Vi er her for dig: Samlet katalog Hildebrandt, dit lokale team Danmark Hildebrandt Emballage A/S En verden af embal age

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er her for dig: Samlet katalog Hildebrandt, dit lokale team Danmark Hildebrandt Emballage A/S En verden af embal age"

Transkript

1 Samlet katalog En verden af emballage

2 2010 IMPRESSUM: Udgiver:HildebrandtEmballageA/S,Hermesvej18,6330Padborg,Danmark Direktionen:JanMarcus(Generaldirektør),JensMarcus,GünterScheins-Bestyrelsesformand:Hans-JürgenBurmeister Koncept og design: StudioSzczesny,Hamburg DettekatalogerproduceretaffirmaetPaulHildebrandtAG.PaulHildebrandtAGerikkeansvarligforindholdet.Alleoplysningererblevetsamletefterbedstevidenog overbevisning.samtligeartiklerkanvidereudviklesellererstattesafandreikatalogetsuddelelsestid.alleartikler hvisikkeandetangivet erudendekorationogtilbehør. Afvigendefarvereringenreklamationsgrund.Vedkøbgælderdealmindeligesalgs-ogleveringsbetingelserforHildebrandtEmballageA/S.Eftertrykellerkopiering også uddrag er,undtagenilovmæssigtilfælde,kuntilladtmedtilladelseafudgiveren. 2010PaulHildebrandtAG 2

3 FORORD Hjertelig velkommen i en verden af emballage hos Hildebrandt Emballage A/S Forethvertemballeringsproblemkanvifindeengodløsning,dertilfredstillervoreskunder.Detteer voresmålestok,somvinuimereend120årharmåltoseftervedrørendevoreskundersbehovog krav.måleterklart:bedstmuliginnovativbeskyttelsetilkundensproduktertilfairprisogmedkort leveringstid. Denoptimaleemballagetilkundensvarerkræverindividuelrådgivningfravoresside.Medflereend 50sælgereiTysklandogDanmarkservicerervivorekunderlokalt.Disseunderstøttesaferfarne produktspecialisteroginternemedarbejdere.dervedsikrerviettætsamarbejdemellemproduktionog udvikling. Udoverdetrigtigevalgafproduktersørgerviogsåforetmålrettet,verdensomfattendevalgaf leverandører.viermarkedsførendemedenstordelafvores50.000standardprodukter.denhøje indkøbsvolumen,ogsåvedspecialproduktioner,garantererenbetydningsfuldprocessoptimeringfor vorekunder. 13afdelingermedintegreretlageriind-ogudlandsikrerkortleveringstid.Parallelttilenmarkedsførers globalemulighederforetagerviogsålokaleindkøb.sådanbliverdentilbudtesortimentsdybde suppleretperfekt.regionalemulighederogkravbliverideeltogmiljøbevidstdækket. Over35.000kunderstolerpåvoresservice.Detteervistolteafogdetmotivereros.Stilkravtilos vi glæderostildet! Jan Marcus Generaldirektør Jens Marcus Direktør - økonomi Günter Scheins Direktør - salg -emballage.dk 3

4 HISTORIE fi rmaet Paul Hildebrandt AG Succeshistorien PaulHildebrandtAG ssuccesbegyndermedstiftelsenafselskabetsførste hovedsædei1889ihamborg.importoghandelmedindpakningspapirogpap erimangeårkerneprodukterne.10medarbejderebliversnartansat.varerne leveresmedegnehestekøretøjer,hvilketpådennetiderettegnpåsuccesog størrelseaffirma. I1953komdenførsteudvidelse.IBremenetableresennyafdeling.Etparår senerefølgerafdelingenihannover.medgenforeningenaftysklandi1989 tagerpaulhildebrandtagskridtetogudvidermed4afdelingeridenye forbundslande.denvellykkedestartafdissefireafdelingererførsteskridtpå vejentiletableringiheletyskland. I1997endnuennymilesten.MedetableringenafHildebrandtEmballage A/SbliverdetførstedatterselskabudenforTysklandopstartet.Paralleltfølger yderligereafdelingerogsåityskland.desudenbliverkollegafirmaerløbende opkøbtelleroptagetigruppen.aktueltservicererpaulhildebrandtagmarkedet med13afdelingeriind-ogudlandet.flereerpåvejbådeforatkommenærmere påkundensamtforatopnåkortereogmeremiljøbevidstetransportveje. Stamhuset i 1889 Viharidagover200medarbejdere.Logistikkenkøreroveregen speditionsafdelingmedflereend30lastbiler.med50.000lagerartiklerervi effektivemedvoresbådebredeogdybesortiment.ikkedestomindre:vores principperbliverveddetgamle.somfamilieførtmellemstorvirksomhedføler vienansvarsfuldforpligtelseoverforvoreskunder.klarhedogærlighederikke gammeldagsbegreberforos,menbasisforaltsamarbejde. PaulHildebrandtAGståridagsomenafdeførendevirksomhederfor industriemballageieuropa.afgørendefordennestoresuccesservores motiveredeogfremragendemedarbejdere.ogsådukanprofitereafdette usædvanligeteam. Hovedkvarteret på Lohseplatz i Hamborg i året 1965 Ring bare. Hovedkvarteret i dag 4

5 SERVICE Vores Service: nøje afstemt efter dit behov Vi står til rådighed: vores salgsteam Kontaktoshurtigtogenkeltpr.telefon,faxeller .Kompetentrådgivning, hurtigekspeditionogkortleveringstiderenselvfølgeforos.distriktetssælger sørgerforpersonligkundeservice.mangespørgsmålkankunbesvaresder, hvorproblemetopstår.flereinformationerkanfindespåvoreshjemmeside voresomfangsrigesortimentsamtaktuelleinformationerfravoresafdelinger.vi rådgivergerneomkringindividuelemballering.viglæderostilathørefradig. Større effektivitet og flexibilitet til vores kunder DuforventerenpålideligJust-In-Timelevering?Ellerønskerdustabilepriserog enhurtigrådighedoverspecial-emballagegennemafkaldsordre?medossom partnererdetikkenogetproblem.vilagerførerdenønskedemængdefordig. Detskafferpladsogforhindrerkapitalbindingiomsætningsaktiver.Medvores omfangsrigestandardsortimentdækkerviogsåenstordelafdetdagligebehov foremballage-hurtigtogomkostningsbesparende. Logistik Vierdinservicepartneriemballage.Duforventer,atvihjælpermedalle spørgsmålomkringudvikling,indkøb,lagerføringoglevering.denneopgave tagervialvorligt.medlagerinærheden,over25.000pallepladser,30egne lastbilerogenmoderneogeffektivit-teknik.fremmedspeditørerbliverkunbrugt der,hvorvoreegnesystemerikkekanbrugesfornuftigt.såledesharvialtid direktekontroloverdensamledeleveringogkansikredenkvalitet,derbliver tilbudt. Vores service - din tilfredshed Tilhvertproduktdenrigtigeemballage,tilhvertproblemdenrigtigeløsning.Det ervoresløftetildig. Individuellestørrelser,tilpassedekvaliteter,speciellekonstruktionereller logotrykønsket?vitagerosafdet.personligtogfagligtpåhøjesteniveau.på stadigmeretransparentemarkederblivervarernesindkøbsprismereogmere sammenlignelige,mendetgørkvalitetenogservicenikke.mereforpengene.det ervoresvisionogdereftervilvigernemåles. Fordi vi altid har gode priser. -emballage.dk 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE 6

7 Oversigtovervoresproduktpalette INDHOLDSFORTEGNELSE SIMPELTHEN TRANSPARENT!... 9 Folieprodukter OPVARMNINGSPROGRAM! Strækfolie&folieringsmaskiner SKYTSENGEL! Emballagertilkorrosionsbeskyttelse(VCI) GENNEM TYKT OG TYNDT! Papir&pap EMBALLAGE-KLASSIKERE! Bølgepapkasser REDEBYGNING! Fyld-&polstermateriale HOLDER SAMMEN! Tape&dispensere,hæftemaskiner IKKE TIL AT SLÅ! Paller&godssikring GIV IKKE SLIP! Omsnøringssystemer VIDE HVORDAN! Forsendelsesartikler&øvrigeemballager -emballage.dk 7

8 knap bestilt allerede leveret. 8

9 SIMPELTHEN TRANSPARENT! Folieprodukter

10 SIMPELTHEN TRANSPARENT! Boblefolie beskyttelsemodstødogridser til indpakning, polstring eller fyld også velegnet som polstring eller fyldprodukt leveres som monofolie eller coexfolie (fle rlagsfolie) billigere og længere holdbarhed ved brug af coexfolie, da coexfolie indeholder et blokerende lag, hvilket forhindrer luften i at sive ud leveres med store eller små bobler på rulle, i ark, som poser eller rør boblestørrelse mål (B x L) på rulle ruller/sæk små 50cmx100m 3 små 60cmx100m 2 små 100cmx150m 1 små 120cmx150m 1 små 150cmx150m 1 små 200cmx100m 1 store 60cmx50m 2 store 120cmx50m 1 yderligeremål,individuelleegenskabersomf.eks.antistatisk,farvet, logotrykm.m.påforespørgsel Tape fra side 64 Stativ med kniv på forespørgsel Formstøbte og konturskårne løsninger i Styropor skræddersyettilethvertbehov J formstabil, let J individuelt produceret efter mål der passer nøjagtigt til varen J kan anvendes som polstring J perfekt som indlæg til kufferter og optimal præsentation af varen J forskellige mål og kvaliteter til specifikke behov på forespørgsel 10 Vi er klar! Ring til os.

11 Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! Foam dengodebeskyttelseafsarteprodukter J som praktisk overfladebeskyttelse J som mellemlæg, polstermateriale, indpakning m.m. J kan også anvendes som polstermateriale J på ruller, i ark eller som poser tykkelse i mm mål (B x L) på rulle 0,8 125cmx750m 0,8 155cmx750m 1,0 125cmx500m 1,0 155cmx500m 1,5 125cmx375m 1,5 155cmx375m 2,0 125cmx250m 2,0 155cmx250m 3,0 125cmx175m 3,0 155cmx175m andremål,tykkelser,farverm.m.påforespørgsel PE-Foam-profiler nemtatarbejdemed J PE-Foam J tætslutter varen J optimalt til sarte hjørner og kanter som f.eks. møbler, aluminiumsdele og lakerede genstande J beskytter mod transportskader som f.eks. ridser J praktiske former til forskellige formål: f.eks. L-profiler og U-profiler til hjørne- og kantbeskyttelse, O-profiler som rørbeskyttelse J diverse former, tykkelser samt individuelle farver på forespørgsel -emballage.dk 11

12 SIMPELTHEN TRANSPARENT! Topfolie denpraktiskepalleafdækning J som topmontering ved strækfilmsforsegling af paller J også egnet som pallemellemlæg J beskytter mod vand og snavs J som ark eller på rulle, perforeret eller endeløs tykkelse i my mål (B x L) i m farve stk./rulle 23 1,2x1,6 transparent ,2x1,6 transparent ,4x1,8 transparent ,4x1,8 sort 200 stortudvalgafforskelligemål,individueltudstyrsomf.eks.antistatiskfolie,farvet folie,medlogotrykm.m.påforespørgsel Byggefolie/afdækningsfolie J meget stærk kvalitet J alsidig anvendelig i landbrugssektoren, byggebranchen m.m. J ideel til afdækning, indpakning, omvikling, foring af kasser og gitterbokse m.m. Tape fra side 64 tykkelse i my mål (B x L) på rulle farve ruller/palle 80 4,0mx50m sort ,5mx100m transparent ,0mx50m transparent ,0mx50m transparent ,0mx50m transparent ,0mx50m transparent ,0mx50m transparent ,0mx50m sort ,0mx50m transparent ,0mx50m transparent 23 yderligeremål,farverogtykkelserm.m.påforespørgsel 12 Vi er klar! Ring til os.

13 Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! Afdækningsfolie J høj rivestyrke J velegnet til indendørs brug, som malerafdækningsfolie, indpaknings- eller underlagsfolie tykkelse i my mål (B x L) på rulle ruller/palle 18 2,0mx100m ,0mx100m ,5mx100m ,0mx50m ,0mx50m ,0mx50m 35 yderligeremålogtykkelserpåforespørgsel Presenning J til afdækning ved renovering model mål (B x L) i m stk./kasse HDPE let 4,0x5,0 20 HDPE let 4,0x12,5 10 LDPE standard 4,0x5,0 20 LDPE standard 4,0x12,5 10 LDPE profi 4,0x5,0 20 LDPE profi 4,0x12,5 10 LDPE allround 4,0x5,0 10 LDPE allround 4,0x12,5 5 yderligeremål,farver,tykkelserogstørrelserpåforespørgsel Vævet presenning nårderkrævesmere J af vævet PE-folie J kantforstærket og med metaløjer J til afdækning og beskyttelse mål (B x L) i m farve stk./pakke 3x4 hvid 10 4x5 hvid 6 4x6 hvid 5 6x8 hvid 2 6x10 hvid 2 8x10 hvid 1 8x12 hvid 1 yderligeremål,farver,tykkelserogstørrelserpåforespørgsel -emballage.dk 13

14 SIMPELTHEN TRANSPARENT! TL-Folie eksportversionen J produceret efter DIN J også egnet til krympning tykkelse i my mål (B x L) på rulle i m ruller/palle 200 2x x x x25 18 yderligereudførelsersomf.eks.tyndere TL-Foliepåforespørgsel Alu-Folie J produceret efter TL J med kvalitetscertifikat J kan forsegles J velegnet til oversøisk transport af tunge maskiner mål (B x L) på rulle i m ruller/palle 1,00x ,25x ,50x yderligereudførelsersomf.eks.selvklæbendepåforespørgsel 14 Vi er klar! Ring til os.

15 Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! Krympehætter denpålideligepallesikring J robust udførelse: sidefalskrympehætter biaxial krympende J velegnet til tungt gods J sikker beskyttelse mod vand, støv, snavs og tyveri J farvet folie beskytter mod nysgerrige blikke J høj genkendelsesværdi af pallen ved logotryk på hætten J forhindrer at emnet glider af pallen ved transport og læsning J som enkelthætte, perforeret på rulle eller som sidefalskrymperørsfolie pallestørrelse (L x B) i m mål tykkelse (B/SF x L) i mm i my enkelthætte europalle 1,20x0, /850x europalle 1,20x0, /850x europalle 1,20x0, /850x europalle 1,20x0, /850x europalle 1,20x0, /850x europalle 1,20x0, /850x industripalle 1,20x1, /1.050x ruller europalle 1,20x0, /850mmx200m 125 yderligereudførelsersomf.eks.medtryk,farvet,individuellestørrelserm.m.på forespørgsel Til forsendelse: følgeseddellommer se side 18 Krympepistol RIPACK 2200 medsikkerhedhurtigerearbejde J indhold: 1 håndkrympeapparat RIPACK: vægt: ca. 1,2 kg 8 m propangas-højtryksslange med påskruet endestykke 1 justerbar sikkerhedstrykstyring J med justerbart arbejdstryk fra 1,5-3,5 bar J justerbar præstation fra KW J ilagt tændkabel J stød og varmefølsomme dele er varsomt beskyttet J brændehoved kan drejes - også under arbejdet J ingen fare for forbrændinger - brændehovedet forbliver at være koldt J Tilbehør på forespørgsel: teleskopforlængelse fra 0,5-2,0 m flaskevogn til propangas -emballage.dk 15

16 SIMPELTHEN TRANSPARENT! Fladfolie kananvendespåmangeområder J LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE eller PP J som coextruderet folie, af recyclingmateriale, eller i fødevaregodkendt kvalitet J anvendes som overfladebeskyttelse, til afdækning eller indpakning J som ark eller på rulle J individuelle mål, farver eller med logotryk J yderligere udførelser som f.eks. elektrisk ledende, antistatisk, anden krympeevne m.m. på forespørgsel Ogsåsomkrympefolieidiverse udførelser Krympefoliebeskyttersamtidigmedatdenpræsenterervaren Rørfolie, halvrørsfolie kanskæresafiønsketlængde J LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE eller PP J emballering af lange emner eller varer med forskellige længder J til portionering af små- og reservedele J rørfolie til produktion af poser i forskellige længder J individuelle mål og kvaliteter, med tryk og i farve samt yderligere udførelser som f.eks. elektrisk ledende, antistatisk, evne til krympning m.m. på forespørgsel Stativ med kniv på forespørgsel 16 Vi er klar! Ring til os.

17 Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! Bordsvejseapparat J billig og hurtig løsning til lukning af poser, rørfolie m.m. J meget enkel håndtering J praktisk og stabilt design J svejsetid kan indstilles J tilbehør på forespørgsel varenr. svejselængde i mm beskrivelse BSE impuls BSE impuls BSE impuls BSE impuls yderligereudførelserpåforespørgsel Poser og sække letteogflexible J LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE eller PP J billig og hurtig til emballering af prøver, smådele, reservedele, varer i løs vægt eller til at portionere eller kommisionere m.m. J fås som blokposer, poser med klap, poser med bundfals, poser med sidefals, bæreposer (undertrøjemodel), knudeposer, fødevaregodkendt m.m. J 25 my, 50 my og 100 my eller i andre tykkelser efter ønske - også som selvklæbende J yderligere udførelser som farvet, med logotryk, elektrisk ledende, antistatisk m.m. på forespørgsel Posemedsnorelukning -emballage.dk 17

18 SIMPELTHEN TRANSPARENT! Forsendelseslommer ekstremtrivestærke J transparent J LDPE, 100% recyclebar J til forsendelse af tidsskrifter, brochurer, kataloger eller mailings J den selvklæbende lukning overfører lim fra klappen til selve posen ved lukning. Derved undgås det, at indholdet klæber til klappen, når dette fjernes fra posen størrelse mål (B x L + klap) i mm C5 165x /6DIN 220x A4 220x C4 225x B4 245x yderligereudførelsersomf.eks.farvet,medtrykpåklappen,trykpå posenm.m.påforespørgsel Følgeseddellommer dem der hænger ved J stærk kvalitet, selvklæbende J kan tydeligt genkendes af modtageren J til forsendelse af f.eks. følgesedler, fakturaer, brugsanvisninger m.m. størrelse tryk udvendige indvendige mål i mm mål i mm C6 Lieferschein 175x x110 C6 Lieferschein/ Rechnung 175x x110 C6 udentryk 175x x110 C6 Dokumente 175x x110 LD Lieferschein 240x x110 LD Lieferschein/ Rechnung 240x x110 LD udentryk 240x x110 LD Dokumente 240x x110 C5 Lieferschein/ Rechnung 240x x160 C5 udentryk 240x x160 C5 Dokumente 240x x160 C4 udentryk 340x x220 C4 Dokumente 340x x220 yderligereudførelserpåforespørgsel 18 Vi er klar! Ring til os.

19 Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! LDPE-Lynlåsposer kananvendesigenogigen tykkelse i my mål (B x H) i mm stk./kasse 50 40x x x x x x x x x x J transparent og i stærk kvalitet andretykkelsersomf.eks.90myellermedskrivefelt,eurohul, tryk,farvet,antistatiskudførelsepåforespørgsel J velegnet til små- og reservedele, prøvesendinger m.m. J kan åbnes og lukkes hurtigt J praktisk til markering på pose med skrivefelt Sidefalshætter, støvhætter og møbelbeskyttelseshætter J LDPE, MDPE, HDPE eller coex-kvalitet J beskytter emner med stor volumen perfekt mod støv, vand og snavs J kan også bruges som inlet til kasser og gitterbokse J godt beskyttet uden store udgifter og meget arbejde J stærk kvalitet J leveres i forskellige kvaliteter og størrelser Dragtposer lynhurtigbeskyttelse J LDPE, HDPE, MDPE J som enkeltposer eller perforeret på rulle J billig og hurtig beskyttelse af enhver beklædning J leveres med eller uden bøjlehul J også som bøjlepose med fastsvejset bøjle og selvklæbende lukning J forskellige størrelser og tykkelser, transparent eller i farve, med tryk, med lynlås m.m. på forespørgsel -emballage.dk 19

20 SIMPELTHEN TRANSPARENT! Bæreposer dengenialeoverflade tilditreklamebudskab J let og fleksibel J billig og recyclebar J elastisk og i stærk kvalitet J med forskellige bæregreb til forskellige behov J med/uden bundfals til forskellig pakkevolumen J transparent eller opak hvid Papirbæreposer side 44 Til det ekstravagante udseende: individuelle farver, størrelser og tykkelser, med firmalogo og reklame. Ring til os! Biologisk nedbrydelig folie og poser miljøvenlig J miljøvenlig til f.eks. industriel kompostering J overholder høje miljøkrav J også som fødevaregodkendt kvalitet J fi ndes i alle gængse udførelser som f.eks. halvrørsfolie, bæreposer m.m. J transparent eller farvet, i mange størrelser og tykkelser på forespørgsel Polyolefinfolie J højtransparent specialfolie til forarbejdning i krympetunnel J optimal stabilitet og svært gennembrydelig J lav forseglings- og krympetemperatur J glat krympning uden folder garanterer en forbedret præsentation af varen J som fladfolie eller halvrørsfolie J individuelle mål og tykkelser også i farver og med tryk på forespørgsel 20 Vi er klar! Ring til os.

21 OPVARMNINGS- PROGRAM! Strækfolie & folieringsmaskiner

22 OPVARMNINGSPROGRAM! Håndstrækfolie tildenhurtigepallesikring Passende håndstrækapparater på forepørgsel J enkel håndtering J beskytter mod vand, udsættelse for lys, snavs m.m. J farvet folie som tyverisikring J mangfoldige trykmuligheder på forespørgsel tykkelse mål ruller/ farve i my (B x L) på rulle palle mmx300m transparent mmx300m transparent mmx300m transparent mmx300m transparent mmx300m transparent mmx300m transparent mmx260m sort mmx300m transparent mmx260m sort 240 yderligeremål,tykkelserogfarverpåforespørgsel Topfolie side 12 Strækfolie til bundtning af rør, lister m.m. J praktisk til samling af varer med forskellige størrelser og længder J farvet folie til hurtig afmærkning af paller til den interne transport af varer J fjernes hurtigt og uden folierester J også som maskinfolie til alle gængse horisontale folieringsmaskiner tykkelse mål ruller/ farve i my (B x L) på rulle kasse mmx150m transparent 40 yderligeremålogfarverpåforespørgsel 22 Vi er klar! Ring til os.

23 Strækfolie&folieringsmaskiner OPVARMNINGSPROGRAM! Strækfolie med forstræk optil50% mindrefolieforbrug J god spændeeffekt til optimal stabilitet og sikker transport J dobbelt antal meter i længden pr. rulle, derfor færre rulleskift J lettere palleomvikling J jævn og konstant omvikling og god pallesikring J mindre foliespild tykkelse mål ruller/ farve i my (B x L) på rulle palle manuelforarbejdning 7 400mmx600m transparent mmx600m transparent 240 maskinelforarbejdning 8 430mmx3.000m transparent mmx2.400m transparent 30 yderligeremålogtykkelserpåforespørgsel Hullet pallesikringsfolie J særdeles velegnet til foliering af blomster og planter, frugt, grøntsager, ost, dåser m.m. J perfekt beskyttelse af forskellige produkter med garanteret luftcirkulation J ingen kondensvand ved varer, der pakkes varme J hurtig nedkølning af produkter, der skal nedfryses J bliver ikke hængende i hjulene på gaffeltrucks o. lign. tykkelse i my mål hulstørrelse forstræk (B x L) på rulle somhåndstræk 8 430mmx600m medforstræk firkantede mmx300m medforstræk små,ovale 198 sommaskinstræk 8 430mmx4.000m medforstræk firkantede mmx4.500m medforstræk små,ovale mmx850m optil250% runde 24 yderligeretykkelseroghulstørrelserpåforespørgsel ruller/ palle -emballage.dk 23

24 OPVARMNINGSPROGRAM! Maskinstrækfolie Det rigtige valg afhænger både af, hvilken type emne, der skal folieres og hvor effektiv folieringsmaskinen er. Vi hjælper gerne med at finde den optimale folie til dig og dine behov! Standardmaskinstrækfolie J Forstræk op til 150%. Egnet til brug på halvautomatiske folieringsmaskiner med kernebremse eller elektromagnetisk bremse tykkelse mål i my (B x L) på rulle farve ruller/palle mmx2.000m transparent mmx1.700m transparent mmx1.500m transparent 30 yderligeretykkelserogfarverpåforespørgsel Powerstrækfolie J På folieringsmaskiner med pre-strech-system kan der på grund af nedsat folieforbrug spares emballageomkostninger - vi rådgiver gerne. tykkelse mål i my (B x L) på rulle forstræk glat farve ruller/palle mmx2.300m 225% IG/AG transparent mmx2.000m 225% IG/AG transparent mmx1.700m 225% IG/AG transparent mmx1.500m 225% IG/AG transparent mmx2.300m 300% IG/AG transparent mmx2.000m 300% IG/AG transparent mmx1.700m 300% IG/AG transparent mmx1.500m 300% IG/AG transparent 30 yderligerekvaliteter,tykkelserogfarverpåforespørgsel 24 Vi er klar! Ring til os.

25 Strækfolie&folieringsmaskiner OPVARMNINGSPROGRAM! Blæst folie J P.g.a. meget høj brudstyrke er denne folie yderst velegnet til varer med f.eks. skarpe kanter eller meget tungt gods tykkelse mål i my (B x L) på rulle forstræk glat farve ruller/palle mmx2.450m optil300% IG transparent mmx2.150m optil300% IG transparent mmx1.850m optil300% IG transparent mmx1.600m optil300% IG transparent mmx1.450m optil300% IG transparent 30 yderligeretykkelserogfarverpåforespørgsel Vi rådgiver gerne om valg af optimal emballering af varen. Vitagervoresansvarsomkvalificeretgrossistalvorligtover forvoreskunder.voresstrækfolierbliveralleredeved produktionentestetihenholdtilvoreskvalitetsstandarderog dereftermarkeret.voreskunderkanderforaltidlæseom folietykkelse,rullelængder,brutto-ognettovægte.tolerancer accepterervikunder,hvordeterproduktionstekniskbetinget. -emballage.dk 25

26 OPVARMNINGSPROGRAM! Folieringsmaskine tilenhveranvendelsedenrigtige J enkel håndtering J mulighed for anvendelse af powerstrækfolie af høj kvalitet Vi rådgiver gerne omkring valg af system og billigste emballering af varen. J reducering af emballageomkostninger pr. palle p.g.a. optimal udnyttelse af folien J individuel foliespænding på varen sikker emballering af såvel tungt gods, som også af lette, følsomme varer J variabelt valg af strækforhold med frekvensstyret motorhastighed WRA2101 J tilpasning af pres på pallehjørner ved indstilling af dansevalsernes fjederspænding. J opkørselsrampe til strækfilmsmaskine type 2100 og 2500 valgfri type max. pallehøjde i mm funktioner elektromekaniskfunktion WRA2101* medrondeludenudskæringtilpalleløfter pre-stretch-funktion WRA2102* medrondeludenudskæringtilpalleløfter WRA2502* medrondeludenudskæringtilpalleløfter WRA fuldautomatiskmedarm WRA rondelmeddrevetrullebane *kanogsåleveresmedudskæringirondellentilpalleløfter yderligereudførelserpåforespørgsel 26 Vi er klar! Ring til os.

27 SKYTSENGEL! Emballager til korrosionsbeskyttelse (VCI).de 27

28 SKYTSENGEL! EXCOR GENERELLE INFORMATIONER VCI Beskrivelse EMBALLAGE MED KORROSIONSBESKYTTELSE VCI 1 (volatile corrosion inhibitor) er flygtige korrosionsinhibitorer, der indarbejdes i forskellige emballagematerialer (f.eks. polyethylen, polypropylen, foam, papir, massivog bølgepap). Inde i en tillukket VCI-emballage dannes en ligeligt delt koncentration af dampformede korrosionsinhibitorer i den frie luft. Disse danner en usynlig beskyttelse af de emballerede metalgenstande 2. Beskyttelsesfilmen består af VCI-stoffer, der forhindrer korrosion, så længe metaller befinder sig inden for den lukkede emballage. En sådan korrosionsbeskyttelsesemballage sikrer korrosionsbeskyttelse under lagring og verdensomspændende transport. Efter åbning af emballagen forsvinder VCI-beskyttelsen fra metalloverfladen komplet og tillader umiddelbart derefter ubegrænset anvendelse uden rengøring. 1 2 VCI-beskyttelsens tre faser: FordampningafVCI-beskyttelse VCI-materialet FordelingafVCI-beskyttelse indenforemballagen Adsorptionpåmetaloverflade indenforvci-emballagen Den rigtige beskyttelse af alle metaller: Tilbeskyttelseafjern,chrom,nikkel,aluminiumslegeringer medsilicium,delvistgalvaniseretstål,støbejernaftypengglogggg Tilkombinationerafjernogandremetallerendjern,aluminiumslegeringer medzinkogmangan,galvaniseretstål,zinkogkobber Tilbeskyttelseafkobber,messing,bronze,sølv,aluminiumslegeringermedkobberogmangan Tilbeskyttelseafmagnesiumogmagnesiumslegeringer,sølvogmangan 28 Vi er klar! Ring til os.

29 Emballagertilkorrosionsbeskyttelse(VCI) SKYTSENGEL! De mange fordele ved anvendelse af emballage med EXCOR Korrosionsbeskyttelse: EXCOR Korrosionsbeskyttelse er en del af emballagen og kræver ingen ekstras så som konservering i én arbejdsgang er varen emballeret og samtidig beskyttet mod korrosion tørre, rene og korrosionsfri dele, der er klar til brug hos modtageren enkel lukning med tape ingen tidskrævende svejsning beskyttende på begge sider ingen risiko for at vende emballagen forkert overflødigt at være opmærksom på beskyttelsesafstanden - fuld beskyttelse ved enkel indpakning fuld beskyttelse ved påfyldning uden direkte kontakt med varen ingen risiko ved direkte kontakt med huden eller inhalering holdbarhed af folie mindst 2 år ved overholdelse af brugsanvisning ved hjælp af den verdensomspændende og renommerede EXCOR Korrosionsforskning (f.eks. design af en komplet korrosionsbeskyttelseskæde, klimakammertester) anvendelsesrådgivning og service ved kunden af kvalificerede EXCOR-teknikere EXCOR er certificeret hos VW, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley og frigivet hos Mercedes-Benz og BMW verdensomspændende EXCOR-ZERUST-netværk giver en bedre proces ved f.eks. service, søgningen efter forsendelse eller ved reklamationer emballagen er miljøvenlig og genanvendelig ingen risiko for sundhedsskade ved fornuftig omgang med emballagen bortskaffelse ved deponering (husholdningsaffald), eller energiudnyttelse EXCOR opfylder alle aktuelle lovbestemte krav (TRGS 615, TRGS 900) og kan anvendes uden kontrol af luft eller andre begrænsninger. TÜV-certificeret kvalitetssikring garanterer konstant høj produktkvalitet Produktoversigt J VALENO Korrosionsbeskyttelsesfolie af polyethylen med integreret EXCOR VCI-beskyttelse J UNICO J ABRIGO Korrosionsbeskyttelsesfoam af polyurethan med integreret EXCOR VCI-beskyttelse Korrosionsbeskyttelsespapir på basis af kraftpapir med integreret EXCOR VCI-beskyttelse J PERIGOL Korrosionsbeskyttelsesolie, kompatibel med EXCOR VCI-beskyttelse J EMIBO Korrosionsbeskyttelseskapsel med EXCOR VCI-beskyttelse -emballage.dk 29

30 SKYTSENGEL! EXCOR VALENO Fladpose J polyethylen med integreret VCI-beskyttelse J korrosionsbeskyttelse på begge sider type tykkelse mål stk./ i my (B x L) i mm kasse E x E x E x E x E x E x yderligeremålogtykkelserpåforespørgsel EXCOR VALENO Sidefalspose J polyethylen med integreret VCI-beskyttelse J beskyttelse på begge sider J som foringspose til en KLT eller en kasse type tykkelse mål i my (B x SF x L) i mm til KLT-nr. stk./ kasse E x200x , E x320x , E x320x , E x320x , E x420x , E x420x , E x420x , yderligeremålogtykkelsersamtperforeretpårullepåforespørgsel EXCOR VALENO Sidefalshætte J polyethylen med integreret VCI-beskyttelse J beskyttelse på begge sider J enkel håndtering: som inlet, overdækning eller indpakning S 450 er sammenlignelig med 120 my LDPE-folie type mål (B x SF x L) i mm stk./kasse E-S x825x E-S x825x E-S x880x E-S x1.230x yderligeremålogtykkelsersamtperforeretpårullepåforespørgsel 30 Vi er klar! Ring til os.

31 Emballagertilkorrosionsbeskyttelse(VCI) SKYTSENGEL! EXCOR VALENO Lynlåspose J polyethylen med integreret VCI-beskyttelse J beskyttelse på begge sider J lynlåslukning til gentagne åben og luk type tykkelse i my mål stk./ (B x L) i mm kasse E 50 70x E x E x E x E x yderligeremålogtykkelserpåforespørgsel EXCOR VALENO Rørfolie J polyethylen med integreret VCI-beskyttelse J beskyttelse på begge sider J ideelt til emner med forskellige længder J også som halvrørs- eller sidefalsrørfolie type tykkelse i my mål (B x L) på rulle E mmx500m E mmx500m E mmx500m E mmx500m E mmx500m E mmx300m E mmx300m E mmx200m yderligeremålogtykkelserpåforespørgsel EXCOR VALENO Fladfolie J Polyethylen med integreret VCI-beskyttelse J beskyttelse på begge sider J hurtig og fleksibel til afdækning af kasser, indpakning af maskiner, omvikling af større emner etc. J mellemlæg eller som afdækning S 450 er sammenlignelig med 120 my LDPE-folie type E-S450 E-S450 E-S450 mål (B x L) på rulle 1.100mmx300m 3.000mmx200m 6.000mmx50m yderligeremålogtykkelser,samtløsearkellerarkperforeret pårullepåforespørgsel -emballage.dk 31

32 SKYTSENGEL! EXCOR VALENO Håndstrækfolie J polyethylen med integreret VCI-beskyttelse J beskyttelse på begge sider J indvendig klæbende, udvendig glat J velegnet til pallesikring J omkostningseffektiv og fleksibel til bundtning, fiksering af lange emner, profiler etc. J ekstrem god strækevne og tilbagetrækningskraft af folie rullevægt ca. 3,5 kg, 50 mm kerne type tykkelse mål ruller/ ruller/ i my (B x L) på rulle kasse palle E mmx220m MM mmx220m yderligeremålogtykkelserpåforespørgsel Hånddispenser på forespørgsel EXCOR VALENO Maskinstrækfolie J polyethylen med integreret VCI-beskyttelse J beskyttelse på begge sider J indvendig klæbende, udvendig glat J velegnet til hurtig og sikker pallesikring J ekstrem god strækevne og tilbagetrækning af folie Folieringsmaskine side 26 rullevægt ca. 17,5 kg, 76 mm kerne type tykkelse i my mål ruller/ (B x L) på rulle palle E mmx1.200m 30 MM mmx1.200m 30 yderligeremålogtykkelserpåforespørgsel 32 Vi er klar! Ring til os.

SIMPELTHEN TRANSPARENT! Folieprodukter

SIMPELTHEN TRANSPARENT! Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! Folieprodukter SIMPELTHEN TRANSPARENT! Boblefolie beskyttelsemodstødogridser til indpakning, polstring eller fyld også velegnet som polstring eller fyldprodukt leveres som monofolie

Læs mere

Produktkatalog 2008-09

Produktkatalog 2008-09 Produktkatalog 2008-09 medarbejdere Medarbejdere Ledelse Callcenter Adm. Direktør Peder K. Eriksen Mobil 23388440 pke@mcemballage.dk Gruppeleder for Callcenter Tina Jacobsen tja@mcemballage.dk Salgsassistent

Læs mere

Propac emballagekatalog

Propac emballagekatalog Propac emballagekatalog Fokuser på din virksomhed, dit brand og dine kunder Vælg emballage fra Bong Lidt omtanke betyder meget Alle nyder at blive behandlet godt. De kan godt lide at du tager dig af dem,

Læs mere

EMBALLAGE. Mogens Daarbak

EMBALLAGE. Mogens Daarbak EMBALLAGE Mogens Daarbak Mogens Daarbak 2 3 Mogens Daarbak 3 Hvorfor vælge Daarbak? 4 Papkasser 12 Lukkemetoder 18 Produktbeskyttelse 24 Forsendelsesemballage 32 Pallehåndtering 40 Poser og sække 46 Diverse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Strapbåndsmaskiner Side 14-15. Service Side 16. Palomat. Håndværktøjer Side 20-21. Vi har også... Side 17.

Indholdsfortegnelse. Strapbåndsmaskiner Side 14-15. Service Side 16. Palomat. Håndværktøjer Side 20-21. Vi har også... Side 17. Maskinkatalog Indholdsfortegnelse Pallepakningsmaskiner Side 4-6 Kartonlukkere Side 10-13 Totalleverandør Side 9 Fuldautomatiske pallepakningsmaskiner Side 7-8 Luftpudemaskiner Side 18-19 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

lagerindretning INSPIRATION og referencer

lagerindretning INSPIRATION og referencer lagerindretning INSPIRATION og referencer Konsulentydelser Ring til en af vore konsulenter som lytter til hvilke udfordringer du har. De tilbyder dig herefter gode råd via en kompetent dyb faglig indsigt

Læs mere

USYNLIG skridsikring til våde glatte gulve. Med garanti. -Anvendes i fødevareproduktion, Bad, køkken mv.. Inden- & Udendørs

USYNLIG skridsikring til våde glatte gulve. Med garanti. -Anvendes i fødevareproduktion, Bad, køkken mv.. Inden- & Udendørs VI MONTERER & VEDLIGEHOLDER Udlæg opgaver til lovpligtig opmærkning til os. SIDE 18-19 Maskine til overtrækssko. 15 modeller af løse overtrækssko. WWW.SEPA.DK -eneleverandør i Skandinavien SKRIDSIKKER

Læs mere

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

NY KVALITET. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer NY KVALITET www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer

Ny kvalitet. www.papirisolering.dk. Isolering & renovering med system og naturlige materialer Ny kvalitet www.papirisolering.dk - Isolering & renovering med system og naturlige materialer Indholdsfortegnelse Sider Oversigt produkter og anvendelse 02-03 Naturligt papirisolering 04 Produktion - kvalitetssikring

Læs mere

Boxon Pak SOMMERNYHEDER 2013 TAKING PACKAGING BEYOND THE BOX 1 / 12

Boxon Pak SOMMERNYHEDER 2013 TAKING PACKAGING BEYOND THE BOX 1 / 12 Boxon Pak SOMMERNYHEDER 2013 TAKING PACKAGING BEYOND THE BOX 1 / 12 2 / 12 OM BOXON Boxon er en privatejet virksomhed, der blev grundlagt i begyndelsen af 1930 erne. Ambitioner, visioner og flittigt arbejde

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Katalog 2015. Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark

Katalog 2015. Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark Katalog 2015 Innovative produkter med fokus på design og funktionalitet Produceret og designet i Danmark INDHOLD 3 Minirack 7 Multirack NEXT MOVE 10 Macrorack SOHO 14 Multirack NEXT STEP Nyttige tips Tryk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7. Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11 Undervisning og AV Synlighed og Information Jubilæumskatalog 1990-2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Profil - 25 år med unikke løsninger 4-7 Skræddersyede AV-løsninger - EXAKT som din AV-leverandør 8-11

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner

Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Sikker håndtering af farlige medier OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed

Læs mere

A Member of the Constructor Group IDEKATALOG. Lager- & Logistikløsninger

A Member of the Constructor Group IDEKATALOG. Lager- & Logistikløsninger A Member of the Constructor Group IDEKATALOG Lager- & Logistikløsninger Idekatalog Virksomhedens forskellige opbevaringsområder 1. Pallehåndtering s. 5-19 Pallereol P90 Silverline Dybdestabling P90 Drive

Læs mere

Gmdk 08 2012 FREMTIDENS BILINDRETNING. Systemet til professionelle fra professionelle... www.sortimo.dk

Gmdk 08 2012 FREMTIDENS BILINDRETNING. Systemet til professionelle fra professionelle... www.sortimo.dk Gmdk 08 2012 GloBelYst M FREMTIDENS BILINDRETNING Systemet til professionelle fra professionelle... FRA PIONER TIL FØRENDE FIRMA PÅ MARKEDET MOBILE SORTIMENTER FRA PIONER TIL FØRENDE PÅ MARKEDET Sortimos

Læs mere

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten!

Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer. Vi leverer porten! Certificeret indbrudssikring og moderne design. En smukkere ankomst Automatiske portsystemer Vi leverer porten! Velkommen hjem velkommen hos Novoferm Hvad er dejligere end at blive modtaget med åbne arme,

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 DK Vi har det passende telt til alle slags campingformer også til dig. Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed.

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

EN SMUK BOLIG - I EN FART! LAK OG TRÆBESKYTTELSE VÆGMALING TAPETAFDAMPERE MED WAGNER BLIVER MALEARBEJDET EN FORNØJELSE. www.wagner-group.

EN SMUK BOLIG - I EN FART! LAK OG TRÆBESKYTTELSE VÆGMALING TAPETAFDAMPERE MED WAGNER BLIVER MALEARBEJDET EN FORNØJELSE. www.wagner-group. www.wagner-group.com EN SMUK BOLIG - I EN FART! MED WAGNER BLIVER MALEARBEJDET EN FORNØJELSE VÆGMALING LAK OG TRÆBESKYTTELSE TAPETAFDAMPERE Funklende idéer fra markedets bedste producent WAGNER tilbyder

Læs mere

Introduktion & Indeks

Introduktion & Indeks Introduktion & Indeks Vi tilbyder et stort og nuanceret program inden for blæseudstyr Blæsebeholdere: En robust serie til afrensning af rust og glødeskal. En serie velegnet til finkornet blæsemiddel for

Læs mere

Butiks- og slagterudstyr

Butiks- og slagterudstyr Butiks- og slagterudstyr Det skal være nemt at handle... Den gode idé... Bunzl samler indkøb fra hele vores globale netværk. Vi køber stort ind til gode priser, stykker din leverance sammen og leverer

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

TM Reservedele og tilbehør 2007. www.marinepower.com MOTORPLEJE PROPELLERE SMARTCRAFT IGLOO VANDSPORT

TM Reservedele og tilbehør 2007. www.marinepower.com MOTORPLEJE PROPELLERE SMARTCRAFT IGLOO VANDSPORT TM Reservedele og tilbehør 2007 MOTORPLEJE PROPELLERE SMARTCRAFT IGLOO VANDSPORT Quicksilver reservedele og tilbehør. Alfa Omega for din fornøjelse og sikkerhed på havet. Hos Quicksilver, er vi opmærksomme

Læs mere

OPMÆRKNING OG MALING NSF-GODKENDT FEDT DUNKVARER OG WIPES. Tekniske. til industrien

OPMÆRKNING OG MALING NSF-GODKENDT FEDT DUNKVARER OG WIPES. Tekniske. til industrien SPRAY OPMÆRKNING OG MALING FEDT NSF-GODKENDT DUNKVARER OG WIPES UNITITE, pakning OG LIM Tekniske Produkter til industrien Indhold Bestil på www.unican.dk eller pr. mail info@unican.dk Tlf. 87 97 29 00

Læs mere