Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund Tlf.nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727"

Transkript

1 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: Fax.nr.: Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund Tlf.nr

2 Side 2 Side 11 Præsentation Bo- og Genoptræning er en afdeling af Bytoften Bo og aktivitetscenter. Bo og genoptræning Bytoften er et midlertidigt genoptrænings- botilbud efter servicelovens 107 for personer med svære til meget svære, ikke fremadskridende erhvervede hjerneskader, i alderen år. Der optages ikke personer med aktuelt misbrug. Personer med psykiatriske diagnoser skal være velbehandlede og i stand til at medvirke ved genoptræning af hjerneskaden. Tilbuddet er et fase 3 tilbud og kan vare fra 1/2 år til max. 3 år. Opholdets længde afhænger af beboerens udviklingspotentiale, og vurderes på halvårlige handleplanmøder. I genoptræningen efter erhvervet hjerneskade arbejdes der hen imod, at den enkelte beboer bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv, ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har. Huset byder udover specifik behandling og træning også på tilbud af social karakter og centerlivet vægtes højt. Takster 2011 Betaling via kommune: Døgntakst 2011: kr ,- (100%) Beboerens egenbetaling (priser pr. måned i 2011): Huslejen opkræves fra Bytoftens administration.....kr ,- (v/dobbelt husleje opkræves husleje ved betalings kommune) El, vand og varme opkræves direkte fra EnergiMidt...ca. kr. 700,- Fuldkostordning...kr ,- (måltider, der er afmeldt senest kl. 12 dagen før, refunderes). Kaffeordning...kr. 150,- Rengøring og vask... kr. 271,- Diverse (aviser, kontingenter, forsikringer m.m.)...kr. 88,- Oprettelse af TV-pakke.kr. 500,- -Lille Tv-pakke pr. mdr. kr. 85,- til kr. 125,- -Stor Tv-pakke pr. mdr. kr. 265,- til kr. 305,- (Se i øvrigt hjemmeside:

3 Side 3 Side 10 Afdeling Bo og Genoptræning Køkken Trænings bryggers Opholdsrum Info-hjørne Afdeling Bo og Genoptræning Der er fem genoptræningspladser, der hver har sin egen lejlighed med opholdsrum og tekøkken, soveværelse og bad. Derudover består afdelingen af en fælles opholdsstue med stor altan og udsigt, træningskøkken og træningsbryggers med vaskefaciliteter, en træningsetage med 2 træningslokaler - 1 til fysisk aktivitet og 1 med træningscomputer m.v. Derudover er der adgang til stort træningslokale med diverse træningsudstyr med blandt andet vægtaflastet løbebånd. Indgang til Bytoften 75 Træningslokale Træningslokale

4 Side 4 Side 9 Behandlingsmål Målene vil være individuelle og afhængige af den enkelte persons ressourcer, behov og ønsker. Det er et mål for al træning at den foregår på så virkelighedsnær måde at den også kan anvendes uden for Boog Genoptræningsafdelingen. Således tilstræbes det, at der er en overføringsværdi, så beboeren får de optimale muligheder for at fungere i den bolig og med de beskæftigelses- og fritidsmuligheder han/hun flytter ud til. Pårørendesamarbejde For den hjerneskadede får nærmeste pårørende ofte en overordentlig central rolle. Deres omsorg og støtte er af uvurderlig betydning både under genoptræningsopholdet, men også efter udskrivelsen. Opretholdelsen af en god kontakt mellem beboeren og dennes pårørende prioriteres derfor meget højt ligesom samarbejdet mellem afdelingen og den pårørende. På teamets behandlermøde hver 3. uge opstilles fokusområder og behandlingsmål som bidrager til den langsigtede handleplan. Beboeren inddrages og deltager, hvis muligt, på disse møder. Overordnet målsætning I samarbejde med beboeren og det nære netværk at danne rammer, der sigter mod afklaring, udvikling og genskabelse af tabte færdigheder, og derved åbne mulighed for at indstille til en optimal bolig med tilhørende beskæftigelses- og fritidsmuligheder. Vi opfatter og arbejder med den hjerneskadede som en hel person, hvor hjerneskaden har indvirkning på såvel fysiske, psykiske som sociale forhold. Opfølgning Med henblik på at lette overgangen til beboerens nye hverdagsliv kan Bo- og Genoptræningsafdelingen tilbyde opfølgning til de kommende samarbejdspartnere (hvis de ikke i forvejen har kendskab til specielle problematikker omkring hjerneskadede). Opfølgningen kan aftales på handleplanmøder efter regler om salg af ydelser til kommunerne. Der udarbejdes en skriftlig aftale mellem den enkelte kommune og Bo- og Genoptræningsafdelingen.

5 Side 8 Side 5 Personale og teamfunktion Bo- og Genoptræningsafdelingens personale består af sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeut, neuropsykolog og omsorgsmedhjælpere. Normeringen er på 2,2 fuldtidsstilling pr. beboer inkl.. rengøring, ekskl. nattevagt. Omkring hver beboer sammensættes et team af personalet fra Bo og Genoptræning. Teamet består af 6-7 personer med ergoterapeutisk, fysioterapeutisk, plejemæssig, pædagogisk, musikterapeutisk og psykologisk faglig baggrund. Den konkrete sammensætning er som følger: - 2 kontaktpersoner, en dagvagt og en aftenvagt (Kontaktpersonen kan være plejeuddannet, pædagog eller musikterapeut) - Ergoterapeut - Fysioterapeut - Neuropsykolog - Afdelingsleder Handleplan Handleplanen indeholder beboerens behandlingsbehov og -mål, lige som det fremgår, hvornår målene forventes nået. Handleplanen revurderes hvert halve år ved et møde, hvor beboeren, evt. pårørende, teamet og repræsentanter fra betalings samt handle kommune er tilstede. Visitation Der visiteres for nuværende til Bo- og Genoptræningsafdelingen ved henvendelse til forstander og områdeleder Uwe Zink, handicapafdelingen Herning Kommune. På sigt forventes visitationen at komme til at foregå via Herning kommunes centrale visitationsudvalg. Talepædagog Hanne Svanholm Amorsen fra Center For Kommunikation er tilknyttet ad hoc.

6 Side 6 Side 7 Vision Bytoften, Bo og aktivitetscentrets overordnede vision er, at vi sammen vil skabe de bedste betingelser for det gode liv for den enkelte. Det sker med følgende værdier som styreredskaber Indlevelse Anerkendelse Ordentlighed Vilje til handling Etiske grundprincipper som: Selvbestemmelse / Autonomi Agtelse for værdighed Omsorg for det sårbare liv Hensyntagen til integritet Er bærende for vores værdibaserede organisation. I Bo og Genoptræning har vi fokus på 1. Et værdigt liv Vi arbejder hen imod at den enkelte beboer bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv ud fra de ressourcer og ønsker den enkelte og dennes pårørende har. 2. Målrettet genoptræning Behandlingstilbuddet er målrettet den enkelte beboers ønsker, ressourcer og aktuelle skade. Vi arbejder bevidst hen imod det liv der skal leves efter opholdet her. 3. Pårørendesamarbejde Vi ønsker et tæt samarbejde med de pårørende. I det daglige er det teamet tilknyttet den enkelte beboer, der har dialogen med de pårørende. De pårørende inddrages i behandlingsplanlægningen og indstillingen til det permanente bosted efter opholdet. Pårørende er altid velkomne, også til at deltage i specifikke træningssituationer. Der arrangeres pårørende sammenkomster og netværksmøder efter behov. 4. Livet efter det midlertidige træningsophold Med hensyn til bolig og beskæftigelses- og fritidstilbud afsøges eksisterende muligheder eller etablering heraf i tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens

Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Rapport for anmeldt tilsyn 2013 i botilbuddet OK-Centret Enghavens, afdeling Hansted Kloster, Egebjergvej 100, 8700 Horsens Dato for tilsyn: 26. september 2013 Tilsynsførende: Deltagere ved tilsynet og

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere