ADHDforeningen Lokalafdelingen Nordsjælland Lørdag den 14. maj. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADHDforeningen Lokalafdelingen Nordsjælland Lørdag den 14. maj. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen"

Transkript

1 ADHDforeningen Lokalafdelingen Nordsjælland Lørdag den 14. maj ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

2 Pernille Hagbard Petersen Uddannet sygeplejerske 8 års klinisk og miljøterapeutisk arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, udredning og behandling. Bachelor i sygepleje Klinisk vejlederuddannelse Aflastningsfamilie og støtte for børn med ASF og mentalretardering Underviser og foredragsholder, Ansættelser: Børnepsykiatrien Roskilde, ADHDklinikken og i ADHD-raadgivning.dk som selvstændig konsulent.

3 Lars Nørregaard, Uddannet pædagog Erfaring med akut modtagelse af anbragte børn, behandlingshjem og uunderviselige børn og unge Har de sidste 10 år arbejdet i børnepsykiatrien med børn, som har psykiatriske dianoser Kursus : 2 årig systemisk familieterapi, KOK specialuddannelse i spiseforstyrrelser ADHD-raadgivning.dk som selvstændig

4 9.00 Præsentation 9.10 Menneskesyn 9.40 Risikofaktorer PAUSE Misbrug, hjernen, symptomer, rusen? FROKOST ADHD og Misbrug Generel trivsel og copingstrategier Lille pause Familien og familiesystemer afrunding af dagen ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

5 Barnets udvikling udvikling den unges Symbiose Individuation separation Individuation Separation Relation

6

7 Færre muligheder for selvbestemmelse end andre unge. Gerne et projekt ad gangen Giv enkle valgmuligheder, der giver oplevelse af selvstændighed Vær opmærksom på mulige områder for selvbestemmelse og understreg dem Understreg det, der lykkes. Anerkend også forsøg Hjælp uden at overtage eller bebrejde

8 Risikoadfærd Fået specialundervisning i folkeskolen Mange uddannelsesskift Aldrig gennemført en uddannelse, bl.a. aldrig afsluttet 9. klasse Mange jobskift Haft mange forskellige partnere Fået børn med mange forskellige partnere Fået børn i en meget ung alder teenageforælder servicestyrelsen ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

9 Familien har en familiesag i kommunen pga. manglende struktur i familien med indbygget højt konfliktniveau Været involveret i trafikuheld Gældsproblemer pga. impulsive/ uhensigtsmæssige investeringer Misbrugsproblemer Indlæggelse med personlighedsforstyrrelse, angst eller depression Kriminalitet, særlig voldskriminalitet servicestyrelsen ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

10 Moralsk grundlag Regler er tydelige og kan blive forstået /fortolket meget stift forudse gennemtænke vurdere konsekvenserne

11 Fortsatte opmærksomhedsvanskeligheder øger krav til - Visuel og auditiv overskuelighed - Fysisk aktivering - Støtte til fokusering - Fortsatte eksekutive vanskeligheder øger krav til - Tidsstyringsstrategier - Problemløsningsstrategier - Idestyringsstrategier - Automatisering af nødvendige rutiner

12 Miljøstrukturering Visuel struktur og overskuelighed Indretning af hjem Struktur - skabe/tøj/papirer Auditiv tilpasning (støj, musik, styring af TV, radio, I-pod) Strukturering af tid Strukturering af dagligdag Rækkefølge af opgaver Støtte via ure, mobil, musik mm Udfyldelse af kalender

13 Sansemæssig under- eller overstimulation Karakteristika ved understimulation Føler sig træt og søvnig Keder sig Bliver trist Karakteristika ved overstimulation Nedlukning af systemet Taler uafbrudt Forvirring Overfokusering på detaljer

14 Strukturering af dagligdagen Mindskning af stress Bo alene Ekstra/eget værelse Overvej antal børn Undgå kontorlandskaber Undgå: Indkøbscentre i myldretiden Trafikkøer Store folkemængder Støj og uro

15 Pauser ved nødvendige og kedelige aktiviteter Blande kedelige aktiviteter med noget mere interessant Omgås mennesker (social stimulation, støtte) Engagere sig i en fysisk aktivitet Skabe udfordringer for at øge motivation Vælge en karriere, der er interessant og afvekslende

16 Hyppigere skift af uddannelse og arbejde Svingende arbejdsindsats Når ofte ikke det IQ berettiger til Svært ved at planlægge en opgave i forhold til tid og indsats Tilbøjelighed til urealistiske mål Svært ved organisering af arbejdsopgaver - Nye opgaver er mere interessante end gamle - Start er mere interessant end færdiggørelse - Langsigtede opgaver er uoverskuelige Sårbarhed i forhold til ændringer Samarbjdsproblemer

17 Seksualitet Unge med ADHD har seksuel debut lidt tidligere end andre. De har flere korte forhold og flere skiftende seksualpartnere(13 mod 5 i kontrolgruppen) Er dårligere til at bruge prævention (25% aldrig mod 10% i kontrolgruppen) Flere involveret i ufrivillig graviditet Trafik Milwaukee-studiet- 40% involveret i uheld mod 6 % i kontrolgruppen I en dansk undersøgelse har unge og voksne 12 x højere risiko for at blive dømt for spritkørsel

18

19 Hash giver mindre angst, bedre nattesøvn, dæmper psykose, mindre aggression og irritabilitet Amfetamin, Kokain og Ecstasy Giver større velvære, selvtillid, fysisk energi, overblik og sexlyst. Mindre søvnbehov, sult og appetit Heroin giver pause og ro, afslapning og reducerer angst, stress og rastløshed Angst Depression Psykose (Skizofreni) ADHD

20 Mad Chokolade, chips Øl, vin spiritus Sport Tobak Hash Euforiserende stoffer Sport Bedøvende stoffer Medicin Spil ( Gambling ) Arbejde

21 Belønning / nydelses Center Nucleus Accumbens ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørrregaard og Pernille Hagbard Petersen

22 -Der er 100 milliarder nerver. -Der er milliarder kontakter = synapser i hjernebarken -Den gennemsnitlige computer klarer 100 millioner instruktioner i sekundet. -Hjernen håndterer 10 kvadrillion instruktioner i sekundet =10 billion billioner =100 millioner milliarder milliarder. -Nerveimpulser bevæger sig med mere end 110 m/s = 396 km/time.

23 Arbejdshukommelse Anvendelse af kendte strategier i andre situationer Fastholdelse af rutiner Indlæring Motivation Målrettet adfærd Regulering af bevægelse

24 Opmærksomhed Fokusering Prioritering Overblik

25 Vrede Aggression Kropstemperatur Humør Søvn Seksualitet Appetit Forbrænding Opkastningsrefleks

26 Giver velbehag Dæmper: Sult Tørst Smerte Angst/bekymring Tristhed Øger: Motivation

27 Stimulation af hjernerne giver kun sløv frigivelse af Dopamin fra Striatum (belønningsområdet) hvilket kan forklare hvorfor der nemmere opstår Craving = trang efter belønningen. Thomas Frodl, 2010 Denne sammenhæng ses ikke med andre lidelser

28 Forskelle imellem personer med ADHD og personer uden, i de regioner i hjernen hvor Dopamin spiller en betydningsfuld rolle. Hos personer med ADHD fandt man nedsat evne til at aktivere de to mest betydningsfulde områder for belønning og motivation (Nucleus Accumbens og mellemhjernen).

29 Normal ADHD

30 Når hjernen aktiveres af et stof, der aktiverer belønningscenteret Mærker vi efter kort tids brug en følelse på linie med sult (Craving) Denne sult kan vi godt overhøre Men når hjernen er blevet fodret nogle gange bliver det sværere at overhøre sulten. (Afhængighed)

31 Psykologiske test Mangler normalmateriale for personer med misbrug Kan alligevel bruges til at beskrive aktuelt funktionsniveau Psykiatrisk udredning Samler informationer om funktion før misbrugsdebut Hvad er der sket i misbrugspauser? Arvelige dispositioner Kliniske observationer i forløbet

32 Danmark juli pers. Skizofreni 0,5 % pers. Autisme 0,6 % pers. Mental retardering 2,3 % pers. Angst 3 % pers. ADHD 5 % pers. Depression 6 % pers. Misbrug (Skøn) 25% pers. ADHD-raadgivning,dk v/ Lars Nørregaard og Pernille Hagbard Petersen

33 Hash: almen rus Der er temmelig store forskelle på, hvordan en hashrus opleves. Der er forskel fra den ene person til den anden. Og for den enkelte er der forskel fra gang til gang. Hvordan virker det? Meget afhænger af, hvad man forventer sig af rusen og hvordan betingelserne er. Virkningen kan være forskellig alt efter hvem man er sammen med og hvordan man selv har det. Rusen bliver også forskellig alt efter hvor meget man indtager i forhold til, hvor tilvænnet man er til stoffet. De første tegn på påvirkning er i reglen lidt hjertebanken, lidt tørhed i øjnene og munden og svimmelhed. Derefter kommer den virkning, man ryger for at opnå. Det er en følelse af mild glæde, lykkefølelse og øget selvtillid. Man får en fornemmelse af at slappe af, slippe bekymringer og spændinger og en generel følelse af at have det godt og rart. Tit kan man opleve at man tænker 'bedre', man bliver mere kreativ eller 'filosofisk' Dem der ryger hashen kan opleve at deres evne til at tænke på et højere plan forbedres. Videnskabelige forsøg viser dog, at man bliver dårligere til det. Ens opfattelse af tiden kan ændres, ligesom oplevelsen af farver, former og lyde kan ændres. Man kan få 'ædeflip' og man kan blive fnisende og synes alt er sjovt. Ved en moderat rus kan man opleve at få mere energi, men ellers virker hash mest sløvende. Hashrygning påvirker også kroppens motorik. Man kan blive ustabil, få problemer med balance og reaktionsevne, ligesom hvis man havde drukket alkohol. For eksempel bliver evnen til at køre bil dramatisk forringet. Korttidshukommelsen kan blive hæmmet, og det kan være svært at tænke langt tilbage eller ud i fremtiden. Det kan være svært at 'holde fast' på sine tanker, så man måske gentager sig selv og får problemer med at adskille drøm fra virkelighed. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

34 Alkohol er det mest udbredte rusmiddel i verden, og virkningerne er velkendte af de fleste - tror man da. Men i virkeligheden opleves beruselse meget forskelligt af forskellige mennesker. Nogle føler sig glade, andre nedtrykte, nogle føler at de bliver mere sociale, andre at de bliver aggressive, nogle føler at de får mere energi, andre at de bliver sløve osv. I en dansk sammenhæng er alkohol en fast del af kulturen, hvor det anvendes som et 'socialt smøremiddel', 95 % af alle danskere drikker alkohol. Fordi alkohol er lovligt og meget udbredt, er der også mange sociale problemer forbundet med brugen af alkohol. Hvert år koster det samfundet milliarder på grund af tabt arbejdsfortjeneste, ulykker, vold, kriminalitet, familieproblemer osv. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

35 Energi, selvsikkerhed og styr på alt - så længe det varer! Rusen, typisk 4-6 timer. Stor energi, selvsikkerhed og velvære. Man oplever at kunne præstere mere, man føler sig ikke søvnig eller sulten, sexlysten forøges og tankerne flyver. Amfetamins virkninger der ligner dem, man kender, fra kokain. Den påvirkede taler meget hurtigt og virker rastløs og ukoncentreret. Ved stærk påvirkning kan man have svært ved at holde balancen, og man kan 'flagre', dvs. man laver ufrivillige, vridende bevægelser med kroppen, svinger vildt med armene o.l. Ofte gentager man de samme bevægelser eller handlinger igen og igen. Årsagen er, at amfetamin påvirker centralnervesystemet. Hvis man drikker alkohol samtidigt kan amfetamin ophæve noget af den sløvende virkning ved alkohol. De ønskede virkninger er mest tydelige de første gange, TOLERANS!! Man bliver lettere irriteret, vred og voldelig. Og når rusen er slut, er der en regning, der skal betales ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

36 udmattelse, tristhed og ligegyldighed og måske ligefrem angst og paranoia. Man kan risikere at få depression med risiko for selvmord. På længere sigt er der risiko for at udvikle en psykose. Fordi kroppen kan vænne til at skulle have amfetamin, kan man få abstinenssymptomer, når man ikke tager stoffet. Tegnene er angst, rastløshed, uro, og aggression. Alkohol og amfetamin virker modsat hinanden og kan give indtryk af, at man kan tåle mere alkohol end normalt, så man risikerer at drikke så meget at man skal til udpumpning. Amfetamin kan give forgiftning. Tegnene på en forgiftning er hovedpine, feber, rysten og måske kramper. Voldsom angst eller frygt uden nogen påviselig grund. F.eks. forfølgelsesvanvid. Stærk følelse af tristhed eller svært ved at føle noget overhovedet. Ofte skyldfølelse og selvbebrejdelser. Nogle har svært ved at falde i søvn. Andre oplever en pinefuld indre uro, rastløshed og angst. Selvmordstanker er almindelige og bør tages meget alvorligt procent af de svært deprimerede begår selvmord. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

37 energisk, selvsikker, snakkesalig, rastløs let til irritation, vrede og vold sveden, tør mund store pupiller Ved stærk påvirkning evt. svært ved at styre motorik og holde balancen stereotyp gentagelse af handlinger eller bevægelser ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

38 Hvordan virker kokain? Brugerne af kokain oplever næsten med det samme en opstemt følelse, hvor man føler sig mere vågen, mere oplagt med større selvtillid og lyst til at være aktiv og selskabelig. Kokain stimulerer også lysten til sex. Efter en times tid glider den eftertragtede virkning væk og afløses af træthed og måske også nedtrykthed og angst. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

39 20 til 40 minutter efter at brugeren har indtaget stoffet opleves de første sus af opstemthed, ofte ledsaget af kvalme. Den fulde virkning optræder indenfor 1-1½ time. Brugeren føler en stærk glæde og samhørighed med andre. Man kan føle sig forelsket i hvem som helst. Som navnet antyder, kan man føle sig ekstatisk. Som regel mister man ikke kontrollen over sig selv, men hallucinationer og synsforstyrrelser kan forekomme. Virkninger ved langvarigt brug af Ecstacy kan være: Forvirring Depression Søvnproblemer Voldsom angst Paranoia Hukommelsessvigt ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

40 Afhængighed opstår ved regelmæssig indtagelse af et givent stof. Når 3 af 6 følgende kriterier er opfyldt: Stoftrang Kontroltab Abstinenssymptomer Toleranceudvikling Indskrænkning af øvrige interesser Vedvarende brug trods skadelige/uheldige følger Afhængigheden kan deles op i 3 grupper. Psykisk afhængighed (stofhunger) fysisk afhængighed (abstinenser, tolerans) kryds-afhængighed. (indtag af andet stof v abstinens.) ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

41 Sammenhængen mellem brugen af rusmidler og ADHD Misbrugsstoffer virker alle på mængden af dopamin i hjernen. Man anvender også ordet belønningscenteret om dopaminområderne. De hjerneområder, der ved ADHD har et lavt dopamin-indhold, er de samme hjerneområder, som bliver påvirket af stimulerende stoffer som nikotin, koffein, amfetamin, cocain samt beroligende stoffer som alkohol, hash og morfinstoffer ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

42 de urolige får ro i kroppen, de hidsige bedre kan tøjle deres temperament, de kan falde i søvn, de får ro i hovedet, de får ro i følelserne, bliver ligeglade med alt det, der ikke fungerer i deres liv. Vi har alle brug for relevante udfordringer i hverdagen og følelsen af tilfredshed belønning når vi opnår det, vi har sat os for. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

43 Børn med ADHD vil i langt mindre grad, end andre børn opnå tilfredshed og belønning og vokser op med kritik fra andre og en nagende tvivl om egne evner. Som unge og voksne kan de derfor være særlig tilbøjelige til at aktivere dette belønningscenter ved hjælp af stoffer ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

44 Nikotin har vist at have betydelig effekt på opmærksomhedsforstyrrelse. Undersøgelser viser, at det typisk er børn med ADHD, der begynder at ryge tidligt, måske allerede fra års alderen. Det at have ADHD og at ryge tobak synes at være første skridt mod et misbrug af illegale stoffer. Koffein i kaffe og cola er også et stimulerende stof. Voksne med ADHD har ofte et ekstremt kaffeforbrug. Nogle drikker en hel kande kaffe om morgenen sammen med en række cigaretter før de føler, at de kan vågne. Alkohol kan muligvis have en stimulerende effekt ved de første genstande. Flere voksne med ADHD og alkohol-storforbrug har udviklet et mønster, hvor de ved at drikke øl eller vin, når de skal udføre en opgave, de har svært ved at tage sig sammen til, oplever at de bedre kan få tingene gjort. Kokain og amfetamin: Misbrug af disse stoffer foregår næsten altid i social og festlig sammenhæng og ofte i kombination med stærk alkohol. Det er derfor de færreste med ADHD, der opdager at disse stoffer kan have en terapeutisk effekt, der afhjælper ADHD-symptomer. Mange med ADHD og alkoholmisbrug og hashmisbrug har ikke følt, at de kom i særlig festlig stemning af cocain eller amfetamin og har ikke opsøgt disse stoffer yderligere. Dette hænger sammen med, hvad man kalder en paradox-effekt af amfetaminlignende stoffer ved ADHD: Mennesker med ADHD oplever typisk ro, når de indtager stimulerende stoffer, snarere end at de oplever at blive speedet. Det er denne paradoxe effekt, man udnytter i behandling af ADHD med medicin ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

45 Hash er et hyppigt anvendt stof sammen med andre stoffer eller alene. Hash dulmer uro og aggression. Mange kan derfor bedre være sociale, når de er påvirkede af hash. Ofte har man meget svært ved at falde i søvn ved ADHD, og mange bruger hash som sovemiddel. Alkohol i større mængder virker muskelafslappende, fjerner indre uro og bekymringstanker og øger ens udholdenhed. Mange med ADHD er meget sociale, men har svært ved at være i situationerne uden at drikke på grund af rastløshed og uro. Benzodiazepiner, som for eksempel findes i sovepiller virker muskelafslappende og har på mange måder samme effekt som alkohol på kroppen. Nogle med ADHD har dog en paradox-effekt af denne stofgruppe og oplever at blive opkørte, urolige og speedede. Morfinstoffer beskrives af nogle stofmisbrugere med ADHD ved, at de giver en total og ubeskrivelig ro. Roen er dog kun ganske kortvarig og typisk kun sublim de første gange, man bruger morfin eller heroin. Herefter starter den uendelige jagt efter næste fix. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

46 ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

47 Hvis man har et misbrug på grund af ADHD, vil man oftest have behov: Medicin og ADHDcoaching. Afgiftning eller udtrapning af misbruget. Pas på med hashen!! (Ofte bedst at være forsigtig med at ændre radikalt på hashforbruget, før man ved, hvor meget ADHDmedicinen afhjælper symptomerne.) Der er således behov for et behandlingstilbud, der indeholder dels regelret behandling af selve misbruget, dels psykiatrisk udredning og behandling af ADHD samt behandling af eventuelle andre kropslige og psykiske lidelser. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

48 Multimodal behandling: Psykoedukation Tilpasning af miljø, hjælpemidler og forståelse fra personer i omverdenen Kognitiv adfærdsterapi færdighedsbaseret psykoterapi er 1. valg Coaching, støtte- kontaktperson / personlig rådgiver Social færdighedstræning Den personlige relation er helt central

49 -Mål: - Undervise i / klargøre betydningen af personen gør - Begynde at kæde sine egne reaktioner og handlinger sammen med det der foregår i omverdenen - Rationale - En negativ forståelse af egen adfærd øger oplevelsen af hjælpeløshed. Eller en manglende indsigt i egen uformåen giver fortsatte konflikter, brud med mennesker og måske ensomhed.

50 A. Tilpasning til de fysiske, psykologiske og sociale omgivelser (fx fysisk eller auditiv skærmning, kun få aftaler hver dag) B. Udvikling af kompenserende strategier (fx anvendelse af kalender, mobil tlf, budgetkonto, visuel struktur el andet) C. Udvikling og forbedring af kompetencer( Hjælp til organisering, indøvelse af rutiner, træning af arbejdshukommelse)

51 1. Hold stemningen positiv 2. Vær rolig 3. Sørg for at tingene er organiserede 4. Blive ved med det

52 Tydelighed Fremadrettethed læg skinner ud i sprog, handling. Vær konkret, vær guidende, hjælp med at lave en plan i sekvenser. Tal kort og handlingsanvisende. Vær positiv Tilbage på sporet, når noget går galt Visuel struktur (dagprogram, gule sedler, kalender

53 Negative bemærkninger Foredrag Skænderier eller lange diskussioner Spontane gode råd (fx at foreslå at der skal ryddes op, mens han ser en film) Hvis det ikke er virksomt, så lad være med det.

54 De enkle rutiner i hverdagen skal automatiseres At stå op At gå i seng (og sove) At spise regelmæssigt, købe ind, gøre rent, hjælpe med lektier. Væsentlige regler skal være indlært Ingen mobil ved måltider, biografer og om natten Slukning af computer om natten Begrænsning af kontokort, spil på nettet

55 Mål: -Hurtig ændring af adfærd -Ændring af negative vaner/rutiner -Hjælpe personen til at fokusere på det, der lykkes Rationale: -Vanskeligheder med at give sig selv feedback -Tilbøjelighed til at fokusere på det negative -Vanskeligheder ved impulsstyring

56 Eksamenslæsning: Behov for at få læst to artikler: - dele dem i to, en formiddag og en eftermiddag Belønning for hver gennemført aktivitet, fx en kabale på computeren.

57 Henvist 14 år gammel Udredt sent Akut via psyk. Skadestue Anamnese: Mor og stedfar føler stor magtesløshed og kan ikke hjælpe Karina. Intet skoletilbud, massive konflikter særligt mor og Karina imellem (flere voldsepisoder) Mange års forklaring og misforståelse med belastninger fra forældrenes skilsmisse og omvæltninger.

58 Glemmer ting Roder Søvnforstyrrelse Voldsom uro falder omkuld og ikke i søvn Mange tanker i hovedet (tankemylder på ikke psykotisk vis) Spæd: krævede fuldstændig ro ved amning/spisning Tåler dårligt skift (fra dagplejen) Skiftende vennekreds/ ustabile relationer Tiårig taget for tyveri Familiehistorie med alkoholmisbrug 12 år gammel, udvikler hun et hashmisbrug

59

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer stoflex stoflex Indhold 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer Sløvende stoffer 12 Cannabis (hash, marihuana, pot ) 14 Benzodiazepiner (Rohypnol, Stesolid

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Egne oplevelser og tanker om ADHD

Egne oplevelser og tanker om ADHD Voksne med ADHD 1. Hvad betyder forkortelserne 2. Diagnosekriterier for børn 3. Nye kriterier for voksne? 4. Hvor mange fortsætter med lidelsen ind i voksenalder 5. Årsager 6. Hjernens opbygning og funktioner

Læs mere

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed AABENRAA KOMMUNE Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed Elsebeth Hynding Petersen og Pernille Nordblom Vilhelmsen Philipsen Kommunes Sundhedscenter 2013 2 Indhold Den motiverende samtale Side

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

FOR UNGE. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. FOR UNGE Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig og

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder

Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder I n s p i r at i o n s h æ f t e Mette Ellermann Lene Broe Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder Redaktør: Forfattere: Copyright: Forside: Layout: Konsulentbistand:

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere