År 2012 den 23. maj, kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34."

Transkript

1 År 2012 den 23. maj, kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent og referent valgtes ejendomsadministrator Per Hester, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten oplyste, at ud af 33 andelshavere var 11 til stede og 7 havde ladet sig repræsentere ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen forelagde bestyrelsens beretning. Der blev herunder berettet følgende: Sanni oplyste, at formanden Christian Frikov desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen grundet brækket fod. I forbindelse med omstillingen til de nye tv-pakker, skal andelshaverne være opmærksomme på, at der vil blive opsat opslag for valg af tv-pakker Der har været nogle uoverensstemmelser, med ejerforeningen, om adfærd og ophold i den fælles gård. Forslag til en evt. løsning fremlægges senere på generalforsamlingen. Der er et tomt erhvervslejemål i andelsboligforeningen, interesserede lejer kan evt. kontakte bestyrelsen eller den tidligere erhvervslejer. En andelshaver anbefalede, at den tidligere modtagne arv på ca. kr som foreningen har modtaget fra en tidligere andelshaver, bliver øremærket til et specielt formål, således at beløbet ikke bare indgår i den almindelige drift. Bestyrelsen tager punktet op på et forestående bestyrelsesmøde. Dirigenten konstaterede derefter, at beretningen var enstemmigt godkendt med alle stemmer for.

2 2/5 3. Forelæggelse af årsregnskab for Forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. Ejendomsadministrator Per Hester forelagde årsrapporten, herunder noten vedrørende andelspriserne. Det blev oplyst, at andelene med den pågældende prissætning af andelene, prissættes med en margin i forhold til maksimalt mulige priser på cirka 2,83 mio. Dirigenten konstaterede herefter, at årsrapporten inklusive andelsnoten med prissætning som ovenstående var enstemmigt godkendt med alle stemmer for. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2012 til godkendelse, herunder eventuel vedtagelse af forhøjelse af boligafgiften. Per Hester forelagde budgettet for 2012 Dirigenten konstaterede at budgettet for 2012 med en uændret boligafgift, var godkendt med alle stemmer for. 5. Forslag. a. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af ordensreglement for den fælles gård i A/B ved Kajen og E/F Applebys gaard, samt tildeling af min. kr pr. år til forskellige arbejder i gården.(forslag og ordensreglement er vedlagt referatet som bilag 1) Sanni fremlagde forslaget og oplyste i den forbindelse, at forslaget var det bedste kompromis, som man i fællesskab kunne opnå i dialogen med ejerforeningen. Ordensreglementet er udarbejdet med baggrund i ejerforeningens husorden. Efter en længere debat besluttede bestyrelsen at trække forslaget, da der opstod tvivl om hvorvidt der fandtes et gårdlaug og hvem der i så fald havde ansvaret for ordensreglementet i gården. For at få generalforsamlingens holdning til ordensreglementet, blev det besluttet at foretage en vejledende afstemning. Afstemningen viste 16 mod, 0 for og 2 blanke. Per Hester oplyste, at han ville undersøge om der fandtes et gårdlaug, samt hvilke beføjelser gårdlavet i så fald havde.

3 3/5 b. Forslag Sanne Buhl & Jesper Overgaard om etablering af altan gavl i den høje ejendom (forslaget er vedlagt referatet som bilag 2) Jesper Overgaard fremlagde forslaget, som var et individuelt projekt uden nogen form for økonomiske omkostninger for foreningen. Tagterrassen ville blive ca. 3x2 m. Per Hester oplyste, at altanen skulle være 100% finansieres med egne midler og at vedligeholdelsespligten påhviler Sanne Buhl og Jesper Overgaard. Derudover gjorde Per Hester opmærksom på, at værdien af altanen ville blive fratrukket i den offentlige ejendomsvurdering og tillagt den berørte bolig som en individuel forbedring. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle stemmer for. Per Hester gjorde opmærksom på, at det ud over generalforsamlingens godkendelse også krævede endelig godkendelse hos Kommunen og bestyrelsen, før at arbejdet ville kunne igangsættes. c. Forslag fra Pernille Nørløv om etablering af fransk altan ud fra og mellem de eksisterende karnapper i lille Søndervoldstræde 4, 3sal (forslaget er vedlagt referatet som bilag 3) Pernille Nørlev fremlagde forslaget med udgangspunkt i beslutning fra tidligere generalforsamling om tilladelse til opsætning af franskealtaner på ejendommen. Pernille oplyste, at den franske altan ville blive forbundet med en sammenhængende løbegang mellem de 3 franske altaner. Projektet ville blive finansieret med egne midler, og ville være uden nogen form for omkostninger for andelsboligforeningen. Dirigenten var i tvivl om, hvorvidt man kunne betragte projektet som en fransk altan, når man etablerede løbegang mellem de 3 vinduer. Der udover gjorde Per Hester opmærksom på, at projektet, hvis det var muligt, krævede en ændring af hele den bærende del af tagkonstruktionen. Dirigenten oplyste, at projektet skulle være 100% egen finansieret, og at vedligeholdelsespligten efterfølgende påhviler andelshaveren. Der udover gjorde dirigenten opmærksom på, at værdien af de franskealtaner ville blive fratrukket i ejendomsvurderingen og lagt som en individuelforbedring i den pågældende lejlighed. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for 0 mod og 2 blanke.

4 4/5 Dirigenten oplyste, at forslaget udover generalforsamlingens godkendelse også krævede kommunens og bestyrelsens godkendelse før projektet ville kunne igangsættes. 6. Valg til bestyrelsen. Som bestyrelsesformand for 2 år genvalgtes Christian Frikov. Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år valgtes Sanni Kofoed Nielsen samt William Bülow. Som bestyrelsesmedlem for 1 år valgtes Morten Dahl Hansen Som suppleanter for 1 år genvalgtes Pernille Nørløv som 1. suppleant og Lotte Stattau som 2. suppleant. Det blev oplyst, at bestyrelsesmedlem Morten Nørgaard Larsen udtræder af bestyrelsen, grundet arbejde i udlandet. Bestyrelsen består herefter af: 1. Christian Frikov, valgt som formand for 2 år den 23. maj 2012, 2. Lise Junggreen, valgt for 2 år den 19. maj 2011, 3. Sanni Kofoed Nielsen, valgt den 23. maj 2012 for 2 år, 4. Wiliam Bülow, valgt den 23. maj 2012 for 2 år, og 5. Morten Dahl Hansen, valgt for 1 år den 23. maj Eventuelt. En andelshaver spurgte, om man ikke kunne sætte navn på kontaktpersonen til brandalarmerne. Bestyrelsen følger op på sagen. En andelshaver foreslog, at man fik renoveret sokkel samt renset facade for graffiti. Bestyrelsen oplyste, at man havde indhentet tilbud på en fast aftale om afrensning af graffiti, samt at man ville følge op på en evt. renovering af sokkelen. Det blev foreslået at foreningen indkøbte nogle lette stole og borde, som kunne sættes op på kajen om sommeren. Bestyrelsen tager sagen op på et bestyrelsesmøde. En andelshaver opfordrede generalforsamlingen til, at man øremærkede arven fra den tidligere andelshaver til et specielt formål, således at den ikke bare indgik i den daglige drift. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl

5 5/5 Som dirigent:.. Per Hester I bestyrelsen:. Christian Frikov (formand) Sanni Kofoed Nielsen.. William Bülow. Lise Junggreen Morten Dahl Hansen

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2011, den 18. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Miinster-Swendsen bød velkommen, og oplyste at

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Sundbygård og i Gårdlauget Sundbygård, afholdt den 18. marts 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Sundbygård og i Gårdlauget Sundbygård, afholdt den 18. marts 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Sundbygård og i Gårdlauget Sundbygård, afholdt den 18. marts 2014. D a g s o r d e n: 1. Valg af dirigent. 2. Protokol og beretning, herunder beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere