REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg."

Transkript

1 REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg Erik Jensen Harald Rasmussen Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Boligkontoret Arkitekter Stefan Weihrauch Bianca Lassen Flemming Lorenzen Nina Walsh Odd Pedersen Projektleder Genhusningskonsulent Ordstyrer Landskabsarkitekt Bygningsarkitekt Dato Rambøll Kent G. Hansen Christian Andersen Jenni Herløv Projekteringsleder Byggepladsleder Fagleder Rambøll Danmarksgade 2A DK-7000 Fredericia Hansson & Knudsen A/S Gert Andersen Projektleder Kim Hersbøll Byggepladsleder T F Ref d EIA JEHS Dagsorden 1. Velkomst og orientering om projektets stade v/ Stefan Weihrauch 2. Præsentation af hovedentreprenøren v/ Gert Andersen 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder v/ Kent G. Hansen 4. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v/ Kent G. Hansen 5. Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder v/ Odd Pedersen 6. Orientering omkring facader v/ Odd Pedersen 7. Orientering omkring friarealerne v/ Nina Walsh 8. Orientering om byggeplads v/ Christian Andersen 9. Orientering omkring genhusningstidsplanen v/ Bianca Lassen 10. Orientering omkring genhusning v/ Bianca Lassen 11. Præsentation af flyttefirma v/ Bianca Lassen 1/13

2 1. Velkomst og orientering om projektets stade v/ Stefan Weihrauch Stefan bød velkommen til de fremmødte og præsenterede sig selv. Stefan er ansat hos Boligkontoret Fredericia og repræsenterer beboerne. Stefan gennemgik kort historikken for afdelingen: Detailprojektering af afdeling 217 startede i april 2013 Der har fra april 2013 til nu være afholdt 5 byggeudvalgsmøder Projektet blev sendt i udbud i august 2013 Entreprenørerne brugte cirka 1½ måned på at regne på deres tilbud Der blev afholdt licitation d. 2. oktober 2013 Boligkontoret og rådgiver gennemså tilbud og regnede på budgettet Besparelser og tilvalg blev drøftet med byggeudvalget Rådgiver og bygherre behandlede skema B Skema B blev indsendt til Landsbyggefonden og Fredericia Kommune og er blevet godkendt. Beboere blev varslet Der blev opstartet på byggepladsen i januar 2014 Første blok skal renoveres i marts/april Præsentation af hovedentreprenøren v/ Gert Andersen Gert Andersen præsenterede sig selv som projektleder hos Hansson & Knudsen A/S, han skal sammen med Kim Hersbøll være på byggepladsen hele renoverings- og ombygningsperioden. Hansson og Knudsen A/S skal være hovedentreprenøren i afdeling 217. Hansson & Knudsen A/S blev grundlagt i 1946 af murermestrene Svend Hansson og Marius Knudsen og beskæftiger i dag over 400 medarbejdere. Hansson & Knudsen A/S er udførende inden for anlægsarbejde, byggeri, renovering og vedligeholdelse, og udfører bygge- og anlægsopgaver i fagentreprise, hovedentreprise, totalentreprise. Et udpluk af Hansson & Knudsen A/S forretningspolitik: Værdier: Ansvarlighed, kvalitet, tiltrække og bevare engagerede og fagligt kompetente medarbejdere Miljøpolitik: Anvendelse af værktøjer og materialer, der modvirker unødig belastning af miljøet Sikkerhedspolitik: Sikre de bedste arbejdsvilkår for de ansatte gennem grundige vejledninger og instrukser 2/13

3 Et udpluk af Hansson og Knudsen A/S beskæftigelsesområder: Beton: Betonkonstruktioner af enhver art, også specielle og komplicerede betonkonstruktioner og elementmontager Murer: Traditionelt murerarbejde, boligrenovering og flisearbejde Tømrer: Inventaropgaver, facaderenovering, vinduesudskiftning og tagudskiftning 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder v/ Kent G. Hansen Kent G. Hansen præsenterede sig selv som projekteringsleder hos Rambøll. Kent har været med i hele projekteringsforløbet. Kent oplyste, at der er blevet råd til mere end det, der blev lovet til det besluttende beboermøde tilbage i november 2012, blandt andet til nyt vinduesparti mellem stue og altan, entredør, vaskearrangement på badeværelserne samt total maleristandsættelse. Der har været afholdt mange møder med byggeudvalget, der har været med til at prioriterer pengene på beboernes vegne. Oversigt over Afdeling 217 med placeringen af de renoverede og ombyggede blokke blev vist. Renoverede blokke: Ombyggede blokke: Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Gennemgang af renoveringen og ombygningen, hvor der laves følgende tiltag: Installationer i terræn herunder kloak-, fjernvarme- og vandrenovering Friarealer herunder ophold-, vej- og legearealer samt stier og belysning Klimaskærm herunder dræning, nye vinduer, nye indgangsfacader samt gavle, nye tage, nye altanpartier på de ombyggede blokke og overdækning ved indgange til renoverede blokke Lejligheden herunder udskiftning af entredør, nyt parti mellem bolig og altan i de renoverede blokke, nye køkkener, nye badeværelser og total maleristandsættelse Installationer i lejligheden herunder ventilationsanlæg, individuel måling af varmeog vand forbrug samt ny el-tavle Tegninger af renoverede køkkener i lejlighederne tv., th. og mf. blev vist. Køkkenerne i lejlighederne tv. og th. indrettes efter samme princip som de nuværende køkkener, der opsættes skuffesektioner i det omfang det er muligt. Der inddrages dele af garderobeskabene i entre for plads til ventilation og installationer. Køkkenet i lejligheden mf. indrettes med komfurside mod entre og vaskeside mod lejlighedsskel, for en bedre rørføring fra emhætte, der opsættes skuffesektioner i det omfang det er muligt. Der inddrages dele af garderobeskabene i entre for plads til ventilation og installationer. 3/13

4 Alle køkkenerne får nye elementer, ny bordplade med vask, ny gulv/gulvbelægning samt ny emhætte, der tilsluttes aftræk. Der kommer gulvvarme på alle badeværelser og gæstetoiletter samt helt nyt inventar også gulvkliner og vægfliser. Kent fremviste billeder af nyt inventar til badeværelserne i lejlighederne tv., th., og mf. samt inventar til gæstetoiletterne i lejlighederne tv. og th. Der blev gjort opmærksomt på, at fremviste inventar er tilsvarende men ikke identisk med det inventar, der opsættes. På vist billede af nedrivningen i en lejlighed kunne ses, at der arbejdes i stort set hele lejligheden. 4. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v/ Kent G. Hansen Beboerne blev oplyst om muligheden for at vælge trækanter og farve på køkkenlågerne, greb, bordplade, sokkel og linoleum til køkkenet. Beboerne blev oplyst om mulighed for at tilkøbe skuffesektion i stedet for det hyldeskab, der indsættes, hvis beboer ikke har opvaskemaskine i køkkenet. Beboerne vil også få mulighed for, at tilkøbe ekstra garderobeskabe til for eksempel soveværelset samt ekstra håndklædekroge til badeværelset, alt tilkøb vil blive leveret og monteret. 5. Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder v/ Odd Pedersen Odd Pedersen præsenterede sig selv som arkitekt hos Sahl A/S i Århus, der sammen med aarhus arkitekterne udgør arkitektteamet med ansvar for de ombyggede blokke samt facaderne. Odd præsenterede de ombyggede boliger. Der er et krav fra Landsbyggefonden om, at 25 % af boligerne bliver ombygget, så en selvhjulpen kørestolsbruger kan komme op i lejligheden og bevæge sig rundt i lejligheden uden hjælper. Odd fremviste tegninger af en ombygget opgangsplan og oplyste, at stuen trækkes helt ud til facaden, hvilket giver gennemlyste rum. En åben altan bliver udført i hver bolig. Der vil blive mulighed for at inddrage en del af stuen mod indgangsfacaden for etablering af et ekstra værelse i lejlighederne tv. og th. Odd fremviste tegninger af de ombyggede køkkener i lejlighederne tv., th. og mf. og tilføjede, at beboerne har samme mulighed for individuelle valg som beboerne i de renoverede lejligheder har. Odd fremviste tegninger af de ombyggede badeværelser i lejlighederne tv., th. og mf.. Der vil være mulighed for at demontere bruseafskærmningen samt opsætte armstøtter ved toi- 4/13

5 letterne. Der er plads til vaskemaskine og tørretumbler på badeværelserne i alle de ombyggede boliger. 6. Orientering omkring facader v/ Odd Pedersen Odd Pedersen præsenterede indgangsfacaden samt gavle på de renoverede og ombyggede blokke, hvor der opsættes nye sandwich elementer med tegl med nye top/vende vinduer. Til opgangen åbnes der op til det fri med nye store vinduespartier, i opgangen bliver gelændere renoveret og opgangen males. Postkasserne opsættes under et halvtag ved de renoverede opgange og i vindfang ved de ombyggede blokke for at mindske kuldeindfald. Tegninger med det nye facadeudtryk blev vist. Altanfacaden på de ombyggede blokke vil få vinduer fra gulv til loft, flytbare solafskærmnings-skodder samt en åben altan, der beklædes med oliebehandlet brandimprægneret fyrtræ. I de ombyggede blokke vil der komme gavlvinduer, hvilket også skal ses kriminalpræventivt da det giver udsyn til friarealerne. 7. Orientering omkring friarealerne v/ Nina Walsh Nina Walsh præsenterede sig selv som landskabsarkitekt hos Kristine Jensens tegnestue i Århus, der har ansvaret for friarealerne. Nina præsenterede det gennemgående tema mellem blokkene, der fra indgangsfacaden til de private haver vil se således ud: Indgangsfacade asfaltbånd med cykelparkering og lys græsarmering med ophold beplantningsbed havesti med belysning hæk de private haver og til slut altanfacaden. I forhold til de private haver supplerede Nina med, at der vil blive etableret et hegn mellem de private haver uden mulighed indkig. I Afdeling 217 sker der yderlig to store tiltag. Der etableres en ny parkeringsplads nord for blok 3 med plads for maskinvask til blandt andet driftspersonalets maskiner. Syd for blok 7 vil der blive etableret et stort beplantningsbed som afsluttes lige før en ny stor terrasse, der er til ophold med nye materialer på samt plads til afdelingens partytelt. Yderlige bemærkninger til tegningerne over friarealerne: Nyt lys langs facaderne samt på parkeringsarealerne. Det nuværende ophold syd for blok 7 bibeholdes, men der opsættes nyt inventar. Mange af de eksisterende træer i afdelingen bibeholdes. 5/13

6 På de små opholdsarealer foran blokkene udføres plads til nær leg for mindre børn, så forældrene har mulighed for, at holde øje med deres børn foran blokken. Havestierne udføres med fliser og der udføres en rampe samt trappe til hver havesti. Afhængig af økonomien lægges der fliser i haverne enten 2 meter ud fra facaden eller i hele haven. Nina afsluttede med at fremvise inspirationsbilleder af materialer til friarealerne. 8. Orientering om byggeplads v/ Christian Andersen Christian Andersen præsenterede sig selv som byggeleder hos Rambøll og vil være på byggepladsen i ombygnings- og renoveringsperioden. Rækkefølgen for renoveringen og ombygningen, ser ud som følgende: 1. etape: Søndermarksvej etape: Søndermarksvej etape: Søndermarksvej Søndermarksvej etape: Søndermarksvej Søndermarksvej For at undgå personskader i byggeperioden er det vigtigt, at alle beboerne følger de retningslinjer, der bliver opstillet for færdsel i boligområdet. Der vil være perioder, hvor beboerne skal bruge andre veje og stier når de færdes i Sønderparken, end de normalt bruger, dette er igen for at sikre beboernes sikkerhed. Christian afsluttede med at fremvise billeder fra en tilsvarende byggesag, hvor der er gravet ud foran og bagved en blok for etablering af dræn, nye fjernvarmeledninger og afløb. Beboerne blev oplyst om, at hvis der ikke er opsat gangbro ved en opgang, bedes man benytte gangbroen ved naboopgangen og derefter kældergangen til egen opgang. Informationer omkring byggepladsen bliver opsat løbende under byggeperioden. 9. Orientering omkring genhusningstidsplanen v/ Bianca Lassen Bianca Lassen fremviste genhusningstidsplanen. Bianca orienterende dertil, at der er fremsendt en tilsvarende genhusningstidsplan til beboerne, der er dog ændret i rækkefølgen for blok 3 og blok 9. Hvis der er beboer, der har spørgsmål til genhusningstidsplanen kan Bianca kontaktes. 6/13

7 10. Orientering omkring genhusning v/ Bianca Lassen Bianca Lassen oplyste om sine træffetider i lejligheden på adressen Prangervej 120, st., tv., hvor at hun kan kontaktes for individuelle løsninger i egen bolig. Hvis en beboer er forhindret i at møde op i træffetiden, kan Bianca kontaktes for individuel aftale. Bianca præsenterede René Frederiksen, der vil hjælpe i forbindelse med genhusningen. René vil være beboerne behjælpelig, hvis de ikke selv har mulighed for at nedtage lamper, persienner m.m. Bianca orienterede om processen for materialevalg, herunder: Materialevalgsliste, der fremsendes inden genhusning Standardvalg, hvis beboer ikke selv fortager valg Opstilling af materialeprøver, som kan ses i lejligheden på adressen Prangervej 120, st., tv., Bianca orienterede om TRYGHEDSPAKKEN, herunder: Genhusningsaftale, der indgås mellem beboer og Boligkontoret Fredericia Midlertidig adresseændring, som beboer skal oplyse til Post Danmark Meddelelse til forsikringsselskab. Bianca vil fremsende en skrivelse, som beboer kan fremsende til sit forsikringsselskab Meddelelse om ændret husleje i forhold til ansøgning om boligydelse Sikring af effekter i kælderrum. Boligkontoret Fredericia tilbyder opmagasinering af beboernes ejendele fra kælderrum. Internet, tv og telefoni er etableret i genhusningslejligheden - beboer skal derfor ikke opsige det de har i egen bolig. Alt indbo flyttes af flyttefirma. Hvis der er beboer, der har svært ved at forstå alle de fremsendt dokumenter, kan de kontakte Bianca for en aftale om gennemgang af dokumenterne sammen med hende. For beboer, der bor i en blok, der skal ombygges, og som ønsker at fraflytte denne, fremsender Boligkontoret en opsigelse af lejligheden samt et tilbud på en ny lejlighed. 7/13

8 11. Præsentation af flyttefirma v/ Bianca Lassen Bianca Lassen præsenterede flyttefirmaet Universal transport & flytteforretning ApS. Flyttekasser vil blive leveret cirka 3-4 uger før fraflytning. Hvis den enkelt beboer ikke har modtaget tilstrækkelig antal flyttekasser, udleveres flere hos servicemedarbejder Rene. Det er bedre, at bede om flere flyttekasser end at overfylde dem man har modtaget. Bianca gjorde opmærksom på, at beboerne skal huske, at aflevere de udleveret flyttekasser efter tilbageflytning. Hver enkelt beboer vil modtage et brev eller en fra flyttefirmaet for nærmere detaljer omkring fraflytningstidspunkt. Der vil inden flytning blive afholdt et møde, hvor det noteres, hvis der er skader på indbo. Der bliver lavet en flytterapport, hvor antal flyttekasser fra lejemålet noteres, samt særlige forhold. Beboer skal kvitterer på rapporten, som er en aftale mellem beboeren og flyttefirmaet. Spørgsmål Spørgsmål er vedlagt som bilag. 8/13

9 Bilag spørgsmål og svar Spørgsmål til punkt nr. 2 - Præsentation af hovedentreprenøren Spørgsmål: Bruger i dansk arbejdskraft? Svar: Ja, primært er det danskere I vil få at se på pladsen, men der vil også være udenlandske arbejdere, der selvfølgelig bliver aflønnet og behandlet som enhver anden i firmaet. Spørgsmål til punkt nr. 3 - Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder Spørgsmål: Er der mulighed for selv at opsætte en hylde eller et skab på badeværelset?. Svar: Ja, efter anvisning fra Boligkontoret. Spørgsmål: Er der mulighed for selv at vælge farven på bordpladen til badeværelset? Svar: Byggeudvalget vil blive præsenteret for 4 forskellige bordplader og vælger en standard til alle lejligheder. Spørgsmål: Får vi nye vindueskarme? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver skabslåger i værelser skiftet? Svar: Nej. Spørgsmål: Får vi ikke dobbeltvask i køkkenet igen? Svar: Nej. En dobbeltvask har en overkant, så derfor valgte byggeudvalget en planforsænket enkeltvask. Spørgsmål: På nuværende tidspunkt har vi skydevinduer på altanfacaden, hvad får vi nu? Svar: De skiftes ikke på de renoverede blokke. Spørgsmål: I køkkenet har vi en trælåge mellem de to køkkenvinduer, får vi sådan en igen? Svar: Nej, det kommer der ikke igen. Spørgsmål: Hvor er der gjort plads til opvaskemaskine i lejlighederne? Svar: Ved siden af køkkenvasken. Spørgsmål: Hvorfor er der ikke plads til vaskemaskine i alle lejlighederne? Svar: Det eneste sted, der ikke er plads til en vaskemaskine og tørretumbler er i midtfor lejlighederne i de renoverede blokke. Spørgsmål: Bliver der plads til opvaskemaskine i midtfor lejlighederne? Svar: Ja, ved siden af køkkenvask Spørgsmål: Kommer der vindueskarm i køkkenet? Svar: Ja. 9/13

10 Spørgsmål: Kommer der nye gulve i værelserne i forbindelse med at I udskifter partiet mellem stue og altan? Svar: Nej, dette er der desværre ikke økonomi til. Spørgsmål: Får vi malet hele lejligheden? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver der trin ned fra entre til badeværelse som der er i dag. Svar: Nej, det bliver niveaufri. Spørgsmål: Kan vi tilkøbe skydelåger til garderobeskabene i gangen? Svar: Nej. Spørgsmål: Kan man sætte vaskemaskine ind i køkkenet i midtfor lejligheden? Svar: Ja, da der er installationer til en opvaskemaskine, så kan vaskemaskinen være der, vil der være mulighed for at installere den. Spørgsmål: Kan man ikke opsætte en 45 cm vaskemaskine i midtfor lejlighederne? Svar: Tror ikke, at der er plads dertil. Spørgsmål: Får vi skydedør ind til køkkenet? Svar: Ja, i lejlighederne tv. og th. Spørgsmål: Får vi fliser over bordpladen i køkkenet? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver kælder og vaskeri renoveret? Svar: Der renoveres et minimum dernede, da der ikke er penge med i budgettet til en fuldstændig renovering af kælder og vaskeri. Spørgsmål: Skal vi bibeholde vores hårde hvide varer? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver gæsteværelserne i kælderen åbnet igen? Svar: Nej, de er ulovlige, og det er meget dyt at lave dem lovlige. Derimod etableres der gæsteværelser i udvalgte gennemgange. Spørgsmål til punkt nr. 4 - Orientering omkring tilkøbsmuligheder Spørgsmål: Skal tilkøbte ting fjernes ved fraflytning? Svar: Nej, da dette bliver en del af inventaret i lejligheden 10/13

11 Spørgsmål til punkt nr. 5 - Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder Spørgsmål: Dem der bor i en lejlighed, hvor der laves elevator, skal betale for, at det er en elevator i deres lejlighed. Svar: Det er ikke helt korrekt, da denne bliver en del af de fælles adgangsveje og derfor ikke betales af kun én lejlighed. Spørgsmål: Har I undersøgt kvadratmeterne i de nye boliger i forhold til boligstøtten? Svar: Ja, det er undersøgt og har man spørgsmål dertil, kan Bianca kontaktes for afklaring derom. Spørgsmål: Kan man få en plantegning af de ombyggede boliger? Svar: Ja, præsentationen lægges på boligkontorets hjemmeside ligeledes sender Bianca en lejlighedsplan med beboervalglisten. Spørgsmål: Hvor opsættes der radiatorer? Svar: Langs indgangsfacader placeres radiatorer under vinduer I værelser ud mod indeliggende altaner placeres lave radiatorer umiddelbart foran det faste vinduesparti. I stuer hænges radiatorer på vægge mellem vinduer i altanfacaden. Der er gulvvarme i badeværelser. Spørgsmål: Et forslag til trappeopgangen kunne være at de nye gelænder er i træ. Svar: Dette er ikke planen. Spørgsmål: Står postkasserne midt ude på stien? Svar: Nej. I de ombyggede blokke placeres de i vindfang og ved de renoverede blokke placeres de i en baldakin. Spørgsmål til punkt nr. 6 - Orientering omkring facader Spørgsmål: Kommer der børnesikring på vinduerne? Svar: Ja. Spørgsmål: Facaderne er meget fugtige, laver man fugtmålinger af facaderne? Svar: Facaderne tørre ud - fugten kommer ud gennem facaden ud af til og ikke ind i lejlighederne. Spørgsmål: Træbeklædningen på altanerne, hvem vedligeholder det? Svar: Det skal genbehandles cirka hvert 10. år, og den behandling står Boligkontoret for. 11/13

12 Spørgsmål til punkt nr. 7 - Orientering omkring friarealerne Spørgsmål: Kommer der ramper op til blokkene? Svar: Ja, ved alle blokke. Spørgsmål: Mener at terrassen ligger i skygge det meste af dagen. Svar: Det burde den ikke grundet blokkenes placering i forhold til solen. Spørgsmål: Kommer der fliser i hele haven eller kun 2 meter ud fra facaden? Svar: Det er endnu ikke besluttet, da det afhænger af økonomien. Spørgsmål: Hvad er det for en hæk, der bliver opsat? Svar: Paradisæblehæk, der skal klippes i en bestemt højde, der bliver angivet af Boligkontoret. Spørgsmål: Vi har en støttemur i front af haven, skal der så plantes hæk ved den? Svar: I haverne bliver der som udgangspunk plantet en hæk i front og opsat hegn mellem haverne. Er der en særlig problematik, vil der muligvis blive en anden løsning. Spørgsmål: Hvordan bliver affaldsløsningen? Svar: Der arbejdes fra bygeherrens side på en løsning med nedgravet container. Der vil komme nærmere information omkring dette, når man er nået længere i processen. Spørgsmål: Hvordan har man tænkt sig at sikre, at der ikke kører knallerter rundt i Sønderparken? Svar: Det er meget svært, at lukke af for at der kan køre knallerter rundt i Sønderparken. Hvis der lukkes af for knallertkørsel, kan driftspersonalet ikke komme rundt med deres maskiner. Spørgsmål: Bliver der taget hensyn til de personer, der har en el-scooter, så de kan komme rundt i boligområdet og op på havestierne? Svar: Ja, hele boligområdet i Sønderparken bliver lavet med forbedret tilgængelighed, også ved havestierne. Spørgsmål: Bliver størrelserne på haverne ændret? Svar: Nej. Spørgsmål: Tiltrækker den nye hæk ikke flere bier? Svar: Den tiltrækker flere bier end den nuværende hæk, men det er også den der skal holde hækken rask. Det kommer øget biodiversitet i hele Sønderparken, så planterne ikke bliver syge på samme måde som de gør i dag. Spørgsmål: Bliver de ramper, som Fredericia Kommune har etableret, fjernet? Svar: Nej 12/13

13 Spørgsmål: De ramper, som Fredericia Kommune har etableret, er meget svære at vende rundt på. Svar: Hvis de er for smalle til at beboerne kan vende rund, vil man forsøge at udvide dem, til fordel for beboerne. Spørgsmål til punkt nr. 8 - Orientering om byggeplads Spørgsmål: Bruger på nuværende tidspunkt Parcelvej som adgangsvej til min lejlighed i blok 8, vil det ikke være muligt mere? Svar: Det vil fortsat være muligt, dog kan der være byggepladsveje, der gør, at beboerne skal gå en anden vej inde i Sønderparken for at komme til deres blok. Spørgsmål: I ødelægger jo vores parkeringspladser. Svar: Der hvor der ødelægges noget reetableres det selvfølgeligt. Spørgsmål til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusningstidsplanen Ingen spørgsmål til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusningstidsplanen Spørgsmål til punkt nr Orientering omkring genhusning Spørgsmål: Vil det sige, at man betaler for den store pakke ved YouSee, men kan kun se den lille pakke i genhusningslejligheden? Svar: Ja, man kan kun se grundpakken i genhusningslejligheden. Spørgsmål: Det vil sige, at hvis man betaler for den store pakke, men kun kan se den lille, så betaler man for noget man ikke får! Svar: Der er mulighed for at flytte sin nuværende TV-pakke med over i genhusningslejligheden, men beboerne skal selv aftale dette med TV-udbyder samt selv afholde alle udgifter dertil. Spørgsmål: Hvis man selv finder en genhusningsbolig, hvordan gør man så med huslejen? Svar: Boligkontoret kompenserer de lejer med et beløb tilsvarende deres nuværende husleje. Spørgsmål: Kan man få hjælp til at pakke og flytte sit indbo, hvis man er handicappet? Svar: Ja, selvfølgelig. Spørgsmål: Hvornår kan man komme ind i sit kælderrum igen? Svar: De kælderrum der ligger i varmesiden vil først være tilgængelig når arbejdet i blokken er afsluttet. Spørgsmål til punkt nr Præsentation af flyttefirma Ingen spørgsmål til punkt nr Præsentation af flyttefirma 13/13

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden for afdelingsbestyrelsen. 2. Orientering om møde med Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen v/formanden for

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere