Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2002 Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus Center for Voldtægtsofre - skadestuen - Århus Amtssygehus Tage Hansensgade 2, DK-8000 Århus C, telf.: psykolog Maiken Knudsen Direkte gennemvalg lokalnr. Fax:

2 Forening endnu umulig Jeg ser en fortabt og ensom kvinde Hvis lys i øjnene er blevet slukket - af en voldsom mand Jeg ved jeg er hende og hun er mig hun forstår min vrede og angst og hører mine tavse skrig Men hun rører sig ikke er ikke til at nå og lever i sit eget mørke Hun overværede en voldtægt mærkede de utallige slag hvor ingen beskyttelse var mulig Hun forstår min kulde og hører de hånlige ord jeg gentager for mig selv Jeg hader min krop hader den fordi den ikke længere er min og blev så voldsomt krænket Hun mærker min håbløshed og er tilstede når jeg er ved at give op Aldrig forlader hun mig eller forråder mig alligevel kan vi ikke blive et Hun er i mørket jeg leder efter lyset leder efter livet Engang når jeg er parat vil jeg vise hende lyset og give hende livet Kirsten Friis Simonsen

3 Med omstående digt ønsker Center for Voldtægtsofre at indlede årsrapporten for Digtet illustrerer tydeligt den sorg og den smerte man oplever efter en voldtægt, men det illustrerer også - på trods af alt - et håb for fremtiden - et håb som er vigtigt for alle ofre af have.

4 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Henvendelser i centret Antal henvendelser: Antal og fordeling år 2002: Antal og fordeling år 2002 sammenlignet med år 2000 og 2001: Aldersfordeling: Tilbud i centret: Lægeundersøgelser ved centret: Henvendelser til sygeplejerske: Henvendelser til psykolog: Grupper: Antal samtaler ved psykolog: Politianmeldte Fordelt på kommuner i Århus Amt Fordelt på amter Tilfredshedsundersøgelse Øvrige aktiviteter i centret Ekstern undervisning centret har afholdt: Intern undervisning: Konferencer: Informationsmateriale: Undervisning/kurser/temadage centret har deltaget i: Møder: Andre aktiviteter: Publikationer: Konsulentfunktion Fremtiden Forskningsopgaver: Andre undersøgelser: Information om centret: Hjemmesiden: Tidligere ønsker - fremtidige ønsker Sekretærbistand:...23

5 Psykologens kontor: Lægebemanding: Centrets fysiske placering i fremtiden Afslutning...23 Bilag 1 Tilfreds med Center for Voldtægtsofre...25 Bilag 2 Holdninger til voldtægtsofre...27 Bilag 3 Omfang af seksuelle krænkelser og følger heraf blandt danske unge i relation til andre former for viktimisering og familiestatus Bilag 4 Oversigt over medlemmer af styregruppe ved Center for Voldtægtsofre 2002:...31 Bilag 5 Oversigt over medlemmer af arbejdsgruppe ved Center for Voldtægtsofre 2002:...32

6 3 1. Indledning Denne rapport er den 3. rapport fra Center for Voldtægtsofre i Århus, og vi er nu godt i gang med 4. år i centrets historie. Der er indhøstet mange erfaringer og megen viden, som centret i videst muligt omfang ønsker skal komme de ofre, der henvender sig i centret til gode. Herudover vil vi også gerne, at det skal komme pårørende og fagpersoner, der kommer i berøring med voldtægtsofre til gode. Endelig er der en almen interesse for temaet, hvilket centret bl.a. mærker på mange henvendelser og forespørgsler fra presse, skoleelever fra folkeskolen, der skriver projektopgaver samt andre studerende. Aktuelle rapport dækker perioden 01. januar 2002 til 01. januar Centret vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt, konstruktivt og udviklende samarbejde til alle samarbejdspartnere ved centret eller tilknyttet centret som gælder sygeplejersker, lægesekretærer, læger i det frivillige lægeteam tilknyttet centret, politiet, Retsmedicinsk Institut i Århus og Psykologisk Institut i Århus samt gynækologisk afdeling, Skejby Sygehus. I særdeleshed en stor tak til de personer i både arbejdsgruppen og styregruppen tilknyttet centret, som ligger en stor entusiasme, energi og arbejdskraft i centret. Det er altid en tidskrævende, men også spændende proces at skulle se tilbage på året der gik, samle informationerne op for det forgangne år, træde lidt tilbage og kigge på dem, analysere, konkludere og formidle videre, hvilket første del af rapporten beskriver. Her kommer vi ind på antal personlige henvendelser i centret, hvordan henvendelserne fordeler sig aldersmæssigt, og hvilke tilbud de har taget imod ved centret. Desuden nævnes hvor mange personer, der har ønsket at anmelde overgrebet til politiet, og hvilke amter og kommuner ofrene kommer fra. Alle personer, der henvender sig i centret får blandt megen information også et spørgeskema med hjem, som handler om deres tilfredshed med centret. Disse svar er blevet undersøgt og beskrives i en Tilfredshedsundersøgelse, som kan ses senere i rapporten. På centrets hjemmeside som har mange besøgende hvert år, er der lagt mange oplysninger ind om voldtægt og om muligheder for at få hjælp, hvis man har været udsat for voldtægt eller forsøg på dette, oplysninger om litteratur m.m. Desuden er der lagt et skema ind om holdninger til voldtægt, som besøgende på hjemmesiden frit kan udfylde og returnere. Lektor, cand. psych. Ask Elklit ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har samlet alle disse svar (i alt 312 indtil undersøgelsestidspunktet) og beskrevet disse i en artikel, som kan ses i sidste del af rapporten.

7 4 2. Henvendelser i centret 2.1. Antal henvendelser: I år 2002 har der været i alt 101 ofre i centret. Heraf var et offer en mand, de resterende var kvinder Antal og fordeling år 2002: Antallet af henvendelser fordeler sig over året som vist i fig. 1. Fig. 1 Antal henvendelser fordelt på måneder år 2002 (n = 101) januar marts maj juli septemb november

8 Antal og fordeling år 2002 sammenlignet med år 2000 og 2001: Sammenlignet med år 2000 og 2001 ser antallet af henvendelser og fordelingen over året 2002 ud som i fig. 2. Fig. 2 Sammenligning i antal henvendelser 2000 = = = januar marts maj juli septemb november år 2000 år 2001 år Aldersfordeling: Centrets målgruppe er aldersmæssigt fra 12 år og opefter. De personer, der henvender sig i centret fordeler sig aldersmæssigt som vist i fig. 3. Fig. 3 Aldersfordeling år år 2002 (n=101) år år år år år år år år

9 I 2002 var 48% af henvendelserne i centret unge i aldersgruppen fra 12 til 20 år. Altså en ganske stor del af alle henvendelser i centret. Denne gruppe fordeler sig aldersmæssigt som vist i fig Fig. 4 Aldersfodeling for alderssegmentet år år 2002 (n = 48) år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Desværre er 20 % af alle henvendelser helt unge mennesker fra 12 til og med 15 år.

10 7 2.5.Tilbud i centret: Centret har forskellige tilbud til ofrene, og det er forskelligt, hvilke af tilbudene ofrene tager imod. I fig. 5 er vist, hvilke fagpersoner der er draget ind i de enkelte sager. fig. 5 Henvendelser fordelt på forskellige faggrupper 2002 Gruppe A (udelukkende kontakt med sygeplejerske) 4 Gruppe B (kontakt med sygeplejerske og læge) 20 Gruppe C (kontakt med sygeplejerske og psykolog) 3 Gruppe D (kontakt med sygeplejerske, læge og psykolog) 47 Gruppe E (udelukkende kontakt med psykolog) 26 Gruppe F (kontakt med læge og psykolog) 1 Således er sygeplejerskerne inddraget i 74 henvendelser. Lægerne er inddraget i 68 af henvendelserne. Psykologen er inddraget i 77 af henvendelserne Lægeundersøgelser ved centret: I alt 68 personer (godt 67%) har taget imod tilbudet om lægeundersøgelse ved henvendelse til centret. 33 personer (33%) er ikke lægeundersøgt - enten fordi de ikke ønskede lægeundersøgelse, eller fordi lægeundersøgelse ikke var relevant på henvendelsestidspunktet. Fig 6. Lægeundersøgte (n = 101) Ikke lægeus. (32,67%) Lægeus. 68 Ikkelægeus. 33 Lægeus. (67,33%)

11 8 Af de 68 personer, der er lægeundersøgt ved centret har 58 personer primært politianmeldt og er undersøgt af læger fra Retsmedicinsk Institut i Århus. 10 personer er undersøgt at læger fra det frivillige lægeteam, der er tilknyttet centret. Heraf har 1 person senere ønsket at politianmelde overgrebet Henvendelser til sygeplejerske: Af alle 101 henvendelser i centret, var 74 personer (godt 73%) i kontakt med sygeplejerske (fig. 7). Fig. 7 Kontakt med sygeplejerske år 2002 (n = 101) Ikke kontakt m sygepl. (26,73 %) Sygepl.: 74 Ikke sygepl.: 27 Kontakt m. sygepl. (73,27%) Offerets ventetid på sygeplejerske: Fig. 8 Antal min. Antal ofre Offerets ventetid på sygeplejerske år I alt kom der 74 ofre, hvoraf 7 (9%) havde ventetid.

12 Tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret: 9 fig. 9 Tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret år 2002 Antal telefoniske kontakter 77 Timeforbrug 20,8 Minutter per kontakt 16,2 Minimum 2 minutter - op til 45 minutter per kontakt. Telefonisk kontakt fra: ofre pårørende - forældre - kærester - venner skoleelever studerende skoler krisecentre - ansatte journalister 2.8. Henvendelser til psykolog: I alt 77 personer (76%) var i kontakt med centrets psykolog. 8 personer tog imod tilbud om psykologbehandling andet sted. Enten fordi de allerede havde kontakt med denne psykolog før det seksuelle overgreb, eller fordi den fysiske afstand til centret var meget stor. En enkelt person blev indlagt og kom i behandling ved en psykiatrisk afdeling. Således er i alt 84% af alle ofre, der henvender sig i centret, i kontakt med psykolog enten ved centret eller andet sted (fig.10). Fig. 10 Antal henvendelser til psykolog år 2002 (n = 101) Ikke kontakt med psykolog (15,84%) Psykologsamt. andet sted (7,92%) I alt til psykolg ved centret: 77 Psykolog andet sted: 8 Ikke psykolog: 16 Psykologsamt. centret (76,24%)

13 10 Herudover var 21 personer fra år 2001 ikke afsluttet psykologisk og havde samtaleforløb ind i Endelig har 7 personer som egentlig var afsluttet i centret i 2001 henvendt sig igen til psykologen, idet der var yderligere behov for samtaler. Således har psykologen i 2002 haft kontakt med i alt 105 personer Hertil kommer personlig kontakt med flere af de pårørende, svarende til pårørende til 19 af ofrene. Som i de foregående år, er der mange telefoniske rådgivninger og vejledninger desforuden. Også fra ofre, hvor overgrebet er sket for år tilbage. I disse sager, søger centret telefonisk at råde og vejlede efter den enkeltes alder, problemstilling og aktuelle livssituation Grupper: I årsrapporten for 2001 blev centrets erfaringer med gruppetilbud nøjere beskrevet med in- og eksklusions kriterier, formål m.v. Dette tilbud er også fortsat i Centrets psykolog har i løbet af året haft 2 grupper. Den ene gruppe, som mødtes i foråret 2002 bestod af 5 personer. Gruppen var blandet aldersmæssigt med en spredning fra 16 år til 49 år. Gruppen mødtes hver 14. dag, i alt 7 gange. Efter sommeren kom der indenfor en kort periode flere ganske unge piger i centret. Efter flere individuelle samtaler med alle, blev der dannet en gruppe for nogle af disse. Gruppen bestod af 4 piger. De var alle år. Gruppeforløbet var ikke afsluttet ved udgangen af Antal samtaler ved psykolog: Ud af de 77 personer, som valgte af tage imod psykologsamtaler fordeler samtalerne sig således som vist i fig. 11 fig. 11 Oversigt over omfang af psykologsamtaler ved udgangen af år 2002 Samtaler Ofre Ved udgangen af 2002 var i alt 14 personer ikke afsluttet ved psykolog, hvorfor antallet af samtaler for disses vedkommende vil stige. Det er hovedsagelig fra gruppen, der kun havde haft 1-2 samtaler. Ofrene er meget sårbare, hvilket kommer til udtryk på mange måder. Bl.a. ved at der ofte er mange problemer for dem at tage stilling til, og de har svært ved at overskue og

14 11 huske forskellige ting. Dette bevirker, at der er udeblivelser, hvor ofrene glemmer samtalerne ved psykolog og ikke får ringet afbud. I 2002 var der i alt 54 udeblivelser fra samtale. Alle som udebliver, tilbydes en ny tid ved psykologen. Udebliver de også fra denne samtale, bliver der sendt skriftlig besked ud til ofrene om, at såfremt centret ikke hører yderligere fra dem, betragtes de som afsluttede i centret, men at de til gengæld er velkomne til at kontakte centret igen ved behov. 3. Politianmeldte Der er ikke noget krav til de personer, der henvender sig i centret om politianmeldelse af overgrebet. Det er op til den enkelte selv at bestemme dette. Men centret råder og vejleder omkring emnet. Ud af de personer, der henvendte sig i centret har i alt 79 (78%) valgt at anmelde overgrebet til politiet (fig. 10), hvilket er en stigning i forhold til 2001, hvor 58% ønskede at anmelde overgrebet. Om stigningen er tilfældig er svært at udtale sig om ud fra de nuværende erfaringer. Men centret er bekendt med, at nogle få ofre har valgt at efteranmelde overgrebet til politiet. For et par stykkers vedkommende efter en i første omgang uformel kontakt med politiet iværksat via centret. Fig. 12 Politianmeldte (n = 101) Ikke politanmeldte (21,78%) Politianmeldte: 79 Ikke politianmeldte: 22 Politianmeldte (78,22%) I årsrapporten for 2001 beskrev vi nogle af de forklaringer, vi har fået fra forskellige personer, der har henvendt sig i centret, på hvad der gør, at flere ikke ønsker at anmelde overgrebene til politiet. Disse gentages herunder: - Offeret ønsker ikke at nogen overhovedet skal kende til overgrebet ud over Offeret selv. - Offeret kan være bange for, at forældre eller ægtefælle skal få kendskab til

15 12 overgrebet, såfremt overgrebet anmeldes til politiet. - Offeret har ikke overskud til politiafhøring og en eventuel retssag. - Offeret kan være bange for repressalier fra gerningsmanden eller dennes bekendtskabskreds. - Offeret kan være bange for, at pressen får kendskab til overgrebet.

16 13 4. Fordelt på kommuner i Århus Amt I alt 78 ud af de 101 henvendelser i centret kom fra Århus Amt og fordeler sig på kommuner som vist i fig. 13 fig.13 Antal henvendelser fordelt på kommuner i Århus Amt (i alt 78 henv. fra Århus Amt) Århus 43 Randers 7 Silkeborg 6 Ebeltoft 1 Grenå 2 Them 1 Langå 1 Midt-Djurs 1 Hinnerup 1 Rougsø 2 Galten 1 Gjern 1 Hørning 2 Purhus 1 Sønderhald 1 Ry 2 Nørre-Djurs 1 Odder 1 Mariager 1 Rønde 1 Skanderborg 1 I alt 78

17 14 5. Fordelt på amter De 101 personlige henvendelser i centret fordeler sig på følgende amter som vist i fig. 14. fig. 14 Antal henvendelser fordelt på amter ( n = 101) Viborg Amt 4 Århus Amt 78 Vejle Amt 12 Ringkøbing Amt 4 Vest Sjællands Amt 1 Nordjyllands Amt 1 Andet land 1 I alt Tilfredshedsundersøgelse Centret har ønsket at undersøge, hvorledes de ofre, der henvender sig i centret oplever modtagelsen i centret samt kontakten med de forskellige faggrupper i den akutte modtagelse. Ingen af os, der er i kontakt med disse ofre er i tvivl om vigtigheden af at møde ofrene med den største omsorg og støtte og på ofrenes præmisser, hvilket også alle søger at gøre. Men oplever ofrene det nu også således? Eller er der noget, vi som fagpersoner skal være opmærksomme på eller blive bedre til? Derfor har vi udfærdiget et spørgeskema. Når ofrene er færdige med den akutte kontakt i centret (samtale med sygeplejerske og læge, lægeundersøgelse, evt. politiafhøring m.m.) får alle en mappe med hjem med relevant informationsmateriale. I denne mappe er ligeledes et spørgeskema, der omhandler ofrenes tilfredshed med kontakten til de enkelte faggrupper i den akutte modtagelse i centret samt en frankeret svarkuvert. Alle ofre gøres af den modtagende sygeplejerske opmærksomme på, at der er et sådant spørgeskema i mappen, og at det ville være rart for centret, om ofrene vil udfylde dem og returnere dem til centret. Skemaet er søgt udformet så enkelt og overskueligt som muligt. Skemaet kan ses som bilag (1). Skemaerne er inddelt i 5 overordnede temaer med tilhørende underpunkter, som ser ud som følger:

18 15 1. Tilfredshed med kontakten til politiet a. Tilfredshed med modtagelsen ved politiet b. Tilfredshed med politiets evne til at forklare c. Tilfredshed med politiets evne til at lytte 2. Tilfredshed med modtagelsen i centret 3. Tilfredshed med kontakten med sygeplejerske a. Tilfredshed med sygeplejerskens evne til at forklare b. Tilfredshed med sygeplejerskens evne til at lytte 4. Tilfredshed med kontakten med læge a. Tilfredshed med lægens evne til at forklare b. Tilfredshed med lægens evne til at lytte 5. Tilfredshed med den samlede information a. Tilfredshed med den mundtlige information b. Tilfredshed med den skriftlige information Der er tillige tilknyttet psykolog ved centret, men denne er ikke i kontakt med ofrene i den akutte modtagelse, men først efterfølgende, hvorfor kontakten med denne ikke evalueres her. I skemaerne er der 5 svarmuligheder, nemlig: meget tilfreds, tilfreds, mindre tilfreds, utilfreds og ved ikke/ej oplevet. Herudover er der på skemaerne givet mulighed for at kommentere de enkelte punkter samt for at give ris eller gode ideer til centret. Der er ikke ret mange ofre, som returnerer skemaerne i udfyldt stand, men der kommer trods alt nogle. Siden sommeren 2001 er der kommet i alt 22 skemaer retur ud af 156 udleverede skemaer (14%). Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der er grunden til, at så få skemaer returneres, men flere af ofrene har ved senere forespørgsel formuleret, at det har de glemt. Andre har givet udtryk for, at de ikke har haft den mappe med informationsmateriale, hvori bl.a. spørgeskemaet ligger, åbnet endnu. Muligvis handler det også om, at ofrene ikke har overskud til at forholde sig til et spørgeskema i den akutte fase. Da der kun er 14% besvarede skemaer i alt, kan vi ikke bruge materialet statistisk. Alligevel vælger vi at beskrive dem i denne rapport som en pejling af ofrenes tilfredshed med centret og tilfredshed med kontakten med de forskellige faggrupper.

19 De 22 skemaer er udfyldt som vist i fig. 11. Fig Meget tilfreds tilfreds mindre tilfreds utilfreds ved ikke/ ikke oplevet ikke besvaret i alt % % % % % % Modtagelsen v. politiet Politiets evne til at forklare Politiets evne til at lytte Modtagelsen i centret Sygepl. evne t. at forklare Sygepl. evne t. at lytte Lægens evne t. at forklare Lægens evne t. at lytte Mundtlig information Skriftlig information Som det fremgår, er ofrene overvejende meget tilfredse eller tilfredse med kontakten i centeret og med de forskellige faggrupper som evalueres i den akutte modtagelse. Det samme gælder tilfredsheden med den mundtlige og skriftlige information, ofrene modtager fra centret. Skemaerne er beregnet til at ofrene kan udfylde dem anonymt, hvorfor det kun er i ganske enkelte tilfælde (f.eks. hvis ofrene har valgt at sætte navn på skemaet eller har afleveret skemaerne personligt til et personalemedlem) vi har mulighed for at gå tilbage og se, hvad det er for et offer det drejer sig om, hvad de har været ude for, og hvem de har været i kontakt med i centret og hos politiet. Det offer, der scorer i mindre tilfreds ved modtagelsen i centeret er stort set negativ hele vejen igennem med kontakt til såvel politi, sygeplejerske og læge. Det offer, der scorer utilfreds ved modtagelsen, var utilfreds med modtagelsen hos en lægesekretær. Samme offer scorer meget tilfreds med kontakt til såvel sygeplejerske som læge. I skemaerne er der som nævnt mulighed for at skrive kommentarer ud for de enkelte temaer. Nedenfor kan ses nogle af de kommentarer, ofrene har skrevet. Alle kommentarerne er direkte citeret. Modtagelsen ved politiet: Da jeg ringede til vagtcentralen, blev jeg, efter forklaring for hvorfor jeg ringede, spurgt, hvorfor jeg først ringede nu. Den kommentar havde jeg gerne været foruden Modtagelsen foregik på amtssygehuset, hvor politiet kom til mig. NN har hjulpet mig meget

20 17 Jeg synes ikke at politiet gjorde sit arbejde godt. Jeg er godt klar over, at de skal være objektive, men en smule medfølelse skader da heller ikke! Det har virkelig givet stof til eftertanke. Meget venlig overfor mig. De var meget sure, over for mig og min veninde. Ret ubehageligt. Politiets evne til at forklare: Fik alt at vide i detaljer. De var heller ikke gode til at forklare. Det var alle andre end lige politiet der forklarede en, hvad der ville ske! Det kan ikke være rigtigt. En ny betjent kom, og han var meget forstående. Politiets evne til at lytte: Jeg følte ikke, at politiet lyttede ordentligt til det, jeg havde at sige. De lyttede og svarede på alt. NN er god til at lytte. Modtagelsen i centret: De var rigtig søde alle sammen. Man føler sig tryg, for de tager imod en med åbne arme. Meget hjertevarm og forstående. Folk er søde. Centeret og deres personale skal have ros! De gør et godt stykke arbejde! Man føler sig tryg! Efter sådan en oplevelse, var det godt at føle sig tryg!. De var meget venlige. Sekretæren, der sad ved modtagelsen, var sur, og jeg var meget tæt på at gå. Det var ikke den samme som sygeplejersken, jeg snakkede med!. Sygeplejerskens evne til at forklare: Meget rolig. Sygeplejerskens evner til at forklare og til at lytte, var gode!!. Sygeplejerskens evne til at lytte: Sygeplejersken var rigtig god til at lytte, og hvis man havde brug for at snakke, var hun der også. Jeg snakkede mest med lægen. Lægens evne til at forklare: Lægen var god til at forklare, hvis der var noget man ikke rigtig forstod. Han var sød men det var en mand. Lægen gjorde sit arbejde godt! Det hele! Undersøgelsen specielt. Lægen var god til at forklare, hvad jeg kunne forvente i stille og rolig samtale, der blev talt til mig, ikke ned til mig venlige klap, trøstende ord. Hun var meget sød ved mig gennem hele undersøgelsen. Sød og hensynsfuld, men alt foregik i et meget langsomt tempo, så den fysiske smerte blev lidt større. Hun manglede muligvis rutine, hun var meget ung, men utrolig forstående.

21 18 Brugte mange fremmede udtryk. Lægens evne til at lytte: Lægen var rigtig godt til at lytte. Lægen lyttede og brød ikke ind når jeg talte, var forstående, mild venlig, alt gik i et tempo hvor jeg kunne være med, trods det at jeg var i chok. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle spørge om. Jeg sad kun og græd. Mundtlig information: Informationen var helt i top. Hvor jeg kunne hente hjælp, og hvilke mennesker jeg kunne få hjælp af. Det var de bedste mennesker jeg mødte. Tak. Sygeplejersken skal også have tak. Skriftlig information: Vi så ikke noget skriftligt. Derfor kan vi ikke skrive noget. Har ikke fået skriftligt materiale - udover dette materiale. Ris eller gode ideer i øvrigt: Jeg syntes i modtog os pænt. Tak for hjælpen. Jeg var/er meget glad for den hjælp jeg fik i centret. Det hjalp mig meget at få snakket om det. Jeg faldt meget mere til ro, fordi de var så søde tak for jeres hjælp. Efter min mening forsæt som I behandlede mig, så kan det ikke gøres bedre. Jeg havde 2 forskellige sygeplejersker, men jeg tror man ville have det bedre, hvis man har den samme sygeplejerske hele vejen igennem. Ellers får man en rigtig god behandling. Jeg har kun ros til jer alle. Jeg synes at lægen var utrolig forstående og gjorde alt i mit tempo. Jeg synes at man evt. skulle give information om rettigheder angående advokatbistand sammen med andet information. Man glemmer, hvad der bliver sagt. Dette hører muligvis under politiet, men en folder ville være rart. Nej! Jeg er godt tilfreds med behandlingen. Jeg har faktisk kun gode ting at sige om centeret. Det er godt at det er blevet lavet. Det hjælper en utroligt meget. Man får hjælp med det samme!. Den modtagende sekretær skal være mere forstående = sød og venlig. Jeg har ingen ris jeg ville bare sige tak for jeres hjælp. Husk altid af have en pakke cigaretter liggende. Jeg er blevet utroligt godt behandlet hele vejen igennem, alle har troet på min forklaring, og været opmuntrende og forstående. Tak. Jeg er en voksen kvinde, 59 år, og ret erfaren angående gynækologiske undersøgelser, så jeg ville have foretrukket en mere erfaren læge, så det var forløbet lidt hurtigere. Andet: Et offer udtrykte mundtligt, da hun afleverede sit skema i centret: havde der været en rubrik med særdeles eller yderst meget tilfreds, ville jeg have sat mine krydser her.

22 19 Konklusion: Centret har ikke mulighed for at vide, hvorledes ofre, der ikke har udfyldt og returneret spørgeskemaet har oplevet modtagelsen i centret og kontakten med faggrupperne. Imidlertid kommer der løbende tillige mange positive mundtlige tilbagemeldinger fra ofrene. Disse understøtter de returnerede spørgeskemaer. Således er vi overbevist om, at ofrene i langt overvejende grad oplever at blive modtaget og lyttet til samt at få forklaringer fra og af de forskellige faggrupper på en tilfredsstillende måde. 7. Øvrige aktiviteter i centret 7.1. Ekstern undervisning centret har afholdt: Rotary i Hammel. Lene Rindom fortalte om centret og dets erfaringer. Et tværfagligt møde for Falck, politi og plejepersonale. Mette Hyttel Thomsen holdt oplæg om centret. Sønderborg Krisecenter. (Lene Rindom og Maiken Knudsen). Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. (Maiken Knudsen). Seksuelle overgreb mod børn, Rigspolitichefen. Politiskolen på Grønland, Nuuk (Annie Vesterby). PU-kit, Rigspolitichefen. Politiskolen på Grønland, Nuuk, (Erik Jensen) 7.2. Intern undervisning: Der blev afholdt et tværfagligt internt kursus for nyt personale tilknyttet centret, (nye læger og sygeplejersker) samt politiet fra politikredsene i amtet samt fra Viborg og Horsens (Oplægsholdere: Villy Sørensen, Bjarne Laursen, Gitte Christensen, Erik Jensen, Annie Vesterby, Mette H. Thomsen, Lene Rindom, Maiken Knudsen) 7.3. Konferencer: Nordisk Konference. Våldets offer vårt ansvar, Stockholm. Arrangeret af Brottsoffermyndigheten i Sverige. Ole Brink, Ask Elklit og Maiken Knudsen deltog med indlæg - se venligst afsnittet om publikationer. Nordisk kongres. Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgsvikt, Oslo. Annie Vesterby deltog med 2 indlæg sammen med kollegaer fra Retsmedicinsk Institut i Århus Informationsmateriale: Mange af de personer, der henvender sig i centret har en mere eller mindre fast partner. Disse har naturligt svært ved at finde ud af, hvordan de bedst hjælper offeret. Partneren skal forholde sig til offerets reaktioner, som de ofte er usikre på og ikke helt forstår. Samtidig har de deres egne reaktioner, som de også ofte overmandes af. Dette tilsammen gør det vanskeligt for partneren at vide, hvad de skal gøre, og hvad de skal sige for at hjælpe bedst muligt. Derfor har centret udformet 2 pjecer til partnerne. Den ene pjece er målrettet de helt unge kærester (14-17 år). Den anden pjece er målrettet de lidt ældre og mere modne partnere (fra 18 år og opefter).

23 Undervisning/kurser/temadage centret har deltaget i: Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet, seminar for psykologer. (Maiken Knudsen). Stop volden mod kvinder, Århus. Arrangeret af Formidlingscentret for socialt Arbejde, Esbjerg. (Lene Rindom og Maiken Knudsen) Supervision af psykiske parallelprocesser v. Sverre Belin, 21-22/3, 2002, Store Restrup. (Ask Elklit). Om Yasiliulis krisebegreb, Nyborg. Mette Bendixen. Forum for virksomhedsteori. (Ask Elklit). Psykopatologi og ondskab. V. Otto Kernberg, Psykiatrisk Hospital, Århus. Ask Elklit. Kursus i selvmordsforebyggelse v. Ida Koch. København. Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab. (Ask Elklit). The Diagnosis of Sexual Abuse of children v. Astrid Heger, Retsmedicinsk Institut, Århus Kommunehospital. (AnnieVesterby, Ask Elklit). Kursus i erklæringsudformning. København. Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab. (Ask Elklit). Hvad er psykoterapi, v Nina Koeller, Århus, Dansk Psykoterapeutisk Selskab. (Maiken Knudsen). Oplevelsesorienteret familieterapi v. Jesper Juul, Århus, Dansk Psykoterapeutisk Selskab. Hvordan erindres følelser v. Dorthe Berntsen, Århus, Dansk Psykoterapeutisk Selskab. Livsmod, angst og skyld v., Århus, Regionsstyrelsen i Århus. Børn og Unge Gynækologi, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi s efteruddannelseskursus, Bagsværd, Overgreb mod børn. Dansk Selskab for Retsmedicin, Odense, (Annie Vesterby og Maiken Knudsen). Børn og Lovgivningen - børn som ofre i retssystemet i sager om seksuelt overgreb. Red Barnet, Christiansborg, (Annie Vesterby). Evaluating Child Sexual Abuse for the Health Care Provider. San Diego, USA (Annie Vesterby) Møder: Udover styregruppens og arbejdsgruppens jævnlige møder blev der afholdt møde med 2 repræsentanter fra Lysthuset. Lysthuset er Århus Amts center for fremme af seksuel sundhed og forebyggelse af seksuelt overførbare sygdomme, HIV og AIDS og uønsket graviditet for unge i alderen år Andre aktiviteter: Specialistuddannelse i psykotraumatologi: Elklit, A.: Iværksættelse af specialistuddannelse i Psykotraumatologi, Dansk Psykolog Forening. Sommer/efterår Medlem af det Kriminalpræventive Råds tænketank omkring forebyggelse af vold. Ole Brink. Medlem af Det Kriminalpræventive Råds arbejdsgruppe omkring forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Ole Brink. Medlem af Århus Amts Rådgivningsgruppe/... vedrørende børnemishandling (herunder seksuelle overgreb mod børn). Annie Vesterby. Aflagt besøg på Borna Huset for seksuelt misbrugte børn, Island. Annie Vesterby

24 Publikationer: Brink Ole, Petersen Klaus Kjær, Charles Annie Vesterby. Vold i Århus gennem to årtier. Ugeskr. Læger 2002; 164(8): Brink Ole, Petersen Klaus Kjær, Charles Annie Vesterby. Two decades of violence. A cohort study from the Danish municipality of Aarhus. Dan med Bull 2002; 49 (1), Brink, O.: Vold og alkohol. Er der en sammenhæng? Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Elklit, A.: Attitudes Toward Rape Victims. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 3, 2002 (1), Elklit, A.: Forholdet mellem køn og vold i en empirisk kontekst. Kön og våld i Norden. Rapport från en konferens i Køge, Danmark Stockholm: Nordiska Ministerrådet. Tema Nord 2002: 545, pp Elklit, A.: Attitudes Toward Rape Victims. Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Elklit, A.: Følger af incest - en beskrivelse af en gruppe incestofre i behandling. Odense: Incestcenter, Fyn Elklit, A.: Victimization and PTSD in a Danish National Youth Probability Sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 2002, Thrane, J. & Elklit, A.: Den traumatiserede personlighed - et studie af personlighedens betydning for krisetilstandens udtryk og behandling. København: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab Elklit, A.: Acute Distress in Victims of Robbery and Assault. Journal of Interpersonal Violence, 17, 2002, (8), Elklit, A.: Viktimisering og PTSD hos danske skoleelever - resultater fra en landsdækkende undersøgelse. Nyhetsbev fra Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvigt, 2002, (1), 2-3. Elklit, A.: Traumatiseres teenagere i samme grad som voksne? Forskningsnyt fra Psykologien, 11, 2002, (3), Knudsen, M.: At dele det svære. Psykolog Nyt, 16, Knudsen, M.: Integreret behandling af voldtægtsofre. Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Mikkelsen, S., Nielsen, L. Aargaard, A. Vesterby: Seksuelt overførte sygdomme hos seksuelt misbrugte børn. Paper fremlagt på Nordisk Kongres. Nordisk Forening mod Barnemishandling og Omsorgsvikt, Oslo, Nielsen, L. Aa.,. Mikkelsen, S. J.: Chlamydia trachomatis og Neisseria gonnorrhoeae hos sexuelt misbrugte børn i Jylland. Ugeskr. Læger 164/49: , Vesterby, A., Nielsen, L. Aargaard, Mikkelsen, S.: Den retsmedicinske undersøgelse og erklæring i sager om seksuelt misbrug af børn. Paper fremlagt på Nordisk Kongres. Nordisk Forening mod Barnemishandling og Omsorgsvikt, Oslo, Konsulentfunktion Der er mange telefoniske henvendelser til centret fra såvel ofre som pårørende, ligesom vi hyppigt bliver bedt om rådgivning og information fra andre professionelle såvel i eget amt som uden for amtet. Ligeledes er der mange skoleelever og studerende, der retter henvendelse til centret i

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS

CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse Indledning... Side 4 Antal henvendelser i centret... Side 6...side 6 2002...side 6 2001...side

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen?

Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen? 1 NINA BECK HANSEN: THRIVE, VIDENSCENTER FOR PSYKOTRAUMATOLOGI,, SYDDANSK UNIVERSITET Påvirker akutte psykiske reaktioner ofrets villighed til at deltage i efterforskningen? Resultater fra et pilotprojekt

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus

Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus Evaluering af Center for Voldtægtsofre i Aarhus Ved Louise Hjort Nielsen Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. januar, 2013 Disposition Hvad ved vi? Voldtægt:

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Voksne ofre for INCEST

Voksne ofre for INCEST Incest Af Ask Elklit og Anne Øxenberg Voksne ofre for INCEST I debatten om incest har der været stor interesse for, om terapeuter på det grå marked forfører deres klienter til at komme med falske anklager

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Information til ofre for seksuelt overgreb

Information til ofre for seksuelt overgreb Denne pjece er skrevet til kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan være voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb. Formålet med pjecen er at informere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Intensivafdeling Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Patient- og pårørendeinformation www.koldingsygehus.dk Voldsomme oplevelser Denne pjece er til patienter og pårørende, der har oplevet en

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Samtale om seksualitet

Samtale om seksualitet Samtale om seksualitet - Samtaler med 14 kvinder i alderen 15-30 år set akut i Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet, København Af sygeplejerske Charlotte Ejsing Sex?? Prævention? Forældre?? Kæreste???????????????

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf.

et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf. m et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf.: 8949 2717 Et nej er et nej copyright 2000 Center for Voldtægtsofre, Århus

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole Sorg og Krise Amager Fælled Skole Sorg og Krise har følgende emner: Handleplan for Sorg og Krise Indledning Udviklingsområde Sorg og krise Handleplan for Sorg og Krise Amager Fælled Skole Udvalgsgruppe

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Når ofre ikke søger hjælp

Når ofre ikke søger hjælp Når ofre ikke søger hjælp Man forsøger at imødekomme de voldtægtsramte bedst muligt på landets centre for voldtægtsofre. Alligevel søger relativt mange voldtægtsramte ikke hjælp efter overgrebet. Hvorfor?

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Indhold Forord... 4 1. Struktur, omsorg og information...5 Struktur... 5 Omsorg... 5 Information... 6 2. Børns typiske krisereaktioner...7

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Lay out: Vejen Kommune Tekst: Psykologenheden Fotos: Colourbox.dk Ordrenr.: 639-16 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Januar 2016 Indhold

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg Strand, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper Ved psykolog og Videnscenterkoordinator Børne- og Ungeteamets Temadag 7. September 2015 1 Indhold Baggrund og tidligere forskning Design Kvantitative og kvalitative

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere