EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019"

Transkript

1 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD DA Udstedt: Gyldig til: P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO OG EN 15804

2 Deklarationens ejer Troldtekt A/S CVR: Programoperatør Teknologisk Institut Udgivet af EPD Danmark Deklareret produkt Troldtekt akustik træbetonplader Produktionssted Troldhede, Danmark Produktets anvendelse Troldtekt akustik træbetonplader er beregnet til indendørs lofter og vægge Udstedt Gyldig til: Beregningsgrundlag Denne miljøvaredeklaration er udviklet iht. til kravene i EN Sammenlignelighed Miljøvaredeklarationer for byggevarer er muligvis ikke sammenlignelige hvis ikke de overholder kravene i EN EPD data er muligvis ikke sammenlignelige med mindre alle anvendte datasæt er udviklet i henhold til EN og baggrundssystemerne baseres på samme database. Gyldighed Denne miljøvaredeklaration, baseret på EPD udgivet af The Norwegian EPD Foundation, er verificeret i henhold til kravene i ISO og er gyldig i 5 år fra oprindelig udstedelsesdato. Anvendelse Den tilsigtede anvendelse af miljøvaredeklarationen er, at kommunikere videnskabeligt baserede miljøinformationer for produktet til/fra professionelle aktører med det formål, at kunne vurdere miljøpåvirkninger for bygninger. EPD type Vugge-til-port Vugge-til-port med tilvalg Vugge-til-grav CEN standard EN udgør den grundlæggende PCR Uafhængig verificering af deklarationen og data, i henhold til EN ISO 14025:2010 intern ekstern 3. parts verifikator: Deklareret enhed 1 ton NEDP00295E The Norwegian EPD Foundation Peter Ishøy Direktør - EPD Danmark Systemgrænser (MND = module not declared) Produkt Bygge- proces Brug Endt levetid Udenfor systemgrænse Råmaterialer Transport Fremstilling Transport Indbygning Brug Vedligehold Reparation Udskiftning Renovering Energiforbrug Vandforbrug Nedrivning Transport Affaldsbehandling Bortskaffelse Genbrug og genanvendelse A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MD DA Troldtekt A/S Side 2 af 8

3 Produktinformation Produktbeskrivelse Produktets hovedmaterialer er angivet i tabellen nedenfor. Disse udgør 100 vægt % af det deklarerede produkt. Materiale Vægt % af deklareret produkt Træ 47,0 % Cement 50,3 % Vandglas 1,3 % Vandbaseret maling 1,4 % Troldtekt akustik træbetonplader fremstilles med enten grå eller hvid cement. Panelerne skæres ud i forskellige størrelser af varierende tykkelse. Tykkelse (mm): 25 / 35 / 50 Bredde (mm): 600 Længde (mm): 600 / 1200 / 2000 / 2400 Vægt (kg/m 2 ) 9,7 / 12,0 / 15,0 Repræsentativitet og datakvalitet Nærværende deklaration, herunder dataindsamlingen og det modellerede forgrundssystem inkl. resultater, er repræsentativ for fremstillingen af 1 ton Troldtekt akustik træbetonplader produceret på Troldtekt A/S, Troldhede. Produktionsspecifikke data er baseret på årsgennemsnit fra 2013 leveret af Troldtekt A/S. Baggrundsdata er baseret på GaBi databaser 2013 og er <10 år gammelt. Data for produktionen af cement er specifik, og leveres som EPDer fra Aalborg Portland A/S, 2013, i overensstemmelse med EN Indhold af farlige stoffer Produktet indeholder ikke stoffer fra REACH Kandidatlisten, Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation, hvis indhold overskrider 0,1 vægt % (http://echa.europa.eu/candidate-list-table). Tekniske egenskaber (CE) Produktet er omfattet af to harmoniserede standarder EN for Termisk isolering i byggeriet Produkter Fabriksfremstillede produkter af træuld (VW) Specifikation samt EN for Nedhængte lofter Krav og prøvningsmetoder. Der er udviklet DoP (ydeevnedeklaration) i henhold til byggevareforordningen som kan rekvireres på: Levetid (RSL) 50 år MD DA Troldtekt A/S Side 3 af 8

4 LCA baggrund Deklareret enhed Resultaterne i denne miljøvaredeklaration relaterer sig til 1 ton Troldtekt akustik træbetonplader. Navn Værdi Enhed Deklareret enhed 1 ton Omregningsfaktor til 1 kg. 0,001 - Funktionel enhed Den funktionelle enhed er 1 ton Troldtekt akustik træbetonplader, med en levetid på 50 år. PCR Denne miljøvaredeklaration er baseret på kravene i EN samt den produktspecifikke PCR NPCR 010 rev 1: Building Boards udgivet af EPD-Norge. Flowdiagram MD DA Troldtekt A/S Side 4 af 8

5 Systemgrænser EPD en er baseret på en vugge-til-port LCA, hvori der er redegjort for 100 vægt %. De generelle regler for udeladelse af inputs og outputs i LCA en følger bestemmelserne i EN 15804, 6.3.5, hvor den totale udeladelse af input flow pr. modul højst må være 5 % af energiforbrug og masse. Produktfasen (A1-A3): Produktfasen omfatter tilvejebringelsen af alle råmaterialer, produkter og energi, transport til produktionen, emballering, intern transport samt affaldsbehandling frem til end-of-waste eller endelig bortskaffelse. LCAresultaterne er opdelt i modulerne A1, A2 og A3, men kan i henhold til EN aggregeres i et samlet resultat for A1-A3. MD DA Troldtekt A/S Side 5 af 8

6 LCA resultater Potentielle miljøpåvirkninger Grå paneler Hvide paneler Parameter Enhed A1 A2 A3 A1-A3 A1 A2 A3 A1-A3 Global opvarmning (GWP) [kg CO2 ækv.] 6,97E+01 1,09E+01 1,27E+02 2,08E+02 2,96E+02 1,09E+01 1,27E+02 4,34E+02 Nedbrydning af ozonlaget (ODP) [kg CFC11 ækv.] 9,35E-08 8,43E-11 7,72E-10 9,43E-08 1,84E-07 8,43E-11 7,72E-10 1,84E-07 Forsuring af jord og vand (AP) [kg SO2 ækv.] 8,87E-01 3,20E-02 2,77E-01 1,20E+00 2,00E+00 3,20E-02 2,77E-01 2,31E+00 Eutrofiering (EP) [kg (PO4) 3- ækv.] 1,33E-01 7,07E-03 2,46E-01 3,85E-01 2,25E-01 7,07E-03 2,46E-01 4,78E-01 Troposfærisk ozondannelse (POCP) [kg Ethen ækv.] 8,83E-02-3,16E-03 4,78E-02 1,33E-01 1,56E-01-3,16E-03 4,78E-02 2,01E-01 Udtynding af abiotiske ikke-fossile ressourcer (ADPe) Udtynding af abiotiske fossile ressourcer (ADPf) [kg Sb ækv.] 4,47E-04 7,52E-07 3,95E-06 4,51E-04 9,16E-04 7,52E-07 3,95E-06 9,20E-04 [MJ] 3,78E+03 2,73E+02 2,53E+02 4,30E+03 5,66E+03 2,73E+02 2,53E+02 6,18E+03 Ressourceforbrug Grå paneler Hvide paneler Parameter Enhed A1 A2 A3 A1-A3 A1 A2 A3 A1-A3 Forbrug af vedvarende primær energi [MJ] 1,40E+03 1,30E+01 5,90E+02 2,01E+03 1,45E+03 1,30E+01 5,90E+02 2,06E+03 Forbrug af vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer Samlet forbrug af vedvarende primære energiressourcer [MJ] 6,54E+03-1,80E+02 6,72E+03 6,54E+03-1,80E+02 6,72E+03 [MJ] 7,95E+03 1,30E+01 7,70E+02 8,73E+03 8,00E+03 1,30E+01 7,70E+02 8,78E+03 Forbrug af ikke-vedvarende primær energi [MJ] 4,39E+03 2,74E+02 2,53E+02 4,92E+03 5,85E+03 2,74E+02 2,53E+02 6,38E+03 Forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer anvendt som råmaterialer Samlet forbrug af ikke-vedvarende primære energiressourcer [MJ] - - 1,28E+01 1,28E ,28E+01 1,28E+01 [MJ] 4,39E+03 2,74E+02 2,66E+02 4,93E+03 5,85E+03 2,74E+02 2,66E+02 6,39E+03 Forbrug af sekundært materiale [kg] 2,22E ,22E+02 3,19E ,19E+01 Forbrug af vedvarende sekundært brændsel [MJ] 2,82E ,82E+02 2,70E ,70E+02 Forbrug af ikke-vedvarende sekundært brændsel [MJ] 4,32E ,32E Nettoforbrug af ferskvand [m 3 ] 9,12E+02 2,29E+01 1,46E+02 1,08E+03 9,12E+02 2,29E+01 1,46E+02 1,08E+03 Affaldskategorier og outputflows Grå paneler Hvide paneler Parameter Enhed A1 A2 A3 A1-A3 A1 A2 A3 A1-A3 Bortskaffet farligt affald [kg] 1,46E-02 1,13E-04 1,47E-03 1,62E-02 1,46E-02 1,13E-04 1,47E-03 1,62E-02 Bortskaffet ikke-farligt affald [kg] 2,20E+01 3,80E-02 1,46E+02 1,68E+02 2,20E+01 3,80E-02 1,46E+02 1,68E+02 Bortskaffet radioaktivt affald [kg] 4,81E-02 3,80E-04 4,31E-03 5,28E-02 4,81E-02 3,80E-04 4,31E-03 5,28E-02 Komponenter til genbrug [kg] Materialer til genanvendelse [kg] 9,26E ,26E-01 7,05E ,05E-01 Materialer til energiudnyttelse [kg] 5,52E ,52E-02 5,52E ,52E-02 Eksporteret elektrisk energi [MJ] 6,93E ,93E-01 6,93E ,93E-01 Eksporteret termisk energi [MJ] 2,45E ,45E-02 2,45E ,45E-02 MD DA Troldtekt A/S Side 6 af 8

7 Supplerende information Indeluft Troldtekt akustik træbetonplader indeholder ingen skadelige eller allergifremkaldende stoffer, og er indeklimamærket i bedste kategorier efter Dansk Indeklima Mærkning. Troldtekt akustik træbetonplader er desuden mærket i kategorien M1 efter Finnish Indoor Air Association og the Building Information Foundation RTS. Se mere på EPD en angiver ikke noget omkring afgivelse af farlige stoffer til indeluften, da de horisontale standarder for måling af afgivelse af regulerede farlige stoffer fra byggevarer ved brug af harmoniserede test metoder i henhold til bestemmelserne fra de respektive tekniske komitéer for Europæiske produktstandarder, ikke er tilgængelige. Jord og vand Troldtekt er både PEFC- og FSC -certificeret, hvilket er en garanti for, at trået, der indgår i produktionen af Troldtekt, kan spores tilbage til ansvarlig skovbrug. Se mere på: EPD en angiver ikke noget omkring afgivelse af farlige stoffer til jord og vand, da de horisontale standarder for måling af afgivelse af regulerede farlige stoffer fra byggevarer ved brug af harmoniserede test metoder i henhold til bestemmelserne fra de respektive tekniske komitéer for Europæiske produktstandarder, ikke er tilgængelige. Ansvar Denne EPD er baseret på NEPD00295E udgivet af EPD-Norge. Ejeren af EPDen forpligter sig til at oplyse EPD Danmark om eventuelle ændringer eller tilbagetrækninger af den originale EPD. I sådanne tilfælde er ejeren forpligtet til enten at tilbagetrække EPD Danmark EPDen eller at afholde udgifterne til opdatering af denne. MD DA Troldtekt A/S Side 7 af 8

8 Referencer Udgiver Programoperatør Teknologisk Institut Center for Bæredygtigt Byggeri Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C LCA udvikler Maria Rosenberger Rasch Teknologisk Institut Center for Bæredygtigt Byggeri Byggeri og Anlæg LCA software /baggrundsdata GaBi 6.3 inkl. databaser Generelle programinstruktioner Version 1.7 EN DS/EN A1: Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer - Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer Environmental Product Declaration (EPD) Troldtekt Acoustic Panels EPD-Norge NEPD00295E EN DS/EN 15942:2011 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer (EPD) - Kommunikationsformat: business-to-business (B2B) ISO DS/EN ISO 14025:2010 Miljømærker og -deklarationer - Type III-miljøvaredeklarationer - Principper og procedurer ISO DS/EN ISO 14040:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Principper og struktur ISO DS/EN ISO 14044:2008 Miljøledelse Livscyklusvurdering Krav og vejledning MD DA Troldtekt A/S Side 8 af 8

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R

G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R G E N E R E L L E P R O G R A M I N S T R U K T I O N E R V E R S I O N 1. 7 J u n i 2 0 1 4 I N D H O L D 1 INTRODUKTION... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.3 NORMATIVT GRUNDLAG... 2 2 ORGANISATION...

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere

Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb

Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Varmeisolering Produktblad for miljørigtige offentlige indkøb Miljørigtige offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette produktblad indeholder en sammenfatning af de kriterier, der er udviklet

Læs mere

LCA-profiler for bygningsdele

LCA-profiler for bygningsdele LCA-profiler for bygningsdele Et katalog til brug tidligt i designprocessen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Henning Larsen Architects Rambøll Intro Dette katalog er udarbejdet i InnoBYG

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS)

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) - vores bidrag til BREEAM certificeringssystemet - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger udgør op til

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

green dialogue DLW-gulvbelægninger til bæredygtigt byggeri The FLoor www.armstrong.eu

green dialogue DLW-gulvbelægninger til bæredygtigt byggeri The FLoor www.armstrong.eu green dialogue Armstrong Danmark A/S Naverland 8, 2. tv. DK-2600 Glostrup Denmark Tel. +45 (0) 44 91 00 36 Fax +45 (0) 44 91 00 10 service_denmark@armstrong.com www.armstrong-dlw.dk DLW-gulvbelægninger

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING

By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING By- og Boligministeriet UDVIKLINGSPROJEKT - EN VURDERING AF TOTALØKONOMI OG MILJØRIGTIG PROJEKTERING BÆK, SIMONSEN & AARIS APS ARKITEKTER MAA By- og Boligministeriet 20 almene boliger på Moesbakken i Rønde

Læs mere

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark Livscyklusvurderinger Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark SolEnergiCentret, Teknologisk Institut 1999 Forord Denne rapport afslutter projektet Livscyklusvurderinger af markedsførte

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

Miljøregnskab for pilotkommune

Miljøregnskab for pilotkommune Louise Laumann Kjær, Kasper Dam Mikkelsen, Niels Karim Høst-Madsen, NIRAS og Jannick H. Schmidt, 2.-0 LCA consultants. Miljøprojekt nr. 1390, 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

Troldtektmagasinet 12

Troldtektmagasinet 12 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej 11-14 kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September

Læs mere

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours Mere end bæredygtighed The Floor is Yours Indholdsfortegnelse 1 MERE END BÆREDYGTIGHED s. 3 Meddelelse om bæredygtighed fra Dessos direktør s. 4 Ændring af vores virksomhedsdrift s. 7 De tre Cradle to

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri

Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri Aalborg Kommune Bæredygtighedsmanual for nybyggeri Bæredygtighedsmanual - Nybyggeri INDHOLDSFORTEGNELSE Version 16. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 2 Byggegrund Side 3 Projektforberedelse

Læs mere