Referat af repræsentantskabsmøde 20. april Afholdt på Sabro Lokalcenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter."

Transkript

1 Referat af repræsentantskabsmøde 20. april Afholdt på Sabro Lokalcenter. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 3 Forretningsudvalgets beretning v/formand Ib Jensen 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasserer Jan Jensen 5 Behandling af indkomne forslag: Udvidelse af Lokalcenter Sabro parkeringsareal ved inddragelse af det gamle vandværk. Forslagsstiller: Brugerrådet ved Lokalcenter Sabro 6 Fastsættelse af kontingent 7 Valg af forretningsudvalg i. Valg af kasserer (Jan Muldbjerg Jensen er på valg) ii. Valg af 1 medlem (Hanne Lunden er på valg) iii. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg (På valg er Berit Rousing og Frank Rasmussen) 8 Valg af 2 revisorer. På valg er Jane Søgaard og John Futtrup 9 Valg af revisorsuppleant På valg er Christian Erikstrup 10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. Forretningsudvalget bemyndiges til at fastlægge dato. 11 Eventuelt AD1 Valg af dirigent. Niels Ravnborg blev valgt som dirigent. AD2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab. Repræsentantskabet godkendt med 22 stemmeberretigede. AD3 Forretningsudvalgets beretning v/formand Ib Jensen. Så er det atter blev forår og alting grønnes og i weekenden kom så endeligt lidt varme, som i dag er blevet næsten sommeragtigt. Vinterhalvåret har i fællesrådsregi ikke budt på så mange nye emner, men en del udvikling i gamle emner. Lokalplan 904, bebyggelse på hjørnet af Sabrovej og Grønvej Som I sikkert har set er de første 6-7 huse skudt op ifm. Byg&bo og flere er på vej ser det ud til. Området har også fået et navn; Langfreddal. Moesgård Museum har fundet gamle matrikelkort fra 1816 med oplysninger om marknavne. Et af disse var Langfredahl (rettet til nutidsdansk; Langfreddal), så det lokalhistoriske islæt er bevaret blot ærgerligt at man ikke har taget en dialog med vores lokalhistoriske arkiv, som også havde nogle ideer til navngivning. Side 1 af 5

2 Ift. trafikken til og fra området er den snævre og utidssvarende Astervej ind til Sabro atter kommet på agendaen. Løsningen er, at forlænge Sabrovej til Sabro Kirkevej en løsning der allerede optræder på kort fra 1966 over den daværende Sabro-Faarup Kommune. Selvom det er mange år, bliver det næppe lettere af den etableret, da erfaringen desværre er at kommunen er mere optagede af at sælge grunde end at bruge noget af provenuet til af vi også kan komme til og fra arbejde osv. Ny rute 26 som motorvej Siden den nye linje for motorvejen på rute 26 blev lagt fast er der ikke rigtigt sket mere i sagen. Andre motorvejsprojekter har vist højere prioritet. I mens kan vi så opleve at Viborgvej dag for dag - sander mere og mere til i trafik, og ingen vil foretage nogen forbedring af fx udkørslen fra Sabrovej for der kommer jo en motorvej og der gør der jo nok en dag. Foreløbigt har det være diskuteret i mere end 40 år og skiftende beboere har været stærkt generet af dette i form af stavnsbinding til deres ejendomme, for hvem vil købe en ejendom med en potentiel motorvej i baghaven? Sabro og specielt Mundelstrup er som sagt stærk berørt af den valgte linjeføring og det er meget svært at forstå, hvorfor man har valgt denne linje op og ned af bebyggelse. Styregruppen der findes en bedre løsning er p.t. i gang med at undersøge, om der kan rejses et søgsmål mod staten for placeringen af motorvej op og ned af Sabro og Mundelstrup. I kan læse mere om dette på deres hjemmeside styregruppen.dk. I forretningsudvalget har vi valgt at give tilsagn om kr i støtte til dette arbejde og yderligere kr i det omfang det ikke lykkes at rejse penge til advokatbistand ad anden vej. Forudsætningen er, at der etableres en forening som sagsøger, hvilket de er i gang med og de har netop søgt om medlemskab af fællesrådet. Lufthavnsanalyse Som det jo sikkert er bemærket blandt mange af jer, har byrådet iværksat en såkaldt Lufthavnsanalyse. Vi er opmærksomme på denne og afventer at den udkommer vist nok i maj-juni. Af de 4 steder der undersøges er Thomasminde et af dem som atter undersøges. Vi har i forretningsudvalget valgt at afvente analysen, inden vi tager stilling til evt. placering. Det kunne jo være, at analysen viser, at det slet ikke er rentabelt og så er, der jo ikke meget at diskutere. Møbelhuset på Damvej 1 Møbelhuset blev ved nytårstide fraflyttet af Låsby-Svendsens Gule marked. Det har fyldt en del i det forløbne halvår. Vi havde således i starten af efteråret et møde med to embedsmænd fra Aarhus Kommune desværre blev det et af den slags møder, hvor man kunne får bekræftet alle sine negative fordomme omkring embedsmænd. To meget selvbevidste ældre herrer (så ud til at være ældre mig) skulle Side 2 af 5

3 udlægge teksten for os og vi var da heller ikke i tvivl om, at de var meget bevidste om, at de personligt bestemte hvilke butikker der skulle ligge hvor. Mødet var udsprunget af et brev, hvor de bl.a. forklarede, hvorfor der ikke kunne etableres dagligvarebutik på møbelhusets areal. Da vi pillede argumenterne fra deres brev fra hinanden, fandt de da bare på nogle nye. Pludseligt var det slet ikke argumenterne fra brevet, der gjaldt, men nogle andre og så kom ikke meget videre med den dialog vi egentligt ønskede eftersom intet tilsyneladende kunne lade sig gøre, medmindre det var deres idé. Efter sådan et møde forstår man egentligt godt, hvis nogen fra tid til anden mister besindelsen ved mødet med kommunale myndigheder, men nu er vi jo pæne mennesker i Sabro, så det gør vi naturligvis ikke. Tak til Hanne og Steen fordi de deltog og dermed var med til at forhindre, at formanden kogte helt over. På trods af ovenstående har sagaen om møbelhuset heldigvis vist sig at få en foreløbig lykkelig ende med nye ejere, istandsættelse af bygningerne og området og udlejning til kontorformål. Så lad os glæde os over at denne øjebæ ved byens port forandres til noget der er bare lidt pænere Vandskulptur i gadekæret Vi har forretningsudvalget i et stykke talt om at vi skulle få lidt liv i gadekæret og vi har derfor fået Bent Rasmussen til at undersøge hvad der kan laves af vandskulptur et arbejde som vi håber at se frugt en af en gang i sommer. Det bliver ikke et egentligt springvand, men noget der risler vand ned over og så skal den naturligvis kunne tages ind i vinterhalvåret. Stigruppen Stigruppen er i fuld gang med et stiforløb vest for Stillingvej og arbejder efter, at forløbet kan åbnes i sensommeren, når der er høstet på markerne. Høsten skal afventes, da der bl.a. er forpagtningsaftaler med landmænd der skal ændres. I det hele taget er det, at etablere et stiforløb et ganske stort puslespil med mange aftaler med lodsejere, kommune m.fl. der skal falde på plads, da skal laves skiltning, så det tager tid at få det på plads. Derfor også en stor cadeau til Stigruppen for det store stykke arbejde de lægger i det. Jeg glæder mig til, at vi kan åbne stien og forhåbentligt flere senere. Masser af aktivitet ved hal og spejderhytte I november blev den nye multibane og outdoor fitness ved hallen indviet og jeg glæder mig hver gang jeg kører forbi og nogen er i gang på multibanen og i fittness redskaberne. I øjeblikket er man i gang med at renovere spejderhytten, så den kan bruges til idrætsaktiviteter. Ifølge Sabro IF tænker de bl.a. på CrossGym, boksning, pilates, yoga, bordtennis og lignende, så vi kan se frem til nyt liv i Spejderhytten Hjemmeside og FaceBook Side 3 af 5

4 På vores hjemmeside kan som altid finde referater, høringssvar, aktivitetskalender osv. For at få en lidt hurtigere informationskanal har vi i vinter taget FaceBook i brug og det ser ud til at være en succes. Historien om ny ejer af Møbelhuset er således læst af over 450. det synes jeg faktisk er ganske godt. Aktivitetskalenderen Afslutningsvis skal jeg som sædvanlig slå et slag for at alle benytter Aktivitetskalenderen på fællesrådet hjemmeside til at slå deres arrangementer op. Det sker i udstrakt grad, men der er jo altid plads til forbedring Afslutning Lad mig slutte med at sige tak til forretningsudvalget og det altid konstruktive og saglige samarbejde, med mange gode og berigende diskussioner. AD4 Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet viste et overskud på kr mod kr i Merforbruget skyldes et kvalitetsløft med en anden leverandør af trykningen af Informationsavisen, ekstra mødeaktivitet på Lokalcenter Sabro i forbindelse med etablering af Stigruppen samt et yderligere lokalt aktivitetstilskud til byfesten. Regnskabet godkendt med en beholdning på kr AD5 Behandling af indkomne forslag. Brugerrådet ved Lokalcenter Sabro havde indsendt et forslag med inddragelse af det gamle vandværk, som ligger på Lokalcentergrunden, til parkering. Brugerrådet ved Sabro Lokalcenter og Sabro Vandværk redegjorde hver især for deres respektive synspunkter og formanden for fællesrådet placerede sig som mægler og medunderskriver i den fremtidige kommunikation med de respektive myndigheder. AD6 Fastsættelse af kontingent. Kontingent forblev uændret kr. 150 pr. forening årligt. AD7 Valg af forretningsudvalg. Jan Muldbjerg Jensen blev genvalgt som kasserer. Hanne Lunden genvalgt som medlem. Berit Rousing blev genvalgt som suppleant sammen med Ernst Qvistgård, der erstattede Frank Rasmussen. AD8 Valg af 2 revisorer. Jane Søgaard og John Futtrup blev genvalgt. AD9 Valg af revisorsuppleant. Knud Thomsen blev valgt som erstatning for Christian Erikstrup. Side 4 af 5

5 AD10 Fastsættelse af næste ordinære repræsentantskabsmøde. Forretningsudvalget bad repræsentantskabet om bemyndigelse til at fastsætte dato for efterårets møde, hvor der kan være gæsteoptræden. Hvad med kulturen hvad kan Sabro bidrage med - blev foreslået i lyset af Aarhus som kulturby 2017 AD11 Eventuelt. Lone Hansen reklamerede for Eshøjforeningen Eshøjhusets Venner med arrangementer Valborg aften 30. april og pinsedag 24. maj Side 5 af 5

Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab.

Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab. Referat af Repræsentantskabsmøde 21. oktober 2013. Afholdt på Lokalcenter Sabro. Forud for dagsorden afholdes et oplæg med Landinspektør Hanne Kirstine Øster, Aarhus Kommune-Teknik og Miljø, om Friluftsplan

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 5 Tårns Motion Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 1. Valg af dirigent Lars Illemann blev valgt som dirigent. Lars kunne meddele de fremmødte at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere