Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG"

Transkript

1 Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG

2 I kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter: Afprøvning af et planlægningsværktøj til at udarbejde et eller flere nye byggetilbud Afprøvning af forskellige værktøjer til i fællesskab at planlægge de daglige arbejdsopgaver mest hensigtsmæssigt Udvikling af jeres dialog om det daglige arbejde Mester og en af medarbejderne holder mødet om forløbet. På mødet snakker I om, hvad det er for problemer, I har med at planlægge arbejdet, og hvad I gerne vil opnå med forløbet. Husk både at snakke om, hvordan I: udarbejder tilbud på nye byggeopgaver og planlægger deres gennemførelse planlægger konkrete arbejdsopgaver på byggepladsen I aftaler, hvordan I kan gennemføre forløbet i praksis, så det passer bedst muligt til jeres behov. Der er forskellige værktøjer, I skal afprøve i forløbet. Det drejer sig om: Et værktøj til at gennemgå nye projekter og udarbejde tilbud på dem Fire forskellige værktøjer til systematisk at planlægge det daglige arbejde o Kick-off-møder o Byggemøder o Toolbox-møder (værktøjskassemøder) o Sikkerhedsrunderinger. I kan læse om værktøjerne i faktaark 1 og faktaark 2. Endelig aftaler I, hvornår I holder et personalemøde, og hvordan det skal foregå. 2,5 timer til mester 2,5 timer til medarbejderen. I holder et personalemøde. Her drøfter mester og medarbejdere, hvordan I gennemfører forløbet, og I beslutter, hvad I konkret vil gøre. Mester gennemgår de værktøjer, I kan bruge. I drøfter følgende spørgsmål: Hvad er grunden til, at I ønsker at gennemføre forebyggelsespakken? Hvad vil I gerne opnå? Hvornår og hvordan giver planlægningen problemer? Hvilke kommende byggeopgaver er oplagte at arbejde med i forløbet? Hvordan kan I organisere møder og den daglige dialog, som styrker gennemførelsen af byggeopgaverne? 2

3 I slutter mødet med at tage beslutning om: Hvilke konkrete byggeopgaver I godt kunne tænke jer at planlægge bedre Hvilke værktøjer I vil bruge Hvornår på dagen møderne skal ligge (morgen, frokost, inden I går hjem, andet) Hvordan I vil fordele opgaverne mellem mester, evt. mestersvend/kontormedarbejder og medarbejderne En tidsplan for forløbet 2 timer til både mester og hver medarbejder. Mester bruger værktøjet projektgranskning til systematisk at gennemgå en ny byggeopgave, som I skal give tilbud på. Herefter udarbejder mester tilbuddet, så det tager mest muligt hensyn til at sikre et godt arbejdsmiljø. Det er bedst, hvis I kan afprøve dette værktøj i løbet af de første par måneder, alt efter hvornår I får mulighed for at udarbejde tilbud på en relevant byggeopgave. Hvis I får mulighed for det, så prøv værktøjet på et par nye byggeopgaver. 2 timer til mester. I bruger de værktøjer, som I har valgt, til at planlægge jeres daglige arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at I bruger den tid, der skal til for at planlægge opgaverne bedst muligt. Det kommer til at gå lidt hurtigere, når I har prøvet værktøjerne et par gange. Korte møder: 4 timer til mester og til hver medarbejder Ekstra tid ved at anvende de nye rutiner: 20 timer til mester, 5 timer til hver medarbejder. Afhold et møde, hvor både mester og medarbejdere deltager. Det er bedst at holde mødet på byggepladsen eller om morgenen, inden bilerne kører ud. På mødet gennemgår I de erfaringer, I har med at afprøve værktøjerne, og aftaler, hvis noget skal justeres. Hvad er jeres erfaringer med at få bedre styr på planlægningen i dagligdagen? Hvilke erfaringer har I med at holde møder og få snakket om den daglige arbejdsplanlægning? 3

4 Hvilke fordele og ulemper har I oplevet ved at bruge værktøjerne? Hvad er eventuelt gået galt? Vil I afprøve andre værktøjer? I fortsætter med at udvikle den daglige planlægning og bruge værktøjerne. 2 timer til både mester og hver medarbejder. Mester og medarbejdere mødes og snakker om, hvordan forløbet er gået. Vigtige spørgsmål: Hvad er gået godt? Hvad er gået skidt? Har I opnået det, I ønskede? Hvad kan I forandre og opnå med det? Hvordan kan I fastholde de opnåede resultater og fortsætte brugen af værktøjerne i fremtiden? 2 timer til både mester og hver medarbejder.. Arbejdstilsynet Tlf Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 4

5 Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning Faktaark 1 - Planlægningsværktøj I får her et planlægningsværktøj, som I fremover kan bruge, når I udregner tilbud på nye byggeopgaver og planlægger kommende byggeopgaver. Værktøjet består af to skemaer: Skema 1: Projektgranskning og udregning af tilbud Skema 2: Planlægning og gennemførelse af byggeopgaven Dette faktaark indeholder de to skemaer. Skemaerne fungerer som tjeklister, så I får vurderet alle relevante forhold, som har betydning såvel for tilbudsgivning som for gennemførelsen af byggeopgaven. Når I bruger værktøjet, fokuserer I således på at undgå påvirkninger, der kan give ondt i ryggen og ondt i andre muskler og led og på at få et godt psykisk arbejdsmiljø. Værktøjet kan i andre sammenhænge bruges i forhold til arbejdsmiljø i almindelighed. Brug evt. værktøjet sammen med jeres faste samarbejdspartnere. 5

6 Tag udgangspunkt i det tilsendte materiale (tegning og opgavebeskrivelse). Lav en liste over de konkrete arbejdsopgaver, I skal udføre i forbindelse med byggeopgaven. Opgaverne skal listes i den rækkefølge, I skal udføre dem. Listen hjælper jer til at overskue opgaven, når I skal vurdere, hvor lang tid byggeopgaven tager fra start til slut. Inden I laver listen, vurderer I jeres rolle i den samlede opgave (hoved-, fag- eller underentreprise). Liste, som beskriver byggeopgaven: Forberedelse af byggegrund, etablering af adgangs- og færdselsveje Etablering af materialeplads Etablering af blandeplads Sætning af sokkel Støbning af gulve Opbygning af bagmur Opmuring af facade Oprydning og lukning af plads. Andre faggrupper, som med fordel kan lave sådan en liste: Tømrer, entreprenør, elektriker, ventilation, vvs og maler. 6

7 Gennemgå spørgsmålene under dette punkt, og skriv jeres bemærkninger ned. De skal afklares for at kunne give et økonomisk og arbejdsmiljømæssigt dækkende tilbud. Bemærk, at der kan være flere relevante spørgsmål, som ikke er med her. Indretningen af arbejdsstedet Adgangs- og færdselsveje på byggepladsen Opstilling af skurvogne Arbejde i højden Stillads Arbejde i højden med andre tekniske hjælpemidler som kurv eller lignende Afdækning af vejrlig Belysning på byggepladsen? Tilstrækkelig plads og behov for løbende oprydning for at skaffe plads Mulighed for at anvende tekniske hjælpemidler, når det er påkrævet Andet. Adgangsveje Adgang til byggepladsen med jeres materiel og materialer Adgang til at køre ud med affald Vedligeholde køreveje, adgangs- og færdselsveje Adgang ved hjælp af trapper Anvendelse af tekniske hjælpemidler på adgangsvejene Andet. Øvrige pladsforhold Oplagring af materialer (både nye og kasserede til bortskafning) Indretning af jeres sekundære arbejdspladser (blandeplads, savning, gevindskæring m.v.) Anvendelse af tekniske hjælpemidler o til transport o til løft og håndtering o til montering o til at opnå god arbejdsstilling og -højde Andet. Materialer Levering (størrelse og pakninger, som er håndterbare) Placering på pladsen Transport af materialer fra oplagring til arbejdssted Anvendelse af hjælpemidler til transporten Andet. 7

8 Gennemgå spørgsmålene under dette punkt for jeres fagområde, og overvej, hvordan I letter disse arbejdsopgaver bedst muligt for medarbejderne. Skriv jeres bemærkninger ned. Det er nødvendigt for at kunne give et økonomisk og arbejdsmiljømæssigt dækkende tilbud. Bemærk, at der kan være flere relevante spørgsmål, som ikke er med her. Jord-, beton- og anlægsarbejder Støbning af sokkel Sætning af sokkelsten Vedligeholdelse af adgangsveje o Herunder jeres mulighed for at anvende tekniske hjælpemidler Arbejdsdybde Sikring af udgravning Andet. Murer Transport af tunge materialer rundt på pladsen Indretning af blandeplads Opskovling i tvangsblander Opstilling af stillads Opmuring under tagudhæng Andet. Tømrer Montering af spær Håndtering og montering af vinduer Opsætning af lofter Arbejde i højden, indvendigt og udvendigt Arbejde på stiger Isolering Andet. VVS Dårlige arbejdsstillinger o Knæliggende arbejde o Arbejde i trange rum, fx teknikrum/krybekælder Løft og håndtering af beholdere, radiatorer, toiletter m.v. Svejsning Andet. Ventilation Dårlige arbejdsstillinger o Arbejde over hovedhøjde og med arme over skulderhøjde o Arbejde med store, uhåndterlige emner o Arbejde i trange rum, fx teknikrum Arbejde på stiger Andet. El Mangelfuld byggepladsstrøm Dårlige arbejdsstillinger 8

9 o Arbejde over hovedhøjde o Arbejde på gulv o Arbejde i trange rum lofter, skunke og krybekældre Arbejde på stiger Rillefræsning Andet. Maler Bæring af materialer spartelmasse, maling m.v. Dårlige arbejdsstillinger o Arbejde over hovedhøjde o Arbejde med arme over skulderhøjde, fx ved girafslibning Arbejde på stiger Andet. Gennemgå emnerne, og skriv jeres bemærkninger ned. Det er nødvendigt for at kunne give et økonomisk og arbejdsmiljømæssigt dækkende tilbud. Bemærk, at der kan være flere relevante spørgsmål, som ikke er med her. Samarbejdspunkter Etablering af fællesområder og fællesfaciliteter o Adgangs- og færdselsveje o Mandskabsvogn/skurvogn o Belysning på byggepladsen o Stilladser o Overdækning. Øvrigt samarbejde Planlægge samarbejdsmøder Håndtering af uforudsete problemer, som ikke umiddelbart kan løses af håndværkerne på pladsen Telefonliste i mandskabsvogn Beredskabsplan for byggepladsen Nødpost. Beregn priserne på arbejdsopgaver og materialer ud fra jeres analyse af byggeopgaven. 9

10 Lav en liste over de særlige forbehold og betingelser, som er vigtige for, at I kan udføre jeres del af byggeopgaven effektivt og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø. Det kan fx dreje sig om: Etablering af egnede adgangs- og transportveje, så I også kan anvende de nødvendige tekniske hjælpemidler Etablering af oplagringsplads for materiel og materialer Placering af sekundære arbejdspladser Adgang til bygningsdele, hvor der skal udføres opgaver, herunder o placering af materialer, inden der lukkes af (fx placering af paller med gipsplader inde i bygning) o muligheder for at lægge isolering, rør og ledninger, inden der lukkes af Andet. Derudover vedlægges standardbetingelser. 10

11 Udarbejd en endelig tidsplan, når bygherren har afgivet ordren. I udarbejder tidsplanen ved at gennemgå tilbuddet og jeres analyse af byggeopgaven, fra før I fremsendte jeres tilbud (skema 1). Af tidsplanen skal fremgå: Hvor lang tid de enkelte aktiviteter varer Hvornår I skal have leveret materialer og særligt materiel Om I skal koordinere jeres arbejde med andre håndværkere og bygherrer Hvordan I vil planlægge den daglige koordinering af arbejdet. I kan styrke den daglige planlægning ved at anvende en eller flere af nedenstående metoder. Vælg den eller de metoder, der passer bedst til opgavens omfang og varighed og jeres behov for at koordinere arbejdet med egne folk og andre håndværkere. Byggemøder Opstartsmøde (kickoff) Toolbox-møder (værktøjskassemøder) Det er ikke altid, der holdes byggemøder på mindre opgaver, men det kan ofte være en god idé at tage initiativ til nogle få kortvarige møder, hvor I går opgaverne igennem med bygherrer og evt. andre håndværkere gerne på en tur rundt på byggepladsen. Her er en god mulighed for at få sikret, at alle parter har fælles forventninger til, hvad der skal foregå, så man ikke går i vejen for hinanden, og for at få sikret, at arbejdsmiljøet bliver prioriteret gennem hele byggeriet. Ved opstarten på byggepladsen er det altid en god idé at holde et kick-off-møde. Her gennemgår mester byggeopgaven sammen med de medarbejdere, der skal være med, og aftaler, hvordan medarbejderne gennemfører opgaven mest effektivt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Toolbox-møder er jævnlige, korte møder på byggepladsen. Her mødes mester og medarbejderne til en snak om arbejdsmiljøet. I skal snakke om, hvordan I bør forholde jer, når I udfører jeres arbejde og hvad I så rent faktisk gør. I skal både snakke om ergonomi som fx tunge løft og dårlige arbejdsstillinger og om det psykiske arbejdsmiljø som fx stress og for stort arbejdspres. Sikkerhedsrundering Se en mere udførlig beskrivelse i faktaark 2. Sikkerhedsrunderinger er en metode, som kan give jer et her og nu-billede af, hvor godt arbejdsmiljøet er på byggepladsen. Metoden kan også hjælpe jer til at påpege mulige fejl og mangler, som kan give et dårligt arbejdsmiljø og medvirke til nedslidning af medarbejderne. Se en mere udførlig beskrivelse i faktaark 2. Arbejdstilsynet Tlf

12 Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning Faktaark 2 Systematisk daglig planlægning I skal vælge en eller flere metoder til sammen at planlægge det daglige arbejde på byggepladsen. I skal udvælge de metoder, I vil afprøve, inden den praktiske implementering går i gang. Dette faktaark indeholder en beskrivelse af to af metoderne: "toolbox-møder" og "sikkerhedsrunderinger". 12

13 Toolbox-møder er jævnlige, korte møder på byggepladsen, hvor mester og medarbejderne mødes for at snakke om arbejdsmiljøet. De aftaler, hvordan arbejdsmiljøet bør være, når medarbejderne udfører de konkrete arbejdsopgaver, de er i gang med her og nu på byggepladsen. Men det kan også være relevant at snakke om kommende arbejdsopgaver og problemer med arbejdsmiljøet, som kan vise sig i fremtiden. Både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø skal diskuteres på toolbox-møderne. Formålet med toolbox-møder (værktøjskassemøder) er at give mester og medarbejdere en metode til at forbedre den løbende planlægning af arbejdet. På toolbox-møderne kan mester og medarbejdere overveje, hvordan de kan mindske den fysiske og psykiske nedslidning, samtidig med at der kommer mere styr på de daglige arbejdsopgaver. Når både mester og medarbejdere deltager aktivt i møderne, skærper alle bevidstheden om arbejdsmiljøet i det daglige. At indføre toolbox-møder kan medvirke til, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres på flere områder. Det er med til at forebygge psykisk og fysisk nedslidning. I forebyggelsespakken fokuserer toolbox-møderne på at undgå påvirkninger, der kan give ondt i ryggen og ondt i andre led og muskler, og på at få et godt psykisk arbejdsmiljø, men værktøjet kan i andre sammenhænge bruges i forhold til arbejdsmiljøet i almindelighed. De kommende arbejdsopgaver Mulige arbejdsmiljøproblemer i forhold til opgaverne Tunge løft og belastende arbejdsstillinger Behov for hjælpemidler Levering af materiel og materialer Psykisk arbejdsmiljø (fx stress, trivsel, mobning) "Sig fra sig stop! " Koordinering med andre håndværkere APV Produktion og planlægning Problemområder (fx adgangs/transportveje, afspærring, rækværk, oprydning) Osv. Toolbox-møder kan evt. kombineres med Læs mere og download gratis diverse plakater og informationer om arbejdsmiljø i byggebranchen: 13

14 er et værktøj, som giver et "her og nu-billede" af, hvordan arbejdsmiljøet er på byggepladsen. Samtidig er værktøjet med til at pege på mulige fejl og mangler, der kan medvirke til psykisk og fysisk nedslidning. Den gruppe, som foretager sikkerhedsrunderingen, består af mester, skiftende medarbejdere og evt. en arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant). I nogle tilfælde kan det være en god ide at aftale at lave en fælles sikkerhedsrundering, hvor alle firmaer, som er på pladsen, deltager. Gruppen gennemgår arbejdspladsen og udpeger forhold, der er i orden eller ikke i orden. De kan enten have: en struktureret tilgang hvor de har en tjekliste med relevante og aktuelle sikkerhedsemner (se nedenunder) en åben tilgang hvor deltagerne selv observerer fejl og mangler uden at skele til på forhånd fastlagte emner. Under runderingen noterer gruppen (evt. også fotograferer) både de forhold, som er i orden, og de forhold, som ikke er i orden. Aftal forinden, hvem der skriver ned. Gruppen diskuterer de forhold, som ikke er i orden, med det samme og forsøger at finde mulige løsninger. Det er vigtigt, at alle kritisable forhold bliver rettet med det samme. Hvis det ikke er muligt, laver gruppen en plan for, hvordan de kritisable forhold bliver rettet hurtigst muligt. Gruppen aftaler, hvem der er ansvarlige. Hvis løsningen fx er generel oprydning eller brug af værnemidler, kan alle medarbejdere blive skrevet på som ansvarlige. Det er vigtigt, at alle medarbejdere på byggepladsen melder tilbage, om og hvor godt de forbedringer, der sker undervejs, virker. Tilbagemeldinger er vigtige som motivation for at få mester og medarbejdere til at fortsætte med at fokusere på arbejdsmiljøet. Tilbagemeldingerne kan fx ske ved, at mester sørger for, der bliver hængt et skema op i skurvognen, hvor medarbejderne kan give de kritisable forhold smileys eller trafiklys (grønne/gule/røde prikker), hvis de synes, et forhold er forbedret. Sikkerhedsrundering kan evt. foretages i forbindelse med toolbox-møder, således at problemer, som konstateres ved runderingen, behandles på toolbox-mødet. Ergonomi (fx tunge løft og arbejdsstillinger), adfærd og værnemidler Adgangs- og transportveje Afspærringer, rækværker og udgravninger Belysning Byggepladsens indretning, oplagspladser, orden og ryddelighed Maskiner, tekniske hjælpemidler og udstyr Stiger, stilladser, lifte og platforme Velfærdsforanstaltninger Osv. Værktøjet til sikkerhedsrundering er oprindeligt udviklet i forbindelse med projekter om forebyggelse af arbejdsulykker. I dette forløb skal værktøjet bruges til at forebygge fysisk 14

15 og psykisk nedslidning. Sikkerhedsrunderingen skal derfor fokusere på at undgå påvirkninger, der kan give ondt i ryggen og ondt i andre led og muskler, og på at få et godt psykisk arbejdsmiljø. Værktøjet kan i andre sammenhænge bruges i forhold til arbejdsmiljøet i almindelighed. I kan læse mere om værktøjerne til at forbedre arbejdsmiljøet og downloade materialer gratis her: Sikkerhedsrunderinger forebyggelse af arbejdsulykker. Industriens Branchearbejdsmiljøråd (2006). Mønsterarbejdspladsen metode til intern sikkerhedsdokumentation. Thomas Fløe, Nul Arbejdsulykker. Byggeriets Sikkerhedsmålinger et værktøj til at overvåge og forbedre arbejdsmiljøet på byggepladsen. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (2007). Arbejdstilsynet Tlf

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Formålet er at vise, hvad små bygge- og anlægsvirksomheder med under 10 ansatte kan gøre for at undgå de mange tunge løft, som fører til, at kroppen bliver

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT

Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling BS-MÅLING GENERELT BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en metode til måling af sikkerhedsniveau og sikkerhedsadfærd på byggepladser.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest

Bygherrenetværk. Nye Hospital i Vest Bygherrenetværk DNV-Gødstrup 2. februar 2017 Det Nye Hospital i Vest Projektbeskrivelse Somatisk - Kvalitetsfondsprojekt Grundareal 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² Anlægsøkonomi kr. 3.30 mia. (2012)

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Sag: Navn: Sagsnavn: Dato: Fokusområder: Undgå alvorlige ulykker Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

REN TRIVSEL DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Sæt trivslen på dagsordenen. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken

REN TRIVSEL DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Sæt trivslen på dagsordenen. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken FOREBYGGELSESPAKKE REN TRIVSEL Sæt trivslen på dagsordenen DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Ren trivsel Forebyggelsespakken skal hjælpe jer med at finde løsninger til at forebygge og mindske

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016 Beboerinfo vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling 115 - dec. 2016 Renoveringsprocessen i afdelingen er allerede godt i gang, og I mærker hvordan det er at bo på en byggeplads, der kræver samarbejde

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil konsulenttjeneste Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

SUNDT KLIP DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Frisører og anden personlig pleje. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken

SUNDT KLIP DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Frisører og anden personlig pleje. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken FOREBYGGELSESPAKKE SUNDT KLIP Frisører og anden personlig pleje DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse 5 Fase

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

DYRK DET GODE ARBEJDSMILJØ

DYRK DET GODE ARBEJDSMILJØ FOREBYGGELSESPAKKE DYRK DET GODE ARBEJDSMILJØ Gartneri DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Praktisk information Med denne forebyggelsespakke får I hjælp til at få et bedre arbejdsmiljø på

Læs mere

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R.

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang hvad, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ

SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ FOREBYGGELSESPAKKE SKÅN KROPPEN, OG STYRK TRIVSLEN MED ET GODT ARBEJDSMILJØ i betonindustrien Plast, glas og beton DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere