Referat fra møde i regionsledelsen torsdag den 9. juni 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i regionsledelsen torsdag den 9. juni 2016."

Transkript

1 Referat fra møde i regionsledelsen torsdag den 9. juni Tilstede: Thomas Kaldsen, Per Krogsgaard Nielsen, Jette Søndergaard, Michael Justesen, Birte Gundersen, Hanne Koldkjær, Helga Thorstein Thomas indleder mødet med at meddele han ønsker at stoppe som regionsleder. Alle i regionsledelsen takker Thomas for det arbejde og entusiasme han har lagt i Regionsledelsen. Vi vil alle komme til at savne ham. Viceregionsleder Per Krogsgaard, overtager fra d.d. derfor titlen som regionsleder. 1. Valg af ordstyrer: Per Krogsgaard Nielsen 2. Valg af referent: Birte Gundersen 3. Nyt fra regionslederen og Per K. Nielsen Se vedhæftet referat. 4. Hjælpere som ikke bliver brugt på prøver: Der skal selvfølgelig kun indkaldes de hjælpere der er brug for. Har hjælpere følt sig overflødige, beklager vi det meget. Vi skal være bedre til at byde velkommen til nye hjælpere. De er guld værd. 5. Hvordan ser det ud med hjælpere til årets sidste prøver: Der mangler ikke hjælpere til markeringsmesterskabet, men Læsø har stadig ledige pladser. Der blev i RL igen diskuteret hvordan man skal få hjælpere nok på prøverne. Pisken eller guleroden RL har besluttet at den sidste UWT i slutningen af året aflyses, da der ikke er fundet en prøveleder og hjælpere til at afvikle denne. 6. Indlæg fra Kristian/Lars - hvornår? Der vil den 4. og 5. juli blive afholdt vindertrænings-kursus for alle instruktører i regionen. Der kommer nærmere informationer senere. 7. Læsøgruppen - tilbagemelding til DRK: Der skal laves et resume. Jette indkalder gruppen til møde. På Læsø blev det besluttet, ligesom på sidste Læsø seminar, at der skal oprettes begynder og åbenklasse hold på træningspladserne, og KUN hvis der er instruktører på den pågældende Træningsplads kan der også tilbydes begynder + og åben + hold. 8. Mentorordning hvalpe: Der vil blive lavet et sommer/vinter hvalpehold. Det vil blive et lidt anderledes hvalpehold og kun et supplement til det allerede eksisterende. Birte tager kontakt til

2 pladsformanden. I Himmerland starter Jette et hvalpehold op snarest. 9. Brugsprøvedommere: Bent Kristensen starter som ny brugsprøvedommer. 10. Benyttelse af militærets arealer/andre arealer: Det er kommet RL for øre, at nogen mener, man godt kan benytte militærets og andre offentlige arealer til holdhundetræning, uden at have en tilladelse på plads, hvis dette sker efter kl Dette er ikke korrekt og må IKKE ske i klubregi. For nuværende har vi ikke mange træningsområder til rådighed, og man skal ikke ødelægge de få muligheder vi har. Derfor tager RL afstand fra træning i klubregi, uden ejers tilladelse. 11. Kørselsgodtgørelse - trådt i kraft eller ej? Ja 12. Instruktørføl - kan vi klæde dem bedre på? Jesper Thomsen har lavet et oplæg og han vil blive inviteret til næste møde i RL. Regionsleder tager kontakt til Jesper. 13. Online betaling: Har været forsøgt på UHM med tilfredsstillende resultat. Man undgår tilmeldinger af hunde, som alligevel ikke møder op. 14. Hune festival/ hjælpere/manglende hjælpere: På grund af mangel på tovholder og hjælpere, er det i RL besluttet melde fra til Hune festivalen. Det er selvfølgelig beklageligt og vi håber der vil melde sig en tovholder til næste år. 15. Nyt fra trænings pladserne: Himmerland har pladsmøde i næste uge og der startes hvalpehold op. Aalborg Træningsplads har afsluttet forårets træningshold og der vil blive afholdt pladsmøde torsdag, d. 16. juni, hvor de nye hold vil blive planlagt. Der skal udarbejdes kriterier for hvilke hold hundene/ejerne er egnet til. Jette og Michael, vil med udgangspunkt i Jesper Thomsens forslag, udarbejde et forslag til næste møde i RL. 16. Nyt fra udvalgene. Planerne om et Træningsudvalg vil blive taget op på næste møde i RL. Per har kontakt til evt. medlemmer.

3 17. EVT: Dyrlæge Kim Salomonsen, som skal holde foredrag om akupunktur til efteråret, har tilbudt at holde det uden beregning. Flere klubmedlemmer har det det sidste halve år stillet hunde til rådighed på hans akupunkturkursus og det takker han for. 18. Næste RL møde: 7. juli hos Hanne. Vedhæftede bilag

4 Vedrørende punkt nr 3. Referater. Referat af Møde mellem DRK s bestyrelse og DRK s Regioner Torsdag den 2. juni 2016 Til stede: Steen Ludvigsen, Walter Mygil, Gert William Knudsen, Cherie Rotbøll (midtsjælland), Hanne Søndenbroe (nordsjælland), Charlotte Staun (Sydjylland), Morten Rossau (TU), Michael Karlson (centrum), Anders Steffensen (Lolland- Falster), Kent Nissen (Fyn) Susanne Wærling (ref) Steen Ludvigsen indledte med at byde velkommen og takkede de fremmødte for at afsætte en sommeraften, men fremhævede vigtigheden af aftenens emner til diskussion. 1. Fastholdelsespolitik: Velkomst til nye medlemmer. Brug af månedlige lister over nye medlemmer i regionen. Vigtigheden af at blive mødt og budt velkommen. - Fastholdelsespolitik er et RKU-begreb, som bestyrelsen dog imidlertid helt bakker op om, da bestyrelsen finder det vigtigt, at nye medlemmer føler sig velkomne i DRK. Hvilke tiltag har man gjort i regionerne? Charlotte Staun fortæller, at de i Sydjylland sender en skrivelse ud til nye medlemmer, med praktisk information om kontaktpersoner, hjælp til hjemmeside, træningsmuligheder mv. Forsøger at gøre det personligt. Anders fra Lolland-Falster fortæller, at de har lavet en folder med fokus på hvalpe- og brugsprøvetræning, for netop at fange interessen hos de nye hundeførere/ejere. Også info om træningsudvalg og hvilke hold der er i gang. Steen spørger om regionerne har gavn af listerne? Det blev først iværksat ved nytår, så det er lidt svært at måle på endnu. Michael fra Centrum fortæller, at de er ved at få udarbejdet en velkomstmail synes der skal etableres kontakt til nye medlemmer så hurtigt som muligt. Kent fra Fyn fortæller at de gør meget ud af det sociale, hvor op mod 100 medlemmer møder op til træning lørdag formiddag i Tarup-Davinde. Det betyder altså meget med det sociale islæt, for de nye medlemmer. Intro-aftener har også været forsøgt flere steder, med god succes. Cheri fortæller, at Midtsjælland arbejder på et velkomstbrev. Steen henviser til artikel i Retrieveren om Nordsjællands aktiviteter for nye medlemmer, herunder hvalpe- og introaftener, som der er stor interesse for. Der har også været en decideret velkomstaften for nye medlemmer, med information om regionens aktiviteter. Der er også udpeget et par personer, som netop har ansvaret for intro-aktiviteter. Steen påpeger, at vi skylder

5 opdrætterne, som formidler hvalpepakkerne, at vi forvalter de nye medlemmer ordentlig vi er nemlig i en god udvikling Fælles PR materiale til brug ved udstillinger messer og shows Årshjul over regionale messer mv. F.eks Gram Slot i reg. Sydjylland. Alle regioner opfordres til at sende datoer over faste arrangementer de deltager i. Messer, Outdoor events og hundens dag mm. Fælles stand og PR materiale? Hvilket, hvornår og hvordan. - Er det en overvejelse værd, at gøre en større PR-indsats ude i regionerne. Hanne Søndenbroe opfordrer til, at vi i første omgang får lavet en ny og revideret udgave af brochuren om retrieverne. - Charlotte Staun fortæller at der er PR-materialer, som er hos Keld og Kirsten. Måske der skulle være både i øst og vest? - Er der nogen der vil byde ind med hjælp til en ny brochure? Der burde være bidrag fra de enkelte racer og udvalg med info om deres område. Det er en DRK-opgave, så det hele samles. 3. Brugsprøvedommere: Er regionerne godt dækket ind. Er der behov for uddannelse af flere brugsprøvedommere. Er der behov for genopfriskningskursus? - Det fornemmes, at der ikke altid er tilfredshed med brugsprøvedommernes kvalifikationer/bedømmelser. Centrum melder, at de kun har 2 og sidste år fik afslag på yderligere en. Nordsjælland har nok dommere og har en brugsprøve om måneden. Hanne mener dog, at mange har brug for en genopfriskning og en diskussion af reglerne, som kan tolkes forskelligt, hvorfor Hanne tilbyder at nordsjælland gerne vil tage initiativ til efteruddannelse af brugsprøvedommere. Walter siger, at DU ikke vil have et problem med et sådant tiltag. Hanne tager initiativ via RKU, hvis det skal gennemføres i øst og vest. Steen melder, at prisen for brugsprøven vil stige en smule fra 2017, for at DRK kan få dækket udgifterne. Charlotte Staun melder, at de har mange brugsprøvedommere, da autorisationen jo løber livet ud, hvorfor der alligevel godt kan være behov for at supplere med nye. 4. Færre prøver i 2017:

6 Hvor mange og hvorfor? Konsekvens i forhold til økonomi og belastning af andre prøver (flere deltagere = øgede terrænkrav) Hvad kan gøres hvis nødvendigt? Træning er lig hjælpergerning på prøve? - Der er i færre B-prøver og 4 færre WT s næste år. Det er en uheldig udvikling, da medlemmer der går til træning, som også gerne vil på prøve primært i deres egen region. Det er også en indtægt for regionen og DRK og alene de 2 færre B-prøver betyder ca kr mindre i indtægt. Er der færre prøver, så bliver prøverne også for store, hvilket giver et stort pres på terrænet. Hvad er løsningen på dette? RKU kan fortsat nå at appellere til regionerne. Derudover kan BE også reagere på, at der er mange race-arrangementer, da det er de samme dommer- som hjælperressourcer de trækker på. Udtagelserne til internationale prøver trækker også en del ressourcer. I midtsjælland har en af trænerne haft sine holddeltagere med ud på prøve og forklare alt der foregår. - I 2016 indtil nu har næsten 700 været på prøver, så det må sørme også være muligt at finde hjælpere til prøverne. Det bør være obligatorisk, at man som medlem giver en hånd. Ellers er det vigtigt at byde på nogle oplevelser, give et gavekort eller andet, så medlemmerne der hjælper får en succes ud af det. Steen opfordrer regionerne til at søge en langtidsløsning. De regioner der har færre prøver i 2017 end i 2016 bedes om endnu en gang at undersøge mulighederne at gennemføre det normale antal prøver. Skal koordineres med RKU. Mangler der prøvelederkurser? I så fald, så skal det meldes ind. Konklusion: Det er en fælles opgave at få tingene til at gå op, BE skal nok håndtere racer og internationale udtagelser. - Brugsprøver hører under regionerne, mens kvalifikationsprøverne hører til racerne. Det er vigtigt at huske, i forhold til indtægter mv. 5. Lidt om vigtigheden af at bakke RKU op: Der var en lille træghed i forhold til indmelding til RKU - RKU er ved at påtage sig endnu mere ansvar end tidligere, hvilket er godt. Det kræver dog opbakning ude fra regioner, udvalg, racer m.v. og at de melder ind i henhold til fristerne. 6. Medlemskaber: Vi har set enkelte der stiller på prøver uden gyldigt medlemskab. Vi laver nu flere stikprøver. Regionerne bedes

7 være opmærksom på at betalt medlemskab af DRK er en betingelse for at kunne deltage i træning men også på C - UWT og AC prøver. Stikprøvekontrol. - Vi har haft tilfælde hvor folk har stillet på prøve indtil flere gange, uden at de var medlemmer af DRK. Opmærksomhed herpå udbedes. Enkelte prøver i løbet af året er udpeget, hvor alle medlemsskaber vil blive kontrolleret. Kan vi på bedre vis synliggøre, at fører skal være medlem af DRK for at gå på prøve? 7. Referater fra Regionsledelsesmøder skal sendes til sekretariatet: Referaterne bruges af bestyrelsen til at forstå hvad der foregår i regionerne. Fanger vi noget som vi skal støtte op om gør vi det gerne. Svært uden referater. MEN også opmærksomhed på at referaterne er regionsledelsernes daglige måde at kommunikere til medlemmerne på. Derfor ofte nyttigt med to referater. Synliggør på hjemmesiderne at der er lagt nyt referat op tilskynd til at de bliver læst. - Bestyrelsen skrev ud til regioner, racer og udvalg og bad om referater fra møder, sendt til sekretariatet. Det er også vigtigt at være opmærksomme på, at læserne/medlemmerne gerne skal kunne forstå indholdet, så man bør også have lidt fokus på det kommunikative. Personfølsomme oplysninger kan udelades, så sager der håndteres internt i regionen kan udelades. Bestyrelsens interesse skal alene ses som et positivt indspark. 8. Uddannelse af instruktører i DRK-regi: Bestyrelsens ønske om ny og forbedret uddannelses. Ønsker højere kompetence både teoretisk men også praktisk. Ønsker at DRK-instruktører og uddannelsen får større prestige. - Der er ingen tvivl om, at dygtige og kvalificerede instruktører er en forudsætning for at lykkes over for medlemmerne. På basis af det fornuftige 2015-regnskab, er bestyrelsen indstillet på at bruge ressourcer på at uddanne de rette nye instruktører og videreuddanne de nuværende. Ved sammenligning med tilsvarende klubber, så halter DRK bagud når det kommer til uddannelse (skema uddelt der viser uddannelseskrav i andre klubber). Hvordan stille regionerne sig over for en væsentlig økonomisk satsning på uddannelse, som indledningsvist skulle afdække hvilke muligheder vi har. Hvad kan vi stille af krav til instruktører? Der mangler også erfaringsudveksling. Der skal stilles krav over for regionerne, så det bliver ensartet.

8 9. TU: Gennemgang af de planer der er under udarbejdelse. Understregning af nødvendigheden af tæt samarbejde med regionerne. Første erfaringer. - Morten Rossau fra TU har indsamlet besvarelser fra regionerne og ikke to regioner gør det ens. Som klub er det en forkert tilgangsvinkel. TU tror på, at krav til deltagerne vil øge interessen, når produktet (uddannelsen) er den rette. Man skal altså kun kunne blive DRK-instruktør, hvis man går gennem den autoriserede DRK-uddannelse. Emnet blev drøftet, hvor især vigtigheden af prestige er en forudsætning for at tiltrække de rette. Der skal stilles krav der skal nok også være en eksamen. Retningslinjer er på vej. Skal tavlen vaskes helt ren, så alle skal starte forfra i et eller andet omfang? Der er også en plan om at lave en fælles grunduddannelse, som skal følges uanset om man skal være spor- eller markprøveseminar. Dette også for at skabe samhørighed mellem alle discipliner. - Kunne man lave noget videomateriale, som kan bruges til undervisnings- og erfaringsudveksling. - Når der er kurser i regionerne, er det så en mulighed for at tilbyde det til andre regioners medlemmer også. Kan det lægges i RKU-kalenderen, hvis det er noget som kan udbydes bredt. - Også en opfordring om ikke at lægge instruktørarrangementer oven i f.eks. et racearrangement eller hold-dm. 10. BU: kort om vigtigheden af koordinering af grunduddannelse med TU. Kort om status. Ønsket om samspil mellem BU og Regionerne. - Susanne fortalte, at BU ønskede et samarbejde med TU omkring opbygningen af en fælles basisuddannelse for nye instruktører. BU har fokus på anderledes og nye Retriever-aktiviteter og ser frem til at iværksætte eksempelvis Rallyhold, Nose Work, Tips & Tricks mm. 11. SU: Opfordring til Regionerne om at styrke sporaktiviteten. Forslag til Regionerne hvis nogen? Samspil? - Der er meget stor forskel mellem regionerne i forhold til spor-aktiviteter. SU ønsker at hjælpe de regioner, som ikke har sporaktiviteter og tilbud pt. Hvad kan SU tilbyde i den forbindelse? Kan SU tilbyde en Spordag ude i interesserede regioner? Charlotte Thomsen opfordres til

9 at tage fat i region Midtsjælland, som pt. har stor succes på dette område. Der er nærmest ventelister for at deltage. Har Midtsjælland fundet nøglen til at gøre disciplinen mere synlig og måske populær. Midtsjælland ser gerne en SU-repræsentant til et møde. - SU ønsker også at deltage i en fælles basisuddannelse for instruktører. 12. Afviklede markprøver til dato B og WT: Udvikling i deltagerantal og økonomien for afviklede prøver. Omkostningsbevidsthed. - Deltagerantallene på forårets prøver er pæne. Det går fornuftigt, men der er store udsving på økonomien. Lidt uklart hvad det skyldes, så er det en ide at der gives en tilbagemelding på økonomien? Det er der opbakning til. Prøvelederne bør kende de økonomiske forudsætninger, men MU i regionerne skal bakke op og sørge for at prøvelederen er klædt ordentlig på. Bestyrelsen sørger for at give regionerne tilbagemelding efter prøverne. - Prøveledermappen trænger til en opdatering. Det er bestyrelsen opmærksomme på. 13. Terræn til træning og prøver: Det forekommer at det i stigende grad er vanskeligt at sikre trænings- og prøveterræn. Det hævdes ofte at ikke mindst Skov og Naturstyrelsen er blevet restriktive med terræner og tilladelser. Har det hold i virkeligheden og skal vi tage aktion på nogen vis? - Er det korrekt, at f.eks. Skov- og Naturstyrelsen bliver mere og mere restriktive? Der er meget blandede oplevelser og erfaringer, imellem de forskellige regioner. Nordsjælland har dog oplevet at de har mistet Gribskov, som udgjorde 4-5 prøvearealer. Hanne har været til møde med skov- og naturstyrelsen, som ikke udviser den store forståelse for jaghundetræning. Det er ikke skovfolkene der er problemet, men skrankepaverne, som misforvalter reglerne. 14. Dagsordenforslag indsendt af regionerne: Regionerne blev i indbydelsen til mødet opfordret til at indsende forslag til dagsordenen. Der er til dato ikke indkommer forslag. 15. Evt: - Vil der blive etableret et lager i øst til patroner m.v., så alt ikke er i Jylland? Hanne Søndenbroe kan kontaktes, så skal hun nok koordinere i øst. Hans Jørgen Lundgaard har lageret i vest, jfr. RKU-beslutning. Måske yderligere et våbenskab i syd?

10 Vedrørende punkt nr 3. Referat RKU møde. Mødereferat: RKU møde Emne: Møde nr Dato: Sted: Fraugde fritidscenter Deltagere RKU: Hanne Søndenbroe (HS) Region Nordsjælland Jørgen Falk (JF) Region Midtsjælland Lena Andreasen (LA) Region Sydsjælland & TU Anders Steffensen (AS) Region Lolland- Falster Kent Nissen (KN) Region Fyn Thomas Kvist Kaldsen (TKK) rep v. Per K.Nielsen Region Nordjylland Jens Andersen (JA) rep. v. Ane Gleerup Region Midtjylland Morten Hartvig Jakobsen (MHJ) Region Østjylland Michael Karlson (MK) Region Centrum Cha (Charlotte Staun (CS) Region Syd Jylland Walter Mygil (WM) rep. v. Susanne Wærling DRK s bestyrelse Deltagere indbudte: Connie Svane Petersen (CSP) Labrador Keld Jørgensen (KJ) Labrador og MU Joe Christensen (JC) Golden Birger Knudsen (BK) Golden Afbud, hs repræsenterer Flatcoated Afbud, hs repræsenterer Chesapeak Bay Afbud Curly Coated John Juul Petersen (JJP) DU Afbud fra RKU: Frank Graversen (FG) Region Bornholm Dagsorden 1. Valg af ordstyrer MHJ blev valgt.

11 2. Valg af referent HS blev valgt 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Mødet er beslutningsdygtigt, da mindst 2/3 af udvalget er til stede. 4. Godkendelse af sidste referat Godkendt af de tilstedeværende fra sidste møde elektronisk senest 1 måned efter sidste møde. Referatet er sat på DRK s hjemmeside. 5. Orientering fra DRK s bestyrelse v/ Walter Mygil (WM) Kommentar vedr. prøver 2017 tages op under næste punkt. Registrering af vildtforbrug i regionerne MU informeres fra respektive regioner ultimo 2016, HS prøver at samle informationen og sender til KJ. Forslag om årlig indberetning af vildtforbrug til prøver og træning. Grundlag for retningslinjer for vildtforbrug, bliver det eksisterende reglement, hvor der opdateres i tillægget. Forslaget fra racerne bearbejdes så vi stadig har en veluddannet jagthund. Efteruddannelse af prøveledere vil blive etableret når det opdaterede reglement er klart. Information for hvornår på året man kan afholde B-prøverne vil nok blive etableret, denne offentliggøres når forslaget er klart, dog formodentlig først med virkning fra Fænghætter ingen fænghætter mere på DRK kontoret. Fænghætter rekvireres hos Hans Jørgen Lundsgaard. Depot på Sjælland kunne ligge hos Kai Lübcke, Nordsjælland. Man sender bestilling på fænghætter til depot og DRK sekretær Ulla Eriksen for betaling. Ny samarbejdsaftale og kommissorium hvad er status? RKU har sendt oplægget med justeringer efter sidste RKU møde i marts. Bestyrelsen ser på disse og kommer tilbage, måske et punkt for mødet 2. juni. 6. Kalenderen 2017 officielle prøver Konsensus og endelig fastlæggelse af de officielle prøver så de kan sendes til Bestyrelsen, MU og DU til videre planlægning.

12 DU er glade for at den officielle kalender kan være færdig så tidligt. Nogle få noter dog. Påske er trængt max. 2 prøver er ønskeligt Kalenderen for officielle prøver blev gennemgået og rettet til. Sendes til regionerne til gennemsyn og der ikke modtages ændringer senest 10/6 så er kalenderen for de officielle markprøver og WT s endeligt vedtaget og sendes derefter til DRK, MU, DU og RKU. Reglerne er: Der må max. Være 3 prøver samme weekend, mindre bør tilstræbes. Vi bør også henstille til at DRK s udvalg og til racerne at de bruger kalenderen, til at lægge arrangementer på ledige datoer i kalenderen. Raceprøver bør have fortrin i 2017 anden weekend i april og sidste weekend i august. Flytter man nødtvunget et arrangement efter af kalenderen er fast, bør det cleares med naboregionen inden flytning og HS samt Connie Svane Petersen underrettes, så RKU kalender og den officielle kalender kan blive opdateret. Dette gælder også uofficielle arrangementer. 7. Kalenderen 2017 resten, dvs. de uofficielle prøver og alle andre arrangement Inkl. skuer, udstilling, vildtspor, kurser, møder osv. Oplæg sendes til RKU sekretær senest 1. august så det kan blive sat op til endelig drøftelse mellem regionerne. Den opsatte kalender sendes forud for RKU mødet i september, om muligt senest 1. september 8. Eventuelt - DRK sekretariatet vedr. brugsprøver: DJR hunde der deltager på DRK prøver f.eks. brugsprøver skal have en DKK stambog (DRK medlemskab er ikke nok) Danske prøvedeltagere (både ejer og fører) skal være DRK-medlem. Udenlandske prøvedeltagere skal være medlem af udenlandsk FCI-anerkendt klub Kryptochide hunde kan deltage på officielle DRK brugs-, spor-, WT- og markprøver. De skal indsende en kryptochid attest til DKK og får

13 derved automatisk registreret avlsforbud (se reglerne på hjemmesiden) - Brugsprøver bør kun gennemføres hvis der er tilmeldt minimum 5 hunde - NB Nye medlemmer har ofte svært ved at finde ud af hvor de kan gå på brugsprøve. Annoncer dem evt. separat og tydeligt i aktivitetskalenderen. - Tilmelding B-prøve vinderklasse tilmelder man sig tidligt på året kommer man ofte op først? CSP siger at deltagerne roterer. Man kan vælge at trække lod på dagen, men de nummereres i kataloget. - Racearrangementer, spg.ml. fra Cha: er disse alle automatisk godkendt? RKU har bedt bestyrelsen tage stilling og diskutere det med racerne. - Kritiksedler til uofficielle prøver og u-wt (forespørgsel fra Centrum) WT pointkort fra Midtsjælland, vedhæftes referatet og kan redigeres til den enkelte regions uofficielle WT. Kritiksedler til C-prøver vedhæftes tilsvarende fra Nordsjælland. - Alle referater fra regionsmøder og racer, skal sendes til DRK formand, dog med udeladelse af personsager. Disse kommunikeres om nødvendigt ad andre kanaler. 9. Mødet blev afsluttet med oprydning Borde og stole rengøres og sættes på plads Gulve fejes evt. vaskes ialle benyttede lokaler Al affald også fra toiletter skal i container udenfor nøglen passer Opvaskemaskinen tømmes All service vaskes, tørres sættes på plads Mangelliste udfyldes Alle køken maskiner rengøres Gulve og fliser i køkken rengøres Flasker og dåser lægges i de dertil indrettede opsamlingskasser Nøgle og mangelliste lægges i postkassen ved indgang A Næste møde: torsdag den 15. september kun RKU

Referat af Møde mellem DRK s bestyrelse og DRK s Regioner Torsdag den 2. juni 2016

Referat af Møde mellem DRK s bestyrelse og DRK s Regioner Torsdag den 2. juni 2016 Referat af Møde mellem DRK s bestyrelse og DRK s Regioner Torsdag den 2. juni 2016 Til stede: Steen Ludvigsen, Walter Mygil, Gert William Knudsen, Cherie Rotbøll (midtsjælland), Hanne Søndenbroe (nordsjælland),

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 14-05-2014. Deltagere: Gert William Knudsen (GWK) Afbud fra: Ingen. Dagsorden

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 14-05-2014. Deltagere: Gert William Knudsen (GWK) Afbud fra: Ingen. Dagsorden Mødereferat: RKU møde Emne: Møde nr. 2-2014 Dato: 14-05-2014 Sted: Fraugdegaard Deltagere: Christian Christensen (CC) Hanne Søndenbroe (HS) Annika Christiansen (AC) Anders Steffensen (AS) Frank Graversen

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 21-05-2013. Deltagere: Gert William Knudsen (GWK) Afbud fra: Dagsorden

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 21-05-2013. Deltagere: Gert William Knudsen (GWK) Afbud fra: Dagsorden Mødereferat: RKU møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 21-05-2013 Sted: Fraugdegaard Deltagere: Christian Christensen (CC) Frank Graversen (FG) Hanne Søndenbroe (HS) Keld Kongsted Jensen (KKJ) Mette Urup (MU)

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2014. Dato: 16-09-2014. Deltagere: RKU: Gert William Knudsen (GWK)

Emne: Møde nr. 3-2014. Dato: 16-09-2014. Deltagere: RKU: Gert William Knudsen (GWK) 1 Mødereferat: RKU møde Emne: Møde nr. 3-2014 Dato: 16-09-2014 Sted: Fraugdegaard Deltagere: RKU: Christian Christensen (CC) Hanne Søndenbroe (HS) Annika Christiansen (AC) Anders Steffensen (AS) Frank

Læs mere

Referat af RKU møde Regionerne og racerne kl på Fraugdegaard. Deltagerne: Henrik Tejlgaard Jensen (HJ)

Referat af RKU møde Regionerne og racerne kl på Fraugdegaard. Deltagerne: Henrik Tejlgaard Jensen (HJ) Referat af RKU møde Regionerne og racerne 19-09-2012 kl. 18.00 på Fraugdegaard Deltagerne: Christian Christensen (CC) Rie Jøhnke (RJ) Mette Urup (MUR) John Smed Andersen (KH) Claus Jensen (CJ) Keld Jørgensen

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2015 Dato: 7. september 2015 Sted: VP Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Vernon Pedersen

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2015 Dato: 1. juni 2015 Sted: LA Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Dennis

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2016 Dato: 13. juni 2016 Sted: Deltagere: PA Hanne Søndenbroe Hanne Møller Jensen Preben Arenfeldt Andersen Kai Erik Lübcke Ida Elisabeth Johansen Jane

Læs mere

Referat. Regionsledelsesmøde nr 5 den 6.juni 2016 hos Per kl

Referat. Regionsledelsesmøde nr 5 den 6.juni 2016 hos Per kl Regionsledelsesmøde nr 5 den 6.juni 2016 hos Per kl. 18.00 Deltagere, Jan Henriksen, Flemming Roed, Per Rethmeier, Charlotte Staun, Grethe Lausen, Jette Hartvigsen Fraværende: Rikke Andersen, Thore Grøndahl,

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Mødereferat: RKUmøde Emne: Møde nr. 1-2014 Dato: 05-02-2014. Deltagere: Gert William Knudsen (GWK) Afbud: 1 Valg af ordstyrer CC blev valgt

Mødereferat: RKUmøde Emne: Møde nr. 1-2014 Dato: 05-02-2014. Deltagere: Gert William Knudsen (GWK) Afbud: 1 Valg af ordstyrer CC blev valgt Mødereferat: RKUmøde Emne: Møde nr. 1-2014 Dato: 05-02-2014 Sted: Fraugdegaard Deltagere: Christian Christensen (CC) Annika Christiansen (AC) Frank Graversen (FG) Keld Kongsted Jensen (KKJ) Mette Urup

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2011 Dato: 09-05.2011 Sted: Hanne Søndenbroe Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2015 Dato: 8. april 2015 Sted: HJ Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben Arenfeldt PA Susanne Wærling SW

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Hanne Søndenbroe HS

Emne: Møde nr Dato: Sted: Hanne Søndenbroe HS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2014 Dato: 02-06-2014 Sted: Hanne Søndenbroe HS Deltagere: Susanne Wærling SW Hanne Jensen HJ Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Preben Arenfeldt PA Bent

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

Mødereferat: Regionsledelses møde. Emne: Møde nr. 2/2010. Dato: 12.04.2010

Mødereferat: Regionsledelses møde. Emne: Møde nr. 2/2010. Dato: 12.04.2010 Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2/2010 Dato: 12.04.2010 Sted: Caroline Ditlefsen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Claus Justesen CJ Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Emne: Møde nr. 9-2013. Dato: 03-12-2013. Sted: Kai Lübcke KL

Emne: Møde nr. 9-2013. Dato: 03-12-2013. Sted: Kai Lübcke KL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 9-2013 Dato: 03-12-2013 Sted: Kai Lübcke KL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Referat. Tilføjelse af enkelte punkter, derefter godkendt. c) Nye medlemslister Dette tages under punkt 6 h

Referat. Tilføjelse af enkelte punkter, derefter godkendt. c) Nye medlemslister Dette tages under punkt 6 h Referat. Dato: 18.03.15. Kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel Gårdsdalsvej 35 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Helle Engelsen, Charlotte Axel, Jørgen Jørgensen og Ane Gleerup Afbud: Kirsten Vestergaard,

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Preben Arenfeldt PA

Emne: Møde nr Dato: Sted: Preben Arenfeldt PA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 4-2012 Dato: 07-05-2012 Sted: Preben Arenfeldt PA Deltagere: Preben Arenfeldt Hanne Jensen Susanne Wærling Hanne Søndenbroe Kai Lübcke Sonja Larsen Bent

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 27. maj 2013 Kl.: 15.00-20.30 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Afbud: Dot Preil, Bjarke Mortensen Referat A. Underskrivelse af referater Følgende referater blev underskrevet:

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2015 Dato: 2. marts 2015 Sted: Susanne Wærling SW Deltagere: Bent Schwartzbach BS Dennis Voxted DV Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Bestyrelsen er herefter konstitueret således: Luise Linnemann Rasmussen

Bestyrelsen er herefter konstitueret således: Luise Linnemann Rasmussen Referat af bestyrelsesmøde 14.5.2013 kl. 16.30. Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundgaard, Pernille Schwartz, Tina Jungshoved-Bjerre, Luise Rasmussen Referat jf.

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2013 Dato: 05-02-2013 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen SL Fraværende:

Læs mere

Referat. Regionsledelsesmøde nr APRIL 2016 kl Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup.

Referat. Regionsledelsesmøde nr APRIL 2016 kl Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup. Regionsledelsesmøde nr.4 2016 18. APRIL 2016 kl. 18.00 Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup. Deltagere: Charlotte Staun, Flemming Roed, Jan Henriksen, Per Rethmeier, Thore Grøndahl, Rikke Andersen,

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 03-03-2014. Sted: Susanne Wærling SW

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 03-03-2014. Sted: Susanne Wærling SW Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2014 Dato: 03-03-2014 Sted: Susanne Wærling SW Deltagere: Susanne Wærling Kai Lübcke Hanne Jensen Preben Arenfeldt Louise Munchaus Adsbøl Vernon Pedersen

Læs mere

Emne: Møde nr. 5-2013. Dato: 13-08-2013. Sted: Preben Arenfeldt PA

Emne: Møde nr. 5-2013. Dato: 13-08-2013. Sted: Preben Arenfeldt PA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2013 Dato: 13-08-2013 Sted: Preben Arenfeldt PA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Emne: Møde nr Dato:

Emne: Møde nr Dato: Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 4-2011 Dato: 06-06-2011 Sted: Louise Munchaus Adsbøl Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne

Læs mere

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde:

Referat. Dagsordenen er godkendt med enkelte tilføjelser.. 3. Godkendelse af referat fra seneste møde: Referat Dato: 15.05.13, kl 18.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Claus Christensen, Jens Andersen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Anne Marie Henriksen og Mette Stubkjær (Barsel)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 7-2015 Dato: 5. september 2015 Sted: BS Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Preben

Læs mere

Referat. Punkt Beslutning Ansvarlig 1. Valg af ordstyrer Per. 11 nye medlemmer i sidste måned.

Referat. Punkt Beslutning Ansvarlig 1. Valg af ordstyrer Per. 11 nye medlemmer i sidste måned. Regionsledelsesmøde nr.5 den 24. august 2015 Hos Per Møllegyde 28, 6100 Haderslev, kl. 18.00 Deltagere: Jan Henriksen, Sven-Erik Hein, Flemming Roed, Per Rethmeier, Lars Lynggaard, Jette Hartvigsen Fraværende:

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2016 Dato: 1. februar 2016 Sted: EJ Deltagere: Bent Erik Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Hanne Møller Jensen HJ Preben Arenfeldt Andersen PA Kai Erik

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 06.06.13, kl 18.00 Sted: Helle Engelsen Kærvej 16 7850 Stoholm Tilstede: Jens Andersen, Claus Christensen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Mette Stubkjær (barsel) 1. Valg af mødeleder:

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2011. Dato: 04.04.2011

Emne: Møde nr. 2-2011. Dato: 04.04.2011 Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2011 Dato: 04.04.2011 Sted: Hanne Jensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Susanne

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Emne: Møde nr. 9-2012. Dato: 06-11-2012. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 9-2012. Dato: 06-11-2012. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 9-2012 Dato: 06-11-2012 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Louise Munchaus

Læs mere

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 7-2013 Dato: 07-10-2013 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Hanne Jensen HJ

Emne: Møde nr Dato: Sted: Hanne Jensen HJ Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2014 Dato: 03-02-2014 Sted: Hanne Jensen HJ Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Dennis Voxted DV Preben Arenfeldt

Læs mere

Referat af møde mellem raceledelserne og bestyrelsen for DRK.

Referat af møde mellem raceledelserne og bestyrelsen for DRK. Referat af møde mellem raceledelserne og bestyrelsen for DRK. 4. oktober 2016 kl. 18.00 Mødested:Fraugde Fritidscenter Deltagere fra BE: Steen Ludvigsen, Henrik Jørgensen, Connie Svane og Susanne Wærling

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr Dato: Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2014 Dato: 01-04-2014 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Susanne Wærling SW Hanne Jensen HJ Louise Munchaus Adsbøl LA Hanne Søndenbroe HS Fraværende:

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2012. Dato: 10-04-2012. Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr. 3-2012. Dato: 10-04-2012. Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2012 Dato: 10-04-2012 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Preben Arenfeldt Hanne Jensen Susanne Wærling Hanne Søndenbroe Kai Lübcke Sonja Larsen Bent

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 09.10.13. kl 18.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Helle Engelsen, Mette Stubkjær, Jens Andersen og Jørgen Jørgensen Afbud: Ane Gleerup, Claus Christensen 1. Valg af

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2015 Dato: 2. november 2015 Sted: VP Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Preben

Læs mere

Udvalgsberetninger 2015. Markprøveudvalget

Udvalgsberetninger 2015. Markprøveudvalget Udvalgsberetninger 2015 Markprøveudvalget Efter årsmødet i januar fandt en mindre udskiftning af medlemmerne i Markprøveudvalget sted: Ud trådte Morten Jakobsen for at hellige sig arbejdet i RKU, og ind

Læs mere

Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011.

Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011. Mødet med racer og bestyrelsen onsdag den 21.september 2011. Deltagere: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Bodil Jensen, Kirsten Lilholm, Birger Knudsen, Marlene Birkebæk, Charlotte Lia, Henrik

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 17.09.14. kl 18.00 22.00 Sted: Helle Engelsen, Kærvej 16, 7850 Stoholm Tilstede: Jens Andersen, Jørgen Jørgensen, Claus Christensen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Ane Gleerup Afbud: Kirsten

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Fraværende: Caroline Ditlefsen Louise Munchaus Adsbøl Susanne Wærling

Fraværende: Caroline Ditlefsen Louise Munchaus Adsbøl Susanne Wærling Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8/2010 Dato: 01.11.2010 Sted: Claus Justesen Deltagere: Claus Justesen CJ Hanne Jensen HJ Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt

Læs mere

1. Udvalg Generel drøftelse af det enkelte udvalg både i forhold til om det lever op til kommissorier, og hvordan der suppleres med nye medlemmer.

1. Udvalg Generel drøftelse af det enkelte udvalg både i forhold til om det lever op til kommissorier, og hvordan der suppleres med nye medlemmer. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9.4.2013 på Fraugdegaard Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Connie Svane Petersen, Hans Jørgen Lundgaard, Pernille Schwartz, Tina Jungshoved-Bjerre, Luise Rasmussen

Læs mere

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015 Fællesmøde i regionen torsdag den 8. januar. Vejgaard Bibliotek. Møde tidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup Jette Søndergaard Jan Jørgensen Hanne Koldkjær Bente Sand Per K. Nielsen Thomas Kaldsen Poul

Læs mere

1. suppleant Anne Marie Henriksen valgte i foråret at træde ud af RL på grund af manglende tid.

1. suppleant Anne Marie Henriksen valgte i foråret at træde ud af RL på grund af manglende tid. Ledelsens beretning for 2013. Ledelsen På årsmødet den 16. januar 2013 blev Ane Gleerup, Claus Christensen og Jens Andersen valgt til regionsledelsen. Anne Marie Henriksen blev valgt som 1. suppleant.

Læs mere

Raceledelsens beretning for året 2014

Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsen for Labrador Retriever, kom for klubåret 2014, til at bestå af Connie Svane Petersen, Henrik Hansen, Peter Bloch, Camilla Juelsgaard, Lise Møller Frandsen,

Læs mere

Markprøveudvalget (MU) skal med ansvar for regionsledelsen sørge for:

Markprøveudvalget (MU) skal med ansvar for regionsledelsen sørge for: KOMMISSORIUM Kommissorium for udvalgsarbejde i Region Nordsjælland. 1. Formål Dette dokument beskriver arbejdsopgaver og ansvar for de enkelte udvalg i eller udenfor regionsledelsen. Det skal betragtes

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 9-2015 Dato: 7. december 2015 Sted: KL Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Preben Arenfeldt PA Kai Lübcke

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2016 Dato: 4. oktober 2016 Sted: Deltagere: JB Vernon Erik Pedersen Preben Arenfeldt Andersen Kai Erik Lübcke Ida Elisabeth Johansen Jane Broberg Jensen

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 07.11.13. kl 18.00 Sted: Mette Stubkjær Nybovej 12 7400 Herning Tilstede: Mette Stubkjær, Jørgen Jørgensen, Claus Christensen, Helle Engelsen, Jens Andersen Afbud: Ane Gleerup 1. Valg af

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen for året 2014

Årsberetning fra bestyrelsen for året 2014 Årsberetning fra bestyrelsen for året 2014 Dansk Retriever Klub har i 2014 mistet tre markante personligheder, Lise Bay, Lissi Bauder og Johnny Henriksen. Alle tre har med hver deres personlighed og indsats

Læs mere

Referat fra Konstituerende møde den 29.01.14.

Referat fra Konstituerende møde den 29.01.14. Referat fra Konstituerende møde den 29.01.14. Dato: 29.01.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jens Andersen Forssavej 54 7600 Struer Tilstede: Helle Engelsen, Jens Andersen, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Kirsten

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Dette notat er et dokument som beskriver arbejdsopgaver og ansvar for de enkelte udvalg i eller udenfor regionsledelsen.

Dette notat er et dokument som beskriver arbejdsopgaver og ansvar for de enkelte udvalg i eller udenfor regionsledelsen. NOTAT Kommisorium for udvalgsarbejde i Region Nordsjælland. 1. Formål Dette notat er et dokument som beskriver arbejdsopgaver og ansvar for de enkelte udvalg i eller udenfor regionsledelsen. Dokumentet

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12

Årsmøde. Region Midtjylland Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 Årsmøde Region Midtjylland 16.1.2013 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 1. Valg af dirigent Jon Andersen 2. Valg af referent Ane Gleerup 3. Valg af mindst 2 stemmetællere Egon Andersen Kirsten Vestergaard

Læs mere

Hanne Jensen Preben Arenfeldt Susanne Wærling SW Caroline Ditlefsen CD

Hanne Jensen Preben Arenfeldt Susanne Wærling SW Caroline Ditlefsen CD Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5/2010 Dato: 09.08.2010 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Claus Justesen CJ Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Hanne

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

Regionsledelsens beretning for 2016.

Regionsledelsens beretning for 2016. Regionsledelsens beretning for 2016. Regionsledelsen (RL) Da årsmødet blev afholdt den 21. januar 2016 trådte Helle Engelsen tilbage som regionsleder, og ønskede ikke genvalg. Kirsten Vestergaard var ordinært

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr Dato: Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2014 Dato: 3-11-2014 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Preben Arenfeldt

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Preben Arenfeldt PA

Emne: Møde nr Dato: Sted: Preben Arenfeldt PA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2011 Dato: 05-09-2011 Sted: Preben Arenfeldt PA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen HJ Sonja Larsen SL Susanne

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: 5. december 2016

Emne: Møde nr Dato: 5. december 2016 Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2016 Dato: 5. december 2016 Sted: Deltagere: KL Preben Arenfeldt Andersen Kai Erik Lübcke Ida Elisabeth Johansen Jane Broberg Jensen Bent Erik Schwartzbach

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr Dato: Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 9-2014 Dato: 8-12-2014 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Bent Schwartzbach BS Dennis Voxted DV Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl

Læs mere

Referat fra ledelsesmøde d

Referat fra ledelsesmøde d Referat fra ledelsesmøde d. 2.3.2011 Referat fra ledelsesmøde d. 2.3.2011 på Aulum Kro Deltagere: Egon Andersen, Helle Engelsen, Kristian Kristensen, Anne Marie Henriksen, Rie Jøhnke, Mette Stubkjær Afbud:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

Referat. Velkommen til Jørgen Jørgensen som 1. suppleant. Dagsordenen godkendt med to tilføjelser

Referat. Velkommen til Jørgen Jørgensen som 1. suppleant. Dagsordenen godkendt med to tilføjelser Referat Dato: 13.08.13, kl 18.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tilstede: Jørgen Jørgensen, Claus Christensen, Jens Andersen, Mette Stubkjær, Helle Engelsen og Ane Gleerup. Afbud: Velkommen

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2014. Dato: 01-09-2014. Sted: Dennis Voxsted DV

Emne: Møde nr. 6-2014. Dato: 01-09-2014. Sted: Dennis Voxsted DV Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2014 Dato: 01-09-2014 Sted: Dennis Voxsted DV Deltagere: Susanne Wærling SW Hanne Jensen HJ Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Preben Arenfeldt PA Bent

Læs mere

Beretninger for 2014 fra Region Østjyllands 4 aktivitetsudvalg. Markprøveudvalget

Beretninger for 2014 fra Region Østjyllands 4 aktivitetsudvalg. Markprøveudvalget Beretninger for 2014 fra Region Østjyllands 4 aktivitetsudvalg Markprøveudvalget Udvalget fik i 2014 3 nye medlemmer - Morten Jakobsen, Svend Aage Vinter og Tommy Madsen. Henrik Hansen påtog sig opgaven

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg.

Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg. Årsberetning 2014 Raceledelsens årsberetningen for 2014: Valget 2013 Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg. Suppleanter blev valgt

Læs mere

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT Dagsorden: Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT 1) Godkendelse af sidste referat JGR samt PG og AAJ meldte

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2014 i Langhårsklubben Torsdag den 5. juni 2014 kl.: 14:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Bent Hansen, BH Jens Jensen, JJ

Læs mere

I Spaniel klubben. Den 5. november 2013 kl. 18.30. Fjeldsted Skov kro

I Spaniel klubben. Den 5. november 2013 kl. 18.30. Fjeldsted Skov kro Dagsorden til Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2013 kl. 18.30 Fjeldsted Skov kro Store Landevej 92, 5592 Ejby Deltagere: Bestyrelsen, Regions kontaktpersoner, repræsentant fra Udstillingsud-

Læs mere

Referat. Regionsledelsesmøde nr 3 den 24 februar 2016 Hos Grethe Lausen kl

Referat. Regionsledelsesmøde nr 3 den 24 februar 2016 Hos Grethe Lausen kl Regionsledelsesmøde nr 3 den 24 februar 2016 Hos Grethe Lausen kl. 18.00 Deltagere, Jan Henriksen, Flemming Roed, Per Rethmeier, Rikke Andersen, Thore Grøndahl, Charlotte Staun, Jette Hartvigsen (syg),

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. marts 2007 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2007 i Langhårsklubben Fredag den 11. maj 2007 kl.: 18:00 på Hotel Hedegården i Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Frede Petersen,

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014

Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Referat fra: DAASDC Region Øst møde September 2014 Tid: Søndag den 28.09.14 kl. 10:30 Sted: Stege Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege Mødeleder: Tommy P. Larsen Referent: Jette Johansen Deltagende Klubber/Klubrepræsentanter:

Læs mere

Årsberetning fra regionsleder for 2016 Region Nordsjælland

Årsberetning fra regionsleder for 2016 Region Nordsjælland Årsberetning fra regionsleder for 2016 Region Nordsjælland Velkommen og godt nytår til alle regionens medlemmer. Det har været et aktivt år, dejligt vejr, rigtig mange træningshold, gode foredrag, skuer

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Susanne Wærling SW

Emne: Møde nr Dato: Sted: Susanne Wærling SW Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2012 Dato: 06-03-2012 Sted: Susanne Wærling SW Deltagere: Preben Arenfeldt Hanne Jensen Susanne Wærling Louise Munchaus Adsbøl Hanne Søndenbroe Kai Lübcke

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Samlet træningsplan Efterår 2014

Samlet træningsplan Efterår 2014 Samlet træningsplan Efterår 2014 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13 Der var 36 medlemmer tilstede 1) Valg af dirigent v. Mette Urup Regionsleder Mette Urup byder velkommen. Regionsledelsen foreslår Luise Rasmussen

Læs mere