U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE"

Transkript

1 U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt kvartal Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2009

2 SvaleNyt Årsberetningen U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Redaktion: Kontoret Lay-out: Kontoret Ansvarshavende redaktør: Sanne Dahlbom Trykning: Kontoret Oplag: 400 Forsidefotos: Fotograferet af Lisbeth Hjort på Studieturen til Bangladesh i 2005 (www.lisbethhjort.dk) SvaleNyt sendes til foreningens medlemmer. Artikler og kommentarer modtages meget gerne. HUSK at meddele flytning og adresseændring til kontoret på Østerbrogade. Det letter vores arbejde betydeligt & sparer unødvendig porto. Indhold Formandens beretning....3 Regnskabsåret i ord og tal.. 6 Svalernes økonomi U-landsudvalget...9 Kontaktrejseudvalget Indiensudvalget...10 Bangladeshudvalget Oplysningsudvalget..15 Emmaüs Loppemarkedet på Nattergalevej...16 Svalerne i Fredericia Svalerne på Fyn Svalerne i Århus Kontoret Farvel til en Svale.19 Fair Trade Butik Svalerne gruppen...21 Medlemmer med Kontingentstigning...22 Visionsseminar & Generalforsamling..23 Kontoret på Østerbrogade 49, København, holder normalt åbent mandag-torsdag kl Bemærk at der er lukket på kontoret følgende dage: april, 30. april, maj og 24. maj. U-landsforeningen Svalernes adresser Hovedkontoret for U-landsforeningen Svalerne Østerbrogade Kbh. Ø Åben mandag-torsdag kl Tlf Fair Trade Butik Svalerne & Genbrug Østerbrogade Kbh. Ø Tlf Svalernes loppemarked Nattergalevej København NV Tlf Svalernes genbrugsbutik i Odense Vindegade Odense C Tlf Fair Trade Butik Bazaren Guldsmedegade 8 A 8000 Århus C Tlf Fair Trade Gruppen i Århus Rosengade 24, 2. over gården 8000 Århus C Tlf Svalernes genbrugsbutik i Fredericia Prinsessegade Fredericia Tlf

3 Formandens beretning for året 2009 På sidste generalforsamling i Odense spurgte Lis, hvordan det gik rundt omkring i foreningen. Der var fin deltagelse på generalforsamlingen og det varmede at høre, at samtlige af de mange forskellige grupper, som var tilstede, udtalte, at de var glade for det arbejde, de udførte i foreningen, og at de mente, det nyttede noget. Nogle gange kan man godt få det indtryk, at det halter med ressourcer alle steder, hvilket det utvivlsomt også gør vi mangler chauffører, vi mangler frivillige aktive i oplysningsarbejdet, til kontaktrejserne, i butikkerne, i u-landsudvalget, i bestyrelsen osv. men alligevel kommer vi igennem med en imponerende kraft i alle de grupper af aktiviteter, som foregår i U-landsforeningen Svalerne. Det er godt gået. I årsberetningen i dette nummer af SvaleNyt kan du læse om de mange forskellige ting, der foregår i vores forening. Jeg vil her prøve at sammenfatte noget af det. Hjælpen I årets løb har vi givet støtte til fire partnerskabsorganisationer i Indien og tre i Bangladesh, udover formidling af Danidastøtte til projektet Net to Rights i Bangladesh. Den støtte, vi giver til vores partnere, går til organisering af de mest udsatte grupper i u- landene: herunder stammefolk og kasteløse eller dalitter - ofte med fokus på kvinderne således at de kan stå sammen og kæmpe for bedre forhold. I vores støtte er der ofte fokus på retshjælp og oplysning om de rettigheder, mange af de fattige faktisk har i forhold til lovgivningen, men som de hidtil ikke har været i stand til at udnytte. Vores oplysningstema i 2010 handler netop om kvinder og rettigheder. I den sammenhæng er det tankevækkende, at den gratis retshjælp, som gennem mange år har været givet til fattige danskere via advokathjælp, desværre er ved at blive nedlagt rundt omkring i Danmark i de senere år. Det er sørgeligt i et rigt land som vores har vi absolut stadig behov for denne hjælp, men det er også sikkert, at behovet er endnu større og enormt i lande som Indien og Bangladesh. Konkret hjælper vi til at modvirke hustruvold og voldtægt, børneægteskaber, medgift, at kvinder kastes ud i en håbløs situation efter skilsmisse, at arbejdere ikke sikres rimelige arbejdsvilkår eller løn, og at rige stjæler jord fra fattige og forhindrer dem i at leve et anstændigt liv. Alt sammen ting, der desværre er hverdag for rigtig mange mennesker på den anden side af jordkloden. Vores hjælp går ud på at styrke de lokale partnerorganisationer. De kan nemlig godt selv, og vi tror på, at de bedst selv ved hvordan. Herudover arbejder vi også med opbygning af netværk på tværs af vores partnerorganisationer, med øget sundhed og uddannelse for vores målgrupper samt med indkomstskabende aktivitet og træning. Vi importerer og sælger Fair Trade produkter, hvor aflønningen af producenterne foregår på en anstændig måde, samtidig med at arbejdsforholdene er i orden. Til alt dette er der også et behov for at sikre, at hjælpen kommer i de rette hænder og ikke misbruges. Desværre er det naivt at tro, at misbrug helt kan undgås, men vi gør, hvad vi kan for at modvirke det. Derfor arbejdes der hårdt i u-landsudvalget og i Indiens- og Bangladeshudvalget på at sikre dette, og vi har bl.a. været på kontaktrejser til Indien og til Bangladesh i årets løb. Alle har mulighed for at deltage på en kontaktrejse, men det er absolut ikke en fornøjelsestur at være af sted, men derimod et hårdt og berigende arbejde. Vi håber, de kontaktrejsende kan komme rundt i foreningen og fortælle om deres oplevelser fra rejserne. Desuden har der været særskilte rejser for at monitorere det Danidafinansierede Net to Rights projekt. Vi ved fra tidligere erfaringer, at risiko for misbrug af

4 midler også kan modvirkes ved, at vores partnere af og til besøger os i Danmark, hvor de bl.a. kan se, hvor stort et arbejde der rent faktisk lægges rundt omkring i Svalerne for at skaffe midler til dem. I årets løb har vi haft besøg af en tidligere partner, VCDS, fra Indien, som alligevel var i Danmark i forbindelse med klimatopmødet. Oplysning Nedskæringen i løbet af året fra to koordinatorer 2 x 35 timer om ugen (hvoraf en del af tiden blev lagt i Fair Trade Butik Svalerne) til én 37 timers stilling vil sandsynligvis gå ud over det fine oplysningsarbejde, der har været i de foregående år, men jeg håber, at en afbureaukratisering af oplysningsarbejdet kan være med til at give nye tiltag. Her vil jeg minde om, at vi har besluttet, at alle, der har noget på hjertet angående oplysning, uden videre må anvende op til kr. til dette uden at skulle igennem en tung ansøgning. Det vil jeg gerne opfordre folk til at benytte sig af. Også pga. turbulens omkring nedskæringer af personale i Fair Trade Butik Svalerne og på kontoret har der ikke været udført så meget oplysningsarbejde i år som året før. Dog skal nævnes det spændende klimasite (www.svalerne-klima.dk), som blev oprettet i forbindelse med Det Store Klimaår tjek det ud! Desuden blev der udgivet et flot Svaleblad med miljø som tema, hvilket meget apropos også var årets oplysningstema. Oplysningsudvalget er nedlagt, men har alligevel stået for et arrangement med film og foredrag om klimatruede områder i Bangladesh. Herudover har Bangladeshudvalget haft et spændende oplysningsarrangement; Fortællinger fra Bangladesh, og Odense har igen været aktive med en foredragsrække under den sigende titel: Verden uden for samtalekøkkenet. Virksomhederne Vi har flere virksomheder i foreningen, som sikrer penge til den støtte, vi yder. Heldigvis går det godt alle steder. I Odense er de aktive omkring en genbrugsbutik, som de flyttede til for et par år siden, og som nu går rigtig godt. Vi har fået et tilskud på kr. herfra. Man økonomiserer med kræfterne vha. en smart indretning af butikken og opdeling i små teams. Desuden har Odense været på festivaler og deltaget i forskellige oplysningsaktiviteter herunder har de fået lavet en ny hjemmeside. I Fredericia holder genbrugsbutikken åbent seks timer alle hverdage. Her udnytter man også ressourcerne bedre ved at opdele i mere overskuelige tretimers vagter. Der er en god og optimistisk stemning, men de venter på, at byggerodet uden for døren er færdigt i foråret. Det langvarige byggeri, hvor gaden næsten har været spærret af, har bevirket et nedsat salg i 2009, men alligevel fik de et overskud på små kr. På loppemarkedet på Nattergalevej i København er man igen tilbage med en omsætning på over 1 mio. kr. og deres dygtighed og erfarenhed har bevirket, at vi igen fik et stort tilskud herfra på over kr. Også i genbrugsbutikken på Østerbrogade i København går det godt. Med ganske få personer og ressourcer involveret, er det igen lykkedes at give et tilskud på godt kr. til foreningen. I Århus arbejdes fortrinsvis med Fair Trade import via Fair Trade Gruppen. Det har været et godt år og overskuddet anvendes til flere aktiviteter inden for Fair Trade. Svalerne i Århus sidder også i bestyrelsen for Fair Trading importvirksomhed i Odense og i Fair Trade Butik Bazaren i Århus. Generelt er salget af Fair Trade produkter faldet lidt det sidste års tid pga. nedgangstider i detailhandlen, men vi håber på, at det snart vender. Fair Trade Butik Svalerne på Østerbrogade i København har haft øget salg og mange nye frivillige, og butikken giver nu igen overskud. Overskuddet blev på knap kr. I årets 4

5 løb er en ansat blevet afskediget, og i sidste halvdel af året har butikken været drevet af frivillige alene. Butikken har været på Bæredygtighedsfestivalen og Fair Fælled med stor succes. Kontoret I årets løb blev vi af hensyn til vores økonomi desværre nødt til at reducere med én stilling, således at vi måtte sige farvel til vores ellers udmærkede koordinator Hulda og lade Sanne overtage hele koordinatorarbejdet på bekostning af noget af det oplysningsarbejde, hun hidtil har udført. Sanne har kæmpet med voldsomme ITproblemer på kontoret i løbet af året, specielt omkring vores program og hjemmeside. Det ser - efter et stort manuelt arbejde og hjælp udefra samt fra forskellige frivillige - nu ud til at være ved at komme på plads, således at der kan blive mere tid til Svale-arbejde. Sanne har som repræsentant for Svalerne desuden deltaget i møder i DanWatch og i 92- gruppen. 92-gruppen består af ligesindede organisationer, og i dette regi har vi været medunderskriver på udtalelser/opfordringer til regeringen m.fl. om eftergivelse af Haitis gæld, om sikring af bedre klima og om åbning af internationale skattely, m.m. I den forbindelse har det værdipapir, som blev diskuteret på generalforsamlingen i 2008, været til stor nytte et værdipapir, som siger, at Svalerne ikke kun snævert kigger på u- landshjælp, men også kigger på andre aspekter i samfundet. På kontoret får Sanne hjælp fra aktive frivillige, som går til hånde med almen kontor-vedligeholdelse, indskrivning af post, kontakt med partnere og nye ansøgere, renskrivning og opsætning af indeværende medlemsblad, og lignende. Til sidst skal det nævnes, at kontoret og butikkerne på Østerbrogade i København er skiftet til klimavenlig strøm i forbindelse med miljøåret. Andet Der har været udført et stort stykke arbejde i foreningens mange udvalg: u-landsudvalget og landeudvalgene, kontaktrejseudvalget, personaleudvalget og oplysningsudvalget (som p.t. er nedlagt). Der er tit mangel på arbejdskraft her, og jeg vil gerne opfordre folk, der måtte være interesserede, til at deltage i disse udvalg. I bestyrelsen er vi efterhånden ved at komme over turbulensen i forbindelse med foreningens dårlige økonomi i de foregående år og de deraf følgende nødvendige afskedigelser. Derefter har vi haft et forholdsvis roligt år. Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned og har ansvaret for foreningens arbejde, men vi vil gerne sikre, at tingene foregår så decentralt som muligt. Alligevel er der ting, der skal koordineres, og til det formål er det allerbedst, hvis alle virksomheder og udvalg er repræsenteret i bestyrelsen, så vi har de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg til vores alles bedste. Derfor vil jeg også opfordre folk alle steder fra i foreningen til at stille op til en bestyrelsespost på generalforsamlingen. I skal være mere end velkomne. På sidste generalforsamling besluttede vi at sætte vores medlemskab af Emmaüs i bero. Derfor skal vi også have fjernet Emmaüsmedlemskabet fra vores vedtægter. Det drejer sig om 2, som nu skal ændres til Ulandsforeningen Svalerne er en uafhængig organisation, og desuden vil vi ændre 11, så overskud efter eventuel opløsning af foreningen ikke går til Emmaüs Danmark, som ikke længere eksisterer, men derimod til Emmaüs International. Medlemmer Vi har endelig fået lavet en solid optælling, som viser, at vi har 256 medlemmer og 54 støttebidragydere. Grænsen for at opnå skattefradrag af støtte er mindst 300 medlemmer og 100 støttebidragydere i minimum tre år. Her kræves samtidig personnummer fra alle og en del bureaukrati i forhold til indberetning til skattevæsenet, så 5

6 det har nok lidt lang udsigt at få det gennemført. Hvad vil Svalerne? Under en af mine togture i årets løb fra Århus til bestyrelsesmøder i København kom jeg til at sidde ved siden af en gruppe aktive i den udmærkede miljøorganisation Nepenthes, der arbejder for bæredygtig brug af verdens skove. De var også på vej til et møde i København. Gruppen diskuterede højlydt, og jeg kunne ikke undgå at lytte med. En af diskussionerne handlede om, hvorvidt man kunne få nye offentlige midler i støtte til driften af projekter i Mellemamerika. Man kunne forstå, at det krævede en del interne ressourcer. En anden diskussion gik på en vigende medlemstilgang blandt unge i organisationen, som startede i Der blev talt om, at organisationen bliver gammel sammen med medlemmerne. De samme diskussioner er også meget relevante for Svalerne. Når Nepenthes føler sig gammel efter at have startet i 1982, må Svalerne føle sig som en tussegammel olding, eftersom vi startede i Det er heldigvis ikke helt tilfældet, men vi har brug for engang imellem at mødes for at diskutere på tværs af foreningen og for at blive rystet sammen. I den forbindelse vil jeg kraftigt opfordre alle til at deltage på det kommende Visionsseminar i København - se annoncen et andet sted i denne udgave af SvaleNyt. Det koster ikke noget at deltage i Visionsseminaret, som starter d. 10. april kl. 15 dagen før generalforsamlingen jeg håber, at vi ses! Tak Vi kan konstatere, at de medlemmer, venner og hjælpere, vi har, er aldeles aktive og i øvrigt heldigvis vidt forskellige, hvilket tilfører foreningen en kolossal rigdom, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer alle for den indsats, I på alle mulige måder har ydet for foreningen uden jer ville det ikke være muligt at sikre den unikke støtte, Svalerne giver til bekæmpelse af fattigdom og skæv fordeling af verdens ressourcer. Thomas Rugård Poulsen - formand Regnskab for 2009 med ord og i tal Regnskabet for 2009 udviser et underskud på kr ,00 efter et overskud i Fair Trade Butik Svalerne på kr ,00. Indtægterne blev kr og udgifterne blev til kr ,00. Resultatet gav en formindskelse af foreningens formue med ,00 til kr ,00. Hovedforeningens andel er kr ,00, det likvide beløb er kr heraf gemmemidler kr ,00, forretningskapital kr ,00 og øvrig kapital ,00. Dette dækker over deposita og visse tilgodehavender med fradrag af visse ikke betalte udgifter. Fair Trade Butik Svalerne på Østerbrogade har haft et salg på kr., så med vareforbrug kr blev bruttoavancen kr ,00, der i procent udgør 43,02. Omkostningerne blev på kr ,00 og lønnen til ansatte kr ,00. De samlede omkostninger kr ,00. Det medfører et overskud på kr ,00, som tilfalder foreningen. Loppemarkedet på Nattergalevej: Salget i 2009 oversteg igen millionen og blev i alt kr Hertil kom renter kr ,00. I alt kr ,00. Bilhold kostede kr ,00 og øvrige omkostninger var kr ,00 - i alt omkostninger kr Stedets overskud udgjorde herefter kr ,00. Godt et par og firs tusinde mere end i Dog stadig noget under rekordåret

7 Foreningens øvrige indtægter: Fra enkeltmedlemmer kr ,00, lokalafdelinger: Odense kr., Århus kr., Fredericia kr. I alt kr. Genbrugssalget Østerbrogade kr ,00. Indtægter af formuen kr Egne indtægter blev herefter kr Offentlige indtægter: Tilskud fra Projektrådgivningens Oplysningspulje til klimaside kr , Projektrådgivningen til inspektionsrejser kr ,00. Administrations-salær 7 % i alt kr ,00. Af tipsmidlerne til køb af IT-udstyr kr ,00 og af ubundne tipsmidler kr ,00. Offentlige indtægter i alt kr ,00. Samlede indtægter udgjorde i alt kr ,00 Udgifter: U-landsarbejdet: Til Indien er udbetalt kr ,00 hvoraf dog et beløb, 6.500,00 kr., hele 4 gange er kommet retur. Det lykkedes i starten af 2010 dog at blive af med det. Til Bangladesh kr ,00 til RAC, PLEAD og PUP, mens er afsat til REMOLD. Kontaktrejse og inspektionsrejser kostede henholdsvis kr og ,00. Løn til rejsende kr ,00. Rejser blev dermed i alt kr ,00. Revisionshonorar vedr. Net-to-Rights var 6.250,00 kr. Til u- landsarbejde anvendtes kr ,00. Kontingent til Emmaüs bortfaldt for 2009 etc. Til oplysningsarbejde er anvendt kr ,00. Til løn etc. til oplysningsmedarbejder kr ,00. Til SvaleBladet rest vedr. nr. ultimo 2008 betalt kr ,00. SvaleNyt 2 numre kostede 7.647,00 kr. efter modtaget portostøtte. Garageleje vedr. oplysningsmateriale kr ,00. Projekt ca ,00 kr. vedr. klimaside. Til diverse 1.400,00. Administrationsudgifterne blev i 2009 betalt med kr hvilket er ca kr. mere end budgetteret. Heraf udgør køb af ITudstyr kr Stigning i revisions- og bogføring ca. kr ,00. Der var udsving på flere poster både op og ned, men hovedsagelig i opadgående retning. Lønomkostningerne til koordinatorer m.v. blev kr ,00 heri også medregnet beløb til lønsumsafgift og sociale bidrag. Et løntab vedr. butikken udgjorde ,00 kr. Afskrivning på inventar udgør i 2009 kr ,00. Udgifter til administration, lønninger og afskrivning udgjorde kr ,00. Samlede udgifter udgjorde herefter kr ,00. Net-to-Rights projektet i Bangladesh står i nogen grad udenfor foreningens regnskab, idet tilskud fra Projektrådgivningen betaler for projektet. I år har vi udsendt kr ,00 til projektets budget, anvendt ,00 kr. til inspektionsrejser og fået 9.992,00 kr. i administrationssalær. Vi har afholdt udgift til revision med 6.250,00 kr. i foreningens regnskab. I 2010 skal vi så afslutte projektet udsende et beløb og afholde udgift til revisor og hæve 7 % administrationstillægget. Om vore virksomheder: Der er i 2009 igen gjort et godt stykke arbejde med gode resultater til følge. Nattergalevej genvandt en hel del af den omsætning, som var nået i tidligere år uden dog at kunne sætte ny rekord. Vi håber, at 2010 vil bringe et tilsvarende godt resultat. Genbrugsvirksomheden på Østerbrogade har nogenlunde holdt skansen, mens omsætningen og overskuddet i Fredericia er gået noget ned, bl.a. på grund af byggeri på nabogrunden. Fair Trade Butikken på Østerbrogade havde en omsætningsfremgang på hen ved kr. efter momsfradrag. Salget over disken var kr moms indregnet. Foreningens kapital er igen reduceret noget i Vi har nu kun en aftalekonto i banken med omkring ,00 kr. Vi kan nemt få dem brugt. Foreningen har været nødsaget til at opsige personale for få et bedre resultat. Virksomheden kunne ikke bære den store lønsum, hvoraf dog en stor portion er udbetalt i Nivå, januar 2010 Magnus Christensen 7

8 Svalernes økonomi I runde tal havde vi i 2009 indtægter for i alt kr. Vi har anvendt kr. til u- landsarbejde og kr. til oplysning, mens kr. er anvendt til administration, som har været ekstraordinært stor i år pga. flere lønudgifter i foreningen i 2009, end der bliver i Disse tal gælder selve landsforeningen. Herudover er der flere virksomheder i Svalerne med hver deres egne regnskaber. Genbrugsvirksomhederne på Nattergalevej og Østerbrogade i København, i Odense samt i Fredericia giver store indtægter til hovedforeningen, men deres endnu større omsætning er i sig selv også med til at sikre et bedre miljø, hvor man genbruger i stedet for at smide væk. Fair Trade Gruppen i Århus har importeret varer fra u-lande for i alt kr. (ekskl. fragt og told). En mindre del af disse varer er solgt igennem Fair Trade Butik Svalerne i København, som i alt har solgt for kr. Fair Trading ApS i Odense har haft en omsætning på kr. og Fair Trade Butik Bazaren i Århus har haft et varesalg på kr. disse to foreninger er nært knyttet til Svalerne. Alt i alt foregår der således i Svalernes regi en stor handel med ægte Fair Trade produkter, som også er med til at give hjælp til fattige producenter i u-landene. Igen i år vil der være nogle, der siger, at landsforeningens administrationsudgifter er for store i forhold til det, der bliver givet ud til u-landene eller til oplysning, men med kun én ansat i foreningen - som vi nu er vendt tilbage til - er det efter min mening ikke muligt at skære yderligere i administrationen, som i øvrigt har vist sig at ligge på et stabilt niveau siden 1970 erne. Når vi er så lille en forening, som vi er, kommer administrationsudgifterne uvægerligt til at fylde relativt mere, men det er også naivt at tro, at det ikke koster noget at yde hjælp til vores partnere i Bangladesh og Indien. Også hvis man sammenligner med andre organisationer, går der en del penge til administration. Som eksempel kan nævnes Folkekirkens Nødhjælps kampagne Giv en ged i 2008: Her indsamlede man 5,2 mio. kr., men udgifterne til indsamlingen alene beløb sig på 3,4 mio. kr. Til gengæld kom der også meget oplysning ud af det i form af eksponering i bl.a. landsdækkende TV. Folkekirkens Nødhjælp - som generelt har mindre administrationsudgifter - udmærker sig ligesom Svalerne ved at have et nogenlunde gennemsigtigt regnskab, hvor man kan se, hvad pengene bruges til. Hvis man anvender tal fra f.eks. Nepenthes, som også er åbne i forhold til deres økonomi, ses det, at de bruger ca. 65 % af deres indtægter på det, vi kalder administration, mens resten går til oplysning eller administration af u- landsprojekter. Herudover formidles projekter støttet af Danida. Budskabet er, at det koster at yde hjælp. Pengene kommer ikke ind af sig selv, de flyder ikke til u-landene af sig selv, og der forestår også et meget nødvendigt arbejde med at monitorere, at pengene anvendes efter formålet, ligesom oplysning i det lange løb er nødvendigt for at sikre varig støtte. I Svalerne har vi derfor nogle nødvendige basale grundudgifter, som skal betales. Det drejer sig fortrinsvis om husleje, løn, kontorhold, forsikring, porto, transport etc. Herudover går alle penge reelt til u-landene eller til oplysning. Man kan sige, at de først tjente kroner udelukkende går til disse nødvendige basisudgifter, men når disse udgifter først er dækket ind, går hver en krone, som bliver tjent eller samlet ind, direkte eller 100 % til u-landene eller til oplysning. Jo flere penge, vi får ind, jo flere penge kan gå 100 % til vores formål jf. foreningens vedtægter. Derfor ville det selvfølgelig være godt, hvis vi havde endnu flere indtægter, end vi har i dag. Vi har dog - takket være det store arbejde, der bliver lagt rundt omkring i foreningen - en forholdsvis stor egen indtægt. Andre organisationer er, eller har været, meget afhængige af offentlige tilskud. 8

9 I 2009 fik vi i Svalerne kr. i offentlige tilskud (hovedsageligt Tipsmidler) svarende til 15 % af indtægterne. Heraf var kr. penge, som vi kunne anvende, som vi ville, mens resten var bundet op på en tilsvarende oplysningsaktivitet, IT-indkøb eller til Net to Rights projektet i Bangladesh, som Svalerne har søgt Danida-midler til. Det bevirker, at Svalerne er meget robuste overfor skiftende regeringers fokus på u-landsarbejde. Den siddende regering har som bekendt skåret dybt i tilskud til flere organisationer, hvilket har givet kriser mange steder rundt omkring i u-landskabet det har vi heldigvis været foruden. Samtidig betyder det også, at Svalerne selv kan bestemme, hvordan vi vil yde hjælp. Vi behøver ikke at lade os styre af Danidas nogle gange meget erhvervsvenlige måder at støtte projekter på. I 2009 havde vi et underskud på ca kr. Det var heldigvis væsentligt mindre end det budgetterede underskud på kr. I 2010 regner vi med et underskud på ca kr., men da vi - jf. tidligere års erfaringer - normalt er konservative i vores budgetlægning, vil jeg ikke blive overrasket, hvis vi rent faktisk får et overskud i Efter nogle år med uholdbar økonomi er vi således ved at få balance i regnskabet igen. De store underskud i de foregående år skyldtes fortrinsvis, at vi havde to ansatte først 2 x 25 timer om ugen plus én i Fair Trade Butik Svalerne og senere to ansatte 2 x 35 timer. Det var et forsøg på at styrke vores oplysningsarbejde, men desværre var det ikke i længden holdbart for foreningen, og vi har nu skåret ned til igen kun at have én fuldtidsstilling besat. Thomas Rugård Poulsen Årsberetning for U-landsudvalget U-landsudvalget er det forum, hvor medlemmerne fra Bangladesh- og Indiensudvalgene mødes for at tage principielle diskussioner og drøfte, hvilke projekter, der skal indstilles til samarbejdsprojekter. I 2009 har udvalget holdt 4 møder. Her er bl.a. blevet diskuteret retningslinjer for, hvad vi i Danmark kan gøre, når en af vores partnere udsættes for anklager om korruption. Desuden har vi diskuteret visioner for Svalernes arbejde. Dels i Danmark hvordan vi kan blive mere synlige, dels hvordan møderne kan blive hurtigere afviklet og modtagelsen af nye frivillige bedre, og endelig hvordan vi kan forbedre kontakten til partnerne i Bangladesh og Indien. I 2008 besluttede vi, at alle møder skulle have et tema for at tiltrække flere interesserede. Det er dog ikke alle møder, der har haft et tema, ud over indstilling af projekter. Ved de fleste møder har der været et ret lille fremmøde, med 3-6 udvalgsmedlemmer. Så måske skal vi gøre noget nyt i Der er planlagt det næste møde i U- landsudvalget tirsdag den 23. marts kl. 19, hvor emnet bliver årets partnerskabsbesøg, og der skal laves en plan for, hvilke temaer der skal op på de kommende møder. Alle er velkomne til at deltage. Tanja Rørdam Nielsen. Problemer med mailsystemet Vi har desværre været ramt af mildest talt enorme problemer med vores mailsystem i de foregående måneder kombineret med andre større IT-vanskeligheder. Dette har gjort, at vi i slutningen af 2009 og i starten af januar 2010 ikke har kunnet modtage s. Det kan ikke udelukkes, at I har gået med uforurettet sag ved henvendelser til Svalerne via mail. Vi beklager det eventuelle besvær dette har medført for jer, men kan med glæde berette, at problemet nu heldigvis ser ud til at være løst, da vi har fået nyt mailsystem. Vores virker derfor nu almindeligt igen. 9

10 Årsberetning for kontaktrejseudvalget Kontaktrejseudvalget har fra foråret 2009 bestået af: Lis Rasmussen Kazal (Bangladeshudvalget), Helle Vinther Kristensen (Indiensudvalget) og Louise Nolle (bestyrelsen). Louise udtrådte af udvalget i august måned. Kontaktrejseudvalget startede efter sommerferien med at udvælge de kontaktrejsende, der skulle afsted i Der var i år ingen ansøgninger til kontaktrejsen til Bangladesh. Udvalget har derfor måttet opfordre erfarne samt nye kontaktrejsende til at tage afsted. Det betød, at de kontaktrejsende først endeligt blev udvalgt i oktober måned. Det blev Birgitte Lebech Pepin (Odense) og Lis Rasmussen Kazal (Bangladeshudvalget), som tog til Bangladesh i januar Kontaktrejsen til Indien er udsat til efteråret Tommy Falkeøje og Ea Suzanne Akasha var oprindelig udvalgt til at tage på kontaktrejse i starten af Men Tommy udtrådte af Indiensudvalget og Svalerne i efteråret, og det var på det tidspunkt for sent at finde en anden erfaren kontaktrejsende, som kunne tage afsted. Det blev ligeledes vurderet af Indiensudvalget og bestyrelsen, at det ikke ville påvirke Svalernes arbejde betydeligt, at kontaktrejsen blev udsat. Svalerne har pt. to partnere, som har arbejdet med os i mange år, og som vi derfor er i god løbende kontakt med. Derudover har Svalerne sidst på sommeren sendt penge til 2 nye organisationer, som får engangsstøtte til 1- årige projekter. Det vil derfor være for tidligt at vurdere deres arbejde og projekternes resultater allerede i starten af Derimod passer det bedre at besøge dem på en kontaktrejse i efteråret Ea Suzanne Akasha er udvalgt til at tage på kontaktrejsen i efteråret 2010, så der skal kun findes én erfaren kontaktrejsende, som kan tage afsted. Der vil blive sendt et opslag ud i løbet af foråret. Kontaktrejseudvalget har desværre ikke været så aktivt i 2009, da medlemmerne har været ophængt med andre opgaver, men udvalget har dog løst de mest nødvendige opgaver. Helle Vinther Kristensen Årsrapport for Indiensudvalget 2009 har været et lidt mere turbulent år for Indiensudvalget end 2008, som det nok har været for Svalerne generelt, ja måske hele samfundet. Men mod slutningen af året var det som om, julefreden sænkede sig over vort lille udvalg. Hvem er vi? Året har ikke været mindre aktivt end sædvanligt for vort udvalg. Den faste kerne består af Birthe (fra Odense), Helle, Kirsten, Louise, Tommy (som er gået ud af udvalget i årets løb) og Ea samt en række medlemmer, der er aktive i gruppen ved enkelte lejligheder. Kontaktrejse til Indien 2009 Forårets kontaktrejsende var Tommy og Helle, som var afsted i marts-april De besøgte vores 4 gamle partnere og 7 nye mulige projekter, der kan støttes for et eller flere år. Det gav heldigvis udbytte, og vi har således fået 2 nye engangsstøtter, RDC og VCWS. RDC arbejder for at fremme Irulaernes (stammefolk) rettigheder og har fået støtte til uformel uddannelse af kvinder. De vil holde aftenkurser i 10 landsbyer, hvor de vil lære kvinderne at læse og skrive. VCWS har fået støtte til at lære 50 kvinder om sundhed. Kvinderne lever af at samle skrald og rense toiletter og er nogle af de 10

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2011-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2011-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2011 SvaleNyt 2 2011 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Intro...........3

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2015 SvaleNyt 2 2015 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2014-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2014 SvaleNyt 2 2014 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Referat

Læs mere

Indhold. 40 år og en utrolig vitalitet

Indhold. 40 år og en utrolig vitalitet Indhold 40 år og en utrolig vitalitet Lakkhi Rani en stærk kvinde Man gør noget for miljøet på Thanapara Verdens hurtigst voksende megacity Alefas lod at være anden kone BanglaQuiz En temauge på Ryparken

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kontaktrejserappport 2007

Kontaktrejserappport 2007 Kontaktrejserappport 2007 Evaluering af Svalernes partnerskaber i Indien Kirsten Nielsen & Helle Vinther Kristensen Ulandsforeningen Svalerne Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 Rejseplan for kontaktrejsen.

Læs mere

Indhold. Forord 3. En ny revolutionerende økonomisk verdensorden 4. Global handel - lokalt ansvar 10. Poul er optimist 12

Indhold. Forord 3. En ny revolutionerende økonomisk verdensorden 4. Global handel - lokalt ansvar 10. Poul er optimist 12 SvaleBladet 2008 Redaktion: Lene Gilby, Thomas Rugård Poulsen, Dorthe Bach Rasmussen, Jeanette Hyldal Vollmer Layout: Sébastien Gaye (www.boogie-bag.com), - Tryk: Reklametryk Herning Ansvarhavende redaktører:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Jeg tror på det frivillige arbejde!

Jeg tror på det frivillige arbejde! Indhold Jeg tror på det frivillige arbejde side 1 Ingen jul i Sydsudan side 2-3 Indsamling og salg af genbrug- og overskudsvarer side 4 Fra butik til butik side 5 Genbrugsgruppen 2014 side 6-7 Butikker,

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

Rapport fra partnerskabsbesøg. februar marts 2009. Lis Rasmussen Kazal og Owen Beuchet

Rapport fra partnerskabsbesøg. februar marts 2009. Lis Rasmussen Kazal og Owen Beuchet Rapport fra partnerskabsbesøg til Bangladesh februar marts 2009 Lis Rasmussen Kazal og Owen Beuchet INDHOLDSFORTEGNELSE Rapport fra partnerskabs-... 1 besøg til Bangladesh... 1 februar marts 2009... 1

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

Kontaktrejserapport Indien

Kontaktrejserapport Indien Kontaktrejserapport Indien Januar marts 2005 Ole Bernhard Kirsten Nielsen KONTAKTREJSERAPPORT 2005, TAMIL NADU, INDIEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING..3 REJSEPLAN...5 DAGBOG.7 STRUKTUR FOR ORGANISATIONSBESØG

Læs mere

Kasteløs: Et særnummer af Svalebladet om dalitter

Kasteløs: Et særnummer af Svalebladet om dalitter Svalebladet Kasteløs: Et særnummer af Svalebladet om dalitter Indholdsfortegnelse Kasteløs: et særnummer af Svalebladet om dalitter Af Martin R. Nielsen s. 2 Dalitternes situation i Tamil Nadu Af Mr. S.

Læs mere

INTERVIEWS (i fulde længde)

INTERVIEWS (i fulde længde) INTERVIEWS (i fulde længde) Bragt i meget forkortet version i SvaleBladet 2013 (50 års jubilæum). Vi har spurgt en række nuværende & tidligere volontører, frivillige, militærnægtere, ansatte, hvad de husker

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere