Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002 Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus Center for Voldtægtsofre - skadestuen - Århus Amtssygehus Tage Hansensgade 2, DK-8000 Århus C, telf.: psykolog Maiken Knudsen Direkte gennemvalg lokalnr. Fax:

2 Forening endnu umulig Jeg ser en fortabt og ensom kvinde Hvis lys i øjnene er blevet slukket - af en voldsom mand Jeg ved jeg er hende og hun er mig hun forstår min vrede og angst og hører mine tavse skrig Men hun rører sig ikke er ikke til at nå og lever i sit eget mørke Hun overværede en voldtægt mærkede de utallige slag hvor ingen beskyttelse var mulig Hun forstår min kulde og hører de hånlige ord jeg gentager for mig selv Jeg hader min krop hader den fordi den ikke længere er min og blev så voldsomt krænket Hun mærker min håbløshed og er tilstede når jeg er ved at give op Aldrig forlader hun mig eller forråder mig alligevel kan vi ikke blive et Hun er i mørket jeg leder efter lyset leder efter livet Engang når jeg er parat vil jeg vise hende lyset og give hende livet Kirsten Friis Simonsen

3 Med omstående digt ønsker Center for Voldtægtsofre at indlede årsrapporten for Digtet illustrerer tydeligt den sorg og den smerte man oplever efter en voldtægt, men det illustrerer også - på trods af alt - et håb for fremtiden - et håb som er vigtigt for alle ofre af have.

4 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Henvendelser i centret Antal henvendelser: Antal og fordeling år 2002: Antal og fordeling år 2002 sammenlignet med år 2000 og 2001: Aldersfordeling: Tilbud i centret: Lægeundersøgelser ved centret: Henvendelser til sygeplejerske: Henvendelser til psykolog: Grupper: Antal samtaler ved psykolog: Politianmeldte Fordelt på kommuner i Århus Amt Fordelt på amter Tilfredshedsundersøgelse Øvrige aktiviteter i centret Ekstern undervisning centret har afholdt: Intern undervisning: Konferencer: Informationsmateriale: Undervisning/kurser/temadage centret har deltaget i: Møder: Andre aktiviteter: Publikationer: Konsulentfunktion Fremtiden Forskningsopgaver: Andre undersøgelser: Information om centret: Hjemmesiden: Tidligere ønsker - fremtidige ønsker Sekretærbistand:...23

5 Psykologens kontor: Lægebemanding: Centrets fysiske placering i fremtiden Afslutning...23 Bilag 1 Tilfreds med Center for Voldtægtsofre...25 Bilag 2 Holdninger til voldtægtsofre...27 Bilag 3 Omfang af seksuelle krænkelser og følger heraf blandt danske unge i relation til andre former for viktimisering og familiestatus Bilag 4 Oversigt over medlemmer af styregruppe ved Center for Voldtægtsofre 2002:...31 Bilag 5 Oversigt over medlemmer af arbejdsgruppe ved Center for Voldtægtsofre 2002:...32

6 3 1. Indledning Denne rapport er den 3. rapport fra Center for Voldtægtsofre i Århus, og vi er nu godt i gang med 4. år i centrets historie. Der er indhøstet mange erfaringer og megen viden, som centret i videst muligt omfang ønsker skal komme de ofre, der henvender sig i centret til gode. Herudover vil vi også gerne, at det skal komme pårørende og fagpersoner, der kommer i berøring med voldtægtsofre til gode. Endelig er der en almen interesse for temaet, hvilket centret bl.a. mærker på mange henvendelser og forespørgsler fra presse, skoleelever fra folkeskolen, der skriver projektopgaver samt andre studerende. Aktuelle rapport dækker perioden 01. januar 2002 til 01. januar Centret vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt, konstruktivt og udviklende samarbejde til alle samarbejdspartnere ved centret eller tilknyttet centret som gælder sygeplejersker, lægesekretærer, læger i det frivillige lægeteam tilknyttet centret, politiet, Retsmedicinsk Institut i Århus og Psykologisk Institut i Århus samt gynækologisk afdeling, Skejby Sygehus. I særdeleshed en stor tak til de personer i både arbejdsgruppen og styregruppen tilknyttet centret, som ligger en stor entusiasme, energi og arbejdskraft i centret. Det er altid en tidskrævende, men også spændende proces at skulle se tilbage på året der gik, samle informationerne op for det forgangne år, træde lidt tilbage og kigge på dem, analysere, konkludere og formidle videre, hvilket første del af rapporten beskriver. Her kommer vi ind på antal personlige henvendelser i centret, hvordan henvendelserne fordeler sig aldersmæssigt, og hvilke tilbud de har taget imod ved centret. Desuden nævnes hvor mange personer, der har ønsket at anmelde overgrebet til politiet, og hvilke amter og kommuner ofrene kommer fra. Alle personer, der henvender sig i centret får blandt megen information også et spørgeskema med hjem, som handler om deres tilfredshed med centret. Disse svar er blevet undersøgt og beskrives i en Tilfredshedsundersøgelse, som kan ses senere i rapporten. På centrets hjemmeside som har mange besøgende hvert år, er der lagt mange oplysninger ind om voldtægt og om muligheder for at få hjælp, hvis man har været udsat for voldtægt eller forsøg på dette, oplysninger om litteratur m.m. Desuden er der lagt et skema ind om holdninger til voldtægt, som besøgende på hjemmesiden frit kan udfylde og returnere. Lektor, cand. psych. Ask Elklit ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har samlet alle disse svar (i alt 312 indtil undersøgelsestidspunktet) og beskrevet disse i en artikel, som kan ses i sidste del af rapporten.

7 4 2. Henvendelser i centret 2.1. Antal henvendelser: I år 2002 har der været i alt 101 ofre i centret. Heraf var et offer en mand, de resterende var kvinder Antal og fordeling år 2002: Antallet af henvendelser fordeler sig over året som vist i fig. 1. Fig. 1 Antal henvendelser fordelt på måneder år 2002 (n = 101) januar marts maj juli septemb november

8 Antal og fordeling år 2002 sammenlignet med år 2000 og 2001: Sammenlignet med år 2000 og 2001 ser antallet af henvendelser og fordelingen over året 2002 ud som i fig. 2. Fig. 2 Sammenligning i antal henvendelser 2000 = = = januar marts maj juli septemb november år 2000 år 2001 år Aldersfordeling: Centrets målgruppe er aldersmæssigt fra 12 år og opefter. De personer, der henvender sig i centret fordeler sig aldersmæssigt som vist i fig. 3. Fig. 3 Aldersfordeling år år 2002 (n=101) år år år år år år år år

9 I 2002 var 48% af henvendelserne i centret unge i aldersgruppen fra 12 til 20 år. Altså en ganske stor del af alle henvendelser i centret. Denne gruppe fordeler sig aldersmæssigt som vist i fig Fig. 4 Aldersfodeling for alderssegmentet år år 2002 (n = 48) år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Desværre er 20 % af alle henvendelser helt unge mennesker fra 12 til og med 15 år.

10 7 2.5.Tilbud i centret: Centret har forskellige tilbud til ofrene, og det er forskelligt, hvilke af tilbudene ofrene tager imod. I fig. 5 er vist, hvilke fagpersoner der er draget ind i de enkelte sager. fig. 5 Henvendelser fordelt på forskellige faggrupper 2002 Gruppe A (udelukkende kontakt med sygeplejerske) 4 Gruppe B (kontakt med sygeplejerske og læge) 20 Gruppe C (kontakt med sygeplejerske og psykolog) 3 Gruppe D (kontakt med sygeplejerske, læge og psykolog) 47 Gruppe E (udelukkende kontakt med psykolog) 26 Gruppe F (kontakt med læge og psykolog) 1 Således er sygeplejerskerne inddraget i 74 henvendelser. Lægerne er inddraget i 68 af henvendelserne. Psykologen er inddraget i 77 af henvendelserne Lægeundersøgelser ved centret: I alt 68 personer (godt 67%) har taget imod tilbudet om lægeundersøgelse ved henvendelse til centret. 33 personer (33%) er ikke lægeundersøgt - enten fordi de ikke ønskede lægeundersøgelse, eller fordi lægeundersøgelse ikke var relevant på henvendelsestidspunktet. Fig 6. Lægeundersøgte (n = 101) Ikke lægeus. (32,67%) Lægeus. 68 Ikkelægeus. 33 Lægeus. (67,33%)

11 8 Af de 68 personer, der er lægeundersøgt ved centret har 58 personer primært politianmeldt og er undersøgt af læger fra Retsmedicinsk Institut i Århus. 10 personer er undersøgt at læger fra det frivillige lægeteam, der er tilknyttet centret. Heraf har 1 person senere ønsket at politianmelde overgrebet Henvendelser til sygeplejerske: Af alle 101 henvendelser i centret, var 74 personer (godt 73%) i kontakt med sygeplejerske (fig. 7). Fig. 7 Kontakt med sygeplejerske år 2002 (n = 101) Ikke kontakt m sygepl. (26,73 %) Sygepl.: 74 Ikke sygepl.: 27 Kontakt m. sygepl. (73,27%) Offerets ventetid på sygeplejerske: Fig. 8 Antal min. Antal ofre Offerets ventetid på sygeplejerske år I alt kom der 74 ofre, hvoraf 7 (9%) havde ventetid.

12 Tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret: 9 fig. 9 Tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret år 2002 Antal telefoniske kontakter 77 Timeforbrug 20,8 Minutter per kontakt 16,2 Minimum 2 minutter - op til 45 minutter per kontakt. Telefonisk kontakt fra: ofre pårørende - forældre - kærester - venner skoleelever studerende skoler krisecentre - ansatte journalister 2.8. Henvendelser til psykolog: I alt 77 personer (76%) var i kontakt med centrets psykolog. 8 personer tog imod tilbud om psykologbehandling andet sted. Enten fordi de allerede havde kontakt med denne psykolog før det seksuelle overgreb, eller fordi den fysiske afstand til centret var meget stor. En enkelt person blev indlagt og kom i behandling ved en psykiatrisk afdeling. Således er i alt 84% af alle ofre, der henvender sig i centret, i kontakt med psykolog enten ved centret eller andet sted (fig.10). Fig. 10 Antal henvendelser til psykolog år 2002 (n = 101) Ikke kontakt med psykolog (15,84%) Psykologsamt. andet sted (7,92%) I alt til psykolg ved centret: 77 Psykolog andet sted: 8 Ikke psykolog: 16 Psykologsamt. centret (76,24%)

13 10 Herudover var 21 personer fra år 2001 ikke afsluttet psykologisk og havde samtaleforløb ind i Endelig har 7 personer som egentlig var afsluttet i centret i 2001 henvendt sig igen til psykologen, idet der var yderligere behov for samtaler. Således har psykologen i 2002 haft kontakt med i alt 105 personer Hertil kommer personlig kontakt med flere af de pårørende, svarende til pårørende til 19 af ofrene. Som i de foregående år, er der mange telefoniske rådgivninger og vejledninger desforuden. Også fra ofre, hvor overgrebet er sket for år tilbage. I disse sager, søger centret telefonisk at råde og vejlede efter den enkeltes alder, problemstilling og aktuelle livssituation Grupper: I årsrapporten for 2001 blev centrets erfaringer med gruppetilbud nøjere beskrevet med in- og eksklusions kriterier, formål m.v. Dette tilbud er også fortsat i Centrets psykolog har i løbet af året haft 2 grupper. Den ene gruppe, som mødtes i foråret 2002 bestod af 5 personer. Gruppen var blandet aldersmæssigt med en spredning fra 16 år til 49 år. Gruppen mødtes hver 14. dag, i alt 7 gange. Efter sommeren kom der indenfor en kort periode flere ganske unge piger i centret. Efter flere individuelle samtaler med alle, blev der dannet en gruppe for nogle af disse. Gruppen bestod af 4 piger. De var alle år. Gruppeforløbet var ikke afsluttet ved udgangen af Antal samtaler ved psykolog: Ud af de 77 personer, som valgte af tage imod psykologsamtaler fordeler samtalerne sig således som vist i fig. 11 fig. 11 Oversigt over omfang af psykologsamtaler ved udgangen af år 2002 Samtaler Ofre Ved udgangen af 2002 var i alt 14 personer ikke afsluttet ved psykolog, hvorfor antallet af samtaler for disses vedkommende vil stige. Det er hovedsagelig fra gruppen, der kun havde haft 1-2 samtaler. Ofrene er meget sårbare, hvilket kommer til udtryk på mange måder. Bl.a. ved at der ofte er mange problemer for dem at tage stilling til, og de har svært ved at overskue og

14 11 huske forskellige ting. Dette bevirker, at der er udeblivelser, hvor ofrene glemmer samtalerne ved psykolog og ikke får ringet afbud. I 2002 var der i alt 54 udeblivelser fra samtale. Alle som udebliver, tilbydes en ny tid ved psykologen. Udebliver de også fra denne samtale, bliver der sendt skriftlig besked ud til ofrene om, at såfremt centret ikke hører yderligere fra dem, betragtes de som afsluttede i centret, men at de til gengæld er velkomne til at kontakte centret igen ved behov. 3. Politianmeldte Der er ikke noget krav til de personer, der henvender sig i centret om politianmeldelse af overgrebet. Det er op til den enkelte selv at bestemme dette. Men centret råder og vejleder omkring emnet. Ud af de personer, der henvendte sig i centret har i alt 79 (78%) valgt at anmelde overgrebet til politiet (fig. 10), hvilket er en stigning i forhold til 2001, hvor 58% ønskede at anmelde overgrebet. Om stigningen er tilfældig er svært at udtale sig om ud fra de nuværende erfaringer. Men centret er bekendt med, at nogle få ofre har valgt at efteranmelde overgrebet til politiet. For et par stykkers vedkommende efter en i første omgang uformel kontakt med politiet iværksat via centret. Fig. 12 Politianmeldte (n = 101) Ikke politanmeldte (21,78%) Politianmeldte: 79 Ikke politianmeldte: 22 Politianmeldte (78,22%) I årsrapporten for 2001 beskrev vi nogle af de forklaringer, vi har fået fra forskellige personer, der har henvendt sig i centret, på hvad der gør, at flere ikke ønsker at anmelde overgrebene til politiet. Disse gentages herunder: - Offeret ønsker ikke at nogen overhovedet skal kende til overgrebet ud over Offeret selv. - Offeret kan være bange for, at forældre eller ægtefælle skal få kendskab til

15 12 overgrebet, såfremt overgrebet anmeldes til politiet. - Offeret har ikke overskud til politiafhøring og en eventuel retssag. - Offeret kan være bange for repressalier fra gerningsmanden eller dennes bekendtskabskreds. - Offeret kan være bange for, at pressen får kendskab til overgrebet.

16 13 4. Fordelt på kommuner i Århus Amt I alt 78 ud af de 101 henvendelser i centret kom fra Århus Amt og fordeler sig på kommuner som vist i fig. 13 fig.13 Antal henvendelser fordelt på kommuner i Århus Amt (i alt 78 henv. fra Århus Amt) Århus 43 Randers 7 Silkeborg 6 Ebeltoft 1 Grenå 2 Them 1 Langå 1 Midt-Djurs 1 Hinnerup 1 Rougsø 2 Galten 1 Gjern 1 Hørning 2 Purhus 1 Sønderhald 1 Ry 2 Nørre-Djurs 1 Odder 1 Mariager 1 Rønde 1 Skanderborg 1 I alt 78

17 14 5. Fordelt på amter De 101 personlige henvendelser i centret fordeler sig på følgende amter som vist i fig. 14. fig. 14 Antal henvendelser fordelt på amter ( n = 101) Viborg Amt 4 Århus Amt 78 Vejle Amt 12 Ringkøbing Amt 4 Vest Sjællands Amt 1 Nordjyllands Amt 1 Andet land 1 I alt Tilfredshedsundersøgelse Centret har ønsket at undersøge, hvorledes de ofre, der henvender sig i centret oplever modtagelsen i centret samt kontakten med de forskellige faggrupper i den akutte modtagelse. Ingen af os, der er i kontakt med disse ofre er i tvivl om vigtigheden af at møde ofrene med den største omsorg og støtte og på ofrenes præmisser, hvilket også alle søger at gøre. Men oplever ofrene det nu også således? Eller er der noget, vi som fagpersoner skal være opmærksomme på eller blive bedre til? Derfor har vi udfærdiget et spørgeskema. Når ofrene er færdige med den akutte kontakt i centret (samtale med sygeplejerske og læge, lægeundersøgelse, evt. politiafhøring m.m.) får alle en mappe med hjem med relevant informationsmateriale. I denne mappe er ligeledes et spørgeskema, der omhandler ofrenes tilfredshed med kontakten til de enkelte faggrupper i den akutte modtagelse i centret samt en frankeret svarkuvert. Alle ofre gøres af den modtagende sygeplejerske opmærksomme på, at der er et sådant spørgeskema i mappen, og at det ville være rart for centret, om ofrene vil udfylde dem og returnere dem til centret. Skemaet er søgt udformet så enkelt og overskueligt som muligt. Skemaet kan ses som bilag (1). Skemaerne er inddelt i 5 overordnede temaer med tilhørende underpunkter, som ser ud som følger:

18 15 1. Tilfredshed med kontakten til politiet a. Tilfredshed med modtagelsen ved politiet b. Tilfredshed med politiets evne til at forklare c. Tilfredshed med politiets evne til at lytte 2. Tilfredshed med modtagelsen i centret 3. Tilfredshed med kontakten med sygeplejerske a. Tilfredshed med sygeplejerskens evne til at forklare b. Tilfredshed med sygeplejerskens evne til at lytte 4. Tilfredshed med kontakten med læge a. Tilfredshed med lægens evne til at forklare b. Tilfredshed med lægens evne til at lytte 5. Tilfredshed med den samlede information a. Tilfredshed med den mundtlige information b. Tilfredshed med den skriftlige information Der er tillige tilknyttet psykolog ved centret, men denne er ikke i kontakt med ofrene i den akutte modtagelse, men først efterfølgende, hvorfor kontakten med denne ikke evalueres her. I skemaerne er der 5 svarmuligheder, nemlig: meget tilfreds, tilfreds, mindre tilfreds, utilfreds og ved ikke/ej oplevet. Herudover er der på skemaerne givet mulighed for at kommentere de enkelte punkter samt for at give ris eller gode ideer til centret. Der er ikke ret mange ofre, som returnerer skemaerne i udfyldt stand, men der kommer trods alt nogle. Siden sommeren 2001 er der kommet i alt 22 skemaer retur ud af 156 udleverede skemaer (14%). Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der er grunden til, at så få skemaer returneres, men flere af ofrene har ved senere forespørgsel formuleret, at det har de glemt. Andre har givet udtryk for, at de ikke har haft den mappe med informationsmateriale, hvori bl.a. spørgeskemaet ligger, åbnet endnu. Muligvis handler det også om, at ofrene ikke har overskud til at forholde sig til et spørgeskema i den akutte fase. Da der kun er 14% besvarede skemaer i alt, kan vi ikke bruge materialet statistisk. Alligevel vælger vi at beskrive dem i denne rapport som en pejling af ofrenes tilfredshed med centret og tilfredshed med kontakten med de forskellige faggrupper.

19 De 22 skemaer er udfyldt som vist i fig. 11. Fig Meget tilfreds tilfreds mindre tilfreds utilfreds ved ikke/ ikke oplevet ikke besvaret i alt % % % % % % Modtagelsen v. politiet Politiets evne til at forklare Politiets evne til at lytte Modtagelsen i centret Sygepl. evne t. at forklare Sygepl. evne t. at lytte Lægens evne t. at forklare Lægens evne t. at lytte Mundtlig information Skriftlig information Som det fremgår, er ofrene overvejende meget tilfredse eller tilfredse med kontakten i centeret og med de forskellige faggrupper som evalueres i den akutte modtagelse. Det samme gælder tilfredsheden med den mundtlige og skriftlige information, ofrene modtager fra centret. Skemaerne er beregnet til at ofrene kan udfylde dem anonymt, hvorfor det kun er i ganske enkelte tilfælde (f.eks. hvis ofrene har valgt at sætte navn på skemaet eller har afleveret skemaerne personligt til et personalemedlem) vi har mulighed for at gå tilbage og se, hvad det er for et offer det drejer sig om, hvad de har været ude for, og hvem de har været i kontakt med i centret og hos politiet. Det offer, der scorer i mindre tilfreds ved modtagelsen i centeret er stort set negativ hele vejen igennem med kontakt til såvel politi, sygeplejerske og læge. Det offer, der scorer utilfreds ved modtagelsen, var utilfreds med modtagelsen hos en lægesekretær. Samme offer scorer meget tilfreds med kontakt til såvel sygeplejerske som læge. I skemaerne er der som nævnt mulighed for at skrive kommentarer ud for de enkelte temaer. Nedenfor kan ses nogle af de kommentarer, ofrene har skrevet. Alle kommentarerne er direkte citeret. Modtagelsen ved politiet: Da jeg ringede til vagtcentralen, blev jeg, efter forklaring for hvorfor jeg ringede, spurgt, hvorfor jeg først ringede nu. Den kommentar havde jeg gerne været foruden Modtagelsen foregik på amtssygehuset, hvor politiet kom til mig. NN har hjulpet mig meget

20 17 Jeg synes ikke at politiet gjorde sit arbejde godt. Jeg er godt klar over, at de skal være objektive, men en smule medfølelse skader da heller ikke! Det har virkelig givet stof til eftertanke. Meget venlig overfor mig. De var meget sure, over for mig og min veninde. Ret ubehageligt. Politiets evne til at forklare: Fik alt at vide i detaljer. De var heller ikke gode til at forklare. Det var alle andre end lige politiet der forklarede en, hvad der ville ske! Det kan ikke være rigtigt. En ny betjent kom, og han var meget forstående. Politiets evne til at lytte: Jeg følte ikke, at politiet lyttede ordentligt til det, jeg havde at sige. De lyttede og svarede på alt. NN er god til at lytte. Modtagelsen i centret: De var rigtig søde alle sammen. Man føler sig tryg, for de tager imod en med åbne arme. Meget hjertevarm og forstående. Folk er søde. Centeret og deres personale skal have ros! De gør et godt stykke arbejde! Man føler sig tryg! Efter sådan en oplevelse, var det godt at føle sig tryg!. De var meget venlige. Sekretæren, der sad ved modtagelsen, var sur, og jeg var meget tæt på at gå. Det var ikke den samme som sygeplejersken, jeg snakkede med!. Sygeplejerskens evne til at forklare: Meget rolig. Sygeplejerskens evner til at forklare og til at lytte, var gode!!. Sygeplejerskens evne til at lytte: Sygeplejersken var rigtig god til at lytte, og hvis man havde brug for at snakke, var hun der også. Jeg snakkede mest med lægen. Lægens evne til at forklare: Lægen var god til at forklare, hvis der var noget man ikke rigtig forstod. Han var sød men det var en mand. Lægen gjorde sit arbejde godt! Det hele! Undersøgelsen specielt. Lægen var god til at forklare, hvad jeg kunne forvente i stille og rolig samtale, der blev talt til mig, ikke ned til mig venlige klap, trøstende ord. Hun var meget sød ved mig gennem hele undersøgelsen. Sød og hensynsfuld, men alt foregik i et meget langsomt tempo, så den fysiske smerte blev lidt større. Hun manglede muligvis rutine, hun var meget ung, men utrolig forstående.

21 18 Brugte mange fremmede udtryk. Lægens evne til at lytte: Lægen var rigtig godt til at lytte. Lægen lyttede og brød ikke ind når jeg talte, var forstående, mild venlig, alt gik i et tempo hvor jeg kunne være med, trods det at jeg var i chok. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle spørge om. Jeg sad kun og græd. Mundtlig information: Informationen var helt i top. Hvor jeg kunne hente hjælp, og hvilke mennesker jeg kunne få hjælp af. Det var de bedste mennesker jeg mødte. Tak. Sygeplejersken skal også have tak. Skriftlig information: Vi så ikke noget skriftligt. Derfor kan vi ikke skrive noget. Har ikke fået skriftligt materiale - udover dette materiale. Ris eller gode ideer i øvrigt: Jeg syntes i modtog os pænt. Tak for hjælpen. Jeg var/er meget glad for den hjælp jeg fik i centret. Det hjalp mig meget at få snakket om det. Jeg faldt meget mere til ro, fordi de var så søde tak for jeres hjælp. Efter min mening forsæt som I behandlede mig, så kan det ikke gøres bedre. Jeg havde 2 forskellige sygeplejersker, men jeg tror man ville have det bedre, hvis man har den samme sygeplejerske hele vejen igennem. Ellers får man en rigtig god behandling. Jeg har kun ros til jer alle. Jeg synes at lægen var utrolig forstående og gjorde alt i mit tempo. Jeg synes at man evt. skulle give information om rettigheder angående advokatbistand sammen med andet information. Man glemmer, hvad der bliver sagt. Dette hører muligvis under politiet, men en folder ville være rart. Nej! Jeg er godt tilfreds med behandlingen. Jeg har faktisk kun gode ting at sige om centeret. Det er godt at det er blevet lavet. Det hjælper en utroligt meget. Man får hjælp med det samme!. Den modtagende sekretær skal være mere forstående = sød og venlig. Jeg har ingen ris jeg ville bare sige tak for jeres hjælp. Husk altid af have en pakke cigaretter liggende. Jeg er blevet utroligt godt behandlet hele vejen igennem, alle har troet på min forklaring, og været opmuntrende og forstående. Tak. Jeg er en voksen kvinde, 59 år, og ret erfaren angående gynækologiske undersøgelser, så jeg ville have foretrukket en mere erfaren læge, så det var forløbet lidt hurtigere. Andet: Et offer udtrykte mundtligt, da hun afleverede sit skema i centret: havde der været en rubrik med særdeles eller yderst meget tilfreds, ville jeg have sat mine krydser her.

22 19 Konklusion: Centret har ikke mulighed for at vide, hvorledes ofre, der ikke har udfyldt og returneret spørgeskemaet har oplevet modtagelsen i centret og kontakten med faggrupperne. Imidlertid kommer der løbende tillige mange positive mundtlige tilbagemeldinger fra ofrene. Disse understøtter de returnerede spørgeskemaer. Således er vi overbevist om, at ofrene i langt overvejende grad oplever at blive modtaget og lyttet til samt at få forklaringer fra og af de forskellige faggrupper på en tilfredsstillende måde. 7. Øvrige aktiviteter i centret 7.1. Ekstern undervisning centret har afholdt: Rotary i Hammel. Lene Rindom fortalte om centret og dets erfaringer. Et tværfagligt møde for Falck, politi og plejepersonale. Mette Hyttel Thomsen holdt oplæg om centret. Sønderborg Krisecenter. (Lene Rindom og Maiken Knudsen). Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. (Maiken Knudsen). Seksuelle overgreb mod børn, Rigspolitichefen. Politiskolen på Grønland, Nuuk (Annie Vesterby). PU-kit, Rigspolitichefen. Politiskolen på Grønland, Nuuk, (Erik Jensen) 7.2. Intern undervisning: Der blev afholdt et tværfagligt internt kursus for nyt personale tilknyttet centret, (nye læger og sygeplejersker) samt politiet fra politikredsene i amtet samt fra Viborg og Horsens (Oplægsholdere: Villy Sørensen, Bjarne Laursen, Gitte Christensen, Erik Jensen, Annie Vesterby, Mette H. Thomsen, Lene Rindom, Maiken Knudsen) 7.3. Konferencer: Nordisk Konference. Våldets offer vårt ansvar, Stockholm. Arrangeret af Brottsoffermyndigheten i Sverige. Ole Brink, Ask Elklit og Maiken Knudsen deltog med indlæg - se venligst afsnittet om publikationer. Nordisk kongres. Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgsvikt, Oslo. Annie Vesterby deltog med 2 indlæg sammen med kollegaer fra Retsmedicinsk Institut i Århus Informationsmateriale: Mange af de personer, der henvender sig i centret har en mere eller mindre fast partner. Disse har naturligt svært ved at finde ud af, hvordan de bedst hjælper offeret. Partneren skal forholde sig til offerets reaktioner, som de ofte er usikre på og ikke helt forstår. Samtidig har de deres egne reaktioner, som de også ofte overmandes af. Dette tilsammen gør det vanskeligt for partneren at vide, hvad de skal gøre, og hvad de skal sige for at hjælpe bedst muligt. Derfor har centret udformet 2 pjecer til partnerne. Den ene pjece er målrettet de helt unge kærester (14-17 år). Den anden pjece er målrettet de lidt ældre og mere modne partnere (fra 18 år og opefter).

23 Undervisning/kurser/temadage centret har deltaget i: Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, seminar for psykologer. (Maiken Knudsen). Stop volden mod kvinder, Århus. Arrangeret af Formidlingscentret for socialt Arbejde, Esbjerg. (Lene Rindom og Maiken Knudsen) Supervision af psykiske parallelprocesser v. Sverre Belin, 21-22/3, 2002, Store Restrup. (Ask Elklit). Om Yasiliulis krisebegreb, Nyborg. Mette Bendixen. Forum for virksomhedsteori. (Ask Elklit). Psykopatologi og ondskab. V. Otto Kernberg, Psykiatrisk Hospital, Århus. Ask Elklit. Kursus i selvmordsforebyggelse v. Ida Koch. København. Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab. (Ask Elklit). The Diagnosis of Sexual Abuse of children v. Astrid Heger, Retsmedicinsk Institut, Århus Kommunehospital. (AnnieVesterby, Ask Elklit). Kursus i erklæringsudformning. København. Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab. (Ask Elklit). Hvad er psykoterapi, v Nina Koeller, Århus, Dansk Psykoterapeutisk Selskab. (Maiken Knudsen). Oplevelsesorienteret familieterapi v. Jesper Juul, Århus, Dansk Psykoterapeutisk Selskab. Hvordan erindres følelser v. Dorthe Berntsen, Århus, Dansk Psykoterapeutisk Selskab. Livsmod, angst og skyld v., Århus, Regionsstyrelsen i Århus. Børn og Unge Gynækologi, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi s efteruddannelseskursus, Bagsværd, Overgreb mod børn. Dansk Selskab for Retsmedicin, Odense, (Annie Vesterby og Maiken Knudsen). Børn og Lovgivningen - børn som ofre i retssystemet i sager om seksuelt overgreb. Red Barnet, Christiansborg, (Annie Vesterby). Evaluating Child Sexual Abuse for the Health Care Provider. San Diego, USA (Annie Vesterby) Møder: Udover styregruppens og arbejdsgruppens jævnlige møder blev der afholdt møde med 2 repræsentanter fra Lysthuset. Lysthuset er Århus Amts center for fremme af seksuel sundhed og forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme, HIV og AIDS og uønsket graviditet for unge i alderen år Andre aktiviteter: Specialistuddannelse i psykotraumatologi: Elklit, A.: Iværksættelse af specialistuddannelse i Psykotraumatologi, Dansk Psykolog Forening. Sommer/efterår Medlem af det Kriminalpræventive Råds tænketank omkring forebyggelse af vold. Ole Brink. Medlem af Det Kriminalpræventive Råds arbejdsgruppe omkring forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Ole Brink. Medlem af Århus Amts Rådgivningsgruppe/... vedrørende børnemishandling (herunder seksuelle overgreb mod børn). Annie Vesterby. Aflagt besøg på Borna Huset for seksuelt misbrugte børn, Island. Annie Vesterby

24 Publikationer: Brink Ole, Petersen Klaus Kjær, Charles Annie Vesterby. Vold i Århus gennem to årtier. Ugeskr. Læger 2002; 164(8): Brink Ole, Petersen Klaus Kjær, Charles Annie Vesterby. Two decades of violence. A cohort study from the Danish municipality of Aarhus. Dan med Bull 2002; 49 (1), Brink, O.: Vold og alkohol. Er der en sammenhæng? Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Elklit, A.: Attitudes Toward Rape Victims. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 3, 2002 (1), Elklit, A.: Forholdet mellem køn og vold i en empirisk kontekst. Kön og våld i Norden. Rapport från en konferens i Køge, Danmark Stockholm: Nordiska Ministerrådet. Tema Nord 2002: 545, pp Elklit, A.: Attitudes Toward Rape Victims. Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Elklit, A.: Følger af incest - en beskrivelse af en gruppe incestofre i behandling. Odense: Incestcenter, Fyn Elklit, A.: Victimization and PTSD in a Danish National Youth Probability Sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 2002, Thrane, J. & Elklit, A.: Den traumatiserede personlighed - et studie af personlighedens betydning for krisetilstandens udtryk og behandling. København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab Elklit, A.: Acute Distress in Victims of Robbery and Assault. Journal of Interpersonal Violence, 17, 2002, (8), Elklit, A.: Viktimisering og PTSD hos danske skoleelever - resultater fra en landsdækkende undersøgelse. Nyhetsbev fra Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvigt, 2002, (1), 2-3. Elklit, A.: Traumatiseres teenagere i samme grad som voksne? Forskningsnyt fra Psykologien, 11, 2002, (3), Knudsen, M.: At dele det svære. Psykolog Nyt, 16, Knudsen, M.: Integreret behandling af voldtægtsofre. Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Mikkelsen, S., Nielsen, L. Aargaard, A. Vesterby: Seksuelt overførte sygdomme hos seksuelt misbrugte børn. Paper fremlagt på Nordisk Kongres. Nordisk Forening mod Barnemishandling og Omsorgsvikt, Oslo, Nielsen, L. Aa.,. Mikkelsen, S. J.: Chlamydia trachomatis og Neisseria gonnorrhoeae hos sexuelt misbrugte børn i Jylland. Ugeskr. Læger 164/49: , Vesterby, A., Nielsen, L. Aargaard, Mikkelsen, S.: Den retsmedicinske undersøgelse og erklæring i sager om seksuelt misbrug af børn. Paper fremlagt på Nordisk Kongres. Nordisk Forening mod Barnemishandling og Omsorgsvikt, Oslo, Konsulentfunktion Der er mange telefoniske henvendelser til centret fra såvel ofre som pårørende, ligesom vi hyppigt bliver bedt om rådgivning og information fra andre professionelle såvel i eget amt som uden for amtet. Ligeledes er der mange skoleelever og studerende, der retter henvendelse til centret i

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT DER ER ET Fedme er ikke kun et spørgsmål om vægt, om omlægning af kostvaner, selvdisciplin og daglig motion. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet tager fat på de psykologiske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde... 10 Forslag... 10 Bilag 1... 12 Bilag

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere