NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere)."

Transkript

1 NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder, afhængighed, traumer og behandling (Conference on women, addiction, trauma and treatment) og vi glæder os meget til samværet med jer, - mange tak til arrangørerne. niisip 1. sept. 2015, Island 1

2 Sara Abelsen og er forkvinde i Socialrådgiverforening i Grønland, NIISIP. Karen D Jensen og er næst forkvinde i Socialrådgiverforening i Grønland, NIISIP. niisip 1. sept. 2015, Island 2

3 Også mange tak til Mariekathrine Poppel, som tog initiativ til at invitere NIISIP og Katsorsaavik Nuuk med til konferencen. Grønlands Selvstyre har givet NIISIP økonomisk tilskud til deltagelse, tusind tak. niisip 1. sept. 2015, Island 3

4 NIISIP s perspektivet er fra myndighedssagsbehandleren NIISIPs fokus på overskriften og dermed talen er med perspektivet fra socialrådgiverens arbejde i myndighedsområdet i kommunalt regi. Vi har også begrænset os til at have fokus på Kommuneqarfik Sermersooqs tilbud, når det handler om kvinder med afhængigheds problemer, traumer og behandling. Vi kommer også lidt ind på børneområdet. niisip 1. sept. 2015, Island 4

5 Det er med NIISIPs velvidende at andre kommuner i Grønland har forskellige muligheder for hjælpeforanstaltninger til en person med afhængigheds problemer. Infrastruktur og det geografiske forhold i Grønland gør at der er vidt forskellige indsatser der ydes i de fire store kommuner. niisip 1. sept. 2015, Island 5

6 Grønlandskort med de fire kommuner. niisip 1. sept. 2015, Island 6

7 Kalaallit Nunaat Greenland Grønland autonomt selvstyrende land indenfor Kongeriget Danmark, beliggende mellem Ishavet og Atlanterhavet, øst for Canadas arktiske øer. Landet hører geografisk til det nordamerikanske kontinent, mens det geopolitisk hører til Europa. Wikipedia Hovedstad: Nuuk Areal: km² Befolkningstal: (2013) Verdensbanken Valuta: Danske kroner Kontinent: Nordamerika Bruttonationalprodukt: 1,268 milliard USD (2009) Verdensbanken niisip 1. sept. 2015, Island 7

8 Kvinder med afhængighed - om alkohol, hash og spil I Grønland oplever mange børn deres forældre drikker for meget eller ryger hash og eller har ludomani. Når ens forældre drikker alkohol, ryger hash m.v., har det konsekvenser, som er kompleks problemstillinger. Og det betyder for børnene, at deres forældre ofte ikke er den gode forælder, som alle børn gerne vil have. Forældre med afhængigheds problemer har svært ved at give deres børn den tryghed, som børn har brug for. niisip 1. sept. 2015, Island 8

9 Få hjælp Intet problem er for stort eller for småt, hvis en mor og far, familiemedlemmer, ven eller måske barnet selv har problemer med alkohol, hash eller spil. For mange kan det være rigtig svært at tale om. Derfor er hjælp at hente hos for eksempel kommunens Børne- og Familiecentre. niisip 1. sept. 2015, Island 9

10 få hjælp Krisecentre, alle kommuner i Grønland har Børne- og Familiecentre samt krisecentre, hvor en familie kan visiteres til behandlingsforløb via en myndighedssagsbehandler i socialforvaltningen. Der kan også findes hjælp hos bl.a. Katsorsaavik Nuuk, der også ved en masse om misbrug af alkohol, hash og spilafhængighed. niisip 1. sept. 2015, Island 10

11 Det har barnet ret til... Hvis forældre drikker eller ryger hash, har barnet ret til at få hjælp. Det står i Børnekonventionen, og det står i den lov, der hedder Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. I forordningen står der blandt andet, at kommunen skal hjælpe og støtte forældre, så de kan tage sig ordentligt af deres børn. Det kan de blandt andet gøre ved at hjælpe dem med at komme ud af deres afhængighed. niisip 1. sept. 2015, Island 11

12 Børnekonventionen Grønland har også medunderskrevet at følge Børnekonventionen. Der står bl.a. at staten eller kommunen skal hjælpe barnets forældre, hvis de kommer ud i et misbrug, så de kan tage sig ordentligt af deres barn. Det er forældre, der har ansvaret for, at barnet har det godt, er tryg og udvikler sig bedst muligt. Når der er børn med i billedet i forhold til misbrugsproblemer, så er der mere opmærksomhed, fordi konsekvenserne er store for børnene. niisip 1. sept. 2015, Island 12

13 Kommuneqarfik Sermersooq Praksis i Kommuneqarfik Sermersooq, i Børne- og Familieafdelingen, når en kvinde med børn og unge med misbrugsproblemer skal igennem en behandling: niisip 1. sept. 2015, Island 13

14 en myndighedsopgave for en sagsbehandler Det er en myndighedsopgave for en sagsbehandler, at ansøge om dækning af udgifter til misbrugsbehandling og iværksættelse af dertil forbundet behov for indgreb til familien, bevillingen ansøges til kommunalbestyrelsen (politisk udvalg), f.eks. vedr. kvindens børn, - anbringelse af familien/børnene i døgntilbud, eller plejefamilie eller familiecenter m.v. eller aflastningstilbud på anden vis. Dette er et projekt Tidlig Indsats, som Kommuneqarfik Sermersooq har igangsat. niisip 1. sept. 2015, Island 14

15 Der skal udarbejdes en handleplan og skal indeholde en konkret kontrakt, for familien og for hvert enkelt barn, efter /kvindens/barnets særlige situation. Forløbet følges tæt af medarbejderne i Børne- og Familiecenteret, der bliver lavet konkret handleplan for kvinden/moderen, både i forhold til alkoholbehandlingsforløbet, som udføres i et behandlingscenter samt i forhold til kvindens opdragerrolle behandlingen. niisip 1. sept. 2015, Island 15

16 Familierådslagning er også en metode, som Kommuneqarfik Sermersooq anvender, f.eks. hvis moderen er under behandling for misbrug, hvor man benytter metoden Familierådslagning, hvor man rådfører familien og netværket for at afklare f.eks. hvor barnet evt. kan være hos imens moderen er under behandling. Familierådslagningsmetoden er ret nyt i Grønland og stadigvæk under udvikling og Landsstyrets ønske er at metoden skal være landsdækkende tiltag. niisip 1. sept. 2015, Island 16

17 Motivationsarbejdet, pædagogisk i forhold til kvinden kan nogen gange være en prioriteret opgave. Hvor hun tilføres redskaber og støtte til at modstår de udfordringer som en familie kan have. Forældremyndighedsindehaveren, primær kvinde med alkohol- eller og hashmisbrug, ludomani mv. kan også ofte være i en fysisk og psykisk voldelige samlivsforhold eller ægteskab (on and of). niisip 1. sept. 2015, Island 17

18 Lovgrundlag LTF nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. Formålet med handleplanen er at sikre en målrettet indsats for barnet. niisip 1. sept. 2015, Island 18

19 Centrale forudsætninger fra undersøgelsen er, at familien, kvinden er indstillet på et samarbejde og gerne vil støttes i hjælpen. Samt at der skal være klare aftale, skriftligt med målsætning og delmål hos børnene samt kvinden. F.eks. vil der foregår en intensiveret indsats fra kommunens Børne- og Familie Center, i form af støtte i hjemmet, praktisk hjælp, opbygning af regler og normer i hjemmet, hjælp til opdragelse, støttende samtaler, individuel terapi til kvinden, familieterapi, terapi til børnene samt familieudviklingskursus. niisip 1. sept. 2015, Island 19

20 Familien skal følges tæt i mindst 1 år fra børnene hjemgives igen. Der skal foregår løbende evalueringsmøder med alle involverede parter i behandlingen af kvinden og hendes familie. (+ skolen og daginstitutionen.) niisip 1. sept. 2015, Island 20

21 Derudover kan der komme på tale at der skal søges bolig (fremlejebolig) til formålet med projektet, idet familien kan komme fra andre bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq. Husregler gælder her! f.eks. ikke ryges hash eller drikkes alkohol. Ingen logerende. Her er også hensigten, at få familien hjem til hjembyen efter behandling. niisip 1. sept. 2015, Island 21

22 I Velfærdsforvaltningen, voksenområdet Der er kriterier for ansøgerne, uanset køn, hvorvidt de opfylder kravene for misbrugsbehandling. Når en kvinde søger hjælp til behandling, igangsættes udredning af hendes forhold. Kun når man er offentlig hjælps modtager, kan man få bevilget misbrugsbehandling efter gældende regler. niisip 1. sept. 2015, Island 22

23 Dertil har Kommuneqarfik Sermersooq udarbejdet Kompetenceplan, som er myndighedssagsbehandlerens arbejdsredskab. Hvis kvinden har arbejde, og har dermed indtægt, skal hun undersøge sine muligheder gennem sin arbejdsplads eller via banken, for at betale behandlingsudgiften. Man få ikke automatisk bevilget behandling. Der er desværre mange der får afslag, da de ikke opfylder kravende. niisip 1. sept. 2015, Island 23

24 Når ansøgeren har børn, som er blevet anbragt udenfor hjemmet af det offentlige, kan handleplanen bl.a. være forældrene kommer i misbrugsbehandling inden en hjemgivelse af børnene kommer på tale. niisip 1. sept. 2015, Island 24

25 Strategi og handlingsplan mod vold Til slut kan vi nævne om igangværende politisk indsatsområde vedr. Strategi og handlingsplan mod vold I forordet skrev Landsstyremedlem Marthe Lund Olsen: niisip 1. sept. 2015, Island 25

26 At bekæmpe volden kræver, at vi står sammen, bryder tavsheden og taler åbent om problemet. Vold bliver ofte skjult og fortiet. Derfor må vi udbrede viden om voldens konsekvenser, så nye holdninger kan forplante sig i samfundet. Landsstyret (Naalakkersuisut) ønsker at så spiren til, at fagpersoner, kolleger, venner, naboer osv. tager ansvar og griber ind, når medmennesker bliver udsat for vold. Handlingsplanen sætter derfor fokus på holdningsændringer gennem oplysning og kampagner i medier, i skoler, på arbejdspladser osv. niisip 1. sept. 2015, Island 26

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge Skatte- og Velfærdskommissionen Børn og unge Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.2. Målsætninger 4 2. Børn og unges trivsel 6 2.1. Fysisk og psykisk trivsel 6 2.1.1. Selvmord

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1160 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2009 Januar

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND]

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND] 2009 [ET BØRNEHUS I GRØNLAND] Diskussioner, konklusioner og anbefalinger fra Meeqqat Inuunerissut / Bedre Børnelivs konference Et børnehus i Grønland den 9. og 10. september 2009. Denne rapport er udgivet

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere