TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1"

Transkript

1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering 6 Simultan 6 Udfordringsturnering 7 Tremandsskak 7 Peters hjul 8 Pokalturnering 9 Kykskak 9 XP-turnering 10 Stafetskak 10 Først af brættet 11 Betting chess 11 Power match chess 12 Blindskak 13 Team-talking-chess 13 Stigeskak 14 Gladiatorskak 14 Dine idéer 15 Ordliste 15 Forord Et vigtigt redskab i skoleskakklubben er at kunne præsentere mange forskellige skakformer og turneringsaktiviteter, der kombinerer leg og læring. Det bidrager til en spændende undervisning, når eleverne både har det sjovt og lærer mere på skakbrættet. Her præsenteres diverse turneringsformer og skakdiscipliner, der nemt kan inkluderes i undervisningen. Nogle af turneringsformerne har været brugt i skoleskakken i 50 år, mens andre er udviklet af deltagere på skoleskaklærer-uddannelsen i de seneste år. På skoleskak.dk/docs finder du skemaer til turneringsformerne samt uddybende materiale. Er der ord, du studser over, kan de fleste findes bagerst i hæftets ordforklaring. God fornøjelse! Skoleskak.dk 2

3 Bondeskak 10 min. pr. spil. Skakbræt, hvide og sorte bønder (evt. skakur). Begyndertræning, blive fortrolig med bonden. I bondeskak spilles der alene med bønderne. Vinderen er den, der først får en af sine bønder ned på modstanderens bagerste række (baglinjen). Bondeskak er en aktivitet, der egner sig mest til begynderen, men det kan også anvendes af den mere øvede spiller. Bondeskak er oplagt til at studere brikkerne i deres enkelthed. En passant- og forvandlingsreglen er UDELADT i bondeskak. Man kan med fordel sætte de øvrige officerer ind i spillet med samme regelsæt. Således kan man tilføre et løberpar, et tårnpar eller lign. til hver spiller. Det gælder stadig om at få en bonde ned på modstanderens bagerste række, men nu med hjælp fra løbere, tårne m.v. Arm & hjerne skak min. pr. spil. 4 spillere pr. bræt. Skakbræt m. brikker og evt. skakur. Øger taktisk forståelse, kommunikation og samarbejde. Arm & hjerne skak er et socialt spil, der stiller store krav til taktisk forståelse og indbyrdes samarbejde. Man spiller sammen to og to. Den ene spiller (hjernen) siger navnet på den type brik, der skal flyttes, men han må ikke selv udføre trækket. Den anden spiller (armen) skal herpå flytte den type brik, som hjernen har benævnt. Hvis hjernen eksempelvis siger bonde, skal armen flytte en bonde, men hvilken bonde, der flyttes, er op til armen at bestemme. Det er vigtigt, at armen venter på hjernen og ikke selv tager selvstændige initiativer. Skoleskak.dk 3

4 Lynskak 10 min. (5 min. pr. spiller). Skakbræt m. brikker og skakur. Spille mange spil, lære at tænke under pres (da der spilles med kort tid). Lynskak foregår som et normalt skakparti mellem to spillere. Det eneste anderledes er, at hver enkelt spiller kun har 5 minutter til rådighed. I lynskak skal spillerne ikke blot tænke på de uendelige muligheder på brættet, men de skal også holde øje med deres egen og modstanderens tid. Man kan tabe på to måder: Ved at blive sat skakmat eller ved, at ens tid løber ud. For udfordringens skyld kan tiden sænkes, men dette finder spillerne selv ud af alt efter lyst, behov og niveau. Der findes også en anden skakform, der minder om lynskak, kaldet hurtigskak. I hurtigskak har hver spiller bare 20 eller 25 min. til rådighed. Nedtrapning Op til 90 min. (5 min. pr. spiller) i en lynskakmatch på op til 10 partier. Skakbræt m. brikker og skakur. Lære at spille lynskak, men med større chance for at begge vinder. Spille mange spil, lære at tænke under pres (da der spilles med kort tid). Spilles som lynskak, men i nedtrapning får vinderen hele tiden 1 minut mindre på uret. I første kamp spilles 5 min. mod 5 min. I næste spil 4 min. mod 5. Vinder spilleren med 4 min. igen, spilles der 3 min. mod 5 min. i næste spil. Ved 1 min. mod 5 min. begynder vedkommende med 5 min. nok at vinde. Ved remis justeres ikke på tiden. Skoleskak.dk 4

5 De tapre riddere 10 min. pr. spil. 2 springere, 4 bønder (5-6 i nogle tilfælde). Begyndertræning, hvor springerens bevægelser læres, dyst med få brikker. Spillet er beregnet til begynderen, men ligesom i bondeskak tager den øvede spiller ikke skade af at spille dette alternative spil. For begynderen kan springerens særlige bevægelsesmønster, være svær at blive fortrolig med. De tapre riddere er derfor en ideel måde, hvorpå man kan nærstudere springerens måde at bevæge sig på. Hvid starter med to hvide springere, der, som i rigtig skak, er placeret på henholdsvis b1 og g1. Ved hjælp af disse skal hvid forsøge at slå alle sorts bønder, inden de når til hvids bagerste række. Opnår hvid at tage alle sorts bønder, har hvid vundet. Sort vinder ved at nå hvids baglinje og har fire bønder til rådighed. Disse stilles forskudt op på de sorte felter b7, d7, f7 og h7. Har springerne for let spil centreres bønderne på c7, d7, e7 og f7. Er dette også for nemt for hvid, kan sort tilføje endnu en bonde på enten b7 eller g7. Alle-mod-alle turnering 20 min. pr. spil. (10 min. pr. spiller) Skakbræt m. brikker og evt. skakur og noteringspapir. Alle i skoleskakklubben lærer hinanden at kende, da alle spiller med alle. Alle-mod-alle turnering er en traditionel turneringsform, der kan afvikles over både kortere og længere perioder. Der spilles alle mod alle, inddelt i grupper. Er der en gruppe med 8 spillere spilles der syv runder (idet spillerne ikke kan møde sig selv). Er der fx en gruppe med 7 spillere ligges turneringen som en 8-mands turnering med en oversidder i hver runde. Hvis man anvender turneringsformen inden for rammerne af lynskak, kan turneringen afvikles over en eller to gange. Skoleskak.dk 5

6 Handicapturnering min. pr. spil. (10 min. pr. spiller) Skakbræt m. brikker og evt. skakur og noteringspapir. At give alle spillere en fair chance for at vinde. Idéen med handicapturnering er, at give alle spillere en fair chance for at vinde. Der spilles med såkaldt for-gave, hvilket vil sige, at den stærkere spiller afgiver materiale til den mindre stærke spiller, inden partiet går i gang. Spillerne inddeles i grupper efter styrke. Ved fx 3 grupper er vekselforholdene følgende: Spillere fra gruppe 1 afgiver en dronning, når de spiller mod en fra gruppe 3; afgiver et tårn, når der spilles mod en fra gruppe 2. Når en spiller fra gruppe 2 møder en fra gruppe 3 afgives et tårn i forgave. Spillerne fra gruppe 1 bliver udfordrede, mens spillerne fra gruppe 3 får chancen for at træde ind i en rolle, de ikke er vante med. Handicapturnering er et godt supplement til den normale klubturnering. Skoleskaklederen vil med tiden fornemme, hvordan vekselforholdene skal være, beregnet på elevernes spilstyrke samt antallet af grupper. Simultan 45 min. (15 min. pr. elev / 30 min. til simultanspilleren) Maks. 20 (ellers bliver ventetiden for lang) Skakbræt m. brikker, skakur og evt. noteringspapir. At få så mange som muligt til at spille på én gang mod fx skoleskaklederen. Simultan fungerer på den måde, at en øvet spiller dyster mod så mange, som han/hun har lyst til, på samme tid. Det er en god idé at spille simultan med ur, så spillerne ved brættet ikke bruger for lang tid og for, at den øvede skakspiller også får modstand. Alternativt kan skoleskaklederen give simultan og stille præmier på højkant. Skoleskak.dk 6

7 Udfordringsturnering min. pr. spil. (10 min. pr. spiller) Skakbræt m. brikker og evt. skakur og noteringspapir. At få spillere på tværs af niveau til at mødes. Udfordringsturnering er anlagt med et pædagogisk pointsystem. Samtidig kan turneringsformen sammenryste skoleskakklubbens spillere på tværs af niveau og vanlig omgangskreds. Spilleren med færrest point vælger, hvem han/hun ønsker at udfordre. Derefter er det den med næst-færrest point, der vælger sin modstander etc. Kan en spiller ikke bestemme sig for en modstander, er det den næste på listen, der vælger først. På den måde føles det ikke så definitivt at ligge nederst i tabellen, da man jo som modvægt selv kan bestemme, hvem man spiller imod. Spillere kan maks. møde hinanden 2 gange pr. skoleskak-gang. Dette sikrer, at turneringen bliver så differentieret som muligt. En vigtig pointe er, at man ikke kan sige nej til en udfordring. Ved sejr gives 4 point, 2 ved remis, imens tabte dyster giver 1 point. Tremandsskak min. pr. spil. (10 min. pr. spiller) Ulige antal (minimum 3). Et ulige antal brætter, evt. skakur. Mulighed for at et ulige antal spiller kan dyste mod hinanden, alle spiller på 2 brætter. Tremandsskak er en oplagt skakform, hvis der er et ulige antal spillere. Stil tre borde i en trekantsformation og placér et bræt på hvert bord. De tre spillere tager plads mellem brætterne. På den måde spiller de mod to modstandere hver et parti med hvid og et parti med sort. Skoleskak.dk 7

8 Peters hjul 20 min. for hele aktiviteten spillere (2 spillere pr. bræt) Skakbræt m. brikker. Spilles normalt uden ur. Få alle til at spille mod alle, nye stillinger, vinde og tabe betyder mindre, øge omstillingsevnen hos deltagerne. Peters hjul er en social form for skak, hvor pulsen kommer op, og omstillingsevnen er i fokus. Antallet af brætter er underordnet dog mindst tre. Lav to hold og placér dem på hver sin side af brætterne. Man er på hold med dem, der sidder på samme side som en selv spillerne på modsatte side er altså modstanderholdet. Det ene hold kaldes eksempelvis Springerne, og det andet kaldes eksempelvis Løberne. Sæt spillerne i gang med at spille helt normal skak. Efter et stykke tid siger skoleskaklederen: Peters hjul!, hvorefter alle rejser sig og rykker en plads til højre til næste bræt. Inden bordet forlades, skal den, der er i trækket, vende et tårn. På den måde ved de nyankomne, hvem der er i trækket. Spillerne går ikke rundt om hele bordet, men bliver på samme side. Derfor skal spilleren ved det sidste bord gå hen til startbordet på den samme side, som han/hun sidder ved. Er der fundet en vinder på et af brætterne, stilles brikkerne op igen på det pågældende bræt. Vedkommendes hold noteres for ét point, og et nyt spil starter. Skoleskaklederen stopper spillet efter ca. 20 min., og holdet med flest point vinder. Det er vigtigt, at skoleskaklederen siger Peters Hjul temmelig ofte, da det skaber dynamik og holder spillet i gang. Skoleskak.dk 8

9 Pokalturnering Minimum 10 min. pr. spil (differentieret tid). Skakbræt m. brikker, evt. skakur og noteringspapir. Cupsystem, hvor man slås ud ved tabt kamp. Hurtig måde at finde en pokalmester på. Pokalturnering er en knockout-turnering, hvor vinderen af de enkelte partier går videre og møder andre vindere. Pokalturnering kendes også fra bl.a. fodbold som knockout- eller cupsystem. Deltagerantallet skal kunne deles med 4, før turneringen går op. Der kan evt. spilles med handicap. Her afgiver de stærke spillere materiale til de mindre stærke spillere, eller også får de færre minutter pr. spil. (se evt. handicapturnering). Kykskak 15 min. pr. spil (lederen tager tid). Skakbræt m. brikker. At træne omstillingsevnen, Kykskak er en sjov og anderledes form for skak. Man spiller almindelig skak til at starte med, og der afsættes en fast tid. Når uret eller mobiltelefonens alarm ringer, stoppes alle partier. Spillerne bliver herefter informeret om en ny skakregel, som de efterfølgende skal spille efter. Husk at der minimum skal være to minutter mellem hver ny regel. En ny skakregel kan være: At springere bevæger sig som løbere, og løbere bevæger sig som springere. At bønder nu slår ligeud, men går skråt. At brikker, der er placeret på de fire centrumfelter, fjernes. At de officerer, der stadig står på udgangsfeltet, tages af brættet. At man vender brættet, så sort bliver hvid, og hvid bliver sort. At tidligere regler bliver ophævet. Sæt ikke for mange regler i søen undervejs og ophæv efterhånden nogle af de forrige regler. Skoleskak.dk 9

10 XP-turnering min. pr. spil (5-10 min. pr. spiller). Skakbræt m. brikker og evt. skakur og noteringspapir. At fremme sociale kompetencer, da der gives point for disse. Denne turnering egner sig til at køre over en længere periode, fx 4 til 6 skoleskakgange. I XPturnering noterer skoleskaklederen point ud fra to parametre: XP (erfaringspoint) og KP (kamppoint). Det første parameter, XP, gives for god opførsel, kammeratskab, fairplay eller fightermentalitet. XP-point er altid 1 point værd. Det andet parameter, KP, gives for resultatet af et spillet parti. KP tildeles således: Sejr giver 4 point, remis 2 point og tabte dyster giver 1 point. XP tæller altid højere end KP. KP afgør evt. pointlighed. Dette vil sige: Ved eventuel pointlighed afgøres turneringen på kamppoint, for at på denne måde at finde en vinder. XP tæller altid højere end KP, da dette er en turnering der søger at fremme sociale kompetencer. Stafetskak min. pr. spil (10-15 min. pr. hold). Maks pr. hold (ellers bliver ventetiden for lang). Skakbræt m. brikker og skakur. Holdskak, hvor eleverne både bruger hjerte og hjerne. En oplagt udendørsaktivitet, der eksempelvis kan spilles i skolegården eller på skolens fodboldbane. Om vinteren kan man rykke indenfor i skolens aula eller i gymnastiksalen. Der laves to hold A og B. Holdene stilles hver på en række med et bord imellem sig. På bordet er placeret et skakur. Selve skakspillet placeres 5-10 meter væk fra holdene. Uret startes, og første spiller fra hold A løber hen til brættet og trækker. Når han/hun er tilbage og trykker på skakuret, startes modstanderens tid, og første spiller fra hold B løber ned og laver et træk og så fremdeles. Efter endt tur er det om i køen. Det er en god idé at have en skakkyndig stående ved selve brættet, der kan gøre opmærksom på ulovlige træk og eventuel snyd. Stafetskak er også oplagt at spille med gigantbrikker. Skoleskak.dk 10

11 Først af brættet Underordnet. Skakbræt m. brikker, evt. skakur. At fremme alternativ tænkning. Denne form for skak vender alle de sædvanlige skakregler på hovedet. Der spilles normal skak med en masse undtagelser og afvigelser: Spillet går ud på at komme af med sine brikker først. Hvis en brik står i slag, skal den slås. Kongen er ikke fredet i dette spil og kan slås ligesom alle andre brikker. Dermed frafalder reglen om skak og skakmat. Bønder kan forvandles, men kun til konger. Rokade er ikke tilladt. Hvis en spiller sættes pat (teknisk remis), har denne spiller vundet. Det er meget vigtigt, at spillere, der spiller først af brættet, er fortrolige med alle regler og brikker, inden de tager fat på dette spil. Betting chess 5-10 min. Skakbræt m. brikker og skakur. At sætte fokus på tidselementet samt valg af farver. Betting chess er en skakform med særligt fokus på farvevalg og tidselementet. Der spilles lynskak med 5 minutter til hver spiller, og der trækkes lod om, hvem der starter med at byde. Den, der vinder lodtrækningen, kan starte med at byde, men man kan også vælge at lade buddet gå over til modstanderen. Det gælder i sidste ende om at vinde budrunden, for den, der vinder buddet, kan nøjes med at spille remis og vinde. Her ses et eksempel på en budrunde, trin for trin: 1. Vinderen af den indledende lodtrækning (A) tilbyder at tage de hvide brikker og starte med 4 minutter. 2. Modstanderen (B) byder så, at han vil tage de hvide brikker og starte med 3 minutter. 3. Buddet går nu tilbage til A, og der tilbydes at spille med sort, og starte med 3 minutter. Skoleskak.dk 11

12 4. B siger så, at han vil spille med sort og starte med 2 minutter. 5. A accepterer buddet, og spillet går i gang. Opsummeret: A har de hvide brikker og 5 minutter. B har de sorte brikker og 2 minutter. Fordelen er, at B kan nøjes med at spille remis, fordi han vandt buddet. A skal vinde for at få point. Power match chess 16. pr. spil. (8 min. pr. spiller) Skakbræt m. brikker og skakur. At økonomisere med sin tid og vurdere en stilling. Power match chess spilles af to spillere, hvor der forsøges at afvikle 4 partier inden for 8 minutter. At afvikle 4 partier på denne måde kaldes en power match. Det gælder om at økonomisere med ens tid og vurdere, hvornår et spil skal opgives, så man kan bruge ens resterende tid på de næste partier. Når en spiller enten taber eller opgiver et parti (eller der aftales remis), sættes uret på pause. Der byttes brikfarve, stilles op igen, og næste parti påbegyndes. Udløber tiden for en af spillerne, taber vedkommende 1 point per parti, der ikke er afviklet. Eksempler på forløbet af forskellige power matcher: A har vundet første parti, fordi B gav op. A fører nu 1-0. I løbet af andet parti udløber A s tid, og han taber nu sammenlagt 1-3, fordi der mangler at blive spillet 3 partier. A har vundet første og andet parti og fører 2-0. I tredje parti udløber A s tid. Matchen bliver nu uafgjort 2-2, fordi der manglede at blive spillet 2 partier. A og B har i første parti aftalt remis, og stillingen er ½-½. A vinder andet parti og fører nu 1½-½. I tredje parti udløber A s tid, og han taber nu 1½-2½, fordi B får pointene for de partier, der ikke er blevet spillet færdig. Skoleskak.dk 12

13 Blindskak 20 min. pr. spil (10 min. pr. spiller). 2 spillere (+ evt. 1 dommer) pr. bræt. Skakbræt el. demobræt, evt. noteringsblok, skakur. Træne visualiseringsevnen ved at spille uden bræt og brikker. Denne form for skak er utrolig svær, men den kan samtidig være en spændende udfordring for de mere erfarne spillere. Der spilles uden bræt eller brikker, men med en tredje elev som dommer, der flytter brikkerne på et skakbræt (eller et demobræt), som de to spillere ikke kan se. Hvid starter med at benævne sit træk for modstanderen ved hjælp af koordinaterne. Eksempelvis siger hvid: Bonde til e4. Dette betyder, at den hvide bonde flyttes til e4 af dommeren. Nu er det sorts tur, og han siger eksempelvis: Springer til g6. Dommeren flytter nu den sorte springer til g6, og så fremdeles. Spillerne selv kan evt. have en turneringsblok, så de kan notere deres egne og modstanderens træk. Hvis spillerne ikke har spillet blindskak før, er det en god ide at starte med at spille bondeskak med blindskak regler. Team-talking-chess 20 min. pr. spil (10 min. pr. hold). Minimum 4 spillere på hvert hold ca. dobbelt så mange brætter. Skakbrætter m. brikker og evt. skakur. Sætte fokus på de sociale og kommunikerende elementer. Team-talking-chess er en socialt kommunikerende skakform, der hurtigt får pulsen op, samarbejdsevnerne i spil og hjernerne i kog. Spillerne deles i to hold, der placeres på hver sin side af en række borde (evt. et langbord). Der skal være flere brætter end spillere på langbordet. På den måde bliver spillerne nødt til at aftale, hvem der har ansvar for hvilke brætter. Der må gerne kommunikeres indbyrdes om de forskellige partier, ligesom man må hjælpe hinanden så meget, man vil, og skiftes mellem de forskellige partier så længe man bliver på sin side af bordet. Med et skakur på alle brætter bliver aktiviteten både spændende og intens for deltagerne. Holdet med flest vundne partier vinder. Skoleskak.dk 13

14 Stigeskak 10 min. pr. spil. (5 min. pr. spiller) Minimum 4 elever. 1 skakbræt m. brikker pr. 2 elever, evt. skakur. At lade spillerne møde så mange som muligt på kort tid. Stigeskak er en spændende turneringsform, hvor spillerne har mulighed for at møde så mange som muligt på kort tid. Det interessante ved stigeskak er, at placeringerne hele tiden bølger frem og tilbage. Eleverne placeres over for hinanden på to rækker. Vinder man, rykker man et trin op, mens man må et trin ned af stigen, hvis man taber. Stigeskak kan spilles både med og uden ur. Spilles der med ur, anbefales det at spille lynskak. Gladiatorskak 10 min. pr. spil (5 min. pr. spiller). Minimum 4 elever. 1 skakbræt m. brikker pr. 2 elever, skakure. Kombination af stige- og gladiatorskak. Turneringsformen er en udvidet version af stigeskak med specielt fokus på tidselementet. Gladiatorskak kan spilles af både et lige og ulige antal spillere. Der skal bruges et skakur til hvert bræt, og der trækkes lod om pladserne. Når spillet sættes i gang, har alle spillere 5 min. hver. Ligesom i stigeskak flytter vinderen af partiet et bræt op, mens taberen flytter et bræt ned. Den, der flytter et bræt op, går til gengæld 1 minut ned i tid, så vedkommende har 4 minutter i næste runde. Taberen beholder sin tid, som i dette tilfælde er 5 min. Hvis partiet ender remis, rykker sort et bræt op og hvid et bræt ned, men begge beholder deres tid. Den, som taber på bræt 4, i dette eksempel med 9 deltagere, skal sidde over. Der trækkes altid lod imellem modstanderne inden runden for at afgøre, hvem der spiller hvid og sort. Det gælder om at vinde sine partier og komme ned på 1 minut. Vinderen af gladiatorskak findes, når en spiller vinder sit parti med bare 1 minut på bræt 1. Skoleskak.dk 14

15 Dine idéer Til slut vil vi ønske jer god fornøjelse med en masse spændende turneringer. Har I forslag til nye spændende turneringsformer, så skriv til os på: Husk i øvrigt altid de gode omgangsformer ved skakbrættet: - At ønske god kamp. - At være stille og koncentreret, når man spiller skoleskak. - At sige tak for kampen efter hvert parti. Med venlig hilsen Dansk Skoleskak Ordliste At give skak: En trussel mod sin egen eller modstanderens konge, som man skal respektere. Sættes man skak, skal kongen altså flyttes. Demobræt: Stort skakbræt, der kan hænges op på væggen. Et demobræt bruges til at gennemspille tidligere partier, stille skakopgaver i klassen, vise et parti for en større forsamling, mens et parti spilles mellem to spillere, eller lade en dommer vise et parti blindskak mellem to spillere. En passant: Skakspillets mest komplicerede regel. Hvis en bonde fra sin udgangsposition går forbi en modstanders bonde, så modstanderen misser muligheden for at slå bonden, der gik forbi, må modstanderen i præcis det efterfølgende træk slå denne bonde, selvom den har passeret. Farver: Der er to farver i skak: Hvid og sort. Det er en lille fordel at have hvid, fordi hvid altid starter, og dermed fra starten har initiativet. For-gave: At afgive materiale (altså en eller flere brikker) til en mindre stærk spiller, inden partiet går i gang. Skoleskak.dk 15

16 Forvandling: Når en bonde ned på modstanderens bagerste række, forvandles denne typisk til en dronning (den kan dog også forvandles til et tårn, en løber eller en springer). Man kan ikke forvandle til en konge. Gigantbrikker: Ekstra store skakbrikker, der oftest spilles med udenfor eller i store rum indendørs. Give simultan: At en spiller, spiller flere partier på én gang, mod mere end én modstander ad gangen. Handicap: At en stærk spiller velvilligt afgiver materiale (altså brikker) til en mindre stærk spiller, inden partiet går i gang. Handicap kan også udmåles i, at den stærke spiller eksempelvis får mindre tid end sin modstander til et parti. Koordinater: Sammenlægningen af de tal og bogstaver der står på skakbrættets kant. Bonde til e4 betyder, at man har flyttet sin bonde til det felt, der er sammenlagt af bogstavet e (i bunden af brættet), og tallet 4 (i brættets ene side). Match: Flere partier, afviklet over en fastsat periode. Noteringsblok: En blok, der bruges til at notere trækkene for et parti. Parti: Et spil mellem to spillere. Pat (teknisk remis): Når en konge er fanget, uden at den står i skak, men samtidigt ikke efterfølgende kan lave noget lovligt træk. Remis: Når to spillere aftaler, at partiet ender uafgjort, eller at en af spillerne ikke kan lave noget lovligt træk, men heller ikke er skakmat (pat). Rokade: Er kongen eller tårnet ikke blevet flyttet, og der ikke står nogen brikker imellem dem, må kongen og tårnet flyttes samtidigt efter nogle særlige regler. En konge må ikke rokere over et truet felt. Skakmat: Når en spillers konge er fanget og ikke kan lave flere lovlige træk. Sættes man skakmat, har man tabt. Skakur: Tidstagningsinstrument, der fungerer sådan, at der foretages to tidstagninger på samme ur: En for hvid og en for sort. Når tiden sættes i gang, er det hvid, der er i trækket (fordi hvid altid starter). Når hvid har trukket, trykker hvid på sin side af uret, og sorts tid går i gang. Hvis tiden udløber for enten hvid eller sort, inden der er sat skakmat, taber vedkommende. Turnering: Flere spillere, der møder hinanden i et fast turneringssystem. Turneringer kan afvikles på mange forskellige måder, men en pointtildeling indgår altid. Skoleskak.dk 16

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Før-skoleskak Drejebog

Før-skoleskak Drejebog Før-skoleskak Drejebog Dansk Skoleskak - Leg & læring Indhold Indledning... 3 Hvorfor før-skoleskak i daginstitutionen?... 4 Inkluderende læringsaktivitet... 4 Fra daginstitution til skole... 4 Undervisningen

Læs mere

Faghæftet. Fælles mål for. Skak. Dansk Skoleskak Pædagogisk udvalg. Skoleskak.dk. Dansk Skoleskak læring og udvikling!

Faghæftet. Fælles mål for. Skak. Dansk Skoleskak Pædagogisk udvalg. Skoleskak.dk. Dansk Skoleskak læring og udvikling! Faghæftet Fælles mål for Skak Dansk Skoleskak Pædagogisk udvalg Skoleskak.dk Dansk Skoleskak læring og udvikling! Titel Fælles mål for skak ISBN ISBN 978-87-87800-81-5 Udgave 3. udgave - 1. oplag, maj

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 på mange måder Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 www.dsu.dk Spil skak i en klub! Hvis du besøger den lokale skakklub, har du mulighed for at få et slag skak - eller se andre spille skak. Du gør dig selv

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER 3. SKAKSPILLETS REGLEMENT 3-1 3.1. FIDE s regler for skak... 3-1 3.1.1. Forord.... 3-1 3.2. Grundlæggende Spilleregler... 3-2 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål... 3-2 3.2.2. 2. Brikkernes udgangsstilling

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt!

Skoleskak.dk/start. Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt! Skoleskak.dk/start Start skoleskak, og styrk børn og unge intellektuelt og socialt! Børn og unge er udfordret på koncentration og læring. Skoleskak er en af løsningerne! Er du interesseret i skoleskak

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

DREJEBOG. Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark

DREJEBOG. Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark DREJEBOG Skoleskak en stepping stone til foreningsdanmark INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 3 1. INDLEDNING 5 2. PIZZA-MODELLEN 6 3. PRÆSENTATION AF 3 TRINS MODELLEN 9 3.1 SKOLESKAK THE CLASSIC WAY

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Varde kommune. Tilbud på Legeredskaber Marts 2013

Varde kommune. Tilbud på Legeredskaber Marts 2013 Varde kommune Tilbud på Legeredskaber Marts 2013 Indhold Løsningen Om UNIQA s. 3 Området i dag s. 4 Projekt forslag s. 5-19 Økonomisk overblik s. 20 Sikkerhed s. 21 Miljø s. 22 Værd at vide s. 23 Forbehold

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Cooperative Learning

Cooperative Learning Cooperative Learning in English 21. marts 2012 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Årstid: Hele året Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Trin for trin Formål Formålet med dette mærke er at lære pigerne en specifik spejderfærdighed, som vil åbne deres øjne for en hemmelig

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg C-Tec The Win Inn Spillebeskrivelse Rev. 01 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE WIN INN 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. GEVINSTBONUS

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

KUBB ET SPIL HVOR ALLE KAN DELTAGE. VM-regler

KUBB ET SPIL HVOR ALLE KAN DELTAGE. VM-regler KU ET SPIL HVOR LLE KN DELTGE VM-regler KU ET SPIL MED TRDITION Kubb er et gammelt gotlandsk spil, som kom til på den tid, hvor der fandtes en brændestabel på alle gårde. Man tog ganske simpelt brænde

Læs mere

Svømmeprogram 3. august 2015

Svømmeprogram 3. august 2015 Svømmeprogram 3. august 2015 Introduktion - Formiddag Reglerne i hallen Navneleg med dyr Vi passer på hinanden i svømmehallen Ikke hoppe i vandet før instruktøren har givet tilladelse hertil Man må ikke

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Spørgeskema. For nærmere oplysninger om præmierne henvises til sidste side i spørgeskemaet. På forhånd tak for hjælpen.

Spørgeskema. For nærmere oplysninger om præmierne henvises til sidste side i spørgeskemaet. På forhånd tak for hjælpen. Spørgeskema Ved at udfylde og levere dette spørgeskema tilbage kan du deltage i lodtrækningen om mindst 2.000 kr. Svarene benyttes i forbindelse med en skriftlig opgave, som udarbejdes af stud.oecon. Ulrik

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere