REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden:"

Transkript

1 REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2006 Mødedato: 26. februar 2006 Mødested: København Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen Farum: Allan Larsen, Erik Hammer, Henrik Thomesen KFK: Lars Beck, Niels Pagel, Tuf Krenchel, Jonas Honoré. DiscFlyers: Lisbeth Møller. Karlebo: Lars Lau Jensen, Rie Rasmussen. ÅUFK: Rune Nielsen, Raja Ferneke. Spinners: Marie B. Nielsen, Oliver Hansen, Christian Mehlbye. Dinosaurs : Kennet B. Andersen, Martin Vennevold. CFC: Jonas Lekhfeldt, Claire Stevens, Casper Bruun Møller Øvrige: Thor Møller Antal Bestyrelsen: 4; CFC: 3; CUS: 3; Opdrift: 0; Farum: 3; Discflyers: 1; Tørring: 0, Karlebo 2, stemmeberettiget Aalborg: 2, KFK 4, Roskilde 0, Sorø 0, Sydhavsøernes 0, AADGK 0, ÅUFK 2, Bornholm 0, Helsingør 0, Esbjerg 0 Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: Dagsorden: Stemmer i alt: 24 Esbjerg Flying Vikings, Helsingør Frisbee Klub, Roskilde Ring Frisbee Golf Klub, Sorø Frisbee Golf Klub, Aarhus Disc Golf Klub, Bornholm UFOs, Sydhavsøernes Frisbee Golf Klub, Tørring DiscControl, 1) Valg af dirigent og referent. v/ Bo Holm Jacobsen 2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre 4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere medlemmer? v/helle Kjærsgaard 5) Behandling af indkomne forslag. (pause 5 min.) 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (Flyttet hertil ekstraordinært) 7) Valg af formand eller kasserer: a) Nuværende formand Bo Holm Jacobsen, København (ikke på valg i lige år) b) Nuværende kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ønsker ikke genvalg som kasserer). 8) Valg at 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant a) Nuværende medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (ønsker ikke genvalg); Helle Kjærsgaard, KFK, Pernille Knudsen, CFC (ønsker ikke genvalg). Suppleant Henrik Thomesen, Farum (ønsker ikke genvalg). 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant a) Nuværende revisor: Kaare Sagan (Ålborg) 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a) Udvalg: Gitte Jørgensen (ønsker ikke genvalg) og Birgit Brunshøj (Discflyers), Jonatan Myrup (CFC) (ønsker ikke genvalg), Carsten Hvenegaard (ÅUFK) 11) Valg af 2-4 medlemmer af Øvrige discipliner-udvalget. 12) Valg af 2-4 medlemmer af ad-hoc udvalg.(pause 5 min.) a) Udvalget for medlemshvervning b) Juniorultimateudvalg 13) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006: (a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. (b) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til 1/6

2 ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. (c) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. 14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes under dette punkt. Bestyrelsen modtager dog gerne forslag tidligere. v/ Bo Holm Jacobsen 15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden sidste år. Eventuelt 1) Mikael Johansen valgt til referent. Henrik Thomesen valgt til dirigent. a) Mikael Johansen foreslog at flytte punktet om valg af repræsentanter til disc golfudvalget af hensyn til de fremmødte der af personlige årsager var nødsaget til at forlade rep. mødet ved 14-tiden. b) Den reviderede dagsorden blev enstemmigt godkendt. 2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen (se bilag) a) Se bilag for hele beretningen. Her gengives kun kort hovedpunkterne b) Discsporten i fremgang, men desværre ikke så stor en fremgang som vi kunne ønske. Nye klubber i 2005: 1 ultimate, 3 disc golf klubber. Formanden pointerer vigtigheden i at skaffe nye medlemmer og fortæller om bestyrelsens forhandlinger med Danmarks Amerikansk Idræts Forbund (DAIF) med henblik på at blive medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Formanden beklager og DFSUs manglende synlighed i forhold til klubbernes medlemmer. c) Sportsligt set har 2005 været et flot år for disc golf, hvor Martin Frederiksen tog sølv i mastersrækken v. EM i Finland. Generelt er niveauet blevet højere i løbet at det sidste år og flere spillere begynder at blande sig i toppen. I ultimate har Ragnerok været suveræn og er løbet fra alt og alle. 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre a) Generelt har 2005 været et økonomisk positivt og godt år b) Overskuddet på kr. skyldes primært at udvalgene ikke har brugt de penge, der er blevet afsat på budgettet, samt at indtægterne er blevet lidt højere end forventet pga. flere og større turneringer end tidligere. c) Debitorer: Vi har fortsat en del der skylder os penge og vi arbejder på at indkræve dem. d) Landsholdskonto 2004 ( Lars Lundø sagen ) Lars Lundø koordinerede pengene og oprettede en særskilt konto og denne konto skylder til dato DFSUs ca kr. som DFSU indtil videre har betalt til de respektive landsholdsspillere, som havde penge til gode fra denne konto. Bestyrelsen overvejer advokatbistand for at få sagen afsluttet på ordentlig vis. e) Kreditorer: Vi skylder en del klubber penge for afholdelse af ultimate DM øst. Dette er der styr på og vil blive afsluttet hurtigst muligt. f) Spørgsmål til regnskabet i) Jonas Honoré: hvad består udgifterne af til disc golf under øvrige turneringer: Mikael Johansen svarer at Dansk Disc Golf Tour og Challenge Tour er de primære turneringer i disc golf og at de svarer for de fleste udgifter og indtægter i regnskabet under øvrige turneringer. ii) Henrik Thomesen opfordrer klubberne til at få alle beløb ud af verden hurtigst muligt, så regnskabet kan blive mere overskueligt næste år. iii) Erik Hammer spørger hvor afskrivninger figurerer som en udgift i regnskabet? Henrik Thomesen svarer at de afskrives i 2006 og derfor ikke figurerer på regnskabet for g) Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere medlemmer? v/helle Kjærsgaard a) Helle Kjærsgaard oplyste om at formålsparagraffen i DFSU blandt andet lægger op til at hverve flere medlemmer og fremme sportsgrenene i DK. DFSU har mulighed for at blive optaget i Danmarks Idræts Forbund via Danmarks Amerikansk Idrætsforbund og det arbejder vi aktivt hen imod. Vi ville kunne blive medlem af DAIF hvis vi skaffer ca. 300 medlemmer mere og få udsigt til ca. ½ mill. kroner. Hvorfor skal vi være medlem af DIF? Skal vi hellere arbejde mod noget andet? i) Christian Mehlbye spørger til om pengene i givet fald ville være øremærkede? Helle svarer, at vi i høj grad selv ville kunne bestemme hvad pengene i givet fald skulle bruges til. Bo Holm supplerer, at pengene ikke 2/6

3 blot vil være noget vi får, men noget man vi skal argumentere for i forhold til mængden af aktiviteter vi skaber med dem. b) Jonas Honoré påpeger, at vi skal være opmærksomme, på at vi med et medlemskab af DIF kan komme ind i magtkampe, som foregår i sådanne store organisationer. Magtkampe der naturligvis vil intensiveres når der kommer mange penge på bordet. Vi skal være godt forberedte og sikre at økonomien er i orden, så tingene ikke flyder. Hvilke regler skal vi fastsætte for brug af penge? spørger han og påpeger at et DIF medlemskab erden rigtige vej for os at gå. c) Erik Hammer påpeger, at man internationalt kan se på bl.a. Sverige o. a. at det virkeligt betyder noget for sportsgrenene at være medlemaf det nationale forbund. Det giver sporten et kæmpe løft. Der ville også være en fordel i at få et fast sekretariat med telefonservice, regnskabskyndig osv. Vi skal bare sikre os at vi ikke ender i bureaukrati. Vi skal desuden blive bedre til at registrere vores aktiviteter i fremtiden og det vil få administrativt betydning for klubberne også påpeger han. d) Henrik Thomesen mener også at vi skal være opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis kommer til at gå bedre sådan uden videre ved at komme med i DIF, men at det kræver hårdt arbejde fra både udvalg, bestyrelse og fra alle klubberne. Henrik påpeger videre at v har et ansvar for at rydde op i sporten mht. opførsel og seriøsitet i forbindelse m. turneringer. Eksempelvis kan nævnes indtagelse af alkohol ved turneringer. Vi skal fortsat arbejde på et seriøst og ambitiøst image. e) Jonas Lekhfeldt spørger til hvordan optagelsesproceduren er vedr. DIF Bo Holm svarer, at vores bedste vej er via et andet specialforbund (eks. DAIF) på grund af de tiltagende krav fra DIFs side om at organisere sig i paraplyorganisationer og stigende krav om højere medlemstal for optagelse. f) Mikael Johansen påpeger, at vi i forvejen arrangerer mange af de aktiviteter som ville tælle point og som vile kunne udløse penge fra DIF og at vi generelt set er godt organiseret i forhold til et medlemskab. g) Jesper Le Fevre opfordrer til at det kræver flere hænder og flere arbejdskræfter til at tage sig af opgaverne. Udvalgene bruger i øjeblikket ikke de afsætte penge og det illustrerer at aktivitetsniveauet godt kunne være højere. Vi har taget skridt til at uddelegere flere arbejdsopgaver på forskellige udvalg og det lover godt for at de bærende kræfter er tiltagende. h) Rasmus Juhl mener, at det at have DIF som målsætning er godt fordi det giver klubberne noget at arbejde hen imod. Måske har tigerspringet været lidt længere end bestyrelsen har forudset, men det er en god målsætning. Vi har brug for at skabe meget mere aktivitet ude i klubberne og det er desværre skuffende at se klubbernes manglende interesse for at bruge de forskellige muligheder indenfor både DFSU og DGI fortsætter han. i) Erik Hammer mener at vi skal fokuserer på, at et medlemskab af DIF vil kunne give os nye muligheder, som vi ikke tidligere har haft. Strategisk skal vi overveje hvilke type af aktiviteter vi vil lave når muligheden byder sig. Det vil være godt at være på forkant med en handlingsplan. i) Thor Møller påpeger, t vi skal huske at have fokus på bredde-aktiviteter for at det hele nytter noget. Og det skal vi huske i forhold til et medlemskab af DIF ii) Mikael Johansen supplerer Thor og Erik med at vi med DIF få mulighed for at sende eliten af sted til VM og EM uden at det afhænger af de enkelte deltageres personlige økonomi men af deres sportslige evner. j) Bo Holm vender tilbage til emnet omkring hvordan vi får nye medlemmer og opfordrer klubberne til at satse på nye typer af medlemmer i disc sporten i DK. Vi skal satse på juniorer for fortsat at kunne føde både bredde og elite i sporten. Vi kan med fordel også satse på de ældre i forbindelse med disc golf her er et uudnyttet potentiale mener han. i) Helle Kjærsgaard supplerer: Det er vigtigt at påpege, at vi skal have klubberne med på at gøre en kæmpe indsats i forhold til at hverve medlemmer. ii) Henrik Thomesen opfordrer bestyrelsen til at etablere en handlingsplan med hver klub for deres sportslige arbejde og fremtidige mål med deres klub og idrætter. På den måde kunne man sætte fokus på klubbernes aktiviteter og på deres hvervning af nye medlemmer. 5) Behandling af indkomne forslag. a) Der var ingen indkomne forslag og punktet udgår. 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (punktet er ekstraordinært flyttet frem) a) De opstillede kandidater var: Lars Lau (Karlebo), Torben Harting (Sorø), Walther Andersen (Sorø), Martin Frederiksen (Opdrift), Karl Johan (KFK). b) Derudover har følgende personer givet tilsagn om at yde en indsats mht. diskussion af fremtidige visioner og initiativer samt at yde en hjælpende hånd ved konkrete arbejdsopgaver (Disse personer opstiller ikke til udvalget): Dennis Dideriksen (Dinosaurs ), Lena Brammer (Dinosaurs ), Sanne Jensen (Opdrift), Johnny Lillelund (Opdrift), Mikael Birkelund Johansen (Opdrift), Bodo Krecklow (Bornholm), John Albret (Sydhavsøernes) 3/6

4 c) Det blev foreslået at alle 5 kandidater vælges og selv konstituerer sig efter følgende model: 4 medlemmer og 1 suppleant, hvor det anbefales af repræsentantskabet, at flest mulige klubber bliver repræsenteret i udvalget. i) Forslaget blev enstemmigt vedtaget og dermed blev Lars Lau, Torben Harting, Walther Andersen, Martin Frederiksen og Karl Johan valgt enstemmigt ind i disc golf udvalget. 7) Valg af formand eller kasserer: a) Nuværende formand Bo Holm Jacobsen, København (ikke på valg i lige år) b) Tidligere kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ønsker ikke genvalg som kasserer). i) Der var ingen indstillede personer til posten og det lykkedes ikke at finde en kasserer i repræsentantskabet. ii) Det blev stillet forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at udpege en kasserer inden d. 1. april. Efter denne dato har bestyrelsen bemyndigelse til at købe bogføringsydelsen andet steds. Bestyrelsen skal dog udpege en regnskabsansvarlig, der påtager sig kontakten bogholderen. (1) Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 8) Valg at 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant a) Tidligere medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (ønsker ikke genvalg); Helle Kjærsgaard, KFK (genopstiller), Pernille Knudsen, CFC (ønsker ikke genvalg). Suppleant Henrik Thomesen, Farum (ønsker ikke genvalg). b) Indstillede: Jesper Le Fevre Petersen (Tørring), Allan Larsen (Farum), Helle Kjærsgaard (KFK). Suppleant: Lars Lau (Karlebo) i) Jesper Le Fevre Petersen, Allan Larsen, Helle Kjærsgaard blev valgt enstemmigt ind i bestyrelsen og Lars Lau blev valgt til suppleant. 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant a) Den tidligere revisor Kaare Sagan (Ålborg) modtager genvalg i) Kaare Sagan blev enstemmigt valgt til revisor og Henrik Thomesen blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant. 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a) Det tidligere udvalg består af: Gitte Jørgensen (ønsker ikke genvalg) og Birgit Brunshøj (Discflyers), Jonatan Myrup (CFC) (ønsker ikke genvalg), Carsten Hvenegaard (ÅUFK) i) De indstillede personer var: Carsten Hvenegaard (ÅUFK), Birgit Brunshøj (Discflyers), Marie Bruun Nielsen (Spinners/Flying Circus), Sanne Rasmussen (Discflyers) og de blev alle enstemmigt valgt ind i ultimate udvalget. 11) Valg af 2-4 medlemmer af Øvrige discipliner-udvalget. a) De tidligere medlemmer Torben Wigger (Roskilde) og Peter Jepsen (KFK) modtager begge genvalg og begge blev enstemmigt valgt ind i udvalget for øvrige discipliner. 12) Valg af 2-4 medlemmer til ad-hoc udvalg. a) Der var blevet stillet forslag om at etablere et udvalg for hvervning af nye medlemmer. De indstillede personer: var Pernille Knudsen (CFC), Thor Møller, Niels Jensen (KFK) og de blev alle valgt enstemmigt ind i det nyoprettede udvalg for medlemshvervning. b) Der var blevet stillet forslag om at etablere et Junior-ultimateudvalg. Indstillede personer var Jonas Honoré (KFK), Tuf Krenchel (KFK), Oliver Hansen (Spinners) i) oplysning v. Jonas Honoré om at der er store økonomiske muligheder i at etablere junioraktiviteter, da både DIF, Wonderfull Copenhagen Ultimate (WCU) og Brobygningsprojeket har givet tilskud i Vi har sagt ja til at være med i BT sportscamp i farum i 2006 med både disc golf og ultimate. ii) Jonas Honoré, Oliver Hansen og Tuf Krenchel blev enstemmigt valgt ind i udvalget 13) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006 a) Budget v. Jesper Le Fevre Petersen i) Spørgsmål til budgettet: Lisbeth Møller spørger hvorfor der ikke er sat penge af til landshold på disc golf siden. Helle Kjærsgaard svarer, at vi har lagt op til en høj grad af selvbestemmelse i udvalgene og at vi ikke ville øremærke pengene på forhånd. Dog anbefales det udvalgene at sætte penge til side til landsholdsarbejde, da det er en dyr post i de respektive år med EM og VM. ii) Erik Hammer stiller forslag om at der arbejdes for at producere fælles PR materiale der kan bruges af klubberne ved forskellige arrangementer i stedet for at den dybe tallerken skal genopfindes hver gang. 4/6

5 iii) Mikael Johansen spørger hvor det udestående beløb vedr. landshold i 2004 (Lundø-sagen) figurerer i budgettet. Jesper Le-Fevre svarer at det ikke er indregnet i budgettet da vi ikke tør gisne om udfaldet i sagen. b) Kontingenter i) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. ii) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. (1) Allan Larsen kommenterer på vegne af ultimateudvalget, at turneringsformen er ændret for 2006 og at der vil være risiko for at komme ud med et underskud med de nuværende hold- og deltagergebyrer. (a) Erik Hammer kommenterer at beløbene måske har overlevet uden at leve op til de nuværende udgifter vedrørende turneringsarrangementer og at vi på baggrund af erfaringer fra 2006 kan stille forslag om ændrede gebyrer til (b) Mikael Johansen mener at udvalget i samråd med bestyrelsen bør lægge budget og at DFSU kan dække et evt. underskud da det ikke er store beløb der er tale om. (2) Henrik Thomesen stiller forslag om at vi helt dropper tilskuddet fra DFSU til klubber ved indledendeog midtvejsstævner både ved inde og ude DM, og kun opretholder gebyret ved finalestævner. Forslaget blev vedtaget af repræsentantskabet. iii) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. (1) Jonas Lekfeldt: Foreslår at gebyret i stedet for den nuværende ordning bliver en procentsats af klubbens overskud. Argumentet er at klubberne risikerer at få skulle betale gebyr selvom turneringerne giver underskud. Gebyrposten er en meget stor post i de i forvejen dyre turneringer. Foreslår at procentsatsen bliver 15 % af overskuddet. (a) Erik Hammer påpeger at deltagerpriserne er meget små set i forhold til, hvad det koster at komme til turnering i Danmark. Det vil være meget svære at få medlemmer til at betale mere i kontingent end at betale via deltagergebyret ved turneringerne. (b) Helle Kjærsgaard motiverer ved at påpege hvor lille et beløb der er tale om pr. spiller og at det er usandsynligt, at holdene bliver væk pga. af en ekstra pris på 20 kr. pr. spiller. (2) Mehlbye: Undrer sig over hvorfor forbundet skal tjene penge på bl.a. udenlandske spillere. Erik hammer svarer, at det er måden at forbundene i hele verden tjener penge på og at det er en mulighed for at skaffe penge til DFSU, til udvalgsarbejde og til PR og medlemshvervning. (3) Thor Møller oplyser om at Wonderfull Copenhagen Ultimate er blevet nødt til at skrue budgettet ned for at tiltrække klubberne og har et akut stramt budget og svært ved at stille sikkerhed for økonomien (4) Bo Holm: Bestyrelsen er meget villige til at indgå i dialog om hvad klubberne og turneringer kan få ud af at være sanktioneret af DFSU. (a) Jesper Le-Fevre supplerer med, at en DFSU sanktionering af en turnering er en anerkendelse af at være en del af et dansk disc sport fællesskab, med fokus på udvikling af både og elite. (5) Der blev afslutningsvis fremsat 3 forslag: (a) Forslag 1: Uændret gebyr på 20 kr. (b) Forslag 2: Gebyret udgør 15 % af overskuddet ved en turnering dog maks. 20 kr. pr. deltager. (c) Forslag 3: Gebyr på 20 kr. med max kr. samlet for turneringen. (6) Jonas Lekfeldt tækker forslaget om procentordningen tilbage igen (7) Forslag nr. 3 blev vedtaget med 14 stemmer for. 7 stemmer for forslag 1 og 1 blank stemme. 14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes v/ Bo Holm Jacobsen a) De nominerede til årets disc pris 2005 var: Carsten Hvenegaard for arbejdet med den nye DM struktur (2 stemmer). Roar Mejer for sit ihærdige klubarbejde (0 stemmer). Stephen Skriver for oprettelse af klub og disc golf baner (9 stemmer). WCU-styregruppen for arbejdet med Danmarks Største Ultimate Turnering (5 stemmer). Allan Larsen for ultimatearbejde (0 stemmer). Juniorultimate styregruppe for iværksættelse af juniorultimatearbejde i Danmark (5 stemmer). 1 blank stemme. b) Disc Prisen uddeles til Stephen Skriver med 9 stemmer for sit utrættelige arbejde med oprettelse af Roskilde Ring Frisbee Golf Klub (RRFGK) og RRFG bane og discgolf bane i Borrevejle. Tillykke. 15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden sidste år. a) Vinder af et gavekort på 2000 kr. til tur på restaurant for hele klubben, med en fremgang på 28 medlemmer ( i høj grad disc golf spillere) blev Købehavns Frisbee Klub. 2. pladsen tog Spinners med en fremgang på 7 5/6

6 medlemmer og 3. pladsen gik til Sorø med en fremgang på 5 medlemmer. De tre klubber modtog en check på henholdsvis 1120, 280, 200 kr. svarende til medlemsgebyret for medlemsfremgangen. 16) Eventuelt a) Claire Stevens spørger til hvordan man finder information på dfsu.dk og frisbee.dk og, hvem der opdaterer og hvordan man selv kan få information ud på de respektive sites. Bestyrelsen arbejder på mere og bedre information omkring redaktører og redaktionsarbejde men påpeger også, at på frisbee.dk søges der løbende redaktører om alle disc sportsgrene og at informationer på dette site ikke behøver have tilknytning til DFSU. b) Forslag om bedre kontaktside på dfsu.dk især i forbindelse med de nye udvalg. Dette bliver naturligvis oprettet indenfor kort tid. 6/6

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

State of the union REPORT

State of the union REPORT State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013 Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

State of the union 2015

State of the union 2015 1/16 State of the union 2015 Status på årets gang i Dansk Frisbee Sport Union Forbundshjemmeside med nyheder og baggrundsinformation www.dfsu.dk Promotion site for fremtidige spillere www.frisbee.dk Instagram:

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011

Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere