Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste"

Transkript

1 Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo

2 Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave 20: Hydrotermfigur: side 24, Gyldendals Atlas, Folkeskolen side 57 nederst, Folkeskolens Atlas, Alinea side 57 nederst, Folkeskolens Atlas, Alinea side 24, Gyldendals Atlas, Folkeskolen side 24, Gyldendals Atlas, Folkeskolen side 19 øverst til højre, Folkeskolens atlas, Alinea side 19 øverst til højre, Folkeskolens atlas, Alinea side 16, Folkeskolens atlas, Alinea (fra venstre mod højre) Sten lær stenene at kende ved de danske strande, Geografforlaget Sten i det danske landskab, Geografforlaget Sten i det danske landskab, Geografforlaget Sten lær stenene at kende ved de danske strande, Geografforlaget Sten i det danske landskab, Geografforlaget Gyldendals Atlas, Nordisk forlag A/S Copenhagen, side 10 nederst til højre. Mogens Lerbech Bjørn Laigaard p.baggr.a. data fra DMI side 24, Gyldendals Atlas, Folkeskolen. Bjørn Laigaard p.baggr.a. data fra DMI 2/27 Geo

3 Indledning Europa består af mange lande, hvoraf de fleste er med i Den Europæiske Union (EU). Europa er tæt befolket med mange storbyer. Klimaet er tempereret i de nordlige egne og subtropisk i middelhavsområdet. Til dette testsæt hører en materialesamling, som er nødvendig for at kunne løse de opgaver, der henviser til et kort i samlingen. På hvert bilag i materialesamlingen er det skrevet, hvilken eller hvilke opgaver bilaget hører til. Og på de opgaver, hvor det er nødvendigt at bruge materialesamlingen, henvises der til den side, som hører til opgaven. Materialesamlingen kan hentes som pdf-dokument på denne adresse: 3/27 Geo

4 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Se på kort 1 på side 1 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Paris ligger nord for Bruxelles Schwarzwald er en bjergkæde i Sydtyskland Pyrenæerne ligger på grænsen mellem Spanien og Portugal Seinen løber gennem Paris 0 grader længde går gennem London Wien ligger i det vestlige Østrig Rigtigt Forkert 4/27 Geo

5 Opgave 2 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Jordkloden drejer en omgang om sin akse i løbet af et døgn. Derfor kan Jorden deles op i 24 tidszoner. Se på kort 2 på side 2 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Når klokken er 12 i London, er den 13 i København Når klokken er 16 i Finland, er den 18 i Norge Når klokken er 14 i Athen i Grækenland, er den 16 i London Når man rejser fra Portugal til Spanien, skal man stille uret en time frem Når klokken er 12 i København, er den 13 i Stockholm Rigtigt Forkert 5/27 Geo

6 Opgave 3 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Her er flyvetider mellem nogle vesteuropæiske byer. København London 1,5 time København Madrid 2 timer Madrid Lissabon 1 time London Madrid 1,5 time Se på kort 2 på side 2 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. NB! Alle tider er lokale tider. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Afgang fra København kl ankomst til London kl Afgang fra Madrid i Spanien kl ankomst til Lissabon i Portugal kl Afgang fra Lissabon kl ankomst til Madrid kl Afgang fra London kl ankomst til Madrid kl Afgang fra København kl ankomst til Madrid kl Rigtigt Forkert 6/27 Geo

7 Opgave 4 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Europa har mange storbyer. De ligger forholdsvis tæt, sammenlignet med storbyer på andre kontinenter, og deres placering på kontinentet er ikke tilfældig. Se på kort 1 på side 1 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje De fleste storbyer ligger enten ved en flod eller ved havet Oslo er en havneby Madrid er en havneby De fleste storbyer i Europa ligger ved Middelhavet Rigtigt Forkert 7/27 Geo

8 Opgave 5 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Rhinen er en af Europas største og mest betydningsfulde floder. På kortet kan du se flodens forløb fra dens udspring, til den løber ud i havet. Mange bifloder løber ud i Rhinen, og flere steder er der gravet kanaler fra andre floder til Rhinen. Se på kort 3 på side 3 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rhinen har sit udspring i Alperne Rhinen har sit udløb i Middelhavet Rhinen eroderer i sit ''gamle'' forløb nær sit udløb i havet Rhinen som transportvej har haft stor betydning for industriudviklingen i Europa Rhinen aflejrer i sit ''unge'' forløb nær sit udspring Rigtigt Forkert 8/27 Geo

9 Opgave 6 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Se på kort 4 side 4 i materialesamlingen, over befolkningstætheden i Europa, og sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Den franske middelhavskyst har en befolkningstæthed over 200 indb. pr. km 2 Belgien og Luxembourg har en befolkningstæthed over 200 indb. pr. km 2 London med forstæder er et bysamfund med 1-5 mio. indbyggere Befolkningstæthed angives i antal indbyggere pr km 2 Polen er tættere befolket end Tyskland 9/27 Geo

10 Opgave 7 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Nogle områder i Europa er tæt befolkede, mens andre er tyndt befolkede. Det skyldes mange forhold. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje De tættest befolkede områder i Europa ligger langs floder De tættest befolkede områder i Europa ligger i bjergegne Der bor mange mennesker pr. km 2 i industriområder Der bor mange mennesker pr. km 2 i landbrugsområder Rigtigt Forkert 10/27 Geo

11 Opgave 8 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Forekomster af kul, olie og naturgas har stor betydning for industrien i Europa. Først var det især kulforekomsterne, der blev udnyttet, siden hen var det olie og gas. Se på kort 5 side 5 i materialesamlingen, og sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Alle industriområderne har også forekomster af olie Olieraffinaderier findes især i store industriområder Polen producerer olie Hvor der er store forekomster af naturgas, er der også store forekomster af stenkul Der udvindes olie i Sydsverige 11/27 Geo

12 Opgave 9 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I Europa findes store mængder af kul, olie og naturgas. Årsagen er, at der for mange millioner år siden var gode betingelser for dannelse af enten kul eller olie og naturgas. Kul findes både som brunkul og stenkul. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Olie og naturgas er blevet dannet i store sumpområder Det tager længere tid at få dannet brunkul end stenkul Grundlaget for dannelse af olie og naturgas er plankton i havet Planterester under højt tryk og høj temperatur omdannes til kul Stenkul er dannet ved en størkningsproces Rigtigt Forkert 12/27 Geo

13 Opgave 10 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Tabellen viser udvalgte tal for Vesteuropas eksport og import fordelt på regioner. Eksport fra Vesteuropa Import til Vesteuropa Verden i alt, mia. US$ 63,7 258,9 715,5 1615,7 3145,2 73,4 277,4 753,8 1621,7 3178,4 Inden for Vesteuropa 64,1 69,2 65,2 67,5 67,7 56,1 64,3 61,7 67,6 67,1 USA og Canada 8,8 8,6 8,4 7,9 9,5 13,9 9,6 8,9 8,1 6,4 Latinamerika 4,5 3,3 2,2 2,4 1,8 6,2 3,6 3,5 2,0 2,0 Østeuropa og Rusland 4,0 4,5 4,3 3,8 6,8 4,2 3,9 5,4 3,6 7,0 Afrika 7,7 5,2 6,1 3,0 2,5 7,6 5,7 6,6 3,1 2,9 Mellemøsten 2,5 2,7 6,7 3,3 2,6 4,9 5,6 5,6 2,1 1,6 Asien 7,6 5,3 5,7 8,8 7,9 7,0 6,3 7,5 11,9 11,8 heraf Kina 0,3 0,4 0,4 1,0 1,5 0,3 0,3 0,4 1,5 3,6 Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Vesteuropas handel med Afrika har været stigende siden 1963 Der har været en stigende import fra USA og Canada til Vesteuropa siden 1963 Vesteuropa handlede mere med Asien end med lande i Mellemøsten i 2003 Vesteuropas handel med Østeuropa og Rusland er faldet siden 1993 Rigtigt Forkert 13/27 Geo

14 Opgave 11 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Tabellen viser Vesteuropas eksport og import fordelt på varegrupper. Eksport fra Vesteuropa Import til Vesteuropa Varegrupper i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Landbrugsprodukter 18,3 15,5 13,0 11,9 9,6 32,8 22,7 15,5 13,1 10,4 Metaller, olie mv. 8,5 7,6 13,0 6,6 7,1 18,6 17,7 26,3 10,8 11,1 Industriprodukter 71,8 75,8 71,7 77,8 80,4 46,6 58,9 56,0 72,5 74,9 heraf til jern og stål 6,8 6,4 4,4 3,3 2,6 4,7 4,8 2,9 2,6 2,5 heraf til kemiske produkter heraf til maskiner og transportmidler 8,6 10,2 11,7 12,4 15,4 6,0 7,9 9,0 10,1 12,6 32,8 34,0 31,7 36,5 39,9 19,8 24,7 23,9 33,6 37,3 Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Importen af landbrugsprodukter til Vesteuropa er faldet siden 1963 Industriprodukter har siden 1963 været den største varegruppe både for import og eksport Vesteuropas eksport af landbrugsprodukter er næsten blevet halveret siden 1963 Både eksport og import af kemiske produkter er faldet siden 1963 Rigtigt Forkert 14/27 Geo

15 Opgave 12 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Der findes talrige bjergkæder, der løber gennem Europa på kryds og tværs. Det højeste bjerg er Mt. Blanc, der ligger i Frankrig. Mange steder findes evig sne og gletsjere, fordi temperaturen er så lav, at sneen og isen ikke smelter. Sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Alperne er den mest nedbrudte bjergkæde i Europa Vand, is og vind eroderer i bjergene i Europa Gletsjeris beskytter bjergene mod erosion Når vand eroderer i bjerge, dannes der U-formede dale Gletsjere bevæger sig så langsomt, at de ikke kan transportere sten og andre sedimenter fra bjergene 15/27 Geo

16 Opgave 13 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I Europas bjergområder kan man finde mange forskellige typer af bjergarter. Her finder man magmabjergarter (vulkanske), metamorfe bjergarter (omdannede) og sedimentbjergarter (aflejrede). Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Metamorfe bjergarter er dannet ved Jordens overflade Sedimentbjergarter dannes ved vulkanudbrud Metamorfe bjergarter kan dannes i forbindelse med en bjergkædefoldning Magmabjergarter er altid dannet ved en størkningsproces Magmabjergarter består af materialer, der er kittet sammen Rigtigt Forkert 16/27 Geo

17 Opgave 14 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Selvom vi i Danmark ikke har store bjerge, kan vi alligevel finde mange forskellige bjergarter langs kysterne som strandsten. De er bragt hertil af isen i forbindelse med de seneste istider. Nedenfor ser du 5 fotos af forskellige bjergarter, der kan findes på danske strande. Skriv det rigtige navn under hvert foto, svarmulighederne er angivet nederst på siden. 17/27 Geo

18 Opgave 15 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Se på kort 6 på side 6 i materialesamlingen, og sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Varmfront Koldfront Varmsektor Lavtrykcenter 18/27 Geo

19 Opgave 16 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Vandrende lavtryk påvirker vejret i Vesteuropa gennem hele året. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Lavtryk vandrer normalt fra vest mod øst Når en varmfront passerer, kommer der tæt skydække, ofte med regn Når en koldfront passerer, stiger temperaturen nogle få grader Når en koldfront passerer, kommer der normalt kraftig bygeregn Lige efter at varmfronten er passeret, falder luftens temperatur Rigtigt Forkert 19/27 Geo

20 Opgave 17 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Man bruger forskellige instrumenter til at lave vejrmålinger. De er placeret i en engelsk hytte som den, du kan se på fotoet. Du skal vælge måleinstrumenter til dine egne vejrmålinger. Vis, hvad instrumenterne skal bruges til ved at skrive ordet under de enkelte instrumenter. Du kan vælge samme ord til flere instrumenter. Svarmulighederne er angivet nederst på siden. Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: 20/27 Geo

21 Opgave 18 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Højtryk giver stabilt vejr uden nedbør Fugtighedsprocenten, målt i luften i skolegården gennem et døgn, er størst, når temperaturen er lavest Vinde, der kommer fra sydvest om vinteren, giver normalt mildt og fugtigt vejr Døgnets højeste temperatur er altid kl. 12 middag Vinde fra nord giver ofte køligt vejr Døgnets laveste temperatur er lige efter solopgang Fugtighedsprocenten, målt i luften i skolegården gennem et døgn, stiger, når temperaturen stiger Rigtigt Forkert 21/27 Geo

22 Opgave 19 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Se på hydrotermfiguren, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Gennemsnitstemperaturen for december måned er under frysepunktet Gennemsnitstemperaturen for april måned er 12 C Nedbøren i juli måned er 50 mm Juli og august er de varmeste måneder Forskellen mellem gennemsnitstemperaturen i varmeste og koldeste måned er 17 C Rigtigt Forkert 22/27 Geo

23 Opgave 20 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Det nordlige Europa har tempereret klima. Sydeuropa har subtropisk klima. Det vestlige Europa har kystklima. Det østlige Europa har fastlandsklima. I materialesamlingen på side 7-9 kan du se - et Europakort med fire områder angivet med tal: fire hydrotermfigurer: A - B - C - D Se på kortet, og skriv de rigtige tal fra kortet ud for den tilhørende hydrotermfigur: Hydrotermfigur Områdenummer Hydrotermfigur A 3 Hydrotermfigur B 4 Hydrotermfigur C 1 Hydrotermfigur D 2 23/27 Geo

24 Pointliste Opgave 1 Antal rigtige % - point ,7 5 3,3 6 5 Opgave 2 Antal rigtige % - point Opgave 3 Antal rigtige % - point Opgave 4 Antal rigtige % - point ,5 4 5 Opgave 5 Antal rigtige % - point Opgave 6 Antal rigtige % - point Opgave 7 Antal rigtige % - point ,5 4 5 Opgave 8 Antal rigtige % - point /27 Geo

25 Opgave 9 Antal rigtige % - point Opgave 10 Antal rigtige % - point ,5 4 5 Opgave 11 Antal rigtige % - point ,5 4 5 Opgave 12 Antal rigtige % - point Opgave 13 Antal rigtige % - point Opgave 14 Antal rigtige % - point Opgave 15 Antal rigtige % - point ,7 3 3, /27 Geo

26 Opgave 16 Antal rigtige % - point Opgave 17 Antal rigtige % - point ,6 2 1,3 3 1,9 4 2,5 5 3,1 6 3,8 7 4,4 8 5 Opgave 18 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Opgave 19 Antal rigtige % - point Opgave 20 Antal rigtige % - point ,3 2 2,5 3 3, /27 Geo

27 Karakteromregning Samlet antal % - point Karakter (13-skalaen) 0 4, , , , , , , , , /27 Geo

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme.

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme. Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel tid, hvor det kaldtes "Danernes mark". Danmark er et land i Skandinavien og ligger i det nordlige Europa. Danmark kaldes sammen med Grønland og Færøerne for Kongeriget

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Europæiske Lande. Theo og Cécile Sankt Petri Skole 13-11-2012

Europæiske Lande. Theo og Cécile Sankt Petri Skole 13-11-2012 Europæiske Lande 2012 Theo og Cécile Sankt Petri Skole 13-11-2012 Indholdsfortegnelse Danmark... 3 Sverige... 5 Norge... 6 Holland... 7 Tyskland... 8 Polen... 9 2 Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 G4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G4 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Jeg læser om lande: Til læreren

Jeg læser om lande: Til læreren Jeg læser om lande: Til læreren Jeg læser om lande er en serie elevbøger, som introducerer 8-12-årige til 18 udvalgte lande i verden. Bøgerne er velegnede i 2.-6. klasse til selvstændig faglig læsning,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Har du en passion for motorcykelkørsel?

Har du en passion for motorcykelkørsel? Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Har du en passion for motorcykelkørsel? På motorcykel i Spanien. Er du passioneret motorcyklist? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve December 2013 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve 2013 Indledning Marked i Goa, Indien. Ditte

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1. 9.-klasseprøven. Maj-juni 2015

FP9 GEOGRAFI. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1. 9.-klasseprøven. Maj-juni 2015 FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj-juni 2015 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Klimaet ændrer sig Vi taler meget om klimaændringer i

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul.

Sæsonlagret solvarme tabsfri, til opvarmning 100 % i stedet for olie, gas og kul. N.K. Knudsen M. IDA RÅDGIVENDE MASKININGENIØRFIRMA Rolighedsvej 13, 8722 Hedensted SE-nr. 95 38 15 53 Giro 9 43 39 53 Tlf. 75 89 14 17 Mobil 21 66 07 55 E-mail: n.k.knudsen@profibermail.dk Eller: n.k.knudsen@mail.dk

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

l y s e t p å k l o d e n

l y s e t p å k l o d e n l y s e t p å k l o d e n arkitekt, ph.d. studerende Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole LYS temadag 23 september 2009 Arkitektskolen Aarhus Klima karakteristik Globale dynamiske vejrsystemer

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN

Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN Frontera MOTORCYCLING IN SPAIN På motorcykel i Spanien Er du vild med at køre på motorcykel? Er du til road-trips? Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en uovertruffen natur og et superbehageligt

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere