REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg."

Transkript

1 REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg Erik Jensen Harald Rasmussen Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Boligkontoret Arkitekter Stefan Weihrauch Bianca Lassen Flemming Lorenzen Nina Walsh Odd Pedersen Projektleder Genhusningskonsulent Ordstyrer Landskabsarkitekt Bygningsarkitekt Dato Rambøll Kent G. Hansen Christian Andersen Jenni Herløv Projekteringsleder Byggepladsleder Fagleder Rambøll Danmarksgade 2A DK-7000 Fredericia Hansson & Knudsen A/S Gert Andersen Projektleder Kim Hersbøll Byggepladsleder T F Ref d EIA JEHS Dagsorden 1. Velkomst og orientering om projektets stade v/ Stefan Weihrauch 2. Præsentation af hovedentreprenøren v/ Gert Andersen 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder v/ Kent G. Hansen 4. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v/ Kent G. Hansen 5. Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder v/ Odd Pedersen 6. Orientering omkring facader v/ Odd Pedersen 7. Orientering omkring friarealerne v/ Nina Walsh 8. Orientering om byggeplads v/ Christian Andersen 9. Orientering omkring genhusningstidsplanen v/ Bianca Lassen 10. Orientering omkring genhusning v/ Bianca Lassen 11. Præsentation af flyttefirma v/ Bianca Lassen 1/13

2 1. Velkomst og orientering om projektets stade v/ Stefan Weihrauch Stefan bød velkommen til de fremmødte og præsenterede sig selv. Stefan er ansat hos Boligkontoret Fredericia og repræsenterer beboerne. Stefan gennemgik kort historikken for afdelingen: Detailprojektering af afdeling 217 startede i april 2013 Der har fra april 2013 til nu være afholdt 5 byggeudvalgsmøder Projektet blev sendt i udbud i august 2013 Entreprenørerne brugte cirka 1½ måned på at regne på deres tilbud Der blev afholdt licitation d. 2. oktober 2013 Boligkontoret og rådgiver gennemså tilbud og regnede på budgettet Besparelser og tilvalg blev drøftet med byggeudvalget Rådgiver og bygherre behandlede skema B Skema B blev indsendt til Landsbyggefonden og Fredericia Kommune og er blevet godkendt. Beboere blev varslet Der blev opstartet på byggepladsen i januar 2014 Første blok skal renoveres i marts/april Præsentation af hovedentreprenøren v/ Gert Andersen Gert Andersen præsenterede sig selv som projektleder hos Hansson & Knudsen A/S, han skal sammen med Kim Hersbøll være på byggepladsen hele renoverings- og ombygningsperioden. Hansson og Knudsen A/S skal være hovedentreprenøren i afdeling 217. Hansson & Knudsen A/S blev grundlagt i 1946 af murermestrene Svend Hansson og Marius Knudsen og beskæftiger i dag over 400 medarbejdere. Hansson & Knudsen A/S er udførende inden for anlægsarbejde, byggeri, renovering og vedligeholdelse, og udfører bygge- og anlægsopgaver i fagentreprise, hovedentreprise, totalentreprise. Et udpluk af Hansson & Knudsen A/S forretningspolitik: Værdier: Ansvarlighed, kvalitet, tiltrække og bevare engagerede og fagligt kompetente medarbejdere Miljøpolitik: Anvendelse af værktøjer og materialer, der modvirker unødig belastning af miljøet Sikkerhedspolitik: Sikre de bedste arbejdsvilkår for de ansatte gennem grundige vejledninger og instrukser 2/13

3 Et udpluk af Hansson og Knudsen A/S beskæftigelsesområder: Beton: Betonkonstruktioner af enhver art, også specielle og komplicerede betonkonstruktioner og elementmontager Murer: Traditionelt murerarbejde, boligrenovering og flisearbejde Tømrer: Inventaropgaver, facaderenovering, vinduesudskiftning og tagudskiftning 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder v/ Kent G. Hansen Kent G. Hansen præsenterede sig selv som projekteringsleder hos Rambøll. Kent har været med i hele projekteringsforløbet. Kent oplyste, at der er blevet råd til mere end det, der blev lovet til det besluttende beboermøde tilbage i november 2012, blandt andet til nyt vinduesparti mellem stue og altan, entredør, vaskearrangement på badeværelserne samt total maleristandsættelse. Der har været afholdt mange møder med byggeudvalget, der har været med til at prioriterer pengene på beboernes vegne. Oversigt over Afdeling 217 med placeringen af de renoverede og ombyggede blokke blev vist. Renoverede blokke: Ombyggede blokke: Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Gennemgang af renoveringen og ombygningen, hvor der laves følgende tiltag: Installationer i terræn herunder kloak-, fjernvarme- og vandrenovering Friarealer herunder ophold-, vej- og legearealer samt stier og belysning Klimaskærm herunder dræning, nye vinduer, nye indgangsfacader samt gavle, nye tage, nye altanpartier på de ombyggede blokke og overdækning ved indgange til renoverede blokke Lejligheden herunder udskiftning af entredør, nyt parti mellem bolig og altan i de renoverede blokke, nye køkkener, nye badeværelser og total maleristandsættelse Installationer i lejligheden herunder ventilationsanlæg, individuel måling af varmeog vand forbrug samt ny el-tavle Tegninger af renoverede køkkener i lejlighederne tv., th. og mf. blev vist. Køkkenerne i lejlighederne tv. og th. indrettes efter samme princip som de nuværende køkkener, der opsættes skuffesektioner i det omfang det er muligt. Der inddrages dele af garderobeskabene i entre for plads til ventilation og installationer. Køkkenet i lejligheden mf. indrettes med komfurside mod entre og vaskeside mod lejlighedsskel, for en bedre rørføring fra emhætte, der opsættes skuffesektioner i det omfang det er muligt. Der inddrages dele af garderobeskabene i entre for plads til ventilation og installationer. 3/13

4 Alle køkkenerne får nye elementer, ny bordplade med vask, ny gulv/gulvbelægning samt ny emhætte, der tilsluttes aftræk. Der kommer gulvvarme på alle badeværelser og gæstetoiletter samt helt nyt inventar også gulvkliner og vægfliser. Kent fremviste billeder af nyt inventar til badeværelserne i lejlighederne tv., th., og mf. samt inventar til gæstetoiletterne i lejlighederne tv. og th. Der blev gjort opmærksomt på, at fremviste inventar er tilsvarende men ikke identisk med det inventar, der opsættes. På vist billede af nedrivningen i en lejlighed kunne ses, at der arbejdes i stort set hele lejligheden. 4. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v/ Kent G. Hansen Beboerne blev oplyst om muligheden for at vælge trækanter og farve på køkkenlågerne, greb, bordplade, sokkel og linoleum til køkkenet. Beboerne blev oplyst om mulighed for at tilkøbe skuffesektion i stedet for det hyldeskab, der indsættes, hvis beboer ikke har opvaskemaskine i køkkenet. Beboerne vil også få mulighed for, at tilkøbe ekstra garderobeskabe til for eksempel soveværelset samt ekstra håndklædekroge til badeværelset, alt tilkøb vil blive leveret og monteret. 5. Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder v/ Odd Pedersen Odd Pedersen præsenterede sig selv som arkitekt hos Sahl A/S i Århus, der sammen med aarhus arkitekterne udgør arkitektteamet med ansvar for de ombyggede blokke samt facaderne. Odd præsenterede de ombyggede boliger. Der er et krav fra Landsbyggefonden om, at 25 % af boligerne bliver ombygget, så en selvhjulpen kørestolsbruger kan komme op i lejligheden og bevæge sig rundt i lejligheden uden hjælper. Odd fremviste tegninger af en ombygget opgangsplan og oplyste, at stuen trækkes helt ud til facaden, hvilket giver gennemlyste rum. En åben altan bliver udført i hver bolig. Der vil blive mulighed for at inddrage en del af stuen mod indgangsfacaden for etablering af et ekstra værelse i lejlighederne tv. og th. Odd fremviste tegninger af de ombyggede køkkener i lejlighederne tv., th. og mf. og tilføjede, at beboerne har samme mulighed for individuelle valg som beboerne i de renoverede lejligheder har. Odd fremviste tegninger af de ombyggede badeværelser i lejlighederne tv., th. og mf.. Der vil være mulighed for at demontere bruseafskærmningen samt opsætte armstøtter ved toi- 4/13

5 letterne. Der er plads til vaskemaskine og tørretumbler på badeværelserne i alle de ombyggede boliger. 6. Orientering omkring facader v/ Odd Pedersen Odd Pedersen præsenterede indgangsfacaden samt gavle på de renoverede og ombyggede blokke, hvor der opsættes nye sandwich elementer med tegl med nye top/vende vinduer. Til opgangen åbnes der op til det fri med nye store vinduespartier, i opgangen bliver gelændere renoveret og opgangen males. Postkasserne opsættes under et halvtag ved de renoverede opgange og i vindfang ved de ombyggede blokke for at mindske kuldeindfald. Tegninger med det nye facadeudtryk blev vist. Altanfacaden på de ombyggede blokke vil få vinduer fra gulv til loft, flytbare solafskærmnings-skodder samt en åben altan, der beklædes med oliebehandlet brandimprægneret fyrtræ. I de ombyggede blokke vil der komme gavlvinduer, hvilket også skal ses kriminalpræventivt da det giver udsyn til friarealerne. 7. Orientering omkring friarealerne v/ Nina Walsh Nina Walsh præsenterede sig selv som landskabsarkitekt hos Kristine Jensens tegnestue i Århus, der har ansvaret for friarealerne. Nina præsenterede det gennemgående tema mellem blokkene, der fra indgangsfacaden til de private haver vil se således ud: Indgangsfacade asfaltbånd med cykelparkering og lys græsarmering med ophold beplantningsbed havesti med belysning hæk de private haver og til slut altanfacaden. I forhold til de private haver supplerede Nina med, at der vil blive etableret et hegn mellem de private haver uden mulighed indkig. I Afdeling 217 sker der yderlig to store tiltag. Der etableres en ny parkeringsplads nord for blok 3 med plads for maskinvask til blandt andet driftspersonalets maskiner. Syd for blok 7 vil der blive etableret et stort beplantningsbed som afsluttes lige før en ny stor terrasse, der er til ophold med nye materialer på samt plads til afdelingens partytelt. Yderlige bemærkninger til tegningerne over friarealerne: Nyt lys langs facaderne samt på parkeringsarealerne. Det nuværende ophold syd for blok 7 bibeholdes, men der opsættes nyt inventar. Mange af de eksisterende træer i afdelingen bibeholdes. 5/13

6 På de små opholdsarealer foran blokkene udføres plads til nær leg for mindre børn, så forældrene har mulighed for, at holde øje med deres børn foran blokken. Havestierne udføres med fliser og der udføres en rampe samt trappe til hver havesti. Afhængig af økonomien lægges der fliser i haverne enten 2 meter ud fra facaden eller i hele haven. Nina afsluttede med at fremvise inspirationsbilleder af materialer til friarealerne. 8. Orientering om byggeplads v/ Christian Andersen Christian Andersen præsenterede sig selv som byggeleder hos Rambøll og vil være på byggepladsen i ombygnings- og renoveringsperioden. Rækkefølgen for renoveringen og ombygningen, ser ud som følgende: 1. etape: Søndermarksvej etape: Søndermarksvej etape: Søndermarksvej Søndermarksvej etape: Søndermarksvej Søndermarksvej For at undgå personskader i byggeperioden er det vigtigt, at alle beboerne følger de retningslinjer, der bliver opstillet for færdsel i boligområdet. Der vil være perioder, hvor beboerne skal bruge andre veje og stier når de færdes i Sønderparken, end de normalt bruger, dette er igen for at sikre beboernes sikkerhed. Christian afsluttede med at fremvise billeder fra en tilsvarende byggesag, hvor der er gravet ud foran og bagved en blok for etablering af dræn, nye fjernvarmeledninger og afløb. Beboerne blev oplyst om, at hvis der ikke er opsat gangbro ved en opgang, bedes man benytte gangbroen ved naboopgangen og derefter kældergangen til egen opgang. Informationer omkring byggepladsen bliver opsat løbende under byggeperioden. 9. Orientering omkring genhusningstidsplanen v/ Bianca Lassen Bianca Lassen fremviste genhusningstidsplanen. Bianca orienterende dertil, at der er fremsendt en tilsvarende genhusningstidsplan til beboerne, der er dog ændret i rækkefølgen for blok 3 og blok 9. Hvis der er beboer, der har spørgsmål til genhusningstidsplanen kan Bianca kontaktes. 6/13

7 10. Orientering omkring genhusning v/ Bianca Lassen Bianca Lassen oplyste om sine træffetider i lejligheden på adressen Prangervej 120, st., tv., hvor at hun kan kontaktes for individuelle løsninger i egen bolig. Hvis en beboer er forhindret i at møde op i træffetiden, kan Bianca kontaktes for individuel aftale. Bianca præsenterede René Frederiksen, der vil hjælpe i forbindelse med genhusningen. René vil være beboerne behjælpelig, hvis de ikke selv har mulighed for at nedtage lamper, persienner m.m. Bianca orienterede om processen for materialevalg, herunder: Materialevalgsliste, der fremsendes inden genhusning Standardvalg, hvis beboer ikke selv fortager valg Opstilling af materialeprøver, som kan ses i lejligheden på adressen Prangervej 120, st., tv., Bianca orienterede om TRYGHEDSPAKKEN, herunder: Genhusningsaftale, der indgås mellem beboer og Boligkontoret Fredericia Midlertidig adresseændring, som beboer skal oplyse til Post Danmark Meddelelse til forsikringsselskab. Bianca vil fremsende en skrivelse, som beboer kan fremsende til sit forsikringsselskab Meddelelse om ændret husleje i forhold til ansøgning om boligydelse Sikring af effekter i kælderrum. Boligkontoret Fredericia tilbyder opmagasinering af beboernes ejendele fra kælderrum. Internet, tv og telefoni er etableret i genhusningslejligheden - beboer skal derfor ikke opsige det de har i egen bolig. Alt indbo flyttes af flyttefirma. Hvis der er beboer, der har svært ved at forstå alle de fremsendt dokumenter, kan de kontakte Bianca for en aftale om gennemgang af dokumenterne sammen med hende. For beboer, der bor i en blok, der skal ombygges, og som ønsker at fraflytte denne, fremsender Boligkontoret en opsigelse af lejligheden samt et tilbud på en ny lejlighed. 7/13

8 11. Præsentation af flyttefirma v/ Bianca Lassen Bianca Lassen præsenterede flyttefirmaet Universal transport & flytteforretning ApS. Flyttekasser vil blive leveret cirka 3-4 uger før fraflytning. Hvis den enkelt beboer ikke har modtaget tilstrækkelig antal flyttekasser, udleveres flere hos servicemedarbejder Rene. Det er bedre, at bede om flere flyttekasser end at overfylde dem man har modtaget. Bianca gjorde opmærksom på, at beboerne skal huske, at aflevere de udleveret flyttekasser efter tilbageflytning. Hver enkelt beboer vil modtage et brev eller en fra flyttefirmaet for nærmere detaljer omkring fraflytningstidspunkt. Der vil inden flytning blive afholdt et møde, hvor det noteres, hvis der er skader på indbo. Der bliver lavet en flytterapport, hvor antal flyttekasser fra lejemålet noteres, samt særlige forhold. Beboer skal kvitterer på rapporten, som er en aftale mellem beboeren og flyttefirmaet. Spørgsmål Spørgsmål er vedlagt som bilag. 8/13

9 Bilag spørgsmål og svar Spørgsmål til punkt nr. 2 - Præsentation af hovedentreprenøren Spørgsmål: Bruger i dansk arbejdskraft? Svar: Ja, primært er det danskere I vil få at se på pladsen, men der vil også være udenlandske arbejdere, der selvfølgelig bliver aflønnet og behandlet som enhver anden i firmaet. Spørgsmål til punkt nr. 3 - Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder Spørgsmål: Er der mulighed for selv at opsætte en hylde eller et skab på badeværelset?. Svar: Ja, efter anvisning fra Boligkontoret. Spørgsmål: Er der mulighed for selv at vælge farven på bordpladen til badeværelset? Svar: Byggeudvalget vil blive præsenteret for 4 forskellige bordplader og vælger en standard til alle lejligheder. Spørgsmål: Får vi nye vindueskarme? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver skabslåger i værelser skiftet? Svar: Nej. Spørgsmål: Får vi ikke dobbeltvask i køkkenet igen? Svar: Nej. En dobbeltvask har en overkant, så derfor valgte byggeudvalget en planforsænket enkeltvask. Spørgsmål: På nuværende tidspunkt har vi skydevinduer på altanfacaden, hvad får vi nu? Svar: De skiftes ikke på de renoverede blokke. Spørgsmål: I køkkenet har vi en trælåge mellem de to køkkenvinduer, får vi sådan en igen? Svar: Nej, det kommer der ikke igen. Spørgsmål: Hvor er der gjort plads til opvaskemaskine i lejlighederne? Svar: Ved siden af køkkenvasken. Spørgsmål: Hvorfor er der ikke plads til vaskemaskine i alle lejlighederne? Svar: Det eneste sted, der ikke er plads til en vaskemaskine og tørretumbler er i midtfor lejlighederne i de renoverede blokke. Spørgsmål: Bliver der plads til opvaskemaskine i midtfor lejlighederne? Svar: Ja, ved siden af køkkenvask Spørgsmål: Kommer der vindueskarm i køkkenet? Svar: Ja. 9/13

10 Spørgsmål: Kommer der nye gulve i værelserne i forbindelse med at I udskifter partiet mellem stue og altan? Svar: Nej, dette er der desværre ikke økonomi til. Spørgsmål: Får vi malet hele lejligheden? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver der trin ned fra entre til badeværelse som der er i dag. Svar: Nej, det bliver niveaufri. Spørgsmål: Kan vi tilkøbe skydelåger til garderobeskabene i gangen? Svar: Nej. Spørgsmål: Kan man sætte vaskemaskine ind i køkkenet i midtfor lejligheden? Svar: Ja, da der er installationer til en opvaskemaskine, så kan vaskemaskinen være der, vil der være mulighed for at installere den. Spørgsmål: Kan man ikke opsætte en 45 cm vaskemaskine i midtfor lejlighederne? Svar: Tror ikke, at der er plads dertil. Spørgsmål: Får vi skydedør ind til køkkenet? Svar: Ja, i lejlighederne tv. og th. Spørgsmål: Får vi fliser over bordpladen i køkkenet? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver kælder og vaskeri renoveret? Svar: Der renoveres et minimum dernede, da der ikke er penge med i budgettet til en fuldstændig renovering af kælder og vaskeri. Spørgsmål: Skal vi bibeholde vores hårde hvide varer? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver gæsteværelserne i kælderen åbnet igen? Svar: Nej, de er ulovlige, og det er meget dyt at lave dem lovlige. Derimod etableres der gæsteværelser i udvalgte gennemgange. Spørgsmål til punkt nr. 4 - Orientering omkring tilkøbsmuligheder Spørgsmål: Skal tilkøbte ting fjernes ved fraflytning? Svar: Nej, da dette bliver en del af inventaret i lejligheden 10/13

11 Spørgsmål til punkt nr. 5 - Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder Spørgsmål: Dem der bor i en lejlighed, hvor der laves elevator, skal betale for, at det er en elevator i deres lejlighed. Svar: Det er ikke helt korrekt, da denne bliver en del af de fælles adgangsveje og derfor ikke betales af kun én lejlighed. Spørgsmål: Har I undersøgt kvadratmeterne i de nye boliger i forhold til boligstøtten? Svar: Ja, det er undersøgt og har man spørgsmål dertil, kan Bianca kontaktes for afklaring derom. Spørgsmål: Kan man få en plantegning af de ombyggede boliger? Svar: Ja, præsentationen lægges på boligkontorets hjemmeside ligeledes sender Bianca en lejlighedsplan med beboervalglisten. Spørgsmål: Hvor opsættes der radiatorer? Svar: Langs indgangsfacader placeres radiatorer under vinduer I værelser ud mod indeliggende altaner placeres lave radiatorer umiddelbart foran det faste vinduesparti. I stuer hænges radiatorer på vægge mellem vinduer i altanfacaden. Der er gulvvarme i badeværelser. Spørgsmål: Et forslag til trappeopgangen kunne være at de nye gelænder er i træ. Svar: Dette er ikke planen. Spørgsmål: Står postkasserne midt ude på stien? Svar: Nej. I de ombyggede blokke placeres de i vindfang og ved de renoverede blokke placeres de i en baldakin. Spørgsmål til punkt nr. 6 - Orientering omkring facader Spørgsmål: Kommer der børnesikring på vinduerne? Svar: Ja. Spørgsmål: Facaderne er meget fugtige, laver man fugtmålinger af facaderne? Svar: Facaderne tørre ud - fugten kommer ud gennem facaden ud af til og ikke ind i lejlighederne. Spørgsmål: Træbeklædningen på altanerne, hvem vedligeholder det? Svar: Det skal genbehandles cirka hvert 10. år, og den behandling står Boligkontoret for. 11/13

12 Spørgsmål til punkt nr. 7 - Orientering omkring friarealerne Spørgsmål: Kommer der ramper op til blokkene? Svar: Ja, ved alle blokke. Spørgsmål: Mener at terrassen ligger i skygge det meste af dagen. Svar: Det burde den ikke grundet blokkenes placering i forhold til solen. Spørgsmål: Kommer der fliser i hele haven eller kun 2 meter ud fra facaden? Svar: Det er endnu ikke besluttet, da det afhænger af økonomien. Spørgsmål: Hvad er det for en hæk, der bliver opsat? Svar: Paradisæblehæk, der skal klippes i en bestemt højde, der bliver angivet af Boligkontoret. Spørgsmål: Vi har en støttemur i front af haven, skal der så plantes hæk ved den? Svar: I haverne bliver der som udgangspunk plantet en hæk i front og opsat hegn mellem haverne. Er der en særlig problematik, vil der muligvis blive en anden løsning. Spørgsmål: Hvordan bliver affaldsløsningen? Svar: Der arbejdes fra bygeherrens side på en løsning med nedgravet container. Der vil komme nærmere information omkring dette, når man er nået længere i processen. Spørgsmål: Hvordan har man tænkt sig at sikre, at der ikke kører knallerter rundt i Sønderparken? Svar: Det er meget svært, at lukke af for at der kan køre knallerter rundt i Sønderparken. Hvis der lukkes af for knallertkørsel, kan driftspersonalet ikke komme rundt med deres maskiner. Spørgsmål: Bliver der taget hensyn til de personer, der har en el-scooter, så de kan komme rundt i boligområdet og op på havestierne? Svar: Ja, hele boligområdet i Sønderparken bliver lavet med forbedret tilgængelighed, også ved havestierne. Spørgsmål: Bliver størrelserne på haverne ændret? Svar: Nej. Spørgsmål: Tiltrækker den nye hæk ikke flere bier? Svar: Den tiltrækker flere bier end den nuværende hæk, men det er også den der skal holde hækken rask. Det kommer øget biodiversitet i hele Sønderparken, så planterne ikke bliver syge på samme måde som de gør i dag. Spørgsmål: Bliver de ramper, som Fredericia Kommune har etableret, fjernet? Svar: Nej 12/13

13 Spørgsmål: De ramper, som Fredericia Kommune har etableret, er meget svære at vende rundt på. Svar: Hvis de er for smalle til at beboerne kan vende rund, vil man forsøge at udvide dem, til fordel for beboerne. Spørgsmål til punkt nr. 8 - Orientering om byggeplads Spørgsmål: Bruger på nuværende tidspunkt Parcelvej som adgangsvej til min lejlighed i blok 8, vil det ikke være muligt mere? Svar: Det vil fortsat være muligt, dog kan der være byggepladsveje, der gør, at beboerne skal gå en anden vej inde i Sønderparken for at komme til deres blok. Spørgsmål: I ødelægger jo vores parkeringspladser. Svar: Der hvor der ødelægges noget reetableres det selvfølgeligt. Spørgsmål til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusningstidsplanen Ingen spørgsmål til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusningstidsplanen Spørgsmål til punkt nr Orientering omkring genhusning Spørgsmål: Vil det sige, at man betaler for den store pakke ved YouSee, men kan kun se den lille pakke i genhusningslejligheden? Svar: Ja, man kan kun se grundpakken i genhusningslejligheden. Spørgsmål: Det vil sige, at hvis man betaler for den store pakke, men kun kan se den lille, så betaler man for noget man ikke får! Svar: Der er mulighed for at flytte sin nuværende TV-pakke med over i genhusningslejligheden, men beboerne skal selv aftale dette med TV-udbyder samt selv afholde alle udgifter dertil. Spørgsmål: Hvis man selv finder en genhusningsbolig, hvordan gør man så med huslejen? Svar: Boligkontoret kompenserer de lejer med et beløb tilsvarende deres nuværende husleje. Spørgsmål: Kan man få hjælp til at pakke og flytte sit indbo, hvis man er handicappet? Svar: Ja, selvfølgelig. Spørgsmål: Hvornår kan man komme ind i sit kælderrum igen? Svar: De kælderrum der ligger i varmesiden vil først være tilgængelig når arbejdet i blokken er afsluttet. Spørgsmål til punkt nr Præsentation af flyttefirma Ingen spørgsmål til punkt nr Præsentation af flyttefirma 13/13

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 77, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011

FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 FAQ: Svar på ofte stillede spørgsmål 11. november 2011 Renovering af Lundens bygninger m.m. er godt i gang. Vi har oplistet nogle spørgsmål / problemer, som vi håber, vil give svar på mange spørgsmål:

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Havremarken 1 A-D, Skallebølle Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation Boligtype A Ventilationsaggregat på loft, skab til opbevaring i indgangsparti, HELE LOFTSRUMMET SKAL RYDDES som anvist her med kamera-ikonet. Plads/klargørelse for håndværkere for Gulv tages op - Kun i

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere