Nr Juli 18. Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 2014 Juli 18. Årgang"

Transkript

1 Nr Juli 18. Årgang Sommeren er over os!... 3 Landsmøde 2014 er I tilmeldt?... 4 Strandnumrene ved vore kyster... 5 Efterlysning... 8 Stormflod og oversvømmelser... 9 Hvor mange medlemmer har I?.. 10 Sommerhuse og huslejenævn Nogle betragtninger Nye forsikringstilbud... 16

2 Hovedbestyrelse Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: youseepost.dk Bladredaktion: Jan Howardy (ansvarshavende) Morten Dam Kaj Holdensen Produktion: Fladså Grafisk Forside: Sommerstemning over Fyrtårnet på Sejerø, Morten Dam, HBM. Annoncer: Jan Howardy Indsendte indlæg udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter og holdninger. Brug af artikler er tilladt med angivelse af kilde. FL påtager sig ikke ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for eventuelle trykfejl. Formand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Næstformand Gert Leif Gyldvig Tværvænget Ballerup Tlf.: Kasserer Henning Buch Rørsangervej 2 Østengård 7100 Vejle Tlf.: Fungerende sekretær Heidi Stein Gravvænget Randers N Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer Flemming L. Toft Mågevænget Beder Tlf.: Torben Mørel Sandvadvej Klovborg Tlf.: Frank Ramshøj Birkevænget Præstø Tlf.: Morten Dam Svogerslev Kirkevej Roskilde Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ Tlf.: Tilknyttet advokater: Jylland: Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Fyn Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Sjælland Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Mit Sommerhus

3 Sommeren er over os! Af Jan Howardy Formand, FL Kære medlemmer, Sommeren har allerede holdt sit indtog i Danmark og i skrivende stund har vi temperaturer over de 20 C med lune aftener og udendørs livet er begyndt i vores sommerhusområder. I FL er vi altid optimistisk og i år håber vi på en lang og varm sommer. Sidste år fejrede vi 40 års jubilæum med stor tilslutning fra vores medlemmer og deres ægtefæller. Det blev desværre noget dyrere end vi havde budgetteret med, grundet omstændigheder med for dårlig eller for lidt styring af planlægning og fast aftale med hotellet! Det resulterede også i ukorrekte fakturaer m.m. fra hotellet, men efter juridisk gennemgang, afgjorde FL sagen ved at fremsende et forlig til endelig afslutning af sagen. Vi har herefter ikke hørt yderligere fra hotellet. Der er meget bedre styring i år og vi håber på en stor tilslutning også i år (41 års jubilæum kan vi vel godt kalde det!). Det bliver afholdt i Middelfart og tilmelding m.v. er beskrevet inde i bladet også i år er ægtefæller inviteret. Det bliver et lidt andet program end sidste år, men det bliver godt. Der er allerede kommet flere bindende tilmeldinger, men vi må opfordre de medlemsforeninger der ønsker at deltage om at indsende tilmeldingen så hurtigt som muligt grundet bestilling af hotelværelser ingen i hovedbestyrelsen ønsker at stå i samme situation som sidste år, hvor vi manglede et par værelser til vores gæster, jer! Tilmelding kan hentes på vores hjemmeside under nyheder eller kan rekvireres i sekretariatet, og beløbet bedes overført som anført på tilmeldingen. Under vores forhandlinger sidste år med hensyn til at håndværkerfradraget også gjaldt for sommerhuse/fritidshuse, er det ærgerligt at rygterne allerede nu svirer med at fradraget ikke vil blive forlænget til næste år. Landsforeningen arbejder allerede med de respektive ministerier, at det burde fortsætte, især som det har øget beskæftigelse m.v. i yderområderne. Vi har stadig utrolige mange sager fra medlemsforeninger og de sidste par måneder har de desværre taget ekstra lang tid at behandle grundet at de er meget juridisk komplekse, og desværre har vi haft længere tids sygdom med hospitalsindlæggelse til følge af nogle hovedbestyrelsesmedlemmer, men hele hovedbestyrelsen er nu tilbage på fuld kraft, og vi vil afvikle disse sager hurtigst muligt. Det har dog betydet at vores planlagte netværkskonference i foråret 2013 måtte aflyses. Inde i bladet efterlyser vi en eller to familier hvor sommerhuset er gået i arv gennem generationer det er til en TV udsendelse som FL er blevet bedt om at medvirke til. Vi efterlyser igen lidt oplysningsarbejde fra jer medlemsforeninger har I spurgt om jeres nabo forening er medlem af FL? Sekretariatet ligger inde med en flot informationsmappe om landsforeningens virke, og den kan rekvireres fra samme. Husk at tilmelde jer til landsmødet 2014 som bliver afholdt den 25. og 26. oktober Mit Sommerhus 3

4 i Middelfart ægtefæller er også inviteret. Tilmeldingen findes på hjemmesiden under nyheder og kan desuden rekvireres i sekretariatet. Det er vigtigt at I tilmelder jer så hurtigt som muligt. Hovedbestyrelsen og jeg ønsker alle medlemmer og deres familier en god og varm sommer. Landsmøde 2014 er I tilmeldt? Af Jan Howardy Formand, FL I marts 2014 bladet skrev vi om landsmøde og ordinær generalforsamling, som bliver afholdt i Middelfart den 25. og 26. oktober 2014 på Hotel Park. Bliv ikke sat af! Vi har allerede modtage nogle bindende tilmeldelser, men det er vigtigt at medlemsforeningerne tilmelder sig nu vi skal bestille hotelværelser snarest, og helst inden udgangen af juli. Vi skulle jo nødig stå i den situation, at der ikke er værelser nok! Og husk at også i år er ægtefæller hjertelig velkomne vi prøver dog at begrænse med max. 2 repræsentanter samt eventuelle ægtefæller fra hver forening. Ønsker en forening flere repræsentanter, kontakt venligst sekretariatet og vi vil finde en løsning. Det koster kun 500,00 kr. pr deltager for hele weekend arrangementet med overnatning, morgenmad, frokost og middag om lørdagen om søndagen morgenmad og frokost med et særligt arrangement. Den arbejdsgruppe der er nedsat i hovedbestyrelsen har snart det færdige program færdigt, men der er både tid til det faglige med gæstetalere og til social samvær. Jeg kan kun anbefale at indsende den bindende tilmelding så hurtigt som muligt til sekretariatet og indbetaling til vores kasserer. Tilmelding med detaljer findes på vores hjemmeside under nyheder i PDF fil og er meget udskriftsvenlig - den kan også rekvireres ved henvendelse til Bente i sekretariatet. Husk det er den 25. og 26. oktober 2014 i Middelfart og at landsforeningen skal have bindende tilmeldinger snarest hvis man vil være sikker på hotelværelse det er ved at være sidste chance for at deltage i arrangementet. Glæd jer og vel mødt hovedbestyrelsen glæder sig til at se jer! TILMELDELSESBLANKETTEN er lagt ind på vores hjemmeside, under nyheder og kan udskrives derfra - eller kan rekvireres hos Bente i sekretariatet. HUSK AT TILMELDE JER! 4 Mit Sommerhus

5 Strandnumrene ved vore kyster Af Klavs Klercke Rasmussen Formand for Sneppedalens Grundejerforening (Bestyrelsen ) Formand for Sammenslutningen af sommerhusejere i Holmsland Kommune Medlem af hovedbestyrelsen (kasserer) i Fritidshusejernes Landsforening Som det er alle vore kystnære sommerhusgrundejerforeninger og deres medlemmer bekendt, står der nu med jævne mellemrum grønne strandnumre hele vejen kysten rundt i Danmark. Numrene stedfæster entydigt stedet til glæde for vildfarne sommerhusejere/gæster, turister og strandgæster. De er ikke kun til nytte for at finde rundt i landskabet, men også i forbindelse med en ulykke, hvor der er behov for hjælp fra redningskorps og kystredningen. I denne artikel vil jeg fortælle om forhistorien, som startede i Holmsland Kommune på Vestkysten i De første skilte på kommunens strand (ca.42 km) kom op i vinteren 1999/2000, og nu er hele landet er dækket i Det viser, at det tager mange år at få fuldført gode ideer i Danmark. Det hele kommer fra 2 små skilte: Ingen adgang og Ingen færdsel over grunden. Disse 2 små skilte blev den reelle optakt til arbejdet med regulering af færdslen i sommerhusområder, der førte frem til opsættelsen af de første 120 strandnumre i 1999 på Holmslands kyst. af skiltene og grundene, som de stod på, at Statsskovdistriktet i Oksbøl havde fået besked om straks at fjerne skiltene, da der var fri adgang over grundene. Skete dette ikke, kunne det betyde politianmeldelse. Bestyrtelsen var stor blandt sommerhusfolket, der som så mange andre mente, at den grundlovsikrede ret: boligen og grunden er ukrænkelig, også gjaldt for sommerhusfolket. Når man så læser Naturbeskyttelseslovens 24 bliver man desværre klogene, for her står: Der er fri færdsel på udyrkede og uindhegnede områder. Det er, hvad der er de fleste steder på Vestkysten. Lokalplaner siger naturgrunde, der ikke må være indhegnede. Det var vi også enige i, og det ønskede vi. Derimod ønskede vi også, at naturen blev beskyttet mest muligt, ved at turister og sommerhusfolket brugte de udlagte veje og stier. Alle mulige parter blev spurgt, og alle var stort set enige, men loven stod ikke til at ændre, sagde daværende Miljøminister Svend Auken. Hvis ikke loven blev ændret, var det jo sådan, at folk kunne færdes på de private sommerhusgrunde, således at de med næsen kunne trække en streg på sommerhusenes ruder, men ikke stå stille og lave en rund Baggrund Sagen blev rejst på Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger i Holmslands Kommunes årsmøde i efteråret 1996 af en grundejerforening på Sydklitten, da ejerne Mit Sommerhus 5

6 åndeplet (tage ophold). Når man var 150 m fra huset kunne man slå sig ned og spise medbragt frokost. Det undrede os også, at en ko, der tygger drog på marken, var mere beskyttet end fru Jensen, der tog solbad på sommerhuset terrasse. Sammenslutningen indkaldte derfor til en konference påskelørdag 1997 i Hvide Sande med deltagelse af alle involverede parter, her i blandt medlemmer af Folketingets Miljøudvalget, amtet, kommunen, Skov- og Naturstyrelsen og Naturfredningsforeningen. Resultatet var det det samme, og det blev besluttet at sende en redegørelse til Miljøministeren med forslag om en tilføjelse til 24: I bebyggede områder, skal udlagte veje og stier benyttes. Nej, sagde miljøministeren, hvis I vil begrænse trafikken, så må I selv finde løsningerne. Arbejdet Med Amtets landskabsafdeling blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle løse dette noget svære problem. I dette arbejde deltog foruden amtet, Holmsland Kommune, Oxbøl Statsskovdistrikt, Turistforeningen og Sommerhusgrundejerne på Holmsland. Det gav gennem et år stort set månedlige møder i Ringkøbing. Vi var hurtigt klar over, at vores væsentligste indsatsområde var at vejlede turister og andre i: 1. at vide hvor de gik ned til stranden, 2. at vide hvor de skal forlade stranden igen for at finde hjem. Stranden ligner sig selv: en klit er en klit, en bunker er en bunker, så det kan være svært lige at finde den rigtige vej hjem, så man ikke behøver vade over hele klitarealet for til sidst at krydse ind over et par grunde for: der ligger vort lejede hus jo. I oktober 1997 havde Fritidshusejernes Landsforening, i hvis landsledelse jeg sad, delegeretmøde i Pandrup. Vi var rundt at se på de store sommerhusområder, der er på stedet, og her viste det sig, at vejene havde numre ud over et navn. På vort næste arbejdsmøde forslog jeg derfor, at vi så på sådan et system, ikke sådan at hver eneste sti til havet skulle have et nummer, men sti og numre, skulle normalt være på en sådan afstand fra hinanden, at man stort set hele tiden kunne se mindst et nummerskilt, når man står på stranden enten mod syd eller mod nord. Disse skilte skulle så modsvares af et tilsvarende skilt, der står, hvor man forlader det bebyggede område for at komme på stranden. Så ved man, hvor man kom ned, og hvor man skal tilbage igen. Dette forslag vandt hurtigt genklag bordet rundt. Så var der kun 2 hurdler tilbage: 1. at finde de relevante stier, og 2. at finde pengene til etableringen. Vi lod de etablerede grundejerforeninger komme med forslag til stierne i deres område, og kommunen og Statsskovdistriktet hjalp på de steder, hvor der ikke var lokale grundejerforeninger. Udgifterne beløb sig til kr , heraf betalte EU et tilskud på kr Af de resterende udgifter betalte sommerhusgrundejerne kr Kommunen påtog sig arbejdet med opsætning og fremtidig vedligeholdelse. Allerede i 1999 var arbejdet således slut og skiltene opsat. Redningsvæsenet På et af de sidste møder spurgte jeg til, om ikke vi skulle invitere Politi, Falck og Redningstjenesten med for at høre, om det var noget, de kunne bruge i deres arbejde. Det var der nu ikke den store stemning for, ej heller tiltro til, at det kunne være til værdi for dem med sådanne strandnumre. Aftalen blev imidlertid, at de skulle spørges, og Falck var med til det næste møde, og så kom der gang i også denne del, men der havde også været en drukneulykke, hvor stedet havde været vanskeligt identificerbart for myndig- 6 Mit Sommerhus

7 Luk op for et behageligt sommerhus med Bosch varmepumper Få håndværkerfradrag på din luft/luft varmepumpe Fordele ved Compress 5000 AA varmepumpen fra Bosch u Høj ydelse og SCOP testet på Teknologisk Institut u Ny og mere effektiv kompressor med lavt lyd niveau u Varmgasafrimning på bundpladen til afisning med HOT-GAS u 10 graders vedligeholdelsesvarme til sommerhuse Fordele ved Compress 9 AWO Luft/Vand varmepumpe u En af de mest lydsvage på markedet u Høj SCOP testet på Teknologisk Institut u Miljøvenlig og energieffektiv KONTAKT: Tlf.: Få et gratis tilbud fra Bosch Climate Partner: Jeg vil gerne kontaktes af en Bosch Climate Partner Afkryds her hvis du vil have et tilbud for en hel sommerhusforening Mit sommerhus er: kvm 2 Min nuværende varmekilde er: Kontaktoplysninger: Navn Adresse Postnr., By Telefonnr. Frimærke Robert Bosch A/S Termoteknik Telegrafvej Ballerup

8 hederne og en del tid gået tabt. Nu blev vejene, der gik helt til stranden kortlagt og nummeret, som Redningsvej X. Så vidste politi og Falck, hvor man kunne komme på stranden nærmest det sted, hvor en ulykke var sket. Redningsbåd og helikopter ved nu nøjagtigt, hvor strandnumrene står, så der hurtigt og effektivt kan sættes ind. Opfølgning Herefter var det kun at få skiltene op, udarbejdet kort over stierne og udarbejdet en folder, som kunne uddeles til alle med tilknytning til kysten og strandene. Nogle år efter blev også de øvrige amter på Vestkysten interesseret, så Ringkøbing amt fik tilføjet et C, da vi var 3. amt fra sydgrænsen (Sønderjyllands amt og Ribe Amt), og sådan fortsatte det hele vejen rundt, men det tog 13 år. Landsforeningens rolle Selvom det startede som en lokal sag, så var det i hele opstarts perioden på dagsordenen i Landsforeningen, når der var Hovedbestyrelsesmøder, således at alle var orienteret og kunne komme med deres kommentarer til sagen. I slutningen af perioden opstod der tilsvarende problemer på den Sjællandske nordkyst. I den her sag er det et lykketræf, at Landsforeningen holdt Landsmøde i Pandrup i Hvad ville der være sket, hvis det havde været i København, som året før? Udvalgets aktører Udvalgets aktører var foruden 2 dygtige og gode folk fra Amtets Landskabsafdeling, som jeg desværre har glemt navnene på, teknisk chef i Holmsland kommune Steen Davidsen (nuværende havnechef i Hvide Sande), Holmslands borgmester Iver Enevoldsen (nuværende borgmester i Ringkøbing-Skjern), Oksbøl Statsskovdistrikt ved Skovrider Ulrik Lorentzen og skovfoged Svend, samt undertegnede. Efterlysning Af Jan Howardy Formand, FL I forbindelse med et eventuel TV program i efteråret 2014 om sommerhuse, der aldrig kommer eller har været til salg, fordi det har gået i arv i familien gennem generationer, efterlyser landsforeningen en sådan familie eller to blandt vores medlemmer. Ejer du eller din familie et sådan sommerhus, bedes du kontakte formanden eller sekretariatet hurtigst muligt. Landsforeningen vil herefter starte en dialog med jer, og ingen oplysninger vil gå videre før I har givet tilladelse til det. Bestyrelserne i medlemsforeningerne bedes venligst undersøge muligheden for en sådan kontakt blandt jeres medlemmer, og kontakte sekretariatet eller formanden for FL. Vi glæder os til jeres henvendelser. 8 Mit Sommerhus

9 Stormflod og oversvømmelser Af Jette Kammer Jensen Medlem af Stormrådet Den 5-6. december 2013 blev mange danske hjem ramt af store oversvømmelser det fleste husker billederne fra bl.a. Jyllinge. I Danmark har vi en rigtig godt ordning om erstatningsmuligheder, hvis man bliver udsat for ekstremstormflod eller ekstreme oversvømmelser. Det er en solidarisk ordning, hvor vi alle bidrager via en afgift på vores brandforsikringer. Det viste sig, at reglerne om erstatning ikke hjalp alle de, der i december 13, blev udsat for oversvømmelser m.m. Derfor haste vedtog Folketinget nogle ændringer af ordningen samtidigt med, at afgiften blev forhøjet der skal jo være penge i Stormrådets kasse, for at man kan udbetale mere i erstatning. Lovændringen betyder også, at der i højere grad skelnes mellem helårsbeboelser og fritidshuse. Ændring af selvrisiko Lovens selvrisiko ændres, således at selvrisikoen efter lovens vedtagelse vil se sådan ud: 1. Helårsbeboelse: Procenterne for henholdsvis 1., 2. og 3. skade nedsættes til 5%, 10% og 15 % med et minimum på kr. 2. Fritids- og erhvervsejendomme: Procenterne for henholdsvis 1., 2. og 3. skade nedsættes til 10%, 15% og 20 % med et minimum på kr. 3. Løsøre (privat og erhverv): Procenten nedsættes fra 10 % til 5 % med et minimum på kr. Punkt 1. og 2. skyldes, at der er en såkaldt trappemodel, hvor erstatningen nedsættes, så man flere gange udsætter for stormflod eller oversvømmelser, det skal være et incitament til at forebygge skader. Omkostninger til genhusning mv. fra helårsbeboelse Der indføres mulighed for dækning af omkostninger til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Dækningen kan maksimalt udgøre kr. pr. måned og gælder kun for private i helårsbeboelse, herunder private, der bor i fritidshus med tilladelse hertil efter planlovens 40 og 41 (pensionister eller folk med særlig tilladelse) senest pr. 6. december Man kan ikke få alt erstattet, følgende er undtaget: Erstatning ydes ikke for indirekte tab samt for skader på følgende typer fast ejendom og løsøre: 1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed. 2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade. 3) Løsøre i kældre og rum under terræn. 4) Jord. 5) Saltskadede afgrøder. 6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige. 7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet. Mit Sommerhus 9

10 8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign. 9) Haveanlæg og løsøre placeret i haven. 10) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 11) Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri. 12) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 13) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 14) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet. 15) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug. 16) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn. Læs mere på Stormrådets hjemmeside: Hvor mange medlemmer har I? Fra sekretariatet, FL En lille opgave til alle kasserere i medlemsforeningerne! Vi prøver at forny os hele tiden og gøre det administrative så overskueligt som muligt både for os selv men også for at kunne yde en første klasses service til vores medlemsforeninger, f.eks. med hensyn til stemmeflerhed ved generalforsamlinger o.s.v., samt opkrævning af korrekt kontingent. De fleste af vores medlemsforeninger har medlemspligt, men der er også foreninger uden medlemspligt og her kan medlemstallet variere en smule hvert år. I alle tilfælde er det vigtigt at landsforeningen er bekendt med det korrekte antal medlemmer i foreningerne. Under justering og opdatering af vore kartoteker i begyndelsen af året, samt det forhold at det tilsyneladende har vist sig, at det indbetalingskort som blev udsendt i januar 2014, ikke havde påført den linje som skal udfyldes med antal medlemmer i foreningen, har vi desværre et problem som vi snarest beder alle vores medlemsforeninger om at være behjælpelige med? Vi beder derfor om at meddele sekretariatet om antallet af medlemmer pr. 1. januar 2014 i jeres forening. Det kan gøres via E- mail, brev eller eventuelt et telefonopkald husk venligst at opgive foreningens navn og medlemsnummer. Det sidste var opgivet til kassereren i det medfølgende brev i januar 2014, men i alle tilfælde venligst opgive medlemsantallet i foreningerne snarest til sekretariatet. Tak på forhånd. 10 Mit Sommerhus

11 Sommerhuse og huslejenævn Af Jan Howardy Formand, FL For nylig blev der i forbindelse med et forskningsprojekt på det juridiske fakultet på Århus Universitet offentliggjort en artikel om, at udlejning af sommerhuse også var omfattet af lejelovens regler. Konsekvensen af dette er, at en lejer kunne indbringe alle spørgsmål herunder lejens størrelse for et huslejenævn. I samme artikel udtaler Formanden for Danske Sommerhusudlejere, der efter formandens oplysninger kun repræsenterer private udlejeres interesser, at der kan komme en masse sager omkring nedsættelse af lejen ved huslejenævnene. Videre er foreningen af Danske Sommerhusudlejere af den opfattelse, at det er ejeren af det enkelte sommerhus og ikke udlejningsbureauet, der kommer i klemme i huslejenævnet. Med andre ord forsøger Foreningen for Danske Sommerhusudlejere, der efter eget udsagn kun repræsentere udlejere af sommerhuse, at fortælle, at der nu kan være en risiko for, at der kommer mange sager omkring klager over lejen af et sommerhus fra lejere. Foreningen for Danske Sommerhusudlejere mener at vide, at specielt tyske lejere, har god adgang til juridisk bistand og dermed uden økonomisk risiko kan indbringe en sag for et huslejenævn. Det er muligt, at tyskerne har nemmere adgang til at få retshjælpsdækning og dermed advokat hjælp, men Landsforeningen har ikke set dokumentation, der kan sandsynliggøre, at tyskerne skulle klage mere end lejere af andre nationaliteter. Landsforeningen er af den opfattelse, at alle lejere uanset nationalitet skal behandles ens, og at man som udlejer af et sommerhus selvfølgelige ikke skal tage mere for at leje sit sommerhus ud end hvad der er ret og rimeligt. Landsforeningen skal indledningsvis bemærke, at dersom der skulle komme en række afgørelse fra huslejenævnene, der nedsætter lejen for at leje et sommerhus ud, er det et udtryk for, at den pris, der er betalt for at leje et sommerhus har været for høj. Derfor er det også Landsforeningen overordnede opfattelse, eventuelle afgørelse fra huslejenævnene omkring fastsættelsen af lejen for et sommerhus er i alles interesse, da man dermed som sommerhusejer får nogle retningslinjer for hvordan lejen skal fastsættes. Det skal bemærkes, at det Landsforeningen bekendt endnu ikke har været sager omkring tvister vedrørende størrelsen af lejen for et sommerhus eller andre tvister omkring lejen af et sommerhus. Landsforeningen følger naturligvis sagen og har en løbende dialog med de relevante ministerier for at sikre at der kommer en afklaring på området. Det skal endvidere oplyses, at der ifølge Danmarks statistik i 2013 blev foretaget over udlejninger af sommerhuse. Landsforeningen er ikke bekendt med, at der skulle være indbragt sager omkring størrelsen af lejen for et sommerhus for et huslejenævn endnu. Landsforeningen vil derfor opfordre udlejere af et sommerhus til, at før end man begynder at frygte en mulig huslejesag og dermed skynder sig hen til en advokat eller af egen Mit Sommerhus 11

12 lomme betaler en forening for rådgivning, tænker sig om og forinden forholder sig til en række faktuelle oplysninger på området. Det fremgår af lovbekendtgørelse nr 963 af 11. august 2010 (lejeloven) 53 følgende: 53. Reglerne i kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Stk. 2. Der kan ikke træffes aftale om, at lejen skal reguleres på anden måde end fastsat i I lejeperioden kan dog aftales forhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan fraviges i lejeaftaler om beboelseslejligheder i ejendomme, der er taget i brug efter den 31. december Det er således kun sommerhuse der er taget i brug før den 31. december 1991, der i princippet er omfattet af reglerne om regulering af huslejen. Sommerhuse der er taget i brug efter 31. december 2013 kan således ud-tages fra bestemmelsen om omkostningsbestemt husleje, såfremt dette fremgår af lejeaftalen. Det er Landsforeningens anbefaling, at medlemmer, der har sommerhuse, der er taget i brug efter 31. december 1991 om at tage få indføjet dette i lejekontrakten. Såfremt udlejningen sker i gennem et udlejningsbureauet, vil Landsforeningen anbefale, at man tager kontakt til bureauet og får indføjet i lejekontrakten, at sommerhuset ikke er omfattet af den omkostningsbestemte husleje. Dette gælder som sagt kun for sommerhuse, der er taget i brug efter 31. december Videre skal man som ejer af et sommerhus huske på lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, planloven 40, der er som følger: 40. En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. 56, stk. 2. Et sommerhus må således ikke anvendes til hverken udlejning eller ophold i perioden 1. oktober til 31. marts bortset fra korte ophold. Det er således kun indenfor perioden den 1. april til 30. september, at det er lovligt at bebo og leje sit sommerhus ud. Landsforeningen skal igen understrege, at det er Landsforeningen meget magtpåliggende at medlemmerne overholder denne bestemmelse. Såfremt man vælger at udleje sit sommerhus igennem et udlejningsbureauet, er det bureauet, der er, indgår kontrakten med lejeren. Såfremt lejer vælger at klage over huslejens størrelse, vil det være bureauet, der som udlejer skal betale en eventuel for meget opkrævet husleje tilbage til lejer. Om udlejningsbureauet dernæst kan kræve, at ejeren af det pågældende sommerhus skal holde bureauet skadesløs for den udgift, er i givet fald noget der enten skal fremgå af kontrakten mellem bureauet og ejeren og hvis dette ikke er tilfældet ved en eventuel retssag mellem parterne. Det er først ved en eventuel retssag i mellem lejer og udlejningsbureauet, at bureauet kan vælge enten at procestilvarsle eller adcitere ejeren af sommerhuset. Man skal i den forbindelse huske, at et Huslejenævn ikke en domstol. Det er derfor Landsforeningens vurdering, at et udlej- 12 Mit Sommerhus

13 ningsbureauet ikke kan inddrage ejeren af sommerhuset ved en sag i huslejenævnet, da kontrakten er indgået direkte mellem bureauet og lejeren. Sammenfattende er det Landsforeningen vurdering, at man som ejer af et sommerhus skal være opmærksom på, at man ikke tager mere i leje end hvad der er ret og rimeligt. Videre skal man som sommerhusejer tjekke om ens retshjælpsforsikring også dækker eventuelle tvister vedrørende spørgsmålet om størrelsen på huslejen. Til slut skal Landsforeningen også påpege, at ministeren overfor pressen har oplyst, at De vil ændre loven således, at lejeloven og dermed huslejenævnene ikke kan tage stilling til størrelsen på lejen for et sommerhus. Landsforeningen vender tilbage når der er nyt i sagen. Indtil da er det Landsforeningens vurdering, at såfremt man som ejer af et sommerhus lejer dette ud og kun tager en leje, der er ret og rimelig, er risikoen for en eventuel sag ved et huslejenævn lille. Såfremt et medlem får en sag ved et huslejenævn vil Landsforeningen gerne informeres om dette og Landsforeningen vil i sådan situation konkret vurdere, om der kan ydes eventuel juridisk vejledning til medlemmet. Nogle betragtninger... Af Flemming L. Toft Nyt medlem af hovedbestyrelsen i FL I sommeren 2013 blev jeg valgt som formand for Grundejerforeningen Mariendal Havbakker. Vi er en grundejerforening med ca. 150 medlemmer, og foreningen har eksisteret siden Vi synes selv at det er en velfungerende forening, som ligger i et smukt område i den sydlige del af Aarhus Bugten, med udsigt til både Tunø og Samsø. Et medlem her i Mariendal fandt i foråret 2013 ud af, at det lokale energiselskab, NRGi, havde planer om at opføre 20 kystnære havvindmøller ved indsejlingen til Aarhus Bugten. Møllerne er planlagt til at blive opført i det smukke og fredede farvand mellem Mols, Helgenæs, Tunø og den jyske østkyst, også kaldet Mejlflak. Dette projekt er i særklasse et virkeligt naturødelæggende vindindustrianlæg midt i et fredet Natura 2000 område. Efter at vi havde afholdt en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at få vedtaget en udtalelse imod dette projekt, så henvendte vi os til Danmarks Naturfredningsforening, sammen med de øvrige grundejerforeninger i området, for om muligt at få hjælp til at stoppe dette projekt, men her var ingen hjælp at hente, snarere tværtimod, når det handler om vindmøller. Fritidshusejernes Landsforening FL En vigtig hjælp og fornyelse i foreningens arbejde opstod i september, da vi besluttede at melde os ind i Fritidshusejernes Landsforening FL. Jeg kendte ikke noget til FL, men ved flere opslag på forskellige spørgsmål på nettet, bl. a. om kystnære havvindmøller, så Mit Sommerhus 13

14 kom jeg ind på FL s hjemmeside, og der kunne jeg omgående se, at et medlemskab ville være en fordel af mange grunde. Vi blev meldt ind og fik dermed lejlighed til at deltage med 2 stemmeberettigede deltagere i FL s 40 års jubilæumsarrangement på Pejsegården den 26. og 27. oktober, hvor der både var foredrag, produktinformationer, generalforsamling og festmiddag, samt revy og dans. Ved generalforsamlingen blev jeg foreslået og valgt til medlem af hovedbestyrelsen, og jeg har siden deltaget i arbejdet med stor interesse. Arbejdet er meget interessant, men til min overraskelse også ret tidskrævende. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden, som regel en lørdag fra kl , og der bliver virkelig drøftet mange sager, som hovedbestyrelsen løbende skal tage stilling til. Havvindmøller på Mejlflak Hvad angår sagen om de meget omdiskuterede havvindmøller ved indsejlingen til Aarhus-Bugten, så har landsformanden for FL, Jan Howardy, været alle medlemsforeninger i området, til stor hjælp i vore bestræbelser på at få dette projekt stoppet. Jan deltog i et møde den 26. marts 2014, hvor de øvrige repræsentanter for medlemsforeningerne også deltog. Vi repræsenterer nu mellem 5000 og 8000 borgere fra især grundejerforeninger bugten rundt, og modstanden udvikler sig hele tiden. Et medlem af Grundejerforeningen her i Mariendal, elektroingeniør Peder Pedersen, har gjort et kæmpearbejde med at få gennemanalyseret denne sag, og ikke mindst været medvirkende til afsløringer af projektmagernes manipulationer, myndighedernes lemfældige og kreative sagsbehandling, skønmalerier af projektets økonomi, samt den manglende lokale forankring, som var én af forudsætningerne i den VVM-redegørelse, som blev udarbejdet for ca. 2 år siden. Hele modstanden af projektet har som nævnt fået stor opbakning af FL s landsformand, Jan Howardy, hvis erfaring og insiderviden forhåbentlig ender med, at hele dette vanvittige projekt ikke får lov til at vansire det af alle priste farvand ved indsejlingen til Aarhus bugten. Hele sagen kan følges på Hvorfor Fritidshusejernes Landsforening FL Efter er år som formand for en Grundejerforeningen Mariendal Havbakker, og som medlem af hovedbestyrelsen siden oktober 2013, så er det mig meget magtpåliggende at fremhæve, at uden professionel hjælp og indsigt fra både landsformanden, og de øvrige medlemmer i hovedbestyrelsen, så var vores lille grundejerforening her i Mariendal, samt de nye foreninger her i området, som nu også er blevet medlem i FL, aldrig nået så langt, som det er tilfældet. Jeg kan derfor kun anbefale de grundejerforeninger, som endnu ikke er tilknyttet FL, om at gøre det hurtigst muligt. Selv om modstanden mod Havvindmøllerne har fyldt meget i vores arbejde, så har vi også på væsentlige øvrige områder indhentet kvalificeret viden og støtte. Altid godt hjulpet af FL s dygtige sekretær, Bente Boye Nielsen, samt FL s tilknyttede advokater, - og ikke mindst med en meget dynamisk landsformand i spidsen for det hele. Jeg glæder mig til det fremtidige arbejde, og er sammen med min lokale bestyrelse glad for, at jeg fik kontakt til FL, og at vores grundejerforening dermed blev medlem af FL. En grundejerforening får som medlem af FL virkelig noget for det beskedne bidrag der betales i kontingent. 14 Mit Sommerhus

15 for et renere miljø! Rens dit spildevand med et beplantet filter - en god investering til gavn for miljøet! Du sparer både kloaktilslutning og spildevandsafgift og du kan tjene din investering tilbage på 3 år! tlf Untitled /23/ :46:49 AM

16 Sekretariats info Nye forsikringstilbud Af Jan Howardy Formand, FL I marts bladet oplyste vi, foruden en advarsel mod en ny forening, om et udvidet samarbejde med Codan Forsikring A/S med nogle gode tilbud på nye forsikringer. Netbank, hjertestarter og underslæbsforsikring på to beløb her var der en trykfejl, det er en underslæbsforsikring op til kr. og præmie på 600 kr. årligt. Vi havde beklageligt skrevet op til kr. Tilmeldingsblanket kan rekvireres i sekretariatet. Nye foreninger sommer Gf. Thorup Strand Øst Jammerbugt Kommune Dødsfald Det er med stor sorg at hovedbestyrelsen og jeg har erfaret at vores suppleant til hovedbestyrelsen for Fyn Bente Mortensen er afgået ved døden i april 2014 efter sygdom. Bente gjorde meget stort aktivt arbejde for landsforeningen, var altid meget engageret og var altid på forkant i forberedelserne til møderne. Landsforeningen var repræsenteret ved bisættelsen af vores sekretær Heidi Stein. Det vil fremover være et stort savn, at Bente ikke er her mere. Æret være hendes minde. ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Forår på vej eller er allerede ankommet!... 3 Opkrævninger 2015... 5 Hotel Pejsegården... 5 Forsikringstilbud og pas stadig på!... 6 Alle husker BODIL, ikke?... 7 Hjemmesiden

Læs mere

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst...

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst... Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang Så kom sommeren!... 3 Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5 Tilmeldelsesblanketten... 6 Siden Sidst... 8 Boligjobordningen (håndværkerfradrag)... 9 Stemmer fra lokalområdet...

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Nr. 3 2014 September 18. Årgang

Nr. 3 2014 September 18. Årgang Nr. 3 2014 September 18. Årgang Landsmøde og ordinær generalforsamling 2014... 3 Beretning 2014... 4 Ny annoncør... 5 Ingen adgang for rotter!... 7 Undgå frost og vandskader... 8 Spørg Juristen... 9 Siden

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Nr. 1 2014 Marts 18. Årgang

Nr. 1 2014 Marts 18. Årgang Nr. 1 2014 Marts 18. Årgang Forår er lige om hjørnet!... 3 Landsmøde 2014... 4 Om afdragsfrihed efter ti succesfulde år... 5 Møde i By- og Boligudvalget... 8 Sidste nyt fra vores foretræde... 9 HUSK...

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 24 02-2006. Sket siden generalforsamlingen. Kommunesammenlægning: Gørlev kommune sammenlægges fra 1. januar 2007 sammen med 4 andre kommuner, den

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere