14 20 G T T M Like.tv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14 20 G T T M Like.tv"

Transkript

1 Like.tv MTG TV PRISER OG BETINGELSER 2014

2 FORMEL 1 ET TON CASH LUKSUSFÆLDEN MASTERCHEF CHAMPIONS LEAGUE TATTOOSALONEN POLITIRAZZIA

3 PRISER OG BETINGELSER 2014 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og VBUK vedrørende indkøb af reklametid i det indeværende år. Ved at indgå en årsaftale kan man som annoncør opnå en række fordele: Garanteret TRP-pris eksklusiv eventuelt Efterspørgselstillæg og PUT/Dækningsregulering. Forstærkning baseret på den samlede investering, som inkluderer reklamekøb, sponsorater, web tv og digitale produkter. Rabat på specifikke programpositioner (premiums). Mulighed for køb af powerbreaks Fuld retroaktivitet på den aftalte volumen. Mulighed for at aftale nye købsmålgrupper baseret på adfærd (fx bruger briller) Annoncører der garanterer VBUK en budgetandel på minimum 50% i Årsaftalen kan udelukkende opnå et prisfald vedrørende PUT/Dækningsregulering. Annoncører der garanterer VBUK en budgetandel på 40-49% er stillet valgfrit om PUT/Dækningsregulering skal være omfattet af Årsaftalen. Årsaftaler skal indgås senest kl. 17 den 4. marts Ved indgåelse af årsaftale, opnår annoncøren fuld retroaktivitet på den aftalte volumen. Budgetandelsgaranti: Annoncører, som garanterer Viasat en budgetandel på minimum 50% i årsaftalen, tilbydes ekstraordinære fordele: Budgetandelsforstærkning Yderligere rabat på premiums For information om yderligere definitioner og forudsætninger kontakt venligst en MTG TVmedarbejder. EFTERSPØRGSELSTILLÆG Efterspørgsel kan variere markant henover året, hvorfor det endelige prisniveau fastlægges i forbindelse med månedsplanen, som udsendes seks uger før rettidig bookingdag. De vejledende priser kan i forbindelse med offentliggørelse af månedsplanen blive tillagt et efterspørgselstillæg. Efterspørgselstillægget kan på den enkelte måned maksimalt stige med 5 %-point i forhold til samme måned året før. PUT/Dækningsregulering Fra 31. marts introduceres en kampagneregulering, som er afhængig af udviklingen i den kommercielle PUT samt MTG TV s ugentlige reklamedækningsevne. Hvis udbuddet i markedet falder, samtidig med at MTG TV leverer højere kvalitet, vil prisen på kampagnen stige. Hvis udbuddet i markedet stiger, samtidig med at MTG TV leverer lavere kvalitet, vil prisen på kampagne falde. Udsvingsmulighederne er +/- 3%. Såfremt PUT falder med 3% og MTG TV s dækningsevne stiger med 2% vil kampagneprisen bliver reguleret med +2%. Såfremt PUT stiger med 3% og MTG TV s dækningsevne falder med 3% vil kampagneprisen blive reguleret med -3%. Årsaftalekunder med en garanteret budgetandel på >49% vil aldrig kunne opleve en stigning i kampagneprisen, som følge af kampagnereguleringen. Årsaftalekunder med en garanteret budgetandel på 40-49% kan vælge om de ønsker at være omfattet af kampagnereguleringen. Årsaftalekunder med en garanteret budgetandel <40% vil være omfattet af kampagnereguleringen. Ad Hoc kunder vil være omfattet af kampagne reguleringen, men kan kun opleve et pristillæg PUT defineres som antal sete minutter i det kommercielle univers i den givne periode. Reklamedækningsevne defineres som andel af personer i A21-50, som har set minimum 1 minut reklame i løbet af en uge. Udviklingen i de to parametre udregnes som et 4-ugers rullende gennemsnit. Perioden fastsættes med udgangspunkt i kampagnens slutdato og defineres som de tre foregående uger samt indeværende uge. (Eksempel: En kampagne slutter i uge 19, de fire uger vil således blive uge ) Volumenforstærkning Annoncører med årsaftale får volumenforstærkning i henhold til skala på prislisten for det samlede køb af reklametid hos VBUK i løbet af perioden den 1. januar 2014 til og med den 31. december Der ydes endvidere forstærkning til de annoncører, inden for en koncern, som er udpeget ved årsaftalens indgåelse. Selskaber, der eventuelt er opkøbt i løbet af årsaftaleperioden, er ikke berettigede til at blive omfattet af årsaftalen. Kampagneafvikling Det er ikke alle annoncører, som ønsker en fuldstændig ligelig TRP-fordeling hen over programfladen. Foretrækker du fx en bestemt del af TRP placeret i primetime, kan dette ske mod tillæg jf. tabellen tillæg for prime time. Prime time defineres som tidsrummet kl Du kan også fravælge bestemte dage i en kampagne mod tillæg. TRP-pakker MTG TV tilbyder kampagner rettet mod 31 forskellige målgrupper, hvor hver målgruppe har sin faste grundpris. Når man køber reklametid, sørger MTG TV for at planlægge kampagnen i form af en TRP-pakke, så placeringen rammer den valgte målgruppe: Det hele til en fast og aftalt pris. En TRP-pakke er et meget sikkert og effektivt mediekøb. Som annoncør får man sikkerhed for, at det ønskede antal TRP i den købte målgruppe bliver opnået, og man betaler kun for disse TRP. Den udvidede TV-pakke Som noget nyt tilbyder MTG TV i år et produkt, som inkluderer både TV og web-tv. Det vil stadig være muligt at købe TV og web-tv separat, men i takt med at web-tv er vokset i styrke, har vi fundet det naturligt at tilbyde et produkt, hvor både TV og web-tv indgår. Den udvidede TV-pakke indebærer således, at 95% af kampagnebudgettet bliver allokeret på TV, mens de resterende 5% bliver afviklet på web-tv. Ved køb af den udvidede TV-pakke ydes der i 2014 en ekstraordinær introduktionsrabat på 1%. Specifikke Program Positioner (premiums) Specifikke program positioner betyder, at man kan købe positioner i ekstra højinvolverende programmer som fx UEFA Champions League, Formel 1, Paradise Hotel og Robinson. I forbindelse med køb af premiums tilbydes samtidig køb af position først, anden, tredje eller sidst i breaket. Retningslinjerne samt specifikke programmer, premiums, målgrupper og priser fremgår af månedsplanen, som hver måned kan downloades på Powerbreaks Et powerbreak i eksempelvis fodboldprogrammer afvikles efter, at spillerne er kommet på banen, men umiddelbart før kickoff eller 2. halvlegs begyndelse. Ved at ligge i dette eksklusive break opnår man som annoncør minimal støj fra andre annoncørers reklamer. Spotpakker Annoncører kan købe spotpakker i specielle programmer som fx fodbold eller andre programmer med en klar profil. Således opnås mulighed for at ramme præcis den ønskede målgruppe. Splitspot Splitspot består af mindst to reklamespot fra samme annoncør, som skal afvikles i en specifik rækkefølge og/eller i samme break. Den ekstra håndtering betyder, at prisen på splitspot tillægges et gebyr på 5%. Introduktionsforstærkning Ved introduktion af nye produkter kan der ydes 30% ekstra forstærkning. Introduktionsforstærkningen ydes udelukkende på den første kampagne og forudsætter en samlet bestilling. Betingelsen er, at produktet ikke har været markedsført på kanalerne de seneste 36 måneder. Det er MTG TV, der vurderer, om introduktionsforstærkningen kan tilbydes.

4 den udvidede tv-pakke den udvidede tv-pakke Køb TV & WEB-TV i kombination og opnå fordele af både effektfulde eksponeringer og ekstra rækkevidde Ved køb af den udvidede pakke ydes i 2014 en ekstraordinær introduktionsrabat på kampagnen på 1% 95% af budgettet på TV (TRP-pakke). 5% af budgettet på WEB-TV basis tv-pakke web-tv En klassisk TRP-pakke, hvor du vælger målgruppe, periode og antal TRP. Kampagnes leveres RBS (Run-By-Station) Udnyt eksponeringsmulighederne på en hastigt voksende platform, hvor brugerne selv bestemmer hvor, hvornår og på hvilket device de ser programmerne. rettidig booking Måned Uge Deadline for booking Februar jan Marts feb April mar Maj apr Juni maj Juli jun August jun September aug Oktober sep November okt December nov Rettidig booking honoreres med 5% rabat. sæsonforstærkning volumeforstærkning Kampagnebudget DKK Uge 1 9 Uge Uge Årsaftale kr. Forstærkning Under % 5% 10% % 10% 15% % 20% 25% Over % 25% 30% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% For årsaftaler på mere end kr kontakt din MTG TV konsulent. Download Priser og betingelser 2014 samt månedsplaner på

5 målgrupper Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Personer Personer Kvinder Mænd Personer Personer singler Kvinder Mænd Personer Personer storby Kvinder Mænd Personer Personer hovedstad Kvinder Mænd Personer Personer hovedstad Kvinder Mænd Personer Personer spiller online Kvinder Mænd Personer Indkøbsansv Kvinder Mænd Personer Husmødre (K) Kvinder hovedstad sæsondifferentiering Uger spotlængdeindex P Uger % 1-12% 2-5% % % 1% % 10% 16 12% % % 11% 25 2% 26-12% % -10% % Øvrige målgr. -24% -12% -5% -5% -4% -4% 7% 7% 7% 16% 20% 6% -3% -12% -24% -10% 17% % % % % -20% 51-24% 52 17% 23% 21% 14% -20% -24% SPOTLÆNGDEINDEX Spotlængde Indeks Spotlængde Indeks Spotlængde Indeks Alle andre spotlængder efter aftale. tillæg for prime time web-tv formater Andel i prime time Tillæg Format Pris Varighed 50% i primetime 5% 55% i primetime 8% 60% i primetime 12% 65% i primetime 17% 70% i primetime 23% Video (RBS) CPM 270,- 15 sek. Video Specifik CPM 350,- 15 sek. Mobile/Tablet video ads CPM 400,- 15 sek. Sponsorat, video (RBS) CPM 270,- 10 sek. Sponsorat, video (Specifikt program) CPM 350,- 10 sek. Takeover (Kan ikke købes separat) CPM 100,- N/A Pre-spot TV3Play, TV3Play App, Sport Max. 20 sek. Midt/post-spot TV3Play, TV3Play App Max. 30 sek. Sponsorat TV3Play, TV Play App, Sport Max. 10 sek. web-tv spotindex Spot længde Index video ads positioner prespot sponsorat program MIDspots program MIDspots program sponsorat postspot TV3 Play-programindpakning

6 GENERELLE BETINGELSER Aftalen Priser og betingelser 2014 gælder for alle aftaler med Viasat Broadcasting UK Ltd. ( VBUK ) om køb af reklametid på de reklamebærende kanaler ( tv-stationerne ), som VBUK i løbet af 2014 repræsenterer i Danmark. Ved afgivelse af bestilling accepterer annoncøren og mediebureauet ( Ordregiverne ) disse betingelser. En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale. Reklameregler Tv-stationerne sender fra London og Amsterdam og er undergivet den engelske reklamelovgivning ved OFCOM og den hollandske reklamelovgivning ved DMC. Ordregiverne er ansvarlige for, at reklamerne overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder. Ordregiverne forstår og accepterer, at VBUK er forpligtet til at overholde enhver regel og forskrift og ethvert krav, som til enhver tid udstedes af OFCOM, ASA, BCAP, DMC og/eller enhver anden gældende lovgivning eller forskrift. Ordregiverne forstår og accepterer, at det kan være nødvendigt for VBUK at anmode Ordregiverne om at ændre en reklame, således at denne bringes i overensstemmelse med enhver sådan regel, forskrift, ethvert sådant krav eller anden gældende lovgivning eller forskrift, men med forbehold af dette afsnit og afsnittet Erklæringer og indeståelser vil Ordregiverne ikke være forpligtet til at efterkomme en sådan anmodning. Ordregiverne forstår og accepterer desuden, at det kan være nødvendigt for VBUK at ændre en reklame for at bringe den i overensstemmelse med enhver sådan regel, forskrift, ethvert sådant krav eller anden gældende lovgivning eller forskrift. Hvis Ordregiverne beslutter ikke at efterkomme en sådan anmodning henholdsvis acceptere VBUKs ændringer, og VBUK som følge heraf ikke kan udsende den pågældende reklame, skal Ordregiverne ikke betale for den reserverede reklameplads, forudsat Ordregiverne skriftligt har meddelt VBUK sin beslutning senest fem arbejdsdage før den planlagte udsendelsesdato. Ordregiverne skal være i besiddelse af dokumentation, som med rimelighed godtgør enhver påstand/erklæring, som fremsættes i en reklame om det annoncerede produkts, den annoncerede ydelses eller annoncørens egenskaber, herunder de påstande/erklæringer, der fremsættes i sungne jingles eller vises i billeder (fx et foto af en overvægtig kvinde fulgt af et foto af samme kvinde, men betydeligt tyndere, med en kommentar om at der kun er gået to uger). Hvis en påstand/erklæring er baseret på forskning eller afprøvning, skal dette udføres i overensstemmelse med anerkendt best practice for produkter og ydelser af den art, der reklameres for, og resultaterne skal være troværdige og pålidelige. På VBUKs anmodning skal Kunden levere sådan dokumentation til VBUK inden for ti arbejdsdage. Hvis 1) en ændret reklame leveres senere end tre arbejdsdage før den første planlagte udsendelsesdato, og den pågældende reklame stadig anses for at være i strid med den relevante OF- COM-, ASA-, BCAP-, DMC- eller anden gældende regel eller forskrift, eller 2) Ordregiverne ikke leverer den skriftlige dokumentation som ovenfor anført inden for den aftalte frist og til VBUKs rimelige tilfredshed, er VBUK ikke forpligtet til at udsende, henholdsvis har ret til øjeblikkelig at standse udsendelsen af reklamen uden at være forpligtet til i forvejen at meddele Ordregiverne, at reklamen ikke kan udsendes. I dette tilfælde er VBUK ikke desto mindre berettiget til at opkræve det fulde beløb for den reserverede reklameplads fra Kunden. Uden præjudice for alle andre rettigheder eller retsmidler, som VBUK måtte have i henhold til en Aftale (herunder disse almindelige vilkår og betingelser), har VBUK, i tilfælde hvor Ordregiverne ikke har forsynet VBUK med en reklame, der er i overensstemmelse med de i dette afsnit anførte lovgivningsmæssige krav og begrænsninger, senest fem arbejdsdage før den første planlagte udsendelsesdato, ingen forpligtelse til at udsende, henholdsvis har ret til øjeblikkelig at standse udsendelsen af reklamen uden at være forpligtet til i forvejen at meddele Ordregiverne, at reklamen ikke kan udsendes, eller betale erstatning til Ordregiverne. I dette tilfælde er VBUK ikke desto mindre berettiget til at opkræve det fulde beløb for den reserverede reklameplads fra Ordregiverne. Ordregiverne har pligt til at indhente en forudgående accept af reklamernes lovlighed hos VBUKs juridiske afdeling i London. Uanset en sådan accept hæfter Ordregiverne fortsat fuldt ud for indholdet af reklamerne. VBUK forbeholder sig ret til at afvise reklamemateriale på baggrund af dets indhold. Ved spørgsmål eller yderligere information, bedes man kontakte en MTG TV-konsulent. Desuden henvises til de engelske OFCOM-regler (www.ofcom.org.uk). Konkurrencer I forbindelse med konkurrencer på tv-stationerne samt tilhørende platforme/sites skal Ordregiverne lade sig registrere hos rette myndighed og afholde enhver afgift forbundet med konkurrencen. Det er udbyderen af konkurrencen, som har ansvaret for indgåelse af en databehandleraftale. Kampagne En kampagne er en samlet bestilling af reklametid med en start- og slutdato, hvor der annonceres for ét produkt eller én virksomhed. Indlægges en pause på mere end 21 kalenderdage i en kampagne, betragtes dette som en ny kampagne. Kampagner afvikles Run by Station (RBS). Det vil sige, at tv-stationerne beslutter reklamespottets positioner inden for kampagneperioden (en kampagneuge løber fra søndag til lørdag). Annoncører kan ikke slå reklamespots sammen eller købe fælles ind. Booking Booking af reklametid skal ske skriftligt til MTG TV A/S ved afgivelse af ordre pr. eller brev. Ordren skal omfatte følgende: Annoncørnavn, produkt, spotlængde, spottitel, spotkode, periode, budget, målgruppe samt eventuelle afviklingsønsker. Booking af reklametid honoreres med 5% rabat, hvis den er MTG TV i hænde senest kl på datoen for rettidig booking, jf. booking-oversigt for Ændring af booking Booking kan vederlagsfrit ændres med hensyn til spotlængde, målgrupper, rotation og restriktioner, hvis skriftlig meddelelse herom er MTG TV i hænde senest to kalenderuger forud for kampagnestart. Modtager MTG TV skriftlig meddelelse om ændring af booking senest én kalenderuge før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på kr Modtager MTG TV ovennævnte meddelelse senere end én kalenderuge før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på kr Forhøjelse af budgettet for en kampagne efter tidspunktet for rettidig booking kan frit foretages, dog således at der ikke ydes booking-rabat for den del af kampagnen, som ikke er booket rettidigt. Flytning og annullering Flytning, nedjustering og annullering skal ske skriftligt til MTG TV. TV-reklamesendetiden kan ikke overdrages. Betingelser vedrørende flytning af kampagner Det er muligt at flytte kampagner frit indtil syv arbejdsdage før visningsuge så længe der er tale om den identiske kampagne (dvs. samme budget, samme annoncørprodukt m.v.). Hvis flytningen ønskes senere end 7 arbejdsdage før visningsuge, betales et gebyr på 30% af den omsætning, som flyttes. Eksempel kampagneperiode 3 uger, samlet budget kr Budget uge 1 kr ønskes flyttet. Gebyr kr Ønskes hele kampagnen flyttet betales et gebyr kr Betingelser vedrørende annullering/nedjustering af kampagner Annullering kan ske vederlagsfrit op til seks hele kalenderuger forud for visningen af en kampagne.

7 GENERELLE BETINGELSER Modtager MTG TV annullering af en kampagne mellem tre og seks hele kalenderuger forud for den kalenderuge, hvori kampagnen skulle have været udsendt, betales et gebyr på 10% af den samlede aftalte pris for kampagnen. Modtager MTG TV annullering af en kampagne senere end tre hele kalenderuger forud for den kalenderuge, hvori kampagnen skulle have været udsendt, betales den fulde pris for den annullerede kampagne. Ordregivernes meddelelse om reduktion af budget for en kampagne behandles som annullering. Eksempel: Kampagne budget kr Nyt budget på kr meddeles seks hele kalender uger før kampagnestart. Gebyr kr. 0 Nyt budget på kr meddeles mellem tre og seks hele kalender uger før kampagnestart. Gebyr kr Nyt budget på kr meddeles mellem 20 og 0 dage før kampagnestart. Gebyr kr En kampagne kan ikke annulleres, hvis den er flyttet. Kampagnelevering Eventuel underlevering leveres på senere kampagner efter aftale med kunden. Annoncørens eventuelle tilgodehavende bortfalder dog endeligt, hvis det ikke er udnyttet til køb af reklametid anvendt til udsendelse på tv-stationerne inden den 30. juni Ved anvendelse af flere spotversioner eller spotlængder modregnes underleveringer på en spotversion i overleveringer på en anden spotversion. Visninger, der er set live eller tidsforskudt inden for 7 dage efter visningsdagen indgår i kampagneopgørelsen. Kampagneopgørelsen laves som udgangspunkt 8 dage efter kampagnens afslutning. Visninger, der er set på andre platforme end TV, målt ved hjælp af Gallups Virtual Meter, indgår i kampagneopgørelsen. Leveringssikkerhed Ud over garantien om en fast TRP-pris yder MTG TV kompensation i form af en ny og gratis kampagne af samme værdi, hvis underleveringen på tv-stationerne overstiger 35% på kampagneniveau. Dog forudsættes det, at kampagnen er på minimum 100 TRP og løber over minimum 14 dage. Reklamemateriale Ordregiverne skal for egen regning og risiko levere reklamemateriale, der opfylder VBUKs tekniske specifikationer for materiale. Skal et reklamespot indeholde tillægstakserede mobile tjenester, skal dette godkendes af tv-stationerne. Henvises der i reklamen til tv-stationernes hjemmeside, er ordregiverne ansvarlige for korrekt henvisning. Reklamematerialet skal sendes til Viasat Broadcasting Centre via Adstream eller Adtoox senest fem hele hverdage forud for den første aftalte visning. Overholdes denne frist ikke, kan VBUK ikke garantere, at visningen sker i overensstemmelse med bookingen. Ved forsinket indlevering af reklamemateriale vil flytning af kampagnestart være påkrævet. Samtidig vil et gebyr blive opkrævet efter følgende retningslinier: 5 hverdage før 1. visning 1-4 hverdage før 1. visning Senere aflevering GEBYR VED SEN LEVERING Korrekt spotlængde Kr. 0 Kr Kr Forkert spotlængde Kr Kr Kr Indleveres reklamematerialet rettidigt, men med forkert spotlængde skal der betales gebyr for ændring af booking, jf. afsnittet herom. Reklamematerialet kan destrueres af VBUK 90 dage efter første visning, hvis andet ikke er aftalt. Reklamation Reklamation skal ske skriftligt senest fem arbejdsdage efter modtaget kampagneopfølgning. Reklamation over en tv-reklame, der er planlagt til genudsendelse inden udløbet af fem-dages fristen, skal dog ske omgående. Spottitler/spotkoder Det er ordregivernes ansvar at påføre en korrekt spottitel/spotkode på bookingformularen. Spotkoden på bookingformularen skal være identisk med spotkoden på båndet. Tv-stationerne påtager sig intet ansvar for visning af forkert reklamemateriale, hvis spottitel og spotkode ikke fremgår af bookingformularen. For at sikre entydige spotkoder anbefales følgende 12-tegns kodningssystem; tre bogstaver for annoncør, tre bogstaver for produkt, tre tal for version og tre tal for spotlængde. Materialelevering VBUK modtager kun digitale filer. Levering af digitale filer skal sendes til London via Adstream (www.adstream.com) eller Adtoox (www.adtoox.com). Afvisning VBUK er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning. VBUK er ikke ansvarlig for ordregivernes tab som følge af afvisning. Betaling Betaling af fakturerede beløb skal være VBUK i hænde senest den sidste bankdag i den kalendermåned, der følger efter kampagnens visningsmåned. Direkte kunder faktureres forud for kampagnestart. Ordregiverne skal stille kontinuerlig og fuldt dækkende sikkerhed for enhver bestilling. Sikkerhedsstillelsen kan ske under Kreativitet og Kommunikation s sikkerhedsordning eller direkte over for VBUK. Ved for sen betaling tillægges morarenter på 2% af det fakturerede beløb pr. påbegyndt måned. Dog vil ordregivere, som er medlem af Kreativitet og Kommunikation, kun tillægges 1% i morarente. Godtgørelse For ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet og Kommunikation s sikkerhedsordning, yder VBUK en godtgørelse på 1,0%. For Ordregivere i Kreativitet og Kommunikations s sikkerhedsordning ydes endvidere 0,5% i godtgørelse på ordrer, der bookes rettidigt, jf. bookingoversigt for Ydermere kan der ydes tilskud til cases til ordregivere, som opfylder vilkårene herfor. Kontakt din MTG TV-konsulent for at høre mere om vilkårene for opnåelse af godtgørelser. Ved evt. misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godtgørelsen. For ordregivere, som udelukkende køber digitale produkter og stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet og Kommunikation s sikkerhedsordning, yder VBUK en godtgørelse på digitale produkter på i alt 7%. Ved misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godtgørelse. Erklæringer og indeståelser Ordregiverne erklærer: a) at Ordregiverne er i besiddelse af alle rettigheder og tilladelser og har indhentet alle godkendelser, der er nødvendige for, at VBUK kan udsende reklamen, uden at VBUK pådrager sig omkostninger i forbindelse med sådan udsendelse, b) at Ordregiverne har betalt for alle nødvendige godkendelser og tilladelser, herunder, men ikke begrænset til, alle godkendelser med hensyn til musik og ophavsret, c) at reklamerne til fulde efterlever alle lovgivningsmæssige krav og begrænsninger, herunder alle gældende regler vedrørende vildledende reklame og alle regler udstedt af OFCOM, ASA og BCAP og DMC. d) at Ordregiverne er i besiddelse af al dokumentation, som med rimelighed godtgør enhver erklæring, der fremsættes i reklamerne om de annoncerede produkter,

8 GENERELLE BETINGELSER e) at VBUK s udsendelse af reklamer ikke udgør brud på begrænsninger i lovgivning eller bestemmelser eller krænker tredjemands rettigheder (fx ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder) til 31. december 2014 eller til nye priser og/eller betingelser udsendes. Ret til omgående ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl. Ordregiverne skal til enhver tid efterleve gældende regler, forskrifter og love, der for tiden er i kraft og/eller til enhver tid udstedes af de respektive tilsynsmyndigheder. Ordregiverne skal holde VBUK skadesløs for alle omkostninger, bøder, skadeserstatninger og/ eller tab, som VBUK pådrager sig som følge af Ordregivernes manglende efterlevelse af dette afsnit og/eller anden misligholdelse af en Aftales vilkår fra Ordregivernes side. VBUK er ikke forpligtet til at udsende en reklame, som efter VBUK s rimelige opfattelse overtræder gældende love eller bestemmelser eller krænker tredjemands rettigheder (herunder i tilfælde hvor de relevante tilsyns-myndigheder eller rettighedsindehavere har fremsat påstand over for VBUK om sådanne overtrædelser eller krænkelser). Erstatning Dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse. VBUK s erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som VBUK har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre. Lovvalg og voldgift Aftalen er underlagt dansk ret. Uenighed mellem ordregiverne og VBUK vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling. Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift i København efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut ( Copenhagen Arbitration ). Definitioner ASA betyder den britiske Advertising Standards Authority. BCAP betyder den britiske Broadcast Committee of Advertising Practice. OFCOM betyder Office of Communications, som er den uafhængige tilsyns- og konkur rencemyndighed for de britiske kommunika- tionsbrancher, og hvis ansvarsområder dækker tv, radio, telekommunikation og trådløse kommunikationstjenester. DMC betyder Dutch Media Committee. Priser og betingelser 2014 er gyldig fra 1. januar Like.tv

9 PARADISE HOTEL

10 MTG TV København Strandlodsvej København S Tlf MTG TV Århus Studsgade Århus C Tlf

PRISER OG BETINGELSER 2015

PRISER OG BETINGELSER 2015 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende

Læs mere

Priser og betingelser 2013

Priser og betingelser 2013 Priser og betingelser 2013 Masterchef Divaer i junglen Tattoo Salonen Redningskvinder Rædslernes nat For lækker til love Paradise Hotel Familien fra Bryggen Luksusfælden Priser og betingelser 2013 Årsaftaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio Priser og betingelser 2012 Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio SBS Radio en stærk partner med stærke radiobrands 3 Hvorfor Radio? 3 Hvorfor medtage SBS Radio i jeres annoncering? 5 Priser

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 24. april 2015 J. nr. 044-01065 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 24.april 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere