Brancheglidning har reduceret lønkvoten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheglidning har reduceret lønkvoten"

Transkript

1 ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Marts 2015 Brancheglidning har reduceret lønkvoten Den danske lønkvote er på det laveste niveau siden Det er af nogle blevet udlagt som en historisk stærk konkurrenceevne. Ændrede branchestrukturer er dog en del af forklaringen bag den faldende lønkvote, og dermed er konkurrenceevnen langt fra forbedret i samme omfang som de umiddelbare tal indikerer. Af chefkonsulent Allan Sørensen, Lønkvoten viser andelen af værdiskabelsen der går til arbejdsomkostninger Faldende lønkvote i fremstillingsindustrien... ses ikke i samme omfang på underbrancher Lønkvoten viser forholdet mellem virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger og den samlede værdiskabelse (bruttoværditilvækst). Lønkvoten afspejler dermed også forholdet mellem arbejdsomkostningerne pr. time og timeproduktiviteten. 1 Lønkvoten inden for fremstillingsindustrien steg med 6 pct.point i perioden fra 2000 til 2009, men siden er den faldet igen. Fremstillingsindustriens samlede lønkvote er i dag knap 4 pct.point lavere end i Faldet i lønkvoten genfindes imidlertid ikke inden for alle underbrancher i fremstillingsindustrien. Blandt fremstillingsindustriens tre største underbrancher er det kun for maskinindustrien, at lønkvoten i dag er lavere end i Lønkvote = Arbejdsomkostninger Bruttoværditilvækst = Arbejdsomkostninger/arbejdstimer Bruttoværditilvækst/arbejdstimer = Arbejdsomkostninger pr.time Timeproduktivitet En høj lønkvote angiver, at forholdsvis stor andel af den samlede værdiskabelse går til aflønning af ansatte. Lønkvoten opgøres i løbende priser. Ved at sammenligne lønkvoten med udlandet fås et udtryk for konkurrenceevnen i løbende priser. Lønkvoten fanger udviklingen i arbejdsomkostninger og produktivitet, og da den opgøres i løbende priser indgår ændringer i bytteforholdet også, når den sammenlignes med udlandet.

2 90 Lønkvoten inden for fremstillingsindustriens tre største underbrancher Aflønning af ansatte i procent af bruttoværditilvækst Føde-, drikke- og tobaksindustri Medicinalindustri Maskinindustri Kilde: Danmarks Statistik Korrigeres fremstillingsindustriens samlede lønkvote for ændringer i den underliggende branchesammensætning fremgår det, at lønkvoten i 2013 var ca. 2 pct.point højere end i Brancheglidning har altså reduceret lønkvoten med næsten 6 pct.point fra 2000 til Ændring i lønkvoten opdelt Ændring i fremstillingsindustriens lønkvote fra 2000 til 2013 Procentpoint Lønkvote renset for brancheforskydninger Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Brancheforskydninger inden for fremstillingsindustrien Samlet effekt på lønkvoten En lavere lønkvote alene som følge af brancheglidning styrker på ingen måde virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Danske medicinalvirksomheder er ikke blevet mere konkurrencedygtige af, at fødevareindustrien har skåret ned på aktiviteten i Danmark. 2

3 1. Brancheglidning har reduceret lønkvoten Blandt de 19 underbrancher inden for fremstillingsindustrien, har kun 8 oplevet en faldende lønkvote, mens de øvrige 11 har haft en stigende lønkvote fra 2000 til Lønkvoter inden for fremstillingsindustrien Lønkvote 2013, pct. Ændring, , pct.point Trykkerier mv. 88,0 18,2 Tekstil- og læderindustri 81,4 17,9 Metalvareindustri 87,1 15,7 Plast- og gummiindustri,6 13,9 Papirindustri 76,9 12,1 Medicinalindustri 32,0 9,1 Træindustri 73,4 4,9 Glas- og betonindustri 68,0 4,6 Elektronikindustri 51,9 3,9 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 68,0 3,7 Fremst. af elektrisk udstyr 62,4 2,6 Fremst. af metal,1-2,2 Reparation og installation af maskiner og udstyr,9-2,3 Kemisk industri 45,5-2,6 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 59,9-7,2 Møbel- og anden industri 51,8-11,1 Maskinindustri 54,4-12,9 Fremst. af skibe og andre transportmidler 53,9-39,0 Olieraffinaderier mv. 17,8-44,5 Fremstillingsindustri 56,1-3,8 Fremstillingsindustri ved samme branchefordeling som i ,8 1,9 Anm.: Sammenvejningen af lønkvoterne er dannet ved at sammenveje med branchernes andel af BVT i 2000 Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Mange underbrancher oplever en stigende lønkvote En del af forklaringen bag fremstillingsindustrien faldende lønkvote skyldes en forskydning af aktiviteten over mod brancher hvor lønkvoten er lav. De 12 underbrancher med den højeste lønkvote udgør alle (bortset fra Reparation og installation af maskiner og udstyr) en mindre andel af fremstillingsindustrien i dag end i Føde-, drikke- og tobaksindustrien er den underbranche inden for fremstillingsindustrien, der har tabt den største andel af branchens samlede værdiskabelse. Brancher med en høj lønkvote udgør en aftagende andel af fremstillingsindustrien Lønkvote i Trykkerier mv. 90 Metalvareindustri 80 Reparation og installation af maskiner og udstyr Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Maskinindustri Olieraffinaderier mv. Medicinalindustri Ændring i andelen af fremstillingsindustriens samlede bruttoværditilvækst, (pct.point) Anm.: Boblernes størrelse angiver branchernes størrelse i 2013 målt på bruttoværditilvækst Kilde: Danmarks Statistik 3

4 Korrigeret for branchesammensætningen er lønkvoten fortsat højere end i 2000 Fremstillingsindustriens samlede lønkvote var i 2013 på godt 56 pct., hvilket er lavere end i Korrigeret for ændringer i branchesammensætningen inden for fremstillingsindustrien er faldet i lønkvoten imidlertid mindre udtalt. Ved samme branchefordeling som i 2000 var lønkvoten i fremstillingsindustrien i 2013 på knap 62 pct., hvilket er ca. 2 pct.point højere end i Lønkvoten inden for fremstillingsindustrien er påvirket af brancheglidning Aflønning af ansatte i procent af bruttoværditilvækst Fremstillingsindustri Fremstillingsindustri ved samme branchefordeling som i 2000 Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Brancheglidning har reduceret lønkvoten med 5,7 pct.point Forskydninger i den underlæggende branchestruktur betyder altså, at fremstillingsindustriens lønkvote er faldet med 5,7 pct.point fra 2000 til De enkelte virksomheder bliver dog ikke mere konkurrencedygtige af, at der sker forskydninger i aktiviteten mellem brancherne. Det er særligt over de seneste fem år, at det er lykkedes at nedbringe lønkvoten, men dette har ikke resulteret i, at nettooverskuddene fra produktionen og den blandede indkomst er rekordstor. Bortset fra årene op til og efter finanskrisen, har der aldrig tidligere været en mindre andel af den samlede værdiskabelse, der er gået til nettooverskud fra produktionen og blandet indkomst 4

5 Boks 1: Fordeling af værdiskabelsen Lønkvoten viser forholdet mellem virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger og den samlede værdiskabelse (bruttoværditilvækst). Overordnet set bruges værdiskabelsen til at aflønne hhv. ansatte, kapitalapparat og ejere mv. Fremstillingsvirksomhederne er over de seneste årtier blevet mere og mere kapitalintensive ved f.eks. at automatisere produktionen og øge forskningsinvesteringerne. Derfor går en stigende andel af værdiskabelsen således til aflønning af virksomhedernes kapitalapparat Indkomstfordeling i fremstillingsindustrien (branchestruktur anno 2000) Aflønning af ansatte, forbrug af kapital og nettooverkskud i pct. af BVT Nettooverskud af produktion og blandet indkomst Aflønning af ansatte Forbrug af fast realkapital Kilde: Danmarks Statistik Over de seneste fem år er det lykkedes at nedbringe lønkvoten, og samtidig betyder det lave investeringsniveau, at andelen af værdiskabelsen, der går til aflønning af kapitalapparatet, er faldet. Nettooverskuddet af produktionen og blandet indkomst (herunder også selskabsskat mv.), der var historisk lavt under finanskrisen, er steget over de seneste fem år, men er fortsat væsentlig lavere end det historiske niveau, når der korrigeres for forskydninger i branchestrukturerne. Bortset fra årene op til og efter finanskrisen, har der aldrig tidligere været en mindre andel af den samlede værdiskabelse, der er endt som nettooverskuddet af produktionen og blandet indkomst. Faldende lønkvote oven på finanskrisen Det er over de seneste fem år, at fremstillingsindustriens lønkvote er blevet reduceret. I perioden frem til 2008 steg den danske lønkvote, og vi forringede vores konkurrenceevne i forhold til udlandet. Oven på finanskrisen har virksomhederne haft fokus på at genvinde konkurrencekraft, og det er lykkedes at nedbringe lønkvoten. Det har dog kostet mange arbejdspladser at nå dertil. Nogle brancher har været særligt hårdt ramt. De virksomheder der er tilbage fremstår mere konkurrencedygtige, uden nødvendigvis at være det. Siden finanskrisen er det lykkedes fremstillingsvirksomhederne at have en lønstigningstakt, der ligger under det sammenve- 5

6 jede udland. Samtidig har virksomhederne haft et stort fokus på at øge produktiviteten. Lavere produktion og øget fokus på produktivitet har dog betydet, at fremstillingsvirksomhederne har reduceret beskæftigelsen med mere end 20 procent fra 2008 og frem til i dag. De danske fremstillingsvirksomheder er blandt dem, der har reduceret beskæftigelsen allermest Ændring i industribeskæftigelse fra 2008 til 3. kvt Ændring i procent Kilde: Eurostat Der er stor forskel på tværs af fremstillingsindustriens underbrancher på, hvordan aktiviteten har udviklet sig over de seneste fem år. Aktiviteten er faldet relativt meget i de underbrancher med en høj lønkvote. Forsætter denne udvikling over de næste fem år, vil lønkvote falde med 5,0 procentpoint alene som følge af brancheglidning. Boks 2: Regneeksempel på fortsat brancheglidning Fremstillingsindustriens samlede lønkvote er faldet siden I perioden fra 2008 til 2013 faldt lønkvoten med 9,6 procentpoint. Af de seneste fem års fald i den samlede lønkvote på 9,6 procentpoint kommer 5,3 procentpoint fra faldende lønkvoter inden for fremstillingsindustriens underbrancher, mens de resterende 4,2 procentpoint skyldes brancheglidning. Forskydning af aktivitet mellem fremstillingsindustriens underbrancher kan altså forklare lidt under halvdelen af faldet i fremstillingsindustriens samlede lønkvote. Hvis, som et tænkt eksempel, de seneste fem års brancheglidning fortsætter de næste fem år, samtidig med at lønkvoterne inden for brancherne holdes konstant, vil brancheglidningen alene medføre, at fremstillingsindustriens samlede lønkvote falder med 5,0 procentpoint. 6

7 75 Lønkvoten inden for fremstillingsindustrien er påvirket af brancheglidning Aflønning af ansatte i procent af bruttoværditilvækst Fremstillingsindustri med samme brancheglidning i de næste fem år som i de foregående fem år ( ). Lønkvoterne inden for de enkelte brancher er holdt uændrede fra 2013 og frem. Anm.: Brancheglidningen er opgjort ved den samme underordnede vækst i BVT som i perioden fra 2008 til Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Lønkvoter skal sammenlignes med udlandet for at sige noget om konkurrenceevnen 2. Lønkvoter skal ses i forhold til udlandet For at bruge lønkvoter som udtryk for konkurrenceevne skal disse sammenlignes med udlandet. Inden for fremstillingsindustrien steg den danske lønkvote frem til 2007, mens den faldt i udlandet, hvilket ledte til forringelser af konkurrenceevnen. Siden 2008 er den danske lønkvote faldet, mens den udenlandske er steget. I 2013 var den sammenvejede udenlandske lønkvote for første gang større end den danske. 68 Lønkvoten inden for fremstilingsindustri Aflønning af ansatte som andel af bruttoværditilvækst, procent Danmark Udland Anm.: Udlandet består af følgende lande: Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Irland, Grækenland, Frankrig, Italien, Ungarn, Holland, Østrig, Polen, Portugal, Spanien, Island, Finland, Sverige, Storbritannien, Norge og USA. Landene er vejet sammen med kronekursvægte fra Landene dækker 79,6 pct. af landene fra det samlede kronekursindeks. Kilde: Eurostat, Danmarks Nationalbrank og DI-beregninger Siden 4. kvartal 2013 er den danske lønkvote steget lidt, mens den er aftaget marginalt i et sammenvejet udland. Prisudviklingen påvirker resultaterne Lønkvoten opgøres i løbende priser, hvilket betyder, at den afspejler forholdet mellem arbejdsomkostningerne og timeproduktiviteten i løbende priser. Lønkvoten fanger bytteforholdsgevinster og stiger derfor ikke nødvendigvis som følge af højere lønninger, så længe virksomhederne kan øge priserne på deres varer tilsvarende. 7

8 Bytteforholdsgevinster opstår, når eksportpriserne stiger mere end importpriserne. Vi har i Danmark over de seneste år oplevet forbedringer af vores bytteforhold, da de varer vi producerer og eksporterer er steget mere i pris, end de varer vi importerer. F.eks. har vi i Danmark en relativt stor produktion af fødevarer og medicin, hvor der har været en gunstig prisudvikling, mens vi importerer meget forbrugerelektronik, hvor priserne typisk er faldende. Men bytteforholdsgevinster dækker typisk over brancheforskelle Bytteforholdsgevinsterne kommer typisk af, at det vi eksporterer er forskelligt fra det vi importerer, og dækker dermed over underliggende forskelle i branchestrukturerne og den varekurv vi handler med. Derfor skal man være meget varsom ved at korrigerer for bytteforholdsforbedringer, når man ser på konkurrenceevnen. På samfundsplan og overordnet brancheniveau kan bytteforholdsgevinster tolkes som forbedringer af konkurrenceevnen, men ikke nødvendigvis for den enkelte virksomhed. En dansk slagterivirksomhed bliver ikke mere konkurrencedygtig af, at der i dag skal sælges mindre kød for at købe en ny computer. Slagterivirksomheder skal sammenlignes med tilsvarende virksomheder i udlandet for at sige noget meningsfyldt om udviklingen i deres konkurrenceevne. De fleste underbrancher har haft forringelser af den relative lønkvote Ved at zoome ind på underbrancherne inden for fremstillingsindustrien fremgår det, at lønkvoten inden for de fleste områder er højere i Danmark end i udlandet. 75 Lønkvoten inden for føde-, drikke- og tobaksindustri Aflønning af ansatte som andel af bruttoværditilvækst, procent Danmark Udland Anm.: Udlandet består af følgende lande: Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Italien, Ungarn, Holland, Østrig, Portugal, Spanien, Island, Sverige og USA. Landene er vejet sammen med kronekursvægte fra Udlandet kan desværre kun føres frem til 2012 da der pt. mangler data for Frankrig, Spanien, Tyskland, Portugal og Sverige for Kilde: Eurostat, Danmarks Nationalbrank og DI-beregninger Eksempelvis er lønkvoten inden for føde-, drikke- og tobaksvirksomheder højere i Danmark end i udlandet, hvilket gælder for hele perioden fra 2000 til Vores relative lønkvote (lønkonkurrenceevne) inden for føde-, drikke- og tobaksindustri er faktisk blevet forringet fra at være 15,2 pct. højere i 2000 til, at være 20,1 pct. højere end i udlandet i

9 Dansk lønkvote relativt til udlandet Dansk lønkvote relativt til udlandet, afvigelse i procent Olieraffinaderier mv. 134,6 76,2 Metalvareindustri 5,9 41,0 Trykkerier mv. 9,7 31,4 Fremst. af metal 14,4 29,6 Fremst. af motorkøretøjer, dele hertil og andre transportmidler 26,9 27,0 Papirindustri 20,9 25,2 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 15,2 20,1 Plast- og gummiindustri -9,9 19,7 Tekstil- og læderindustri -7,6 16,3 Glas- og betonindustri 3,5 14,5 Maskinindustri 2,7 13,8 Reparation og installation af maskiner og udstyr -2,7 10,2 Træindustri 2,5 3,8 Kemisk industri -1,0-0,8 Fremst. af elektrisk udstyr 2,4-1,4 Elektronikindustri -1,5-3,6 Møbel- og anden industri -11,1-19,5 Medicinalindustri -44,3-22,2 Anm.: Udlandet består af følgende lande: Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Italien, Ungarn, Holland, Østrig, Portugal, Sverige og USA, der kan dog være afvigelser på enkelte branche afhængig af de tilgængelige data. Landene er vejet sammen med kronekursvægte fra Udlandet kan desværre kun føres frem til 2012 da der pt. mangler data for Frankrig, Tyskland, Portugal og Sverige for Kilde: Eurostat Bortset fra olieraffinaderier, elektronikindustri, fremstilling af elektrisk udstyr samt møbel- og anden industri er vores relative lønkvote blevet forværret fra 2000 til Det bør her bemærkes, at den danske lønkvote er blevet reduceret markant inden for en lang række underbrancher i 2013, men pga. manglende data for udviklingen på underbrancher i Tyskland, Sverige, Portugal og Frankrig er det desværre endnu ikke muligt at danne et sammenvejet udland for Det anbefales at se på underbrancherne inden for fremstillingsindustrien, da de overordnede tal for fremstillingsindustrien, som vist tidligere, dækker over mere end isolerede fald i lønkvoterne. Eliminering af bytteforholdsgevinster der udspringer af forskelle i branchesammensætningen Udviklingen i de relative lønkvoter på underbrancherne inden for fremstillingsindustrien viser altså et andet billede, end hvis der blot ses på de overordnede tal for fremstillingsindustrien. Den samlede lønkvote inden for fremstillingsindustrien fanger ændringer i bytteforholdet, men bytteforholdsgevinsterne kommer primært som følge af forskelle i branchestrukturerne. Ved at se på lønkvoterne, hvor udlandet er vejet sammen med den danske branchestruktur, elimineres bytteforholdsgevinster, der skyldes brancheforskelle. 9

10 110 Relativ lønkvote inden for fremstilingsindustri Fremstillingsindustriens lønkvote i forhold til udlandet, indeks 2000 = Relativ lønkvote Relativ lønkvote, samme brancestruktur som Danmark Relativ lønkvote, samme brancestruktur som Danmark anno Anm.: Udlandet består af følgende lande: Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Italien, Spanien, Ungarn, Holland, Østrig, Portugal, Island, Sverige og USA. Landene er vejet sammen med kronekursvægte fra Udlandet kan desværre kun føres frem til 2012 fordelt på brancher da der pt. mangler data for Frankrig, Tyskland, Portugal og Sverige for Kilde: Eurostat, Danmarks Nationalbrank og DI-beregninger Lønkvoten i den samlede fremstillingsindustri relativt til udlandet er siden 2000 blevet reduceret med 5 pct. point. Som det fremgår af figuren og af ovenstående afsnit, så dækker en del af dette fald dog over for forskydningerne i branchestrukturerne. Faldet kan således ikke nødvendigvis tolkes som en bedring af lønkonkurrenceevnen. Den del af fremstillingsindustrien, der er tilbage, er i gennemsnit mere konkurrencedygtig end tidligere, men det har kostet mange arbejdspladser at nå dertil. Ses der i stedet for på de relative enhedslønomkostninger, som viser ændringer i løn, produktivitet og valuta i forhold til udlandet, fremgår det, at vi over de seneste år har genvundet noget af den tabte konkurrencekraft, men at vi fortsat mangler et godt stykke vej for at være tilbage på samme niveau som i

Stærkeste lønkonkurrenceevne siden 1995

Stærkeste lønkonkurrenceevne siden 1995 Stærkeste lønkonkurrenceevne siden 1995 Dansk industri har den stærkeste lønkonkurrenceevne siden 1995. Forbedringen af dansk industris lønkonkurrenceevne synes at være drevet af skift fra brancher med

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 1 år Danmarks Statistik har lavet en større data- og metoderevision af det danske nationalregnskab. Sammenholdt med det gamle nationalregnskab

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Andre veje til produktivitet. 02. nov. 16

Andre veje til produktivitet. 02. nov. 16 Andre veje til produktivitet Anders Søndergaard Larsen Andre veje... 02. nov. 16 Produktivitet forsimplet p = output/omkostninger 2 Produktivitet forsimplet p = output/omkostninger 3 Industriproduktion

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET. Stor forskel på lønnens betydning

Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET. Stor forskel på lønnens betydning Organisation for erhvervslivet 10. november 2008 Tema om Løn LØNNENS BETYDNING FOR KONKURRENCEEVNEN STÆRKT UNDERVURDERET AF CHEFKONSULENT JAN STORM THOMSEN, JST@DI.DK Lønnen udgør reelt op til øre, hver

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Global Comp index_denmark_2

Global Comp index_denmark_2 1 Global Comp index_denmark_2 2 Global Comp index_denmark_1 3 Cevea: Lighed får de rige til at stole på andre - UgebrevetA4.dk 08-06-2015 09:15:18 TAK FOR TILLIDEN Cevea: Lighed får de rige til at stole

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere