REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden:"

Transkript

1 REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2006 Mødedato: 26. februar 2006 Mødested: København Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen Farum: Allan Larsen, Erik Hammer, Henrik Thomesen KFK: Lars Beck, Niels Pagel, Tuf Krenchel, Jonas Honoré. DiscFlyers: Lisbeth Møller. Karlebo: Lars Lau Jensen, Rie Rasmussen. ÅUFK: Rune Nielsen, Raja Ferneke. Spinners: Marie B. Nielsen, Oliver Hansen, Christian Mehlbye. Dinosaurs : Kennet B. Andersen, Martin Vennevold. CFC: Jonas Lekhfeldt, Claire Stevens, Casper Bruun Møller Øvrige: Thor Møller Antal Bestyrelsen: 4; CFC: 3; CUS: 3; Opdrift: 0; Farum: 3; Discflyers: 1; Tørring: 0, Karlebo 2, stemmeberettiget Aalborg: 2, KFK 4, Roskilde 0, Sorø 0, Sydhavsøernes 0, AADGK 0, ÅUFK 2, Bornholm 0, Helsingør 0, Esbjerg 0 Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: Dagsorden: Stemmer i alt: 24 Esbjerg Flying Vikings, Helsingør Frisbee Klub, Roskilde Ring Frisbee Golf Klub, Sorø Frisbee Golf Klub, Aarhus Disc Golf Klub, Bornholm UFOs, Sydhavsøernes Frisbee Golf Klub, Tørring DiscControl, 1) Valg af dirigent og referent. v/ Bo Holm Jacobsen 2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre 4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere medlemmer? v/helle Kjærsgaard 5) Behandling af indkomne forslag. (pause 5 min.) 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (Flyttet hertil ekstraordinært) 7) Valg af formand eller kasserer: a) Nuværende formand Bo Holm Jacobsen, København (ikke på valg i lige år) b) Nuværende kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ønsker ikke genvalg som kasserer). 8) Valg at 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant a) Nuværende medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (ønsker ikke genvalg); Helle Kjærsgaard, KFK, Pernille Knudsen, CFC (ønsker ikke genvalg). Suppleant Henrik Thomesen, Farum (ønsker ikke genvalg). 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant a) Nuværende revisor: Kaare Sagan (Ålborg) 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a) Udvalg: Gitte Jørgensen (ønsker ikke genvalg) og Birgit Brunshøj (Discflyers), Jonatan Myrup (CFC) (ønsker ikke genvalg), Carsten Hvenegaard (ÅUFK) 11) Valg af 2-4 medlemmer af Øvrige discipliner-udvalget. 12) Valg af 2-4 medlemmer af ad-hoc udvalg.(pause 5 min.) a) Udvalget for medlemshvervning b) Juniorultimateudvalg 13) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006: (a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. (b) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til 1/6

2 ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. (c) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. 14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes under dette punkt. Bestyrelsen modtager dog gerne forslag tidligere. v/ Bo Holm Jacobsen 15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden sidste år. Eventuelt 1) Mikael Johansen valgt til referent. Henrik Thomesen valgt til dirigent. a) Mikael Johansen foreslog at flytte punktet om valg af repræsentanter til disc golfudvalget af hensyn til de fremmødte der af personlige årsager var nødsaget til at forlade rep. mødet ved 14-tiden. b) Den reviderede dagsorden blev enstemmigt godkendt. 2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen (se bilag) a) Se bilag for hele beretningen. Her gengives kun kort hovedpunkterne b) Discsporten i fremgang, men desværre ikke så stor en fremgang som vi kunne ønske. Nye klubber i 2005: 1 ultimate, 3 disc golf klubber. Formanden pointerer vigtigheden i at skaffe nye medlemmer og fortæller om bestyrelsens forhandlinger med Danmarks Amerikansk Idræts Forbund (DAIF) med henblik på at blive medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Formanden beklager og DFSUs manglende synlighed i forhold til klubbernes medlemmer. c) Sportsligt set har 2005 været et flot år for disc golf, hvor Martin Frederiksen tog sølv i mastersrækken v. EM i Finland. Generelt er niveauet blevet højere i løbet at det sidste år og flere spillere begynder at blande sig i toppen. I ultimate har Ragnerok været suveræn og er løbet fra alt og alle. 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre a) Generelt har 2005 været et økonomisk positivt og godt år b) Overskuddet på kr. skyldes primært at udvalgene ikke har brugt de penge, der er blevet afsat på budgettet, samt at indtægterne er blevet lidt højere end forventet pga. flere og større turneringer end tidligere. c) Debitorer: Vi har fortsat en del der skylder os penge og vi arbejder på at indkræve dem. d) Landsholdskonto 2004 ( Lars Lundø sagen ) Lars Lundø koordinerede pengene og oprettede en særskilt konto og denne konto skylder til dato DFSUs ca kr. som DFSU indtil videre har betalt til de respektive landsholdsspillere, som havde penge til gode fra denne konto. Bestyrelsen overvejer advokatbistand for at få sagen afsluttet på ordentlig vis. e) Kreditorer: Vi skylder en del klubber penge for afholdelse af ultimate DM øst. Dette er der styr på og vil blive afsluttet hurtigst muligt. f) Spørgsmål til regnskabet i) Jonas Honoré: hvad består udgifterne af til disc golf under øvrige turneringer: Mikael Johansen svarer at Dansk Disc Golf Tour og Challenge Tour er de primære turneringer i disc golf og at de svarer for de fleste udgifter og indtægter i regnskabet under øvrige turneringer. ii) Henrik Thomesen opfordrer klubberne til at få alle beløb ud af verden hurtigst muligt, så regnskabet kan blive mere overskueligt næste år. iii) Erik Hammer spørger hvor afskrivninger figurerer som en udgift i regnskabet? Henrik Thomesen svarer at de afskrives i 2006 og derfor ikke figurerer på regnskabet for g) Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere medlemmer? v/helle Kjærsgaard a) Helle Kjærsgaard oplyste om at formålsparagraffen i DFSU blandt andet lægger op til at hverve flere medlemmer og fremme sportsgrenene i DK. DFSU har mulighed for at blive optaget i Danmarks Idræts Forbund via Danmarks Amerikansk Idrætsforbund og det arbejder vi aktivt hen imod. Vi ville kunne blive medlem af DAIF hvis vi skaffer ca. 300 medlemmer mere og få udsigt til ca. ½ mill. kroner. Hvorfor skal vi være medlem af DIF? Skal vi hellere arbejde mod noget andet? i) Christian Mehlbye spørger til om pengene i givet fald ville være øremærkede? Helle svarer, at vi i høj grad selv ville kunne bestemme hvad pengene i givet fald skulle bruges til. Bo Holm supplerer, at pengene ikke 2/6

3 blot vil være noget vi får, men noget man vi skal argumentere for i forhold til mængden af aktiviteter vi skaber med dem. b) Jonas Honoré påpeger, at vi skal være opmærksomme, på at vi med et medlemskab af DIF kan komme ind i magtkampe, som foregår i sådanne store organisationer. Magtkampe der naturligvis vil intensiveres når der kommer mange penge på bordet. Vi skal være godt forberedte og sikre at økonomien er i orden, så tingene ikke flyder. Hvilke regler skal vi fastsætte for brug af penge? spørger han og påpeger at et DIF medlemskab erden rigtige vej for os at gå. c) Erik Hammer påpeger, at man internationalt kan se på bl.a. Sverige o. a. at det virkeligt betyder noget for sportsgrenene at være medlemaf det nationale forbund. Det giver sporten et kæmpe løft. Der ville også være en fordel i at få et fast sekretariat med telefonservice, regnskabskyndig osv. Vi skal bare sikre os at vi ikke ender i bureaukrati. Vi skal desuden blive bedre til at registrere vores aktiviteter i fremtiden og det vil få administrativt betydning for klubberne også påpeger han. d) Henrik Thomesen mener også at vi skal være opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis kommer til at gå bedre sådan uden videre ved at komme med i DIF, men at det kræver hårdt arbejde fra både udvalg, bestyrelse og fra alle klubberne. Henrik påpeger videre at v har et ansvar for at rydde op i sporten mht. opførsel og seriøsitet i forbindelse m. turneringer. Eksempelvis kan nævnes indtagelse af alkohol ved turneringer. Vi skal fortsat arbejde på et seriøst og ambitiøst image. e) Jonas Lekhfeldt spørger til hvordan optagelsesproceduren er vedr. DIF Bo Holm svarer, at vores bedste vej er via et andet specialforbund (eks. DAIF) på grund af de tiltagende krav fra DIFs side om at organisere sig i paraplyorganisationer og stigende krav om højere medlemstal for optagelse. f) Mikael Johansen påpeger, at vi i forvejen arrangerer mange af de aktiviteter som ville tælle point og som vile kunne udløse penge fra DIF og at vi generelt set er godt organiseret i forhold til et medlemskab. g) Jesper Le Fevre opfordrer til at det kræver flere hænder og flere arbejdskræfter til at tage sig af opgaverne. Udvalgene bruger i øjeblikket ikke de afsætte penge og det illustrerer at aktivitetsniveauet godt kunne være højere. Vi har taget skridt til at uddelegere flere arbejdsopgaver på forskellige udvalg og det lover godt for at de bærende kræfter er tiltagende. h) Rasmus Juhl mener, at det at have DIF som målsætning er godt fordi det giver klubberne noget at arbejde hen imod. Måske har tigerspringet været lidt længere end bestyrelsen har forudset, men det er en god målsætning. Vi har brug for at skabe meget mere aktivitet ude i klubberne og det er desværre skuffende at se klubbernes manglende interesse for at bruge de forskellige muligheder indenfor både DFSU og DGI fortsætter han. i) Erik Hammer mener at vi skal fokuserer på, at et medlemskab af DIF vil kunne give os nye muligheder, som vi ikke tidligere har haft. Strategisk skal vi overveje hvilke type af aktiviteter vi vil lave når muligheden byder sig. Det vil være godt at være på forkant med en handlingsplan. i) Thor Møller påpeger, t vi skal huske at have fokus på bredde-aktiviteter for at det hele nytter noget. Og det skal vi huske i forhold til et medlemskab af DIF ii) Mikael Johansen supplerer Thor og Erik med at vi med DIF få mulighed for at sende eliten af sted til VM og EM uden at det afhænger af de enkelte deltageres personlige økonomi men af deres sportslige evner. j) Bo Holm vender tilbage til emnet omkring hvordan vi får nye medlemmer og opfordrer klubberne til at satse på nye typer af medlemmer i disc sporten i DK. Vi skal satse på juniorer for fortsat at kunne føde både bredde og elite i sporten. Vi kan med fordel også satse på de ældre i forbindelse med disc golf her er et uudnyttet potentiale mener han. i) Helle Kjærsgaard supplerer: Det er vigtigt at påpege, at vi skal have klubberne med på at gøre en kæmpe indsats i forhold til at hverve medlemmer. ii) Henrik Thomesen opfordrer bestyrelsen til at etablere en handlingsplan med hver klub for deres sportslige arbejde og fremtidige mål med deres klub og idrætter. På den måde kunne man sætte fokus på klubbernes aktiviteter og på deres hvervning af nye medlemmer. 5) Behandling af indkomne forslag. a) Der var ingen indkomne forslag og punktet udgår. 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (punktet er ekstraordinært flyttet frem) a) De opstillede kandidater var: Lars Lau (Karlebo), Torben Harting (Sorø), Walther Andersen (Sorø), Martin Frederiksen (Opdrift), Karl Johan (KFK). b) Derudover har følgende personer givet tilsagn om at yde en indsats mht. diskussion af fremtidige visioner og initiativer samt at yde en hjælpende hånd ved konkrete arbejdsopgaver (Disse personer opstiller ikke til udvalget): Dennis Dideriksen (Dinosaurs ), Lena Brammer (Dinosaurs ), Sanne Jensen (Opdrift), Johnny Lillelund (Opdrift), Mikael Birkelund Johansen (Opdrift), Bodo Krecklow (Bornholm), John Albret (Sydhavsøernes) 3/6

4 c) Det blev foreslået at alle 5 kandidater vælges og selv konstituerer sig efter følgende model: 4 medlemmer og 1 suppleant, hvor det anbefales af repræsentantskabet, at flest mulige klubber bliver repræsenteret i udvalget. i) Forslaget blev enstemmigt vedtaget og dermed blev Lars Lau, Torben Harting, Walther Andersen, Martin Frederiksen og Karl Johan valgt enstemmigt ind i disc golf udvalget. 7) Valg af formand eller kasserer: a) Nuværende formand Bo Holm Jacobsen, København (ikke på valg i lige år) b) Tidligere kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ønsker ikke genvalg som kasserer). i) Der var ingen indstillede personer til posten og det lykkedes ikke at finde en kasserer i repræsentantskabet. ii) Det blev stillet forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at udpege en kasserer inden d. 1. april. Efter denne dato har bestyrelsen bemyndigelse til at købe bogføringsydelsen andet steds. Bestyrelsen skal dog udpege en regnskabsansvarlig, der påtager sig kontakten bogholderen. (1) Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 8) Valg at 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant a) Tidligere medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (ønsker ikke genvalg); Helle Kjærsgaard, KFK (genopstiller), Pernille Knudsen, CFC (ønsker ikke genvalg). Suppleant Henrik Thomesen, Farum (ønsker ikke genvalg). b) Indstillede: Jesper Le Fevre Petersen (Tørring), Allan Larsen (Farum), Helle Kjærsgaard (KFK). Suppleant: Lars Lau (Karlebo) i) Jesper Le Fevre Petersen, Allan Larsen, Helle Kjærsgaard blev valgt enstemmigt ind i bestyrelsen og Lars Lau blev valgt til suppleant. 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant a) Den tidligere revisor Kaare Sagan (Ålborg) modtager genvalg i) Kaare Sagan blev enstemmigt valgt til revisor og Henrik Thomesen blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant. 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a) Det tidligere udvalg består af: Gitte Jørgensen (ønsker ikke genvalg) og Birgit Brunshøj (Discflyers), Jonatan Myrup (CFC) (ønsker ikke genvalg), Carsten Hvenegaard (ÅUFK) i) De indstillede personer var: Carsten Hvenegaard (ÅUFK), Birgit Brunshøj (Discflyers), Marie Bruun Nielsen (Spinners/Flying Circus), Sanne Rasmussen (Discflyers) og de blev alle enstemmigt valgt ind i ultimate udvalget. 11) Valg af 2-4 medlemmer af Øvrige discipliner-udvalget. a) De tidligere medlemmer Torben Wigger (Roskilde) og Peter Jepsen (KFK) modtager begge genvalg og begge blev enstemmigt valgt ind i udvalget for øvrige discipliner. 12) Valg af 2-4 medlemmer til ad-hoc udvalg. a) Der var blevet stillet forslag om at etablere et udvalg for hvervning af nye medlemmer. De indstillede personer: var Pernille Knudsen (CFC), Thor Møller, Niels Jensen (KFK) og de blev alle valgt enstemmigt ind i det nyoprettede udvalg for medlemshvervning. b) Der var blevet stillet forslag om at etablere et Junior-ultimateudvalg. Indstillede personer var Jonas Honoré (KFK), Tuf Krenchel (KFK), Oliver Hansen (Spinners) i) oplysning v. Jonas Honoré om at der er store økonomiske muligheder i at etablere junioraktiviteter, da både DIF, Wonderfull Copenhagen Ultimate (WCU) og Brobygningsprojeket har givet tilskud i Vi har sagt ja til at være med i BT sportscamp i farum i 2006 med både disc golf og ultimate. ii) Jonas Honoré, Oliver Hansen og Tuf Krenchel blev enstemmigt valgt ind i udvalget 13) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006 a) Budget v. Jesper Le Fevre Petersen i) Spørgsmål til budgettet: Lisbeth Møller spørger hvorfor der ikke er sat penge af til landshold på disc golf siden. Helle Kjærsgaard svarer, at vi har lagt op til en høj grad af selvbestemmelse i udvalgene og at vi ikke ville øremærke pengene på forhånd. Dog anbefales det udvalgene at sætte penge til side til landsholdsarbejde, da det er en dyr post i de respektive år med EM og VM. ii) Erik Hammer stiller forslag om at der arbejdes for at producere fælles PR materiale der kan bruges af klubberne ved forskellige arrangementer i stedet for at den dybe tallerken skal genopfindes hver gang. 4/6

5 iii) Mikael Johansen spørger hvor det udestående beløb vedr. landshold i 2004 (Lundø-sagen) figurerer i budgettet. Jesper Le-Fevre svarer at det ikke er indregnet i budgettet da vi ikke tør gisne om udfaldet i sagen. b) Kontingenter i) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. ii) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. (1) Allan Larsen kommenterer på vegne af ultimateudvalget, at turneringsformen er ændret for 2006 og at der vil være risiko for at komme ud med et underskud med de nuværende hold- og deltagergebyrer. (a) Erik Hammer kommenterer at beløbene måske har overlevet uden at leve op til de nuværende udgifter vedrørende turneringsarrangementer og at vi på baggrund af erfaringer fra 2006 kan stille forslag om ændrede gebyrer til (b) Mikael Johansen mener at udvalget i samråd med bestyrelsen bør lægge budget og at DFSU kan dække et evt. underskud da det ikke er store beløb der er tale om. (2) Henrik Thomesen stiller forslag om at vi helt dropper tilskuddet fra DFSU til klubber ved indledendeog midtvejsstævner både ved inde og ude DM, og kun opretholder gebyret ved finalestævner. Forslaget blev vedtaget af repræsentantskabet. iii) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. (1) Jonas Lekfeldt: Foreslår at gebyret i stedet for den nuværende ordning bliver en procentsats af klubbens overskud. Argumentet er at klubberne risikerer at få skulle betale gebyr selvom turneringerne giver underskud. Gebyrposten er en meget stor post i de i forvejen dyre turneringer. Foreslår at procentsatsen bliver 15 % af overskuddet. (a) Erik Hammer påpeger at deltagerpriserne er meget små set i forhold til, hvad det koster at komme til turnering i Danmark. Det vil være meget svære at få medlemmer til at betale mere i kontingent end at betale via deltagergebyret ved turneringerne. (b) Helle Kjærsgaard motiverer ved at påpege hvor lille et beløb der er tale om pr. spiller og at det er usandsynligt, at holdene bliver væk pga. af en ekstra pris på 20 kr. pr. spiller. (2) Mehlbye: Undrer sig over hvorfor forbundet skal tjene penge på bl.a. udenlandske spillere. Erik hammer svarer, at det er måden at forbundene i hele verden tjener penge på og at det er en mulighed for at skaffe penge til DFSU, til udvalgsarbejde og til PR og medlemshvervning. (3) Thor Møller oplyser om at Wonderfull Copenhagen Ultimate er blevet nødt til at skrue budgettet ned for at tiltrække klubberne og har et akut stramt budget og svært ved at stille sikkerhed for økonomien (4) Bo Holm: Bestyrelsen er meget villige til at indgå i dialog om hvad klubberne og turneringer kan få ud af at være sanktioneret af DFSU. (a) Jesper Le-Fevre supplerer med, at en DFSU sanktionering af en turnering er en anerkendelse af at være en del af et dansk disc sport fællesskab, med fokus på udvikling af både og elite. (5) Der blev afslutningsvis fremsat 3 forslag: (a) Forslag 1: Uændret gebyr på 20 kr. (b) Forslag 2: Gebyret udgør 15 % af overskuddet ved en turnering dog maks. 20 kr. pr. deltager. (c) Forslag 3: Gebyr på 20 kr. med max kr. samlet for turneringen. (6) Jonas Lekfeldt tækker forslaget om procentordningen tilbage igen (7) Forslag nr. 3 blev vedtaget med 14 stemmer for. 7 stemmer for forslag 1 og 1 blank stemme. 14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes v/ Bo Holm Jacobsen a) De nominerede til årets disc pris 2005 var: Carsten Hvenegaard for arbejdet med den nye DM struktur (2 stemmer). Roar Mejer for sit ihærdige klubarbejde (0 stemmer). Stephen Skriver for oprettelse af klub og disc golf baner (9 stemmer). WCU-styregruppen for arbejdet med Danmarks Største Ultimate Turnering (5 stemmer). Allan Larsen for ultimatearbejde (0 stemmer). Juniorultimate styregruppe for iværksættelse af juniorultimatearbejde i Danmark (5 stemmer). 1 blank stemme. b) Disc Prisen uddeles til Stephen Skriver med 9 stemmer for sit utrættelige arbejde med oprettelse af Roskilde Ring Frisbee Golf Klub (RRFGK) og RRFG bane og discgolf bane i Borrevejle. Tillykke. 15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden sidste år. a) Vinder af et gavekort på 2000 kr. til tur på restaurant for hele klubben, med en fremgang på 28 medlemmer ( i høj grad disc golf spillere) blev Købehavns Frisbee Klub. 2. pladsen tog Spinners med en fremgang på 7 5/6

6 medlemmer og 3. pladsen gik til Sorø med en fremgang på 5 medlemmer. De tre klubber modtog en check på henholdsvis 1120, 280, 200 kr. svarende til medlemsgebyret for medlemsfremgangen. 16) Eventuelt a) Claire Stevens spørger til hvordan man finder information på dfsu.dk og frisbee.dk og, hvem der opdaterer og hvordan man selv kan få information ud på de respektive sites. Bestyrelsen arbejder på mere og bedre information omkring redaktører og redaktionsarbejde men påpeger også, at på frisbee.dk søges der løbende redaktører om alle disc sportsgrene og at informationer på dette site ikke behøver have tilknytning til DFSU. b) Forslag om bedre kontaktside på dfsu.dk især i forbindelse med de nye udvalg. Dette bliver naturligvis oprettet indenfor kort tid. 6/6

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 Tilstede: (se vedlagte liste) Dirigent: Lisbeth Møller Referent: Marie Bruun Nielsen Stemmeberettigede: 22 personer. (efter pkt. 4 kun 21 stemmeberettigede, da 1

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010 Referent: Birgit Redigeret af Sanne og Taiyo Ikke til stede: Taiyo 1. Mål evaluering af tiltag/ikke gennemførte projekter i 2009 a. Synliggørelse indadtil? Bedre? 2. Visionsmøde a. Godt at det blev lavet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen)

Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen) Bestyrelsesmøde mandag d.19. oktober over Skype. Tilstede er: Birgit (formand), Andreas (kasserer) og Taiyo (skriftlige kommentarer til dagsordenen modtaget af Lars Beck og Lise Rasmussen) Taiyo vælges

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl GENERALFORSAMLING 2013/2014 Vand/øl 1. Valg af dirigent. Erik J. Larsen er foreslået. 2. Konstatering af stemmetal. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Aflæggelse af årsregnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Behandling

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere