Kristen Rovsing, Carl Johan Fogh] 1316 Skovgaard-Petersen, Vagn: Den politiske drøftelse af forbindelsen mellem almueskolen og den lærde skole. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Towards an Education Policy in Denmark. Danish education planning in the nineteen forties. I: Scandinavian Journal of History. 1981, s Sørensen, Carsten: Hans Scherfig og skoledebatten i 30 rne. Et forsøg på at indplacere Hans Scherfigs to romaner - Den forsvundne fuldmægtig og Det forsømte forår - i skoledebatten i 30 rne. Utrykt speciale, Aalborg Universitetscenter, Willumsen, Birthe: Karen Kirstine - et hjælpeskolebarn I: Helsingør Stiftsbog. 1981, s Perioden Ahm, Jens: Debatten der lod vente på sig. Fra 20 års deltagelse i uddannelsesdebatten. Århus s Betænkning om de private skolers økonomi. En vurdering af de bygningsmæssige forhold. Kbh s. (Betænkning; 1013) 1322 Betænkning om den matematisknaturvidenskabelige uddannelses karakter og omfang. Kbh s. (Betænkning; 225) 1323 Betænkning om systemeksport inden for uddannelsessektoren. Kbh s. (Betænkning; 1012) 1324 Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn. Kbh s., bilag (Betænkning; 1322) 1325 Betænkning vedr. forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen. Kbh s. (Betænkning; 407) 1326 Betænkning vedr. international ungdomsudveksling. Kbh s. (Betænkning; 645) 1327 Bevægelser inden for uddannelsessystemet i perioden Overgange, fuldførelser og afbrud. Kbh , 93 s. (Uddannelsesstatistik) 1328 Boyhus, Else-Marie: Skolehistorie er også en museumsopgave. Lolland-Falsters Stiftsmuseums skolehistoriske undersøgelse I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1967, s Coninck-Smith, Ning: Uddannelseseksplosion og nye elevkarakterer. Et essay om debatten i Sverige og Danmark ca. I: Historien, barnen och barndomarna. Red. J. Lind. Linköping 2009, 438 s.; s Dalsgaard, Ove E.: Kommunal uddannelsespolitik i en opbrudstid. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Dam, Ole: Først ved starten af en politisk-pædagogisk udvikling. I: Tidens Skole. Årg. 80, nr. 13 (1978), s. 2-4 [den uddannelsespolitiske udvikling i 1960 erne] 1332 De uddannelsessøgendes indkomstforhold I: Statistiske Efterretninger. Årg. 72 (1980), A 38, s De unges vej gennem uddannelsessystemet. Uddannelsesprofiler Kbh s. (Statistiske analyser af uddannelserne; 8:2001) 1334 Elbro, Carsten: Debat og indsigt 1982 til I: Dansk audiologopædi. Årg. 43, nr. 4 (2007), s [gennemgang af de sidste 25 års teorier om læseprocessen] 1335 Elbæk, Uffe: Kaospilot. En personlig beretning om en skole, en uddannelse og et miljø. Århus s En undersøgelse af en gruppe unges uddannelses- og beskæftigelsessituation i Århus amt. Højbjerg , 4 s Engel, Jens: Træk af opdragelse og uddannelse i Danmark i et tal- og tidsperspektiv - ved tærsklen til et nyt årtusinde. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 4, s Farmand, Frede: Mesteren fra Tvind. Historien om lærergruppens revolution. Auning s Fransen, Peter: Ungdomsfængsel dømt til opdragelse på ubestemt tid. Et element i 1950 ernes diskussion om straffelovsrevisionen. I: Samfundsplanlægning i 1950 erne. Tradition eller tilløb? Red. Else Hansen og Leon Jespersen. (Administrationshistoriske Studier; 17). Kbh s.; s Frederiksen, Vagn og Peter Møller Sørensen: Ungdom, uddannelse og fritid. 68

9 Kbh s. (Uddannelse og Samfund) 1341 Fridberg, Torben og Carl Nørregaard: Uddannelsernes formidling af den sociale arv. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 35) 1342 Geertsen, Leif og Liselotte Taarup: Differentiering i skolen. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) 1343 Gjelstrup, Ejnar: Veje til livslang uddannelse. Studier over modeller for eller tilbud om uddannelse for alle livet igennem. Esbjerg bd Gleerup, Jørgen: Uddannelsespolitiske tilløb. Om uddannelse og kultur fra 1968 til I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s , Goldschmidt, Ernst: U90 - et barn af 70erne. I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 (1993), s Hansen, Berrit: Dannelsen af CVU er. Den politiske proces 1998 til 2002 centralt og decentralt. Baggrund 1965 til 1998 og formål. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Hansen, Christian: Uddannelse som produktionsfaktor. Formelle uddannelsers betydning for økonomien i 1980 erne. Aabenraa s Hansen, Erik Jørgen og Erling Jørgensen: Ungdomsundersøgelsen. Nogle foreløbige resultater vedrørende den årige ungdoms uddannelsesvilkår. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 7) 1349 Hansen, Erik Jørgen, Else Marie Sejer Larsen og Gunhild Nissen: Et nyt CUR? I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Hansen, Erik Jørgen, Inge Mærkedahl og Michael Schwedler: Uddannelsessystemet og fremtidens beskæftigelsesstruktur. Kbh s. (Publikation. Socialforskningsinstituttet; 121) 1351 Hansen, Erik Jørgen: Afgangen fra skolesystemet før det 11. skoleår. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Meddelelse; 6) 1352 Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen og de højere uddannelser. I: Tidens Stemme. Årg. 38, nr. 7 (1983), s Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen og de højere uddannelser. Kbh s. (Socialforskningsinstituttets pjece; 13) 1354 Hansen, Erik Jørgen: Arbejderklassen, bondestanden og skoleeksaminerne. Nogle træk af det danske skolesystems selektive virkning. I: Økonomi og Politik. Årg. 40 (1966), s Hansen, Erik Jørgen: De åriges uddannelsessituation Kbh bd. (Socialforskningsinstituttet. Publikationer; 31 og 47) Hansen, Erik Jørgen: Historien om restgruppen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2002, nr. 2, s [restgruppen, som aldrig får nogen uddannelse, ] 1357 Hansen, Erik Jørgen: Historien om restgruppen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2002, nr. 2, s [restgruppen, som aldrig får nogen uddannelse, ] 1358 Hansen, Erik Jørgen: Hvem bryder den sociale arv? Ungdomsforløbsundersøgelsens afsluttende rapport. Kbh bd. (Publikation. Socialforskningsinstituttet; 112) 1359 Hansen, Erik Jørgen: Lighedsproblemet i den danske uddannelsesstruktur. Kbh s. (Socialforskningsinstituttets småtryk; 2) 1360 Hansen, Erik Jørgen: Uddannelsesforhold i Danmark. Kbh s Haue, Harry: Almendannelse og 2005-reformen. Odense s Haue, Harry: En socialdemokratisk fiasko. Skole- og uddannelsespolitik i 1970erne. I: Arbejderhistorie. 2009, nr. 2, s Helveg Petersen, K. og Poul Erik Jensen: Skolen og udviklingen. Kbh s Helveg Petersen, K.: Tendenser i udviklingen af uddannelserne. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 25 (1977), s , Helveg Petersen, K.: Uddannelsesreform. I international belysning. Vejle s Himmelstrup, Kaj: Den sabeltandede undervisningsplan. Kbh s Hougaard, Ruth: Skolestart er andet og mere end samordning. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 1 (1988), s Hummeluhr, Niels: Omkring Frederiksholm Kanal I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Højlund, Niels: Uddannelsesdebat og tidsånd I: Uddannelse. Årg. 26, nr. 1 69

10 (1993), s. 7-10, Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler. Betænkning. Kbh s. (Betænkning; 1079) 1371 Jensen, Knud m.fl.: Alternativ undervisning. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Jordansen, Kr.: U90. Historiske forudsætninger og bærende idégrundlag. Præsteforeningens Blad. Årg. 68 (1978), s Jørgensen, Chr.: Hovedtræk i nordiske undervisningsplaner. I: Folkeskolen. Årg. 88 (1971), s Kampmann, Tage: En pædagogisk æra er forbi. I: Folkeskolen. Årg. 98 (1981), s [de sidste faginspektører pensioneres] 1375 Kjær Ottzen, Inger: Fotoudstilling i Tårnby. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Kragh-Müller, C.C.: I morgen er det for sent. Ny udg. Kbh s. [1. udg. 1963] 1377 Kristensen, Hans Jørgen: 15 år rundt om en skolelov - og frem. I: Pædagogisk Orientering. 2004, nr. 4, s [gennemgang af de sidste 15 års pædagogiske historie set igennem Pædagogisk Orientering] 1378 Kristjánsdóttir, Bergthóra S. og Lene Timm: Tvetunget uddannelsespolitik. Dokumentation af etnisk ulighed i folkeskolen. Frederiksberg s. [de seneste 30 års uddannelsespolitik på dette område] 1379 Kyrre, Hans: Vor skole. Dens liv og love. 9. opl. Kbh s. [1. udg. 1933] 1380 Langager, Søren Christian: Ungdomsuddannelserne under forandring. Kbh s Mathiesen, Anders og Henning Salling Olesen: Skolereformer og uddannelsesøkonomi. Roskilde s Mathiesen, Anders: Restgruppen - hovedproblemet for en demokratisk uddannelsespolitik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Mathiesen, Anders: Sorteringsskolen. Nogle bidrag til den uddannelsespolitiske diskussion om 12 års enhedsskole og universitetscentre Roskilde s. (Tema. Uddannelse) 1384 Mathiesen, Anders: Uddannelse og den økonomiske udvikling. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 23 (1975), s Mathiesen, Anders: Uddannelsespolitikken, uddannelsesfordelingen og arbejdsmarkedet. Kbh s. (Arbejdsnotat; 4) 1386 Matthiessen, P.C.: Befolkningsudviklingen og uddannelsessektoren. I: Uddannelse. Årg. 10 (1977), s Michelsen, Kai: Venstres og Socialdemokratiets skoledebat i 1970 erne. Formålsformulering, differentiering og evaluering. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Munk, Anders: Oplyst demokrati. I: Uddannelse. Årg. 8 (1975), s Møller, Anne: Skolepolitik og velfærdsstat. En historisk undersøgelse af dansk skolepolitik i 1960 erne og 1970 erne set i lyset af velfærdsstatslige målsætninger. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Møller, Jes Fabricius: På sejrens vej. Historien om Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen. Kbh s Nissen, Gunhild: Fra blå drømme til grå virkelighed. Nogle betragtninger over udviklingen i den danske skoleverden siden I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s Nørgaard, Ellen: Centrale begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s Nørgaard, Ellen: De årige i pressen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Nørgaard, Ellen: Klassekvotient i pressen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29 (1981), s Nørgaard, Ellen: Lidt om et halvt år og en bortvisning. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 30 (1982), s Nørgaard, Ellen: Nogle centrale begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29 (1981), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Lidt om skoledebatten i efteråret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Lidt om ungdomsuddannelser og ungdomsarbejdsløshed - nok engang. I: Dansk Pædagogisk 70

11 Tidsskrift. Årg. 31 (1983), s Nørgaard, Ellen: Skolen i pressen. Nogle begivenheder i skoleåret I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 32 (1984), s Nørgaard, Ellen: Verdenskongres om uddannelsesforskning. I: Uddannelseshistorie. 1986, s Odde, Erik: Fremmedsprogede elever i danske skoler. Kbh s Olesen, Dorte: Deltagelse på uddannelsestrin Kbh s. (Uddannelsesanalyser. Undervisningsministeriets Økonomisk-statistiske Konsulent; 1:1975) 1403 Pedersen, Poul Ove: Uddannelsessystemet i regional belysning. I: Folk og Forskning. 1979, nr. 2/3, s Petersen, Tom Erik: Uddannelsessøgendes indkomstforhold. I: Uddannelse. Årg. 16 (1983), s Pilegaard, Torben: Danskernes læseregne-færdigheder. I: AKF-nyt. 2000, nr. 4, s Rahbek, Birgitte: Da arbejdskraften blev til mennesker. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s [om undervisning af indvandrerbørn] 1407 Rasmussen, Jens: Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, profession, pædagogik. Kbh s. [bl.a. skolereformer ] 1408 Rasmussen, Palle: Uddannelse og samfund. Kritiske analyser Aalborg s Schmidt, Erik Ib: U90. Baggrund og perspektiver. I: Pædagogik. Årg. 10, nr. 1 (1980), s Schultz Hansen, Inger: Centre for Videregående Uddannelse CVU. I: Uddannelseshistorie. 2001, s Simonsen, Birgitte: Dansk uddannelsespolitik og planlægning. Roskilde s. (Tema: uddannelse) 1412 Skolen i klassesamfundet. Red. Palle Rasmussen. Kbh s Skolen som brobygger mellem almue og elite. I: Folkeskolen. Årg. 93 (1976), s Skolestart. I.-II. Delbetænkning afgivet af det nedsatte udvalg vedr. samvirke mellem hjem, førskole, skole og fritidsforanstaltninger for børn i alderen 5-8 år. Kbh , 67 s. (Betænkning; 789, 853) 1415 Skov, Poul: Tid til undervisningen og - tid til eleverne. I: Uddannelse. Årg. 19 (1986), s [i løbet af 25 år er undervisningstiden i klasse reduceret med ca. 20 %] 1416 Skov, Poul: Udviklingen går mod enhedsskole. I: Uddannelse. Årg. 14 (1981), s Skov, Poul: Unges fremtid. Meget afgøres tidligt. Erfaringer fra en forløbsundersøgelse. Kbh s. (DPI; 20:1998) 1418 Sødring Jensen, Sven: En historie om tværfaglighed. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Telhaug, Alfred O. og Rolf Th. Tønnesen: Dansk Utdannelsespolitikk under Bertel Haarder. Dansk nyliberalistisk og nykonservativ utdanningspolitikk fra 1982 til Oslo s Telhaug, Alfred Oftedal, Odd Asbjørn Mediås og Petter Aasen: Fra fellesskap til individualisme? Utdanning som nasjonbygging i skandinavisk perspektiv. I: Uddannelseshistorie. 2002, s Thomsen, Ole B.: Some aspects of education in Denmark. Published for the Ontario Institute for Studies in Education. Toronto s. (Peter Sandiford Memorial Lectures; 1) 1422 Tjørnehøj, Henning: Uddannelse, arbejde og klassedeling. Kbh s Togeby, Lise: Indoktrineringsdebattens historie. Kampen for»at sikre demokrati, åndsfrihed og tolerance i skolen«. I: Dansk Udsyn. Årg. 56 (1976), s U90. Samlet uddannelsesplanlægning frem til 90 erne. Kbh bd. (570 s.) 1425 Uddannelse i Danmark: fra barn til voksen. Red. K. Helveg Petersen og Finn Jolander. Kbh spalter 1426 Undervisning og uddannelser. En redegørelse fra kontaktudvalget vedr. undervisningsspørgsmål. Kbh s. (Betænkning; 453) 1427 Unge og uddannelse. Oversigt over undersøgelser af unges uddannelsessituation i Danmark Red. Annette Kragh Rasmussen, Rona Petersen og Pierre Topaz. Kbh s. (Den røde serie; 2) [1. udg. 1977] 1428 Vestager, Margrethe: Ansvarlighed og uddannelse. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 7 71

12 (1998), s Wingender, Nete Balslev: Skolehistorie på museerne. I: Uddannelseshistorie. 1984, s Winther-Jensen, Thyge: Dansk uddannelsespolitik og reformarbejde i 80 erne. I: Education in a Single Europe. Red. Colin Brock & Witold Tulasiewicz. London og New York s.; s Ørum, Bente: Fra skole til erhverv. En beskrivelse af en generation unge. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Meddelelser; 7) 1432 Ørum, Bente: Samspillet mellem social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet efter 7. klasse. Kbh s. (Socialforskningsinstituttet. Studie; 20) 1433 Østergaard-Nielsen, Martin: Når demokratiet slår hårdt. En bog om Tvind-sagen. Kbh s Køn, opdragelse og uddannelse 1434 Bech, Anna Grethe: Piger i gymnasiet i 100 år. I: Kvinden & samfundet. Årg. 119, nr. 3 (2003), s ; Gymnasieskolen. Årg. 86, nr. 3 (2003), s [de to første kvindelige studenter fra Aarhus Katedralskole i 1906, Ingeborg Brix og Else Bentzon] 1435 Betænkning vedr. kvinders uddannelsesproblemer. Kbh s. (Betænkning; 504) 1436 Conrad, Joan: Gik piger i skole? Et bidrag til en anden skolehistorie. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Drotner, Kirsten: Piger og ungdomskultur. I: Ungdommens historie. En antologi. Red. Claus Clausen. Kbh s.; s Hilden, Adda: Da kvinder lærte at lære. I: Fortid og Nutid. Bd. 34 (1987), s [pigeskolevæsen i København ] 1439 Hilden, Adda: Samfund og skole. I: Adda Hilden: Skal jeg sætte min datter i skole? Pigeopdragelse i Århus s.; s Jacobsen, Helle: Hvordan står det til med ligestillingen på undervisnings- og forskningsområdet i Danmark? Statusrapport Kbh s Jacobsen, Helle: Oversigt over forsknings- og udviklingsarbejder vedrørende køn og uddannelse. I: Nyt om uddannelsesforskning. Årg. 2, nr. 4 (1982), s Kall, Susanne Richardt, Helle Kappel Kjær og Karen Kolding: Gymnasiepiger Århus s Knudsen, Susanne: Piger, kvinder og skolegang. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie fra 1600 til Red. Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen. Kbh. 1984; bd. 2 s Kristensen, Lene: Den eksamensberettigede pigeskole i Danmark En undersøgelse af den danske pigeskoles kønsideologi og pigeskolens indplacering i samfund og skolesystem. Med særlig vægt på perioden Utrykt speciale, Odense Universitet, Kruse, Anne-Mette: Hvorfor pigeklasser? Debatten i dag. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Kruse, Anne-Mette: Pigeskole eller fællesskole? Debatten omkring århundredskiftet. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Kvinder og uddannelse. I: Forum for Kvindeforskning. Årg. 3. nr. 4 (1983), s [temanr.] 1448 Larsen, Kirsten: Fra klassekamp til ligestilling. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Lund, Kirsten: En med hughammeren! I: Bixen. Årg. 15, nr. 1 (1986), s [sammenholdning af nogle kvinders skoleerindringer fra 1960 erne med nogle ældre og en ny definition af disciplin-begrebet] 1450 Markussen, Ingrid: Hensynet til piger i den reventlowske skolepolitik. I: Kvinder, køn & forskning. Årg. 2, nr. 3 (1993), s Mogensen, Annegrete: Fra drengeskole til pigeskole? - en analyse af debatter om køn i gymnasieskolen omkring 1903 og Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nielsen, Lotte: Pigeliv fra 40 erne til 80 erne. I: Bixen. Årg. 15, nr. 2 (1986), s

13 1453 Olesen, Bodil: Studinernes århundrede. I: Årbog for Kvindemuseet. 2003, s [kvindelige elever i den danske gymnasieskole gennem 100 år] 1454 Pigeopdragelse - pigeliv. Red. Jette Drastrup. Gadstrup s. [delvist genoptryk af Forum for kvindeforskning nr. 1, 1. årg. 1981, og særnr. 1:1981] 1455 Pigeopdragelse. Med bidrag af Mette Winge m.fl. Roskilde s. (Forum for kvindeforskning. Temanummer) 1456 Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s Possing, Birgitte: Fru Bittermandels Spøgelse Fordrevet. Om de nye pigeskoler i 1700-tallet. I: Digternes Paryk. Studier i 1700-tallet. Festskrift til Thomas Bredsdorff. Red. Marianne Alenius m.fl. Kbh s.; s Possing, Birgitte: Lysten til at lære - læren for livet. Kvindefrigørelse gennem uddannelse. I: Uddannelse. Årg. 28 (1995), s [gennemgang af hvordan de danske kvinder fik frihed til at uddanne sig] 1459 Rasmussen, Erik: Lighedsbegreber. Kbh s. (Berlingske leksikonbibliotek; 157) [begrebet lighed både historisk og i nutidig samfundsdebat] 1460 Reisby, Kirsten: Piger i skolen - nu og i fremtiden. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Schwartz, Bente: 10 år med ligestilling i folkeskolen. I: Unge Pædagoger. Årg. 49, nr. 6 (1988), s Scott Sørensen, Anne: Veje til fremtiden. Piger (og drenge) efter skolen. I: Pigernes skole. Red. Adda Hilden og Anne-Mette Kruse. Århus s.; s Winge, Mette:»Den Kunst at blive en god Pige, Hustru, Moder og Huusmoder«. Om pigelæsning og pigeopdragelse i Danmark til ca Kbh s Winge, Mette: Den søde pige. I: Forum for kvindeforskning. Årg. 1, nr. 1 (1981), s [Lis Byrdal: Kære unge pige (1952)] Årsoversigter 1465 Rasmussen, Victor: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s ; 1969, s ; 1970, s Nissen, Gunhild: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1971, s ; 1972, s ; 1973, s ; 1974, s ; 1976, s Nørgaard, Ellen: Skole og samfund [ ]. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1979, s ; 1980, s ; 1981, s ; 1982, s ; 1983, s ; 1984, s Blaksteen, M.: Skolen i årets løb [ ]. I: Uddannelseshistorie. 1987, s ; 1988, s ; 1989, s ; 1990, s ; 1992, s ; 1993, s ; 1994, s ; 1995, s ; 1996, s ; 1997, s Holm-Larsen, Signe: Skolen i årets løb [ ]. I: Uddannelseshistorie. 1998, s ; 1999, s ; 2000, s ; 2001, s ; 2002, s ; 2003, s ; 2004, s ; 2005, s ; 2006, s ; 2007, s ; 2008, s ; 2009, s Pædagogiske foreninger, skolemuseer mv Andersson, Håkan: Skole och lärare i nordismens tjänst. De nordiska skolmöterna I: Utbildningshistoria. 1989, s (= Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Årg. 69, vol. 163 (1989), s Biering-Sørensen, J.: Den skolehistoriske samling på Vordingborg statsseminarium. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Coninck-Smith, Ning de: Skolejubilæ(e)rne. Et bidrag til skolejubilæernes historie. I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), s Degnbol, Lejf: Skolehistoriske udstillinger i Frederiksværk og Helsinge. I: Uddannelseshistorie. 1993, s Hvidtfeldt, Johan: Dansk Historisk 73

14 Fællesforenings skolehistoriske udvalg (med cirkulære). I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1972, s Rønne, Karl: Besøg på landsarkivets skolehistoriske udstilling I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Skovgaard-Petersen, Vagn: Ti år. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1976, s Vandkær, Viggo Thomsen: Billedsamling på Mosbjerg Centralskole. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s Østergård, Peter: Skolehistorisk samling på Korshøjskolen i Harridslev. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1968, s Danmarks Pædagogiske Bibliotek (Statens Pædagogiske Studiesamling) 1479 Glenstrup, Christian: Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Pædagogisk information gennem 100 år. I: Uddannelse. Årg. 20 (1987), s Hellner, Robert: Dansk Skolemuseum, Statens Pædagogiske Studiesamling, Danmarks Pædagogiske Bibliotek marts Kbh s Hellner, Robert: En bogekspert bliver voksen. I: Folkeskolen. Årg. 85 (1968), s Indstilling vedrørende den skolehistoriske samling på Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Kbh s., bilag 1483 Johansen, Albert: Det begyndte på skolens loft. I: Folkeskolen. Årg. 104 (1987), s [Danmarks Pædagogiske Bibliotek 100 år] 1484 Müller, Poul: Statens Pædagogiske Studiesamling marts Kbh s. [særtryk af: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 10 (1962), s ] 1485 Müller, Poul: Statens pædagogiske Studiesamling. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Skovgaard-Petersen, Vagn: Danmarks Pædagogiske Bibliotek Museum - studiesamling - bibliotek - i hundrede år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 35 (1987), s Statens Pædagogiske Studiesamling fylder 75 år. I: Folkeskolen. Årg. 79 (1962), s Statens Pædagogiske Studiesamlings 75 års jubilæum. I: Den Danske Realskole. Årg. 64 (1962), s Danmarks Pædagogiske Institut 1489 Betænkning ang. oprettelse af et pædagogisk institut. Kbh s Danmarks Pædagogiske Institut Kbh s. (Rapport fra Danmarks Pædagogiske Institut; 15) 1491 Danmarks Pædagogiske Institut Red. Inge M. Bryderup. Kbh s. [litteraturoversigt s ] 1492 Florander, Jesper: Fra stavelister til informationsteknologi. 30 års pædagogisk forskningsarbejde. I: Uddannelse. Årg. 18 (1985), s Ljungstrøm, Claus: En kritisk skitse over Danmarks pædagogiske Instituts tidligere arbejder. Kbh s. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1494 Gregersen, Torben: Dansk Pædagogisk Tidsskrift bli r 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 26 (1978), s Nørgaard, Ellen: Dengang Dansk Pædagogisk Tidsskrift blev til. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2003, nr. 2, s Gyldendals pædagogiske Bibliotek 1496 Gregersen, Torben: Gyldendals pædagogiske Bibliotek. 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 28 (1980), s Pædagogisk Manifestgruppe 1497 Pædagogisk manifest Debatten omkring Pædagogisk Manifestgruppens skrifter s. [avis- og tidsskriftartikler] Det Pædagogiske Selskab 1498 Boisen, Bent: Til opdragelsens og undervisningens fremme. En 150-årig fejret. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Et hanegal. Om skolen uden mure. Red. Leo Bresson m.fl. Frederikshavn s Petersen, Ole Peter: I Pædagogisk Selskab. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s

15 1501 Skovgaard-Petersen, Vagn: 150 år med Det pædagogiske Selskab. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Det Pædagogiske Selskab fylder 150 år. I: Gymnasieskolen. Årg. 53 (1970), s Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 1503 Hellner, Robert: Selskabet for Dansk Skolehistorie. I: Folkeskolen. Årg. 87 (1970), s Hellner, Robert: Selskabets 30 årsmøder I: Uddannelseshistorie. 1995, s Nørr, Erik: Vagn er med i det hele. Formænd, bestyrelser og redaktører i Selskabet for Dansk Skolehistorie I: Institut Selskab Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Red. Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. Kbh s.; s Pædagogisk Landsforening for Orientering (PLO) 1506 Kristensen, Hans Jørgen: PLO - en faglig forening. I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Kristensen, Hans Jørgen: PLO og skolen i 25 år - og i fremtiden? I: Pædagogisk Orientering. 1990, nr. 1, s [PLO stiftet december 1964] 1508 Kristensen, Hans Jørgen: PLO og skolen i 25 år - og i fremtiden? I: Pædagogisk Orientering. 2004, nr. 4, s Undervisere for Tosprogede Elever 1509 Søgaard Thomsen, Ulla: 25 år på øretævernes holdeplads s. Roskilde Realskoleforening 1510 Christiansen, Grethe: Roskilde Realskoleforenings historie Roskilde s. Uni-C 1511 På forkant i 40 år. Jubilæum Red. Hans Ole Aagaard m.fl s. Historisk Selskab for Handicap og Samfund 1512 Ellehammer Andersen, Svend: Historisk Selskab for Handicap og Samfund - baggrund og forløb. I: Skolepsykologi. Årg. 26, nr. 1 (1989), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Historisk Selskab for Handicap og Samfund. I: Uddannelseshistorie , s Udvalget for sikring af skolehistorisk materiale 1514 Skovgaard-Petersen, Vagn: Udvalget for sikring af skolehistorisk materiale. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s ; 1970, s. 140 Dansk Skolemuseum 1515 Glenstrup, Christian og Vagn Skovgaard-Petersen: Dansk Skolemuseum - og pædagogisk studiesamling. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Grinder-Hansen, Keld: Dansk Skolemuseum [ I: Uddannelseshistorie. 1997, s ; 1998, s ; 1999, s ; 2000, s ; 2001, s ; 2002, s ; 2003, s ; 2004, s ; 2005, s Grinder-Hansen, Keld: Dansk Skolemuseum materialesamling og museum. I: Institut Selskab Museum. Skolehistorisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Red. Inger Schultz Hansen og Erik Nørr. Kbh s.; s Priemé, Hans: Rådhusstræde nr. 6. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Scharleck, Margit: Dansk skolemuseum. Endelig en realitet. I: Børn & bøger. Årg. 48, nr. 8 (1995), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Skole for livet. I: Uddannelseshistorie. 1995, s Miniforelæsning ved åbningen af Dansk Skolemuseum 1521 Vig Jensen, Ole: Undervisningsministerens tale ved åbningen af Dansk Skolemuseum, Rådhusstræde 6, den 2. oktober I: Uddannelseshistorie. 1995, s Flakkebjerg Skolemuseum 1522 Flakkebjerg Skolemuseum. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1980, s Rønne, Karl: Til museumsindvielse i 75

16 Flakkebjerg. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1981, s Horsens, Den gamle Skolestue 1524 Houmann, Jens og Niels Kolind:»Den gamle Skolestue«i Horsens. I: Årsskrift fra Horsens Museum. 1987/88, s Houmann, Jens og Niels Kolind: Skolemuseum i Horsens. I: Uddannelseshistorie. 1986, s Kolind, Niels:»Den gamle Skolestue«i Horsens. Et historisk værksted. I: Historie & Samtid. Årg. 28, nr. 3 (1989), s [en skolestue, indrettet som den så ud i 1930 erne] Den plessenske Skole i Vallensved 1527 Tommerup, Jens: Den Plessenske Skole i Vallensved - Et Skolemuseum i Sydsjælland. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Historisk-Pædagogisk Studiesamling 1528 Ehlers, Søren: Historisk-Pædagogisk Studiesamling. I: Uddannelseshistorie. 2003, s Petersen, Morten og Inger Nørgaard: Historisk Pædagogisk Studiesamling ved DPU. Registratur (foreløbig). Kbh , 23 bl Petersen, Morten: Historisk- Pædagogisk Studiesamling ved DPU. I: Uddannelseshistorie. 2004, s. 145 Lærerstandens Brandforsikring 1531 Brøcher, Karl: En skolekrønike. Klip fra LBs årsberetninger s Johansen, Albert: En gnist der fængede. Lærerstandens Brandforsikring gennem 100 år. Kbh s Jørgensen, Jens Chr.: Med ildhu og omtanke i gensidig tillid Kbh s Onkels 100 års dag. I: Folkeskolen. Årg. 97 (1980), s Vikarkassen for den private realskoles lærere af Haubek, J.: Vikarkassen af I: Den Danske Realskole. Årg. 73 (1971), s Pædagogisk filosofi, psykologi og teori 1536 Achton, Steen: Opgøret med den antiautoritære pædagogik. I: Unge Pædagoger. Årg. 45, nr. 2 (1974), s Andersen, Henning: Et vendepunkt i pædagogikkens historie. I: Dansk Udsyn. Årg. 46 (1966), s Andersen, Sune: Chr. Kolds»pædagogik«. I: Friskolebladet. Årg. 69 (1973), s Bentzon, Adrian: Tilbageblik på Reformpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1996, nr. 6, s Biehl, Charlotte Dorothea: Pigeopdragelse. Indledning og udvalg ved Pil Dahlerup. Kbh s. (Hasselbalchs Kulturbibliotek; 281) [tale holdt 1778] 1541 Bjerg, Jens: Folkeskolen og den pædagogiske forskning i de sidste 25 år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 37 (1989), s Boelskov, Birgit og Jørgen Boelskov: Reformpædagogikkens indflydelse på daginstitutionerne eller daginstitutionernes indflydelse på reformpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1997, nr. 1, s Bugge, K.E.: Lighed i skolen - belyst ud fra den franske revolution, Pestalozzi og Grundtvig. I: Dansk Udsyn. Årg. 59 (1979), s Bugge, K.E.: Lyksalighed som pædagogisk mål. I: Stort og småt om små og store. Festskrift til Hans Vejleskov 23. november Red. Minna Ronnefeld og Jens E. Olesen. Kbh s.; s Bugge, K.E.: Pædagogiske grundideer. 3. udg. Kbh s. (Berlingske Leksikon-bibliotek; 152) [1. udg. 1969] 1546 Bugge, Knud Eyvin: Theologi og pædagogik historisk belyst. Kbh s. (Kirkehistoriske Studier; 2. rk. nr. 13) 1547 Bøgelund, Th.: Psykologi og pædagogik I: Folkeskolen. Årg. 66 (1949), s Callewaert, Staf: Hvordan skal man skrive den danske pædagogiks historie? I: Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk 76

17 Forskning. Årg. 4, nr. 3/4 (1984), s [principanmeldelse af S.E. Nordenbo: Bidrag til den danske pædagogiks historie] 1549 Carlsen, Olaf: Pestalozzi og Danmark. Århus bd Carlsen, Olaf: Rousseau og Danmark. Et pædagogisk og lærdomshistorisk Længdesnit til Belysning af Rousseaus Indflydelse paa dansk Pædagogik til o Århus s Carlsen, Olaf: Sammenlignende pædagogikhistorie. I: Vor Ungdom. Årg. 70 (1949), s Chaiklin, Seth: Danish Pedagogical Psychology in Historical Perspective. I: Specialpædagogik ad nye veje. Et festskrift til Niels Egelund i anledning af hans 60 års dag. Red. Charlotte Ringsmose og Kirsten Baltzer. Kbh s.; s Coninck-Smith, Ning de: Om at forske i barndommens og institutionernes historie. I: Nordisk pedagogik. Årg. 8, nr. 3 (1988), s Conrad, Joan: Det liberalistiske 10-år. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38 (1990), s [Bertel Haarders uddannelsespolitik] 1555 Dorf, Hans: Pædagogisk sociologi. En indføring. Kbh s. (Munksgaards undervisningsbibliotek) 1556 Elming, Eva: En analyse af nogle pædagogiske strømninger i det 20. århundrede og deres indflydelse på den pædagogik, der praktiseres i danske daginstitutioner. Utrykt speciale, Danmarks Lærerhøjskole, Engberg-Pedersen, H.: Undervisning i radio og tv. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1978, s Erritzøe, Lone: Psykoanalyse i mellemkrigstidens pædagogik. En materialedokumentation. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 27 (1979), s , Fatum, Poul: Den pædagogiske tænknings historie. Kbh bd. (Pædagogisk Forum; 7-8) 1560 Fibæk Laursen, Per: Universitetspædagogikkens barndom - og DUN's. I: Universitetspædagogik år Inkl. kortlægning af universitetspædagogiske centre i Danmark. Hellerup s.; s [DUN: Dansk Universitetspædagogisk Netværk] 1561 Folmer Nielsen, Kjeld:»Den danske linie«. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s [mellem- og efterkrigstidens småbørnspædagogiske reformpædagogik] 1562 Forskning for folkeskolen. Undervisning og videre uddannelse. En samling artikler udgivet i anledning af Danmarks Lærerhøjskoles 125 års jubilæum. Red. Torben Brostrøm, Ingrid Markussen, Kaj Spelling. Kbh s Goldbach, Ib: Pædagogik, kultur, planlægning. Kbh s. (Pædagogiske Studier) 1564 Grue-Sørensen, K.: Almen pædagogik. En håndbog i de pædagogiske grundbegreber. Kbh s Grue-Sørensen, K.: Om pædagogikken som selvstændig videnskab. I: Nordisk Tidskrift för Vetenskap. Årg. 32 (1956), s Grue-Sørensen, K.: Pædagogik mellem videnskab og filosofi. En samling essays. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek; 15) 1567 Grundtvig, N.F.S.: Statsmæssig Oplysning. Et udkast om samfund og skole. Udg. K.E. Bugge og Vilhelm Nielsen. Kbh s Grønsved, Winnie: Pædagogisk udviklingsarbejde i folkeskolen. I: Folkeskolen og seminarierne. 1985, s Hansen, Mogens, Poul Thomsen og Ole Varming: Psykologisk-pædagogisk ordbog. 13. udg. Kbh s Hein, Mogens: Demokrati og opdragelse. Kbh Bd. 1: Angrebspunkter. 159 s Hemmingsen, Lis: Om undervisning i komparativ pædagogik. I: Uddannelseshistorie. 1998, s Henriksen, Holger: Om at lære af historien. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2001, nr. 4, s Henriksen, Holger: Skolens formål (1958, 1975, 1993). I: Degn og Direktør. Festskrift til Holger Knudsen. Red. Birte Kjær Jensen, Poul Lassen og Sten Sjørslev. Kbh s.; s Henriksen, Spæt og Ellen Nørgaard: På skuldrene af reformpædagogikken? I: Dansk 77

18 Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Henriksen, Spæt: Reformpædagogik. Progressiv pædagogik. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s , Henriksen, Spæt: Reformpædagogikken. Det ufuldendte projekt. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1996, nr. 6, s Henriksen, Spæt: Visioner om en praktisk skole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 25 (1977), s [den eksamensfri mellemskole] 1578 Hermansen, Ester: Barnet som subjekt i pædagogikken. I: Pædagogik. Årg. 6, nr. 3 (1976), s Hilden, Adda: Kvindepædagogik i 1800-tallet - baggrund og forudsætninger. I: Unge Pædagoger. 1984, nr. 1, s [kvinders muligheder for at kunne uddanne sig til lærere og blive ansat i det offentlige skolevæsen] 1580 Hilden, Adda: Kvindepædagogik i 1800-tallet - emancipation og besindelse. I: Unge Pædagoger. 1984, nr. 2, s. 3-9 [om Pauline Worm, Athalia Schwartz og Natalie Zahle] 1581 Hofmann, Franz: Træk af den pædagogiske teoris udvikling fra livsfilosofi til videnskab. Tiden indtil det 20. årh. Kbh s. [oversættelse af: Erziehungsweisheit - Paidagogia - Pädagogik. Berlin 1976] 1582 Holst, Jesper: Til forståelse af socialpædagogikken. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 38, nr. 1 (1990), s Illeris, Knud m.fl.: Pædagogisk udviklingsarbejde. Mellem selvforvaltning og styring. Kbh s. (Unge Pædagogers serie; B 51) 1584 Illeris, Knud, Per Fibæk Laursen, Birgitte Simonsen: Samfundet og pædagogikken. Kbh s. (Uddannelse og samfund) 1585 Illeris, Knud: Tendenser i 70 ernes pædagogik. I: Noter om historie og undervisning. 1981, særnr., s Jensen, Knud: Fra terpeskole til arbejdsskole. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 24 (1976), s Jensen, Niels Marinus: Pædagogiske ideer og kulturelle bevægelser I: Friskolens Tidende. Årg. 64 (1968), s , Jerlang, Espen og Jesper Jerlang: Psykologisk pædagogisk opslagsbog. Kbh s Kampmann, Jan: Der ønskes en redegørelse for og kritisk diskussion af fænomenet»struktureret pædagogik«, dets oprindelse og indflydelse på det danske førskoleområde. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Kirkebæk, Birgit: Udelukket fra enhedsskolen. Specialpædagogikkens opkomst og nutidige historie. I: Specialpædagogik. Årg. 29, nr. 5 (2009), s Kofod Christoffersen, Karen: Som bonde blandt bønder? En analyse af filantropismens opdragelsestanker, som de blev formidlet til den danske landalmue i perioden gennem Peter Outzen Boisens prædikener. Utrykt speciale, Odense Universitet, Kristoffersen, Kirsten: Pædagogisk udviklingsarbejde på Herlev Statsskole. I: Uddannelse. Årg. 15 (1982), s Krogh-Jespersen, Kirsten: Undervisning og elevers læring. I: Skolen i morgen. Årg. 4, nr. 5 (2001), s. 2-4 [1990 ernes forenkling af pædagogiske udfordringer og visioner] 1594 Kruchov, Chresten: Pædagogisk udviklingsarbejde som forandringsstrategi. I: Nordisk Pedagogogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Kyng, David: Pædagogikkens fødsel. En undersøgelse af den pædagogiske diskurs i Danmark fortrinsvis i 1700-tallet. I: Udkast. Årg. 15, nr. 2 (1987), s Leksikon for opdragere. Pædagogiskpsykologisk-social håndbog. Red. A.C. Højberg Christensen, K. Grue-Sørensen og Axel Skalts. Kbh bd Lyhne, Vagn: Læremesteren. Kant og oplysningens pædagogik. Århus s. (Opskrifter) 1598 Materialer og metoder i historiskpædagogisk forskning. Rapport fra nordisk symposium ved Institut for Dansk Skolehistorie, Schæffergården, København, november Red. Lejf Degnbol. Kbh s Mathiesen, Anders: Til kritikken af modernisering og privatisering - og retorikken om 78

19 de personlige kvalifikationer. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Mellemgaard, Signe og Mikkel Venborg Pedersen:»Die harmonische Entwicklung und Ausbildung aller Kräfte«- pædagogiske opdragelsesprincipper og det aristokratiske livs realiteter i Augustenborg omkring år I: Fortid og Nutid. 2000, s Møller, Ida: Ekspeditrice i en fiskeforretning. I: Årg. 11, nr. 1 (2001), s [pædagoger og pædagogik fra 1960 erne og op til nu] 1602 Netterstrøm, Lise: Opdragelsesskrifter i 1700-tallet. Pigeopdragelse og kvindesituationen i 1700-tallet. Utrykt speciale, Aarhus Universitet, Nielsen, Bent: Om krise, pædagogik og pædagoger. I: Pædagogik. Årg. 13 (1983), s Nielsen, Gurli: En folkeskolelærers bevidsthedsformidling i perioden omkring landboreformerne ca En undersøgelse af L.M. Wedels pædagogiske almuelitteratur. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nielsen, Kjeld F.: Børn bliver voksne - færdig med dem. Brudstykker af en kulturradikal pædagogik. I: Skolestart. Årg. 20, særnr. (februar 1990), s [Kursus for Småbørnspædagoger, Borups Højskole] 1606 Nielsen, Mogens: Nogle træk af det 20. århundredes pædagogiske idéhistorie. I: Pædagogiske Notater. Årg. 1, nr. 3 (1977/78), s Nielsen, Mogens: Om Ellen Nørgaards doktorafhandling:»lille barn, hvis er du?«. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Å 26 (1978), s ; debat: s Nielsen, Mogens: Omkring et kritisk moment i reformpædagogikken. I: Pædagogiske problemer i komparativ belysning. Red. Ib Goldbach m.fl. Kbh s.; s (Pædagogiske studier) 1609 Nissen, Poul: Involveringspædagogik I: Skolepsykologi. Årg. 23, nr. 5/6 (1986), s Nordenbo, Sven Erik: Bidrag til den danske pædagogiks historie. Kbh s Nordenbo, Sven Erik: Dansk pædagogisk forskning Status, vilkår og satsningsområder. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 36 (1988), s Nordenbo, Sven Erik: Dänische Bildungs- und Erziehungsphilosophie - von dem fünfziger Jahren bis heute. I: Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie. Bd. 1 (1998), s Nordenbo, Sven Erik: Pædagogikkens filosofi. I: Philosophia. Årg. 16, nr. 1-2 (1987), s Nordenbo, Sven Erik: Træk af den pædagogiske filosofis udvikling i de sidste 25 år. I: Filosofiske Studier. Bd. 3 (1980), s Nordenbo, Sven Erik: Udviklinger og tendenser i pædagogisk forskning. I: Uddannelse. Årg. 13 (1980), s Nørgaard, Ellen: Lille barn, hvis er du? En skolehistorisk undersøgelse over reformbestræbelser inden for den danske folkeskole i mellemkrigstiden. Kbh s Nørgaard, Ellen: Nyt om uddannelsesforskning I: Nyt om uddannelsesforskning. Årg. 5, nr. 2 (1985), s Nørgaard, Ellen: Om historie og børneforskning. Indledning. I: Nordisk pedagogik. Årg. 8, nr. 3 (1988), s Nørgaard, Ellen: Pædagogik og kulturradikalisme. I: Den kulturradikale udfordring. Kulturradikalismen gennem 130 år. En antologi. Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Pædagogik og kulturradikalismen. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2000, nr. 3, s Nørgaard, Ellen: Reformpædagogikken i Danmark. Nogle overvejelser og eksempler. I: Danske skoleproblemer - før og nu. En artikelsamling. Red. Ingrid Markussen under medvirken af Ib Goldbach. Kbh s.; s Nørgaard, Ellen: Soria Moria Slot, og vejen der hen til. I: Uddannelseshistorie. 1991, s [reformpædagogik i mellemkrigstiden] 1623 Nørgaard, Ellen: UP gennem 60 år - eller - om at en Pippi kan blive en moden kvinde. I: Unge Pædagoger. 2000, nr. 1-2, s Oettingen, Alexander von: Det pædagogiske univers en grundstudie i almen pædagogik. Kbh s. 79

20 1625 Oettingen, Alexander von: Pædagogisk filosofi som reflekteret omgang med pædagogiske antinomier. Perspektivering af K. Grue- Sørensens filosofiske pædagogik. Århus s. [disputats, DPU] 1626 Oversigt over uddannelsesforskning vedrørende de årige. Red. Helle Jacobsen. Kbh s. (Publikation fra Udvalget vedrørende Uddannelsesforskning; 2) 1627 Pedersen, Ove K.: Pædagogik og stat. I: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2006, nr. 3, s [bl.a. pædagogikkens historie, folkeskolens formålsparagrafs betydning for den moderne danske stats udvikling] 1628 Ploug Olsen, Tom: Tradition, tendenser - en signatur? Pædagogisk udviklingsarbejde i Danmark. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Pædagogikkens hvem hvad hvor. Red. K. Grue-Sørensen og Thyge Winther-Jensen. Kbh s Pædagogisk opslagsbog. Alfabetisk ordnet. Red. Lars Jakob Muschinsky og Karsten Schnack. 5. udg.. Kbh s. [1. udg. 1978] 1631 Pædagogiske perspektiver. Pædagogiskfilosofiske studier. Red. Ib Goldbach og Spæt Henriksen. Kbh s. (Gyldendals pædagogiske bibliotek) Pædagogiske teorier. En indføring i nyere pædagogiske teorier. Red. Stig Kjerulf og Poul Svendsen. 2. udg. Kbh s. [1. udg. 1982] 1633 Pædagogiske tænkere. Et tekstudvalg. Red. Ulla Liberg. 1. udg. 5. oplag. Kbh s. [Christen Kold og Sofie Rifbjerg] 1634 Reiff, Johannes: Pædagogisk generations-status. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 11 (1963), s Reisby, Kirsten: Didaktik i en mellemtid. Cirriculære eftertanker. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2004, nr. 2, s Reisby, Kirsten: Tæt på processen i pædagogisk udviklingsarbejde. I: Nordisk Pedagogik. Årg. 6, nr. 4 (1986), s Ronnefeld, Minna og Hans Vejleskov: Det musiske i opdragelsen. Nogle overvejelser over musisk opdragelse i relation til spørgsmålet om frihed og lighed og med særligt henblik på småbørns- og begynderundervisning. Kbh s. (Undervisningsserien. DLH; 7) 1638 Rosendal Jensen, Niels: Pædagogik - historie og fremtid. Kbh s. (Marxistisk pædagogik og psykologi) 1639 Salling Olesen, Henning: Fra reformpædagogik til kritisk empirisk socialvidenskab. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 2004, nr. 4, s Sjöstrand, Wilhelm: Introduktion til pædagogikken. Kbh s. (Pædagogiske Studier) Skovgaard Nielsen, Henrik: Erfaringspædagogik i pædagogisk-historisk belysning. I: Noter om historie & undervisning. Nr. 71 (1982), s Skovgaard-Petersen, Vagn: Ideer bag idyllen. Brudstykker af et pædagogisk program. I: Kronprins og menneskebarn = Kronprinz und Menschenkind. Red. Christian Gether. Sorø s.; s Skovmand, Roar: De frie skoletanker og reformerne i 1920 erne og 30 erne. Om Ellen Nørgaards doktordisputats»lille barn, hvis er du?«. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1977, s Sådan kan man også undervise. Pædagogiske retninger i Danmark. Red. Ruth Hougaard. Kbh s. (Forum for pædagogik og psykologi) Temarapport om uddannelsesforskning vedrørende de årige. Red. Ellen Nørgaard. Kbh s. (Publikation fra Udvalget vedrørende Uddannelsesforskning; 1) 1646 Torpe, Harald: Pædagogisk psykologi i hundrede år. I: Udviklingslinier i dansk psykologi fra Alfred Lehmann til i dag. Red. Ib Kristian Moustgaard og Arne Friemuth Petersen. Kbh s.; s Wagner, K.D.: Pædagogik i Danmark. Et par eksempler under lup. I: Pædagogik. Årg. 7, nr. 4 (1977), s Wagner, K.D.: Sprog og skole. Et opgør med et par myter fra før og nu. Kbh s. (Pædagogiske Studier) Winther-Jensen, Thyge: Den komparative pædagogiks udvikling i Danmark sammenholdt med udviklingen internasjonalt. I: Vi og de andre. Komparative, internasjonale, flerkulturelle pedagogiske studier i Norden. Red. Torstein Harbo og Thyge Winther- Jensen. Oslo s. (Publication. Nor- 80

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Resultatliste. Herning stævnet den 23/ /2 rune bonde rofi ringkøbing

Resultatliste. Herning stævnet den 23/ /2 rune bonde rofi ringkøbing Resultatliste Herning stævnet den 23/ 24-2013 1. 185/2 rune bonde rofi ringkøbing 1. 181/4 søren nørskov nielsen gffi grindsted 2. 176/1 erik bo jørgensen grundfos viborg 3. 162/1 kjeld østergård m.com

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere