Dagsorden: Referat: AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 25. marts 2015 kl LSU HR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Referat: AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 25. marts 2015 kl. 12.45 14.45 LSU HR"

Transkript

1 Møde den: 25. marts 2015 kl REFERAT LSU HR Til stede: Ledelsen: Louise Gade, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Lene Fransen, Alev Gencay, Lizzi Edlich, Ina Wilkens Nissen Referent: Pia Andersen Fraværende: Gæster: Birgit Roesen og Tim Strandgaard under pkt. 2. Karina Grost under pkt. 5 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Kompetenceudvikling i HR 3. Regnskab 2014 for HR i hovedtal og budget 2015 for HR 4. Økonomi i Administrationen Fælles Faglighed 6. APV-handleplan HR opsamling fra enhedsmøderne 7. Eventuelt Dato: 7. april 2015 Ref: PA Side 1/5 Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt, medarbejderrepræsentanterne ønsker dog en rammesætning af punkterne i dagsorden inden mødet, så de bedre kan forberede sig. 2. Kompetenceudvikling i HR På baggrund af B14 vil medarbejderrepræsentanterne gerne have en afklaring på hvordan fremtiden ser ud for kompetenceudvikling for medarbejderne i HR. Ledergruppen var helt enig i at det ikke var sjovt at skule slå bremsen i, i Det skulle blive bedre i Ledergruppen ønsker dog at tilgangen til kompetenceudvikling også skal være på plads vi skal huske at kompetenceudvikling ikke kun er betalingskurser. Der findes mange gratis kurser/tilbud, så som Folkeuniversitetet og NOCA ligesom nye opgaver, supervision etc. også kan være kompetenceudvikling. Der skal være en direkte effekt også i forhold til forretningen samt at man formidler videre til resten af HR. Ledergruppen vil meget gerne om medarbejderrepræsentanterne vil komme med input til hvordan vi forankrer bredt i HR. Ledergruppen vil selvfølgelig også se på om de ønskede kurser AU HR Aarhus Universitet Jens Baggesens Vej Aarhus N Tlf.: Fax:

2 er relevante for enheden og HR samt om der er effekt for pengene. Vi skal også huske at der faktisk har været diverse kompetenceudviklingsmøder og kurser i 2014, der har ikke været lukket helt ned. Men vidensdeling og opfølgning er vigtigt, især for også at gøre andre opmærksom på hvad for viden man har fået sig med hjem. Side 2/4 Medarbejderrepræsentanterne ønsker at høre om der er noget i MUS samtalerne som indikere at der er samme kursusønsker på tværs at enhederne. Ledelsen kan oplyse at det eneste som går på tværs er Fælles Faglighed HR-uddannelsen, ellers er det meget forskelligt. Det er meget fagligt for ens eget område. Medarbejderrepræsentanterne er helt enige i at det selvfølgelig skal være relevante kurser, men vi skal også huske at det ikke altid er at leder og medarbejderen er enige om hvad der er relevant. I forhold til vidensdeling mener ledelsen at det mest effektive er selv at skulle videreformidle til andre. Ledergruppen har et forslag på at vi evt. kan lave et gå hjem eftermiddagsmøde, hvor dem der har været på kursus laver en kort fremlæggelse og derefter går i cafegrupper hvor medarbejderen så kan gå ud og få mere information. Evt. afslutte med noget socialt. Medarbejderrepræsentanterne syntes det kunne være en god ide. Så vil det også blive mere synligt at der faktisk har været nogle på kompetenceudvikling. De mener også at det evt. kunne være relevant at invitere Administrationscenterne til disse arrangementer. Man kunne evt. også lave et fast punkt på enhedsmøderne til vidensdeling. Man kunne evt. også lave nogle partnerskaber med andre på AU og dermed få noget kompetenceudvikling, hvor hver part har noget viden at give hinanden fx sprogkompetencer danske-engelsk. Altså komme på udveksling. Kunne man evt. bruge AU Torvet eller noget der ligne? Medarbejderrepræsentanterne syntes at det er vigtigt med synlighed hvem komme afsted, hvordan kommer man afsted og hvorfor. Konklusion: Ledelsen vil gerne om medarbejderne går hjem og drøfter de forskellige overvejelser og melder ind til Gertrud.

3 Ledergruppen laver så et udkast til politik for kompetenceudvikling i HR, som drøftes på enhedsmøder i maj med henblik på vedtagelse i LSU i juni Side 3/4 3. Regnskab 2014 for HR i hovedtal og budget 2015 for HR I 2014 havde vi en besparelse på 6 mio. som skulle hentes. Dette gjorde at vi måtte stoppe op på mange ting. Der er stor ros til medarbejderne for at udvise så stor ansvarlighed. En gennemgang af regnskabstallene: Kompetenceudvikling har haft opsigelser i stillinger som ikke var indregnet i besparelsen. I Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø har det været personaleomkostningerne der oversteg budget grundet lange opsigelsesvarsler i relation til B14. I Personalejura har der været et lille minus, dette har været stillingsnedlæggelser som ikke har haft fuld effekt. I LØN er det en gammel fejlbudgettering på lønkontoen, der har været strukturelt ubalance som der bliver kigget på i budget På AR/ADM og ST har der været stillingsnedlæggelser som ikke har givet effekt i På HE har der været mange sygmeldte, barsler og vakante stillinger. De har været meget presset for at give ind til fællesskabet i HR. På BSS har der været vakante stillinger. Medarbejderrepræsentanterne vil gerne vide om vores underskud overgår til 2015 og hvis det gør, vil det så være HR eller Administrationscenterne som skal dække det? Louise fortæller at AU har et årige budgetter, så underskuddet overgår ikke, det går ind i den store fælleskasse. Hun fortæller også at Enhedsadministrationen holder budget 2014 med et lille overskud. Omkring budget 2015 så skulle den besparelse som HR har fået gerne kunne realiseres uden afskedigelser, der vil blive nedlagt nogle vakante stillinger. Kursuskataloget vil blive nedlagt og overtaget af mere konkret efterspørgselsgenereret kurser. Kurserne for foråret gennemføres som planlagt med de hold hvor der er nok deltagertilmeldinger. Kompetenceudvikling vil få nedsat deres lønbudget med kr. hvilket skulle kunne dækkes at de to vakante stillinger som de har lige nu. Endvidere har vi nedsat budgettet på IT og mobiltelefoni, øvrig drift, advokatbistand og psykologisk rådgivning.

4 Der blev spurgt ind til hvad konsulentydelser dækker over det er advokatbistand, konsulentydelser til AUHRA, SLS og ESDH. Side 4/4 Forklaring på hvad fordelingen i oversigten betyder: Boksen på løn og kontorforhold er alle personaleudgifter i HR - altså de udgifter som knytter sig til de medarbejder som er ansat i HR. Boksen på IT systemer er udgifter som knytter sig til de systemer som HR varetager men som dækker hele AU. Boksen på udgifter knyttet til VD-områdets særlige opgaver er udgifter som HR har, men som knytter sig til forretningen altså opgaver som HR laver for forretningen. Boksen på særlige konsulentydelser er konsulentydelser som HR har, men som knytter sig til AU. Boksen om midlertidige bevillinger er midler som HR har fået eks. Via USM midler til at udføre opgaver ud i forretningen eks. DHL. Fordelingen i boksen på løn og kontorforhold bestemmer funktionschefen selv over. Omkring rejseudgifter har OA en større post grundet meget rejseaktivitet pga. arbejdsopgaver som ligger i den enhed. Kompetencudviklingspuljen under Staben indeholder udgifter til bl.a. Fælles Faglighed og kompetenceudvikling til ledergruppen. LØN har fået et større lønbudget for at få et retvisende billede dermed skulle der gerne være rettet op de tidligere års fejlbudgettering. 4. Økonomi i Administrationen LEA-kredsen er gået i gang med at få lavet en analyse for at finde 100 mio. over de næste 4 år. For HR området på AU dvs. hele HR fagområdet kigges der på samspillet mellem HR og Ph.d., IT-systemer bl.a. Tjek & Go som gerne skulle give en bedre arbejdsgange. Der vil også blive kigget på arbejdsgangene mellem fællesadministration- Administrationscenterne-institutterne. Det vil være en åben proces det vil komme på LSU-møder, da ledelsen gerne vil have medarbejderinput. Der skal også kigges på konsulentydelser kan vi evt. bruge vores egne medarbejdere eller er det så specialiseret at vi kun kan købe ydelsen ude i byen. Medarbejderrepræsentanterne syntes at det er dejligt at ledelsen og dermed hele AU er mere på forkant end at der skal laves en ny B14 for at nå besparelserne. Punktet vil også blive taget op på enhedsmøderne.

5 5. Fælles Faglighed Karina Grost giver ros til LSU for engagementet fra LSU. Det er en opfølgning på HR-uddannelsen og der vil blive tale om 2 fællesdage for alle samt 2-3 aftensmøder. Gruppen består af en medarbejder fra hver af de 8 enheder. Der vil komme en fælles uddannelsesdag inden sommerferien. Her vil der blive taget udgangspunkt i hvor AU er lige nu og hvad efterspørgslen er på hvad HR gerne skal levere og hvad kan vi levere. Dagen bliver den 2. juni Side 5/4 Medarbejderrepræsentanterne er meget glade for oplægget og syntes at det er dejligt at der bliver afsat tid til også at kunne tale sammen på tværs af enhederne. 6. APV-handleplan HR opsamling fra enhedsmøderne Punktet blev udsat til ultimo april der skal findes en ny tid. 7. Eventuelt Der var ikke noget under evt.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere