Hvorfor ringer de ikke?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor ringer de ikke?"

Transkript

1 Hvorfor ringer de ikke? November 2015 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hvorfor ringer de ikke? En spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 patienter, der ikke har ringet til Akuttelefonen 1813 før ankomst til akutmodtagelser/-klinikker i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

2 Hvorfor ringer de ikke? En spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 patienter, der ikke har ringet til Akuttelefonen 1813 før ankomst til akutmodtagelser/-klinikker i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for Kommunikation i Region Hovedstaden Gritt Marie Hviid Malling Louise Vindslev Nielsen Rikke Gut Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, november 2015 ISBN: Denne rapport citeres således: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse: Hvorfor ringer de ikke? 2015 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Louise Vindslev Nielsen Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

3 Indholdsfortegnelse Resumé Om undersøgelsen Årsager til selvhenvendelser Anbefalinger 5 2 Introduktion til undersøgelsen Baggrund Formål med undersøgelsen Undersøgelsens design og metoder 6 3 Resultater Resultater fra registreringsskemaer Resultater fra spørgeskemaer 8 4 Bilag 1: Spørgeskema 15 5 Bilag 2: Registreringsskema 17 6 Bilag 3: Bilagstabeller 18 3

4 Resumé Oversigt over betegnelser og forkortelser i rapporten e: e er patienter, der er mødt op på akutmodtagelsen/-klinikken uden at have ringet til Akuttelefonen 1813 først. 1813: Af formidlingsmæssige hensyn skrives nogle gange 1813 som en forkortelse for Akuttelefonen Citater fra selvhenvendernes kommentarer er skrevet med blå skrift. 4

5 Resumé Resumé 1.1 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om, hvorfor borgere henvender sig i akutmodtagelser/- klinikker uden at have ringet til akuttelefonen 1813 først. Undersøgelsen er foretaget af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Center for Kommunikation. Den skal give viden om de primære årsager til selvhenvendelserne, så der efterfølgende kan iværksættes initiativer, der gør, at flere borgere ringer til 1813, inden de møder op i akutmodtagelser/-klinikker. Resultaterne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og en registreringsundersøgelse, som er gennemført i uge på alle akutmodtagelser/-klinikker i Region Hovedstaden selvhenvendere har besvaret spørgeskemaet og 184 selvhenvendere, der ikke kunne eller ville besvare spørgeskemaet er blevet registreret af frontpersonalet på akutmodtagelserne/-klinikkerne. 1.2 Årsager til selvhenvendelser De fem hyppigste årsager, til at selvhenvendere i denne undersøgelse ikke har ringet 1813, er at de glemte det i situationen (30 %), at de befandt sig lige i nærheden af akutmodtagelsen/-klinikken (27 %), at de vidste de skulle tilses på en akutmodtagelse/-klinik (27 %), at de ikke havde hørt om 1813 (22 %) og at de var i tvivl om, hvornår man skal ringe 1813 (16 %). En mindre andel af selvhenvenderne i denne undersøgelse ringede ikke til 1813 på grund af egen oplevelse af for lang ventetid (7 %) eller fordi de havde hørt fra andre, at ventetiden i 1813 var lang (5 %). Af de kvalitative kommentarer fremgår det, at nogle patienter misforstår den indledende information i telefonsvareren hos De opfatter beskeden før de stilles igennem til en medarbejder som om, at 1813 er lukket indtil kl. 16, hvorfor de tager direkte på en akutmodtagelse/-klinik uden at tale med Nogle er blevet henvist af en fagperson (læge, tandlæge, lægesekretær, ambulancebehandler, livredder eller politiet) uden at denne har opfordret borgeren til at ringe 1813 eller uden at lægen har fået booket en aftale til patienten gennem registreringssystemet. Nogle har søgt information om akuthjælp på Borger.dk s hjemmeside, som henviser dem direkte til akutmodtagelserne/-klinikkerne. Endelig beskriver nogle i kommentarfeltet, at de er i tvivl om, hvorvidt man altid skal ringe til 1813 før en ankomst til akutmodtagelsen/-klinikken fx hvis borgeren har talt med 1813 tidligere om samme hændelse. 1.3 Anbefalinger Akuttelefonen 1813 s telefonsvarer kunne ændres, så færre selvhenvendere i fremtiden misforstår informationen de hører i telefonsvareren. Det anbefales at faggrupper, der i vis udstrækning har kontakt til borgere, der har behov for at blive tilset på en akutmodtagelse/-klinik, informeres om, at de skal påminde borgerne om at ringe 1813 inden fremmøde. Med henblik på at udbrede kendskabet til 1813 kunne borger.dk s hjemmeside henvise til, at der skal ringes 1813 før ankomst på en akutmodtagelse/-klinik. Generel information om Akuttelefonen 1813 bør forbedres, da en del af selvhenvenderne i denne undersøgelse var i tvivl om, hvornår man skal ringe til 1813 og om man skal ringe til 1813 selvom man har været i kontakt med dem tidligere vedrørende samme hændelse. 45 % af undersøgelsens selvhenvendere har tidligere besøgt en akutmodtagelse/-klinik, og 37 % af undersøgelsens selvhenvendere har tidligere ringet til En stor del af selvhenvenderne har derfor et vist kendskab til akutsystemet. Derfor bør frontpersonalet indskærpe overfor selvhenvenderne, at de skal huske at ringe til 1813 før ankomst. 5

6 Introduktion til undersøgelsen 2 Introduktion til undersøgelsen 2.1 Baggrund Siden den 1. januar 2014 har borgere i Region Hovedstaden skulle ringe til Akuttelefonen 1813, inden de møder op i en akutmodtagelse/-klinik. Det viser sig imidlertid, at ca. hver fjerde borger ikke på forhånd ringer til 1813, når de henvender sig til regionens akutmodtagelser/-klinikker 1. Disse borgere betegnes som selvhenvendere. Omfanget af selvhenvendere svinger fra 19 % til 31 % mellem de forskellige akutmodtagelser/-klinikker. Andelen af selvhenvendere er særlig stor på akutklinikkerne Helsingør, Amager og Gentofte samt på akutmodtagelsen på Bornholm, hvor andelen af selvhenvendere udgør % af det samlede antal patienter på de pågældende modtagelser/-klinikker. Opgørelser fra Region Hovedstadens Dataenhed viser, at de fleste (56 %) selvhenvendelser sker i dagtimerne kl , 36 % af selvhenvenderne møder op i eftermiddags-/aftentimerne kl og 8 % møder op i natte- og morgentimerne kl Formål med undersøgelsen Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om, hvorfor borgere henvender sig i akutmodtagelser/- klinikker uden at have ringet til 1813 først. Undersøgelsen kan give viden om de primære årsager, så der kan iværksættes initiativer, for at flere borgere ringer til 1813, inden de møder op i akutmodtagelsen/-klinikken. 2.3 Undersøgelsens design og metoder Med henblik på at opnå så valide data som muligt, er undersøgelsen blevet gennemført på alle akutmodtagelser/-klinikker i Region Hovedstaden, da der er forholdsvis store lokale forskelle på omfanget af selvhenvendere, og muligvis også på årsagerne til at møde op uden først at ringe Center for Kommunikation (CKO) har udarbejdet et udkast til spørgeskemaet, som EEB har kvalificeret ved bl.a. at interviewe personalet i udvalgte akutmodtagelser/-klinikker. Foruden spørgeskemaet har EEB udarbejdet et registreringsskema til brug for personalets registrering af de selvhenvendere, de vurderer ikke er i stand til eller ønsker at udfylde spørgeskemaet (se bilag 1 og 2). Inden undersøgelsen er sat i gang, er ledelsen og frontpersonalet på de forskellige akutmodtagelser/- klinikker blevet informeret om deres opgave i undersøgelsen. Dataindsamlingen har fundet sted i uge 40-41, hvor personalet i akutmodtagelser/-klinikker har udleveret spørgeskemaet til selvhenvendere samt registreret de selvhenvendere, som ikke selv har kunnet eller ønsket at udfylde spørgeskemaet Spørgeskema og svarkategorier Spørgeskemaet til selvhenvenderne indeholder i alt syv spørgsmål. Det første spørgsmål omhandler årsagen til, at patienten er taget direkte til akutmodtagelsen eller -klinikken uden at ringe 1813 først og indeholder 17 svarmuligheder. Patienterne havde i dette spørgsmål mulighed for at sætte flere kryds. Der var også mulighed for at skrive en kommentar, hvis der ikke var en svarkategori, der passede til ens situati- 1, 2 : Notat: Center for Sundhed - Analyse af selvhenvendere ud fra data; 23. juni

7 Introduktion til undersøgelsen on. De resterende seks spørgsmål er baggrundsspørgsmål, som giver viden om selvhenvenderens antal besøg på en akutmodtagelse/-klinik inden for det sidste år, antal opkald til 1813 inden for det sidste år, bopælsregion, alder, køn og hvem der er kommet til skade/blevet syg Registreringsskema og svarkategorier Til personalet i akutmodtagelserne/-klinikkerne er der udviklet et registreringsskema, hvori de kan registrere de selvhenvendere, som ikke får udleveret spørgeskemaet samt årsagen hertil. I registreringsskemaet er listet fem på forhånd definerede årsager til, hvorfor en selvhenvender ikke får udleveret et spørgeskema: patientens tilstand er for alvorlig, patienten kan ikke læse/tale dansk, patienten er konfus, patienten er påvirket af alkohol eller andet euforiserende stof, og patienten vil ikke deltage. I de tilfælde, hvor der er andre grunde til, at selvhenvenderen ikke har besvaret spørgeskemaet, har personalet haft mulighed for at notere, hvorfor de ikke har udleveret et spørgeskema til selvhenvenderen Validering af skemaer Inden dataindsamlingen gik i gang, er spørgeskemaet blevet valideret blandt selvhenvendere for at undersøge, om spørgsmålene i spørgeskemaet forstås, som de er tiltænkt. I alt er 11 selvhenvendere fra en akutmodtagelse og en akutklinik blevet interviewet. Personalet fra begge steder har også medvirket til at vurdere og komme med input til spørgeskemaet samt registreringsskemaet. Validering af skemaerne har fundet sted i uge 38 i dagtimerne, da opgørelser fra Dataenheden viser, at det er i dette tidsrum, de fleste selvhenvendelser finder sted Dataindsamling og datamateriale 1029 patienter har besvaret spørgeskemaet og heraf har 179 patienter benyttet lejligheden til at give en kvalitativ kommentar til deres besvarelse. Frontpersonalet på akutmodtagelserne/-klinikkerne har registreret 184 selvhenvendere, som ifølge deres vurdering ikke var i stand til at udfylde spørgeskemaet eller ikke ville deltage. Fire akutmodtagelser/-klinikker har ikke returneret registreringsskemaet. Det drejer sig om Hvidovre akutmodtagelse samt akutklinikkerne på Bornholm, i Gentofte og Helsingør. Opgørelserne af registreringsskemaerne indeholder således kun information om de resterende syv akutmodtagelser/- klinikker Analyse Analyserne i rapporten bygger på frekvens- og krydstabeller 3. Ikke alle patienter har svaret på samtlige spørgsmål i spørgeskemaet. Derudover havde selvhenvenderne mulighed for at sætte mere end ét kryds i spørgsmålet vedrørende årsagen til at de ikke havde ringet til Antal besvarelser inden for de forskellige spørgsmål kan derfor afvige fra det samlede antal besvarelser på Respondenter, der har svaret ved ikke indgår ikke i procentfordelingerne, men antallet fremgår af bilagstabellerne i bilag 3. 3 Tabellerne viser den procentvise svarfordeling på de enkelte spørgsmål i spørgeskemaerne. Der vises kun hele procenttal, og afrundingen af tallene kan bevirke, at der nogle gange ses en sum på 99 % eller 101 %. Uden afrunding summer tallene op til 100 %. 7

8 Resultater 3 Resultater 3.1 Resultater fra registreringsskemaer Af de 184 selvhenvendere, der er blevet noteret af frontpersonalet, kunne 44 % ikke læse eller tale dansk (spørgeskemaet var kun på dansk), tilstanden var for alvorlig hos 20 %, 6 % var påvirket af alkohol eller andet euforiserende stof, 4 % var konfuse og 21 % ønskede ikke at deltage i undersøgelsen. Derudover har frontpersonalet angivet andre årsager for de resterende 6 %, blandt andet at patienten ikke havde briller med samt at 1813 ikke havde registreret patientens aftale i systemet. Figur 3.1 Årsager til ikke at besvare spørgeskema 6% 4% 6% Patient var ikke dansktalende Patient ville ikke deltage 20% 43% Patients tilstand var for alvorlig Patient var påvirket Patient var konfus 21% Anden årsag 3.2 Resultater fra spørgeskemaer Karakteristik af selvhenvenderne 90 % af de selvhenvendere, der har besvaret spørgeskemaet bor i Region Hovedstaden mens 10 % bor uden for regionen. Patienternes alder spænder fra 1-93 år. Størstedelen befinder sig i aldersgruppen år (76 %), mens 8 % er 17 år eller derunder og 15 % er 60 år eller derover. 59 % af besvarelserne kom fra mænd. De fleste har besvaret spørgeskemaet på vegne af dem selv som patient (82 %), mens 18 % har henvendt sig som ledsager til en anden, som er kommet til skade eller blevet syg (tabel 3.2.1). 8

9 Resultater Tabel Karakteristik af selvhenvenderne Antal % Bopæl Region Hovedstaden % I en anden region 74 8% I udlandet 15 2% Alder 0-17 år 75 8% år % år % år % 80+ år 16 2% Køn Mænd % Kvinder % Tilskadekomne/patient Mig selv % En anden % 55 % af selvhenvenderne svarer, at det er første gang de besøger en akutmodtagelse/-klinik inden for det seneste år, mens 45 % svarer, at det er sket én eller flere gange. Når det gælder antal opkald til 1813, svarer 63 %, at de ikke har ringet 1813 inden for det seneste år, mens 37 % har ringet én eller flere gange (tabel 3.2.2). Tabel Besøg på akutmodtagelser/ -kliniker og opkald til gange (%) 1 eller flere gange (%) Besøg på akutmodtagelse/-klinik det seneste år 55 % (455) 45 % (380) Opkald til 1813 det seneste år 63 % (535) 37 % (311) Tabel viser antal besvarelser for de enkelte akutmodtagelser/-klinikker. Fordelingen viser stor variation af antal besvarelser, men afspejler dog nogenlunde de forskellige afdelingers størrelse. Til sammenligning viser søjlen yderst til højre det faktiske antal selvhenvendere i perioden 4. Tabel Fordelingen af besvarelser på regionens akutmodtagelser/-klinikker Antal besvarelser af spørgeskema registreringsskemaet dere i perioden Antal registreringer i Faktisk antal selvhenven- Afdeling Bispebjerg Akutmodtagelse Hvidovre Akutmodtagelse Glostrup Akutklinik Amager Akutklinik Hillerød Akutmodtagelse Gentofte Akutklinik Herlev Akutmodtagelse Helsingør Akutklinik Frederiksberg Akutklinik Frederikssund Akutklinik Bornholm Akutmodtagelse I alt Notat: Center for Økonomi, Dataenheden - Analyse af selvhenvendere ud fra data; 10. november

10 Resultater Hvad er årsagen til deres selvhenvendelse Figur 3.2 Årsager til ikke at have ringet c. Jeg glemte at ringe 1813 i situationen (307) 1.i. Jeg var i nærheden derfor tog jeg bare herhen (281) 1.h. Jeg vidste, at jeg skulle herhen (280) 27% 27% 30% 1.a. Jeg havde ikke hørt om 1813 (225) 22% 1.d. Jeg var i tvivl om, hvornår man skal ringe 1813 (160) 16% 1.j. Min egen læge havde lukket derfor tog jeg herhen (123) 1.g. Jeg kan blive tilset uden at ringe 1813 (116) 1.e. Jeg ringede ikke 1813, fordi det ikke var akut/alvorlig (111) 1.f. Jeg ringede ikke til 1813, fordi det var akut/alvorlig (107) 1.l. Min læge/en fagperson sagde, at jeg skulle tage herhen (98) 12% 11% 11% 10% 10% 1.n. Ventetiden var lang hos 1813, derfor tog jeg direkte (72) 1.b. Jeg kunne ikke huske nummeret til 1813 (64) 1.m. Jeg har hørt ventetiden i 1813 er lang (55) 1.k. Jeg kunne ikke komme igennem til min egen læge (44) 1.o. Jeg troede, at 1813 havde lukket pga. telefonsvaren (32) 1.q. Jeg har svært ved at høre eller forstå dansk i telefonen (27) 1.p sagde jeg ikke skulle tage herhen, men jeg ville tilses (15) 7% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Parenteserne i ovenstående tabel angiver antal besvarelser per årsag. Antal besvarelser i spørgsmål 1 overgår samlet antal besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, da det har været muligt at sætte kryds ved mere end én årsag. Fordelingen vist ovenfor summerer derfor til mere end 100 %, da der er angivet i alt 2117 antal svar i spørgsmål 1. De primære årsager til ikke at have ringet 1813 inden ankomst til en akutmodtagelse/-klinik er jf. figur 3.2 en forglemmelse i øjeblikket (30 %), at patienten var i nærheden af en akutmodtagelse/-klinik da skaden/sygdommen indtraf (27 %), at borgeren var sikker på, at han/hun skulle tilses på en akutmodta- 10

11 Resultater gelse/-klinik (27 %), manglende kendskab til 1813 (22 %) og en tvivl om, hvornår man skal ringe til 1813 (16 %). Ventetid synes i mindre grad at være årsagen til ikke at ringe % af selvhenvenderne angav, at ventetiden hos 1813 var for lang og yderligere 5 % af selvhenvenderne har hørt fra andre, at ventetiden i 1813 var lang. I det følgende vil de nogle af hyppigste årsager til ikke at have ringet til 1813 blive beskrevet nærmere. Glemte at ringe 1813 i situationen Det er især de yngste selvhenvendere, som svarer, at de kendte til Akuttelefonen 1813, men at de glemte at ringe i situationen. For 44 % af de 0-17 årige skyldes selvhenvendelsen således en forglemmelse i situationen. For aldersgruppen år er andelen 29 %, for de årige er andelen 33 %, mens 13 % af selvhenvenderne på 80 år og derover glemte, at de skulle ringe Var lige i nærheden Af de mænd og kvinder, der har besvaret spørgeskemaet, har 30 % af mændene svaret, at de tog direkte til en akutmodtagelse/-klinik uden at ringe 1813, fordi de var lige i nærheden. Det samme gør sig gældende for 23 % af kvinderne, der har besvaret spørgeskemaet. Vidste jeg skulle tilses Det er i højere grad de ældre selvhenvendere, som mener at vide, at de skal tilses på en akutmodtagelse/- klinik og derfor ikke ringer 1813 før ankomst. 50 % i aldersgruppen 80+ sætter kryds i denne svarmulighed, andelen er 38 % for de årige, mens det samme kun gælder for % i aldersgrupperne 0-17 år og år. Havde ikke hørt om 1813 Af de selvhenvendere, der bor i Region Hovedstaden, har 21 % svaret, at de ikke havde hørt om 1813 og derfor tog direkte på akutmodtagelsen/-klinikken. For de selvhenvendere, der bor i en anden region eller udlandet svarer henholdsvis 32 % og 53 % at de ikke har hørt om Det er i højere grad mænd end kvinder, der svarer, at de ikke har hørt om % af de mandlige selvhenvendere har således givet denne grund til deres selvhenvendelse, men det samme gør sig gældende for 16 % af kvinderne. Af de selvhenvendere, der er 0-17 år gamle har 20 % svaret, at de ikke havde hørt om For dem fra år har 27 % svaret at de ikke har hørt om Det samme gør sig gældende for 18 % af selvhenvenderne i aldersgruppen år og 6 % af selvhenvenderne på 80 år og opefter Svar opdelt på akutmodtagelser og akutklinikker Når undersøgelsens resultater opdeles på akutklinikker og akutmodtagelser, ses der ikke nogen betydelig forskel i fordelingen af svar mht. hvorfor patienten ikke har ringet De adskiller sig heller ikke fra hinanden ift. baggrundsvariablene. 11

12 Resultater Svar opdelt på akutmodtagelser/-klinikker med lave/høje andele selvhenvendere Der ses heller ingen forskel i selvhenvendernes besvarelser, når disse sammenlignes med hvor store andele selvhenvendere de enkelte akutmodtagelser/-klinikker har i forhold til den samlede patientgruppe. Det er således stort set de samme svarmuligheder, som ligger i top alle steder Kvalitative kommentarer I alt har 179 patienter i undersøgelsen skrevet en kommentar i spørgeskemaet. Kommentarerne er mangeartede, og nogle patienter har tilføjet en kommentar til deres valg af årsag til selvhenvendelsen, mens andre har tilføjet en yderligere årsag til, hvorfor de ikke har ringet De fire hyppigste temaer blandt kommentarerne er valgt ud i dette afsnit. De omhandler: Manglende viden om at og hvornår man skal ringe 1813 Borgerne misforstår 1813 s telefonsvarerbesked Ventetiden til 1813 er for lang Fagpersoner giver ikke besked om, at patienten skal ringe 1813 før ankomst Manglende viden om at og hvornår man skal ringe 1813 Flere selvhenvendere påpeger, at de ikke er klar over, at man som patient skal ringe 1813 inden fremmøde i en akutmodtagelse/-klinik. Nogle patienter nævner i denne forbindelse slet ikke at have hørt om 1813, mens andre ikke tror, at de skal ringe 1813 for at møde op på en akutmodtagelse/-klinik. Jeg var ikke klar over, at jeg skulle ringe 1813, før jeg tog herhen. Jeg havde ikke hørt, at man skulle ringe 1813 og var ikke klar over, at skadestuen var lavet om. Jeg troede ikke det også gjaldt skadestuen. Borgerne misforstår 1813 s telefonsvarerbesked Når man ringer til Akuttelefonen 1813, giver telefonsvareren besked om, at man skal henvende sig til egen læge på hverdage inden kl. 16. Flere selvhenvendere skriver på baggrund heraf i spørgeskemaet, at de tror det betyder, at 1813 har lukket i denne periode. De hører derfor ikke telefonsvarerbeskeden til ende og venter på at blive stillet videre til personlig betjening. For nogle af dem har deres egen læge ikke åbent i det tidsrum, hvorfor de henvender sig til akutmodtagelsen/-klinikken uden at have talt med 1813 først. Jeg ringede til De sagde, at de kan ringes til efter kl. 16. Egen læge er på ferie. Vikarlæge henviste mig til akutmodtagelse på grund af mine symptomer. 12

13 Resultater 1813 sagde ikke "Vent, vi stiller videre". Den refererede bare til egen læge. Ventetiden til 1813 er for lang Nogle af selvhenvenderne gør opmærksom på, at de ringede til 1813, men at de nåede frem til akutmodtagelsen/-klinikken og nåede at tjekke ind, inden de kom igennem til Var stadig i kø til 1813, da jeg kom frem til skadestuen. Jeg kunne nå til akutmodtagelsen hurtigere, end jeg kunne komme igennem [på telefonen, red.]. I tillæg hertil nævner andre patienter, at de efter at have ringet op til 1813 helt opgav opkaldet, da de hørte deres placering i køen. De mente, at ventetiden var alt for lang, hvorfor de tog direkte til akutmodtagelsen/-klinikken. Jeg ringede 1813, men der var 13 minutters ventetid. Det er for længe at vente. Vi var nummer 54 i køen, derfor gik vi direkte på akutklinikken. Fagpersoner giver ikke besked om at man skal ringe 1813 før ankomst Det fremgår af de kvalitative kommentarer, at flere patienter er blevet opfordret af fagpersoner til at tage på en akutmodtagelse/-klinik. I denne forbindelse har fagpersonerne ikke opfordret patienterne til at ringe 1813 før ankomst. De faggrupper, der er blevet nævnt er bl.a. læger, tandlæger, lægesekretærer, ambulancebehandlere, politiet og livreddere. Min egen læge sagde, jeg bare skulle tage derhen. 13

14 Resultater Jeg ringede til egen læge, som var ude af huset for i dag. Sekretæren mente, at jeg skulle tage på en akutklinik. Min lærer er ambulancebehandler, og han vurderede efter tjek, at det var bedst, at det blev tilset. Jeg fik besked fra politiet om at henvende mig direkte i skadestuen. En livredder i Farum svømmehal sagde, at det ikke var nødvendigt at ringe Yderlige kommentarer Borger.dk Under valideringen blev det af fagpersonalet nævnt, at der på Borger.dk ikke findes information om, at man skal ringe til Akuttelefonen 1813, før man tager på akutmodtagelsen/-klinikken. Denne pointe gik igen i kommentarfeltet. Søgte information på borger.dk, men kunne ikke finde information om akutmodtagelse. Tidligere henvendelse til 1813 om samme hændelse Når patienter har talt med 1813 dagen forinden eller tidligere på dagen vedrørende samme sygdom eller skade, så er nogle patienter af den overbevisning, at man ikke skal ringe til 1813 igen, hvis fx sygdommen har udviklet sig. De møder derfor bare op, og bliver hermed registreret som selvhenvendere. Jeg havde ringet 1813 nogle dage i forvejen, og de sagde, at jeg skulle gå på skadestuen, hvis min tilstand ikke blev bedre. Jeg var hernede igår. Derfor tænkte jeg ikke, det var nødvendigt at ringe Jeg var på modtagelsen lørdag morgen og fik besked om at komme igen tirsdag/onsdag, hvis ingen bedring. 14

15 Resultater Derfor er jeg her igen. Et ønske om at komme til et bestemt hospital Nogle patienter beskriver, at de ikke ringede 1813, da de havde et ønske om at komme til en bestemt akutmodtagelse/-klinik. Denne grund blev også nævnt af en patient under valideringen. Vi ville helst på akutklinikken Gentofte, derfor valgte vi den direkte vej. Undskyld! Jeg ønskede at komme på håndkirurgisk Anbefalinger på baggrund af undersøgelsens resultater Resultaterne af denne undersøgelse lægger op til følgende initiativer, der kan iværksættes med henblik på at få flere til at ringe til Akuttelefonen 1813 inden fremmøde på en akutmodtagelse/-klinik: Akuttelefonen 1813 s telefonsvarer kunne ændres, så færre selvhenvendere i fremtiden misforstår informationen de hører i telefonsvareren. Det anbefales at faggrupper, der i vis udstrækning har kontakt til borgere, der har behov for at blive tilset på en akutmodtagelse/-klinik, informeres om, at de skal påminde borgerne om at ringe 1813 inden fremmøde. Med henblik på at udbrede kendskabet til 1813 kunne borger.dk s hjemmeside henvise til, at der skal ringes 1813 før ankomst på en akutmodtagelse/-klinik. Generel information om Akuttelefonen 1813 bør forbedres, da en del af selvhenvenderne i denne undersøgelse var i tvivl om, hvornår man skal ringe til 1813 og om man skal ringe til 1813 selvom man har været i kontakt med dem tidligere vedrørende samme hændelse. 45 % af undersøgelsens selvhenvendere har tidligere besøgt en akutmodtagelse/-klinik, og 37 % af undersøgelsens selvhenvendere har tidligere ringet til En stor del af selvhenvenderne har derfor et vist kendskab til akutsystemet. Derfor bør frontpersonalet indskærpe overfor selvhenvenderne, at de skal huske at ringe til 1813 før ankomst. 15

16 Bilag 1: Spørgeskema 4 Bilag 1: Spørgeskema 16

17 Bilag 2: Registreringsskema 5 Bilag 2: Registreringsskema 17

18 Bilag 3: Bilagstabeller 6 Bilag 3: Bilagstabeller Bilag 3 er en oversigt over frekvenstabeller for samtlige spørgsmål i spørgeskemaet samt baggrundsvariable for regionen samlet og opdelt på akutmodtagelser og akutklinikker. For de spørgsmål hvor nogle svarkategorier er slået sammen, fremgår spørgsmålet både i den nye redigerede version og den oprindelige version, eksempelvis sp02 og sp02rek (rekodet). I spørgsmål 2, 3 og 7 er flere svarkategorier slået sammen. I spørgsmål 2 og 3 er svarkategorierne 1 gang, 2-5 gange og Mere end 5 gange slået sammen til én samlet kategori kaldet 1 eller flere gange. I spørgsmål 7 er kategorierne mit barn under 6 år, mit barn på 6-17 år, mit barn over 18 år og anden relation slået sammen til én samlet kategori kaldet en anden. Dette er gjort for at lave større grupper og dermed mere valide analyser. 18

19 Bilag 3: Bilagstabeller Frekvenser for regionen samlet 19

20 Bilag 3: Bilagstabeller 20

21 Bilag 3: Bilagstabeller 21

22 Bilag 3: Bilagstabeller 22

23 Bilag 3: Bilagstabeller 23

24 Bilag 3: Bilagstabeller 24

25 Bilag 3: Bilagstabeller 25

26 Bilag 3: Bilagstabeller 26

27 Bilag 3: Bilagstabeller 27

28 Bilag 3: Bilagstabeller 28

29 Hvorfor ringer de ikke? Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEVAGT Udarbejdet af

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden

Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden August 2017 Enhed for Tværsektoriel Udvikling Region Hovedstaden Undersøgelse af telefonisk kontakt til almen praksis i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015

Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Region Hovedstadens resultater for LUP Akutmodtagelse 2015 Pernille Vang Sørensen, Louise Korsgaard og Max Mølgaard Miiller Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Sundhedsfagligt Råd for Præhospital

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2014 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14

Regionsresultaterne i oversigtsform...4. Bilagstabeller - hospitalsvise...14 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform...4 Datamateriale...4 Triagering...6 Tid fra ankomst til triagering...6 Ventetid fra triagering til behandling...7 Tid fra behandlingsstart til afslutning...1

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.491 akut ambulante patienter 2016 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2015 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 forår 2015 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Kvalitative besvarelser fra studerende i

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 Efterår 2015 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri

2015 LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 43.189 patienter 2015 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Akutmodtagelse, LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejder af Enhed for Evaluering

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden - en undersøgelse blandt 4.457 patienter

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden - en undersøgelse blandt 4.457 patienter Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden - en undersøgelse blandt 4.457 patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Økonomi i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 efteråret 2014 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 2 Gennemførelsesoversigt Gennemførselsoversigt

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

UDEVA årsrapport 2013

UDEVA årsrapport 2013 UDEVA årsrapport 2013 Region Hovedstaden UDEVA årsrapport 2013 Evaluering af kliniske undervisnings- og praktikforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Region Hovedstaden

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Kort version.

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Kort version. Fakta og metode 2015 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere