Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget"

Transkript

1 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,0 1 Produktionsafgifter ,8 2 Promillemidler Særbevilling og anden indtægt Renter ,0 I. Indtægter i alt ,8 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål i alt ,9 22,1 Forskning og forsøg i alt ,1-22,9 Produktudvikling i alt 0 0 0,0 - Rådgivning i alt ,1-8,5 Uddannelse i alt ,8 33,3 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt 0 0 0,0-4 Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer ,1-4,9 II. Udgifter til formål i alt ,0 7,1 5 Fondsadministration Revisionsudgifter ,0 Advokatbistand Effektvurdering ,0 Ekstern projektvurdering Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse Tab på debitorer ,0 III. Administration i alt ,0 IV. Udgifter i alt ,0 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 8,95 9,77 1

2 Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E 5 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter ,7 12,0 Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,1-8,5 Danske Planteskoler ,9-8,1 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,0-10,4 Danske Havecentre ,9 7,7 Frugtformidlingen ,5 200,0 Avlerforeningen af Danske Spiseløg ,8 - Løgdriverklubben ,8 0,0 Landbrug & Fødevarer ,0 - Væksthusgrøntsagssektoren ,3-26,9 Århus Universitet ,0-100,0 Dansk Champignondyrkerforening ,0-100,0 V. I alt ,0 7,1 2

3 Noter til punkterne I - V Note 1 Produktionsafgifter i 2013: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 116 Kernefrugt, upakket 105, ,00 Stenfrugt 34, ,65 Busk- og bærfrugt 181, , Grundafgift 77 Grøntsager på friland 672, , Grundafgift 2 Dyrkede svampede 60,0 15 0,25 17 Grundafgift 17 Grøntsager i væksthus 486, , Grundafgift 90 Potteplanter 2.060, , Grundafgift 7 Afskårne blomster og snitgrønt 15,0 24 1,60 31 Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 163, , Grundafgift 87 Planteskoleplanter 588, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

4 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2014: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 350 Kernefrugt, upakket 104, ,00 Stenfrugt 41, ,65 Busk- og bærfrugt 161, , Grundafgift 280 Grøntsager på friland 678, , Grundafgift 5 Dyrkede svampede 60,0 15 0,25 20 Grundafgift 50 Grøntsager i væksthus 486, , Grundafgift 260 Potteplanter 1.974, , Grundafgift 12 Afskårne blomster og snitgrønt 11,0 18 1,60 30 Grundafgift 29 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 141, , Grundafgift 270 Planteskoleplanter 588, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

5 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2015: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 385 Kernefrugt, upakket 119, ,00 Stenfrugt 60, ,65 Busk- og bærfrugt 125, , Grundafgift 301 Grøntsager på friland 784, , Grundafgift 5 Dyrkede svampede 63,0 16 0,25 21 Grundafgift 48 Grøntsager i væksthus 520, , Grundafgift 240 Potteplanter 1.848, , Grundafgift 12 Afskårne blomster og snitgrønt 11,0 17 1,60 29 Grundafgift 26 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 141, , Grundafgift 270 Planteskoleplanter 574, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total Note 5 Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Omkostningerne udgør 750 t. kr., som er finansieret af Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler. 5

6 Supplerende oplysninger - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter i alt Integreret markedsføring for potteplanter stk. 1 I alt nr. 3 og 4b. Rådgivning Producentinformation I alt Rådgivning Gartneribrugets Afsætningsudvalg g i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 2. Sæson - hverdagsmad med frugt, grønt og glæde I alt Medfinansiering under EU programmer Sæson seminar i Bruxelles I alt Danske Planteskoler i alt Markedsføingskampagne for planteskoleplanter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt

7 Rådgivning 4. Planteskolefaglig informationsformidling stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Rådgivning Forskning og forsøg Biologi for ædelgrankræft og forebyggelse I alt Forskning og forsøg Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 5. Udvikling af nye teknikker-rækkeafgrøder,frøbede og potter Flere lokalt producerede bær Produktion af frugt og grønt med reduceret miljøpåvirkning I alt Medfinansiering under EU programmer Forskning og forsøg Dafrus-frugt uden sprøjterester 90 0 I alt Forskning og forsøg 90 0 Danske Havecentre i alt Havemagasinet Havens Dag stk. 1 nr. 4b I alt Uddannelse 9. Temadage stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt uddannelse Frugtformidlingen i alt Mød sæson live Ej statsstøtte I alt

8 Avlerforeningen af Danske Spiseløg Forskning og forsøg 11. Nye sorter under forskellige dyrkningsbetingelser I alt Forskning og forsøg Løgdriverklubben Danmark i alt Afsætningskampagne, løgblomster I alt Landbrug & Fødevarer Øget frugt- og grøntsalg i dagligvarehandlen, 6 om dagen stk. 1 nr. 4b I alt Væksthusgrøntsagssektoren i alt Forskning og forsøg 14. Optimering af vxthusproduktion- fødevaresikkerhed Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager 0 0 I alt Forskning og forsøg Formidling af viden om væksthusgrøntsagsproduktion I alt Århus Universitet Forskning og forsøg Nye forædlede sorter til surkirsebæravl I alt Forskning og forsøg

9 Dansk Champignondyrkerforening i alt Forskning og forsøg Champ. positive effekt på sundhed/sygdomsforebyggelse I alt Forskning og forsøg

10 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 1 Integreret markedsføring for potteplanter. Formålet er at informere om udbuddet af og anvendelsesmuligheder for potteplanter på primært Business to Businessniveau via udvalgte platforme. Indkøbsstrukturen i såvel grossist- som detailleddet undergår konstant forandringer, og ofte sker dette i effektiviseringens navn, hvilket tilsvarende går ud over fagligheden og kendskabet til bredden i sortimentet. For at få genopbygget dette kendskab og faglighed er det nødvendigt, at give de professionelle indkøbere muligheden for at besigtige sortimentet i de rette fora (fx messer), ligesom de skal møde budskabet i de bedst egnede medier, (fx fagblade, internet og dagblade). Den øgede kommunikation med indkøbere af potteplanter forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om produktet og dermed til øget afsætning af planter på europæisk niveau. Projektet skal informere om plantesortimentet, plantenyheder, plantespecialiteter og planteanvendelsesmuligheder, således indkøbere er bevidste om alsidigheden i sortimentet, og produktgruppen kan bevare en relativ høj placeringen i indkøbernes bevidsthed. I projektet gennemføres en række delaktiviteter: - Messer og udstillinger (Tyskland, Sverige, Frankrig, Holland og Rusland) - Salgssupport (salgskampagner og information til fagpresse, dags- og lokalpresse) - Promovering af nyheder og miniplanter til indkøbere, detailleddet og forbrugere. - Markedsføring af halvfabrikata/småplanter. - Indsamling af forbruger- og markedsdata. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 2 Sæson hverdagsmad med frugt, grønt og glæde. Formålet er at øge danskernes daglige forbrug af frugt og grønt med særlig fokus på øget forbrug i hverdagen. Projektet har opnået medfinansiering fra EU. Projektet har et sundhedsmæssigt budskab, som tager udgangspunkt i anbefalingen om indtagelse af 600 gr. frugt og grønt om dagen. Projektet er en videreudvikling af tidligere EU medfinansierede projekter med samme fundament (2*3 år). Programmet er delt ind i 3 actions: Action 1 Støtte aktiviteter: Sæson magasiner, Hjemmeside, Nyhedsbreve, Bannerannoncering, Searchkampagne Sæson Facebook, presseudsendelser og Bloggerkontakt. Action 2 Samarbejde med discountkæder: Sæson magasinet, Butiksaktiviteter i butikker. Action 3 Sæson på skoleskemaet: Tilbud til skoler om besøg af en Sæson gæstelærer. Projektet er medfinansieret i henhold til oplysningskampagne og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked. Nr. 3 Markedsføringskampagne for planteskoleplanter. Projektets overordnede mål er at øge afsætningen af planteskoleplanter og skærpe forbrugernes appetit på at anvende et rigere, sundere og mere alsidigt udvalg af planter. Det gælder både planter til skoven, langs hegn, i byens og parkens anlæg og i de private haver. Projektet består af en række delprojekter, der tilsammen skaber fundament for at vække opmærksomhed om planternes mange muligheder og gavnlige effekter og dermed øger appetitten på planter. Der arbejdes med Udstillinger, Grønne Pletter, Årets bed, Grønne ildsjæle og Genplant Planeten. 10

11 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Gennem inspirerende udstillinger for fagfolk såvel som slutbrugere vises, hvordan planter kan nytænkes ind i dagligdagen og plantning i vore omgivelser, så de giver os oplevelser året rundt og skaber beplantninger, der kan øge vores daglige livsglæde, læring og skærpe vores sanser. Der arbejdes med udstillingen Have og Landskab, udstillingshaver, Odense Blomsterfestival, Århus Festuge og Foodfestivel. Markedsføringskampagnen Grønne Pletter videreføres i 2015, hvor målet er at fremme initiativlysten hos flere skoler, institutioner, kommuner og lokalsamfund m.fl. til at forskønne nærområdet med planter til en Grøn Plet. I samarbejde med Haveselskabet og Danske Anlægsgartnere planlægges, at skabe årets bed. Bedet skal inspirere alle aktører i den grønne branche. Kampagnen Genplant Planeten relanceres fra 2015 som en årligt tilbagevendende planteuge i november, hvor der sammen med skolebørn sættes fokus på skove og træernes betydning for vores planet. I Grønne Ildsjæle gives en beskrivelse af principperne for terapihaver, overført til boligforeningens kontekst. Herigennem ønsker man at aktivere beboere i en almennyttig boligforening og give dem adgang til grønne områder, som er anlagt efter samme principper, som anvendes i terapihaver. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 4 Planteskolefaglig informationsformidling. Formålet er at styrke planteskoleerhvervets udvikling gennem rådgivning, faglig dialog og information gennem planteskolefaglig informationsformidling til erhvervets udøvere. Herigennem at effektivisere produktionsmetoderne og bringe disse i en mere bæredygtig retning samtidig med at produktkvaliteten øges og konkurrenceevnen styrkes. Desuden stiles mod at øge synergien mellem tilstødende faggrupper ved at præge samarbejdet med relevante faglige organisationer. Med udbredelsen af kendskabet til erhvervets forhold og aktiviteter er et delmål også synliggørelse overfor og rekruttering af unge til planteskoleerhvervet. Formålet søges nået gennem samarbejde med Københavns Universitet samt ud fra deltagelse i aktiviteter i de internationale organisationer EFNA (European Forest Nursery Association), NNC (Nordic Nursery Cooperation) og ENA (European Nurserystock Association). Målet er gennem denne oplysningsvirksomhed på temadage og møder samt med informationer via og på relevante hjemmesider at bidrage til en videreudvikling af planteskoleerhvervet og samarbejdet med andre grønne organisationer. Målet er at effektivisere produktionerne, højne produktkvaliteten samt at øge anvendelsen af miljøvenlige produktionsmetoder. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 5 Udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer rækkeafgrøder, frøbede og potter. Projektets formål er at forbedre avlernes økonomi gennem reduktion af brugen af plantebeskyttelses midler i havebrugskulturer i hhv. rækkeafgrøder, frøbede og potter. Projektet udføres i kulturer som jordbær, gulerødder, salat og div. kålkulturer, men også i en lang række planteskolekulturer. Resultater af de forskellige delprojekter vil have bred interesse indenfor både konventionel og økologisk produktion af højværdi-havebrugsafgrøder. Projektet er toårigt, og opdelt i følgende adskilte delprojekter: Udvikling af beslutningsstøtteværktøj og definition af sprøjtning i og mellem rækkerne Sprøjteteknik i rækkeafgrøder Timing af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk gulerodsproduktion Alternativ jorddesinfektion Alternative voksemedier/kompost Udvikling af strategier til bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i frilandsgrønsager og jordbær Additiver til herbicider Projektet søges støttet af midler under landdistriktsprogrammet. 11

12 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 6 Flere lokalt producerede bær. Med henblik på forbedring af avlernes økonomi har projektet har til formål at udvikle produktionen af bær, både ved at udvælge de højest ydende sorter af en optimal kvalitet, og ved at afprøve sorternes dyrkningspotentiale. Nyt dyrkningssystem for surkirsebær videreudvikles. Der udarbejdes økonomiske kalkuler for produktionerne af de enkelte arter og sorter. Der vil blive arbejdet med: Jordbær med fokus på god plantesundhed og plantekvalitet og erfaringsindsamling og vurdering af nye sorter til lokal produktion (afprøvning hos producenter). Solbær screening af nye sorter, samt dyrkningsmæssig afprøvning (opformering med udplantning hos avlere). Surkirsebær nye sorters dyrkningspotentiale og intensiv produktion (udplantning hos avlere af mest lovende sorter). Nye typer industribær (etablering af buske hos avlere af nye typer til industrifrugt). Projektet søges støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 7 In-store magasinet Haveglæder. Formålet med projektet er at fastholde eller øge planteskoleerhvervets indtjening gennem formidling af viden, idéer og inspiration til forbrugerne om brug af planter på alle måder i haven med fokus på havens forskellige sæsoner. Dette sker ved at udgive 4 in-store magasiner på hver 32 sider i april, maj, juni og september. Hvert af in-store magasinerne trykkes i eksemplarer, som distribueres til havecentre og detailplanteskoler. Den faglige begrundelse for projektet er at skabe en stigende interesse for haven, havelivet, frilivet og glæden ved at dyrke. Baggrunden er, at kildre folks haveglæder ved at give dem inspiration og idéer samt bibringe dem den basale viden om havedyrkning, så de får en positiv oplevelse og glæde dermed. Haveglæder henvender sig til en bred målgruppe. Såvel førstegangs haveejer som den erfarne haveejer. Ved at sikre at artiklerne i Haveglæder har en bredde, sikres at både kvinder og mænd fattes interesse for Haveglæder. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 8 Havens dag. Formålet med projektet er at øge afsætningen af haveplanter i efterårsmånederne. Dette sker ved at sætte fokus på forskellige temaer, som skal oplyse forbrugerne om den glæde de kan have af haven og haverummet, som et sted de kan udfolde i leg, dyrke, gro og nyde. Et rum til sanserne, og hvor det rette plantevalg kan styrke sanserne, og give forbrugerne sans for haven. Dette sker ved at lave særlige arrangementer i forbindelse med Havens Dag, den 2. weekend i september. Baggrunden for projekter er, at mange haveejere, ser haven som en byrde og ikke en glæde. Ved korrekt faglig rådgiv- på haven som et frirum/ glædes og sanserum, kan det på længere sigt være med til at afsætte ning og hjælp, samt fokus flere planter, fordi forbrugerne for en positiv oplevelse, og derfor involverer sig endnu mere i deres have. Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. Nr. 9 Temadage Projektets formål er at formidle ny viden om detailhandel, kunder, forbrugertrend, innovation, fornyelse, sociale medier ved professionelle indlægsholdere på Temadagene, som afholdes den 22. og 23. januar Baggrunden for projektet er at sikre erhvervet opdatering med den nyeste viden og forskning inden for kundesegmenter, ny teknologi, ledelse, ideskabelse, m.v. Dette skal ske for at erhvervet er i stand til at overleve og udvikle butikkerne. På baggrund af de erfaringer erhvervet gennem årene har draget, er temadage den bedste måde at formidle dette stofområ- og dermed temadagene henvender sig ikke kun havecenterejere og disses medarbejdere, men ligeså meget til de på. Projektet producenter og andre leverandører, så de også for indblik i forbrugernes forventninger. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. 12

13 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 10 Mød Sæson Live markedsføring af sæsonens frugt og grønt. Det overordnede formål er oplysning til forbrugerne, men med et ønske om, at der er en afsætningsfremmende og sundhedsmæssig afsmitning, ved at give forbrugerne et indblik i de valg, der ligger bag at lave kvalitetsfødevarer. Alle involverede kommer i kontakt med forbrugerne, detailhandlen og arbejder sammen om at skabe nærværende og ægte kommunikation om det at producere og anvende produkter af høj kvalitet. Målet er at: Inspirere danskerne til at lave og spise mere mad med sæsonens friske frugt, grønt, svampe og bær. Møde gartnerne live og opleve dem som troværdige, dygtige, miljøbevidste leverandører til danskernes middagsborde Opnå mere salg, højere priser for sæsonens frugt, grønt, bær og svampe. At støtte op om Sæson konceptet og de aktiviteter, der udspringer heraf. Formålet er herudover, at styrke netværket blandt avlere, væksthusgartnere, planteskoler, frøfirmaer, detailhandelskæ- der producentorganisationer, madformidlere, madpublicister, kokke og andre fødevareproducenter. Der arbejdes med en festival i Århus, deltagelse på 2 dyrskuer samt åbent landbrug. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om en generel oplysningskampagne, hvor projekpåvirker tet ikke markedsforholdene. Nr. 11 Vurdering af nye sorter af spiseløg under forskellige dyrkningsbetingelser. Projektet søger at afklare, hvilke nye sorter af løg, der er bedst dyrk ningsegnede og lagerfaste, således at frasorteringsandelen kan reduceres. En reduceret frasorteringsandel er ensbetydende med bedre økonomi for løgavlere samt, ved bedre udnyttelse af de ressourcer (gødning, vand, pesticider og energiforbrug ved både dyrkning og lagring), som er brugt ved produktion. Derudover forventes projektet at give en afklaring på, om måden sorterne afprøves på, skal ændres til at være endnu mere praksisnær. Planlægning af aktiviteterne udføres i tæt samarbejde mellem GartneriRådgivningen, AgroTech og AU-Årslev. Aktivi- af løg stiller arealer til rå- teterne gennemføres dels hos producenter af spiseløg, og dels ved AU-Årslev. Producenter dighed, samt forestår pasningen. Frøfirmaer leverer frø til sortsforsøgene. AU-Årslev og AgroTech er ansvarlig for etablering af behandlinger, registreringer under væksten, høst og opgørelser af udbytte, holdbarhed og kvalitet. Der etableres arealer under såvel konventionel som økologisk dyrkning. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 12 Afsætningskampagne, løgblomster. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte kvalitetstulipaner og løgblomster i potter. Dette gøres ved efterspørgselsfremmende marketingaktiviteter rettet mod forbrugerne samt de relevante handelsled. Som en vigtig del af projektet indgår information om rigtig pleje og pasning af produkterne, både hos handelsleddene og hos forbrugerne. Målet er at forbrugerne får optimal glæde af løgblomsterne, så tilfredshed udløser yderligere køb i sæsonen. Der er flg. aktiviteter: PR aktiviteter i dag og distriktsblade samt konsumentmagasiner for løgblomster i potter. Informationsmateriale til detailhandlen om kampagnerne med håndteringsvejledning. Trafikreklame sidst på vinteren for afskårne tulipaner. Projektet vurderes at henhøre under 5. 13

14 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 13 Øget frugtdagen som og grøntsalg i dagligvarehandlen med viden om forbrugeradfærd og 6 om løftestang. Projekts formål er at øge frugtavlens og gartneribrugets salg af frugt- og grønt ved at klæde dagligvarehandlen bedre på til at imødekomme forbrugernes behov og dermed fremme mere køb. Herudover at styrke 6 om dagen som salgsfremmende budskab samt, sikre frugt- og grøntkategoriens synlighed i dagligvarehandlens forbrugermedier og stimulere til køb. Projektet består af følgende aktiviteter: 1. Kvantitativ shopperanalyse 2. Fokusgruppeindsats om 6 om dagen mærkets muligheder 3. Udarbejdelse af digitalt toolkit til dagligvarehandlen 4. Seminar for dagligvarehandlen 5. Vejledning til og opfølgning på brug af toolkit 6. Effektmåling Kortlægning af shopperens beslutningstræ det giver indsigt hvad shopperen gør og hvornår, og dermed hvor der kan sættes ind for at friste til merkøb Viden om 6 om dagens mærket styrker og svagheder og dermed muligheden for at spille på førstnævnte og imødekom- sidstnævnte i forhold til et øget fokus og salg i detailhandlen me Frugt og grønt på dagsordenen blandt dagligvarehandlen og samtidig styrke status som en vigtig og troværdig samarbejdspartner Digitalt toolkit, der øger synligheden af frugt- og grønt og 6 om dagen mærket i dagligvarehandlens medier Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. Nr. 14 Optimeret produktion af væksthusgrøntsager pesticidforbrug. med fokus på innovation og minimalt Projektets samlede formål er at sikre en innovativ og bæredygtig produktion med fokus på sortsvalg og som tager hen- til lavt pesticid syn forbrug. Formålet med projektet er derfor, at imødekomme disse udfordringer bedst muligt ved at: sikre at producenterne kan tage et kvalificeret og fagligt funderet valg af de bedste sorter, set i forhold til sygdomme, kvalitet, smag og holdbarhed sikre, at erhvervet har anvendt de mest moderne og skånsomme principper for plantesygdoms bekæmpelse, herunder principper, som ikke kræver brug af plantebeskyttelsesmidler sikre et fagligt højt videns niveau omkring dyrkningen af kulturerne, og følge op på resultater både i dette projekt, men også tidligere projekter. I projektet arbejdes med flg. aktiviteter: Sortsforsøg tomater. Forsøg med midler til bekæmpelse af meldug. Klips på klaserne af tomater til undgåelse af knækklaser. Information/temadag/studietur med vægt på resultaterne fra projekterne Forsøgene udføres i udvalgte gartnerier i samarbejde med Grotek Consulting. Projektet vurderes at henhøre under

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre

Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre TEKNOLOGISK INSTITUT Væksthusgartnere andet og mere end grønne fingre Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Analyse og Erhvervsfremme April/2010 Indhold 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 2.

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører

Læs mere

forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark

forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark 50 forslag til initiativer og partnerskaber, der vil forebygge overvægt i Danmark Tanker fra Familie- og Forbrugerministerens Tænketank for partnerskaber om sund mad og motion. Oktober 2005 Forord... 3

Læs mere

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Vejledning til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse. for jordbrug og fødevarer. 15. august 2013

Vejledning til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse. for jordbrug og fødevarer. 15. august 2013 Vejledning til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer 15. august 2013 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt Den rene rådgivning fra frø til fest Danske Juletræer træer & grønt Indhold Velkommen...s. 3 Dine fordele som medlem...s. 5 Rådgivning med vægt... s. 13 Fra forskning til praksis... s. 19 Hjælp til certificering...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt Den rene rådgivning fra frø til fest Danske Juletræer træer & grønt Indhold Velkommen...s. 3 Dine fordele som medlem...s. 5 Rådgivning med vægt... s. 13 Fra forskning til praksis... s. 19 Hjælp til certificering...

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2002

Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 2002 52439_omslag.qxd 23-2-24 1:35 Side 1 Promille- og produktionsafgiftsfondenes virksomhed 22 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevarerErhverv Promille- og produktionsafgiftsfondenes

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere