REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: Dagsorden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: 26. 02. 2006 Dagsorden:"

Transkript

1 REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2006 Mødedato: 26. februar 2006 Mødested: København Tilstedeværende: Bestyrelsen: Bo Holm Jacobsen, Helle Kjærsgaard, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund Johansen Farum: Allan Larsen, Erik Hammer, Henrik Thomesen KFK: Lars Beck, Niels Pagel, Tuf Krenchel, Jonas Honoré. DiscFlyers: Lisbeth Møller. Karlebo: Lars Lau Jensen, Rie Rasmussen. ÅUFK: Rune Nielsen, Raja Ferneke. Spinners: Marie B. Nielsen, Oliver Hansen, Christian Mehlbye. Dinosaurs : Kennet B. Andersen, Martin Vennevold. CFC: Jonas Lekhfeldt, Claire Stevens, Casper Bruun Møller Øvrige: Thor Møller Antal Bestyrelsen: 4; CFC: 3; CUS: 3; Opdrift: 0; Farum: 3; Discflyers: 1; Tørring: 0, Karlebo 2, stemmeberettiget Aalborg: 2, KFK 4, Roskilde 0, Sorø 0, Sydhavsøernes 0, AADGK 0, ÅUFK 2, Bornholm 0, Helsingør 0, Esbjerg 0 Ikke repræsenterede klubber Referent: Mikael Johansen Referatdato: Dagsorden: Stemmer i alt: 24 Esbjerg Flying Vikings, Helsingør Frisbee Klub, Roskilde Ring Frisbee Golf Klub, Sorø Frisbee Golf Klub, Aarhus Disc Golf Klub, Bornholm UFOs, Sydhavsøernes Frisbee Golf Klub, Tørring DiscControl, 1) Valg af dirigent og referent. v/ Bo Holm Jacobsen 2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre 4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere medlemmer? v/helle Kjærsgaard 5) Behandling af indkomne forslag. (pause 5 min.) 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (Flyttet hertil ekstraordinært) 7) Valg af formand eller kasserer: a) Nuværende formand Bo Holm Jacobsen, København (ikke på valg i lige år) b) Nuværende kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ønsker ikke genvalg som kasserer). 8) Valg at 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant a) Nuværende medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (ønsker ikke genvalg); Helle Kjærsgaard, KFK, Pernille Knudsen, CFC (ønsker ikke genvalg). Suppleant Henrik Thomesen, Farum (ønsker ikke genvalg). 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant a) Nuværende revisor: Kaare Sagan (Ålborg) 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a) Udvalg: Gitte Jørgensen (ønsker ikke genvalg) og Birgit Brunshøj (Discflyers), Jonatan Myrup (CFC) (ønsker ikke genvalg), Carsten Hvenegaard (ÅUFK) 11) Valg af 2-4 medlemmer af Øvrige discipliner-udvalget. 12) Valg af 2-4 medlemmer af ad-hoc udvalg.(pause 5 min.) a) Udvalget for medlemshvervning b) Juniorultimateudvalg 13) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006: (a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. (b) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til 1/6

2 ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. (c) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. 14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes under dette punkt. Bestyrelsen modtager dog gerne forslag tidligere. v/ Bo Holm Jacobsen 15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden sidste år. Eventuelt 1) Mikael Johansen valgt til referent. Henrik Thomesen valgt til dirigent. a) Mikael Johansen foreslog at flytte punktet om valg af repræsentanter til disc golfudvalget af hensyn til de fremmødte der af personlige årsager var nødsaget til at forlade rep. mødet ved 14-tiden. b) Den reviderede dagsorden blev enstemmigt godkendt. 2) Formandens beretning v/ Bo Holm Jacobsen (se bilag) a) Se bilag for hele beretningen. Her gengives kun kort hovedpunkterne b) Discsporten i fremgang, men desværre ikke så stor en fremgang som vi kunne ønske. Nye klubber i 2005: 1 ultimate, 3 disc golf klubber. Formanden pointerer vigtigheden i at skaffe nye medlemmer og fortæller om bestyrelsens forhandlinger med Danmarks Amerikansk Idræts Forbund (DAIF) med henblik på at blive medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Formanden beklager og DFSUs manglende synlighed i forhold til klubbernes medlemmer. c) Sportsligt set har 2005 været et flot år for disc golf, hvor Martin Frederiksen tog sølv i mastersrækken v. EM i Finland. Generelt er niveauet blevet højere i løbet at det sidste år og flere spillere begynder at blande sig i toppen. I ultimate har Ragnerok været suveræn og er løbet fra alt og alle. 3) Aflæggelse af årsregnskab v/ Jesper Le Fevre a) Generelt har 2005 været et økonomisk positivt og godt år b) Overskuddet på kr. skyldes primært at udvalgene ikke har brugt de penge, der er blevet afsat på budgettet, samt at indtægterne er blevet lidt højere end forventet pga. flere og større turneringer end tidligere. c) Debitorer: Vi har fortsat en del der skylder os penge og vi arbejder på at indkræve dem. d) Landsholdskonto 2004 ( Lars Lundø sagen ) Lars Lundø koordinerede pengene og oprettede en særskilt konto og denne konto skylder til dato DFSUs ca kr. som DFSU indtil videre har betalt til de respektive landsholdsspillere, som havde penge til gode fra denne konto. Bestyrelsen overvejer advokatbistand for at få sagen afsluttet på ordentlig vis. e) Kreditorer: Vi skylder en del klubber penge for afholdelse af ultimate DM øst. Dette er der styr på og vil blive afsluttet hurtigst muligt. f) Spørgsmål til regnskabet i) Jonas Honoré: hvad består udgifterne af til disc golf under øvrige turneringer: Mikael Johansen svarer at Dansk Disc Golf Tour og Challenge Tour er de primære turneringer i disc golf og at de svarer for de fleste udgifter og indtægter i regnskabet under øvrige turneringer. ii) Henrik Thomesen opfordrer klubberne til at få alle beløb ud af verden hurtigst muligt, så regnskabet kan blive mere overskueligt næste år. iii) Erik Hammer spørger hvor afskrivninger figurerer som en udgift i regnskabet? Henrik Thomesen svarer at de afskrives i 2006 og derfor ikke figurerer på regnskabet for g) Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4) Hvor skal DFSU hen? Skal DFSU være medlem af DIF? Hvordan får vi i så fald flere medlemmer? v/helle Kjærsgaard a) Helle Kjærsgaard oplyste om at formålsparagraffen i DFSU blandt andet lægger op til at hverve flere medlemmer og fremme sportsgrenene i DK. DFSU har mulighed for at blive optaget i Danmarks Idræts Forbund via Danmarks Amerikansk Idrætsforbund og det arbejder vi aktivt hen imod. Vi ville kunne blive medlem af DAIF hvis vi skaffer ca. 300 medlemmer mere og få udsigt til ca. ½ mill. kroner. Hvorfor skal vi være medlem af DIF? Skal vi hellere arbejde mod noget andet? i) Christian Mehlbye spørger til om pengene i givet fald ville være øremærkede? Helle svarer, at vi i høj grad selv ville kunne bestemme hvad pengene i givet fald skulle bruges til. Bo Holm supplerer, at pengene ikke 2/6

3 blot vil være noget vi får, men noget man vi skal argumentere for i forhold til mængden af aktiviteter vi skaber med dem. b) Jonas Honoré påpeger, at vi skal være opmærksomme, på at vi med et medlemskab af DIF kan komme ind i magtkampe, som foregår i sådanne store organisationer. Magtkampe der naturligvis vil intensiveres når der kommer mange penge på bordet. Vi skal være godt forberedte og sikre at økonomien er i orden, så tingene ikke flyder. Hvilke regler skal vi fastsætte for brug af penge? spørger han og påpeger at et DIF medlemskab erden rigtige vej for os at gå. c) Erik Hammer påpeger, at man internationalt kan se på bl.a. Sverige o. a. at det virkeligt betyder noget for sportsgrenene at være medlemaf det nationale forbund. Det giver sporten et kæmpe løft. Der ville også være en fordel i at få et fast sekretariat med telefonservice, regnskabskyndig osv. Vi skal bare sikre os at vi ikke ender i bureaukrati. Vi skal desuden blive bedre til at registrere vores aktiviteter i fremtiden og det vil få administrativt betydning for klubberne også påpeger han. d) Henrik Thomesen mener også at vi skal være opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis kommer til at gå bedre sådan uden videre ved at komme med i DIF, men at det kræver hårdt arbejde fra både udvalg, bestyrelse og fra alle klubberne. Henrik påpeger videre at v har et ansvar for at rydde op i sporten mht. opførsel og seriøsitet i forbindelse m. turneringer. Eksempelvis kan nævnes indtagelse af alkohol ved turneringer. Vi skal fortsat arbejde på et seriøst og ambitiøst image. e) Jonas Lekhfeldt spørger til hvordan optagelsesproceduren er vedr. DIF Bo Holm svarer, at vores bedste vej er via et andet specialforbund (eks. DAIF) på grund af de tiltagende krav fra DIFs side om at organisere sig i paraplyorganisationer og stigende krav om højere medlemstal for optagelse. f) Mikael Johansen påpeger, at vi i forvejen arrangerer mange af de aktiviteter som ville tælle point og som vile kunne udløse penge fra DIF og at vi generelt set er godt organiseret i forhold til et medlemskab. g) Jesper Le Fevre opfordrer til at det kræver flere hænder og flere arbejdskræfter til at tage sig af opgaverne. Udvalgene bruger i øjeblikket ikke de afsætte penge og det illustrerer at aktivitetsniveauet godt kunne være højere. Vi har taget skridt til at uddelegere flere arbejdsopgaver på forskellige udvalg og det lover godt for at de bærende kræfter er tiltagende. h) Rasmus Juhl mener, at det at have DIF som målsætning er godt fordi det giver klubberne noget at arbejde hen imod. Måske har tigerspringet været lidt længere end bestyrelsen har forudset, men det er en god målsætning. Vi har brug for at skabe meget mere aktivitet ude i klubberne og det er desværre skuffende at se klubbernes manglende interesse for at bruge de forskellige muligheder indenfor både DFSU og DGI fortsætter han. i) Erik Hammer mener at vi skal fokuserer på, at et medlemskab af DIF vil kunne give os nye muligheder, som vi ikke tidligere har haft. Strategisk skal vi overveje hvilke type af aktiviteter vi vil lave når muligheden byder sig. Det vil være godt at være på forkant med en handlingsplan. i) Thor Møller påpeger, t vi skal huske at have fokus på bredde-aktiviteter for at det hele nytter noget. Og det skal vi huske i forhold til et medlemskab af DIF ii) Mikael Johansen supplerer Thor og Erik med at vi med DIF få mulighed for at sende eliten af sted til VM og EM uden at det afhænger af de enkelte deltageres personlige økonomi men af deres sportslige evner. j) Bo Holm vender tilbage til emnet omkring hvordan vi får nye medlemmer og opfordrer klubberne til at satse på nye typer af medlemmer i disc sporten i DK. Vi skal satse på juniorer for fortsat at kunne føde både bredde og elite i sporten. Vi kan med fordel også satse på de ældre i forbindelse med disc golf her er et uudnyttet potentiale mener han. i) Helle Kjærsgaard supplerer: Det er vigtigt at påpege, at vi skal have klubberne med på at gøre en kæmpe indsats i forhold til at hverve medlemmer. ii) Henrik Thomesen opfordrer bestyrelsen til at etablere en handlingsplan med hver klub for deres sportslige arbejde og fremtidige mål med deres klub og idrætter. På den måde kunne man sætte fokus på klubbernes aktiviteter og på deres hvervning af nye medlemmer. 5) Behandling af indkomne forslag. a) Der var ingen indkomne forslag og punktet udgår. 6) Valg af 2-4 medlemmer til Discgolf-udvalget. (punktet er ekstraordinært flyttet frem) a) De opstillede kandidater var: Lars Lau (Karlebo), Torben Harting (Sorø), Walther Andersen (Sorø), Martin Frederiksen (Opdrift), Karl Johan (KFK). b) Derudover har følgende personer givet tilsagn om at yde en indsats mht. diskussion af fremtidige visioner og initiativer samt at yde en hjælpende hånd ved konkrete arbejdsopgaver (Disse personer opstiller ikke til udvalget): Dennis Dideriksen (Dinosaurs ), Lena Brammer (Dinosaurs ), Sanne Jensen (Opdrift), Johnny Lillelund (Opdrift), Mikael Birkelund Johansen (Opdrift), Bodo Krecklow (Bornholm), John Albret (Sydhavsøernes) 3/6

4 c) Det blev foreslået at alle 5 kandidater vælges og selv konstituerer sig efter følgende model: 4 medlemmer og 1 suppleant, hvor det anbefales af repræsentantskabet, at flest mulige klubber bliver repræsenteret i udvalget. i) Forslaget blev enstemmigt vedtaget og dermed blev Lars Lau, Torben Harting, Walther Andersen, Martin Frederiksen og Karl Johan valgt enstemmigt ind i disc golf udvalget. 7) Valg af formand eller kasserer: a) Nuværende formand Bo Holm Jacobsen, København (ikke på valg i lige år) b) Tidligere kasserer: Jesper Le-Fevre, Odense (ønsker ikke genvalg som kasserer). i) Der var ingen indstillede personer til posten og det lykkedes ikke at finde en kasserer i repræsentantskabet. ii) Det blev stillet forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at udpege en kasserer inden d. 1. april. Efter denne dato har bestyrelsen bemyndigelse til at købe bogføringsydelsen andet steds. Bestyrelsen skal dog udpege en regnskabsansvarlig, der påtager sig kontakten bogholderen. (1) Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 8) Valg at 1 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant a) Tidligere medlemmer: Mikael Birkelund Johansen, Opdrift (ønsker ikke genvalg); Helle Kjærsgaard, KFK (genopstiller), Pernille Knudsen, CFC (ønsker ikke genvalg). Suppleant Henrik Thomesen, Farum (ønsker ikke genvalg). b) Indstillede: Jesper Le Fevre Petersen (Tørring), Allan Larsen (Farum), Helle Kjærsgaard (KFK). Suppleant: Lars Lau (Karlebo) i) Jesper Le Fevre Petersen, Allan Larsen, Helle Kjærsgaard blev valgt enstemmigt ind i bestyrelsen og Lars Lau blev valgt til suppleant. 9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant a) Den tidligere revisor Kaare Sagan (Ålborg) modtager genvalg i) Kaare Sagan blev enstemmigt valgt til revisor og Henrik Thomesen blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant. 10) Valg af 2 4 medlemmer til Ultimate-udvalget a) Det tidligere udvalg består af: Gitte Jørgensen (ønsker ikke genvalg) og Birgit Brunshøj (Discflyers), Jonatan Myrup (CFC) (ønsker ikke genvalg), Carsten Hvenegaard (ÅUFK) i) De indstillede personer var: Carsten Hvenegaard (ÅUFK), Birgit Brunshøj (Discflyers), Marie Bruun Nielsen (Spinners/Flying Circus), Sanne Rasmussen (Discflyers) og de blev alle enstemmigt valgt ind i ultimate udvalget. 11) Valg af 2-4 medlemmer af Øvrige discipliner-udvalget. a) De tidligere medlemmer Torben Wigger (Roskilde) og Peter Jepsen (KFK) modtager begge genvalg og begge blev enstemmigt valgt ind i udvalget for øvrige discipliner. 12) Valg af 2-4 medlemmer til ad-hoc udvalg. a) Der var blevet stillet forslag om at etablere et udvalg for hvervning af nye medlemmer. De indstillede personer: var Pernille Knudsen (CFC), Thor Møller, Niels Jensen (KFK) og de blev alle valgt enstemmigt ind i det nyoprettede udvalg for medlemshvervning. b) Der var blevet stillet forslag om at etablere et Junior-ultimateudvalg. Indstillede personer var Jonas Honoré (KFK), Tuf Krenchel (KFK), Oliver Hansen (Spinners) i) oplysning v. Jonas Honoré om at der er store økonomiske muligheder i at etablere junioraktiviteter, da både DIF, Wonderfull Copenhagen Ultimate (WCU) og Brobygningsprojeket har givet tilskud i Vi har sagt ja til at være med i BT sportscamp i farum i 2006 med både disc golf og ultimate. ii) Jonas Honoré, Oliver Hansen og Tuf Krenchel blev enstemmigt valgt ind i udvalget 13) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer for 2006 a) Budget v. Jesper Le Fevre Petersen i) Spørgsmål til budgettet: Lisbeth Møller spørger hvorfor der ikke er sat penge af til landshold på disc golf siden. Helle Kjærsgaard svarer, at vi har lagt op til en høj grad af selvbestemmelse i udvalgene og at vi ikke ville øremærke pengene på forhånd. Dog anbefales det udvalgene at sætte penge til side til landsholdsarbejde, da det er en dyr post i de respektive år med EM og VM. ii) Erik Hammer stiller forslag om at der arbejdes for at producere fælles PR materiale der kan bruges af klubberne ved forskellige arrangementer i stedet for at den dybe tallerken skal genopfindes hver gang. 4/6

5 iii) Mikael Johansen spørger hvor det udestående beløb vedr. landshold i 2004 (Lundø-sagen) figurerer i budgettet. Jesper Le-Fevre svarer at det ikke er indregnet i budgettet da vi ikke tør gisne om udfaldet i sagen. b) Kontingenter i) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 400,- pr. klub + 40,- pr. medlem; 300,- for nye klubbers 1. år i DFSU uanset medlemstal. ii) Bestyrelsen foreslår uændrede holdgebyrer: 400,- for første hold til ultimate DM ude og 300,- pr. yderligere hold; 300,- pr. hold til ultimate DM-inde. (1) Allan Larsen kommenterer på vegne af ultimateudvalget, at turneringsformen er ændret for 2006 og at der vil være risiko for at komme ud med et underskud med de nuværende hold- og deltagergebyrer. (a) Erik Hammer kommenterer at beløbene måske har overlevet uden at leve op til de nuværende udgifter vedrørende turneringsarrangementer og at vi på baggrund af erfaringer fra 2006 kan stille forslag om ændrede gebyrer til (b) Mikael Johansen mener at udvalget i samråd med bestyrelsen bør lægge budget og at DFSU kan dække et evt. underskud da det ikke er store beløb der er tale om. (2) Henrik Thomesen stiller forslag om at vi helt dropper tilskuddet fra DFSU til klubber ved indledendeog midtvejsstævner både ved inde og ude DM, og kun opretholder gebyret ved finalestævner. Forslaget blev vedtaget af repræsentantskabet. iii) Bestyrelsen foreslår uændret spillergebyr ved DFSU-sanktionerede turneringer: 20 kr. (1) Jonas Lekfeldt: Foreslår at gebyret i stedet for den nuværende ordning bliver en procentsats af klubbens overskud. Argumentet er at klubberne risikerer at få skulle betale gebyr selvom turneringerne giver underskud. Gebyrposten er en meget stor post i de i forvejen dyre turneringer. Foreslår at procentsatsen bliver 15 % af overskuddet. (a) Erik Hammer påpeger at deltagerpriserne er meget små set i forhold til, hvad det koster at komme til turnering i Danmark. Det vil være meget svære at få medlemmer til at betale mere i kontingent end at betale via deltagergebyret ved turneringerne. (b) Helle Kjærsgaard motiverer ved at påpege hvor lille et beløb der er tale om pr. spiller og at det er usandsynligt, at holdene bliver væk pga. af en ekstra pris på 20 kr. pr. spiller. (2) Mehlbye: Undrer sig over hvorfor forbundet skal tjene penge på bl.a. udenlandske spillere. Erik hammer svarer, at det er måden at forbundene i hele verden tjener penge på og at det er en mulighed for at skaffe penge til DFSU, til udvalgsarbejde og til PR og medlemshvervning. (3) Thor Møller oplyser om at Wonderfull Copenhagen Ultimate er blevet nødt til at skrue budgettet ned for at tiltrække klubberne og har et akut stramt budget og svært ved at stille sikkerhed for økonomien (4) Bo Holm: Bestyrelsen er meget villige til at indgå i dialog om hvad klubberne og turneringer kan få ud af at være sanktioneret af DFSU. (a) Jesper Le-Fevre supplerer med, at en DFSU sanktionering af en turnering er en anerkendelse af at være en del af et dansk disc sport fællesskab, med fokus på udvikling af både og elite. (5) Der blev afslutningsvis fremsat 3 forslag: (a) Forslag 1: Uændret gebyr på 20 kr. (b) Forslag 2: Gebyret udgør 15 % af overskuddet ved en turnering dog maks. 20 kr. pr. deltager. (c) Forslag 3: Gebyr på 20 kr. med max kr. samlet for turneringen. (6) Jonas Lekfeldt tækker forslaget om procentordningen tilbage igen (7) Forslag nr. 3 blev vedtaget med 14 stemmer for. 7 stemmer for forslag 1 og 1 blank stemme. 14) Uddeling af årets discpris - Forslag til modtager(e) af prisen fremsiges og begrundes v/ Bo Holm Jacobsen a) De nominerede til årets disc pris 2005 var: Carsten Hvenegaard for arbejdet med den nye DM struktur (2 stemmer). Roar Mejer for sit ihærdige klubarbejde (0 stemmer). Stephen Skriver for oprettelse af klub og disc golf baner (9 stemmer). WCU-styregruppen for arbejdet med Danmarks Største Ultimate Turnering (5 stemmer). Allan Larsen for ultimatearbejde (0 stemmer). Juniorultimate styregruppe for iværksættelse af juniorultimatearbejde i Danmark (5 stemmer). 1 blank stemme. b) Disc Prisen uddeles til Stephen Skriver med 9 stemmer for sit utrættelige arbejde med oprettelse af Roskilde Ring Frisbee Golf Klub (RRFGK) og RRFG bane og discgolf bane i Borrevejle. Tillykke. 15) Konkurrence: Overrækkelse af præmie til den klub, der har størst medlemstilgang siden sidste år. a) Vinder af et gavekort på 2000 kr. til tur på restaurant for hele klubben, med en fremgang på 28 medlemmer ( i høj grad disc golf spillere) blev Købehavns Frisbee Klub. 2. pladsen tog Spinners med en fremgang på 7 5/6

6 medlemmer og 3. pladsen gik til Sorø med en fremgang på 5 medlemmer. De tre klubber modtog en check på henholdsvis 1120, 280, 200 kr. svarende til medlemsgebyret for medlemsfremgangen. 16) Eventuelt a) Claire Stevens spørger til hvordan man finder information på dfsu.dk og frisbee.dk og, hvem der opdaterer og hvordan man selv kan få information ud på de respektive sites. Bestyrelsen arbejder på mere og bedre information omkring redaktører og redaktionsarbejde men påpeger også, at på frisbee.dk søges der løbende redaktører om alle disc sportsgrene og at informationer på dette site ikke behøver have tilknytning til DFSU. b) Forslag om bedre kontaktside på dfsu.dk især i forbindelse med de nye udvalg. Dette bliver naturligvis oprettet indenfor kort tid. 6/6

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1;

Bestyrelsen: 5; CFC: 3; CUS: 4; Opdrift: 2; Farum: 2; Discflyers: 5; Tørring: 1; REFERAT Møde: Repræsentantskabsmøde 2005 Mødedato: 12. marts 2005 Mødested: Odense Tilstedeværende: Bestyrelsen: René Oskjær, Helle Kjærsgaard, Pernille Knudsen, Jesper Le-Fevre Petersen, Mikael Birkelund

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat af. DFSU Repræsentantskabsmøde. 20 marts. 2004

Referat af. DFSU Repræsentantskabsmøde. 20 marts. 2004 Referat af DFSU Repræsentantskabsmøde 20 marts. 2004 Tilstede: Aalborg Dinosaurs': Gerulf Pedersen (GP), Kaare Sagan Larsen (KSL), Anders Langballe (AL) Copenhagen Flying Circus: Jonas Lekfeldt (JL) Esbjerg

Læs mere

DFSU Repræsentantskabsmøde 15.03.2009

DFSU Repræsentantskabsmøde 15.03.2009 Møde: DFSU s Repræsentantskabsmøde 2009 Dato: Lokation: Hejmdalsvej, Odense Tilstedeværende: Claus Schmidt (Formand), Århus Ultimate, Bestyrelsen Franziska Sinner (Kasserer), KFK, Bestyrelsen Allan Larsen,

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU

REFERAT. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU REFERAT Møde: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 29. september 2007 Mødested: Tørring Gymnasium (afholdt under Ultimate DM ude 2007) Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Kirsten Kjær,

Læs mere

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007

DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 DFSU Repræsentantskabsmøde d. 4/3 2007 Tilstede: (se vedlagte liste) Dirigent: Lisbeth Møller Referent: Marie Bruun Nielsen Stemmeberettigede: 22 personer. (efter pkt. 4 kun 21 stemmeberettigede, da 1

Læs mere

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Møller som dirigent og vælges uden modkandidater. Taiyo Jønsson vælges som referent.

Bestyrelsen foreslår Lisbeth Møller som dirigent og vælges uden modkandidater. Taiyo Jønsson vælges som referent. Møde: DFSU s Repræsentantskabsmøde 2010 Dato: Lokation: Stadionvej, Odense Tilstedeværende: Birgit Brunshøj (Formand), Odense Discflyers, Bestyrelsen Andreas Eiskjær (Kasserer), Århus Ultimate, Bestyrelsen

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Referat af DFSU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 2002 i Vissenbjerg

Referat af DFSU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 2002 i Vissenbjerg Referat af DFSU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. april 2002 i Vissenbjerg Tilstede: Brian Johansen (DFSU, Esbjerg), Thor Møller (Flying Circus), Majbrit Dahl (Farum), Peter Tønning (Esbjerg),

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg)

Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) Nedenstående var stedet for afholdelse af DDGUs generalforsamling d. 3. marts 2012: Lersø Parkallé 61, 2. tv. 2100 Østerbro (hos Andreas Lindberg) fremmødte: Andreas Lindberg, Arne Mejlholm, Sinus Frank

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU. Lørdag den 29. september 2007

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU. Lørdag den 29. september 2007 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde I DFSU Lørdag den 29. september 2007 Dagsorden Valg af dirigent og referent v/kirsten Kjær Godkendelse af dagsorden v/dirigent DFSU s fremtid v/allan Larsen Valg af

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ.

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ. DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej 189 8930 Randers NØ. Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat repræsentantskabsmødet d. 5. marts 2016

Referat repræsentantskabsmødet d. 5. marts 2016 Referat repræsentantskabsmødet d. 5. marts 2016 Antal mødedeltagere: Esbjerg 1 Herning 1 Odense 3 Aarhus 4 Tørring 3 KFK 3 Hucks 3 Aalborg 2 Ragnarok 1 Dirigent: Thomas, Odense/bestyrelsen Referent: Lasse,

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København.

Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Referat af DUNs generalforsamling søndag den 2. marts 2003 i København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010

Dagsorden til DFSU s bestyrelsesmøde fredag d. 5. februar 2010 Referent: Birgit Redigeret af Sanne og Taiyo Ikke til stede: Taiyo 1. Mål evaluering af tiltag/ikke gennemførte projekter i 2009 a. Synliggørelse indadtil? Bedre? 2. Visionsmøde a. Godt at det blev lavet

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Generalforsamling d 2/2 2015

Generalforsamling d 2/2 2015 Generalforsamling d 2/2 2015 Dagorden: 1) Valg af dirigent: Bjarne Boe Nielsen og referent: Maria Sund 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se den her 3) Fremlæggelse af regnskab, side 1 og side

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Referat fra Generalforsamlingen i Sorø Golfklub, 24. november 2016 Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev holdt 1 min. stilhed for at mindes de medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika Generalforsamling d.29-3-2017 - Idrætsforeningen G77 Dagsorden for generalforsamling. som nedenstående Referat fra generalforsamling d. 29-3-2017 ( i rød skrift ) Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere