TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1"

Transkript

1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering 6 Simultan 6 Udfordringsturnering 7 Tremandsskak 7 Peters hjul 8 Pokalturnering 9 Kykskak 9 XP-turnering 10 Stafetskak 10 Først af brættet 11 Betting chess 11 Power match chess 12 Blindskak 13 Team-talking-chess 13 Stigeskak 14 Gladiatorskak 14 Dine idéer 15 Ordliste 15 Forord Et vigtigt redskab i skoleskakklubben er at kunne præsentere mange forskellige skakformer og turneringsaktiviteter, der kombinerer leg og læring. Det bidrager til en spændende undervisning, når eleverne både har det sjovt og lærer mere på skakbrættet. Her præsenteres diverse turneringsformer og skakdiscipliner, der nemt kan inkluderes i undervisningen. Nogle af turneringsformerne har været brugt i skoleskakken i 50 år, mens andre er udviklet af deltagere på skoleskaklærer-uddannelsen i de seneste år. På skoleskak.dk/docs finder du skemaer til turneringsformerne samt uddybende materiale. Er der ord, du studser over, kan de fleste findes bagerst i hæftets ordforklaring. God fornøjelse! Skoleskak.dk 2

3 Bondeskak 10 min. pr. spil. Skakbræt, hvide og sorte bønder (evt. skakur). Begyndertræning, blive fortrolig med bonden. I bondeskak spilles der alene med bønderne. Vinderen er den, der først får en af sine bønder ned på modstanderens bagerste række (baglinjen). Bondeskak er en aktivitet, der egner sig mest til begynderen, men det kan også anvendes af den mere øvede spiller. Bondeskak er oplagt til at studere brikkerne i deres enkelthed. En passant- og forvandlingsreglen er UDELADT i bondeskak. Man kan med fordel sætte de øvrige officerer ind i spillet med samme regelsæt. Således kan man tilføre et løberpar, et tårnpar eller lign. til hver spiller. Det gælder stadig om at få en bonde ned på modstanderens bagerste række, men nu med hjælp fra løbere, tårne m.v. Arm & hjerne skak min. pr. spil. 4 spillere pr. bræt. Skakbræt m. brikker og evt. skakur. Øger taktisk forståelse, kommunikation og samarbejde. Arm & hjerne skak er et socialt spil, der stiller store krav til taktisk forståelse og indbyrdes samarbejde. Man spiller sammen to og to. Den ene spiller (hjernen) siger navnet på den type brik, der skal flyttes, men han må ikke selv udføre trækket. Den anden spiller (armen) skal herpå flytte den type brik, som hjernen har benævnt. Hvis hjernen eksempelvis siger bonde, skal armen flytte en bonde, men hvilken bonde, der flyttes, er op til armen at bestemme. Det er vigtigt, at armen venter på hjernen og ikke selv tager selvstændige initiativer. Skoleskak.dk 3

4 Lynskak 10 min. (5 min. pr. spiller). Skakbræt m. brikker og skakur. Spille mange spil, lære at tænke under pres (da der spilles med kort tid). Lynskak foregår som et normalt skakparti mellem to spillere. Det eneste anderledes er, at hver enkelt spiller kun har 5 minutter til rådighed. I lynskak skal spillerne ikke blot tænke på de uendelige muligheder på brættet, men de skal også holde øje med deres egen og modstanderens tid. Man kan tabe på to måder: Ved at blive sat skakmat eller ved, at ens tid løber ud. For udfordringens skyld kan tiden sænkes, men dette finder spillerne selv ud af alt efter lyst, behov og niveau. Der findes også en anden skakform, der minder om lynskak, kaldet hurtigskak. I hurtigskak har hver spiller bare 20 eller 25 min. til rådighed. Nedtrapning Op til 90 min. (5 min. pr. spiller) i en lynskakmatch på op til 10 partier. Skakbræt m. brikker og skakur. Lære at spille lynskak, men med større chance for at begge vinder. Spille mange spil, lære at tænke under pres (da der spilles med kort tid). Spilles som lynskak, men i nedtrapning får vinderen hele tiden 1 minut mindre på uret. I første kamp spilles 5 min. mod 5 min. I næste spil 4 min. mod 5. Vinder spilleren med 4 min. igen, spilles der 3 min. mod 5 min. i næste spil. Ved 1 min. mod 5 min. begynder vedkommende med 5 min. nok at vinde. Ved remis justeres ikke på tiden. Skoleskak.dk 4

5 De tapre riddere 10 min. pr. spil. 2 springere, 4 bønder (5-6 i nogle tilfælde). Begyndertræning, hvor springerens bevægelser læres, dyst med få brikker. Spillet er beregnet til begynderen, men ligesom i bondeskak tager den øvede spiller ikke skade af at spille dette alternative spil. For begynderen kan springerens særlige bevægelsesmønster, være svær at blive fortrolig med. De tapre riddere er derfor en ideel måde, hvorpå man kan nærstudere springerens måde at bevæge sig på. Hvid starter med to hvide springere, der, som i rigtig skak, er placeret på henholdsvis b1 og g1. Ved hjælp af disse skal hvid forsøge at slå alle sorts bønder, inden de når til hvids bagerste række. Opnår hvid at tage alle sorts bønder, har hvid vundet. Sort vinder ved at nå hvids baglinje og har fire bønder til rådighed. Disse stilles forskudt op på de sorte felter b7, d7, f7 og h7. Har springerne for let spil centreres bønderne på c7, d7, e7 og f7. Er dette også for nemt for hvid, kan sort tilføje endnu en bonde på enten b7 eller g7. Alle-mod-alle turnering 20 min. pr. spil. (10 min. pr. spiller) Skakbræt m. brikker og evt. skakur og noteringspapir. Alle i skoleskakklubben lærer hinanden at kende, da alle spiller med alle. Alle-mod-alle turnering er en traditionel turneringsform, der kan afvikles over både kortere og længere perioder. Der spilles alle mod alle, inddelt i grupper. Er der en gruppe med 8 spillere spilles der syv runder (idet spillerne ikke kan møde sig selv). Er der fx en gruppe med 7 spillere ligges turneringen som en 8-mands turnering med en oversidder i hver runde. Hvis man anvender turneringsformen inden for rammerne af lynskak, kan turneringen afvikles over en eller to gange. Skoleskak.dk 5

6 Handicapturnering min. pr. spil. (10 min. pr. spiller) Skakbræt m. brikker og evt. skakur og noteringspapir. At give alle spillere en fair chance for at vinde. Idéen med handicapturnering er, at give alle spillere en fair chance for at vinde. Der spilles med såkaldt for-gave, hvilket vil sige, at den stærkere spiller afgiver materiale til den mindre stærke spiller, inden partiet går i gang. Spillerne inddeles i grupper efter styrke. Ved fx 3 grupper er vekselforholdene følgende: Spillere fra gruppe 1 afgiver en dronning, når de spiller mod en fra gruppe 3; afgiver et tårn, når der spilles mod en fra gruppe 2. Når en spiller fra gruppe 2 møder en fra gruppe 3 afgives et tårn i forgave. Spillerne fra gruppe 1 bliver udfordrede, mens spillerne fra gruppe 3 får chancen for at træde ind i en rolle, de ikke er vante med. Handicapturnering er et godt supplement til den normale klubturnering. Skoleskaklederen vil med tiden fornemme, hvordan vekselforholdene skal være, beregnet på elevernes spilstyrke samt antallet af grupper. Simultan 45 min. (15 min. pr. elev / 30 min. til simultanspilleren) Maks. 20 (ellers bliver ventetiden for lang) Skakbræt m. brikker, skakur og evt. noteringspapir. At få så mange som muligt til at spille på én gang mod fx skoleskaklederen. Simultan fungerer på den måde, at en øvet spiller dyster mod så mange, som han/hun har lyst til, på samme tid. Det er en god idé at spille simultan med ur, så spillerne ved brættet ikke bruger for lang tid og for, at den øvede skakspiller også får modstand. Alternativt kan skoleskaklederen give simultan og stille præmier på højkant. Skoleskak.dk 6

7 Udfordringsturnering min. pr. spil. (10 min. pr. spiller) Skakbræt m. brikker og evt. skakur og noteringspapir. At få spillere på tværs af niveau til at mødes. Udfordringsturnering er anlagt med et pædagogisk pointsystem. Samtidig kan turneringsformen sammenryste skoleskakklubbens spillere på tværs af niveau og vanlig omgangskreds. Spilleren med færrest point vælger, hvem han/hun ønsker at udfordre. Derefter er det den med næst-færrest point, der vælger sin modstander etc. Kan en spiller ikke bestemme sig for en modstander, er det den næste på listen, der vælger først. På den måde føles det ikke så definitivt at ligge nederst i tabellen, da man jo som modvægt selv kan bestemme, hvem man spiller imod. Spillere kan maks. møde hinanden 2 gange pr. skoleskak-gang. Dette sikrer, at turneringen bliver så differentieret som muligt. En vigtig pointe er, at man ikke kan sige nej til en udfordring. Ved sejr gives 4 point, 2 ved remis, imens tabte dyster giver 1 point. Tremandsskak min. pr. spil. (10 min. pr. spiller) Ulige antal (minimum 3). Et ulige antal brætter, evt. skakur. Mulighed for at et ulige antal spiller kan dyste mod hinanden, alle spiller på 2 brætter. Tremandsskak er en oplagt skakform, hvis der er et ulige antal spillere. Stil tre borde i en trekantsformation og placér et bræt på hvert bord. De tre spillere tager plads mellem brætterne. På den måde spiller de mod to modstandere hver et parti med hvid og et parti med sort. Skoleskak.dk 7

8 Peters hjul 20 min. for hele aktiviteten spillere (2 spillere pr. bræt) Skakbræt m. brikker. Spilles normalt uden ur. Få alle til at spille mod alle, nye stillinger, vinde og tabe betyder mindre, øge omstillingsevnen hos deltagerne. Peters hjul er en social form for skak, hvor pulsen kommer op, og omstillingsevnen er i fokus. Antallet af brætter er underordnet dog mindst tre. Lav to hold og placér dem på hver sin side af brætterne. Man er på hold med dem, der sidder på samme side som en selv spillerne på modsatte side er altså modstanderholdet. Det ene hold kaldes eksempelvis Springerne, og det andet kaldes eksempelvis Løberne. Sæt spillerne i gang med at spille helt normal skak. Efter et stykke tid siger skoleskaklederen: Peters hjul!, hvorefter alle rejser sig og rykker en plads til højre til næste bræt. Inden bordet forlades, skal den, der er i trækket, vende et tårn. På den måde ved de nyankomne, hvem der er i trækket. Spillerne går ikke rundt om hele bordet, men bliver på samme side. Derfor skal spilleren ved det sidste bord gå hen til startbordet på den samme side, som han/hun sidder ved. Er der fundet en vinder på et af brætterne, stilles brikkerne op igen på det pågældende bræt. Vedkommendes hold noteres for ét point, og et nyt spil starter. Skoleskaklederen stopper spillet efter ca. 20 min., og holdet med flest point vinder. Det er vigtigt, at skoleskaklederen siger Peters Hjul temmelig ofte, da det skaber dynamik og holder spillet i gang. Skoleskak.dk 8

9 Pokalturnering Minimum 10 min. pr. spil (differentieret tid). Skakbræt m. brikker, evt. skakur og noteringspapir. Cupsystem, hvor man slås ud ved tabt kamp. Hurtig måde at finde en pokalmester på. Pokalturnering er en knockout-turnering, hvor vinderen af de enkelte partier går videre og møder andre vindere. Pokalturnering kendes også fra bl.a. fodbold som knockout- eller cupsystem. Deltagerantallet skal kunne deles med 4, før turneringen går op. Der kan evt. spilles med handicap. Her afgiver de stærke spillere materiale til de mindre stærke spillere, eller også får de færre minutter pr. spil. (se evt. handicapturnering). Kykskak 15 min. pr. spil (lederen tager tid). Skakbræt m. brikker. At træne omstillingsevnen, Kykskak er en sjov og anderledes form for skak. Man spiller almindelig skak til at starte med, og der afsættes en fast tid. Når uret eller mobiltelefonens alarm ringer, stoppes alle partier. Spillerne bliver herefter informeret om en ny skakregel, som de efterfølgende skal spille efter. Husk at der minimum skal være to minutter mellem hver ny regel. En ny skakregel kan være: At springere bevæger sig som løbere, og løbere bevæger sig som springere. At bønder nu slår ligeud, men går skråt. At brikker, der er placeret på de fire centrumfelter, fjernes. At de officerer, der stadig står på udgangsfeltet, tages af brættet. At man vender brættet, så sort bliver hvid, og hvid bliver sort. At tidligere regler bliver ophævet. Sæt ikke for mange regler i søen undervejs og ophæv efterhånden nogle af de forrige regler. Skoleskak.dk 9

10 XP-turnering min. pr. spil (5-10 min. pr. spiller). Skakbræt m. brikker og evt. skakur og noteringspapir. At fremme sociale kompetencer, da der gives point for disse. Denne turnering egner sig til at køre over en længere periode, fx 4 til 6 skoleskakgange. I XPturnering noterer skoleskaklederen point ud fra to parametre: XP (erfaringspoint) og KP (kamppoint). Det første parameter, XP, gives for god opførsel, kammeratskab, fairplay eller fightermentalitet. XP-point er altid 1 point værd. Det andet parameter, KP, gives for resultatet af et spillet parti. KP tildeles således: Sejr giver 4 point, remis 2 point og tabte dyster giver 1 point. XP tæller altid højere end KP. KP afgør evt. pointlighed. Dette vil sige: Ved eventuel pointlighed afgøres turneringen på kamppoint, for at på denne måde at finde en vinder. XP tæller altid højere end KP, da dette er en turnering der søger at fremme sociale kompetencer. Stafetskak min. pr. spil (10-15 min. pr. hold). Maks pr. hold (ellers bliver ventetiden for lang). Skakbræt m. brikker og skakur. Holdskak, hvor eleverne både bruger hjerte og hjerne. En oplagt udendørsaktivitet, der eksempelvis kan spilles i skolegården eller på skolens fodboldbane. Om vinteren kan man rykke indenfor i skolens aula eller i gymnastiksalen. Der laves to hold A og B. Holdene stilles hver på en række med et bord imellem sig. På bordet er placeret et skakur. Selve skakspillet placeres 5-10 meter væk fra holdene. Uret startes, og første spiller fra hold A løber hen til brættet og trækker. Når han/hun er tilbage og trykker på skakuret, startes modstanderens tid, og første spiller fra hold B løber ned og laver et træk og så fremdeles. Efter endt tur er det om i køen. Det er en god idé at have en skakkyndig stående ved selve brættet, der kan gøre opmærksom på ulovlige træk og eventuel snyd. Stafetskak er også oplagt at spille med gigantbrikker. Skoleskak.dk 10

11 Først af brættet Underordnet. Skakbræt m. brikker, evt. skakur. At fremme alternativ tænkning. Denne form for skak vender alle de sædvanlige skakregler på hovedet. Der spilles normal skak med en masse undtagelser og afvigelser: Spillet går ud på at komme af med sine brikker først. Hvis en brik står i slag, skal den slås. Kongen er ikke fredet i dette spil og kan slås ligesom alle andre brikker. Dermed frafalder reglen om skak og skakmat. Bønder kan forvandles, men kun til konger. Rokade er ikke tilladt. Hvis en spiller sættes pat (teknisk remis), har denne spiller vundet. Det er meget vigtigt, at spillere, der spiller først af brættet, er fortrolige med alle regler og brikker, inden de tager fat på dette spil. Betting chess 5-10 min. Skakbræt m. brikker og skakur. At sætte fokus på tidselementet samt valg af farver. Betting chess er en skakform med særligt fokus på farvevalg og tidselementet. Der spilles lynskak med 5 minutter til hver spiller, og der trækkes lod om, hvem der starter med at byde. Den, der vinder lodtrækningen, kan starte med at byde, men man kan også vælge at lade buddet gå over til modstanderen. Det gælder i sidste ende om at vinde budrunden, for den, der vinder buddet, kan nøjes med at spille remis og vinde. Her ses et eksempel på en budrunde, trin for trin: 1. Vinderen af den indledende lodtrækning (A) tilbyder at tage de hvide brikker og starte med 4 minutter. 2. Modstanderen (B) byder så, at han vil tage de hvide brikker og starte med 3 minutter. 3. Buddet går nu tilbage til A, og der tilbydes at spille med sort, og starte med 3 minutter. Skoleskak.dk 11

12 4. B siger så, at han vil spille med sort og starte med 2 minutter. 5. A accepterer buddet, og spillet går i gang. Opsummeret: A har de hvide brikker og 5 minutter. B har de sorte brikker og 2 minutter. Fordelen er, at B kan nøjes med at spille remis, fordi han vandt buddet. A skal vinde for at få point. Power match chess 16. pr. spil. (8 min. pr. spiller) Skakbræt m. brikker og skakur. At økonomisere med sin tid og vurdere en stilling. Power match chess spilles af to spillere, hvor der forsøges at afvikle 4 partier inden for 8 minutter. At afvikle 4 partier på denne måde kaldes en power match. Det gælder om at økonomisere med ens tid og vurdere, hvornår et spil skal opgives, så man kan bruge ens resterende tid på de næste partier. Når en spiller enten taber eller opgiver et parti (eller der aftales remis), sættes uret på pause. Der byttes brikfarve, stilles op igen, og næste parti påbegyndes. Udløber tiden for en af spillerne, taber vedkommende 1 point per parti, der ikke er afviklet. Eksempler på forløbet af forskellige power matcher: A har vundet første parti, fordi B gav op. A fører nu 1-0. I løbet af andet parti udløber A s tid, og han taber nu sammenlagt 1-3, fordi der mangler at blive spillet 3 partier. A har vundet første og andet parti og fører 2-0. I tredje parti udløber A s tid. Matchen bliver nu uafgjort 2-2, fordi der manglede at blive spillet 2 partier. A og B har i første parti aftalt remis, og stillingen er ½-½. A vinder andet parti og fører nu 1½-½. I tredje parti udløber A s tid, og han taber nu 1½-2½, fordi B får pointene for de partier, der ikke er blevet spillet færdig. Skoleskak.dk 12

13 Blindskak 20 min. pr. spil (10 min. pr. spiller). 2 spillere (+ evt. 1 dommer) pr. bræt. Skakbræt el. demobræt, evt. noteringsblok, skakur. Træne visualiseringsevnen ved at spille uden bræt og brikker. Denne form for skak er utrolig svær, men den kan samtidig være en spændende udfordring for de mere erfarne spillere. Der spilles uden bræt eller brikker, men med en tredje elev som dommer, der flytter brikkerne på et skakbræt (eller et demobræt), som de to spillere ikke kan se. Hvid starter med at benævne sit træk for modstanderen ved hjælp af koordinaterne. Eksempelvis siger hvid: Bonde til e4. Dette betyder, at den hvide bonde flyttes til e4 af dommeren. Nu er det sorts tur, og han siger eksempelvis: Springer til g6. Dommeren flytter nu den sorte springer til g6, og så fremdeles. Spillerne selv kan evt. have en turneringsblok, så de kan notere deres egne og modstanderens træk. Hvis spillerne ikke har spillet blindskak før, er det en god ide at starte med at spille bondeskak med blindskak regler. Team-talking-chess 20 min. pr. spil (10 min. pr. hold). Minimum 4 spillere på hvert hold ca. dobbelt så mange brætter. Skakbrætter m. brikker og evt. skakur. Sætte fokus på de sociale og kommunikerende elementer. Team-talking-chess er en socialt kommunikerende skakform, der hurtigt får pulsen op, samarbejdsevnerne i spil og hjernerne i kog. Spillerne deles i to hold, der placeres på hver sin side af en række borde (evt. et langbord). Der skal være flere brætter end spillere på langbordet. På den måde bliver spillerne nødt til at aftale, hvem der har ansvar for hvilke brætter. Der må gerne kommunikeres indbyrdes om de forskellige partier, ligesom man må hjælpe hinanden så meget, man vil, og skiftes mellem de forskellige partier så længe man bliver på sin side af bordet. Med et skakur på alle brætter bliver aktiviteten både spændende og intens for deltagerne. Holdet med flest vundne partier vinder. Skoleskak.dk 13

14 Stigeskak 10 min. pr. spil. (5 min. pr. spiller) Minimum 4 elever. 1 skakbræt m. brikker pr. 2 elever, evt. skakur. At lade spillerne møde så mange som muligt på kort tid. Stigeskak er en spændende turneringsform, hvor spillerne har mulighed for at møde så mange som muligt på kort tid. Det interessante ved stigeskak er, at placeringerne hele tiden bølger frem og tilbage. Eleverne placeres over for hinanden på to rækker. Vinder man, rykker man et trin op, mens man må et trin ned af stigen, hvis man taber. Stigeskak kan spilles både med og uden ur. Spilles der med ur, anbefales det at spille lynskak. Gladiatorskak 10 min. pr. spil (5 min. pr. spiller). Minimum 4 elever. 1 skakbræt m. brikker pr. 2 elever, skakure. Kombination af stige- og gladiatorskak. Turneringsformen er en udvidet version af stigeskak med specielt fokus på tidselementet. Gladiatorskak kan spilles af både et lige og ulige antal spillere. Der skal bruges et skakur til hvert bræt, og der trækkes lod om pladserne. Når spillet sættes i gang, har alle spillere 5 min. hver. Ligesom i stigeskak flytter vinderen af partiet et bræt op, mens taberen flytter et bræt ned. Den, der flytter et bræt op, går til gengæld 1 minut ned i tid, så vedkommende har 4 minutter i næste runde. Taberen beholder sin tid, som i dette tilfælde er 5 min. Hvis partiet ender remis, rykker sort et bræt op og hvid et bræt ned, men begge beholder deres tid. Den, som taber på bræt 4, i dette eksempel med 9 deltagere, skal sidde over. Der trækkes altid lod imellem modstanderne inden runden for at afgøre, hvem der spiller hvid og sort. Det gælder om at vinde sine partier og komme ned på 1 minut. Vinderen af gladiatorskak findes, når en spiller vinder sit parti med bare 1 minut på bræt 1. Skoleskak.dk 14

15 Dine idéer Til slut vil vi ønske jer god fornøjelse med en masse spændende turneringer. Har I forslag til nye spændende turneringsformer, så skriv til os på: Husk i øvrigt altid de gode omgangsformer ved skakbrættet: - At ønske god kamp. - At være stille og koncentreret, når man spiller skoleskak. - At sige tak for kampen efter hvert parti. Med venlig hilsen Dansk Skoleskak Ordliste At give skak: En trussel mod sin egen eller modstanderens konge, som man skal respektere. Sættes man skak, skal kongen altså flyttes. Demobræt: Stort skakbræt, der kan hænges op på væggen. Et demobræt bruges til at gennemspille tidligere partier, stille skakopgaver i klassen, vise et parti for en større forsamling, mens et parti spilles mellem to spillere, eller lade en dommer vise et parti blindskak mellem to spillere. En passant: Skakspillets mest komplicerede regel. Hvis en bonde fra sin udgangsposition går forbi en modstanders bonde, så modstanderen misser muligheden for at slå bonden, der gik forbi, må modstanderen i præcis det efterfølgende træk slå denne bonde, selvom den har passeret. Farver: Der er to farver i skak: Hvid og sort. Det er en lille fordel at have hvid, fordi hvid altid starter, og dermed fra starten har initiativet. For-gave: At afgive materiale (altså en eller flere brikker) til en mindre stærk spiller, inden partiet går i gang. Skoleskak.dk 15

16 Forvandling: Når en bonde ned på modstanderens bagerste række, forvandles denne typisk til en dronning (den kan dog også forvandles til et tårn, en løber eller en springer). Man kan ikke forvandle til en konge. Gigantbrikker: Ekstra store skakbrikker, der oftest spilles med udenfor eller i store rum indendørs. Give simultan: At en spiller, spiller flere partier på én gang, mod mere end én modstander ad gangen. Handicap: At en stærk spiller velvilligt afgiver materiale (altså brikker) til en mindre stærk spiller, inden partiet går i gang. Handicap kan også udmåles i, at den stærke spiller eksempelvis får mindre tid end sin modstander til et parti. Koordinater: Sammenlægningen af de tal og bogstaver der står på skakbrættets kant. Bonde til e4 betyder, at man har flyttet sin bonde til det felt, der er sammenlagt af bogstavet e (i bunden af brættet), og tallet 4 (i brættets ene side). Match: Flere partier, afviklet over en fastsat periode. Noteringsblok: En blok, der bruges til at notere trækkene for et parti. Parti: Et spil mellem to spillere. Pat (teknisk remis): Når en konge er fanget, uden at den står i skak, men samtidigt ikke efterfølgende kan lave noget lovligt træk. Remis: Når to spillere aftaler, at partiet ender uafgjort, eller at en af spillerne ikke kan lave noget lovligt træk, men heller ikke er skakmat (pat). Rokade: Er kongen eller tårnet ikke blevet flyttet, og der ikke står nogen brikker imellem dem, må kongen og tårnet flyttes samtidigt efter nogle særlige regler. En konge må ikke rokere over et truet felt. Skakmat: Når en spillers konge er fanget og ikke kan lave flere lovlige træk. Sættes man skakmat, har man tabt. Skakur: Tidstagningsinstrument, der fungerer sådan, at der foretages to tidstagninger på samme ur: En for hvid og en for sort. Når tiden sættes i gang, er det hvid, der er i trækket (fordi hvid altid starter). Når hvid har trukket, trykker hvid på sin side af uret, og sorts tid går i gang. Hvis tiden udløber for enten hvid eller sort, inden der er sat skakmat, taber vedkommende. Turnering: Flere spillere, der møder hinanden i et fast turneringssystem. Turneringer kan afvikles på mange forskellige måder, men en pointtildeling indgår altid. Skoleskak.dk 16

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Træningslege og idrætsaktiviteter

Træningslege og idrætsaktiviteter Træningslege og idrætsaktiviteter til børnetræning i fægtning. Redaktion Martin Wiuff Oktober 2000, opdateret maj 2001 Indholdet ikke offentliggøres eller videregives til andre end medlemmer af Hellerup

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Fritz 12 manual på dansk.

Fritz 12 manual på dansk. Fritz 12 manual på dansk. De mest søgte hjælpefunktioner Pkt Emne Bemærkning Side 13 Indtaste et parti 16 Kopiere partiet til et Officeprogram 16 Kopiere diagram 14 Analysere et parti 23 Almindelige fejl

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere