LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR. 2-2013. Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges"

Transkript

1 Det hjælper at hjælpe Side 4-5 Mobbebekæmpere søges side 12 Uddannelsesudvalget side 7 Aarhus Midtby afdeling side 8-9 NR LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE

2 Støt den internationale indsats Af forbundsformand Stig Møller I sidste blad var vi i lederen inde på, at DUIerne var bedre til handling end til snak, og at det var vigtigt, at vi koncentrerede indsatsen der, hvor vi for alvor kan gøre en forskel. Dengang var det i sammenhæng med kampen mod mobning, men ordene er fuldt ud lige så aktuelle, når det kommer til solidaritetsarbejdet i den tredje verden. I april havde jeg den glæde at følges med Børn-hjælper-Børn-fondens formand Helle Christensen til Indien, for at tilse de projekter, fonden har gang i dernede. Det var en spændende og givende rejse, som du kan læse langt mere om længere inde i bladet. Jeg vil dog allerede her på lederpladsen komme med nogle af de mange tanker, som turen til Indien har sat i gang hos mig. Noget af det mest tankevækken- de var, hvor meget selv det mindste bidrag nytter. Fordi kampagner og administrationen af fonden varetages af frivillige og af landsforbundet, er der stort set ingen administrationsomkostninger, som skal dækkes, og det betyder, at næsten 100 procent af bidragene til fonden, går direkte til det vigtige arbejde. Det er mit store håb, at flere DUIafdelinger og medlemmer vil gå aktivt ind og støtte solidaritetsarbejdet... Samtidig kommer det vel næppe bag på nogen, at pengene rækker længere i Indien, end de gør her i Danmark. Vi ved fra tidligere opgørelser, at man for omkring 100 danske kroner kan sikre ét barn et helt års skolegang inklusive undervisningsmaterialer, løn til lærere og alt andet. Det betyder, at også de helt små afdelinger eller for den sags skyld enkeltpersoner, selv med en begrænset indsats kan gøre en enorm forskel for børn og unge, som ikke har de samme chancer i livet som vi får her i Danmark. Vi kan være med til at gøre en forskel, som kan rykke de kommende generationer ud af et liv i armod og fattigdom og ind i en værdig tilværelse. Det er mit store håb, at flere DUI-afdelinger og medlemmer vil gå aktivt ind og støtte solidaritetsarbejdet, sådan som Hvidovre, Aalborg, Ramsø, Østerbro og Odder allerede gør det. Samtidig vil jeg opfordre alle DUIere til at støtte. Både personligt og gennem arbejdspladser, familiefester, beboergrupper og de øvrige fællesskaber, I er en del af. LEG og VIRKE udgives af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Mågevej 22, 2650 Hvidovre Telefon Hjemmeside: Redaktion: Stig Møller (ansvarshavende redaktør) Louise Juul Jensen Jakob Horn Møller Joachim Lærke Lyager Tryk: Hgraphic Telefon: Oplag: 3500 Deadline for medlemsbladet LEG og VIRKE: Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 26. august Artikler til bladet må fylde max. 400 ord. Små notitser og billedforklaringer ord. Dette nummer af LEG og VIRKE er afleveret til postomdeling den 3. juni Forbundskontoret har åbent: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Louise Juul Jensen Forbundssekretær Allan Sten Svendsen Regnskabskonsulent Jette Gjerulff Kontorassistent Joachim Lærke Lyager Webmaster og grafiker Jakob Horn Møller Informationskonsulent Svend Erik Jensen Projektmedarbejder Side 2 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

3 Åbent hus på forbundet Har du lyst til at komme og hilse på de ansatte, se hvor og hvordan de arbejder og få en snak om, hvad de kan gøre for dig, din afdeling og dit frivillige arbejde, så skulle du tage at komme til Åbent Hus lørdag den 17. august fra Her vil de ansatte vise alle interesserede medarbejdere og bestyrelser rundt i Forbundshuset på Mågevej 22 i Hvidovre. Du vil selvfølgelig også få mulighed for at stille spørgsmål, forslag til fremtidige services til afdelingerne og i det hele taget få en god snak om, hvordan vi bedst muligt bruger ressourcerne i huset. Der vil blive serveret pølse og brød, og om eftermiddagen vil der blive afholdt auktion over nogle af de ting, som befinder sig i Forbundshuset, men som forbundet ikke længere benytter. Det gælder blandt andet aktivitetskufferter, restlager af DUI-tøj og lignende. Det er selvfølgelig gratis at deltage i arrangementet, men man betaler selv for sin transport. Tilmelding bedes ske senest mandag den 5. august til Afskedsfest for Jette Efter 23,5 års tro tjeneste på DUI-LEG og VIRKEs forbundskontor går kontorassistent Jette Gjerulff på pension den 1. juli. Derfor bliver sommerens grillfest også en afskedsfest for Jette. På den måde får alle DUIere mulighed for at møde frem og sige personligt tak til Jette for de mange års store indsats, hun har ydet, siden hun i december 1989 havde første arbejdsdag på forbundskontoret. Festen bliver holdt den 21. juni ved forbundshuset i Hvidovre, og alle er velkomne. Mere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alexander er stoppet nye folk på vej Organisationskonsulent Alexander van Deurs er stoppet med at arbejde på landsforbundet. Efter sommerferien forventes der at komme to nye ansigter på kontoret til at afløse ham og Jette, som går på pension. Få en aktivitetskalender i afdelingen I forlængelse af aktivitetsoversigten på hjemmesiden tilbydes alle afdelinger nu en Aktivitetskalender, hvor de selv kan skrive deres aktiviteter ind, hænge op i afdelingen og på den måde få et godt og hurtigt overblik. Skriv til Jakob på forbundskontoret på hvis du vil have en til at hænge i din afdeling. Nye konsulenter søges Forbundskontoret har opslået to nye stillinger, hvilket man kan læse mere om på hjemmesiden, dui.dk. Det drejer sig om to nye organisationskonsulenter, som skal varetage en række opgaver på forbundskontoret og ude i afdelingerne. Læs gerne opslagene igennem og se, om det er noget for dig eller nogen i din omgangskreds. Ansøgninger skal sendes til Louise Juul Jensen på senest den 7. juni kl 12. Ferielukket Forbundskontoret holder sommerferielukket fra uge 28 til og med uge 30. Det betyder, at sidste åbningsdag er fredag den 5. juli og første dag efter sommerferien er mandag den 22. juli. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 3

4 LANDET RUNDT Tilbage i Fælledparken I år var DUI igen repræsenteret ved det store 1. maj-arrangement i Fælledparken i København. Region Øst blev tilbudt at medvirke ved Socialdemokraternes stand og uddelte her DUI-balloner og informationsmateriale om DUI til alle interesserede. Ølstykke åbner computercafé DUI-Ølstykke har åbnet en computercafé for børn. Idéen er at bryde med den sociale isolation, mange børn ender i, når de sidder og spiller computer alene på deres værelse, ved at gøre computerspil til et fællesskab og en social aktivitet og en mulighed for at møde jævnaldrende med samme interesser som en selv. 7 nonfirmeret i Aalborg Aalborg havde i år syv nonfirmanter igennem til deres arrangement, som blev en smuk ceremoni med en flot tale fra en DUIer, som selv var blandt sidste års nonfirmanter. 7 er ikke det største antal, der nogensinde har været igennem, men til gengæld har den store omtale, arrangementet fik i lokalpressen betydet, at der allerede er to tilmeldinger til næste års arrangement, som vil blive afviklet den 4. maj kl. 10 og 12. Giro 413-kroner til Skovlunde DUI-Skovlunde var blandt modtagerne af penge fra radioprogrammet Giro 413, da der blev uddelt i alt kroner til en lang række forskellige foreninger den 14. april. Skovlunde fik kroner, som skal bruges til to nye computere til afdelingens computercafé. Det hjælper at hjælpe Af Stig Møller Forbundsformand I uge 14 og 15 deltog jeg sammen med Helle Christensen, der som alle ved er formand for Børn hjælper Børn Fonden i et projektbesøg i Indien, hvor vi besøgte de mange projekter, vi har i gang i derude lige nu. Turen viste mig, at det virkelig er en indsats, der rykker. Det er følelsesmæssigt stærke ting, man oplever, når man kommer helt der ud, hvor bistandsorganisationerne normalt ikke befinder sig. Der hvor fattigdommen hersker. De børn og unge, der lever et liv her sammen med deres forældre og øvrige familie ejer ingenting. Og det er virkelig ingen ting. Det sparsomme tøj, de har på, er stort set det eneste, de har. Glæde og påskønnelse Men det er glade børn og unge man møder. De påskønner virkelig den støtte og opbakning, de hver dag får gennem undervisning og fritidstilbud, som flere lokale DUIafdelinger understøtter dag ud og dag ind året rundt. For under danske kroner om året gennemfører vi undervisning i grupper for børn, hvilket virkelig gør en forskel. Hvis vi ikke giver dem mulighederne, er der ingen fremtid for dem, og de vil blive fastholdt i fattigdommen uden muligheder for uddannelse. Undervisningen i projekterne foregår lige der, hvor deltagerne færdes. Under et kastanjetræ i landsbyen, i en lerklinet hytte, i et stenbrud eller en hytte bygget af grene og avispapir og pap tæt ved landsbyens brønd, hvor lyden af vandpumpen eller et forbikørende eksprestog blander sig med glade børnestemmer. Undervisningsstederne er ikke prangende, men tingene virker, og det er det vigtigste. Og vores indsats er med til at give de mange børn og unge en tro på fremtiden. At gøre dem bevidste om deres rettigheder, så de kan medvirke til at ændre det samfund, de også er en del af, selvom kulturen i Indien måske siger noget andet. Kaste- Side 4 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

5 For omkring danske kroner om året gennemfører DUI-LEG og VIRKE og Børn Hjælper Børn Fonden et antal undervisnings- og aktivitetsprojekter for flere hundrede børn og unge i Indien. systemet i Indien er afskaffet for år tilbage, men det praktiseres stadig rigtig mange steder selvom loven siger noget andet. Besøg hos 12 projekter Vores projekttur i Indien omfattede besøg i 8 projekter i delstaten Orissa i Nordøstindien koncentreret i Bhubaneswar og 4 projekter i Tamilnadu i det sydøstlige Indien. Samme område, som blev totalt udslettet af tsunamien for år tilbage. Flere landsbyer og mennesker forsvandt i vandmasserne. Også her er DUI-LEG og VIRKEs Børn Hjælper Børn Fonden til stede. Det hjælper en hel masse. Under et bliktag, der skærmer for solens stråler deltager 30 piger i et undervisningsprojekt, hvor der gennemføres workshop-lignende aktiviteter om kvinders rettigheder eller mangel på samme i Indien. Voldtægt og seksuel udnyttelse af unge piger og kvinder, udstødelse af enker og manglende undervisning er blot nogle af de ting, som projektet diskuterer og kommer med brugbare løsninger på. Løsninger, der på sigt også giver unge piger og kvinder en fremtid, der er til at holde ud at leve i også for dem. Flere skal støtte De mange projekter vi besøgte støttes økonomisk af DUI-afdelingerne i Aalborg, Hvidovre, Ramsø, Østerbro, personalet på forbundskontoret og enkelte donationer fra enkeltpersoner og grupper, der ønsker at bakke op om Børn Hjælper Børn Fonden. Men flere skal med. Og målet er, at alle afdelinger i DUI inden næste landsmøde i 2016 støtter deres eget projekt i den 3. verden og gennemfører aktiviteter i lokalområdet, der sætter fokus på børn og unges forhold i de allerfattigste områder i verden. Det kan også tiltrække nye medlemmer. Jeg indbyder alle til et samarbejde i den sammenhæng og stiller gerne op, hvis man vil være med og gøre brug af min viden. Jo flere vi er, desto mere kan vi gøre for børn og unge ude i verden. Gennem årene har flere deltaget i projektbesøg og studieture for DUI-LEG og VIRKE og Børn Hjælper Børn Fonden. Skulle vi ikke sige tak for oplevelsen ved at vi alle bidrager til at få udviklet et konkret aktivitetsmateriale, som DUI-afdelingerne kan bruge i arbejdet, så flere kan bakke op om vores vigtige solidaritetsarbejde? Jeg glæder mig til at høre fra jer! Blandt Børn-hjælper-børn-fondens projekter er: 9 skoler i Orissa i Indien Børneaftenskoler og børnehaver Dialigprojekter Vaccinationsprojekter, hvor hundredevis af børn vaccineres mod sygdomme, som giver høj børnedødelighed. Oplysningsprojekter, som skal give børn og unge indblik i deres rettigheder. Undervisning af unge kvinder i basale færdigheder, som skal gøre dem uafhængige af mænd.

6 LANDET RUNDT Odder klar til Hysten Festival Odder afdeling er som sædvanligt klar til den lokale årlige Hysten Festival, hvor de vil stå for børneaktiviteter i en fadølsfri zone på pladsen. Og der burde være masser af børn at lave aktiviteter for, da festivalen uddeler 300 gratis billetter til børn i 7. klasse. Cirkus Arcus Fra 20. til 25. maj havde DUI-Hvidovres populære Cirkus Arcus igen slået teltet op i Avedørelejren i Hvidovre. Her optrådte de dygtige artister flere gange dagligt til stor glæde for de mange fremmødte børn og voksne. Minister til 1. maj hos DUI-Roskilde DUI-Roskilde lagde hus til, da fødevareminister Mette Gjerskov talte i byen til 1. maj. Det var den lokale socialdemokratiske partiforening, der stod for arrangementet, men det blev altså afholdt i DUI-huset på Havnevej. Landskursus I år er landskursus-år og vanen tro blev det afholdt på DUI-LEG og VIRKEs efterskole Bisnapgård i Hals i Bededagsferien. Interessen fra kursusdeltagerne kredsede især om havkajakkurset, kurset En stærk afdeling samt kurset om kreative aktiviteter, og derfor valgte man inden kurset at aflyse de øvrige dele og satse stærkt på de tre, ligesom de planlagte aktiviteter for børn, hvis forældre deltog i kurset, også blev gennemført. Der blev selvfølgelig også masser af tid til hygge og fællesskab mellem alle deltagere på tværs af kurserne, når man spiste sammen og hyggede sig fredag og lørdag aften. Generalforsamling i DUIs Venner DUIs Venner har afholdt generalforsamling den 5. maj i Hvidovre. Formand Klaus Lüth konstaterede i beretningen fremgang i medlemstallet og kasserer Birgitte Bock fremlagde et regnskab med et flot overskud. Arne Nielsen, Hedehusene afløser Mona Jensen, Slagelse i bestyrelsen. Birgitte Bock og Freddy Christiansen blev genvalgt til bestyrelsen. Gæstetaler på generalforsamlingen var Henning Tjørnehøj med et indlæg med synspunkter over dansk politik fra besættelsen og til i dag. Side 6 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni juni Grilldag 23. juli - 1. august Sommerlejr i Finland 17. august Åbent hus på forbundet 30. august 1. september LUU træf uge 35 Wild Games september LBU træf uge 36 James Bond 21. september Miniregionskursus i Region Øst oktober Aktivitetsfestival

7 ET KIG IND I MASKINRUMMET Uddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget består af: Ivan Bøgh, Forretningsudvalget Ulla Christensen, Region Øst Styrkelse af medarbejderne Af Jakob Horn Møller, informationskonsulent Erik Thesbjerg, LandsUngdomsUdvalget Klaus Gluud, Region Nord Louise Juul Jensen, Landsforbundet Ubesat repræsentant, Region Syd Uddannelsesudvalget er et af de ældre udvalg i DUI. Det har til opgave at skabe et fundament for, at medarbejderne i DUI kan dygtiggøre og udvikle sig gennem uddannelse, og at de kurser, der udbydes styrker både den enkelte medarbejder og hele vores organisation. En af de store opgaver for udvalget er ansvaret for vigtige arrangementer som Landskurset og Midtvejskurset. Det gælder både, når der skal sammensættes et kursusudbud, altså besluttes hvad der skal undervises i på for eksempel landskurset, og når det praktiske skal arrangeres: Når der skal findes lokaler til undervisningen, når der skal findes undervisere og materialer til kurserne, når der i nogle tilfælde skal findes overnatning og bespisning til kursisterne og alt det andet praktiske. Udover de større arrangementer, har udvalget til opgave at stå for den generelle uddannelse af DUIere i det daglige. Det er for eksempel dem, der sørger for, at der findes tilbud om introkurser og vejledninger til nye medarbejdere og at unge DUIere, som gerne vil blive medarbejdere, kan blive vejledt i dette. Udvalget har også en koordinerende rolle, hvor de er med til at styrke de regionale kurser i tæt samarbejde med regionerne, som afholder dem. Det drejer sig blandt andet om at sikre, at kurserne spiller sammen med resten af uddannelsestilbuddene i DUI. Endelig ser uddannelsesudvalget også ud over DUI, hvor de søger samarbejde med resten af arbejderbevægelsens uddannelsestilbud. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 7

8 Portræt af DUI-LEG og VIRKE i Aarhus Midtb en veluddannet Fakta om afdelingen Formand: Berit Steen Medlemstal: 69 Kommune: Aarhus Aarhus Midtby er ofte stærkt repræsenteret blandt eleverne på DUIs kurser, og formanden er ikke i tvivl om, at udbyttet er stort. Både fagligt og socialt. Af Jakob Horn Møller Informationskonsulent Aarhus Midtby afdeling holder til i et kælderlokale i en boligblok centralt i Aarhus. Her mødes afdelingens medlemmer hver onsdag og laver forskellige aktiviteter, som planlægges et år ad gangen ud fra de ønsker, børnene giver udtryk for. Det kan være alt lige fra en fotokonkurrence for børn til udsmykning af egne, medbragte hovedtelefoner, og aktiviteterne har ofte kreativ karakter. Inspirationen hentes blandt andet på DUIs uddannelser, hvor Aarhus Midtby som regel er stærkt repræsenteret, ikke mindst når man tager i betragtning, at afdelingen langt fra placerer sig blandt DUIs største, målt på medlemmer. Afdelingens nye formand, den 22-årige Berit Steen, glæder sig over den store deltagelse, som hun mener har stor værdi for afdelingen. - Man lærer en masse nyt på kurserne, som man kan tage med sig tilbage i afdelingen. Man oplever - og kan lade sig inspirere af - hvordan de andre gør tingene, samtidig med, at man jo lærer noget konkret på kurset. Førstehjælp eller nogle kreative aktiviteter, for eksempel. Det tror jeg, mange glemmer. Mange sidder måske i deres egen afdeling og tænker, at de jo egentlig har det godt og har nogle fede aktiviteter. Men vi tror på, at det altid er godt at få nogle nye input, siger Berit, som også peger på det sociale element i kurserne som en vigtig faktor. Afsted uden børn - Det giver et rigtig godt sammenhold mellem medarbejderne, og jeg tror det er rigtig sundt for det sociale, at man også nogle gange er afsted sammen uden at have børnene med, som man er på kurserne. Så det er også godt for det daglige samarbejde i afdelingen. Samtidig bliver det nemmere at have fokus på børnene, når man så er afsted med dem, siger hun. Også internt i afdelingen er man god til at arrangere uddannelser for sig selv og hinanden. Der bliver blandt andet afholdt førstehjælpskurser, kurser for medarbejdere, der gerne vil deltage i afdelingens populære nisse-aktiviteter op til jul og efter sommerferien er der arrangeret et fra-skrot-til-slot -kursus, hvor deltagerne skal lære at lave ting ud af gamle toiletruller og lignende affald. Uddannelse i afdelingen Men netop det gode forhold mellem medarbejdere, som opstår gennem kursusaktiviteterne, betyder også, at der foregår en stor læring uden at man behøver lave formelle kurser, supplerer afdelingens næstformand, Sebastian Jul Hornsberg. - Vores afdeling er meget tæt knyttet, så når vi skal lære et eller andet, så kører det bare, sådan mund til mund. Vores afdeling er sammensat sådan, at alle har noget særligt at byde ind Side 8 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

9 y afdeling med, siger han, og peger blandt andet på, at afdelingens pædagoger er gode til at formidle pædagogik til de andre, og at computernørderne ofte har stillet deres viden til rådighed for resten af medarbejderne. Husk at oplyse I den uddannelsesglade afdeling er fordelene ved kurserne så indlysende, at det bedste råd, de kan give videre til andre afdelinger er af meget praktisk karakter. - Brug kursussystemet. Og sørg for at oplyse grundigt om alle tilbuddene i afdelingen, så folk ikke er i tvivl om, hvilke tilbud der er, og hvad man får ud af at deltage. Vi oplyser både generelt i kalendere og på facebook og snakker også med den enkelte medarbejder, når vi ser dem nede i afdelingen, slutter Berit Steen. Interviewet blev i øvrigt gennemført umiddelbart efter, at tre af afdelingens medarbejdere havde deltaget på et kursus i det nye hjemmesidesystem. Afdelingens aktiviteter Aktiviteter: Mødes hver onsdag og laver forskellige aktiviteter, for eksempel kreative aktiviteter, computeraktiviteter, madlavning, fotokonkurrence og andet. Nogle er planlagt i forvejen efter ønske fra børnene, andre opstår spontant når man er samlet. Kurser: Afdelingen arrangerer indimellem kurser for sine medarbejdere, for eksempel hjemmesidekurser, kurser i at genanvende tilsyneladende værdiløse ting, førstehjælpskurser og meget andet Landsdækkende aktiviteter: Afdelingen deltager ofte, gerne og talstærkt i landsdækkende aktiviteter, ikke mindst kursusaktiviteter. LEG og VIRKE nr. 2 - juni Side 9

10 MASKINRUMMET Nyt fra udvalgene Her kan du læse lidt om, hvad DUI-LEG og VIRKEs forskellige udvalg går og arbejder med for tiden. På DUIs hjemmeside dui.dk kan du løbende holde dig orienteret om arbejdet. Uddannelsesudvalget Arbejder lige nu på det næste store kursus, som bliver midtvejskurset næste år samt på lokale nærkurser. Den seneste store veloverståede opgave var landskurset på Bisnapgård i Bededagsferien. DUI Analyse Arbejdet er gået i gang og forbundssekretær Louise Juul Jensen og den eksterne konsulent Hans Stavnsager har udarbejdet et spørgeskema, som er ved at blive kommenteret og rettet til. Når det er færdigt og godkendt af FU og regionsformændene, vil det blive sendt ud til medlemmerne, som forhåbentlig alle sammen vil besvare dem. Landsbørneudvalget Landsbørneudvalget er i fuld gang med at forberede det kommende træf, som vil have James Bond som omdrejningspunkt, og vil blive afholdt i uge 36. Landsungdomsudvalget Landsungdomsudvalget har ligesom Landsbørneudvalget valgt at flytte deres efterårstræf til tidligere på året, så det fremover vil blive holdt i uge 35. Det kommende træf får overskriften Wild Games. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget holdt et møde i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet i Hals i slutningen af maj. Blandt punkterne på dagsordenen var den forestående Aktivitetsfestival i Thorsø samt JUBI-lejren, som jo nærmer sig, og nu kun er lidt over to år væk. Internationalt udvalg Internationalt udvalg arbejder hen mod at slå de to internationale afdelinger sammen til én stor. Som led i den plan blev International Afdeling Syd/Øst nedlagt på et møde den 12. april. Der er tale om en ren strukturel ændring, ikke et stop for internationalt engagement. Pengene fra afdelingen er overgået til Børnhjælper-Børn-fonden. Økonomiudvalget Økonomiudvalget mødes jævnligt, næsten ugentligt, for at diskutere budgetter og rapporter og løbende holde hinanden opdaterede på DUIs økonomi. Solidaritetsudvalget Solidaritetsudvalget arbejder i øjeblikket med projekter i Palæstina. Der har allerede været gennemført ét projekt, hvor unge palæstinensere, israelere og danskere mødtes på efterskolen Bisnapgård til en dialog.

11 Der er lagt op til hemmelige agenter, superskurke, gadgets, babes, drinks og galla, når LandsBørneudvalget inviterer til træf i uge 36. Temaet for træffet er nemlig James Bond og alt hvad der omgærder den legendariske agent 007. Husk, at træffet er flyttet ti uger i forhold til tidligere år, så fra og med denne gang ligger i weekenden i uge 36. Pak din Walther PPK-pistol, dit gallatøj og din eksploderende kuglepen og kom med til James Bondtræf. Når de unge mødes til ungdomstræf næste gang bliver det med mudderbrydning, sumobrydning med specielle dragter og andre drabelige ting på programmet. Overskriften på træffet er nemlig Wild Games, som frit kan oversættes til vilde lege. Træffet holdes i Horsens, og i lighed med børnetræffet er det flyttet ti uger, så det nu ligger i uge 35. Det er planen, at alle efterårstræf fremover skal holdes i disse uger.

12 LANDET RUNDT Loppemarked i Vangede I den sidste weekend i maj stod DUI-Vangede for et loppemarked i deres lokalområde. Udover forskellige stader, hvor man kunne købe alverdens ting og sager, var der også underholdning med irske og danske viser fremført af liveorkester, samt mulighed for at købe grillmad, øl og vand. Region Øst ved Bagsværd sø Efter et par års pause inviterede Region Øst i år igen til pinselejr. Den blev holdt ved Bagsværd Sø, hvor Gladsaxe afdeling havde arrangeret, at man rådede over et hus med tilhørende teltpladser og kanoer. Der blev budt på bål, kanosejlads og en masse andet sjov. Korsløkke blev 70 I marts kunne Korsløkke afdeling fejre sit 70 års jubilæum og det blev markeret med en stor fest. Blandt gæsterne var forbundsformand Stig Møller, som i en tale takkede de frivillige for det store arbejde i afdelingen. Han benyttede samtidig talen til at fortælle om DUIs indsats mod mobning og den planlagte indsats for at få afdelinger i sociale boligområder, blandt andet Vollsmose, få kilometer fra Korsløkke, noget som vil kræve en stor indsats af de lokale DUIere. 115 på pinselejr i Nord I pinsen var 115 DUIere fra Region Nord samlet til pinselejr på Bisnapgård. Her nød de det gode vejr, spillede bold, flettede armbånd og nøgleringe og lavede vindmøller. Lørdag aften så de Danmark vinde det internationale melodi grandprix, men der blev også tid til bålhygge Sidste blad handlede blandt andet om mobning, hvem der mobber, hvorfor vi mobber og hvilke konsekvenser, mobningen har. Siden da er planlægningen af en indsats mod mobning gået i gang. Alle afdelinger har således fået et brev, med et oplæg til en mobbepolitik, der skal formuleres i den enkelte afdeling og idéen er, at de forskellige måder, afdelingerne tackler det på, til sidst skal samles, og vi således vil kunne give en masse gode råd videre. Der skal selvfølgelig laves mange andre tiltag, men det er i den sammenhæng afgørende, at tingene ikke blot laves på forbundet, men får rodfæste mange steder i organisationen, og derfor skal der nedsættes en gruppe, som skal stå for arbejdet. Derfor søger vi forslag til personer, som kan indgå i gruppen. Vi vil gerne have forslag til folk, der opfylder nedenstående kriterier, og som samtidig er DUIere. Skoleelever Forældre Frivillige i DUI-afdeling En, som arbejder med børn og unge i det daglige En, som arbejder professionelt med mobning, foreksempel børnepsykolog. Hvis der findes nogen i din afdeling eller du kender nogen, du vil anbefale til gruppen, bedes du sende en mail med navnet på dit forslag til Jakob på forbundskontoret: Side 12 - LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2013

13 Forbundssekretærens 1. maj-tale DUIs forbundssekretær Louise Juul Jensen var ude at tale til 1. maj. Her kan du læse et uddrag af, hvad hun sagde. Læs hele talen på dui.dk Kære Venner, Mange tak for invitationen til at holde 1. maj tale for jer i år det er jeg utrolig glad for og jeg har glædet mig meget til at komme. Da vi holdte 1. maj sidste år, var det mindre end et år siden, at Danmark havde fået en ny regering. Begejstringen var stor og efter 10 år med borgerlig politik var forventningerne til den nye regering lige så høje, som det tårn regeringen forhandlede deres regeringsgrundlaget i. Siden da er både regeringen og vi kommet ned på jorden igen, og vi har måttet erkende, at en mindretalsregering desværre ikke altid har magt, som den har agt. Det er desværre ikke alle de ting, som Socialdemokraterne gerne ville inden vi fik regeringsmagten, som det er lykkes med endnu, og det har ført til en hel del kritik både af regeringen i almindelighed og Helle Thorning-Schmidt i særdeleshed. Nogle gange har kritikken været berettiget, men andre gange har den været usaglig og har grænset til decideret personhetz. Uanset hvor kvalificeret kritiken har været, så har den langt henad vejen skygget for alle de gode ting, som den socialdemokratisk ledede regering rent faktisk er lykkedes med. I DUI-LEG og VIRKE har vi i hvert fald langt flere ting at glæde os over end at være skuffede over. Vi glæder os over, at regeringen har sat den kriminelle lavalder op til 15 år, hvor den hører hjemme. At sende børn på 14 år i fængsel hører på ingen måde hjemme i et civiliseret retssamfund. Og når Dansk Folkeparti ønsker den kriminelle lavalder sat endnu længere ned er det værd at glæde sig over, at de ikke er støtteparti for den nuværende regering. Vi glæder os over, at regeringen tager overgreb mod børn alvorligt og har indført en overgrebspakke, som blandt andet betyder, at der oprettes børnehuse. I stedet for, at et barn, som har været udsat for overgreb skal sendes rundt til forskellige myndigheder i forbindelse med lægeundersøgelser, behandling, politiafhøringer, advokatbistand og andet, vil det hele nu foregå i børnehuse, som skal skabe de tryggest mulige rammer for børn, der er endt som ofre for misbrug. Det har været på DUIs ønskeliste i mange år. Vi glæder os over, at regeringen har gjort op med de fattigdomsydelser, som betød, at der var børn i Danmark, der voksede op i fattigdom og blev socialt isolerede, fordi de ikke havde penge til at tage med deres venner i biografen, ikke kunne have fritidsinteresser og ikke kunne invitere klassen til børnefødselsdag. Af samme årsag er vi i DUI meget bekymrede over de børn, hvis forældre falder ud af dagpengesystemet. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at dagpengeperioden ikke var blevet forkortet. Vores børn må ikke blive gidslerne i en voksen politik om beskæftigelsestal, konvergenskrav og budgetunderskud. De har ret til en tryg barndom uden voksnes bekymringer det får børn ikke, hvis deres forældre ryger ud af dagpengesystemet på denne måde. Sådan er det jo siger Margrethe Vestager, men Nej, sådan behøver det ikke være. Regeringen har afskaffet integrationsvurderingen af børn. Det var en umenneskelig politik, som betød, at embedsmænd skulle vurdere, om børn helt ned til tre-års-alderen havde tilstrækkeligt med integrationspotentiale til, at vi ville have dem i Danmark. Embedsmænd skulle altså vurdere, om et tre-årigt barn kunne blive en dygtig dansker som voksen. Hvis svaret var nej risikerede de at blive adskilt fra deres forældre og sendt tilbage til det land, de var født i. Den slags var virkelighed i Danmark for få år siden, men takket være vores regering, er det heldigvis ikke sådan længere. I DUI ser vi også, at regeringen har indført mange gode forbedringer på skoleområdet. Her lige efter lærerlockout og konfliktretorik kan det være let at glemme, men regeringen har sørget for, at der er færre elever i klasserne, de har genindført gruppeeksaminer, og så har de da i øvrigt skaffet 2,6 milliarder til ekstra praktikpladser, så vores unge menke ender uden uddannelse.

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

tema foreningen af unge med gigt DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 150 oktober 2013 29. årgang tema DEBAT FNUG I DIALOG FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM Er din reumatolog god til at kommunikere? SIDE 6 Ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema min historie

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema min historie foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 144 marts 2012 28. årgang tema SIDE 9 min historie Mandeweekend REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere