UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B."

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og adm. direktør Torben Svanberg. V Alt for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) (Advokat Frank Bøggild ved advokat Morten Rosenmejer) mod Foreningen Sparta Atletik og Motion (Advokat Jens Jakob Bugge) Indledning og påstande Under anbringende bl.a. af, at Foreningen Sparta Atletik og Motion (i det følgende: Sparta) har krænket deres ret til varemærket ALT FOR DAMERNE, har Alt for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) (i det følgende: Egmont) nedlagt påstand om, at Sparta skal: 1. anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens 4 og/eller markedsføringslovens 1, 3, 5 og/eller 18 ved at have markedsført sig som vist i bilag og ved at have udført de under 2 nævnte handlinger 2. forbydes ved markedsføring og salg af motionsløb og deltagelse heri at gøre brug af: (a) betegnelsen ALT FOR DAMERNE

2 - 2 - (b) de fotos, der er markeret med pile på bilag 16 (c) andre fotos, som afbilder eller viser betegnelsen ALT FOR DAMERNE 3. betale Egmont 0,5 mio. kr. med procesrente fra den 9. februar straffes med bøde for forsætlig overtrædelse af varemærkelovens 4 ved at markedsføre sig som vist i bilag og for forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 2, ved at udsende pressemeddelelsen bilag BZ. Sparta har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at Egmont skal: 1. anerkende at have handlet i strid med loyalitetspligten ifølge parternes tidligere kontraktforhold og markedsføringslovens 1, 3, 5 og/eller 18 eller almindelige retsgrundsætninger ved at markedsføre og gennemføre et motionsløb for kvinder i Fælledparken i København den 14. til 16. juni 2010 under angivelserne (a) Alt For Damernes Kvindeløb har eksisteret siden Det er ikke bare Danmarks men hele Europas første motionsløb for kvinder (b) Kvindeløbet 2010 (c) Det første, største og Alt For Damernes Kvindeløb forbydes at markedsføre eller på anden vis kommercielt at bruge kendetegnet Kvindeløbet (bestemt form) efterfulgt af et årstal i forbindelse med motionsløb for kvinder i Fælledparken i København 3. forbydes at markedsføre motionsløb for kvinder under angivelserne Det første og Alt For Damernes Kvindeløb har eksisteret siden Det er ikke bare Danmarks men hele Europas første motionsløb for kvinder 4. betale Sparta 1,4 mio. kr. med procesrente af kr. fra den 20. marts 2010 og af resten fra den 30. august straffes med bøde på ikke under kr. for forsætlig overtrædelse af Spartas rettigheder i henhold til markedsføringslovens 3, 5 og 18. Over for Spartas selvstændige påstande har Egmont påstået frifindelse. ALT FOR DAMERNES Kvindeløb og og Kvindeløbet

3 - 3 - Ugebladet ALT FOR DAMERNE blev lanceret i 1946 og udgives af Egmont, der den 20. marts 1970 under nr. VR har fået registreret et figurmærke med teksten ALT FOR DAMERNE for klasserne 16 og 41 ifølge Nice-klassifikationen i Patent- og Varemærkestyrelsens register. Ifølge Egmonts marketingplan fra 1981 skulle ALT FOR DAMERNE profilere sig ved at sponsere enkelte sportsstævner for kvinder. Samme år afholdtes Danmarks første motionsløb for kvinder i København, som blev omtalt således i ALT FOR DAMERNE: Vil du være med i ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 1981? Kvindeløbet der er det første i Danmark er arrangeret af ALT FOR DAMERNE og idrætsforeningen Sparta. NU SKAL VI UD OG LØBE Da det er første gang, vi forsøger os med et sådant arrangement, har vi kun lavet det ene løb i København, men bliver det en succes og det er vi temmelig sikre på, det bliver får vi nok også mod til at igangsætte det andre steder i landet senere. Løbet blev under navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb afholdt i årene i København og fra 1982, henholdsvis 1984, tillige i Aarhus, henholdsvis Odense. Tilmelding og betaling skete til Egmont via tilmeldingskuponer i ALT FOR DAMERNE, der også udstedte diplomer og startnumre til deltagerne. Sparta, Aarhus Idrætsforening af 1900 (herefter Aarhus 1900) og atletikklubben Odense Freja (nu: Odense Gymnastikforening) forestod i København, Aarhus og Odense den praktiske afvikling af løbene og indhentede herunder de nødvendige tilladelser fra politi og kommune. Efter at Egmont under henvisning til økonomiske grunde havde måttet aflyse ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 1986, afholdt Sparta i årene uden Egmonts deltagelse lignende løb i København, i de fleste af årene under angivelsen Kvindeløbet og i 1987 og 1988 under angivelserne Inspirations Kvindeløb og Kvindeløbet Inspiration. Fra og med 1997 har Egmont på ny deltaget i tilsvarende motionsløb, nu igen under kendetegnene ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, først i København og fra 2002 tillige i Aarhus og fra 2009 tillige i Odense. Et diplom til en deltager i løbet i 1997 angav, at løbet dette år var arrangeret af Sparta i samarbejde med Egmont. Der er ikke fremlagt andet materiale til belysning af forholdet mellem parterne i årene I årene var Sparta koncipist af den aftale, som hvert år blev indgået mellem parterne. I 2003 betegnedes aftalen som en sponsoraftale, og Egmont betalte et sponsorbeløb på kr. I de følgende år betegnedes aftalen som en samarbejdsaftale. Også i 2004 betalte Egmont et sponsorbeløb på kr. Mod at afholde omkostninger for kr. i for-

4 - 4 - bindelse med løbet modtog Egmont andel i deltagernes startgebyr i 2005 (30 af 90 kr.), i 2006 (45 af 110 kr.) og i 2007 (50 af 120 kr.). I modtog Egmont ikke andel i startgebyret. I 2008 modtog Egmont i stedet overskud ved salg af standplads, reklamebannere m.m. I 2009 blev parternes aftale konciperet af Susanne Dam fra Egmont, og det blev nu angivet, at Egmont indgik som løbssamarbejdspartner, ligesom parternes rettigheder og forpligtelser nu blev detaljeret beskrevet, herunder at Egmont havde den endelige beslutningsmyndighed vedrørende deltagergebyrets størrelse. Egmont modtog heller ikke i 2009 andel i løbsgebyret, således som det havde været tilfældet i Antallet af deltagere var i 1981: 700, i 1985: 1.384, i 1997: 7.146, i 2004: , i 2008: og i 2009: Overskuddet ved løbet var i 2008: ,38 kr. og i 2009: ,44 kr. Parternes forhandlinger om samarbejde vedrørende løb i 2010 Efter løbet i 2009 havde Egmont indbudt Sparta til et evaluerings- og planlægningsmøde, og Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, havde sagt ja til at komme til møde den 23. september 2009 hos Egmont. Den 16. september 2009 sendte Susanne Dam fra Egmont følgende mail til Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, med angivelse af, hvad Egmont ønskede drøftet på mødet med henblik på 2010-løbet: Mødet vil helt konkret dreje sig om øget indtjening, hvilket vi hermed i god tid og god mening vil informere dig om. Vi har i særdeleshed fået den opgave at opnå en indtjening på vores Kvindeløb. Som det er nu og har været lige fra begyndelsen, har [Egmont] ingen fortjeneste haft i forbindelse med afholdelse af det nu største Kvindeløb i Danmark og det vil vores ledelse gerne have at vi seriøst får ændret. For at kunne få talt mest åbent og konkret omkring en fremtidig aftale, bliver vi nødt til at bede dig om at præcisere over for os, hvilken økonomi der ligger bag ved afholdelse af 3 Kvindeløb i Fælledparken, og hvilke konkrete forslag Sparta har til at [Egmont] kan opnå en markant indtjening uden en umiddelbar stigning i løbsgebyret. Vi er klar over at dette er væsentlig nye toner fra vores side, men det er *nu+ blevet påkrævet af os at fremføre en konkret handlingsplan omkring øget indtjening på Kvindeløbet Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, svarede imidlertid samme dag tilbage: Jeg har læst det og forstår, hvad I ønsker.

5 - 5 - Det afviger helt fra [vore] ønsker til løbet og jeg ser derfor ingen grund til at komme til mødet. Niels Jørgen Holdt kom herefter ikke til mødet den 23. september Denne dags morgen afviste Niels Jørgen Holdt på ny telefonisk over for Susanne Dam at lade Egmont få øget indtjening fra selve løbet, og han afviste derfor fortsat at komme til mødet. Efter at Egmont derfor havde gennemført mødet uden deltagelse af Sparta, sendte Susanne Dam senere samme dag følgende mail til Niels Jørgen Holdt: Jeg er lige kommet ud af mit møde og vi er blevet enige om at vi bliver nødt til at gå lidt i tænkeboks omkring hvordan vi kan tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb Niels Jørgen Holdt skrev tilbage: Jeg afventer, men parterne talte herefter i realiteten ikke længere sammen. Den 15. oktober 2009 var der en mailkorrespondance, hvor Niels Jørgen Holdt bad om dokumentation for, at Egmont havde afholdt det fulde omkostningsbeløb på kr., som var nævnt i kontrakten for Efter at Susanne Dam havde sendt dokumentation for Egmonts betaling af ca kr., foretog Niels Jørgen Holdt ikke yderligere. Da Egmont den 21. oktober 2009 gav meddelelse om, at Egmont havde indgået en samarbejdsaftale med Skodsborg Sport ApS (i det følgende: SSport) med henblik på afviklingen af ALT FOR DAMERNES Kvindeløb fra og med 2010, modtog Niels Jørgen Holdt beskeden via Odense Gymnastikforening og ikke fra Egmont. Spartas markedsføring af Kvindeløbet 2010 I oktober 2009 gav Sparta oplysning om Alt For Damernes Kvindeløb 2010 i løbsoversigten på Spartas hjemmeside Medio oktober udsendte Sparta eksemplarer af en flyer, som ifølge fakturaen af 16. oktober 2009 var trykt i eksemplarer, og som havde følgende tekst (bilag 15), til personer i Spartas kartotek: LØB MED SPARTA I KØBENHAVN 2010 Alt For Damernes Kvindeløb LØBERE PR. DAG 5 og 10 km for kvinder mandag, tirsdag og torsdag d. 21., 22. og 24. juni KL. 18 Start og mål i Fælledparken alle tre dage

6 - 6 - Spartas samarbejdspartner, Marathon Sport, meddelte den 19. oktober 2009 i et nyhedsbrev og på sin hjemmeside bl.a., at Hvis du vil være helt sikker på at få startnummer til f.eks. Alt For Damernes Kvindeløb 2010, så har Sparta i dag åbnet for salg af startnumre. Den 21. oktober 2009 annoncerede Sparta i sin løbsoversigt i de af Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) udgivne Trimguiden og (bilag 18): Arrangør Sparta Dato Løbsnavn Distance Løbstype Startby Alt for Damernes Kvindeløb 5 og 10 km Kvindeløb København Ø Alt for Damernes Kvindeløb 5 og 10 km Kvindeløb København Ø Alt for Damernes Kvindeløb 5 og 10 km Kvindeløb København Ø Sparta ændrede den 21. oktober 2009 løbsoversigten 2010 på sin hjemmeside således, at den hidtidige omtale af Alt For Damernes Kvindeløb blev ændret til en omtale af: Kvindeløbet. Opslag på Spartas hjemmeside den 25. januar 2010 viste imidlertid i venstre spalte under Deltagerlister 2010 fortsat Alt For Damernes Kvindeløb, mens der midterst stod Kvindeløbet 2010 (bilag 17). Sparta markedsførte Kvindeløbet 2010 bl.a. ved følgende brochure (bilag 16) med foto fra et Alt For Damernes Kvindeløb af løbere med løbenumre med varemærket Alt For Damerne:

7 - 7 - Egmonts advokat protesterede den 26. oktober 2009 mod Spartas markedsføring af Alt For Damernes Kvindeløb i den nævnte brochure og på hjemmesiderne på Sparta sendte den 27. oktober 2009 en korrektur til løbsoversigten i Trimguiden, hvori navnet på løbet blev ændret til Kvindeløbet, og gav den 30. oktober 2009 meddelelse til Egmonts advokat om, at Sparta var i færd med at slette alle spor efter samarbejdet. Kvindeløbet 2010 blev afholdt fra den og 24. juni 2010 med deltagere og gav ifølge det aflagte regnskab et overskud på kr. ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 Den 12. januar 2010 udsendte Egmont en pressemeddelelse om afholdelsen af ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010: Løb dig glad med ALT FOR DAMERNE ALT FOR DAMERNES Kvindeløb har altid været det største løb, og i år håber vi at endnu flere kvinder vil melde sig til. Vi besøger tre nye byer, og vores nye partner, SSport, vil medvirke til at alle deltagere får en fænomenal dag. Alt i alt håber vi på kvinder på løberuterne, fortæller Camilla Frank, chefredaktør på ALT FOR DAMERNE. Egmont markedsførte endvidere løbet, som foruden i København, Aarhus og Odense nu også skulle finde sted i Aalborg, Silkeborg og Fredericia, i ugebladet ALT FOR DAMERNE, på dette ugeblads hjemmeside, i brochuremateriale, tv- og radioreklamer, annoncer mv. I brochuren benyttede Egmont betegnelsen ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 det første, største og bedste. På løbetrøjen, der blev udleveret til deltagerne, stod: ALT FOR DA- MERNES Kvindeløb har eksisteret siden Det er ikke bare Danmarks, men hele Europas første motionsløb kun for kvinder.

8 - 8 - ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 blev afholdt i København den 14., 15. og 16. juni 2010 og havde i denne by deltagere. I hele landet var der ca deltagere. Andre kvindeløb 2010 Fremlagt materiale og søgning på internettet viser, at der i Danmark i 2010 af forskellige arrangører blev afholdt mindst 24 motionsløb for kvinder under betegnelsen Kvindeløb, herunder: Blokhus Kvindeløb, Da Vinci s Kvindeløb i Hadsund, FEMINA Kvindeløb, I Form Kvindeløb, IN Kvindeløb, Kvindeløbet i Skive, Kvindeløbet i Viborg, Smuk Kvindeløb og Spar Nord Kvindeløb. Spartas pressemeddelelse Den 16. juni 2010 udsendte Sparta følgende pressemeddelelse (bilag BZ): En strid om retten til Europas ældste kvindeløb Alt For Damerne bruger deres navn i et forsøg på at stjæle Europas ældste kvindeløb fra atletikklubben Sparta Seneste træk i den usmagelige kamp fra Alt For Damernes side var chokerende, da Spartas Løbskontor kom i besiddelse af Alt For Damernes kvindeløbs T-shirt Det er objektivt forkert og vildledende, idet det er første gang, at Alt For Damerne står som arrangør af et motionsløb for kvinder. Alt For Damerne søger således på grov illoyal vis at stjæle den goodwill og de løbsdeltagere, som er knyttet til atletikklubben Spartas historiske løb. Sparta er rystet over, at Alt For Damerne, som er en del af Egmont-koncernen, på denne stærkt illoyale og aggressive vis forsøger at stjæle det brand Sparta som arrangør har udviklet og stået bag i 30 år Men at føre deltagerne i Alt For Damernes nye kvindeløb bag lyset på den usmagelige måde Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaringer af formand for Sparta Niels Jørgen Holdt, marketingchef hos Egmont Susanne Dam, tidligere direktør i Egmont Gerner Jacobsen, frivillig i Århus 1900 Annette K. Thygesen, advokat hos Egmont Kim William Nielsen, Sport Marketing Manager hos Nike Johnny Nielsen, advokatsekretær hos Horten Advokater Jette Nim Larsen og stud.jur. hos Horten Advokater Anne Sophie Svane.

9 - 9 - Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, har bl.a. forklaret, at Sparta har medlemmer, heraf 500 i ungdomsafdelingen og 200 eliteudøvere, mens de resterende ca. 800 medlemmer er motionsløbere. Sparta arrangerer bl.a. Copenhagen Maraton og DHL-stafetten. I 2010 deltog løbere i Spartas løb. Sparta har en årlig omsætning på 35 millioner kr. I 1980 så han under New York Marathon en plakat for et kvindeløb. Det havde man i USA haft siden 1974, men det var ukendt i Europa på dette tidspunkt. Han forelagde idéen om et kvindeløb for Sparta og fik kontakt til Egmont og Alt For Damerne, der syntes, at det var en god ide. Kvindeløbet har siden 1981 været afholdt med Sparta som ansvarlig for løbets praktiske afvikling og økonomi. I 1982 ville Alt For Damerne gerne tillige have et kvindeløb i Århus, og Sparta kontaktede derfor Aarhus I 1983 ville Alt For Damerne tillige have et løb i Odense, og Odense Freja kom på tilsvarende måde til at stå for dette. Egmont og Alt For Damerne var navnesponsor for løbene i København , i Århus og i Odense Efter at Aller-koncernen og magasinet IN i havde været sponsor for de kvindeløb, som Sparta arrangerede, tilbød Egmont i 1997 et navnesponsorat på kr., og løbet fik på ny navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb. Den 23. september 2009 ringede han til Susanne Dam for at drøfte Egmonts ønske om at få del i løbsindtægterne. Det ville i givet fald indebære en markant ændring i forhold til tidligere år, og han foreslog derfor, at Egmont i stedet fik en medsponsor på trøjen eller solgte standpladser, kuvertfyld eller lignende. Susanne Dam mailede senere samme dag, at Egmont var gået i tænkeboks. Han formodede, at han ville høre noget fra Egmont, da der året forinden først var indgået aftale i december måned. Sparta påbegyndte altid sin markedsføring af kvindeløbet i oktober måned. En ordrebekræftelse af 20. oktober 2003 på trykning af en kuvert med Spartas løbsoversigt er et eksempel herpå. Han må dog erkende, at kuverterne, der blev leveret i uge 43/2003, formentlig først er udsendt i starten af november måned, og dermed efter indgåelsen af det følgende års samarbejdsaftale. Flyeren (bilag 15) blev udsendt medio oktober måned 2009 til alle i Spartas løberkartotek, dvs. ca personer. Sparta fik flyeren fra trykkeriet i starten af oktober måned, og der gik herefter ca. 7 til 14 dage med at pakke, sætte labels på og udsende den. Han

10 orienterede ikke Egmont om udsendelsen. Løbsdagene, der ligger i samme uge år efter år, blev bestemt af Sparta. Tilmeldingsgebyrets størrelse blev ikke forinden drøftet med Egmont. Samarbejdspartneren Marathon Sport var berettiget til at sælge startnumre til kvindeløbet 2010, og Sparta åbnede for salget heraf den 19. oktober Sparta annoncerede også Alt For Damernes Kvindeløb i Trimguiden, der udgives i bogform og på internettet. Den 23. oktober 2009 modtog han fra Erling Jensen, Odense Gymnastikforening, en mail, som denne havde modtaget fra Susanne Dam, hvori hun meddelte, at Egmont fremover ville samarbejde med SSport omkring løbet. Han havde intet hørt herom, selv om han forinden havde udvekslet mails med Susanne Dam om det økonomiske mellemværende vedrørende løbet i Et samarbejde mellem parterne var nu ikke længere muligt. Han ændrede løbsnavnet på Spartas hjemmeside og i Trimguiden til Kvindeløbet. I januar måned 2010 stod der i 7-14 dage Alt For Damernes Kvindeløb under hjemmesidens menupunkt deltagerliste, men det skyldtes en teknisk fejl. Sparta lod brochuren Kvindeløbet 2010 (bilag 16) trykke med billeder fra tidligere løb, hvor Alt For Damerne havde været navnesponsor. Indbydelsen blev sendt til løberne i januar måned Marketingchef for Alt For Damerne, Susanne Dam, har bl.a. forklaret, at hun, der blev ansat hos Egmont den 1. april 2006, var overordnet projektleder for kvindeløbet. Egmont var hovedansvarlig for markedsføringen af kvindeløbet, herunder design af trøje, løbepose til deltagerne mv., mens Sparta stod for den fysiske afvikling af løbet. Egmont har udbredt ALT FOR DAMERNES Kvindeløb til andre byer i Danmark og foretaget samlet markedsføring heraf, og der er i den forbindelse etableret samarbejde med forskellige løbeklubber og foreninger rundt om i Danmark. Egmont har i den forbindelse fået tre landsdækkende sponsorater, herunder fra Q8. Forhandlingen af samarbejdsaftalen for 2007 med Sparta var afsluttet ved hendes tiltrædelse i Samarbejdsaftalen for 2008 blev forhandlet på samme måde som i de foregående år, da hun fortsat var ny i stillingen, men for 2009 og 2010 indkaldte Egmont til egentlige forhandlinger, efter at hun nu havde opnået tilstrækkeligt kendskab til forholdene hertil. I 2009 forsøgte hun at klargøre parternes roller i samarbejdsaftalen, herunder at der skulle være et ensartet deltagergebyr på kvindeløbet, uanset hvor det foregik i Danmark.

11 Egmont havde besluttet, at Egmont skulle have andel i de store indtægter fra løbet, og efter løbet i 2009 meddelte hun Niels Jørgen Holdt, at Egmont fremover ville have del i indtjeningen fra løbet, og gjorde det ligeledes klart i det brev, som hun sendte en uges tid forud for mødet den 23. september Niels Jørgen Holdt afviste fuldstændigt at lade Egmont få andel i deltagergebyret, og det overraskede dem, at tilbagemeldingen fra Niels Jørgen Holdt og Sparta var så konsekvente, som tilfældet de var, og at der slet ikke var nogen åbning, der kunne gøre det muligt at finde en løsning. Efter at have modtaget Niels Jørgen Holdts mail om, at han ikke så nogen grund til at komme til mødet den 23. september 2009, hvor Egmont ville drøfte, hvordan Egmont kunne få andel i indtjeningen, ringede hun om morgenen den 23. september 2009 til Niels Jørgen Holdt for at få afklaret, om han kom til det aftalte møde. Niels Jørgen Holdt gik direkte til sagen og sagde, at hvis Egmont ønskede andel i deltagergebyret, så stoppede det, der var ikke noget at snakke om. Egmont måtte i stedet få indtjening på en trøje eller lignende. Det var en klar afvisning af samarbejde. Hun sagde herefter, at hun ville gå tilbage til sit bagland, og efter mødet sendte hun en mail til Niels Jørgen Holdt, hvor hun skrev, at de gik i tænkeboks omkring, hvordan Egmont kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb. I august efter sommerferien 2009 havde Egmont påbegyndt drøftelser med SSport om muligt samarbejde. Egmont fandt det naturligt at undersøge, om der var andre, der kunne samarbejdes med. Egmont ville gerne udbrede løbet til flere byer og hensigten var, at man fortsat skulle samarbejde med de hidtidige lokale klubber og samarbejdspartnere. Om eftermiddagen den 20. oktober 2009 faldt hovedvilkårene for samarbejdet med SSport på plads, og den 21. oktober 2009 blev Aarhus 1900 og Odense Gymnastikforening informeret herom. Hun fandt ikke anledning til at informere Sparta, der jo allerede helt havde afvist videre samarbejde og, viste det sig, allerede på egen hånd havde åbnet for tilmeldinger til et konkurrerende løb. Det var nemlig på dette tidspunkt kommet hende for øre, at Sparta allerede i midten af oktober havde igangsat tilmelding til et nyt kvindeløb. De havde altid haft den aftale, at markedsføring og tilmelding var i januar måned, efter at samarbejdsaftalen var på plads. De blev derfor nødt til at inddrage Egmonts advokat i sagen, idet det var en meget væsentlig målgruppe for løbet, som Sparta havde sendt direct mail til. Egmont har på intet tidspunkt givet tilladelse til Spartas markedsføring, udsendelse af flyeren eller brug af billeder med

12 gengivelse af varemærket Alt For Damerne. Egmont har på sine egne billeder fra tidligere løb omhyggeligt sørget for at retouchere Spartas logo væk. Det var oprindelig hensigten at afholde ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 på Østerbro stadion, men de fik den 30. mats 2010 besked om, at de ikke kunne bruge dette, og derefter havde de ikke andre muligheder end at falde tilbage på Fælledparken. De ville gerne udbrede løbet til flere byer end de hidtidige 3 og ville samtidig give løberne i de forskellige byer en ensartet oplevelse. Egmonts markedsføring af ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 vedrørte samtlige disse løb i Danmark og skete uden protest fra Sparta. Gerner Jacobsen har bl.a. forklaret, at han var medlem af ledergruppen i Egmont fra Det var efter hans opfattelse ALT FOR DAMERNEs redaktion, der kom på idéen om kvindeløb. Egmont havde på det tidspunkt ikke selv forstand på de rent praktiske forhold omkring afvikling af løb og fik derfor Sparta til at stå herfor. Annette K. Thygesen har bl.a. forklaret, at hun som frivillig i Aarhus 1900 er ansvarlig for kvindeløbet, som hun har været med til at arrangere i Aarhus i 18 år. Aarhus 1900 s forberedelser begyndte hvert år i oktober måned, hvor der blev indleveret materiale til trimguiden.dk og dourun.com. Selve markedsføringen af løbet blev påbegyndt i slutningen af året eller i begyndelsen af det nye år. Aarhus 1900 stod for den praktiske afvikling af løbet. Samarbejdet med Egmont ophørte i Den 1. juni 2010 afholdt Aarhus 1900 sit eget Kvindeløb. Dagen forinden, den 31. maj 2010, havde Egmont afholdt ALT FOR DAMERNES Kvindeløb i Silkeborg, og den 7. juni 2010 afholdtes ALT FOR DAMERNES Kvindeløb i Århus. Der opstod usikkerhed blandt deltagerne om, hvilket løb de skulle deltage i. Parternes synspunkter Egmonts advokat har anført, at Egmont har retten til varemærket ALT FOR DAMERNE, der har været brugt ved markedsføring af motionsløb for kvinder i og siden Varemærket ALT FOR DAMERNE må endvidere anses som så velkendt, at det i sig selv er beskyttet mod andres brug heraf også for andre varer og tjenesteydelser end dem, som det er

13 taget i brug og registreret for. Varemærket må anses velkendt også i forbindelse med motionsløb for kvinder. Egmont kan modsætte sig andres brug af sit mærke ALT FOR DAMERNE, hvad enten mærket står alene eller bruges i sammensætning med andre ord eller mærker. Ordsammensætningen ALT FOR DAMERNES KVINDELØB er således afledt af Egmonts velkendte varemærke ALT FOR DAMERNE, som er den dominerende del af denne ordsammensætning, men tillige en ordsammensætning, som ved Egmonts egen indarbejdelse er blevet et velkendt varemærke for motionsløb for kvinder. Der kan ikke opnås eneret til en så generisk og beskrivende betegnelse som KVINDE- LØBET for løb, heller ikke selv om betegnelsen efterfølges af et årstal. Friholdelsesbehovet illustreres af, at der i 2010 var mindst 24 løb for kvinder, som benyttede kendetegnene Kvindeløbet, ofte efterfulgt af et årstal og forudgået af et stednavn eller et sponsornavn. Egmont har afholdt kvindeløb i flere byer som et samlet koncept og med en samlet markedsføring under navnet ALT FOR DAMERNES KVINDELØB. I de forskellige byer, hvor løbet har været holdt, har Egmont fået bistand af forskellige idrætsforeninger o.l. til at stå for den praktiske afvikling af løbene, mens Egmont samlet har stået for markedsføringen. Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, afbrød på Spartas vegne ethvert samarbejde med Egmont ved den 16. september 2009, én uge inden det aftalte møde den 23. september 2009, at besvare Susanne Dams henvendelse på vegne Egmont med fuldstændigt at afvise Egmonts ønske om, at også Egmont fik andel i den betydelige indtjening fra denne forretning, idet han på Spartas vegne meddelte, at han og dermed Sparta ikke så nogen grund til at deltage i det berammede møde, hvorfra han og dermed Sparta udeblev. Niels Jørgen Holdt fastholdt endog sin fuldstændige afvisning af enhver drøftelse af muligheden for at lade Egmont få del i indtjeningen under telefonsamtalen den 23. september 2009 om morgenen, hvor Susanne Dam havde ringet til ham for at høre, om han kom til det aftalte møde, ved endnu en gang at afvise Egmonts ønske om andel i indtjeningen og ved med denne begrundelse fortsat at afvise at deltage i mødet. At der ikke var nogen åbning, der kunne gøre et fremtidigt samarbejde muligt, blev understreget ved Niels Jørgen Holdts mail af 15. oktober 2009, hvor han bagudrettet rejste tvivl om, hvorvidt Egmont mon havde overholdt sine forpligtelser efter aftalen for 2009.

14 Under disse omstændigheder var Egmont på baggrund af Spartas afbrydelse af samarbejdet berettiget til at undersøge, hvordan ALT FOR DAMERNES Kvindeløb kunne videreføres med andre samarbejdspartnere. At Egmont nu overvejede andre måder at gennemføre sit kvindeløb på, måtte også stå klart for Niels Jørgen Holdt, efter at Susanne Dam efter mødet den 23. september 2009 havde meddelt ham, at Egmont var gået i tænkeboks for at overveje, hvordan Egmont kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb. Idet Sparta selv havde afbrudt samarbejdet med Egmont, og der således ikke var indgået nogen aftale om samarbejde i 2010 og heller ikke nogen udsigt hertil, var Sparta uberettiget til at bruge Egmonts varemærker i flyeren (bilag 15), på sin hjemmeside (bilag 17), i annoncer i og på Trimguiden (bilag 18) og ved at markedsføre kvindeløbet 2010 i brochuren med fotos af løbere med Egmonts varemærke (bilag 16). Hvis Sparta ønskede at anvende billeder fra tidligere løb, måtte dette i givet fald foregå uden at anvende Egmonts varemærke, om fornødent ved at retouchere det bort. Sparta har herved krænket Egmonts varemærkeret, jf. varemærkelovens 4. Sparta har herved i strid med god markedsføringsskik ved brug af Egmonts varemærker og ved at skynde sig at få åbnet for tilmeldingerne til løbet allerede i oktober 2009, bevidst og groft snyltet på Egmonts varemærke Alt For Damerne med det formål at få deltagerne til at melde sig Spartas løb, og allerede i februar 2010 var der således deltagere tilmeldt Spartas løb. Sparta har vildledt deltagerne til at tro, at de tilmeldte sig Alt For Damernes Kvindeløb og ikke Spartas. Oplysningen om, at løbet var det velkendte Alt For Damernes Kvindeløb, er en urigtig oplysning, som har skabt risiko for forveksling, og som har indskrænket deltagernes mulighed for at tage en informeret beslutning, jf. markedsføringslovens 3, ligesom det var i strid med markedsføringslovens 5 at henvise til Egmonts varemærke. Reklamen drager utilbørlig fordel af Egmonts varemærkeret. Egmont har krav på erstatning for tab af goodwill og markedsforstyrrelse samt vederlag for uberettiget brug af varemærkerne, jf. varemærkelovens 43 og markedsføringslovens 20. Erstatningskravet kan passende opgøres til kr. I sin pressemeddelelse (Bilag BZ) har Sparta groft misrekommanderet Egmont ved brug af udtryk som den usmagelige kamp fra Alt For Damernes side var chokerende, Alt For Damerne søger således på grov illoyal vis at stjæle den goodwill og de løbsdeltagere, som er knyttet til atletikklubben Spartas historiske løb, og at føre deltagerne i Alt For Damernes

15 nye kvindeløb bag lyset på den usmagelige måde. Der er tale om misrekommandering og utilbørlig påvirkning, som er egnet til at ændre forbrugernes adfærd, jf. markedsføringslovens 3, stk. 2. Spartas uretmæssige brug af Egmonts varemærker er sket forsætligt, og misrekommanderingen i Spartas pressemeddelelse (bilag BZ) er så grov og bevidst, at Sparta skal idømmes en bødestraf efter varemærkelovens 42 og markedsføringslovens 30, stk. 3. Med hensyn til Spartas selvstændige påstande er det ubestridt, at Egmont har retten til navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, og at Egmonts ret ikke var begrænset ved en konkurrenceklausul i parternes samarbejdsaftale. Det står enhver frit for at arrangere et motionsløb, og Egmont var efter Spartas afbrydelse af samarbejdet frit stillet til at konkurrere på lige fod med Sparta, og allerede fordi det var Sparta, der afbrød samarbejdet, havde Egmont ikke længere nogen loyalitetsforpligtelse over for Sparta. Der er i øvrigt intet unikt ved løbets praktiske udformning, herunder de almindeligt anvendte rute med udgangspunkt i Fælledparken, som kan beskyttes efter markedsføringsloven Egmonts udsagn om, at ALT FOR DAMERNES Kvindeløb var Danmarks og Europas første motionsløb for kvinder, stemmer overens med de faktiske forhold. Udtrykket det største er en anprisning, men i øvrigt korrekt, når man ser på deltagerantallet og antallet af byer, hvori løbet afvikles. Egmont har i sin markedsføring ikke vildledt deltagerne, og der er ikke tale om sammenlignende reklame, da der hverken direkte eller indirekte er henvist til andre udbydere af løb, jf. markedsføringslovens 3 og 5. Sparta har ikke godtgjort at have lidt tab. Spartas lavere deltagerantal skyldtes, at Sparta ikke kunne drage nytte af Egmonts massive markedsføring af løbet. Spartas advokat har gjort gældende, at Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, i 1981 fik idéen til kvindeløbet, og at Sparta siden har stået som arrangør af løbet og herunder indhentet tilladelser hertil fra Københavns Politi og Københavns Kommune, ligesom Sparta har ført kartotek over de tilmeldte løbere. Overskuddet er gået til Sparta, der også har haft det økonomiske ansvar, og Sparta har foretaget betydelige investeringer i løbet, der i de seneste to år havde givet et overskud i størrelsesordenen 2 mio. kr. Sparta har i årene og igen efter løbet i 2009 foretaget massiv markedsføring af sit løb i Fælledparken i København som Kvindeløbet efterfulgt af et årstal. Sparta skal derfor beskyttes mod Egmonts illoyale udnyttelse af denne begivenhed, der har en dokumenteret og væsentlig markedsværdi, ligesom Eg-

16 monts efter markedsføringslovens 18 må være afskåret fra at bruge betegnelsen Kvindeløbet efterfulgt af et årstal. Sparta er indehaver af Kvindeløbet i København, og Egmont har alene været navnesponsor. Parterne har siden 1997 samarbejdet ved indgåelse af årlige kontrakter om løbet. I den periode har Sparta hvert år i oktober måned udsendt en oversigt over løb til samtlige løbere i Spartas kartotek, ligesom Sparta har påbegyndt annonceringen af næste års løb. Egmont har været vidende herom og implicit samtykket i Spartas brug af Egmonts varemærke. Egmont var som følge af sin loyalitetspligt som følge af parternes lange samarbejde forpligtet til ikke at starte et konkurrerende løb, og Egmont burde have gjort Sparta, der ikke blev gjort bekendt med Egmonts planer, opmærksom på, at Sparta ikke kunne påbegynde markedsføringen i overensstemmelse med parternes hidtidige praksis. Da Egmont gjorde indsigelse, søgte Sparta straks at ophøre med enhver markedsføring under brug af Egmonts kendetegn. Spartas brug af billeder i brochuren (bilag 16) udgør ikke nogen varemærkeretlig krænkelse, idet det hverken er retsstridigt eller illoyalt at vise billeder fra tidligere løb, selv om Egmonts varemærke er på løbsnumrene. Sparta havde intet ønske om eller interesse i at markedsføre Alt For Damerne, og omtalen af Alt For Damernes Kvindeløb på Spartas hjemmeside den 25. januar 2010 skyldtes en menneskelig fejl, der blev rettet inden for to uger. Sparta bad endvidere sine samarbejdspartnere om at ophøre med markedsføringen. Spartas pressemeddelelse (bilag BZ) er faktuelt korrekt og kan ikke karakteriseres som utilbørlig, når der henses til Egmonts grove overtrædelse af loyalitetspligten efter parternes tidligere samarbejdsforhold. Pressemeddelelsen, som Sparta udsendte efter, at Egmont havde afholdt sit løb i 2010, kan ikke have påført Egmont noget tab, og intet afholdt i øvrigt Egmont, som selv var i medieverdenen, fra selv at tage i genmæle i en pressemeddelelse. Der er hverken grundlag for nogen bøde eller for erstatning. Egmont har ikke godtgjort noget tab og er, selv hvis der måtte foreligge en varemærkekrænkelse, hverken berettiget til vederlag eller erstatning. Egmont har ved at afholde et motionsløb for kvinder med samme geografiske placering og rute som Spartas kort efter ophøret af et langvarigt samarbejde og umiddelbart før Spartas kvindeløb handlet stærkt illoyalt og i strid med de loyalitetsforpligtelser, der følger af parternes langvarige aftaleforhold fra Egmont har herudover haft en særlig forpligtelse til ved udformningen af sit eget løb og markedsføringen heraf, at lægge sig i so-

17 lid afstand fra Spartas løb, herunder med hensyn til tidspunkt og sted for afholdelsen heraf. Egmont har således ved afviklingen af sit kvindeløb handlet stærkt illoyalt og på utilbørlig vis snyltet på Spartas renommé, investeringer og markedsposition i strid med markedsføringslovens 1. Denne adfærd har tillige bevirket en forvekslingsrisiko. Egmont har ved markedsføringen af sit løb anvendt ukorrekte og vildledende udsagn som Det første, det største, ALT FOR DAMERNES Kvindeløb har eksisteret siden Det er ikke bare Danmarks men hele Europas første motionsløb for kvinder. Udsagnene er bevidst urigtige, vildledende og urimeligt mangelfulde, udsætter forbrugerne for utilbørlig påvirkning og er egnede til at påvirke disses adfærd, således at de tager fejl af arrangementerne, jf. markedsføringslovens 3. Egmont har bevidst undladt at adskille sig fra Sparta, og Egmonts markedsføring er direkte eller indirekte sket med henvisning til Sparta, hvilket er i strid med markedsføringslovens 5, stk. 2, nr. 4. Sparta har ved sin afholdelse af kvindeløbet haft en betydelig fortjeneste, der i 2008 og 2009 oversteg 2 mio. kr. Sparta havde i 2010 en forventning om deltagere, men nåede kun op på ca Dette skyldtes Egmonts retsstridige adfærd og afholdelse af et konkurrerende løb én uge før Spartas. Der er således årsagssammenhæng mellem Egmonts adfærd og de færre tilmeldinger til Spartas løb. Spartas tab kan opgøres som mistede tilmeldinger, ydede rabatter på startgebyr og ekstraomkostninger til markedsføring for at modvirke Egmonts markedsforstyrrelse. Alene tabet ved mistede tilmeldinger kan opgøres til 2,4 mio. kr. Hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse og vederlag for Egmonts udnyttelse af Spartas rettigheder efter markedsføringsloven. Den samlede erstatning, som Egmont skal betale til Sparta, kan derfor passende opgøres til 1,4 mio. kr. Egmont har uagtsomt eller forsætligt for at opnå en økonomisk gevinst handlet i strid med markedsføringslovens 3, 5 og 18 og skal idømmes en bøde på ikke under kr. efter markedsføringslovens 30, stk. 3. Sø- og Handelsrettens afgørelse Efter det oplyste afholdt forskellige arrangører i 2010 mindst 24 løb for kvinder, i hvis betegnelse ordet kvindeløb indgik. Der er på denne baggrund et stærkt behov for at friholde dette ord, som er beskrivende og har karakter af en artsbetegnelse, for enerettigheder, således at

18 der ikke kan stiftes eneret til dette ord, være sig i sin bestemte eller ubestemte form, med lille eller stort begyndelsesbogstav, og med eller uden årstalsangivelse. Enhver, herunder også Alt For Damerne, er således berettiget til at anvende dette ord som kendetegn for de tjenesteydelser, som ordet beskriver, være sig alene eller i sammensætning med andre ord eller mærker, og uanset om der hertil knyttes en årstalsangivelse. Egmont frifindes derfor for Spartas påstand 2. Varemærket ALT FOR DAMERNE har siden 1946 været taget i brug af Egmont, der i 1970 tillige har registreret et figurmærke med denne tekst. Retten finder, at Egmonts varemærke ALT FOR DAMERNE gennem mangeårig indarbejdelse er blevet velkendt i Danmark, således at Egmont har eneret til erhvervsmæssig brug af dette mærke ikke blot for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret og taget i brug, men tillige for andre varer og tjenesteydelser. Forholdet mellem parterne havde udviklet sig fra at være en sponsoraftale til at være tidsbegrænsede samarbejdsforhold, hvis nærmere indhold blev detaljeret beskrevet i årlige kontrakter. Særlig efter at Egmont fra 2008 ophørte med at modtage en andel af løbsgebyret, ønskede Egmont at få større andel i indtjeningen fra dette løb, der efterhånden havde udviklet sig til en lukrativ forretning med et overskud på i 2008: ,38 kr. og i 2009: ,44 kr. Det lægges efter marketingchef Susanne Dams forklaring til grund, at hun efter løbet i 2009 meddelte Niels Jørgen Holdt, at Egmont fremover ville have del i indtjeningen fra løbet, hvilket hun også gjorde klart i det brev, som hun sendte til ham den 16. september 2009, en uges tid inden mødet den 23. september I mail af samme dag afviste Niels Jørgen Holdt fuldstændigt at lade Egmont få andel i deltagergebyret og meddelte endog, at han derfor ikke fandt anledning til at deltage i det møde den 23. september 2009, hvor vilkårene for fremtidigt samarbejde skulle drøftes. Det lægges endvidere i overensstemmelse med marketingchef Susanne Dams forklaring, som Niels Jørgen Holdts forklaring ikke er i modstrid med, til grund, at Susanne Dam den 23. september 2009 om morgenen ringede til Niels Jørgen Holdt for at høre, om han havde skiftet mening og ville deltage i mødet senere samme dag hos Egmont, hvor det fremtidige samarbejde skulle drøftes, men at Niels Jørgen Holdt sagde, at hvis Egmont ønskede andel i deltagergebyret, så stoppede det, der var ikke noget at snakke om. Efter denne kla-

19 re afvisning udeblev Niels Jørgen Holdt herefter fra det møde, hvor det fremtidige samarbejde skulle drøftes. Susanne Dams melding ved afslutningen af telefonsamtalen om, at hun nu ville gå tilbage til sit bagland, må have gjort det klart for Niels Jørgen Holdt, at Susanne Dam anså hans og dermed Spartas afvisning af fortsat samarbejde på de vilkår, som Egmont ønskede, som et alvorligt problem for Egmont. Susanne Dams meddelelse i mailen til Niels Jørgen Holdt senere samme dag om, at Egmont var gået i tænkeboks omkring, hvordan Egmont kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, kunne på denne baggrund kun forstås således, at Egmont overvejede at afholde ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 uden deltagelse af Sparta. Retten finder, at Niels Jørgen Holdt og dermed Sparta ensidigt bragte parternes samarbejde til ophør ved Niels Jørgen Holdts gentagne blanke afvisninger af Egmonts ønske om at få andel i indtjeningen og ved Niels Jørgen Holdts udeblivelse med denne begrundelse fra det møde, hvor parterne havde aftalt at forhandle vilkårene for fortsat samarbejde. Under disse omstændigheder var Egmont berettiget til at undersøge mulighederne for at gennemføre ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 i København med en anden samarbejdspartner, idet Egmont efter Niels Jørgen Holdts og dermed Spartas ensidige afbrydelse af samarbejdet navnlig ikke længere kunne være underkastet nogen accessorisk eller anden pligt til et fortsat samarbejde, der indebar, at Egmont skulle stille sit varemærke ALT FOR DAMERNE til rådighed for markedsføring af kvindeløb, hvoraf Sparta ubeskåret oppebar alle løbsindtægter. Sparta var derfor ikke berettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af Egmonts varemærke ved at omtale Alt For Damernes Kvindeløb i flyeren (bilag 15), som blev trykt i eksemplarer, hvoraf efter Niels Jørgen Holdts forklaring de blev udsendt til personer i Spartas kartotek i oktober Af de samme grunde var det ligeledes en krænkelse af Egmonts rettigheder, at Sparta i brochuren Kvindeløbet 2010 (bilag 16) viste billeder fra tidligere års løb, hvor Egmonts varemærke Alt For Damerne var synligt på løbernes numre, idet gengivelse af disse fotos indebar en erhvervsmæssig anvendelse af varemærket, at Sparta markedsførte Alt For Damernes Kvindeløb på sin hjemmeside indtil den 21. oktober 2009 og på en underside hertil indtil den 25. januar 2010 (bilag 17), og at Sparta annoncerede Alt For Damernes Kvindeløb i Trimguiden

20 og på (bilag 18). Idet Sparta herved har krænket Egmonts eneret til varemærket ALT FOR DAMERNE, jf. varemærkelovens 4, tages Egmonts påstand 1 og 2 for så vidt til følge. Idet varemærkeloven er den specielle lov, og markedsføringslovens regler om beskyttelse af forretningskendetegn, om vildledning mv. er de generelle regler herom, og idet Egmont ikke har peget på forhold, som uden at indebære en overtrædelse af varemærkeloven har indebåret en overtrædelse af bestemmelser i markedsføringsloven, er der herefter ikke anledning til at tage stilling til, om også markedsføringsloven måtte være overtrådt ved de samme forhold, og Sparta frifindes derfor for overtrædelse af markedsføringsloven. Retten finder, at krænkelsen af Egmonts varemærkeret er sket ved uagtsomhed, der til dels må karakteriseres som grov. Egmont er derfor berettiget til rimeligt vederlag for udnyttelsen og erstatning for yderligere skade, som overtrædelsen har medført, jf. varemærkelovens 43, stk. 1. Vederlag og erstatning fastsættes efter et samlet skøn til i alt kr. Retten finder derimod ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse de nævnte krænkelser af varemærkeloven for begået med forsæt. Navnlig kan der ikke bortses fra, at Niels Jørgen Holdt ikke fuldt ud havde forstået, at han ved sin afvisning af Egmionts ønske om forhandling i realiteten havde ophævet parternes samarbejde, og samtidig troet, at Egmont ikke havde noget imod Spartas annoncering i forskellige løbsguider, selv om der endnu ikke var indgået samarbejdsaftale for det kommende år, idet dette var sket i tidligere år uden indsigelse fra Egmonts side. Sparta frifindes derfor for straf for forsætlig overtrædelse af varemærkeloven. Sparta frifindes endvidere for forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 2, ved pressemeddelelsen (bilag BZ), der blev udsendt den 16. juni 2010 og således i realiteten efter afholdelsen af Egmonts løb den 14., 15. og 16. juni Den kunne derfor næppe i væsentligt omfang udsætte potentielle løbere for utilbørlig påvirkning, der var egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, således som det kræves efter markedsføringslovens 3, stk. 2. Navnlig havde Spartas pressemeddelelse mere end af et markedsføringstiltag karakter af en ytring i den offentlige debat, som Egmont, der er en fremtrædende virksomhed i medieverdenen, selv havde mulighed for og anledning til at tage til genmæle over for, navnlig ved at give sin egen version af sagen i en pressemeddelelse eller i Alt For Damerne.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere