REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg."

Transkript

1 REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg Erik Jensen Harald Rasmussen Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Boligkontoret Arkitekter Stefan Weihrauch Bianca Lassen Flemming Lorenzen Nina Walsh Odd Pedersen Projektleder Genhusningskonsulent Ordstyrer Landskabsarkitekt Bygningsarkitekt Dato Rambøll Kent G. Hansen Christian Andersen Jenni Herløv Projekteringsleder Byggepladsleder Fagleder Rambøll Danmarksgade 2A DK-7000 Fredericia Hansson & Knudsen A/S Gert Andersen Projektleder Kim Hersbøll Byggepladsleder T F Ref d EIA JEHS Dagsorden 1. Velkomst og orientering om projektets stade v/ Stefan Weihrauch 2. Præsentation af hovedentreprenøren v/ Gert Andersen 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder v/ Kent G. Hansen 4. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v/ Kent G. Hansen 5. Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder v/ Odd Pedersen 6. Orientering omkring facader v/ Odd Pedersen 7. Orientering omkring friarealerne v/ Nina Walsh 8. Orientering om byggeplads v/ Christian Andersen 9. Orientering omkring genhusningstidsplanen v/ Bianca Lassen 10. Orientering omkring genhusning v/ Bianca Lassen 11. Præsentation af flyttefirma v/ Bianca Lassen 1/13

2 1. Velkomst og orientering om projektets stade v/ Stefan Weihrauch Stefan bød velkommen til de fremmødte og præsenterede sig selv. Stefan er ansat hos Boligkontoret Fredericia og repræsenterer beboerne. Stefan gennemgik kort historikken for afdelingen: Detailprojektering af afdeling 217 startede i april 2013 Der har fra april 2013 til nu være afholdt 5 byggeudvalgsmøder Projektet blev sendt i udbud i august 2013 Entreprenørerne brugte cirka 1½ måned på at regne på deres tilbud Der blev afholdt licitation d. 2. oktober 2013 Boligkontoret og rådgiver gennemså tilbud og regnede på budgettet Besparelser og tilvalg blev drøftet med byggeudvalget Rådgiver og bygherre behandlede skema B Skema B blev indsendt til Landsbyggefonden og Fredericia Kommune og er blevet godkendt. Beboere blev varslet Der blev opstartet på byggepladsen i januar 2014 Første blok skal renoveres i marts/april Præsentation af hovedentreprenøren v/ Gert Andersen Gert Andersen præsenterede sig selv som projektleder hos Hansson & Knudsen A/S, han skal sammen med Kim Hersbøll være på byggepladsen hele renoverings- og ombygningsperioden. Hansson og Knudsen A/S skal være hovedentreprenøren i afdeling 217. Hansson & Knudsen A/S blev grundlagt i 1946 af murermestrene Svend Hansson og Marius Knudsen og beskæftiger i dag over 400 medarbejdere. Hansson & Knudsen A/S er udførende inden for anlægsarbejde, byggeri, renovering og vedligeholdelse, og udfører bygge- og anlægsopgaver i fagentreprise, hovedentreprise, totalentreprise. Et udpluk af Hansson & Knudsen A/S forretningspolitik: Værdier: Ansvarlighed, kvalitet, tiltrække og bevare engagerede og fagligt kompetente medarbejdere Miljøpolitik: Anvendelse af værktøjer og materialer, der modvirker unødig belastning af miljøet Sikkerhedspolitik: Sikre de bedste arbejdsvilkår for de ansatte gennem grundige vejledninger og instrukser 2/13

3 Et udpluk af Hansson og Knudsen A/S beskæftigelsesområder: Beton: Betonkonstruktioner af enhver art, også specielle og komplicerede betonkonstruktioner og elementmontager Murer: Traditionelt murerarbejde, boligrenovering og flisearbejde Tømrer: Inventaropgaver, facaderenovering, vinduesudskiftning og tagudskiftning 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder v/ Kent G. Hansen Kent G. Hansen præsenterede sig selv som projekteringsleder hos Rambøll. Kent har været med i hele projekteringsforløbet. Kent oplyste, at der er blevet råd til mere end det, der blev lovet til det besluttende beboermøde tilbage i november 2012, blandt andet til nyt vinduesparti mellem stue og altan, entredør, vaskearrangement på badeværelserne samt total maleristandsættelse. Der har været afholdt mange møder med byggeudvalget, der har været med til at prioriterer pengene på beboernes vegne. Oversigt over Afdeling 217 med placeringen af de renoverede og ombyggede blokke blev vist. Renoverede blokke: Ombyggede blokke: Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Søndermarksvej Gennemgang af renoveringen og ombygningen, hvor der laves følgende tiltag: Installationer i terræn herunder kloak-, fjernvarme- og vandrenovering Friarealer herunder ophold-, vej- og legearealer samt stier og belysning Klimaskærm herunder dræning, nye vinduer, nye indgangsfacader samt gavle, nye tage, nye altanpartier på de ombyggede blokke og overdækning ved indgange til renoverede blokke Lejligheden herunder udskiftning af entredør, nyt parti mellem bolig og altan i de renoverede blokke, nye køkkener, nye badeværelser og total maleristandsættelse Installationer i lejligheden herunder ventilationsanlæg, individuel måling af varmeog vand forbrug samt ny el-tavle Tegninger af renoverede køkkener i lejlighederne tv., th. og mf. blev vist. Køkkenerne i lejlighederne tv. og th. indrettes efter samme princip som de nuværende køkkener, der opsættes skuffesektioner i det omfang det er muligt. Der inddrages dele af garderobeskabene i entre for plads til ventilation og installationer. Køkkenet i lejligheden mf. indrettes med komfurside mod entre og vaskeside mod lejlighedsskel, for en bedre rørføring fra emhætte, der opsættes skuffesektioner i det omfang det er muligt. Der inddrages dele af garderobeskabene i entre for plads til ventilation og installationer. 3/13

4 Alle køkkenerne får nye elementer, ny bordplade med vask, ny gulv/gulvbelægning samt ny emhætte, der tilsluttes aftræk. Der kommer gulvvarme på alle badeværelser og gæstetoiletter samt helt nyt inventar også gulvkliner og vægfliser. Kent fremviste billeder af nyt inventar til badeværelserne i lejlighederne tv., th., og mf. samt inventar til gæstetoiletterne i lejlighederne tv. og th. Der blev gjort opmærksomt på, at fremviste inventar er tilsvarende men ikke identisk med det inventar, der opsættes. På vist billede af nedrivningen i en lejlighed kunne ses, at der arbejdes i stort set hele lejligheden. 4. Orientering omkring tilkøbsmuligheder v/ Kent G. Hansen Beboerne blev oplyst om muligheden for at vælge trækanter og farve på køkkenlågerne, greb, bordplade, sokkel og linoleum til køkkenet. Beboerne blev oplyst om mulighed for at tilkøbe skuffesektion i stedet for det hyldeskab, der indsættes, hvis beboer ikke har opvaskemaskine i køkkenet. Beboerne vil også få mulighed for, at tilkøbe ekstra garderobeskabe til for eksempel soveværelset samt ekstra håndklædekroge til badeværelset, alt tilkøb vil blive leveret og monteret. 5. Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder v/ Odd Pedersen Odd Pedersen præsenterede sig selv som arkitekt hos Sahl A/S i Århus, der sammen med aarhus arkitekterne udgør arkitektteamet med ansvar for de ombyggede blokke samt facaderne. Odd præsenterede de ombyggede boliger. Der er et krav fra Landsbyggefonden om, at 25 % af boligerne bliver ombygget, så en selvhjulpen kørestolsbruger kan komme op i lejligheden og bevæge sig rundt i lejligheden uden hjælper. Odd fremviste tegninger af en ombygget opgangsplan og oplyste, at stuen trækkes helt ud til facaden, hvilket giver gennemlyste rum. En åben altan bliver udført i hver bolig. Der vil blive mulighed for at inddrage en del af stuen mod indgangsfacaden for etablering af et ekstra værelse i lejlighederne tv. og th. Odd fremviste tegninger af de ombyggede køkkener i lejlighederne tv., th. og mf. og tilføjede, at beboerne har samme mulighed for individuelle valg som beboerne i de renoverede lejligheder har. Odd fremviste tegninger af de ombyggede badeværelser i lejlighederne tv., th. og mf.. Der vil være mulighed for at demontere bruseafskærmningen samt opsætte armstøtter ved toi- 4/13

5 letterne. Der er plads til vaskemaskine og tørretumbler på badeværelserne i alle de ombyggede boliger. 6. Orientering omkring facader v/ Odd Pedersen Odd Pedersen præsenterede indgangsfacaden samt gavle på de renoverede og ombyggede blokke, hvor der opsættes nye sandwich elementer med tegl med nye top/vende vinduer. Til opgangen åbnes der op til det fri med nye store vinduespartier, i opgangen bliver gelændere renoveret og opgangen males. Postkasserne opsættes under et halvtag ved de renoverede opgange og i vindfang ved de ombyggede blokke for at mindske kuldeindfald. Tegninger med det nye facadeudtryk blev vist. Altanfacaden på de ombyggede blokke vil få vinduer fra gulv til loft, flytbare solafskærmnings-skodder samt en åben altan, der beklædes med oliebehandlet brandimprægneret fyrtræ. I de ombyggede blokke vil der komme gavlvinduer, hvilket også skal ses kriminalpræventivt da det giver udsyn til friarealerne. 7. Orientering omkring friarealerne v/ Nina Walsh Nina Walsh præsenterede sig selv som landskabsarkitekt hos Kristine Jensens tegnestue i Århus, der har ansvaret for friarealerne. Nina præsenterede det gennemgående tema mellem blokkene, der fra indgangsfacaden til de private haver vil se således ud: Indgangsfacade asfaltbånd med cykelparkering og lys græsarmering med ophold beplantningsbed havesti med belysning hæk de private haver og til slut altanfacaden. I forhold til de private haver supplerede Nina med, at der vil blive etableret et hegn mellem de private haver uden mulighed indkig. I Afdeling 217 sker der yderlig to store tiltag. Der etableres en ny parkeringsplads nord for blok 3 med plads for maskinvask til blandt andet driftspersonalets maskiner. Syd for blok 7 vil der blive etableret et stort beplantningsbed som afsluttes lige før en ny stor terrasse, der er til ophold med nye materialer på samt plads til afdelingens partytelt. Yderlige bemærkninger til tegningerne over friarealerne: Nyt lys langs facaderne samt på parkeringsarealerne. Det nuværende ophold syd for blok 7 bibeholdes, men der opsættes nyt inventar. Mange af de eksisterende træer i afdelingen bibeholdes. 5/13

6 På de små opholdsarealer foran blokkene udføres plads til nær leg for mindre børn, så forældrene har mulighed for, at holde øje med deres børn foran blokken. Havestierne udføres med fliser og der udføres en rampe samt trappe til hver havesti. Afhængig af økonomien lægges der fliser i haverne enten 2 meter ud fra facaden eller i hele haven. Nina afsluttede med at fremvise inspirationsbilleder af materialer til friarealerne. 8. Orientering om byggeplads v/ Christian Andersen Christian Andersen præsenterede sig selv som byggeleder hos Rambøll og vil være på byggepladsen i ombygnings- og renoveringsperioden. Rækkefølgen for renoveringen og ombygningen, ser ud som følgende: 1. etape: Søndermarksvej etape: Søndermarksvej etape: Søndermarksvej Søndermarksvej etape: Søndermarksvej Søndermarksvej For at undgå personskader i byggeperioden er det vigtigt, at alle beboerne følger de retningslinjer, der bliver opstillet for færdsel i boligområdet. Der vil være perioder, hvor beboerne skal bruge andre veje og stier når de færdes i Sønderparken, end de normalt bruger, dette er igen for at sikre beboernes sikkerhed. Christian afsluttede med at fremvise billeder fra en tilsvarende byggesag, hvor der er gravet ud foran og bagved en blok for etablering af dræn, nye fjernvarmeledninger og afløb. Beboerne blev oplyst om, at hvis der ikke er opsat gangbro ved en opgang, bedes man benytte gangbroen ved naboopgangen og derefter kældergangen til egen opgang. Informationer omkring byggepladsen bliver opsat løbende under byggeperioden. 9. Orientering omkring genhusningstidsplanen v/ Bianca Lassen Bianca Lassen fremviste genhusningstidsplanen. Bianca orienterende dertil, at der er fremsendt en tilsvarende genhusningstidsplan til beboerne, der er dog ændret i rækkefølgen for blok 3 og blok 9. Hvis der er beboer, der har spørgsmål til genhusningstidsplanen kan Bianca kontaktes. 6/13

7 10. Orientering omkring genhusning v/ Bianca Lassen Bianca Lassen oplyste om sine træffetider i lejligheden på adressen Prangervej 120, st., tv., hvor at hun kan kontaktes for individuelle løsninger i egen bolig. Hvis en beboer er forhindret i at møde op i træffetiden, kan Bianca kontaktes for individuel aftale. Bianca præsenterede René Frederiksen, der vil hjælpe i forbindelse med genhusningen. René vil være beboerne behjælpelig, hvis de ikke selv har mulighed for at nedtage lamper, persienner m.m. Bianca orienterede om processen for materialevalg, herunder: Materialevalgsliste, der fremsendes inden genhusning Standardvalg, hvis beboer ikke selv fortager valg Opstilling af materialeprøver, som kan ses i lejligheden på adressen Prangervej 120, st., tv., Bianca orienterede om TRYGHEDSPAKKEN, herunder: Genhusningsaftale, der indgås mellem beboer og Boligkontoret Fredericia Midlertidig adresseændring, som beboer skal oplyse til Post Danmark Meddelelse til forsikringsselskab. Bianca vil fremsende en skrivelse, som beboer kan fremsende til sit forsikringsselskab Meddelelse om ændret husleje i forhold til ansøgning om boligydelse Sikring af effekter i kælderrum. Boligkontoret Fredericia tilbyder opmagasinering af beboernes ejendele fra kælderrum. Internet, tv og telefoni er etableret i genhusningslejligheden - beboer skal derfor ikke opsige det de har i egen bolig. Alt indbo flyttes af flyttefirma. Hvis der er beboer, der har svært ved at forstå alle de fremsendt dokumenter, kan de kontakte Bianca for en aftale om gennemgang af dokumenterne sammen med hende. For beboer, der bor i en blok, der skal ombygges, og som ønsker at fraflytte denne, fremsender Boligkontoret en opsigelse af lejligheden samt et tilbud på en ny lejlighed. 7/13

8 11. Præsentation af flyttefirma v/ Bianca Lassen Bianca Lassen præsenterede flyttefirmaet Universal transport & flytteforretning ApS. Flyttekasser vil blive leveret cirka 3-4 uger før fraflytning. Hvis den enkelt beboer ikke har modtaget tilstrækkelig antal flyttekasser, udleveres flere hos servicemedarbejder Rene. Det er bedre, at bede om flere flyttekasser end at overfylde dem man har modtaget. Bianca gjorde opmærksom på, at beboerne skal huske, at aflevere de udleveret flyttekasser efter tilbageflytning. Hver enkelt beboer vil modtage et brev eller en fra flyttefirmaet for nærmere detaljer omkring fraflytningstidspunkt. Der vil inden flytning blive afholdt et møde, hvor det noteres, hvis der er skader på indbo. Der bliver lavet en flytterapport, hvor antal flyttekasser fra lejemålet noteres, samt særlige forhold. Beboer skal kvitterer på rapporten, som er en aftale mellem beboeren og flyttefirmaet. Spørgsmål Spørgsmål er vedlagt som bilag. 8/13

9 Bilag spørgsmål og svar Spørgsmål til punkt nr. 2 - Præsentation af hovedentreprenøren Spørgsmål: Bruger i dansk arbejdskraft? Svar: Ja, primært er det danskere I vil få at se på pladsen, men der vil også være udenlandske arbejdere, der selvfølgelig bliver aflønnet og behandlet som enhver anden i firmaet. Spørgsmål til punkt nr. 3 - Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder Spørgsmål: Er der mulighed for selv at opsætte en hylde eller et skab på badeværelset?. Svar: Ja, efter anvisning fra Boligkontoret. Spørgsmål: Er der mulighed for selv at vælge farven på bordpladen til badeværelset? Svar: Byggeudvalget vil blive præsenteret for 4 forskellige bordplader og vælger en standard til alle lejligheder. Spørgsmål: Får vi nye vindueskarme? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver skabslåger i værelser skiftet? Svar: Nej. Spørgsmål: Får vi ikke dobbeltvask i køkkenet igen? Svar: Nej. En dobbeltvask har en overkant, så derfor valgte byggeudvalget en planforsænket enkeltvask. Spørgsmål: På nuværende tidspunkt har vi skydevinduer på altanfacaden, hvad får vi nu? Svar: De skiftes ikke på de renoverede blokke. Spørgsmål: I køkkenet har vi en trælåge mellem de to køkkenvinduer, får vi sådan en igen? Svar: Nej, det kommer der ikke igen. Spørgsmål: Hvor er der gjort plads til opvaskemaskine i lejlighederne? Svar: Ved siden af køkkenvasken. Spørgsmål: Hvorfor er der ikke plads til vaskemaskine i alle lejlighederne? Svar: Det eneste sted, der ikke er plads til en vaskemaskine og tørretumbler er i midtfor lejlighederne i de renoverede blokke. Spørgsmål: Bliver der plads til opvaskemaskine i midtfor lejlighederne? Svar: Ja, ved siden af køkkenvask Spørgsmål: Kommer der vindueskarm i køkkenet? Svar: Ja. 9/13

10 Spørgsmål: Kommer der nye gulve i værelserne i forbindelse med at I udskifter partiet mellem stue og altan? Svar: Nej, dette er der desværre ikke økonomi til. Spørgsmål: Får vi malet hele lejligheden? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver der trin ned fra entre til badeværelse som der er i dag. Svar: Nej, det bliver niveaufri. Spørgsmål: Kan vi tilkøbe skydelåger til garderobeskabene i gangen? Svar: Nej. Spørgsmål: Kan man sætte vaskemaskine ind i køkkenet i midtfor lejligheden? Svar: Ja, da der er installationer til en opvaskemaskine, så kan vaskemaskinen være der, vil der være mulighed for at installere den. Spørgsmål: Kan man ikke opsætte en 45 cm vaskemaskine i midtfor lejlighederne? Svar: Tror ikke, at der er plads dertil. Spørgsmål: Får vi skydedør ind til køkkenet? Svar: Ja, i lejlighederne tv. og th. Spørgsmål: Får vi fliser over bordpladen i køkkenet? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver kælder og vaskeri renoveret? Svar: Der renoveres et minimum dernede, da der ikke er penge med i budgettet til en fuldstændig renovering af kælder og vaskeri. Spørgsmål: Skal vi bibeholde vores hårde hvide varer? Svar: Ja. Spørgsmål: Bliver gæsteværelserne i kælderen åbnet igen? Svar: Nej, de er ulovlige, og det er meget dyt at lave dem lovlige. Derimod etableres der gæsteværelser i udvalgte gennemgange. Spørgsmål til punkt nr. 4 - Orientering omkring tilkøbsmuligheder Spørgsmål: Skal tilkøbte ting fjernes ved fraflytning? Svar: Nej, da dette bliver en del af inventaret i lejligheden 10/13

11 Spørgsmål til punkt nr. 5 - Orientering om den endelige indretning af de ombyggede lejligheder Spørgsmål: Dem der bor i en lejlighed, hvor der laves elevator, skal betale for, at det er en elevator i deres lejlighed. Svar: Det er ikke helt korrekt, da denne bliver en del af de fælles adgangsveje og derfor ikke betales af kun én lejlighed. Spørgsmål: Har I undersøgt kvadratmeterne i de nye boliger i forhold til boligstøtten? Svar: Ja, det er undersøgt og har man spørgsmål dertil, kan Bianca kontaktes for afklaring derom. Spørgsmål: Kan man få en plantegning af de ombyggede boliger? Svar: Ja, præsentationen lægges på boligkontorets hjemmeside ligeledes sender Bianca en lejlighedsplan med beboervalglisten. Spørgsmål: Hvor opsættes der radiatorer? Svar: Langs indgangsfacader placeres radiatorer under vinduer I værelser ud mod indeliggende altaner placeres lave radiatorer umiddelbart foran det faste vinduesparti. I stuer hænges radiatorer på vægge mellem vinduer i altanfacaden. Der er gulvvarme i badeværelser. Spørgsmål: Et forslag til trappeopgangen kunne være at de nye gelænder er i træ. Svar: Dette er ikke planen. Spørgsmål: Står postkasserne midt ude på stien? Svar: Nej. I de ombyggede blokke placeres de i vindfang og ved de renoverede blokke placeres de i en baldakin. Spørgsmål til punkt nr. 6 - Orientering omkring facader Spørgsmål: Kommer der børnesikring på vinduerne? Svar: Ja. Spørgsmål: Facaderne er meget fugtige, laver man fugtmålinger af facaderne? Svar: Facaderne tørre ud - fugten kommer ud gennem facaden ud af til og ikke ind i lejlighederne. Spørgsmål: Træbeklædningen på altanerne, hvem vedligeholder det? Svar: Det skal genbehandles cirka hvert 10. år, og den behandling står Boligkontoret for. 11/13

12 Spørgsmål til punkt nr. 7 - Orientering omkring friarealerne Spørgsmål: Kommer der ramper op til blokkene? Svar: Ja, ved alle blokke. Spørgsmål: Mener at terrassen ligger i skygge det meste af dagen. Svar: Det burde den ikke grundet blokkenes placering i forhold til solen. Spørgsmål: Kommer der fliser i hele haven eller kun 2 meter ud fra facaden? Svar: Det er endnu ikke besluttet, da det afhænger af økonomien. Spørgsmål: Hvad er det for en hæk, der bliver opsat? Svar: Paradisæblehæk, der skal klippes i en bestemt højde, der bliver angivet af Boligkontoret. Spørgsmål: Vi har en støttemur i front af haven, skal der så plantes hæk ved den? Svar: I haverne bliver der som udgangspunk plantet en hæk i front og opsat hegn mellem haverne. Er der en særlig problematik, vil der muligvis blive en anden løsning. Spørgsmål: Hvordan bliver affaldsløsningen? Svar: Der arbejdes fra bygeherrens side på en løsning med nedgravet container. Der vil komme nærmere information omkring dette, når man er nået længere i processen. Spørgsmål: Hvordan har man tænkt sig at sikre, at der ikke kører knallerter rundt i Sønderparken? Svar: Det er meget svært, at lukke af for at der kan køre knallerter rundt i Sønderparken. Hvis der lukkes af for knallertkørsel, kan driftspersonalet ikke komme rundt med deres maskiner. Spørgsmål: Bliver der taget hensyn til de personer, der har en el-scooter, så de kan komme rundt i boligområdet og op på havestierne? Svar: Ja, hele boligområdet i Sønderparken bliver lavet med forbedret tilgængelighed, også ved havestierne. Spørgsmål: Bliver størrelserne på haverne ændret? Svar: Nej. Spørgsmål: Tiltrækker den nye hæk ikke flere bier? Svar: Den tiltrækker flere bier end den nuværende hæk, men det er også den der skal holde hækken rask. Det kommer øget biodiversitet i hele Sønderparken, så planterne ikke bliver syge på samme måde som de gør i dag. Spørgsmål: Bliver de ramper, som Fredericia Kommune har etableret, fjernet? Svar: Nej 12/13

13 Spørgsmål: De ramper, som Fredericia Kommune har etableret, er meget svære at vende rundt på. Svar: Hvis de er for smalle til at beboerne kan vende rund, vil man forsøge at udvide dem, til fordel for beboerne. Spørgsmål til punkt nr. 8 - Orientering om byggeplads Spørgsmål: Bruger på nuværende tidspunkt Parcelvej som adgangsvej til min lejlighed i blok 8, vil det ikke være muligt mere? Svar: Det vil fortsat være muligt, dog kan der være byggepladsveje, der gør, at beboerne skal gå en anden vej inde i Sønderparken for at komme til deres blok. Spørgsmål: I ødelægger jo vores parkeringspladser. Svar: Der hvor der ødelægges noget reetableres det selvfølgeligt. Spørgsmål til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusningstidsplanen Ingen spørgsmål til punkt nr. 9 - Orientering omkring genhusningstidsplanen Spørgsmål til punkt nr Orientering omkring genhusning Spørgsmål: Vil det sige, at man betaler for den store pakke ved YouSee, men kan kun se den lille pakke i genhusningslejligheden? Svar: Ja, man kan kun se grundpakken i genhusningslejligheden. Spørgsmål: Det vil sige, at hvis man betaler for den store pakke, men kun kan se den lille, så betaler man for noget man ikke får! Svar: Der er mulighed for at flytte sin nuværende TV-pakke med over i genhusningslejligheden, men beboerne skal selv aftale dette med TV-udbyder samt selv afholde alle udgifter dertil. Spørgsmål: Hvis man selv finder en genhusningsbolig, hvordan gør man så med huslejen? Svar: Boligkontoret kompenserer de lejer med et beløb tilsvarende deres nuværende husleje. Spørgsmål: Kan man få hjælp til at pakke og flytte sit indbo, hvis man er handicappet? Svar: Ja, selvfølgelig. Spørgsmål: Hvornår kan man komme ind i sit kælderrum igen? Svar: De kælderrum der ligger i varmesiden vil først være tilgængelig når arbejdet i blokken er afsluttet. Spørgsmål til punkt nr Præsentation af flyttefirma Ingen spørgsmål til punkt nr Præsentation af flyttefirma 13/13

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede lejligheder 4. Orientering

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 503 var inviteret til mødet, 60 var tilmeldt. Byggeudvalg Jannie Beydoun Byggeudvalgsmedlem

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 503 var inviteret til mødet, 60 var tilmeldt. Byggeudvalg Jannie Beydoun Byggeudvalgsmedlem REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Korskærparken, afdeling 503 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 503 Dato 2013-04-10 Sted Medborgerhuset korskær Referent Jenni Herløv Deltager fra: Beboer Alle

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 405 var inviteret til mødet, 56 var tilmeldt. Byggeudvalg Inga Pedersen Afd. 405 bestyrelsesformand

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 405 var inviteret til mødet, 56 var tilmeldt. Byggeudvalg Inga Pedersen Afd. 405 bestyrelsesformand REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Korskærparken, afdeling 405 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 405 Dato 2013-05-08 Sted Medborgerhuset korskær Referent Jenni Herløv Deltager fra: Beboer Alle

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd. 406. 10. september 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 406 10. september 2015 Velkomst ved afdelingsformand Tonny Jensen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Bent Laursen, Boligkontoret

Læs mere

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd marts 2015

Velkommen til beboermøde. Renovering og ombygning. Afd marts 2015 Velkommen til beboermøde Renovering og ombygning Afd. 307 24. marts 2015 Velkomst ved afdelingsformand Lone Hartung Projektets stade og aftenens program ved projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Orienterende beboermøde

Informationsmøde afdeling 214. Orienterende beboermøde Informationsmøde afdeling 214 Orienterende beboermøde Medborgerhuset d. 28. januar 2016 Velkomst ved afdelingsformand Per Hermansen Projektets stade og aftenens program ved projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret

Læs mere

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu Dokumenttype Bilagsnr. 1.11 Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE AFDELINGSBESKRIVELSE Revision 02 Dato 2011-10-24 Udarbejdet af KKRM Kontrolleret

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE - AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: - Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN

ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM RENOVERINGEN FOR BLOK A2 SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 25. JULI 2016 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød DAGSORDEN Dagsorden: 1. Tidsplan for

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Velkommen til etapemøde! BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 12A, 12B og 12C

Velkommen til etapemøde! BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 12A, 12B og 12C Velkommen til etapemøde! Arbejder på Grønnedalen 12, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle køkkener renoveres

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om atriumhusene

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

DAGSORDEN AFD. 1. RINGGÅRDEN

DAGSORDEN AFD. 1. RINGGÅRDEN VELKOMMEN DAGSORDEN 1. Velkommen, ved Michael Sand Pedersen, Nordvest Administration. 2. Gennemgang af renoveringen, ved Inge Nielsen Skytte, Årstiderne Arkitekter. 3. Materialer, ved Inge Nielsen Skytte,

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

Hejrevej 2-10. Afdeling 6. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Hejrevej 2-10. Afdeling 6. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Hejrevej 2-10 Afdeling 6 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Renoveringen i den enkelte lejlighed vil have en varighed på 8 uger og overordnet forløbe efter følgende plan:

Renoveringen i den enkelte lejlighed vil have en varighed på 8 uger og overordnet forløbe efter følgende plan: Nestlégården, afd. 312 Renovering af bad og køkken Lejerorientering december 2012. Efter det afholdte afdelingsmøde i september måned påbegyndte teknikerne projektarbejdet for den kommende badeværelses-

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48

BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 30. SEPTEMBER 2015 DOMI BOLIG AFD. 10 BEBOERINFORMATION OM RENOVERING OG MODERNISERING AF BADEVÆRELSER PÅ TORVALD KØHLSVEJ 16-48 ATTENTION: If you don t understand Danish, and you have questions to this

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Introduktion til dagens møde v/ Henriette Cajar 3. Gennemførelse af renoveringen

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

VEL KOM MEN ORIENTERENDE BEBOERMØDE

VEL KOM MEN ORIENTERENDE BEBOERMØDE VEL KOM MEN TIL ORIENTERENDE BEBOERMØDE Velkomst ved afdelingsformand Per Wenneke Aftenens program Aftenens program Orientering om projektets stade v. Projektleder Jørn Brynaa, Boligkontoret Fredericia.

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag

Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag Oktober 2015 Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes enten

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning REFERAT 27. oktober 2008 MM6 - OMJ Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning Mødested: Messecenter Herning Mødedato: Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 17,00. Emnet: Indretning af

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden REFERAT Ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00 Beboerlokalerne i nr. 108 1. Velkomst Dagsorden 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens forslag

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 23-01-2014 ATRIUMHUSENE AFD.41 ETAPE 1 (LØGET HØJ 1-9 & GRØNNEDALEN 4-8) 1

Velkommen til etapemøde! 23-01-2014 ATRIUMHUSENE AFD.41 ETAPE 1 (LØGET HØJ 1-9 & GRØNNEDALEN 4-8) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Atriumhusene Etape 1, afd. 41! Køkken - Alle køkkener renoveres - Ny gulvbelægning i køkkenet / køkken-alrum Nye udhuse - Alle atriumhuse får nye udhuse Øvrigt -

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk 2 5 6 7 8 VEJLBY VÆNGE afd. 0 Ønskernes indvirkning på det videre projekt. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 555 www.vv-renovering.dk Arbejdsproces FREMTIDS DRØMME * Jeres ønsker * Lokalplan * Idébank * Et godt

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: RENOVERING I AAB AFDELING 50 Version 9. februar 2015 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring den store renovering i din boligafdeling.

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013 Der var tilmeldt 18 beboere samt hele afdelingsbestyrelsen med suppleanter. Hanne Pedersen og Steen Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte for deres interesse/engagement i det forestående arbejde

Læs mere