Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget"

Transkript

1 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,0 1 Produktionsafgifter ,8 2 Promillemidler Særbevilling og anden indtægt Renter ,0 I. Indtægter i alt ,8 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål i alt ,9 22,1 Forskning og forsøg i alt ,1-22,9 Produktudvikling i alt 0 0 0,0 - Rådgivning i alt ,1-8,5 Uddannelse i alt ,8 33,3 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt 0 0 0,0-4 Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer ,1-4,9 II. Udgifter til formål i alt ,0 7,1 5 Fondsadministration Revisionsudgifter ,0 Advokatbistand Effektvurdering ,0 Ekstern projektvurdering Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse Tab på debitorer ,0 III. Administration i alt ,0 IV. Udgifter i alt ,0 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 8,95 9,77 1

2 Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D E 5 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter ,7 12,0 Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,1-8,5 Danske Planteskoler ,9-8,1 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,0-10,4 Danske Havecentre ,9 7,7 Frugtformidlingen ,5 200,0 Avlerforeningen af Danske Spiseløg ,8 - Løgdriverklubben ,8 0,0 Landbrug & Fødevarer ,0 - Væksthusgrøntsagssektoren ,3-26,9 Århus Universitet ,0-100,0 Dansk Champignondyrkerforening ,0-100,0 V. I alt ,0 7,1 2

3 Noter til punkterne I - V Note 1 Produktionsafgifter i 2013: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 116 Kernefrugt, upakket 105, ,00 Stenfrugt 34, ,65 Busk- og bærfrugt 181, , Grundafgift 77 Grøntsager på friland 672, , Grundafgift 2 Dyrkede svampede 60,0 15 0,25 17 Grundafgift 17 Grøntsager i væksthus 486, , Grundafgift 90 Potteplanter 2.060, , Grundafgift 7 Afskårne blomster og snitgrønt 15,0 24 1,60 31 Grundafgift 10 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 163, , Grundafgift 87 Planteskoleplanter 588, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

4 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2014: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 350 Kernefrugt, upakket 104, ,00 Stenfrugt 41, ,65 Busk- og bærfrugt 161, , Grundafgift 280 Grøntsager på friland 678, , Grundafgift 5 Dyrkede svampede 60,0 15 0,25 20 Grundafgift 50 Grøntsager i væksthus 486, , Grundafgift 260 Potteplanter 1.974, , Grundafgift 12 Afskårne blomster og snitgrønt 11,0 18 1,60 30 Grundafgift 29 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 141, , Grundafgift 270 Planteskoleplanter 588, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total

5 Note 1 (fortsat). Produktionsafgifter i 2015: Afgiftsgrundlag Afgifter Pfomillesats mio.kr. t.kr. Grundafgift 385 Kernefrugt, upakket 119, ,00 Stenfrugt 60, ,65 Busk- og bærfrugt 125, , Grundafgift 301 Grøntsager på friland 784, , Grundafgift 5 Dyrkede svampede 63,0 16 0,25 21 Grundafgift 48 Grøntsager i væksthus 520, , Grundafgift 240 Potteplanter 1.848, , Grundafgift 12 Afskårne blomster og snitgrønt 11,0 17 1,60 29 Grundafgift 26 Blomsterløg og -knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter 141, , Grundafgift 270 Planteskoleplanter 574, , I alt Tab på produktionsafgifter -100 Total Note 5 Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Omkostningerne udgør 750 t. kr., som er finansieret af Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler. 5

6 Supplerende oplysninger - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter i alt Integreret markedsføring for potteplanter stk. 1 I alt nr. 3 og 4b. Rådgivning Producentinformation I alt Rådgivning Gartneribrugets Afsætningsudvalg g i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 2. Sæson - hverdagsmad med frugt, grønt og glæde I alt Medfinansiering under EU programmer Sæson seminar i Bruxelles I alt Danske Planteskoler i alt Markedsføingskampagne for planteskoleplanter stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt

7 Rådgivning 4. Planteskolefaglig informationsformidling stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt Rådgivning Forskning og forsøg Biologi for ædelgrankræft og forebyggelse I alt Forskning og forsøg Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Medfinansiering af initiativer under EU programmer 5. Udvikling af nye teknikker-rækkeafgrøder,frøbede og potter Flere lokalt producerede bær Produktion af frugt og grønt med reduceret miljøpåvirkning I alt Medfinansiering under EU programmer Forskning og forsøg Dafrus-frugt uden sprøjterester 90 0 I alt Forskning og forsøg 90 0 Danske Havecentre i alt Havemagasinet Havens Dag stk. 1 nr. 4b I alt Uddannelse 9. Temadage stk. 1 nr. 3 og 4b. I alt uddannelse Frugtformidlingen i alt Mød sæson live Ej statsstøtte I alt

8 Avlerforeningen af Danske Spiseløg Forskning og forsøg 11. Nye sorter under forskellige dyrkningsbetingelser I alt Forskning og forsøg Løgdriverklubben Danmark i alt Afsætningskampagne, løgblomster I alt Landbrug & Fødevarer Øget frugt- og grøntsalg i dagligvarehandlen, 6 om dagen stk. 1 nr. 4b I alt Væksthusgrøntsagssektoren i alt Forskning og forsøg 14. Optimering af vxthusproduktion- fødevaresikkerhed Energibesparelse ved affugtning i væksthusgrøntsager 0 0 I alt Forskning og forsøg Formidling af viden om væksthusgrøntsagsproduktion I alt Århus Universitet Forskning og forsøg Nye forædlede sorter til surkirsebæravl I alt Forskning og forsøg

9 Dansk Champignondyrkerforening i alt Forskning og forsøg Champ. positive effekt på sundhed/sygdomsforebyggelse I alt Forskning og forsøg

10 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 1 Integreret markedsføring for potteplanter. Formålet er at informere om udbuddet af og anvendelsesmuligheder for potteplanter på primært Business to Businessniveau via udvalgte platforme. Indkøbsstrukturen i såvel grossist- som detailleddet undergår konstant forandringer, og ofte sker dette i effektiviseringens navn, hvilket tilsvarende går ud over fagligheden og kendskabet til bredden i sortimentet. For at få genopbygget dette kendskab og faglighed er det nødvendigt, at give de professionelle indkøbere muligheden for at besigtige sortimentet i de rette fora (fx messer), ligesom de skal møde budskabet i de bedst egnede medier, (fx fagblade, internet og dagblade). Den øgede kommunikation med indkøbere af potteplanter forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om produktet og dermed til øget afsætning af planter på europæisk niveau. Projektet skal informere om plantesortimentet, plantenyheder, plantespecialiteter og planteanvendelsesmuligheder, således indkøbere er bevidste om alsidigheden i sortimentet, og produktgruppen kan bevare en relativ høj placeringen i indkøbernes bevidsthed. I projektet gennemføres en række delaktiviteter: - Messer og udstillinger (Tyskland, Sverige, Frankrig, Holland og Rusland) - Salgssupport (salgskampagner og information til fagpresse, dags- og lokalpresse) - Promovering af nyheder og miniplanter til indkøbere, detailleddet og forbrugere. - Markedsføring af halvfabrikata/småplanter. - Indsamling af forbruger- og markedsdata. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 2 Sæson hverdagsmad med frugt, grønt og glæde. Formålet er at øge danskernes daglige forbrug af frugt og grønt med særlig fokus på øget forbrug i hverdagen. Projektet har opnået medfinansiering fra EU. Projektet har et sundhedsmæssigt budskab, som tager udgangspunkt i anbefalingen om indtagelse af 600 gr. frugt og grønt om dagen. Projektet er en videreudvikling af tidligere EU medfinansierede projekter med samme fundament (2*3 år). Programmet er delt ind i 3 actions: Action 1 Støtte aktiviteter: Sæson magasiner, Hjemmeside, Nyhedsbreve, Bannerannoncering, Searchkampagne Sæson Facebook, presseudsendelser og Bloggerkontakt. Action 2 Samarbejde med discountkæder: Sæson magasinet, Butiksaktiviteter i butikker. Action 3 Sæson på skoleskemaet: Tilbud til skoler om besøg af en Sæson gæstelærer. Projektet er medfinansieret i henhold til oplysningskampagne og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked. Nr. 3 Markedsføringskampagne for planteskoleplanter. Projektets overordnede mål er at øge afsætningen af planteskoleplanter og skærpe forbrugernes appetit på at anvende et rigere, sundere og mere alsidigt udvalg af planter. Det gælder både planter til skoven, langs hegn, i byens og parkens anlæg og i de private haver. Projektet består af en række delprojekter, der tilsammen skaber fundament for at vække opmærksomhed om planternes mange muligheder og gavnlige effekter og dermed øger appetitten på planter. Der arbejdes med Udstillinger, Grønne Pletter, Årets bed, Grønne ildsjæle og Genplant Planeten. 10

11 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Gennem inspirerende udstillinger for fagfolk såvel som slutbrugere vises, hvordan planter kan nytænkes ind i dagligdagen og plantning i vore omgivelser, så de giver os oplevelser året rundt og skaber beplantninger, der kan øge vores daglige livsglæde, læring og skærpe vores sanser. Der arbejdes med udstillingen Have og Landskab, udstillingshaver, Odense Blomsterfestival, Århus Festuge og Foodfestivel. Markedsføringskampagnen Grønne Pletter videreføres i 2015, hvor målet er at fremme initiativlysten hos flere skoler, institutioner, kommuner og lokalsamfund m.fl. til at forskønne nærområdet med planter til en Grøn Plet. I samarbejde med Haveselskabet og Danske Anlægsgartnere planlægges, at skabe årets bed. Bedet skal inspirere alle aktører i den grønne branche. Kampagnen Genplant Planeten relanceres fra 2015 som en årligt tilbagevendende planteuge i november, hvor der sammen med skolebørn sættes fokus på skove og træernes betydning for vores planet. I Grønne Ildsjæle gives en beskrivelse af principperne for terapihaver, overført til boligforeningens kontekst. Herigennem ønsker man at aktivere beboere i en almennyttig boligforening og give dem adgang til grønne områder, som er anlagt efter samme principper, som anvendes i terapihaver. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 4 Planteskolefaglig informationsformidling. Formålet er at styrke planteskoleerhvervets udvikling gennem rådgivning, faglig dialog og information gennem planteskolefaglig informationsformidling til erhvervets udøvere. Herigennem at effektivisere produktionsmetoderne og bringe disse i en mere bæredygtig retning samtidig med at produktkvaliteten øges og konkurrenceevnen styrkes. Desuden stiles mod at øge synergien mellem tilstødende faggrupper ved at præge samarbejdet med relevante faglige organisationer. Med udbredelsen af kendskabet til erhvervets forhold og aktiviteter er et delmål også synliggørelse overfor og rekruttering af unge til planteskoleerhvervet. Formålet søges nået gennem samarbejde med Københavns Universitet samt ud fra deltagelse i aktiviteter i de internationale organisationer EFNA (European Forest Nursery Association), NNC (Nordic Nursery Cooperation) og ENA (European Nurserystock Association). Målet er gennem denne oplysningsvirksomhed på temadage og møder samt med informationer via og på relevante hjemmesider at bidrage til en videreudvikling af planteskoleerhvervet og samarbejdet med andre grønne organisationer. Målet er at effektivisere produktionerne, højne produktkvaliteten samt at øge anvendelsen af miljøvenlige produktionsmetoder. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. Nr. 5 Udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer rækkeafgrøder, frøbede og potter. Projektets formål er at forbedre avlernes økonomi gennem reduktion af brugen af plantebeskyttelses midler i havebrugskulturer i hhv. rækkeafgrøder, frøbede og potter. Projektet udføres i kulturer som jordbær, gulerødder, salat og div. kålkulturer, men også i en lang række planteskolekulturer. Resultater af de forskellige delprojekter vil have bred interesse indenfor både konventionel og økologisk produktion af højværdi-havebrugsafgrøder. Projektet er toårigt, og opdelt i følgende adskilte delprojekter: Udvikling af beslutningsstøtteværktøj og definition af sprøjtning i og mellem rækkerne Sprøjteteknik i rækkeafgrøder Timing af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk gulerodsproduktion Alternativ jorddesinfektion Alternative voksemedier/kompost Udvikling af strategier til bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i frilandsgrønsager og jordbær Additiver til herbicider Projektet søges støttet af midler under landdistriktsprogrammet. 11

12 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 6 Flere lokalt producerede bær. Med henblik på forbedring af avlernes økonomi har projektet har til formål at udvikle produktionen af bær, både ved at udvælge de højest ydende sorter af en optimal kvalitet, og ved at afprøve sorternes dyrkningspotentiale. Nyt dyrkningssystem for surkirsebær videreudvikles. Der udarbejdes økonomiske kalkuler for produktionerne af de enkelte arter og sorter. Der vil blive arbejdet med: Jordbær med fokus på god plantesundhed og plantekvalitet og erfaringsindsamling og vurdering af nye sorter til lokal produktion (afprøvning hos producenter). Solbær screening af nye sorter, samt dyrkningsmæssig afprøvning (opformering med udplantning hos avlere). Surkirsebær nye sorters dyrkningspotentiale og intensiv produktion (udplantning hos avlere af mest lovende sorter). Nye typer industribær (etablering af buske hos avlere af nye typer til industrifrugt). Projektet søges støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 7 In-store magasinet Haveglæder. Formålet med projektet er at fastholde eller øge planteskoleerhvervets indtjening gennem formidling af viden, idéer og inspiration til forbrugerne om brug af planter på alle måder i haven med fokus på havens forskellige sæsoner. Dette sker ved at udgive 4 in-store magasiner på hver 32 sider i april, maj, juni og september. Hvert af in-store magasinerne trykkes i eksemplarer, som distribueres til havecentre og detailplanteskoler. Den faglige begrundelse for projektet er at skabe en stigende interesse for haven, havelivet, frilivet og glæden ved at dyrke. Baggrunden er, at kildre folks haveglæder ved at give dem inspiration og idéer samt bibringe dem den basale viden om havedyrkning, så de får en positiv oplevelse og glæde dermed. Haveglæder henvender sig til en bred målgruppe. Såvel førstegangs haveejer som den erfarne haveejer. Ved at sikre at artiklerne i Haveglæder har en bredde, sikres at både kvinder og mænd fattes interesse for Haveglæder. Projektet vurderes at henhøre under 5. Nr. 8 Havens dag. Formålet med projektet er at øge afsætningen af haveplanter i efterårsmånederne. Dette sker ved at sætte fokus på forskellige temaer, som skal oplyse forbrugerne om den glæde de kan have af haven og haverummet, som et sted de kan udfolde i leg, dyrke, gro og nyde. Et rum til sanserne, og hvor det rette plantevalg kan styrke sanserne, og give forbrugerne sans for haven. Dette sker ved at lave særlige arrangementer i forbindelse med Havens Dag, den 2. weekend i september. Baggrunden for projekter er, at mange haveejere, ser haven som en byrde og ikke en glæde. Ved korrekt faglig rådgiv- på haven som et frirum/ glædes og sanserum, kan det på længere sigt være med til at afsætte ning og hjælp, samt fokus flere planter, fordi forbrugerne for en positiv oplevelse, og derfor involverer sig endnu mere i deres have. Projektet er et samarbejde imellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. Nr. 9 Temadage Projektets formål er at formidle ny viden om detailhandel, kunder, forbrugertrend, innovation, fornyelse, sociale medier ved professionelle indlægsholdere på Temadagene, som afholdes den 22. og 23. januar Baggrunden for projektet er at sikre erhvervet opdatering med den nyeste viden og forskning inden for kundesegmenter, ny teknologi, ledelse, ideskabelse, m.v. Dette skal ske for at erhvervet er i stand til at overleve og udvikle butikkerne. På baggrund af de erfaringer erhvervet gennem årene har draget, er temadage den bedste måde at formidle dette stofområ- og dermed temadagene henvender sig ikke kun havecenterejere og disses medarbejdere, men ligeså meget til de på. Projektet producenter og andre leverandører, så de også for indblik i forbrugernes forventninger. Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 3 og 4b. 12

13 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 10 Mød Sæson Live markedsføring af sæsonens frugt og grønt. Det overordnede formål er oplysning til forbrugerne, men med et ønske om, at der er en afsætningsfremmende og sundhedsmæssig afsmitning, ved at give forbrugerne et indblik i de valg, der ligger bag at lave kvalitetsfødevarer. Alle involverede kommer i kontakt med forbrugerne, detailhandlen og arbejder sammen om at skabe nærværende og ægte kommunikation om det at producere og anvende produkter af høj kvalitet. Målet er at: Inspirere danskerne til at lave og spise mere mad med sæsonens friske frugt, grønt, svampe og bær. Møde gartnerne live og opleve dem som troværdige, dygtige, miljøbevidste leverandører til danskernes middagsborde Opnå mere salg, højere priser for sæsonens frugt, grønt, bær og svampe. At støtte op om Sæson konceptet og de aktiviteter, der udspringer heraf. Formålet er herudover, at styrke netværket blandt avlere, væksthusgartnere, planteskoler, frøfirmaer, detailhandelskæ- der producentorganisationer, madformidlere, madpublicister, kokke og andre fødevareproducenter. Der arbejdes med en festival i Århus, deltagelse på 2 dyrskuer samt åbent landbrug. Projektet vurderes ikke at henhøre under statsstøtte, da der er tale om en generel oplysningskampagne, hvor projekpåvirker tet ikke markedsforholdene. Nr. 11 Vurdering af nye sorter af spiseløg under forskellige dyrkningsbetingelser. Projektet søger at afklare, hvilke nye sorter af løg, der er bedst dyrk ningsegnede og lagerfaste, således at frasorteringsandelen kan reduceres. En reduceret frasorteringsandel er ensbetydende med bedre økonomi for løgavlere samt, ved bedre udnyttelse af de ressourcer (gødning, vand, pesticider og energiforbrug ved både dyrkning og lagring), som er brugt ved produktion. Derudover forventes projektet at give en afklaring på, om måden sorterne afprøves på, skal ændres til at være endnu mere praksisnær. Planlægning af aktiviteterne udføres i tæt samarbejde mellem GartneriRådgivningen, AgroTech og AU-Årslev. Aktivi- af løg stiller arealer til rå- teterne gennemføres dels hos producenter af spiseløg, og dels ved AU-Årslev. Producenter dighed, samt forestår pasningen. Frøfirmaer leverer frø til sortsforsøgene. AU-Årslev og AgroTech er ansvarlig for etablering af behandlinger, registreringer under væksten, høst og opgørelser af udbytte, holdbarhed og kvalitet. Der etableres arealer under såvel konventionel som økologisk dyrkning. Projektet vurderes at henhøre under 11. Nr. 12 Afsætningskampagne, løgblomster. Projektets formål er at skabe øget interesse hos de danske forbrugere for at købe og værdsætte kvalitetstulipaner og løgblomster i potter. Dette gøres ved efterspørgselsfremmende marketingaktiviteter rettet mod forbrugerne samt de relevante handelsled. Som en vigtig del af projektet indgår information om rigtig pleje og pasning af produkterne, både hos handelsleddene og hos forbrugerne. Målet er at forbrugerne får optimal glæde af løgblomsterne, så tilfredshed udløser yderligere køb i sæsonen. Der er flg. aktiviteter: PR aktiviteter i dag og distriktsblade samt konsumentmagasiner for løgblomster i potter. Informationsmateriale til detailhandlen om kampagnerne med håndteringsvejledning. Trafikreklame sidst på vinteren for afskårne tulipaner. Projektet vurderes at henhøre under 5. 13

14 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Projektbeskrivelser Budget 2015 Nr. 13 Øget frugtdagen som og grøntsalg i dagligvarehandlen med viden om forbrugeradfærd og 6 om løftestang. Projekts formål er at øge frugtavlens og gartneribrugets salg af frugt- og grønt ved at klæde dagligvarehandlen bedre på til at imødekomme forbrugernes behov og dermed fremme mere køb. Herudover at styrke 6 om dagen som salgsfremmende budskab samt, sikre frugt- og grøntkategoriens synlighed i dagligvarehandlens forbrugermedier og stimulere til køb. Projektet består af følgende aktiviteter: 1. Kvantitativ shopperanalyse 2. Fokusgruppeindsats om 6 om dagen mærkets muligheder 3. Udarbejdelse af digitalt toolkit til dagligvarehandlen 4. Seminar for dagligvarehandlen 5. Vejledning til og opfølgning på brug af toolkit 6. Effektmåling Kortlægning af shopperens beslutningstræ det giver indsigt hvad shopperen gør og hvornår, og dermed hvor der kan sættes ind for at friste til merkøb Viden om 6 om dagens mærket styrker og svagheder og dermed muligheden for at spille på førstnævnte og imødekom- sidstnævnte i forhold til et øget fokus og salg i detailhandlen me Frugt og grønt på dagsordenen blandt dagligvarehandlen og samtidig styrke status som en vigtig og troværdig samarbejdspartner Digitalt toolkit, der øger synligheden af frugt- og grønt og 6 om dagen mærket i dagligvarehandlens medier Projektet vurderes at henhøre under 2 stk. 1 nr. 4b. Nr. 14 Optimeret produktion af væksthusgrøntsager pesticidforbrug. med fokus på innovation og minimalt Projektets samlede formål er at sikre en innovativ og bæredygtig produktion med fokus på sortsvalg og som tager hen- til lavt pesticid syn forbrug. Formålet med projektet er derfor, at imødekomme disse udfordringer bedst muligt ved at: sikre at producenterne kan tage et kvalificeret og fagligt funderet valg af de bedste sorter, set i forhold til sygdomme, kvalitet, smag og holdbarhed sikre, at erhvervet har anvendt de mest moderne og skånsomme principper for plantesygdoms bekæmpelse, herunder principper, som ikke kræver brug af plantebeskyttelsesmidler sikre et fagligt højt videns niveau omkring dyrkningen af kulturerne, og følge op på resultater både i dette projekt, men også tidligere projekter. I projektet arbejdes med flg. aktiviteter: Sortsforsøg tomater. Forsøg med midler til bekæmpelse af meldug. Klips på klaserne af tomater til undgåelse af knækklaser. Information/temadag/studietur med vægt på resultaterne fra projekterne Forsøgene udføres i udvalgte gartnerier i samarbejde med Grotek Consulting. Projektet vurderes at henhøre under

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 (senest indsendte budget) Budget 2014 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Markedsføringskampagne for planteskoleplanter 2015. x 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Markedsføringskampagne for planteskoleplanter 2015. x 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløn i 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C- B)/B Note A B C D

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2011 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2011 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - ændringsbudget Budget 2015 (senest indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - ændrings Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 571 2.189 283,4 2 Produktionsafgifter 620 620

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2015 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2015 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2014 for CVR/SE nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E mail

Læs mere

Tal om gartneriet 2015

Tal om gartneriet 2015 Tal om gartneriet 2015 Tabeloversigt Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion 1999 2002 2005 2008 2011 Væksthusproduktion i alt* 707 633 503 403 395 Grøntsager................. 206 182 142 107

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 4 STRUKTUR... 4 ØKONOMI... 5 EKSPORT... 7 HOLLAND... 8 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 9 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 REGNSKAB PRDUKTINSAFGIFTSFNDEN FR FRUGT G GARTNERIPRDUKTER FR PERIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 LEDELSESPÅTEGNfNG Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2014 for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Læs mere

Tal om gartneriet 2016

Tal om gartneriet 2016 Tal om gartneriet 2016 0 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion Antal bedrifter 2002 2005 2008 2011 2014 Væksthusproduktion i alt* 633 503 403 395 367 Grøntsager 182 142 107 93 79 Snitblomster

Læs mere

Tal om gartneriet 2011

Tal om gartneriet 2011 Tal om gartneriet 2011 Indholdsfortegnelse TENDENSER...3 STRUKTUR...3 ØKONOMI...4 EKSPORT...6 HOLLAND...7 TABELLER...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 (senest indsendte budget) Budget 2014 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2016 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2016 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2015 for CVR/SE-nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E-mail

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte)

Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Budget 2014 Beløb i 1000 kr. (senest Budget 2015 indsendte) Kartoffelafgiftsfonden - basisbudget Beløb i 1000 kr. Relativ fordeling af C i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 2.195 571-74,0 2 Produktionsafgifter 550 620

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

Tal om gartneriet 2007

Tal om gartneriet 2007 Tal om gartneriet 2007 Indholdsfortegnelse Tendenser...3 Struktur...3 Økonomi...4 Eksport...6 Holland...7 Tabeller...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget 1. Baggrunden Der er i erhvervet et ønske om at optimere og reducere anvendelsen af gødning,

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C- B)/B Note A B C D

Læs mere

Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016

Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Frøafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Rettelser til adresse, cvr-nr. og E-mali foretages her: ' O _'_o_i_'_--lj. Omsætning exel. moms I! I I! Se vejledning. Alle beløb angives i nele kr.

Rettelser til adresse, cvr-nr. og E-mali foretages her: ' O _'_o_i_'_--lj. Omsætning exel. moms I! I I! Se vejledning. Alle beløb angives i nele kr. ' O _'_o_i_'_--lj 01 OPLYSNINGSSKEMA 2013 produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter omsat i 2012 Gartneribrugets Afsætningsudvalg HVldkærveJ 29 5250 Odense SV Telefon 36 16 62 00 Fax 36 166526 E-mail:

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2011 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2011 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære.

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Produktionsgartner [ Planteskolegartnerassistent ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, produktion ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, handel ] Produktionsgartner På

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004

Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Kartoffelafgiftsfonden - Ændringsbudget 2004 Oktober 2004 Budget Ændrings- Relativ Ændring Indtægter: Overført fra forrige år 99 99 0,0 1 Produktionsafgift på kartofler 4.125 4.20 3,5 Renter 60 60 0,0

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Fåreafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015

Fåreafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015 Fåreafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015 Beløb i 1000 kr. Budget 2015 Ændringsbudget 2015 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: 1 Overført fra forrige år 108 965

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014 LEDELSESPÅTEGNfNG Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2014 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Anne Dissing Rasmussen E-mail:

Læs mere

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015 AGROTECH * Afsætning af lokale fødevarer v/dorthe Lynnerup UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH /I projekter hvad & hvilke /I kurser /På kommerciel timebasis /Inspiration til

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler

Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler Overdækning af æbletræer med en markise gør det muligt at dyrke høje udbytter af usprøjtet frugt, også af sorter, som er følsomme overfor æbleskurv. ne er mindre angrebet af svampesygdomme, også lagerskurv.

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

IPM og økonomi. Hvordan kan en IPM strategi beregnes?

IPM og økonomi. Hvordan kan en IPM strategi beregnes? IPM og økonomi Hvordan kan en IPM strategi beregnes? Et overblik med udgangspunkt i Jordbær Jordbær på friland og i tunneller (Administrer IPM i forskellige produktionssystemer) Friland Ekstensiv dyrkning

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Note BO* 11.000*. S T? 9 * e budget 2005 A æ " M.,. Relati Ændring ***"*«foring A =>! afbi% 10Q*(B-A)/A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 524 1 Produktionsafgifter

Læs mere

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly

Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Vækstmuligheder blandt mindre fødevareproducenter i landdistrikterne via digitale løsninger - Eksemplet The Food Assembly Tomas Vedsmand Partner PhD GEMBA Innovation 2 Indhold 1. Afsættet: Fødevareproduktion

Læs mere

Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010.

Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010. Fradrag for Grøn energi fortsætter i 2010. Fradragsordningen for Grøn El fortsætter i MPS. Vi har modtaget opgørelsen for 2009, som vi så anvender, som bedste bud på hvordan det også vil blive i 2010.

Læs mere

Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag.

Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag. Økonomi i økologisk æble- og pæredyrkning med eksempler fra forskellige produktionsmetoder, usprøjtet, sprøjtet og regntag. Hanne Lindhard, GartneriRådgivningen og Institut for fødevarer, AU, Årslev. Der

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2011

Salg af pesticider til brug i private haver 2011 Salg af pesticider til brug i private haver 0 Miljøstyrelsen, august 0 Indhold INDLEDNING 5 PESTICIDSALGET TIL PRIVATE I 0 6. GRUNDLAG FOR OPGØRELSEN AF SALGET I 0 6. OVERSIGT OVER SALGET I 0 FORDELT

Læs mere

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger Institut for Fødevarer Faculty of Science and Technology MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger De overordnede formål 1. Begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

REGNSKAB FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2012

REGNSKAB FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2012 REGNSKAB PRDUKTINSAFGIFTSFNDEN FR FRUGT G GARTNERIPRDUKTER FR PERIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2012 for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Projekt- og Udviklingskonsulenterne

Projekt- og Udviklingskonsulenterne Fremtidens behov og tendenser i Foodservice markedet indlæg på møde i projekt Fokus- udvikling af food service kravspecifikationer for pålæg, frugt, grøntsager og kartofler 4. november 2008 i Odense Mie

Læs mere

Growth from Knowledge

Growth from Knowledge Growth from Knowledge Evaluering af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt En kvantitativ undersøgelse blandt juletræs- og pyntegrøntproducenter gennemført for Skov- og Naturstyrelsen Job

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Netværksordningen Kvalitetsfødevarer - økologi Titel 2 Netværksordningen Har ansøgningsfrist 24.juni Pulje

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Beretninger 2016 GartneriRådgivningen

Beretninger 2016 GartneriRådgivningen Beretninger 2016 GartneriRådgivningen Projektnr. 2587 Titel: Præcis styring af økologisk og konventionel gødskning på friland I produktion af grønsager på friland skal der produceres produkter af høj kvalitet

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

Forskningsplan for økologiske bær

Forskningsplan for økologiske bær Forskningsplan for økologiske bær Udarbejdet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug via projektet: Netværk for økologiske bær. Af seniorforsker Hanne Lindhard Pedersen 1 og chefkonsulent Hans Bach-Lauritsen

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere