BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 290 final Bilag II - Del 5/22 BILAG Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG II (DEL 5) til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side DA DA

2 BILAG Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG II (DEL 5) til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side Ukraines toldtarif KN 2008 BESKRIVELSE Basistoldsats Toldafviklingskategori 3825 Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til dette kapitel Kommunalt affald Kloakslam Klinisk affald - Organiske opløsningsmidler i form af affald Halogenerede I andre tilfælde Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater - Andet affald fra kemiske og nærstående industrier Hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele I andre tilfælde DA 2 DA

3 Andre varer Alkalisk jernoxid (gasrensemasse) Andre varer VII AFSNIT VII - PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF 39 KAPITEL 39 - PLAST OG VARER DERAF I. I UBEARBEJDET FORM 3901 Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form Polyethylen med densitet under 0, Lineært polyethylen Andre varer Polyethylen med densitet 0,94 eller derover Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel, med densitet 0,958 og derover ved 23 C og med indhold af: -aluminium på 50 mg/kg og derunder, -calcium på 2 mg/kg og derunder, -chrom på 2 mg/kg og derunder, -jern på 2 mg/kg og derunder, -nikkel på 2 mg/kg og derunder, -titan på 2 mg/kg og derunder, -vanadium på 8 mg/kg og derunder, bestemt til fremstilling af chlorsulfoneret polyethylen I andre tilfælde Copolymerer af ethylen og vinylacetat 0, Andre varer Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymer af ethylen, isobutylacrylat 5 0 og methacrylsyre A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, 5 0 med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Andre varer Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form Polypropylen DA 3 DA

4 Polyisobutylen Copolymerer af propylen Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Andre varer A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, 5 0 med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold af ethylen 5 0 på 10 vægtprocent og derunder, eller blandinger af polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af polyethylen på 10 vægtprocent og derunder og/eller af polypropylen på 25 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Andre varer Polymerer af styren, i ubearbejdet form - Polystyren Ekspanderbart 6, I andre tilfælde 6, Copolymerer af styren og acrylonitril (SAN) Copolymerer af acrylonitril og butadienstyren (ABS) Andre varer Copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et acethyltal på 175 og derover Bromineret polystyren med indhold af brom på 58 vægtprocent og derover, men ikke over 71 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Andre varer 3904 Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form Poly(vinylchlorid), ikke blandet med andre stoffer - Andet poly(vinylchlorid) Ikke blødgjort 5 3 DA 4 DA

5 Blødgjort Copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat Andre copolymerer af vinylchlorid Polymerer af vinylidenchlorid Copolymerer af vinylidenchlorid og acrylonitril, i form af ekspanderbare kugler med en diameter på 4 mikrometer og derover, men ikke over 20 mikrometer Andre varer - Fluorholdige polymerer Polytetrafluorethylen Andre varer Poly(vinylfluorid), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Andre varer Andre varer 3905 Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form; andre vinylpolymerer i ubearbejdet form - Poly(vinylacetat) I vandig dispersion I andre tilfælde Copolymerer af vinylacetat I vandig dispersion I andre tilfælde Poly(vinylalkohol), også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper Andre varer Copolymerer Andre varer Poly(vinylformal), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel, med en molekylevægt på 100 og derover, men ikke over 400, og med indhold af: - acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent og -hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 6,5 vægtprocent 5 0 DA 5 DA

6 Andre varer Polymerer af acryl, i ubearbejdet form Poly(methylmethacrylat) Andre varer Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid] 0, Copolymerer af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, i form 0,5 0 af en opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af copolymer på 55 vægtprocent og derover Copolymerer af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med indhold af 2-0,5 0 ethylhexylacrylat på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 11 vægtprocent Copolymerer af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med 0,5 0 polybutadienacrylonitril (NBR) Polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmethacrylat og små mængder af 0,5 0 andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver Copolymerer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs 0,5 0 carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold på 50 vægtprocent og derover af methylacrylat, også blandet med siliciumdioxid Andre varer 3907 Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form Polyacetaler Andre polyethere -- Polyetheralkoholer Polyethylenglycoler Andre varer Med hydroxylindeks 100 eller derunder I andre tilfælde -- Andre varer DA 6 DA

7 Copolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan og ethylenoxid Andre varer Epoxyharpikser Polycarbonater Alkydharpikser Poly(ethylenterephthalat) Med viskositetindeks på 78 ml/g og derover I andre tilfælde Poly(mælkesyre) - Andre polyestere Umættede Flydende Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde I andre tilfælde --- Med hydroxylindeks 100 eller derunder Poly(ethylennaphthalen-2,6-dicarboxylat) Andre varer Polybutyleneterephthalat med densitet 1,29 g/сm3 og derover, men ikke over 2 3 1,33 g/сm Andre varer I andre tilfælde Poly(ethylennaphthalen-2,6-dicarboxylat) Andre varer 3908 Polyamider, i ubearbejdet form Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6, Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde 5 0 DA 7 DA

8 Andre varer 6, Aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form Carbamidplast, thiocarbamidplast Melaminplast Anden aminoplast Phenolplast Polyurethaner Polyurethan af 2,2'-(tert-butylimino)diethanol og 4,4'- 5 0 methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på 50 vægtprocent og derover Andre varer Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Siliconer, i ubearbejdet form Siliconolie 6, Siliconelastomerer Andre varer Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt polyterpener Andre varer -- Kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Poly(oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden ,4-phenylen), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Poly(thio-1,4-phenylen) Andre varer Andre varer DA 8 DA

9 Copolymerer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,Ndimethylacetamid, 5 0 med indhold af polymer på 48 vægtprocent og derover Hydrogeneret copolymer af vinyltoluen og alpha-methylstyren Andre varer Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form - Celluloseacetater Ikke blødgjorte Blødgjorte Cellulosenitrater (herunder collodium) -- Ikke blødgjorte Collodium og celloidin Andre varer Blødgjorte - Celluloseethere Carboxymethylcellulose og salte deraf 6, Andre varer Ethylcellulose Hydroxypropylcellulose Andre varer Andre varer Celluloseestere Andre varer 3913 Naturlige polymerer (f.eks. alginsyre) og modificerede naturlige polymerer (f.eks. hærdede proteiner, kemiske derivater af naturgummi), ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form Alginsyre samt salte og estere deraf Andre varer Dextran 0, Andre varer Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos , i ubearbejdet 6,5 0 DA 9 DA

10 form II. AFFALD, AFKLIP OG SKROT; HALVFABRIKATA; FORARBEJDEDE VARER 3915 Affald, afklip og skrot, af plast Af polymerer af ethylen Af polymerer af styren Af polymerer af vinylchlorid Af anden plast -- Af additionspolymerisationsprodukter Af polymerer af propylen Af anden plast I andre tilfælde Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast Af polymerer af ethylen Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polymerer af vinylchlorid Af poly(vinylchlorid) Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Af anden plast -- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af polyestere Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polyamider Af epoxyharpikser 5 0 DA 10 DA

11 Af anden plast Af additionspolymerisationsprodukter Af polymerer af propylen Af anden plast I andre tilfælde Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast Af hærdede proteiner 6, Af celluloseplast Stive rør og slanger Af polymerer af ethylen Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også 5 0 overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet I andre tilfælde Til industriel samling af motorkøretøjer Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Af polymerer af propylen Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også 5 0 overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet I andre tilfælde Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Af polymerer af vinylchlorid Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også 5 0 overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet I andre tilfælde Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde 5 0 DA 11 DA

12 Af anden plast --- Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede 5 0 polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af additionspolymerisationsprodukter I andre tilfælde I andre tilfælde Til industriel samling af motorkøretøjer Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Andre rør og slanger Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på mindst 27,6 MPa Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings --- Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede 5 0 polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede ---- Af additionspolymerisationsprodukter Af polymerer af ethylen Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polymerer af vinylchlorid Af anden plast I andre tilfælde I andre tilfælde Kunsttarme 6,5 0 DA 12 DA

13 Andre varer Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Andre varer --- Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede 5 0 polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af additionspolymerisationsprodukter I andre tilfælde I andre tilfælde Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Fittings Af den art der anvendes i luftfartøjer 0, I andre tilfælde 6, Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9 til dette kapitel Af polymerer af vinylchlorid Fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med poly(vinylchlorid) Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Af anden plast Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller I ruller af bredde ikke over 20 cm DA 13 DA

14 -- Strimler med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi Af blødgjort poly(vinylchlorid) eller af polyethylen 6, Af ikke blødgjort poly(vinylchlorid) 6, Af polypropylen 6, I andre tilfælde 6, Andre varer --- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af polyestere I andre tilfælde Af additionspolymerisationsprodukter Af blødgjort poly(vinylchlorid) eller af polyethylen I andre tilfælde I andre tilfælde Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Bearbejdet ud over overfladebehandling, eller tilskåret i andet end kvadratisk 5 0 eller rektangulær form -- I andre tilfælde --- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere I andre tilfælde Af additionspolymerisationsprodukter Af blødgjort poly(vinylchlorid) eller af polyethylen I andre tilfælde I andre tilfælde Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med DA 14 DA

15 andre materialer Af polymerer af ethylen -- Af tykkelse ikke over 0,125 mm --- Af polyethylen med densitet ---- Under 0, Polyethylenfolier af tykkelse 20 mikrometer og derover, men ikke 6,5 0 over 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb Andre varer Uden påtryk Strækfolier 6, Andre varer 6, Med påtryk 6, ,94 og derover 6, I andre tilfælde 6, Af tykkelse over 0,125 mm Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende 6,5 0 fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af ikke over 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel Andre varer Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde 6, Af polymerer af propylen -- Af tykkelse ikke over 0,10 mm Biaxialt orienteret 6, I andre tilfælde -- Af tykkelse over 0,10 mm --- Bånd af bredde over 5 mm, men ikke over 20 mm, af den art der anvendes til emballering Dekorative bånd 5 3 DA 15 DA

16 Andre varer 6, Andre varer Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polymerer af styren Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polymerer af vinylchlorid Med indhold af blødgøringsmidler på 6 vægtprocent eller derover Af tykkelse ikke over 1 mm Af tykkelse over 1 mm Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Af tykkelse ikke over 1 mm Af tykkelse over 1 mm Af polymerer af acryl Af poly(methylmethacrylat) I andre tilfælde Copolymerer af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, i form af folie, af 5 0 tykkelse 150 mikrometer og derunder Andre varer Af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere Af polycarbonater Af poly(ethylenterephthalat) --- Af tykkelse 0,35 mm og derunder Folier af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 72 mikrometer og derover, men 2 0 ikke over 79 mikrometer, bestemt til fremstilling af disketter Folier af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 100 mikrometer og derover, men ikke over 150 mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymer-højtryksplader 2 0 DA 16 DA

17 Andre varer Folier af polyethyleneterephthalat, af tykkelse ikke over 50 mikrometer Andre varer Af tykkelse over 0,35 mm Af umættede polyestere Af andre polyestere Af cellulose eller kemiske derivater deraf Af regenereret cellulose Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm Andre varer Af celluloseacetat Folier i ruller eller bånd, til fotografiske eller kinematografiske film Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm Andre varer Af andre cellulosederivater Af vulcanfiber Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Af anden plast Af poly(vinylbutyral) Af polyamider Af aminoplast Af phenolplast Af anden plast --- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Folier og strimler af polyimid, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller 2 0 belagt med plast Andre varer 5 3 DA 17 DA

18 --- Af additionspolymerisationsprodukter Folier af poly(vinylfluorid) Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale til brug i chlor-alkali 5 0 elektrolytiske celler Biaksialt orienterede folier af poly(vinylalkohol), af tykkelse ikke over 1 mm, 5 0 med indhold af poly(vinylalkohol) på 97 vægtprocent og derover, uden belægning Andre varer I andre tilfælde Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast - Celleplast Af polymerer af styren Af polymerer af vinylchlorid Af polyurethaner Af bøjeligt skumplast Af polyurethanskum 6, I andre tilfælde I andre tilfælde Af regenereret cellulose Af anden plast Andre varer -- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede --- Af polyester Profilerede plader Andre varer Af phenolplast Af aminoplast ---- Laminerede Fremstillet under højt tryk, med dekorativt dæklag på en eller begge sider I andre tilfælde 5 0 DA 18 DA

19 Andre varer Af anden plast Af additionspolymerisationsprodukter I andre tilfælde Badekar, brusekar, køkkenvaske, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast Badekar, brusekar, køkkenvaske og håndvaske 6, Sæder og låg til klosetter 6, Andre varer 6, Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande 6,5 0 - Sække og poser (herunder kræmmerhuse) Af polymerer af ethylen 6, Af anden plast poly(vinylchlorid) 6, Af anden plast Balloner, flasker, kolber og lignende varer Med rumindhold 2 liter og derunder 6, Med rumindhold over 2 liter 6, Spoler, bobiner og lignende varer Filmspoler og spoler til lydbånd og lign. henhørende under pos Andre varer Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger Kapsler 6, Andre varer 6, Andre varer Ekstruderede plasttrådnet, rørformede eller flade 6, Andre varer 6, Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler DA 19 DA

20 og toiletartikler, af plast Bordservice og køkkenartikler 6, Andre varer -- Varer af regenerater af cellulose Svampe 6, Andre varer 6, Varer af anden plast Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele dertil Andre varer Beslag og tilbehør bestemt til permanent fastgørelse i eller på døre, vinduer, 2 0 trapper, mure eller andre bygningsdele Kabelbakker og kabelpaneler til elektriske ledninger Andre varer Andre varer af plast Kontor- og skoleartikler Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lign Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Statuetter og andre dekorationsgenstande Andre varer Spande og lignende varer, forsynet med huller, til filtrering af vand i kloakafløb 5 0 (opsamling af slam mv.) -- Andre varer Fremstillet af folie Til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde 5 0 DA 20 DA

21 I andre tilfælde Til industriel samling af motorkøretøjer Blysegl, også af plast; anordninger til adgangskontrol Til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde 40 KAPITEL 40 - GUMMI OG VARER DERAF 4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter i ubearbejdet form eller som plader eller bånd Naturlig gummilatex, også forvulkaniseret - Naturgummi i andre former »Smoked sheets« Teknisk specificeret naturgummi (TSNR) Andre varer Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter 4002 Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd; blandinger af produkter henhørende under pos med produkter henhørende under denne position, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd - Styrenbutadiengummi (SBR); styrenbutadiencarboxylgummi (XSBR) Latex Andre varer Styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation (E-SBR), i baller Blokcopolymerer af styrenbutadienstyren, fremstillet ved opløsningspolymerisation (SBS, termoplastiske elastomerer), i granulater, smuld eller pulvere Styrenbutadiengummi, fremstillet ved opløsningspolymerisation (S-SBR), i baller Andre varer Butadiengummi (BR) - Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR); halogeneret isobutenisoprengummi (CIIR eller BIIR) DA 21 DA

22 Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR) Andre varer - Chloroprengummi (chlorbutadiengummi) (CR) Latex Andre varer - Acrylonitrilbutadiengummi (NBR) Latex Andre varer Isoprengummi (IR) Gummi af ethylenpropylendien (ikke konjugeret) (ethenpropengummi) (EPDM) Blandinger af produkter henhørende under pos med produkter henhørende under denne position - Andre varer Latex Andre varer Varer modificeret ved tilsætning af plast Andre varer Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt pulver eller 5 0 granulater deraf 4005 Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd Gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Opløsninger; dispersioner undtagen varer henhørende under pos Andre varer Plader og bånd Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Andre varer 5 0 DA 22 DA

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08 AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under nærværende afsnit,

Læs mere

TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERAR- BEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER

TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERAR- BEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER AFSNIT IX TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERAR- BEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER Kapitel 44 TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a)

Læs mere

Toldkoder omfattet af EUTR

Toldkoder omfattet af EUTR Toldkoder omfattet af EUTR Antal toldkoder: Trævarer under kapitel 44: 161 Papir og papirmasse under kapitel 47 og 48: 160 Træmøbler under kapitel 94: 11 Præfabrikerede bygninger af træ under kapitel 94:

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 17 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 17 LIMITE COEST 47 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 17 LIMITE PUBLIC COEST 47 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Associeringsaftale mellem

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 41 Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) afklip og lignende affald af rå huder og skind (pos. 0511) b) fugleskind og dele af fugleskind

Læs mere

Trævarestatistik 2014. 15. maj 15

Trævarestatistik 2014. 15. maj 15 Trævarestatistik 2014 15. maj 15 Denne PowerPoint behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske trævareproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske trævaremarkedet. Med Danmarks

Læs mere

Kapitel 44 Træ og varer deraf; trækul Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) træ i form af flis eller spåner, samt knust, formalet eller

Kapitel 44 Træ og varer deraf; trækul Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) træ i form af flis eller spåner, samt knust, formalet eller Kapitel 44 Træ og varer deraf; trækul Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) træ i form af flis eller spåner, samt knust, formalet eller pulveriseret træ, der hovedsagelig anvendes til fremstilling

Læs mere

Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen,

Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, Kapitel 40 Gummi og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Toll- og vøruskráin. AFSNITIX Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Toll- og vøruskráin. AFSNITIX Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer AFSNITIX Træ og varer deraf; trækul; kork og varer deraf; kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer Kap 44 Síða 1 Kapitel 44 Træ og varer deraf; trækul Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter

Læs mere

Trævarestatistik

Trævarestatistik Trævarestatistik 2015 07-04.2016 Denne rapport behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske trævareproduktion, - eksport og import samt udviklingen på det danske trævaremarkedet. Med Danmarks

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 3/4.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 3/4. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0003 (NLE) 5608/16 DD 12 FORSLG fra: modtaget: 22. januar 2016 til: CP 14 WTO 9 COFR 15 RELEX 60 Jordi

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP Kapitel 48 PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

7621/16 ADD 9 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 ADD 9 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 9 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 4 PART 2/3 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Bestemmelser 1. Medmindre andet følger af bestemmelse 1

Læs mere

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07 XI AFSNIT XI TEKSTILVARER Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) Børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 05.02); hestehår og affald deraf (pos. 05.11). b) Menneskehår og varer deraf (pos.

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05 Kapitel 69 KERAMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun varer, som er keramisk brændt efter formningen. Til pos. 69.04-69.14 henføres udelukkende keramiske varer, der ikke kan tariferes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0048 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0048 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0048 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.01.2004 KOM(2004) 48 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 196/12 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 674/2012 af 23. juli 2012 om ændring af 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-oecd-lande

Læs mere

Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet

Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet Bilag I Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet DA 1 DA Bilag I a) Bosnien-Hercegovinas toldindrømmelser for industrivarer med oprindelse i Fællesskabet (jf.

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 94 Møbler, sengebunde, madrasser, dyner, puder o. lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger Bestemmelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R1418 DA 07.08.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport

Læs mere

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Forsyningshorisont Metaller Jern/stål 150-200 år Fra malm: 40 MJ/kg Fra skrot:20 MJ/kg Støbejern 30 MJ/kg Rustfrit stål Afhængig af legering 46 MJ/kg Fra

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Lige snit parallelt med baghovedet Kœbe og halssnitte bovsnitte Snit parallelt med baghovedet til øjenniveau og ned til den forreste del af hovedet sammenhœngende kœbe-, hals- og bovsnitte Størkningspunkt

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 6/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet Eksempler på affald, som er omfattet Plastaffald fra biler Plastemballage Plastfolie Dette affald er ikke omfattet Plastaffald, der ikke er omfattet på grund af urenheder Betegnelse Nedenstående plastmaterialer,

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 74 Kobber og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA Her finder du alle former for beskyttelsesprodukter! BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER 13 Beskyttel Mulighederne

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 64 Fodtøj, gamacher o. lign.; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Engangsovertræk til fødder eller sko, af tyndt materiale (f.eks. papir, plastfolie), uden påsat sål. Disse

Læs mere

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner Leverandør af reservedele og pakkemaskiner PTFE tapes PTFE belagt glasfi ber. Vi har en meget omfattende bestand af både klæbende og ikke klæbende PTFE belagt glasfi ber folier og svejsetråde og svejsebånd.

Læs mere

Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester

Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester Varekatalog for Byggeriets køb af varer og tjenester Side Varenr. Varetekst 2 25 Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement 2 27 Mineralske brændselsstoffer, mineralolie og destillations-produkter

Læs mere

Kar og baljer med jernbånd.

Kar og baljer med jernbånd. Kar og baljer med jernbånd. Runde kar og baljer Ovale kar og baljer Diameter Pris v/ fyr Pris v/ eg Pris v/ fyr Pris v/ eg 30 cm 1.600,00 2.300,00 2.000,00 2.800,00 40 cm 1.800,00 2.500,00 2.200,00 3.100,00

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 12.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 295/23 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.22 KOM(22) 618 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 255/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: 17-09-2016. Kap 70 Síða 1

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: 17-09-2016. Kap 70 Síða 1 AFSNITVII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under dette afsnit, og

Læs mere

KAPITEL 39 Plast og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»plast«omfatter overalt i nomenklaturen de under pos. 3901-3914 hørende materialer, der

KAPITEL 39 Plast og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»plast«omfatter overalt i nomenklaturen de under pos. 3901-3914 hørende materialer, der KAPITEL 39 Plast og varer deraf Bestemmelser 1. Betegnelsen»plast«omfatter overalt i nomenklaturen de under pos. 3901-3914 hørende materialer, der kan eller har kunnet formes, enten på polymerisationstidspunktet

Læs mere

AT VIDE HVORDAN! Forsendelsesartikler & øvrige emballager..de 87

AT VIDE HVORDAN! Forsendelsesartikler & øvrige emballager..de 87 AT VIDE HVORDAN! Forsendelsesartikler & øvrige emballager.de 87 AT VIDE HVORDAN! Boblekuverter ekstrabeskyttelsepåvejtilmodtageren J høj sikkerhed af indholdet ved kombination af robust kraftpapir og stærk

Læs mere

Redskaber. Indholdsfortegnelse:

Redskaber. Indholdsfortegnelse: Redskaber Indholdsfortegnelse: Check på rengøringsvogne og maskiner... 1 Eksempler på rengøringsvogne... 3 Oversigt over forskellige redskaber til rengøringsarbejdet... 4-10 1 Indledning Rengøringsvognen

Læs mere

Plast og polymerer Dagens program

Plast og polymerer Dagens program Plast og polymerer Dagens program 830M 8.30 Mødes ud dfor undervisningslokale i l U45 ved dindgang F 8.40 Velkomst i kollokiverummet v. institutleder Ib Johannsen og Claus Henriksen fra plastindustrien

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT

SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT AFSNIT V MINERALSKE PRODUKTER Kapitel 25 SALT; SVOVL; JORD- OG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT Bestemmelser 1. For så vidt ikke andet fremgår af positionsteksterne eller af bestemmelse 4 nedenfor, omfatter

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 45 spørgsmål til termoplast. Introduktion til termoplast. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning 3M Industri Limoverføringstape og dobbeltklæbende tape Nøjagtigt og holdbart 3M dobbeltklæbende tape og limoverføringstape I denne brochure finder du et udvalg af 3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes.

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

SKYTSENGEL! Emballager til korrosionsbeskyttelse (VCI)

SKYTSENGEL! Emballager til korrosionsbeskyttelse (VCI) SKYTSENGEL! Emballager til korrosionsbeskyttelse (VCI).de 27 SKYTSENGEL! EXCOR GENERELLE INFORMATIONER VCI Beskrivelse EMBALLAGE MED KORROSIONSBESKYTTELSE VCI 1 (volatile corrosion inhibitor) er flygtige

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

COMPACTION A/S Holte 4541 1133 Fredericia 7594 4222

COMPACTION A/S Holte 4541 1133 Fredericia 7594 4222 VASKESVAMP MED SHAMPOO OG VOKS Kungs shampoosvamp med voks er fremstillet af et materiale af meget høj kvalitet der betyder, at svampen kan tåle olie, fedt og benzin. Indholdet af shampoo og voks i svampen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1735. af 24. september 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1735. af 24. september 2015 Vedlegg 4 til høringsnotat om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Plassering av generell advarsel og informativ tekst for rulletobakk i pung KOMMISSIONENS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2011 KOM(2011) 727 endelig 2011/0332 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

DET FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER (CPV) 2008 FORKLARENDE NOTER TIL DET SUPPLERENDE GLOSSAR

DET FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER (CPV) 2008 FORKLARENDE NOTER TIL DET SUPPLERENDE GLOSSAR DET FÆLLES GLOSSAR FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER (CPV) 2008 FORKLARENDE NOTER TIL DET SUPPLERENDE GLOSSAR BEMÆRK 2 I. FORKLARENDE NOTER TIL HOVEDGRUPPE A M VEDRØRENDE VARER, MATERIALER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

BRØNDSHOLM. Valentine. Bryllup & Dekoration 2014. Valentine& Wedding. Trends 2014. www.brondsholm.dk TLF: 70 20 36 35

BRØNDSHOLM. Valentine. Bryllup & Dekoration 2014. Valentine& Wedding. Trends 2014. www.brondsholm.dk TLF: 70 20 36 35 BRØNDSHOLM Valentine& Valentine Bryllup & Dekoration 2014 Wedding Trends 2014 OBS! BESTLLNGSVARER 8-14 DAGES LEVERNGSTD www.brondsholm.dk TL: 70 20 36 35 Valentinsdag Mors dag A Hjerte, træ, 73-55861

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 polymetylmetacrylat samt en ganske lille procentdel katalysatorer og andre hærdere, henhører under pos. 39.02 C XII i den fælles toldtarif, når det

Læs mere

Effektive pakkeløsninger. -til dine forsendelser

Effektive pakkeløsninger. -til dine forsendelser Effektive pakkeløsninger -til dine forsendelser Boblepose Luft beskytter og vejer minimalt, hvilket er grunden til, at bobleposer er populær til forsendelse. Det luftpolstrede og vandafvisende indre beskytter

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Abena vinyl. Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Farvekodning:

Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Abena vinyl. Vinylhandsker. Hvornår er handsker nødvendige? Farvekodning: Hvornår er handsker nødvendige? Hvornår er handsker nødvendige? NEJ Handsker er ikke nødvendige ved rene procedurer, f.eks. håndtering af mad til patienten, skift af sengetøj (ikke kontamineret), måling

Læs mere

H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O

H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 ATBO REOLEN ER EN DANSK MØBELKLASSIKER Fremstillet efter solid, dansk snedkertradition og med utallige kombinationsmuligheder. Reolen er stilren og klassisk i sit

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter 84 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.1.64 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 99/64 HENSTILLING Nr. 1/64 af 15. januar 1964 tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil

Læs mere

Emne: Byggekursus 1 Dato: Tilmeldte: Byg et træ. Byggekursus nr. 1. Tilmelding: Side 1 af 14

Emne: Byggekursus 1 Dato: Tilmeldte: Byg et træ. Byggekursus nr. 1. Tilmelding: Side 1 af 14 Byggekursus nr. 1 Byg et træ Tilmelding: Side 1 af 14 Materialeliste Del 1 til at bygge et birketræ Hegnstråd 2 mm. Bindetråd ca. 0,7 mm. Bidetang. Lille træklods (til at sætte træet på). Bøger og billeder

Læs mere

Specialdesignede trapper Trin for trin

Specialdesignede trapper Trin for trin KATALOG 2013 Specialdesignede trapper Trin for trin Trappe med mange detaljer Kvartsvingstrappe med buet hovedstykke Vanger : 0502-Y Trin : Jatoba olieret Håndliste : Type 8 Jatoba olieret Balustre : type

Læs mere

Polypropylen pakketape til kartonforsegling

Polypropylen pakketape til kartonforsegling Polypropylen pakketape til kartonforsegling - PP-Naturgummi 45 my - Polinar ekstra - PP-Naturgummi 32 my - Polinar - PP-Naturgummi 28 my - Polinar E - PP-Naturgummi 25 my - Polinar EE - PP-Naturgummi 28

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D042280/04.

Hermed følger til delegationerne dokument - D042280/04. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) 7478/16 ENV 190 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. marts 2016 til: Komm. dok. nr.: D042280/04 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD 35 Jordi

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN VF 5223:1 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Service og bestik

Læs mere

Emballage. Relief konvolutter i småpakninger. Mailman konvolutter til laserprint

Emballage. Relief konvolutter i småpakninger. Mailman konvolutter til laserprint emballage Emballage Relief konvolutter i småpakninger Relief konvolut M65 u/ rude 110x220 50 stk 391150 1 Relief konvolut M65 m/ rude 110x220 25 stk 391151 1 Relief konvolut C6 u/ rude 114x162 50 stk 391153

Læs mere