LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR. 2-2013. Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges"

Transkript

1 Det hjælper at hjælpe Side 4-5 Mobbebekæmpere søges side 12 Uddannelsesudvalget side 7 Aarhus Midtby afdeling side 8-9 NR LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE

2 Støt den internationale indsats Af forbundsformand Stig Møller I sidste blad var vi i lederen inde på, at DUIerne var bedre til handling end til snak, og at det var vigtigt, at vi koncentrerede indsatsen der, hvor vi for alvor kan gøre en forskel. Dengang var det i sammenhæng med kampen mod mobning, men ordene er fuldt ud lige så aktuelle, når det kommer til solidaritetsarbejdet i den tredje verden. I april havde jeg den glæde at følges med Børn-hjælper-Børn-fondens formand Helle Christensen til Indien, for at tilse de projekter, fonden har gang i dernede. Det var en spændende og givende rejse, som du kan læse langt mere om længere inde i bladet. Jeg vil dog allerede her på lederpladsen komme med nogle af de mange tanker, som turen til Indien har sat i gang hos mig. Noget af det mest tankevækken- de var, hvor meget selv det mindste bidrag nytter. Fordi kampagner og administrationen af fonden varetages af frivillige og af landsforbundet, er der stort set ingen administrationsomkostninger, som skal dækkes, og det betyder, at næsten 100 procent af bidragene til fonden, går direkte til det vigtige arbejde. Det er mit store håb, at flere DUIafdelinger og medlemmer vil gå aktivt ind og støtte solidaritetsarbejdet... Samtidig kommer det vel næppe bag på nogen, at pengene rækker længere i Indien, end de gør her i Danmark. Vi ved fra tidligere opgørelser, at man for omkring 100 danske kroner kan sikre ét barn et helt års skolegang inklusive undervisningsmaterialer, løn til lærere og alt andet. Det betyder, at også de helt små afdelinger eller for den sags skyld enkeltpersoner, selv med en begrænset indsats kan gøre en enorm forskel for børn og unge, som ikke har de samme chancer i livet som vi får her i Danmark. Vi kan være med til at gøre en forskel, som kan rykke de kommende generationer ud af et liv i armod og fattigdom og ind i en værdig tilværelse. Det er mit store håb, at flere DUI-afdelinger og medlemmer vil gå aktivt ind og støtte solidaritetsarbejdet, sådan som Hvidovre, Aalborg, Ramsø, Østerbro og Odder allerede gør det. Samtidig vil jeg opfordre alle DUIere til at støtte. Både personligt og gennem arbejdspladser, familiefester, beboergrupper og de øvrige fællesskaber, I er en del af. LEG og VIRKE udgives af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22, 2650 Hvidovre Telefon Hjemmeside: Redaktion: Stig Møller (ansvarshavende redaktør) Louise Juul Jensen Jakob Horn Møller Joachim Lærke Lyager Tryk: Hgraphic Telefon: Oplag: 3500 Deadline for medlemsbladet LEG og VIRKE: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 26. august Artikler til bladet må fylde max. 400 ord. Små notitser og billedforklaringer ord. Dette nummer af LEG og VIRKE er afleveret til postomdeling den 3. juni Forbundskontoret har åbent: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Louise Juul Jensen Forbundssekretær Allan Sten Svendsen Regnskabskonsulent Jette Gjerulff Kontorassistent Joachim Lærke Lyager Webmaster og grafiker Jakob Horn Møller Informationskonsulent Svend Erik Jensen Projektmedarbejder Side 2 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

3 Åbent hus på forbundet Har du lyst til at komme og hilse på de ansatte, se hvor og hvordan de arbejder og få en snak om, hvad de kan gøre for dig, din afdeling og dit frivillige arbejde, så skulle du tage at komme til Åbent Hus lørdag den 17. august fra Her vil de ansatte vise alle interesserede medarbejdere og bestyrelser rundt i Forbundshuset på Mågevej 22 i Hvidovre. Du vil selvfølgelig også få mulighed for at stille spørgsmål, forslag til fremtidige services til afdelingerne og i det hele taget få en god snak om, hvordan vi bedst muligt bruger ressourcerne i huset. Der vil blive serveret pølse og brød, og om eftermiddagen vil der blive afholdt auktion over nogle af de ting, som befinder sig i Forbundshuset, men som forbundet ikke længere benytter. Det gælder blandt andet aktivitetskufferter, restlager af DUI-tøj og lignende. Det er selvfølgelig gratis at deltage i arrangementet, men man betaler selv for sin transport. Tilmelding bedes ske senest mandag den 5. august til Afskedsfest for Jette Efter 23,5 års tro tjeneste på DUI-LEG og VIRKEs forbundskontor går kontorassistent Jette Gjerulff på pension den 1. juli. Derfor bliver sommerens grillfest også en afskedsfest for Jette. På den måde får alle DUIere mulighed for at møde frem og sige personligt tak til Jette for de mange års store indsats, hun har ydet, siden hun i december 1989 havde første arbejdsdag på forbundskontoret. Festen bliver holdt den 21. juni ved forbundshuset i Hvidovre, og alle er velkomne. Mere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alexander er stoppet nye folk på vej Organisationskonsulent Alexander van Deurs er stoppet med at arbejde på landsforbundet. Efter sommerferien forventes der at komme to nye ansigter på kontoret til at afløse ham og Jette, som går på pension. Få en aktivitetskalender i afdelingen I forlængelse af aktivitetsoversigten på hjemmesiden tilbydes alle afdelinger nu en Aktivitetskalender, hvor de selv kan skrive deres aktiviteter ind, hænge op i afdelingen og på den måde få et godt og hurtigt overblik. Skriv til Jakob på forbundskontoret på hvis du vil have en til at hænge i din afdeling. Nye konsulenter søges Forbundskontoret har opslået to nye stillinger, hvilket man kan læse mere om på hjemmesiden, dui.dk. Det drejer sig om to nye organisationskonsulenter, som skal varetage en række opgaver på forbundskontoret og ude i afdelingerne. Læs gerne opslagene igennem og se, om det er noget for dig eller nogen i din omgangskreds. Ansøgninger skal sendes til Louise Juul Jensen på senest den 7. juni kl 12. Ferielukket Forbundskontoret holder sommerferielukket fra uge 28 til og med uge 30. Det betyder, at sidste åbningsdag er fredag den 5. juli og første dag efter sommerferien er mandag den 22. juli. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 3

4 LANDET RUNDT Tilbage i Fælledparken I år var DUI igen repræsenteret ved det store 1. maj-arrangement i Fælledparken i København. Region Øst blev tilbudt at medvirke ved Socialdemokraternes stand og uddelte her DUI-balloner og informationsmateriale om DUI til alle interesserede. Ølstykke åbner computercafé DUI-Ølstykke har åbnet en computercafé for børn. Idéen er at bryde med den sociale isolation, mange børn ender i, når de sidder og spiller computer alene på deres værelse, ved at gøre computerspil til et fællesskab og en social aktivitet og en mulighed for at møde jævnaldrende med samme interesser som en selv. 7 nonfirmeret i Aalborg Aalborg havde i år syv nonfirmanter igennem til deres arrangement, som blev en smuk ceremoni med en flot tale fra en DUIer, som selv var blandt sidste års nonfirmanter. 7 er ikke det største antal, der nogensinde har været igennem, men til gengæld har den store omtale, arrangementet fik i lokalpressen betydet, at der allerede er to tilmeldinger til næste års arrangement, som vil blive afviklet den 4. maj kl. 10 og 12. Giro 413-kroner til Skovlunde DUI-Skovlunde var blandt modtagerne af penge fra radioprogrammet Giro 413, da der blev uddelt i alt kroner til en lang række forskellige foreninger den 14. april. Skovlunde fik kroner, som skal bruges til to nye computere til afdelingens computercafé. Det hjælper at hjælpe Af Stig Møller Forbundsformand I uge 14 og 15 deltog jeg sammen med Helle Christensen, der som alle ved er formand for Børn hjælper Børn Fonden i et projektbesøg i Indien, hvor vi besøgte de mange projekter, vi har i gang i derude lige nu. Turen viste mig, at det virkelig er en indsats, der rykker. Det er følelsesmæssigt stærke ting, man oplever, når man kommer helt der ud, hvor bistandsorganisationerne normalt ikke befinder sig. Der hvor fattigdommen hersker. De børn og unge, der lever et liv her sammen med deres forældre og øvrige familie ejer ingenting. Og det er virkelig ingen ting. Det sparsomme tøj, de har på, er stort set det eneste, de har. Glæde og påskønnelse Men det er glade børn og unge man møder. De påskønner virkelig den støtte og opbakning, de hver dag får gennem undervisning og fritidstilbud, som flere lokale DUIafdelinger understøtter dag ud og dag ind året rundt. For under danske kroner om året gennemfører vi undervisning i grupper for børn, hvilket virkelig gør en forskel. Hvis vi ikke giver dem mulighederne, er der ingen fremtid for dem, og de vil blive fastholdt i fattigdommen uden muligheder for uddannelse. Undervisningen i projekterne foregår lige der, hvor deltagerne færdes. Under et kastanjetræ i landsbyen, i en lerklinet hytte, i et stenbrud eller en hytte bygget af grene og avispapir og pap tæt ved landsbyens brønd, hvor lyden af vandpumpen eller et forbikørende eksprestog blander sig med glade børnestemmer. Undervisningsstederne er ikke prangende, men tingene virker, og det er det vigtigste. Og vores indsats er med til at give de mange børn og unge en tro på fremtiden. At gøre dem bevidste om deres rettigheder, så de kan medvirke til at ændre det samfund, de også er en del af, selvom kulturen i Indien måske siger noget andet. Kaste- Side 4 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

5 For omkring danske kroner om året gennemfører DUI-LEG og VIRKE og Børn Hjælper Børn Fonden et antal undervisnings- og aktivitetsprojekter for flere hundrede børn og unge i Indien. systemet i Indien er afskaffet for år tilbage, men det praktiseres stadig rigtig mange steder selvom loven siger noget andet. Besøg hos 12 projekter Vores projekttur i Indien omfattede besøg i 8 projekter i delstaten Orissa i Nordøstindien koncentreret i Bhubaneswar og 4 projekter i Tamilnadu i det sydøstlige Indien. Samme område, som blev totalt udslettet af tsunamien for år tilbage. Flere landsbyer og mennesker forsvandt i vandmasserne. Også her er DUI-LEG og VIRKEs Børn Hjælper Børn Fonden til stede. Det hjælper en hel masse. Under et bliktag, der skærmer for solens stråler deltager 30 piger i et undervisningsprojekt, hvor der gennemføres workshop-lignende aktiviteter om kvinders rettigheder eller mangel på samme i Indien. Voldtægt og seksuel udnyttelse af unge piger og kvinder, udstødelse af enker og manglende undervisning er blot nogle af de ting, som projektet diskuterer og kommer med brugbare løsninger på. Løsninger, der på sigt også giver unge piger og kvinder en fremtid, der er til at holde ud at leve i også for dem. Flere skal støtte De mange projekter vi besøgte støttes økonomisk af DUI-afdelingerne i Aalborg, Hvidovre, Ramsø, Østerbro, personalet på forbundskontoret og enkelte donationer fra enkeltpersoner og grupper, der ønsker at bakke op om Børn Hjælper Børn Fonden. Men flere skal med. Og målet er, at alle afdelinger i DUI inden næste landsmøde i 2016 støtter deres eget projekt i den 3. verden og gennemfører aktiviteter i lokalområdet, der sætter fokus på børn og unges forhold i de allerfattigste områder i verden. Det kan også tiltrække nye medlemmer. Jeg indbyder alle til et samarbejde i den sammenhæng og stiller gerne op, hvis man vil være med og gøre brug af min viden. Jo flere vi er, desto mere kan vi gøre for børn og unge ude i verden. Gennem årene har flere deltaget i projektbesøg og studieture for DUI-LEG og VIRKE og Børn Hjælper Børn Fonden. Skulle vi ikke sige tak for oplevelsen ved at vi alle bidrager til at få udviklet et konkret aktivitetsmateriale, som DUI-afdelingerne kan bruge i arbejdet, så flere kan bakke op om vores vigtige solidaritetsarbejde? Jeg glæder mig til at høre fra jer! Blandt Børn-hjælper-børn-fondens projekter er: 9 skoler i Orissa i Indien Børneaftenskoler og børnehaver Dialigprojekter Vaccinationsprojekter, hvor hundredevis af børn vaccineres mod sygdomme, som giver høj børnedødelighed. Oplysningsprojekter, som skal give børn og unge indblik i deres rettigheder. Undervisning af unge kvinder i basale færdigheder, som skal gøre dem uafhængige af mænd.

6 LANDET RUNDT Odder klar til Hysten Festival Odder afdeling er som sædvanligt klar til den lokale årlige Hysten Festival, hvor de vil stå for børneaktiviteter i en fadølsfri zone på pladsen. Og der burde være masser af børn at lave aktiviteter for, da festivalen uddeler 300 gratis billetter til børn i 7. klasse. Cirkus Arcus Fra 20. til 25. maj havde DUI-Hvidovres populære Cirkus Arcus igen slået teltet op i Avedørelejren i Hvidovre. Her optrådte de dygtige artister flere gange dagligt til stor glæde for de mange fremmødte børn og voksne. Minister til 1. maj hos DUI-Roskilde DUI-Roskilde lagde hus til, da fødevareminister Mette Gjerskov talte i byen til 1. maj. Det var den lokale socialdemokratiske partiforening, der stod for arrangementet, men det blev altså afholdt i DUI-huset på Havnevej. Landskursus I år er landskursus-år og vanen tro blev det afholdt på DUI-LEG og VIRKEs efterskole Bisnapgård i Hals i Bededagsferien. Interessen fra kursusdeltagerne kredsede især om havkajakkurset, kurset En stærk afdeling samt kurset om kreative aktiviteter, og derfor valgte man inden kurset at aflyse de øvrige dele og satse stærkt på de tre, ligesom de planlagte aktiviteter for børn, hvis forældre deltog i kurset, også blev gennemført. Der blev selvfølgelig også masser af tid til hygge og fællesskab mellem alle deltagere på tværs af kurserne, når man spiste sammen og hyggede sig fredag og lørdag aften. Generalforsamling i DUIs Venner DUIs Venner har afholdt generalforsamling den 5. maj i Hvidovre. Formand Klaus Lüth konstaterede i beretningen fremgang i medlemstallet og kasserer Birgitte Bock fremlagde et regnskab med et flot overskud. Arne Nielsen, Hedehusene afløser Mona Jensen, Slagelse i bestyrelsen. Birgitte Bock og Freddy Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen. Gæstetaler på generalforsamlingen var Henning Tjørnehøj med et indlæg med synspunkter over dansk politik fra besættelsen og til i dag. Side 6 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni juni Grilldag 23. juli - 1. august Sommerlejr i Finland 17. august Åbent hus på forbundet 30. august 1. september LUU træf uge 35 Wild Games september LBU træf uge 36 James Bond 21. september Miniregionskursus i Region Øst oktober Aktivitetsfestival

7 ET KIG IND I MASKINRUMMET Uddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget består af: Ivan Bøgh, Forretningsudvalget Ulla Christensen, Region Øst Styrkelse af medarbejderne Af Jakob Horn Møller, informationskonsulent Erik Thesbjerg, LandsUngdomsUdvalget Klaus Gluud, Region Nord Louise Juul Jensen, Landsforbundet Ubesat repræsentant, Region Syd Uddannelsesudvalget er et af de ældre udvalg i DUI. Det har til opgave at skabe et fundament for, at medarbejderne i DUI kan dygtiggøre og udvikle sig gennem uddannelse, og at de kurser, der udbydes styrker både den enkelte medarbejder og hele vores organisation. En af de store opgaver for udvalget er ansvaret for vigtige arrangementer som Landskurset og Midtvejskurset. Det gælder både, når der skal sammensættes et kursusudbud, altså besluttes hvad der skal undervises i på for eksempel landskurset, og når det praktiske skal arrangeres: Når der skal findes lokaler til undervisningen, når der skal findes undervisere og materialer til kurserne, når der i nogle tilfælde skal findes overnatning og bespisning til kursisterne og alt det andet praktiske. Udover de større arrangementer, har udvalget til opgave at stå for den generelle uddannelse af DUIere i det daglige. Det er for eksempel dem, der sørger for, at der findes tilbud om introkurser og vejledninger til nye medarbejdere og at unge DUIere, som gerne vil blive medarbejdere, kan blive vejledt i dette. Udvalget har også en koordinerende rolle, hvor de er med til at styrke de regionale kurser i tæt samarbejde med regionerne, som afholder dem. Det drejer sig blandt andet om at sikre, at kurserne spiller sammen med resten af uddannelsestilbuddene i DUI. Endelig ser uddannelsesudvalget også ud over DUI, hvor de søger samarbejde med resten af arbejderbevægelsens uddannelsestilbud. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 7

8 Portræt af DUI-LEG og VIRKE i Aarhus Midtb en veluddannet Fakta om afdelingen Formand: Berit Steen Medlemstal: 69 Kommune: Aarhus Aarhus Midtby er ofte stærkt repræsenteret blandt eleverne på DUIs kurser, og formanden er ikke i tvivl om, at udbyttet er stort. Både fagligt og socialt. Af Jakob Horn Møller Informationskonsulent Aarhus Midtby afdeling holder til i et kælderlokale i en boligblok centralt i Aarhus. Her mødes afdelingens medlemmer hver onsdag og laver forskellige aktiviteter, som planlægges et år ad gangen ud fra de ønsker, børnene giver udtryk for. Det kan være alt lige fra en fotokonkurrence for børn til udsmykning af egne, medbragte hovedtelefoner, og aktiviteterne har ofte kreativ karakter. Inspirationen hentes blandt andet på DUIs uddannelser, hvor Aarhus Midtby som regel er stærkt repræsenteret, ikke mindst når man tager i betragtning, at afdelingen langt fra placerer sig blandt DUIs største, målt på medlemmer. Afdelingens nye formand, den 22-årige Berit Steen, glæder sig over den store deltagelse, som hun mener har stor værdi for afdelingen. - Man lærer en masse nyt på kurserne, som man kan tage med sig tilbage i afdelingen. Man oplever - og kan lade sig inspirere af - hvordan de andre gør tingene, samtidig med, at man jo lærer noget konkret på kurset. Førstehjælp eller nogle kreative aktiviteter, for eksempel. Det tror jeg, mange glemmer. Mange sidder måske i deres egen afdeling og tænker, at de jo egentlig har det godt og har nogle fede aktiviteter. Men vi tror på, at det altid er godt at få nogle nye input, siger Berit, som også peger på det sociale element i kurserne som en vigtig faktor. Afsted uden børn - Det giver et rigtig godt sammenhold mellem medarbejderne, og jeg tror det er rigtig sundt for det sociale, at man også nogle gange er afsted sammen uden at have børnene med, som man er på kurserne. Så det er også godt for det daglige samarbejde i afdelingen. Samtidig bliver det nemmere at have fokus på børnene, når man så er afsted med dem, siger hun. Også internt i afdelingen er man god til at arrangere uddannelser for sig selv og hinanden. Der bliver blandt andet afholdt førstehjælpskurser, kurser for medarbejdere, der gerne vil deltage i afdelingens populære nisse-aktiviteter op til jul og efter sommerferien er der arrangeret et fra-skrot-til-slot -kursus, hvor deltagerne skal lære at lave ting ud af gamle toiletruller og lignende affald. Uddannelse i afdelingen Men netop det gode forhold mellem medarbejdere, som opstår gennem kursusaktiviteterne, betyder også, at der foregår en stor læring uden at man behøver lave formelle kurser, supplerer afdelingens næstformand, Sebastian Jul Hornsberg. - Vores afdeling er meget tæt knyttet, så når vi skal lære et eller andet, så kører det bare, sådan mund til mund. Vores afdeling er sammensat sådan, at alle har noget særligt at byde ind Side 8 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

9 y afdeling med, siger han, og peger blandt andet på, at afdelingens pædagoger er gode til at formidle pædagogik til de andre, og at computernørderne ofte har stillet deres viden til rådighed for resten af medarbejderne. Husk at oplyse I den uddannelsesglade afdeling er fordelene ved kurserne så indlysende, at det bedste råd, de kan give videre til andre afdelinger er af meget praktisk karakter. - Brug kursussystemet. Og sørg for at oplyse grundigt om alle tilbuddene i afdelingen, så folk ikke er i tvivl om, hvilke tilbud der er, og hvad man får ud af at deltage. Vi oplyser både generelt i kalendere og på facebook og snakker også med den enkelte medarbejder, når vi ser dem nede i afdelingen, slutter Berit Steen. Interviewet blev i øvrigt gennemført umiddelbart efter, at tre af afdelingens medarbejdere havde deltaget på et kursus i det nye hjemmesidesystem. Afdelingens aktiviteter Aktiviteter: Mødes hver onsdag og laver forskellige aktiviteter, for eksempel kreative aktiviteter, computeraktiviteter, madlavning, fotokonkurrence og andet. Nogle er planlagt i forvejen efter ønske fra børnene, andre opstår spontant når man er samlet. Kurser: Afdelingen arrangerer indimellem kurser for sine medarbejdere, for eksempel hjemmesidekurser, kurser i at genanvende tilsyneladende værdiløse ting, førstehjælpskurser og meget andet Landsdækkende aktiviteter: Afdelingen deltager ofte, gerne og talstærkt i landsdækkende aktiviteter, ikke mindst kursusaktiviteter. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 9

10 MASKINRUMMET Nyt fra udvalgene Her kan du læse lidt om, hvad DUI-LEG og VIRKEs forskellige udvalg går og arbejder med for tiden. På DUIs hjemmeside dui.dk kan du løbende holde dig orienteret om arbejdet. Uddannelsesudvalget Arbejder lige nu på det næste store kursus, som bliver midtvejskurset næste år samt på lokale nærkurser. Den seneste store veloverståede opgave var landskurset på Bisnapgård i Bededagsferien. DUI Analyse Arbejdet er gået i gang og forbundssekretær Louise Juul Jensen og den eksterne konsulent Hans Stavnsager har udarbejdet et spørgeskema, som er ved at blive kommenteret og rettet til. Når det er færdigt og godkendt af FU og regionsformændene, vil det blive sendt ud til medlemmerne, som forhåbentlig alle sammen vil besvare dem. Landsbørneudvalget Landsbørneudvalget er i fuld gang med at forberede det kommende træf, som vil have James Bond som omdrejningspunkt, og vil blive afholdt i uge 36. Landsungdomsudvalget Landsungdomsudvalget har ligesom Landsbørneudvalget valgt at flytte deres efterårstræf til tidligere på året, så det fremover vil blive holdt i uge 35. Det kommende træf får overskriften Wild Games. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget holdt et møde i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet i Hals i slutningen af maj. Blandt punkterne på dagsordenen var den forestående Aktivitetsfestival i Thorsø samt JUBI-lejren, som jo nærmer sig, og nu kun er lidt over to år væk. Internationalt udvalg Internationalt udvalg arbejder hen mod at slå de to internationale afdelinger sammen til én stor. Som led i den plan blev International Afdeling Syd/Øst nedlagt på et møde den 12. april. Der er tale om en ren strukturel ændring, ikke et stop for internationalt engagement. Pengene fra afdelingen er overgået til Børnhjælper-Børn-fonden. Økonomiudvalget Økonomiudvalget mødes jævnligt, næsten ugentligt, for at diskutere budgetter og rapporter og løbende holde hinanden opdaterede på DUIs økonomi. Solidaritetsudvalget Solidaritetsudvalget arbejder i øjeblikket med projekter i Palæstina. Der har allerede været gennemført ét projekt, hvor unge palæstinensere, israelere og danskere mødtes på efterskolen Bisnapgård til en dialog.

11 Der er lagt op til hemmelige agenter, superskurke, gadgets, babes, drinks og galla, når LandsBørneudvalget inviterer til træf i uge 36. Temaet for træffet er nemlig James Bond og alt hvad der omgærder den legendariske agent 007. Husk, at træffet er flyttet ti uger i forhold til tidligere år, så fra og med denne gang ligger i weekenden i uge 36. Pak din Walther PPK-pistol, dit gallatøj og din eksploderende kuglepen og kom med til James Bondtræf. Når de unge mødes til ungdomstræf næste gang bliver det med mudderbrydning, sumobrydning med specielle dragter og andre drabelige ting på programmet. Overskriften på træffet er nemlig Wild Games, som frit kan oversættes til vilde lege. Træffet holdes i Horsens, og i lighed med børnetræffet er det flyttet ti uger, så det nu ligger i uge 35. Det er planen, at alle efterårstræf fremover skal holdes i disse uger.

12 LANDET RUNDT Loppemarked i Vangede I den sidste weekend i maj stod DUI-Vangede for et loppemarked i deres lokalområde. Udover forskellige stader, hvor man kunne købe alverdens ting og sager, var der også underholdning med irske og danske viser fremført af liveorkester, samt mulighed for at købe grillmad, øl og vand. Region Øst ved Bagsværd sø Efter et par års pause inviterede Region Øst i år igen til pinselejr. Den blev holdt ved Bagsværd Sø, hvor Gladsaxe afdeling havde arrangeret, at man rådede over et hus med tilhørende teltpladser og kanoer. Der blev budt på bål, kanosejlads og en masse andet sjov. Korsløkke blev 70 I marts kunne Korsløkke afdeling fejre sit 70 års jubilæum og det blev markeret med en stor fest. Blandt gæsterne var forbundsformand Stig Møller, som i en tale takkede de frivillige for det store arbejde i afdelingen. Han benyttede samtidig talen til at fortælle om DUIs indsats mod mobning og den planlagte indsats for at få afdelinger i sociale boligområder, blandt andet Vollsmose, få kilometer fra Korsløkke, noget som vil kræve en stor indsats af de lokale DUIere. 115 på pinselejr i Nord I pinsen var 115 DUIere fra Region Nord samlet til pinselejr på Bisnapgård. Her nød de det gode vejr, spillede bold, flettede armbånd og nøgleringe og lavede vindmøller. Lørdag aften så de Danmark vinde det internationale melodi grandprix, men der blev også tid til bålhygge Sidste blad handlede blandt andet om mobning, hvem der mobber, hvorfor vi mobber og hvilke konsekvenser, mobningen har. Siden da er planlægningen af en indsats mod mobning gået i gang. Alle afdelinger har således fået et brev, med et oplæg til en mobbepolitik, der skal formuleres i den enkelte afdeling og idéen er, at de forskellige måder, afdelingerne tackler det på, til sidst skal samles, og vi således vil kunne give en masse gode råd videre. Der skal selvfølgelig laves mange andre tiltag, men det er i den sammenhæng afgørende, at tingene ikke blot laves på forbundet, men får rodfæste mange steder i organisationen, og derfor skal der nedsættes en gruppe, som skal stå for arbejdet. Derfor søger vi forslag til personer, som kan indgå i gruppen. Vi vil gerne have forslag til folk, der opfylder nedenstående kriterier, og som samtidig er DUIere. Skoleelever Forældre Frivillige i DUI-afdeling En, som arbejder med børn og unge i det daglige En, som arbejder professionelt med mobning, foreksempel børnepsykolog. Hvis der findes nogen i din afdeling eller du kender nogen, du vil anbefale til gruppen, bedes du sende en mail med navnet på dit forslag til Jakob på forbundskontoret: Side 12 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

13 Forbundssekretærens 1. maj-tale DUIs forbundssekretær Louise Juul Jensen var ude at tale til 1. maj. Her kan du læse et uddrag af, hvad hun sagde. Læs hele talen på dui.dk Kære Venner, Mange tak for invitationen til at holde 1. maj tale for jer i år det er jeg utrolig glad for og jeg har glædet mig meget til at komme. Da vi holdte 1. maj sidste år, var det mindre end et år siden, at Danmark havde fået en ny regering. Begejstringen var stor og efter 10 år med borgerlig politik var forventningerne til den nye regering lige så høje, som det tårn regeringen forhandlede deres regeringsgrundlaget i. Siden da er både regeringen og vi kommet ned på jorden igen, og vi har måttet erkende, at en mindretalsregering desværre ikke altid har magt, som den har agt. Det er desværre ikke alle de ting, som Socialdemokraterne gerne ville inden vi fik regeringsmagten, som det er lykkes med endnu, og det har ført til en hel del kritik både af regeringen i almindelighed og Helle Thorning-Schmidt i særdeleshed. Nogle gange har kritikken været berettiget, men andre gange har den været usaglig og har grænset til decideret personhetz. Uanset hvor kvalificeret kritiken har været, så har den langt henad vejen skygget for alle de gode ting, som den socialdemokratisk ledede regering rent faktisk er lykkedes med. I DUI-LEG og VIRKE har vi i hvert fald langt flere ting at glæde os over end at være skuffede over. Vi glæder os over, at regeringen har sat den kriminelle lavalder op til 15 år, hvor den hører hjemme. At sende børn på 14 år i fængsel hører på ingen måde hjemme i et civiliseret retssamfund. Og når Dansk Folkeparti ønsker den kriminelle lavalder sat endnu længere ned er det værd at glæde sig over, at de ikke er støtteparti for den nuværende regering. Vi glæder os over, at regeringen tager overgreb mod børn alvorligt og har indført en overgrebspakke, som blandt andet betyder, at der oprettes børnehuse. I stedet for, at et barn, som har været udsat for overgreb skal sendes rundt til forskellige myndigheder i forbindelse med lægeundersøgelser, behandling, politiafhøringer, advokatbistand og andet, vil det hele nu foregå i børnehuse, som skal skabe de tryggest mulige rammer for børn, der er endt som ofre for misbrug. Det har været på DUIs ønskeliste i mange år. Vi glæder os over, at regeringen har gjort op med de fattigdomsydelser, som betød, at der var børn i Danmark, der voksede op i fattigdom og blev socialt isolerede, fordi de ikke havde penge til at tage med deres venner i biografen, ikke kunne have fritidsinteresser og ikke kunne invitere klassen til børnefødselsdag. Af samme årsag er vi i DUI meget bekymrede over de børn, hvis forældre falder ud af dagpengesystemet. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at dagpengeperioden ikke var blevet forkortet. Vores børn må ikke blive gidslerne i en voksen politik om beskæftigelsestal, konvergenskrav og budgetunderskud. De har ret til en tryg barndom uden voksnes bekymringer det får børn ikke, hvis deres forældre ryger ud af dagpengesystemet på denne måde. Sådan er det jo siger Margrethe Vestager, men Nej, sådan behøver det ikke være. Regeringen har afskaffet integrationsvurderingen af børn. Det var en umenneskelig politik, som betød, at embedsmænd skulle vurdere, om børn helt ned til tre-års-alderen havde tilstrækkeligt med integrationspotentiale til, at vi ville have dem i Danmark. Embedsmænd skulle altså vurdere, om et tre-årigt barn kunne blive en dygtig dansker som voksen. Hvis svaret var nej risikerede de at blive adskilt fra deres forældre og sendt tilbage til det land, de var født i. Den slags var virkelighed i Danmark for få år siden, men takket være vores regering, er det heldigvis ikke sådan længere. I DUI ser vi også, at regeringen har indført mange gode forbedringer på skoleområdet. Her lige efter lærerlockout og konfliktretorik kan det være let at glemme, men regeringen har sørget for, at der er færre elever i klasserne, de har genindført gruppeeksaminer, og så har de da i øvrigt skaffet 2,6 milliarder til ekstra praktikpladser, så vores unge menke ender uden uddannelse.

14

15 Hvor meget legetøj har Jens to ens af? Jens har rigtig meget legetøj på sit værelse, så han har aftalt med sin mor, at han vil donere alt det legetøj, han har dobbelt af. Men hvor mange par har han? Illustration: Tomas Björnsson VIND EN T-SHIRT Løs opgaven på siden her, udfyld kuponen og send den ind. Så er du med i lodtrækning en om en lækker T-shirt fra DUIbutikken. Vinder af konkurrencen Blandt dem der sendte løsning ind fra sidste blad, har vi trukket lod om en DUI T-shirt. Vinderen blev Frida Frederiksen fra international afdeling. Vi siger tillykke og tak til alle dem, der har sendt besvarelser ind. SEND DIN LØSNING Vi skal have løsningen senest den 26. august 2013 Navn: Adresse: Postnr.: By: Løsningen til opgaverne er: Løsningen kan også sendes BEMÆRK via til Mågevej 22, 2650 Hvidovre Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Sjælland USF B

16 B Magasinpost - retuneres ved varig adresseændring Så er det igen blevet tid til en af de store begivenheder i DUI-LEG og VIRKE: Den årlige Aktivitetsfestival. Bladnr I år kommer festivalen til at vende tilbage til de gamle værdier med udveksling af aktiviteter og idéer i fokus. Det betyder, at der vil være et væld af forskellige aktiviteter fra alle dele af landet, som de voksne kan lade sig inspirere af og tage med hjem til deres egen afdeling og som børnene kan have det sjovt med i løbet af weekenden. Gå ikke glip af en weekend fuld af hygge, fællesskaber, nye venskaber på tværs af geografi, alder og andre skel og masser af sjove aktiviteter. Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Mågevej Hvidovre

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Børnepolitiske initiativer om konventionen samt kontakten til Børneambassadørerne

Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Børnepolitiske initiativer om konventionen samt kontakten til Børneambassadørerne Referat af 22. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 29. april 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2016 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat af 5. hovedbestyrelsesmøde

Referat af 5. hovedbestyrelsesmøde Referat 5. HB-møde den 25. maj 2013 Side 1 Referat af 5. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 25. maj 2013 TID: Kl. 09.00 18.00 STED: Bisnapgård Efterskole Nordmandshage 45 9370 Hals Repræsentanter Navn

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Referat af 6. Forretningsudvalgsmøde den 30. oktober 2012 Side 1 Referat af 6. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. oktober 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Christiansborg Forretningsudvalget Navn

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Bisnapgård, den 25.-28. april

Bisnapgård, den 25.-28. april Bisnapgård, den 25.-28. april Kommunikér på nettet Havkajak Kreativt kursus Kassererkursus En stærk afdeling Børn og diagnoser Hygiejnekursus UNGDOMSKURSUS Landskursus den 25. - 28. april 2013 Bisnapgård,

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING. Sidste tilmelding: Tirsdag den 9. sep. via vores hjemmeside.

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING. Sidste tilmelding: Tirsdag den 9. sep. via vores hjemmeside. NYHEDSBREV August 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING VIGTIGE DATOER 05. - 07. september Smølfetræf (børnetræf) i Taastrup den 19. august 11. - 14. september Kanotur Medlemspris

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Konkretiseret Handlingsplan 2012-2016

Konkretiseret Handlingsplan 2012-2016 Bilag 5 til punkt 9 Konkretiseret Handlingsplan 2012-2016 Område Mål Opgaver Værdier Ansvarligt udvalg Status 15/1-15 Overordnede mål Et fælleskab der skal vokse i tæt relation til arbejderbevægelsen.

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE

Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE Referat af det 41. forretningsudvalgsmøde DATO: Torsdag den 13. august 2015 TID: Kl. 17.00 21.00 STED: Forbundshuset, DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22 2650 Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016 Nyhedsbrev marts 2016 Siden sidst Fastelavn Mandag den 8. februar holdt vi fastelavn for hele huset. Det var rigtig hyggeligt med flot udklædte børn, sang og tøndeslagning. Mange tak til dem der havde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

16. hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2016

16. hovedbestyrelsesmøde 6. februar 2016 Referat af 16. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 6. februar 2016 TID: Kl. 10.00 16.00 STED: Hos chaufførerne Store mødesal Svanevej 22, 2400 København NV Repræsentanter Navn Deltog Afbud Region Nord

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen maj 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Så er det gode vejr og sommeren for alvor begyndt at tage over, og børnene nyder at kunne være udenfor på legepladsen, i skolehaven og på

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni PROGRAM Forår 2014 Januar - Februar Marts - April Maj - Juni Hvad er Café Cool? Vi har lavet et nyt cafétilbud til DIG, som er mellem 18 og 30 år og det hedder Café Cool. Café Cool er stedet, hvor du hænger

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere