Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste"

Transkript

1 Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo

2 Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave 20: Hydrotermfigur: side 24, Gyldendals Atlas, Folkeskolen side 57 nederst, Folkeskolens Atlas, Alinea side 57 nederst, Folkeskolens Atlas, Alinea side 24, Gyldendals Atlas, Folkeskolen side 24, Gyldendals Atlas, Folkeskolen side 19 øverst til højre, Folkeskolens atlas, Alinea side 19 øverst til højre, Folkeskolens atlas, Alinea side 16, Folkeskolens atlas, Alinea (fra venstre mod højre) Sten lær stenene at kende ved de danske strande, Geografforlaget Sten i det danske landskab, Geografforlaget Sten i det danske landskab, Geografforlaget Sten lær stenene at kende ved de danske strande, Geografforlaget Sten i det danske landskab, Geografforlaget Gyldendals Atlas, Nordisk forlag A/S Copenhagen, side 10 nederst til højre. Mogens Lerbech Bjørn Laigaard p.baggr.a. data fra DMI side 24, Gyldendals Atlas, Folkeskolen. Bjørn Laigaard p.baggr.a. data fra DMI 2/27 Geo

3 Indledning Europa består af mange lande, hvoraf de fleste er med i Den Europæiske Union (EU). Europa er tæt befolket med mange storbyer. Klimaet er tempereret i de nordlige egne og subtropisk i middelhavsområdet. Til dette testsæt hører en materialesamling, som er nødvendig for at kunne løse de opgaver, der henviser til et kort i samlingen. På hvert bilag i materialesamlingen er det skrevet, hvilken eller hvilke opgaver bilaget hører til. Og på de opgaver, hvor det er nødvendigt at bruge materialesamlingen, henvises der til den side, som hører til opgaven. Materialesamlingen kan hentes som pdf-dokument på denne adresse: 3/27 Geo

4 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Se på kort 1 på side 1 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 6 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Paris ligger nord for Bruxelles Schwarzwald er en bjergkæde i Sydtyskland Pyrenæerne ligger på grænsen mellem Spanien og Portugal Seinen løber gennem Paris 0 grader længde går gennem London Wien ligger i det vestlige Østrig Rigtigt Forkert 4/27 Geo

5 Opgave 2 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Jordkloden drejer en omgang om sin akse i løbet af et døgn. Derfor kan Jorden deles op i 24 tidszoner. Se på kort 2 på side 2 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Når klokken er 12 i London, er den 13 i København Når klokken er 16 i Finland, er den 18 i Norge Når klokken er 14 i Athen i Grækenland, er den 16 i London Når man rejser fra Portugal til Spanien, skal man stille uret en time frem Når klokken er 12 i København, er den 13 i Stockholm Rigtigt Forkert 5/27 Geo

6 Opgave 3 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Her er flyvetider mellem nogle vesteuropæiske byer. København London 1,5 time København Madrid 2 timer Madrid Lissabon 1 time London Madrid 1,5 time Se på kort 2 på side 2 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. NB! Alle tider er lokale tider. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Afgang fra København kl ankomst til London kl Afgang fra Madrid i Spanien kl ankomst til Lissabon i Portugal kl Afgang fra Lissabon kl ankomst til Madrid kl Afgang fra London kl ankomst til Madrid kl Afgang fra København kl ankomst til Madrid kl Rigtigt Forkert 6/27 Geo

7 Opgave 4 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Europa har mange storbyer. De ligger forholdsvis tæt, sammenlignet med storbyer på andre kontinenter, og deres placering på kontinentet er ikke tilfældig. Se på kort 1 på side 1 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje De fleste storbyer ligger enten ved en flod eller ved havet Oslo er en havneby Madrid er en havneby De fleste storbyer i Europa ligger ved Middelhavet Rigtigt Forkert 7/27 Geo

8 Opgave 5 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Rhinen er en af Europas største og mest betydningsfulde floder. På kortet kan du se flodens forløb fra dens udspring, til den løber ud i havet. Mange bifloder løber ud i Rhinen, og flere steder er der gravet kanaler fra andre floder til Rhinen. Se på kort 3 på side 3 i materialesamlingen, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Rhinen har sit udspring i Alperne Rhinen har sit udløb i Middelhavet Rhinen eroderer i sit ''gamle'' forløb nær sit udløb i havet Rhinen som transportvej har haft stor betydning for industriudviklingen i Europa Rhinen aflejrer i sit ''unge'' forløb nær sit udspring Rigtigt Forkert 8/27 Geo

9 Opgave 6 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Se på kort 4 side 4 i materialesamlingen, over befolkningstætheden i Europa, og sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Den franske middelhavskyst har en befolkningstæthed over 200 indb. pr. km 2 Belgien og Luxembourg har en befolkningstæthed over 200 indb. pr. km 2 London med forstæder er et bysamfund med 1-5 mio. indbyggere Befolkningstæthed angives i antal indbyggere pr km 2 Polen er tættere befolket end Tyskland 9/27 Geo

10 Opgave 7 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Nogle områder i Europa er tæt befolkede, mens andre er tyndt befolkede. Det skyldes mange forhold. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje De tættest befolkede områder i Europa ligger langs floder De tættest befolkede områder i Europa ligger i bjergegne Der bor mange mennesker pr. km 2 i industriområder Der bor mange mennesker pr. km 2 i landbrugsområder Rigtigt Forkert 10/27 Geo

11 Opgave 8 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Forekomster af kul, olie og naturgas har stor betydning for industrien i Europa. Først var det især kulforekomsterne, der blev udnyttet, siden hen var det olie og gas. Se på kort 5 side 5 i materialesamlingen, og sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Alle industriområderne har også forekomster af olie Olieraffinaderier findes især i store industriområder Polen producerer olie Hvor der er store forekomster af naturgas, er der også store forekomster af stenkul Der udvindes olie i Sydsverige 11/27 Geo

12 Opgave 9 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I Europa findes store mængder af kul, olie og naturgas. Årsagen er, at der for mange millioner år siden var gode betingelser for dannelse af enten kul eller olie og naturgas. Kul findes både som brunkul og stenkul. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Olie og naturgas er blevet dannet i store sumpområder Det tager længere tid at få dannet brunkul end stenkul Grundlaget for dannelse af olie og naturgas er plankton i havet Planterester under højt tryk og høj temperatur omdannes til kul Stenkul er dannet ved en størkningsproces Rigtigt Forkert 12/27 Geo

13 Opgave 10 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Tabellen viser udvalgte tal for Vesteuropas eksport og import fordelt på regioner. Eksport fra Vesteuropa Import til Vesteuropa Verden i alt, mia. US$ 63,7 258,9 715,5 1615,7 3145,2 73,4 277,4 753,8 1621,7 3178,4 Inden for Vesteuropa 64,1 69,2 65,2 67,5 67,7 56,1 64,3 61,7 67,6 67,1 USA og Canada 8,8 8,6 8,4 7,9 9,5 13,9 9,6 8,9 8,1 6,4 Latinamerika 4,5 3,3 2,2 2,4 1,8 6,2 3,6 3,5 2,0 2,0 Østeuropa og Rusland 4,0 4,5 4,3 3,8 6,8 4,2 3,9 5,4 3,6 7,0 Afrika 7,7 5,2 6,1 3,0 2,5 7,6 5,7 6,6 3,1 2,9 Mellemøsten 2,5 2,7 6,7 3,3 2,6 4,9 5,6 5,6 2,1 1,6 Asien 7,6 5,3 5,7 8,8 7,9 7,0 6,3 7,5 11,9 11,8 heraf Kina 0,3 0,4 0,4 1,0 1,5 0,3 0,3 0,4 1,5 3,6 Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Vesteuropas handel med Afrika har været stigende siden 1963 Der har været en stigende import fra USA og Canada til Vesteuropa siden 1963 Vesteuropa handlede mere med Asien end med lande i Mellemøsten i 2003 Vesteuropas handel med Østeuropa og Rusland er faldet siden 1993 Rigtigt Forkert 13/27 Geo

14 Opgave 11 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Tabellen viser Vesteuropas eksport og import fordelt på varegrupper. Eksport fra Vesteuropa Import til Vesteuropa Varegrupper i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Landbrugsprodukter 18,3 15,5 13,0 11,9 9,6 32,8 22,7 15,5 13,1 10,4 Metaller, olie mv. 8,5 7,6 13,0 6,6 7,1 18,6 17,7 26,3 10,8 11,1 Industriprodukter 71,8 75,8 71,7 77,8 80,4 46,6 58,9 56,0 72,5 74,9 heraf til jern og stål 6,8 6,4 4,4 3,3 2,6 4,7 4,8 2,9 2,6 2,5 heraf til kemiske produkter heraf til maskiner og transportmidler 8,6 10,2 11,7 12,4 15,4 6,0 7,9 9,0 10,1 12,6 32,8 34,0 31,7 36,5 39,9 19,8 24,7 23,9 33,6 37,3 Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Importen af landbrugsprodukter til Vesteuropa er faldet siden 1963 Industriprodukter har siden 1963 været den største varegruppe både for import og eksport Vesteuropas eksport af landbrugsprodukter er næsten blevet halveret siden 1963 Både eksport og import af kemiske produkter er faldet siden 1963 Rigtigt Forkert 14/27 Geo

15 Opgave 12 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Der findes talrige bjergkæder, der løber gennem Europa på kryds og tværs. Det højeste bjerg er Mt. Blanc, der ligger i Frankrig. Mange steder findes evig sne og gletsjere, fordi temperaturen er så lav, at sneen og isen ikke smelter. Sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Alperne er den mest nedbrudte bjergkæde i Europa Vand, is og vind eroderer i bjergene i Europa Gletsjeris beskytter bjergene mod erosion Når vand eroderer i bjerge, dannes der U-formede dale Gletsjere bevæger sig så langsomt, at de ikke kan transportere sten og andre sedimenter fra bjergene 15/27 Geo

16 Opgave 13 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I Europas bjergområder kan man finde mange forskellige typer af bjergarter. Her finder man magmabjergarter (vulkanske), metamorfe bjergarter (omdannede) og sedimentbjergarter (aflejrede). Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Metamorfe bjergarter er dannet ved Jordens overflade Sedimentbjergarter dannes ved vulkanudbrud Metamorfe bjergarter kan dannes i forbindelse med en bjergkædefoldning Magmabjergarter er altid dannet ved en størkningsproces Magmabjergarter består af materialer, der er kittet sammen Rigtigt Forkert 16/27 Geo

17 Opgave 14 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Selvom vi i Danmark ikke har store bjerge, kan vi alligevel finde mange forskellige bjergarter langs kysterne som strandsten. De er bragt hertil af isen i forbindelse med de seneste istider. Nedenfor ser du 5 fotos af forskellige bjergarter, der kan findes på danske strande. Skriv det rigtige navn under hvert foto, svarmulighederne er angivet nederst på siden. 17/27 Geo

18 Opgave 15 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Se på kort 6 på side 6 i materialesamlingen, og sæt kryds ved det rigtige svar. Der er 4 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Varmfront Koldfront Varmsektor Lavtrykcenter 18/27 Geo

19 Opgave 16 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Vandrende lavtryk påvirker vejret i Vesteuropa gennem hele året. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Lavtryk vandrer normalt fra vest mod øst Når en varmfront passerer, kommer der tæt skydække, ofte med regn Når en koldfront passerer, stiger temperaturen nogle få grader Når en koldfront passerer, kommer der normalt kraftig bygeregn Lige efter at varmfronten er passeret, falder luftens temperatur Rigtigt Forkert 19/27 Geo

20 Opgave 17 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Man bruger forskellige instrumenter til at lave vejrmålinger. De er placeret i en engelsk hytte som den, du kan se på fotoet. Du skal vælge måleinstrumenter til dine egne vejrmålinger. Vis, hvad instrumenterne skal bruges til ved at skrive ordet under de enkelte instrumenter. Du kan vælge samme ord til flere instrumenter. Svarmulighederne er angivet nederst på siden. Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: Måling af: 20/27 Geo

21 Opgave 18 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 7 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Højtryk giver stabilt vejr uden nedbør Fugtighedsprocenten, målt i luften i skolegården gennem et døgn, er størst, når temperaturen er lavest Vinde, der kommer fra sydvest om vinteren, giver normalt mildt og fugtigt vejr Døgnets højeste temperatur er altid kl. 12 middag Vinde fra nord giver ofte køligt vejr Døgnets laveste temperatur er lige efter solopgang Fugtighedsprocenten, målt i luften i skolegården gennem et døgn, stiger, når temperaturen stiger Rigtigt Forkert 21/27 Geo

22 Opgave 19 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Se på hydrotermfiguren, og sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Der er 5 linjer. Sæt 1 kryds ud for hver linje Gennemsnitstemperaturen for december måned er under frysepunktet Gennemsnitstemperaturen for april måned er 12 C Nedbøren i juli måned er 50 mm Juli og august er de varmeste måneder Forskellen mellem gennemsnitstemperaturen i varmeste og koldeste måned er 17 C Rigtigt Forkert 22/27 Geo

23 Opgave 20 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Det nordlige Europa har tempereret klima. Sydeuropa har subtropisk klima. Det vestlige Europa har kystklima. Det østlige Europa har fastlandsklima. I materialesamlingen på side 7-9 kan du se - et Europakort med fire områder angivet med tal: fire hydrotermfigurer: A - B - C - D Se på kortet, og skriv de rigtige tal fra kortet ud for den tilhørende hydrotermfigur: Hydrotermfigur Områdenummer Hydrotermfigur A 3 Hydrotermfigur B 4 Hydrotermfigur C 1 Hydrotermfigur D 2 23/27 Geo

24 Pointliste Opgave 1 Antal rigtige % - point ,7 5 3,3 6 5 Opgave 2 Antal rigtige % - point Opgave 3 Antal rigtige % - point Opgave 4 Antal rigtige % - point ,5 4 5 Opgave 5 Antal rigtige % - point Opgave 6 Antal rigtige % - point Opgave 7 Antal rigtige % - point ,5 4 5 Opgave 8 Antal rigtige % - point /27 Geo

25 Opgave 9 Antal rigtige % - point Opgave 10 Antal rigtige % - point ,5 4 5 Opgave 11 Antal rigtige % - point ,5 4 5 Opgave 12 Antal rigtige % - point Opgave 13 Antal rigtige % - point Opgave 14 Antal rigtige % - point Opgave 15 Antal rigtige % - point ,7 3 3, /27 Geo

26 Opgave 16 Antal rigtige % - point Opgave 17 Antal rigtige % - point ,6 2 1,3 3 1,9 4 2,5 5 3,1 6 3,8 7 4,4 8 5 Opgave 18 Antal rigtige % - point ,7 5 2,1 6 3,6 7 5 Opgave 19 Antal rigtige % - point Opgave 20 Antal rigtige % - point ,3 2 2,5 3 3, /27 Geo

27 Karakteromregning Samlet antal % - point Karakter (13-skalaen) 0 4, , , , , , , , , /27 Geo

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 G4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G4 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Indledning Transport Du skal nu arbejde med transport på mange forskellige

Læs mere

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG C NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Den blå planet 6 Vand betingelsen for liv 8 Vand på Jorden 14 Vand som landskabsformer 20 Vand og levevilkår 27 Cafe Geos: Salt i

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering

VEJR OG UVEJR. Af Peter Bering ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå VEJR OG UVEJR Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Vejr og uvejr. Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG A NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Kort og godt 6 Korttyper 8 Fra globus til kort 11 Jordens inddeling 15 Cafe Geos: GPS 20 KAPITEL 2 Den levende jord 24 Jordskælv

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Klimabælter og kapflyvningsruter

Klimabælter og kapflyvningsruter Klimabælter og kapflyvningsruter Af Ove Fuglsang Jensen og Jan Rungholm Der har altid været debat om kapflyvningerne, både stationernes placering og deres længde. Specielt før en kapflyvningsplan vedtages

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl 11 MiljøBiblioteket Miljøgifte i Grønland Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl Hovedland Jesper Christensen er fysiker og seniorforsker i Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og arbejder

Læs mere

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOSMOS Grundbog A Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen Dette er en pdf-fil med Kosmos Grundbog A Filen er

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Lærervejledning og elevøvelser

Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Om Geografiske Brændpunkter Serien Geografiske brændpunkter er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser især i

Læs mere

2008 - Jordens internationale år. Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer

2008 - Jordens internationale år. Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer 2008 - Jordens internationale år Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer 2008 Planeten Jordens Geofagene har i de sidste 50 år gennemløbet en kolossal udvikling. Ved hjælp af satellitter og andet avanceret

Læs mere

Natura 2000 i det. atlantiske område

Natura 2000 i det. atlantiske område Natura 2000 i det atlantiske Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø Forfatter: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Bruxelles. Ansvarshavende redaktør: Susanne Wegefelt, Europa-Kommissionen, Natur

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere