Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C."

Transkript

1 J.NR Lom Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: HjulmandKaptain Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening matr. nr. 4 ax Hjortshøj By, Hjortshøj + 1/92 af 4 b, 4 fp og 4fq Hjortshøj By, Hjortshøj Løvagervej 58, 8530 Hjortshøj Majken Grava & Per Anders Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge Auktionstidspunkt: 15. januar 2013 kl Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv Aarhus C. Rekvirent, hæftelses nr.: 1 - totalkredit Ved advokat: Hjulmandkaptain, advokat Niels Lomborg, Nørrebrogade 34-36, 8000 Aarhus C - Ej endomsoply sninger Tlf Ejendomskategori: Parcelhus Ejendomsværdi pr.: kr., ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: ingen Areal ifølge tingbogen: m 2 heraf vej: Om 2 Forsikringsforhold: Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup jf. vedlagte opgørelse ingen Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Enfamilieshus på 95 m2 beliggende i forstad til Aarhus. Ejendommen består af entre, bryggers, stue i åben forbindelse med køkken, badeværelse, 3 værelser. Ejendommen er opvarmet med fjernvarme. Ejendommen er opført i ejendommen findes bordkomfur- øvrige hårde hvidevarer er fjernet. Ejendommen bærer præg af at have været ubeboet i en periode, og der er lukket for forsyning af varme, vand og el til ejendommen. Ovenstående oplysninger er baseret på udskrift af BBR-registret. Rekvirenten indestår således ikke for disse oplysninger. Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): ingen Se vedhæftede tingbogsattest

2 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE 1 rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. Transport 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld påhæftelser, der kan forventes overtaget medtillæg af uforfaldne renter H ii il manci! 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Hæftelse nr.: 1. Totalkredit, variabel rente p.t. 1,4216 % p.a. utinglyst til rest pr kr ,000,00 v/ advokat Niels Lomborg Hæftelse nr.: 2, i alt ved budsum kr. Ejerpantebrev opr. stort kr ,00 rente 10 % p.a. over Nationalbankens diskonto med meddelelse til Sparekassen Hobro v/ advokat Niels Lomborg Hæftelse nr.: 3. Udlæg Skatteministeriet i alt ved budsum kr. Oplysninger ej modtaget medtaget med det tinglyste beløb, alene tinglyst i Majken Gravas andel i alt ved budsum kr , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hæftelse nr,: 4. Udlæg BP Electric v/ advokat Allan 0. Andersen alene tinglyst i Majken Gravas andel Hæftelse nr.: 5 Udlæg NRGI NET A/S Duesager 22, 8200 Aarhus N. alene tinglyst i Majken Gravas andel Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. i alt ved budsum kr , , , , , , , , , , , ,91 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Transport i alt ved budsum kr , , , ,91

3 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE 1 rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld påhæftelser, der kan forventes overtaget medtillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag pa hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport , , , ,91 Hæftelses nr.: 6 A.D.G El-installationer/ Eclipse Belysning ApS Tranbjerg Hovedgade 60, 8310 Tranbjerg J. alene tinglyst i Majken Gravas andel i alt ved budsum , , , , , ,91 A. Total kr , , , ,91 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: Max. kr ,00 Heraf kontant at betale inden 4 uger: Max. kr ,00 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: Se vedhæftede omkostninger udenfor budsummen a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) kr ,00 b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. kr. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter kr ,37 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. 4. andre offentlige bidrag kr. 5. vandafgifter kr. 6. brandforsikringsbidrag kr. 7. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen 8. andet, jfr. specifikation 9. renovation kr ,52 C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. kr. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 16. november 2012 / 21^Æecember 2012 af Advokat Niels Lomborg

4 LOM/LOM Hjulmand Opgørelse af omkostninger Til salgsopstillingens punkt B, jfr. tvangsauktionsvilkårenes stk. 6 Rekvirentens incasso-, udlægs- og auktionsomkostninger: Incassosalær kr. 1125,00 Fogedgebyr kr- 340,00 Gebyr tingbogsforespørgsler kr. 495,00 Vurderingsattest kr. 0,00 Ejendomsskatteoplysninger kr. 0,00 BBR ejermeddelelse kr. 0,00 Kommunale ejendomsoplysninger kr. 400,00 Auktionsgebyr kr. 800,00 Gebyr udskrift servitut kr. 1575,00 Kørsel, vejledningsmøde, besigtigelse og auktion kr. 1500,00 Annoncer, anslået kr ,00 Mangfordiggørelse salgsopstillinger, anslået kr. 1250,00 Rekvirentsalær kr ,00 I a t kr 48735,00 Sikkerhedsstillelse ved et bud på kr ,00: Restancer Størstebeløbet 1/4 af hæftelser, der kan kræves indfriet kr ,10 kr ,00 kr. 0,00 I a t kr ,10 Advokatfirma

5 LOM/LOM HjulmandKaptain BILAGSFORTEGNELSE SALGSOPSTILLING tvangsauktion Løvsangervej 58, 8530 Hjortshøj. 1. Tillæg til salgsopstilling Totalkredit 2. Fotos 3. Tingbogsoplysning 4. Oplysninger fra panthavere 5. Kommunalt oplysningsskema 6. BBR ejer meddelelse 7. Ejendomsvurdering 8. Ejendommens servitutter o«<lf Itsll I MN/V! IONAL Ut JUHIS1 S Advokatfirma

6 totalkre Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S Totalkredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne gældsovertagelse af lånene. Totalkredit A/S vil ved henvendelse senest en uge før tvangsauktionen kunne fremkomme med en tilkendegivelse om, hvorvidt gældsovertagelse under nærmere aftalte forudsætninger og vilkår vil kunne opnås. Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal indfries eller der søges om gældsovertagelse. Såfremt der ønskes gældsovertagelse af lånene, skal Totalkredit A/S kontaktes for en afklaring af mulighederne. Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formål, vil gældsovertagelse kun i sjældne tilfælde kunne forventes bevilget. Hvis auktionskøber er et selskab Er auktionskøber et selskab, vil der være krav om supplerende personlig hæftelse. Indfrielse af lånene Hvis Totalkredit A/S ikke bevilger gældsovertagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tvangsauktionen. Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser, der gælder for de enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder en særlig indfrielseskurs. Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes vilkår. Udstedelse af auktionsskøde Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af auktionsskøde, før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse er bevilget. Betaling af eventuelle morarenter Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påløbe ved at restancer mv. betales senere end datoen anført i denne auktionsopgøreise. Ret til ændring af bidragssatser Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af en auktionskøber. 2 S S o C A/S - Hei ' Tlf. 44 3/3

7

8

9

10

11 TINGBOGSATTEST Udskrevet: EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej : Appr.dato: Landsejeriav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: NOTERINGER: Dato : :14:31 Løvagervej Hjortshøj 1136 m2 0 m Hjortshøj By, Hjortshøj 0004ax 1136 m2 0 m llll Tillige 1/92 af matr.nr. 4B, 4FP, 4FQ Hjortshøj by, Hjortshøj ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer OVERFØRT: Skøde Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CPR: Ej erandel: Navn: Ej erandel: KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: Person med navne og adressebeskyttelse **** 1 / 2 Per Anders Grava 1 / DKK DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: OVERFØRT: Realkreditpantebrev DKK Overført fra gammelt system: Ja

12 Konverteret t i l digital pantebrev: Beskrivelse: KREDITORER: Navn: CVR: TILLÆGSTEKST: Ja Pantebrev med rentetilpasning Totalkredit A/S Tillægstekst Indeholder bestemmelse om en eller flere afdragsfri perioder. DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret t i l digital pantebrev: Beskrivelse: KREDITORER: Navn: Navn: CPR: MEDDELELSESHAVERE: Navn: CVR: FULDMAGTSBESTEMMELSER: Fuldmagtshaver: CVR: UNDERPANT: Dato/løbenummer Prioritet: Underpantsbeløb Underpanthavere: TILLÆGSTEKST: Ej erpantebrev DKK Ja Nej Ejerpantebrev med medd Per Anders Grava Person med navne og adressebeskyttelse **** Spk.Hobro-Hadsund Spk.Hobro-Hadsund Fuldmagtshaver bemyndiges t i l på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger DKK Spk.Hobro-Hadsund Tillægstekst Ved tvangsauktion rente

13 DOKUMENT: Dato/løbenummer Prioritet: Dokument type : Hovedstol: Rentesats: KREDITORER: Navn: CVR: DEBITORER: Navn: CPR: ANMÆRKNINGER: Servitut: Dato/løbenummer Servitut: Dato/løbenummer; Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer; Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Kreditor: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: TILLÆGSTEKST: Udlæg DKK 0 % Skatteministeriet Person med navne og adressebeskyttelse **** Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Totalkredit A/S DKK Per Anders Grava Person med navne og adressebeskyttelse DKK BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: Tillægstekst Lyst i debitors 0 DKK andel DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 11 Dokument type: Udlæg Hovedstol: DKK Rentesats: 0 %

14 KREDITORER: Navn: CVR: DEBITORER: Navn : CPR: ANMÆRKNINGER: Servitut: Dato/1øbenummer Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Kreditor: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: TILLÆGSTEKST: BP ELECTRIC A/S Person med navne og adressebeskyttelse **** Anden Servitut Skatteministeriet DKK Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Totalkredit A/S DKK Per Anders Grava Person med navne og adressebeskyttelse DKK BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT Tillægstekst Lyst i debitors andel 0 DKK DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 12 Dokument type: Udlæg Hovedstol: DKK Rentesats: 0 % KREDITORER: Navn: NRGI NET A/S

15 CVR: DEBITORER: Navn: CPR: ANMÆRKNINGER: Servitut: Dato/løbenummer Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Servitut: Dato/løbenummer; Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Kreditor: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: TILLÆGSTEKST: Person med navne og adressebeskyttelse **** Anden Servitut Skatteministeriet DKK BP ELECTRIC A/S DKK Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Totalkredit A/S DKK Per Anders Grava Person med navne og adressebeskyttelse DKK BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT Tillægstekst Lyst i debitors 0 DKK andel DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 13 Dokument type: Udlæg Hovedstol: DKK Rentesats: 0 % KREDITORER:

16 Navn: CVR: DEBITORER: Navn: CPR: ANMÆRKNINGER: Servitut: Dato/løbenummer Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenummer: Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: Kreditor Kreditor: Hovedstol: Dato/løbenummer: Prioritet: TILLÆGSTEKST: ADG ELINSTALLATIONER/ECLIPSE BELYSNING ApS Person med navne og adressebeskyttelse **** Anden Servitut Skatteministeriet DKK BP ELECTRIC A/S DKK NRGI NET A/S DKK Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Anden Servitut Totalkredit A/S DKK Per Anders Grava Person med navne og adressebeskyttelse DKK BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT Tillægstekst Lyst i debitors 0 DKK andel SERVITUTTER DOKUMENT:

17 Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 63 H-D 426 AREALANVENDELSE: ANDET: TILLÆGSTEKST: Høj debegrænsning Andet Tillægstekst Dok om oversigt mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 63 B-D 19! TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om adgang t i l den offentlige bivej 1 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 63_D-D_23 FÆRDSEL: Adgangsforhold ANDET: TILLÆGSTEKST: Andet Tillægstekst Dok om adgangsbegrænsning mv DOKUMENT: Dato/løbenummer:

18 Prioritet: Dokument type: OVERFØRT: 4 Anden Servitut Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 63_B-D_198 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr mv forbud mod oplags- eller losseplads, pligt t i l medlemsskab af Hjortshøj-Egå kommunes varmeværk DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: OVERFØRT: Anden Servitut Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 63_C-D_53 0 BEBYGGELSE: ANDET: TILLÆGSTEKST: Byggelinie Andet Tillægstekst Dok om byggelinier mv DOKUMENT: Dato/løbenummer Prioritet: Dokument type: OVERFØRT: Anden Servitut Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om. byggelinie m.m. Forud for gæld og serv. DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: OVERFØRT: Anden Servitut

19 Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 63_H-D_426 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Påtegning på dok. om oversigt lyst under nr EJENDOMSVURDERING: ØVRIGE OPLYSNINGER Ej endomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBR- INDSKANNET AKT: DKK DKK ) : Filnavn: 63 N-D 508

20 totalkredit mm mmw VHI Hjulmand Kaptain Nørrebrogade Aarhus C 0 7NOV Hjulmand & KÉpMn Dato Deres ref. Kunde Ejendomsnr. Beliggenhed Matr.nr. Ejerlav 6. november 2012 Sags nr gfo Per Anders Grava Majken Grava Løvagervej Hjortshøj 0004 AX m.fl. Hjortshøj By, Hjortshøj Auktionsopgøreise pr. 18. december 2012 Hermed fremsendes auktionsopgøreise for lån i ovenstående ejendom. Totalkredits tilgodehavende er følgende: Lånenummer Hovedstol i kr. Restgæld i kr. Obligations- Skyldige beløb i kr. restgæld i kr , , ,10 1 alt , , ,10 En af debitorerne har adressebeskyttelse og adresseoplysningerne må ikke offentliggøres. Specifikation af lånet findes på efterfølgende side. Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Sparekassen Hobro, att. HW. Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Sparekassen Hobro, att. HW Der beregnes yderligere morarenter på pt. 18,0000 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra forfaldsdagen, hvis det betales efter 18. december Hvis der er en ydelse, som forfalder til betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der morarente fra den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted. Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgøreise. Venlig hilsen Sparekassen Hobro på/foranledning af Totalkredit A/S..Mnrik Wfnther kr..t \ i V

21 tot edit Auktionsopgøreise pr. 18. december 2012 på lånenr Specifikation af skyldige beløb pr. 18. december 2012 Restgæld pr. 1. januar 2013 kr ,00 Rente (og bidrag) fra 18. december december 2012 kr ,33 Terminsydelse kr ,16 Heraf pr. 11. marts 2012 kr ,66 Heraf pr. 11. juni 2012 kr ,16 Heraf pr. 11. september 2012 kr ,17 Heraf pr. 11. december 2012 kr ,17 Gebyrer kr. 400,00 Heraf Misligh. gebyr af 30. maj 2012 kr. 100,00 Heraf Rykker af 29. juni 2012 kr. 100,00 Heraf Rykker af 28. september 2012 kr. 100,00 Heraf Rykker af 28. december 2012 kr. 100,00 Morarente pr. 18. december 2012 kr ,94 Ialt kr ,77 Efter auktionen skal følgende betales: Terminsydelse kr ,16 Morarenter pr. 18. december 2012 kr ,94 Gebyrer kr. 400,00 Ialt kr ,10 Specifikation af lånet Låntype: Var. obl. lån Hovedstol kr ,00 Restgæld pr. 1. januar 2013 kr ,00 Lånet er udbetalt den 28. november 2007 og udløber den 30. september Specifikation af obligationer Forening Serie Afdeling Procent Årgang Fondskode Nykredit 43 D Specifikation af terminsydelsen Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december. Ydelse for perioden 1. oktober 2012 til 31. december 2012: Ydelse (excl. bidrag) kr ,17 Heraf rente 0,3554 % af restgæld kr ,17 Bidrag 0,1500 % af restgæld kr ,00 Ialt kr ,17 Bemærkninger For obligationslån med variabel rente kan der være særlige indfrielsesvilkår for lånet, herunder en særlig kurs. :.<.... 7>.., 2/3

22 Sparekassen Hobro Hjulmand Kaptain Nørrebrogade Aarhus C Att. Niels Lomborg MODTAGET 3*i m. ml Hjulmand & Kaptain Store Torv 9500 Hobro Tlf Fax dk cvrnr oktober 2012 Sag nr Tvangsauktion over 4 ax Hjortshøj by, Hjortshøj og 1/92 del af 4 b, 4 fb og 4fq Hjortshøj by, Hjortshøj, beliggende Løvagervej 58, 8530 Hjortshøj, tilhørende Per Anders Grava og Majken Grava Under henvisning til jeres brev af meddeles herved, at ejerpantebrev stort kr ,00, bedes medtaget i salgsopstillingen for hovedstolen under hæftelser der kræves indfriet.

23 Side 1 Afgift 8.300,00 kr. Akt: Skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Hjortshøj By, Hjortshøj Matr. nr: 4 AX, m.fl. Gade og husnr.: Løvagervej 58 Anmelder: Sparekassen Hobro Hadsund afdeling Storegade Hadsund Tlf.nr i» Ejerpantebrev (fast ejendom) Debitor(er)s navn(e) og bopæl(e) Per Grava Hjortshøjparken Hjortshøj og Majken Grava, Hjortshøjparken 135, 8530 Hjortshøj Kreditor Gældens størrelse kr. giver herved mig/os selv eller den, til hvem nærværende ejerpantebrev måtte blive overdraget, panteret i nedennævnte ejendom uden personlig hæftelse. Kr ,00 skriver kroner firehundredeogtrestusinde 00/100 Rente- og betalingsvilkår Opsigelse De pantsatte ejendomme Ved tvangsauktion over den/de pantsatte ejendom(me), forrentes ejerpantebrevet fra tvangsauktionstidspunktet til betaling finder sted. Renten udgør 10,00 % pr. år over Nationalbankens diskonto på tvangsauktionstidspunktet. Med 14 dages varsel kan såvel kreditor som debitor opsige gælden. Matr. nr. 4 AX Hjortshøj By, Hjortshøj Matr. nr. 4 B, Hjortshøj By, Hjortshøj Matr. nr. 4 FP, Hjortshøj By, Hjortshøj Matr. nr. 4 FQ, Hjortshøj By, Hjortshøj NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a. Af tinglysningsfifnift nå kr ^^co s* godtgjort kr \>\ & r > ^

24 Side 2 Kr ,00 Totalkredit, obl. rentetilpasning og hel eller delvis afdragsfrihed Pantebrevet respekterer de før den tinglyste servitutter og andre byrder - med og uden pant, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. v Meddelelser ifølge retsplejelovens kapitel 51 og andre meddelelser, der efter loven skal sendes til pantekreditor bedes sendt til: Sparekassen Hobro, Hadsund afdeling, Storegade 25, 9560 Hadsund, der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. I tilfælde af, at den pantsatte ejendom eller væsentlige dele heraf skifter ejer, kan kreditor uanset foranstående opsigelsesbestemmelser forlange kapitalen indfriet straks. Den i pantebrevet sædvanemæssige tekst - Justitsministeriets pantebrevsformular A pkt indeholdte tvangsauktionsklausul gælder ikke for dette pantebrev. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular A, se sidste side. W / o - & V ) ^ N. M v ^ V-Vt>^f... Per Grava For så vidt pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Majken Grava For så vidt debitor er gift, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke i pantsætningen. Er ægtefællen medejer, underskrives som debitor og pantsætter. Til vitterlighed om ægte underskrift/underskrifter, dateringens rigtighed og udstederens/udstedernes myndighed: Underskrift Stilling Adresse 'nge Ooug Jakobsen augivcs Fuglevænget 34., flbrskiito (i blokbogstaver) stilling Adresse parekasscassister HÆXBBtmS 100, Stavtrup Vihy J (i blokbogstaver) Postnr /by (i blokbogstaver) Postnr./by (i blokbogstaver)

25 Side 3 Justitsministeriets pantebrevsformular A 1. Betalinger efter dette pantebrev skal ske portofrit på kreditors bopæl, som er anført på side 1, eller på et andet sted inden for landets grænser, der opgives af kreditor. 2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest 7 dage efter forfaldsdagen, for terminsbetalinger senest 7 dage efter første terminsdag. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, udskydes dagen til den følgende hverdag. På samme måde udskydes udløbsdagen for alle frister efter nærværende pantebrev. Indbetaling inden for ovennævnte frist til et pengeinstitut her i landet, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig betaling. 3. Ophævet. 4. Debitor har pligt til at underrette kreditor om bopælsforandring. Sådan underretning kan ikke ske på en betalingsblanket, såfremt det af blankettens tekst fremgår, at meddelelser til betalingsmodtageren ikke må gives på denne. Påkrav fra kreditor, herunder opsigelse, kan afsendes til eller fremsættes på den af debitor senest oplyste bopæl uanset bopælsforandring, med mindre kreditor er bekendt med debitors nye bopæl. Bliver kreditor opmærksom på, at en opsigelse som følge af bopælsforandring ikke er kommet frem til debitor, skal kreditor straks give debitor meddelelse om opsigelsen, såfremt debitors nye bopæl fremgår af folkeregisteret eller anden let tilgængelig kilde. 5. Pantet omfatter den faste ejendom med tilbehør efter tinglysningslovens 37 og 38, indtægter, herunder leje og forpagtningsafgifter, samt erstatnings- og forsikringssummer. 6. Debitor forpligter sig til at holde pantet behørigt brandforsikret, således at betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabets tegning af bygningsbrandforsikring er opfyldt. 7. Kreditor har panteret for krav ifølge pantebrevet på betaling af kapital, renter og andre ydelser af tilsvarende karakter - herunder administrationsbidrag og kautionsforsikringspræmier - morarenter og gebyr efter pkt. 8. Kreditor har endvidere panteret for omkostninger, som med føje er afholdt ved opsigelse, inddrivelse, berigtigelse af gældsovertagelse samt til varetagelse af kreditors interesse i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. For så vidt angår udenretlige inkassoomkostninger, har kreditor panteret for de omkostninger, der kan kræves betalt i overensstemmelse med reglerne i lov om renter ved forsinket betaling mv. og den i medfør af loven udstedte bekendgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. 8. Kapitalen forfalder ikke ved ejerskifte, med mindre andet er vedtaget i pantebrevet. Kreditor skal underrettes om ethvert ejerskifte og kan forlange, at den nye ejer berigtiger gældsovertagelse samt afholder omkostningerne derved. Underrettes kreditor ikke om ejerskifte senest 3 uger efter, at endeligt skøde er tinglyst uden frist og udleveret fra tinglysningskontoret, kan han, når hele kapitalen indestår, uanset ejerskifte, forlange et gebyr på 2% af pantebrevets restgæld, dog højst 300 kr. Hvis det er vedtaget i pantebrevet, at kapitalen helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, skal betaling ske inden samme frist, dog senest 3 måneder efter ejendommens endelige overtagelse, jf. pkt. 9 f. 9. Uanset uopsigelighed eller opsigelsesfrist kan kreditor forlange kapitalen indfriet i følgende tilfælde: a) hvis renter eller afdrag ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag. Det er dog en betingelse for, at kapitalen kan forlanges indfriet, at debitor ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat. Kreditors påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at kapitalen kan forlanges indfriet, hvis renter og afdrag ikke betales inden fristens udløb, jf. herved pkt. 2, b) hvis bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi nedrives, uden at der er stillet betryggende sikkerhed, c), hvis pantet i øvrigt væsentligt forringes eller vanrøgtes, uden at der efter påkrav stilles betryggende sikkerhed, d) hvis debitor nægter kreditor eller dennes fuldmægtig adgang til at efterse pantet, e) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at pantet er behørigt brandforsikret, og f) hvis et aftalt ejerskifteafdrag ikke betales rettidigt, jf. pkt Med mindre andet er aftalt, forbliver pantebrevet indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvad enten denne skyldes misligholdelse af pantebrevet eller af andre forpligtelser, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister. Pantebrevets bestemmelser om misligholdelse, herunder bestemmelserne i pkt. 9, og bestemmelser om, at pantegælden helt eller delvis forfalder ved ejerskifte, kan i så fald ikke påberåbes af kreditor. Hvis auktionskøberen sælger ejendommen inden 1 år efter den endelige tvangsauktion, betragtes dette ikke som ejerskifte.

26 * * * * * * * Side: 4 * * * * * * * * * * * Retten i Århus * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Forhøjelse af ejerpbr. med medd. Dkk Vedrørende matr.nr. 4 AX, Hjortshøj By, Hjortshøj Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den da der alene ejes 1/92 af matr.nr. 4b, 4 fp samt 4 fq, Hjortshøj by, Hj ortshøj. Det bemærkes, at berigtigelse af dokumentet skal ske ved ny påtegning, j f r. VLK af den 27. oktober Påtegningen skal være dateret og underskrevet af parterne og vitterlighedsvidner. Evt. henvendelse på tlf.nr mellem kl og Retten i Århus den Kete ) Petersen

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Sagsnummer 2012/003687 Udbudsmateriale For Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus

Sagsnummer 2012/001006 april 2014. Udbudsmateriale For. Birketinget 8 8000 Aarhus Sagsnummer 2012/001006 april 2014 Udbudsmateriale For Birketinget 8 8000 Aarhus Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Villa centralt beliggende i det attraktive marselisborgkvarter

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere