LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN LHC-nyt nr. 4/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 25. årgang December 2008 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/08 1

2 Indhold Formanden har ordet... 3 ACR16: Den nye medicin til behandling af HC... 4 HC-forsknings weekend og fejring af 25 års jubilæum april Generalforsamling Projekt Forskerspire om HC års jubilæumsreception... 7 Nye regler om vederlagsfri fysioterapi... 8 Ungdomsseminar Sekretærsituationen i Landsforeningen Rundt om HC på Kobæk Strand Billeder fra Rundt om HC Vore oplevelser ved Rundt om HC Vigtige artikler i LHC-nyt Landsindsamlingen Indkomne bidrag og gaver øren er væk, hvad med 50-øren? Giv den til Landsforeningen Kalenderen Nyt fra lokalgrupperne HC-materialer Vigtige adresser og telefonnumre. 24 LHC-nyt Redaktion: Inge Maigaard (ansv.) Sven Asger Sørensen Sats og tryk: Jannerup Offset A/S Oplag: 875 LHC s bestyrelse Formand Sven Asger Sørensen Falkoner Alle 80, 3. tv., 2000 Frederiksberg Tlf.: / Næstformand Erik Clement Svendsen Moltrup Bygade 16, Moltrup 6100 Haderslev Tlf.: / Kasserer Karen Ørndrup Niverødvej 7, 2990 Nivå Tlf.: / LHC s girokonto: Bestyrelses- Lena Hjermind medlem Rigshospitalet, afs Blegdamsvej 9, København Ø Tlf.: / Bestyrelsesmedlem Marianne K. Kristiansen Vigerslev Alle 26, 4. tv., 2500 Valby Tlf.: LHC s internet hjemmeside: Næste nr. af LHC-nyt udkommer 10. marts Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. februar. Indlæg sendes til: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea att.: LHC-nyt Bystævneparken 23, Brønshøj tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forside: Rundt om HC på Kobæk Strand blev en succes på alle punkter 2

3 Formanden har ordet HC er karakteriseret ved både fysiske og psykiske symptomer, men det er specielt de sidstnævnte, som giver de alvorligste problemer for såvel den syge, som for familien. Og det er derfor i mange tilfælde de psykiske symptomer, som er det vigtigste at behandle. Behandlingen af psykisk syge eller måske snarere den manglende behandling har været et aktuelt emne i medierne på det sidste. Der har været mange eksempler på svigtende behandling af de psykisk syge, som udgør en meget sårbar del af den danske befolkning. Årsagerne hertil er mange og forskelligartede. Der skydes på politikerne, der har indskrænket antal af sengepladser på de psykiatriske sygehuse og afdelinger. Det skete for mange år siden som led i et ønske om, at de psykisk syge ikke skulle lukkes inde på sygehuse, men tværtimod være ude i samfundet. Den medicinske behandling af psykiske sygdomme er blevet mange gange bedre i løbet af de sidste år og har haft den gode virkning, at mange psykisk syge kan klare sig ude i samfundet. Men det kræver en effektiv efterbehandling af de psykisk syge, når de bliver udskrevet fra sygehusene. Og her halter det meget. Nogle gange har man indtryk af, at når en psykisk patient bliver udskrevet, så mister sygehusvæsenet interessen for ham/hende, hvilket i mange tilfælde indebærer en genindlæggelse på et senere tidspunkt. Og sådan kan det fortsætte. Psykiaterne angiver, at meget af miseren skyldes mangel på psykiatere, og det er desværre nok rigtigt. Blandt de LHC-nyt nr. 4/08 unge læger, som skal vælge sig en karriere, er psykiatri et område af lav status, og derfor er der ringe søgning til dette speciale. Og nogle påstår, at det er de dårligste læger, som vælger at uddanne sig til psykiatere og, at det medvirker til de mange problemer, man møder inden for psykiatrien. Som medicinsk student var jeg meget interesseret i psykologi og psykiatri og havde planer om at blive psykiater. Men da jeg havde været på nogle psykiatriske afdelinger og lært faget at kende, som det blev varetaget her i landet, valgte jeg det fra, - og det var ikke på grund af patienterne. Da jeg mange år senere af familiemæssige årsager blev konfronteret med det psykiatriske system, måtte jeg sande, at jeg havde gjort rigtigt. Der var ikke mange positive oplevelser. Men også i forbindelse med HC har jeg oplevet ting, som ikke burde forekomme i Danmark. Den megen medieomtale af psykiatrien har medført, at der er kommet forslag om en behandlingsgaranti inden for psykiatrien, noget som selv partiet SF tilsyneladende vil gå ind for. Partiet har altid været modstander af privatisering af sundhedsområdet, idet det mener, at det er en samfundsopgave. Her kan man kun være enig, men når samfundet ikke lever op til sine forpligtelser må man søge andre veje. Og én vej kan være, at der gives garanti, som indebærer, at hvis det offentlige system ikke kan opfylde sine forpligtelser, må man privatisere. Vil en privatisering og behandlingsgaranti være til gavn for personer med HC? Hertil kan man kun sige: det kan i hvert 3

4 fald ikke blive værre. Men det psykiatriske system er kun én side af problemet, for vi må erkende, at den manglende sygdomsindsigt, som man ofte møder hos den HC-syge kan være en hindring for, at den syge kommer i behandling. Skal den psykiatriske behandling bedres, må man derfor også arbejde med dette problem. Og her kan Landsforeningens medlemmer bidrage ved at være åbne om sygdommen. Gennem de snart 25 år, som Landsforeningen har virket, er der sket en betydelig åbenhed og erkendelse af sygdommen, hvilket blandt andet viser sig ved, at de, der rammes af HC, i stigende grad søger hjælp. Men der er lang vej endnu, før den psykiatriske behandling bliver optimal, så der er fortsat noget at arbejde for. Sven Asger Sørensen ACR16: Den nye medicin til behandling af HC Det er tidligere blevet omtalt i LHC-nyt og på hjemmesiden, at firmaet Neurosearch er ved at afprøve en ny medicin til behandling af HC. Før en ny medicin kan frigives af myndighederne til behandling, skal den gennemgå en lang række prøver og undersøgelser ved de såkaldte fase 1, 2 og 3 studier. Man er nu i gang med den sidste fase 3, som er en klinisk afprøvning af stoffet på patienter. Der er to studier i gang. Det ene er i USA og Canada, hvor man vil behandle 220 HC-patienter, som er tilfældigt delt i to grupper. Nogle får den nye medicin, mens andre får placebo ( snydepiller ). Behandlingen skal strække sig over tre måneder med forskellige doser. Det andet studie foregår i Europa og begyndte i april i år, og de første patienter har således været behandlet i et halvt år. Formålet med de to igangværende studier er først og fremmest at vurdere effekten af ACR16 på patienternes motoriske funktioner især de ufrivillige bevægelser. Endvidere vil man vurdere, om der indtræffer en generel bedring af patienterne, om der sker en bedring af de kognitive funktioner (tænkning, hukommelse, planlægning mm), og om stoffet har indvirkning på de psykiatriske symptomer som depression og angst. Neurosearch forventer at have de første resultater af fase 3 studiet i efteråret 2009 og vil ansøge om at få stoffet markedsregistreret så hurtigt som muligt derefter. Ved Forskningsdagen april næste år, vil forskere fra Neurosearch komme og fortælle mere om ACR16 og dets anvendelse ved HC. Sven Asger Sørensen 4

5 HC-forsknings weekend og fejring af 25-års jubilæum april 2009 Det er et par år siden, der har været afholdt en Forskningsdag, hvorfor bestyrelsen planlægger, at det skal ske i Da det er året, hvor Landsforeningen har eksisteret i 25 år, er det besluttet at markere det ved en Forsknings weekend, hvor der også vil være festivitas i anledning af jubilæet. Mødet vil være koncentreret omkring den nyeste forskning og vil således have et andet indhold end det nyligt afholdte Rundt om HC. Programmet er endnu ikke helt på plads, men vil blive meddelt medlemmerne pr. brev. Mødet vil blive afholdt på Quality Hotel i Tåstrup. Pris for deltagelse vil være ca. 750 kr., pr. person, og inkluderer alle måltider og overnatning. Tilmelding senest 15. februar Der er plads til ca. 140 deltagere, som fordeles efter princippet først til mølle. Generalforsamling 2009 LHCs ordinære generalforsamling vil blive afholdt søndag d. 26. april på Quality Hotel 5 min. fra Høje Tåstrup station og motorvej. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter afslutningen af Forskningsdagen med fejring af Landsforeningens 25-års jubilæum. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Erik Clement Svendsen, Marianne Kruse Kristiansen og Sven Asger Sørensen er på valg til bestyrelsen. Erik Svendsen er villig til genvalg, mens Sven Asger Sørensen har tilkendegivet, at han ønsker at fratræde som formand. Der skal således vælges en ny formand for Landsforeningen. Såfremt medlemmer ønsker et eller flere punkter sat på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, og/eller har forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, LHC-nyt nr. 4/08 skal dette meddeles skriftligt til Landsforeningens formand inden d. 15. januar Det endelige program for generalforsamlingen vil blive meddelt i næste nummer af LHC-nyt, ligesom det vil kunne ses på hjemmesiden Redaktionen ønsker læserne en glædelig jul og et rigtigt godt nytår 5

6 Projekt Forskerspirer om HC Samfundet har behov for forskning, og forskningen har brug for nysgerrige unge med ideer og spørgsmål. Projekt Forskerspirer har til formål at støtte, inspirere og udfordre spirende forskertalenter. Sådan lyder opfordringen til unge gymnasielever og andre unge om at interessere sig for, hvad der foregår i verden omkring dem. Danmark er et lille land, som skal bruge sine ressourcer på bedst mulige måde for at kunne gøre sig gældende i en stadig mere globaliseret verden. Og en af de ressourcer, vi har, er de velbegavede, nysgerrige, unge mennesker, som har interesse og mod på at kaste sig ud i opgaver, hvis løsning man ikke kan have på forhånd. Det er på den måde, at udviklingen fremmes. Helene Scott- Fordsmand Projekt Forskerspirer er en opfordring til de unge om at give sig i kast med et forskningsprojekt, hvor de dels kan prøve sig selv af dels være med til at skabe en udvikling, som kan føre til løsning af et hidtil uafklaret problem til gavn for samfundet og/eller enkeltindivider. For nogle måneder siden henvendte Helene Scott-Fordsmand sig til Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og spurgte, om der var mulighed for at lave et sådan Forskerspire projekt. Vi tog selvfølgelig positivt imod dette initiativ, for vi ønsker naturligvis, at der forskes i HC, vi som arbejder og er interesserede i HC. Efter at have snakket og mailet med Helene, der går på Rødkilde Gymnasium i Vejle, blev vi enige om, at hun skulle prøve, om hun kunne sætte et sådant projekt på benene. Et af de mange uafklarede spørgsmål omkring HC er, om HC har indflydelse på cancerudvikling. For nogle år siden fandt jeg og en af mine kolleger i samarbejde med en læge på Cancerregisteret, at kræft tilsyneladende forekommer sjældnere blandt personer med HC-genet, end blandt personer, der ikke har dette gen. Vi har ventet på, at andre forskere skulle forsøge at be- eller afkræfte det spørgsmål, men til trods for at vores arbejde bliver nævnt mange gange, er der endnu ikke andre, som har bekræftet vores undersøgelser fra Det skyldes, at der ikke er andre lande, som har både et HC-register og et Cancerregister, som vi har i Dan- 6

7 mark. Så tænkte vi, at man må gå andre veje. Teorien, om at HC hæmmer udvikling af cancer, bygger på, at HC-genet fremmer den naturlige celledød. Derfor vil celler, som forsøger at vokse for eksempel kræftceller- blive slået ihjel af HC-proteinet. For at eftervise det, vil Helene overføre HC-genet til cancer celler og undersøge, hvilken virkning genet har på cellerne, om de vokser langsommere og/eller om de dør hurtigere end celler, der ikke har få HC-genet. Helene har nu afleveret sit forslag til projektet. Såfremt det bliver godkendt, vil hun få kr. til at gennemføre projektet på Panum instituttet. Sven Asger Sørensen 25-års JUBILÆUMSRECEPTION Den 11. februar 1984 på Panuminstituttet, blev landsforeningen blev stiftet. Det vil vi gerne markere med en reception på Panuminstituttet d. 11. februar 2009 fra kl Medlemmer, samarbejdspartnere, og alle venner af Landsforeningen er velkomne. Bestyrelsen Skaf et nyt medlem til LHC Siden Landsforeningen blev stiftet, er medlemstallet vokset stille og roligt og er nu ca Medlemstallet er af betydning af flere grunde. Jo flere medlemmer, desto mere får Landsforeningen i indtægt i form af kontingenter, og jo flere opgaver kan løses. Økonomiske tilskud fra fonde afhænger ofte af antallet af medlemmer. Jo større forening desto bedre kan Landsforeningen gøre sig gældende. Derfor har vi brug for så mange medlemmer som muligt. Hjælp os med at skaffe nogle. Lad os prøve, om vi til 25-års jubilæet i 2009 kan nå op på Et personligt kontingent er på kun 200 kr. om året, familiekontingent på 350 kr. Den nemmeste måde at blive indmeldt på, er via Internettet på adressen: Men man kan også rekvirere et girokort på Landsforeningens kontor tlf eller på e-post: lhc.dk Bestyrelsen LHC-nyt nr. 4/08 7

8 Nye regler om vederlagsfri fysioter Fra 1. august 2008 kom der nye regler vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Sundhedsstyrelsen har udsendt Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Den kan læses på Tidligere havde amterne/regionerne ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi, men nu er ansvaret overgået til kommunerne. Behandlingen tilbydes fortsat hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for (men ikke pligt) til at oprette tilbud i eget regi. Det er op til den enkelte, om man ønsker behandlingen hos privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunen. Der er nu to grupper, som kan få vederlagsfri fysioterapi: 1) Personer med et svært fysisk handicap 2) Personer med en funktionsnedsættelse og en progressiv (fremadskridende) lidelse. Vedr. gruppe 1. Personer med svært fysisk handicap. For at få vederlagsfri fysioterapi efter disse regler, skal disse tre kriterier opfyldes: a) Et svært fysisk handicap. En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap. b) Tilstanden er varig. c) Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten. Huntington Chorea står på diagnoselisten. Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold eller evt. som en kombination af begge. Desuden er der også mulighed for rideterapi. Egen læge, sygehusafdeling eller speciallæge kan henvise til fysioterapi. Vedr. gruppe 2. Personer med funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. For at få vederlagsfri fysioterapi efter disse regler, skal nedenstående fire kriterier opfyldes: a) Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom b) Tilstanden er varig. c) Personen har en diagnose, som står på diagnoselisten over progressive lidelser. d) Diagnosen er stillet af en sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale. En progressiv sygdom defineres som en fremadskridende sygdom, som medfører en forudsigelig funktionsnedsættelse for eksempel i nervesystemet og bevægeapparatet. Personer med Huntington Chorea er omfattet af denne gruppe. 8

9 api Fysioterapien til denne gruppe foregår på hold. Individuel fysioterapi er ikke udelukket, men en undtagelse. Man kan ikke modtage rideterapi. Tvivlspørgsmål Hvis en henvisende læge er i tvivl, om en person er omfattet af ordningen, kan personen henvises til vurdering hos en relevant speciallæge. Hvis lægen herefter er i tvivl, kan lægen forelægge spørgsmålet for Sekretariatet for Diagnosekomiteen. Klagemuligheder Der kan klages over sundhedspersoners faglige virksomhed til Sundhedsvæse- nets Patientklagenævn. Se nærmere på Konklusion Hvis diagnosen Huntington Chorea er stillet, og sygdommen er i udbrud, er man berettiget til vederlagsfri fysioterapi enten som hørende under gruppen progressiv sygdom eller svært fysisk handicappet - alt afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er. Tidligere kunne personer, der kunne klare sig selv, ikke modtage vederlagsfri fysioterapi. Bodil Davidsen Rådgivning om pasning og pleje Plejehjem/institutioner og hjemmepleje med interesse for Hun tingtons Chorea kan få besøg med henblik på rådgivning om pasning og pleje af HC- patienter. Rådgivning koster kr. 500,- (beløbet går til Landsforeningens arbejde) + konsulentens transportudgifter. Henvendelse til: Landsforeningen mod Huntingtons Chorea tlf LHC-nyt nr. 4/08 9

10 Ungdomsseminar 2009 Så er det tid at finde kalenderen for 2009 frem og få sat et kryds, i hvert fald hvis man hører til den gruppe, der kan deltage på Landsforeningens weekendseminar for unge. Line, Lene og Brian, der også arrangerede i 2007, har sagt ja til at stå for arrangementet igen, så man kan godt glæde sig. Seminaret løber af stablen fra fredag den 20. november til søndag den 22. november, og kommer til at foregår på Hornstrup Kursuscenter i Vejle. Mere omtale når vi kommer tættere på. Bettina Thoby Sekretærsituationen i Landsforeningen Mange af Landsforeningens medlemmer har haft kontakt med Lonni, der gennem de sidste 5 år har været en effektiv og dygtig sekretær, og er altid blevet modtaget med venlighed og hjælpsomhed. Men desværre har Landsforeningen ikke midler til at kunne betale for en fuldtidssekretær, hvorfor Lonni har søgt og fået en anden stilling, hvor hun er fuldtids beskæftiget. Det er vi kede af, for hun har været en stor hjælp ikke alene for medlemmerne, men også for bestyrelsen. Det har endnu ikke været muligt at finde en afløser for Lonni. Igen er det vores manglende økonomi, der er en begrænsende faktor. Vi har derfor måttet finde nogle nødløsninger. Således vil Landsforeningens kasserer, Karen, tage sig af alt vedrørende kontingenter, medlemsliste, opkrævninger, og alt hvad der har med økonomi at gøre. Bettina Thoby, som tidligere har siddet i bestyrelsen og nu er suppleant, har påtaget sig at komme på kontoret 3 4 timer hver tirsdag og lave så meget af sekretærarbejdet, hun kan. Telefonen bliver passet af formanden dagligt fra Således håber vi at kunne klare de samme opgaver, som vi hidtil har gjort. Alle henvendelser, hvad enten det er telefonisk, via e-post eller almindeligt brev, vil blive behandlet og besvaret. Men måske vil der gå lidt længere tid, hvad vi håber, medlemmerne har forståelse for. Pr. 1. januar 2009 lysner det dog, da vi (som dette blad var på vej i trykken) netop har fået ansat en ny sekretær. Nærmere præsentation vil finde sted på vores hjemmeside, samt i næste nr. af LHC-nyt. Bestyrelsen 10

11 Rundt om HC på Kobæk Strand Arrangementet på Kobæk Strand blev på alle punkter en succes. Det sociale samvær med nye og gamle deltagere var som altid utroligt givende og et væsentligt formål med denne weekend. Advokat Per Sølling startede på forståelig måde en gennemgang af den nye arvelov gældende fra 1/ Den nye lov stiller den efterlevende ægtefælle betydeligt bedre end den gamle. Den kan findes på Internettet. Han tilrådede ugifte samboende at indgå ægteskab af hensyn til den længstlevendes retsstilling. Der var en del relevante indlæg og spørgsmål, og som ofte i komplekse anliggender, er der flere spørgsmål end svar i dette. Han kom også ind på testamente, som kan oprettes, dersom man ønsker at sikre partneren ud over det, som arveloven giver mulighed for. Er man medlem af Aldresagen, kan der her hentes hjælp og advokatbistand. Livstestamente omkring terminal pleje og eventuel livsforlængende behandling og plejetestamente, som vedrører ønsker om den personlige pleje hjemme og på sygehus, kan man selv oprette, og det er vigtigt, at sundhedsvæsenet får besked om disse ønsker. Bodil Davidsen kan være behjælpelig med udfærdigelsen, og der er oplysninger i LHC-nyt nr Journalist Eva Jørgensen fortalte gribende om sin mands sygdom, ALS, der minder meget om HC, specielt de psykiske symptomer. Den er ikke arvelig, og LHC-nyt nr. 4/08 den forløber meget hurtigere. Vi kunne alle sætte os ind i hendes følelser og tanker. Tine Wøbbe betonede det vigtige i at tale med børnene på et tidligt tidspunkt. Andre indlæg handlede om konfliktløsning, - gode råd og viden, som vi alle har brug for. Søndag formiddag handlede om taleproblemer, og om hvor vi henter hjælp og konsulentbistand. Der findes rundt om i landet en række kontorer, hvor man kan henvende sig direkte uden lægehenvisning og få hjælp evt. i form af stemmetræning. (Se oplysninger på hjemmesiden). En meget vigtig del af Rundt om HC er gruppesamtalerne, som finder sted efter oplæg. Alle deltagere har i forbindelse med tilmelding haft lejlighed til at overveje, hvilket oplæg og hvilken gruppe, man hører hjemme i. Disse samtaler i små grupper med ligesindede er uden tvivl en af hjørnestenene i arrangementet. Her henter man ny energi og inspiration, og her knyttes venskaber og bånd, der rækker ud over de to dage. En dejlig overraskelse lørdag sidst på dagen var Thomas Olorenshaw, som fik varmet hele forsamlingen grundigt op. Alle klappede, gyngede og sang så det var en lyst, og stemningen var helt i top til den gode middag. Bjørn Richard Olsen og Inge Maigaard Se lidt stemningsbilleder på de næste 2 Sider. 11

12 12

13 LHC-nyt nr. 4/08 13

14 Vore oplevelser ved Rundt om HC Efter flere tilløb i årenes løb tog vi endelig mod til os og meldte os til en weekend med Rundt om HC på Kobæk Strand. Vi er: Winnie, mor, risikoperson, Finn, far, ægtefælle og Christina, datter, risikoperson. Vi har været medlemmer i mange år nu, siden begyndelsen af 1990, men af forskellige årsager aldrig været aktive, - jo lige bortset fra Christina, der var på ungdomsseminar sidste år, og var meget glad for det. Christina og jeg var temmelig nervøse, da vi tog af sted, men også meget spændte og forventningsfulde. Da vi kom, blev vi modtaget med kaffe og dejligt morgenbrød, og folk gik venligt rundt og hilste på hinanden. Vi kom hurtigt i snak, og det var godt, for mange kendte hinanden i forvejen, så man kunne godt føle sig lidt alene. Efterfølgende blev vi budt velkommen af Svend Asger Sørensen og Bettina Thoby. Første punkt var et interessant foredrag af advokat Per Sølling om arveret og forskellige former for testamente. Næste punkt var foredrag ved journalist, Eva Jørgensen, der har skrevet bogen: Vi ses i morgen. Det havde vi glædet os meget til at høre. Bogen handler om hendes ægteskab, og om det, at hendes mand fik konstateret ALS, en sygdom, der kan sammenlignes med HC i konsekvenser, men som ikke er arvelig. Parret var på det tidspunkt nygifte og ventede deres første barn. Eva Jørgensen fortalte om chokket og uvirkeligheden ved at få diagnosen. Bliver det virkelig så slemt?, bliver man så handicappet?, dør man af det? Kan det passe, at livet er slut i løbet af kort tid? alt det er meget svært at forestille sig, når man føler sig rask og frisk. At livet vil forandre sig så meget. Foredraget varede en time, og tiden fløj af sted. Meget af det, som Eva Jørgensen fortalte om reaktioner og følelser, er de samme hvad enten det gælder ALS, HC eller cancer. Det var en bevægende og meget stærk historie. Derefter en dejlig frokost, med meget lækker mad. Jeg tror nok, vi forspiste os! Vi fik anvist vore værelser, hvor vi var så heldige at have havkig. Efter et lille hvil var det tid til næste emne. Det drejede sig om symptomerne på HC, og konflikter i familien. Vi blev inddelt i relevante små grupper på 5-6 personer, og gik ud i forskellige rum, hvor vi kunne tale uforstyrret. Det blev meget personlige samtaler, hvor vi hver især kunne fortælle vores historie. Meget givende havde det været i en større gruppe, tror vi, det ville have været svært at åbne sig. Nu var dagen ved at være brugt, og vi kunne trække os tilbage. Et hurtigt bad og i det pæne tøj, og vi mødtes igen kl i den store sal til en hemmelig og 14

15 Winnie, Christina og Finn Holm hyggelig overraskelses-aktivitet. Og det skal vi love for, det var. Vi fik sang- og danseundervisning. Vi sang en afrikansk sang, Obatjule obaya som kanon og flerstemmigt og vi skulle også danse. Det var sjovt, og det fik gang i lattermusklerne. Vi sluttede af med en moderne sang I want it that way, hvor vi blev delt op i kvinde og mande-hold, og havde hver vores tekst at synge. Det var rigtig godt. Kl. var nu 19.00, og det var tid til festmiddag og efterfølgende kaffe. Vi nød det hyggelige samvær, og da klokken var 22.30, var vi trætte og gik til ro. Søndag morgen begyndte med et overdådigt morgenbord, og så var vi parate til at starte på en frisk. Det første foredrag hed: Vi vil gerne have børn dernæst Følger og konsekvenser af psykiske symptomer, og endelig Forsknings-nyt. Vi fik en mængde informationer, og der var mange, som stillede spørgsmål. Afslutningen var en dejlig frokost, og det var tid til at sige farvel og tak. Da vi forlod hotellet, valgte vi at gå en tur langs stranden. Vi trængte til at blive blæst lidt igennem. Vi var tunge og trætte i hovederne. Vi havde mødt så mange nye mennesker, raske og syge hørt så mange livshistorier og fået så mange nye informationer, at vi følte, at vi ikke kunne rumme mere. Der havde været både latter og gråd, og det var meget livsbekræftende for os at møde mennesker i præcis samme situation som os selv. At se at de fleste af os lever gode og aktive liv trods alvorlig sygdom eller risiko. Vi vil varmt anbefale til andre, at deltage i sådan en weekend. Det kan være psykisk hårdt, men mest positivt og givende. Vi ser i hvert fald frem til den april, 2009, hvor der vil være forskningsdage. Det bliver spændende. På gensyn Winnie, Christina og Finn LHC-nyt nr. 4/08 15

16 Adresseændring? Er du flyttet? Så husk at melde det til Landsforeningens kontor. Vi får mange breve retur, fordi adressen er ændret, og vores sekretær bruger megen tid og mange kræfter på at finde den nye adresse samtidig med, at det koster unødig porto. Altså husk at melde flytning! Bestyrelsen. Træffetider hos socialrådgiver Socialrådgiver Bodil Davidsen kan træffes på telefon Træffetiden er: mandag, tirsdag og torsdag kl og fredag kl Onsdag er kontoret lukket. Der kan altid lægges besked på telefonsvareren. Vigtige artikler i LHC-nyt 2008 Nr. 1. Side Nr. 2 Side Nr. 3 Side Nr. 4 Side Ny arvelov 18 Sundhed via Internet 19 Livstestamente 16 Plejetestamente 17 Socialrådgiveren 18 Om sorgarbejde 16 Medicintilskud 18 Ny medicin til behandling af HC 4 Nye regler om vederlagsfri fysioterapi 8 16

17 Formanden Landsindsamling har ordet 2008 Giro Landsindsamlingen har nu været i gang siden 24. september, og fortsætter indtil 24. december. Der er indkommet en del bidrag, helt præcis er der pr. 1. november indkommet: Kr ,- fra 65 gavegivere Vi håber alle, at vi også i år når et flot resultat. Ved fælles indsats (ikke mindst i lokalgrupperne) kan vi måske endda nå rekorden fra sidste år, som var på kr ,-. Husk at du kan få skattefradrag for den del af årets samlede gavebidrag, der overstiger kr I 2008 er det maksimale fradrag kr , som kan opnås, hvis du i løbet af året bidrager med kr , eller mere. Som noget nyt er gavegivers fradragsret betinget af, at landsforeningen indberetter gavegivers CPR-nummer og modtagne gavebidrag til SKAT husk derfor ved indbetaling af gavebidrag at oplyse dit CPR-nummer, således at du kan få skattefradrag for de gavebidrag, du giver foreningen i løbet af året. Ekstra girokort kan rekvireres hos formand og kasserer. Endvidere kan indbetaling ske til Skælskør Bank, konto: Anfør venligst Landsindsamling og afsender. Støt Landsindsamlingen, der varer lige til juleaften! Indkomne bidrag og gaver I perioden 1. august til 31.oktober 2008 Private gavebidrag (8 gavegivere)...kr ,00 Landsindsamlingen (65 gavegivere)...kr ,00 I alt...kr ,00 Landsforeningen siger mange tak for alle bidragene Bestyrelsen LHC-nyt nr. 4/08 17

18 25-øren er væk, hvad med 50-øren? Giv den til Landsforeningen! Udviklingen har medført, at 25-øren blev overflødig ligesom det i tidens løb skete for 1-, 2-, 5- og 10-øren. Skleroseforeningen og Dansk Røde Kors var hurtige og lavede en indsamling af 25-ørere inden de udløb. Det gav dem rigtig mange penge. Men vi var også med, for et af vores medlemmer samlede sine 25-ører og sendte dem ind til Landsforeningen, hvilket gav os næsten 300 kr. Det vil sige, at bare et af vores medlemmer samlede 300 kr. Da vi har ca. 950 medlemmer kan det tænkes, at hvis alle havde været lige så ihærdige, kunne vi have fået kr. til Landsforeningens arbejde. Vi skal være på forkant med udviklingen og derfor starter vi en indsamling af 50-ører. Det er nu den mindste mønt vi har, og ærlig talt, hvor meget brug har du for den? Hver gang du får en 50 øre, så læg den til side til Landsforeningen og ved slutning af måneden send den ind til os. Støt Landsforeningens arbejde saml på 50 ører! Indsamling af 25-ører Inspireret af et af vores medlemmer, (der har lavet en lille privat indsamling af 25-ører, og doneret det indsamlede beløb til landsindsamlingen) blev der ved afholdelse af weekend-seminaret Rundt om HC i november 2008 iværksat en indsamling af 25-ører blandt deltagerne. Resultatet af denne indsamling gav i alt kr. 816,- til landsindsamlingen, idet der blandt de indsamlede 25-ører også var rigtig mange 50-ører, samt 1og 2 kroner. Karen Ørndrup 18

19 Kalenderen Dato Aktivitet Sted JANUAR 14. Lokalgruppearr. Kbh. og Omegn Besøg af afdelingslæge Lena Hjermind, der vil fortælle os om det arbejde, der foregår omkring HC på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Kl , Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte. FEBRUAR 11. Jubilæum Reception Kl på Panuminstituttet i København. APRIL Generalforsamling - Jubilæumsmøde, forskningsdag og generalforsamling Jubilæum - Forskningsdag på Quality Hotel, Høje Tåstrup MAJ 18. Lokalgruppearr. Kbh. og Omegn Demenskoordinator Inger Lange fra Hvidovre Kommune vil uddybe, hvordan man opretter et plejetestamente og hvad man skal tænke på at skrive i det. Kl , Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte. JUNI Sommerophold på Hornstrup Kursuscenter SEPTEMBER 03. Lokalgruppearr. Kbh. og Omegn Vi besøger Hjælpemiddelcentralen i Rødovre. Vi får en rundvisning, og kigger lidt på egen hånd. Max. Antal deltagere er 30 personer, og der bliver en symbolsk deltagerbetaling på 25,- kr. pr. person. Kl , Hjælpemiddelcentralen, Rødovre Parkvej 403B, 2610 Rødovre. NOVEMBER 20. Lokalgruppearr. Vestsjælland Møde hos Karen i Gørlev. Tidspunkt Ungdomsseminar Hornstrup Kursuscenter 26. Lokalgruppearr. Kbh. og Omegn Vores traditionelle julebankomøde med gløgg og æbleskiver og hyggelige præmier. Kl , Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte. LHC-nyt nr. 4/08 19

20 NYT fra lokalgrupperne Re g i o n Sy d En dag i september mødtes lokalgruppen i Region Syd på Marielund Plejecenter. Vi var ca. 25 mennesker, der var forsamlet for at høre og møde Tine Wøbbe. Imidlertid havde Tine pga. sygdom måttet melde afbud, og Bodil Wilhelmsen havde i den anledning haft overvejelser om at aflyse mødet. Det gjorde hun heldigvis ikke. Erik Svendsen greb lejligheden til at fortælle forsamlingen mere indgående om programmet for det forestående arrangement Rundt om HC. Det var spændende og inspirerende og gav helt sikkert flere deltagere lyst til at undersøge mulighederne for at deltage. Da der var flere nye i forsamlingen, var der også grobund for at tale sammen i små grupper, og det fungerede vældig godt. Et godt møde med nye kontakter. Inge Maigaard København & omegn Årsprogram 2009 Onsdag den 14. januar får vi besøg af Lena Hjermind, der vil fortælle os om det arbejde, der foregår omkring HC på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Kl , Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte. Mandag den 18. maj kommer demenskoordinator Inger Lange fra Hvidovre Kommune og uddyber, hvordan man opretter et plejetestamente og hvad man skal tænke på at skrive i det. Kl , Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte. Torsdag den 3. september rykker vi ud af huset og besøger Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, hvor de har en kæmpe udstilling af hjælpemidler. Vi får en rundvisning, og der vil også blive lidt tid til at kigge på egen hånd. Til dette arrangement kan der max. deltage 30 personer, og der bliver en symbolsk deltagerbetaling på 25,- kr. pr. person. Kl , Hjælpemiddelcentralen, Rødovre Parkvej 403B, 2610 Rødovre. Torsdag den 26. november holder vi det efterhånden traditionelle julebankomøde med gløgg og æbleskiver og hyggelige præmier. Kl , Busses Skole, Mosebuen 1, 2820 Gentofte. Invitationer sendes ud til alle på lokalgruppens adresseliste ca. 3 uger før hvert arrangement. Tak for hyggelige møder i 2008 alle ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår, og så ses vi igen i Bettina Thoby 20

LHC-nyt. 25. årgang Juni 2008 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/08

LHC-nyt. 25. årgang Juni 2008 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang Juni 2008 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerophold 2008... 4 Årsberetning, april 2008... 5 Generalforsamling

Læs mere

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang September 2009 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 3/09

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang September 2009 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 3/09 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 26. årgang September 2009 Nr. 3 25 Å R 1984 2009 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/09 1 Indhold Formanden har ordet....... 3 Når Kuren kommer.......... 4 Opstart

Læs mere

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang Juni 2009 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/09

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang Juni 2009 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/09 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 26. årgang Juni 2009 Nr. 2 25 Å R 1984 2009 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/09 1 Indhold Formanden har ordet....... 3 Referat fra jubilæet........... 4 Professor

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang Marts 2008 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/08

LHC-nyt. 25. årgang Marts 2008 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang Marts 2008 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Skal du noget i uge 27?... 4 Nye forskningsprojekter om HC

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

LHC-nyt. 23. årgang Juni 2006 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 23. årgang Juni 2006 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 23. årgang Juni 2006 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år... 4 Generalforsamling

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang Marts 2009 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/09

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang Marts 2009 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/09 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 26. årgang Marts 2009 Nr. 1 1984 25 Å R 2009 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/09 1 Indhold Formanden har ordet... 3 25-års jubilæum - Forsknings weekend... 4

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang September 2005 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang September 2005 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang September 2005 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det gode løb... 5 Mit liv med HC... 6 Vejlefjord 2005... 9 Frivillig hjælper

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang September 2004 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamling 2004... 4 Weekendseminar 2004... 5 Europæisk HC forskningsnetværk...

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang December 2009 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/09

LHC-nyt 25 Å R. 26. årgang December 2009 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/09 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 26. årgang December 2009 Nr. 4 25 Å R 1984 2009 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/09 1 Indhold Formanden har ordet....... 3 Socialrådgiveren............. 4 Vi

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 23. årgang Marts 2006 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Panum gjorde det igen!... 3 Rundt om HC... 3 Sommerophold på Vejlefjord Centret... 8 Generalforsamling

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Juni 2005 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år... 3 Generalforsamlig lørdag den

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Aktiviteter på Jyske Ås

Aktiviteter på Jyske Ås Aktiviteter på Jyske Ås Efterår 2017 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 2 Centerrådets aktiviteter/ medlemmer side 3 Centerrådsprogram foraugust side 4 Centerrådsprogram forseptember side

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Referat af Heidi Erler Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret i hytterne på Treldenæs Camping. Denne gang var vi en flok på 15 personer. Efter et godt måltid

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere