U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE"

Transkript

1 U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt kvartal Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2009

2 SvaleNyt Årsberetningen U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Redaktion: Kontoret Lay-out: Kontoret Ansvarshavende redaktør: Sanne Dahlbom Trykning: Kontoret Oplag: 400 Forsidefotos: Fotograferet af Lisbeth Hjort på Studieturen til Bangladesh i 2005 (www.lisbethhjort.dk) SvaleNyt sendes til foreningens medlemmer. Artikler og kommentarer modtages meget gerne. HUSK at meddele flytning og adresseændring til kontoret på Østerbrogade. Det letter vores arbejde betydeligt & sparer unødvendig porto. Indhold Formandens beretning....3 Regnskabsåret i ord og tal.. 6 Svalernes økonomi U-landsudvalget...9 Kontaktrejseudvalget Indiensudvalget...10 Bangladeshudvalget Oplysningsudvalget..15 Emmaüs Loppemarkedet på Nattergalevej...16 Svalerne i Fredericia Svalerne på Fyn Svalerne i Århus Kontoret Farvel til en Svale.19 Fair Trade Butik Svalerne gruppen...21 Medlemmer med Kontingentstigning...22 Visionsseminar & Generalforsamling..23 Kontoret på Østerbrogade 49, København, holder normalt åbent mandag-torsdag kl Bemærk at der er lukket på kontoret følgende dage: april, 30. april, maj og 24. maj. U-landsforeningen Svalernes adresser Hovedkontoret for U-landsforeningen Svalerne Østerbrogade Kbh. Ø Åben mandag-torsdag kl Tlf Fair Trade Butik Svalerne & Genbrug Østerbrogade Kbh. Ø Tlf Svalernes loppemarked Nattergalevej København NV Tlf Svalernes genbrugsbutik i Odense Vindegade Odense C Tlf Fair Trade Butik Bazaren Guldsmedegade 8 A 8000 Århus C Tlf Fair Trade Gruppen i Århus Rosengade 24, 2. over gården 8000 Århus C Tlf Svalernes genbrugsbutik i Fredericia Prinsessegade Fredericia Tlf

3 Formandens beretning for året 2009 På sidste generalforsamling i Odense spurgte Lis, hvordan det gik rundt omkring i foreningen. Der var fin deltagelse på generalforsamlingen og det varmede at høre, at samtlige af de mange forskellige grupper, som var tilstede, udtalte, at de var glade for det arbejde, de udførte i foreningen, og at de mente, det nyttede noget. Nogle gange kan man godt få det indtryk, at det halter med ressourcer alle steder, hvilket det utvivlsomt også gør vi mangler chauffører, vi mangler frivillige aktive i oplysningsarbejdet, til kontaktrejserne, i butikkerne, i u-landsudvalget, i bestyrelsen osv. men alligevel kommer vi igennem med en imponerende kraft i alle de grupper af aktiviteter, som foregår i U-landsforeningen Svalerne. Det er godt gået. I årsberetningen i dette nummer af SvaleNyt kan du læse om de mange forskellige ting, der foregår i vores forening. Jeg vil her prøve at sammenfatte noget af det. Hjælpen I årets løb har vi givet støtte til fire partnerskabsorganisationer i Indien og tre i Bangladesh, udover formidling af Danidastøtte til projektet Net to Rights i Bangladesh. Den støtte, vi giver til vores partnere, går til organisering af de mest udsatte grupper i u- landene: herunder stammefolk og kasteløse eller dalitter - ofte med fokus på kvinderne således at de kan stå sammen og kæmpe for bedre forhold. I vores støtte er der ofte fokus på retshjælp og oplysning om de rettigheder, mange af de fattige faktisk har i forhold til lovgivningen, men som de hidtil ikke har været i stand til at udnytte. Vores oplysningstema i 2010 handler netop om kvinder og rettigheder. I den sammenhæng er det tankevækkende, at den gratis retshjælp, som gennem mange år har været givet til fattige danskere via advokathjælp, desværre er ved at blive nedlagt rundt omkring i Danmark i de senere år. Det er sørgeligt i et rigt land som vores har vi absolut stadig behov for denne hjælp, men det er også sikkert, at behovet er endnu større og enormt i lande som Indien og Bangladesh. Konkret hjælper vi til at modvirke hustruvold og voldtægt, børneægteskaber, medgift, at kvinder kastes ud i en håbløs situation efter skilsmisse, at arbejdere ikke sikres rimelige arbejdsvilkår eller løn, og at rige stjæler jord fra fattige og forhindrer dem i at leve et anstændigt liv. Alt sammen ting, der desværre er hverdag for rigtig mange mennesker på den anden side af jordkloden. Vores hjælp går ud på at styrke de lokale partnerorganisationer. De kan nemlig godt selv, og vi tror på, at de bedst selv ved hvordan. Herudover arbejder vi også med opbygning af netværk på tværs af vores partnerorganisationer, med øget sundhed og uddannelse for vores målgrupper samt med indkomstskabende aktivitet og træning. Vi importerer og sælger Fair Trade produkter, hvor aflønningen af producenterne foregår på en anstændig måde, samtidig med at arbejdsforholdene er i orden. Til alt dette er der også et behov for at sikre, at hjælpen kommer i de rette hænder og ikke misbruges. Desværre er det naivt at tro, at misbrug helt kan undgås, men vi gør, hvad vi kan for at modvirke det. Derfor arbejdes der hårdt i u-landsudvalget og i Indiens- og Bangladeshudvalget på at sikre dette, og vi har bl.a. været på kontaktrejser til Indien og til Bangladesh i årets løb. Alle har mulighed for at deltage på en kontaktrejse, men det er absolut ikke en fornøjelsestur at være af sted, men derimod et hårdt og berigende arbejde. Vi håber, de kontaktrejsende kan komme rundt i foreningen og fortælle om deres oplevelser fra rejserne. Desuden har der været særskilte rejser for at monitorere det Danidafinansierede Net to Rights projekt. Vi ved fra tidligere erfaringer, at risiko for misbrug af

4 midler også kan modvirkes ved, at vores partnere af og til besøger os i Danmark, hvor de bl.a. kan se, hvor stort et arbejde der rent faktisk lægges rundt omkring i Svalerne for at skaffe midler til dem. I årets løb har vi haft besøg af en tidligere partner, VCDS, fra Indien, som alligevel var i Danmark i forbindelse med klimatopmødet. Oplysning Nedskæringen i løbet af året fra to koordinatorer 2 x 35 timer om ugen (hvoraf en del af tiden blev lagt i Fair Trade Butik Svalerne) til én 37 timers stilling vil sandsynligvis gå ud over det fine oplysningsarbejde, der har været i de foregående år, men jeg håber, at en afbureaukratisering af oplysningsarbejdet kan være med til at give nye tiltag. Her vil jeg minde om, at vi har besluttet, at alle, der har noget på hjertet angående oplysning, uden videre må anvende op til kr. til dette uden at skulle igennem en tung ansøgning. Det vil jeg gerne opfordre folk til at benytte sig af. Også pga. turbulens omkring nedskæringer af personale i Fair Trade Butik Svalerne og på kontoret har der ikke været udført så meget oplysningsarbejde i år som året før. Dog skal nævnes det spændende klimasite (www.svalerne-klima.dk), som blev oprettet i forbindelse med Det Store Klimaår tjek det ud! Desuden blev der udgivet et flot Svaleblad med miljø som tema, hvilket meget apropos også var årets oplysningstema. Oplysningsudvalget er nedlagt, men har alligevel stået for et arrangement med film og foredrag om klimatruede områder i Bangladesh. Herudover har Bangladeshudvalget haft et spændende oplysningsarrangement; Fortællinger fra Bangladesh, og Odense har igen været aktive med en foredragsrække under den sigende titel: Verden uden for samtalekøkkenet. Virksomhederne Vi har flere virksomheder i foreningen, som sikrer penge til den støtte, vi yder. Heldigvis går det godt alle steder. I Odense er de aktive omkring en genbrugsbutik, som de flyttede til for et par år siden, og som nu går rigtig godt. Vi har fået et tilskud på kr. herfra. Man økonomiserer med kræfterne vha. en smart indretning af butikken og opdeling i små teams. Desuden har Odense været på festivaler og deltaget i forskellige oplysningsaktiviteter herunder har de fået lavet en ny hjemmeside. I Fredericia holder genbrugsbutikken åbent seks timer alle hverdage. Her udnytter man også ressourcerne bedre ved at opdele i mere overskuelige tretimers vagter. Der er en god og optimistisk stemning, men de venter på, at byggerodet uden for døren er færdigt i foråret. Det langvarige byggeri, hvor gaden næsten har været spærret af, har bevirket et nedsat salg i 2009, men alligevel fik de et overskud på små kr. På loppemarkedet på Nattergalevej i København er man igen tilbage med en omsætning på over 1 mio. kr. og deres dygtighed og erfarenhed har bevirket, at vi igen fik et stort tilskud herfra på over kr. Også i genbrugsbutikken på Østerbrogade i København går det godt. Med ganske få personer og ressourcer involveret, er det igen lykkedes at give et tilskud på godt kr. til foreningen. I Århus arbejdes fortrinsvis med Fair Trade import via Fair Trade Gruppen. Det har været et godt år og overskuddet anvendes til flere aktiviteter inden for Fair Trade. Svalerne i Århus sidder også i bestyrelsen for Fair Trading importvirksomhed i Odense og i Fair Trade Butik Bazaren i Århus. Generelt er salget af Fair Trade produkter faldet lidt det sidste års tid pga. nedgangstider i detailhandlen, men vi håber på, at det snart vender. Fair Trade Butik Svalerne på Østerbrogade i København har haft øget salg og mange nye frivillige, og butikken giver nu igen overskud. Overskuddet blev på knap kr. I årets 4

5 løb er en ansat blevet afskediget, og i sidste halvdel af året har butikken været drevet af frivillige alene. Butikken har været på Bæredygtighedsfestivalen og Fair Fælled med stor succes. Kontoret I årets løb blev vi af hensyn til vores økonomi desværre nødt til at reducere med én stilling, således at vi måtte sige farvel til vores ellers udmærkede koordinator Hulda og lade Sanne overtage hele koordinatorarbejdet på bekostning af noget af det oplysningsarbejde, hun hidtil har udført. Sanne har kæmpet med voldsomme ITproblemer på kontoret i løbet af året, specielt omkring vores program og hjemmeside. Det ser - efter et stort manuelt arbejde og hjælp udefra samt fra forskellige frivillige - nu ud til at være ved at komme på plads, således at der kan blive mere tid til Svale-arbejde. Sanne har som repræsentant for Svalerne desuden deltaget i møder i DanWatch og i 92- gruppen. 92-gruppen består af ligesindede organisationer, og i dette regi har vi været medunderskriver på udtalelser/opfordringer til regeringen m.fl. om eftergivelse af Haitis gæld, om sikring af bedre klima og om åbning af internationale skattely, m.m. I den forbindelse har det værdipapir, som blev diskuteret på generalforsamlingen i 2008, været til stor nytte et værdipapir, som siger, at Svalerne ikke kun snævert kigger på u- landshjælp, men også kigger på andre aspekter i samfundet. På kontoret får Sanne hjælp fra aktive frivillige, som går til hånde med almen kontor-vedligeholdelse, indskrivning af post, kontakt med partnere og nye ansøgere, renskrivning og opsætning af indeværende medlemsblad, og lignende. Til sidst skal det nævnes, at kontoret og butikkerne på Østerbrogade i København er skiftet til klimavenlig strøm i forbindelse med miljøåret. Andet Der har været udført et stort stykke arbejde i foreningens mange udvalg: u-landsudvalget og landeudvalgene, kontaktrejseudvalget, personaleudvalget og oplysningsudvalget (som p.t. er nedlagt). Der er tit mangel på arbejdskraft her, og jeg vil gerne opfordre folk, der måtte være interesserede, til at deltage i disse udvalg. I bestyrelsen er vi efterhånden ved at komme over turbulensen i forbindelse med foreningens dårlige økonomi i de foregående år og de deraf følgende nødvendige afskedigelser. Derefter har vi haft et forholdsvis roligt år. Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned og har ansvaret for foreningens arbejde, men vi vil gerne sikre, at tingene foregår så decentralt som muligt. Alligevel er der ting, der skal koordineres, og til det formål er det allerbedst, hvis alle virksomheder og udvalg er repræsenteret i bestyrelsen, så vi har de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg til vores alles bedste. Derfor vil jeg også opfordre folk alle steder fra i foreningen til at stille op til en bestyrelsespost på generalforsamlingen. I skal være mere end velkomne. På sidste generalforsamling besluttede vi at sætte vores medlemskab af Emmaüs i bero. Derfor skal vi også have fjernet Emmaüsmedlemskabet fra vores vedtægter. Det drejer sig om 2, som nu skal ændres til Ulandsforeningen Svalerne er en uafhængig organisation, og desuden vil vi ændre 11, så overskud efter eventuel opløsning af foreningen ikke går til Emmaüs Danmark, som ikke længere eksisterer, men derimod til Emmaüs International. Medlemmer Vi har endelig fået lavet en solid optælling, som viser, at vi har 256 medlemmer og 54 støttebidragydere. Grænsen for at opnå skattefradrag af støtte er mindst 300 medlemmer og 100 støttebidragydere i minimum tre år. Her kræves samtidig personnummer fra alle og en del bureaukrati i forhold til indberetning til skattevæsenet, så 5

6 det har nok lidt lang udsigt at få det gennemført. Hvad vil Svalerne? Under en af mine togture i årets løb fra Århus til bestyrelsesmøder i København kom jeg til at sidde ved siden af en gruppe aktive i den udmærkede miljøorganisation Nepenthes, der arbejder for bæredygtig brug af verdens skove. De var også på vej til et møde i København. Gruppen diskuterede højlydt, og jeg kunne ikke undgå at lytte med. En af diskussionerne handlede om, hvorvidt man kunne få nye offentlige midler i støtte til driften af projekter i Mellemamerika. Man kunne forstå, at det krævede en del interne ressourcer. En anden diskussion gik på en vigende medlemstilgang blandt unge i organisationen, som startede i Der blev talt om, at organisationen bliver gammel sammen med medlemmerne. De samme diskussioner er også meget relevante for Svalerne. Når Nepenthes føler sig gammel efter at have startet i 1982, må Svalerne føle sig som en tussegammel olding, eftersom vi startede i Det er heldigvis ikke helt tilfældet, men vi har brug for engang imellem at mødes for at diskutere på tværs af foreningen og for at blive rystet sammen. I den forbindelse vil jeg kraftigt opfordre alle til at deltage på det kommende Visionsseminar i København - se annoncen et andet sted i denne udgave af SvaleNyt. Det koster ikke noget at deltage i Visionsseminaret, som starter d. 10. april kl. 15 dagen før generalforsamlingen jeg håber, at vi ses! Tak Vi kan konstatere, at de medlemmer, venner og hjælpere, vi har, er aldeles aktive og i øvrigt heldigvis vidt forskellige, hvilket tilfører foreningen en kolossal rigdom, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer alle for den indsats, I på alle mulige måder har ydet for foreningen uden jer ville det ikke være muligt at sikre den unikke støtte, Svalerne giver til bekæmpelse af fattigdom og skæv fordeling af verdens ressourcer. Thomas Rugård Poulsen - formand Regnskab for 2009 med ord og i tal Regnskabet for 2009 udviser et underskud på kr ,00 efter et overskud i Fair Trade Butik Svalerne på kr ,00. Indtægterne blev kr og udgifterne blev til kr ,00. Resultatet gav en formindskelse af foreningens formue med ,00 til kr ,00. Hovedforeningens andel er kr ,00, det likvide beløb er kr heraf gemmemidler kr ,00, forretningskapital kr ,00 og øvrig kapital ,00. Dette dækker over deposita og visse tilgodehavender med fradrag af visse ikke betalte udgifter. Fair Trade Butik Svalerne på Østerbrogade har haft et salg på kr., så med vareforbrug kr blev bruttoavancen kr ,00, der i procent udgør 43,02. Omkostningerne blev på kr ,00 og lønnen til ansatte kr ,00. De samlede omkostninger kr ,00. Det medfører et overskud på kr ,00, som tilfalder foreningen. Loppemarkedet på Nattergalevej: Salget i 2009 oversteg igen millionen og blev i alt kr Hertil kom renter kr ,00. I alt kr ,00. Bilhold kostede kr ,00 og øvrige omkostninger var kr ,00 - i alt omkostninger kr Stedets overskud udgjorde herefter kr ,00. Godt et par og firs tusinde mere end i Dog stadig noget under rekordåret

7 Foreningens øvrige indtægter: Fra enkeltmedlemmer kr ,00, lokalafdelinger: Odense kr., Århus kr., Fredericia kr. I alt kr. Genbrugssalget Østerbrogade kr ,00. Indtægter af formuen kr Egne indtægter blev herefter kr Offentlige indtægter: Tilskud fra Projektrådgivningens Oplysningspulje til klimaside kr , Projektrådgivningen til inspektionsrejser kr ,00. Administrations-salær 7 % i alt kr ,00. Af tipsmidlerne til køb af IT-udstyr kr ,00 og af ubundne tipsmidler kr ,00. Offentlige indtægter i alt kr ,00. Samlede indtægter udgjorde i alt kr ,00 Udgifter: U-landsarbejdet: Til Indien er udbetalt kr ,00 hvoraf dog et beløb, 6.500,00 kr., hele 4 gange er kommet retur. Det lykkedes i starten af 2010 dog at blive af med det. Til Bangladesh kr ,00 til RAC, PLEAD og PUP, mens er afsat til REMOLD. Kontaktrejse og inspektionsrejser kostede henholdsvis kr og ,00. Løn til rejsende kr ,00. Rejser blev dermed i alt kr ,00. Revisionshonorar vedr. Net-to-Rights var 6.250,00 kr. Til u- landsarbejde anvendtes kr ,00. Kontingent til Emmaüs bortfaldt for 2009 etc. Til oplysningsarbejde er anvendt kr ,00. Til løn etc. til oplysningsmedarbejder kr ,00. Til SvaleBladet rest vedr. nr. ultimo 2008 betalt kr ,00. SvaleNyt 2 numre kostede 7.647,00 kr. efter modtaget portostøtte. Garageleje vedr. oplysningsmateriale kr ,00. Projekt ca ,00 kr. vedr. klimaside. Til diverse 1.400,00. Administrationsudgifterne blev i 2009 betalt med kr hvilket er ca kr. mere end budgetteret. Heraf udgør køb af ITudstyr kr Stigning i revisions- og bogføring ca. kr ,00. Der var udsving på flere poster både op og ned, men hovedsagelig i opadgående retning. Lønomkostningerne til koordinatorer m.v. blev kr ,00 heri også medregnet beløb til lønsumsafgift og sociale bidrag. Et løntab vedr. butikken udgjorde ,00 kr. Afskrivning på inventar udgør i 2009 kr ,00. Udgifter til administration, lønninger og afskrivning udgjorde kr ,00. Samlede udgifter udgjorde herefter kr ,00. Net-to-Rights projektet i Bangladesh står i nogen grad udenfor foreningens regnskab, idet tilskud fra Projektrådgivningen betaler for projektet. I år har vi udsendt kr ,00 til projektets budget, anvendt ,00 kr. til inspektionsrejser og fået 9.992,00 kr. i administrationssalær. Vi har afholdt udgift til revision med 6.250,00 kr. i foreningens regnskab. I 2010 skal vi så afslutte projektet udsende et beløb og afholde udgift til revisor og hæve 7 % administrationstillægget. Om vore virksomheder: Der er i 2009 igen gjort et godt stykke arbejde med gode resultater til følge. Nattergalevej genvandt en hel del af den omsætning, som var nået i tidligere år uden dog at kunne sætte ny rekord. Vi håber, at 2010 vil bringe et tilsvarende godt resultat. Genbrugsvirksomheden på Østerbrogade har nogenlunde holdt skansen, mens omsætningen og overskuddet i Fredericia er gået noget ned, bl.a. på grund af byggeri på nabogrunden. Fair Trade Butikken på Østerbrogade havde en omsætningsfremgang på hen ved kr. efter momsfradrag. Salget over disken var kr moms indregnet. Foreningens kapital er igen reduceret noget i Vi har nu kun en aftalekonto i banken med omkring ,00 kr. Vi kan nemt få dem brugt. Foreningen har været nødsaget til at opsige personale for få et bedre resultat. Virksomheden kunne ikke bære den store lønsum, hvoraf dog en stor portion er udbetalt i Nivå, januar 2010 Magnus Christensen 7

8 Svalernes økonomi I runde tal havde vi i 2009 indtægter for i alt kr. Vi har anvendt kr. til u- landsarbejde og kr. til oplysning, mens kr. er anvendt til administration, som har været ekstraordinært stor i år pga. flere lønudgifter i foreningen i 2009, end der bliver i Disse tal gælder selve landsforeningen. Herudover er der flere virksomheder i Svalerne med hver deres egne regnskaber. Genbrugsvirksomhederne på Nattergalevej og Østerbrogade i København, i Odense samt i Fredericia giver store indtægter til hovedforeningen, men deres endnu større omsætning er i sig selv også med til at sikre et bedre miljø, hvor man genbruger i stedet for at smide væk. Fair Trade Gruppen i Århus har importeret varer fra u-lande for i alt kr. (ekskl. fragt og told). En mindre del af disse varer er solgt igennem Fair Trade Butik Svalerne i København, som i alt har solgt for kr. Fair Trading ApS i Odense har haft en omsætning på kr. og Fair Trade Butik Bazaren i Århus har haft et varesalg på kr. disse to foreninger er nært knyttet til Svalerne. Alt i alt foregår der således i Svalernes regi en stor handel med ægte Fair Trade produkter, som også er med til at give hjælp til fattige producenter i u-landene. Igen i år vil der være nogle, der siger, at landsforeningens administrationsudgifter er for store i forhold til det, der bliver givet ud til u-landene eller til oplysning, men med kun én ansat i foreningen - som vi nu er vendt tilbage til - er det efter min mening ikke muligt at skære yderligere i administrationen, som i øvrigt har vist sig at ligge på et stabilt niveau siden 1970 erne. Når vi er så lille en forening, som vi er, kommer administrationsudgifterne uvægerligt til at fylde relativt mere, men det er også naivt at tro, at det ikke koster noget at yde hjælp til vores partnere i Bangladesh og Indien. Også hvis man sammenligner med andre organisationer, går der en del penge til administration. Som eksempel kan nævnes Folkekirkens Nødhjælps kampagne Giv en ged i 2008: Her indsamlede man 5,2 mio. kr., men udgifterne til indsamlingen alene beløb sig på 3,4 mio. kr. Til gengæld kom der også meget oplysning ud af det i form af eksponering i bl.a. landsdækkende TV. Folkekirkens Nødhjælp - som generelt har mindre administrationsudgifter - udmærker sig ligesom Svalerne ved at have et nogenlunde gennemsigtigt regnskab, hvor man kan se, hvad pengene bruges til. Hvis man anvender tal fra f.eks. Nepenthes, som også er åbne i forhold til deres økonomi, ses det, at de bruger ca. 65 % af deres indtægter på det, vi kalder administration, mens resten går til oplysning eller administration af u- landsprojekter. Herudover formidles projekter støttet af Danida. Budskabet er, at det koster at yde hjælp. Pengene kommer ikke ind af sig selv, de flyder ikke til u-landene af sig selv, og der forestår også et meget nødvendigt arbejde med at monitorere, at pengene anvendes efter formålet, ligesom oplysning i det lange løb er nødvendigt for at sikre varig støtte. I Svalerne har vi derfor nogle nødvendige basale grundudgifter, som skal betales. Det drejer sig fortrinsvis om husleje, løn, kontorhold, forsikring, porto, transport etc. Herudover går alle penge reelt til u-landene eller til oplysning. Man kan sige, at de først tjente kroner udelukkende går til disse nødvendige basisudgifter, men når disse udgifter først er dækket ind, går hver en krone, som bliver tjent eller samlet ind, direkte eller 100 % til u-landene eller til oplysning. Jo flere penge, vi får ind, jo flere penge kan gå 100 % til vores formål jf. foreningens vedtægter. Derfor ville det selvfølgelig være godt, hvis vi havde endnu flere indtægter, end vi har i dag. Vi har dog - takket være det store arbejde, der bliver lagt rundt omkring i foreningen - en forholdsvis stor egen indtægt. Andre organisationer er, eller har været, meget afhængige af offentlige tilskud. 8

9 I 2009 fik vi i Svalerne kr. i offentlige tilskud (hovedsageligt Tipsmidler) svarende til 15 % af indtægterne. Heraf var kr. penge, som vi kunne anvende, som vi ville, mens resten var bundet op på en tilsvarende oplysningsaktivitet, IT-indkøb eller til Net to Rights projektet i Bangladesh, som Svalerne har søgt Danida-midler til. Det bevirker, at Svalerne er meget robuste overfor skiftende regeringers fokus på u-landsarbejde. Den siddende regering har som bekendt skåret dybt i tilskud til flere organisationer, hvilket har givet kriser mange steder rundt omkring i u-landskabet det har vi heldigvis været foruden. Samtidig betyder det også, at Svalerne selv kan bestemme, hvordan vi vil yde hjælp. Vi behøver ikke at lade os styre af Danidas nogle gange meget erhvervsvenlige måder at støtte projekter på. I 2009 havde vi et underskud på ca kr. Det var heldigvis væsentligt mindre end det budgetterede underskud på kr. I 2010 regner vi med et underskud på ca kr., men da vi - jf. tidligere års erfaringer - normalt er konservative i vores budgetlægning, vil jeg ikke blive overrasket, hvis vi rent faktisk får et overskud i Efter nogle år med uholdbar økonomi er vi således ved at få balance i regnskabet igen. De store underskud i de foregående år skyldtes fortrinsvis, at vi havde to ansatte først 2 x 25 timer om ugen plus én i Fair Trade Butik Svalerne og senere to ansatte 2 x 35 timer. Det var et forsøg på at styrke vores oplysningsarbejde, men desværre var det ikke i længden holdbart for foreningen, og vi har nu skåret ned til igen kun at have én fuldtidsstilling besat. Thomas Rugård Poulsen Årsberetning for U-landsudvalget U-landsudvalget er det forum, hvor medlemmerne fra Bangladesh- og Indiensudvalgene mødes for at tage principielle diskussioner og drøfte, hvilke projekter, der skal indstilles til samarbejdsprojekter. I 2009 har udvalget holdt 4 møder. Her er bl.a. blevet diskuteret retningslinjer for, hvad vi i Danmark kan gøre, når en af vores partnere udsættes for anklager om korruption. Desuden har vi diskuteret visioner for Svalernes arbejde. Dels i Danmark hvordan vi kan blive mere synlige, dels hvordan møderne kan blive hurtigere afviklet og modtagelsen af nye frivillige bedre, og endelig hvordan vi kan forbedre kontakten til partnerne i Bangladesh og Indien. I 2008 besluttede vi, at alle møder skulle have et tema for at tiltrække flere interesserede. Det er dog ikke alle møder, der har haft et tema, ud over indstilling af projekter. Ved de fleste møder har der været et ret lille fremmøde, med 3-6 udvalgsmedlemmer. Så måske skal vi gøre noget nyt i Der er planlagt det næste møde i U- landsudvalget tirsdag den 23. marts kl. 19, hvor emnet bliver årets partnerskabsbesøg, og der skal laves en plan for, hvilke temaer der skal op på de kommende møder. Alle er velkomne til at deltage. Tanja Rørdam Nielsen. Problemer med mailsystemet Vi har desværre været ramt af mildest talt enorme problemer med vores mailsystem i de foregående måneder kombineret med andre større IT-vanskeligheder. Dette har gjort, at vi i slutningen af 2009 og i starten af januar 2010 ikke har kunnet modtage s. Det kan ikke udelukkes, at I har gået med uforurettet sag ved henvendelser til Svalerne via mail. Vi beklager det eventuelle besvær dette har medført for jer, men kan med glæde berette, at problemet nu heldigvis ser ud til at være løst, da vi har fået nyt mailsystem. Vores virker derfor nu almindeligt igen. 9

10 Årsberetning for kontaktrejseudvalget Kontaktrejseudvalget har fra foråret 2009 bestået af: Lis Rasmussen Kazal (Bangladeshudvalget), Helle Vinther Kristensen (Indiensudvalget) og Louise Nolle (bestyrelsen). Louise udtrådte af udvalget i august måned. Kontaktrejseudvalget startede efter sommerferien med at udvælge de kontaktrejsende, der skulle afsted i Der var i år ingen ansøgninger til kontaktrejsen til Bangladesh. Udvalget har derfor måttet opfordre erfarne samt nye kontaktrejsende til at tage afsted. Det betød, at de kontaktrejsende først endeligt blev udvalgt i oktober måned. Det blev Birgitte Lebech Pepin (Odense) og Lis Rasmussen Kazal (Bangladeshudvalget), som tog til Bangladesh i januar Kontaktrejsen til Indien er udsat til efteråret Tommy Falkeøje og Ea Suzanne Akasha var oprindelig udvalgt til at tage på kontaktrejse i starten af Men Tommy udtrådte af Indiensudvalget og Svalerne i efteråret, og det var på det tidspunkt for sent at finde en anden erfaren kontaktrejsende, som kunne tage afsted. Det blev ligeledes vurderet af Indiensudvalget og bestyrelsen, at det ikke ville påvirke Svalernes arbejde betydeligt, at kontaktrejsen blev udsat. Svalerne har pt. to partnere, som har arbejdet med os i mange år, og som vi derfor er i god løbende kontakt med. Derudover har Svalerne sidst på sommeren sendt penge til 2 nye organisationer, som får engangsstøtte til 1- årige projekter. Det vil derfor være for tidligt at vurdere deres arbejde og projekternes resultater allerede i starten af Derimod passer det bedre at besøge dem på en kontaktrejse i efteråret Ea Suzanne Akasha er udvalgt til at tage på kontaktrejsen i efteråret 2010, så der skal kun findes én erfaren kontaktrejsende, som kan tage afsted. Der vil blive sendt et opslag ud i løbet af foråret. Kontaktrejseudvalget har desværre ikke været så aktivt i 2009, da medlemmerne har været ophængt med andre opgaver, men udvalget har dog løst de mest nødvendige opgaver. Helle Vinther Kristensen Årsrapport for Indiensudvalget 2009 har været et lidt mere turbulent år for Indiensudvalget end 2008, som det nok har været for Svalerne generelt, ja måske hele samfundet. Men mod slutningen af året var det som om, julefreden sænkede sig over vort lille udvalg. Hvem er vi? Året har ikke været mindre aktivt end sædvanligt for vort udvalg. Den faste kerne består af Birthe (fra Odense), Helle, Kirsten, Louise, Tommy (som er gået ud af udvalget i årets løb) og Ea samt en række medlemmer, der er aktive i gruppen ved enkelte lejligheder. Kontaktrejse til Indien 2009 Forårets kontaktrejsende var Tommy og Helle, som var afsted i marts-april De besøgte vores 4 gamle partnere og 7 nye mulige projekter, der kan støttes for et eller flere år. Det gav heldigvis udbytte, og vi har således fået 2 nye engangsstøtter, RDC og VCWS. RDC arbejder for at fremme Irulaernes (stammefolk) rettigheder og har fået støtte til uformel uddannelse af kvinder. De vil holde aftenkurser i 10 landsbyer, hvor de vil lære kvinderne at læse og skrive. VCWS har fået støtte til at lære 50 kvinder om sundhed. Kvinderne lever af at samle skrald og rense toiletter og er nogle af de 10

11 fattigste grupper i samfundet. Kvinderne er ofte uvidende om elementær hygiejne og kvindesygdomme m.m. Dette ønsker organisationen at lave om på med deres undervisning. Samtidig støtter vi stadig RPWO, som kæmper for Irula-stammens rettigheder ved at danne selvhjælpsgrupper og oplyse både kvinder og mænd om deres rettigheder og måden at opnå dem på. Ligeledes støtter vi stadig SEAS nu på tredje år. SEAS arbejder hovedsageligt med dalitter, men med vores støtte opretter de nu selvhjælpsgrupper blandt Irulaerne i 5 landsbyer. Og endelig er der DWDS, som vi er ved at udfase som partner. DWDS arbejder med selvhjælpsgrupper blandt dalitkvinder. Fewin, kvindenetværk for NGO-ledere, blev også besøgt på årets kontaktrejse for at evaluere den sidste støtte de har fået og afslutte vores økonomiske samarbejde. Udover besøg hos adskillige organisationer fik vi oversat forskellige foldere og pressemateriale, vi har fremstillet i årets løb, til tamil. Det fik vi oversat i forbindelse med kontaktrejsen. Det er foldere, vi kan sende til især nye organisationer, så de kan få en fornemmelse af vores arbejde og struktur, etc. De kontaktrejsende blev på rejsen kontaktet af en anonym person, der mente, at der foregik noget svindel i en af de organisationer, vi har støttet. Svindlen omfattede imidlertid ikke direkte de aktiviteter, som Svalerne har støttet. Derimod kan det eventuelt vedrøre de svenske Svalers støtte. Indiensudvalget har derfor sendt anklagen videre til de svenske Svaler, men har på trods af flere henvendelser endnu ikke hørt fra svenskerne. Anklagen resulterede i en del diskussioner både i Indiensgruppen men også i bestyrelsen, om hvad Svalerne skal gøre, når vi får sådanne anklager. Vi har derfor lavet retningslinjer for, hvordan vi i Svalerne fremover skal håndtere den slags beskyldninger. Kontaktrejserapporten blev færdig i august og kan rekvireres ved henvendelse til kontoret. Rejsesamarbejdet, evalueringen af rejsen og rapporten gav anledning til en række drøftelser både i udvalget og bestyrelsen i løbet af efteråret, idet den ene kontaktrejsende var meget kritisk over for turen, kollegaen og hele forløbet. I Indiensudvalget førte det til heftige diskussioner, og som konsekvens valgte vedkommende at trække sig helt fra gruppen. Efter et par turbulente måneder sidst på året, hvor vi normalt forbereder kontaktrejse, besluttede vi at udsætte hele rejsen til efteråret Denne sag har ligeledes givet anledning til drøftelser om, at Svalerne måske burde have sin egen Code of conduct - i lighed med de større organisationer - som udstikker retningslinjer for, hvordan man repræsenterer Svalerne, og som de kontaktrejsende er forpligtet af. Andre aktiviteter i årets løb: I foråret fik vi en henvendelse fra Jette Kaae, som er bosiddende i Kerala, nabostaten til Tamil Nadu. Hun tilbyder konsulentbistand. Vi holder kontakt med hende og har overvejet, om og hvordan vi kan bruge hendes kompetencer og velvillighed. I efteråret skrev Tommy og Ea et oplæg til U- landsudvalget om, hvordan Svalerne kan styrkes internt og eksternt. Oplægget blev debatteret på et møde i september måned. Under COP15 havde vi møde og middag med en gammel samarbejdspartner, S. Martine fra Village Community Development Society, VCDS, og to andre indiske NGO-ledere, Rajendra Prasad fra PAD, Peoples Action for Development, som arbejder med kystbeskyttelse m.m. og endelig Rengana Than fra Village Reconstruction and Development Project, VRDP, som arbejder med stammefolk. Det var godt at vedligeholde kontakterne, høre nyt fra andre organisationer og at drøfte udsigterne til at opnå en aftale ved topmødet. Ved denne lejlighed havde vi ydermere inviteret nogle få andre interesserede, som vi forhåbentlig kommer til at se mere til i det kommende år. 11

12 Vi har haft flere sociale arrangementer i udvalget, nogle er ved at udvikle sig til traditioner, og vi føler os godt tømret sammen. Desuden har vi haft et godt samarbejde med kontoret. Vi nyder alle at deltage i Svalernes arbejde og ser frem til 2010! Indiensudvalget Årsberetning fra Bangladeshudvalget Udvalget Udvalget består p.t. af følgende medlemmer: Mette Henriksen, Lis Rasmussen Kazal, Rita Engmann og to nye medlemmer: Birgitte Lebech Pepin og Ingrid Helena Michelson. Tanja Rørdam Nielsen gik på barsel i slutningen af oktober og Owen Beuchet sluttede i udvalget i juli, da han fik job i Bangladesh. Bangladeshudvalget har i årets løb haft kontakt til partnerorganisationerne i Bangladesh og har drøftet situationen hos dem samt behandlet ansøgninger fra dem og andre organisationer. Partnerskabsbesøg Owen Beuchet og Lis Rasmussen Kazal besøgte Bangladesh i februar/marts Der blev aflagt besøg hos nuværende og tidligere partnere. Derudover deltog de to Svalerepræsentanter i seminar og bestyrelsesmøde for Net to Right. I maj/juni 2009 var Mette Henriksen på tilsynsbesøg hos Net to Right, hvor hun deltog i monitoreringsseminar og bestyrelsesmøde. I december var Lis Rasmussen Kazal på tilsynsbesøg hos Net to Right, hvor hun mødtes med de enkelte organisationer og siden deltog i bestyrelsesmøde med henblik på en række afklarende spørgsmål vedrørende den nye ansøgning. De to tilsynsrejser samt en del af partnerskabsbesøget blev dækket af budgettet for tilsynsrejser i bevillingen til netværket. Oplysningsarrangement I september afholdt Bangladeshudvalget oplysningsarrangement, "Fortællinger fra Bangladesh" i Verdenskulturcentret på Nørrebro i København. Med udgangspunkt i en kvindes og en mands liv blev der fortalt om levevilkår, landets historie og kultur, og om vores samarbejdspartnere. Fortællingerne blev rigt illustreret med lysbilleder. Bangladesh Der var parlamentsvalg i Bangladesh i december Partiet Awami League og deres støttepartier vandt et stort flertal af sæderne i parlamentet. Kort efter regeringens tiltrædelse rystedes landet i februar 2009 af drabet på ca. 56 officerer fra hæren samt en række af deres familiemedlemmer under et arrangement i hovedkvarteret for grænsepolitiet Bangladesh Rifles. Der var frygt i befolkningen for, at militæret ville tage magten, men efter nogle dage lykkedes det at få grænsestyrkerne til at overgive sig til politiet. Flere hundrede fra grænsepolitiet blev arresteret og anklaget. Der har i 2009 været politisk ro i landet. I en enkelt organisation har arbejdet været påvirket af en naturkatastrofe i slutningen af 2008, hvor kystområdet i det sydvestlige Bangladesh blev ramt af orkan og flodbølge. Flertallet af befolkningen mistede alle deres ejendele og har måttet slå sig ned i midlertidige boliger som plastictelte og stråhytter. Da jorden i området er angrebet af saltvand, kan jorden ikke dyrkes i flere år fremover, ligesom vegetationen er visnet eller i gang med at visne. Bureaukratiet er stadig en hæmsko for vore partnere i Bangladesh. Langsommeligheden med at få tilladelse til at modtage penge fra donorer vanskeliggør planlægningen og forsinker ofte arbejdet. 12

13 Partnerne I 2009 har Svalerne individuelt støttet følgende organisationer i Bangladesh. RAC (Rural Advancement Council), PUP og PLEAD. Derudover har vi gennem Minipuljebevillingen under Projektrådgivningen støttet netværket Net to Right. PLEAD PLEAD er lokaliseret i Khulna, Barisal og Dhaka distrikterne i det sydvestlige hjørne af Bangladesh og arbejder med oplysning om rettigheder og lovgivning samt retshjælp. Arbejdet grundlægges i landsbyerne, hvor ansatte barfodsjurister samt en række frivillige (ofte tidligere gruppemedlemmer) organiserer jordløse mænd og kvinder i grupper, hvor de oplyses om rettigheder og lovgivning. Grupperne støtter hinanden og andre i landsbyerne, når de udsættes for overgreb, f.eks. hustruvold, og kvinder der bliver forladt af deres mænd. De konsulterer advokaterne, hvis der er brug for retslig mægling og får også hjælp fra disse, når der er brug for retslig assistance. Grupperne agiterer også mod børneægteskaber og medgift. Advokaterne afholder kurser i den relevante lovgivning for gruppemedlemmer og medarbejdere. Udover deres arbejdsindsats bidrager en række af advokaterne også økonomisk til arbejdet i PLEAD. Organisationen har base i byen Khulna i det sydvestlige Bangladesh, hvor de arbejder i landsbyerne langs kystbæltet. Herudover arbejder de blandt industriarbejdere i hovedstaden Dhaka, hvor de ligeledes laver oplysningsarbejde og yder retshjælp, hovedsageligt inden for det arbejdsretlige område. Svalerne har i 2009, udover støtten til arbejdet i landsbyerne og til retshjælp, ydet en særlig støtte til oprettelsen af et kontor i Dhaka. PUP PUP er en Fair Trade organisation, der organiserer arbejde for fattige kvinder på landet og unge kvinder fra en Bihari-gruppe i Bogra by. Udover at tilbyde kvinderne arbejde med forskellige håndarbejder giver PUP også oplysning om f.eks. sundhed, hygiejne og ægteskabslovgivning for kvinderne. Efter flere principielle diskussioner blev det i 2007 besluttet at give organisationen penge til et 3-års projekt, der handler om at uddanne flere kvinder til at arbejde i projektet samt udvikle produkterne, så de kan sikre sig bedre indtægter. I skrivende stund er det sidste bidrag netop blevet sendt af sted til PUP for at støtte deres arbejde for kvinderne i det sidste år af den 3- årige periode 2010 og første måned af PUP har ikke ansøgt om at forlænge det økonomiske samarbejde med Svalerne, så vi forventer at udfase samarbejdet med PUP efter projektets ophør. Samarbejdet vil dog stadig fortsætte gennem netværket. RAC Rural Advancement Council (RAC) er en lille organisation i Joypur-distriktet i det nordlige Bangladesh. Organisationen har eksisteret siden RAC arbejder i 25 landsbyer, hvor der er opbygget 28 kvindegrupper og 2 mandegrupper. Arbejdet i grupperne fokuserer på at: 1) styrke gruppernes identitet som stammefolk 2) støtte til at opnå accept i det omliggende samfund 3) økonomiske aktiviteter RAC fik en 3-årig støtte fra , som gik til opbygning og konsolidering af grupper for stammesamfund i området. I 2008 havde de mange forskellige ønsker, men valgte at fokusere på stammesamfund og udvikling. Under 2009-partnerskabsbesøget, der varede 2 dage, fik de træning i at lave budget og afrapportere, i stedet for kun landsbybesøg. Senere i 2009 fik RAC udbetalt en 1-årig overgangsstøtte til træning af medarbejdere. REMOLD Remold søgte i slutningen af 2007 om økonomisk hjælp, da deres hidtidige store partner, Concern, trak sig ud af projektet. Pengene skulle bruges til lønninger, så organisationen kunne køre på vågeblus, indtil Remold fandt en ny partner, der kunne 13

14 finansiere deres projekter. NGO-bureauet afviste deres ansøgning, og Bangladeshudvalget sendte i 2009 et nyt Letter of Commitment med en udformning, der skulle kunne accepteres af NGO-bureauet. Remold har imidlertid ikke fået udbetalt pengene. Det er endnu uvist, hvad der er ivejen, da den skriftlige kommunikation er meget vanskelig. Remold deltager fortsat i netværket Net to right, hvor de får mulighed for at styrke organisationen. Net to Right Net to Right er et netværk af Svalernes samarbejdspartnere i Bangladesh. Netværket blev dannet i 2004 på opfordring af Svalernes partnere i Bangladesh. Net to Right er finansieret med midler fra Projektrådgivningens minipulje. Netværket består, udover de 3 organisationer, som Svalerne har ydet individuel støtte i 2009 (RAC, PLEAD og PUP) af organisationerne: o Rulfao, der arbejder i det nordvestlige Bangladesh, baseret i byen Rajshahi. De arbejder med rettigheder og retshjælp, sanitet og sundhed samt kreditprogrammer. o Bhumijja, der arbejder i det sydvestlige Bangladesh baseret i Tala, Satkhira. De arbejder med stammefolk, kasteløse og udstødte grupper omkring minoritets-problematikker, rettigheder, organisering og kreditprogrammer. o Remold, der arbejder i det sydøstlige Bangladesh baseret i Majdi, hvor de organiserer kvindegrupper omkring rettigheder og økonomiske aktiviteter gennem kreditprogram. o Thanapara, der arbejder i det nordvestlige Bangladesh baseret i landsbyen Thanapara. I landsbyen har de handicraftvirksomhed, hvor 230 kvinder producerer tekstiler og broderier. Projektet driver også en skole (klasse 1 til 5). Organisationen arbejder også i omkringliggende landsbyer, hvor de organiserer grupper omkring rettigheder og økonomiske aktiviteter. o Nishkriti, der ligger i deltaområdet i Jessore-distriktet. Alle organisationer fokuserer på kvinders rettigheder. Svalerne har støttet netværket med kapacitetsopbygning og støtter netværket gennem en 3-årig bevilling fra Minipuljen under Projektrådgivningen. Netværket har afholdt kurser for organisationens medarbejdere i kvinderettigheder, planlægning, monitorering, evaluering og projektledelse. Netværket har indleveret en ansøgning om et nyt 3-års program. I denne fase vil netværket sætte fokus på vold i hjemmet. På de seneste kurser for medarbejdere har de allerede inddraget dette. På nationalt plan er der også sat fokus på problematikken. Under et seminar, som netværket afholdt i februar 2009, var der en repræsentant til stede for lokalregeringen, som roste netværket for at tage emnet op og som lovede samarbejde. Baggrundsgruppen, som p.t. består af Mette Henriksen og Lis Rasmussen Kazal, har arbejdet på ansøgningen sammen med netværkets bestyrelse, dels gennem korrespondance og dels på særlige tilsynsbesøg. Ansøgningen forventes færdig i foråret Bangladeshudvalget 14

15 Årsberetning fra Oplysningsudvalget Året 2009 var som bekendt lidt af en deroute for Oplysningsudvalget. Udvalget bestod det meste af 2008 og i starten af 2009 reelt set kun af 3 faste personer inkl. kommunikationsmedarbejderen. Gentagne forsøg på at få skaffet flere aktive og permanente folk til udvalget var desværre uden stor succes, og med nedlæggelse af kommunikationsmedarbejder-stillingen i midten af 2009 så de resterende medlemmer af udvalget sig nødsaget til at smide håndklædet i ringen og nedlægge sig selv som udvalg. Til trods for enkelte nye tilkommere i udvalget, så manglede lysten og ressourcerne til at køre udvalget videre - bolden er derfor nu givet op, så nye interesserede kan genoptage udvalget, eller blot give sig i kast med enkeltstående oplysningsaktiviteter, hvis nogle har gejsten hertil. Et enkelt arrangement afholdt af Oplysningsudvalget i 2009 er det dog blevet til; nemlig film og foredrag under titlen Med kamera i klima-katastrofeområder: En film- & rejsefortælling om bengalske tigre, tornadoer og tabte landområder. Arrangementet foregik Verdenskulturcentret på Nørrebro i København i marts måned. Desuden kom vores Klimasite, op at køre, med økonomisk støtte fra Projektrådgivningen. Slutteligt vil vi gøre opmærksom på den ny Oplysningspulje. Svalernes bestyrelse har besluttet at bevillige beløb op til kr. til oplysningsaktiviteter udført af aktive frivillige og medlemmer i overensstemmelse med Svalernes formål. Beløb op til kr. kan altså anvendes uden ansøgning hos bestyrelsen, såfremt man på forhånd informerer kontoret om aktiviteten pengene refunderes ved fremvisning af bilag. På den måde kan alle nu udføre oplysningsaktiviteter uden at skulle engagere sig fast i et oplysningsudvalg. Det hedengangne Oplysningsudvalg Orientering vedr. Svalernes udmeldelse af Emmaüs Vi har modtaget et brev fra Emmaüs-Samfundet i Aalborg/Abbé Pierres Klunsere, som tager afstand fra noget af indholdet angående Emmaüs i Svalenyt (om Svalernes engagement i Emmaüs) og Svalenyt (referat fra generalforsamlingen). Abbé Pierres Klunsere gør os opmærksomme på, at de under ingen omstændigheder - og ikke på noget tidspunkt siden begivenhederne på et Emmaüs Danmark møde 15. april 2004 og følgende dage - vil påtage sig skylden for, at Emmaüs Danmark ikke længere eksisterer. Dette har vi taget til efterretning. Sanne Dahlbom (koordinator) og Thomas Rugård Poulsen (formand) Kommentar til referatet fra generalforsamlingen angående Emmaüs Genvej til Udvikling (GtU) har sendt en mail til os, hvor de gør os opmærksomme på et par ting, som de mener er forkerte i referatet fra generalforsamlingen 2009 bragt i Svalenyt : - GtU svarede rent faktisk i sin tid hurtigt tilbage på en henvendelse fra os: at de støttede Niels Jørgen Jensen fra Svalerne som sekretær for Emmaüs Danmark. - GtU tror ikke på, at deres projekter i Afrika kan komme til at lide skade, fordi Svalerne har meldt sig ud af Emmaüs. Sanne Dahlbom (koordinator) og Thomas Rugård Poulsen (formand) 15

16 Årsberetning fra Loppemarkedet på Nattergalevej..og så tog vi atter hul på et nyt år!! Nattergalevej afsluttede det forgangne år i rigtig fin stil. Kurven for omsætning viste igen et resultat på den gode side af 1 million kr., takket være en flittig indsats fra alle frivillige på Nattergalevej. Faktisk er det resultat en lille rekord i sig selv, hvis man tager den generelle økonomiske afmatning i samfundet i betragtning. Selv om resultatet for 2009 er bedre end for 2008, har vi kunnet mærke situationen på Nattergalevej alligevel. Der bliver ikke ringet så mange afhentninger ind og kunderne passer bedre på deres penge. Men hvordan har vi så opnået dette resultat? Sammenhængen er nok den, at de frivillige til stadighed forsøger at optimere både priserne, udbuddet og kvaliteten af de varer, der er til salg. Alt i alt en svær balancegang, men lykkes det, så giver det resultater. Vi har ikke rigtig kræfter til at igangsætte eller deltage i større udadvendte aktiviteter for øjeblikket, men en sommerudflugt til Bakken og en rigtig hyggelig julefrokost er det dog blevet til. Forhåbentlig bedres dette i 2010, så vi igen kan gøre mere opmærksom på Nattergalevejs eksistens i et bredere forum. For Svalerne på Nattergalevej Tenna Jensen Årsberetning fra Svalerne i Fredericia I Fredericia er der ikke de store udsving i forhold til sidste år, for vi har jo desværre stadig en stor byggeplads som nærmeste nabo. Det har haft den konsekvens, at gaden, hvor genbrugsbutikken ligger, er afspærret, hvilket kan mærkes på kundetilstrømningen. De blev desværre ikke, som det ellers var planen, færdige med byggeriet i efteråret, så vi igen kunne få normal færdsel i "vores" gade. Men nu kan vi snart se lyset - for planen er nu, at både parkeringshuset og supermarkedet står færdigt i løbet af foråret Så forventer vi at få normalt salg i vores genbrugsbutik igen. Uheldigvis har vi haft indbrud hele to gange i december først i starten af december og så allerede igen mellem jul og nytår. Det er så trælst, for selv om det ikke er så meget, der stjæles, så er de ødelæggelser og det roderi, der laves, meget belastende. Vi har, som i tidligere år, i juni måned igen haft marked i Sct. Josephs gård. En god dag med fint salg sammen med andre foreninger og private kræmmere. Der er pt. 26 frivillige til at varetage driften af butikken i Fredericia. Som nævnt tidligere år passer vi altid butikken to og to og vagterne er på 3 timer. For Svalerne i Fredericia Else Eden 16

17 Årsberetning fra Svalerne Fyn 2009 blev igen et godt år for Svalerne Fyn. Der har været megen aktivitet i og omkring vores butik. Vi har haft nogle gode diskussioner, især om ressourcer, og vi har foretaget en del ændringer. Vi hygger os i butikken, især om lørdagen, og glæder os over, at den nu giver endnu større overskud. I begyndelsen af året havde vi diskussioner om strukturen i butikken, hvilket fik os til at indføre teams. Vi har f.eks. et bogteam; det er det med flest medlemmer. Vi har et team, der tager sig af antikafdelingen og et, der tager sig af containertømning, et foredragsteam, et elafdelingsteam, et tøjafdelingsteam og så videre. De fleste af os er dog med i mere end et team. På denne måde kan man gå og planlægge og arbejde sammen i sit team og vi ved, hvem der tager sig af hvad. Det fungerer godt i hverdagen og gør det lettere for nye medlemmer at finde sig til rette. I foråret arrangerede vi igen tre foredrag i samarbejde med Ungdomsnetværket i Folkekirkens Nødhjælp under overskriften Verden uden for samtalekøkkenet. Det første foredrag var med Steen Gade, der fortalte om klimaforandringer. Andet foredrag var med Lisbeth Engbo, pressechef i Folkekirkens Nødhjælp. Hun fortalte og viste film om menneskehandel i Cambodja. Det sidste foredrag foregik i Butik Karibu, hvor der blev fortalt om Fair Trade og smagt på produkterne. Desværre var arrangementerne ikke velbesøgte, skønt vi selv syntes, at de var meget interessante. I årets løb har vi som sædvanlig holdt påske og sommerferieloppemarked. Vi har holdt Fair Trade marked og igen i år holdt vi et hyggeligt blomsterloppemarked i forbindelse med byens store blomsterfestival. I november var vi sammen med byens andre foreninger inviteret til Frivilligfestival i Rådhushallen, hvilket gav en fin mulighed for at lære de andre foreninger i byen at kende. De fynske Svaler var godt repræsenteret på Svalernes generalforsamling, eftersom den i 2009 blev afholdt i Odense. Vores egen generalforsamling blev beriget med et spændende oplæg fra Bangladesh af Lis Rasmussen Kazal, som kort forinden havde været på kontaktrejse dertil. Desuden fik vi ligesom ved sidste års generalforsamling foretaget nogle ændringer i vores vedtægter, så de efterhånden er ført ajour med vores hverdag. Svalerne på Fyn består af en stabil gruppe på mennesker, der yder et formidabelt arbejde med at få butikken til at holde åbent hver lørdag og skabe en god stemning og et efterhånden ret pænt overskud. Igen i år har vi fået et nyt medlem, som var aktivt for mange år siden. Desuden har vi fået endnu et yngre medlem. Vi er begyndt at holde åbent til kl. 15 den første lørdag i hver måned; det giver lidt mere i kassen. Vores hjemmeside er blevet opdateret og er nu rigtig fin. Se Vi har endda fået et Svale-forum på nettet, men det bliver dog ikke rigtig anvendt endnu, sandsynligvis fordi vi har vænnet os til, at meget kommunikation foregår via mail. Vi har for nylig fået fremstillet en skøn plakat, der gerne skulle lokke endnu flere kunder i butikken. Desuden var det året, hvor både Birgitte og Susanne bestemte sig til at rejse til Bangladesh i begyndelsen af 2010, og forhåbentlig får vi en masse inspiration fra dem begge, når de vender hjem. Birthe Egeskov 17

18 Årsberetning for Svalerne i Århus Svalernes medlemstal i Århus er 23, svarende til én mindre end året før. Til daglig er vi fire aktive Svaler i lokalafdelingen og desuden en hel del frivillige, der hjælper til, når der f.eks. skal tømmes containere med varer. Lokalafdelingen har ingen udgifter haft i 2009, og vi har overført kr. til hovedforeningen. Saldo på foreningskontoen ved årsskiftet til 2010 er kr. I foråret havde vi besøg af Gerardo Wijnant fra Comparte i Chile. Han var på rejse i Europa - herunder til et klimaarrangement i Sverige - og lagde i den forbindelse sin vej forbi Danmark, hvor han også besøgte Fair Trade partnere i Vejle og Odense. I Århus holdt vi et vellykket arrangement med en livlig dialog i Fair Trade Butik Bazaren, hvor Gerardo fortalte om Comparte og præsenterede nye varer - primært smykker, som vi senere har fået nogle hjem af. I Århus beskæftiger vi os mest med Fair Trade import af varer fra u-lande. Det foregår i Fair Trade Gruppen, som er en selvstændig importvirksomhed under lokalafdelingen. Her har vi haft et nogenlunde tilfredsstillende år, selvom omsætningen på kr. er faldet 12 % i forhold til året før. Det gav dog alligevel et overskud på kr. Som noget nyt har vi i 2009 importeret sko fra WFTO-medlemmet SoleRebels i Etiopien. Disse håndlavede sko - med såler lavet af bildæk og overdel af økologisk uld - har vundet flere priser som årets bedste Fair Trade produkt. Desværre har vi alligevel ikke kunnet sælge dem i større tal, og vi har været nødt til at sætte dem på udsalg. Vi fik et rimeligt stort parti til kr., som egentlig skulle have været solgt i England. Importøren betalte imidlertid ikke, hvorfor en del færdigproducerede sko strandede i England og Etiopien. Vi reagerede på et nødråb og købte et parti fra Etiopien. Herudover har vi købt for kr. varer fra Bangladesh og for kr. varer fra Chile. Alt i alt har vi importeret flere varer i 2009, end vi har gjort de foregående år, hvilket har været påskønnet i Bangladesh og Chile, som godt har kunnet mærke finanskrisen på andre markeder, men pga. den lavere omsætning ligger vi nu inde med et stort varelager, og vi forventer derfor kun at kunne importere to containere fra Bangladesh i 2010, mod tre i Vi vil igen i år gerne sige tak til de mange frivillige, som trofast møder op til tømning af containere gang på gang. Herudover også tak til Fair Trade Gruppens fire unge, der i alt er ansat ca. 25 timer om ugen. Fair Trade Gruppen er ved at afslutte sit engagement i relanceringen af Fair Trade Butik Svalerne i København, og de private lån er ved at blive betalt tilbage. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til dem, der har ydet lån, og til dem der har givet bidrag til fremme for denne butik. Vi har beregnet, at Fair Trade Gruppen i alt har givet ca kr. til relanceringen af butikken i form af en underskudsgaranti for 2007 og 2008, som beløb sig på ca kr. - resten til inventar. Denne investering har været med til at give bonus i form af øget varesalg (også af Fair Trade Gruppens varer) og flere nye aktive kræfter i Fair Trade Butik Svalerne, som nu igen giver overskud. Det er vi glade for. Fair Trade Gruppen har fået penge tilbage for hovedparten af de anparter i Fair Trading ApS, vi oprindeligt gav Fair Trade Danmark, da disse jf. Danida skulle afhændes. Det drejer sig om kr., som vi har anvendt til køb af kr. nye anparter (pga. kursdifferencen). Hermed har vi i alt kr. i nominel værdi anparter i Fair Trading, hvilket udgør en anpartsmajoritet. Der arbejdes dog på at øge anpartskapitalen i Fair Trading i Odense. Fair Trading har desværre haft et kritisk år, med en omsætning på kun 2,6 mio. kr. i 2009 mod 3,4 mio. kr. året før, og der forventes et underskud. Det har også 18

19 været et svært og turbulent år med flytning til nye lokaler, store IT-problemer og ikke mindst likviditetsproblemer, som man har skullet slås med - udover almindelig afmatning i markedet. Vi håber, at udviklingen vender i Fair Trade Butik Bazaren - som er en selvstændig forening, med Svalerne i Århus som medejer og grundlægger - har haft et tilfredsstillende år. Omsætningen blev en anelse lavere (0,6 %) end året før. Der er budgetteret med et mindre underskud forårsaget af en investering i mere lønnet personale. Investeringen forventes først at give overskud fra Vi kan specielt glæde os over, at butikken har haft en flot fremgang i salget af varer fra Fair Trade Gruppen, hvilket er en væsentlig del af forklaringen på, at Bazaren kun er lettere berørt af den økonomiske krise. Julesalget slog alle tidligere rekorder, og omsætningen nåede op på kr. på butikkens bedste dag. Svalehilsen fra Århus - Poul og Thomas Årsberetning for kontoret Den finansielle krise ramte også Svalerne i det forgangne år. Den bevirkede færre indtægter for foreningen, hvorved det viste sig umuligt at bemande kontoret med de to fastansatte, Hulda og Sanne, der var henholdsvis koordinator og kommunikationsmedarbejder. Arrangementet havde fungeret aldeles glimrende til alles tilfredshed. Så meget mere ærgrelse vakte det, at bestyrelsen af økonomiske årsager måtte skille sig af med Hulda, en både populær og glimrende medarbejder. Nu er Sanne alene på skansen som koordinator, hvad hun klarer med vanlig energi og godt humør. IT-situationen Også på IT-siden har året budt på udfordringer. Vore computere trænger efterhånden til udskiftning, men indtil videre har vi måttet klare os med midlertidige løsninger. Hvad der imidlertid ikke kan udsættes, er anskaffelsen af et nyt system, hvilket har medført stort ekstraarbejde for Sanne i årets sidste måneder. Svalernes engagement i klimaåret. Det er vel overflødigt at gøre opmærksom på Svalernes engagement i klimaåret? Hvis ikke kan jeg meddele, at kontoret også er gået over til Natur-Energi for på den måde bedre at tage ansvar for vores energiforbrug og den påvirkning, det har på klimaet. Sluttelig må nævnes årets juleafslutning, der i lighed med de foregående år blev afholdt med gløgg og æbleskiver på kontoret. Det var hyggeligt og der var stort fremmøde fra frivillige og medlemmer. Lone Eskesen Farvel til en Svale Den 15. december 2009 måtte vi i U-landsforeningen Svalerne desværre sige farvel til vores mangeårige ven og ildsjæl Niels Jørgen Jensen, der døde efter kort tids kræftsygdom. Niels Jørgen var en meget stor del af Svalerne i mange år og var bl.a. aktiv i u-lands- og bestyrelsesarbejdet. Desuden var Niels Jørgen som Svalernes repræsentant engageret i arbejdet i Emmaüs. Han vil blive husket og savnet! På vegne af U-landsforeningen Svalerne Sanne Dahlbom 19

20 Årsberetning for Fair Trade Butik Svalerne Overordnet set blev 2009 et begivenhedsrigt år for Fair Trade Butik Svalerne; vi har fået øget salget trods den hårde finanskrise og der er kommet mange nye frivillige kræfter i butikken. Hvem er vi? I løbet af året har der været en del udskiften omkring ansatte i butikken. I januar blev flexjob-ansættelsen afsluttet. Over de næste par måneder fik butikken hjælp fra de, på det tidspunkt, to ansatte på kontoret. Men i løbet af 2009 har vi fået mange nye og gode frivillige kræfter, og butikken er fra august måned blevet drevet udelukkende af frivillige kræfter. Vi har således kunnet klare os uden en ansat og vi har kunnet fastholde udvidelsen af vores åbningstid med to timer hver dag, dog undtaget mandag. Vi har ligeledes haft ekstra åbent i julemåneden, bl.a. to søndage i den forbindelse er der blevet trukket ekstra på de frivillige kræfter. Derudover har vi været heldige, at flere personer i løbet af året har haft lyst til have arbejdsprøvning/praktik i Fair Trade Butik Svalerne, hvilket også har været til stor hjælp og glæde for butikken. Personalemøderne Hver første mandag i måneden bliver der afholdt møder, hvor de frivillige kan informere hinanden om alle nye tiltag i butikken, nye arbejdsgange og lignende. Møderne er en god mulighed for, at de frivillige i butikken kan høre nyt fra Svalernes bestyrelse, Fair Trade Danmarks bestyrelse og indkøbsudvalget. Der tages referat, som alle interesserede kan få tilsendt. Indkøbsudvalget Der er i årets løb blevet afholdt jævnlige indkøbsudvalgsmøder i butikken efter lukketid, hvor der blev diskuteret nye indkøb, butiksindretning, kontakt til Fair Trade Danmark, udadvendte aktiviteter, udstillinger, julesalg og meget andet. Indkøbsudvalget har gennem året indkøbt mange nye varer til butikken, både fra gamle kendte leverandører, men også flere nye leverandører er kommet til, bl.a. i Sverige og Tyskland. Der er pt. kun 4 personer i udvalget, og alle andre frivillige i butikken er derfor velkommen til at dukke op til de næste møder for at se, om det er noget for dem. Aktiviteter ud af huset Fair Trade Butik Svalerne har deltaget i to store markeder i 2008; Fair Fælled arrangeret af Mellemfolkeligt Samvirke i august og Bæredygtighedsfestivalen arrangeret af Butik Fisk i slutningen af maj. Fair Fælled var en kæmpe succes med et stort salg, og det var ikke mindst takket være frivillige fra Svalerne, som tog mange vagter i boden. Fair Trade Danmark havde stillet en bod til rådighed, og boden blev betjent af frivillige fra Fair Trade Butik Karibu i Roskilde og Fair Trade Butik Svalerne. Budget Salget i Fair Trade Butik Svalerne er steget med mellem % i 8 af årets måneder. Kun i 4 måneder har vi haft et salg, som er på niveau med den samme måned i Årets omsætning er derfor øget med over kr. Det er meget flot i et år med finanskrise. Det ser ud til, at butikken, på trods af personaleomkostninger, endda vil gå ud af 2009 med et lille overskud. Afslutningsvis vil vi i indkøbsudvalget sige tusinde tak for den store indsats fra butikkens frivillige i Vi håber på et godt 2010, for Fair Trade Butik Svalerne og dermed for de producenter i syd, som vi giver en øget mulighed for selvstændig udvikling, hver gang vi langer en vare over disken på Østerbrogade. Butikken 20

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2011-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2011 SvaleNyt 2 2011 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Intro...........3

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2014-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2014 SvaleNyt 2 2014 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2015 SvaleNyt 2 2015 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for perioden 22. november 2010 til 31. december 2011 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger side 3 Beretning side 4 Bestyrelsens påtegning side 6

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

OPLÆG VED GENERALFORSAMLINGEN 2013

OPLÆG VED GENERALFORSAMLINGEN 2013 OPLÆG VED GENERALFORSAMLINGEN 2013 Jeg hedder Birgit Reindahl, og jeg har været medlem af Svalerne siden 1974. Da jeg gik i folkeskolen, skulle jeg skrive en stil om Mother Theresa. I den forbindelse stødte

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn

Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Referat af generalforsamling i foreningen Ethiopiens Børn Den 25. april 2008 Sted: Københavns åbne gymnasium med 33 deltagere. 1. Velkomst ved foreningen formand Jens Bencke 2. Valg af Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere