Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget"

Transkript

1 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,0 1 Produktionsafgifter ,8 2 Promillemidler Særbevilling og anden indtægt Renter ,0 I. Indtægter i alt ,8 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål i alt ,9 22,1 Forskning og forsøg i alt ,1-22,9 Produktudvikling i alt 0 0 0,0 - Rådgivning i alt ,1-8,5 Uddannelse i alt ,8 33,3 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt 0 0 0,0-4 Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer ,1-4,9 II. Udgifter til formål i alt ,0 7,1 5 Fondsadministration Revisionsudgifter ,0 Advokatbistand Effektvurdering ,0 Ekstern projektvurdering Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse Tab på debitorer ,0 III. Administration i alt ,0 IV. Udgifter i alt ,0 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 8,95 9,77 1

2 Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E 5 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter ,7 12,0 Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,1-8,5 Danske Planteskoler ,9-8,1 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,0-10,4 Danske Havecentre ,9 7,7 Frugtformidlingen ,5 200,0 Avlerforeningen af Danske Spiseløg ,8 - Løgdriverklubben ,8 0,0 Landbrug & Fødevarer ,0 - Væksthusgrøntsagssektoren ,3-26,9 Århus Universitet ,0-100,0 Dansk Champignondyrkerforening ,0-100,0 V. I alt ,0 7,1 2

3 Noter til punkterne I - V Note 1 Produktionsafgifter i 2013: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 116 Kernefrugt, upakket 105, ,00 Stenfrugt 34, ,65 Busk- og bærfrugt 181, , Grundafgift 77 Grøntsager på friland 672, , Grundafgift 2 Dyrkede svampede 60,0 15 0,25 17 Grundafgift 17 Grøntsager i væksthus 486, , Grundafgift 90 Potteplanter 2.060, , Grundafgift 7 Afskårne blomster og snitgrønt 15,0 24 1,60 31 Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 163, , Grundafgift 87 Planteskoleplanter 588, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

4 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2014: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 350 Kernefrugt, upakket 104, ,00 Stenfrugt 41, ,65 Busk- og bærfrugt 161, , Grundafgift 280 Grøntsager på friland 678, , Grundafgift 5 Dyrkede svampede 60,0 15 0,25 20 Grundafgift 50 Grøntsager i væksthus 486, , Grundafgift 260 Potteplanter 1.974, , Grundafgift 12 Afskårne blomster og snitgrønt 11,0 18 1,60 30 Grundafgift 29 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 141, , Grundafgift 270 Planteskoleplanter 588, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

5 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2015: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 385 Kernefrugt, upakket 119, ,00 Stenfrugt 60, ,65 Busk- og bærfrugt 125, , Grundafgift 301 Grøntsager på friland 784, , Grundafgift 5 Dyrkede svampede 63,0 16 0,25 21 Grundafgift 48 Grøntsager i væksthus 520, , Grundafgift 240 Potteplanter 1.848, , Grundafgift 12 Afskårne blomster og snitgrønt 11,0 17 1,60 29 Grundafgift 26 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 141, , Grundafgift 270 Planteskoleplanter 574, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total Note 5 Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Omkostningerne udgør 750 t. kr., som er finansieret af Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler. 5

6 Supplerende oplysninger - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter i alt Integreret markedsføring for potteplanter stk. 1 I alt nr. 3 og 4b. Rådgivning Producentinformation I alt Rådgivning Gartneribrugets Afsætningsudvalg g i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 2. Sæson - hverdagsmad med frugt, grønt og glæde I alt Medfinansiering under EU programmer Sæson seminar i Bruxelles I alt Danske Planteskoler i alt Markedsføingskampagne for planteskoleplanter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt

7 Rådgivning 4. Planteskolefaglig informationsformidling stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Rådgivning Forskning og forsøg Biologi for ædelgrankræft og forebyggelse I alt Forskning og forsøg Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 5. Udvikling af nye teknikker-rækkeafgrøder,frøbede og potter Flere lokalt producerede bær Produktion af frugt og grønt med reduceret miljøpåvirkning I alt Medfinansiering under EU programmer Forskning og forsøg Dafrus-frugt uden sprøjterester 90 0 I alt Forskning og forsøg 90 0 Danske Havecentre i alt Havemagasinet Havens Dag stk. 1 nr. 4b I alt Uddannelse 9. Temadage stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt uddannelse Frugtformidlingen i alt Mød sæson live Ej statsstøtte I alt

8 Avlerforeningen af Danske Spiseløg Forskning og forsøg 11. Nye sorter under forskellige dyrkningsbetingelser I alt Forskning og forsøg Løgdriverklubben Danmark i alt Afsætningskampagne, løgblomster I alt Landbrug & Fødevarer Øget frugt- og grøntsalg i dagligvarehandlen, 6 om dagen stk. 1 nr. 4b I alt Væksthusgrøntsagssektoren i alt Forskning og forsøg 14. Optimering af vxthusproduktion- fødevaresikkerhed Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager 0 0 I alt Forskning og forsøg Formidling af viden om væksthusgrøntsagsproduktion I alt Århus Universitet Forskning og forsøg Nye forædlede sorter til surkirsebæravl I alt Forskning og forsøg

9 Dansk Champignondyrkerforening i alt Forskning og forsøg Champ. positive effekt på sundhed/sygdomsforebyggelse I alt Forskning og forsøg

10 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 1 Integreret markedsføring for potteplanter. Formålet er at informere om udbuddet af og anvendelsesmuligheder for potteplanter på primært Business to Businessniveau via udvalgte platforme. Indkøbsstrukturen i såvel grossist- som detailleddet undergår konstant forandringer, og ofte sker dette i effektiviseringens navn, hvilket tilsvarende går ud over fagligheden og kendskabet til bredden i sortimentet. For at få genopbygget dette kendskab og faglighed er det nødvendigt, at give de professionelle indkøbere muligheden for at besigtige sortimentet i de rette fora (fx messer), ligesom de skal møde budskabet i de bedst egnede medier, (fx fagblade, internet og dagblade). Den øgede kommunikation med indkøbere af potteplanter forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om produktet og dermed til øget afsætning af planter på europæisk niveau. Projektet skal informere om plantesortimentet, plantenyheder, plantespecialiteter og planteanvendelsesmuligheder, således indkøbere er bevidste om alsidigheden i sortimentet, og produktgruppen kan bevare en relativ høj placeringen i indkøbernes bevidsthed. I projektet gennemføres en række delaktiviteter: - Messer og udstillinger (Tyskland, Sverige, Frankrig, Holland og Rusland) - Salgssupport (salgskampagner og information til fagpresse, dags- og lokalpresse) - Promovering af nyheder og miniplanter til indkøbere, detailleddet og forbrugere. - Markedsføring af halvfabrikata/småplanter. - Indsamling af forbruger- og markedsdata. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 2 Sæson hverdagsmad med frugt, grønt og glæde. Formålet er at øge danskernes daglige forbrug af frugt og grønt med særlig fokus på øget forbrug i hverdagen. Projektet har opnået medfinansiering fra EU. Projektet har et sundhedsmæssigt budskab, som tager udgangspunkt i anbefalingen om indtagelse af 600 gr. frugt og grønt om dagen. Projektet er en videreudvikling af tidligere EU medfinansierede projekter med samme fundament (2*3 år). Programmet er delt ind i 3 actions: Action 1 Støtte aktiviteter: Sæson magasiner, Hjemmeside, Nyhedsbreve, Bannerannoncering, Searchkampagne Sæson Facebook, presseudsendelser og Bloggerkontakt. Action 2 Samarbejde med discountkæder: Sæson magasinet, Butiksaktiviteter i butikker. Action 3 Sæson på skoleskemaet: Tilbud til skoler om besøg af en Sæson gæstelærer. Projektet er medfinansieret i henhold til oplysningskampagne og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked. Nr. 3 Markedsføringskampagne for planteskoleplanter. Projektets overordnede mål er at øge afsætningen af planteskoleplanter og skærpe forbrugernes appetit på at anvende et rigere, sundere og mere alsidigt udvalg af planter. Det gælder både planter til skoven, langs hegn, i byens og parkens anlæg og i de private haver. Projektet består af en række delprojekter, der tilsammen skaber fundament for at vække opmærksomhed om planternes mange muligheder og gavnlige effekter og dermed øger appetitten på planter. Der arbejdes med Udstillinger, Grønne Pletter, Årets bed, Grønne ildsjæle og Genplant Planeten. 10

11 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Gennem inspirerende udstillinger for fagfolk såvel som slutbrugere vises, hvordan planter kan nytænkes ind i dagligdagen og plantning i vore omgivelser, så de giver os oplevelser året rundt og skaber beplantninger, der kan øge vores daglige livsglæde, læring og skærpe vores sanser. Der arbejdes med udstillingen Have og Landskab, udstillingshaver, Odense Blomsterfestival, Århus Festuge og Foodfestivel. Markedsføringskampagnen Grønne Pletter videreføres i 2015, hvor målet er at fremme initiativlysten hos flere skoler, institutioner, kommuner og lokalsamfund m.fl. til at forskønne nærområdet med planter til en Grøn Plet. I samarbejde med Haveselskabet og Danske Anlægsgartnere planlægges, at skabe årets bed. Bedet skal inspirere alle aktører i den grønne branche. Kampagnen Genplant Planeten relanceres fra 2015 som en årligt tilbagevendende planteuge i november, hvor der sammen med skolebørn sættes fokus på skove og træernes betydning for vores planet. I Grønne Ildsjæle gives en beskrivelse af principperne for terapihaver, overført til boligforeningens kontekst. Herigennem ønsker man at aktivere beboere i en almennyttig boligforening og give dem adgang til grønne områder, som er anlagt efter samme principper, som anvendes i terapihaver. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 4 Planteskolefaglig informationsformidling. Formålet er at styrke planteskoleerhvervets udvikling gennem rådgivning, faglig dialog og information gennem planteskolefaglig informationsformidling til erhvervets udøvere. Herigennem at effektivisere produktionsmetoderne og bringe disse i en mere bæredygtig retning samtidig med at produktkvaliteten øges og konkurrenceevnen styrkes. Desuden stiles mod at øge synergien mellem tilstødende faggrupper ved at præge samarbejdet med relevante faglige organisationer. Med udbredelsen af kendskabet til erhvervets forhold og aktiviteter er et delmål også synliggørelse overfor og rekruttering af unge til planteskoleerhvervet. Formålet søges nået gennem samarbejde med Københavns Universitet samt ud fra deltagelse i aktiviteter i de internationale organisationer EFNA (European Forest Nursery Association), NNC (Nordic Nursery Cooperation) og ENA (European Nurserystock Association). Målet er gennem denne oplysningsvirksomhed på temadage og møder samt med informationer via og på relevante hjemmesider at bidrage til en videreudvikling af planteskoleerhvervet og samarbejdet med andre grønne organisationer. Målet er at effektivisere produktionerne, højne produktkvaliteten samt at øge anvendelsen af miljøvenlige produktionsmetoder. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 5 Udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer rækkeafgrøder, frøbede og potter. Projektets formål er at forbedre avlernes økonomi gennem reduktion af brugen af plantebeskyttelses midler i havebrugskulturer i hhv. rækkeafgrøder, frøbede og potter. Projektet udføres i kulturer som jordbær, gulerødder, salat og div. kålkulturer, men også i en lang række planteskolekulturer. Resultater af de forskellige delprojekter vil have bred interesse indenfor både konventionel og økologisk produktion af højværdi-havebrugsafgrøder. Projektet er toårigt, og opdelt i følgende adskilte delprojekter: Udvikling af beslutningsstøtteværktøj og definition af sprøjtning i og mellem rækkerne Sprøjteteknik i rækkeafgrøder Timing af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk gulerodsproduktion Alternativ jorddesinfektion Alternative voksemedier/kompost Udvikling af strategier til bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i frilandsgrønsager og jordbær Additiver til herbicider Projektet søges støttet af midler under landdistriktsprogrammet. 11

12 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 6 Flere lokalt producerede bær. Med henblik på forbedring af avlernes økonomi har projektet har til formål at udvikle produktionen af bær, både ved at udvælge de højest ydende sorter af en optimal kvalitet, og ved at afprøve sorternes dyrkningspotentiale. Nyt dyrkningssystem for surkirsebær videreudvikles. Der udarbejdes økonomiske kalkuler for produktionerne af de enkelte arter og sorter. Der vil blive arbejdet med: Jordbær med fokus på god plantesundhed og plantekvalitet og erfaringsindsamling og vurdering af nye sorter til lokal produktion (afprøvning hos producenter). Solbær screening af nye sorter, samt dyrkningsmæssig afprøvning (opformering med udplantning hos avlere). Surkirsebær nye sorters dyrkningspotentiale og intensiv produktion (udplantning hos avlere af mest lovende sorter). Nye typer industribær (etablering af buske hos avlere af nye typer til industrifrugt). Projektet søges støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 7 In-store magasinet Haveglæder. Formålet med projektet er at fastholde eller øge planteskoleerhvervets indtjening gennem formidling af viden, idéer og inspiration til forbrugerne om brug af planter på alle måder i haven med fokus på havens forskellige sæsoner. Dette sker ved at udgive 4 in-store magasiner på hver 32 sider i april, maj, juni og september. Hvert af in-store magasinerne trykkes i eksemplarer, som distribueres til havecentre og detailplanteskoler. Den faglige begrundelse for projektet er at skabe en stigende interesse for haven, havelivet, frilivet og glæden ved at dyrke. Baggrunden er, at kildre folks haveglæder ved at give dem inspiration og idéer samt bibringe dem den basale viden om havedyrkning, så de får en positiv oplevelse og glæde dermed. Haveglæder henvender sig til en bred målgruppe. Såvel førstegangs haveejer som den erfarne haveejer. Ved at sikre at artiklerne i Haveglæder har en bredde, sikres at både kvinder og mænd fattes interesse for Haveglæder. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 8 Havens dag. Formålet med projektet er at øge afsætningen af haveplanter i efterårsmånederne. Dette sker ved at sætte fokus på forskellige temaer, som skal oplyse forbrugerne om den glæde de kan have af haven og haverummet, som et sted de kan udfolde i leg, dyrke, gro og nyde. Et rum til sanserne, og hvor det rette plantevalg kan styrke sanserne, og give forbrugerne sans for haven. Dette sker ved at lave særlige arrangementer i forbindelse med Havens Dag, den 2. weekend i september. Baggrunden for projekter er, at mange haveejere, ser haven som en byrde og ikke en glæde. Ved korrekt faglig rådgiv- på haven som et frirum/ glædes og sanserum, kan det på længere sigt være med til at afsætte ning og hjælp, samt fokus flere planter, fordi forbrugerne for en positiv oplevelse, og derfor involverer sig endnu mere i deres have. Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. Nr. 9 Temadage Projektets formål er at formidle ny viden om detailhandel, kunder, forbrugertrend, innovation, fornyelse, sociale medier ved professionelle indlægsholdere på Temadagene, som afholdes den 22. og 23. januar Baggrunden for projektet er at sikre erhvervet opdatering med den nyeste viden og forskning inden for kundesegmenter, ny teknologi, ledelse, ideskabelse, m.v. Dette skal ske for at erhvervet er i stand til at overleve og udvikle butikkerne. På baggrund af de erfaringer erhvervet gennem årene har draget, er temadage den bedste måde at formidle dette stofområ- og dermed temadagene henvender sig ikke kun havecenterejere og disses medarbejdere, men ligeså meget til de på. Projektet producenter og andre leverandører, så de også for indblik i forbrugernes forventninger. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. 12

13 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 10 Mød Sæson Live markedsføring af sæsonens frugt og grønt. Det overordnede formål er oplysning til forbrugerne, men med et ønske om, at der er en afsætningsfremmende og sundhedsmæssig afsmitning, ved at give forbrugerne et indblik i de valg, der ligger bag at lave kvalitetsfødevarer. Alle involverede kommer i kontakt med forbrugerne, detailhandlen og arbejder sammen om at skabe nærværende og ægte kommunikation om det at producere og anvende produkter af høj kvalitet. Målet er at: Inspirere danskerne til at lave og spise mere mad med sæsonens friske frugt, grønt, svampe og bær. Møde gartnerne live og opleve dem som troværdige, dygtige, miljøbevidste leverandører til danskernes middagsborde Opnå mere salg, højere priser for sæsonens frugt, grønt, bær og svampe. At støtte op om Sæson konceptet og de aktiviteter, der udspringer heraf. Formålet er herudover, at styrke netværket blandt avlere, væksthusgartnere, planteskoler, frøfirmaer, detailhandelskæ- der producentorganisationer, madformidlere, madpublicister, kokke og andre fødevareproducenter. Der arbejdes med en festival i Århus, deltagelse på 2 dyrskuer samt åbent landbrug. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om en generel oplysningskampagne, hvor projekpåvirker tet ikke markedsforholdene. Nr. 11 Vurdering af nye sorter af spiseløg under forskellige dyrkningsbetingelser. Projektet søger at afklare, hvilke nye sorter af løg, der er bedst dyrk ningsegnede og lagerfaste, således at frasorteringsandelen kan reduceres. En reduceret frasorteringsandel er ensbetydende med bedre økonomi for løgavlere samt, ved bedre udnyttelse af de ressourcer (gødning, vand, pesticider og energiforbrug ved både dyrkning og lagring), som er brugt ved produktion. Derudover forventes projektet at give en afklaring på, om måden sorterne afprøves på, skal ændres til at være endnu mere praksisnær. Planlægning af aktiviteterne udføres i tæt samarbejde mellem GartneriRådgivningen, AgroTech og AU-Årslev. Aktivi- af løg stiller arealer til rå- teterne gennemføres dels hos producenter af spiseløg, og dels ved AU-Årslev. Producenter dighed, samt forestår pasningen. Frøfirmaer leverer frø til sortsforsøgene. AU-Årslev og AgroTech er ansvarlig for etablering af behandlinger, registreringer under væksten, høst og opgørelser af udbytte, holdbarhed og kvalitet. Der etableres arealer under såvel konventionel som økologisk dyrkning. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 12 Afsætningskampagne, løgblomster. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte kvalitetstulipaner og løgblomster i potter. Dette gøres ved efterspørgselsfremmende marketingaktiviteter rettet mod forbrugerne samt de relevante handelsled. Som en vigtig del af projektet indgår information om rigtig pleje og pasning af produkterne, både hos handelsleddene og hos forbrugerne. Målet er at forbrugerne får optimal glæde af løgblomsterne, så tilfredshed udløser yderligere køb i sæsonen. Der er flg. aktiviteter: PR aktiviteter i dag og distriktsblade samt konsumentmagasiner for løgblomster i potter. Informationsmateriale til detailhandlen om kampagnerne med håndteringsvejledning. Trafikreklame sidst på vinteren for afskårne tulipaner. Projektet vurderes at henhøre under 5. 13

14 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 13 Øget frugtdagen som og grøntsalg i dagligvarehandlen med viden om forbrugeradfærd og 6 om løftestang. Projekts formål er at øge frugtavlens og gartneribrugets salg af frugt- og grønt ved at klæde dagligvarehandlen bedre på til at imødekomme forbrugernes behov og dermed fremme mere køb. Herudover at styrke 6 om dagen som salgsfremmende budskab samt, sikre frugt- og grøntkategoriens synlighed i dagligvarehandlens forbrugermedier og stimulere til køb. Projektet består af følgende aktiviteter: 1. Kvantitativ shopperanalyse 2. Fokusgruppeindsats om 6 om dagen mærkets muligheder 3. Udarbejdelse af digitalt toolkit til dagligvarehandlen 4. Seminar for dagligvarehandlen 5. Vejledning til og opfølgning på brug af toolkit 6. Effektmåling Kortlægning af shopperens beslutningstræ det giver indsigt hvad shopperen gør og hvornår, og dermed hvor der kan sættes ind for at friste til merkøb Viden om 6 om dagens mærket styrker og svagheder og dermed muligheden for at spille på førstnævnte og imødekom- sidstnævnte i forhold til et øget fokus og salg i detailhandlen me Frugt og grønt på dagsordenen blandt dagligvarehandlen og samtidig styrke status som en vigtig og troværdig samarbejdspartner Digitalt toolkit, der øger synligheden af frugt- og grønt og 6 om dagen mærket i dagligvarehandlens medier Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. Nr. 14 Optimeret produktion af væksthusgrøntsager pesticidforbrug. med fokus på innovation og minimalt Projektets samlede formål er at sikre en innovativ og bæredygtig produktion med fokus på sortsvalg og som tager hen- til lavt pesticid syn forbrug. Formålet med projektet er derfor, at imødekomme disse udfordringer bedst muligt ved at: sikre at producenterne kan tage et kvalificeret og fagligt funderet valg af de bedste sorter, set i forhold til sygdomme, kvalitet, smag og holdbarhed sikre, at erhvervet har anvendt de mest moderne og skånsomme principper for plantesygdoms bekæmpelse, herunder principper, som ikke kræver brug af plantebeskyttelsesmidler sikre et fagligt højt videns niveau omkring dyrkningen af kulturerne, og følge op på resultater både i dette projekt, men også tidligere projekter. I projektet arbejdes med flg. aktiviteter: Sortsforsøg tomater. Forsøg med midler til bekæmpelse af meldug. Klips på klaserne af tomater til undgåelse af knækklaser. Information/temadag/studietur med vægt på resultaterne fra projekterne Forsøgene udføres i udvalgte gartnerier i samarbejde med Grotek Consulting. Projektet vurderes at henhøre under

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2015 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2015 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2014 for CVR/SE nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E mail

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Forskningsplan for økologiske bær

Forskningsplan for økologiske bær Forskningsplan for økologiske bær Udarbejdet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug via projektet: Netværk for økologiske bær. Af seniorforsker Hanne Lindhard Pedersen 1 og chefkonsulent Hans Bach-Lauritsen

Læs mere

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger Institut for Fødevarer Faculty of Science and Technology MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger De overordnede formål 1. Begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt 1. Projektets titel Reduceret miljøbelastning med introduktion

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2014 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk

HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk HANDLEPLANER Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk Handleplaner Ø K O L O G I S K S A M S Ø O G J O R D B R U G S F O N D E N S A M S Ø K O L O G I S K INDLEDNING Som forholdsvis nystiftet forening

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening.

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening. Klik og læs mere Ud i naturen - det er sundt og sjovt Formål 4H - også for dig der er ung 4H har plads til dig - for vi har plads til alle Lav din egen mad - sund og lækker Værdier Kort og godt Brug dine

Læs mere

Dyr, planter og natur

Dyr, planter og natur Vil du arbejde med: Dyr, planter og natur Skov- og naturtekniker Greenkeeper Anlægsgartner Produktionsgartner Dyrepasser Væksthusgartner Landbrugsuddannelsen Indhold Dyr, planter og natur... 3 Grundforløbet...

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2011 Denne rapport

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015

UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 UDSTILLERINVITATION HORSENS-FÆNGSLET-16/4 2015 Ryk direkte i fængsel og vær med til at bryde muren for både grønne Start Ups og hårdkogte serieiværksættere! 1 BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! Vær med til

Læs mere

Hamp til dyrkningsmedie og isolering

Hamp til dyrkningsmedie og isolering bdp@agrotech.dk Hamp til dyrkningsmedie og isolering Plantekongres 12. Januar 2010 Bodil Engberg Pallesen, AgroTech Center for Bioressourcer 20 års erfaring indenfor plantefibre Arbejder med: Produktudvikling

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Afsætning af bæredygtige produkter

Afsætning af bæredygtige produkter Afsætning af bæredygtige produkter Erfaringer fra nordisk detailhandel. Nordiske detailhandlere sælger stadig flere bæredygtige produkter. Denne artikel præsenterer indsatsen bag i form af eksempler på

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Produktionsøkonomiske analyser af mulighederne for en reduceret pesticidanvendelse i dansk gartneri Ørum, Jens Erik; Christensen, Johannes

Produktionsøkonomiske analyser af mulighederne for en reduceret pesticidanvendelse i dansk gartneri Ørum, Jens Erik; Christensen, Johannes university of copenhagen Produktionsøkonomiske analyser af mulighederne for en reduceret pesticidanvendelse i dansk gartneri Ørum, Jens Erik; Christensen, Johannes Publication date: 2001 Document Version

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder

Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Hamp til isoleringsprodukter og andre spændende markeder Marknad för hampprodukter, Partnerskab Alnarp 28. Marts 2012 Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent AgroTech, Center for Bioressourcer bdp@agrotech.dk

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer

Kulturkvalitet og Træproduktion. Plantetal i kulturer Kulturkvalitet og Træproduktion Plantetal i kulturer Hvor mange planter er det optimalt at plante? Hvordan får man skovejerne til at vælge det optimale antal planter i kulturerne? Bjerne Ditlevsen 14.

Læs mere

Brancheindsats mod Neonectria

Brancheindsats mod Neonectria Brancheindsats mod Neonectria Skovplanteringens årsmøde 2014 Gunnar Friis Proschowsky Overblik Indledning: En brancheindsats, hvorfor står jeg her? Hvad er Neonectria? Lidt Historik Vi ved kun lidt smitteveje,

Læs mere

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper:

Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens favoritter. De forslag, som fik flest stemmer Anbefalinger fra indlægsholderne Alle deltagernes øvrige input til anbefalinger

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

3hf Greenland Foundation

3hf Greenland Foundation Permakultur Uddannelses Projekt, Grønland Et økologisk system for mennesker, dyr og planter, permakultur stræber efter bæredygtig selvforsyning og helhedorienteret sameksistens. Med et areal på over to

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere