i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014"

Transkript

1 to g S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

2 g 0» ' 1 t» l ) o ld20 DOM afsagt den 23. aprl 2014 af Vestre Landsrets 15. afdelng (dommerne Stg Glent-Madsen, enrk Estrup og Gtte Kuhlwen (kst.)) ankesag V.L Dandyvej, Vejle ApS (advokat Bo Cnudsen, Aarhus) mod Natur- og Mljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Rune Wold, Kobenhavn) Retten Koldng har den 4. januar 2013 afsagt dom 1. nstans (rettens nr. BS /2011). Påstande For landsretten har appellanten. Dandyvej. Vejle ApS. gentaget sn påstand for byretten. ndstævnte, Natur- og Mljøklagenævnet, har påstået dommen stadfæstet. Supplerende sagsfremstllng Dandyvej. Vejle ApS har for landsretten fremlagt en oversgt over varegruppefordelngen 14 Jysk-butkker Danmark, som Natur- og Mljøklagenævnet under hovedforhandlngen har erklæret, at man kke har grundlag for at bestrde. Dandyvej, Vejle ApS har tlknytnng tl oversgten dokumenteret plangrundlaget mv. for de pågældende butkker.

3 g O4-A-42S?2: ' O S -2- Der er for landsretten fremlagt oplysnnger om andre butkker det pågældende område Vejle og om Jysk-butkker etableret andre områder landet udlagt tl særlg pladskrævende varegrupper. Der er endvdere fremlagt en række lokalplaner og byggetlladelser mv. tl erstatnng for de tdlgere fremlagte. Forklarnger Morten Lykke og Mchael Khn Thomsen har afgvet supplerende forklarng for landsretten. Morten Lykke har supplerende forklaret, at Jysk var nde Sjælsos overvejelser helt fra starten og dermed nden de første drøftelser med Vejle Kommune. Sjælsø havde månedlge drøftelser med Jysk, hvor man drøftede de forskellge mulgheder for at etablere nye butkker Danmark og det øvrge Skandnaven. Planlægnngen af det pågældende bygger Vejle stod på flere måneder, nden ansøgnngen tl kommunen blev ndgvet. Der var flere møder med kommunen, men han deltog selv kun 2. Drøftelserne med kommunen drejede sg bl.a. om, hvlke forretnnger der måtte etableres bygnngen, og kommunen var udmærket klar over, at det var menngen, at der skulle være en Jysk-forretnng ejendommen. an kæmpede hårdt for, at Elgganten også måtte flytte nd, men det vlle kommunen kke tllade. Efter at Natur- og Mljøklagenævnet havde gvet det såkaldte Landmarkpjekt afslag på en ansøgnng om byggetlladelse, vendte Lars Bukst fra kommunen lgesom rundt, og det er nok det, der er baggrunden for, at Lars Bukst har en anden opfattelse af hændelsesforløbet end ham. an fratrådte sn stllng Sjælsø den 31. december Sden den. jul 2010 har han været medndehaver af nnovator A/S, der lgesom Sjælsø beskæftger sg med pjektudvklng. Udfaldet af denne sag vl kke kunne fa konsekvenser for ham eller nnovator. Mchael Kuhn Thomsen har supplerende forklaret, at der var drøftelser med Jysk om at flytte nd ejendommen allerede nden det første møde med kommunen. Som han husker det, var der 2 møder med kommunen, nden ansøgnngen om byggetlladelse blev ndgvet. an ved kke, om kommunen tog referater af møderne. Sjælsø modtog ngen referater. På mødeme blev det, som han har forklaret for byretten, drøftet, hvlke butkker der vlle kunne etableres byggeret, herunder Jysk. an kan kke svare på, hvorfor Lars Bukst fra

4 t* g K-A ho O -3 - t* 10 kommunen har cn anden erndrng om moderne end ham. an er dag udvklngschef nnovator A/S, hvor han har været ansat godt 2 år. Udfaldet af denne sag vl kke kunne fa konsekvenser for ham. Pcedure Parterne har det væsentlge gentaget deres anbrngender for byretten og har pcederet overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat Der er mellem parterne enghed om, at den pågældende Jysk-butk er ndrettet således, at pcent af salgsarealet er ndrettet tl særlg pladskrævende varegrupper, mens pcent af salgsarealet er ndrettet tl andre varegrupper. Bestemmelsen den dagældende planlovs 5 d, stk. 2, nr. 2, omhandler butkker, som alene forhandler særlg pladskrævende varegrupper. Af bemærknngerne tl lovforslaget fremgår, at bestemmelsen kke omfatter butkker, der forhandler både pladskrævende og kke pladskrævende varegrupper. Ordet "alene" lovbestemmelsen må således forstås som "udelukkende", det butkken dog, som anført Natur- og Mljøklagenævnets afgørelse, også kan forhandle en ubetydelg mængde af andre varetyper med nær tlknytnng tl de af bestemmelsen omfattede varer. Det tltrædes på den baggrund, at den pågældende Jysk-butk kke er omfattet af bestemmelsen, og at butkken dermed kke lovlgt kunne etableres på stedet. Bemærknngerne lovforslaget forbndelse med ændrngen af planloven 2007, der trådte kraft efter, at byggetlladelsen var gvet, om "branchegldnng" og "manglende håndhævelse af bestemmelsen" kan den forbndelse kke føre tl et andet resultat. Af Vejle Kommunes byggetlladelse fremgk, at "Butkkerne godkendes tl salg for alene særlgt pladskrævende varegrupper defneret Lokalplan nr. 165, 3.1 og gældende Lov om planlægnng pr. 30. jun 2007". Det tltrædes på den baggrund og uanset de afgvne forklarnger om drøftelserne med kommunen forud for udstedelsen af byggetlladelsen og uanset anvendelsen af udtrykket "prmært" stedet for ordet "alene" kommunens mal af 30. aprl 2008 og brev af 2. aprl 2009, at det kke er bevst, at bygherren af kommunen var

5 g S O S -4- vo B blevet bbragt en berettget forventnng om, at den pågældende Jysk-butk kunne etableres ejendommen. Det er heller kke for landsretten bevst, at Vejle Kommunes påbud om lovlggørelse ndebar en sådan afvgelse fra kommunens egen eller andre kommuners prakss, at påbuddet og dermed Natur- og Mljøklagenævnets afgørelse er ugyldge. Der er endvdere kke grundlag for at fastslå, at Natur- og Mljøklagenævnet har undladt at forholde sg tl mulgheden for retlg lovlggørelse, og at nævnets afgørelse af den grund er ugyldg. erefter, og da de anbrngender, som Dandyvej, Vejle ApS øvrgt har gjort gældende, kke kan føre tl et andet resultat, stadfæster landsretten dommen. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal Dandyvej, Vejle ApS betale sagsomkostnnger for landsretten tl Natur- og Mljøklagenævnet med kr. Beløbet, der ndeholder moms, vedrører udgfter tl advokatbstand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens omfang og forløb. Th kendes for ret: Byrettens dom stadfæstes. Dandyvej. Vejle ApS skal betale sagens omkostnnger for landsretten tl Natur- og Mljøklagenævnet med kr. De dømte sagsomkostnnger skal betales nden 14 dage og forrentes efter rentelovens 8 a. Stg Glent-Madsen enrk Estrup Gtte Kuhlwen (kst.)

6 A- *21S Udskrften udstedes uden betalng. Udskrftens rgtghed bekræftes. Vestre Landsret, Vborg den 23. aprl Ofcx,' Brgtre Borqp Kontorfuldmægtg

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3983007 - HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Lotte Virkelyst Johansen (kst.)). 19. afd.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

MODTAG ET 22 MRS. 2013. Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg. J. nr. 17128 UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

MODTAG ET 22 MRS. 2013. Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg. J. nr. 17128 UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET MODTAG ET 22 MRS. 2013 Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg J. nr. 17128 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 21. marts 2013 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Side 1 af 6 Til forsiden Om koncernen Kontakt Web-tv Nyhedsmail Myndigheder Borger Virksomhed Rådgiver Presse Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Skønsmæssig ansættelse - manglende

Læs mere