UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B."

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og adm. direktør Torben Svanberg. V Alt for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) (Advokat Frank Bøggild ved advokat Morten Rosenmejer) mod Foreningen Sparta Atletik og Motion (Advokat Jens Jakob Bugge) Indledning og påstande Under anbringende bl.a. af, at Foreningen Sparta Atletik og Motion (i det følgende: Sparta) har krænket deres ret til varemærket ALT FOR DAMERNE, har Alt for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) (i det følgende: Egmont) nedlagt påstand om, at Sparta skal: 1. anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens 4 og/eller markedsføringslovens 1, 3, 5 og/eller 18 ved at have markedsført sig som vist i bilag og ved at have udført de under 2 nævnte handlinger 2. forbydes ved markedsføring og salg af motionsløb og deltagelse heri at gøre brug af: (a) betegnelsen ALT FOR DAMERNE

2 - 2 - (b) de fotos, der er markeret med pile på bilag 16 (c) andre fotos, som afbilder eller viser betegnelsen ALT FOR DAMERNE 3. betale Egmont 0,5 mio. kr. med procesrente fra den 9. februar straffes med bøde for forsætlig overtrædelse af varemærkelovens 4 ved at markedsføre sig som vist i bilag og for forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 2, ved at udsende pressemeddelelsen bilag BZ. Sparta har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at Egmont skal: 1. anerkende at have handlet i strid med loyalitetspligten ifølge parternes tidligere kontraktforhold og markedsføringslovens 1, 3, 5 og/eller 18 eller almindelige retsgrundsætninger ved at markedsføre og gennemføre et motionsløb for kvinder i Fælledparken i København den 14. til 16. juni 2010 under angivelserne (a) Alt For Damernes Kvindeløb har eksisteret siden Det er ikke bare Danmarks men hele Europas første motionsløb for kvinder (b) Kvindeløbet 2010 (c) Det første, største og Alt For Damernes Kvindeløb forbydes at markedsføre eller på anden vis kommercielt at bruge kendetegnet Kvindeløbet (bestemt form) efterfulgt af et årstal i forbindelse med motionsløb for kvinder i Fælledparken i København 3. forbydes at markedsføre motionsløb for kvinder under angivelserne Det første og Alt For Damernes Kvindeløb har eksisteret siden Det er ikke bare Danmarks men hele Europas første motionsløb for kvinder 4. betale Sparta 1,4 mio. kr. med procesrente af kr. fra den 20. marts 2010 og af resten fra den 30. august straffes med bøde på ikke under kr. for forsætlig overtrædelse af Spartas rettigheder i henhold til markedsføringslovens 3, 5 og 18. Over for Spartas selvstændige påstande har Egmont påstået frifindelse. ALT FOR DAMERNES Kvindeløb og og Kvindeløbet

3 - 3 - Ugebladet ALT FOR DAMERNE blev lanceret i 1946 og udgives af Egmont, der den 20. marts 1970 under nr. VR har fået registreret et figurmærke med teksten ALT FOR DAMERNE for klasserne 16 og 41 ifølge Nice-klassifikationen i Patent- og Varemærkestyrelsens register. Ifølge Egmonts marketingplan fra 1981 skulle ALT FOR DAMERNE profilere sig ved at sponsere enkelte sportsstævner for kvinder. Samme år afholdtes Danmarks første motionsløb for kvinder i København, som blev omtalt således i ALT FOR DAMERNE: Vil du være med i ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 1981? Kvindeløbet der er det første i Danmark er arrangeret af ALT FOR DAMERNE og idrætsforeningen Sparta. NU SKAL VI UD OG LØBE Da det er første gang, vi forsøger os med et sådant arrangement, har vi kun lavet det ene løb i København, men bliver det en succes og det er vi temmelig sikre på, det bliver får vi nok også mod til at igangsætte det andre steder i landet senere. Løbet blev under navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb afholdt i årene i København og fra 1982, henholdsvis 1984, tillige i Aarhus, henholdsvis Odense. Tilmelding og betaling skete til Egmont via tilmeldingskuponer i ALT FOR DAMERNE, der også udstedte diplomer og startnumre til deltagerne. Sparta, Aarhus Idrætsforening af 1900 (herefter Aarhus 1900) og atletikklubben Odense Freja (nu: Odense Gymnastikforening) forestod i København, Aarhus og Odense den praktiske afvikling af løbene og indhentede herunder de nødvendige tilladelser fra politi og kommune. Efter at Egmont under henvisning til økonomiske grunde havde måttet aflyse ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 1986, afholdt Sparta i årene uden Egmonts deltagelse lignende løb i København, i de fleste af årene under angivelsen Kvindeløbet og i 1987 og 1988 under angivelserne Inspirations Kvindeløb og Kvindeløbet Inspiration. Fra og med 1997 har Egmont på ny deltaget i tilsvarende motionsløb, nu igen under kendetegnene ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, først i København og fra 2002 tillige i Aarhus og fra 2009 tillige i Odense. Et diplom til en deltager i løbet i 1997 angav, at løbet dette år var arrangeret af Sparta i samarbejde med Egmont. Der er ikke fremlagt andet materiale til belysning af forholdet mellem parterne i årene I årene var Sparta koncipist af den aftale, som hvert år blev indgået mellem parterne. I 2003 betegnedes aftalen som en sponsoraftale, og Egmont betalte et sponsorbeløb på kr. I de følgende år betegnedes aftalen som en samarbejdsaftale. Også i 2004 betalte Egmont et sponsorbeløb på kr. Mod at afholde omkostninger for kr. i for-

4 - 4 - bindelse med løbet modtog Egmont andel i deltagernes startgebyr i 2005 (30 af 90 kr.), i 2006 (45 af 110 kr.) og i 2007 (50 af 120 kr.). I modtog Egmont ikke andel i startgebyret. I 2008 modtog Egmont i stedet overskud ved salg af standplads, reklamebannere m.m. I 2009 blev parternes aftale konciperet af Susanne Dam fra Egmont, og det blev nu angivet, at Egmont indgik som løbssamarbejdspartner, ligesom parternes rettigheder og forpligtelser nu blev detaljeret beskrevet, herunder at Egmont havde den endelige beslutningsmyndighed vedrørende deltagergebyrets størrelse. Egmont modtog heller ikke i 2009 andel i løbsgebyret, således som det havde været tilfældet i Antallet af deltagere var i 1981: 700, i 1985: 1.384, i 1997: 7.146, i 2004: , i 2008: og i 2009: Overskuddet ved løbet var i 2008: ,38 kr. og i 2009: ,44 kr. Parternes forhandlinger om samarbejde vedrørende løb i 2010 Efter løbet i 2009 havde Egmont indbudt Sparta til et evaluerings- og planlægningsmøde, og Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, havde sagt ja til at komme til møde den 23. september 2009 hos Egmont. Den 16. september 2009 sendte Susanne Dam fra Egmont følgende mail til Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, med angivelse af, hvad Egmont ønskede drøftet på mødet med henblik på 2010-løbet: Mødet vil helt konkret dreje sig om øget indtjening, hvilket vi hermed i god tid og god mening vil informere dig om. Vi har i særdeleshed fået den opgave at opnå en indtjening på vores Kvindeløb. Som det er nu og har været lige fra begyndelsen, har [Egmont] ingen fortjeneste haft i forbindelse med afholdelse af det nu største Kvindeløb i Danmark og det vil vores ledelse gerne have at vi seriøst får ændret. For at kunne få talt mest åbent og konkret omkring en fremtidig aftale, bliver vi nødt til at bede dig om at præcisere over for os, hvilken økonomi der ligger bag ved afholdelse af 3 Kvindeløb i Fælledparken, og hvilke konkrete forslag Sparta har til at [Egmont] kan opnå en markant indtjening uden en umiddelbar stigning i løbsgebyret. Vi er klar over at dette er væsentlig nye toner fra vores side, men det er *nu+ blevet påkrævet af os at fremføre en konkret handlingsplan omkring øget indtjening på Kvindeløbet Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, svarede imidlertid samme dag tilbage: Jeg har læst det og forstår, hvad I ønsker.

5 - 5 - Det afviger helt fra [vore] ønsker til løbet og jeg ser derfor ingen grund til at komme til mødet. Niels Jørgen Holdt kom herefter ikke til mødet den 23. september Denne dags morgen afviste Niels Jørgen Holdt på ny telefonisk over for Susanne Dam at lade Egmont få øget indtjening fra selve løbet, og han afviste derfor fortsat at komme til mødet. Efter at Egmont derfor havde gennemført mødet uden deltagelse af Sparta, sendte Susanne Dam senere samme dag følgende mail til Niels Jørgen Holdt: Jeg er lige kommet ud af mit møde og vi er blevet enige om at vi bliver nødt til at gå lidt i tænkeboks omkring hvordan vi kan tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb Niels Jørgen Holdt skrev tilbage: Jeg afventer, men parterne talte herefter i realiteten ikke længere sammen. Den 15. oktober 2009 var der en mailkorrespondance, hvor Niels Jørgen Holdt bad om dokumentation for, at Egmont havde afholdt det fulde omkostningsbeløb på kr., som var nævnt i kontrakten for Efter at Susanne Dam havde sendt dokumentation for Egmonts betaling af ca kr., foretog Niels Jørgen Holdt ikke yderligere. Da Egmont den 21. oktober 2009 gav meddelelse om, at Egmont havde indgået en samarbejdsaftale med Skodsborg Sport ApS (i det følgende: SSport) med henblik på afviklingen af ALT FOR DAMERNES Kvindeløb fra og med 2010, modtog Niels Jørgen Holdt beskeden via Odense Gymnastikforening og ikke fra Egmont. Spartas markedsføring af Kvindeløbet 2010 I oktober 2009 gav Sparta oplysning om Alt For Damernes Kvindeløb 2010 i løbsoversigten på Spartas hjemmeside Medio oktober udsendte Sparta eksemplarer af en flyer, som ifølge fakturaen af 16. oktober 2009 var trykt i eksemplarer, og som havde følgende tekst (bilag 15), til personer i Spartas kartotek: LØB MED SPARTA I KØBENHAVN 2010 Alt For Damernes Kvindeløb LØBERE PR. DAG 5 og 10 km for kvinder mandag, tirsdag og torsdag d. 21., 22. og 24. juni KL. 18 Start og mål i Fælledparken alle tre dage

6 - 6 - Spartas samarbejdspartner, Marathon Sport, meddelte den 19. oktober 2009 i et nyhedsbrev og på sin hjemmeside bl.a., at Hvis du vil være helt sikker på at få startnummer til f.eks. Alt For Damernes Kvindeløb 2010, så har Sparta i dag åbnet for salg af startnumre. Den 21. oktober 2009 annoncerede Sparta i sin løbsoversigt i de af Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) udgivne Trimguiden og (bilag 18): Arrangør Sparta Dato Løbsnavn Distance Løbstype Startby Alt for Damernes Kvindeløb 5 og 10 km Kvindeløb København Ø Alt for Damernes Kvindeløb 5 og 10 km Kvindeløb København Ø Alt for Damernes Kvindeløb 5 og 10 km Kvindeløb København Ø Sparta ændrede den 21. oktober 2009 løbsoversigten 2010 på sin hjemmeside således, at den hidtidige omtale af Alt For Damernes Kvindeløb blev ændret til en omtale af: Kvindeløbet. Opslag på Spartas hjemmeside den 25. januar 2010 viste imidlertid i venstre spalte under Deltagerlister 2010 fortsat Alt For Damernes Kvindeløb, mens der midterst stod Kvindeløbet 2010 (bilag 17). Sparta markedsførte Kvindeløbet 2010 bl.a. ved følgende brochure (bilag 16) med foto fra et Alt For Damernes Kvindeløb af løbere med løbenumre med varemærket Alt For Damerne:

7 - 7 - Egmonts advokat protesterede den 26. oktober 2009 mod Spartas markedsføring af Alt For Damernes Kvindeløb i den nævnte brochure og på hjemmesiderne på Sparta sendte den 27. oktober 2009 en korrektur til løbsoversigten i Trimguiden, hvori navnet på løbet blev ændret til Kvindeløbet, og gav den 30. oktober 2009 meddelelse til Egmonts advokat om, at Sparta var i færd med at slette alle spor efter samarbejdet. Kvindeløbet 2010 blev afholdt fra den og 24. juni 2010 med deltagere og gav ifølge det aflagte regnskab et overskud på kr. ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 Den 12. januar 2010 udsendte Egmont en pressemeddelelse om afholdelsen af ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010: Løb dig glad med ALT FOR DAMERNE ALT FOR DAMERNES Kvindeløb har altid været det største løb, og i år håber vi at endnu flere kvinder vil melde sig til. Vi besøger tre nye byer, og vores nye partner, SSport, vil medvirke til at alle deltagere får en fænomenal dag. Alt i alt håber vi på kvinder på løberuterne, fortæller Camilla Frank, chefredaktør på ALT FOR DAMERNE. Egmont markedsførte endvidere løbet, som foruden i København, Aarhus og Odense nu også skulle finde sted i Aalborg, Silkeborg og Fredericia, i ugebladet ALT FOR DAMERNE, på dette ugeblads hjemmeside, i brochuremateriale, tv- og radioreklamer, annoncer mv. I brochuren benyttede Egmont betegnelsen ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 det første, største og bedste. På løbetrøjen, der blev udleveret til deltagerne, stod: ALT FOR DA- MERNES Kvindeløb har eksisteret siden Det er ikke bare Danmarks, men hele Europas første motionsløb kun for kvinder.

8 - 8 - ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 blev afholdt i København den 14., 15. og 16. juni 2010 og havde i denne by deltagere. I hele landet var der ca deltagere. Andre kvindeløb 2010 Fremlagt materiale og søgning på internettet viser, at der i Danmark i 2010 af forskellige arrangører blev afholdt mindst 24 motionsløb for kvinder under betegnelsen Kvindeløb, herunder: Blokhus Kvindeløb, Da Vinci s Kvindeløb i Hadsund, FEMINA Kvindeløb, I Form Kvindeløb, IN Kvindeløb, Kvindeløbet i Skive, Kvindeløbet i Viborg, Smuk Kvindeløb og Spar Nord Kvindeløb. Spartas pressemeddelelse Den 16. juni 2010 udsendte Sparta følgende pressemeddelelse (bilag BZ): En strid om retten til Europas ældste kvindeløb Alt For Damerne bruger deres navn i et forsøg på at stjæle Europas ældste kvindeløb fra atletikklubben Sparta Seneste træk i den usmagelige kamp fra Alt For Damernes side var chokerende, da Spartas Løbskontor kom i besiddelse af Alt For Damernes kvindeløbs T-shirt Det er objektivt forkert og vildledende, idet det er første gang, at Alt For Damerne står som arrangør af et motionsløb for kvinder. Alt For Damerne søger således på grov illoyal vis at stjæle den goodwill og de løbsdeltagere, som er knyttet til atletikklubben Spartas historiske løb. Sparta er rystet over, at Alt For Damerne, som er en del af Egmont-koncernen, på denne stærkt illoyale og aggressive vis forsøger at stjæle det brand Sparta som arrangør har udviklet og stået bag i 30 år Men at føre deltagerne i Alt For Damernes nye kvindeløb bag lyset på den usmagelige måde Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaringer af formand for Sparta Niels Jørgen Holdt, marketingchef hos Egmont Susanne Dam, tidligere direktør i Egmont Gerner Jacobsen, frivillig i Århus 1900 Annette K. Thygesen, advokat hos Egmont Kim William Nielsen, Sport Marketing Manager hos Nike Johnny Nielsen, advokatsekretær hos Horten Advokater Jette Nim Larsen og stud.jur. hos Horten Advokater Anne Sophie Svane.

9 - 9 - Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, har bl.a. forklaret, at Sparta har medlemmer, heraf 500 i ungdomsafdelingen og 200 eliteudøvere, mens de resterende ca. 800 medlemmer er motionsløbere. Sparta arrangerer bl.a. Copenhagen Maraton og DHL-stafetten. I 2010 deltog løbere i Spartas løb. Sparta har en årlig omsætning på 35 millioner kr. I 1980 så han under New York Marathon en plakat for et kvindeløb. Det havde man i USA haft siden 1974, men det var ukendt i Europa på dette tidspunkt. Han forelagde idéen om et kvindeløb for Sparta og fik kontakt til Egmont og Alt For Damerne, der syntes, at det var en god ide. Kvindeløbet har siden 1981 været afholdt med Sparta som ansvarlig for løbets praktiske afvikling og økonomi. I 1982 ville Alt For Damerne gerne tillige have et kvindeløb i Århus, og Sparta kontaktede derfor Aarhus I 1983 ville Alt For Damerne tillige have et løb i Odense, og Odense Freja kom på tilsvarende måde til at stå for dette. Egmont og Alt For Damerne var navnesponsor for løbene i København , i Århus og i Odense Efter at Aller-koncernen og magasinet IN i havde været sponsor for de kvindeløb, som Sparta arrangerede, tilbød Egmont i 1997 et navnesponsorat på kr., og løbet fik på ny navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb. Den 23. september 2009 ringede han til Susanne Dam for at drøfte Egmonts ønske om at få del i løbsindtægterne. Det ville i givet fald indebære en markant ændring i forhold til tidligere år, og han foreslog derfor, at Egmont i stedet fik en medsponsor på trøjen eller solgte standpladser, kuvertfyld eller lignende. Susanne Dam mailede senere samme dag, at Egmont var gået i tænkeboks. Han formodede, at han ville høre noget fra Egmont, da der året forinden først var indgået aftale i december måned. Sparta påbegyndte altid sin markedsføring af kvindeløbet i oktober måned. En ordrebekræftelse af 20. oktober 2003 på trykning af en kuvert med Spartas løbsoversigt er et eksempel herpå. Han må dog erkende, at kuverterne, der blev leveret i uge 43/2003, formentlig først er udsendt i starten af november måned, og dermed efter indgåelsen af det følgende års samarbejdsaftale. Flyeren (bilag 15) blev udsendt medio oktober måned 2009 til alle i Spartas løberkartotek, dvs. ca personer. Sparta fik flyeren fra trykkeriet i starten af oktober måned, og der gik herefter ca. 7 til 14 dage med at pakke, sætte labels på og udsende den. Han

10 orienterede ikke Egmont om udsendelsen. Løbsdagene, der ligger i samme uge år efter år, blev bestemt af Sparta. Tilmeldingsgebyrets størrelse blev ikke forinden drøftet med Egmont. Samarbejdspartneren Marathon Sport var berettiget til at sælge startnumre til kvindeløbet 2010, og Sparta åbnede for salget heraf den 19. oktober Sparta annoncerede også Alt For Damernes Kvindeløb i Trimguiden, der udgives i bogform og på internettet. Den 23. oktober 2009 modtog han fra Erling Jensen, Odense Gymnastikforening, en mail, som denne havde modtaget fra Susanne Dam, hvori hun meddelte, at Egmont fremover ville samarbejde med SSport omkring løbet. Han havde intet hørt herom, selv om han forinden havde udvekslet mails med Susanne Dam om det økonomiske mellemværende vedrørende løbet i Et samarbejde mellem parterne var nu ikke længere muligt. Han ændrede løbsnavnet på Spartas hjemmeside og i Trimguiden til Kvindeløbet. I januar måned 2010 stod der i 7-14 dage Alt For Damernes Kvindeløb under hjemmesidens menupunkt deltagerliste, men det skyldtes en teknisk fejl. Sparta lod brochuren Kvindeløbet 2010 (bilag 16) trykke med billeder fra tidligere løb, hvor Alt For Damerne havde været navnesponsor. Indbydelsen blev sendt til løberne i januar måned Marketingchef for Alt For Damerne, Susanne Dam, har bl.a. forklaret, at hun, der blev ansat hos Egmont den 1. april 2006, var overordnet projektleder for kvindeløbet. Egmont var hovedansvarlig for markedsføringen af kvindeløbet, herunder design af trøje, løbepose til deltagerne mv., mens Sparta stod for den fysiske afvikling af løbet. Egmont har udbredt ALT FOR DAMERNES Kvindeløb til andre byer i Danmark og foretaget samlet markedsføring heraf, og der er i den forbindelse etableret samarbejde med forskellige løbeklubber og foreninger rundt om i Danmark. Egmont har i den forbindelse fået tre landsdækkende sponsorater, herunder fra Q8. Forhandlingen af samarbejdsaftalen for 2007 med Sparta var afsluttet ved hendes tiltrædelse i Samarbejdsaftalen for 2008 blev forhandlet på samme måde som i de foregående år, da hun fortsat var ny i stillingen, men for 2009 og 2010 indkaldte Egmont til egentlige forhandlinger, efter at hun nu havde opnået tilstrækkeligt kendskab til forholdene hertil. I 2009 forsøgte hun at klargøre parternes roller i samarbejdsaftalen, herunder at der skulle være et ensartet deltagergebyr på kvindeløbet, uanset hvor det foregik i Danmark.

11 Egmont havde besluttet, at Egmont skulle have andel i de store indtægter fra løbet, og efter løbet i 2009 meddelte hun Niels Jørgen Holdt, at Egmont fremover ville have del i indtjeningen fra løbet, og gjorde det ligeledes klart i det brev, som hun sendte en uges tid forud for mødet den 23. september Niels Jørgen Holdt afviste fuldstændigt at lade Egmont få andel i deltagergebyret, og det overraskede dem, at tilbagemeldingen fra Niels Jørgen Holdt og Sparta var så konsekvente, som tilfældet de var, og at der slet ikke var nogen åbning, der kunne gøre det muligt at finde en løsning. Efter at have modtaget Niels Jørgen Holdts mail om, at han ikke så nogen grund til at komme til mødet den 23. september 2009, hvor Egmont ville drøfte, hvordan Egmont kunne få andel i indtjeningen, ringede hun om morgenen den 23. september 2009 til Niels Jørgen Holdt for at få afklaret, om han kom til det aftalte møde. Niels Jørgen Holdt gik direkte til sagen og sagde, at hvis Egmont ønskede andel i deltagergebyret, så stoppede det, der var ikke noget at snakke om. Egmont måtte i stedet få indtjening på en trøje eller lignende. Det var en klar afvisning af samarbejde. Hun sagde herefter, at hun ville gå tilbage til sit bagland, og efter mødet sendte hun en mail til Niels Jørgen Holdt, hvor hun skrev, at de gik i tænkeboks omkring, hvordan Egmont kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb. I august efter sommerferien 2009 havde Egmont påbegyndt drøftelser med SSport om muligt samarbejde. Egmont fandt det naturligt at undersøge, om der var andre, der kunne samarbejdes med. Egmont ville gerne udbrede løbet til flere byer og hensigten var, at man fortsat skulle samarbejde med de hidtidige lokale klubber og samarbejdspartnere. Om eftermiddagen den 20. oktober 2009 faldt hovedvilkårene for samarbejdet med SSport på plads, og den 21. oktober 2009 blev Aarhus 1900 og Odense Gymnastikforening informeret herom. Hun fandt ikke anledning til at informere Sparta, der jo allerede helt havde afvist videre samarbejde og, viste det sig, allerede på egen hånd havde åbnet for tilmeldinger til et konkurrerende løb. Det var nemlig på dette tidspunkt kommet hende for øre, at Sparta allerede i midten af oktober havde igangsat tilmelding til et nyt kvindeløb. De havde altid haft den aftale, at markedsføring og tilmelding var i januar måned, efter at samarbejdsaftalen var på plads. De blev derfor nødt til at inddrage Egmonts advokat i sagen, idet det var en meget væsentlig målgruppe for løbet, som Sparta havde sendt direct mail til. Egmont har på intet tidspunkt givet tilladelse til Spartas markedsføring, udsendelse af flyeren eller brug af billeder med

12 gengivelse af varemærket Alt For Damerne. Egmont har på sine egne billeder fra tidligere løb omhyggeligt sørget for at retouchere Spartas logo væk. Det var oprindelig hensigten at afholde ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 på Østerbro stadion, men de fik den 30. mats 2010 besked om, at de ikke kunne bruge dette, og derefter havde de ikke andre muligheder end at falde tilbage på Fælledparken. De ville gerne udbrede løbet til flere byer end de hidtidige 3 og ville samtidig give løberne i de forskellige byer en ensartet oplevelse. Egmonts markedsføring af ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 vedrørte samtlige disse løb i Danmark og skete uden protest fra Sparta. Gerner Jacobsen har bl.a. forklaret, at han var medlem af ledergruppen i Egmont fra Det var efter hans opfattelse ALT FOR DAMERNEs redaktion, der kom på idéen om kvindeløb. Egmont havde på det tidspunkt ikke selv forstand på de rent praktiske forhold omkring afvikling af løb og fik derfor Sparta til at stå herfor. Annette K. Thygesen har bl.a. forklaret, at hun som frivillig i Aarhus 1900 er ansvarlig for kvindeløbet, som hun har været med til at arrangere i Aarhus i 18 år. Aarhus 1900 s forberedelser begyndte hvert år i oktober måned, hvor der blev indleveret materiale til trimguiden.dk og dourun.com. Selve markedsføringen af løbet blev påbegyndt i slutningen af året eller i begyndelsen af det nye år. Aarhus 1900 stod for den praktiske afvikling af løbet. Samarbejdet med Egmont ophørte i Den 1. juni 2010 afholdt Aarhus 1900 sit eget Kvindeløb. Dagen forinden, den 31. maj 2010, havde Egmont afholdt ALT FOR DAMERNES Kvindeløb i Silkeborg, og den 7. juni 2010 afholdtes ALT FOR DAMERNES Kvindeløb i Århus. Der opstod usikkerhed blandt deltagerne om, hvilket løb de skulle deltage i. Parternes synspunkter Egmonts advokat har anført, at Egmont har retten til varemærket ALT FOR DAMERNE, der har været brugt ved markedsføring af motionsløb for kvinder i og siden Varemærket ALT FOR DAMERNE må endvidere anses som så velkendt, at det i sig selv er beskyttet mod andres brug heraf også for andre varer og tjenesteydelser end dem, som det er

13 taget i brug og registreret for. Varemærket må anses velkendt også i forbindelse med motionsløb for kvinder. Egmont kan modsætte sig andres brug af sit mærke ALT FOR DAMERNE, hvad enten mærket står alene eller bruges i sammensætning med andre ord eller mærker. Ordsammensætningen ALT FOR DAMERNES KVINDELØB er således afledt af Egmonts velkendte varemærke ALT FOR DAMERNE, som er den dominerende del af denne ordsammensætning, men tillige en ordsammensætning, som ved Egmonts egen indarbejdelse er blevet et velkendt varemærke for motionsløb for kvinder. Der kan ikke opnås eneret til en så generisk og beskrivende betegnelse som KVINDE- LØBET for løb, heller ikke selv om betegnelsen efterfølges af et årstal. Friholdelsesbehovet illustreres af, at der i 2010 var mindst 24 løb for kvinder, som benyttede kendetegnene Kvindeløbet, ofte efterfulgt af et årstal og forudgået af et stednavn eller et sponsornavn. Egmont har afholdt kvindeløb i flere byer som et samlet koncept og med en samlet markedsføring under navnet ALT FOR DAMERNES KVINDELØB. I de forskellige byer, hvor løbet har været holdt, har Egmont fået bistand af forskellige idrætsforeninger o.l. til at stå for den praktiske afvikling af løbene, mens Egmont samlet har stået for markedsføringen. Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, afbrød på Spartas vegne ethvert samarbejde med Egmont ved den 16. september 2009, én uge inden det aftalte møde den 23. september 2009, at besvare Susanne Dams henvendelse på vegne Egmont med fuldstændigt at afvise Egmonts ønske om, at også Egmont fik andel i den betydelige indtjening fra denne forretning, idet han på Spartas vegne meddelte, at han og dermed Sparta ikke så nogen grund til at deltage i det berammede møde, hvorfra han og dermed Sparta udeblev. Niels Jørgen Holdt fastholdt endog sin fuldstændige afvisning af enhver drøftelse af muligheden for at lade Egmont få del i indtjeningen under telefonsamtalen den 23. september 2009 om morgenen, hvor Susanne Dam havde ringet til ham for at høre, om han kom til det aftalte møde, ved endnu en gang at afvise Egmonts ønske om andel i indtjeningen og ved med denne begrundelse fortsat at afvise at deltage i mødet. At der ikke var nogen åbning, der kunne gøre et fremtidigt samarbejde muligt, blev understreget ved Niels Jørgen Holdts mail af 15. oktober 2009, hvor han bagudrettet rejste tvivl om, hvorvidt Egmont mon havde overholdt sine forpligtelser efter aftalen for 2009.

14 Under disse omstændigheder var Egmont på baggrund af Spartas afbrydelse af samarbejdet berettiget til at undersøge, hvordan ALT FOR DAMERNES Kvindeløb kunne videreføres med andre samarbejdspartnere. At Egmont nu overvejede andre måder at gennemføre sit kvindeløb på, måtte også stå klart for Niels Jørgen Holdt, efter at Susanne Dam efter mødet den 23. september 2009 havde meddelt ham, at Egmont var gået i tænkeboks for at overveje, hvordan Egmont kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb. Idet Sparta selv havde afbrudt samarbejdet med Egmont, og der således ikke var indgået nogen aftale om samarbejde i 2010 og heller ikke nogen udsigt hertil, var Sparta uberettiget til at bruge Egmonts varemærker i flyeren (bilag 15), på sin hjemmeside (bilag 17), i annoncer i og på Trimguiden (bilag 18) og ved at markedsføre kvindeløbet 2010 i brochuren med fotos af løbere med Egmonts varemærke (bilag 16). Hvis Sparta ønskede at anvende billeder fra tidligere løb, måtte dette i givet fald foregå uden at anvende Egmonts varemærke, om fornødent ved at retouchere det bort. Sparta har herved krænket Egmonts varemærkeret, jf. varemærkelovens 4. Sparta har herved i strid med god markedsføringsskik ved brug af Egmonts varemærker og ved at skynde sig at få åbnet for tilmeldingerne til løbet allerede i oktober 2009, bevidst og groft snyltet på Egmonts varemærke Alt For Damerne med det formål at få deltagerne til at melde sig Spartas løb, og allerede i februar 2010 var der således deltagere tilmeldt Spartas løb. Sparta har vildledt deltagerne til at tro, at de tilmeldte sig Alt For Damernes Kvindeløb og ikke Spartas. Oplysningen om, at løbet var det velkendte Alt For Damernes Kvindeløb, er en urigtig oplysning, som har skabt risiko for forveksling, og som har indskrænket deltagernes mulighed for at tage en informeret beslutning, jf. markedsføringslovens 3, ligesom det var i strid med markedsføringslovens 5 at henvise til Egmonts varemærke. Reklamen drager utilbørlig fordel af Egmonts varemærkeret. Egmont har krav på erstatning for tab af goodwill og markedsforstyrrelse samt vederlag for uberettiget brug af varemærkerne, jf. varemærkelovens 43 og markedsføringslovens 20. Erstatningskravet kan passende opgøres til kr. I sin pressemeddelelse (Bilag BZ) har Sparta groft misrekommanderet Egmont ved brug af udtryk som den usmagelige kamp fra Alt For Damernes side var chokerende, Alt For Damerne søger således på grov illoyal vis at stjæle den goodwill og de løbsdeltagere, som er knyttet til atletikklubben Spartas historiske løb, og at føre deltagerne i Alt For Damernes

15 nye kvindeløb bag lyset på den usmagelige måde. Der er tale om misrekommandering og utilbørlig påvirkning, som er egnet til at ændre forbrugernes adfærd, jf. markedsføringslovens 3, stk. 2. Spartas uretmæssige brug af Egmonts varemærker er sket forsætligt, og misrekommanderingen i Spartas pressemeddelelse (bilag BZ) er så grov og bevidst, at Sparta skal idømmes en bødestraf efter varemærkelovens 42 og markedsføringslovens 30, stk. 3. Med hensyn til Spartas selvstændige påstande er det ubestridt, at Egmont har retten til navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, og at Egmonts ret ikke var begrænset ved en konkurrenceklausul i parternes samarbejdsaftale. Det står enhver frit for at arrangere et motionsløb, og Egmont var efter Spartas afbrydelse af samarbejdet frit stillet til at konkurrere på lige fod med Sparta, og allerede fordi det var Sparta, der afbrød samarbejdet, havde Egmont ikke længere nogen loyalitetsforpligtelse over for Sparta. Der er i øvrigt intet unikt ved løbets praktiske udformning, herunder de almindeligt anvendte rute med udgangspunkt i Fælledparken, som kan beskyttes efter markedsføringsloven Egmonts udsagn om, at ALT FOR DAMERNES Kvindeløb var Danmarks og Europas første motionsløb for kvinder, stemmer overens med de faktiske forhold. Udtrykket det største er en anprisning, men i øvrigt korrekt, når man ser på deltagerantallet og antallet af byer, hvori løbet afvikles. Egmont har i sin markedsføring ikke vildledt deltagerne, og der er ikke tale om sammenlignende reklame, da der hverken direkte eller indirekte er henvist til andre udbydere af løb, jf. markedsføringslovens 3 og 5. Sparta har ikke godtgjort at have lidt tab. Spartas lavere deltagerantal skyldtes, at Sparta ikke kunne drage nytte af Egmonts massive markedsføring af løbet. Spartas advokat har gjort gældende, at Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, i 1981 fik idéen til kvindeløbet, og at Sparta siden har stået som arrangør af løbet og herunder indhentet tilladelser hertil fra Københavns Politi og Københavns Kommune, ligesom Sparta har ført kartotek over de tilmeldte løbere. Overskuddet er gået til Sparta, der også har haft det økonomiske ansvar, og Sparta har foretaget betydelige investeringer i løbet, der i de seneste to år havde givet et overskud i størrelsesordenen 2 mio. kr. Sparta har i årene og igen efter løbet i 2009 foretaget massiv markedsføring af sit løb i Fælledparken i København som Kvindeløbet efterfulgt af et årstal. Sparta skal derfor beskyttes mod Egmonts illoyale udnyttelse af denne begivenhed, der har en dokumenteret og væsentlig markedsværdi, ligesom Eg-

16 monts efter markedsføringslovens 18 må være afskåret fra at bruge betegnelsen Kvindeløbet efterfulgt af et årstal. Sparta er indehaver af Kvindeløbet i København, og Egmont har alene været navnesponsor. Parterne har siden 1997 samarbejdet ved indgåelse af årlige kontrakter om løbet. I den periode har Sparta hvert år i oktober måned udsendt en oversigt over løb til samtlige løbere i Spartas kartotek, ligesom Sparta har påbegyndt annonceringen af næste års løb. Egmont har været vidende herom og implicit samtykket i Spartas brug af Egmonts varemærke. Egmont var som følge af sin loyalitetspligt som følge af parternes lange samarbejde forpligtet til ikke at starte et konkurrerende løb, og Egmont burde have gjort Sparta, der ikke blev gjort bekendt med Egmonts planer, opmærksom på, at Sparta ikke kunne påbegynde markedsføringen i overensstemmelse med parternes hidtidige praksis. Da Egmont gjorde indsigelse, søgte Sparta straks at ophøre med enhver markedsføring under brug af Egmonts kendetegn. Spartas brug af billeder i brochuren (bilag 16) udgør ikke nogen varemærkeretlig krænkelse, idet det hverken er retsstridigt eller illoyalt at vise billeder fra tidligere løb, selv om Egmonts varemærke er på løbsnumrene. Sparta havde intet ønske om eller interesse i at markedsføre Alt For Damerne, og omtalen af Alt For Damernes Kvindeløb på Spartas hjemmeside den 25. januar 2010 skyldtes en menneskelig fejl, der blev rettet inden for to uger. Sparta bad endvidere sine samarbejdspartnere om at ophøre med markedsføringen. Spartas pressemeddelelse (bilag BZ) er faktuelt korrekt og kan ikke karakteriseres som utilbørlig, når der henses til Egmonts grove overtrædelse af loyalitetspligten efter parternes tidligere samarbejdsforhold. Pressemeddelelsen, som Sparta udsendte efter, at Egmont havde afholdt sit løb i 2010, kan ikke have påført Egmont noget tab, og intet afholdt i øvrigt Egmont, som selv var i medieverdenen, fra selv at tage i genmæle i en pressemeddelelse. Der er hverken grundlag for nogen bøde eller for erstatning. Egmont har ikke godtgjort noget tab og er, selv hvis der måtte foreligge en varemærkekrænkelse, hverken berettiget til vederlag eller erstatning. Egmont har ved at afholde et motionsløb for kvinder med samme geografiske placering og rute som Spartas kort efter ophøret af et langvarigt samarbejde og umiddelbart før Spartas kvindeløb handlet stærkt illoyalt og i strid med de loyalitetsforpligtelser, der følger af parternes langvarige aftaleforhold fra Egmont har herudover haft en særlig forpligtelse til ved udformningen af sit eget løb og markedsføringen heraf, at lægge sig i so-

17 lid afstand fra Spartas løb, herunder med hensyn til tidspunkt og sted for afholdelsen heraf. Egmont har således ved afviklingen af sit kvindeløb handlet stærkt illoyalt og på utilbørlig vis snyltet på Spartas renommé, investeringer og markedsposition i strid med markedsføringslovens 1. Denne adfærd har tillige bevirket en forvekslingsrisiko. Egmont har ved markedsføringen af sit løb anvendt ukorrekte og vildledende udsagn som Det første, det største, ALT FOR DAMERNES Kvindeløb har eksisteret siden Det er ikke bare Danmarks men hele Europas første motionsløb for kvinder. Udsagnene er bevidst urigtige, vildledende og urimeligt mangelfulde, udsætter forbrugerne for utilbørlig påvirkning og er egnede til at påvirke disses adfærd, således at de tager fejl af arrangementerne, jf. markedsføringslovens 3. Egmont har bevidst undladt at adskille sig fra Sparta, og Egmonts markedsføring er direkte eller indirekte sket med henvisning til Sparta, hvilket er i strid med markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 4. Sparta har ved sin afholdelse af kvindeløbet haft en betydelig fortjeneste, der i 2008 og 2009 oversteg 2 mio. kr. Sparta havde i 2010 en forventning om deltagere, men nåede kun op på ca Dette skyldtes Egmonts retsstridige adfærd og afholdelse af et konkurrerende løb én uge før Spartas. Der er således årsagssammenhæng mellem Egmonts adfærd og de færre tilmeldinger til Spartas løb. Spartas tab kan opgøres som mistede tilmeldinger, ydede rabatter på startgebyr og ekstraomkostninger til markedsføring for at modvirke Egmonts markedsforstyrrelse. Alene tabet ved mistede tilmeldinger kan opgøres til 2,4 mio. kr. Hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse og vederlag for Egmonts udnyttelse af Spartas rettigheder efter markedsføringsloven. Den samlede erstatning, som Egmont skal betale til Sparta, kan derfor passende opgøres til 1,4 mio. kr. Egmont har uagtsomt eller forsætligt for at opnå en økonomisk gevinst handlet i strid med markedsføringslovens 3, 5 og 18 og skal idømmes en bøde på ikke under kr. efter markedsføringslovens 30, stk. 3. Sø- og Handelsrettens afgørelse Efter det oplyste afholdt forskellige arrangører i 2010 mindst 24 løb for kvinder, i hvis betegnelse ordet kvindeløb indgik. Der er på denne baggrund et stærkt behov for at friholde dette ord, som er beskrivende og har karakter af en artsbetegnelse, for enerettigheder, således at

18 der ikke kan stiftes eneret til dette ord, være sig i sin bestemte eller ubestemte form, med lille eller stort begyndelsesbogstav, og med eller uden årstalsangivelse. Enhver, herunder også Alt For Damerne, er således berettiget til at anvende dette ord som kendetegn for de tjenesteydelser, som ordet beskriver, være sig alene eller i sammensætning med andre ord eller mærker, og uanset om der hertil knyttes en årstalsangivelse. Egmont frifindes derfor for Spartas påstand 2. Varemærket ALT FOR DAMERNE har siden 1946 været taget i brug af Egmont, der i 1970 tillige har registreret et figurmærke med denne tekst. Retten finder, at Egmonts varemærke ALT FOR DAMERNE gennem mangeårig indarbejdelse er blevet velkendt i Danmark, således at Egmont har eneret til erhvervsmæssig brug af dette mærke ikke blot for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret og taget i brug, men tillige for andre varer og tjenesteydelser. Forholdet mellem parterne havde udviklet sig fra at være en sponsoraftale til at være tidsbegrænsede samarbejdsforhold, hvis nærmere indhold blev detaljeret beskrevet i årlige kontrakter. Særlig efter at Egmont fra 2008 ophørte med at modtage en andel af løbsgebyret, ønskede Egmont at få større andel i indtjeningen fra dette løb, der efterhånden havde udviklet sig til en lukrativ forretning med et overskud på i 2008: ,38 kr. og i 2009: ,44 kr. Det lægges efter marketingchef Susanne Dams forklaring til grund, at hun efter løbet i 2009 meddelte Niels Jørgen Holdt, at Egmont fremover ville have del i indtjeningen fra løbet, hvilket hun også gjorde klart i det brev, som hun sendte til ham den 16. september 2009, en uges tid inden mødet den 23. september I mail af samme dag afviste Niels Jørgen Holdt fuldstændigt at lade Egmont få andel i deltagergebyret og meddelte endog, at han derfor ikke fandt anledning til at deltage i det møde den 23. september 2009, hvor vilkårene for fremtidigt samarbejde skulle drøftes. Det lægges endvidere i overensstemmelse med marketingchef Susanne Dams forklaring, som Niels Jørgen Holdts forklaring ikke er i modstrid med, til grund, at Susanne Dam den 23. september 2009 om morgenen ringede til Niels Jørgen Holdt for at høre, om han havde skiftet mening og ville deltage i mødet senere samme dag hos Egmont, hvor det fremtidige samarbejde skulle drøftes, men at Niels Jørgen Holdt sagde, at hvis Egmont ønskede andel i deltagergebyret, så stoppede det, der var ikke noget at snakke om. Efter denne kla-

19 re afvisning udeblev Niels Jørgen Holdt herefter fra det møde, hvor det fremtidige samarbejde skulle drøftes. Susanne Dams melding ved afslutningen af telefonsamtalen om, at hun nu ville gå tilbage til sit bagland, må have gjort det klart for Niels Jørgen Holdt, at Susanne Dam anså hans og dermed Spartas afvisning af fortsat samarbejde på de vilkår, som Egmont ønskede, som et alvorligt problem for Egmont. Susanne Dams meddelelse i mailen til Niels Jørgen Holdt senere samme dag om, at Egmont var gået i tænkeboks omkring, hvordan Egmont kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, kunne på denne baggrund kun forstås således, at Egmont overvejede at afholde ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 uden deltagelse af Sparta. Retten finder, at Niels Jørgen Holdt og dermed Sparta ensidigt bragte parternes samarbejde til ophør ved Niels Jørgen Holdts gentagne blanke afvisninger af Egmonts ønske om at få andel i indtjeningen og ved Niels Jørgen Holdts udeblivelse med denne begrundelse fra det møde, hvor parterne havde aftalt at forhandle vilkårene for fortsat samarbejde. Under disse omstændigheder var Egmont berettiget til at undersøge mulighederne for at gennemføre ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 i København med en anden samarbejdspartner, idet Egmont efter Niels Jørgen Holdts og dermed Spartas ensidige afbrydelse af samarbejdet navnlig ikke længere kunne være underkastet nogen accessorisk eller anden pligt til et fortsat samarbejde, der indebar, at Egmont skulle stille sit varemærke ALT FOR DAMERNE til rådighed for markedsføring af kvindeløb, hvoraf Sparta ubeskåret oppebar alle løbsindtægter. Sparta var derfor ikke berettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af Egmonts varemærke ved at omtale Alt For Damernes Kvindeløb i flyeren (bilag 15), som blev trykt i eksemplarer, hvoraf efter Niels Jørgen Holdts forklaring de blev udsendt til personer i Spartas kartotek i oktober Af de samme grunde var det ligeledes en krænkelse af Egmonts rettigheder, at Sparta i brochuren Kvindeløbet 2010 (bilag 16) viste billeder fra tidligere års løb, hvor Egmonts varemærke Alt For Damerne var synligt på løbernes numre, idet gengivelse af disse fotos indebar en erhvervsmæssig anvendelse af varemærket, at Sparta markedsførte Alt For Damernes Kvindeløb på sin hjemmeside indtil den 21. oktober 2009 og på en underside hertil indtil den 25. januar 2010 (bilag 17), og at Sparta annoncerede Alt For Damernes Kvindeløb i Trimguiden

20 og på (bilag 18). Idet Sparta herved har krænket Egmonts eneret til varemærket ALT FOR DAMERNE, jf. varemærkelovens 4, tages Egmonts påstand 1 og 2 for så vidt til følge. Idet varemærkeloven er den specielle lov, og markedsføringslovens regler om beskyttelse af forretningskendetegn, om vildledning mv. er de generelle regler herom, og idet Egmont ikke har peget på forhold, som uden at indebære en overtrædelse af varemærkeloven har indebåret en overtrædelse af bestemmelser i markedsføringsloven, er der herefter ikke anledning til at tage stilling til, om også markedsføringsloven måtte være overtrådt ved de samme forhold, og Sparta frifindes derfor for overtrædelse af markedsføringsloven. Retten finder, at krænkelsen af Egmonts varemærkeret er sket ved uagtsomhed, der til dels må karakteriseres som grov. Egmont er derfor berettiget til rimeligt vederlag for udnyttelsen og erstatning for yderligere skade, som overtrædelsen har medført, jf. varemærkelovens 43, stk. 1. Vederlag og erstatning fastsættes efter et samlet skøn til i alt kr. Retten finder derimod ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse de nævnte krænkelser af varemærkeloven for begået med forsæt. Navnlig kan der ikke bortses fra, at Niels Jørgen Holdt ikke fuldt ud havde forstået, at han ved sin afvisning af Egmionts ønske om forhandling i realiteten havde ophævet parternes samarbejde, og samtidig troet, at Egmont ikke havde noget imod Spartas annoncering i forskellige løbsguider, selv om der endnu ikke var indgået samarbejdsaftale for det kommende år, idet dette var sket i tidligere år uden indsigelse fra Egmonts side. Sparta frifindes derfor for straf for forsætlig overtrædelse af varemærkeloven. Sparta frifindes endvidere for forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 2, ved pressemeddelelsen (bilag BZ), der blev udsendt den 16. juni 2010 og således i realiteten efter afholdelsen af Egmonts løb den 14., 15. og 16. juni Den kunne derfor næppe i væsentligt omfang udsætte potentielle løbere for utilbørlig påvirkning, der var egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, således som det kræves efter markedsføringslovens 3, stk. 2. Navnlig havde Spartas pressemeddelelse mere end af et markedsføringstiltag karakter af en ytring i den offentlige debat, som Egmont, der er en fremtrædende virksomhed i medieverdenen, selv havde mulighed for og anledning til at tage til genmæle over for, navnlig ved at give sin egen version af sagen i en pressemeddelelse eller i Alt For Damerne.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. januar 2013 Sag 41/2011 (2. afdeling) Sparta Atletik og Motion (advokat Jens Jakob Bugge) mod ALT for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) (advokat Frank Bøggild) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen.

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/advokat Morten Kaas-Vinther Hillerød Port Sdr. Jernbanevej 18 D 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 16. marts 2015 og modklagen den 13. april 2015. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-884/LIH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over [indklagede], [bynavn], og [indklagede]

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 260 2014 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed John Frandsen, Langå-afdelingen Bredgade 23 8870 Langå afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1265009 - BFM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 6. juli 2017 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Bo Østergaard og Marie Louise Tønne (kst.)). 10. afd. nr. B-1265-16:

Læs mere