Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli årgang nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli 2010 60. årgang nr. 3"

Transkript

1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juli årgang nr. 3 1

2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler og læserbreve. Navngivne artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter. Anonyme artikler optages ikke. Indlæg m.v. kan evt. optages under mærke. Tryk: Hellbrandt A/S Oplag:Bladet udkommer ca. 4 gange årligt i 1650 ekspl. Indhold Forsiden: Ejendomskontoret, Berners Vænge 26 Høpsi Vøpsi dagen 2010 Det grønne område i Bredalsparken Starten på Bredalsparken 1950érne - Bredalsparken Gå tur i Bredalsparken hvor godt kender du. 1960érne - Bredalsparken 1970érne - Bredalsparken Orientering fra bestyrelsesmøde d. 10. april Orientering fra bestyrelsesmøde d. 10. maj Orientering fra bestyrelsesmøde d. 14. juni Nyt fra IT gruppen Ældreskovtur 2010 Klubber i Bredalsparken Bestyrelses- & Udvalgsliste Nyt fra ejendomskontoret Ejendomskontoret Beboerfest 2010 Kilder: Bredalsparken Nyt fra BR & GH april 2000 årgang 50 nr. 2 Redaktionens adresse: Stof til bladet afleveres til redaktionen, Berners Vænge 11, kld. Distribution: Bladet uddeles til beboerne i Bredalsparken og Grenhusene samt til Hvidovre Kommunalbestyrelse og DAB. Sendes desuden til beboerbladsudveksling i Boligselskabernes Landsforening. Deadline: Stof til næste nummer af bladet skal være indleveret til redaktionen senest d. 13. september Udgivelse: Næste nummer af bladet udkommer medio oktober Indlæg til bladet kan også afleveres elektronisk til 2

3 Sæt X i kalenderen til endnu en dejlig HØPSI-VØPSI-dag Lørdag d. 14. august 2010 Billetsalget starter i uge 32. Mere information, se opslag! På billetten i år vil der, udover slik m.m., være frit valg af en bamse. Afdelingsbestyrelsen 3

4 Det grønne område i Bredalsparken De smukke grønne områder der omgives os i Bredalsparken er helt unikke for et byggeri i den almennyttige sektor. Vi bor i det skønneste grønne område og der er tænkt over mange ting i området. Da Bredalsparken blev bygget var det havearkitekt Axel Andersen, som stod for de overordnede planer med de grønne områder. Parkplanen I december 2000 blev der af landskabsgruppen i DAB lavet en parkplan for Bredalsparken. Dette skete på baggrund af, at dengang Bredalsparken blev bygget blev de overordnede retningslinjer for bebyggelsens grønne områder ikke defineret. Da Bredalsparken er kendt for at være en af Danmarks bedste og smukkeste parkbebyggelser fra 1950erne, ville det være en nødvendighed for at fastholde Bredalsparkens position, at have overordnede retningslinjer for de grønne områder. Resultatet er blevet til parkpoli- tik for vores område bedre kendt som parkplanen. Det er således, at Hvidovre kommune blev så glade for vores parkplan, at de lavede den til lokalplan for området, så derfor er der mange beslutninger som vi ikke kan ændre. F. eks. er det meget svært for at os at få solenergi til Bredalsparken, da kommunen ikke tillader, at vi ændrer på områdets og bygningernes udseende. Der udover er mange af bygningerne placeret forkert i forhold til sol energi. Parkplanen deler Bredalsparken op i flere dele, hvor hvert område har bestemt karaktergivende elementer. Eksemplet ses i området mellem Claus Petersens Alle og Hvidovrevej, også kendt som Emilieparken, da den del af Bredalsparken er tegnet af Emil Hansen. Her er det poppeltræer, taks og bøg, som er de dominerende træer. Rundt omkring står også små buske af fjeldribs og spiraea. Det 4

5 store græstæppe der bugter sig mellem bygningerne og skaber et parkrum med små rum med plads til legepladser og hygge. Den store grønning, som er der, hvor vi har vores Høpsi Vøpsi dag hvert år, er også et område for sig selv. Her er der lagt vægt på, at det skal være en have med græslommer ind i mellem bygningerne. Her er der også plads til de store legepladser og kælkebakken, så det er et meget aktivt rum for alle beboer. Parkplanen gør at der er overordnede retningslinjer for vores grønne områder, så vores grønne områder kommer til at se lige så smukke ud i fremtiden. 5

6 Starten på Bredalsparken Dengang Bredalsparken var på tegnebrættet var lige efter 2. verdenskrig. Her var der mangel på boliger og i Danmark var der registreret ca mennesker som var husvilde. Derfor blev der i Folketinget i 1946 vedtaget nye boliglove, som muliggjorde bygningen særligt social byggeri. Hvidovre Almennyttige Boligselskab blev også dannet i 1946, som et datterselskab af DAB. HAB hyrede arkitekten Eske Kristensen til at tegne en samlet plan for hele området. Eske Kristensen havde nogle klare tanker om byggeriet i Bredalsparken. Børnene var meget vigtige for ham. Han ville have, at de skulle kunne 6

7 genkende der hvor de boede. Planerne fra Kommunen var fra starten, at der skulle være en bygning på 3 etager langs Hvidovrevej og en blok bag ved og resten af området skulle være et villakvarter. Det var ikke den plan, som Eske Kristensen kunne lide. Han ville dele bebyggelsen op i små blokke og at man skulle ligge husene således, at de var solvente. Der var også andre nyskabende tanker i byggeriet, da trapperne blev lagt i midten af bygningen og ikke som datiden ud mod gaden. Eske Kristensen skabte et smukt område der hang sammen med savtak-formede bygninger som skulle give læ til haverummene, som skule skabes imellem blokkene. Denne form for plan for et område blev kaldt parkbebyggelse, som dengang var nyskabende. Selve Bredalsparken er bygget over flere etaper og byggeriet skulle komme til at strække sig over 10 år. Selvom det var Eske Kristensen, som tegnede de overordnede planer for området, var der også andre arkitekter, som tegnede Bredalsparken. Emil Hansen tegnede de 4 sydligste blokke i afdeling I, som var blokkene mellem Hvidovrevej og Claus Petersens Alle. Emil Hansen tegnede også dele af Arnold Nielsens Boulevard. Emil Hansen tegnede også Gurrevej, selvom den del ikke blev til de rækkehuse som var tiltænkt, men til et langt slangehus med mange 4 værelses lejligheder. Axel Andersen, som var havearkitekt, var også med til at sætte sit præg på Bredalsparken. Han lavede planerne for parkbebyggelsen med de små haverum som ligger i det store haverum, som giver en fornemmelse af en stor park, når man står og ser langs blokkene. 7

8 1950 erne - Bredalsparken De første beboer flyttede ind i Bredalsparken i 1950 og mange af de først beboer var fra Hvidovre. Områderne omkring de nye blokke var mudrede og ikke ret pæne, da beplantningen ikke var påbegyndt endnu. På den anden side af blokkene væk fra Hvidovrevej var der stadig marker. Inde i husene var der stadig mangler i opgangene og selve lejlighederne. Disse blev rettet i den første tid efter stor hjælp fra Bredalsparkens lejerforening. De nye indflyttere var meget glade for de nye lejligheder også selvom lejen var meget høj. Lejen udgjorde med end 25 % af deres løn i husleje. Dette gjorde også at det var svært, at leje de store boliger ud i starten, fordi lejen dengang for en 90 m2 kostede det 235 kr. om måneden. Selvom huslejen var høj i forhold til datiden, kunne beboerne i Bredalsparken være glade for, at de nye lejligheder havde så mange attraktive ting 8

9 i lejlighederne. Der var varmt vand, centralvarme og alle altanerne var vendt mod solen. I nogle lejligheder var der også spisekøkkener som beboerne var meget glade for. Der blev også lavet en undersøgelse om hvad beboerne helst ville have hele 78 % af beboerne ønskede sig et køleskab, som på det tidspunkt ikke var en selvfølge. Der flyttede en masse familier med børn ind i Bredalsparken og da mange at mødrene var hjemmegående blev der skabt et stort socialt liv allerede fra begyndelsen. Børnene kunne lege sammen i de grønne områder og på legepladserne, som efterhånden blev lavet. Ungdomsklubben. Da der ikke var så meget at lave for de lidt ældre børn, blev Bredalsparkens ungdomsklub efter ønske fra boligselskabet, således at der fritidsaktiviteter for de 14 til 18 årige. Lokalerne blev åbnet i oktober 1952 i Berners Vænge 11. Ungdomsklubben blev den første ungdomsklub i Hvidovre og faktisk også den første klub vest for København. I løbet af den første måneder blev der tilmeldt 45 unge og i slutningen af 1950erne var der ca. 100 medlemmer. Det var ikke kun i Bredalsparken, at der blev lagt mærke til ungdomsklubben, for Radio Mercur optog en udsendelse i klubben. De unge mellem 10 og 14 år ville også gerne være med og der blev lavet en fritidsklub i 9

10 de samme lokaler som ungdomsklubben. Drengene og pigerne mellem 10 og 14 år kom hver eftermiddag, så de fik de samme muligheder som de fik i ungdomsklubben. Bredalsparkens lejerforening. I april 1950 blev Bredalsparkens lejerforening også oprettet. Formålet var at varetage lejernes interesse i alle boligforhold. I starten kostede det 6 kr. at være medlem om året og der var hurtigt 90 medlemmer. Det var især fordi der var en del mangler ved de nye boligere og administrationen af Bredalsparken, at der så hurtigt kom så mange medlemmer. Antal af medlemmer voksede hurtigt til ca. 400 medlemmer i 1955, da bl.a. Berners Vænge, afdelings II i 1951 blev klar til indflytning. I starten var lejerforeningen ikke repræsenteret i HABs bestyrelse og dette var et mål for foreningen. Det lykkes i 1954 og medførte at beboerne fik større indflydelse og havde noget at skulle have sagt i de forskellige sager. Det var dog ikke kun de praktiske ting, som foreningen stod for, de lavede også sociale aktiviteter for beboerne, bl.a. fastelavnsfest for børnene, foredrag, møder og en sommerfest. 10

11 Gå tur i Bredalsparken - Hvor godt kender du egentligt det område du bor i? Hvis der er nogen, som vil gå en tur rundt i Bredalsparken er der mange steder rundt om i bebyggelsen, hvor der er smukke områder. Vi har Kalles mindelund, Bills lund, grønningen, Blommestien, Nøddestien, nyttehaverne og alle de andre skønne områder i Bredalsparken. Den anden omhandler de mange staudebede, som ligger bag Slangehuset på Gurrevej. For at få lidt inspiration er der lavet 2 brochure. Den ene omhandler de træer blev skænket i forbindelse med Bredalsparkens 50 års jubilæum i Hele Bredalsparken har små stier, som du kan følge rundt og se alle de fantastiske steder eller tage en pause på en af bænkene rundt om og nyd det skønne grønne område. Så nyd sommeren, forhåbentligt det gode vejr og en god gåtur rundt i Bredalsparken. 11

12 1960 erne - Bredalsparken Da vi når til 1960 er Bredalsparken blevet færdigbygget, så hele Arnold Nielsens Boulevard, Gurrevej og Sognegårds Alle er bygget færdigt. Der blev lavet flere parkeringspladser, så beboernes behov kunne blive opfyldt. Flere og flere beboere fik også fjernsyn, så i 1960 blev det besluttet, at der skulle laves et fællesantenneanlæg. Så der blev lavet flere og flere pro- jekter for at modernisere Bredalsparken, så bebyggelsen stadig var et godt sted at bo. Da centralvarmeanlæggene ikke rigtig kunne klare mere, skulle der også findes en løsning på dette. Valgmulighederne var at reparere de eksisterende anlæg eller tilslutte sig Lejerbos fjernvarmeværk. Det blev besluttet at Bredalsparken skulle tilsluttes 12

13 Lejerbos fjernevarmeanlæg. Så kom chokket det blev 33 % dyrere end beregnet og dette gav et kæmpe ramaskrig i bebyggelsen. Senere blev Lejerbos fjernvarmeværk til Hvidovre Midt fjernvarme. Butikstorvet fejer i års jubilæum. Dengang butikstorvet blev lavet, var det en stor nyhed og mange ude fra kom for at se, hvordan de forskellige typer butikker var lagt i samme byggeri. Baggrunden for at skabe butikstorvet i Bredalsparken var et ønske om at lave en moderne udgave af de butiksgader, der var i mange af de gamle byer og som var et naturligt midtpunkt for byen liv. Bredalsparken var efterhånden udviklet til en stor bebyggelse og butikstorvet opfyldte beboernes behov om mulighed for at handle lokalt. 13

14 1970 erne - Bredalsparken Demokratiet kom til Bredalsparken. Fra regeringens side blev der vedtaget nye regler, som gjorde det muligt for lejerforening i Bredalsparken at blive til en afdelingsbestyrelse. Det var i forvejen et meget stort ønske fra lejerforeningen om mere indflydelse på bebyggelsen. I slutningen af 1971 blev der indkaldt til det første afdelingsmøde i Bredalsparken. Efterfølgende blev lejerforeningen opløst i 1972, da størstedelen af den nye afdelingsbestyrelse bestod af bestyrelsesmedlemmerne i lejerforeningen. Den store forskel på de 2 bestyrelser var at afdelingsbestyrelsen varetog alle beboers interesser og ikke kun medlemmerne, som lejerforeningen gjorde. Beboerne fik hermed direkte indflydelse på deres boligområde. Den nye afdelingsbestyrelse lavede udvalg med særlige arbejdsområder: redaktionsudvalget, legepladsudvalget, filmudvalget, klubudvalget, festudvalget og teknisk ud- valg. I dag har vi også faste udvalg: bladudvalg, det grønne udvalg som også tager sig af legepladserne, moderniseringsudvalget, social og kulturudvalget (SOKU), som tager sig af beboerarrangementer og klubber, og Grenhusudvalget. Derudover er der ad hoc udvalg, f.eks. el-udvalget, som gør et fantastisk stykke arbejde og solfangerudvalget. Et helt specielt udvalg er IT gruppen, som du kan læse mere om senere i næste blad. For Bredalsparkens vedkommende måtte der påbegyndes moderniseringer især tagene og vaskerierne. Tagene var ikke den bedste kvalitet, da der i efterkrigstiden ikke var den bedste kvalitet til rådighed. En udefrakommende faktor var også oliekrisen, som stillede større krav til isoleringen af tagene, så derfor begyndte tagudskiftningen i afdelings I i Det var et meget stort projekt og det resulterede i en huslejestigning på 4 %, da udskiftning ville 14

15 komme til at koste op til 6 millioner kr. Ved årsskiftet 1974/75 blev det vedtaget, at der skulle være 14 til 16 vaskerier i Bredalsparken, da alle vaskerierne var ved at være godt brugte. Der blev således flere lokaler ledige rundt omkring i Bredalsparken, som nu kunne bruges til andre formål. Der skete også gennem 1970erne en aktivering af beboerne. Især i 1960erne var beboersammensætning blevet en anden, da især grundet alderen på beboerne gjorde at det sociale liv var på tilbagegang. Nu var det 1970erne og beboerne havde et stort behov for, at der blev skabt nye klubber. I 1973 opfordrede afdelingsbestyrelsen gennem beboerbladet til at der blev dannet klubber. En af disse klubber eksistere i dag, nemlig vinklubben, som blev så populær, at de efter ½ år måtte lukke for indmeldelser. Dog var der visse problemer med at få gang i klubberne. Årsagen var at for at få lokalerne, skulle der være godkendelse fra både DAB, boligministeriet og Hvidovre kommune. Der skete en del misforståelser, men da det blev rettet var der i 1977 hele 7 klubber og ved slutningen af 1970erne var der 9 klubber i Bredalsparken. Der blev også lavet beboerfester, som havde stor tilslutning. 15

16 Børnene i Bredalsparken kom selv med et forslag til at forbedre deres legemuligheder i Bredalsparken. De sendte et brev til en af ejendomsfunktionærerne, Andersen. En anden stor ændring i Bredalsparken var oprettelsen af en heldags og en halvdagsbørnehave i Årsagen var at der var flere og flere udearbejdende mødre, så der var efterhånden et stort behov for at kunne få børnene passet tæt på boligen. De kunne godt tænke sig en kælkebakke. Afdelingsbestyrelsen var positiv. Dog tog det 10 år at få lavet kælkebakken. Butikstorvet var stadig en fast lokal handlemulighed for beboerne og selvom der var mange butikslukninger gennem 60erne og 70erne var der stadig i 1979 et stort udvalg af butikker, hvor beboerne kunne handle. 16

17 Orientering fra bestyrelsesmøde d. 12/4-10 Vedligeholdelsesbudgettet for 2010/11 blev gennemgået og tidsplan for de større planlagte arbejder blev fastlagt. Vedligeholdelsesbudgettet for Bredalsparken er i alt på ca. 17 mio kr. Grenhusenes er på ca. 1,1 mio kr. Bestyrelsen godkendte ombygning af ejendomskontoret. Ventilationsanlægget i boligblokkene på Arn. Nielsens Boulevard vil løbende blive renoveret. Tagudskiftningen forløber planmæssigt. Der er indgået aftale om årlig hovedinspektion af legepladser. Hvidovre Midts bestyrelse har besluttet at deltage i det videre arbejde med solenergi i Grenhusene og Bredalsparken. Bestyrelsen godkendte ombygning og istandsættelse af Beboerhuset. 17

18 Orientering fra bestyrelsesmøde d. 10/5-10 Udvendige vedligeholdelsesarbejder I år bliver udvendig maling udført følgende steder: altanside Gurrevej 2-8, 34-38, 40-42, samt Sognegårds Alle både altan- og indgangsside. Endvidere istandsættes 60 indgangsdøre til trappeopgange. Et antal udvendige kældertrapper på Sognegårds Alle, Gurrevej og Hvidovrevej skal repareres/istandsættes. Pergolaerne foran opgangene er blevet repareret, træværk udskiftet, og bliver nu malet eller afrenset. Istandsættelse af trappeopgange pågår. Bestyrelsen har godkendt, at der kan opsættes markise på altanerne på Arn. Nielsens Boulevard efter følgende retningslinjer: Samme model som er opsat ANB 111 st. th. Markisen skal monteres på jernskinnerne. Beboeren skal selv dække udgiften. Hvis man ønsker at opsætte markise, skal man rette henvendelse til ejendomskontoret. Projekt vedr. etablering af tagrender og nedløb på altaner på ANB vedtaget på sidste afdelingsmøde vil blive fremlagt på det ordinære afdelingsmøde til efteråret. Beboerarrangementer. I anledning af at Bredalsparken fylder 60 år afholdes der beboerfest i Medborgersalen d. 20. november Parabolantenner. Alle opsatte antenner er nu bragt i orden i forhold til gældende regler på nær 3 tilfælde, som er videregivet til DAB, som herefter vil foretage de nødvendige tiltag, så antennerne bliver lovliggjort eller fjernet. 18

19 Orientering fra bestyrelsesmøde d. 14/6-10 Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har besluttet, at Bredalsparken og Grenhusene får dispensation for montering af varmemålere indtil 1. januar Derefter skal vi have varmemålere. El-projektet forløber planmæssigt og er endeligt afsluttet i begyndelsen af det nye år. Neergårds Alle fra Cl. Petersens Alle og hen forbi Beboerhuset får ny asfaltbelægning. Den store p-plads får ny belægning, når skurbyen er væk. Det vil sige til næste år. De store huller bliver midlertidigt lappet. Opstribning af p-båse i Berners Vænge og de nye p-pladser på Gurrevej har meget høj prioritet. Den udvendige maling er blevet forsinket på grund af vejret. Telefontiden til ejendomskontoret onsdag aften ophører fra d. 1. august Dette for at kunne give de beboere, som kommer op på ejendomskontoret onsdag aften, en bedre betjening. IT-udvalget har udarbejdet et nyt forslag vedr. valg af tv-kanaler. Det bliver dels husstandsomdelt og dels bragt i næste nummer af beboerbladet. 19

20 Nyt fra IT-Gruppen Ingen radio? Tidligere vist på hjemmesiden. Vi er holdt op med at sende radio ud i fællesantenne anlægget. I den forbindelse har vi modtaget nogle ganske få henvendelser om den manglende radio. I det følgende kan du læse hvorfor vi har valgt at slukke for radiosignalet i fællesantenne anlægget. Før i tiden var der 'must carry' forpligtelse til radio i et fællesantenne anlæg. Det er der ikke mere. Da det er utroligt nemt at modtage radio og det koster et sted mellem og kr. pr. måned i KO- DA-afgifter at sende radio ud i fælles antenneanlægget, mener vi ikke det er rimeligt at bruge så mange af beboernes penge på det. Du kan se nogle billeder af hvor lidt der skal til for at modtage radio i forum- met på Bredalsparkens hjemmeside, hvor der er et opslag om det. site/beboerforum_vis.php? id=326 Antennerne, der er brugt til demonstrationen, er med vilje "kastet" sammen og det hele er sat op i kælderen for at demonstrere, hvor lidt der skal til for at modtage radio. Som billederne af den simple antenne viser, kan man modtage selv lokalradio stationer i stereo og med rimelig høj signal styrke, selvom det dog suser lidt, når de svageste stationer modtages i stereo. De fleste vil kunne nøjes med en enkelt ledning tilsluttet deres radio, men nogle vil nok skulle bruge en FM dipolantenne, som kan købes for et sted mellem 50 og 100 kr. på internettet og i radiobutikker, byggemarkeder og lignende. Hvis du selv vil lege med at lave en dipol-antenne, skal 20

21 den være ca. 75 cm lang. Almindelig el-ledning er ikke helt optimal, da der helst skal være lidt større afstand mellem lederne, men den kan bruges i mangel af bedre. Ledningerne samles i enderne og den ene leder klippes over midt på ledningen og føres ned til radioens antenne-indgang. Ledningerne skal helst loddes sammen i enderne og monteres i stik eller loddes ved samlingen ned til radioen. Du kan finde en bedre beskrivelse på internettet. antennapages/dipol.htm Du kan finde inspiration til en pænere udførsel på følgende sider: antennapages/scannerantenne.htm aluantenne/ Du kan finde en diskussion af FM antenner til radio på følgende internetside: f o r u m _ p o s t s. a s p? TID=41768&PN=0&TPN=1 Ny server til at sende Vi har fået ny server til at sende . Hvis I benytter vores webmail, Gmail el. lignende skal I ikke foretage Jer noget. Hvis I benytter et mail program som fx Outlook Express skal I ind og rette indstillingerne I jeres program da I ellers ikke kan sende . Den n ye server hedder: smtp.bredalsparken.dk Der er en overgangsperiode hvor de gamle servere stadig kan benyttes, men vi anbefaler at du skifter server indstillinger så hurtigt som muligt. Vi har lavet en vejledning til Outlook Express, Mozilla Thunderbird og Mac på Bredalsparkens hjemmeside. Du kan læse den på ny_smtp.pdf 21

22 Ingen ekstra TV-pakke i første omgang Der var 150 beboere der udtrykte interesse for en mellem pakke, da vi undersøgte det i april måned. Etableringen af en ny tvpakke medfører, at alle med en stor tv-pakke skal indstille deres tv igen. Det vil være mere end 1000 beboere, hvoraf en del utvivlsomt ikke vil være i stand til at finde ud af det selv. Med de ulemper, der er og den forholdsvis lille interesse, der er for en mellem pakke, synes vi ikke, vi kan forsvare at indføre den uden at tage det op på et afdelingsmøde. Derfor kom der ingen mellem pakke i første omgang. I IT-Gruppen synes vi dog stadig det er en god ide med tre kanalpakker selvom, det er lidt besværligt at have med at gøre. Tre kanalpakker giver nemlig større fleksibilitet, så dem der ikke vil bruge så mange penge på tv og dem, der gerne vil se nogle af de dyre tv-kanaler lettere kan få deres ønsker opfyldt. IT- Gruppen vil derfor stille forslag om en tredje kanalpakke på afdelingsmødet i november, hvor beboerne så kan beslutte, om det er besværet værd. 22

23 Sæt X i kalenderen! Havnsø Hotel ligger direkte ved vandet, med den skønneste udsigt over Sejerøbugten med Nekselø mod vest og Bjergene mod øst. Billetsalget starter i uge 33. Mere information, se opsalg! Afdelingsbestyrelsen 23

24 KLUBBER I BREDALSPARKEN Billardklubben, Berners Vænge 19 Formand: Henning Nielsen, Sognegårds Alle 33, 1.th. tlf.: Bredalsparkens Dartklub Tab & Vind, Hvidovrevej 308 Formand: John Rasmussen, Cl. Petersens Alle 25,1.th. tlf.: Bredalsparkens Vinklub, Gurrevej 79 Formand: Mogens Jørgensen, Gurrevej 67 A, tlf.: Bredalsparkens Seniorklub, Gurrevej 31 Formand: Gerda Nortoft, Gurrevej 20, tlf.: Design Færdige, Berners Vænge 18 Formand: Irene Maiböll, Berners Vænge 17, tlf.: Hobbyklubben 36, Gurrevej 36 Formand: Susanne Nielsen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.tv. tlf Klub 13, Gurrevej 13 Formand: Flemming Christensen, Arn. Nielsens Blv. 177,2.th. tlf Motionsklubben i Bredalsparken, Arn. Nielsens Blv. 155 Formand: Henrik Persson, Grenhusene 42, tlf.: Nyttehaveforeningen Spiren, bag Gurrevej Formand: Ken Henriksen, Berners Vænge 34, 2., tlf.: Pensionist Bridgeklub, Gurrevej 6 Formand: Grete Christensen, Berners Vænge 9, 1.tv Petanqueklubben, Cl. Petersens Alle 25 Formand: Flemming Andersen, Hvidovrevej 316, 3.th. tlf.: Rullestuen, Gurrevej 193 Formand: Margit Brems, Cl. Petersens Alle 21, 2.th tlf.:

25 Bestyrelsen BESTYRELSES- & UDVALGSLISTE Børge Jensen (Formand) Karen Bengtsson Louise Andersen Grenhusene 181 Arn. Nielsens Blv. 143,1.tv Berners Vænge 14, 1.tv Tlf.: Tlf.: Tlf.: Henning Krog Henriette Erichsen Connie Weis Arn. Nielsens Blv. 149 st.tv Gurrevej 89 A Arn. Nielsens Blv. 101 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Vibeke Nielsen Mogens Pedersen Berners Vænge 24, 1.tv Hvidovrevej 294 C st.th Tlf.: Tlf.: Udvalg Blad Grenhusudvalg: Grønt Udvalg: Soku-/Kollektivudvalg: Moderniseringsudvalg: El-udvalg: Solenergi/fanger: IT-gruppen: Louise Andersen (f), Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Børge Jensen (f), Jimmy Andresen, Gitte Andersen, Bo Volfing Karen Bengtsson (f), Connie Weis, Mogens Pedersen Connie Weis (f), Louise Andersen, Vibeke Nielsen, Henriette Erichsen Børge Jensen (f), Henriette Erichsen, Connie Weis, Vibeke Nielsen Børge Jensen (f), Finn Andersen, Mogens Pedersen Henrik Berg (f), Louise Andersen, Skjold Elken, John Hansen, Kim Andersen, David Andersen Henrik Persson, Jesper Bjerg, Kennet Bjerg, Lars Simonsen, Jonas Bundgaard, Claus Sønderstrup, Gert Skjoldborg, Stephen Durhuus Det er muligt at få besvaret spørgsmål vedrørende IT & Bredbånd på Berners Vænge 18 kld. hver tirsdag ml.l kl Eller man kan ringe alle hverdage ml.kl på tlf weekend ml.kl

26 Nyt fra ejendomskontoret Ændring af åbningstider: Onsdage, hvor kontoret har åben ml. kl. 17 & 18, vil der pr. 1. august 2010 kun være personlig henvendelse, dvs. at I ikke kan ringe. Sommerlukket: Ejendomskontoret holder lukket følgende onsdage ml. kl. 17 & 18: Onsdag d. 30. juni 2010 Onsdag d. 7. juli 2010 Onsdag d. 14. juli 2010 Ombygning af ejendomskontoret: I forbindelse med ombygning af ejendomskontoret, bliver vi nødt til at lukke ejendomskontoret, Berners Vænge 26 st.th onsdag & torsdag d. 21. & 22. juli Begge dage vil det være muligt at kontakte det midlertidige ejendomskontor på Berners Vænge 11 kld. (bestyrelseslokalet) ml. kl og 11 00, hvor der kun er mulighed for personlig henvendelse. Begge dage mellem kl , aflytter vi telefonsvareren på ejendomskontoret. I vil derfor have mulighed for at indtale en besked til os på tlf.: Da der på det midlertidige ejendomskontor ikke er adgang til EDB, vil det ikke være muligt at kode vaskekort, svare på specifikke spørgsmål omkring lejetillæg, bolignr., reservationer af beboerhus og selskabslokaler, bestilling af førsyn m.m. Det er samtidig heller ikke muligt for os at læse/besvare s sendt til ejendomskontoret. Det vil stadig være muligt at bestille håndværkere til lejemålet. 26

27 EJENDOMSKONTORET Berners Vænge 26 st.th, 2650 Hvidovre Tlf.: VAGTTELEFON Tlf.: Vagthavende ejendomsfunktionær kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende. Den vagthavende ejendomsfunktionær vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at genetablere el-, varme og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra andre funktionærer, fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester. Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, løbende toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret inden for normal åbningstid. Den vagthavende ejendomsfunktionær har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til ejendomskontoret. Du kan ringe til vagthavende på tlf.: Kontor- & telefontid: Mandag - fredag ml. kl Kontortid pr. 1. august 2010: Onsdag ml. kl Ejendomsleder Ejendomsmesterass. Kontorassistent Kontorassistent Kim Andersen Anders Stecher-Hansen Karin Degnebolig Tanja E. Mahler Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB) Tlf.: Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, Man kan kontakte Cirque kundeservice i forbindelse med fejlmelding af telefon på tlf.:

28 28

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1

Nyt fra. Bredalsparken. Januar 2012 62. årgang nr. 1 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2012 62. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Juli 2013 63. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2009 59. årgang nr. 1 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Oktober 2010 60. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2010 60. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Louise Andersen, Connie Weis, Karen Bengtsson, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-)

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Marts 2007 57. årgang nr. 2 BILLED NR. 80 MARIA HAR FÅET DET AF VIDE :-) 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria

Læs mere

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3

Bredalsparken. og Grenhusene. Nyt fra. Juli 2004 54. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken 1 og Grenhusene Juli 2004 54. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2015 65. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Januar 2014 64. årgang nr. 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4

Nyt fra. Bredalsparken. December 2012 62. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2012 62. årgang nr. 4 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Karin Degnebolig- Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 19. JANUAR 2010 A. Genoptagelse af dagsorden fra det ordinære afdelingsmøde d. 11/11 Peter Rytter fortsatte som dirigent fra sidste

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 22. NOVEMBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken. Maj 2012 62. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2012 62. årgang nr. 2 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig Artikler: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 10. NOVEMBER 2010 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet.

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Juni 2005 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2004 54. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler:

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. september 2014 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. april 2014 behandlede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE

Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE Nyt fra BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE September 2014 64. årgang nr. 3 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Connie Weis, Finn Andersen, Karin Degnebolig-Schmidt Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Bredalsparken og Grenhusene

Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2008 58. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene November 2003 53. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene. April 2004 55. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene April 2004 55. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Oktober 2007 57. årgang nr. 4 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen

VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005. God sommer. Arbejde med forskønnelse af Duen VA 4 SYD NR.4 JUNI 2005 God sommer Arbejde med forskønnelse af Duen Betonhjertet Juni 2005 1 INDHOLD SANKT HANS AFTEN side 3 STUBFRÆSNING 4 RENGØRING AF FACADER 4 1 METER REGET OG VILDSKUD 4 TELEFON OG

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 27. OKTOBER 2011 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN AFDELINGEN Bestyrelsen. Forårsafdelingsmøde Træudviklingsplan Grundejerforening Ringsted boligselskab Trapper og vinduer Fordelingsnøgle Udskiftning af toiletter Afdelingens

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2003 53. årgang nr. 3 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Birgitte Christiansen Maria Munk Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II.

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Tilstede: ca. 100 125 beboere.afdelingsbestyrelsen, arkitekt Bernd Kjelland, NCC: Brian

Læs mere

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN Administrator Advokat (H) Pernille Høxbro Rådmand Steins Alle 16 C - 009 2000 Frederiksberg C Telefon 38 71 26 56 Girokonto 411-2857 December 2012 VELKOMMEN TIL

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Deltagere: Bestyrelsen: Jim Nielsen Kurt Kristensen René Dyreborg Jan Andersen Helle Løvhøj Ejendomskontoret: John Jessen punkt 1-21

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere