LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR. 2-2013. Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges"

Transkript

1 Det hjælper at hjælpe Side 4-5 Mobbebekæmpere søges side 12 Uddannelsesudvalget side 7 Aarhus Midtby afdeling side 8-9 NR LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE

2 Støt den internationale indsats Af forbundsformand Stig Møller I sidste blad var vi i lederen inde på, at DUIerne var bedre til handling end til snak, og at det var vigtigt, at vi koncentrerede indsatsen der, hvor vi for alvor kan gøre en forskel. Dengang var det i sammenhæng med kampen mod mobning, men ordene er fuldt ud lige så aktuelle, når det kommer til solidaritetsarbejdet i den tredje verden. I april havde jeg den glæde at følges med Børn-hjælper-Børn-fondens formand Helle Christensen til Indien, for at tilse de projekter, fonden har gang i dernede. Det var en spændende og givende rejse, som du kan læse langt mere om længere inde i bladet. Jeg vil dog allerede her på lederpladsen komme med nogle af de mange tanker, som turen til Indien har sat i gang hos mig. Noget af det mest tankevækken- de var, hvor meget selv det mindste bidrag nytter. Fordi kampagner og administrationen af fonden varetages af frivillige og af landsforbundet, er der stort set ingen administrationsomkostninger, som skal dækkes, og det betyder, at næsten 100 procent af bidragene til fonden, går direkte til det vigtige arbejde. Det er mit store håb, at flere DUIafdelinger og medlemmer vil gå aktivt ind og støtte solidaritetsarbejdet... Samtidig kommer det vel næppe bag på nogen, at pengene rækker længere i Indien, end de gør her i Danmark. Vi ved fra tidligere opgørelser, at man for omkring 100 danske kroner kan sikre ét barn et helt års skolegang inklusive undervisningsmaterialer, løn til lærere og alt andet. Det betyder, at også de helt små afdelinger eller for den sags skyld enkeltpersoner, selv med en begrænset indsats kan gøre en enorm forskel for børn og unge, som ikke har de samme chancer i livet som vi får her i Danmark. Vi kan være med til at gøre en forskel, som kan rykke de kommende generationer ud af et liv i armod og fattigdom og ind i en værdig tilværelse. Det er mit store håb, at flere DUI-afdelinger og medlemmer vil gå aktivt ind og støtte solidaritetsarbejdet, sådan som Hvidovre, Aalborg, Ramsø, Østerbro og Odder allerede gør det. Samtidig vil jeg opfordre alle DUIere til at støtte. Både personligt og gennem arbejdspladser, familiefester, beboergrupper og de øvrige fællesskaber, I er en del af. LEG og VIRKE udgives af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22, 2650 Hvidovre Telefon Hjemmeside: Redaktion: Stig Møller (ansvarshavende redaktør) Louise Juul Jensen Jakob Horn Møller Joachim Lærke Lyager Tryk: Hgraphic Telefon: Oplag: 3500 Deadline for medlemsbladet LEG og VIRKE: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 26. august Artikler til bladet må fylde max. 400 ord. Små notitser og billedforklaringer ord. Dette nummer af LEG og VIRKE er afleveret til postomdeling den 3. juni Forbundskontoret har åbent: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Louise Juul Jensen Forbundssekretær Allan Sten Svendsen Regnskabskonsulent Jette Gjerulff Kontorassistent Joachim Lærke Lyager Webmaster og grafiker Jakob Horn Møller Informationskonsulent Svend Erik Jensen Projektmedarbejder Side 2 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

3 Åbent hus på forbundet Har du lyst til at komme og hilse på de ansatte, se hvor og hvordan de arbejder og få en snak om, hvad de kan gøre for dig, din afdeling og dit frivillige arbejde, så skulle du tage at komme til Åbent Hus lørdag den 17. august fra Her vil de ansatte vise alle interesserede medarbejdere og bestyrelser rundt i Forbundshuset på Mågevej 22 i Hvidovre. Du vil selvfølgelig også få mulighed for at stille spørgsmål, forslag til fremtidige services til afdelingerne og i det hele taget få en god snak om, hvordan vi bedst muligt bruger ressourcerne i huset. Der vil blive serveret pølse og brød, og om eftermiddagen vil der blive afholdt auktion over nogle af de ting, som befinder sig i Forbundshuset, men som forbundet ikke længere benytter. Det gælder blandt andet aktivitetskufferter, restlager af DUI-tøj og lignende. Det er selvfølgelig gratis at deltage i arrangementet, men man betaler selv for sin transport. Tilmelding bedes ske senest mandag den 5. august til Afskedsfest for Jette Efter 23,5 års tro tjeneste på DUI-LEG og VIRKEs forbundskontor går kontorassistent Jette Gjerulff på pension den 1. juli. Derfor bliver sommerens grillfest også en afskedsfest for Jette. På den måde får alle DUIere mulighed for at møde frem og sige personligt tak til Jette for de mange års store indsats, hun har ydet, siden hun i december 1989 havde første arbejdsdag på forbundskontoret. Festen bliver holdt den 21. juni ved forbundshuset i Hvidovre, og alle er velkomne. Mere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alexander er stoppet nye folk på vej Organisationskonsulent Alexander van Deurs er stoppet med at arbejde på landsforbundet. Efter sommerferien forventes der at komme to nye ansigter på kontoret til at afløse ham og Jette, som går på pension. Få en aktivitetskalender i afdelingen I forlængelse af aktivitetsoversigten på hjemmesiden tilbydes alle afdelinger nu en Aktivitetskalender, hvor de selv kan skrive deres aktiviteter ind, hænge op i afdelingen og på den måde få et godt og hurtigt overblik. Skriv til Jakob på forbundskontoret på hvis du vil have en til at hænge i din afdeling. Nye konsulenter søges Forbundskontoret har opslået to nye stillinger, hvilket man kan læse mere om på hjemmesiden, dui.dk. Det drejer sig om to nye organisationskonsulenter, som skal varetage en række opgaver på forbundskontoret og ude i afdelingerne. Læs gerne opslagene igennem og se, om det er noget for dig eller nogen i din omgangskreds. Ansøgninger skal sendes til Louise Juul Jensen på senest den 7. juni kl 12. Ferielukket Forbundskontoret holder sommerferielukket fra uge 28 til og med uge 30. Det betyder, at sidste åbningsdag er fredag den 5. juli og første dag efter sommerferien er mandag den 22. juli. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 3

4 LANDET RUNDT Tilbage i Fælledparken I år var DUI igen repræsenteret ved det store 1. maj-arrangement i Fælledparken i København. Region Øst blev tilbudt at medvirke ved Socialdemokraternes stand og uddelte her DUI-balloner og informationsmateriale om DUI til alle interesserede. Ølstykke åbner computercafé DUI-Ølstykke har åbnet en computercafé for børn. Idéen er at bryde med den sociale isolation, mange børn ender i, når de sidder og spiller computer alene på deres værelse, ved at gøre computerspil til et fællesskab og en social aktivitet og en mulighed for at møde jævnaldrende med samme interesser som en selv. 7 nonfirmeret i Aalborg Aalborg havde i år syv nonfirmanter igennem til deres arrangement, som blev en smuk ceremoni med en flot tale fra en DUIer, som selv var blandt sidste års nonfirmanter. 7 er ikke det største antal, der nogensinde har været igennem, men til gengæld har den store omtale, arrangementet fik i lokalpressen betydet, at der allerede er to tilmeldinger til næste års arrangement, som vil blive afviklet den 4. maj kl. 10 og 12. Giro 413-kroner til Skovlunde DUI-Skovlunde var blandt modtagerne af penge fra radioprogrammet Giro 413, da der blev uddelt i alt kroner til en lang række forskellige foreninger den 14. april. Skovlunde fik kroner, som skal bruges til to nye computere til afdelingens computercafé. Det hjælper at hjælpe Af Stig Møller Forbundsformand I uge 14 og 15 deltog jeg sammen med Helle Christensen, der som alle ved er formand for Børn hjælper Børn Fonden i et projektbesøg i Indien, hvor vi besøgte de mange projekter, vi har i gang i derude lige nu. Turen viste mig, at det virkelig er en indsats, der rykker. Det er følelsesmæssigt stærke ting, man oplever, når man kommer helt der ud, hvor bistandsorganisationerne normalt ikke befinder sig. Der hvor fattigdommen hersker. De børn og unge, der lever et liv her sammen med deres forældre og øvrige familie ejer ingenting. Og det er virkelig ingen ting. Det sparsomme tøj, de har på, er stort set det eneste, de har. Glæde og påskønnelse Men det er glade børn og unge man møder. De påskønner virkelig den støtte og opbakning, de hver dag får gennem undervisning og fritidstilbud, som flere lokale DUIafdelinger understøtter dag ud og dag ind året rundt. For under danske kroner om året gennemfører vi undervisning i grupper for børn, hvilket virkelig gør en forskel. Hvis vi ikke giver dem mulighederne, er der ingen fremtid for dem, og de vil blive fastholdt i fattigdommen uden muligheder for uddannelse. Undervisningen i projekterne foregår lige der, hvor deltagerne færdes. Under et kastanjetræ i landsbyen, i en lerklinet hytte, i et stenbrud eller en hytte bygget af grene og avispapir og pap tæt ved landsbyens brønd, hvor lyden af vandpumpen eller et forbikørende eksprestog blander sig med glade børnestemmer. Undervisningsstederne er ikke prangende, men tingene virker, og det er det vigtigste. Og vores indsats er med til at give de mange børn og unge en tro på fremtiden. At gøre dem bevidste om deres rettigheder, så de kan medvirke til at ændre det samfund, de også er en del af, selvom kulturen i Indien måske siger noget andet. Kaste- Side 4 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

5 For omkring danske kroner om året gennemfører DUI-LEG og VIRKE og Børn Hjælper Børn Fonden et antal undervisnings- og aktivitetsprojekter for flere hundrede børn og unge i Indien. systemet i Indien er afskaffet for år tilbage, men det praktiseres stadig rigtig mange steder selvom loven siger noget andet. Besøg hos 12 projekter Vores projekttur i Indien omfattede besøg i 8 projekter i delstaten Orissa i Nordøstindien koncentreret i Bhubaneswar og 4 projekter i Tamilnadu i det sydøstlige Indien. Samme område, som blev totalt udslettet af tsunamien for år tilbage. Flere landsbyer og mennesker forsvandt i vandmasserne. Også her er DUI-LEG og VIRKEs Børn Hjælper Børn Fonden til stede. Det hjælper en hel masse. Under et bliktag, der skærmer for solens stråler deltager 30 piger i et undervisningsprojekt, hvor der gennemføres workshop-lignende aktiviteter om kvinders rettigheder eller mangel på samme i Indien. Voldtægt og seksuel udnyttelse af unge piger og kvinder, udstødelse af enker og manglende undervisning er blot nogle af de ting, som projektet diskuterer og kommer med brugbare løsninger på. Løsninger, der på sigt også giver unge piger og kvinder en fremtid, der er til at holde ud at leve i også for dem. Flere skal støtte De mange projekter vi besøgte støttes økonomisk af DUI-afdelingerne i Aalborg, Hvidovre, Ramsø, Østerbro, personalet på forbundskontoret og enkelte donationer fra enkeltpersoner og grupper, der ønsker at bakke op om Børn Hjælper Børn Fonden. Men flere skal med. Og målet er, at alle afdelinger i DUI inden næste landsmøde i 2016 støtter deres eget projekt i den 3. verden og gennemfører aktiviteter i lokalområdet, der sætter fokus på børn og unges forhold i de allerfattigste områder i verden. Det kan også tiltrække nye medlemmer. Jeg indbyder alle til et samarbejde i den sammenhæng og stiller gerne op, hvis man vil være med og gøre brug af min viden. Jo flere vi er, desto mere kan vi gøre for børn og unge ude i verden. Gennem årene har flere deltaget i projektbesøg og studieture for DUI-LEG og VIRKE og Børn Hjælper Børn Fonden. Skulle vi ikke sige tak for oplevelsen ved at vi alle bidrager til at få udviklet et konkret aktivitetsmateriale, som DUI-afdelingerne kan bruge i arbejdet, så flere kan bakke op om vores vigtige solidaritetsarbejde? Jeg glæder mig til at høre fra jer! Blandt Børn-hjælper-børn-fondens projekter er: 9 skoler i Orissa i Indien Børneaftenskoler og børnehaver Dialigprojekter Vaccinationsprojekter, hvor hundredevis af børn vaccineres mod sygdomme, som giver høj børnedødelighed. Oplysningsprojekter, som skal give børn og unge indblik i deres rettigheder. Undervisning af unge kvinder i basale færdigheder, som skal gøre dem uafhængige af mænd.

6 LANDET RUNDT Odder klar til Hysten Festival Odder afdeling er som sædvanligt klar til den lokale årlige Hysten Festival, hvor de vil stå for børneaktiviteter i en fadølsfri zone på pladsen. Og der burde være masser af børn at lave aktiviteter for, da festivalen uddeler 300 gratis billetter til børn i 7. klasse. Cirkus Arcus Fra 20. til 25. maj havde DUI-Hvidovres populære Cirkus Arcus igen slået teltet op i Avedørelejren i Hvidovre. Her optrådte de dygtige artister flere gange dagligt til stor glæde for de mange fremmødte børn og voksne. Minister til 1. maj hos DUI-Roskilde DUI-Roskilde lagde hus til, da fødevareminister Mette Gjerskov talte i byen til 1. maj. Det var den lokale socialdemokratiske partiforening, der stod for arrangementet, men det blev altså afholdt i DUI-huset på Havnevej. Landskursus I år er landskursus-år og vanen tro blev det afholdt på DUI-LEG og VIRKEs efterskole Bisnapgård i Hals i Bededagsferien. Interessen fra kursusdeltagerne kredsede især om havkajakkurset, kurset En stærk afdeling samt kurset om kreative aktiviteter, og derfor valgte man inden kurset at aflyse de øvrige dele og satse stærkt på de tre, ligesom de planlagte aktiviteter for børn, hvis forældre deltog i kurset, også blev gennemført. Der blev selvfølgelig også masser af tid til hygge og fællesskab mellem alle deltagere på tværs af kurserne, når man spiste sammen og hyggede sig fredag og lørdag aften. Generalforsamling i DUIs Venner DUIs Venner har afholdt generalforsamling den 5. maj i Hvidovre. Formand Klaus Lüth konstaterede i beretningen fremgang i medlemstallet og kasserer Birgitte Bock fremlagde et regnskab med et flot overskud. Arne Nielsen, Hedehusene afløser Mona Jensen, Slagelse i bestyrelsen. Birgitte Bock og Freddy Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen. Gæstetaler på generalforsamlingen var Henning Tjørnehøj med et indlæg med synspunkter over dansk politik fra besættelsen og til i dag. Side 6 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni juni Grilldag 23. juli - 1. august Sommerlejr i Finland 17. august Åbent hus på forbundet 30. august 1. september LUU træf uge 35 Wild Games september LBU træf uge 36 James Bond 21. september Miniregionskursus i Region Øst oktober Aktivitetsfestival

7 ET KIG IND I MASKINRUMMET Uddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget består af: Ivan Bøgh, Forretningsudvalget Ulla Christensen, Region Øst Styrkelse af medarbejderne Af Jakob Horn Møller, informationskonsulent Erik Thesbjerg, LandsUngdomsUdvalget Klaus Gluud, Region Nord Louise Juul Jensen, Landsforbundet Ubesat repræsentant, Region Syd Uddannelsesudvalget er et af de ældre udvalg i DUI. Det har til opgave at skabe et fundament for, at medarbejderne i DUI kan dygtiggøre og udvikle sig gennem uddannelse, og at de kurser, der udbydes styrker både den enkelte medarbejder og hele vores organisation. En af de store opgaver for udvalget er ansvaret for vigtige arrangementer som Landskurset og Midtvejskurset. Det gælder både, når der skal sammensættes et kursusudbud, altså besluttes hvad der skal undervises i på for eksempel landskurset, og når det praktiske skal arrangeres: Når der skal findes lokaler til undervisningen, når der skal findes undervisere og materialer til kurserne, når der i nogle tilfælde skal findes overnatning og bespisning til kursisterne og alt det andet praktiske. Udover de større arrangementer, har udvalget til opgave at stå for den generelle uddannelse af DUIere i det daglige. Det er for eksempel dem, der sørger for, at der findes tilbud om introkurser og vejledninger til nye medarbejdere og at unge DUIere, som gerne vil blive medarbejdere, kan blive vejledt i dette. Udvalget har også en koordinerende rolle, hvor de er med til at styrke de regionale kurser i tæt samarbejde med regionerne, som afholder dem. Det drejer sig blandt andet om at sikre, at kurserne spiller sammen med resten af uddannelsestilbuddene i DUI. Endelig ser uddannelsesudvalget også ud over DUI, hvor de søger samarbejde med resten af arbejderbevægelsens uddannelsestilbud. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 7

8 Portræt af DUI-LEG og VIRKE i Aarhus Midtb en veluddannet Fakta om afdelingen Formand: Berit Steen Medlemstal: 69 Kommune: Aarhus Aarhus Midtby er ofte stærkt repræsenteret blandt eleverne på DUIs kurser, og formanden er ikke i tvivl om, at udbyttet er stort. Både fagligt og socialt. Af Jakob Horn Møller Informationskonsulent Aarhus Midtby afdeling holder til i et kælderlokale i en boligblok centralt i Aarhus. Her mødes afdelingens medlemmer hver onsdag og laver forskellige aktiviteter, som planlægges et år ad gangen ud fra de ønsker, børnene giver udtryk for. Det kan være alt lige fra en fotokonkurrence for børn til udsmykning af egne, medbragte hovedtelefoner, og aktiviteterne har ofte kreativ karakter. Inspirationen hentes blandt andet på DUIs uddannelser, hvor Aarhus Midtby som regel er stærkt repræsenteret, ikke mindst når man tager i betragtning, at afdelingen langt fra placerer sig blandt DUIs største, målt på medlemmer. Afdelingens nye formand, den 22-årige Berit Steen, glæder sig over den store deltagelse, som hun mener har stor værdi for afdelingen. - Man lærer en masse nyt på kurserne, som man kan tage med sig tilbage i afdelingen. Man oplever - og kan lade sig inspirere af - hvordan de andre gør tingene, samtidig med, at man jo lærer noget konkret på kurset. Førstehjælp eller nogle kreative aktiviteter, for eksempel. Det tror jeg, mange glemmer. Mange sidder måske i deres egen afdeling og tænker, at de jo egentlig har det godt og har nogle fede aktiviteter. Men vi tror på, at det altid er godt at få nogle nye input, siger Berit, som også peger på det sociale element i kurserne som en vigtig faktor. Afsted uden børn - Det giver et rigtig godt sammenhold mellem medarbejderne, og jeg tror det er rigtig sundt for det sociale, at man også nogle gange er afsted sammen uden at have børnene med, som man er på kurserne. Så det er også godt for det daglige samarbejde i afdelingen. Samtidig bliver det nemmere at have fokus på børnene, når man så er afsted med dem, siger hun. Også internt i afdelingen er man god til at arrangere uddannelser for sig selv og hinanden. Der bliver blandt andet afholdt førstehjælpskurser, kurser for medarbejdere, der gerne vil deltage i afdelingens populære nisse-aktiviteter op til jul og efter sommerferien er der arrangeret et fra-skrot-til-slot -kursus, hvor deltagerne skal lære at lave ting ud af gamle toiletruller og lignende affald. Uddannelse i afdelingen Men netop det gode forhold mellem medarbejdere, som opstår gennem kursusaktiviteterne, betyder også, at der foregår en stor læring uden at man behøver lave formelle kurser, supplerer afdelingens næstformand, Sebastian Jul Hornsberg. - Vores afdeling er meget tæt knyttet, så når vi skal lære et eller andet, så kører det bare, sådan mund til mund. Vores afdeling er sammensat sådan, at alle har noget særligt at byde ind Side 8 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

9 y afdeling med, siger han, og peger blandt andet på, at afdelingens pædagoger er gode til at formidle pædagogik til de andre, og at computernørderne ofte har stillet deres viden til rådighed for resten af medarbejderne. Husk at oplyse I den uddannelsesglade afdeling er fordelene ved kurserne så indlysende, at det bedste råd, de kan give videre til andre afdelinger er af meget praktisk karakter. - Brug kursussystemet. Og sørg for at oplyse grundigt om alle tilbuddene i afdelingen, så folk ikke er i tvivl om, hvilke tilbud der er, og hvad man får ud af at deltage. Vi oplyser både generelt i kalendere og på facebook og snakker også med den enkelte medarbejder, når vi ser dem nede i afdelingen, slutter Berit Steen. Interviewet blev i øvrigt gennemført umiddelbart efter, at tre af afdelingens medarbejdere havde deltaget på et kursus i det nye hjemmesidesystem. Afdelingens aktiviteter Aktiviteter: Mødes hver onsdag og laver forskellige aktiviteter, for eksempel kreative aktiviteter, computeraktiviteter, madlavning, fotokonkurrence og andet. Nogle er planlagt i forvejen efter ønske fra børnene, andre opstår spontant når man er samlet. Kurser: Afdelingen arrangerer indimellem kurser for sine medarbejdere, for eksempel hjemmesidekurser, kurser i at genanvende tilsyneladende værdiløse ting, førstehjælpskurser og meget andet Landsdækkende aktiviteter: Afdelingen deltager ofte, gerne og talstærkt i landsdækkende aktiviteter, ikke mindst kursusaktiviteter. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 9

10 MASKINRUMMET Nyt fra udvalgene Her kan du læse lidt om, hvad DUI-LEG og VIRKEs forskellige udvalg går og arbejder med for tiden. På DUIs hjemmeside dui.dk kan du løbende holde dig orienteret om arbejdet. Uddannelsesudvalget Arbejder lige nu på det næste store kursus, som bliver midtvejskurset næste år samt på lokale nærkurser. Den seneste store veloverståede opgave var landskurset på Bisnapgård i Bededagsferien. DUI Analyse Arbejdet er gået i gang og forbundssekretær Louise Juul Jensen og den eksterne konsulent Hans Stavnsager har udarbejdet et spørgeskema, som er ved at blive kommenteret og rettet til. Når det er færdigt og godkendt af FU og regionsformændene, vil det blive sendt ud til medlemmerne, som forhåbentlig alle sammen vil besvare dem. Landsbørneudvalget Landsbørneudvalget er i fuld gang med at forberede det kommende træf, som vil have James Bond som omdrejningspunkt, og vil blive afholdt i uge 36. Landsungdomsudvalget Landsungdomsudvalget har ligesom Landsbørneudvalget valgt at flytte deres efterårstræf til tidligere på året, så det fremover vil blive holdt i uge 35. Det kommende træf får overskriften Wild Games. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget holdt et møde i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet i Hals i slutningen af maj. Blandt punkterne på dagsordenen var den forestående Aktivitetsfestival i Thorsø samt JUBI-lejren, som jo nærmer sig, og nu kun er lidt over to år væk. Internationalt udvalg Internationalt udvalg arbejder hen mod at slå de to internationale afdelinger sammen til én stor. Som led i den plan blev International Afdeling Syd/Øst nedlagt på et møde den 12. april. Der er tale om en ren strukturel ændring, ikke et stop for internationalt engagement. Pengene fra afdelingen er overgået til Børnhjælper-Børn-fonden. Økonomiudvalget Økonomiudvalget mødes jævnligt, næsten ugentligt, for at diskutere budgetter og rapporter og løbende holde hinanden opdaterede på DUIs økonomi. Solidaritetsudvalget Solidaritetsudvalget arbejder i øjeblikket med projekter i Palæstina. Der har allerede været gennemført ét projekt, hvor unge palæstinensere, israelere og danskere mødtes på efterskolen Bisnapgård til en dialog.

11 Der er lagt op til hemmelige agenter, superskurke, gadgets, babes, drinks og galla, når LandsBørneudvalget inviterer til træf i uge 36. Temaet for træffet er nemlig James Bond og alt hvad der omgærder den legendariske agent 007. Husk, at træffet er flyttet ti uger i forhold til tidligere år, så fra og med denne gang ligger i weekenden i uge 36. Pak din Walther PPK-pistol, dit gallatøj og din eksploderende kuglepen og kom med til James Bondtræf. Når de unge mødes til ungdomstræf næste gang bliver det med mudderbrydning, sumobrydning med specielle dragter og andre drabelige ting på programmet. Overskriften på træffet er nemlig Wild Games, som frit kan oversættes til vilde lege. Træffet holdes i Horsens, og i lighed med børnetræffet er det flyttet ti uger, så det nu ligger i uge 35. Det er planen, at alle efterårstræf fremover skal holdes i disse uger.

12 LANDET RUNDT Loppemarked i Vangede I den sidste weekend i maj stod DUI-Vangede for et loppemarked i deres lokalområde. Udover forskellige stader, hvor man kunne købe alverdens ting og sager, var der også underholdning med irske og danske viser fremført af liveorkester, samt mulighed for at købe grillmad, øl og vand. Region Øst ved Bagsværd sø Efter et par års pause inviterede Region Øst i år igen til pinselejr. Den blev holdt ved Bagsværd Sø, hvor Gladsaxe afdeling havde arrangeret, at man rådede over et hus med tilhørende teltpladser og kanoer. Der blev budt på bål, kanosejlads og en masse andet sjov. Korsløkke blev 70 I marts kunne Korsløkke afdeling fejre sit 70 års jubilæum og det blev markeret med en stor fest. Blandt gæsterne var forbundsformand Stig Møller, som i en tale takkede de frivillige for det store arbejde i afdelingen. Han benyttede samtidig talen til at fortælle om DUIs indsats mod mobning og den planlagte indsats for at få afdelinger i sociale boligområder, blandt andet Vollsmose, få kilometer fra Korsløkke, noget som vil kræve en stor indsats af de lokale DUIere. 115 på pinselejr i Nord I pinsen var 115 DUIere fra Region Nord samlet til pinselejr på Bisnapgård. Her nød de det gode vejr, spillede bold, flettede armbånd og nøgleringe og lavede vindmøller. Lørdag aften så de Danmark vinde det internationale melodi grandprix, men der blev også tid til bålhygge Sidste blad handlede blandt andet om mobning, hvem der mobber, hvorfor vi mobber og hvilke konsekvenser, mobningen har. Siden da er planlægningen af en indsats mod mobning gået i gang. Alle afdelinger har således fået et brev, med et oplæg til en mobbepolitik, der skal formuleres i den enkelte afdeling og idéen er, at de forskellige måder, afdelingerne tackler det på, til sidst skal samles, og vi således vil kunne give en masse gode råd videre. Der skal selvfølgelig laves mange andre tiltag, men det er i den sammenhæng afgørende, at tingene ikke blot laves på forbundet, men får rodfæste mange steder i organisationen, og derfor skal der nedsættes en gruppe, som skal stå for arbejdet. Derfor søger vi forslag til personer, som kan indgå i gruppen. Vi vil gerne have forslag til folk, der opfylder nedenstående kriterier, og som samtidig er DUIere. Skoleelever Forældre Frivillige i DUI-afdeling En, som arbejder med børn og unge i det daglige En, som arbejder professionelt med mobning, foreksempel børnepsykolog. Hvis der findes nogen i din afdeling eller du kender nogen, du vil anbefale til gruppen, bedes du sende en mail med navnet på dit forslag til Jakob på forbundskontoret: Side 12 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

13 Forbundssekretærens 1. maj-tale DUIs forbundssekretær Louise Juul Jensen var ude at tale til 1. maj. Her kan du læse et uddrag af, hvad hun sagde. Læs hele talen på dui.dk Kære Venner, Mange tak for invitationen til at holde 1. maj tale for jer i år det er jeg utrolig glad for og jeg har glædet mig meget til at komme. Da vi holdte 1. maj sidste år, var det mindre end et år siden, at Danmark havde fået en ny regering. Begejstringen var stor og efter 10 år med borgerlig politik var forventningerne til den nye regering lige så høje, som det tårn regeringen forhandlede deres regeringsgrundlaget i. Siden da er både regeringen og vi kommet ned på jorden igen, og vi har måttet erkende, at en mindretalsregering desværre ikke altid har magt, som den har agt. Det er desværre ikke alle de ting, som Socialdemokraterne gerne ville inden vi fik regeringsmagten, som det er lykkes med endnu, og det har ført til en hel del kritik både af regeringen i almindelighed og Helle Thorning-Schmidt i særdeleshed. Nogle gange har kritikken været berettiget, men andre gange har den været usaglig og har grænset til decideret personhetz. Uanset hvor kvalificeret kritiken har været, så har den langt henad vejen skygget for alle de gode ting, som den socialdemokratisk ledede regering rent faktisk er lykkedes med. I DUI-LEG og VIRKE har vi i hvert fald langt flere ting at glæde os over end at være skuffede over. Vi glæder os over, at regeringen har sat den kriminelle lavalder op til 15 år, hvor den hører hjemme. At sende børn på 14 år i fængsel hører på ingen måde hjemme i et civiliseret retssamfund. Og når Dansk Folkeparti ønsker den kriminelle lavalder sat endnu længere ned er det værd at glæde sig over, at de ikke er støtteparti for den nuværende regering. Vi glæder os over, at regeringen tager overgreb mod børn alvorligt og har indført en overgrebspakke, som blandt andet betyder, at der oprettes børnehuse. I stedet for, at et barn, som har været udsat for overgreb skal sendes rundt til forskellige myndigheder i forbindelse med lægeundersøgelser, behandling, politiafhøringer, advokatbistand og andet, vil det hele nu foregå i børnehuse, som skal skabe de tryggest mulige rammer for børn, der er endt som ofre for misbrug. Det har været på DUIs ønskeliste i mange år. Vi glæder os over, at regeringen har gjort op med de fattigdomsydelser, som betød, at der var børn i Danmark, der voksede op i fattigdom og blev socialt isolerede, fordi de ikke havde penge til at tage med deres venner i biografen, ikke kunne have fritidsinteresser og ikke kunne invitere klassen til børnefødselsdag. Af samme årsag er vi i DUI meget bekymrede over de børn, hvis forældre falder ud af dagpengesystemet. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at dagpengeperioden ikke var blevet forkortet. Vores børn må ikke blive gidslerne i en voksen politik om beskæftigelsestal, konvergenskrav og budgetunderskud. De har ret til en tryg barndom uden voksnes bekymringer det får børn ikke, hvis deres forældre ryger ud af dagpengesystemet på denne måde. Sådan er det jo siger Margrethe Vestager, men Nej, sådan behøver det ikke være. Regeringen har afskaffet integrationsvurderingen af børn. Det var en umenneskelig politik, som betød, at embedsmænd skulle vurdere, om børn helt ned til tre-års-alderen havde tilstrækkeligt med integrationspotentiale til, at vi ville have dem i Danmark. Embedsmænd skulle altså vurdere, om et tre-årigt barn kunne blive en dygtig dansker som voksen. Hvis svaret var nej risikerede de at blive adskilt fra deres forældre og sendt tilbage til det land, de var født i. Den slags var virkelighed i Danmark for få år siden, men takket være vores regering, er det heldigvis ikke sådan længere. I DUI ser vi også, at regeringen har indført mange gode forbedringer på skoleområdet. Her lige efter lærerlockout og konfliktretorik kan det være let at glemme, men regeringen har sørget for, at der er færre elever i klasserne, de har genindført gruppeeksaminer, og så har de da i øvrigt skaffet 2,6 milliarder til ekstra praktikpladser, så vores unge menke ender uden uddannelse.

14

15 Hvor meget legetøj har Jens to ens af? Jens har rigtig meget legetøj på sit værelse, så han har aftalt med sin mor, at han vil donere alt det legetøj, han har dobbelt af. Men hvor mange par har han? Illustration: Tomas Björnsson VIND EN T-SHIRT Løs opgaven på siden her, udfyld kuponen og send den ind. Så er du med i lodtrækning en om en lækker T-shirt fra DUIbutikken. Vinder af konkurrencen Blandt dem der sendte løsning ind fra sidste blad, har vi trukket lod om en DUI T-shirt. Vinderen blev Frida Frederiksen fra international afdeling. Vi siger tillykke og tak til alle dem, der har sendt besvarelser ind. SEND DIN LØSNING Vi skal have løsningen senest den 26. august 2013 Navn: Adresse: Postnr.: By: Løsningen til opgaverne er: Løsningen kan også sendes BEMÆRK via til Mågevej 22, 2650 Hvidovre Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Sjælland USF B

16 B Magasinpost - retuneres ved varig adresseændring Så er det igen blevet tid til en af de store begivenheder i DUI-LEG og VIRKE: Den årlige Aktivitetsfestival. Bladnr I år kommer festivalen til at vende tilbage til de gamle værdier med udveksling af aktiviteter og idéer i fokus. Det betyder, at der vil være et væld af forskellige aktiviteter fra alle dele af landet, som de voksne kan lade sig inspirere af og tage med hjem til deres egen afdeling og som børnene kan have det sjovt med i løbet af weekenden. Gå ikke glip af en weekend fuld af hygge, fællesskaber, nye venskaber på tværs af geografi, alder og andre skel og masser af sjove aktiviteter. Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Mågevej Hvidovre

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE Referat af det 41. forretningsudvalgsmøde DATO: Torsdag den 13. august 2015 TID: Kl. 17.00 21.00 STED: Forbundshuset, DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

14. hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2015

14. hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2015 Referat af 14. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 29. august 2015 TID: Kl. 10.00 17.00 STED: Hos chaufførerne Stor mødesal Svanevej 22, 2400 København NV Repræsentanter Navn Deltog Afbud Region Nord

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde

Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 1 Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 26. januar 2013 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: LO Odense Fagforeningshuset/Odin Havnepark lokale Havfruen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej 70 3000 Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

mødestedet altid: DUI-LEG og VIRKE, Torvevej 27, 2740 Skovlunde ==========================================================================

mødestedet altid: DUI-LEG og VIRKE, Torvevej 27, 2740 Skovlunde ========================================================================== maj, juni og juli 2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formand: Sandra Bredahl

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur Vision Overordnet strukturel vision: En veletableret forening med et aktivt medlemsmiljø, som tilbyder en bred række tilbud, og en øget kvalitet af aktiviteter for vores medlemmer. Socialt Medlemmerne

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere