Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Statsemblemer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scantrade Systems ApS, Bårdesøvej 159, 5450 Otterup, Danmark (511) Klasse 06: Kleinsmedearbejder, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Elektronisk sikkerhedsudstyr i form af alarmsystemer, hylstre til alarmer, apparater og instrumenter til kontrol, livredning, apparater og instrumenter til optagelse, transmission, apparater og instrumenter til databehandling, software og hardware. (511) Klasse 21: Køkkenredskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Max Havelaar Fonden, Danmark, c/o Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 13, 1165 København K, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer - Max Havelaar Danmark, Max Havelaar Danmarks Licenstagere med gyldig Licenskontrakt, med de deri beskrevne forpligtelser og rettigheder. F.eks. Kafferistere. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun/ skal benyttes inden for de ingående licenskontrakters rammer og gyldighedsperiode. Brugsretten til mærket må ikke uden Max Havelaars samtykke sælges eller på anden måde overdrages til 3. Part. Mærket må udelukkende anvendes på licensprodukterne og hertil relateret markedsføringsmaterialer. Mærket skal påtrykkes emballagen i den af Max Havelaar forskrevne farvekomposition og størrelse. Trykmaterialet må kun rekvireres fra Max Havelaar. Licenstager skal påføres obligatorisk påtryk på licensproduktemballagen. Licenskontrakterne gælder kun i Danmark. Der henvises desuden til bestemmelserne fastsat i vedtægterne for Max Havelaar Fonden Danmark af 22. november (730) Indehaver: Rygstøtten ApS, Villershøjvej 25, Tune, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ole Larsen, Hesselhaven 4, 4230 Skælskør, Danmark (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder instruktionsmateriale- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og for-retningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, herunder behandling af rygge, mentaltræning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2445

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MC Emballage A/S, Norddigesvej 2, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, nemlig pallerpakningsmaskiner og strapbåndsmaskine. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, emballeringspapir, emablleringsmatriale af stivelse, plastmatriale til emballeringsbrug, etiketter, holdere til klæbebånd (kontorredskaber). (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, klæbebånd -og stimler ikke papirhandlervare, ikke til medicinsk formål og ikke til husholdningsbrug. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Kim Danielsen, Skolegade 16, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EasyCase-EASYCASE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LCC Company A/S, Exnersvej 11, 2930 Klampenborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lars Christensen,, LLC Company A/S, Exnersvej 11, 2930 Klampenborg, Danmark (511) Klasse 09: Specielt udformede bæltetasker og tasker til opbevaring af CD, CD afspillere, Mini Disc, Mini Disc afspillere, Video kameraer, digital kameraer, notebook, bærbare computere, fotokameraer, DVD, MP-3, MC, Cd-Rom medier, 3-1/2 tomme disketter, mobiltelefoner, playstation. (511) Klasse 18: Tasker og sportstasker, rygsække og fritidstasker. (511) Klasse 21: Flaskeholdere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GULDNUMMER (730) Indehaver: Børsens Nyhedsmagasin, Møntergade 19, 1019 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Udgivelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GULDNUMMERET (730) Indehaver: Børsens Nyhedsmagasin, Møntergade 19, 1019 København K, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 35: Anonnce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Udgivelsesvirksomhed. (730) Indehaver: D&V Design & Vision AB, Birger Jarlsgatan 8, S Stocholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, sammensætning af varesortiment indenfor konfektion og mode for at muliggøre at kunden på en nem måde kan se og købe varer i varehus eller butik, herunder via internethandel. (511) Klasse 42: Indretningsdesign (formgivning og planlægning); tøj- og modedesign; afprøvning af tekstiler; modeinformation; udlejning af beklædningsgenstande; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig). (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CALFGUARD (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 2446

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CERENIA (730) Indehaver: Pfizer Products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater og substanser. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansand Silkeborg A/S, Granhøjvej 3-11, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Sand til industriel brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANBIZZ (730) Indehaver: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cult (730) Indehaver: Shoe-D-Vision Amba, Grenåvej 637, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIOKON (730) Indehaver: Bent Tyge Askholm, Hvidmosegård, Hylkevej 3, Horndrup, 8660 Skanderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Et fodertilskud (medicinsk) i form af plantefibre (pulver) til iblanding i mælk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SECUCELL (730) Indehaver: Bornholms Feriehus Booking, Aasen 4, 3730 Neksø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, herunder via internettet, sightseeings og udflugter, udlejning af befordringsmidler, rejse- og transportreservation.. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer, information om rekreation og rekreationsophold, ledelse og arrangement af seminarer. (511) Klasse 42: Udlejning og reservation af værelser, hotel og ferieboliger til udlejning, herunder via internettet. (730) Indehaver: Frank Sagenschneider, Im Buchenkamp 57, D Köln, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 17: Gummi og varer fremstillet heraf og ikke indeholdt i andre klasser til anvendelse i byggevirksomhed; tætninger til bygninger, kældre og fundamenter. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); påstrygningsmidler, beklædningsmaterialer, byggeelementer (ikke af metal). (511) Klasse 22: Presenninger sammensat af særskilte baner. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation af bygninger og/eller bygningsdele; opførelse, modernisering og sanering af bygninger, nemlig af kældre og fundamenter; udførelse af paknings-, isolerings- og tætningsarbejder på bygninger. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, især rådgivning og planlægning inden for byggevirksomhed, udarbejdelse af ekspertvuderinger indenfor byggevirksomhed; overvågning af bygge- og anlægsarbejder. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland 2447

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BODY BIKE (730) Indehaver: Body-Bike ApS, c/o Fitness Bike ApS, Rugvænget 44, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, herunder cykler og sportscykler. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder faststående motionscykler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter B. Larsen, Knud Den Stores Vej 41 D. ST.MF., 4000 Roskilde, Danmark; Thomas Carlsen, Bogøvej 14, 4000 Roskilde, Danmark; Brian Skyttebo, Kamstrupvej 160, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 09: Lydplader. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Royal Scandinavian Design A/S, Ved Freerslev Hegn 3, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, postkort. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), statuetter og kunstgenstande af porcelæn, terrakotta eller glas, proptrækkere, køleskabsmagneter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler, julepynt. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed for -på en nem måde - at overskue og købe disse varer, udbydelse af forretningsmæssige og kommercielle informationer via informationsnetværk, kundeinformation og kunderådgivning i forbindelse med indkøb. (730) Indehaver: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co, 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 14: Ure. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYDROCAPILLARY (730) Indehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Coloplast A/S, Varemærkeafdelingen, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske og kirurgiske bandager til sårpleje, medicinske sårfyldematerialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNIDIM (730) Indehaver: LK as, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: LK as, Patentafdelingen, Stanley-Madsen, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske apparater, instrumenter, produkter, lysdæmpere, sensorer og alarmkomponenter, elektrisk og elektronisk installationsmateriel til apparater, instrumenter, maskiner og bygninger, tele- og signalapparater, alarmer, overvågnings- og styrings- og kontrolapparater, samt til belysning- og varmeanlæg; elektriske kabler og ledninger, datakommunikationsapparater, optiske-magnetiske og mekaniske databærere, tele- og signalapparater, alarmer, styringer, overvågnings- og kontrolapparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. (511) Klasse 37: Servicering, reparation, vedligeholdelse og installation af elektriske apparater og anlæg. (511) Klasse 42: Forskning, udvikling og rådgivning vedrørende el-, byggeog anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, industriel design, materialeafprøvning og testning af materialer. (730) Indehaver: Sicam Spa, Parona Lomellina (PV), Via Marziana 21,, Italien (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Kannikegade 18, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande af uædelt metal, herunder stål og metalrør. 2448

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DYNAMICWEB (730) Indehaver: Dynamic Systems ApS, Mejlgade 27-29, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware til brug i forbindelse med Internet; computersoftware til Content Management, herunder computersoftware til extranet og intranet, computersoftware til etablering og opdatering af hjemmesider, herunder software til CRM og hjemmesider; computersoftware til e-handel og e-commerce. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig konsulentvirksomhed vedrørende e- handel og markedsføring. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed i forbindelse med Content Management, herunder extranet, intranet og Internet. (511) Klasse 42: Softwareudvikling, herunder til Internet, CRM samt etablering og opdatering af hjemmesider for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ESA (730) Indehaver: DANISH SEPARATION SYSTEMS A/S, Stavangervej 10, 4900 Nakskov, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabeligt udstyr for optimering af energiforbrug i forbindelse med anlæg for ultrafiltering, diafiltrering, mikrofiltrering eller omvendt osmose. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BAKE-LINE (730) Indehaver: Orkla (DK) A/S, Toldbodgade 11-13, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, herunder nødder, mandler og abrikoskerner samt blandinger deraf, syltetøj, marmelader, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, herunder ermolprodukter, bageforbedringsmidler af vegetabils fedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, bagværk, råvarer i form af mandelmasse, marcipan, nougat, chokoladetrøffel og nougattrøffel, chokoladevarer, konfekturemasse og bagemasse baseret på sukker, mandler, nødder og abrikoskerner til bagning samt til konditori- og konfekturevarer; forblandede ingredienser, ikke indeholdt i andre klasser, til fremstilling af brød, bageværk og konditorivarer, cremepulver og creme til kager, bagværk og konditorivarer, spiselige dekorationer til kager og bageværk. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), friske frugter og grøntsager, herunder nødder, mandler og abrikoskerner samt blandinger deraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYDROLOGY (730) Indehaver: Alberto-Culver Company, a corporation of the State of Delaware, 2525, Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 03: Hårplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INET-DESIGNER (730) Indehaver: Inet-Design I/S, Guldsmedegade 23, Baghuset st. tv., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed samt forretningsmæssig bistand og rådgivning i forbindelse hermed; udlejning af reklameplads, herunder også til brug på websites; markedsførings- og salgsfremmende virksomhed. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af edb-software og hjemmesider; nyhedsformidling, også via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ep con (730) Indehaver: ELSAMPROJEKT A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jette Hulgaard, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 37: Informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion. (511) Klasse 42: Rådgivende ingeniørvirksomhed, videnskabelig og industriel forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FILUREN (730) Indehaver: MASPEX SP. Z.O.O., Ul. Chopina 10, Wadowice, Polen (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Peanuts med chokolade og sukker, sukker bønner (candy beans), peanuts med sukker, slik, peanutskonfekturevarer, chokoladeprodukter, konfekturevarer, kager og brød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RKI (730) Indehaver: RKI Kredit Information A/S, Glarmestervej 2,, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computersoftware, herunder optagne edb-programmer og optagne data om økonomi og kreditgivning; optiske og magnetiske databærere med oplysninger om firmaer, erhvervsdrivende, økonomi, regnskaber, kreditværdighed, kreditgivning, betalingsmønstre, gæld og inkasso; skyldnerregistre optaget på optiske eller magnetiske databærere. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder kreditoplysninger og skyldnerregistre i papirform; blanketter og formularer; labels; stempler (kontorartikler). (511) Klasse 35: Forretningsmæssige oplysningskontorer, herunder i form af stillen firmaoplysninger til rådighed for andre; forretningsundersøgelser; information vedrørende forretningsvirksomhed; indhentning af forretningsoplysninger; professionel rådgivning om forretningsforhold, sortering og redigering af information i computerdatabaser; udarbejdelse af statistiske oplysninger; bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; finansielle analyser; finansiel information; finansiel rådgivningsvirksomhed; rykning for betaling af forfalden gæld; inkassoformidling; inkassovirksomhed; information vedrørende debitorer, betaling og manglende betaling af tilgodehavender, regnskaber, kreditgivning og kreditværdighed; kreditvurdering. 2449

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VTECH HOLDINGS LIMITED, 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok, Road, Nam Hang, Tai Po, New Territories, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Telekommunikationsapparater og -instrumenter; telefoner, videofoner; telefonsvarere; regneapparater og -instrumenter; computere, computermonitorer og computertastaturer; computerprogrammer optaget på magnetiske eller optiske medier; perifere enheder til computere, printere til computere, diskdrev til computere, hukommelsesmoduler og interfacemoduler; elektroniske videokort, elektroniske lydkort, mus til computere, herunder trackballs samt joysticks til computere; elektroniske spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater; legetøj tilpasset til brug i forbindelse med fjernsynsmodtagere; instruktions- og undervisningsapparater i form af computerstyret belærende legetøj og aktivitetscentre til børn, elektroniske computerindlæringsmidler, herunder elektroniske lydfrembringende computere; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billeder; apparater til modtagelse af videosignaler transmitteret fra satellitter; antenner og dekodere; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPACEGUARD (730) Indehaver: Telco A/S, Højerupvej 25 A, 4660 Store Heddinge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Fotoelektriske sensorer og forstærkere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke-medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: TOP-TOY A/S, Roskildevej 16, Tune, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj. 2450

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JETSTART (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og software. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer hardware og software, herunder skræddersyede software løsninger til forretningsorganisationer til brug for evaluering, til bistand ved forretningsledelse og til etablering af en teknisk konstruktion/rammeløsning, design af computerprogrammer. (730) Indehaver: DANDY A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke-medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANYTIME (730) Indehaver: Schou Isenkram A/S, Industrivej 36, 6580 Vamdrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, sakse, dåseåbnere, ikke elektriske, ostehøvle (ikke af ædle metaller), klinger til håndværktøj, herunder til ostehøvle, kødhakkere (håndredskaber), råkostjern, østersåbnere. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, herunder elektriske varmepander, brødristere, vandkedler, trykkogere, frugtpressere og foodprocessorer, frituregryder, vaffeljern, kaffemaskiner, dyppekogere. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), specialkurve med service til picnic, gryder, herunder frituregryder, ikke elektriske, varmepander (ikke elektrisk opvarmede), stegepander, stegeriste, kasseroller, kedler, ikke elektriske, til køkkenbrug, tragte, termoflasker, affaldsspande, bakker til husholdningsformål, ikke af ædle metaller, bordskånere, ikke af papir eller tekstil, frugtpressere, ikke elektriske, til husholdningsbrug, cocktailshakere, fajancevarer, flasker, forme til køkkenbrug, isspande, isterningsforme, kageruller, karafler, kurve til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, osteklokker, peberbøsser og -kværne, ikke af ædle metaller, piskere, ikke elektriske, potter, proptrækkere, grillriste (køkkenredskaber), rivejern til husholdningsbrug, sier til husholdningsbrug, skærebrætter til køkkenbrug, timeglas (æggeure), vaffeljern, ikke elektriske, varmeisolerende beholdere, vaser, ikke af ædle metaller, vaskebaljer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper, boligtekstiler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHEROKEE (730) Indehaver: Cherokee Inc., a corporation of the State of Delaware, 6835 Valjean Avenue, Van Nuys, Californien 91406, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COCKTAIL (730) Indehaver: Søren Jessen, Grøftekanten 6, 9970 Strandby, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed i form af live optræden og musikudgivelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUE MOON (730) Indehaver: Josef Friederich Weingüter-Weinkellereien GmbH & Co. KG, Marientaler Au 51, D Zell/Mosel, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Vin (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Erik Hansen, Store Valbyvej 154, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 12: Befordringsmidler til brug i vandet. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. 2451

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: STEPA A/S, Hindbærvej 4,, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 08: Knivsmedevarer, galfler og skeer, paletknive, spatler (håndværktøj). (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse og kogning; elektriske redskaber til kogning og stegning af fødevarer, herunder pander, gryder og kasseroller. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), glasvarer; pander, pandesæt, gryder, grydesæt, kasseroller, stegesøer, æbleskivepander, spatler (køkkenredskaber), grydeskeer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 07: Motorer, ikke til køretøjer til brug på land, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til motorer. (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, motorer til køretøjer til brug på land, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPEN-STEP (730) Indehaver: Innerdyne, Inc. a orporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk CT 06856, Connecticut, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske apparater og instrumenter, herunder laparaskopiske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Citizen relationship management (730) Indehaver: Projecthouse ApS, Geminivej 2, 1. sal, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: IT konsulentydelser og programmering af computere (730) Indehaver: ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 07: Motorer, ikke til køretøjer til brug på land, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til motorer. (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, motorer til køretøjer til brug på land, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) de forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MarketZone (730) Indehaver: Creavision A/S, Svanemøllevej 17-19, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: EDB-database indeholdene informationer vedrørende marketing, computerprogrammer (optagne) computersoftware (optaget). (511) Klasse 35: Marketingvirksomhed, administration af databaser og rådgivning vedrørende dette, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, herunder computerprogrammer og software, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, udvikling, design og ajourføring af computerprogrammer, herunder programmer til behandling af data og informationer i databaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TASKI (730) Indehaver: Diverseylever AG, CH-9542 Muenchwilen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, rensemidler, vaske- og blegemidler, opvaskemidler, midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, rengøringspræparater til vask af flasker, pletfjerningsmidler, præparater til rengøring af tanke, beholdere, pipelines, gulve, mure, vægge og lofter, fugtemidler og afspændingsmidler til opvaskemaskiner, kedelstensfjernende midler, antiskummidler, affedtningsmidler, kosmetiske præparater, toiletartikler og tandplejemidler, voks, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 07: Elektriske maskiner og apparater til vask, rensning, rengøring, fjernelse af pletter, skuring og polering, elektriske støvsugere, maskiner til polering og rengøring af gulve, damprengøringsapparater, bonevoksstrippermaskiner (floor wax stripper machines), sugerengøringsapparater og apparater til rengøring af tæpper, påfyldningsinstallationer på maskiner til gulvvask og -rengøring, dele og tilbehør ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 21: Sæbeautomater, rensemiddelautomater, sæbeæsker, sæbeetuier, sæbeskåle, sæbeholdere, sæbebeholdere, redskaber til rengøringsformål, små husholdningsredskaber og beholdere, kamme, svampe, børster (dog ikke malerbørster), klude til vask og rengøring, ståuld, børster, mopper og svabere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trendzone (730) Indehaver: VISAGE SCANDINAVIA A/S, Frederik d. 7 s gade 12, 6600 Vejen, Danmark (511) Klasse 25: Damebeklædning 2452

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordwest Handel AG, Berliner Str , D Hagen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, bindemidler til industrielle formål, kemikalier til olieadskillelse, syreholdigt vand til akkumulatorer, (kemiske produkter), kemiske produkter til luftning af beton, bindemidler til beton, konserveringsmidler til beton (undtagen maling og olie), kemiske produkter i form af brændstofbesparende præparater, konserveringsmidler (kemiske produkter) til teglsten og tagsten (undtagen maling og olie), destilleret vand, vandblødgørende præparater, træmasse, præparater til dehydrering til industrielle formål, ubearbejdet epoxyharpiks, fugtighedsisolerende præparater, undtagen maling, til murværk, imprægneringsmidler til cement, undtagen maling, ildbeskyttende præparater (kemiske produkter), filtrermaterialer i form af kemiske præparater, i form af ubehandlet plastic og i form af mineralske substanser, keramiske materialer i partikelform til brug som filtreringsmateriale, opløsningsmidler til fernis, smeltemidler til lodning, loddemidler, kølervæske, kemikalier mod tilsmudsning af vinduer, kemiske midler til forhindring af mattering af glas, kemiske midler til at gøre glas uigennemsigtigt, grafit til industrielle formål, gummiopløsninger og opløsningsmidler til gummi, ionbyttere (kemiske præparater), flydende gummi, kedelstensopløsningsmidler, midler mod kedelstensdannelser, bindemidler til reparation af ituslåede genstande, klæbemidler til vægfliser, syntetiske materialer til absorbering af olie, plastic i rå tilstand, opløsningsmidler til lak, lim til industrielle formål, lim-opløsningsmidler, metalloider, olierensende kemikalier, kemiske præparater til skorstensrensning, vandrensende kemikalier, kemiske hjælpestoffer til brug i forbindelse med slibemidler, stivelsesklister ikke til papirhandlervarer eller til husholdningsbrug, kemiske præparater til opløsning af stivelse, tapetklister, kemiske produkter til videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, metalbejsemidler, rustbeskyttelsesmidler og træim-prægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladme-taller og metalpulver til brug for malere og dekoratører, præparater mod anløbning af metal, asbestmaling, bindemidler til maling, fortyndere til maling, bakteriedræbende maling, træmaling, asfaltlak, rustbeskyttende bånd, bitumenfernis, mineralorange (orangemønje), blyhvidt, bronzepulver, bronzelak, påstrygningsmidler til tagpap (ma-ling), fortykkelsesmidler til maling, emaljelak, emaljemaling, ildfast maling, rustbeskyttende fedt, fiksativer (fernis), glarmesterkit, glasur (maling, lak), grundingsmidler, træbejdser, farvetræsekstrakter, træbejdser, trækonserveringsolier, hvidtekalk, farver til keramik, naturlig harpiks, oliekit, rustbeskyttende præparater, fortyndere til lak, mønje, metalbeskyttende præparater, rustbeskyttende olier, rustbeskyttende fedt, tapetfjernepræparater, vandfarver, påstrygningsmidler (maling), fortyndere til maling og lak, hvidtemidler (farvestoffer eller maling), zinkoxyd (farvestoffer), metalfolie til malere, dekoratører; bladmetaller og metalpulver til brug for bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, overfladerensemidler, præparater til rensning af afløbsrør, midler til fjernelse af maling, antistatiske præpa-rater til husholdningsbrug, pudsecreme til møbler og gulve, bonevoks til parketgulve, kedelstensfjernende præparater til husholdningsbrug, pletfjernemidler, blankepud-semidler, glansstivelse til brug ved tøjvask, korund (slibemiddel), kridt til rengøring, lakfjerningspræparater, metalkarbid (slibemiddel), sodalud, olier til rensningsformål, polerecreme, -papir, -rødt, -sten, -voks, rustfjernepræparater, slibepapir, smergel, smergellærred, -papir, polerelærred, siliciumkarbid (slibemiddel), blegesoda, hvæs-sesten, rensemidler til tapet, terpentin til affedtning, terpentinolie til affedtning, vul-kansk aske til rensning, brintoverilte til blegning, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, rengøringsmidler, olier til rensningsformål. (511) Klasse 04: : Olier og fedtstoffer til industrielle formål, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, olier til maling, benzin, benzol, brændselsolie, grafitsmøremidler, skridhindrende præparater til drivremme, trækul (brændsel), Fortsættes benolie til industrielle formål, olie til konservering af murværk, motorbrændstoffer, additiver (ikke kemiske), til motorbrændstof, gas til belysning, mineralsk brændstof, motorolie, skæreolier, paraffin, rapsolie til industrielle formål, jordolie (rå eller raffineret), smøremidler, smørefedt, smøreolier, generatorgas (magergas), vaseline til industrielle formål, fast gas (brændstof), voks (råmateriale), voks til industriel brug, uldfedt, brændstoffer og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, plastre og forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, luftrensepræparater. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, nedløbsrør og forgreningsrør af metal, aluminium, aluminiumtråd og -folie, dyser af metal, antennetråd, forstærkningsmateriale af metal til rør, forstærkningsmateriale af metal til bygningsbrug, vandtætte skaktforinger af metal, udvendige skodder af metal, kabiner af metal, bærebjælker af metal, underliggere (bjælker) af metal, tøndebånd af jern, metalbånd, bånd af metal til bindeformål, stålbånd, skruestikbænke af metal, messingstøttemuffer beslag af metal til møbler og bygninger, plader af metal til bygningsbrug, bygninger af metal, svømmebassiner (metalkonstruktioner), splittappe, metalklemmer til kabler og rør, beholdere af metal, lukker af metal til containere, tagbeklædning af metal, forstærkningsmateriale af metal til beton, sengebeslag og -ruller af metal, jernblik, stålplader, bolte af metal, brevkasser af metal, tagbeklædningsmateriale af metal, tagsten af metal, tagrender af metal, fortøjningspæle af metal, mandehulsdæksler af metal, spændebøjler af metal til tråd (isenkramvarer), metaltrådsvæv, tovbanekabler, drænrør af metal, espagnolettebelag af metal til vinduer, tappe af metal, murpløkke af metal, vinkelbeslag af metal til bygningsbrug, jern i rå eller halvforarbejdet form, jerntråd, tønder af metal, fjedre (metalkortevarer), vinduer af metal, stapelhængsler, beslag til vinduer, stoppere og skudrigler til vinduer, vinduesskodder samt vinduesrammer, alt af metal, vindueshasper, ruller til skydevinduer, kaminskærme af metal, flanger af metal, gulve af metal, knager af metal til knagerækker, stumtjenere af metal, bjælkekonstruktioner af metal til bygninger, stilladser af metal, gesimser af metal og profillister af metal til gesimser, stativer af metal, transportable drivhuse og stel til drivhuse af metal, gitre af metal, stænger til metalrækværk, klokker, dørgreb af metal, værktøjshåndtag af metal, kugledørgreb af metal, kroge af metal, metalknager til beklædningsgenstande, fastsiddende håndklædeudleveringsapparater af metal, slangetromler af metal, ikke mekaniske, hjul af metal, ikke mekaniske, til oprulning af slanger, kabelforbindelsesstykker af metal, ikke elektriske, badekabiner af metal, fliser af metal til bygningsbrug, kabinekapper af metal, værktøjskasser af metal (tomme), kasser af metal, skotrender af metal til bygningsbrug, vinkeljern og vinkeljern til tagkonstruktioner af metal, kramper af metal, skruestikkæber af metal, kurve af metal, uisoleret kobbertråd, kobberringe, lægter af metal, tremmeværk (gangbroer) af metal, stiger af metal, fodskamler af metal, rørledningssystemer af metal, vandledninger af metal, rør af metal til ventilations- og luftkonditioneringsinstallationer, vindfløje af metal, murbeklædning af metal, rammer af metal til bygningsbrug, møbelbeslag og møbelhjul (ruller) af metal, bøsninger af metal, rørmuffer af metal, møtrikker af metal, skruer af metal, søm, nitter af metal, sidehængte vinduesrammer af metal, master af metal, stakitpæle af metal, profillister af metal til gesimser, slåer, dørslåer, stoppebolte, skorstensskakte af metal, rør af metal til centralvarmeinstallationer, rør af metal, knærør af metal til rør, samlerør af metal til rørledninger (pipeline), rørledningssystemer af metal, rørbærere af metal, rørforbindelsesled af metal, ruller af metal til skydedøre, søjler af metal til bygninger, vandtætte skaktforinger af metal, hængsler af metal, underlagsskiver af metal, ikke dele af maskiner, hængelåse, låse, undtagen elektriske, af metal, nøgler, nøgleringe af metal, smæklåse, pigtråd, stifter (søm), stifter af metal til beslag, dupsko af metal til spadserestokke, trappetrin af metal, overliggere (over døre og vinduer) af metal, afstivningsbjælker af metal, vægbeklædning af metal, beholdere af metal, porte og bærebjælker af metal, skillevægge af metal, trapper, trappetrin og trappevanger af metal; dørbeslag af jern, døre af metal, gulvfliser af metal, stapelhængsler af metal, dørbeslag, dørstoppere, dørfyldinger, dørklinker, dørhamre, dørrammer, dørkarme, dørklinker (lukker), ruller til skydedøre, alt af metal; afstivningsplader af metal, drænrørsventiler af metal, vindfløje af metal, tagrender og nedløbsrør af kobber, herunder formstykker så som rørbøjninger, vinkelbeslag af metal til bygningsbrug, hegn af metal, grydekroge af metal, lofter af metal, dykkere (hovedløse søm), rørringe af metal; forbrændingsgasrør og tilbehør dertil af pladestål, nemlig cylindriske rør, segmentbuer med og uden renselåse, vægforing, lyddæmpere; forbrændingsgasrør og tilbehør dertil af special- eller ædelstål, rørforbindelsesled, udligningsled, kamin- eller skorstenstilslutningsled, reduktionsstykker, indstillelige buer og trækbegrænsere; forbrændingsgasrør og tilbehør dertil af aluminiumblik, nemlig forbrændingsgasrørbuer med og uden prøveåbninger, vægforing, ædelstålsforbrændingsgasrør med tilbehør, nemlig vejrkraver, mundinger med prægning, bøjelige og stive spændebånd, dækplader til skorstene, bøjelige og stive centreringer, renseåbninger til skorstensvangeindbygninger, afstandsspændebånd, støbejernsafløbsrør og -formstykker, herunder forbindelsesstykker, stålafløbsrør og -formstykker, forzinkede og plasticovertrukne blanke kobberrør, varmeisolerede kobberrør, herunder formdele og slanger, gulvarmerør Fortsættes 2453

12 Dansk Varemærketidende af kobber, tilslutningsformemner, reduktionsemner, gennemsnitsformindskende indbygningsemner, renseformemner med påfyldningsdæksel, kondensvandskåle, skorstenssokler, renselemme, sifoner og vandlåse, neutraliseringsbokse, monteringskegler og udsugningsanlæg, forbrændingsgasklapper, motorstyrede forbrændingsgasklapper med og uden falsk-luftsindretninger, universalfalskluftsindretninger, brevkasser af ædelstål, brevkasseanlæg af metal eller ædelstål, jalousi-tilbehør af metal, mekaniske adgangskontrolapparater, mekaniske flugtvejssikringsanlæg, mekanisk brandbeskyttelses- og brandalarmanlæg samt dele dertil, vinduesfunktionsbeslag af metal, metallåse (ikke elektriske) til vinduesventilation, vinterhaveventilation (motordrevet), møbelfunktionsbeslag, trappegelændere af metal, kasser af metal i form af lyskasser, håndlister af metal, gitterriste af metal, dobbeltbroplader, lysregulerende plader af metal, balkonprofiler (af metal), porte og døre til lyd-, brand- og støjbeskyttelse, halvtage, vinterhaver, sanitære skillevægselementer, tagvinduer (af metal), kældervinduer og vindueskarme og -plader af metal, aluminiumfolie, folier af metal til indpakning og emballering, tomme værktøjskasser af metal, værkstedsvogne (ikke til befordring) af metal, armaturer af metal til ledninger til komprimeret luft, beholdere af metal til komprimeret gas eller flydende luft, spændbøjler til metaltråd og metalbånd, spændbøjler til jernbånd, spændbøjler, sømærker af metal, ikke lysende, vinkelbeslag af metal til bygningsbrug, skilte af metal, trafikskilte af metal, forsynings- og affaldsindretninger af metal til huse og grunde. (511) Klasse 07: Maskiner, nemlig rengøringsmaskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), maskiner til sammenpresning af affald, produktionsmaskiner, sugemaskiner til industrielle formål, sorteringsmaskiner (separatorer), vandudladere, elevatorer, knusemaskiner til kloakanlæg, klæbebånd til remskiver, startere til motorer og maskiner, malemaskiner, farvevaskemaskiner, friktionshindrende lejer til maskiner, hydrauliske kontrolanordninger til maskiner og motorer, pneumatiske kontrolanordninger til maskiner og motorer, elektrisk styrede gardindrev og indretninger til trækgardiner, drivkæder (ikke til køretøjer til brug på land), drivmotorer (ikke til køretøjer til brug på land), transmissionsaksler (undtagen til befordringsmidler til brug på land), luftpumper til akvarier, maskiner til bitumenfabrikation, askesigter (maskiner), lifte (undtagen skilifte), udstødningskanaler til motorer, lyddæmpere til motorer og maskiner, gravemaskiner, båndtransportører, metaltrådtrækkemaskiner, betonblandere (maskiner), bukkemaskiner, bindemaskiner til hø, trykkerimaskiner til trykning på metalplader, elektriske vokspolereapparater til parketgulve, bonemaskiner og apparater (elektriske), spændepatroner (dele af maskiner), borespidser (dele af maskiner), borehoveder (dele af maskiner), boremaskiner, gevindskæremaskiner, knusemaskiner, termiske skæremaskiner, bulldozere, børster (dele af maskiner), dynamobørster, elektrisk styrede børster, elektriske kulbørster, dampolieseparatorer, dampkondensatorer (dele af maskiner), dampdrevne rengøringsapparater, dampmaskiner, forbindelsesstykker (dele af motorer), drejebænke (maskinværktøj), hastighedsregulatorer til maskiner og motorer, momentomformere (ikke til befordringsmidler til brug på land), pneumatiske transportører, trykluftdrevne maskiner, kompressormaskiner, trykluftdrevne pistoler til udsprøjtning af kit, reduktionsventiler (dele af maskiner), trykregulatorer (dele af maskiner), trykventiler (dele af maskiner), dynamoer, dynamoremme, patroner til filtrermaskiner, ejektorer, generatorer til elektricitet, elektriske hamre, elektriske motorer, ikke til køretøjer til brug på land, affedtningsmaskiner, aflæssebeholdere til møller, støvudsugningsinstallationer til rengøringsformål, jordbearbejdningsmaskiner, vandvarmere (dele af maskiner), etiketeringsmaskiner, ekspansionsbeholdere (maskindele), damphamre, farvningsmaskiner, sprøjtepistoler til maling, fjedre (dele af maskiner), røgkanaler til maskinkedler, filtre (dele af maskiner eller motorer), filtre til motorer til rensning af køleluft, bloktrisser, bånd til transportører, båndtransportører, transportører (maskiner), fræsemaskiner, styreplader til maskiner, flaskepåfyldningsmaskiner, blæsemaskiner til kompression, fjernelse og transport af luftarter, luftblæsemaskiner, blæsebælge (maskindele), stel eller rammer til maskiner, krumtaphuse til maskiner og motorer, generatorer til elektricitet, strømgeneratorer, vekselstrømsgeneratorer, lejebukke (maskindele), gear, ikke til køretøjer til brug på land, transmissioner, ikke til befordringsmidler til brug på land, transmissioner til maskiner, gevindskæremaskiner, glasbearbejdende maskiner, glarmesterdiamanter (maskindele), vinplove, haner (dele af maskiner og motorer), hamre (dele af maskiner), elektriske håndbor, mekanisk drevet håndværktøj, mekaniske haspemaskiner, mekaniske slangetromler, maskinkapper, løfteapparater, løftemaskiner, hæftemaskiner, pumper til varmeinstallationer, høvlemaskiner, højtryksspulere, træforarbejdende maskiner, hydrauliske maskiner og motorer, hydrauliske kontrolanordninger til maskiner og motorer, kalandere (pressere), maskinruller til vasketøj, kardanled, knusemaskiner, dampmaskinekedler, vandrørskedler (dele af maskiner), kædesave, klapventiler (dele af maskiner), elektriske limpistoler, knive (dele af maskiner), elektriske kulbørster, stempler til motorer, stempelringe, kompressorer (maskiner), kondensationsanlæg (maskinanlæg), dampkondensatorer (dele af maskiner), brændstofbesparende indretninger til motorer og maskiner, maskindele i form af economisere til motorer og maskiner, kraner (løfte- og hejseapparater), kuglelejer, kugleringe til kuglelejer, kølere til motorer og maskiner, akselkoblinger (dele af maskiner), koblinger, ikke til køretøjer til brug på land, krumtappe (dele af maskiner), Fortsættes krumtapaksler, apparater til ladning og losning, lossebomme, læsseramper, lejer (dele af maskiner), selvsmørende lejer, lejekonsoller (maskindele), akseltappe (dele af maskiner), hejseapparater, Iøbekraner, lokkemaskiner, gasdrevne loddeapparater, gasdrevne loddekolber og -rør, filtre til motorer til rensning af køleluft, holdere til maskiner, maskinborde, elektriske sakse, notstikkemaskiner, pumpemembraner, metalforarbejdningsmaskiner, ælteog knusemaskiner, fødere (maskindele), forureningshindrende indretninger til maskiner og motorer, ventilatorer til motorer og maskiner, tændmagneter, kværne (maskiner), knusemaskiner til affald, nittemaskiner, nødstrømsaggregater og -generatorer, elektriske maskiner og apparater til polering, pressere (maskiner til industriel brug), pneumatiske hamre, pumper (dele af maskiner eller motorer), rambukke (maskiner), motordrevne plæneklippere, regulatorer (dele af maskiner), røreværk (maskindele), savblade (dele af maskiner), savbænke (dele af maskiner), save (maskiner), luftblæsemaskiner, automatiske asketransportinstallationer sugemaskiner til industrielle formål, mekaniske skovle, elektriske klippemaskiner, slibehjul (dele af maskiner), slibesten (dele af maskiner), remskiver (dele af maskiner), piskemaskiner, slibemaskiner, gasdrevne skærebrændere, papirskæremaskiner, gasdrevne svejseapparater, elektriske svejsemaskiner, sorteringsmaskiner (separatorer), afharpningsinstallationer, sigter (maskiner eller dele af maskiner), rensetromler, sorteringsmaskiner til industriel brug, fødeapparater til dampmaskinkedler, borepatroner (dele af maskiner), luftudskillere til fødevand, fødevandsregulatorer, støvudsugningsinstallationer til rengøringsformål, støvsugere, støvsugerslanger, stenbearbejdningsmaskiner, kilemaskiner, bånd til transportører, tromler (dele af maskiner), turbokompressorer, overhedere, højtrykskompressorer, ventilatorer til motorer og maskiner, ventiler (dele af maskiner), karburatorer, varmevekslere (dele af maskiner), vandvarmere (dele af maskiner), vekselstrømsgeneratorer, krumtapaksler, aksler til maskiner, akselkoblinger (maskindele), værktøj (dele af maskiner), maskinværktøj, bygningsmaskiner, jalousidrev og dele dertil, maskiner til metal-, træ- og plasticforarbejdning, spændepatroner (dele af maskiner),, boreskær (dele af håndværktøj), skrueindsatser (bits), indstiksværktøj til borehamre, slibeskiver (håndværktøj), kap- og skæreskiver, pottebørster (maskindel), rundbørster (maskindel), trykluftsmaskiner, trykluftsmotorer, trykluftspumper, trykluftstransportører, trykluftsværktøj, elektromekaniske maskiner og værktøj, elektriske hamre, generatorer til elektricitet, elektriske motorer, ikke til befordringsmidler til brug på land, elektrisk og akkumulatordrevet værktøj, elektriske træbearbejdningsmaskiner, elektriske metalbearbejdningsmaskiner, elektriske stenbearbejdningsmaskiner, elektriske svejsemaskiner, strømgeneratorer, elektriske rengøringsmaskiner og -apparater, borepatroner (maskindele), rørbearbejdningsværktøj (ikke håndværktøj), installtionsværktøj (ikke håndværktøj), rørrengøringsværktøj (ikke håndværktøj), gevindskære- og rørbøjningsværktøj (maskindele), elektrisk værktøj, spil (maskindel), donkrafte (maskiner), vejbygningsmaskiner, afstivningsog forlægningsmaskiner, stenseparatorer og fugeskæremaskiner, stilladsog forskallingsapparater. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), aftapningsredskaber (håndværktøj), beskærerhøvle (bogbinderværktøj), læderstrygeremme (til barbering), barbermaskiner, ansigtssaunaer, slibestål, syle, tværøkser, skruestikker, skruetvinger håndøkser, spidshakker (håndværktøj), beskærerredskaber til træer, beskæresakse, boreskær (dele af håndværktøj), bor (håndværktøj), vridbor (håndværktøj), borepatroner (håndværktøj), borskralder (håndværktøj), forlængere til borsving, stenbor (håndværktøj), borestænger, brystbor (håndværktøj), skarøkser (håndværktøj), håndværktøj til slibning af hamre, glarmesterdiamanter, driljern (håndværktøj), drilbor (håndværktøj), kalfatrejern, ikke elektrisk håndværktøj (skærende eller stikkende), paletknive, mukkerter, lommeknive, fjedertænger, file (håndværktøj), fræsere (håndværktøj), beskæreknive, haveredskaber (håndværktøj), pibejern, sømudtrækkere (håndværktøj), håndsavrammer, håndpumper med suge- og udløbsslanger snittappe (håndværktøj), gevindskærere (håndværktøj), støbeskeer (håndværktøj), glittejern, graveringsnåle, vinhakker (håndværktøj), hamre (håndværktøj), håndbor til boring af små huller (håndværktøj), håndpumper, murbrækkere (væddere) (håndværktøj), hånddrevet håndværktøj, river (håndværktøj), løftestænger, donkrafte (håndværktøj), hegle (til hør og hamp) (håndværktøj), kantskærere, beskæreknive, høvle, høvlejern, hulbor, hulmejsler (håndværktøj), forhamre, lugejern (haveredskaber), træhøvle, øseskeer (håndværktøj), skrabeværktøj (håndværktøj), lokbejtler, dekupørsave (kontursave), perforeringsværktøj (håndredskaber), hultænger (håndværktøj), murskeer, gravstikker (håndværktøj), mejsler (håndværktøj), klinger til håndværktøj, grubehakker, håndtag til rømmerivaler, dyknagler, nittehamre (håndværktøj), tænger til at sætte snørehuller i fodtøj (håndværktøj), frugtplukkere (håndredskaber), etiketeringsapparater (håndredskaber), planteskeer, brolæggerjomfruer (håndværktøj), tryksprøjter (håndværktøj), pistoler, der virker ved håndkraft, til udsprøjtning af kit, huggepiber (håndværktøj), sporhjul (håndredskaber), plæneklippere (håndredskaber), river (håndredskaber), raspe (håndværktøj), graveredskaber (håndværktøj til optagning af rodfrugter o.lign.), rørskærere (håndværktøj), rørskæreinstrumenter, savblade (dele af håndværktøj), buesave, save (håndredskaber), savbuer, skrabejern (håndværktøj), skærende redskaber (håndværktøj), skovle (håndredskaber), slibehjul (håndredskaber), bliksakse, skæreblade til sakse, knipler (håndinstrumenter), sliberedskaber (håndværktøj), slibehjul (håndredskaber), smergelslibesten, slibesten, skruenøgler (håndværktøj), Fortsættes 2454

13 Dansk Varemærketidende Fortsættes udstandsningsjern, klipperedskaber (håndværktøj), skruetrækkere, skruestikker, skruetvinger, ildragere, leer, kehlstempel til smedning, krumknive, grøntsagshakkere (håndredskaber), spatler (håndværktøj), drejepatroner (håndværktøj), trådstrammere (håndværktøj), spader (håndredskaber), ryddehakker, kørnere (håndværktøj), mærlespir, stenhuggerhamre, stikøkser, valkeredskaber (håndværktøj), slibestål, slibestensholdere, sliberedskaber, hakkeknive, vinkler (håndværktøj), tænger, zimmermannsborere, værktøj til sten-, stål-, træ-, plastic- og metalbearbejdning, monterings- og skæreredskaber, skille-, svejse- og sliberedskaber, murerredskaber, måleredskaber, optiske måle- og nivelleringsredskaber, spånfjernende værktøj, file, hånd-maskiner, motoriske eller håndbetjente haveredskaber til jordbearbedning, til høst, til pleje af planter og/eller træer, til pleje af plæner, håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), herunder især hånddrevne instrumenter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, til bygning af maskiner, apparater og køretøjer samt til bygningsteknik, knivsmedevarer, gafler og skeer, boreskær (dele af håndværktøj), skrueskær (bits), indstiksværktøj til borehamre, slibehjul (håndredskaber), skilleskriver,, fladsænkere, grubehakker, rørbearbejdningsværktøj, installationsværktøj, rørrengøringsværktøj, håndbetjent gevindskære- og rørbøjningsværktøj. (511) Klasse 09: Forgreningsdåser til elektriske formål, elektriske akkumulatorer, ladere til elektriske batterier, syremålere til batterier, akkumulatorbeholdere, alarmapparater, tyverialarmindretninger, akustiske alarmer, tidsafbrydere, varmemængdetællere, elektriske alarmklokker, amperemetre, gasprøveinstrumenter, luftanalyseapparater, analyseapparater, ikke til medicinsk brug, strømfordelingstavler, forbindelsesstykker til elektriske ledninger, elektriske forbindelsesled, indikatorer (elektricitet), elektriske tabsindikatorer, temperaturindikatorer, vandstandsindikatorer, digitalkedelstyreindretninger, elektroniske opslagstavler, elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer, filtre til respirationsmasker, respiratorer (undtagen til kunstigt åndedræt), respiratorer til filtrering af luft, registrerende afstandsmålere, styreindretninger til elevatorer, salgsautomater, lysende sømærker, elektriske batterier, anodebatterier, solbatterier, sikringer af blytråd, lodliner, blændingsforhindrende briller, skærme til forhindring af blænding, lynafledere, selvregulerende brændstofpumper, detektorer, elektriske tyverihindrende installationer, doseringsapparater, elektroniske apparater, automatiske tælleapparater ved indgange, trykmåleapparater, trykindikatorer, elektrisk tråd, elektriske kabler, elektriske kondensatorer, fjernbryderkontakter, fjernkontrolapparater, elektriske apparater til fjerntænding, brandtæpper, ildslukningsapparater, strålerør til brandslukning, brandalarmer, branddaskere, brandsprøjter (ikke køretøjer), lodder til vægte, glas, beklædt med elektrisk leder, halvledere, strømensrettere, holdere til elektriske spoler, elektriske ledninger, elektriske forbindelsesklemmer, kapper til elektriske ledninger, kedelkontrolapparater, afbryderdåser, trykknapper til ringeklokker, ringeapparater, elektriske dørklokker, elektriske kollektorer, elektriske kontakter, elektriske kontakter af ædle metaller, borelærer (måleredskab), ledningsnet (elektriske), elektriske loddeapparater, elektriske loddejern, manometre, måleinstrumenter, målestokke, instrumenter og maskiner til materialeprøvning, mængdeindikatorer, måleapparater, måleglas, landmålerstokke, måleskeer, målebord (til landmåling), metaldetektorer til industrielle formål, muffer til elektriske kabler, tandbeskyttere, hældningsindikatorer, neonskilte, røgdetektorer, elektriske relæer, livredningsapparater og -udstyr, holdere til elektriske ledninger i form af ledningsindretninger, katodiske korrosionsbeskyttende apparater, elektriske omskiftere, elektriske afbrydere, elektriske apparater til kommutation, elektriske distributionskonsoller, elektriske kontrolpaneler, automatiske tidsafbrydere, mekaniske skilte, lysende skilte, trafikskilte (mekaniske), afspærringsskilte (mekaniske), elektriske låse, møntstyrede indgange til parkeringspladser, beskyttelseshjelme, beskyttelsesmasker til arbejdere, net til beskyttelse mod ulykker, handsker til industriel brug til beskyttelse, beskyttelsesindretninger til personlig brug mod ulykker, svejseelektroder, elektriske svejseapparater, elektriske lysbuesvejseapparater, elektriske apparater til forsegling af plastic, lodliner, elektroniske mærkesedler til varer, lysende eller mekaniske signaler, sirener, opladere til batterier, voltmetre, voltstabilisatorer, sprinkleranlæg til beskyttelse mod brand, kontrolure (tidsmålingsapparater), elektriske stikkontakter, elektriske brummere, batterier til lommelygter, lommeregnere, temperaturindikatorer, termometre (ikke til medicinsk brug), termostater, transformere, elektroniske transistorer, dørspioner (forstørrelseslinser til anbringelse i døre), elektriske dørklokker, elektriske døråbnere, elektriske dørlukkere, elektriske overvågningsapparater, elektriske forgreningsled, varmeregulerende apparater, libeller, vindmålere, tælleapparater, elektrotekniske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), elektriske apparater til kontrol, elektroniske flugtvejssikringsanlæg, elektroniske brandbeskyttelses- og brandalarmanlæg og dele dertil, røgdetektorer, røgudluftningsanlæg og dele dertil, overvågningsapparater og -anlæg (elektriske og elektroniske), driftssystemstyreanlæg, fjernkontrolapparater, elektriske anlæg til fjernkontrol, sikkerhedstilbehør (elektrisk eller elektronisk), sikkerhedspresenninger, landmålingsapparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, livredning, herunder især apparater og instrumenter til stærkstrømsteknik, nemlig til ledning, ændring, oplagring, regulering og styring samt apparater og instrumenter til svagstrømsteknik, nemlig nyheds-, højfrekvens og reguleringsteknik, databehandlingsudstyr og computere, ildslukningsapparater, præcisionsmåleapparater, bøjlemåleskruer, digitale skydelære, kabeltromler, beskyttelsesmasker, hovedbeskyttelse, beskyttelseshjelme, høreværn, svejseapparater (elektriske), lysbuesvejseapparater, beskyttende ansigtsskærme til arbejdere, knæbeskyttere til arbejdere, beklædning til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild, beklædning til beskyttelse mod kulde, beklædning til beskyttelse mod varer, sikkerhedsseler, bæltetasker, hoved-, øjen-, åndedræts-, hørelses- og hudbeskyttelse, elektriske loddeapparater, elektriske svejseapparater, vinkelmålere (til snedkere), lysskilte, apparater til beskyttelse af hørelsen, kasseapparater, beskyttende beklædning. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære instrumenter og apparater, kunstige lemmer, øjne og tænder, suturmaterialer, respiratorer til kunstigt åndedræt, respirationsmasker, etuier til lægeinstrumenter, skåle til medicinsk brug, senge, specielt udformede til medicinsk brug, vandsenge til medicinsk brug, blod-tryksmålere, elektriske tæpper til medicinske formål, diagnoseapparater til medicin-ske formål, isposer til medicinske formål, elektroder til medicinsk brug, handsker til medicinske formål, Iøfteindretninger til invalide, terapeutiske varmluftsapparater, kor-setter til medicinske formål, kanyler, katetre, puder til medicinske formål, ortopædiske knæbandager, tasker fremstillet til brug for kirurger og andre læger, tasker fremstillet til medicinske instrumenter, kompresser til kirurgisk brug, apparater til fysisk træning, medicinske formål, bårer til sygetransport, inkontinenslagner til sygesenge, krykker, lamper til medicinske formål, lancetter, massageapparater, operationsborde, ortopæ-diske artikler, ortopædisk fodtøj, ortopædiske såler; proteser,pumper til medicinske formål, beskyttelsesindretninger mod røntgenstråler til medicinske formål, møbler specielt udformede til medicinske formål, støvler til medicinske formål, bårer på hjul, genoplivningsapparater, sårklemmer, tandlægestole, elektriske tandlægeapparater, tandlægespejle, massagebørster, massagemus, fodrullere, massagehandsker, epile-ringsapparater (til medicinsk brug),, blodtryksapparater, bestrålingsapparater (til me-dicinsk brug), mundhygiejneprodukter, massagemåtter, fodboblebade, blodtrykscomputere. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, luftkondensatorer, kogning, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, luftventiler til dampopvarmningsinstallationer (ikke indeholdt i andre klasser), køleapparater og -maskiner, renseanlæg til spildevand, emhætter til køkkener, konsoller til gasbrændere, gastændere, askegrave til ovne, ekspansionstanke til centralvarmeinstallationer, acetylenbrændere og -generatorer, armaturer til badeinstallationer, badeovne, badekar, beklædning til badekar, vaskekummer, ventilationshætter, ovnbeslag, bideter, brændere, brændstofeconomisere, fontæner, dampkedler (undtagen dele af maskiner), dampakkumulatorer, varmetæpper (ikke til medicinske formål), desinficerende spredere til toiletter, trykvandsbeholdere, brusere, brusekabiner (lukkede), luftforvarmere, røgkanaler til varmekedler, filtre (dele af husholdnings- eller industrielle installationer), filtre til luftkonditionering, vandfiltreringsapparater, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til påfyldning af tørreovne, påfyldningsapparater til ovne og ildsteder, gasgeneratorer, gaskedler, gaskondensatorer (undtagen maskindele), gasfiltreringsapparater, gasvaskere (skrubbere) (dele af gasinstallationer), haner til rørledninger, vandhaner, hårtørrere, håndtørreapparater til toiletrum, varmtluftsapparater, armaturer til varmluftsbade, vandvarmere, elektriske filamenter til opvarmning, varmeapparater til opvarmning med fast, flydende eller gasformigt brændsel, varmekedler, fødeapparater til varmekedler, kedler (ikke dele af maskiner), varmelegemer, radiatorpropper, varmeplader, radiatorer til opvarmning, kaloriferer, varmeinstallationer, rør til varmeinstallationer, ovne, åbne kaminer, luftkonditioneringsanlæg, luftkonditioneringsapparater, apparater og installationer til kogning, tørreovne, elektriske kogeapparater, komfurer, kogeplader, køleindretninger og -installationer, kølecontainere, svalere til ovne, badeovne, ovne, affaldsbrændere, formede foringer til ovne og komfurer, køleanlæg til vand, beslag til ovne (ikke indeholdt i andre klasser), formede foringer til ovne og komfurer, ovnindsatse af chamotte, ovngitre, ovnriste, rør som dele af sanitetsinstallationer, vandledningsinstallationer, vandfordampere til radiatorer, luftdesodoriseringsapparater, luftforvarmere, filtre til luftkonditionering, luftfiltreringsinstallationer, ioniseringsapparater til luftbehandling, luftkøleanlæg, luftrenseapparater og -maskiner, lufttørreapparater, luftsteriliseringsapparater, ventilationsinstallationer og -apparater, blandingshaner til vandrør, dyser til vandhaner til forhindring af sprøjt, niveaukontrollerende ventiler til tanke, oliebrændere, olierensningsapparater, petroleumsbrændere, elektriske radiatorer, trækregulatorer til opvarmningsanlæg, røgkanaler, regulatorer og sikkerhedstilbehør til gasapparater, til gasledninger, til vandledninger og vandinstallationer, vandrenseinstallationer, gasrenseinstallationer og -maskiner, haner til rørledninger, spiralrør (dele af destillations-, opvarmnings- og køleinstallationer), sanitetsapparater og -installationer, skorstensspjæld, siddebadekar, solfangere (opvarmning), solenergiovne, varmeakkumulatorer, spritbrændere, skylleapparater og -maskiner, termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer), wc-er, wc-kummer, transportable toiletter, toiletsæder, skylleapparater, skyllecisterner, filtre til drikkevand, apparater og installationer til tørring, tørreapparater, pakskiver til vandhaner, urinaler (sanitære installationer), ventilatorer til luftkonditionering, blæsere (dele af luftkonditioneringsanlæg), affaldsbrændere, evaporatorer (fordampningsapparater), varmepumper, varmeregeneratorer, varmeakkumulatorer, varmevekslere (ikke dele af maskiner), varmtvandsapparater (economisere), vandvarmeinstallationer, vaskekummer, gruekedler, vandfiltreringsapparater, vandlednings- Fortsættes 2455

14 Dansk Varemærketidende installationer, vandrenseinstallationer, vandforsyningsinstallationer, vanddistributionsinstallationer, apparater til vandindtag, bølgefremkaldende apparater (dele af sanitetesinstallationer), centralvarmeanlæg, varmegeneratorer, især gas-vægvarmeapparater med og uden integrerede varmtvandsapparater, rumluftafhængig og rumluftuafhængig; badevarmelegemer, fodkonsoller (til gasanlæg), sidekonsoller, inklusive elektriske varmestænger, rumtermostater, urtermostater; profil-kompaktvarmelegemer og profil-ventilkompaktvarmelegemer, rørholdere, beskyttelsesrør, rørfugebuer, radiatortilslutninger og radiatortætningsringe, fastgøringsindretninger til fladvarmelegemer (ikke indeholdt i andre klasser), især borekonsoller, vægkonsoller, klemholdere og laster, opvarmningsarmaturer, især termostater med væskefølere, med fjernfølere, med fjernindstilling, ventilindsatser (dele af varemeinstallationer), hjørneventiler (dele af varemeinstallationer, gennemgangsventiler (dele af varemeinstallationer, fremløbsventiler(dele af varemeinstallationer, vinkelhjørneventiler (dele af varemeinstallationer torørs-opvarmningsventiler (dele af varemeinstallationer) etrørs-opvarmningsventiler, (dele af varemeinstallationer), håndregulerede hjørneventiler (dele af varemeinstallationer), håndregulerede gennemgangsventiler (dele af varemeinstallationer), tilbageløbstemperatursbegrænsere, varmelegemeudligningsforskruninger, varmelegemereduceringsstykker, -forskruninger, - tilslutningsblokkere til et- og torørssystemer, også til forbindelsesrør med flere lag, varmelegemeforskruninger til kompaktvarmelegemer, fordelere til varmelegemetilslutninger (ikke indeholdt i andre klasser), herunder hurtigudluftere, slutlegemer, tilslutningskuglehaner og holdere, varmelegemetilslutninger med afspærring (dele af varemeinstallationer), følertilslutningsstykker og afspærringsforskruninger (dele af varemeinstallationer), klemringsforskruninger til forbindelsesrør med flere lag, (dele af varemeinstallationer), keddelsikkerhedsarmaturer, tilslutningskuglehaner, snavsfangere, vandstandsbegrænsere, termiske afløbssikringer (dele af sanitetsinstallationer), fyringsreguleringer, kedelpåfyldningsarmaturer, trykudvidelsesbeholdere til opvarmning og til koldtvand, kedelunderbygningsmagasiner, flergas-varmtvandsapparater, fremmedstrømsanoder og offeranoder, magasintermometre, enkelt- og dobbelttermostater, elektro-indskruningsopvarmningsapparater, ribberørsvarmevekslere, olieblæserbrændere, et- og totrins, med og uden foropvarmning af olie, brænderdyse med og uden recirkulation, oliearmaturer til brændere, et- og tostrengsvarmeoliefiltre, med og uden ventilation, med og uden tilbageløbstilførsel, tanklåseanordninger, pejlerør som dele af sanitetsinstallationer herunder pejlerørslåseanordninger, ventilationskapper, fodventiler (dele af santitetsinstallationer), tilbageslagsventiler, (dele af santitetsinstallationer) hurtiglukkeventiler (dele af santitetsinstallationer), afspærringsventiler (dele af santitetsinstallationer), dobbeltomskifterventiler, (dele af santitetsinstallationer) slangeledninger (dele af sanitetsinstallationer), skæreringsforskruninger, dobbeltnipler, forskruningspumper, cirkulationspumper, varmepumper, vacuumrør, digital-varmeregulatorer, rumtermostater, anlægstermostater, termostater til brug udendørs, kraftenheder og servomotorer, brugtvandsfølere, kedelfølere, enkelt- og dobbelttermostater, sikkerhedstemperaturvogtere og -begrænsere, urtermostater, koblingsure (digitale), virksomhedstimetællere, rumklimaapparater, til afkøling og/eller opvarmning, mobile klimaapparater til afkøling og/eller opvarmning, hurtigopvarmere med frisk- og cirkulationsluft til vægge, sikkerhedstilbehør til vand- og gasapparater samt til vand- og gasledninger, opvarmningsapparater til faste, flydende eller gasformede brændstoffer, opvarmningskedler, emhætter, vand- og gasrenseapparater, lygter til sikring af byggepladser, belysning til byggepladser, afløbsarmaturer, spildevandspumper, badearmaturer, blokvarmekraftværker, brusere, brusestænger, brusetilbehør, nemlig sæbeholdere og perlatorer, enkeltregulatorer, digital-, analog-, elektronikarmaturer til sanitære anlæg, reservedele ikke indeholdt i andre klasser, gulvarmeelementer, gulvarmefordelere, gasblæsebrændere, husinstallationssystemer, nemlig metal-, plastic-, flerlagskombinationsrør; presse-, klemmefittings og armaturer, varmefordelere, kedeltilslutningsgrupper, små varmekraftværker, tilbehørsdele til klosetter; køkkenarmaturer, kuglehaner, plan-, ventilplanvarmelegemer, rørventileringsanordninger, røradskillere, sikkerheds- og påfyldningsarmaturer, sikkerhedsarmaturer, sikkerhedsklimaapparater, stående og væggasbrændværdisapparater, stabelarmaturer, drikkevandspumper, varmeudvekslere, spabade, vinduesventilatorer, vinterhaveventilatorer (motordrevne), vandledninger, dampkapper og -hatte. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, på-hængsvogne, koblinger til påhængsvogne, betonblandere (køretøjer), tyverihindren-de indretninger til køretøjer, trehjulede cykler, trehjulede budcykler, indkøbsvogne, elektriske køretøjer, automobilchassiser, cykler, cykelstøtter (støtteben), bagagebæ-rere til befordringsmidler, ophængningsfjedre til køretøjer, hjul til minetransportvogne, frihjul til befordringsmidler til brug på land, krumtaphus som dele af køretøjer til brug på land, undtagen maskiner, bagagenet til befordringsmidler, cykeltasker, glideruller til indkøbsvogne (køretøjer), gaffeltrucks, kærrer, ammunitionsvogne, tipvogne, mini-biler (tre- eller firhjulede), koblinger til køretøjer til brug på land, lastvogne, varevog-ne, godsvogne, automobildæk, slidbaner til automobildæk, luftpumper (tilbehør til køretøjer), kalecher til køretøjer, navkapsler, eger til hjul til befordringsmidler, sække-vogne, slangevogne, slæder (befordringsmidler), snekøretøjer, trillebøre, sæder til befordringsmidler, traktorer, små traktorer, sne- og rømmeplove, vogne til håndtering af Fortsættes varer, rengøringsvogne, automobiler, understel til befordringsmidler, rullebånd, apparater til befordring på land, sækkevogne, trolleys, transportapparater, hejse-værk, transportvogne, transportapparater. (511) Klasse 14: Håndklædeholdere af ædle metaller, sæbeskåle af ædle metaller, sæbedispensere af ædle metaller, toiletbørster af ædle metaller, ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, herunder navnlig kunstindustrigenstande, pyntegenstande, bordservice (med undtagelse af bestik), bordopsatse, askebægre, cigar- og cigaretetuier, cigar- og cigaretrør, ure og kronometriske instrumenter, måleure. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, trykte skrifter, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, skrivemaskiner og kontorartikler, nemlig kontor-apparater (dog ikke møbler), kontormaskiner (ikke indeholdt i andre klasser), affaldsposer af papir eller plastic, afrivningskalendere, adressestempler, adresseringsmaskiner, charteques (dokumentomslag), brevordnere, forlovelseskort, selvklæbende etiketter (papirhandlervarer), klæbestrimler til papirhandlervarer og til husholdningsbrug, brevpressere, poser af papir eller plastic til emballage, blyanter, blyantsholdere,blyantstifter, blyantspidsere, blyantspidsemaskiner, blokke (papirvarer), brevbakker, skrivepapir, brochurer, materiale til bogbinding, bøger, brochurer kontorartikler (dog ikke møbler), clips til kontorbrug, grafiske fremstillinger og afbildninger, diagrammer, tryksager, omslag (papirhandlervarer), støvsugerposer, etiketter, ikke af tekstil, faner til kartoteker, filtrermateriale i form af papir, filtrerpapir, boblet plasticark (til emballering eller indpakning), udvidelig plasticfolie til emballering, viscosefolie til emballage, plasticfolie til indpakning, folier af regenereret cellulose til indpakning, trykte formularer, gluten (klæbestof) og gummi (klæbemiddel) til papirvarer og til husholdningsbrug, håndklæder (af papir), tegnestifter, pap af træmasse, charteques (dokumentomslag), konvolutter, kalendere, kartotekskort, kort, kortryttere til kartoteker, papvarer, paprør, kataloger, karbonpapir, kopipapir (kontorartikler), korrekturvæske (kontorrekvisitter), korrekturvæsker til lystrykpapir, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bogstaver af stål, magasiner (tidsskrifter), papirmapper, notesbøger, pagineringsstempler, emballagepapir, kræmmerhuse af papir, pap, plakater, reklametavler af papir eller pap, konstruktionstegninger, prospekter (skitser), registre til kartoteker, tekniske klæbebånd til papirhandlervarer eller til husholdningsbrug samt til emballage og til malerarbejde. (511) Klasse 17: Isoleringsmaterialer, isoleringsmaterialer til rør, kautsjuk, isoleringsmateriale af polyethylen, forstærkningsmateriale, ikke af metal, til rør, asbest, asbestfibre, asbestfilt, filt, asbestpakningsmateriale, asbestbeklædninger, asbestbeklædning, barkbeklædning til lydisolering, vat til brug som pakningsmateriale (tætningsmateriale), tætninger til ekspansionsforbindelser, pakninger (tætninger), tætningsmateriale, tætningslister, glasfiber til isolation, plasticfibre, ikke til brug i tekstiler, præparater til isolering af bygninger imod fugt, isolerende fernis, folier af metal til isolering, fiberglasstoffer til isolation, glasuld til isolation, materiale der forhindrer udstråling af varme fra kedler, latex (gummi), mineraluld (isolationsmateriale), mineraluld (isoleringsmateriale), isolerende gips, sammensatte masser til forhindring af varmeudstråling, ikke-ledende varmeisolerende materialer, rørmuffer ikke af metal, isolerende maling, tætningsmasse til pakninger, isolerende væv, vandslanger, isolatorer, isolerende bånd og strimler, lerkit, plasticmaterialer i halvforarbejdet tilstand, kemiske præparater til reparation af utætheder og revner, rørpakninger, rørforbindelsesled, ikke af metal, lydisolerende materialer, asbestskifer, slanger, dog ikke af metal, slanger af tekstilmateriale, asbestlagener, asbestlærred, tætninger til vinduer og døre, plasticfolier, ikke til indpakning, viscosefolie, ikke til emballage, folier af regenereret cellulose (ikke til indpakning), guttaperka, gummi, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, varer af kautsjuk, guttaperka og gummi i form af blokke, plader, stænger, folier, snore eller bånd, samtlige som halvfabrikata; tætnings- og isoleringsmateriale, fittings, ikke af metal, til rør til brug i forbindelse med trykluft, asbestskærme til brug for brandmænd, rørisolering, lyddæmpere. 511) Klasse 18: Varer fremstillet af læder og læderimitationer, nemlig tasker og andre beholdere, ikke tilpasset de genstande, der skal lægges i, samt små lædervarer, herunder især punge, tegnebøger, nøgletasker, varer fremstillet af læder og læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), nedløbsrør (ikke af metal), forgreningsrør (ikke af metal), forstærkningsmateriale (ikke af metal) til bygningsbrug, kabiner (ikke af metal), bygningsmaterialer (ikke af metal), bygningspaneler (ikke af metal), transportable bygninger (ikke af metal), bygninger (ikke af metal), drænrør (ikke af metal), rør (bygningsdele) til sluserender (ikke af metal), gulvfliser eller -plader (ikke af metal), gulve (ikke af metal), gitter- og tremmeværk (ikke af metal), fliser og vægfliser (ikke af metal) til bygningsbrug, røghætter (ikke af metal) til skorstene og skorstenshætter (ikke af metal), vandrør og -ledninger (ikke af metal) (bygningsdele), rør til udluftnings- og klimaanlæg (ikke af metal og ikke indeholdt i andre klasser), skorstene (ikke af metal), skorstenshætter (ikke af metal), kamingesimser, skorstensrør (ikke af metal), svimmingpools (konstruktioner, ikke af metal), beholdere af murværk, ventiler (ikke af metal og ikke af plastic) til vandledninger, påstrygningsmidler (bygningsmaterialer), asbestmertel, -cement, -asfalt, asfaltbelægning, persienner (til udendørsbrug), ikke af metal og ikke af tekstilmateriale, bindemidler til briketter, bjælker, ikke af metal, underliggere (bjælker) ikke af metal, overliggere Fortsættes 2456

15 Dansk Varemærketidende (over døre og vinduer), ikke af metal, gelændere, træ til fremstilling af husholdningsredskaber og lignende, filt til bygningsbrug, glas til bygningsbrug, bygningstømmer, bygningselementer af beton, tagbeklædning, ikke af metal, beton, xylolith, forskalling, ikke af metal, til beton, bindemateriale til vejreparation (ikke indeholdt i andre klasser), bitumen, bituminøse produkter til bygningsformål, træplanker til bygningsbrug, brevkasser af murværk, brudsten, bituminøse belægningsmaterialer til tage, tage, ikke af metal, bygningspap (asfalteret), fliser, ikke af metal, vingetagsten, tagrender, ikke af metal, forskallingsbrædder, skifer til tage, tagspåner, lægter, ikke af metal, fortøjningspæle, ikke af metal, bødkertræ, mandehulsdæksler, ikke af metal, armeret glas, vinduer, ikke af metal, vinduesglas (undtagen glas til vinduer i befordringsmidler), vinduesskodder, ikke af metal, vinduesrammer, ikke af metal, vinduesglas til bygninger, ildfaste materialer, foldedøre, ikke af metal, finér, stilladser, ikke af metal, bjælkekonstruktioner, ikke af metal, til bygninger, lister af træ til paneler, gesimser, ikke af metal, gitterværk, ikke af metal, isolerende glas til bygning, glas til bygningsbrug, granit, tildannet tømmer, plastisk træ, halvforarbejdet træ, jalousier (udvendige skodder), ikke af metal, fliser, ikke af metal, til bygningsbrug, kalk, kalkmergel, kalksten, skotrender, ikke af metal, til bygningsbrug og til tage, grus, drænrørsventiler, ikke af metal eller plastic, sammenpresset kork, kultjære, kunstige sten, lægter, ikke af metal, lysthuse (ikke af metal), profillister, ikke af metal til bygninger, macadam (vejbelægning af knuste sten), vindfang (skærmtag), ikke af metal, marmor, murbeklædning, ikke af metal, mørtel til bygningsbrug, mosaik til bygninger, sidehængte vinduesrammer, ikke af metal, parketgulve, parketstave, beg, pæle og stakitpæle, ikke af metal, cementpæle, cementplader, gulvfliser eller -plader, ikke af metal, ildfast cementbelægning, rør af sandsten, stive rør til bygningsbrug, ikke af metal, sand (støbesand), sandsten til bygningsbrug, chamotte (ildfast ler), materiale til chamottesten, skifer, lerskifer, tagrør (til bygningsbrug), tagspåner, slagger (bygningsmaterialer), slaggesten, sænkekasser til bygninger under vand, sten, bygningssten, trappetrin, ikke af metal, afstivningsbjælker, ikke af metal, vægbeklædning, ikke af metal, tjære, tjærebånd til bygningsbrug, terrakotta, ler til mursten, ler; døre, ikke af metal, bjælker, ikke af metal, bjælkekonstruktioner, ikke af metal, til bygninger, skillevægge, ikke af metal, kapper, ikke af metal, trappevanger, ikke af metal; dørfyldninger, ikke af metal, dørkarme, ikke af metal, cementlofter, tagrender hovedsageligt af plastik, nedløbsrør hovedsageligt af plastik, rørbøjninger, tagsten, tagsten, profiler kloaknedløb til tage og terrasser, herunder vandafledningselementer til balkoner, afløb til kældre, fibercementafløbsrør og -formstykker, afløbsrør og formstykker af porcelæn samt af Westerwälder (tyndvægget stentøj), plasticafløbsrør af hård polyethylen, plasticafløbsrør af hård PVC og polypropylen, vandførende rørledningsanlæg af tværbundet polyethylen, polybuten, trappegelændere, ikke af metal, vindueskarme, ikke af metal, flisebelægninger, ikke af metal, sømærker, ikke af metal og ikke lysende, anlæg, ikke af metal, til forsyning og bortskaffelse af vand til huse og grunde, spildevand, gas og affald, montageklare byggeelementer. (511) Klasse 20: Møbler, reoler af metal, spejle, skabe til kontorrekvisitter, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, hylder til opbevaring, hylder til kartoteksskabe (møbler), kartoteksskabe, thevogne, medicinskabe, bukke (møbler), bænke (møbler), kabelbøjler af plastic, beholdere ikke af metal og ikke af murværk, lukker, ikke af metal, til containere, sengebeslag, ikke af metal, bolte, ikke af metal, store kar, ikke af metal, til flydende brændsel, nøglebrætter, boghylder, kontormøbler, containere, ikke af metal (oplagring), æsker og kasser af træ eller plastic, tappe, ikke af metal, dyveler, ikke af metal, murpløkke, ikke af metal, møbelhylder, paneler af træ til møbler, tønder, ikke af metal, vinduesbeslag, ikke af metal, knager, ikke af metal, til knagerækker, stumtjenere, gardinkroge, tøndestativer, ikke af metal, værktøjshåndtag, ikke af metal, fastsiddende håndklædeudleveringsapparater, ikke af metal, hjul til oprulning af slanger, ikke af metal og ikke mekaniske, slangetromler, ikke af metal og ikke mekaniske, filebænke, fodskamler, taburetter, persienner til indendørsbrug, kabelklemmer, ikke af metal, kakkelovnsskærme (til indendørs brug), rulleborde, værkbænke, smalle skabe til omklædningsrum, skuffeskabe, fløjdørsskabe, lagersigtkasser, skriveborde, containere, pakkeborde, kommoder, diske (møbler), fodskamler, ikke af metal, stiger af træ eller plastic, læsepulte, pulte, møbler, møbler ikke af metal, møbelbeslag, ikke af metal, skabsdøre og -låger til møbler, mørtelbaljer, ikke af metal, skruer og møtrikker, ikke af metal, nitter, ikke af metal, reoler, møbler, understel til regnemaskiner, savbukke, hængsler, ikke af metal, udstillingsstativer, fodskamler, ventiler, ikke af metal og ikke dele af maskiner, nøglekort af plastic (ikke kodede), arkivskabe, skruestikbænke, ikke af metal, skrivemaskinborde, skriveborde, skuffer, sæder af metal, spunse, ikke af metal, spunstappe, ikke af metal, til tønder, master, ikke af metal, stole, stænger til trappebelægninger, borde, borde af metal, bordplader, toiletborde, dørbeslag, ikke af metal, skabsdøre og -låger til møbler, dørklinker (lukker) ikke af metal, ventiler af plastic til vandledninger, drænrørsventiler af plastic, emballagebeholdere af plastic, lukker, ikke af metal, til containere, kapsler, ikke af metal, til brug som propper, vitriner (møbler), gardinruller af plastic, gardinskinner, gardinstænger, rulleborde til computere (møbler), tegneborde, indretningsgenstande til forretninger, især søjler, standere, afskærmninger, hylder, konsoller, fritstående butiksreoler, stål- og hulplader som varebærere ikke indeholdt i andre klasser, hulpladehasper som varebærere, diske, glasvitriner, podier, postkasser, ikke af murværk og ikke af metal, postkasser og postkasseanlæg af plastic, vinduesbeslag, ikke af metal, vinduesfunktionsbeslag, Fortsættes ikke af metal, møbelfunktionsbeslag, ikke af metal, vindueskarme, ikke af metal, massageborde, spejlfliser, skilte af træ eller plastic, trafikskilte af træ eller plastic ikke lysende, bademøbler, spejlskabe, oliebeholdere, oliesikkerhedstanke, olietanke af plastic med lugtspærre. (511) Klasse 21: Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster (dog ikke pensler), redskaber til rengøringsformål, herunder grydebørster og runde børster, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), affaldsspande, opvaskebørster, glasampuller, glasballoner (beholdere), bægre, ikke af ædle metaller, bægre (beholdere), varmeisolerede beholdere til drikke, vandingsindretninger, koste, dyser til vandslanger, sprøjter til vanding af blomster og planter, urtepotter, urtepotteskjulere, ikke af papir, gulvklude, skurebørster, vokspolereapparater, ikke elektriske, til parketgulve, børster til toiletter, brusere og mundstykker til vandkander, vandkander, elektriske børster (dog ikke maskindele), børstevarer, spande, fiberglas, ikke til isolation og ikke til brug som tekstilmateriale, vaskeskind til rengøring, sier til husholdningsbrug, flasker, havehandsker, beholdere til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, glasbeholdere, glasuld, ikke til isolation, dørgreb og kugledørgreb af porcelæn, svupperter, handsker til husholdningsbrug, polerehandsker, tæppebankere (håndredskaber), skoknappere (redskaber), kulkasser, kurve til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, krukker og kander, ikke af ædle metaller, kunstgenstande af porcelæn, terrakotta eller glas, limpotter, støveklude, opalglas, opalglasvarer, papir- eller plastickrus- og -kopper, papir- eller plastictallerkener, polereapparater og -maskiner, ikke elektriske, til husholdningsbrug, polerelæder, polerehandsker, polerematerialer (undtagen polerepræparater, -papir og -sten), rengøringsredskaber (håndredskaber), rengøringspuder af metal, rengøringsklude, imprægneret med rengøringsmiddel, vandspredere, grydesvampe af metal, skuresvampe til køkkenbrug, skobørster, skopudseapparater, ikke elektriske, svampe til husholdningsbrug, svinebørster, sæbeautomater, sier, ikke af ædle metaller, opvaskebørster, støveklude, fjerkoste, fajancevarer, spande af vævede stoffer, toiletpapirholdere, svampe til toiletbrug, toiletnecessaire, toiletlåg, tragte, drikkebeholdere, tørrestativer til beklædningsgenstande, fodertrug, vaser, ikke af ædle metaller, vaskebaljer, vaskebrætter, tøjklemmer, tørrestativer til vasketøj, kedler, ikke elektriske, kværne til husholdingsbrug, ikke elektriske, indendørsterrarier til planteavl, servietholdere, ikke af ædle metaller, sæbeskåle, ikke af ædle metaller, kasser af metal til udlevering af papirhåndklæder, wc-papirholdere, svampe til toiletbrug og børster til toiletter, glasvarer, porcelæn, fajance og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), glasvarer, porcelæn og keramik til husholdnings- og køkkenbrug, kunstgenstande af glas, porcelæn, keramik, rengøringsredskaber, toiletbørster, ikke af ædelt metal. (511) Klasse 22: Presenninger, presenninger til befordringsmidler og til kamouflage, tovværk, net, telte, reb, liner, snore, sække (ikke indeholdt i andre klasser), slæbetov og -trodser til biler, bånd til emballering, ikke af metal, poser og sække af tekstilmateriale til emballage, bindegarn, ikke af metal, til anvendelse i Iandbrugsøjemed, tråd, ikke af metal, til emballering og til bindeformål, sejlgarn, emballagesnor, hejsesnore til vin-duer, glasfiber til brug som tekstilmateriale, plasticfibre til brug i tekstiler, filtrervat, vat til filtrering, polstringsmaterialer, garn til net, bånd til persienner, gjorde til håndtering af læs, ikke af metal, bærebånd, ikke af metal, til håndtering af læs, hamp, gjorde af hamp, hængekøjer, slynger, ikke af metal, til håndtering af læs, træspåner, træuld, jute, kabeltove, ikke af metal, rebstiger, markiser af plastic, markiser af tekstilmateri-ale, uld til polstring, sejlgarn af papir, begtråd, sække til transport og opbevaring af materialer i Iøs vægt, savsmuld, sejlgarn, snore til billedophængning, tove, ikke af metal, emballagereb, tjæret sejldug til skillevægge i miner, pudsetvist af bomuldsrester. (511) Klasse 24: Tekstilvarer, nemlig vævet stof, badelinned (ikke beklædning), bomuldsstoffer, hessian, stofetiketter, flag (ikke af papir), filtrermateriale af tekstil, filt, hørlærred, flonel (tekstilstof), sundhedsflonel, forstoffer af tekstilmateriale, forstoffer til fodtøj, stores (undergardiner), gardiner af tekstilmateriale eller af plastic, gardinholdere af tekstilmateriale, gaze (florstof), stoffer til tekstilbrug, viskestykker, fiberglasstoffer til brug som tekstilmateriale, groft sækkelærred, gummieret lærred (ikke papirhandler-varer), håndklæder af tekstilmateriale, vævet stof af hamp, husholdningslinned (ikke beklædning), jerseystof, jutestof, crepestoffer, stoffer der er skindimitation, skånebe-træk til møbler, overtræk af plastic til møbler, møbelstoffer, tekstilovertræk til møbler, rullegardiner af tekstil, espartofiberstof, gardiner af tekstilmateriale eller afplastic (stores), vægdraperier af tekstil, plasticstoffer (erstatninger for tekstil), ikke-vævede tekstilstoffer, stoffer til undertøj, vaskehandsker (vaskeklude), elastisk vævet materi-ale, vævede stoffer klæbende ved varmepåvirkning, uldent stof. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning, arbejdssko, arbejdssæt, arbejdsbeklædning, hæle, hælindlæg til fodtøj, habitter, læderimiteret tøj, beslag af metal til fodtøj, muffedisser, skridhindrende indretninger til fodtøj, handsker (beklædning), arbejdshandsker, træsko, benklæder, buksestropper, seler, hofteholdere, trøjer, arbejdstrøjer, matrosbluser, hætter, kalotter, tøj af læder, Iædertøj, svedabsorberende undertøj, frakker, huer, kasketskygger, yderbeklædning, combinations (undertøj), parkacoats, pullovers, vandtæt beklædning, fedtlæderstøvler, flikker til fodtøj, kitler, ærmeblade, sokker, badekåber, badehætter, håndklæ- Fortsættes 2457

16 Dansk Varemærketidende der og vaskeklude af tekstilmateriale (ikke indeholdt i andre klasser), arbejdssko med stålkapper. (511) Klasse 26: Bånd og stoffer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, pyntemærker (badges), elastikbånd, armbind, tryklåse, varmeklæbende lapper til reparation af tekstilvarer, bæltespænder, hårnet, hægter til fodtøj, hæftenåle, selespænder, manufakturkortevarer, undtagen garn og tråd, lynlåse, lynlåse til tasker, snørebånd til fodtøj, skospænder, bogstaver og tal til mærkning af linned. (511) Klasse 27: Gulvbeklædning, isolerende gulvbeklædning, gulvbeklædning af vinyl, måtter, skridhindrende måtter, linoleum, måtter, tapeter, kunstige græsplæner, stråmåtter, vægbeklædning, ikke af tekstilmateriale, bademåtter, tæpper til automobiler. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, fiskegrej, kroge, hjul til fiskestænger, fiskestænger, fiskeliner, snore og liner til fiskeri, attrapper (spøg og skæmt artikler), rangler, bolde til spil, baseballhandsker, byggelegetøj, byggeklodser, raflebægre, skinnebensbeskyttere (sportsartikler), sålebeklædning til ski, dukkesenge, billardbander, kegler, billardkugler, billardkøer, bobslæder, apparater til bodybuilding, buer til bueskydning, boksehandsker, brætspil, juletræsklokker, julelysholdere, kunstig sne til juletræer af syntetisk materiale, juletræsfødder, dam (spil), damspil, dambrætter, diskos til sport, dominospil, drager, spoler til drager, albuebeskyttere (sportsartikler), ekspandere (muskelstrækkere), faststående motionscykler, små modeller af befordringsmidler, masker (legetøj), badmintonbolde, kunstig fiskemadding, selskabsspil, golfhandsker og golfkøller, golfbags, med og uden hjul, tove til bjergbestigning, gymnastikapparater, handsker til sport (sportsudstyr), dragefly, håndvægte, harpungeværer (sportsartikler), hockeystokke, kegler til spil, fangenet til fiskere, knallerter, knallerter (fyrværkeri), knæbeskyttere, (sportsartikler), maskiner til legemsøvelser, snurretoppe (Iegetøj), crickettasker, blærer til bolde, marionetter, mobiler (legetøj), kugler til spil, net til sport, kastepile (dart), legetøjspistoler, plydslegetøj, dukker, dukkesenge sutteflasker til dukker, dukkehuse, dukketøj, dukkestuer, ringspil, skakbrætter, skakspil, gynger, gyngeheste, kotilloner (festartikler), slæder (sportsartikler), skøjter, surfeski (snowboards), svømmebassiner (sports- eller legetøjsartikler), sejlbrætter, skateboards, sæbeboblere (legetøj), ski, støvlebeklædning til ski, skibindinger, skikanter, skrabere til ski, skivoks, spil, terninger til spil, kugler til spil, legetøjskøretøjer, boldtræ, ketchere, teddybjørne, teatermasker, trampoliner (sportsartikler), gymnastikapparater og - redskaber, ringspil, apparater til tryllekunster. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, udarbejdelse af Iønningsliste, ajourføring af reklamemateriale, analyse af omkostninger, personalerekruttering, reklameomdeling, forretningsmæssige oplysningskontorer, organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, rådgivning vedrørende forretningsorganisation, personaleledelse, rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bogføring, administration af datastyrede arkiver, sortering og redigering af information i computerdatabaser, dekoration af butiksvinduer, kopiering af dokumenter, TV-reklamer, markedsanalyser, rationaliseringseksperter, offentliggørelse af reklametekster, bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed, modelarbejde til brug ved reklame eller til fremme af salg, marketingsundersøgelser, public relation, arbejdsformidlingskontorer, radioreklame, udarbejdelse af statistiske oplysninger, telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), omlægning af forretningsvirksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre, avertering pr. post, uddeling af vareprøver, uddeling af reklamemateriale (flyveblade, prospekter, tryksager, vareprøver), demonstration af varer, reklamebureauer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, inkassobureauer, lån imod pant, pantelånervirksomhed, finansiel rådgivningsvirksomhed, sikkerhedsstillelse imod kaution, kautionering, finansielle clearingskontorer, factoring, finansielle analyser, finansiel information, finansiel sponsorering, finansiering, forsikringsmæglervirksomhed, rådgivning vedrørende forsikring, forsikringsvirksomhed, toldklarering. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, nedrivning af bygninger, fugtsikring af bygninger, tætning af bygninger, asfaltering, installation og reparation af elevatorer, udlejning af gravemaskiner, opførelse af markedsstande og -boder, informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktioner, tilsyn med bygningskonstruktioner, udlejning af byggemateriel, udvinding af malm, installation og reparation af vandingsanlæg, brøndboring, vedligeholdelse og reparation af brændere, udlejning af bulldozere, installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware, tagdækning, bygningsisolering, kedelrensning og -reparation, desinfektion, installation og reparation af tyverialarmer, installation og reparation af elektriske apparater, undertrykkelse af interferens i elektriske apparater, bygning af fabrikker, vinduespudsning, installation og reparation af brandalarmer, rensning af bygningsfacader, rengøring af bygninger (indendørs), opstilling af bygningsstilladser, gipsarbejde, installation og reparation af opvarmningsanlæg, blikkenslagerarbejde, installation og reparation af luftkonditioneringsapparater, installation af køkkenudstyr, reparation og installation af fryseanlæg, fernisering, bygning og reparation af pakhuse, indendørs og udendørs malerarbejde, Fortsættes installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner, murerarbejde, installation og reparation af ovne, reparation af pumper, udlejning af rengøringsmaskiner, information vedrørende reparation, slibning med sandpapir, udryddelse af skadedyr, undtagen inden for landbruget, maling og reparation af skilte, brolæggerarbejde, tapetseringsvirksomhed, telefoninstallation og -reparation, genopbygning af slidte eller delvis ødelagte maskiner og motorer, udlejning af kraner (bygningsudstyr). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, kommunikation via computerskærme, telefonisk kommunikation, kommunikation via fiberoptiske netværk, nyhedsbureauer, udsendelse af meddelelser, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer, elektronisk post, udlejning af apparater til udsending af meddelelser, information vedrørende telekommunikation, faksimiletransmissioner, telefonservice (oplysning om vejret, klokken, tlf.numre etc.), udlejning af faksimileapparater, udlejning af modemer, udlejning af telefoner, udlejning af telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 39: Udbringning af varer, oplagring af varer, indpakning af varer, jernbanetransport, losning af fragt, fragtmæglervirksomhed, biltransport, kurervirksomhed (varer), udlejning af opbevaringscontainere, information vedrørende opbevaring, opbevaring af varer, udlejning af pakhuse og lagerrum, fragtkørsel. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, akademier (undervisning), information om undervisning, udgivelse af bøger, uddannelse, brevkurser, udgivelse af tekster, undtagen reklametekster, ledelse og arrangement af videnskabelige møder, ledelse og arrangement af konferencer og kongresser, specialundervisning, ledelse og arrangement af seminarer, ledelse og arrangement af workshops (uddannelse), organisering af konkurrence (opdragelse eller underholdning). (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, ajourføring af computerprogrammer, kemiske analyser, arkitektvirksomhed, fremskaffelse af facilitet til udstillinger, udlejning af salgsautomater, offentlige badeanstalter, barer, rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, træbeskæring, planteskoler, udlejning af transportable bygninger, udlejning af beklædningsgenstande, konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig, rådgivning vedrørende computer hardware, erhvervsvejledning (jobvejledning), brandbekæmpelse, butlerservicevirksomhed, caféer, cafeterier, catering, kemiingeniørrådgivningsvirksomhed, design af computerprogrammer, udlejning af computerprogrammel, vedligeholdelse af computerprogrammer, analyser af computersystemer, leasing af tilgangstid til computer databaser, udlejning af computere, industriel design, design af emballage, detektivbureauer, trykkerivirksomhed, kalibrering (måling), psykologiske tests, pulterkammerrydning, forskning og udvikling (for andre), hvilehjem, turistpensioner, geologiske undersøgelser, teknisk forskning, forskning vedrørende mekanik, havearbejde, gartneri, landskabsgartneri, udlejning af værelser, geologisk prospektering, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, grafisk designervirksomhed, ingeniørvirksomhed, syn- og skønsforretninger, hoteller, hotelreservation, teknisk tegning, indretningsarkitektvirksomhed, vuggestuer, udlejning af selskabstøj, klinikker, udarbejdelse af bygningsplaner, skrivning af korrespondance, sygepleje, hospitaler, landmålervirksomhed, leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data, massage, materialeafprøvning, moteller, juridisk forskning, nattevagt, låsesmed, patentudnyttelse, dødshospitaler, farmaceutisk rådgivning, tekniske projektstudier, medicinske klinikker, juridisk bistand, kvalitetskontrol, pasning af græsplæner, redigering af skrevne tekster, restauranter, skadedyrsudryddelse (for landbruget), mæglervirksomhed (voldgift), snackbarer, civil beskyttelse, sortering af genbrugsmaterialer og affald, byplanlægning, styling (industriel design), rådgivning om miljøbeskyttelse, ukrudtsudryddelse, udlejning af sanitetsfaciliteter, udlejning af stole og borde, udlejning af mødelokaler, udlejning af telte, test af materialer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: L965 (730) Indehaver: Lauridsen Handel & Import A/S, Tamhøjevej 4, Roust, 6818 Årre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal, herunder påboringstætninger samt anboringsmanchetter af gummi. 2458

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Piren AB, Attundafältet 6, Täby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KALKYLEN (730) Indehaver: Danske Invest Administration A/S, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, kapitalinvestering og investeringsforeninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBA PLUS PARTNER (730) Indehaver: Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Industrivej Vest 39, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt tilbehør hertil i form af afbryderdåser, afbrydere, amperemetre, drosselspoler, elektriske apparater til fjerntænding og til tiltrækning og udryddelse af insekter, elektrisk tråd, armaturer, ledninger, kabler, stikkontakter og stikdåser, elektromagnetiske spoler, elektriske elementer, fjernbryderkontakter, forbindelsesklemmer, elektriske forbindelsesled og forbindelsesstykker til elektriske ledninger, elektriske fordelingsskabe, forgreningsled og dåser til elektriske formål, kapper til elektriske ledninger, isoleret kobbertråd, elektriske kondensatorer, elektriske kontakter, elektriske ledere elektriske ledningsnet, elektriske omskiftere og relæer, elektriske spoler og holdere dertil, elektriske låse, elektriske omformere, elektriske spændingsbegrænsere og spændingsdelere, elektriske strømvendere og strømafbrydere, strømfordelingstavler, elektroniske transistorer, tranformere, voltmetre; måleapparater, herunder elektriske, måleinstrumenter, omdrejningstællere, temperaturindikatorer, termostater, belysningsmålere, trykmålere og trykmåleapparater, smeltesikringer og smeltetråd; signaleringsapparater og -instrumenter, herunder akustiske alarmer, alarmapparater, brand- og lydalarmer, elektriske alarmklokker, elektriske brummere, detektorer, herunder røgdetektorer, elektriske dørklokker, signalklokker, automatiske kontakture, ringeapparater, signallanterner, signaltavler, lysende eller mekaniske, sirener, tyverialarmindretninger samt tyverihindrende elektriske installationer; kommunikationsapparater og -instrumenter, herunder antenner, modemer, omstillingsborde, sendeapparater, sendere og sendere af elektroniske signaler, telefaxmaskiner, telefonapparater, samt hørerør hertil, telefonledninger; batterier, herunder elektriske samt opladere til batterier; elektriske loddeapparater og loddejern; optiske apparater og instrumenter, lysledere; elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer, elektriske kontrolapparater og paneler, lynafledere; vaterpas. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Agentursvirksomhed, (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på nem måde - at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, herunder bøger, tidsskrifter og magasiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Link Factory (730) Indehaver: Linkfactory v/ole Brockhuus og Christian Eskebjerg, Sturlasgade 14 M 1, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, professionel rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsudvikling. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Ikke forretningsmæssig konsulentvirksomhed vedrørende edb-løsninger herunder i forbindelse med design og applikationer til Internettet; udformning og design af hjemmesider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Center for Erhvervssprog ApS, Sønderhøj 46, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Amrei K. Christensen, Frodesvej 21, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Arrangering af sprogrejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; bistand ved produktion af film i form af eftersynkronisering af lyd. (511) Klasse 42: Tolkevirksomhed og oversættelse; translatørvirksomhed; sproglig rådgivning, oversættelse af tekster ved produktion af film og TV-reklamefilm; rådgivning vedrørende gennemførelse og arrangering af messer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2459

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KnowledgeNet (730) Indehaver: ICL Invia, Lautrupbjerg 1, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Edb-software; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 42: Programmering af computere; design, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer samt rådgivning og information herom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEBOFFICE (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, særligt edb-programmer baseret på internetteknologi, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); Elektronisk dokumentation herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning vedrørende databehandlings- og edbprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer og -udstyr. (730) Indehaver: AVENUE K/S, Teglbækvej 14, 8361 Hasselager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Beslag af metal til møbler, beslag af metal til vinduer, bolte af metal, brevkasser af metal, bånd af metal til bindeformål, bælter af metal til håndtering af læs, cykelstativer af metal, dykkere, dørbeslag af metal, dørfjedre ikke - elektriske, dørgreb af metal, dørhamre, dørklinker af metal, dørklokker ikke- elektriske, dørlukkere ikke -elektriske, dørstoppere af metal, hesteskosøm, hjulbolte, holdere af metal til rør, hængelåse, hængsler af metal, isenkramvarer, knager af metal, knager af metal til knagerækker, kobbertråd, uisoleret, kramper af metal, kroge af metal, lister af metal til gesimser, låse af metal til befordringsmidler, låse af metal til tasker, låse, undtagen elektriske, af metal, metalbeslag til bygningsbrug, metalbeslag til døre, metalbeslag til vinduer, metalbånd, metaltråd til at binde med, murpløkker af metal, møbelbeslag af metal, møtrikker af metal, nitter af metal, nøgler, nøgleringe af uædelt metal, rør af metal, rørbøjler af metal, rørklemmer af metal, sikkerhedskæder af metal, skruebolte, skruer af metal, skudrigler, slåer, spændeskiver af metal til møtrikker, stifter, stifter af metal til beslag, stålbånd, stænger af metal, søm, underlagsskiver af metal, vindueshasper, værktøjs kasser af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, særligt edb- programmer baseret på internetteknologi, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). Elektronisk dokumentation., herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning vedrørende databehandlings- edbprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer og -udstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: AVENUE K/S, Teglbækvej 14, 8361 Hasselager, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Beslag af metal til møbler, beslag af metal til vinduer, bolte af metal, brevkasser af metal, bånd af metal til bindeformål, bælter af metal til håndtering af læs, cykelstativer af metal, dykkere, dørbeslag af metal, dørfjedre ikke - elektriske, dørgreb af metal, dørhamre, dørklinker af metal, dørklokker ikke- elektriske, dørlukkere ikke -elektriske, dørstoppere af metal, hesteskosøm, hjulbolte, holdere af metal til rør, hængelåse, hængsler af metal, isenkramvarer, knager af metal, knager af metal til knagerækker, kobbertråd, uisoleret, kramper af metal, kroge af metal, lister af metal til gesimser, låse af metal til befordringsmidler, låse af metal til tasker, låse, undtagen elektriske, af metal, metalbeslag til bygningsbrug, metalbeslag til døre, metalbeslag til vinduer, metalbånd, metaltråd til at binde med, murpløkker af metal, møbelbeslag af metal, møtrikker af metal, nitter af metal, nøgler, nøgleringe af uædelt metal, rør af metal, rørbøjler af metal, rørklemmer af metal, sikkerhedskæder af metal, skruebolte, skruer af metal, skudrigler, slåer, spændeskiver af metal til møtrikker, stifter, stifter af metal til beslag, stålbånd, stænger af metal, søm, underlagsskiver af metal, vindueshasper, værktøjs kasser af metal. 2460

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, særligt edb- programmer baseret på internetteknologi, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). Elektronisk dokumentation., herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning vedrørende databehandlings- edbprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer og -udstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, særligt edb- programmer baseret på internetteknologi, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). Elektronisk dokumentation., herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning vedrørende databehandlings- edbprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer og -udstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer, særligt edb- programmer baseret på internetteknologi, edb-udstyr, edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). Elektronisk dokumentation., herunder brugervejledninger og manualer. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) til brug for undervisning vedrørende databehandlings- edbprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og edb-kommunikationsudstyr, computere, edb-maskiner og periferiudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer, programmering, implementering af edb-programmer, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer og -udstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: eboks (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Data- og edb-programmer, særligt edb-programmer til internetbaserede tjenester, databehandlingsudstyr samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af data- og edb- og kommunikationsapparater og periferiudstyr hertil. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internet baseret, såvel vedrørende distribution af data- og edb-programmer som internetbaserede tjenester. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af data- og edb-programmer vedrørende internetbaserede tjenester, programmering af computere, implementering af edb-programmer, teknisk rådgivning og bistand vedrørende førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CENTRUM EJENDOMME (730) Indehaver: Per Sauer, Mikkelhøj 44, 4736 Karrebæksminde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, herunder køb og salg af ejendomme. (511) Klasse 37: Renovering af ejendomme. 2461

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mette Herred Reimer, Egeskellet 16, 8340 Malling, Danmark (511) Klasse 16: Emballage (ikke indeholdt i andre klasser); trykte publikationer; brochuremateriale. (511) Klasse 35: Markedsføring og promotion af varer i detailhandlen. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende udvikling af emballage; design af emballage. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOLLARTRAFFIC (730) Indehaver: Elite Electronics Limited, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town Tortola, Britiske Jomfruøer ; Morgan & Morgan Trust Corporation Limited, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, optaget software, videobånd og -discs. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ITAP S.p.A., Via Ruca 19/21, I Lumezzane S.A., Brescia, Italien (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 06: Ventiler af metal og ikke dele af maskiner; rørforbindelsesled af metal, herunder lynkoblinger, til stive og halvstive rør. (511) Klasse 11: Niveaukontrollerende ventiler til reservoirer og tanke, termostatiske ventiler (dele af varmeinstallationer); rørforbindelsesled og lynkoblinger som dele af sanitetsinstallationer og varmeinstallationer til brug for stive og halvstive rør. (511) Klasse 17: Rørforbindelsesled, ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EASYMARKET (730) Indehaver: Commercy AG, Buttelstedter Str. 27c, Weimar, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computere, computerdriftsprogrammer, optagne computerprogrammer, computersoftware, computersoftware til internethandel, computersoftware til opsætning af platform - uafhængig internethandel, computersoftware til oprettelse af platform - uafhængig internethandel til en eller flere brugere i form af 2D- og 3D-modeller eller virtuelle rum, netværkssystemer, databaser, databaseprogrammer, lagrede computer-brugssystem-programmer, EDB-anlæg, EDB-programmer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer on-line, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Transmission af information og billeder ved hjælp af computere, transmission af information og billeder via Internet, internetkommunikation. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, udvikling af computersoftware, udvikling af computersoftware til Internet, opstilling af programmer til EDB, opstilling af programmer til databehandling på Internet, opstilling af netværk, udvikling og opstilling af internetløsninger, udvikling og design af computersoftware, herunder især internethandel, udvikling og opstilling af fællesprogrammer, udvikling og opstilling af 3D/Virtual Reality programmer, 3D Virtual Reality informationssystemer, 3D/Virtual Reality indkøbssoftsware, teknisk rådgivning til andre vedr. samling af databehandlingsudstyr og -systemer, af computersoftware, af internetsystemløsninger og af internathandel. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/850,653 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMMERCY (730) Indehaver: Commercy AG, Buttelstedter Str. 27c, Weimar, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computere, computerdriftsprogrammer, optagne computerprogrammer, computersoftware, computersoftware til internethandel, computersoftware til opsætning af platform - uafhængig internethandel, computersoftware til oprettelse af platform - uafhængig internethandel til en eller flere brugere i form af 2D- og 3D-modeller eller virtuelle rum, netværkssystemer, databaser, databaseprogrammer, lagrede computer-brugssystem-programmer, EDB-anlæg, EDB-programmer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer on-line, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Transmission af information og billeder ved hjælp af computere, transmission af information og billeder via Internet, internetkommunikation. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed, udvikling af computersoftware, udvikling af computersoftware til Internet, opstilling af programmer til EDB, opstilling af programmer til databehandling på Internet, opstilling af netværk, udvikling og opstilling af internetløsninger, udvikling og design af computersoftware, herunder især internethandel, udvikling og opstilling af fællesprogrammer, udvikling og opstilling af 3D/Virtual Reality programmer, 3D Virtual Reality informationssystemer, 3D/Virtual Reality indkøbssoftware, teknisk rådgivning til andre vedr. samling af databehandlingsudstyr og -systemer, af computersoftware, af internetsystemløsninger og af internathandel. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/850,651 USA 2462

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 16. 123. årgang. 2002-04-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1641 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 7. 121. årgang. 2000-02-16 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 385 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 09. 121. årgang. 2000-03-01 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 541 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 123. årgang. 2002-10-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4033 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 122. årgang. 2001-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3377 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 05. 121. årgang. 2000-02-02 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 267 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 727 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 125. årgang. 2004-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2101 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 17. 123. årgang. 2002-04-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere