BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 290 final Bilag II - Del 5/22 BILAG Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG II (DEL 5) til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side DA DA

2 BILAG Bilag I-A til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstat på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG II (DEL 5) til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side Ukraines toldtarif KN 2008 BESKRIVELSE Basistoldsats Toldafviklingskategori 3825 Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet; kommunalt affald; kloakslam; andet affald som nævnt i bestemmelse 6 til dette kapitel Kommunalt affald Kloakslam Klinisk affald - Organiske opløsningsmidler i form af affald Halogenerede I andre tilfælde Affald i form af væsker fra metalbejdsning, hydrauliske væsker, bremsevæsker og antifrostpræparater - Andet affald fra kemiske og nærstående industrier Hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele I andre tilfælde DA 2 DA

3 Andre varer Alkalisk jernoxid (gasrensemasse) Andre varer VII AFSNIT VII - PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF 39 KAPITEL 39 - PLAST OG VARER DERAF I. I UBEARBEJDET FORM 3901 Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form Polyethylen med densitet under 0, Lineært polyethylen Andre varer Polyethylen med densitet 0,94 eller derover Polyethylen, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel, med densitet 0,958 og derover ved 23 C og med indhold af: -aluminium på 50 mg/kg og derunder, -calcium på 2 mg/kg og derunder, -chrom på 2 mg/kg og derunder, -jern på 2 mg/kg og derunder, -nikkel på 2 mg/kg og derunder, -titan på 2 mg/kg og derunder, -vanadium på 8 mg/kg og derunder, bestemt til fremstilling af chlorsulfoneret polyethylen I andre tilfælde Copolymerer af ethylen og vinylacetat 0, Andre varer Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymer af ethylen, isobutylacrylat 5 0 og methacrylsyre A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, 5 0 med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Andre varer Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form Polypropylen DA 3 DA

4 Polyisobutylen Copolymerer af propylen Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Andre varer A-B-A-blokcopolymerer af polystyren, ethylenbutylencopolymer og polystyren, 5 0 med indhold af styren på 35 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Polybuten-1, copolymerer af buten-1 og ethylen med indhold af ethylen 5 0 på 10 vægtprocent og derunder, eller blandinger af polybuten-1, polyethylen og/eller polypropylen med indhold af polyethylen på 10 vægtprocent og derunder og/eller af polypropylen på 25 vægtprocent og derunder, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Andre varer Polymerer af styren, i ubearbejdet form - Polystyren Ekspanderbart 6, I andre tilfælde 6, Copolymerer af styren og acrylonitril (SAN) Copolymerer af acrylonitril og butadienstyren (ABS) Andre varer Copolymerer udelukkende af styren og allylalkohol, med et acethyltal på 175 og derover Bromineret polystyren med indhold af brom på 58 vægtprocent og derover, men ikke over 71 vægtprocent, i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Andre varer 3904 Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form Poly(vinylchlorid), ikke blandet med andre stoffer - Andet poly(vinylchlorid) Ikke blødgjort 5 3 DA 4 DA

5 Blødgjort Copolymerer af vinylchlorid og vinylacetat Andre copolymerer af vinylchlorid Polymerer af vinylidenchlorid Copolymerer af vinylidenchlorid og acrylonitril, i form af ekspanderbare kugler med en diameter på 4 mikrometer og derover, men ikke over 20 mikrometer Andre varer - Fluorholdige polymerer Polytetrafluorethylen Andre varer Poly(vinylfluorid), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Andre varer Andre varer 3905 Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form; andre vinylpolymerer i ubearbejdet form - Poly(vinylacetat) I vandig dispersion I andre tilfælde Copolymerer af vinylacetat I vandig dispersion I andre tilfælde Poly(vinylalkohol), også med indhold af ikke-hydrolyserede acetatgrupper Andre varer Copolymerer Andre varer Poly(vinylformal), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel, med en molekylevægt på 100 og derover, men ikke over 400, og med indhold af: - acetylgrupper, beregnet som vinylacetat, på 9,5 vægtprocent og derover, men ikke over 13 vægtprocent og -hydroxygrupper, beregnet som vinylalkohol, på 5 vægtprocent og derover, men ikke over 6,5 vægtprocent 5 0 DA 5 DA

6 Andre varer Polymerer af acryl, i ubearbejdet form Poly(methylmethacrylat) Andre varer Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid] 0, Copolymerer af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, i form 0,5 0 af en opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af copolymer på 55 vægtprocent og derover Copolymerer af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med indhold af 2-0,5 0 ethylhexylacrylat på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 11 vægtprocent Copolymerer af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med 0,5 0 polybutadienacrylonitril (NBR) Polymerisationsprodukter af acrylsyre, med alkylmethacrylat og små mængder af 0,5 0 andre monomer, bestemt til brug som fortykkelsesmiddel ved fremstilling af tekstiltrykfarver Copolymerer af methylacrylat, ethylen og en monomer, der indeholder en endeløs 0,5 0 carboxylgruppe som erstatningsprodukt, med indhold på 50 vægtprocent og derover af methylacrylat, også blandet med siliciumdioxid Andre varer 3907 Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form Polyacetaler Andre polyethere -- Polyetheralkoholer Polyethylenglycoler Andre varer Med hydroxylindeks 100 eller derunder I andre tilfælde -- Andre varer DA 6 DA

7 Copolymer af 1-chlor-2,3-epoxypropan og ethylenoxid Andre varer Epoxyharpikser Polycarbonater Alkydharpikser Poly(ethylenterephthalat) Med viskositetindeks på 78 ml/g og derover I andre tilfælde Poly(mælkesyre) - Andre polyestere Umættede Flydende Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde I andre tilfælde --- Med hydroxylindeks 100 eller derunder Poly(ethylennaphthalen-2,6-dicarboxylat) Andre varer Polybutyleneterephthalat med densitet 1,29 g/сm3 og derover, men ikke over 2 3 1,33 g/сm Andre varer I andre tilfælde Poly(ethylennaphthalen-2,6-dicarboxylat) Andre varer 3908 Polyamider, i ubearbejdet form Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6, Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde 5 0 DA 7 DA

8 Andre varer 6, Aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form Carbamidplast, thiocarbamidplast Melaminplast Anden aminoplast Phenolplast Polyurethaner Polyurethan af 2,2'-(tert-butylimino)diethanol og 4,4'- 5 0 methylendicyclohexyldiisocyanat, i form af opløsning i N,N-dimethylacetamid, med indhold af polymer på 50 vægtprocent og derover Andre varer Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Siliconer, i ubearbejdet form Siliconolie 6, Siliconelastomerer Andre varer Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form Jordolieharpikser, cumaronharpikser, indenharpikser og cumaronindenharpikser samt polyterpener Andre varer -- Kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Poly(oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden ,4-phenylen), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel Poly(thio-1,4-phenylen) Andre varer Andre varer DA 8 DA

9 Copolymerer af p-kresol og divinylbenzen, i form af opløsning i N,Ndimethylacetamid, 5 0 med indhold af polymer på 48 vægtprocent og derover Hydrogeneret copolymer af vinyltoluen og alpha-methylstyren Andre varer Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form - Celluloseacetater Ikke blødgjorte Blødgjorte Cellulosenitrater (herunder collodium) -- Ikke blødgjorte Collodium og celloidin Andre varer Blødgjorte - Celluloseethere Carboxymethylcellulose og salte deraf 6, Andre varer Ethylcellulose Hydroxypropylcellulose Andre varer Andre varer Celluloseestere Andre varer 3913 Naturlige polymerer (f.eks. alginsyre) og modificerede naturlige polymerer (f.eks. hærdede proteiner, kemiske derivater af naturgummi), ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form Alginsyre samt salte og estere deraf Andre varer Dextran 0, Andre varer Ionbyttere på basis af polymerer henhørende under pos , i ubearbejdet 6,5 0 DA 9 DA

10 form II. AFFALD, AFKLIP OG SKROT; HALVFABRIKATA; FORARBEJDEDE VARER 3915 Affald, afklip og skrot, af plast Af polymerer af ethylen Af polymerer af styren Af polymerer af vinylchlorid Af anden plast -- Af additionspolymerisationsprodukter Af polymerer af propylen Af anden plast I andre tilfælde Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast Af polymerer af ethylen Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polymerer af vinylchlorid Af poly(vinylchlorid) Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Af anden plast -- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af polyestere Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polyamider Af epoxyharpikser 5 0 DA 10 DA

11 Af anden plast Af additionspolymerisationsprodukter Af polymerer af propylen Af anden plast I andre tilfælde Rør og slanger samt fittings dertil (f.eks. muffer, rørknæ, forbindelsesstykker), af plast Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast Af hærdede proteiner 6, Af celluloseplast Stive rør og slanger Af polymerer af ethylen Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også 5 0 overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet I andre tilfælde Til industriel samling af motorkøretøjer Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Af polymerer af propylen Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også 5 0 overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet I andre tilfælde Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Af polymerer af vinylchlorid Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også 5 0 overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet I andre tilfælde Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde 5 0 DA 11 DA

12 Af anden plast --- Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede 5 0 polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af additionspolymerisationsprodukter I andre tilfælde I andre tilfælde Til industriel samling af motorkøretøjer Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Andre rør og slanger Bøjelige rør og slanger med et sprængningstryk på mindst 27,6 MPa Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, uden fittings --- Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede 5 0 polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede ---- Af additionspolymerisationsprodukter Af polymerer af ethylen Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polymerer af vinylchlorid Af anden plast I andre tilfælde I andre tilfælde Kunsttarme 6,5 0 DA 12 DA

13 Andre varer Andre varer, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer, med fittings Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Andre varer --- Sømløse og af en længde, der overstiger det største tværmål, også overfladebehandlet, men ikke på anden måde bearbejdet Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede 5 0 polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af additionspolymerisationsprodukter I andre tilfælde I andre tilfælde Med fittings, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde Fittings Af den art der anvendes i luftfartøjer 0, I andre tilfælde 6, Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som fliser; væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9 til dette kapitel Af polymerer af vinylchlorid Fremstillet af støttemateriale, imprægneret, overtrukket eller lamineret med poly(vinylchlorid) Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Af anden plast Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller I ruller af bredde ikke over 20 cm DA 13 DA

14 -- Strimler med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi Af blødgjort poly(vinylchlorid) eller af polyethylen 6, Af ikke blødgjort poly(vinylchlorid) 6, Af polypropylen 6, I andre tilfælde 6, Andre varer --- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af polyestere I andre tilfælde Af additionspolymerisationsprodukter Af blødgjort poly(vinylchlorid) eller af polyethylen I andre tilfælde I andre tilfælde Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Bearbejdet ud over overfladebehandling, eller tilskåret i andet end kvadratisk 5 0 eller rektangulær form -- I andre tilfælde --- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere I andre tilfælde Af additionspolymerisationsprodukter Af blødgjort poly(vinylchlorid) eller af polyethylen I andre tilfælde I andre tilfælde Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende måde i forbindelse med DA 14 DA

15 andre materialer Af polymerer af ethylen -- Af tykkelse ikke over 0,125 mm --- Af polyethylen med densitet ---- Under 0, Polyethylenfolier af tykkelse 20 mikrometer og derover, men ikke 6,5 0 over 40 mikrometer, til fremstilling af fotoresistfilm til fremstilling af halvledere eller trykte kredsløb Andre varer Uden påtryk Strækfolier 6, Andre varer 6, Med påtryk 6, ,94 og derover 6, I andre tilfælde 6, Af tykkelse over 0,125 mm Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af usammenhængende 6,5 0 fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af ikke over 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst poly(vinylalkohol) som fugtmiddel Andre varer Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde 6, Af polymerer af propylen -- Af tykkelse ikke over 0,10 mm Biaxialt orienteret 6, I andre tilfælde -- Af tykkelse over 0,10 mm --- Bånd af bredde over 5 mm, men ikke over 20 mm, af den art der anvendes til emballering Dekorative bånd 5 3 DA 15 DA

16 Andre varer 6, Andre varer Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polymerer af styren Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Af polymerer af vinylchlorid Med indhold af blødgøringsmidler på 6 vægtprocent eller derover Af tykkelse ikke over 1 mm Af tykkelse over 1 mm Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Af tykkelse ikke over 1 mm Af tykkelse over 1 mm Af polymerer af acryl Af poly(methylmethacrylat) I andre tilfælde Copolymerer af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, i form af folie, af 5 0 tykkelse 150 mikrometer og derunder Andre varer Af polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere Af polycarbonater Af poly(ethylenterephthalat) --- Af tykkelse 0,35 mm og derunder Folier af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 72 mikrometer og derover, men 2 0 ikke over 79 mikrometer, bestemt til fremstilling af disketter Folier af poly(ethylenterephthalat), af tykkelse 100 mikrometer og derover, men ikke over 150 mikrometer, bestemt til fremstilling af fotopolymer-højtryksplader 2 0 DA 16 DA

17 Andre varer Folier af polyethyleneterephthalat, af tykkelse ikke over 50 mikrometer Andre varer Af tykkelse over 0,35 mm Af umættede polyestere Af andre polyestere Af cellulose eller kemiske derivater deraf Af regenereret cellulose Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm Andre varer Af celluloseacetat Folier i ruller eller bånd, til fotografiske eller kinematografiske film Folier og bånd, også i ruller, af tykkelse under 0,75 mm Andre varer Af andre cellulosederivater Af vulcanfiber Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde I andre tilfælde Af anden plast Af poly(vinylbutyral) Af polyamider Af aminoplast Af phenolplast Af anden plast --- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede Folier og strimler af polyimid, ikke belagt eller udelukkende overtrukket eller 2 0 belagt med plast Andre varer 5 3 DA 17 DA

18 --- Af additionspolymerisationsprodukter Folier af poly(vinylfluorid) Ionbyttermembraner af fluoriseret plastmateriale til brug i chlor-alkali 5 0 elektrolytiske celler Biaksialt orienterede folier af poly(vinylalkohol), af tykkelse ikke over 1 mm, 5 0 med indhold af poly(vinylalkohol) på 97 vægtprocent og derover, uden belægning Andre varer I andre tilfælde Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast - Celleplast Af polymerer af styren Af polymerer af vinylchlorid Af polyurethaner Af bøjeligt skumplast Af polyurethanskum 6, I andre tilfælde I andre tilfælde Af regenereret cellulose Af anden plast Andre varer -- Af kondensationsprodukter eller intermolekylært omlejrede polymerisationsprodukter, også kemisk modificerede --- Af polyester Profilerede plader Andre varer Af phenolplast Af aminoplast ---- Laminerede Fremstillet under højt tryk, med dekorativt dæklag på en eller begge sider I andre tilfælde 5 0 DA 18 DA

19 Andre varer Af anden plast Af additionspolymerisationsprodukter I andre tilfælde Badekar, brusekar, køkkenvaske, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast Badekar, brusekar, køkkenvaske og håndvaske 6, Sæder og låg til klosetter 6, Andre varer 6, Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger, af plast Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande 6,5 0 - Sække og poser (herunder kræmmerhuse) Af polymerer af ethylen 6, Af anden plast poly(vinylchlorid) 6, Af anden plast Balloner, flasker, kolber og lignende varer Med rumindhold 2 liter og derunder 6, Med rumindhold over 2 liter 6, Spoler, bobiner og lignende varer Filmspoler og spoler til lydbånd og lign. henhørende under pos Andre varer Propper, låg, kapsler og andre lukkeanordninger Kapsler 6, Andre varer 6, Andre varer Ekstruderede plasttrådnet, rørformede eller flade 6, Andre varer 6, Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt hygiejniske artikler DA 19 DA

20 og toiletartikler, af plast Bordservice og køkkenartikler 6, Andre varer -- Varer af regenerater af cellulose Svampe 6, Andre varer 6, Varer af anden plast Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler Skodder, jalousier (herunder persienner) og lignende varer samt dele dertil Andre varer Beslag og tilbehør bestemt til permanent fastgørelse i eller på døre, vinduer, 2 0 trapper, mure eller andre bygningsdele Kabelbakker og kabelpaneler til elektriske ledninger Andre varer Andre varer af plast Kontor- og skoleartikler Beklædningsgenstande (herunder handsker, vanter og luffer) og tilbehør dertil Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder og lign Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Statuetter og andre dekorationsgenstande Andre varer Spande og lignende varer, forsynet med huller, til filtrering af vand i kloakafløb 5 0 (opsamling af slam mv.) -- Andre varer Fremstillet af folie Til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde 5 0 DA 20 DA

21 I andre tilfælde Til industriel samling af motorkøretøjer Blysegl, også af plast; anordninger til adgangskontrol Til teknisk brug, til anvendelse i civile luftfartøjer 0, I andre tilfælde 40 KAPITEL 40 - GUMMI OG VARER DERAF 4001 Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter i ubearbejdet form eller som plader eller bånd Naturlig gummilatex, også forvulkaniseret - Naturgummi i andre former »Smoked sheets« Teknisk specificeret naturgummi (TSNR) Andre varer Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter 4002 Syntetgummi og factis fremstillet af olier, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd; blandinger af produkter henhørende under pos med produkter henhørende under denne position, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd - Styrenbutadiengummi (SBR); styrenbutadiencarboxylgummi (XSBR) Latex Andre varer Styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation (E-SBR), i baller Blokcopolymerer af styrenbutadienstyren, fremstillet ved opløsningspolymerisation (SBS, termoplastiske elastomerer), i granulater, smuld eller pulvere Styrenbutadiengummi, fremstillet ved opløsningspolymerisation (S-SBR), i baller Andre varer Butadiengummi (BR) - Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR); halogeneret isobutenisoprengummi (CIIR eller BIIR) DA 21 DA

22 Isobutenisoprengummi (butylgummi) (IIR) Andre varer - Chloroprengummi (chlorbutadiengummi) (CR) Latex Andre varer - Acrylonitrilbutadiengummi (NBR) Latex Andre varer Isoprengummi (IR) Gummi af ethylenpropylendien (ikke konjugeret) (ethenpropengummi) (EPDM) Blandinger af produkter henhørende under pos med produkter henhørende under denne position - Andre varer Latex Andre varer Varer modificeret ved tilsætning af plast Andre varer Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt pulver eller 5 0 granulater deraf 4005 Blandet gummi, ikke-vulkaniseret, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd Gummi tilsat kønrøg eller siliciumdioxid Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Opløsninger; dispersioner undtagen varer henhørende under pos Andre varer Plader og bånd Til industriel samling af motorkøretøjer I andre tilfælde Andre varer 5 0 DA 22 DA

Toldkoder omfattet af EUTR

Toldkoder omfattet af EUTR Toldkoder omfattet af EUTR Antal toldkoder: Trævarer under kapitel 44: 161 Papir og papirmasse under kapitel 47 og 48: 160 Træmøbler under kapitel 94: 11 Præfabrikerede bygninger af træ under kapitel 94:

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

Kar og baljer med jernbånd.

Kar og baljer med jernbånd. Kar og baljer med jernbånd. Runde kar og baljer Ovale kar og baljer Diameter Pris v/ fyr Pris v/ eg Pris v/ fyr Pris v/ eg 30 cm 1.600,00 2.300,00 2.000,00 2.800,00 40 cm 1.800,00 2.500,00 2.200,00 3.100,00

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program

Grønbech. Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Grønbech Stål & Metaldivisionen Rustfrit program Rustfrie plader Rustfrie coils og båndstål Rustfrit stangstål Rustfrie rør Mønstervalsede plader Rustfrie dørkplader Plasmaskæring, Vandskæring Profiler

Læs mere

Korrugeret slange FCT. kortvarig +150 C. Bestillingsnr.

Korrugeret slange FCT. kortvarig +150 C. Bestillingsnr. 3.2 Kabelbeskyttelse Korrugeret slange FCT FCT slangen er produceret i Polyamid 6, som beskytter suverænt mod olie, benzin og opløsningsmidler. Det er en fleksibel slange, som tåler stor slidtage samt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2011 KOM(2011) 282 endelig 2011/127 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014 Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning Dansk Erhverv 24. november 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Registrering Tilgrænsende speciallovgivning

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast 2. Hvad kommer der ud af forbrændingsovnen? Slagger Ild Vand 3. Hvordan renser man røg? Man vasker det

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

SLUTBRUGER PRISLISTE ALLE PRODUKTER BOCCIA. Vælg mellem: Vælg mellem: BOCCIA SUPERIOR I SORT TASKE BOCCIA SUPERIOR I BLÅ SKULDERTASKE

SLUTBRUGER PRISLISTE ALLE PRODUKTER BOCCIA. Vælg mellem: Vælg mellem: BOCCIA SUPERIOR I SORT TASKE BOCCIA SUPERIOR I BLÅ SKULDERTASKE V UBUG P PODUK N G G O HND PO BOCC BOCC UPO O K 13 bolde håndsyet af førsteklasses PU-læder. Boldene er i overensstemmelse med Det nternationale Bocciaforbunds krav. Kan bestilles i medium, hård, medium-hård,

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009

NY FILLERUP SAVVÆRK Prisliste 2009 NY FILLERUP SAVVÆRK Nedenfor er prisliste for trævarer fra Ny Fillerup Savværk. Har du spørgsmål til prislisten eller specielle ønsker er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Har

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Havkajakroerne MG 2012-11-15

Havkajakroerne MG 2012-11-15 er en ret upræcis betegnelse, da det i daglig tale både bruges om fibre af glas, og om komposit materialet bestående af kunst fibre og et bindemiddel. En mere beskrivende, men ikke så ofte anvendt betegnelse

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ

SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ SMART OPBEVARING AF VÆRKTØJ 2 VÆRKTØJSTASKER 3 VÆRKTØJSBÆLTER 7 SØMPOSER 12 VÆRKTØJSORDNERE 12 TILBEHØR TIL BÆLTER 13 DIVERSE 19 SALGSMATERIALER NOTER 22 INDHOLDSFORTEGNELSE MED VARENUMRE 23 INDHOLD 3

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2

Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2 Katalog Vikan A/S Mere end hundrede års erfaring med rengøring 2 Vikan unikke løsninger til ethvert formål Har du en udfordring med hensyn til rengøring og hygiejne, så har Vikan en løsning. Gennem mange

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Wear & Gadgets 2011. Indkøbskatalog. for studerende og ansatte ved

Wear & Gadgets 2011. Indkøbskatalog. for studerende og ansatte ved [ SHOP] Wear & Gadgets 2011 Indkøbskatalog for studerende og ansatte ved VIA UNIVERSITY COLLEGE VIA merchandise Se det store udvalg af VIA merchandise i kataloget og lad dig friste af sportstøj, t-shirts,

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Det Lille Plastleksikon

Det Lille Plastleksikon Det Lille Plastleksikon ABS plast Er meget slagfast, stiv, har fin overflade, men ringe vejrbestandighed. Fås med forskellige egenskabskombinationer. Bruges bl.a. til edbkabinetter, husholdningsmaskiner,

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

ARK & PAPIR FRA KARTON ANTIM 65 TESTLINER KARTON + PE SILKEKARDUS. Her finder du ark & papir til alle formål. ALBE Emballage A/S Tlf.

ARK & PAPIR FRA KARTON ANTIM 65 TESTLINER KARTON + PE SILKEKARDUS. Her finder du ark & papir til alle formål. ALBE Emballage A/S Tlf. ARK & PAPIR FRA Her finder du ark & papir til alle formål KARTON KARTON + PE TESTLINER ANTIM 65 SILKEKARDUS 89 Ark og papir til alle formål alt hvad du har brug for Testliner - Mellemlægspap Testliner

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab

Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab for Edison Park Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 Forord En boligafdeling med mange beboere er et miniature samfund, hvor man bliver mere eller mindre

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Praktiske og solide produkter

Praktiske og solide produkter Plast Praktiske og solide produkter Vore plastprodukter omfatter alt fra kasser i genbrugsmateriale til bokse, plastpaller og bigboxe. Sortimentet leveres i flere farver. Konstrueret for maksimal styrke

Læs mere

Andengradsfunktionen

Andengradsfunktionen Andengradsfunktionen 1. Find først diskriminanten og efterfølgende også toppunktet for følgende andengradsfunktioner. A y = 2 x 2 + 4 x + 3 B y = 1 x 2 + 6 x + 2 C y = 1 / 2 x 2 + 2 x 2 D y = 1 x 2 + 6

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail.

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail. Mange steder i Danmark sidder der en gruppe mennesker som samles om deres fælles hobby. Nemlig Miniature ting. Og dukkehus. Du kan se nogen af dem her. Hvis du er med i en klub som gerne vil have nogen

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Spørgsmål kan rettes til Magnus Pind på mail magnuspind@gmail.com eller mobil 21 90 25 85.

Spørgsmål kan rettes til Magnus Pind på mail magnuspind@gmail.com eller mobil 21 90 25 85. Alt købes som beset. Varerne kan købes / afhentes på baggården til Godthåbsvej 179, indgang via Gudenåvej, 2720 Vanløse fredag d. 22. November fra kl. 9 16. Spørgsmål kan rettes til Magnus Pind på mail

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33

Toiletpapiret. Opgave om Materialeforståelse. Lise La Cour og Lea Blak WI33 Opgave om Materialeforståelse Toiletpapiret Lise La Cour og Lea Blak WI33 Indhold Side Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Papirets historie... 3 Anvendelse og genanvendelse... 4 Svanemærket... 5 Skovdød...

Læs mere

Stativvarer. Stativvarer - Side 1

Stativvarer. Stativvarer - Side 1 Stativvarer Stativvarer - Side 1 Indholdsfortegnelse Aluminiumskniv...7 Dykkere 1,2 x 20 mm...5 Filtsko BGF...4 Filtsko K...4 Filtsko Universal...4 Filtsøm ø 20 mm...3 Filtsøm ø 24 mm...3 Filtplader 10

Læs mere

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu Havefest Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere Se menu Tre konkurrencer: 1. Frisbee Golf 2. Langdistance pusterørsskydning 3. Avisstafet Grill-

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension november 2014 Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) DA L 94/2 Den Europæiske Unions Tidende 8.4.2011 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 333/2011 af 31. marts 2011 om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være

Læs mere

tasker 56 x 31 x 27 cm // Sort // Best. nr.: 6308 59 x 34 x 29 cm // Sort // Best. nr.: 6314 63 x 34 x 33 cm // Sort // Best. nr.

tasker 56 x 31 x 27 cm // Sort // Best. nr.: 6308 59 x 34 x 29 cm // Sort // Best. nr.: 6314 63 x 34 x 33 cm // Sort // Best. nr. Firmatøj og -gaver taske (M) 56 x 31 x 27 cm // // Best. nr.: 6308 Medium taske. 3 rum. Udvendig lynlåslomme. Skulderrem. Spænder i metal. Polstret greb. Vejl. pris ekskl. moms kr. 162,00 fritidstaske

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer. Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I. Af Tommy Støckel September 2013

Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer. Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I. Af Tommy Støckel September 2013 Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I Af Tommy Støckel September 2013 Tommy Støckel Forslag til bygningsintegreret kunstværk

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler

Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler Til rette vedkommende Dato: Marts 2013 INSPIRATIONSKATALOG Rammeaftale 03.13 Møbler Delaftale 4 - Daginstitutionsmøbler Dette katalog skal informere om de mange gode tilbud, vi har til vore danske kunder

Læs mere